www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.cs.po g...


From: Therese Godefroy
Subject: www gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.cs.po g...
Date: Thu, 1 Dec 2016 15:49:09 +0000 (UTC)

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 16/12/01 15:49:09

Modified files:
    gnu/po     : gnu-users-never-heard-of-gnu.cs.po 
             linux-and-gnu.cs.po thegnuproject.cs.po 
             why-gnu-linux.cs.po 
    licenses/po  : copyleft.cs.po 
    philosophy/po : basic-freedoms.cs.po free-doc.cs.po 
             philosophy.cs.po right-to-read.cs.po 
             selling.cs.po why-free.cs.po 
             nonfree-games.cs.po 

Log message:
    Update links and other trivia.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.cs.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/linux-and-gnu.cs.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/thegnuproject.cs.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/why-gnu-linux.cs.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/copyleft.cs.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/basic-freedoms.cs.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-doc.cs.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.cs.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/right-to-read.cs.po?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/selling.cs.po?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-free.cs.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/nonfree-games.cs.po?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21

Patches:
Index: gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.cs.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.cs.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.cs.po  2 Jun 2015 12:28:32 -0000    
1.7
+++ gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.cs.po  1 Dec 2016 15:49:08 -0000    
1.8
@@ -4,6 +4,7 @@
 #
 # František Kučera <address@hidden>, 2012.
 # Dec 2014: trivial update (T. Godefroy).
+# Dec 2016: add a link & update license (TG).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -56,12 +57,7 @@
 #| msgid ""
 #| "Most people have never heard of GNU. Even most of the people who use the "
 #| "GNU system have never heard of GNU, thanks to so many people and "
-#| "companies who teach them to call it &ldquo;Linux&rdquo;. Nonetheless, "
-#| "the name GNU has certain associations, which people will discover once "
-#| "they hear the name. GNU is associated with the ideals of freedom of the "
-#| "free software movement. That association is no accident; the motive for "
-#| "developing GNU was specifically to make it possible to use a computer and "
-#| "have freedom."
+#| "companies who teach them to call it &ldquo;Linux&rdquo;. "
 msgid ""
 "Most people have never heard of GNU. Even most of the people who use the "
 "GNU system have never heard of GNU, since so many people and companies teach "
@@ -71,34 +67,26 @@
 msgstr ""
 "Většina lidí nikdy neslyšela o GNU. Dokonce většina lidí, kteří 
používají "
 "systém GNU, neslyšela o GNU kvůli mnohým lidem a firmám, kteří je 
naučili ho "
-"nazývat „Linux“. Nicméně GNU s sebou nese jisté asociace, které 
lidé objeví, "
-"jakmile uslyší toto jméno. GNU je spojeno s ideály svobody a hnutím "
-"svobodného softwaru. Tato spojitost není náhodná: důvodem vzniku GNU "
-"výslovně bylo umožnit lidem používat počítače a být při tom 
svobodný."
+"nazývat „Linux“."
 
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "Most people have never heard of GNU. Even most of the people who use the "
-#| "GNU system have never heard of GNU, thanks to so many people and "
-#| "companies who teach them to call it &ldquo;Linux&rdquo;. Nonetheless, "
-#| "the name GNU has certain associations, which people will discover once "
-#| "they hear the name. GNU is associated with the ideals of freedom of the "
-#| "free software movement. That association is no accident; the motive for "
-#| "developing GNU was specifically to make it possible to use a computer and "
-#| "have freedom."
+#| "Nonetheless, the name GNU has certain associations, which people will "
+#| "discover once they hear the name. GNU is associated with the ideals of "
+#| "freedom of the free software movement. That association is no accident; "
+#| "the motive for developing GNU was specifically to make it possible to use "
+#| "a computer and have freedom."
 msgid ""
 "Nonetheless, those who know about GNU associate it with the ideals of "
 "freedom of the free software movement. That association is no accident; the "
 "motive for developing GNU was specifically to make it possible to use a "
 "computer and have freedom."
 msgstr ""
-"Většina lidí nikdy neslyšela o GNU. Dokonce většina lidí, kteří 
používají "
-"systém GNU, neslyšela o GNU kvůli mnohým lidem a firmám, kteří je 
naučili ho "
-"nazývat „Linux“. Nicméně GNU s sebou nese jisté asociace, které 
lidé objeví, "
-"jakmile uslyší toto jméno. GNU je spojeno s ideály svobody a hnutím "
-"svobodného softwaru. Tato spojitost není náhodná: důvodem vzniku GNU "
-"výslovně bylo umožnit lidem používat počítače a být při tom 
svobodný."
+"Nicméně GNU s sebou nese jisté asociace, které lidé objeví, jakmile 
uslyší "
+"toto jméno. GNU je spojeno s ideály svobody a hnutím svobodného softwaru. 
"
+"Tato spojitost není náhodná: důvodem vzniku GNU výslovně bylo umožnit 
lidem "
+"používat počítače a být při tom svobodný."
 
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
@@ -108,7 +96,12 @@
 #| "users that do know about GNU. It exists in Wikipedia. And it exists "
 #| "around the web; if these users search for GNU, they will find <a href="
 #| "\"http://www.gnu.org\";>www.gnu.org</a>, which talks about free software "
-#| "and freedom."
+#| "and freedom.</p><p>A person seeing the name &ldquo;GNU&rdquo; for the "
+#| "first time in &ldquo;GNU/Linux&rdquo; won't immediately associate it with "
+#| "anything. However, when people know that the system is basically GNU, "
+#| "that brings them a step closer to learning about our ideals. For "
+#| "instance, they might become curious and look for more information about "
+#| "GNU."
 msgid ""
 "A person seeing the name &ldquo;GNU&rdquo; for the first time in &ldquo;GNU/"
 "Linux&rdquo; won't immediately know what it represents, has come one step "
@@ -122,7 +115,11 @@
 "existuje v hlavách stovek tisíc uživatelů GNU/Linuxu, kteří znají GNU. 
"
 "Existuje na Wikipedii. A existuje na webu; pokud uživatelé hledají GNU, "
 "najdou <a href=\"http://www.gnu.org\";>www.gnu.org</a>, kde se dočtou o "
-"svobodném softwaru a svobodě."
+"svobodném softwaru a svobodě.</p><p>Člověka, který uvidí „GNU“ 
poprvé v "
+"názvu „GNU/Linux“, v tu chvíli nenapadne žádná spojitost. Ovšem 
když lidé "
+"vědí, že systém je v základu GNU, posouvá je to o krok blíže k tomu, 
aby se "
+"seznámili s našimi ideály. Např. můžou být zvědaví a hledat 
informace o tom, "
+"co je to GNU. "
 
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
@@ -144,12 +141,13 @@
 "(such as that it's the work of a campaign for freedom and community) if they "
 "know they are users of the GNU system."
 msgstr ""
-"I když sami hledat nebudou, můžou na ně narazit stejně. Rétorika 
„open "
-"source“ má tendenci odvádět pozornost lidí od tématu svobody 
uživatelů, ale "
-"ne úplně; stále je tu diskuse o GNU a svobodném softwaru a lidé mají 
Å¡anci "
-"se s nimi setkat. Když se tak stane, je pravděpodobnější, že čtenář 
bude "
-"věnovat pozornost informacím o GNU (např. že je to práce na kampani za "
-"svobodu a komunitu), pokud ví, že je uživatelem GNU systému."
+"I když sami hledat nebudou, můžou na ně narazit stejně. Rétorika „<a 
href=\"/"
+"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">open source</a>“ má 
tendenci "
+"odvádět pozornost lidí od tématu svobody uživatelů, ale ne úplně; 
stále je "
+"tu diskuse o GNU a svobodném softwaru a lidé mají šanci se s nimi setkat. 
"
+"Když se tak stane, je pravděpodobnější, že čtenář bude věnovat 
pozornost "
+"informacím o GNU (např. že je to práce na kampani za svobodu a komunitu), 
"
+"pokud ví, že je uživatelem GNU systému."
 
 #. type: Content of: <p>
 #, fuzzy
@@ -231,19 +229,14 @@
 msgstr "Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs\">Creative Commons Uveďte "
+"původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>

Index: gnu/po/linux-and-gnu.cs.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/po/linux-and-gnu.cs.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- gnu/po/linux-and-gnu.cs.po 19 Mar 2016 16:00:24 -0000   1.18
+++ gnu/po/linux-and-gnu.cs.po 1 Dec 2016 15:49:08 -0000    1.19
@@ -3,7 +3,7 @@
 # This file is distributed under the same license as the original article.
 #
 # František Kučera <address@hidden>, 2012, 2013.
-# Dec 2014: trivial update of a few strings (T. Godefroy).
+# Dec 2014, Dec 2016: trivial update of a few strings (T. Godefroy).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -235,15 +235,6 @@
 "hry."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "By the early 90s we had put together the whole system aside from the "
-#| "kernel. We had also started a kernel, the <a href=\"/software/hurd/hurd."
-#| "html\">GNU Hurd</a>, which runs on top of Mach. Developing this kernel "
-#| "has been a lot harder than we expected; <a href=\"/software/hurd/hurd/"
-#| "documentation/hurd-and-linux.html\">the GNU Hurd started working reliably "
-#| "in 2001</a>, but it is a long way from being ready for people to use in "
-#| "general."
 msgid ""
 "By the early 90s we had put together the whole system aside from the "
 "kernel. We had also started a kernel, the <a href=\"/software/hurd/hurd.html"
@@ -255,7 +246,7 @@
 "Na začátku 90. let jsme již měli celý systém kromě jádra. Začali 
jsme "
 "pracovat i na jádře, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, "
 "které je postaveno na Machu. Vývoj tohoto jádra byl mnohem těžší, než 
jsme "
-"očekávali; <a href=\"/software/hurd/hurd/documentation/hurd-and-linux.html"
+"očekávali; <a href=\"/software/hurd/hurd-and-linux.html"
 "\">GNU Hurd začal spolehlivě pracovat v roce 2001</a>, ale má před sebou "
 "ještě dlouhou cestu, než bude připraven na běžné používání."
 
@@ -381,18 +372,11 @@
 "dobrá adresa."
 
 #. type: Content of: <h3>
+#, fuzzy
 msgid "Postscripts"
-msgstr ""
+msgstr "Dodatek"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Addendum: Aside from GNU, one other project has independently produced a "
-#| "free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and it was "
-#| "developed at UC Berkeley. It was non-free in the 80s, but became free in "
-#| "the early 90s. A free operating system that exists today<a href="
-#| "\"#newersystems\">(4)</a> is almost certainly either a variant of the GNU "
-#| "system, or a kind of BSD system."
 msgid ""
 "Aside from GNU, one other project has independently produced a free Unix-"
 "like operating system. This system is known as BSD, and it was developed at "
@@ -401,7 +385,7 @@
 "is almost certainly either a variant of the GNU system, or a kind of BSD "
 "system."
 msgstr ""
-"Dodatek: Vedle GNU ještě jeden další projekt vytvořil svobodný unixový 
"
+"Vedle GNU ještě jeden další projekt vytvořil svobodný unixový "
 "systém. Tento systém je známý jako BSD a byl vyvinut na universitě UC "
 "Berkeley. Tento systém byl nesvobodný v 80. letech, ale začátkem 90. let 
byl "
 "uvolněn jako svobodný. Téměř všechny svobodné operační systémy, 
které dnes "
@@ -554,19 +538,14 @@
 "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007 Richard M. Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs\">Creative Commons Uveďte "
+"původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>

Index: gnu/po/thegnuproject.cs.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/po/thegnuproject.cs.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- gnu/po/thegnuproject.cs.po 1 Dec 2015 06:30:37 -0000    1.18
+++ gnu/po/thegnuproject.cs.po 1 Dec 2016 15:49:08 -0000    1.19
@@ -4,6 +4,7 @@
 #
 # František Kučera <address@hidden>, 2012, 2013.
 # Dec 2014: trivial update of a few strings (T. Godefroy).
+# Dec 2016: add links & update license (TG).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -750,7 +751,8 @@
 msgstr ""
 "Jestliže je program v době, kdy opouští ruce svého autora, svobodným "
 "softwarem, nemusí to nutně znamenat, že pro každého vlastníka kopie 
tohoto "
-"programu to bude rovněž svobodný software. Například public domain 
software "
+"programu to bude rovněž svobodný software. Například <a 
href=\"/philosophy/categories."
+"html#PublicDomainSoftware\">public domain software</a> "
 "(software, který není chráněn autorským právem) je svobodným software; 
ale "
 "kdokoliv si může vytvořit vlastní nesvobodnou upravenou verzi. Podobně 
je "
 "tomu v případě mnoha svobodných programů: jsou chráněny autorským 
právem, "
@@ -944,8 +946,8 @@
 msgstr ""
 "Jak vzrůstal zájem o používání Emacsu, do projektu GNU se začali 
zapojovat "
 "další lidé, a tak jsme se rozhodli, že je čas znovu se poohlédnout po "
-"nějakých financích. Proto jsme v roce 1985 vytvořili Nadaci pro svobodný 
"
-"software; organizaci pro rozvoj svobodného software, osvobozenou od platby "
+"nějakých financích. Proto jsme v roce 1985 vytvořili <a 
href=\"http://www.fsf.org/\";>Nadaci pro svobodný "
+"software</a>; organizaci pro rozvoj svobodného software, osvobozenou od 
platby "
 "daní. Nadace pro svobodný software rovněž převzala kontrolu nad prodejem 
"
 "pásek s Emacsem; později se obchod rozšířil díky tomu, že jsme na 
pásku "
 "přidali další svobodný software (jak GNU, tak ne-GNU) a také jsme 
začali "
@@ -2221,19 +2223,14 @@
 "Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs\">Creative Commons Uveďte "
+"původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>

Index: gnu/po/why-gnu-linux.cs.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/po/why-gnu-linux.cs.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- gnu/po/why-gnu-linux.cs.po 19 Mar 2016 16:00:25 -0000   1.11
+++ gnu/po/why-gnu-linux.cs.po 1 Dec 2016 15:49:08 -0000    1.12
@@ -1,9 +1,9 @@
-# LANGUAGE translation of http://www.gnu.org/gnu/why-gnu-linux.html
+# Czech translation of http://www.gnu.org/gnu/why-gnu-linux.html
 # Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the original article.
 #
 # František Kučera <address@hidden>, 2012.
-# Dec 2014: trivial update (T. Godefroy).
+# Dec 2014, Dec 2016: trivial update (T. Godefroy).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -162,19 +162,6 @@
 "uživatelů“, což dává uživateli stejně svobody jako Microsoft 
Windows."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "People try to justify adding nonfree software in the name of the &ldquo;"
-#| "popularity of Linux&rdquo;&mdash;in effect, valuing popularity above "
-#| "freedom. Sometimes this is openly admitted. For instance, Wired "
-#| "Magazine said that Robert McMillan, editor of Linux Magazine, &ldquo;"
-#| "feels that the move toward open source software should be fueled by "
-#| "technical, rather than political, decisions.&rdquo; And Caldera's "
-#| "<acronym title=\"Chief Executive Officer\">CEO</acronym> openly urged "
-#| "users to drop the goal of freedom and work instead for the &ldquo;"
-#| "popularity of Linux&rdquo;. <a href=\"http://www.zdnet.com/stallman-love-";
-#| "is-not-free-3002091004/\"> (http://www.zdnet.com/stallman-love-is-not-";
-#| "free-3002091004/) </a>"
 msgid ""
 "People try to justify adding nonfree software in the name of the &ldquo;"
 "popularity of Linux&rdquo;&mdash;in effect, valuing popularity above "
@@ -191,10 +178,9 @@
 "Občas to veřejně připouštějí. Například časopis Wired napsal, že 
McMillan, "
 "editor Linux Magazine „si myslí, že hnutí open source software by mělo 
být "
 "naplněno spíše technickými, než politickými, rozhodnutími“. A 
výkonný "
-"ředitel Caldery otevřeně vybízel uživatele, aby upustili od cíle 
svobody a "
-"spíše pracovali na „popularitě Linuxu“ (<a 
href=\"http://www.zdnet.com/";
-"stallman-love-is-not-free-3002091004/\">http://www.zdnet.com/stallman-love-";
-"is-not-free-3002091004/</a>)."
+"ředitel Caldery otevřeně vybízel uživatele, aby <a 
href=\"http://www.zdnet.com/";
+"article/stallman-love-is-not-free/\">upustili od cíle svobody a "
+"spíše pracovali na „popularitě Linuxu“</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -425,25 +411,18 @@
 "se dozvíte, jak koordinovat svoji práci a posílat překlady tohoto 
článku."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2000, 2006, 2007, 2014 Richard Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2000, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 Richard Stallman"
-msgstr "Copyright &copy; 2000, 2006, 2007, 2014 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2000, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs\">Creative Commons Uveďte "
+"původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>

Index: licenses/po/copyleft.cs.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/licenses/po/copyleft.cs.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- licenses/po/copyleft.cs.po 1 Nov 2016 17:57:58 -0000    1.4
+++ licenses/po/copyleft.cs.po 1 Dec 2016 15:49:08 -0000    1.5
@@ -5,6 +5,7 @@
 # Saved from url=(0022)http://internet.e-mail
 # ? 2001.
 # Dec 2014: GNUNify; try to make a few strings less obsolete (T. Godefroy).
+# Dec 2016: update links & license (TG).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -251,9 +252,9 @@
 "why-not-lgpl.html\"><cite>Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next "
 "library</cite></a>."
 msgstr ""
-"Alternativní forma copyleftu, <a href=\"/copyleft/lesser.html\">GNU Lesser "
-"General Public License (LGPL) (v HTML</a>, <a href=\"/copyleft/lesser.txt"
-"\">textovém</a>, a <a href=\"/copyleft/lesser.texi\">Texinfo</a> formátu), "
+"Alternativní forma copyleftu, <a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU Lesser "
+"General Public License (LGPL) (v HTML</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.txt"
+"\">textovém</a>, a <a href=\"/licenses/lgpl.texi\">Texinfo</a> formátu), "
 "je použita na několik (ale ne všechny) GNU knihovny. Tato licence se 
původně "
 "nejmenovala Library GPL, nicméně jsme změnili jméno. Starší název 
totiž "
 "povzbuzoval k tomu, aby tato licence byla používána častěji, než by 
měla. "
@@ -440,19 +441,14 @@
 "Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs\">Creative Commons Uveďte "
+"původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>

Index: philosophy/po/basic-freedoms.cs.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/basic-freedoms.cs.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- philosophy/po/basic-freedoms.cs.po 2 May 2016 15:32:02 -0000    1.11
+++ philosophy/po/basic-freedoms.cs.po 1 Dec 2016 15:49:08 -0000    1.12
@@ -9,6 +9,7 @@
 #
 # František Kučera <franta-gnu AT frantovo.cz>, 2012.
 # Dec 2014: trivial update (T. Godefroy).
+# Dec 2016: fix a link & license (TG).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -65,11 +66,12 @@
 "which the U.S. Supreme Court found unconstitutional on June 26, 1997. Their "
 "site is being preserved as a resource on the landmark CDA case."
 msgstr ""
-"Sdružení <a href=\"http://www.ciec.org/\";>Citizens Internet Empowerment "
-"Coalition</a> se spojilo k protestu proti prvnímu pokusu Kongresu regulovat "
-"Internet skrze zákon Communications Decency Act (CDA). Tento zákon shledal "
-"Nejvyšší soud USA protiústavním 26. června 1997. Jejich stránky 
zůstávají "
-"zachovány jako památka na případ CDA."
+"Sdružení <a href=\"https://web.archive.org/web/19990424100121/http://www.";
+"ciec.org/\">Citizens Internet Empowerment Coalition</a> se spojilo k "
+"protestu proti prvnímu pokusu Kongresu regulovat Internet skrze zákon "
+"Communications Decency Act (CDA). Tento zákon shledal Nejvyšší soud USA "
+"protiústavním 26. června 1997. Jejich stránky zůstávají zachovány 
jako "
+"památka na případ CDA."
 
 #. activating this link… site is archived as of July 09, 1998 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -203,19 +205,14 @@
 "2014 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs\">Creative Commons Uveďte "
+"původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: philosophy/po/free-doc.cs.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/free-doc.cs.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- philosophy/po/free-doc.cs.po    15 Sep 2016 12:00:33 -0000   1.7
+++ philosophy/po/free-doc.cs.po    1 Dec 2016 15:49:08 -0000    1.8
@@ -4,7 +4,7 @@
 # Saved from url=(0022)http://internet.e-mail
 # ? 2001. 
 # Dec 2014: GNUNify.
-# August 2016: update a link.
+# August & Dec 2016: update a few strings (T. Godefroy).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -41,6 +41,8 @@
 "<a href=\"http://defectivebydesign.org/ebooks.html\";>Join our mailing list "
 "about the dangers of eBooks</a>."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://defectivebydesign.org/ebooks.html\";>Připojte se k naší e-"
+"mailové konferenci o nebezpečích eKnih</a>."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/copyleft/fdl.html\">The GNU Free Documentation License</a>"
@@ -290,11 +292,11 @@
 "[Note: We maintain a <a href=\"/doc/other-free-books.html\">page that lists "
 "free books available from other publishers</a>]."
 msgstr ""
-"[Poznámka: V vytváříme <a href=\"/doc/other-free-books.cs.html\">webovou "
+"[Poznámka: V vytváříme <a href=\"/doc/other-free-books.html\">webovou "
 "stránku se seznamem svobodných dokuentůjenž nejsou knihami publikovanými 
"
 "FSF</a> (Nadace pro svobodný software – Free Software Foundation)]"
 
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. ~TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
@@ -347,19 +349,14 @@
 "Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs\">Creative Commons Uveďte "
+"původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>

Index: philosophy/po/philosophy.cs.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/philosophy.cs.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- philosophy/po/philosophy.cs.po   4 May 2016 17:59:55 -0000    1.16
+++ philosophy/po/philosophy.cs.po   1 Dec 2016 15:49:08 -0000    1.17
@@ -4,6 +4,7 @@
 #
 # František Kučera <franta-gnu AT frantovo.cz>, 2010, 2012, 2013.
 # Dec 2014: remove wrong msgstr's; trivially update a few strings (T. 
Godefroy).
+# Dec 2016: update a link & license (TG).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -168,7 +169,7 @@
 "<a href=\"/philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html"
 "\">When Free Software Isn't (Practically) Superior</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/when_free_software_isnt_practically_better.html\">Když 
"
+"<a 
href=\"/philosophy/when-free-software-isnt-practically-superior.html\">Když "
 "svobodný software není (v praxi) lepší</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -255,19 +256,14 @@
 msgstr "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs\">Creative Commons Uveďte "
+"původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -281,11 +277,6 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizováno:"
 
-#, fuzzy
-#~| msgid "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgid "Copyright &copy; 2013, 2015 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
-
 #~ msgid ""
 #~ "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 #~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
@@ -295,11 +286,6 @@
 #~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.cs\">Creative Commons "
 #~ "Uveďte autora-Nezpracovávejte 3.0 Spojené státy americké License</a>."
 
-#, fuzzy
-#~| msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgid "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
-
 # type: Content of: <ul><li>
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/philosophy/why-free.html\">Why Software Should Not Have "

Index: philosophy/po/right-to-read.cs.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/right-to-read.cs.po,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- philosophy/po/right-to-read.cs.po  6 Nov 2016 21:28:14 -0000    1.30
+++ philosophy/po/right-to-read.cs.po  1 Dec 2016 15:49:08 -0000    1.31
@@ -4,6 +4,7 @@
 #
 # František Kučera <address@hidden>, 2012, 2013.
 # Dec 2014: trivial update of a few strings (T. Godefroy).
+# Dec 2016: fix links & update license (TG).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -36,10 +37,6 @@
 "strong></a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<em>This article appeared in the February 1997 issue of "
-#| "<strong>Communications of the ACM</strong> (Volume 40, Number 2).</em>"
 msgid ""
 "<em>This article appeared in the February 1997 issue of <cite>Communications "
 "of the ACM</cite> (Volume 40, Number 2).</em>"
@@ -188,16 +185,6 @@
 "mohl být používán pouze pro cvičení při výuce."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It was also possible to bypass the copyright monitors by installing a "
-#| "modified system kernel. Dan would eventually find out about the free "
-#| "kernels, even entire free operating systems, that had existed around the "
-#| "turn of the century. But not only were they illegal, like "
-#| "debuggers&mdash;you could not install one if you had one, without knowing "
-#| "your computer's root password. And neither the <abbr title=\"Federal "
-#| "Bureau of Investigation\">FBI</abbr> nor Microsoft Support would tell you "
-#| "that."
 msgid ""
 "It was also possible to bypass the copyright monitors by installing a "
 "modified system kernel. Dan would eventually find out about the free "
@@ -212,8 +199,7 @@
 "celých svobodných operačních systémech, které existovaly kolem sklonku "
 "století. Ale ne jen, že byly ilegální, jako debuggery – nemohli byste 
si ho "
 "stejně nainstalovat (kdybyste ho měli) bez znalosti správcovského hesla k 
"
-"vašemu počítači. A ani <abbr title=\"Federal Bureau of 
Investigation\">FBI</"
-"abbr>, ani Microsoft, by vám ho neřekli."
+"vašemu počítači. A ani FBI, ani Microsoft, by vám ho neřekli."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
@@ -302,10 +288,6 @@
 "Tychu, jedním z hlavních cílů bylo získat veřejné právo na čtení."
 
 #. type: Content of: <div><div><blockquote><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://defectivebydesign.org/ebooks.html\";>Join our mailing "
-#| "list about the dangers of eBooks</a>."
 msgid ""
 "<a href=\"http://defectivebydesign.org/ebooks.html\";>Join our mailing list "
 "about the dangers of e-books</a>."
@@ -365,9 +347,7 @@
 #| "1998 Digital Millennium Copyright Act (DMCA) established the legal basis "
 #| "to restrict the reading and lending of computerized books (and other "
 #| "works as well). The European Union imposed similar restrictions in a "
-#| "2001 copyright directive. In France, under the DADVSI law adopted in "
-#| "2006, mere possession of a copy of DeCSS, the free program to decrypt "
-#| "video on a DVD, is a crime."
+#| "2001 copyright directive."
 msgid ""
 "The battle for the right to read is already being fought. Although it may "
 "take 50 years for our past freedoms to fade into obscurity, most of the "
@@ -385,11 +365,18 @@
 "přijaty v USA nebo jinde. V roce 1998 v USA položil zákon Digital 
Millennium "
 "Copyright Act (DMCA) právní základy pro omezení čtení a půjčování "
 "digitalizovaných knih (a stejně tak dalších děl). Evropská unie si 
vynutila "
-"podobná omezení v roce 2001 copyrightovou směrnicí. Ve Francii zákon 
DADVSI "
-"přijatý v roce 2006 přinesl, že pouhé držení kopie DeCSS (svobodného "
-"programu na dešifrování videa na DVD) je považováno za zločin."
+"podobná omezení v roce 2001 copyrightovou směrnicí."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "In 2001 the US began attempting to use the proposed Free Trade Area of "
+#| "the Americas (FTAA) treaty to impose the same rules on all the countries "
+#| "in the Western Hemisphere. The FTAA is one of the so-called free trade "
+#| "treaties, which are actually designed to give business increased power "
+#| "over democratic governments; imposing laws like the DMCA is typical of "
+#| "this spirit. The FTAA was effectively killed by Lula, President of "
+#| "Brazil, who rejected the DMCA requirement and others."
 msgid ""
 "The US campaigns to impose such rules on the rest of the world through so-"
 "called &ldquo;free trade&rdquo; treaties. <a href=\"https://stallman.org/";
@@ -399,8 +386,23 @@
 "criminalizing programs that break DRM is one of many unjust policies that "
 "these treaties impose across a wide range of fields."
 msgstr ""
+"V roce 2001 začaly Spojené státy zkoušet použít navrženou dohodu Free "
+"Trade Area of the Americas (FTAA) k uvalení stejných pravidel na všechny "
+"země západní polokoule. FTAA je jedna z tzv. dohod volného obchodu, 
které "
+"jsou ale ve skutečnosti navržené tak, aby daly větší moc korporacím 
než "
+"demokratickým vládám; vnucování zákonů jako DMCA je jejich typickým "
+"znakem. FTAA byla prakticky poražena Lulou, brazilským presidentem, který "
+"mj. odmítl požadavky DMCA."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since then, the US has imposed similar requirements on countries such as "
+#| "Australia and Mexico through bilateral &ldquo;free trade&rdquo; "
+#| "agreements, and on countries such as Costa Rica through another treaty, "
+#| "CAFTA. Ecuador's President Correa refused to sign a &ldquo;free "
+#| "trade&rdquo; agreement with the US, but I've heard Ecuador had adopted "
+#| "something like the DMCA in 2003."
 msgid ""
 "The US has imposed DMCA requirements on Australia, Panama, Colombia and "
 "South Korea through bilateral agreements, and on countries such as Costa "
@@ -410,6 +412,11 @@
 "The TTIP would impose similar strictures on Europe. All these treaties must "
 "be defeated, or abolished."
 msgstr ""
+"Od té doby si Spojené státy vynutily podobné požadavky na státech jako "
+"Austrálie nebo Mexiko skrze bilaterální dohody „volného obchodu“ a na 
"
+"státech jako Kostarika skrze jinou dohodu, CAFTA. President Ekvádoru "
+"Correa odmítl podepsat dohodu „volného obchodu“ s USA, ale slyšel 
jsem, "
+"že Ekvádor přijal něco jako DMCA v roce 2003."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li><div><p>
 msgid ""
@@ -453,26 +460,41 @@
 "DefectiveByDesign.org\"> Defective by Design</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "One of the ideas in the story was not proposed in reality until 2002. "
-#| "This is the idea that the <abbr>FBI</abbr> and Microsoft will keep the "
-#| "root passwords for your personal computers, and not let you have them."
 msgid ""
 "One of the ideas in the story was not proposed in reality until 2002. This "
 "is the idea that the FBI and Microsoft will keep the root passwords for your "
 "personal computers, and not let you have them."
 msgstr ""
 "Do roku 2002 nebyla zatím navržena jedna z představ z povídky. A to "
-"představa, že by <abbr>FBI</abbr> a Microsoft měly rootovská hesla k 
vašemu "
+"představa, že by FBI a Microsoft měly rootovská hesla k vašemu "
 "počítači a odmítali vám ho vydat."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The proponents of this scheme have given it names such as &ldquo;trusted "
+#| "computing&rdquo; and &ldquo;Palladium&rdquo;. We call it <a href=\"/"
+#| "philosophy/can-you-trust.html\">&ldquo;treacherous computing&rdquo;</a> "
+#| "because the effect is to make your computer obey companies even to the "
+#| "extent of disobeying and defying you. This was implemented in 2007 as "
+#| "part of <a href=\"http://badvista.org/\";>Windows Vista</a>; we expect "
+#| "Apple to do something similar. In this scheme, it is the manufacturer "
+#| "that keeps the secret code, but the FBI would have little "
+#| "trouble getting it."
 msgid ""
 "The proponents of this scheme gave early versions names such as &ldquo;"
 "trusted computing&rdquo; and &ldquo;Palladium&rdquo;, but as ultimately put "
 "into use, it is called &ldquo;secure boot&rdquo;."
 msgstr ""
+"Zastánci těchto představ to pojmenovali jako „trusted "
+"computing“ („důvěryhodné počítání“) a „Palladium“. My tomu 
říkáme <a href="
+"\"/philosophy/can-you-trust.html\">„zákeřné počítání“</a>, 
protože to ve "
+"výsledku znamená, že váš počítač bude poslouchat korporace, dokonce 
do té "
+"míry, že přestane poslouchat vás a bude vám vzdorovat. Bylo to "
+"implementováno v roce 2007 jako součást <a href=\"http://badvista.org/";
+"\">Windows Vista</a>; očekáváme, že Apple udělá něco podobného. V 
tomto "
+"případě je to výrobce, kdo drží tajný kód, ale pro FBI by "
+"nebylo těžké ho získat."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li><div><p>
 #, fuzzy
@@ -622,6 +644,10 @@
 "vydání tohoto článku."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Today's commercial ebooks <a href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html"
+#| "\"> abolish readers' traditional freedoms.</a>"
 msgid ""
 "Today's commercial e-books <a href=\"/philosophy/the-danger-of-ebooks.html"
 "\"> abolish readers' traditional freedoms</a>. Amazon's e-book reader "
@@ -631,6 +657,8 @@
 "kindle-swindle.html\">Orwellian functionalities</a>. Any one of them calls "
 "for rejecting the product completely:"
 msgstr ""
+"Dnešní komerční elektronické knihy <a href=\"/philosophy/the-danger-of-"
+"ebooks.html\">ruší tradiční svobody čtenáře</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li><p>
 msgid ""
@@ -735,17 +763,13 @@
 "Private Data</a>, Washington Post, 4 Nov 1996."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://www.public-domain.org/\";>Union for the Public Domain</"
-#| "a>&mdash;an organization which aims to resist and reverse the "
-#| "overextension of copyright and patent powers."
 msgid ""
 "<a href=\"https://web.archive.org/web/20151113122141/http://public-domain.";
 "org/\">Union for the Public Domain</a>&mdash;an organization which aims to "
 "resist and reverse the overextension of copyright and patent powers."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.public-domain.org/\";>Union for the Public Domain</a> – 
"
+"<a href=\"https://web.archive.org/web/20151113122141/http://public-domain.";
+"org/\">Union for the Public Domain</a> – "
 "organizace, která si klade za cíl odvracet nadměrné rozšiřování 
copyrightové "
 "a patentové moci."
 
@@ -759,18 +783,13 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Filosofie projektu GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://www.computerworld.com/s/article/49358/";
-#| "Copy_Protection_Just_Say_No\" id=\"COPYPROCTECTION\">Copy Protection: "
-#| "Just Say No</a>, Published in Computer World."
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.computerworld.com/article/2596679/networking/copy-";
 "protection--just-say-no.html\" id=\"copy-protection\">Copy Protection: Just "
 "Say No</a>, published in Computer World."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.computerworld.com/s/article/49358/";
-"Copy_Protection_Just_Say_No\" id=\"COPYPROCTECTION\">Copy Protection: Just "
+"<a href=\"http://www.computerworld.com/article/2596679/networking/copy-";
+"protection--just-say-no.html\" id=\"copy-protection\">Copy Protection: Just "
 "Say No</a>, vyšlo v Computer Worldu."
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
@@ -839,19 +858,14 @@
 msgstr "Copyright &copy; 1996, 2002, 2007, 2009, 2010 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs\">Creative Commons Uveďte "
+"původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -893,23 +907,14 @@
 #~ "na Hollywood než Demokrati, takže tyto návrhy neuzákonili. Teď, když 
jsou "
 #~ "Demokraté zpět u moci, je tu toto nebezpečí opět a větší."
 
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "In 2001 the US began attempting to use the proposed Free Trade Area of "
-#~| "the Americas (FTAA) treaty to impose the same rules on all the countries "
-#~| "in the Western Hemisphere. The FTAA is one of the so-called free trade "
-#~| "treaties, which are actually designed to give business increased power "
-#~| "over democratic governments; imposing laws like the DMCA is typical of "
-#~| "this spirit. The FTAA was effectively killed by Lula, President of "
-#~| "Brazil, who rejected the DMCA requirement and others."
 #~ msgid ""
-#~ "In 2001 the US began attempting to use the proposed &ldquo;Free "
-#~ "Trade&rdquo; Area of the Americas (FTAA) treaty to impose the same rules "
-#~ "on all the countries in the Western Hemisphere. The FTAA is one of the "
-#~ "so-called free trade treaties, which are actually designed to give "
-#~ "business increased power over democratic governments; imposing laws like "
-#~ "the DMCA is typical of this spirit. The FTAA was effectively killed by "
-#~ "Lula, President of Brazil, who rejected the DMCA requirement and others."
+#~ "In 2001 the US began attempting to use the proposed Free Trade Area of "
+#~ "the Americas (FTAA) treaty to impose the same rules on all the countries "
+#~ "in the Western Hemisphere. The FTAA is one of the so-called free trade "
+#~ "treaties, which are actually designed to give business increased power "
+#~ "over democratic governments; imposing laws like the DMCA is typical of "
+#~ "this spirit. The FTAA was effectively killed by Lula, President of "
+#~ "Brazil, who rejected the DMCA requirement and others."
 #~ msgstr ""
 #~ "V roce 2001 začaly Spojené státy zkoušet použít navrženou dohodu 
Free "
 #~ "Trade Area of the Americas (FTAA) k uvalení stejných pravidel na 
všechny "
@@ -933,17 +938,6 @@
 #~ "Correa odmítl podepsat dohodu „volného obchodu“ s USA, ale slyšel 
jsem, "
 #~ "že Ekvádor přijal něco jako DMCA v roce 2003."
 
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "The proponents of this scheme have given it names such as &ldquo;trusted "
-#~| "computing&rdquo; and &ldquo;Palladium&rdquo;. We call it <a href=\"/"
-#~| "philosophy/can-you-trust.html\">&ldquo;treacherous computing&rdquo;</a> "
-#~| "because the effect is to make your computer obey companies even to the "
-#~| "extent of disobeying and defying you. This was implemented in 2007 as "
-#~| "part of <a href=\"http://badvista.org/\";>Windows Vista</a>; we expect "
-#~| "Apple to do something similar. In this scheme, it is the manufacturer "
-#~| "that keeps the secret code, but the <abbr>FBI</abbr> would have little "
-#~| "trouble getting it."
 #~ msgid ""
 #~ "The proponents of this scheme have given it names such as &ldquo;trusted "
 #~ "computing&rdquo; and &ldquo;Palladium&rdquo;. We call it <a href=\"/"
@@ -952,8 +946,8 @@
 #~ "extent of disobeying and defying you. This was implemented in 2007 as "
 #~ "part of <a href=\"http://badvista.org/\";>Windows Vista</a>; we expect "
 #~ "Apple to do something similar. In this scheme, it is the manufacturer "
-#~ "that keeps the secret code, but the FBI would have little trouble getting "
-#~ "it."
+#~ "that keeps the secret code, but the <abbr>FBI</abbr> would have little "
+#~ "trouble getting it."
 #~ msgstr ""
 #~ "Zastánci těchto představ to pojmenovali jako „trusted "
 #~ "computing“ („důvěryhodné počítání“) a „Palladium“. My 
tomu říkáme <a href="
@@ -984,16 +978,10 @@
 #~ "nebudete půjčovat nikomu jinému</a>, kterou může vydavatel kdykoli "
 #~ "vypovědět."
 
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "<a href=\"http://www.zdnet.com/news/seybold-opens-chapter-on-digital-";
-#~| "books/103151\">Electronic Publishing:</a> An article about distribution "
-#~| "of books in electronic form, and copyright issues affecting the right to "
-#~| "read a copy."
 #~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://www.zdnet.com/article/seybold-opens-chapter-on-digital-";
-#~ "books/\">Electronic Publishing:</a> An article about distribution of "
-#~ "books in electronic form, and copyright issues affecting the right to "
+#~ "<a href=\"http://www.zdnet.com/news/seybold-opens-chapter-on-digital-";
+#~ "books/103151\">Electronic Publishing:</a> An article about distribution "
+#~ "of books in electronic form, and copyright issues affecting the right to "
 #~ "read a copy."
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"http://www.zdnet.com/news/seybold-opens-chapter-on-digital-";

Index: philosophy/po/selling.cs.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/selling.cs.po,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- philosophy/po/selling.cs.po 1 Jan 2016 06:06:29 -0000    1.15
+++ philosophy/po/selling.cs.po 1 Dec 2016 15:49:08 -0000    1.16
@@ -10,6 +10,7 @@
 # František Kučera <franta-gnu AT frantovo.cz>, 2012.
 # Ineiev <address@hidden>, 2011, 2012 (fill Language-Team field).
 # May 2014: add missing link; trivial update (T. Godefroy).
+# Dec 2016: fix links & update license (TG).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -30,7 +31,7 @@
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Selling Free Software - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
-"Prodej svobodného softwaru – Projekt GNU – Nadace pro svobodny software 
(FSF)"
+"Prodej svobodného softwaru – Projekt GNU – Nadace pro svobodny software"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -106,13 +107,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">Nonfree "
-#| "programs</a> are usually sold for a high price, but sometimes a store "
-#| "will give you a copy at no charge. That doesn't make it free software, "
-#| "though. Price or no price, the program is nonfree because users don't "
-#| "have freedom."
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">Nonfree "
 "programs</a> are usually sold for a high price, but sometimes a store will "
@@ -120,7 +114,7 @@
 "Price or no price, the program is nonfree because its users are denied "
 "freedom."
 msgstr ""
-"<a href=\"categories.html#ProprietarySoftware\">Nesvobodné programy</a> se "
+"<a href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">Nesvobodné 
programy</a> se "
 "většinou prodávají za vysokou cenu, ale někdy vám dá prodejce kopii 
zdarma. "
 "Neznamená to však, že jde o svobodný software. Ať byl placený či 
nikoliv, "
 "stále jde o nesvobodný program, protože uživatel nemá právo s ním 
svobodně "
@@ -285,9 +279,9 @@
 "writing, the best way you can help is by raising funds for others to write "
 "them."
 msgstr ""
-"Nejpřímější způsob, jak to udělat, je přímo se zúčastnit <a 
href=\"/software/"
-"software.html#HelpWriteSoftware\">psaní potřebného svobodného 
softwaru</a> "
-"nebo <a href=\"/doc/doc.html#HelpWriteDocumentation\">příruček</a>. Ale "
+"Nejpřímější způsob, jak to udělat, je přímo se zúčastnit <a 
href=\"http://";
+"savannah.gnu.org/projects/tasklist\">psaní potřebného svobodného 
softwaru</a> "
+"nebo <a href=\"/doc/doc.html\">příruček</a>. Ale "
 "jestliže se věnujete spíše distribuci než programování, nejlepší 
způsob, jak "
 "můžete pomoci, je shromažďovat prostředky pro ty, kteří programují."
 
@@ -313,7 +307,7 @@
 "doing it the way most companies do it: making the software proprietary "
 "rather than free."
 msgstr ""
-"Avšak když lidé uvažují o <a href=\"words-to-avoid.html#SellSoftware\">"
+"Avšak když lidé uvažují o <a 
href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#SellSoftware\">"
 "„prodeji softwaru“</a>, většinou si představují model běžný u 
většiny "
 "firem: proprietární software, ne svobodný. "
 
@@ -462,19 +456,14 @@
 "Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs\">Creative Commons Uveďte "
+"původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: philosophy/po/why-free.cs.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/why-free.cs.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- philosophy/po/why-free.cs.po    21 Dec 2014 13:57:27 -0000   1.2
+++ philosophy/po/why-free.cs.po    1 Dec 2016 15:49:08 -0000    1.3
@@ -4,6 +4,7 @@
 #
 # ? 2000.
 # Dec 2014: GNUNify.
+# Dec 2016: add a link & update license (TG).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -476,7 +477,7 @@
 "This is why we say that <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</"
 "a> is a matter of freedom, not price."
 msgstr ""
-"To je důvod proč říkáme, že svobodný software je otázkou svobody, ne 
ceny."
+"To je důvod proč říkáme, že <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">svobodný software</a> je otázkou svobody, 
ne ceny."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -681,7 +682,7 @@
 msgstr ""
 "Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.cs\">Creative Commons Uveďte "
-"autora-Nezpracovávejte 3.0 Spojené státy americké License</a>."
+"původ-Nezpracovávejte 3.0 Spojené státy americké License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>

Index: philosophy/po/nonfree-games.cs.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/philosophy/po/nonfree-games.cs.po,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- philosophy/po/nonfree-games.cs.po  7 Jun 2016 05:32:02 -0000    1.20
+++ philosophy/po/nonfree-games.cs.po  1 Dec 2016 15:49:08 -0000    1.21
@@ -4,7 +4,7 @@
 #
 # František Kučera <address@hidden>, 2012, 2013.
 # Dec 2014: trivial update of a few strings (T. Godefroy).
-#
+# Dec 2016: add links, update license (TG).
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nonfree-games.html\n"
@@ -63,7 +63,8 @@
 msgstr ""
 "Domnívám se, že dostupnost oblíbených nesvobodných her na GNU/Linuxu 
může "
 "podpořit rozšíření tohoto systému. Nicméně naše cíle jsou větší 
než učinit "
-"tento systém „úspěšným“; smyslem je zajistit svobodu pro uživatele. 
Otázka "
+"tento systém „úspěšným“; smyslem je <a href=\"/philosophy/free-"
+"software-even-more-important.html\">zajistit svobodu pro uživatele</a>. 
Otázka "
 "tedy je, jak tato změna ovlivní svobodu uživatelů."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -99,7 +100,7 @@
 msgstr ""
 "Nesvobodné hry (stejně jako ostatní nesvobodné programy) jsou neetické, "
 "protože odepírají svobodu svým uživatelům. (Herní data jsou jiný 
případ, "
-"protože to není software.) Jestliže požadujete svobodu, jedním z 
předpokladů "
+"protože to <a href=\"/philosophy/copyright-versus-community.html\">není 
software</a>.) Jestliže požadujete svobodu, jedním z předpokladů "
 "je nemít takové hry na svém počítači. Tak prosté to je."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -215,7 +216,7 @@
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Notes"
-msgstr ""
+msgstr "Poznámky"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -277,19 +278,14 @@
 msgstr "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Tato stránka je vydána pod licencí <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.cs\">Creative Commons Uveďte "
+"původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní License</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -301,11 +297,6 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizováno:"
 
-#, fuzzy
-#~| msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgid "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
-
 #~ msgid ""
 #~ "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 #~ "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]