www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy po/surveillance-vs-democracy.tra...


From: GNUN
Subject: www/philosophy po/surveillance-vs-democracy.tra...
Date: Thu, 12 May 2016 04:28:26 +0000 (UTC)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   16/05/12 04:28:26

Modified files:
    philosophy/po : surveillance-vs-democracy.translist 
Added files:
    philosophy   : surveillance-vs-democracy.nl.html 
    philosophy/po : surveillance-vs-democracy.nl-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/surveillance-vs-democracy.nl.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.translist?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.nl-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: po/surveillance-vs-democracy.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.translist,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- po/surveillance-vs-democracy.translist   28 Aug 2015 07:02:29 -0000   
1.11
+++ po/surveillance-vs-democracy.translist   12 May 2016 04:28:26 -0000   
1.12
@@ -8,6 +8,7 @@
 <span dir="ltr"><a lang="it" hreflang="it" 
href="/philosophy/surveillance-vs-democracy.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</span>
 &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ja" hreflang="ja" 
href="/philosophy/surveillance-vs-democracy.ja.html">日本語</a>&nbsp;[ja]</span>
 &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="lt" hreflang="lt" 
href="/philosophy/surveillance-vs-democracy.lt.html">lietuvių</a>&nbsp;[lt]</span>
 &nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="nl" hreflang="nl" 
href="/philosophy/surveillance-vs-democracy.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</span>
 &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ru" hreflang="ru" 
href="/philosophy/surveillance-vs-democracy.ru.html">русский</a>&nbsp;[ru]</span>
 &nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="sq" hreflang="sq" 
href="/philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html">Shqip</a>&nbsp;[sq]</span> 
&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="uk" hreflang="uk" 
href="/philosophy/surveillance-vs-democracy.uk.html">українська</a>&nbsp;[uk]</span>
 &nbsp;
@@ -20,6 +21,7 @@
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="it" hreflang="it" 
href="/philosophy/surveillance-vs-democracy.it.html" title="italiano" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ja" hreflang="ja" 
href="/philosophy/surveillance-vs-democracy.ja.html" title="日本語" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="lt" hreflang="lt" 
href="/philosophy/surveillance-vs-democracy.lt.html" title="lietuvių" />
+<link rel="alternate" type="text/html" lang="nl" hreflang="nl" 
href="/philosophy/surveillance-vs-democracy.nl.html" title="Nederlands" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="ru" hreflang="ru" 
href="/philosophy/surveillance-vs-democracy.ru.html" title="русский" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="sq" hreflang="sq" 
href="/philosophy/surveillance-vs-democracy.sq.html" title="Shqip" />
 <link rel="alternate" type="text/html" lang="uk" hreflang="uk" 
href="/philosophy/surveillance-vs-democracy.uk.html" 
title="українська" />

Index: surveillance-vs-democracy.nl.html
===================================================================
RCS file: surveillance-vs-democracy.nl.html
diff -N surveillance-vs-democracy.nl.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ surveillance-vs-democracy.nl.html  12 May 2016 04:28:26 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,584 @@
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" 
value="/philosophy/surveillance-vs-democracy.en.html" -->
+
+<!--#include virtual="/server/header.nl.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Hoeveel controle kan onze democratie verdragen? - GNU-project - Free
+Software Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.nl.html" -->
+<h2>Hoeveel controle kan onze democratie verdragen?</h2>
+
+<p>door <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
+
+<!-- rms: I deleted the link because of Wired's announced
+   anti-ad-block system -->
+<blockquote><p>Een variant van dit artikel is voor het eerst gepubliceerd in 
Wired in
+oktober 2013.</p></blockquote>
+
+<p>Met dank aan de onthullingen van Edward Snowden weten we dat de rechten van
+de mens worden verdrukt door het huidige toezicht. De herhaalde intimidatie
+en vervolging van dissidenten, bronnen en journalisten in de Verenigde
+Staten en daarbuiten leveren het bewijs. We moeten het niveau van algemene
+controle verminderen, maar hoe veel? Wat is het <em>maximum toelaatbare
+niveau van controle</em> die we zeker niet kunnen overschrijden? Dat is het
+punt waarop de hoeveelheid controle afbreuk begint te doen aan het
+functioneren van onze democratie, waarbij klokkenluiders (zoals Snowden)
+worden aangepakt.</p>
+
+<p>Wij, het volk, zijn afhankelijk van klokkenluiders die <a
+href="https://www.eff.org/deeplinks/2013/11/reddit-tpp-ama";>ons vertellen
+wat de overheid aan het doen is</a> als het gaat om overheidsgeheimen. Het
+huidige toezicht is bedreigend voor mogelijke klokkenluiders, wat betekent
+dat dit toezicht te veel is. Om democratische controle te hebben over de
+staat, moeten we de mate van toezicht terugbrengen naar een punt waarop
+klokkenluiders erop kunnen vertrouwen dat zij veilig zijn.</p>
+
+<p>Het gebruiken van vrije software, <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">waar ik al 30 jaar
+voor pleit</a>, is de eerste stap op weg naar zeggenschap over onze digitale
+levens, inclusief het tegengaan van te veel toezicht. We kunnen niet-vrije
+software niet vertrouwen; de NSA <a
+href="http://www.computerworlduk.com/blogs/open-enterprise/how-can-any-company-ever-trust-microsoft-again-3569376/";>gebruikt</a>
+en <a
+href="http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security";>maakt</a>
+zelfs veiligheidsgaten in niet-vrije software om onze eigen computers en
+routers binnen te dringen. Vrije software geeft ons controle over onze
+computers, maar <a href="http://www.wired.com/opinion/2013/10/149481/";>dat
+beschermt onze privacy niet als we ons op het internet begeven</a>.</p>
+
+<p>Er worden <a
+href="http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/nsa-surveillance-patriot-act-author-bill";>wetten
+voorgesteld om de &ldquo;nationale surveillance-krachten in te
+perken&rdquo;</a> in de VS, maar deze wetgeving baseert zich op beperking
+van het gebruik van onze virtuele dossiers door de overheid. Wanneer
+&ldquo;de klokkenluider pakken&rdquo; genoeg redenen zijn klokkenluiders te
+identificeren, zal dat hen niet genoeg beschermen. We moeten verder gaan.</p>
+
+<h3>De bovengrens van controle in een democratie</h3>
+
+<p>Als klokkenluiders geen strafbare feiten en leugens meer durven onthullen
+verliezen we de laatste controle over onze overheid en organisaties. Dat is
+waarom toezicht waarbij de staat uit kan vinden wie met een journalist heeft
+gepraat, te veel toezicht is&mdash;meer dan een democratie kan verdragen.</p>
+
+<p>Een naamloze overheidsambtenaar in de VS vertelde in 2011 aan journalisten
+dat de <a
+href="http://www.rcfp.org/browse-media-law-resources/news-media-law/news-media-and-law-summer-2011/lessons-wye-river";>VS
+verslaggevers niet zou dagvaarden omdat &ldquo;We toch weten met wie je
+praat.&rdquo;</a> Soms <a
+href="http://www.theguardian.com/media/2013/sep/24/yemen-leak-sachtleben-guilty-associated-press";>worden
+opnames van telefoongesprekken van journalisten opgevraagd</a> om dit uit te
+zoeken, maar Snowden heeft ons laten zien dat ze in feite alle opnames van
+iedereen in de VS opvragen, altijd, <a
+href="http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/verizon-telephone-data-court-order";>van
+Verizon</a> en <a
+href="http://www.marketwatch.com/story/nsa-data-mining-digs-into-networks-beyond-verizon-2013-06-07";>ook
+andere bedrijven</a>.</p>
+
+<p>De oppositie en dissidenten moeten geheimen kunnen hebben voor de overheid,
+die bereid is vieze spelletjes te spelen met hen. De ACLU (American Civil
+Liberties Union) heeft laten zien hoe de overheid van de VS <a
+href="http://www.aclu.org/files/assets/Spyfiles_2_0.pdf";>vredige, dissidente
+groepen systematisch infiltreert</a> onder het voorwendsel dat zich bij die
+groepen mogelijk terroristen zouden kunnen bevinden. Het punt waarop
+overheidstoezicht te veel is, is het punt waarop de overheid er achter kan
+komen wie met een bekende journalist of dissident heeft gesproken.</p>
+
+<h3>Eenmaal verzamelde informatie, zal worden misbruikt</h3>
+
+<p>Als mensen erkennen dat het niveau van overheidstoezicht te hoog is, is de
+eerste reactie de toegang tot verzamelde gegevens in te perken. Dat klinkt
+mooi, maar zal het probleem niet oplossen, zelfs niet een beetje, zelfs als
+we aannemen dat de overheid de regels naleeft. (De NSA heeft de
+FISA-rechtbank misleid, die zei dat het <a
+href="http://www.wired.com/threatlevel/2013/09/nsa-violations/";>niet in
+staat was om de NSA te controleren</a>.) Verdenking van een strafbaar feit
+zal reden zijn tot toegang, dus wanneer een klokkenluider beschuldigd wordt
+van &ldquo;spionage&rdquo;, zal het vinden van de &ldquo;spion&rdquo; een
+excuus vormen om toegang te krijgen tot het verzamelde materiaal.</p>
+
+<p>Bovendien zullen overheidsambtenaren de gegevens misbruiken voor
+persoonlijke doeleinden. Sommige NSA-agenten <a
+href="http://www.theguardian.com/world/2013/aug/24/nsa-analysts-abused-surveillance-systems";>gebruikten
+toezichtgegevens van de VS om hun geliefden te volgen</a>&mdash;geliefden in
+het verleden, heden of waar ze op hoopten&mdash; een praktijk die bekend
+stond als &ldquo;LOVEINT&rdquo;. De NSA zegt dat het deze praktijk een
+aantal keer heeft gevonden en bestraft; we weten echter niet hoe vaak het is
+gebeurd waarbij dader niet was gepakt. Maar deze gebeurtenissen zouden ons
+niet moeten verbazen, omdat de politie <a
+href="http://www.sweetliberty.org/issues/privacy/lein1.htm";>haar toegang tot
+nummerplaten heeft gebruikt om een aantrekkelijk iemand te volgen</a>, een
+praktijk die bekend staat als &ldquo;achtervolg een plaat voor een
+afspraakje&rdquo;. Deze praktijk komt nog vaker voor met <a
+href="https://theyarewatching.org/issues/risks-increase-once-data-shared";>nieuwe
+digitale systemen</a>.
+</p>
+
+<p>Toezicht-gegevens zullen altijd worden gebruikt voor andere doeleinden,
+zelfs als dit verboden is. Als de gegevens eenmaal zijn verzameld en de
+overheid de mogelijkheid heeft om toegang te krijgen, kan het die gegevens
+op verschillende manieren misbruiken. Voorbeelden laten dit zien, zoals in
+<a
+href="http://falkvinge.net/2012/03/17/collected-personal-data-will-always-be-used-against-the-citizens/";>Europa</a>
+en in <a
+href="https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_American_internment";>de VS
+</a>.</p>
+
+<p>Het is ook waarschijnlijk dat persoonlijke gegevens, die worden verzameld
+door de overheid, door krakers worden verkregen die de beveiliging van de
+servers hebben omzeild, zelfs door <a
+href="https://www.techdirt.com/articles/20150612/16334231330/second-opm-hack-revealed-even-worse-than-first.shtml";>krakers
+die voor vijandelijke landen werken</a>.</p>
+
+<p>Overheden kunnen massale surveillance-mogelijkheden gemakkelijk gebruiken om
+<a
+href="http://www.nytimes.com/2015/06/22/world/europe/macedonia-government-is-blamed-for-wiretapping-scandal.html";>de
+democratie rechtstreeks uit te hollen</a>.</p>
+
+<p>Totale surveillance die toegankelijk is voor de overheid stelt deze in staat
+massale fishing-acties op te starten tegen elke persoon. Om persvrijheid en
+democratie veilig te stellen, moeten we de verzameling van gegevens, die
+gemakkelijk voor de overheid toegankelijk is, beperken.</p>
+
+<h3>Goede privacy-bescherming moet technisch zijn</h3>
+
+<p>De Electronic Frontier Foundation en andere organisaties stellen een aantal
+juridische regels voor die zijn ontworpen om <a
+href="https://en.necessaryandproportionate.org/text";>het misbruik van
+massale surveillance te voorkomen</a>. Deze principes bevatten, cruciaal,
+expliciete juridische bescherming voor klokkenluiders; deze zouden voldoende
+moeten zijn om de democratische vrijheden te beschermen&mdash;als deze
+compleet worden aangenomen en zonder enige uitzondering altijd worden
+doorgevoerd.</p>
+
+<p>Zulke wettelijke bescherming is echter wankel: zoals de recente geschiedenis
+ons laat zien, kan een dergelijke wet worden teruggedraaid (zoals in de FISA
+Amendement-wet), opgeschort, of <a
+href="http://www.nytimes.com/2009/04/16/us/16nsa.html";>genegeerd</a>.</p>
+
+<p>Tegelijkertijd zal de populist de gebruikelijke smoezen gebruiken als reden
+voor totale surveillance; elke terroristenaanval, zelfs eentje waarbij
+slechts een handvol mensen omkomt, kan hiervoor worden aangegrepen.</p>
+
+<p>Als toegangsbeperkingen tot gegevens terzijde worden geschoven, zal het zijn
+alsof die beperkingen nooit hebben bestaan. Dossiers die in al die jaren
+zijn opgebouwd, zouden plotseling beschikbaar komen voor misbruik door de
+overheid en zijn instellingen, en als ze door bedrijven zijn verzameld, ook
+voor hun misbruik. Als we echter stoppen met het verzamelen van dossiers
+over iedereen, zouden die dossiers niet bestaan, en is het niet mogelijk om
+ze achteraf samen te stellen. Een nieuwe ondemocratische regering zou
+surveillance van de grond af aan op moeten zetten, en het zou pas vanaf die
+datum kunnen beginnen met gegevens verzamelen. Het opschorten of tijdelijk
+negeren van de wet op toegang tot gegevens zou in zo'n situatie nauwelijks
+zin hebben.</p>
+
+<h3>Wees om te beginnen geen dwaas</h3>
+
+<p>Om privacy te hebben moet je het het niet weggooien: de eerste die jouw
+privacy moet beschermen ben jij. Vermijd het kenbaar maken van jezelf aan
+websites, verbind met hen via Tor, en gebruik een browser die er voor zorgt
+dat websites hun bezoekers niet kunnen volgen. Gebruik de GNU Privacy Guard
+om de inhoud van je e-mail te versleutelen. Betaal contant voor dingen.</p>
+
+<p>Behoud je eigen gegevens; sla jouw gegevens niet op op een
+&ldquo;gemakkelijke&rdquo; server van een bedrijf. Het is echter wel veilig
+om je reservekopie&euml;n toe te vertrouwen aan een commerci&euml;le dienst,
+wanneer je de bestanden in een archief hebt gezet en het hele archief
+versleutelt, inclusief de bestandsnamen, met vrije software op je eigen
+computer voordat je het archief daar neerzet. </p>
+
+<p>In het belang van je privacy moet je niet-vrije software vermijden. Met
+niet-vrije software geef je anderen controle over jouw computeractiviteiten;
+daarmee is het <a
+href="/philosophy/proprietary-surveillance.html">waarschijnlijk dat het jou
+bespioneert</a>. Vermijd ook <a
+href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">service als
+softwarevervanging (SaaSS)</a> en het uit handen geven van controle over
+jouw computeractiviteiten: het vereist dat je al jouw gegevens aan de server
+overhandigt.</p>
+
+<p>Bescherm ook de privacy van je vrienden en kennissen. <a
+href="http://bits.blogs.nytimes.com/2014/05/21/in-cybersecurity-sometimes-the-weakest-link-is-a-family-member/";>Geef
+hun persoonlijke informatie niet weg</a> behalve hoe je contact met hen kunt
+opnemen, en geef geen enkele website jouw lijst van telefoon- of
+e-mailcontactpersonen. Vertel een bedrijf zoals Facebook geen dingen over je
+vrienden die zij misschien niet in de krant willen zien. Het is nog beter om
+helemaal niet te worden gebruikt door Facebook. Gebruik geen
+communicatiesystemen die van gebruikers verlangen dat ze hun echte naam
+geven, zelfs als je jouw naam toch gaat geven, omdat het druk zet op anderen
+om hun privacy in te leveren.</p>
+
+<p>Zelfbescherming is essentieel, maar zelfs de meest rigide zelfbescherming is
+onvoldoende om jouw privacy te beschermen op of tegen systemen die niet van
+jou zijn. Als we met anderen communiceren of ons voortbewegen in de stad,
+hangt onze privacy af van de praktijken van de samenleving. We kunnen
+sommige systemen vermijden die onze communicatie en bewegingen vastleggen,
+maar niet allemaal. Het is overduidelijk beter om er voor te zorgen dat deze
+systemen stoppen met het surveilleren van personen die niet verdacht worden
+van misdrijven.</p>
+
+<h3>We moeten elk systeem ontwerpen met het oog op privacy</h3>
+
+<p>Als we geen samenleving willen met totale surveillance, moeten we
+surveillance beschouwen als een soort sociale vervuiling, en moeten we de
+toezichtmogelijkheden van elk nieuw digitaal systeem beperken, net zoals we
+de invloed van constructiebouw op het milieu beperken.</p>
+
+<p>Bijvoorbeeld: &ldquo;slimme&rdquo; energiemeters worden aangeprezen omdat
+zij het energiebedrijf precieze gegevens over het elektriciteitsgebruik van
+elke klant verstrekken, waaronder gegevens voor het vergelijken van verbruik
+met de gemiddelde gebruiker. Deze methode gebruikt algemene surveillance,
+maar heeft helemaal geen surveillance nodig. Het energiebedrijf zou
+gemakkelijk het gemiddelde gebruik in een woonwijk kunnen berekenen door het
+totale gebruik te delen door het aantal klanten, en dat getal naar de meters
+kunnen sturen. De meter van elke klant kan zijn/haar gebruik vergelijken,
+over elke gewenste tijdsperiode, met de het gemiddelde gebruik voor die
+periode. Hetzelfde voordeel, zonder surveillance!</p>
+
+<p>We moeten zulke privacy in al onze digitale systemen inbouwen.</p>
+
+<h3>Oplossing voor het verzamelen van gegevens: verspreid het</h3>
+
+<p>Een manier om monitoring veilig te maken voor privacy is door <a
+name="dispersal">de gegevens verspreid te houden en niet gemakkelijk
+benaderbaar</a>. Ouderwetse beveiligingscamera's waren geen bedreiging voor
+de privacy(<a href="#privatespace">*</a>). De opname werd lokaal opgeslagen,
+en hooguit voor een paar weken bewaard. Omdat het niet zo gemakkelijk was om
+toegang te krijgen tot deze opnames, werd het nooit massaal gedaan; ze
+werden alleen gebruikt op de plaatsen waar iemand een misdrijf had
+gemeld. Het zou niet mogelijk zijn om alle videobanden elke dag fysiek te
+verzamelen en te bekijken of te kopi&euml;ren. </p>
+
+<p>Tegenwoordig zijn beveiligingscamera's surveillancecamera's geworden: ze
+zijn verbonden met het internet zodat opnamen kunnen worden verzameld in een
+datacentrum en voorgoed worden opgeslagen. Dit is al gevaarlijk, maar het
+wordt nog erger. Ontwikkelingen in gezichtsherkenning kunnen ons naar de dag
+leiden waarop verdachte journalisten altijd op straat kunnen worden gevolgd,
+waarbij bekeken kan worden met wie ze praten.</p>
+
+<p>Camera's die met internet zijn verbonden hebben zelf een slechte digitale
+veiligheid, dus <a
+href="http://www.networkworld.com/community/blog/cia-wants-spy-you-through-your-appliances";>iedereen
+zou kunnen bekijken wat de camera ziet</a>. Om de privacy te herstellen,
+zouden we het gebruik van internet-verbonden camera's moeten verbieden op
+plekken en tijden waarop het algemene publiek is toegelaten, behalve degenen
+die hun eigen camera meenemen. Iedereen moet de vrijheid hebben om af en toe
+foto's en video's te publiceren, maar de systematische verzameling van zulke
+gegevens op het internet moet worden beperkt.</p>
+
+<p><a name="privatespace"><b>*</b></a>Ik neem hier aan dat de veiligheidscamera
+is gericht op de binnenkant van een winkel of op de straat. Een camera die
+door iemand anders op iemands priv&eacute;terrein is gericht schendt de
+privacy, maar dat is een andere kwestie.</p>
+
+<h3 id="digitalcash">Oplossing voor internetsurveillance door bedrijven</h3>
+
+<p>De meeste dataverzameling komt voort uit de eigen digitale activiteiten van
+mensen. Meestal worden die door bedrijven verzameld. Maar als het aankomt op
+bedreiging van de privacy en democratie, maakt het niet uit of de gegevens
+direct door de overheid worden verzameld of uitbesteed aan een bedrijf, de
+gegevens die bedrijven verzamelen zijn sowieso al systematisch beschikbaar
+voor de overheid.</p>
+
+<p>De NSA heeft via PRISM <a
+href="https://www.commondreams.org/headline/2013/08/23-2";>toegang verkregen
+tot data van veel grote internetbedrijven</a>. AT&amp;T heeft alle
+telefoongesprekken sinds 1987 opgeslagen en <a
+href="http://www.nytimes.com/2013/09/02/us/drug-agents-use-vast-phone-trove-eclipsing-nsas.html?_r=0";>overhandigt
+deze aan de DEA</a> om op verzoek door te zoeken. Strikt genomen heeft de
+overheid van de VS die gegevens niet, maar in de praktijk is dit wel het
+geval. Sommige bedrijven worden geprezen omdat zij <a
+href="https://www.eff.org/who-has-your-back-government-data-requests-2015";>overheidsverzoeken
+tot gegevens afwijzen indien mogelijk</a>, maar dat compenseert de schade
+niet die zij hebben aangericht door de gegevens in eerste instantie te
+verzamelen. Daarnaast misbruiken veel van deze bedrijven de gegevens zelf of
+overhandigen het aan gegevenshandelaren.</p>
+
+<p>Het doel om journalistiek en democratie veilig te maken vereist daarom dat
+we de hoeveelheid gegevens die worden verzameld, over mensen door welke
+organisatie dan ook (niet alleen de overheid), verminderen. We moeten
+digitale systemen opnieuw ontwerpen zodat ze geen gegevens over hun
+gebruikers bewaren. Als zij digitale gegevens nodig hebben over onze
+transacties, mag het niet zijn toegestaan om deze langer te behouden dan een
+korte tijd, niet langer dan nodig om de aankoop te verwerken.</p>
+
+<p>E&eacute;n van de redenen voor de huidige internetsurveillance is dat
+websites worden betaald door middel van advertenties die gebaseerd zijn op
+activiteiten en voorkeuren van gebruikers. Dit zorgt ervoor dat een kleine
+irritatie&mdash;advertenties die we kunnen leren te negeren&mdash;wordt
+omgezet in een surveillancesysteem dat ons schade berokkent, of we het nu
+weten of niet. Aankopen op het internet worden ook gevolgd. En we zijn er
+allemaal mee bekend dat het hebben van een &ldquo;privacy-beleid&rdquo; een
+excuus is om privacy te schenden en niet iets om je aan te houden.</p>
+
+<p>We kunnen beide problemen verhelpen door een systeem te gebruiken voor
+anoniem betalen&mdash;anoniem voor degene die betaalt. (We willen degene die
+betaald wordt niet helpen belasting te ontduiken.) <a
+href="http://www.wired.com/opinion/2013/05/lets-cut-through-the-bitcoin-hype/";>Bitcoin
+is niet anoniem</a>, hoewel er pogingen worden gedaan om betalen met Bitcoin
+anoniem te maken. Technologie voor <a
+href="http://www.wired.com/wired/archive/2.12/emoney_pr.html";>digitaal
+contant geld is reeds voor het eerst ontwikkeld in de jaren '80</a>; we
+hoeven alleen geschikte afspraken te maken en een overheid die dit niet
+belemmert.</p>
+
+<p>Een andere bedreiging door het verzamelen van persoonlijke informatie door
+websites is dat krakers binnen kunnen komen, de informatie stelen en het
+misbruiken. Deze gegevens bevatten ook creditcard-details van klanten. Een
+anoniem betaalsysteem zou een einde maken aan dit gevaar: een veiligheidsgat
+in een website kan jou geen schade toebrengen als de website niets over jou
+weet.</p>
+
+<h3>Oplossing voor surveillance in het verkeer en vervoer</h3>
+
+<p>We moeten het incasseren van digitale tol omzetten naar anonieme betaling
+(met digitaal contant geld bijvoorbeeld). Systemen met
+kentekenplaat-herkenning noteren alle kentekens, en de <a
+href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/whos_watching_you/8064333.stm";>gegevens
+kunnen onbeperkt worden opgeslagen</a>; het zou bij wet verplicht moeten
+zijn om alleen die kentekens op te nemen die door de rechter op een lijst
+met gezochte auto's geplaatst zijn. Een minder veilig alternatief zou zijn
+om alle opnamen van auto's lokaal op te slaan, maar slechts voor een paar
+dagen. De volledige gegevens zouden niet over het internet beschikbaar
+moeten zijn; toegang tot de gegevens zou moeten worden beperkt tot het
+zoeken naar gezochte kentekens die door een rechter op die lijst zijn
+geplaatst.</p>
+
+<p>De lijst met personen die in de VS niet mogen vliegen moet worden afgeschaft
+omdat het <a
+href="https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty-racial-justice/victory-federal-court-recognizes";>straft
+zonder rechtszaak</a> is.</p>
+
+<p>Het is acceptabel om een lijst te hebben met personen wiens bagage extra zal
+worden doorzocht, en anonieme passagiers op binnenlandse vluchten kunnen
+worden behandeld alsof ze op deze lijst staan. Het is ook acceptabel om
+mensen naar een bepaald land niet aan boord van het vliegtuig te laten gaan
+als zij dit land niet mogen binnenreizen. Dit zou genoeg moeten zijn voor
+alle legitieme doelen.</p>
+
+<p>Veel systemen in het openbaar vervoer gebruiken een ov-chipkaart voor
+betaling. Deze systemen verzamelen persoonlijke gegevens: als je
+&eacute;&eacute;n keer de fout hebt gemaakt om met iets anders te betalen
+dan contant geld, hebben ze de ov-kaart permanent met jouw naam
+verbonden. Verder slaan ze alle reizen op die elke kaart maakt. Tezamen is
+dit massale surveillance. Deze gegevensverzameling moet worden ingeperkt.</p>
+
+<p>Navigatiesystemen doen aan surveillance: de computer van de gebruiker
+vertelt aan de kaartendienst waar de gebruiker is en waar de gebruiker heen
+wil gaan; vervolgens bepaalt de server de route en stuurt die terug naar de
+computer van de gebruiker, die deze route toont. Tegenwoordig slaat de
+server waarschijnlijk de locaties van de gebruiker op, omdat er niets is dat
+dit in de weg staat. Deze surveillance is niet noodzakelijk en een
+herontwerp zou het kunnen vermijden. Vrije software in de computer van de
+gebruiker kan de kaartgegevens downloaden voor de gewenste regio's (als deze
+kaartgegevens niet al aanwezig zijn), de route berekenen, en deze weergeven,
+zonder dat iemand ooit wordt verteld waar de gebruiker is of waar hij heen
+wil gaan.</p>
+
+<p>Systemen van het huren van fietsen enz., kunnen zo worden ontworpen dat de
+identiteit van degene die de fiets huurt alleen bekend is binnen het station
+waar de fiets is gehuurd. Wanneer de fiets is gehuurd, worden alle stations
+ge&iuml;nformeerd dat die fiets naar &ldquo;buiten&rdquo; is, dus als de
+gebruiker de fiets weer op een willekeurig station inlevert (over het
+algemeen op een ander station), zal dat station weten waar en wanneer die
+fiets was gehuurd. Het zal het andere station informeren dat de fiets niet
+langer &ldquo;buiten&rdquo; is. Het zal ook de rekening voor de gebruiker
+berekenen, en die via een paar andere stations naar het hoofdkantoor sturen,
+zodat het hoofdstation niet kan uitzoeken waar de rekening vandaan kwam. Als
+dit is gedaan kan het inleverstation alles over de transactie vergeten. Als
+een fiets te lang &ldquo;buiten&rdquo; blijft, kan het station waar het
+vandaan kwam het hoofdkantoor informeren; in een dergelijk geval kan het de
+identiteit van de huurder onmiddellijk versturen.</p>
+
+<h3>Oplossing voor communicatiedossiers</h3>
+
+<p>Internetaanbieders en telefoonbedrijven bewaren uitgebreide contactgegevens
+over hun klanten (browsing, telefoongesprekken, enz.). Met mobiele telefoons
+slaan ze ook <a
+href="http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-03/data-protection-malte-spitz";>de
+fysieke locatie van de gebruiker op</a>. Zij behouden deze dossiers
+gedurende een zeer lange tijd: meer dan 30 jaar in het geval van
+AT&amp;T. Binnenkort zullen ze zelfs de <a
+href="http://www.wired.com/opinion/2013/10/the-trojan-horse-of-the-latest-iphone-with-the-m7-coprocessor-we-all-become-qs-activity-trackers/";>lichaamsactiviteiten
+van gebruikers opslaan</a>. Het lijkt erop dat de <a
+href="https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty/it-sure-sounds-nsa-tracking-your-location";>NSA
+locatiegegevens van mobiele telefoons massaal verzamelt</a>.</p>
+
+<p>Communicatie zonder registratie is onmogelijk als systemen zulke dossiers
+maken. Het zou illegaal moeten zijn om deze te maken of bij te
+houden. Internetaanbieders en telefoonbedrijven zouden moeten worden
+verplicht om deze informatie niet lang te bewaren, met uitzondering van een
+uitspraak van een rechter om een bepaalde partij te surveilleren.</p>
+
+<p>Deze oplossing is niet geheel bevredigend, omdat het de overheid er niet
+fysiek van zal weerhouden om alle informatie te verzamelen direct nadat het
+is ontstaan&mdash;wat de <a
+href="http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order";>VS
+doet met enkele of alle telefoonbedrijven</a>. We zouden dan afhangen van
+een wet die dat verbiedt. Dat zou echter nog steeds beter zijn dan de
+huidige situatie, waar de betreffende wet (de PATRIOT-wet) deze praktijk
+niet duidelijk verbiedt. Bovendien, als de overheid dit soort surveillance
+weer zou hervatten, zou het geen gegevens verkrijgen van de
+telefoongesprekken van iedereen van voor die tijd.</p>
+
+<p>Om je gegevens over met wie je e-mailt te beschermen, is een simpele
+deeloplossing voor jou en anderen om een e-maildienst te gebruiken in een
+land dat nooit zou samenwerken met je eigen overheid, en om te communiceren
+met elkaar via versleuteling. Echter, Ladar Levison (de eigenaar van de
+e-maildienst Lavabit die was doorzocht door VS-surveillance) heeft een beter
+idee voor een versleutelingssysteem waarmee jouw e-maildienst alleen zou
+weten dat je een e-mail hebt gestuurd naar een gebruiker van mijn
+e-maildienst, en mijn e-maildienst zou alleen weten dat ik een e-mail heb
+ontvangen van een gebruiker van jouw e-maildienst, maar het zou moeilijk
+zijn om vast te stellen dat jij een e-mail naar mij hebt gestuurd.</p>
+
+<h3>Een beetje toezicht is wel nodig</h3>
+
+<p>Om er voor te zorgen dat de overheid criminelen vindt, moet het in staat
+zijn om bepaalde misdaden te onderzoeken, of geplande misdaden, met
+toestemming en in opdracht van de rechter. Met het internet wordt de macht
+om telefoongesprekken af te tappen op natuurlijke wijze doorgetrokken naar
+de macht om internetverbindingen af te tappen. Het is gemakkelijk om deze
+macht te misbruiken om politieke redenen, maar het is ook
+noodzakelijk. Gelukkig zou deze macht het niet mogelijk maken om
+klokkenluiders te vinden na hun openbaringen, als (zoals ik aanbeveel) we
+digitale systemen zo ontwerpen dat er geen massale dossiers worden opgebouwd
+v&oacute;&oacute;r het ontstaan ervan.</p>
+
+<p>Organisaties met speciale macht die door de overheid is verleend, zoals de
+politie, verspelen hun recht op privacy en daar moet toezicht op gehouden
+worden. (In feite heeft de politie zijn eigen jargon voor meineed, &ldquo;<a
+href="https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Police_perjury&amp;oldid=552608302";>testilying</a>,&rdquo;
+omdat ze het zo vaak doen, voornamelijk bij demonstranten en <a
+href="http://photographyisnotacrime.com/";>fotografen</a>.) Een stad in
+Californi&euml; die besloot dat de politie altijd video-camera's mee moest
+dragen, ontdekte dat <a
+href="http://www.motherjones.com/kevin-drum/2013/08/ubiquitous-surveillance-police-edition";>hun
+gebruik van dwang met 60% was verminderd</a>. De ACLU is hier voorstander
+van.</p>
+
+<p><a
+href="http://action.citizen.org/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=12266";>Bedrijven
+zijn geen mensen, en kunnen geen aanspraak maken op mensenrechten</a>. Het
+is legitiem om te vereisen dan bedrijven de details publiceren van processen
+die chemische, biologische, nucleaire, fiscale, digitale (bijvoorbeeld <a
+href="http://DefectiveByDesign.org";>DRM</a>) of politieke (bijv. lobbyen)
+schade aanrichten aan de samenleving, tot welk niveau dan ook wat nodig is
+voor algemeen welzijn. Het gevaar van deze activiteiten (zoals de olieramp
+van BP, de kernramp van Fukushima, en de financi&euml;le crisis van 2008) is
+groter dan terrorisme.</p>
+
+<p>Journalistiek moet echter beschermd worden tegen surveillance, zelfs als het
+bedrijfsmatig wordt bedreven.</p>
+
+<hr />
+
+<p>Digitale technologie heeft een enorme toename laten zien van toezicht op
+onze bewegingen, acties en contacten. Het is veel meer dan we in de jaren 90
+hadden en <a
+href="http://blogs.hbr.org/cs/2013/06/your_iphone_works_for_the_secret_police.html";>veel
+meer dan de mensen achter het IJzeren Gordijn ooit hadden</a> in de jaren
+80. Voorgestelde wettelijke limieten op het gebruik van verzamelde gegevens
+door de overheid zullen dat niet veranderen.</p>
+
+<p>Bedrijven zijn zelfs nog opdringeriger toezicht aan het bedenken. Sommige
+mensen voorspellen dat indringend toezicht van bedrijven als Facebook, grote
+effecten kan hebben op <a
+href="http://www.theguardian.com/technology/2015/aug/10/internet-of-things-predictable-people";>hoe
+mensen denken</a>. Zulke effecten zijn niet aantoonbaar, maar de bedreiging
+voor de democratie is re&euml;el. Het bestaat en is vandaag de dag al
+zichtbaar.</p>
+
+<p>Tenzij we geloven dat onze vrije landen voorheen te lijden hadden onder een
+groot gebrek aan surveillance, en we meer gesurveilleerd dienen te worden
+dan mensen in de Sovjet-Unie en Oost-Duitsland, dienen we deze stijging
+terug te draaien. Dit vereist dat we stoppen met het massaal verzamelen van
+informatie over mensen.</p>
+
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+Noot van de vertaler: Dit artikel beschrijft de staat van privacy,
+democratie en digitale mensenrechten wereldwijd, aan de hand van voorbeelden
+in de Verenigde Staten. De situatie in Nederland en Belgi&euml; is er niet
+noodzakelijkerwijs beter aan toe. Bits of Freedom houdt zich bezig met de
+situatie in Nederland; bezoek <a href="https://www.bof.nl/";>hun website</a>
+om meer te weten te komen over ontwikkelingen hier.</div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.nl.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Gelieve algemene vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Er zijn ook nog <a
+href="/contact/">andere manieren om in contact te komen</a> met de
+FSF. Foute links en andere correcties graag sturen aan <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor
+verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+<p>Zie <a href="/server/standards/README.translations.html"> Translations
+README</a> voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze
+website.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Copyright &copy; 2015, 2016 Richard Stallman</p>
+
+<p>Deze pagina is uitgebracht onder een <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
+Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal licentie</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.nl.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+Bijgewerkt:
+
+$Date: 2016/05/12 04:28:26 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: po/surveillance-vs-democracy.nl-en.html
===================================================================
RCS file: po/surveillance-vs-democracy.nl-en.html
diff -N po/surveillance-vs-democracy.nl-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/surveillance-vs-democracy.nl-en.html   12 May 2016 04:28:26 -0000   
1.1
@@ -0,0 +1,537 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<title>How Much Surveillance Can Democracy Withstand?
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<!--#include virtual="/philosophy/po/surveillance-vs-democracy.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>How Much Surveillance Can Democracy Withstand?</h2>
+
+<p>by <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
+
+<!-- rms: I deleted the link because of Wired's announced
+   anti-ad-block system -->
+<blockquote><p>A version of this article was first published in Wired
+in October 2013.</p></blockquote>
+
+<p>Thanks to Edward Snowden's disclosures, we know that the current
+level of general surveillance in society is incompatible with human
+rights. The repeated harassment and prosecution of dissidents,
+sources, and journalists in the US and elsewhere provides
+confirmation. We need to reduce the level of general surveillance,
+but how far? Where exactly is the
+<em>maximum tolerable level of surveillance</em>, which we must ensure
+is not exceeded? It is the level beyond which surveillance starts to
+interfere with the functioning of democracy, in that whistleblowers
+(such as Snowden) are likely to be caught.</p>
+
+<p>Faced with government secrecy, we the people depend on
+whistleblowers
+to <a href="https://www.eff.org/deeplinks/2013/11/reddit-tpp-ama";>tell
+us what the state is doing</a>. However, today's surveillance
+intimidates potential whistleblowers, which means it is too much. To
+recover our democratic control over the state, we must reduce
+surveillance to the point where whistleblowers know they are safe.</p>
+
+<p>Using free/libre
+software, <a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">as
+I've advocated for 30 years</a>, is the first step in taking control
+of our digital lives, and that includes preventing surveillance. We
+can't trust nonfree software; the NSA
+<a 
href="http://www.computerworlduk.com/blogs/open-enterprise/how-can-any-company-ever-trust-microsoft-again-3569376/";>uses</a>
+and
+even <a 
href="http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security";>creates</a>
+security weaknesses in nonfree software to invade our own computers
+and routers. Free software gives us control of our own computers,
+but <a href="http://www.wired.com/opinion/2013/10/149481/";>that won't
+protect our privacy once we set foot on the Internet</a>.</p>
+
+<p><a
+href="http://www.theguardian.com/world/2013/oct/10/nsa-surveillance-patriot-act-author-bill";>Bipartisan
+legislation to &ldquo;curtail the domestic surveillance
+powers&rdquo;</a> in the U.S. is being drawn up, but it relies on
+limiting the government's use of our virtual dossiers. That won't
+suffice to protect whistleblowers if &ldquo;catching the
+whistleblower&rdquo; is grounds for access sufficient to identify him
+or her. We need to go further.</p>
+
+<h3>The Upper Limit on Surveillance in a Democracy</h3>
+
+<p>If whistleblowers don't dare reveal crimes and lies, we lose the
+last shred of effective control over our government and institutions.
+That's why surveillance that enables the state to find out who has
+talked with a reporter is too much surveillance&mdash;too much for
+democracy to endure.</p>
+
+<p>An unnamed U.S. government official ominously told journalists in
+2011 that
+the <a 
href="http://www.rcfp.org/browse-media-law-resources/news-media-law/news-media-and-law-summer-2011/lessons-wye-river";>U.S.
 would
+not subpoena reporters because &ldquo;We know who you're talking
+to.&rdquo;</a>
+Sometimes <a 
href="http://www.theguardian.com/media/2013/sep/24/yemen-leak-sachtleben-guilty-associated-press";>journalists'
+phone call records are subpoenaed</a> to find this out, but Snowden
+has shown us that in effect they subpoena all the phone call records
+of everyone in the U.S., all the
+time, <a 
href="http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/verizon-telephone-data-court-order";>from
+Verizon</a>
+and <a 
href="http://www.marketwatch.com/story/nsa-data-mining-digs-into-networks-beyond-verizon-2013-06-07";>from
+other companies too</a>.</p>
+
+<p>Opposition and dissident activities need to keep secrets from
+states that are willing to play dirty tricks on them. The ACLU has
+demonstrated the U.S. government's <a
+href="http://www.aclu.org/files/assets/Spyfiles_2_0.pdf";>systematic
+practice of infiltrating peaceful dissident groups</a> on the pretext
+that there might be terrorists among them. The point at which
+surveillance is too much is the point at which the state can find who
+spoke to a known journalist or a known dissident.</p>
+
+<h3>Information, Once Collected, Will Be Misused</h3>
+
+<p>When people recognize that the level of general surveillance is too
+high, the first response is to propose limits on access to the
+accumulated data. That sounds nice, but it won't fix the problem, not
+even slightly, even supposing that the government obeys the rules.
+(The NSA has misled the FISA court, which said it
+was <a href="http://www.wired.com/threatlevel/2013/09/nsa-violations/";>unable
+to effectively hold the NSA accountable</a>.) Suspicion of a crime
+will be grounds for access, so once a whistleblower is accused of
+&ldquo;espionage,&rdquo; finding the &ldquo;spy&rdquo; will provide an
+excuse to access the accumulated material.</p>
+
+<p>In addition, the state's surveillance staff will misuse the data for
+personal reasons. Some NSA
+agents <a 
href="http://www.theguardian.com/world/2013/aug/24/nsa-analysts-abused-surveillance-systems";>used
+U.S. surveillance systems to track their lovers</a>&mdash;past,
+present, or wished-for&mdash;in a practice called
+&ldquo;LOVEINT.&rdquo; The NSA says it has caught and punished this a
+few times; we don't know how many other times it wasn't caught. But
+these events shouldn't surprise us, because police have
+long <a href="http://www.sweetliberty.org/issues/privacy/lein1.htm";>used
+their access to driver's license records to track down someone
+attractive</a>, a practice known as &ldquo;running a plate for a
+date.&rdquo; This practice has expanded with <a 
href="https://theyarewatching.org/issues/risks-increase-once-data-shared";>new 
digital systems</a>.
+</p>
+
+<p>Surveillance data will always be used for other purposes, even if
+this is prohibited. Once the data has been accumulated and the state
+has the possibility of access to it, it can misuse that data in
+dreadful ways, as shown by examples
+from <a 
href="http://falkvinge.net/2012/03/17/collected-personal-data-will-always-be-used-against-the-citizens/";>Europe</a>
+and <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_American_internment";>the
+US </a>.</p>
+
+<p>Personal data collected by the state is also likely to be obtained
+by outside crackers that break the security of the servers, even
+by <a 
href="https://www.techdirt.com/articles/20150612/16334231330/second-opm-hack-revealed-even-worse-than-first.shtml";>crackers
+working for hostile states</a>.</p>
+
+<p>Governments can easily use massive surveillance capability
+to <a 
href="http://www.nytimes.com/2015/06/22/world/europe/macedonia-government-is-blamed-for-wiretapping-scandal.html";>subvert
+democracy directly</a>.</p>
+
+<p>Total surveillance accessible to the state enables the state to
+launch a massive fishing expedition against any person. To make
+journalism and democracy safe, we must limit the accumulation of data
+that is easily accessible to the state.</p>
+
+<h3>Robust Protection for Privacy Must Be Technical</h3>
+
+<p>The Electronic Frontier Foundation and other organizations propose
+a set of legal principles designed to <a
+href="https://en.necessaryandproportionate.org/text";>prevent the
+abuses of massive surveillance</a>. These principles include,
+crucially, explicit legal protection for whistleblowers; as a
+consequence, they would be adequate for protecting democratic
+freedoms&mdash;if adopted completely and enforced without exception
+forever.</p>
+
+<p>However, such legal protections are precarious: as recent history
+shows, they can be repealed (as in the FISA Amendments Act),
+suspended, or <a
+href="http://www.nytimes.com/2009/04/16/us/16nsa.html";>ignored</a>.</p>
+
+<p>Meanwhile, demagogues will cite the usual excuses as grounds for
+total surveillance; any terrorist attack, even one that kills just a
+handful of people, can be hyped to provide an opportunity.</p>
+
+<p>If limits on access to the data are set aside, it will be as if
+they had never existed: years worth of dossiers would suddenly become
+available for misuse by the state and its agents and, if collected by
+companies, for their private misuse as well. If, however, we stop the
+collection of dossiers on everyone, those dossiers won't exist, and
+there will be no way to compile them retroactively. A new illiberal
+regime would have to implement surveillance afresh, and it would only
+collect data starting at that date. As for suspending or momentarily
+ignoring this law, the idea would hardly make sense.</p>
+
+<h3>First, Don't Be Foolish</h3>
+
+<p>To have privacy, you must not throw it away: the first one who has
+to protect your privacy is you. Avoid identifying yourself to web
+sites, contact them with Tor, and use browsers that block the schemes
+they use to track visitors. Use the GNU Privacy Guard to encrypt the
+contents of your email. Pay for things with cash.</p>
+
+<p>Keep your own data; don't store your data in a company's
+&ldquo;convenient&rdquo; server. It's safe, however, to entrust a
+data backup to a commercial service, provided you put the files in an
+archive and encrypt the whole archive, including the names of the
+files, with free software on your own computer before uploading
+it.</p>
+
+<p>For privacy's sake, you must avoid nonfree software since, as a
+consequence of giving others control of your computing, it
+is <a href="/philosophy/proprietary-surveillance.html">likely to spy
+on you</a>.
+Avoid <a href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">service
+as a software substitute</a>; as well as giving others control of your
+computing, it requires you to hand over all the pertinent data to the
+server.</p>
+
+<p>Protect your friends' and acquaintances' privacy,
+too. <a 
href="http://bits.blogs.nytimes.com/2014/05/21/in-cybersecurity-sometimes-the-weakest-link-is-a-family-member/";>Don't
+give out their personal information</a> except how to contact them,
+and never give any web site your list of email or phone contacts.
+Don't tell a company such as Facebook anything about your friends that
+they might not wish to publish in a newspaper. Better yet, don't be
+used by Facebook at all. Reject communication systems that require
+users to give their real names, even if you are going to give yours,
+since they pressure other people to surrender their privacy.</p>
+
+<p>Self-protection is essential, but even the most rigorous
+self-protection is insufficient to protect your privacy on or from
+systems that don't belong to you. When we communicate with others or
+move around the city, our privacy depends on the practices of society.
+We can avoid some of the systems that surveil our communications and
+movements, but not all of them. Clearly, the better solution is to
+make all these systems stop surveilling people other than legitimate
+suspects.</p>
+
+<h3>We Must Design Every System for Privacy</h3>
+
+<p>If we don't want a total surveillance society, we must consider
+surveillance a kind of social pollution, and limit the surveillance
+impact of each new digital system just as we limit the environmental
+impact of physical construction.</p>
+
+<p>For example: &ldquo;smart&rdquo; meters for electricity are touted
+for sending the power company moment-by-moment data about each
+customer's electric usage, including how usage compares with users in
+general. This is implemented based on general surveillance, but does
+not require any surveillance. It would be easy for the power company
+to calculate the average usage in a residential neighborhood by
+dividing the total usage by the number of subscribers, and send that
+to the meters. Each customer's meter could compare her usage, over
+any desired period of time, with the average usage pattern for that
+period. The same benefit, with no surveillance!</p>
+
+<p>We need to design such privacy into all our digital systems.</p>
+
+<h3>Remedy for Collecting Data: Leaving It Dispersed</h3>
+
+<p>One way to make monitoring safe for privacy is
+to <a name="dispersal">keep the data dispersed and inconvenient to
+access</a>. Old-fashioned security cameras were no threat to privacy(<a 
href="#privatespace">*</a>).
+The recording was stored on the premises, and kept for a few weeks at
+most. Because of the inconvenience of accessing these recordings, it
+was never done massively; they were accessed only in the places where
+someone reported a crime. It would not be feasible to physically
+collect millions of tapes every day and watch them or copy them.</p>
+
+<p>Nowadays, security cameras have become surveillance cameras: they
+are connected to the Internet so recordings can be collected in a data
+center and saved forever. This is already dangerous, but it is going
+to get worse. Advances in face recognition may bring the day when
+suspected journalists can be tracked on the street all the time to see
+who they talk with.</p>
+
+<p>Internet-connected cameras often have lousy digital security
+themselves, so <a
+href="http://www.networkworld.com/article/2221934/microsoft-subnet/cia-wants-to-spy-on-you-through-your-appliances.html";>anyone
+could watch what the camera sees</a>. To restore privacy, we should
+ban the use of Internet-connected cameras aimed where and when the
+public is admitted, except when carried by people. Everyone must be
+free to post photos and video recordings occasionally, but the
+systematic accumulation of such data on the Internet must be
+limited.</p>
+
+<p><a name="privatespace"><b>*</b></a>I assume here that the security
+camera points at the inside of a store, or at the street. Any camera
+pointed at someone's private space by someone else violates privacy,
+but that is another issue.</p>
+
+<h3 id="digitalcash">Remedy for Internet Commerce Surveillance</h3>
+
+<p>Most data collection comes from people's own digital activities.
+Usually the data is collected first by companies. But when it comes
+to the threat to privacy and democracy, it makes no difference whether
+surveillance is done directly by the state or farmed out to a
+business, because the data that the companies collect is
+systematically available to the state.</p>
+
+<p>The NSA, through PRISM,
+has <a href="https://www.commondreams.org/headline/2013/08/23-2";>gotten
+into the databases of many large Internet corporations</a>. AT&amp;T
+has saved all its phone call records since 1987
+and <a 
href="http://www.nytimes.com/2013/09/02/us/drug-agents-use-vast-phone-trove-eclipsing-nsas.html?_r=0";>makes
+them available to the DEA</a> to search on request. Strictly
+speaking, the U.S. government does not possess that data, but in
+practical terms it may as well possess it. Some companies are praised
+for <a 
href="https://www.eff.org/who-has-your-back-government-data-requests-2015";>resisting
+government data requests to the limited extent they can</a>, but that
+can only partly compensate for the harm they do to by collecting that
+data in the first place. In addition, many of those companies misuse
+the data directly or provide it to data brokers.</p>
+
+<p>The goal of making journalism and democracy safe therefore requires
+that we reduce the data collected about people by any organization,
+not just by the state. We must redesign digital systems so that they
+do not accumulate data about their users. If they need digital data
+about our transactions, they should not be allowed to keep them more
+than a short time beyond what is inherently necessary for their
+dealings with us.</p>
+
+<p>One of the motives for the current level of surveillance of the
+Internet is that sites are financed through advertising based on
+tracking users' activities and propensities. This converts a mere
+annoyance&mdash;advertising that we can learn to ignore&mdash;into a
+surveillance system that harms us whether we know it or not.
+Purchases over the Internet also track their users. And we are all
+aware that &ldquo;privacy policies&rdquo; are more excuses to violate
+privacy than commitments to uphold it.</p>
+
+<p>We could correct both problems by adopting a system of anonymous
+payments&mdash;anonymous for the payer, that is. (We don't want to
+help the payee dodge
+taxes.) <a 
href="http://www.wired.com/opinion/2013/05/lets-cut-through-the-bitcoin-hype/";>Bitcoin
+is not anonymous</a>, though there are efforts to develop ways to pay
+anonymously with Bitcoin. However, technology
+for <a href="http://www.wired.com/wired/archive/2.12/emoney_pr.html";>digital
+cash was first developed in the 1980s</a>; we need only suitable
+business arrangements, and for the state not to obstruct them.</p>
+
+<p>A further threat from sites' collection of personal data is that
+security breakers might get in, take it, and misuse it. This includes
+customers' credit card details. An anonymous payment system would end
+this danger: a security hole in the site can't hurt you if the site
+knows nothing about you.</p>
+
+<h3>Remedy for Travel Surveillance</h3>
+
+<p>We must convert digital toll collection to anonymous payment (using
+digital cash, for instance). License-plate recognition systems
+recognize all license plates, and
+the <a 
href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/whos_watching_you/8064333.stm";>data
+can be kept indefinitely</a>; they should be required by law to notice
+and record only those license numbers that are on a list of cars
+sought by court orders. A less secure alternative would record all
+cars locally but only for a few days, and not make the full data
+available over the Internet; access to the data should be limited to
+searching for a list of court-ordered license-numbers.</p>
+
+<p>The U.S. &ldquo;no-fly&rdquo; list must be abolished because it is
+<a 
href="https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty-racial-justice/victory-federal-court-recognizes";>punishment
+without trial</a>.</p>
+
+<p>It is acceptable to have a list of people whose person and luggage
+will be searched with extra care, and anonymous passengers on domestic
+flights could be treated as if they were on this list. It is also
+acceptable to bar non-citizens, if they are not permitted to enter the
+country at all, from boarding flights to the country. This ought to
+be enough for all legitimate purposes.</p>
+
+<p>Many mass transit systems use some kind of smart cards or RFIDs for
+payment. These systems accumulate personal data: if you once make the
+mistake of paying with anything but cash, they associate the card
+permanently with your name. Furthermore, they record all travel
+associated with each card. Together they amount to massive
+surveillance. This data collection must be reduced.</p>
+
+<p>Navigation services do surveillance: the user's computer tells the
+map service the user's location and where the user wants to go; then
+the server determines the route and sends it back to the user's
+computer, which displays it. Nowadays, the server probably records
+the user's locations, since there is nothing to prevent it. This
+surveillance is not inherently necessary, and redesign could avoid it:
+free/libre software in the user's computer could download map data for
+the pertinent regions (if not downloaded previously), compute the
+route, and display it, without ever telling anyone where the user is
+or wants to go.</p>
+
+<p>Systems for borrowing bicycles, etc., can be designed so that the
+borrower's identity is known only inside the station where the item
+was borrowed. Borrowing would inform all stations that the item is
+&ldquo;out,&rdquo; so when the user returns it at any station (in
+general, a different one), that station will know where and when that
+item was borrowed. It will inform the other station that the item is
+no longer &ldquo;out.&rdquo; It will also calculate the user's bill,
+and send it (after waiting some random number of minutes) to
+headquarters along a ring of stations, so that headquarters would not
+find out which station the bill came from. Once this is done, the
+return station would forget all about the transaction. If an item
+remains &ldquo;out&rdquo; for too long, the station where it was
+borrowed can inform headquarters; in that case, it could send the
+borrower's identity immediately.</p>
+
+<h3>Remedy for Communications Dossiers</h3>
+
+<p>Internet service providers and telephone companies keep extensive
+data on their users' contacts (browsing, phone calls, etc). With
+mobile phones, they
+also <a 
href="http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-03/data-protection-malte-spitz";>record
+the user's physical location</a>. They keep these dossiers for a long
+time: over 30 years, in the case of AT&amp;T. Soon they will
+even <a 
href="http://www.wired.com/opinion/2013/10/the-trojan-horse-of-the-latest-iphone-with-the-m7-coprocessor-we-all-become-qs-activity-trackers/";>record
+the user's body activities</a>. It appears that
+the <a 
href="https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty/it-sure-sounds-nsa-tracking-your-location";>NSA
+collects cell phone location data</a> in bulk.</p>
+
+<p>Unmonitored communication is impossible where systems create such
+dossiers. So it should be illegal to create or keep them. ISPs and
+phone companies must not be allowed to keep this information for very
+long, in the absence of a court order to surveil a certain party.</p>
+
+<p>This solution is not entirely satisfactory, because it won't
+physically stop the government from collecting all the information
+immediately as it is generated&mdash;which is what
+the <a 
href="http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order";>U.S.
 does
+with some or all phone companies</a>. We would have to rely on
+prohibiting that by law. However, that would be better than the
+current situation, where the relevant law (the PAT RIOT Act) does not
+clearly prohibit the practice. In addition, if the government did
+resume this sort of surveillance, it would not get data about
+everyone's phone calls made prior to that time.</p>
+
+<p>For privacy about who you exchange email with, a simple partial
+solution is for you and others to use email services in a country that
+would never cooperate with your own government, and which communicate
+with each other using encryption. However, Ladar Levison (owner of
+the mail service Lavabit that US surveillance sought to corrupt
+completely) has a more sophisticated idea for an encryption system
+through which your email service would know only that you sent mail to
+some user of my email service, and my email service would know only
+that I received mail from some user of your email service, but it
+would be hard to determine that you had sent mail to me.</p>
+
+<h3>But Some Surveillance Is Necessary</h3>
+
+<p>For the state to find criminals, it needs to be able to investigate
+specific crimes, or specific suspected planned crimes, under a court
+order. With the Internet, the power to tap phone conversations would
+naturally extend to the power to tap Internet connections. This power
+is easy to abuse for political reasons, but it is also necessary.
+Fortunately, this won't make it possible to find whistleblowers after
+the fact, if (as I recommend) we prevent digital systems from accumulating
+massive dossiers before the fact.</p>
+
+<p>Individuals with special state-granted power, such as police,
+forfeit their right to privacy and must be monitored. (In fact,
+police have their own jargon term for perjury,
+&ldquo;<a 
href="https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Police_perjury&amp;oldid=552608302";>testilying</a>,&rdquo;
+since they do it so frequently, particularly about protesters
+and <a href="http://photographyisnotacrime.com/";>photographers</a>.)
+One city in California that required police to wear video cameras all
+the time
+found <a 
href="http://www.motherjones.com/kevin-drum/2013/08/ubiquitous-surveillance-police-edition";>their
+use of force fell by 60%</a>. The ACLU is in favor of this.</p>
+
+<p><a
+href="http://action.citizen.org/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=12266";>Corporations
+are not people, and not entitled to human rights</a>. It is
+legitimate to require businesses to publish the details of processes
+that might cause chemical, biological, nuclear, fiscal, computational
+(e.g., <a href="http://DefectiveByDesign.org";>DRM</a>) or political
+(e.g., lobbying) hazards to society, to whatever level is needed for
+public well-being. The danger of these operations (consider the BP
+oil spill, the Fukushima meltdowns, and the 2008 fiscal crisis) dwarfs
+that of terrorism.</p>
+
+<p>However, journalism must be protected from surveillance even when
+it is carried out as part of a business.</p>
+
+<hr />
+
+<p>Digital technology has brought about a tremendous increase in the
+level of surveillance of our movements, actions, and communications.
+It is far more than we experienced in the 1990s, and <a
+href="https://hbr.org/2013/06/your-iphone-works-for-the-secret-police";>far
+more than people behind the Iron Curtain experienced</a> in the 1980s,
+and proposed legal limits on state use of the accumulated data would
+not alter that.</p>
+
+<p>Companies are designing even more intrusive surveillance. Some
+project that pervasive surveillance, hooked to companies such as
+Facebook, could have deep effects on <a
+href="https://www.theguardian.com/technology/2015/aug/10/internet-of-things-predictable-people";>how
+people think</a>. Such possibilities are imponderable; but the threat
+to democracy is not speculation. It exists and is visible today.</p>
+
+<p>Unless we believe that our free countries previously suffered from
+a grave surveillance deficit, and ought to be surveilled more than the
+Soviet Union and East Germany were, we must reverse this increase.
+That requires stopping the accumulation of big data about people.</p>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 2015, 2016 Richard Stallman</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2016/05/12 04:28:26 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]