www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www graphics/graphics.sq.html graphics/po/graph...


From: GNUN
Subject: www graphics/graphics.sq.html graphics/po/graph...
Date: Wed, 02 Mar 2016 10:57:20 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   16/03/02 10:57:20

Modified files:
    graphics    : graphics.sq.html 
    graphics/po  : graphics.sq-en.html graphics.sq.po 
    licenses    : licenses.sq.html 
    licenses/po  : licenses.sq-en.html licenses.sq.po 
    server/po   : footer-text.sq.po 
    software    : software.sq.html 
    software/po  : software.sq-en.html software.sq.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/graphics.sq.html?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/graphics.sq.po?cvsroot=www&r1=1.61&r2=1.62
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/licenses.sq.html?cvsroot=www&r1=1.31&r2=1.32
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.sq.po?cvsroot=www&r1=1.50&r2=1.51
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/footer-text.sq.po?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/software.sq.html?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.sq.po?cvsroot=www&r1=1.73&r2=1.74

Patches:
Index: graphics/graphics.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/graphics.sq.html,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- graphics/graphics.sq.html  5 Feb 2016 16:28:27 -0000    1.31
+++ graphics/graphics.sq.html  2 Mar 2016 10:57:19 -0000    1.32
@@ -31,8 +31,8 @@
 <h3>Ç’ka të re?</h3>
 
 <ul>
- <li>Janar 2016: <a href="/graphics/mlug-cms-icon.html"> Ikonë MLUG CMS</a> 
nga
-Sventsitskaya Nadezda.</li>
+ <li>Janar 2016: <a href="/graphics/gnu-and-tux-icon.html">Ikonë Gnu-ja dhe
+Tux-i</a> nga Sventsitskaya Nadezda.</li>
  <li>Janar 2016: <a href="/graphics/gnu-born-free-run-free.html"> GNU Born 
Free
 Run Free</a> nga Alicia Lapekas.</li>
  <li>Janar 2016: <a href="/graphics/stallman-as-saint-ignucius.html"> 
Stallman-i
@@ -98,8 +98,8 @@
 fluturuar</a></li>
 <li><a href="/graphics/copyleft-sticker.html">Ngjitës me &quot;Copyleft
 (L)&quot; e Don Hopkins-it</a></li>
-<li><a href="/graphics/digital-restrictions-management.html">Administrim i
-Kufizimeve DixhitaleRestrictions Management</a></li>
+<li><a href="/graphics/digital-restrictions-management.html">Administrim
+Dixhital i Kufizimeve</a></li>
 <li><a href="/graphics/distros-dragora.html">Dragora</a></li>
 <li><a href="/graphics/emacs-ref.html">Sfondi Referencë për GNU Emacs nga 
Loic
 Duros</a></li>
@@ -143,8 +143,8 @@
 <li><a href="/graphics/lovchik-gnu.html">Art GNU nga Lisa J. Lovchik</a></li>
 <li><a href="/graphics/meditate.html">Gnu Pezull, Mendueshëm, Që i Bie 
Flautit,
 nga Nevrax Design Team</a></li>
-<li><a href="/graphics/mlug-cms-icon.html">Ikonë MLUG CMS</a> nga 
Sventsitskaya
-Nadezda.</li>
+<li><a href="/graphics/gnu-and-tux-icon.html">Ikonë Gnu-ja dhe Tux-i</a> nga
+Sventsitskaya Nadezda.</li>
 <li><a href="/graphics/nandakumar-gnu.html">GNU-ja Jep Liri</a></li>
 <li><a href="/graphics/navaneeth-gnu.html">Më Jepni Liri</a></li>
 <li><a href="/graphics/package-logos.html">Logo paketash GNU</a></li>
@@ -288,7 +288,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2016/02/05 16:28:27 $
+$Date: 2016/03/02 10:57:19 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: graphics/po/graphics.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq-en.html,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- graphics/po/graphics.sq-en.html   5 Feb 2016 16:28:28 -0000    1.17
+++ graphics/po/graphics.sq-en.html   2 Mar 2016 10:57:20 -0000    1.18
@@ -28,8 +28,8 @@
 <h3>What's new?</h3>
 
 <ul>
- <li>January 2016: <a href="/graphics/mlug-cms-icon.html">
-          MLUG CMS Icon</a> by Sventsitskaya Nadezda.</li>
+ <li>January 2016: <a href="/graphics/gnu-and-tux-icon.html">
+          Gnu and Tux Icon</a> by Sventsitskaya Nadezda.</li>
  <li>January 2016: <a href="/graphics/gnu-born-free-run-free.html">
           GNU Born Free Run Free</a> by Alicia Lapekas.</li>
  <li>January 2016: <a href="/graphics/stallman-as-saint-ignucius.html">
@@ -131,8 +131,8 @@
 <li><a href="/graphics/lovchik-gnu.html">Lisa J. Lovchik GNU art</a></li>
 <li><a href="/graphics/meditate.html">Levitating, Meditating,
   Flute-playing Gnu by the Nevrax Design Team</a></li>
-<li><a href="/graphics/mlug-cms-icon.html">MLUG CMS 
-Icon</a> by Sventsitskaya Nadezda.</li>
+<li><a href="/graphics/gnu-and-tux-icon.html">Gnu and Tux Icon</a>
+by Sventsitskaya Nadezda.</li>
 <li><a href="/graphics/nandakumar-gnu.html">GNU Gives Freedom</a></li>
 <li><a href="/graphics/navaneeth-gnu.html">Give Me Freedom</a></li>
 <li><a href="/graphics/package-logos.html">Logos of GNU packages</a></li>
@@ -252,7 +252,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/02/05 16:28:28 $
+$Date: 2016/03/02 10:57:20 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: graphics/po/graphics.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/graphics.sq.po,v
retrieving revision 1.61
retrieving revision 1.62
diff -u -b -r1.61 -r1.62
--- graphics/po/graphics.sq.po 2 Mar 2016 10:34:54 -0000    1.61
+++ graphics/po/graphics.sq.po 2 Mar 2016 10:57:20 -0000    1.62
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2016-02-08 06:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -194,9 +193,9 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"November 2013: <a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">&quot;Copyleft "
-"(L)&quot; sticker</a> from Don Hopkins which inspired Richard Stallman to "
-"use to term &quot;Copyleft&quot; for licensing free software."
+"November 2013: <a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">&quot;Copyleft (L)"
+"&quot; sticker</a> from Don Hopkins which inspired Richard Stallman to use "
+"to term &quot;Copyleft&quot; for licensing free software."
 msgstr ""
 "Nëntor 2013: <a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">ngjitës &quot;"
 "Copyleft (L)&quot;</a> nga Don Hopkins i cili frymëzoi Richard Stallman-in "
@@ -300,11 +299,11 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Don Hopkins's &quot;Copyleft "
-"(L)&quot; sticker</a>"
+"<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Don Hopkins's &quot;Copyleft (L)"
+"&quot; sticker</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Ngjitës me &quot;Copyleft "
-"(L)&quot; e Don Hopkins-it</a>"
+"<a href=\"/graphics/copyleft-sticker.html\">Ngjitës me &quot;Copyleft (L)"
+"&quot; e Don Hopkins-it</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""

Index: licenses/licenses.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/licenses.sq.html,v
retrieving revision 1.31
retrieving revision 1.32
diff -u -b -r1.31 -r1.32
--- licenses/licenses.sq.html  2 Jan 2016 18:00:50 -0000    1.31
+++ licenses/licenses.sq.html  2 Mar 2016 10:57:20 -0000    1.32
@@ -66,6 +66,8 @@
 tuaj</a></li>
  <li><a href="/licenses/gpl-violation.html">Ç’të bëni kur shihni shkelje 
të një
 lejeje GNU</a></li>
+ <li><a href="/licenses/license-compatibility.html">Përputhshmëri Licencash 
dhe
+Rilicencim</a></li>
  <li><a href="/licenses/license-list.html">Listë Lejesh Software-i të 
Lirë</a></li>
  <li><a href="/philosophy/university.html">Botim Software-i të Lirë nëse 
punoni
 në një universitet</a></li>
@@ -473,7 +475,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
@@ -488,7 +490,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2016/01/02 18:00:50 $
+$Date: 2016/03/02 10:57:20 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/po/licenses.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.sq-en.html,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- licenses/po/licenses.sq-en.html   2 Jan 2016 18:00:50 -0000    1.24
+++ licenses/po/licenses.sq-en.html   2 Mar 2016 10:57:20 -0000    1.25
@@ -63,6 +63,8 @@
  own software</a></li>
  <li><a href="/licenses/gpl-violation.html">What to do if you see a
  violation of a GNU license</a></li>
+ <li><a href="/licenses/license-compatibility.html">License Compatibility
+ and Relicensing</a></li>
  <li><a href="/licenses/license-list.html">List of Free Software 
Licenses</a></li>
  <li><a href="/philosophy/university.html">Releasing Free Software if
  you work at a university</a></li>
@@ -459,7 +461,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -469,7 +471,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2016/01/02 18:00:50 $
+$Date: 2016/03/02 10:57:20 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: licenses/po/licenses.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.sq.po,v
retrieving revision 1.50
retrieving revision 1.51
diff -u -b -r1.50 -r1.51
--- licenses/po/licenses.sq.po 2 Mar 2016 10:34:53 -0000    1.50
+++ licenses/po/licenses.sq.po 2 Mar 2016 10:57:20 -0000    1.51
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2016-02-09 17:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 #. type: Content of: <title>

Index: server/po/footer-text.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/footer-text.sq.po,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- server/po/footer-text.sq.po 2 Mar 2016 10:34:53 -0000    1.24
+++ server/po/footer-text.sq.po 2 Mar 2016 10:57:20 -0000    1.25
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2016-02-13 01:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 # type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>

Index: software/software.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/software.sq.html,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- software/software.sq.html  1 Nov 2015 10:10:47 -0000    1.28
+++ software/software.sq.html  2 Mar 2016 10:57:20 -0000    1.29
@@ -76,6 +76,9 @@
 software-i të lirë për Microsoft Windows</a>, për përdorues të 
Windows-it që
 do të donin të provonin software të lirë.</p>
 
+<p>Kemi botuar edhe një <a href="/software/free-software-for-education.html">
+listë programesh edukativo-arsimore të këshilluara</a>.</p>
+
 
 <h3 id="getgnu">Si të merrni software GNU</h3>
 
@@ -211,9 +214,9 @@
 href="patchwork/">patchwork</a>, <a href="phpgroupware/">phpgroupware</a>,
 <a href="pips/">pips</a>, <a href="poc/">poc</a>, <a
 href="proto/">proto</a>, <a href="radar/">radar</a>, <a href="rat/">rat</a>,
-<a href="regex/">regex</a>, <a href="rpge/">rpge</a>, <a
-href="snakecharmer/">snakecharmer</a>, <a href="songanizer/">songanizer</a>,
-<a href="sourceinstall/">sourceinstall</a>, sovix, <a
+<a href="regex/">regex</a>, <a href="snakecharmer/">snakecharmer</a>, <a
+href="songanizer/">songanizer</a>, <a
+href="sourceinstall/">sourceinstall</a>, sovix, <a
 href="sweater/">sweater</a>, <a href="sxml/">sxml</a>, <a
 href="toutdoux/">toutdoux</a>, <a href="vmslib/">vmslib</a>, <a
 href="webpublish/">webpublish</a>, <a href="xbase/">xbase</a>, <a
@@ -281,7 +284,7 @@
 
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 2015 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
@@ -296,7 +299,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2015/11/01 10:10:47 $
+$Date: 2016/03/02 10:57:20 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: software/po/software.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.sq-en.html,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- software/po/software.sq-en.html   1 Nov 2015 10:10:47 -0000    1.23
+++ software/po/software.sq-en.html   2 Mar 2016 10:57:20 -0000    1.24
@@ -74,6 +74,9 @@
 free software for Microsoft Windows</a>, for Windows users who would
 like to try free software.</p>
 
+<p>We have also published a <a 
href="/software/free-software-for-education.html">
+list of recommended educational software</a>.</p>
+
 
 <h3 id="getgnu">How to get GNU software</h3>
 
@@ -248,7 +251,6 @@
 <a href="radar/">radar</a>,
 <a href="rat/">rat</a>,
 <a href="regex/">regex</a>,
-<a href="rpge/">rpge</a>,
 <a href="snakecharmer/">snakecharmer</a>,
 <a href="songanizer/">songanizer</a>,
 <a href="sourceinstall/">sourceinstall</a>,
@@ -314,7 +316,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2015 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
@@ -324,7 +326,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2015/11/01 10:10:47 $
+$Date: 2016/03/02 10:57:20 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: software/po/software.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.sq.po,v
retrieving revision 1.73
retrieving revision 1.74
diff -u -b -r1.73 -r1.74
--- software/po/software.sq.po 2 Mar 2016 10:34:53 -0000    1.73
+++ software/po/software.sq.po 2 Mar 2016 10:57:20 -0000    1.74
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2016-02-04 19:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 
 #. type: Content of: <title>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]