www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po gnu.nl.po


From: Tom Uijldert
Subject: www/gnu/po gnu.nl.po
Date: Thu, 17 Mar 2016 20:18:45 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    16/03/17 20:18:45

Modified files:
    gnu/po     : gnu.nl.po 

Log message:
    New translation.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu.nl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: gnu.nl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/gnu/po/gnu.nl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- gnu.nl.po  6 Jan 2016 18:02:00 -0000    1.3
+++ gnu.nl.po  17 Mar 2016 20:18:45 -0000   1.4
@@ -9,17 +9,18 @@
 "Project-Id-Version: gnu.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-01-06 17:56+0000\n"
 "PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: Tom Uijldert <address@hidden>\n"
+"Last-Translator: Tom Uijldert <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Outdated-Since: 2008-11-18 19:43+0000\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "The GNU Operating System - GNU project - Free Software Foundation"
-msgstr "Het GNU Besturingssysteem - GNU project - Free Software Foundation"
+msgstr "Het GNU-besturingssysteem - GNU-project - Free Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <style>
 #, no-wrap
@@ -66,11 +67,11 @@
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "The GNU Operating System"
-msgstr "Het GNU Besturingssysteem"
+msgstr "Het GNU-besturingssysteem"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid "<strong>Download distributions</strong>"
-msgstr "<strong>Download distributies</strong>"
+msgstr "<strong>Distributies downloaden</strong>"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p><a>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">"
@@ -90,21 +91,19 @@
 "free-distros.html\">list of GNU/Linux distributions which are entirely free "
 "software</a>."
 msgstr ""
-"Wanneer je op zoek bent naar een compleet te installeren systeem, zie dan "
-"onze <a href=\"/distros/free-distros.html\">lijst van GNU/Linux distributies "
-"die geheel uit vrije software bestaan</a>."
+"Wanneer je op zoek bent naar een complete systeeminstallatie, zie dan onze "
+"<a href=\"/distros/free-distros.html\">lijst van GNU/Linux-distributies die "
+"geheel uit vrije software bestaan</a>."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/gnu/about-gnu.html\">About the GNU Operating System</a>"
-msgstr "<a href=\"/gnu/about-gnu.html\">Over het GNU Besturingssysteem</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/about-gnu.html\">Over het GNU-besturingssysteem</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">A historical overview of GNU</a>"
 msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Een historisch overzicht van GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">A more detailed history of GNU</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">Een meer gedetailleerde geschiedenis van "
@@ -120,22 +119,22 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/gnu/manifesto.html\">The GNU Manifesto</a>"
-msgstr "<a href=\"/gnu/manifesto.html\">Het GNU Manifest</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/manifesto.html\">Het GNU-manifest</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/gnu/byte-interview.html\">BYTE interview with Richard Stallman</"
 "a> (1986)"
 msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/byte-interview.html\">BYTE interview met Richard Stallman</a> "
-"(1986)"
+"<a href=\"/gnu/byte-interview.html\">BYTE vraaggesprek met Richard Stallman</"
+"a> (1986)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/gnu/rms-lisp.html\">My Lisp Experiences and the Development of "
 "GNU Emacs</a> (by Richard Stallman)"
 msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/rms-lisp.html\">Mijn Ervaringen met Lisp en de Ontwikkeling "
+"<a href=\"/gnu/rms-lisp.html\">Mijn ervaringen met Lisp en de ontwikkeling "
 "van GNU Emacs</a> (door Richard Stallman)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -153,14 +152,26 @@
 "improvements comparable to the improvements that Symbolics made in its "
 "version of the MIT Lisp Machine System."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?";
+"res=950DEFDE123AF932A25752C0A96F948260&amp;sec=&amp;spon=&amp;"
+"pagewanted=1\"> Het gevecht van een man voor vrije software</a>, een artikel "
+"over Richard Stallman en de vroege GNU-ontwikkeling, gepubliceerd in "
+"<cite>The New York Times</cite> op 11 januari 1989. Een probleem met het "
+"artikel is dat het de propagandaterm &ldquo;intellectueel eigendom&rdquo "
+"gebruikt; alsof dat naar iets verwijst dat samenhang heeft. De term zaait zo "
+"veel verwarring dat het <a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">geen zin heeft</"
+"a> om te gebruiken. Het artikel is ook enigszins verward over Symbolics. Wat "
+"Stallman heeft gedaan, terwijl hij bij het MIT werkte, was het schrijven van "
+"verbeteringen bij vervanging, vergelijkbaar met de verbeteringen die "
+"Symbolics maakte in zijn versie van het MIT Lisp Machine-systeem. "
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15 Years of Free "
 "Software</a> (1999)"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15 Jaar Vrije "
-"Software</a> (1999)"
+"<a href=\"/philosophy/15-years-of-free-software.html\">15 jaar vrije "
+"software</a> (1999)"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -170,25 +181,26 @@
 "the term &ldquo;free software&rdquo;; apparently he had not yet started to "
 "put those two words together."
 msgstr ""
+"Hier zijn twee berichten die Stallman schreef voor een bulletin bij Stanford "
+"toen hij hier in mei 1983 verbleef. Deze berichten laten wat van zijn denken "
+"zien op weg naar het lanceren van de ontwikkeling van het GNU-systeem. Ze "
+"gebruiken nog niet de term &ldquo;vrije software&rdquo;; blijkbaar had hij "
+"deze twee woorden nog niet gecombineerd."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/gnu/why-programs-should-be-shared.html\">Why Programs Should be "
 "Shared</a> (1983)"
 msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/why-programs-should-be-shared.html\">Waarom programma's "
+"gedeeld moeten worden</a> (1983)"
 
-#. type: Content of: <ul><li>
 # | <a [-href=\"/gnu/byte-interview.html\">BYTE interview with Richard
 # | Stallman</a> (1986)-] {+href=\"/gnu/yes-give-it-away.html\">Yes, Give It
 # | Away</a> (1983)+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/gnu/byte-interview.html\">BYTE interview with Richard "
-#| "Stallman</a> (1986)"
+#. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/gnu/yes-give-it-away.html\">Yes, Give It Away</a> (1983)"
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/byte-interview.html\">BYTE interview met Richard Stallman</a> "
-"(1986)"
+msgstr "<a href=\"/gnu/yes-give-it-away.html\">Ja, geef het weg</a> (1983)"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "<a id=\"gnulinux\"></a>GNU and Linux"
@@ -205,7 +217,7 @@
 "<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why the &lsquo;Linux system&rsquo; "
 "should be called GNU/Linux</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Waarom het &lsquo;Linux systeem&rsquo; "
+"<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Waarom het &lsquo;Linux-systeem&rsquo; "
 "GNU/Linux genoemd zou moeten worden</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -213,12 +225,13 @@
 "<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never "
 "Heard of GNU</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Gebruikers Die Nog "
-"Nooit van GNU Gehoord Hebben</a>"
+"<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU-gebruikers die nog "
+"nooit van GNU gehoord gebben</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">A GNU/Linux FAQ</a>"
-msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">GNU/Linux Veelgestelde Vragen</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">Veelgestelde vragen over GNU/Linux</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "<a id=\"misc\"></a>Other GNU-related resources"
@@ -230,7 +243,7 @@
 "free software user groups</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU/Linux, GNU/Hurd en "
-"Vrije software gebruikersgroepen</a>"
+"Vrije software-gebruikersgroepen</a>"
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -275,33 +288,26 @@
 "voor informatie over het onderhoud van vertalingen op deze website."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#. type: Content of: <div><p>
 # | Copyright &copy; [-2011-] {+2014, 2015, 2016+} Free Software Foundation,
 # | Inc.
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
 
-#. type: Content of: <div><p>
 # | This page is licensed under a <a rel=\"license\"
 # | [-href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative-]
 # | {+href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\";>Creative+}
 # | Commons [-Attribution-NoDerivs 3.0 United States-]
 # | {+Attribution-NoDerivatives 4.0 International+} License</a>.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+#. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
-"Deze pagina valt onder de <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.";
-"org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.nl\">Creative Commons Attribution-NoDerivs "
-"3.0 United States Licentie</a>."
+"Dit werk is uitgebracht onder een <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.nl\">Creative Commons "
+"Naamsvermelding-GeenAfgeleiden 4.0 Internationaal licentie</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]