www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www distros/free-non-gnu-distros.pl.html distro...


From: GNUN
Subject: www distros/free-non-gnu-distros.pl.html distro...
Date: Fri, 23 Jan 2015 03:30:12 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   15/01/23 03:30:12

Modified files:
    distros    : free-non-gnu-distros.pl.html 
    distros/po   : free-non-gnu-distros.pl-en.html 
    gnu      : gnu-linux-faq.pl.html 
    gnu/po     : gnu-linux-faq.pl-en.html 
    people     : people.pl.html 
    people/po   : people.pl-en.html 
    philosophy   : android-and-users-freedom.pl.html 
             compromise.pl.html essays-and-articles.pl.html 
             government-free-software.pl.html 
    philosophy/po : android-and-users-freedom.pl-en.html 
             compromise.pl-en.html 
             essays-and-articles.pl-en.html 
             government-free-software.pl-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/free-non-gnu-distros.pl.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-non-gnu-distros.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-linux-faq.pl.html?cvsroot=www&r1=1.56&r2=1.57
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/people/people.pl.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/people/po/people.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/android-and-users-freedom.pl.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/compromise.pl.html?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/essays-and-articles.pl.html?cvsroot=www&r1=1.57&r2=1.58
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/government-free-software.pl.html?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/android-and-users-freedom.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/compromise.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/essays-and-articles.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.38&r2=1.39
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/government-free-software.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13

Patches:
Index: distros/free-non-gnu-distros.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/free-non-gnu-distros.pl.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- distros/free-non-gnu-distros.pl.html    28 Aug 2014 04:29:29 -0000   
1.1
+++ distros/free-non-gnu-distros.pl.html    23 Jan 2015 03:30:06 -0000   
1.2
@@ -26,8 +26,6 @@
 niektórych telefonów. Niewolne aplikacje są wyeliminowane, ale&nbsp;zapewne
 nie chcecie ich używać.</p>
 </li>
-<li><a href="http://www.jnode.org/";>JNode</a> jest wolnym systemem operacyjnym
-napisanym w&nbsp;języku Java.</li>
 </ul>
 
 <div class="translators-notes">
@@ -89,7 +87,7 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2015 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez
 utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię niniejszej
@@ -107,7 +105,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2014/08/28 04:29:29 $
+$Date: 2015/01/23 03:30:06 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/po/free-non-gnu-distros.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-non-gnu-distros.pl-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- distros/po/free-non-gnu-distros.pl-en.html 28 Aug 2014 04:29:30 -0000   
1.1
+++ distros/po/free-non-gnu-distros.pl-en.html 23 Jan 2015 03:30:07 -0000   
1.2
@@ -20,8 +20,6 @@
 libraries, for certain phone models. The nonfree apps are excluded,
 but you certainly don't want to use those.</p>
 </li>
-<li><a href="http://www.jnode.org/";>JNode</a> is a free operating
-system written in Java.</li>
 </ul>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
@@ -71,7 +69,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2015 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
@@ -81,7 +79,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/08/28 04:29:30 $
+$Date: 2015/01/23 03:30:07 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: gnu/gnu-linux-faq.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-linux-faq.pl.html,v
retrieving revision 1.56
retrieving revision 1.57
diff -u -b -r1.56 -r1.57
--- gnu/gnu-linux-faq.pl.html  30 Nov 2014 23:58:09 -0000   1.56
+++ gnu/gnu-linux-faq.pl.html  23 Jan 2015 03:30:08 -0000   1.57
@@ -1525,7 +1525,7 @@
 
 <dt id="knownname">Czy&nbsp;nie lepiej nazywać system nazwą znaną przez 
większość użytkowników?
 <span class="anchor-reference-id">(<a
-href="#knownname">#somanyright</a>)</span></dt>
+href="#knownname">#knownname</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Użytkownicy nie są pozbawienie możliwości nauczenia się. Skoro
@@ -1633,7 +1633,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2014/11/30 23:58:09 $
+$Date: 2015/01/23 03:30:08 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.pl-en.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- gnu/po/gnu-linux-faq.pl-en.html   30 Nov 2014 23:58:10 -0000   1.25
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.pl-en.html   23 Jan 2015 03:30:08 -0000   1.26
@@ -1398,7 +1398,7 @@
 </dd>
 
 <dt id="knownname">Isn't it better to call the
-  system by the name most users already know? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#knownname">#somanyright</a>)</span></dt>
+  system by the name most users already know? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#knownname">#knownname</a>)</span></dt>
 
 <dd>
 Users are not incapable of learning. Since &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
@@ -1482,7 +1482,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/11/30 23:58:10 $
+$Date: 2015/01/23 03:30:08 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: people/people.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/people/people.pl.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- people/people.pl.html    8 Dec 2014 10:27:37 -0000    1.8
+++ people/people.pl.html    23 Jan 2015 03:30:09 -0000   1.9
@@ -173,6 +173,12 @@
 
href="/server/standards/README.translations.html#TranslationsUnderway">zespołów
 pracujących nad&nbsp;tłumaczeniami stron GNU</a>, po&nbsp;Masayuki Hatta. 
</p>
 
+<h4>Alex Sassmannshausen</h4>
+
+<p>Jest opiekunem GNU Glean. Głównie interesuje się związkiem Wolnego
+Oprogramowania ze staraniami ludzkości &bdquo;aby wyjść z&nbsp;samo-zadanej
+niedojrzałości&rdquo;.</p>
+
 <h4><a href="http://www.wfu.edu/~cottrell/";>Allin Cottrell</a></h4>
 
 <p>Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a
@@ -243,12 +249,12 @@
 
 <h4>
 Assaf Gordon <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
 </h4>
 
-<p>Jest autorem i&nbsp;opiekunem GNU Datamash. Dodatkowo przyczynia się
-do&nbsp;innych projektów GNU takich jak Coreutils.
-</p>
+<p>Jest autorem i&nbsp;opiekunem <a
+href="http://www.gnu.org/software/datamash/";>GNU Datamash</a>. Dodatkowo
+przyczynia się do&nbsp;innych projektów GNU takich jak Coreutils.</p>
 
 <h4><a href="http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/";>Aubrey Jaffer</a></h4>
 
@@ -1430,11 +1436,11 @@
 
 <p>Jest autorem i&nbsp;opiekunem pakietu GnuDOS.</p>
 
-<h4>Mu Lei znany jako NalaGinrut <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></h4>
+<h4>Mu Lei znany jako NalaGinrut &lt;mulei AT gnu.org&gt;</h4>
 
-<p>jest opiekunem <a href="/software/xmlat/">GNU Xmlat</a>, i&nbsp;pomaga przy
-<a href="/software/guile">GNU Guile</a>. Także promuje filozofię GNU młodym
+<p>Jest opiekunem <a href="/software/artanis/">GNU Artanis</a> i&nbsp;<a
+href="/software/xmlat/">GNU Xmlat</a>, i&nbsp;pomaga przy <a
+href="/software/guile">GNU Guile</a>. Także promuje filozofię GNU młodym
 w&nbsp;Chinach.</p>
 
 <h4>
@@ -1947,7 +1953,7 @@
 
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2015 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez
 utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię niniejszej
@@ -1966,7 +1972,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2014/12/08 10:27:37 $
+$Date: 2015/01/23 03:30:09 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: people/po/people.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/people/po/people.pl-en.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- people/po/people.pl-en.html 8 Dec 2014 10:27:37 -0000    1.8
+++ people/po/people.pl-en.html 23 Jan 2015 03:30:09 -0000   1.9
@@ -175,6 +175,12 @@
 working on the translation of the GNU web site</a>,
 after Masayuki Hatta. </p>
 
+<h4>Alex Sassmannshausen</h4>
+
+<p>Is the maintainer of GNU Glean. He is primarily interested in the
+relation of Free Software to humanity's ongoing efforts “to emerge from
+its self-incurred immaturity”.</p>
+
 <h4><a href="http://www.wfu.edu/~cottrell/";>Allin Cottrell</a></h4>
 
 <p>Is the author and maintainer of <a
@@ -256,12 +262,13 @@
 
 <h4>
 Assaf Gordon
-<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
 </h4>
 
-<p>Is the author and maintainer of GNU Datamash.
-He has additionally contributed to other GNU projects, such as Coreutils.
-</p>
+<p>Is the author and maintainer of
+<a href="http://www.gnu.org/software/datamash/";>GNU
+Datamash</a>. He has additionally contributed to other
+GNU projects, such as Coreutils.</p>
 
 <h4><a href="http://swissnet.ai.mit.edu/~jaffer/";>Aubrey Jaffer</a></h4>
 
@@ -1479,12 +1486,12 @@
 
 <p>The author and maintainer of the GnuDOS package.</p>
 
-<h4>Mu Lei known as NalaGinrut <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></h4>
+<h4>Mu Lei known as NalaGinrut &lt;mulei AT gnu.org&gt;</h4>
 
-<p>The maintainer of <a href="/software/xmlat/">GNU Xmlat</a>, and
-contributes to <a href="/software/guile">GNU Guile</a>. Also advocates
-the GNU philosophy in China to young students.</p>
+<p>The maintainer of <a href="/software/artanis/">GNU Artanis</a>
+and <a href="/software/xmlat/">GNU Xmlat</a>, NalaGinrut contributes
+to <a href="/software/guile">GNU Guile</a>. Also advocates the GNU
+philosophy in China to young people.</p>
 
 <h4>
 Musawir Ali
@@ -2018,7 +2025,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2014 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2015 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
@@ -2028,7 +2035,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/12/08 10:27:37 $
+$Date: 2015/01/23 03:30:09 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/android-and-users-freedom.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/android-and-users-freedom.pl.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- philosophy/android-and-users-freedom.pl.html    23 Aug 2014 04:57:04 
-0000   1.25
+++ philosophy/android-and-users-freedom.pl.html    23 Jan 2015 03:30:09 
-0000   1.26
@@ -130,8 +130,8 @@
 </p>
 
 <p>Produktom Androida również towarzyszą niewolne biblioteki. Oficjalnie 
nie są
-one częścią Androida, ale&nbsp;odkąd różne funkcjonalności Androida 
zależą
-od&nbsp;nich, są one częścią każdej rzeczywistej instalacji Androida.</p>
+one częścią Androida, ale&nbsp;ponieważ różne funkcjonalności Androida
+zależą od&nbsp;nich, są one częścią każdej rzeczywistej instalacji 
Androida.</p>
 
 <p>Nawet pliki wykonywalne, które są oficjalnie częścią Androida, mogą 
nie
 odpowiadać wydawanemu przez Google kodowi źródłowemu. Producenci mogą
@@ -318,7 +318,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2014/08/23 04:57:04 $
+$Date: 2015/01/23 03:30:09 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/compromise.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/compromise.pl.html,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- philosophy/compromise.pl.html    29 Apr 2014 04:28:08 -0000   1.28
+++ philosophy/compromise.pl.html    23 Jan 2015 03:30:10 -0000   1.29
@@ -6,14 +6,32 @@
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Unikać zgubnych kompromisów - Projekt GNU - Fundacja Wolnego 
Oprogramowania
 (FSF)</title>
+<style type="text/css" media="print,screen">
+<!--
+ .quote {
+  font-size: 90%;
+  max-width: 30em;
+  padding: .5em 1.5em;
+  background-color: #ececec;
+  border-radius: 1em;
+  -moz-border-radius: 1em;
+  -khtml-border-radius: 1em;
+  -webkit-border-radius: 1em;
+  -opera-border-radius: 1em;
+ }
+ .quote.imgright { margin: .3em 1em 1em 1em; }
+ .quote b { font-style: normal; }
+-->
+
+</style>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/compromise.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
 <h2>Unikać zgubnych kompromisów</h2>
 
-<div style="float: right; font-size: 90%; width: 30em; margin: 1em;
-background-color: #ececec; padding: 1em; -moz-border-radius: 1em;
-margin-top: 4em;"><p><em>&bdquo;Dwadzieścia pięć lat temu <a
+<p><strong>Richard Stallman</strong></p>
+
+<blockquote class="quote imgright"><p>&bdquo;Dwadzieścia pięć lat temu <a
 href="/gnu/initial-announcement.html">27. września, 1983 roku, ogłosiłem
 plan</a> stworzenia całkowicie wolnego systemu operacyjnego&nbsp;o nazwie
 GNU &ndash; jest to akronim&nbsp;od &lsquo;GNU Nie Unix&rsquo;.&nbsp;Z
@@ -24,9 +42,7 @@
 z&nbsp;możliwości to <a
 
href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=4052";>przyłÄ
…czenie
 się do&nbsp;Fundacji Wolnego Oprogramowania</a> jako członek
-zrzeszony&rdquo;</em> &ndash; <b>Richard Stallman</b></p></div>
-
-<p><strong>Richard Stallman</strong></p>
+zrzeszony&rdquo; &ndash; <b>Richard Stallman</b></p></blockquote>
 
 <p>Celem ruchu wolnego oprogramowania jest społeczna zmiana: <a
 href="/philosophy/free-sw.html">by uczynić całe oprogramowanie wolnym</a>,
@@ -51,7 +67,7 @@
 rozprowadzały oprogramowanie na&nbsp;licencji GPLv3 i&nbsp;dzięki tym
 przepisom zdobyć parę patentów. </p>
 
-<img src="/graphics/gplv3-large.png" alt="" style="float: left;" />
+<img src="/graphics/gplv3-large.png" alt="[Logo GPLv3]" class="imgleft" />
 
 <p>Celem licencji <a href="/licenses/lgpl.html">Lesser GPL</a> jest pójście
 na&nbsp;kompromis: używamy jej w&nbsp;niektórych wybranych wolnych
@@ -115,7 +131,8 @@
 href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">nie popieramy ruchu
 open source</a>.</p>
 
-<img src="/graphics/gnulaptop.png" alt="" style="float: right;" />
+<img src="/graphics/gnulaptop.png"
+   alt="[Unoszący się Gnu z&nbsp;laptopem]" class="imgright" />
 
 <p>Aby&nbsp;utworzyć wolną społeczność w&nbsp;pełni i&nbsp;na stałe, 
musimy
 zrobić więcej, niż zachęcić ludzi do&nbsp;korzystania z&nbsp;niektórych
@@ -199,9 +216,10 @@
 <p>
 Podobny punkt widzenia, ale&nbsp;w innej dziedzinie życia znajdziecie
 w&nbsp;<a
-href="http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/19/nudge-is-not-enough-behaviour-change";>"'Nudge'
-is not enough"</a>.
+href="http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/19/nudge-is-not-enough-behaviour-change";>&bdquo;Nudge&rdquo;
+is not enough</a>.
 </p>
+
 <div class="translators-notes">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
@@ -245,8 +263,8 @@
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2008, 2009, 2014 <a href="http://www.stallman.org/";>Richard
-Stallman</a>.</p>
+<p>Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015 <a
+href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a>.</p>
 
 <p>Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez
 utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię niniejszej
@@ -259,13 +277,13 @@
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Tłumaczenie: Agnieszka Sznajder 2011; poprawki: Jan Owoc 2011, 2013, Marcin
-Wolak 2011.</div>
+Tłumaczenie: Agnieszka Sznajder 2011; poprawki: Jan Owoc 2011, 2013, 2015,
+Marcin Wolak 2011.</div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2014/04/29 04:28:08 $
+$Date: 2015/01/23 03:30:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/essays-and-articles.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/essays-and-articles.pl.html,v
retrieving revision 1.57
retrieving revision 1.58
diff -u -b -r1.57 -r1.58
--- philosophy/essays-and-articles.pl.html   11 Nov 2014 04:57:56 -0000   
1.57
+++ philosophy/essays-and-articles.pl.html   23 Jan 2015 03:30:10 -0000   
1.58
@@ -505,11 +505,12 @@
 ruchem Wolnego Oprogramowania a&nbsp;ruchem Open Source.</li>
  <li><a href="/philosophy/categories.html">Kategorie wolnego 
i&nbsp;nie-wolnego
 oprogramowania</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/loyal-computers.html">Co to oznacza, 
że&nbsp;komputer
+jest lojalny?</a></li>
  <li><a href="/philosophy/fs-translations.html">Tłumaczenia terminu 
&bdquo;free
 software&rdquo;</a>.</li>
  <li><a href="/philosophy/why-call-it-the-swindle.html">Dlaczego nazywać to
 Swindle</a></li>
-
 </ul>
 
 <h3 id="upholding">Podtrzymywanie wolności oprogramowania</h3>
@@ -603,7 +604,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2014/11/11 04:57:56 $
+$Date: 2015/01/23 03:30:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/government-free-software.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/government-free-software.pl.html,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- philosophy/government-free-software.pl.html 12 Jan 2015 20:58:24 -0000   
1.17
+++ philosophy/government-free-software.pl.html 23 Jan 2015 03:30:10 -0000   
1.18
@@ -1,9 +1,4 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/philosophy/po/government-free-software.pl.po">
- http://www.gnu.org/philosophy/po/government-free-software.pl.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" 
value="/philosophy/government-free-software.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" 
value="/philosophy/po/government-free-software.pl-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2014-11-13" --><!--#set 
var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/government-free-software.en.html" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" 
value="/philosophy/government-free-software.en.html" -->
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.77 -->
@@ -14,7 +9,6 @@
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/government-free-software.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.pl.html" -->
 <h2>Środki, jakich mogą użyć rządy, by promować wolne oprogramowanie</h2>
 
 <p><a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard Stallman</strong></a></p>
@@ -236,9 +230,23 @@
 </p></li>
 </ul>
 
-<p>Dzięki tym środkom, państwo może odzyskać kontrolę nad&nbsp;swoimi 
zasobami
-informatycznymi i&nbsp;prowadzić swoich obywateli, firmy i&nbsp;organizacje
-ku panowaniu nad&nbsp;ich zasobami informatycznymi.</p>
+<h3>Neutralność technologiczna</h3>
+
+<p>Dzięki środkom opisanym w&nbsp;tym artykule, państwo może odzyskać 
kontrolę
+nad&nbsp;swoimi zasobami informatycznymi i&nbsp;prowadzić swoich obywateli,
+firmy i&nbsp;organizacje ku panowaniu nad&nbsp;ich zasobami
+informatycznymi. Niektórzy jednak&nbsp;protestują, że&nbsp;to by podważało
+&bdquo;zasadę&rdquo; neutralności technologicznej.</p>
+
+<p>Ideą neutralności technologicznej jest to, że&nbsp;państwo nie powinno
+odgórnie narzucać preferencji technicznych. Można się sprzeczać 
czy&nbsp;to
+dobre stanowisko, ale&nbsp;ogranicza się wyłącznie do&nbsp;spraw
+technicznych. To, co jest tu proponowane, to są sprawy o wadze etycznej,
+socjalnej i&nbsp;politycznej, więc&nbsp;są <a
+href="/philosophy/technological-neutrality.html">poza zakresem neutralności
+<em>technologicznej</em></a>. Tylko ci, którzy chcą poddać sobie kraj by
+sugerowali, że&nbsp;rząd powinien objąć &bdquo;neutralne&rdquo; stanowisko
+w&nbsp;sprawie swojej niepodległości czy&nbsp;wolności obywateli.</p>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -303,7 +311,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2015/01/12 20:58:24 $
+$Date: 2015/01/23 03:30:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/android-and-users-freedom.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/android-and-users-freedom.pl-en.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- philosophy/po/android-and-users-freedom.pl-en.html 23 Aug 2014 04:57:04 
-0000   1.21
+++ philosophy/po/android-and-users-freedom.pl-en.html 23 Jan 2015 03:30:11 
-0000   1.22
@@ -63,7 +63,7 @@
 erroneous; Google has no power to change the license on the code of
 Linux, and did not try. If the authors of Linux allowed its use under <a
 href="/licenses/gpl.html">GPL version 3</a>,
-then that code could be combined with Apache-licensed code, with the
+then that code could be combined with Apache-licensed code, and the
 combination could be released under GPL version 3. But Linux has not
 been released that way.</p>
 
@@ -121,7 +121,7 @@
 </p>
 
 <p>Android products also come with nonfree libraries. These are
-officially not part of Android, but that since various Android
+officially not part of Android, but since various Android
 functionalities depend on them, they are part of any real Android
 installation.</p>
 
@@ -205,11 +205,12 @@
 
 <p>Android is not a self-hosting system; development for Android needs
 to be done on some other system. The tools in Google's
-&ldquo;software development kit&rdquo; (SDK) are appear to be free,
+&ldquo;software development kit&rdquo; (SDK) appear to be free,
 but it is hard work to check this. The definition files for certain
 Google APIs are nonfree. Installing the SDK requires signing a
 proprietary software license, which you should refuse to sign.
-<a 
href="http://redmine.replicant.us/projects/replicant/wiki/ReplicantSDK";>Replicant's
 SDK</a> is a free replacement.</p>
+<a href="http://redmine.replicant.us/projects/replicant/wiki/ReplicantSDK";>
+Replicant's SDK</a> is a free replacement.</p>
 
 <p>Recent press coverage of Android focuses on the patent wars. During
 20 years of campaigning for the abolition of software patents, we have
@@ -277,7 +278,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/08/23 04:57:04 $
+$Date: 2015/01/23 03:30:11 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/compromise.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/compromise.pl-en.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- philosophy/po/compromise.pl-en.html 29 Apr 2014 04:28:10 -0000   1.18
+++ philosophy/po/compromise.pl-en.html 23 Jan 2015 03:30:11 -0000   1.19
@@ -2,25 +2,40 @@
 <!-- Parent-Version: 1.77 -->
 <title>Avoiding Ruinous Compromises
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<style type="text/css" media="print,screen">
+<!--
+ .quote {
+  font-size: 90%;
+  max-width: 30em;
+  padding: .5em 1.5em;
+  background-color: #ececec;
+  border-radius: 1em;
+  -moz-border-radius: 1em;
+  -khtml-border-radius: 1em;
+  -webkit-border-radius: 1em;
+  -opera-border-radius: 1em;
+ }
+ .quote.imgright { margin: .3em 1em 1em 1em; }
+ .quote b { font-style: normal; }
+-->
+</style>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/compromise.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
 <h2>Avoiding Ruinous Compromises</h2>
 
-<div style="float: right; font-size: 90%; width: 30em; margin: 1em;
-background-color: #ececec; padding: 1em; -moz-border-radius: 1em;
-margin-top: 4em;"><p><em>&ldquo;Twenty-five years
+<p>by <strong>Richard Stallman</strong></p>
+
+<blockquote class="quote imgright"><p>&ldquo;Twenty-five years
 ago <a href="/gnu/initial-announcement.html">on September 27, 1983, I
 announced a plan</a> to create a completely free operating system
 called GNU&mdash;for &lsquo;GNU's Not Unix&rsquo;. As part of the
 25th anniversary of the GNU system, I have written this article on how
 our community can avoid ruinous compromises. In addition to avoiding
-such compromises, there are many ways you can <a href="/help/">help
+such compromises, there are many ways you can <a href="/help/help.html">help
 GNU</a> and free software. One basic way is
 to <a 
href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=4052";>
 join the Free Software Foundation</a> as an Associate
-Member.&rdquo;</em>&mdash;<b>Richard Stallman</b></p></div>
-
-<p>by <strong>Richard Stallman</strong></p>
+Member.&rdquo;&mdash;<b>Richard Stallman</b></p></blockquote>
 
 <p>The free software movement aims for a social
 change: <a href="/philosophy/free-sw.html">to make all software
@@ -44,7 +59,7 @@
 software and thus bring some patents under the effect of these
 provisions. </p>
 
-<img src="/graphics/gplv3-large.png" alt="" style="float: left;" />
+<img src="/graphics/gplv3-large.png" alt=" [GPLv3 Logo] " class="imgleft" />
 
 <p><a href="/licenses/lgpl.html">The Lesser GPL</a>'s purpose is a
 compromise: we use it on certain chosen free libraries to permit their
@@ -103,7 +118,8 @@
 <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">do not support
 open source.</a></p>
 
-<img src="/graphics/gnulaptop.png" alt="" style="float: right;" />
+<img src="/graphics/gnulaptop.png"
+   alt=" [Levitating Gnu with a laptop] " class="imgright" />
 
 <p>To establish a free community fully and lastingly, we need to do
 more than get people to use some free software. We need to spread the
@@ -184,9 +200,11 @@
 
 <p>
 For a similar point in a different area of life,
-see <a 
href="http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/19/nudge-is-not-enough-behaviour-change";>"'Nudge'
-is not enough"</a>.
+see <a
+href="http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/19/nudge-is-not-enough-behaviour-change";>
+&ldquo;Nudge&rdquo; is not enough</a>.
 </p>
+
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
 <div id="footer">
@@ -216,7 +234,7 @@
 information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
 </div>
 
-<p>Copyright &copy; 2008, 2009, 2014 <a href="http://www.stallman.org/";>Richard
+<p>Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2015 <a 
href="http://www.stallman.org/";>Richard
 Stallman</a>.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
@@ -227,7 +245,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/04/29 04:28:10 $
+$Date: 2015/01/23 03:30:11 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/essays-and-articles.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/essays-and-articles.pl-en.html,v
retrieving revision 1.38
retrieving revision 1.39
diff -u -b -r1.38 -r1.39
--- philosophy/po/essays-and-articles.pl-en.html    11 Nov 2014 04:57:56 
-0000   1.38
+++ philosophy/po/essays-and-articles.pl-en.html    23 Jan 2015 03:30:11 
-0000   1.39
@@ -449,11 +449,12 @@
    between the Free Software and Open Source movements.</li>
  <li><a href="/philosophy/categories.html">Categories of Free and
    Non-Free Software</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/loyal-computers.html">
+ What Does It Mean for Your Computer to Be Loyal?</a></li>
  <li><a href="/philosophy/fs-translations.html">Translations of the
  term &ldquo;free software&rdquo;</a> into various languages</li>
  <li><a href="/philosophy/why-call-it-the-swindle.html">Why call it the
    Swindle</a></li>
-
 </ul>
 
 <h3 id="upholding">Upholding Software Freedom</h3>
@@ -524,7 +525,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/11/11 04:57:56 $
+$Date: 2015/01/23 03:30:11 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/government-free-software.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/government-free-software.pl-en.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- philosophy/po/government-free-software.pl-en.html  11 Nov 2014 04:57:57 
-0000   1.12
+++ philosophy/po/government-free-software.pl-en.html  23 Jan 2015 03:30:11 
-0000   1.13
@@ -204,9 +204,23 @@
 </p></li>
 </ul>
 
-<p>With these measures, the state can recover control over its computing,
-and lead the country's citizens, businesses and organizations towards
-control over their computing.</p>
+<h3>Technological neutrality</h3>
+
+<p>With the measures in this article, the state can recover control
+over its computing, and lead the country's citizens, businesses and
+organizations towards control over their computing. However, some
+object on the grounds that this would violate the
+&ldquo;principle&rdquo; of technological neutrality.</p>
+
+<p>The idea of technological neutrality is that the state should not
+impose arbitrary preferences on technical choices. Whether that is a
+valid principle is disputable, but it is limited in any case to issues
+that are merely technical. The measures advocated here address issues
+of ethical, social and political importance, so they are
+<a href="/philosophy/technological-neutrality.html">outside the scope
+of <em>technological</em> neutrality</a>. Only those who wish to
+subjugate a country would suggest that its government be
+&ldquo;neutral&rdquo; about its sovereignty or its citizens' freedom.</p>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
@@ -248,7 +262,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/11/11 04:57:57 $
+$Date: 2015/01/23 03:30:11 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]