www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www server/po/head-include-2.sq.po server/po/bo...


From: Besnik Bleta
Subject: www server/po/head-include-2.sq.po server/po/bo...
Date: Fri, 2 Dec 2016 08:54:59 +0000 (UTC)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   16/12/02 08:54:59

Modified files:
    server/po   : head-include-2.sq.po body-include-2.sq.po 
             takeaction.sq.po 
    links/po    : companies.sq.po 
    po       : home.sq.po 

Log message:
    Monthly little updates for sq

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/head-include-2.sq.po?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/body-include-2.sq.po?cvsroot=www&r1=1.101&r2=1.102
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq.po?cvsroot=www&r1=1.190&r2=1.191
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/links/po/companies.sq.po?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.241&r2=1.242

Patches:
Index: server/po/head-include-2.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/head-include-2.sq.po,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- server/po/head-include-2.sq.po   25 Nov 2016 05:59:20 -0000   1.22
+++ server/po/head-include-2.sq.po   2 Dec 2016 08:54:59 -0000    1.23
@@ -7,14 +7,15 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: head-include-2.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-11-25 05:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-10-01 12:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-12-02 10:46+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2016-11-23 17:55+0000\n"
+"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid "width=device-width, initial-scale=1"
@@ -82,6 +83,64 @@
 "  margin-right: .1em;\n"
 "}\n"
 msgstr ""
+"#header {\n"
+"  padding: 1em 3%;\n"
+"  background: #effbfb 
url(/server/staging/fundraiser/background-desktop.1.jpg) no-repeat;\n"
+"  background-position: 100% 100%;\n"
+"  background-size: auto 100%;\n"
+"}\n"
+"#translations {\n"
+"  background: #efede6;\n"
+"  border-color: #d7d4c5;\n"
+"}\n"
+"#fsf-frame {\n"
+"  margin: 0;\n"
+"}\n"
+"#fsf-frame p {\n"
+"  line-height: 1.4em;\n"
+"}\n"
+"#fsf-support, #fundraiser, .progress {\n"
+"  display: none;\n"
+"}\n"
+"p#fundraiser {\n"
+"  float: right; \n"
+"  font-size: 1.1em;\n"
+"  margin: 0 0 1.2em 2em;\n"
+"}\n"
+"#join-fsf a, #join-fsf a:visited {\n"
+"  color: white;\n"
+"  background: #fc7b82;\n"
+"  border-color: #fa5c64;\n"
+"}\n"
+"#join-fsf a:hover {\n"
+"  color: white;\n"
+"  background: #fa5c64;\n"
+"}\n"
+"#gnu-banner {\n"
+"  padding: 0 0 .7em;\n"
+"  margin: 0;\n"
+"}\n"
+".progress {\n"
+"  clear: left;\n"
+"  width: 50%;\n"
+"  font-size: .9em;\n"
+"  line-height: 1.1em;\n"
+"  text-align: right;\n"
+"  margin: 2em 0 0;\n"
+"  background: #d7d4c5;\n"
+"  border: .1em solid #b6ac93;\n"
+"}\n"
+".progress-bar {\n"
+"  float: left;\n"
+"  line-height: 1em;\n"
+"  margin: 0;\n"
+"  width: 1.5em; min-width: 1.8em;\n"
+"  background: #fc7b82;\n"
+"  border: .1em solid #fa5c64;\n"
+"}\n"
+".percentage, .goal {\n"
+"  margin-right: .1em;\n"
+"}\n"
 
 #. #set var="bar"
 #. value=".progress-bar {
@@ -144,3 +203,54 @@
 "  }\n"
 "}\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"#join-fsf a, #join-fsf a:visited, .progress, .progress-bar {\n"
+"  border-radius: 1em;\n"
+"  -moz-border-radius: 1em;\n"
+"  -khtml-border-radius: 1em;\n"
+"  -webkit-border-radius: 1em;\n"
+"  -opera-border-radius: 1em;\n"
+"}\n"
+"\n"
+"@media (min-width: 30em) {\n"
+"  p#join-fsf {\n"
+"   display: block;\n"
+"   float: right;\n"
+"   margin-left: 2em;\n"
+"  }\n"
+"  #gnu-banner {\n"
+"   float: left;\n"
+"   margin-bottom: 0;\n"
+"  }\n"
+"}\n"
+"@media (min-width: 40em) {\n"
+"  #header {\n"
+"   position: relative;\n"
+"  }\n"
+"  p#fundraiser, .progress {\n"
+"   display: block;\n"
+"  }\n"
+"  .progress {\n"
+"   float: left;\n"
+"   position: absolute;\n"
+"   bottom: 1em;\n"
+"  }\n"
+"  p#join-fsf {\n"
+"   float: none;\n"
+"   font-size: 1.1em;\n"
+"   margin: 0 15% .5em 2em;\n"
+"  }\n"
+"  #join-fsf span.normal {\n"
+"   display: none;\n"
+"  }\n"
+"  #gnu-banner {\n"
+"   clear: none;\n"
+"   float: left;\n"
+"   max-width: 50%;\n"
+"   padding-top: .4em;\n"
+"  }\n"
+"  #fsf-frame {\n"
+"   max-width: 48%;\n"
+"   text-align: right;\n"
+"  }\n"
+"}\n"

Index: server/po/body-include-2.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/body-include-2.sq.po,v
retrieving revision 1.101
retrieving revision 1.102
diff -u -b -r1.101 -r1.102
--- server/po/body-include-2.sq.po   23 Nov 2016 17:59:43 -0000   1.101
+++ server/po/body-include-2.sq.po   2 Dec 2016 08:54:59 -0000    1.102
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2016-11-23 17:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-01 13:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-12-02 10:50+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -44,31 +44,33 @@
 "the roots sustaining this work. Join now for $10/month and help freedom "
 "thrive."
 msgstr ""
+"Free Software Foundation ka <a href=\"https://www.fsf.org/appeal?";
+"pk_campaign=2016_Fundraiser_Banner&amp;pk_kwd=Appeal\">mbjellë farën e "
+"lirisë së përdoruesit të kompjuterit</a> për më shumë se tre 
dhjetëvjeçarë. "
+"Anëtarët Shok janë rrënjët që mbajnë gjallë punën tonë. Bëhuni 
edhe ju, për "
+"$10/muaj dhe ndihmoni të lulëzojë liria."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "<a href=\"http://fsf.org/jfb?pk_campaign=2016_Fundraiser_Banner&amp;";
 "pk_kwd=Join\">JOIN<span class=\"normal\">&nbsp;THE&nbsp;FSF</span></a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://fsf.org/jfb?pk_campaign=2016_Fundraiser_Banner&amp;";
+"pk_kwd=Join\">BËHUNI PJESË<span 
class=\"normal\">&nbsp;E&nbsp;FSF-SË</span></"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><span>
-#, fuzzy
-#| msgid "<span class=\"sofar\">"
 msgid "<span class=\"percentage\">"
-msgstr "<span class=\"sofar\">"
+msgstr "<span class=\"percentage\">"
 
 #. #echo var="percent" 
 #. type: Content of: <div><div><div>
-#, fuzzy
-#| msgid "K)</span>"
 msgid "%</span>"
-msgstr "mijë)</span>"
+msgstr "%</span>"
 
 #. type: Content of: <div><div>
-#, fuzzy
-#| msgid "<span class=\"goal\">$525K</span>"
 msgid "<span class=\"goal\">$450,000</span>"
-msgstr "<span class=\"goal\">525 mijë USD</span>"
+msgstr "<span class=\"goal\">450 mijë dollarë</span>"
 
 # type: Content of: <div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><ul><li>

Index: server/po/takeaction.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sq.po,v
retrieving revision 1.190
retrieving revision 1.191
diff -u -b -r1.190 -r1.191
--- server/po/takeaction.sq.po 22 Nov 2016 19:28:34 -0000   1.190
+++ server/po/takeaction.sq.po 2 Dec 2016 08:54:59 -0000    1.191
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2016-11-22 19:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-10-01 13:15+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-12-02 10:51+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "Language: sq\n"
@@ -199,10 +199,6 @@
 msgstr "Këto paketa GNU presin për një mirëmbajtës:"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/orgadoc/"
-#| "\">orgadoc</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/orgadoc/"
 "\">orgadoc</a>"

Index: links/po/companies.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/links/po/companies.sq.po,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- links/po/companies.sq.po  22 Nov 2016 00:27:48 -0000   1.25
+++ links/po/companies.sq.po  2 Dec 2016 08:54:59 -0000    1.26
@@ -7,14 +7,15 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: companies.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-11-22 00:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-10-01 12:35+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-12-02 10:55+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
-"Language: \n"
+"Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2016-11-22 00:25+0000\n"
+"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -51,13 +52,6 @@
 "lirë</a>, të tillë si Trisquel, gNewSense ose Parabola."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://laclinux.com/gnu/Start\";>Los Alamos Computers (LAC)</a> "
-#| "sells laptops, desktops and servers preinstalled with <a href=\"/distros"
-#| "\">fully free <acronym>GNU</acronym>/Linux distributions</a>, including "
-#| "<a href=\"http://gnewsense.org\";>gNewSense</a>. In addition, they donate "
-#| "a portion of every sale of such systems to the FSF."
 msgid ""
 "<a href=\"https://lacpdx.com/gnu/Start\";>Los Alamos Computers (LAC)</a> "
 "sells laptops, desktops and servers preinstalled with <a href=\"/distros"
@@ -65,9 +59,9 @@
 "href=\"http://gnewsense.org\";>gNewSense</a>. In addition, they donate a "
 "portion of every sale of such systems to the FSF."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://laclinux.com/gnu/Start\";>Los Alamos Computers (LAC)</a> "
-"shet laptopë, desktopë dhe shërbyes me <a href=\"/distros\">shpërndarje "
-"<acronym>GNU</acronym>/Linux plotësisht të lira të instaluara</a>, 
përfshi "
+"<a href=\"https://lacpdx.com/gnu/Start\";>Los Alamos Computers (LAC)</a> shet "
+"kompjutera laptop, desktop dhe shërbyes me <a href=\"/distros\">shpërndarje 
"
+"<acronym>GNU</acronym>/Linux plotësisht të lira</a> të instaluara, 
përfshirë "
 "<a href=\"http://gnewsense.org\";>gNewSense</a>. Për më tepër, ata i 
dhurojnë "
 "FSF-së një pjesë të çdo shitjeje sistemesh të tilla."
 
@@ -143,8 +137,6 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
 "Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.241
retrieving revision 1.242
diff -u -b -r1.241 -r1.242
--- po/home.sq.po    23 Nov 2016 17:59:39 -0000   1.241
+++ po/home.sq.po    2 Dec 2016 08:54:59 -0000    1.242
@@ -360,10 +360,6 @@
 "\">pakete GNU të pamirëmbajtur</a>?</strong>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/orgadoc/"
-#| "\">orgadoc</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/orgadoc/"
 "\">orgadoc</a>"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]