www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/people people.cs.html


From: Therese Godefroy
Subject: www/people people.cs.html
Date: Thu, 4 May 2017 10:31:15 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 17/05/04 10:31:15

Modified files:
    people     : people.cs.html 

Log message:
    Add the out-of-date notice.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/people/people.cs.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23

Patches:
Index: people.cs.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/people/people.cs.html,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- people.cs.html   29 Apr 2017 20:58:38 -0000   1.22
+++ people.cs.html   4 May 2017 14:31:15 -0000    1.23
@@ -1,10 +1,22 @@
 
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
 <HTML>
+<!--#set var="PO_FILE" value=''
+ --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/people/people.html"
+ --><!--#set var="DIFF_FILE" value=""
+ --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2002-03-22" -->
 <HEAD>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 <TITLE>Lidi kolem GNU - projekt GNU - Nadace pro svobodný software 
(FSF)</TITLE>
 <LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
+<style>
+img { display: none; }
+#outdated { padding: 0 1em 0; margin: 1.5em; border-left: 1em solid yellow; }
address@hidden (min-width:30em) {
+ img { display: block; float: left; width: 8em; margin-bottom: .5em; }
+ #outdated { margin-left: 10em; }
+}
+</style>
 <META HTML-EQUIV="Keywords"
 CONTENT="GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free Software Foundation,
 History">
@@ -14,9 +26,10 @@
 <H3>Lidi kolem GNU</H3>
 
 <A HREF="/graphics/whatsgnu.html"><IMG SRC="/graphics/whats-gnu-sm.jpg"
-  ALT=" [obrázek ,,Co je to GNU''] "
-  WIDTH="125" HEIGHT="120"></A>
-
+  ALT=" [obrázek ,,Co je to GNU''] " />
+</A>
+<!--#include virtual="/server/outdated.cs.html" -->
+<div style="clear:both"></div>
 <!--#if expr="$TRANSLATION_LIST" -->
 <!--#echo encoding="none" var="TRANSLATION_LIST" -->
 <!--#elif expr="$INITIAL_TRANSLATIONS_LIST = included" -->
@@ -233,6 +246,7 @@
 <DD>je správcem projektu GNUstep. Napsal a odladil mnoho tříd v GNUstepu
   a jednoduchý DPS emulátor pro X. Adam doufá, že se zapojí
   více lidí, a že tak bude mít víc času pro svoji skutečnou práci.
+<P>
 
 <DT><STRONG>Brian J. Fox</STRONG>
 <DD>pracuje s FSF již od roku 1986. Je autorem 
@@ -780,7 +794,7 @@
 je dovoleno v případě, že tato podmínka bude zachována.<P>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2017/04/29 20:58:38 $ $Author: th_g $
+$Date: 2017/05/04 14:31:15 $
 <!-- timestamp end -->
 <HR>
 </BODY>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]