www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education po/education.nl.po education.nl.h...


From: GNUN
Subject: www/education po/education.nl.po education.nl.h...
Date: Sun, 27 Mar 2016 12:56:47 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   16/03/27 12:56:47

Modified files:
    education/po  : education.nl.po 
Added files:
    education   : education.nl.html 
    education/po  : education.nl-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/education.nl.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/education.nl.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/education.nl-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: po/education.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/education.nl.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/education.nl.po 27 Mar 2016 12:27:20 -0000   1.1
+++ po/education.nl.po 27 Mar 2016 12:56:47 -0000   1.2
@@ -258,9 +258,9 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
-"Deze pagina is uitgebracht onder een <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons "
-"Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Verenigde Staten licentie</a>."
+"Deze pagina valt onder de <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.";
+"org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.nl\">Creative Commons Attribution-NoDerivs "
+"3.0 United States Licentie</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>

Index: education.nl.html
===================================================================
RCS file: education.nl.html
diff -N education.nl.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education.nl.html  27 Mar 2016 12:56:46 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,223 @@
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/education/education.en.html" -->
+
+<!--#include virtual="/server/html5-header.nl.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Vrije software en onderwijs - GNU-project - Free Software 
Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/education/po/education.translist" -->
+<style type="text/css" media="screen">
+<!--
+#rms-movie { min-width: 60%; max-width: 100%; }
+
+#content #indepth {
+  text-align: left;
+  margin-top: 0;
+}
+#content #indepth ul {
+  padding: 0 1em;
+  margin-top: 0;
+}
+#content #indepth li { padding-bottom: 1em; }
+#content #indepth h3 { padding: 1em; margin: 0; }-->
+<!--#if expr="$LANGUAGE_SUFFIX = /\.(ar|fa|he)/" -->
+<!--
+#content #indepth { text-align: right; }
+-->
+<!--#endif -->
+
+
+
+
+</style>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.nl.html" -->
+<div id="education-content">
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+ <li><a href="/education/edu-contents.html">Onderwijs inhoud</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-cases.html">Praktijkvoorbeelden</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-resources.html">Educatie-hulpmiddelen</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-projects.html">Onderwijsprojecten</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-faq.html">Veelgestelde vragen</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-team.html">Het onderwijsteam</a></li>
+</ul>
+
+<!-- end edu navigation bar -->
+</div>
+
+<!-- id="education-content" -->
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#if expr="$OUTDATED_SINCE" -->
+<!--#else -->
+<!--#if expr="$LANGUAGE_SUFFIX" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="no" -->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.nl.html" -->
+<!--#endif -->
+<!--#endif -->
+<div class="center">
+<h2>Vrije software en onderwijs</h2>
+</div>
+
+<h3>Wat hebben vrije software en onderwijs met elkaar te maken?</h3>
+
+<blockquote class="note"><p>
+We zoeken vrije educatieve spellen, of informatie over vrije spellen die
+gebruikt kunnen worden voor educatieve doeleinden. Neem contact op met <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p></blockquote>
+
+<p>Softwarevrijheid speelt een fundamentele rol in het
+onderwijs. Onderwijsinstellingen van alle niveaus zouden Vrije Software
+moeten gebruiken en onderwijzen, omdat het de enige software is waarmee hun
+onderwijsdoel kan worden bereikt: om menselijke kennis te verspreiden en
+leerlingen voor te bereiden goede leden van hun gemeenschap te zijn. De
+broncode en methoden van Vrije Software zijn deel van de menselijke
+kennis. Niet-vrije software daarentegen is geheime, beperkte kennis, wat het
+tegenovergestelde is van de missie van onderwijsinstellingen. Vrije Software
+staat onderwijs toe, niet-vrije software verbiedt onderwijs.</p>
+
+<p>Vrije Software is niet slechts een technische kwestie, het is een ethische,
+sociale en politieke kwestie. Het is een kwestie van mensenrechten die
+gebruikers van software zouden moeten hebben. Vrijheid en samenwerking zijn
+essenti&euml;le waarden van Vrije Software. Het GNU-systeem implementeert
+deze waarden en het principe van delen, omdat delen goed is en voor
+menselijke vooruitgang zorgt.</p>
+
+<p>Om meer te weten te komen, zie de <a
+href="/philosophy/free-sw.html">Definitie van Vrije Software</a> en ons
+artikel <a href="/philosophy/shouldbefree.html">waarom software vrij zou
+moeten zijn</a>.</p>
+
+
+<h3>De basis</h3>
+<p>Het GNU-project is <a href="/gnu/initial-announcement.html">gestart</a> in
+1983 door Richard Stallman om een vrij besturingssysteem te ontwikkelen: het
+GNU-besturingssysteem. Het resultaat is dat het tegenwoordig voor iedereen
+mogelijk is om een computer in vrijheid te gebruiken.</p>
+
+<p>In deze video van zes minuten beschrijft <a
+href="http://www.fsf.org/about/leadership/#rms";>Richard Stallman</a> kort en
+krachtig de principes van Vrije Software en hoe die relateren aan 
onderwijs.</p>
+
+<blockquote class="note" id="indepth">
+<h3>Diepgang</h3>
+
+<ul>
+<li>Lees meer over de <a href="/education/edu-why.html">redenen waarom</a>
+onderwijsinstellingen exclusief Vrije Software zouden moeten gebruiken en
+onderwijzen.</li>
+
+<li>Een artikel door Richard Stallman: <a
+href="/education/edu-schools.html">Waarom scholen uitsluitend Vrije Software
+zouden moeten gebruiken</a></li>
+
+<li>Een artikel door Dr. V. Sasi Kumar over het <a
+href="/education/edu-system-india.html">onderwijssysteem in India</a>.</li>
+</ul>
+</blockquote>
+
+<!-- GNUN: localize URL /education/rms-education-es.ogv -->
+<video id="rms-movie" controls="controls">
+ <source
+  src="http://www.gnu.org/education/rms-education-es.ogv";
+  type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"' />
+</video>
+
+<p>
+ 
+<!-- TRANSLATORS: Please replace the link to the video with subtitles in
+   English with a link to the video with subtitles in your language, 
+   if it exists. -->
+<a href="http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-es-high-sub.en.ogv";>
+Download en bekijk de video</a> in een hogere video-resolutie in het Ogg
+Theora (ogv) vrije formaat.</p>
+
+<p>
+
+<!-- TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first 
+   place, followed by a comma. -->
+Transcripties voor deze video zijn beschikbaar in het <a
+href="/education/misc/rms-education-es-translation-to-en.txt">Engels</a>, <a
+href="/education/misc/rms-education-es-transcription.txt">Spaans</a>, en <a
+href="/education/misc/edu-misc.html#transcription-rms-education"> andere
+talen</a>. 
+</p>
+
+<p>
+
+<!-- TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first 
+   place, followed by a comma. -->
+SubRip-ondertitelingsbestanden zijn ook beschikbaar om te downloaden in het
+<a href="/education/misc/rms-education-es-sub.en.srt">Engels</a>, <a
+href="/education/misc/rms-education-es-sub.es.srt">Spaans</a>, and <a
+href="/education/misc/edu-misc.html#subtitles-rms-education">andere
+talen</a>. 
+</p>
+
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.nl.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Gelieve algemene vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Er zijn ook nog <a
+href="/contact/">andere manieren om in contact te komen</a> met de
+FSF. Foute links en andere correcties graag sturen aan <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+We doen ons best om goede vertalingen te maken maar staan altijd open voor
+verbeteringen. Suggesties, op- en aanmerkingen sturen aan: <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+<p>Zie <a href="/server/standards/README.translations.html"> Translations
+README</a> voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze
+website.</p>
+</div>
+
+<p>Copyright &copy; 2011, 2012, 2014 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Deze pagina valt onder de <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.nl";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States Licentie</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.nl.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+Bijgewerkt:
+
+$Date: 2016/03/27 12:56:46 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: po/education.nl-en.html
===================================================================
RCS file: po/education.nl-en.html
diff -N po/education.nl-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/education.nl-en.html   27 Mar 2016 12:56:47 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,205 @@
+<!--#include virtual="/server/html5-header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
+
+<title>Free Software and Education 
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/education/po/education.translist" -->
+
+<style type="text/css" media="screen">
+<!--
+#rms-movie { min-width: 60%; max-width: 100%; }
+
+#content #indepth {
+  text-align: left;
+  margin-top: 0;
+}
+#content #indepth ul {
+  padding: 0 1em;
+  margin-top: 0;
+}
+#content #indepth li { padding-bottom: 1em; }
+#content #indepth h3 { padding: 1em; margin: 0; }-->
+<!--#if expr="$LANGUAGE_SUFFIX = /\.(ar|fa|he)/" -->
+<!--
+#content #indepth { text-align: right; }
+-->
+<!--#endif -->
+</style>
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+
+<div id="education-content">      
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+ <li><a href="/education/edu-contents.html">Education Contents</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-cases.html">Case Studies</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-resources.html">Educational Resources</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-projects.html">Education Projects</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-faq.html">FAQ</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-team.html">The Education Team</a></li>
+</ul>
+<!-- end edu navigation bar -->
+
+</div> <!-- id="education-content" -->
+
+<!--GNUN: OUT-OF-DATE NOTICE-->
+<!--#if expr="$OUTDATED_SINCE" --><!--#else -->
+<!--#if expr="$LANGUAGE_SUFFIX" -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="no" -->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.html" -->
+<!--#endif -->
+<!--#endif -->
+
+<div class="center">
+<h2>Free Software and Education</h2>
+</div>
+
+<h3>How Does Free Software Relate to Education?</h3>
+
+<blockquote class="note"><p>
+We are looking for free educational games, or information about free games 
+that can be used for educational purposes. Contact 
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p></blockquote>
+
+<p>Software freedom plays a fundamental role in education. 
+Educational institutions of all levels should use and teach Free 
+Software because it is the only software that allows them to accomplish 
+their essential missions: to disseminate human knowledge and to prepare 
+students to be good members of their community. The source code and the 
+methods of Free Software are part of human knowledge. On the contrary, 
+proprietary software is secret, restricted knowledge, which is the 
+opposite of the mission of educational institutions. Free Software 
+supports education, proprietary software forbids education.</p>
+
+<p>Free Software is not just a technical question; it is an ethical,
+social, and political question. It is a question of the human rights
+that the users of software ought to have. Freedom and cooperation are
+essential values of Free Software. The GNU System implements these
+values and the principle of sharing, since sharing is good and
+beneficial to human progress.</p>
+
+<p>To learn more, see the 
+<a href="/philosophy/free-sw.html">Free Software definition</a> 
+and our article on 
+<a href="/philosophy/shouldbefree.html">why software should be free</a>
+(as in freedom).</p>
+
+
+<h3>The Basics</h3>
+<p>The GNU Project was 
+<a href="/gnu/initial-announcement.html">launched</a> in 1983 by 
+Richard Stallman to develop a Free Libre operating system: the GNU 
+operating system. As a result, today it is possible for anyone to use a 
+computer in freedom.</p>
+
+<p>In this six-minutes video 
+<a href="http://www.fsf.org/about/leadership/#rms";>Richard Stallman</a> 
+explains briefly and to the point the principles of Free Software and 
+how they connect to education.</p>
+
+<blockquote class="note" id="indepth">
+<h3>In Depth</h3>
+
+<ul>
+<li>Learn about the <a href="/education/edu-why.html">Reasons Why</a> 
+educational institutions should use and teach exclusively Free Software.</li>
+
+<li>An article by Richard Stallman:
+<a href="/education/edu-schools.html">Why Schools Should Exclusively Use 
+Free Software</a></li>
+
+<li>An article by Dr. V. Sasi Kumar on the
+<a href="/education/edu-system-india.html">education system in India.</a></li>
+</ul>
+</blockquote>
+
+<!-- GNUN: localize URL /education/rms-education-es.ogv -->
+<video id="rms-movie" controls="controls">
+ <source
+  src="http://www.gnu.org/education/rms-education-es.ogv";
+  type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"' />
+</video>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Please replace the link to the video with subtitles in
+   English with a link to the video with subtitles in your language, 
+   if it exists. --> 
+<a 
+href="http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-es-high-sub.en.ogv";>
+Download and watch the video</a> at a higher definition in the Ogg Theora 
+(ogv) free format.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first 
+   place, followed by a comma. -->
+
+Transcriptions of this video are available in
+
+<a href="/education/misc/rms-education-es-translation-to-en.txt">English</a>, 
+<a href="/education/misc/rms-education-es-transcription.txt">Spanish</a>, and 
+<a href="/education/misc/edu-misc.html#transcription-rms-education">
+  other languages</a>. 
+</p>
+
+<p> 
+<!-- TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first 
+   place, followed by a comma. --> 
+
+SubRip subtitle files are also available for download in
+<a href="/education/misc/rms-education-es-sub.en.srt">English</a>, 
+<a href="/education/misc/rms-education-es-sub.es.srt">Spanish</a>, and
+<a href="/education/misc/edu-misc.html#subtitles-rms-education">other 
+  languages</a>. 
+</p>
+
+</div> <!-- for id="content", starts in the include above -->
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+</div>
+
+<p>Copyright &copy; 2011, 2012, 2014 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2016/03/27 12:56:47 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]