www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.ca.html home.cs.html home.de.html home...


From: GNUN
Subject: www home.ca.html home.cs.html home.de.html home...
Date: Thu, 15 Jan 2015 15:59:28 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   15/01/15 15:59:27

Modified files:
    .       : home.ca.html home.cs.html home.de.html 
             home.el.html home.es.html home.fr.html 
             home.hr.html home.it.html home.ja.html 
             home.ko.html home.nl.html home.pl.html 
             home.ru.html home.sq.html home.uk.html 
             home.zh-cn.html 
    po       : home.ca.po home.cs.po home.de.po home.el.po 
             home.es.po home.fr.po home.hr.po home.it.po 
             home.ja.po home.ko.po home.nl.po home.pl.po 
             home.pot home.ru.po home.sq.po home.uk.po 
             home.zh-cn.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.ca.html?cvsroot=www&r1=1.190&r2=1.191
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.cs.html?cvsroot=www&r1=1.155&r2=1.156
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.de.html?cvsroot=www&r1=1.270&r2=1.271
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.el.html?cvsroot=www&r1=1.192&r2=1.193
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.es.html?cvsroot=www&r1=1.253&r2=1.254
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.fr.html?cvsroot=www&r1=1.274&r2=1.275
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.hr.html?cvsroot=www&r1=1.80&r2=1.81
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.it.html?cvsroot=www&r1=1.269&r2=1.270
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.ja.html?cvsroot=www&r1=1.245&r2=1.246
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.ko.html?cvsroot=www&r1=1.150&r2=1.151
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.nl.html?cvsroot=www&r1=1.169&r2=1.170
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.pl.html?cvsroot=www&r1=1.370&r2=1.371
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.ru.html?cvsroot=www&r1=1.257&r2=1.258
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.sq.html?cvsroot=www&r1=1.196&r2=1.197
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.uk.html?cvsroot=www&r1=1.129&r2=1.130
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.zh-cn.html?cvsroot=www&r1=1.170&r2=1.171
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.ca.po?cvsroot=www&r1=1.309&r2=1.310
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.cs.po?cvsroot=www&r1=1.85&r2=1.86
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.de.po?cvsroot=www&r1=1.257&r2=1.258
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.el.po?cvsroot=www&r1=1.202&r2=1.203
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.es.po?cvsroot=www&r1=1.390&r2=1.391
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.fr.po?cvsroot=www&r1=1.386&r2=1.387
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.hr.po?cvsroot=www&r1=1.52&r2=1.53
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.it.po?cvsroot=www&r1=1.535&r2=1.536
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.ja.po?cvsroot=www&r1=1.300&r2=1.301
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.ko.po?cvsroot=www&r1=1.114&r2=1.115
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.nl.po?cvsroot=www&r1=1.253&r2=1.254
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.pl.po?cvsroot=www&r1=1.290&r2=1.291
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.pot?cvsroot=www&r1=1.242&r2=1.243
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.ru.po?cvsroot=www&r1=1.459&r2=1.460
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.sq.po?cvsroot=www&r1=1.189&r2=1.190
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.uk.po?cvsroot=www&r1=1.230&r2=1.231
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.zh-cn.po?cvsroot=www&r1=1.253&r2=1.254

Patches:
Index: home.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.ca.html,v
retrieving revision 1.190
retrieving revision 1.191
diff -u -b -r1.190 -r1.191
--- home.ca.html    1 Dec 2014 12:31:21 -0000    1.190
+++ home.ca.html    15 Jan 2015 15:59:21 -0000   1.191
@@ -26,44 +26,32 @@
 
 <h2>Qu&egrave; &eacute;s GNU?</h2>
 
-<p>GNU és un sistema operatiu a l'estil d'Unix de <a
-href="/philosophy/free-sw.ca.html">caràcter lliure</a>&mdash;respecta les
-vostres llibertats. Podeu instal·lar <a
-href="/distros/free-distros.ca.html">versions de GNU</a> (més exactament,
-sistemes GNU/Linux) que són completament lliures.</p>
-
-<p>El <a href="/gnu/gnu.ca.html">Projecte GNU</a> es va iniciar el 1984 per
-desenvolupar el sistema GNU. La paraula &ldquo;GNU&rdquo; és un acrònim
-recursiu de &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo; (GNU no és Unix). </p>
+<p>GNU is a Unix-like operating system that is <a
+href="/philosophy/free-sw.html">free software</a> &mdash;that is, it
+respects users' freedom. You can install <a
+href="/distros/free-distros.html"> versions of GNU</a> (more precisely,
+GNU/Linux systems) which are entirely free software.</p>
+
+<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+Unix!&rdquo;. <a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo;
+is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying
+&ldquo;grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The
+development of GNU is known as the <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a>.</p>
 
 <p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-fixed.jpg" alt="Captura de pantalla de GNU"
  /></a></p>
 
-<p>Un sistema operatiu a l'estil d'Unix és una <a
-href="/software/software.ca.html">col·lecció</a> d'aplicacions, biblioteques
-i eines de programació, a més d'un programa que allotja els recursos i es
-comunica amb el maquinari, anomenat nucli.</p>
-
-<p>GNU s'utilitza habitualment amb un nucli anomenat Linux. Aquesta 
combinació
-és el <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html"><strong>sistema operatiu
-GNU/Linux</strong></a>. Milions d'usuaris utilitzen GNU/Linux, tot i que
-molts <a href="/gnu/gnu-linux-faq.ca.html">l'anomenen per error 
"Linux"</a>.</p>
-
-<p>El nucli propi de GNU, <a href="/software/hurd/hurd.html">Hurd</a>, continua
-sent desenvolupat, ja que és un interessant projecte tècnic.</p>
-
 <h2>Qu&egrave; &eacute;s el programari lliure?</h2>
 
-<p>L'ess&egrave;ncia del &ldquo;<a
-href="/philosophy/free-sw.ca.html">Programari lliure</a>&rdquo; &eacute;s la
-llibertat, no el preu. Per entendre el concepte, heu de pensar en el
-significat de &quot;lliure&quot; que trobem a &quot;pensament lliure&quot;,
-i no pas a &quot;barra lliure&quot;.</p>
-
-<p><strong>El programari lliure proporciona als usuaris la llibertat
-d'executar, copiar, distribuir, estudiar, canviar i millorar el
-programari.</strong> Més exactament, atorga als usuaris quatre llibertats:</p>
+<p>Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept,
+you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not
+as in &ldquo;free beer&rdquo;.</p>
+
+<p><strong>Free software means the users have the freedom to run, copy,
+distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely,
+it refers to <a href="/philosophy/free-sw.html">four essential freedoms</a>
+for a user of the software:</p>
 
 <ul>
 <li>La llibertat d'executar el programa com desitgeu i per a qualsevol 
propòsit
@@ -79,12 +67,26 @@
 aquesta llibertat.</li>
 </ul>
 
-<h2>Com pronunciar GNU</h2>
+<p>Developments in technology and network use have made these freedoms <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">even more
+important now</a> than they were in 1983.</p>
+
+<h2>More about GNU</h2>
+
+<p>GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many
+programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a
+program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel.
+Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project;
+those we call <a href="/software/">GNU packages</a>.</p>
 
-<p><a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo; es pronuncia
-<em>g'noo</em></a>, en una sola síl·laba, com dient "grew" però canviant la
-<em>r</em> per la <em>n</em>.</p>
+<p>GNU s'utilitza habitualment amb un nucli anomenat Linux. Aquesta 
combinació
+és el <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html"><strong>sistema operatiu
+GNU/Linux</strong></a>. Milions d'usuaris utilitzen GNU/Linux, tot i que
+molts <a href="/gnu/gnu-linux-faq.ca.html">l'anomenen per error 
"Linux"</a>.</p>
 
+<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>, was
+started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing
+the Hurd because it is an interesting technical project.</p>
 
 </div>
 
@@ -227,7 +229,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a
+2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a
 href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
 
 <p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
@@ -245,7 +247,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2014/12/01 12:31:21 $
+$Date: 2015/01/15 15:59:21 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.cs.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.cs.html,v
retrieving revision 1.155
retrieving revision 1.156
diff -u -b -r1.155 -r1.156
--- home.cs.html    21 Dec 2014 11:59:19 -0000   1.155
+++ home.cs.html    15 Jan 2015 15:59:21 -0000   1.156
@@ -25,42 +25,31 @@
 <h2>Co je GNU?</h2>
 
 <p>GNU is a Unix-like operating system that is <a
-href="/philosophy/free-sw.html">free software</a>&mdash;it respects your
-freedom. You can install <a href="/distros/free-distros.html"> versions of
-GNU</a> (more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free
-software.</p>
-
-<p><a href="/gnu/gnu.html">Projekt GNU</a> byl započat v roce 1984, aby
-vytvořil systém GNU. Jméno „GNU“ je rekursivní akronym pro „GNU 
Není Unix!“
-(GNU's Not Unix!).</p>
+href="/philosophy/free-sw.html">free software</a> &mdash;that is, it
+respects users' freedom. You can install <a
+href="/distros/free-distros.html"> versions of GNU</a> (more precisely,
+GNU/Linux systems) which are entirely free software.</p>
+
+<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+Unix!&rdquo;. <a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo;
+is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying
+&ldquo;grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The
+development of GNU is known as the <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a>.</p>
 
 <p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-fixed.jpg" alt="Ukázky obrazovek GNU"
  /></a></p>
 
-<p>Operační systém unixového typu je <a href="/software/">soubor 
softwaru</a>
-tvořený jednak aplikacemi, knihovnami a vývojářskými nástroji a jednak
-programem pro přidělování zdrojů a komunikaci s hardwarem, kterému se 
říká
-jádro.</p>
-
-<p>GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the
-<a href="/gnu/linux-and-gnu.html"><strong>GNU/Linux operating
-system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a
-href="/gnu/gnu-linux-faq.html">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>.</p>
-
-<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a> continues
-to be developed because it is an interesting technical project.</p>
-
 <h2>Co je to svobodný software?</h2>
 
-<p>„<a href="/philosophy/free-sw.html">Svobodný software</a>“ je věcí 
svobody,
-nikoli ceny. Pro porozumění tomuto konceptu je důležité chápat 
„free“ ve
-smyslu „free speech“ a ne ve smyslu „free beer“. <a 
href="#tf1">[1]</a></p>
-
-<p><strong>Svobodný software spočívá v tom, že uživatel je svobodný ve
-spouštění, kopírování, distribuování, studování, upravování a 
vylepšování
-softwaru.</strong> Přesněji řečeno, tento pojem odkazuje na čtyři druhy
-svobod uživatele softwaru:</p>
+<p>Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept,
+you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not
+as in &ldquo;free beer&rdquo;.</p>
+
+<p><strong>Free software means the users have the freedom to run, copy,
+distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely,
+it refers to <a href="/philosophy/free-sw.html">four essential freedoms</a>
+for a user of the software:</p>
 
 <ul>
 <li>Spouštět program dle svého přání, za libovolným účelem (svoboda 
0).</li>
@@ -73,12 +62,26 @@
 ke zdrojovému kódu.</li>
 </ul>
 
-<h2>How to pronounce GNU</h2>
+<p>Developments in technology and network use have made these freedoms <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">even more
+important now</a> than they were in 1983.</p>
+
+<h2>More about GNU</h2>
+
+<p>GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many
+programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a
+program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel.
+Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project;
+those we call <a href="/software/">GNU packages</a>.</p>
 
-<p><a href="/pronunciation/pronunciation.html"> „GNU“ se vyslovuje
-<em>gnů</em></a>, jako jedna slabika, podobně jako anglické „grew“ ale s
-<em>n</em> místo <em>r</em>.</p>
+<p>GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the
+<a href="/gnu/linux-and-gnu.html"><strong>GNU/Linux operating
+system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a
+href="/gnu/gnu-linux-faq.html">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>.</p>
 
+<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>, was
+started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing
+the Hurd because it is an interesting technical project.</p>
 
 </div>
 
@@ -227,7 +230,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a
+2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a
 href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
 
 <p>Tato stránka je vydána pod licencí <a rel="license"
@@ -244,7 +247,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizováno:
 
-$Date: 2014/12/21 11:59:19 $
+$Date: 2015/01/15 15:59:21 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.de.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.de.html,v
retrieving revision 1.270
retrieving revision 1.271
diff -u -b -r1.270 -r1.271
--- home.de.html    14 Aug 2014 15:28:04 -0000   1.270
+++ home.de.html    15 Jan 2015 15:59:22 -0000   1.271
@@ -26,46 +26,32 @@
 
 <h2>Was ist GNU?</h2>
 
-<p>GNU ist ein unixoides Betriebssystem, das <a
-href="/philosophy/free-sw">Freie Software</a>
-ist&#160;&#8209;&#160;Software, die Ihre Freiheit respektiert. Sie können <a
-href="/distros/free-distros">Varianten von GNU</a> installieren (genauer
-GNU/Linux-Systeme), die völlig <em>freie</em> Software sind.</p>
-
-<p>1984 wurde das Projekt <a href="/gnu/"><em>GNU</em></a> gestartet, um das
-<em>GNU-System</em> zu entwickeln. Die Bezeichnung <em>GNU</em> ist ein
-rekursives Akronym von <em>‚GNU ist Nicht Unix‘</em>.</p>
+<p>GNU is a Unix-like operating system that is <a
+href="/philosophy/free-sw.html">free software</a> &mdash;that is, it
+respects users' freedom. You can install <a
+href="/distros/free-distros.html"> versions of GNU</a> (more precisely,
+GNU/Linux systems) which are entirely free software.</p>
+
+<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+Unix!&rdquo;. <a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo;
+is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying
+&ldquo;grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The
+development of GNU is known as the <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a>.</p>
 
 <p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-fixed.jpg" alt="Bildschirmfoto von GNU"
  /></a></p>
 
-<p>Ein unixoides Betriebssystem ist eine <a
-href="/software/">Softwaresammlung</a> von Anwendungen, Bibliotheken und
-Extras für Entwickler, sowie einem Programm um Ressourcen zuzuweisen und die
-Hardware anzusprechen, besser bekannt als Betriebssystemkern.</p>
-
-<p>GNU wird häufig mit einem Betriebssystemkern namens Linux genutzt. Diese
-Kombination ist das <a
-href="/gnu/linux-and-gnu"><strong>GNU/Linux-Betriebssystem</strong></a>.
-GNU/Linux wird von Millionen genutzt, obwohl viele es <a
-href="/gnu/gnu-linux-faq">fälschlicherweise „Linux“ nennen</a>.</p>
-
-<p>Der eigene Betriebssystemkern von GNU, <a
-href="/software/hurd/hurd.html">Hurd</a>, wird, da es ein interessantes
-technisches Projekt ist, nach wie vor entwickelt.</p>
-
 <h2>Was ist Freie Software?</h2>
 
-<p><a href="/philosophy/free-sw"><em>Freie Software</em></a> ist eine Frage der
-Freiheit, nicht des Preises. Um das Konzept von <em>frei</em> zu verstehen,
-sollte an <em>Redefreiheit</em> gedacht werden&#160;&#8209;&#160;nicht an
-<em>Freibier</em>.</p>
-
-<p><strong><em>Freie Software</em> ist eine Frage der Freiheit des Nutzers,
-Software auszuführen, zu kopieren, zu verbreiten, zu untersuchen, zu ändern
-und zu verbessern</strong>. Genauer bezieht sie sich auf vier Freiheiten für
-Softwarenutzer:</p>
+<p>Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept,
+you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not
+as in &ldquo;free beer&rdquo;.</p>
+
+<p><strong>Free software means the users have the freedom to run, copy,
+distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely,
+it refers to <a href="/philosophy/free-sw.html">four essential freedoms</a>
+for a user of the software:</p>
 
 <ul>
 <li>Die Freiheit, das Programm auszuführen wie man möchte, für jeden Zweck
@@ -81,11 +67,27 @@
 Voraussetzung.</em></li>
 </ul>
 
-<h2>Wie man GNU ausspricht</h2>
+<p>Developments in technology and network use have made these freedoms <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">even more
+important now</a> than they were in 1983.</p>
+
+<h2>More about GNU</h2>
+
+<p>GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many
+programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a
+program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel.
+Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project;
+those we call <a href="/software/">GNU packages</a>.</p>
 
-<p><em>GNU</em> wird [<a title="Aussprache" 
href="/pronunciation/">ˈgnuː</a>],
-mit einem harten <em>g</em>, ausgesprochen.</p>
+<p>GNU wird häufig mit einem Betriebssystemkern namens Linux genutzt. Diese
+Kombination ist das <a
+href="/gnu/linux-and-gnu"><strong>GNU/Linux-Betriebssystem</strong></a>.
+GNU/Linux wird von Millionen genutzt, obwohl viele es <a
+href="/gnu/gnu-linux-faq">fälschlicherweise „Linux“ nennen</a>.</p>
 
+<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>, was
+started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing
+the Hurd because it is an interesting technical project.</p>
 
 </div>
 
@@ -231,8 +233,9 @@
 
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 1996-2014 <a href="http://www.fsf.org"; xml:lang="en"
-lang="en">Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
+2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a
+href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
 
 <p>Dieses Werk ist unter einer <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.de";>Creative
@@ -250,7 +253,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualisierung:
 
-$Date: 2014/08/14 15:28:04 $
+$Date: 2015/01/15 15:59:22 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.el.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.el.html,v
retrieving revision 1.192
retrieving revision 1.193
diff -u -b -r1.192 -r1.193
--- home.el.html    20 Nov 2014 18:29:51 -0000   1.192
+++ home.el.html    15 Jan 2015 15:59:22 -0000   1.193
@@ -27,44 +27,31 @@
 <h2>Τι είναι το GNU;</h2>
 
 <p>GNU is a Unix-like operating system that is <a
-href="/philosophy/free-sw.html">free software</a>&mdash;it respects your
-freedom. You can install <a href="/distros/free-distros.html"> versions of
-GNU</a> (more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free
-software.</p>
-
-<p>Το <a href="/gnu/gnu.html">Έργο GNU</a> δημιουργήθηκε 
το 1984 για να
-αναπτύξει το σύστημα GNU. Το όνομα &ldquo;GNU&rdquo; 
είναι ένα αναδρομικό
-ακρωνύμιο του &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;.</p>
+href="/philosophy/free-sw.html">free software</a> &mdash;that is, it
+respects users' freedom. You can install <a
+href="/distros/free-distros.html"> versions of GNU</a> (more precisely,
+GNU/Linux systems) which are entirely free software.</p>
+
+<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+Unix!&rdquo;. <a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo;
+is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying
+&ldquo;grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The
+development of GNU is known as the <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a>.</p>
 
 <p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-fixed.jpg" alt="Στιγμιότυπο 
οθόνης του GNU"
  /></a></p>
 
-<p>Ένα παρόμοιο με το Unix λειτουργικό 
σύστημα είναι μία <a
-href="/software/">συλλογή λογισμικού</a> εφαρμογών, 
βιβλιοθηκών και
-εργαλείων ανάπτυξης, συν ένα πρόγραμμα για 
να κατανέμει πόρους και να μιλά
-στο υλικό, γνωστό ως πυρήνας.</p>
-
-<p>GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the
-<a href="/gnu/linux-and-gnu.html"><strong>GNU/Linux operating
-system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a
-href="/gnu/gnu-linux-faq.html">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>.</p>
-
-<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a> continues
-to be developed because it is an interesting technical project.</p>
-
 <h2>Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό;</h2>
 
-<p>Το &ldquo;<a href="/philosophy/free-sw.html">Ελεύθερο 
Λογισμικό</a>&rdquo;
-είναι ζήτημα ελευθερίας, όχι κόστους. Για 
να κατανοήσετε την αρχή αυτή θα
-πρέπει να σκέφτεστε το &ldquo;ελεύθερο 
(free)&rdquo; όπως το
-&ldquo;ελεύθερος λόγος (free speech)&rdquo; και όχι 
όπως το &ldquo;δωρεάν
-μπύρα (free beer)&rdquo;.</p>
-
-<p><strong>Το ελεύθερο λογισμικό είναι θέμα 
παροχής στους χρήστες της
-ελευθερίας να εκτελούν, αντιγράφουν, 
διανέμουν, μελετούν, αλλάζουν και
-βελτιώνουν το λογισμικό.</strong> Πιο 
επακριβώς, αναφέρεται σε τέσσερα είδη
-ελευθερίας για τους χρήστες του 
λογισμικού:</p>
+<p>Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept,
+you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not
+as in &ldquo;free beer&rdquo;.</p>
+
+<p><strong>Free software means the users have the freedom to run, copy,
+distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely,
+it refers to <a href="/philosophy/free-sw.html">four essential freedoms</a>
+for a user of the software:</p>
 
 <ul>
 <li>Την ελευθερία της εκτέλεσης του 
λογισμικού όπως σου αρέσει, για 
οποιονδήποτε
@@ -80,12 +67,26 @@
 γι' αυτό.</li>
 </ul>
 
-<h2>How to pronounce GNU</h2>
+<p>Developments in technology and network use have made these freedoms <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">even more
+important now</a> than they were in 1983.</p>
+
+<h2>More about GNU</h2>
+
+<p>GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many
+programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a
+program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel.
+Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project;
+those we call <a href="/software/">GNU packages</a>.</p>
 
-<p><a href="/pronunciation/pronunciation.html">προφέρεται 
<em>γκνού</em></a>,
-ως μία συλλαβή χωρίς ήχο φωνήεντος ανάμεσα 
στο <em>γκ</em> και το
-<em>ν</em>.</p>
+<p>GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the
+<a href="/gnu/linux-and-gnu.html"><strong>GNU/Linux operating
+system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a
+href="/gnu/gnu-linux-faq.html">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>.</p>
 
+<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>, was
+started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing
+the Hurd because it is an interesting technical project.</p>
 
 </div>
 
@@ -228,7 +229,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a
+2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a
 href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
 
 <p>Αυτή η σελίδα διατίθεται υπό την άδεια: <a 
rel="license"
@@ -253,7 +254,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Ενημερώθηκε:
 
-$Date: 2014/11/20 18:29:51 $
+$Date: 2015/01/15 15:59:22 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.es.html,v
retrieving revision 1.253
retrieving revision 1.254
diff -u -b -r1.253 -r1.254
--- home.es.html    13 Aug 2014 22:27:29 -0000   1.253
+++ home.es.html    15 Jan 2015 15:59:22 -0000   1.254
@@ -25,44 +25,32 @@
 
 <h2>¿Qué es GNU?</h2>
 
-<p>GNU es un sistema operativo similar a Unix que es <a
-href="/philosophy/free-sw.html">software libre</a> y respeta su
-libertad. Puede instalar <a href="/distros/free-distros.html">versiones de
-GNU</a> (más precisamente, sistemas GNU/Linux) que son completamente
-software libre. </p>
-
-<p>El <a href="/gnu/gnu.html">Proyecto GNU</a> se inició en 1984 para
-desarrollar el sistema GNU. El nombre «GNU» (que significa «ñu» en 
inglés)
-es un acrónimo recursivo de «¡GNU No es Unix!». </p>
+<p>GNU is a Unix-like operating system that is <a
+href="/philosophy/free-sw.html">free software</a> &mdash;that is, it
+respects users' freedom. You can install <a
+href="/distros/free-distros.html"> versions of GNU</a> (more precisely,
+GNU/Linux systems) which are entirely free software.</p>
+
+<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+Unix!&rdquo;. <a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo;
+is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying
+&ldquo;grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The
+development of GNU is known as the <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a>.</p>
 
 <p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-fixed.jpg" alt="Pantalla de GNU"
  /></a></p>
 
-<p>Los sistemas operativos similares a Unix se construyen a partir de un <a
-href="/software/">conjunto de aplicaciones</a>, bibliotecas y herramientas
-de programación, además de un programa para alojar recursos e interactuar
-con el hardware, denominado núcleo.</p>
-
-<p>GNU se usa habitualmente con un núcleo denominado Linux. Esta combinación 
es
-el <a href="/gnu/linux-and-gnu.html"> <strong>sistema operativo
-GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux lo usan millones de personas, aunque
-muchos <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">lo llaman «Linux» por 
error</a>.</p>
-
-<p>El núcleo propio de GNU, <a href="/software/hurd/hurd.html"><cite>The
-Hurd</cite></a>, se sigue desarrollando pues es un proyecto técnico
-interesante.</p>
-
 <h2>¿Qué es el software libre?</h2>
 
-<p>El «<a href="/philosophy/free-sw.html">Software Libre</a>» es un asunto de
-libertad, no de precio. Para entender el concepto, debe pensarse en «libre»
-como en «libertad de expresión», no como en «cerveza gratis».</p>
-
-<p><strong>El software libre es una cuestión de libertad de los usuarios para
-ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y modificar el
-software</strong>. Más concretamente, se refiere a los cuatro tipos de
-libertades para los usuarios de software:</p>
+<p>Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept,
+you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not
+as in &ldquo;free beer&rdquo;.</p>
+
+<p><strong>Free software means the users have the freedom to run, copy,
+distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely,
+it refers to <a href="/philosophy/free-sw.html">four essential freedoms</a>
+for a user of the software:</p>
 
 <ul>
 <li>La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito
@@ -76,13 +64,26 @@
 un prerrequisito para esto.</li>
 </ul>
 
-<h2>Cómo se pronuncia «GNU»</h2>
+<p>Developments in technology and network use have made these freedoms <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">even more
+important now</a> than they were in 1983.</p>
+
+<h2>More about GNU</h2>
+
+<p>GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many
+programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a
+program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel.
+Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project;
+those we call <a href="/software/">GNU packages</a>.</p>
 
-<p>«GNU» <a href="/pronunciation/pronunciation.html">se pronuncia en 
inglés</a>
-como una sílaba sin vocal entre la <i>g</i> y la <i>n</i>. En español se
-puede pronunciar de la misma manera, o bien reemplazando la <i>g</i> por una
-<i>ñ</i>, como en <i>ñu</i>.</p>
+<p>GNU se usa habitualmente con un núcleo denominado Linux. Esta combinación 
es
+el <a href="/gnu/linux-and-gnu.html"> <strong>sistema operativo
+GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux lo usan millones de personas, aunque
+muchos <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">lo llaman «Linux» por 
error</a>.</p>
 
+<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>, was
+started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing
+the Hurd because it is an interesting technical project.</p>
 
 </div>
 
@@ -228,7 +229,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a
+2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a
 href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
 
 <p>Esta página está bajo una <a rel="license"
@@ -244,7 +245,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Última actualización:
 
-$Date: 2014/08/13 22:27:29 $
+$Date: 2015/01/15 15:59:22 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.fr.html,v
retrieving revision 1.274
retrieving revision 1.275
diff -u -b -r1.274 -r1.275
--- home.fr.html    14 Aug 2014 16:57:21 -0000   1.274
+++ home.fr.html    15 Jan 2015 15:59:22 -0000   1.275
@@ -27,46 +27,32 @@
 
 <h2>Qu'est-ce que GNU ?</h2>
 
-<p>GNU est un système d'exploitation de type Unix, constitué de <a
-href="/philosophy/free-sw.html">logiciel libre</a> – il respecte votre
-liberté. Vous pouvez installer des <a
-href="/distros/free-distros.html">versions de GNU</a> (plus précisément, des
-systèmes GNU/Linux) qui sont entièrement libres.</p>
-
-<p>Le <a href="/gnu/gnu.html">projet GNU</a> a été lancé en 1984 pour
-développer le système GNU. Le nom « GNU » est un acronyme récursif pour
-<cite>GNU's Not Unix!</cite> (GNU N'est pas Unix !).</p>
+<p>GNU is a Unix-like operating system that is <a
+href="/philosophy/free-sw.html">free software</a> &mdash;that is, it
+respects users' freedom. You can install <a
+href="/distros/free-distros.html"> versions of GNU</a> (more precisely,
+GNU/Linux systems) which are entirely free software.</p>
+
+<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+Unix!&rdquo;. <a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo;
+is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying
+&ldquo;grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The
+development of GNU is known as the <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a>.</p>
 
 <p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-fixed.jpg" alt="Copie d'écran de GNU"
  /></a></p>
 
-<p>Un système d'exploitation de type Unix est une <a
-href="/software/">collection de logiciels</a> (applications, bibliothèques,
-outils pour les développeurs), plus un programme pour allouer les ressources
-et communiquer avec le matériel, connu sous le nom de noyau.</p>
-
-<p>GNU est généralement utilisé avec un noyau appelé Linux. Cette 
combinaison
-est le <a href="/gnu/linux-and-gnu.html"> <strong>système d'exploitation
-GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux est utilisé par des millions de gens, bien
-que beaucoup <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">l'appellent « Linux » par
-erreur</a>.</p>
-
-<p>Le noyau propre à GNU, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>,
-continue à être développé parce que c'est un projet technique 
intéressant</p>
-
 <h2>Qu'est-ce que le logiciel libre ?</h2>
 
-<p>« <a href="/philosophy/free-sw.html">Logiciel libre</a> » se réfère à
 la
-liberté, pas au prix. Pour comprendre ce concept, vous devez penser à
-« liberté d'expression », pas à « entrée libre » (NdT : en 
anglais, le mot
-<cite>free</cite> veut dire libre, mais aussi gratuit, d'où la confusion
-possible).</p>
-
-<p><strong>Le logiciel libre donne aux utilisateurs la liberté d'exécuter, de
-copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et d'améliorer les
-logiciels</strong>. Plus précisément, cela veut dire que vous, utilisateur,
-possédez quatre libertés :</p>
+<p>Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept,
+you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not
+as in &ldquo;free beer&rdquo;.</p>
+
+<p><strong>Free software means the users have the freedom to run, copy,
+distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely,
+it refers to <a href="/philosophy/free-sw.html">four essential freedoms</a>
+for a user of the software:</p>
 
 <ul>
 <li>la liberté d'exécuter le programme comme vous voulez, pour n'importe quel
@@ -79,12 +65,27 @@
 préalable est d'accéder au code source.</li>
 </ul>
 
-<h2>Prononciation de GNU</h2>
+<p>Developments in technology and network use have made these freedoms <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">even more
+important now</a> than they were in 1983.</p>
+
+<h2>More about GNU</h2>
+
+<p>GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many
+programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a
+program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel.
+Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project;
+those we call <a href="/software/">GNU packages</a>.</p>
 
-<p><a href="/pronunciation/pronunciation.html">« GNU » se prononce
-<em>gnou</em></a>, avec une syllabe sans voyelle entre le <em>g</em> (dur)
-et le <em>n</em>.</p>
+<p>GNU est généralement utilisé avec un noyau appelé Linux. Cette 
combinaison
+est le <a href="/gnu/linux-and-gnu.html"> <strong>système d'exploitation
+GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux est utilisé par des millions de gens, bien
+que beaucoup <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">l'appellent « Linux » par
+erreur</a>.</p>
 
+<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>, was
+started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing
+the Hurd because it is an interesting technical project.</p>
 
 </div>
 
@@ -229,7 +230,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a
+2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a
 href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
 
 <p>Cette page peut être utilisée suivant les conditions de la licence <a
@@ -248,7 +249,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour :
 
-$Date: 2014/08/14 16:57:21 $
+$Date: 2015/01/15 15:59:22 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.hr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.hr.html,v
retrieving revision 1.80
retrieving revision 1.81
diff -u -b -r1.80 -r1.81
--- home.hr.html    13 Aug 2014 22:27:29 -0000   1.80
+++ home.hr.html    15 Jan 2015 15:59:22 -0000   1.81
@@ -26,42 +26,31 @@
 <h2>Å to je GNU?</h2>
 
 <p>GNU is a Unix-like operating system that is <a
-href="/philosophy/free-sw.html">free software</a>&mdash;it respects your
-freedom. You can install <a href="/distros/free-distros.html"> versions of
-GNU</a> (more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free
-software.</p>
-
-<p>The <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a> was launched in 1984 to develop
-the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for
-&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;.</p>
+href="/philosophy/free-sw.html">free software</a> &mdash;that is, it
+respects users' freedom. You can install <a
+href="/distros/free-distros.html"> versions of GNU</a> (more precisely,
+GNU/Linux systems) which are entirely free software.</p>
+
+<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+Unix!&rdquo;. <a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo;
+is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying
+&ldquo;grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The
+development of GNU is known as the <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a>.</p>
 
 <p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-fixed.jpg" alt="Snimka ekrana GNU-a"
  /></a></p>
 
-<p>Operativni sustav nalik Unixu je <a href="/software/">softverska zbirka</a>
-aplikacija, biblioteka i razvojnih alata, i dodatno, programa za upravljanje
-dodjelom resursa i komunikaciju s hardverom, znanim pod imenom jezgra.</p>
-
-<p>GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the
-<a href="/gnu/linux-and-gnu.html"><strong>GNU/Linux operating
-system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a
-href="/gnu/gnu-linux-faq.html">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>.</p>
-
-<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a> continues
-to be developed because it is an interesting technical project.</p>
-
 <h2>Å to je slobodan softver?</h2>
 
-<p>&ldquo;<a href="/philosophy/free-sw.html">Slobodan softver</a>&rdquo; je
-pitanje slobode, ne cijene. Da bi se shvatio pojam, potrebno je razmišljati
-o &ldquo;slobodnom&rdquo; u smislu &ldquo;slobode govora&rdquo;, a ne u
-smislu cijene, kao u &ldquo;slobodnom, besplatnom pivu&rdquo;.<sup><a
-href="#TransNote1">1</a></sup></p>
-
-<p><strong>Slobodan softver je pitanje korisnikove slobode pokretanja,
-umnožavanja, proučavanja, mijenjanja i poboljšavanja softvera.</strong>
-Točnije, odnosi se na četiri vrste slobode koje daje korisnicima 
softvera:</p>
+<p>Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept,
+you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not
+as in &ldquo;free beer&rdquo;.</p>
+
+<p><strong>Free software means the users have the freedom to run, copy,
+distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely,
+it refers to <a href="/philosophy/free-sw.html">four essential freedoms</a>
+for a user of the software:</p>
 
 <ul>
 <li>The freedom to run the program as you wish, for any purpose (freedom 
0).</li>
@@ -74,12 +63,26 @@
 kodu.</li>
 </ul>
 
-<h2>How to pronounce GNU</h2>
+<p>Developments in technology and network use have made these freedoms <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">even more
+important now</a> than they were in 1983.</p>
+
+<h2>More about GNU</h2>
+
+<p>GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many
+programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a
+program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel.
+Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project;
+those we call <a href="/software/">GNU packages</a>.</p>
 
-<p><a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo; is pronounced
-<em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;grew&rdquo; but
-replacing the <em>r</em> with <em>n</em>.</p>
+<p>GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the
+<a href="/gnu/linux-and-gnu.html"><strong>GNU/Linux operating
+system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a
+href="/gnu/gnu-linux-faq.html">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>.</p>
 
+<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>, was
+started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing
+the Hurd because it is an interesting technical project.</p>
 
 </div>
 
@@ -224,7 +227,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a
+2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a
 href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
 
 <p>Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel="license"
@@ -240,7 +243,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Vrijeme zadnje izmjene:
 
-$Date: 2014/08/13 22:27:29 $
+$Date: 2015/01/15 15:59:22 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.it.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.it.html,v
retrieving revision 1.269
retrieving revision 1.270
diff -u -b -r1.269 -r1.270
--- home.it.html    13 Aug 2014 22:27:29 -0000   1.269
+++ home.it.html    15 Jan 2015 15:59:22 -0000   1.270
@@ -26,47 +26,32 @@
 
 <h2>Cos'è il Progetto GNU?</h2>
 
-<p>GNU è un sistema operativo tipo Unix distribuito come <a
-href="/philosophy/free-sw.html">software libero</a>: rispetta la vostra
-libertà. Potete installare <a href="/distros/free-distros.html">versioni di
-GNU</a> (per la precisione, sistemi GNU/Linux) che sono costituite
-esclusivamente da software libero.</p>
-
-<p>Il <a href="/gnu/gnu.html">Progetto GNU</a> è nato nel 1984 con l'obiettivo
-di sviluppare il Sistema GNU. Il nome &ldquo;GNU&rdquo; è un acronimo
-ricorsivo per &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo; (GNU Non è Unix).</p>
+<p>GNU is a Unix-like operating system that is <a
+href="/philosophy/free-sw.html">free software</a> &mdash;that is, it
+respects users' freedom. You can install <a
+href="/distros/free-distros.html"> versions of GNU</a> (more precisely,
+GNU/Linux systems) which are entirely free software.</p>
+
+<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+Unix!&rdquo;. <a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo;
+is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying
+&ldquo;grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The
+development of GNU is known as the <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a>.</p>
 
 <p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-fixed.jpg" alt="Schermate di GNU"
  /></a></p>
 
-<p>Un sistema operativo tipo Unix è costituito da un <a
-href="/software/">insieme</a> di applicazioni, librerie e strumenti di
-sviluppo, oltre a un programma utilizzato per allocare le risorse e
-comunicare con l'hardware, noto come kernel.</p>
-
-<p>GNU viene tipicamente usato con un kernel di nome Linux. Questa combinazione
-è il <a href="/gnu/linux-and-gnu.html"> <strong>sistema operativo
-GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux è usato da milioni di persone, ma molti
-<a href="/gnu/gnu-linux-faq.html"> lo chiamano erroneamente
-&ldquo;Linux&rdquo;</a>.</p>
-
-<p>Il kernel specifico di GNU, <a href="/software/hurd/hurd.html">Hurd</a>,
-continua ad essere sviluppato perché è un progetto tecnicamente
-interessante.</p>
-
 <h2>Cos'è il Software Libero?</h2>
 
-<p>Il &ldquo;<a href="/philosophy/free-sw.it.html">Software Libero</a>&rdquo; 
è
-una questione di libertà, non di prezzo. Per capire il concetto,
-bisognerebbe pensare alla &ldquo;libertà di parola&rdquo; e non alla
-&ldquo;birra gratis&rdquo;. (NdT: il termine &ldquo;free&rdquo; in inglese
-significa sia gratuito che libero).</p>
-
-<p><strong>L'espressione &ldquo;Software Libero&rdquo; si riferisce alla
-libertà dell'utente di eseguire, copiare, distribuire, studiare, cambiare e
-migliorare il software</strong>. Più precisamente, esso si riferisce a
-quattro tipi di libertà per gli utenti del software:</p>
+<p>Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept,
+you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not
+as in &ldquo;free beer&rdquo;.</p>
+
+<p><strong>Free software means the users have the freedom to run, copy,
+distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely,
+it refers to <a href="/philosophy/free-sw.html">four essential freedoms</a>
+for a user of the software:</p>
 
 <ul>
 <li>Libertà di eseguire il programma come si desidera, per qualsiasi scopo
@@ -79,12 +64,27 @@
 (libertà 3). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.</li>
 </ul>
 
-<h2>Come pronunciare GNU</h2>
+<p>Developments in technology and network use have made these freedoms <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">even more
+important now</a> than they were in 1983.</p>
+
+<h2>More about GNU</h2>
+
+<p>GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many
+programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a
+program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel.
+Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project;
+those we call <a href="/software/">GNU packages</a>.</p>
 
-<p>&ldquo;GNU&rdquo; <a href="/pronunciation/pronunciation.html">si pronuncia
-<em>gh-nu</em></a> (con la <em>g</em> dura, una sola sillaba senza pause tra
-la <em>g</em> e la <em>n</em>).</p>
+<p>GNU viene tipicamente usato con un kernel di nome Linux. Questa combinazione
+è il <a href="/gnu/linux-and-gnu.html"> <strong>sistema operativo
+GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux è usato da milioni di persone, ma molti
+<a href="/gnu/gnu-linux-faq.html"> lo chiamano erroneamente
+&ldquo;Linux&rdquo;</a>.</p>
 
+<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>, was
+started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing
+the Hurd because it is an interesting technical project.</p>
 
 </div>
 
@@ -228,7 +228,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a
+2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a
 href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
 
 <p>Questa pagina è distribuita secondo i termini della licenza <a 
rel="license"
@@ -246,7 +246,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Ultima modifica:
 
-$Date: 2014/08/13 22:27:29 $
+$Date: 2015/01/15 15:59:22 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.ja.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.ja.html,v
retrieving revision 1.245
retrieving revision 1.246
diff -u -b -r1.245 -r1.246
--- home.ja.html    28 Nov 2014 02:59:53 -0000   1.245
+++ home.ja.html    15 Jan 2015 15:59:23 -0000   1.246
@@ -21,36 +21,32 @@
 
 <h2>GNUとは?</h2>
 
-<p>GNUはUnixライクなオペレーティング・システム
で、(皆さんの自由を尊重する)<a
-href="/philosophy/free-sw.html">自由ソフトウェア</a>です。皆さんは、すべてが自由ソフトウェアである<a
-href="/distros/free-distros.html">GNUの版</a>(より正確にはGNU/Linuxシステãƒ
 )をインストールすることができます。</p>
-
-<p><a
-href="/gnu/gnu.html">GNUプロジェクト</a>は1984年に発足し、GNUシステãƒ
 ã‚’開発しています。&ldquo;GNU&rdquo;という名称は、&ldquo;GNU's
-Not Unix!&rdquo;(GNUはUnixではない!)の再帰頭字語です。</p>
+<p>GNU is a Unix-like operating system that is <a
+href="/philosophy/free-sw.html">free software</a> &mdash;that is, it
+respects users' freedom. You can install <a
+href="/distros/free-distros.html"> versions of GNU</a> (more precisely,
+GNU/Linux systems) which are entirely free software.</p>
+
+<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+Unix!&rdquo;. <a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo;
+is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying
+&ldquo;grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The
+development of GNU is known as the <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a>.</p>
 
 <p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-fixed.jpg" 
alt="GNUのスクリーンショット"
  /></a></p>
 
-<p>Unixライクなオペレーティング・システム
は、アプリケーション、ライブラリ、開発ツール、そしてカーネルと呼ばれるリソースを割り当てハードウェアとやりとりするプログラãƒ
 ã€ã‹ã‚‰ãªã‚‹<a
-href="/software/">ソフトウェアのコレクション</a>です。</p>
-
-<p>GNUはå…
¸åž‹çš„にはLinuxと呼ばれるカーネルとともに使われます。この組み合わせが<a
-href="/gnu/linux-and-gnu.html"><strong>GNU/Linuxオペレーティング・システãƒ
 
</strong></a>です。GNU/Linuxは何百万人もの人に使われています。<a
-href="/gnu/gnu-linux-faq.html">間違って&ldquo;Linux&rdquo;と呼ばれていますけれども</a>。</p>
-
-<p>GNU自身のカーネル、<a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>
-は興味深い技術的プロジェクトですので、開発は続きます。</p>
-
 <h2>自由ソフトウェアとは?</h2>
 
-<p>「<a
-href="/philosophy/free-sw.html">自由ソフトウェア</a>」は自由の問題であり、値段の問題ではありません。この考え方を理解するには、「ビール飲み放題(free
-beer)」ではなく、「言論の自由(free speech)」を考えてくだ
さい。</p>
-
-<p><strong>自由ソフトウェアで問題とするのは、利用者
がソフトウェアを実行、コピー、配布、ç 
”究、変更、改良する自由です。</strong>
-より正確に言えば、自由ソフトウェアの「自由」とは、そのソフトウェアの利用è€
…の4種類の自由のことを指します:</p>
+<p>Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept,
+you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not
+as in &ldquo;free beer&rdquo;.</p>
+
+<p><strong>Free software means the users have the freedom to run, copy,
+distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely,
+it refers to <a href="/philosophy/free-sw.html">four essential freedoms</a>
+for a user of the software:</p>
 
 <ul>
 <li>どんな目的に対しても、プログラム
を望むままに実行する自由 (第零の自由)。</li>
@@ -60,11 +56,25 @@
 
(第三の自由)。ソースコードへのアクセスは、この前提条件の一つです。</li>
 </ul>
 
-<h2>GNUの発音の仕方</h2>
+<p>Developments in technology and network use have made these freedoms <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">even more
+important now</a> than they were in 1983.</p>
+
+<h2>More about GNU</h2>
+
+<p>GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many
+programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a
+program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel.
+Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project;
+those we call <a href="/software/">GNU packages</a>.</p>
 
-<p><a
-href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo;は<em>グヌー</em>[ˈgnuː]と発音</a>します。一音節で、&ldquo;grew&rdquo;の<em>r</em>を<em>n</em>で置き換えて言うようにです。</p>
+<p>GNUはå…
¸åž‹çš„にはLinuxと呼ばれるカーネルとともに使われます。この組み合わせが<a
+href="/gnu/linux-and-gnu.html"><strong>GNU/Linuxオペレーティング・システãƒ
 
</strong></a>です。GNU/Linuxは何百万人もの人に使われています。<a
+href="/gnu/gnu-linux-faq.html">間違って&ldquo;Linux&rdquo;と呼ばれていますけれども</a>。</p>
 
+<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>, was
+started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing
+the Hurd because it is an interesting technical project.</p>
 
 </div>
 
@@ -199,7 +209,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a
+2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a
 href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
 
 <p>このページは<a rel="license"
@@ -215,7 +225,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 最終更新:
 
-$Date: 2014/11/28 02:59:53 $
+$Date: 2015/01/15 15:59:23 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.ko.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.ko.html,v
retrieving revision 1.150
retrieving revision 1.151
diff -u -b -r1.150 -r1.151
--- home.ko.html    28 Sep 2014 08:27:02 -0000   1.150
+++ home.ko.html    15 Jan 2015 15:59:23 -0000   1.151
@@ -23,41 +23,32 @@
 
 <h2>GNU란 무엇인가?</h2>
 
-<p>GNU는 유닉스 형태의 운영체제로 <a 
href="/philosophy/free-sw.ko.html">자유 소프트웨어</a>이며 여러분의
-자유를 존중합니다. 여러분은 완전히 자유 소프트웨어인 <a 
href="/distros/free-distros.html">리눅스 기반
-GNU 배포판</a>을 설치할 수 있습니다.</p>
-
-<p><a href="/gnu/gnu.html">GNU 프로젝트</a>는 GNU 시스템을 
개발하기 위해 1984년에
-시작되었습니다. &ldquo;GNU&rdquo;라는 이름은 &ldquo;GNU's Not 
Unix!&rdquo;라는 재귀적 문장의
-두문자어인데, <a
-href="/pronunciation/pronunciation.html">&lsquo;<strong>그누</strong>&rsquo;라ê³
 
-한 음절로 발음합니다.</a> "grew"라는 단어의 철 중 
<em>r</em>대신 <em>n</em>을 넣어 발음한 것과 비슷합니다.</p>
+<p>GNU is a Unix-like operating system that is <a
+href="/philosophy/free-sw.html">free software</a> &mdash;that is, it
+respects users' freedom. You can install <a
+href="/distros/free-distros.html"> versions of GNU</a> (more precisely,
+GNU/Linux systems) which are entirely free software.</p>
+
+<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+Unix!&rdquo;. <a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo;
+is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying
+&ldquo;grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The
+development of GNU is known as the <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a>.</p>
 
 <p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-fixed.jpg" alt="GNU 실행 화면"
  /></a></p>
 
-<p>유닉스 형태의 운영체제란, 애플리케이션과 라이브러리, 
개발 도구, 그리고 시스템 리소스를 할당하고 하드웨어와 
통신하는 커널이라는
-프로그램을 합한 <a href="/software/">소프트웨어 모음</a>입
니다.</p>
-
-<p><a href="/software/hurd/hurd.html">GNU 자체 커널 Hurd</a>는 일상ì 
ìœ¼ë¡œ 사용하기 위해서는 조금 더
-준비가 필요하기 때문에, 현재는 일반적으로 리눅스 
커널을 많이 사용되고 있습니다. 이 조합을 <a
-href="/gnu/linux-and-gnu.html"><strong>GNU/리눅스 운영체ì 
œ</strong></a>라고 부릅니다. 많은
-사람들이 <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">"리눅스"라고 잘못 
부르고 있지만</a>, 올바른 이름인
-GNU/리눅스는 수백만의 사람들이 사용하고 있습니다.</p>
-
-<p>GNU에서 제작한 커널인, <a 
href="/software/hurd/hurd.html">허드</a>는 재미있는 기술 프로ì 
íŠ¸ì´ë¯€ë¡œ
-꾸준히 개발될 것입니다.</p>
-
 <h2>자유 소프트웨어란 무엇인가?</h2>
 
-<p>&ldquo;<a href="/philosophy/free-sw.ko.html">자유 
소프트웨어</a>&rdquo;는 자유에 대한 것이지
-가격에 대한 것이 아닙니다. 이러한 개념을 이해하려면 
&ldquo;자유(무료) 맥주, free beer&rdquo;가 아닌
-&ldquo;언론의 자유, free speech&rdquo;를 생각해 볼 수 있습니다. 
자유와 무료의 뜻을 함께 갖는 영어 단어
-&ldquo;free&rdquo;와 달리 한국어 &ldquo;자유&rdquo;에서는 그 
의미가 혼동될 우려가 조금 적습니다.</p>
-
-<p><strong>자유 소프트웨어는 사용자가 소프트웨어를 
실행하고, 복제하고, 배포하고, 학습하고, 개작하고 
향상시킬 수 있는 자유가
-중요합니다.</strong> 좀더 구체적으로 말하면 소프트웨어 
사용자를 위한 다음 4가지 자유가 있어야 합니다.</p>
+<p>Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept,
+you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not
+as in &ldquo;free beer&rdquo;.</p>
+
+<p><strong>Free software means the users have the freedom to run, copy,
+distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely,
+it refers to <a href="/philosophy/free-sw.html">four essential freedoms</a>
+for a user of the software:</p>
 
 <ul>
 <li>(첫번째 자유) 프로그램을 원하 어떠한 목적으로도 
실행할 수 있는 자유. </li>
@@ -68,14 +59,27 @@
 소스 코드에 대한 접근이 전제되어야 합니다.</li>
 </ul>
 
-<h2>GNU의 발음</h2>
+<p>Developments in technology and network use have made these freedoms <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">even more
+important now</a> than they were in 1983.</p>
+
+<h2>More about GNU</h2>
+
+<p>GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many
+programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a
+program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel.
+Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project;
+those we call <a href="/software/">GNU packages</a>.</p>
 
-<p><a href="/gnu/gnu.html">GNU 프로젝트</a>는 GNU 시스템을 
개발하기 위해 1984년에
-시작되었습니다. &ldquo;GNU&rdquo;라는 이름은 &ldquo;GNU's Not 
Unix!&rdquo;라는 재귀적 문장의
-두문자어인데, <a
-href="/pronunciation/pronunciation.html">&lsquo;<strong>그누</strong>&rsquo;라ê³
 
-한 음절로 발음합니다.</a> "grew"라는 단어의 철 중 
<em>r</em>대신 <em>n</em>을 넣어 발음한 것과 비슷합니다.</p>
+<p><a href="/software/hurd/hurd.html">GNU 자체 커널 Hurd</a>는 일상ì 
ìœ¼ë¡œ 사용하기 위해서는 조금 더
+준비가 필요하기 때문에, 현재는 일반적으로 리눅스 
커널을 많이 사용되고 있습니다. 이 조합을 <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.html"><strong>GNU/리눅스 운영체ì 
œ</strong></a>라고 부릅니다. 많은
+사람들이 <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">"리눅스"라고 잘못 
부르고 있지만</a>, 올바른 이름인
+GNU/리눅스는 수백만의 사람들이 사용하고 있습니다.</p>
 
+<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>, was
+started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing
+the Hurd because it is an interesting technical project.</p>
 
 </div>
 
@@ -209,8 +213,8 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 <a
-href="http://www.fsf.org";>자유 소프트웨어 재단</a>,</p>
+2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a
+href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
 
 <p>이 페이지는 <a rel="license"
 
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ko";>크리에이티브
 커먼스
@@ -225,7 +229,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 최종 수정일:
 
-$Date: 2014/09/28 08:27:02 $
+$Date: 2015/01/15 15:59:23 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.nl.html,v
retrieving revision 1.169
retrieving revision 1.170
diff -u -b -r1.169 -r1.170
--- home.nl.html    13 Aug 2014 22:27:30 -0000   1.169
+++ home.nl.html    15 Jan 2015 15:59:23 -0000   1.170
@@ -27,47 +27,31 @@
 <h2>Wat is GNU?</h2>
 
 <p>GNU is a Unix-like operating system that is <a
-href="/philosophy/free-sw.html">free software</a>&mdash;it respects your
-freedom. You can install <a href="/distros/free-distros.html"> versions of
-GNU</a> (more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free
-software.</p>
-
-<p>The <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a> was launched in 1984 to develop
-the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for
-&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;.</p>
+href="/philosophy/free-sw.html">free software</a> &mdash;that is, it
+respects users' freedom. You can install <a
+href="/distros/free-distros.html"> versions of GNU</a> (more precisely,
+GNU/Linux systems) which are entirely free software.</p>
+
+<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+Unix!&rdquo;. <a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo;
+is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying
+&ldquo;grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The
+development of GNU is known as the <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a>.</p>
 
 <p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-fixed.jpg" alt="Een foto van GNU"
  /></a></p>
 
-<p>Unix besturingssystemen zijn opgebouwd uit een <a href="/software/">aantal
-programma's</a> bestaande uit toepassingen, bibliotheken en ontwikkel
-gereedschap&mdash;in combinatie met programma's die de computer apparatuur
-aanstuurt, wat als geheel bekend staat als de kernel.</p>
-
-<p>GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the
-<a href="/gnu/linux-and-gnu.html"><strong>GNU/Linux operating
-system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a
-href="/gnu/gnu-linux-faq.html">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>.</p>
-
-<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a> continues
-to be developed because it is an interesting technical project.</p>
-
 <h2>Wat is Vrije Software?</h2>
 
-<p>&ldquo;<a href="/philosophy/free-sw.nl.html">Vrije software</a>&rdquo; gaat
-over vrijheid, niet over het prijskaartje. Om dit te begrijpen moet je bij
-de term &ldquo;vrij&rdquo; denken aan <em>vrijheid</em> niet aan
-<em>gratis</em> (nvdv: het Engelse &ldquo;free&rdquo; kan zowel
-<em>vrij</em> als <em>gratis</em> betekenen, vandaar de nadruk in deze en
-andere artikelen op de betekenis van de term &ldquo; vrij&rdquo;. Dit wordt
-nog verder bemoeilijkt doordat vrije software meestal ook vrijelijk te
-verkrijgen is, (bijna-) gratis dus. Maar vrije software slaat dus vooral op
-vrijheid, niet op gratis).</p>
-
-<p>Vrije software gaat over de vrijheid van de gebruiker om software te kunnen
-gebruiken, kopi&euml;ren, bestuderen, distribueren en verbeteren. Het gaat
-dus om vier basisvrijheden voor de gebruiker van de software:</p>
+<p>Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept,
+you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not
+as in &ldquo;free beer&rdquo;.</p>
+
+<p><strong>Free software means the users have the freedom to run, copy,
+distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely,
+it refers to <a href="/philosophy/free-sw.html">four essential freedoms</a>
+for a user of the software:</p>
 
 <ul>
 <li>The freedom to run the program as you wish, for any purpose (freedom 
0).</li>
@@ -80,12 +64,26 @@
 (vrijheid 3). Ook hiervoor moet je toegang hebben tot de broncode.</li>
 </ul>
 
-<h2>How to pronounce GNU</h2>
+<p>Developments in technology and network use have made these freedoms <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">even more
+important now</a> than they were in 1983.</p>
+
+<h2>More about GNU</h2>
+
+<p>GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many
+programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a
+program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel.
+Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project;
+those we call <a href="/software/">GNU packages</a>.</p>
 
-<p><a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo; is pronounced
-<em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;grew&rdquo; but
-replacing the <em>r</em> with <em>n</em>.</p>
+<p>GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the
+<a href="/gnu/linux-and-gnu.html"><strong>GNU/Linux operating
+system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a
+href="/gnu/gnu-linux-faq.html">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>.</p>
 
+<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>, was
+started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing
+the Hurd because it is an interesting technical project.</p>
 
 </div>
 
@@ -227,7 +225,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a
+2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a
 href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
 
 <p>Deze pagina valt onder de <a rel="license"
@@ -243,7 +241,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Laatste wijziging:
 
-$Date: 2014/08/13 22:27:30 $
+$Date: 2015/01/15 15:59:23 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.pl.html,v
retrieving revision 1.370
retrieving revision 1.371
diff -u -b -r1.370 -r1.371
--- home.pl.html    13 Aug 2014 22:27:30 -0000   1.370
+++ home.pl.html    15 Jan 2015 15:59:23 -0000   1.371
@@ -25,46 +25,32 @@
 
 <h2>Czym jest GNU?</h2>
 
-<p>GNU jest to Uniksopodobny system operacyjny będący <a
-href="/philosophy/free-sw.html">wolnym oprogramowaniem</a>&nbsp;&ndash;
-respektuje Waszą wolność. Możecie zainstalować <a
-href="/distros/free-distros.html">wersje GNU</a> (konkretnie systemy
-GNU/Linux), które są w&nbsp;całości wolnym oprogramowaniem.</p>
-
-<p><a href="/gnu/gnu.html">Projekt GNU</a> został zapoczątkowany w&nbsp;roku
-1984 aby&nbsp;opracować system operacyjny GNU. Nazwa &bdquo;GNU&rdquo; jest
-rekurencyjnym akronimem znaczącym &bdquo;GNU's Not Unix!&rdquo; [GNU nie
-jest UNIXem].</p>
+<p>GNU is a Unix-like operating system that is <a
+href="/philosophy/free-sw.html">free software</a> &mdash;that is, it
+respects users' freedom. You can install <a
+href="/distros/free-distros.html"> versions of GNU</a> (more precisely,
+GNU/Linux systems) which are entirely free software.</p>
+
+<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+Unix!&rdquo;. <a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo;
+is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying
+&ldquo;grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The
+development of GNU is known as the <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a>.</p>
 
 <p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-fixed.jpg" alt="Zrzut ekranu z&nbsp;GNU"
  /></a></p>
 
-<p>System Unikso-podobne jest <a href="/software/">zbiorem programów</a>,
-bibliotek i&nbsp;narzędzi deweloperskich, oraz&nbsp;programu, nazywanego
-jądrem systemu, który przydziela zasoby i&nbsp;komunikuje się ze 
sprzętem.</p>
-
-<p>GNU jest zwykle używane z&nbsp;jądrem o nazwie Linux. Ta kombinacja to <a
-href="/gnu/linux-and-gnu.html"><strong>System Operacyjny
-GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux jest używany przez miliony ludzi,
-choć&nbsp;wielu <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">przez pomyłkę nazywa go
-&bdquo;Linux&rdquo;</a>.</p>
-
-<p>Jądro GNU, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>, jest nadal
-rozwijane bo&nbsp;to projekt ciekawy z&nbsp;punktu widzenia technicznego.</p>
-
 <h2>Czym jest wolne oprogramowanie?</h2>
 
-<p>&bdquo;<a href="/philosophy/free-sw.html">Wolne oprogramowanie</a>&rdquo; to
-kwestia wolności, a&nbsp;nie&nbsp;ceny, choć&nbsp;oba słowa
-po&nbsp;angielsku się tłumaczy jako &bdquo;free&rdquo;. W&nbsp;angielskim
-się rozróżnia te dwa znaczenia jako &bdquo;free speech&rdquo; [wolność
-słowa] lub&nbsp;&bdquo;free beer&rdquo; [darmowe piwo].</p>
-
-<p><strong>Wolne oprogramowanie to&nbsp;kwestia wolności użytkownika
-aby&nbsp;uruchamiał, powielał, rozprowadzał, badał, zmieniał
-oraz&nbsp;ulepszał oprogramowanie.</strong> Konkretnie, wolne oprogramowanie
-daje użytkownikowi cztery prawa:</p>
+<p>Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept,
+you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not
+as in &ldquo;free beer&rdquo;.</p>
+
+<p><strong>Free software means the users have the freedom to run, copy,
+distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely,
+it refers to <a href="/philosophy/free-sw.html">four essential freedoms</a>
+for a user of the software:</p>
 
 <ul>
 <li>Wolność do&nbsp;uruchamiania programu jak chcecie, w&nbsp;dowolnym celu
@@ -79,11 +65,27 @@
 3). Warunkiem koniecznym jest tu dostęp do&nbsp;kodu źródłowego.</li>
 </ul>
 
-<h2>Jak wymawiać GNU</h2>
+<p>Developments in technology and network use have made these freedoms <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">even more
+important now</a> than they were in 1983.</p>
+
+<h2>More about GNU</h2>
+
+<p>GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many
+programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a
+program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel.
+Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project;
+those we call <a href="/software/">GNU packages</a>.</p>
 
-<p><a href="/pronunciation/pronunciation.html">&bdquo;GNU&rdquo; się wymawia
-po&nbsp;prostu <em>gnu</em></a> jako jedna sylaba z&nbsp;twardym 'g'.</p>
+<p>GNU jest zwykle używane z&nbsp;jądrem o nazwie Linux. Ta kombinacja to <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.html"><strong>System Operacyjny
+GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux jest używany przez miliony ludzi,
+choć&nbsp;wielu <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">przez pomyłkę nazywa go
+&bdquo;Linux&rdquo;</a>.</p>
 
+<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>, was
+started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing
+the Hurd because it is an interesting technical project.</p>
 
 </div>
 
@@ -227,7 +229,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a
+2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a
 href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
 
 <p>Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez
@@ -247,7 +249,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2014/08/13 22:27:30 $
+$Date: 2015/01/15 15:59:23 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.ru.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.ru.html,v
retrieving revision 1.257
retrieving revision 1.258
diff -u -b -r1.257 -r1.258
--- home.ru.html    13 Aug 2014 22:27:30 -0000   1.257
+++ home.ru.html    15 Jan 2015 15:59:23 -0000   1.258
@@ -28,46 +28,32 @@
 
 <h2>Что такое GNU?</h2>
 
-<p>GNU&nbsp;&mdash; операционная система типа Unix, 
программы которой <a
-href="/philosophy/free-sw.html">свободны</a>&nbsp;&mdash; они 
уважают вашу
-свободу. Вы можете установить <a 
href="/distros/free-distros.html"> версии
-GNU</a> (более конкретно, GNU/Linux), которые 
являются полностью свободными
-программами.</p>
-
-<p><a href="/gnu/gnu.html">Проект GNU</a> организован в 
1984&nbsp;году для
-разработки операционной системы GNU. 
Название &ldquo;GNU&rdquo;&nbsp;&mdash;
-это рекурсивное сокращение фразы &ldquo;GNU's Not 
Unix!&rdquo;
-(&ldquo;GNU&nbsp;&mdash; не Unix!&rdquo;).</p>
+<p>GNU is a Unix-like operating system that is <a
+href="/philosophy/free-sw.html">free software</a> &mdash;that is, it
+respects users' freedom. You can install <a
+href="/distros/free-distros.html"> versions of GNU</a> (more precisely,
+GNU/Linux systems) which are entirely free software.</p>
+
+<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+Unix!&rdquo;. <a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo;
+is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying
+&ldquo;grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The
+development of GNU is known as the <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a>.</p>
 
 <p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-fixed.jpg" alt="Вид экрана GNU"
  /></a></p>
 
-<p>Операционная система типа Unix 
представляет собой <a
-href="/software/">собрание программ</a>: приложений, 
библиотек и средств
-разработки, а также программы для 
размещения ресурсов и общения с
-аппаратурой, известной как ядро.</p>
-
-<p>GNU, как правило, применяется сегодня с 
ядром, называемым
-&ldquo;Linux&rdquo;. Эта комбинация является <a
-href="/gnu/linux-and-gnu.html"> <strong>операционной 
системой
-GNU/Linux</strong></a>. Миллионы людей пользуются 
GNU/Linux, хотя многие <a
-href="/gnu/gnu-linux-faq.html">ошибочно называют ее 
&ldquo;Linux&rdquo;</a>.</p>
-
-<p>Собственное ядро GNU, <a 
href="/software/hurd/hurd.html">Hurd</a>,
-продолжает развиваться, поскольку это тех
нически интересный проект.</p>
-
 <h2>Что такое свободные программы?</h2>
 
-<p>Понятие &ldquo;<a href="/philosophy/free-sw.html">свободная
-программа</a>&rdquo; относится к свободе, а не к 
стоимости. Чтобы верно
-воспринимать эту концепцию, вы должны 
понимать слово &ldquo;свободный&rdquo;
-в том смысле, который заключается в 
выражении &ldquo;вольная речь&rdquo;, а
-не &ldquo;бесплатное пиво&rdquo;.</p>
-
-<p><strong>Свобода программы означает свободу 
пользователей выполнять,
-копировать, изучать, править и улучшать 
программу.</strong> Точнее, она
-заключается в четырех видах свободы 
пользователей программы:</p>
+<p>Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept,
+you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not
+as in &ldquo;free beer&rdquo;.</p>
+
+<p><strong>Free software means the users have the freedom to run, copy,
+distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely,
+it refers to <a href="/philosophy/free-sw.html">four essential freedoms</a>
+for a user of the software:</p>
 
 <ul>
 <li>Свобода выполнять программу, как вам 
угодно и в любых целях (свобода 0).</li>
@@ -78,12 +64,27 @@
 всего сообщества (свобода 3). Для этого 
необходим доступ к исходному тексту.</li>
 </ul>
 
-<h2>Как произносится &ldquo;GNU&rdquo;</h2>
+<p>Developments in technology and network use have made these freedoms <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">even more
+important now</a> than they were in 1983.</p>
+
+<h2>More about GNU</h2>
+
+<p>GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many
+programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a
+program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel.
+Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project;
+those we call <a href="/software/">GNU packages</a>.</p>
 
-<p><a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo; 
произносится
-как <em>гну</em></a>, одним слогом, как глагол 
&ldquo;гнуть&rdquo; в первом
-лице, единственном числе настоящего 
времени изъявительного наклонения.</p>
+<p>GNU, как правило, применяется сегодня с 
ядром, называемым
+&ldquo;Linux&rdquo;. Эта комбинация является <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.html"> <strong>операционной 
системой
+GNU/Linux</strong></a>. Миллионы людей пользуются 
GNU/Linux, хотя многие <a
+href="/gnu/gnu-linux-faq.html">ошибочно называют ее 
&ldquo;Linux&rdquo;</a>.</p>
 
+<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>, was
+started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing
+the Hurd because it is an interesting technical project.</p>
 
 </div>
 
@@ -227,7 +228,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a
+2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a
 href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
 
 <p>Это произведение доступно по <a rel="license"
@@ -244,7 +245,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Обновлено:
 
-$Date: 2014/08/13 22:27:30 $
+$Date: 2015/01/15 15:59:23 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.sq.html,v
retrieving revision 1.196
retrieving revision 1.197
diff -u -b -r1.196 -r1.197
--- home.sq.html    29 Nov 2014 10:27:23 -0000   1.196
+++ home.sq.html    15 Jan 2015 15:59:23 -0000   1.197
@@ -26,45 +26,32 @@
 
 <h2>Ç’është GNU-ja?</h2>
 
-<p>GNU-ja është një sistem operativ i ngjashëm me Unix-in, që është <a
-href="/philosophy/free-sw.html">software i lirë</a> &mdash; respekton lirinë
-tuaj. Mundeni të instaloni <a href="/distros/free-distros.html"> versione
-të GNU-së</a> (më saktë, sisteme GNU/Linux) që janë krejtësisht
-<em>software</em> i lirë.</p>
-
-<p>The <a href="/gnu/gnu.html">Projekti GNU</a> zuri fill më 1984, që të
-zhvillohej sistemi GNU. Emri &ldquo;GNU&rdquo; është akronim rekursiv i
-&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;.</p>
+<p>GNU is a Unix-like operating system that is <a
+href="/philosophy/free-sw.html">free software</a> &mdash;that is, it
+respects users' freedom. You can install <a
+href="/distros/free-distros.html"> versions of GNU</a> (more precisely,
+GNU/Linux systems) which are entirely free software.</p>
+
+<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+Unix!&rdquo;. <a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo;
+is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying
+&ldquo;grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The
+development of GNU is known as the <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a>.</p>
 
 <p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-fixed.jpg" alt="Foto ekrani nga GNU-ja"
  /></a></p>
 
-<p>Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a
-href="/software/">koleksion software-i</a> zbatimesh, librarish, dhe mjetesh
-programuesi, plus një program për shpërndarje burimesh dhe për komunikim me
-hardware-in, i njohur si kernel.</p>
-
-<p>GNU-ja përdoret zakonisht me një kernel të quajtur Linux Kjo ndërthurje
-përbëne <a href="/gnu/linux-and-gnu.html"><strong>sistemin operativ
-GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux përdoret nga miliona vetë, edhe pse mjaft
-prej tyre <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">e quajnë gabimisht
-&ldquo;Linux&rdquo;</a>.</p>
-
-<p>Kerneli i vetë GNU-së, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>
-vazhdon të zhvillohet, sepse është projekt teknik interesant.</p>
-
 <h2>Ç’është Software-i i Lirë?</h2>
 
-<p>&ldquo;<a href="/philosophy/free-sw.html">Software-i i Lirë</a>&rdquo; 
është
-çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar konceptin, do të duhej të 
sillnit
-në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te &ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo si te
-&ldquo;birrë e lirë&rdquo;.</p>
-
-<p><strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë,
-kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë
-software-in.</strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për
-përdoruesit e software-it:</p>
+<p>Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept,
+you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not
+as in &ldquo;free beer&rdquo;.</p>
+
+<p><strong>Free software means the users have the freedom to run, copy,
+distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely,
+it refers to <a href="/philosophy/free-sw.html">four essential freedoms</a>
+for a user of the software:</p>
 
 <ul>
 <li>Liria për ta xhiruar programin si të doni, për çfarëdo qëllimi 
(liria 0)</li>
@@ -77,12 +64,27 @@
 burim është parakusht për këtë.</li>
 </ul>
 
-<h2>Si të shqiptohet GNU-ja</h2>
+<p>Developments in technology and network use have made these freedoms <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">even more
+important now</a> than they were in 1983.</p>
+
+<h2>More about GNU</h2>
+
+<p>GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many
+programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a
+program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel.
+Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project;
+those we call <a href="/software/">GNU packages</a>.</p>
 
-<p><a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo; shqiptohet
-<em>gnu</em></a>, si një rrokje e vetme, si kur thuhet &ldquo;dru&rdquo; por
-duke zëvendësuar <em>r-në</em> me <em>n-në</em>.</p>
+<p>GNU-ja përdoret zakonisht me një kernel të quajtur Linux Kjo ndërthurje
+përbëne <a href="/gnu/linux-and-gnu.html"><strong>sistemin operativ
+GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux përdoret nga miliona vetë, edhe pse mjaft
+prej tyre <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">e quajnë gabimisht
+&ldquo;Linux&rdquo;</a>.</p>
 
+<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>, was
+started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing
+the Hurd because it is an interesting technical project.</p>
 
 </div>
 
@@ -224,8 +226,8 @@
 
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Të drejta kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a
+<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
+2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a
 href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
@@ -241,7 +243,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2014/11/29 10:27:23 $
+$Date: 2015/01/15 15:59:23 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.uk.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.uk.html,v
retrieving revision 1.129
retrieving revision 1.130
diff -u -b -r1.129 -r1.130
--- home.uk.html    13 Aug 2014 22:27:31 -0000   1.129
+++ home.uk.html    15 Jan 2015 15:59:24 -0000   1.130
@@ -26,45 +26,32 @@
 
 <h2>Що таке GNU?</h2>
 
-<p>GNU&nbsp;&mdash; Unix-подібна операційна система, 
програми якої <a
-href="/philosophy/free-sw.html">вільні</a>&nbsp;&mdash; вони 
поважають вашу
-волю. Ви у змозі встановити <a 
href="/distros/free-distros.html"> версії
-GNU</a> (точніше, GNU/Linux), які наразі повністю 
вільні програми.</p>
-
-<p><a href="/gnu/gnu.html">Проект GNU</a> розпочатий у 
1984&nbsp;году з метою
-розробки операційної системи GNU. Назва 
&ldquo;GNU&rdquo;&nbsp;&mdash; це
-рекурсивне скорочення фрази &ldquo;GNU's Not 
Unix!&rdquo;
-(&ldquo;GNU&nbsp;&mdash; не Unix!&rdquo;).</p>
+<p>GNU is a Unix-like operating system that is <a
+href="/philosophy/free-sw.html">free software</a> &mdash;that is, it
+respects users' freedom. You can install <a
+href="/distros/free-distros.html"> versions of GNU</a> (more precisely,
+GNU/Linux systems) which are entirely free software.</p>
+
+<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+Unix!&rdquo;. <a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo;
+is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying
+&ldquo;grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The
+development of GNU is known as the <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a>.</p>
 
 <p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-fixed.jpg" alt="Вигляд екрану GNU"
  /></a></p>
 
-<p>Unix-подібна операційна система - це <a 
href="/software/">збірка
-програмного забезпечення</a>: прикладних 
програм, бібліотек та засобів для
-розробки, а також програми для розміщення 
ресурсів і взаємодії з апаратурою,
-відомої під назвою ядро.</p>
-
-<p> Таким чином, GNU, як правило, 
застосовується нині з ядром, яке 
називається
-&ldquo;Linux&rdquo;. Це поєднання, по суті, є <a
-href="/gnu/linux-and-gnu.html"> <strong>операційною системою
-GNU/Linux</strong></a>. Мільйони людей користуються 
GNU/Linux, хоча
-більшість з них <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">невірно 
називають її
-&ldquo;Linux&rdquo;</a>.</p>
-
-<p>Власне ядро GNU, <a href="/software/hurd/hurd.html">Hurd</a> 
продовжує
-розвиватися, бо це технічно цікавий 
проект.</p>
-
 <h2>Що таке вільні програми?</h2>
 
-<p>Поняття &ldquo;<a href="/philosophy/free-sw.html">вільна 
програма</a>&rdquo;
-відноситься до волі, а не до вартості. Щоби 
вірно сприймати цю концепцію, ви
-повинні розуміти слово &ldquo;вільний&rdquo; у 
тому значенні, яке міститься
-у вислові &ldquo;вільна промова&rdquo;, а не 
&ldquo;безкоштовне пиво&rdquo;.</p>
-
-<p><strong>Свобода програми означає свободу 
користувачів виконувати, копіювати,
-вивчати, редагувати і покращувати 
програму.</strong> Точніше, вона полягає у
-чотирьох видах свободи користувачів 
програми: </p>
+<p>Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept,
+you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not
+as in &ldquo;free beer&rdquo;.</p>
+
+<p><strong>Free software means the users have the freedom to run, copy,
+distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely,
+it refers to <a href="/philosophy/free-sw.html">four essential freedoms</a>
+for a user of the software:</p>
 
 <ul>
 <li>Свобода запускати програми як вам 
завгодно та для будь-яких цілей (свобода
@@ -77,12 +64,28 @@
 початкового тексту.</li>
 </ul>
 
-<h2>Як вимовляти GNU</h2>
+<p>Developments in technology and network use have made these freedoms <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">even more
+important now</a> than they were in 1983.</p>
+
+<h2>More about GNU</h2>
+
+<p>GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many
+programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a
+program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel.
+Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project;
+those we call <a href="/software/">GNU packages</a>.</p>
 
-<p>&ldquo;GNU&rdquo; <a 
href="/pronunciation/pronunciation.html">вимовляється
-як <em>ґну</em></a>, одним складом, як іменник у 
першій особі однини
-(вимовляємо український звук ґ, а не г).</p>
+<p> Таким чином, GNU, як правило, 
застосовується нині з ядром, яке 
називається
+&ldquo;Linux&rdquo;. Це поєднання, по суті, є <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.html"> <strong>операційною системою
+GNU/Linux</strong></a>. Мільйони людей користуються 
GNU/Linux, хоча
+більшість з них <a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">невірно 
називають її
+&ldquo;Linux&rdquo;</a>.</p>
 
+<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>, was
+started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing
+the Hurd because it is an interesting technical project.</p>
 
 </div>
 
@@ -226,8 +229,8 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a
-href="http://www.fsf.org";>Фонд вільного програмного 
забезпечення</a>, Inc.</p>
+2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a
+href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
 
 <p>Ця сторінка доступна на умовах <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.uk";> 
ліцензії
@@ -244,7 +247,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Оновлено:
 
-$Date: 2014/08/13 22:27:31 $
+$Date: 2015/01/15 15:59:24 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.zh-cn.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.zh-cn.html,v
retrieving revision 1.170
retrieving revision 1.171
diff -u -b -r1.170 -r1.171
--- home.zh-cn.html   13 Aug 2014 22:27:31 -0000   1.170
+++ home.zh-cn.html   15 Jan 2015 15:59:24 -0000   1.171
@@ -23,36 +23,31 @@
 <h2>GNU 是什么?</h2>
 
 <p>GNU is a Unix-like operating system that is <a
-href="/philosophy/free-sw.html">free software</a>&mdash;it respects your
-freedom. You can install <a href="/distros/free-distros.html"> versions of
-GNU</a> (more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free
-software.</p>
-
-<p>The <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a> was launched in 1984 to develop
-the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for
-&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;.</p>
+href="/philosophy/free-sw.html">free software</a> &mdash;that is, it
+respects users' freedom. You can install <a
+href="/distros/free-distros.html"> versions of GNU</a> (more precisely,
+GNU/Linux systems) which are entirely free software.</p>
+
+<p>The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+Unix!&rdquo;. <a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo;
+is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying
+&ldquo;grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The
+development of GNU is known as the <a href="/gnu/gnu.html">GNU Project</a>.</p>
 
 <p class="c"><a href="/distros/screenshot.html"><img
  src="/graphics/t-desktop-4-fixed.jpg" alt="GNU的截图"
  /></a></p>
 
-<p>ç±» Unix 操作系统是由一系列应用程序、系统库和开发工å…
·æž„成的 <a href="/software/">软件集合</a> ,
-并加上用于资源分配和硬件管理的内核。</p>
-
-<p>GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the
-<a href="/gnu/linux-and-gnu.html"><strong>GNU/Linux operating
-system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a
-href="/gnu/gnu-linux-faq.html">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>.</p>
-
-<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a> continues
-to be developed because it is an interesting technical project.</p>
-
 <h2>自由软件是什么?</h2>
 
-<p>“<a href="/philosophy/free-sw.html">自由软件</a>”
-是权利问题,不是价æ 
¼é—®é¢˜ã€‚要理解这个概念,自由应该是“言论自由”中的“自由”,而不是“å
…è´¹å•¤é…’”中的“免费”。</p>
-
-<p><strong>自由软件关乎使用者运行、复制、发布、ç 
”究、修改和改进该软件的自由。</strong> 
更精确地说,自由软件赋予软件使用者四种自由:</p>
+<p>Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept,
+you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not
+as in &ldquo;free beer&rdquo;.</p>
+
+<p><strong>Free software means the users have the freedom to run, copy,
+distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely,
+it refers to <a href="/philosophy/free-sw.html">four essential freedoms</a>
+for a user of the software:</p>
 
 <ul>
 <li>The freedom to run the program as you wish, for any purpose (freedom 
0).</li>
@@ -61,12 +56,26 @@
 <li>有改进该软件,以及向公众发布改进的自由,这æ 
·æ•´ä¸ªç¤¾ç¾¤éƒ½å¯å—惠(自由之三)。取得该软件源ç 
ä¸ºè¾¾æˆæ­¤ç›®çš„之前提。</li>
 </ul>
 
-<h2>How to pronounce GNU</h2>
+<p>Developments in technology and network use have made these freedoms <a
+href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">even more
+important now</a> than they were in 1983.</p>
+
+<h2>More about GNU</h2>
+
+<p>GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many
+programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a
+program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel.
+Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project;
+those we call <a href="/software/">GNU packages</a>.</p>
 
-<p><a href="/pronunciation/pronunciation.html">&ldquo;GNU&rdquo; is pronounced
-<em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;grew&rdquo; but
-replacing the <em>r</em> with <em>n</em>.</p>
+<p>GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the
+<a href="/gnu/linux-and-gnu.html"><strong>GNU/Linux operating
+system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a
+href="/gnu/gnu-linux-faq.html">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>.</p>
 
+<p>GNU's own kernel, <a href="/software/hurd/hurd.html">The Hurd</a>, was
+started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing
+the Hurd because it is an interesting technical project.</p>
 
 </div>
 
@@ -198,7 +207,7 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 <p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a
+2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a
 href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
 
 <p>本页面采用 <a rel="license"
@@ -214,7 +223,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 最后更新:
 
-$Date: 2014/08/13 22:27:31 $
+$Date: 2015/01/15 15:59:24 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/home.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.ca.po,v
retrieving revision 1.309
retrieving revision 1.310
diff -u -b -r1.309 -r1.310
--- po/home.ca.po    1 Dec 2014 12:31:21 -0000    1.309
+++ po/home.ca.po    15 Jan 2015 15:59:24 -0000   1.310
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-13 22:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-12-01 13:16+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
@@ -15,6 +15,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Outdated-Since: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -63,11 +64,17 @@
 msgstr "Qu&egrave; &eacute;s GNU?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
+#| "html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install "
+#| "<a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more "
+#| "precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgid ""
 "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more precisely, "
-"GNU/Linux systems) which are entirely free software."
+"html\">free software</a> &mdash;that is, it respects users' freedom. You "
+"can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> "
+"(more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgstr ""
 "GNU és un sistema operatiu a l'estil d'Unix de <a 
href=\"/philosophy/free-sw."
 "ca.html\">caràcter lliure</a>&mdash;respecta les vostres llibertats. Podeu "
@@ -76,14 +83,21 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+#| "pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+#| "grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
 msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
-msgstr ""
-"El <a href=\"/gnu/gnu.ca.html\">Projecte GNU</a> es va iniciar el 1984 per "
-"desenvolupar el sistema GNU. La paraula &ldquo;GNU&rdquo; és un acrònim "
-"recursiu de &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo; (GNU no és Unix). "
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The development "
+"of GNU is known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; es pronuncia "
+"<em>g'noo</em></a>, en una sola síl·laba, com dient \"grew\" però canviant 
"
+"la <em>r</em> per la <em>n</em>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
@@ -100,38 +114,6 @@
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
 
-# type: Content of: <div><div><p>
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"Un sistema operatiu a l'estil d'Unix és una <a href=\"/software/software.ca."
-"html\">col·lecció</a> d'aplicacions, biblioteques i eines de programació, 
a "
-"més d'un programa que allotja els recursos i es comunica amb el maquinari, "
-"anomenat nucli."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
-"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
-msgstr ""
-"GNU s'utilitza habitualment amb un nucli anomenat Linux. Aquesta combinació 
"
-"és el <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.ca.html\"><strong>sistema operatiu GNU/"
-"Linux</strong></a>. Milions d'usuaris utilitzen GNU/Linux, tot i que molts "
-"<a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.ca.html\">l'anomenen per error \"Linux\"</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
-"continues to be developed because it is an interesting technical project."
-msgstr ""
-"El nucli propi de GNU, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd</a>, "
-"continua sent desenvolupat, ja que és un interessant projecte tècnic."
-
 # type: Content of: <table><tr><td><h2>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
@@ -139,11 +121,16 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+#| "matter of liberty, not price. To understand the concept, you should "
+#| "think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in "
+#| "&ldquo;free beer&rdquo;."
+msgid ""
+"Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, "
+"you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not "
+"as in &ldquo;free beer&rdquo;."
 msgstr ""
 "L'ess&egrave;ncia del &ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.ca.html"
 "\">Programari lliure</a>&rdquo; &eacute;s la llibertat, no el preu. Per "
@@ -153,10 +140,17 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+#| "distribute, study, change and improve the software.</strong> More "
+#| "precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
 msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"<strong>Free software means the users have the freedom to run, copy, "
 "distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+"it refers to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</"
+"a> for a user of the software:"
 msgstr ""
 "<strong>El programari lliure proporciona als usuaris la llibertat "
 "d'executar, copiar, distribuir, estudiar, canviar i millorar el programari.</"
@@ -200,20 +194,60 @@
 "acc&eacute;s al codi font &eacute;s un requisit necessari per poder exercir "
 "aquesta llibertat."
 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Developments in technology and network use have made these freedoms <a href="
+"\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">even more important "
+"now</a> than they were in 1983."
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <div><div><h2>
-msgid "How to pronounce GNU"
-msgstr "Com pronunciar GNU"
+msgid "More about GNU"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
+#| "collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
+#| "program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgid ""
+"GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many "
+"programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel. "
+"Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project; "
+"those we call <a href=\"/software/\">GNU packages</a>."
+msgstr ""
+"Un sistema operatiu a l'estil d'Unix és una <a href=\"/software/software.ca."
+"html\">col·lecció</a> d'aplicacions, biblioteques i eines de programació, 
a "
+"més d'un programa que allotja els recursos i es comunica amb el maquinari, "
+"anomenat nucli."
 
-# type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
-"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
-"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
+"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
+"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
 msgstr ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; es pronuncia "
-"<em>g'noo</em></a>, en una sola síl·laba, com dient \"grew\" però canviant 
"
-"la <em>r</em> per la <em>n</em>."
+"GNU s'utilitza habitualment amb un nucli anomenat Linux. Aquesta combinació 
"
+"és el <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.ca.html\"><strong>sistema operatiu GNU/"
+"Linux</strong></a>. Milions d'usuaris utilitzen GNU/Linux, tot i que molts "
+"<a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.ca.html\">l'anomenen per error \"Linux\"</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
+#| "continues to be developed because it is an interesting technical project."
+msgid ""
+"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, was "
+"started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing "
+"the Hurd because it is an interesting technical project."
+msgstr ""
+"El nucli propi de GNU, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd</a>, "
+"continua sent desenvolupat, ja que és un interessant projecte tècnic."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -432,10 +466,15 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href="
+#| "\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
-"fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a href=\"http://";
+"www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
@@ -465,6 +504,19 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
 
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#~ "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#~ "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+#~ msgstr ""
+#~ "El <a href=\"/gnu/gnu.ca.html\">Projecte GNU</a> es va iniciar el 1984 "
+#~ "per desenvolupar el sistema GNU. La paraula &ldquo;GNU&rdquo; és un "
+#~ "acrònim recursiu de &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo; (GNU no és Unix). "
+
+#~ msgid "How to pronounce GNU"
+#~ msgstr "Com pronunciar GNU"
+
 # type: Content of: <div><div><ul><li><ul><li>
 #, fuzzy
 #~| msgid ""

Index: po/home.cs.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.cs.po,v
retrieving revision 1.85
retrieving revision 1.86
diff -u -b -r1.85 -r1.86
--- po/home.cs.po    21 Dec 2014 11:59:26 -0000   1.85
+++ po/home.cs.po    15 Jan 2015 15:59:24 -0000   1.86
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-13 22:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-01-02 23:42+0100\n"
 "Last-Translator: František Kučera <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech <address@hidden>\n"
@@ -68,9 +68,9 @@
 #| "which are entirely free software."
 msgid ""
 "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more precisely, "
-"GNU/Linux systems) which are entirely free software."
+"html\">free software</a> &mdash;that is, it respects users' freedom. You "
+"can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> "
+"(more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgstr ""
 "GNU je operační systém unixového typu, který je <a 
href=\"/philosophy/free-"
 "sw.html\">svobodným softwarem</a> &mdash; respektuje vaši svobodu. 
Můžete "
@@ -78,14 +78,21 @@
 "na Linuxu</a>, což je kompletně svobodný software."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+#| "pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+#| "grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
 msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekt GNU</a> byl započat v roce 1984, aby "
-"vytvořil systém GNU. Jméno „GNU“ je rekursivní akronym pro „GNU 
Není "
-"Unix!“ (GNU's Not Unix!)."
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The development "
+"of GNU is known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\"> „GNU“ se vyslovuje 
<em>gnů</"
+"em></a>, jako jedna slabika, podobně jako anglické „grew“ ale s 
<em>n</em> "
+"místo <em>r</em>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
@@ -99,55 +106,21 @@
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
 
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"Operační systém unixového typu je <a href=\"/software/\">soubor 
softwaru</a> "
-"tvořený jednak aplikacemi, knihovnami a vývojářskými nástroji a jednak 
"
-"programem pro přidělování zdrojů a komunikaci s hardwarem, kterému se 
říká "
-"jádro."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is "
-#| "some way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used "
-#| "today with a kernel called Linux. This combination is the <a href=\"/gnu/"
-#| "linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux operating system</strong></a>. "
-#| "GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq."
-#| "html\"> call it \"Linux\" by mistake</a>."
-msgid ""
-"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
-"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd, vlastní jádro GNU</a>, čeká 
ještě "
-"nějaká cesta než bude připraven na běžné použití. Proto se dnes GNU 
obvykle "
-"používá s jádrem zvaným Linux. Této kombinaci říkáme <a 
href=\"/gnu/linux-"
-"and-gnu.html\"><strong>operační systém GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux "
-"používají miliony lidí, ačkoli ho mnozí <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html"
-"\">omylem nazývají „Linux“</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
-"continues to be developed because it is an interesting technical project."
-msgstr ""
-
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr "Co je to svobodný software?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+#| "matter of liberty, not price. To understand the concept, you should "
+#| "think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in "
+#| "&ldquo;free beer&rdquo;."
+msgid ""
+"Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, "
+"you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not "
+"as in &ldquo;free beer&rdquo;."
 msgstr ""
 "„<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Svobodný software</a>“ je věcí "
 "svobody, nikoli ceny. Pro porozumění tomuto konceptu je důležité chápat 
"
@@ -155,10 +128,17 @@
 "[1]</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+#| "distribute, study, change and improve the software.</strong> More "
+#| "precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
 msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"<strong>Free software means the users have the freedom to run, copy, "
 "distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+"it refers to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</"
+"a> for a user of the software:"
 msgstr ""
 "<strong>Svobodný software spočívá v tom, že uživatel je svobodný ve "
 "spouštění, kopírování, distribuování, studování, upravování a 
vylepšování "
@@ -195,19 +175,63 @@
 "nich měla užitek celá komunita (svoboda 3). Předpokladem pro to je 
přístup "
 "ke zdrojovému kódu."
 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Developments in technology and network use have made these freedoms <a href="
+"\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">even more important "
+"now</a> than they were in 1983."
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <div><div><h2>
-msgid "How to pronounce GNU"
+msgid "More about GNU"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
+#| "collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
+#| "program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgid ""
+"GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many "
+"programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel. "
+"Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project; "
+"those we call <a href=\"/software/\">GNU packages</a>."
+msgstr ""
+"Operační systém unixového typu je <a href=\"/software/\">soubor 
softwaru</a> "
+"tvořený jednak aplikacemi, knihovnami a vývojářskými nástroji a jednak 
"
+"programem pro přidělování zdrojů a komunikaci s hardwarem, kterému se 
říká "
+"jádro."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is "
+#| "some way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used "
+#| "today with a kernel called Linux. This combination is the <a href=\"/gnu/"
+#| "linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux operating system</strong></a>. "
+#| "GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq."
+#| "html\"> call it \"Linux\" by mistake</a>."
+msgid ""
+"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
+"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
+"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
 msgstr ""
+"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd, vlastní jádro GNU</a>, čeká 
ještě "
+"nějaká cesta než bude připraven na běžné použití. Proto se dnes GNU 
obvykle "
+"používá s jádrem zvaným Linux. Této kombinaci říkáme <a 
href=\"/gnu/linux-"
+"and-gnu.html\"><strong>operační systém GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux "
+"používají miliony lidí, ačkoli ho mnozí <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html"
+"\">omylem nazývají „Linux“</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
-"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
-"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, was "
+"started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing "
+"the Hurd because it is an interesting technical project."
 msgstr ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\"> „GNU“ se vyslovuje 
<em>gnů</"
-"em></a>, jako jedna slabika, podobně jako anglické „grew“ ale s 
<em>n</em> "
-"místo <em>r</em>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
@@ -419,8 +443,8 @@
 #| "org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
-"fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a href=\"http://";
+"www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
@@ -446,6 +470,15 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizováno:"
 
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#~ "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#~ "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekt GNU</a> byl započat v roce 1984, aby "
+#~ "vytvořil systém GNU. Jméno „GNU“ je rekursivní akronym pro „GNU 
Není "
+#~ "Unix!“ (GNU's Not Unix!)."
+
 #~ msgid "<a href=\"/provide.html\">What we provide</a>."
 #~ msgstr "<a href=\"/provide.html\">Co poskytujeme</a>."
 

Index: po/home.de.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.de.po,v
retrieving revision 1.257
retrieving revision 1.258
diff -u -b -r1.257 -r1.258
--- po/home.de.po    12 Sep 2014 03:27:34 -0000   1.257
+++ po/home.de.po    15 Jan 2015 15:59:24 -0000   1.258
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-13 22:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-08-14 15:22+0200\n"
 "Last-Translator: Joerg Kohne <joeko (AT) online [PUNKT] de>\n"
 "Language-Team: German <address@hidden>\n"
@@ -15,6 +15,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Outdated-Since: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
 "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
@@ -59,11 +60,23 @@
 msgstr "Was ist GNU?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | GNU is a Unix-like operating system that is <a
+# | href=\"/philosophy/free-sw.html\">free [-software</a>&mdash;it-]
+# | {+software</a> &mdash;that is, it+} respects [-your-] {+users'+} freedom. 
+# | You can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of
+# | GNU</a> (more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free
+# | software.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
+#| "html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install "
+#| "<a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more "
+#| "precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgid ""
 "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more precisely, "
-"GNU/Linux systems) which are entirely free software."
+"html\">free software</a> &mdash;that is, it respects users' freedom. You "
+"can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> "
+"(more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgstr ""
 "GNU ist ein unixoides Betriebssystem, das <a href=\"/philosophy/free-sw"
 "\">Freie Software</a> ist&#160;&#8209;&#160;Software, die Ihre Freiheit "
@@ -72,14 +85,34 @@
 "Software sind."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | The [-<a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to
+# | develop the GNU system. The-] name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive
+# | acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a
+# | href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is pronounced
+# | <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying [-\"grew\"-]
+# | {+&ldquo;grew&rdquo;+} but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. 
+# | {+The development of GNU is known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU
+# | Project</a>.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#| "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#| "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/"
+#| "pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is pronounced <em>g'noo</em></a>, "
+#| "as one syllable, like saying \"grew\" but replacing the <em>r</em> with "
+#| "<em>n</em>."
 msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
-msgstr ""
-"1984 wurde das Projekt <a href=\"/gnu/\"><em>GNU</em></a> gestartet, um das "
-"<em>GNU-System</em> zu entwickeln. Die Bezeichnung <em>GNU</em> ist ein "
-"rekursives Akronym von <em>‚GNU ist Nicht Unix‘</em>."
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The development "
+"of GNU is known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>."
+msgstr ""
+"1984 wurde das <a href=\"/gnu/gnu\"><em>GNU-Projekt</em></a> gestartet, um "
+"das GNU-System zu entwickeln. Die Bezeichnung <em>GNU</em> ist ein "
+"rekursives Akronym von <em>&#8218;GNU&#8217;s Nicht Unix&#8216;</em> und "
+"wird [<a title=\"Aussprache\" href=\"/pronunciation/pronunciation\">ˈgnuː</"
+"a>], mit einem harten <em>g</em>, ausgesprochen."
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
@@ -93,48 +126,25 @@
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
 
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"Ein unixoides Betriebssystem ist eine <a href=\"/software/"
-"\">Softwaresammlung</a> von Anwendungen, Bibliotheken und Extras für "
-"Entwickler, sowie einem Programm um Ressourcen zuzuweisen und die Hardware "
-"anzusprechen, besser bekannt als Betriebssystemkern."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
-"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
-msgstr ""
-"GNU wird häufig mit einem Betriebssystemkern namens Linux genutzt. Diese "
-"Kombination ist das <a href=\"/gnu/linux-and-gnu\"><strong>GNU/Linux-"
-"Betriebssystem</strong></a>. GNU/Linux wird von Millionen genutzt, obwohl "
-"viele es <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq\">fälschlicherweise „Linux“ 
nennen</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
-"continues to be developed because it is an interesting technical project."
-msgstr ""
-"Der eigene Betriebssystemkern von GNU, <a href=\"/software/hurd/hurd.html"
-"\">Hurd</a>, wird, da es ein interessantes technisches Projekt ist, nach wie "
-"vor entwickelt."
-
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr "Was ist Freie Software?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
+# | [-&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free
+# | software</a>&rdquo;-]{+Free software+} is a matter of liberty, not price. 
+# | To understand the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as in
+# | &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free beer&rdquo;.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+#| "matter of liberty, not price. To understand the concept, you should "
+#| "think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in "
+#| "&ldquo;free beer&rdquo;."
+msgid ""
+"Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, "
+"you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not "
+"as in &ldquo;free beer&rdquo;."
 msgstr ""
 "<a href=\"/philosophy/free-sw\"><em>Freie Software</em></a> ist eine Frage "
 "der Freiheit, nicht des Preises. Um das Konzept von <em>frei</em> zu "
@@ -142,10 +152,22 @@
 "nicht an <em>Freibier</em>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | <strong>Free software [-is a matter of-] {+means the users have+} the
+# | [-users'-] freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the
+# | software.</strong> More precisely, it refers to [-four kinds of freedom,-]
+# | {+<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</a>+} for
+# | [-the users-] {+a user+} of the software:
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+#| "distribute, study, change and improve the software.</strong> More "
+#| "precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
 msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"<strong>Free software means the users have the freedom to run, copy, "
 "distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+"it refers to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</"
+"a> for a user of the software:"
 msgstr ""
 "<strong><em>Freie Software</em> ist eine Frage der Freiheit des Nutzers, "
 "Software auszuführen, zu kopieren, zu verbreiten, zu untersuchen, zu ändern 
"
@@ -186,18 +208,71 @@
 "<em>(Freiheit 3)</em>. <em>Der Zugang zum Quellcode ist dafür Voraussetzung."
 "</em>"
 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Developments in technology and network use have made these freedoms <a href="
+"\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">even more important "
+"now</a> than they were in 1983."
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <div><div><h2>
-msgid "How to pronounce GNU"
-msgstr "Wie man GNU ausspricht"
+msgid "More about GNU"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+# | [-A-]{+GNU is a+} Unix-like operating [-system-] {+system. That means
+# | it+} is a [-<a href=\"/software/\">software collection</a>-]
+# | {+collection+} of {+many programs:+} applications, libraries, [-and-]
+# | developer tools, {+even games,+} plus a program to allocate resources and
+# | talk to the hardware, known as a kernel. {+Many of these programs are
+# | released under the auspices of the GNU Project; those we call <a
+# | href=\"/software/\">GNU packages</a>.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
+#| "collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
+#| "program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgid ""
+"GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many "
+"programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel. "
+"Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project; "
+"those we call <a href=\"/software/\">GNU packages</a>."
+msgstr ""
+"Ein unixoides Betriebssystem ist eine <a href=\"/software/"
+"\">Softwaresammlung</a> von Anwendungen, Bibliotheken und Extras für "
+"Entwickler, sowie einem Programm um Ressourcen zuzuweisen und die Hardware "
+"anzusprechen, besser bekannt als Betriebssystemkern."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
-"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
-"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
+"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
+"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
 msgstr ""
-"<em>GNU</em> wird [<a title=\"Aussprache\" href=\"/pronunciation/\">ˈgnuː</"
-"a>], mit einem harten <em>g</em>, ausgesprochen."
+"GNU wird häufig mit einem Betriebssystemkern namens Linux genutzt. Diese "
+"Kombination ist das <a href=\"/gnu/linux-and-gnu\"><strong>GNU/Linux-"
+"Betriebssystem</strong></a>. GNU/Linux wird von Millionen genutzt, obwohl "
+"viele es <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq\">fälschlicherweise „Linux“ 
nennen</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+# | GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The [-Hurd</a>
+# | continues to be developed-] {+Hurd</a>, was started in 1990 (before Linux
+# | was started). Volunteers continue developing the Hurd+} because it is an
+# | interesting technical project.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
+#| "continues to be developed because it is an interesting technical project."
+msgid ""
+"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, was "
+"started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing "
+"the Hurd because it is an interesting technical project."
+msgstr ""
+"Der eigene Betriebssystemkern von GNU, <a href=\"/software/hurd/hurd.html"
+"\">Hurd</a>, wird, da es ein interessantes technisches Projekt ist, nach wie "
+"vor entwickelt."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
@@ -403,10 +478,18 @@
 "fsf.org.in/\" title=\"Free Software Foundation India (FSFI)\">Indien</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
+# | Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
+# | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, [-2014-] {+2014,
+# | 2015+} <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href="
+#| "\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
-"fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a href=\"http://";
+"www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996-2014 <a href=\"http://www.fsf.org\"; xml:lang=\"en\" "
 "lang=\"en\">Free Software Foundation</a>, Inc."
@@ -434,6 +517,26 @@
 msgstr "Aktualisierung:"
 
 #~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#~ "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#~ "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+#~ msgstr ""
+#~ "1984 wurde das Projekt <a href=\"/gnu/\"><em>GNU</em></a> gestartet, um "
+#~ "das <em>GNU-System</em> zu entwickeln. Die Bezeichnung <em>GNU</em> ist "
+#~ "ein rekursives Akronym von <em>‚GNU ist Nicht Unix‘</em>."
+
+#~ msgid "How to pronounce GNU"
+#~ msgstr "Wie man GNU ausspricht"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+#~ "pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+#~ "grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<em>GNU</em> wird [<a title=\"Aussprache\" href=\"/pronunciation/\">"
+#~ "ˈgnuː</a>], mit einem harten <em>g</em>, ausgesprochen."
+
+#~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnukart/"
 #~ "\">gnukart</a>, <a href=\"/software/gperf/\">gperf</a>, <a href=\"/"
 #~ "software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</"
@@ -486,20 +589,6 @@
 #~ "em> Software sind. <a href=\"/provide\">Weitere Informationen&#160;…</a>"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-#~ "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
-#~ "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/"
-#~ "pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is pronounced <em>g'noo</em></a>, "
-#~ "as one syllable, like saying \"grew\" but replacing the <em>r</em> with "
-#~ "<em>n</em>."
-#~ msgstr ""
-#~ "1984 wurde das <a href=\"/gnu/gnu\"><em>GNU-Projekt</em></a> gestartet, "
-#~ "um das GNU-System zu entwickeln. Die Bezeichnung <em>GNU</em> ist ein "
-#~ "rekursives Akronym von <em>&#8218;GNU&#8217;s Nicht Unix&#8216;</em> und "
-#~ "wird [<a title=\"Aussprache\" href=\"/pronunciation/pronunciation\">"
-#~ "ˈgnuː</a>], mit einem harten <em>g</em>, ausgesprochen."
-
-#~ msgid ""
 #~ "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is "
 #~ "some way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used "
 #~ "today with a kernel called Linux. This combination is the <a href=\"/gnu/"

Index: po/home.el.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.el.po,v
retrieving revision 1.202
retrieving revision 1.203
diff -u -b -r1.202 -r1.203
--- po/home.el.po    20 Nov 2014 18:07:12 -0000   1.202
+++ po/home.el.po    15 Jan 2015 15:59:25 -0000   1.203
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-13 22:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-04-26 09:14+0200\n"
 "Last-Translator: Georgios Zarkadas <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Greek <address@hidden>\n"
@@ -74,9 +74,9 @@
 #| "which are entirely free software."
 msgid ""
 "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more precisely, "
-"GNU/Linux systems) which are entirely free software."
+"html\">free software</a> &mdash;that is, it respects users' freedom. You "
+"can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> "
+"(more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgstr ""
 "Το GNU είναι ένα παρόμοιο με Unix λειτουργικό 
σύστημα το οποίο είναι <a href="
 "\"/philosophy/free-sw.html\">ελεύθερο 
λογισμικό</a>&mdash;σέβεται την "
@@ -86,14 +86,20 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+#| "pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+#| "grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
 msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
-msgstr ""
-"Το <a href=\"/gnu/gnu.html\">Έργο GNU</a> δημιουργήθηκε 
το 1984 για να "
-"αναπτύξει το σύστημα GNU. Το όνομα 
&ldquo;GNU&rdquo; είναι ένα αναδρομικό "
-"ακρωνύμιο του &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The development "
+"of GNU is known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">προφέρεται 
<em>γκνού</em></a>, "
+"ως μία συλλαβή χωρίς ήχο φωνήεντος 
ανάμεσα στο <em>γκ</em> και το <em>ν</em>."
 
 # type: Content of: <div><div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
@@ -108,47 +114,6 @@
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
 
-# type: Content of: <div><div><p>
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"Ένα παρόμοιο με το Unix λειτουργικό σύστημα 
είναι μία <a href=\"/software/"
-"\">συλλογή λογισμικού</a> εφαρμογών, 
βιβλιοθηκών και εργαλείων ανάπτυξης, "
-"συν ένα πρόγραμμα για να κατανέμει πόρους 
και να μιλά στο υλικό, γνωστό ως "
-"πυρήνας."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is "
-#| "some way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used "
-#| "today with a kernel called Linux. This combination is the <a href=\"/gnu/"
-#| "linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux operating system</strong></a>. "
-#| "GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq."
-#| "html\"> call it \"Linux\" by mistake</a>."
-msgid ""
-"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
-"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Ο Hurd, ο πυρήνας του 
GNU</a>, "
-"βρίσκεται σε κάποια απόσταση από το να 
είναι έτοιμος για καθημερινή χρήση. "
-"Έτσι το GNU χρησιμοποιείται τυπικά σήμερα 
με έναν πυρήνα που ονομάζεται "
-"Linux. Ο συνδυασμός αυτός είναι το <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> "
-"<strong>λειτουργικό σύστημα GNU/Linux</strong></a>. Το 
GNU/Linux "
-"χρησιμοποιείται από εκατομμύρια, αν και 
πολλοί <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq."
-"html\"> το αποκαλούν \"Linux\" από λάθος</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
-"continues to be developed because it is an interesting technical project."
-msgstr ""
-
 # type: Content of: <table><tr><td><h2>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
@@ -156,11 +121,16 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+#| "matter of liberty, not price. To understand the concept, you should "
+#| "think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in "
+#| "&ldquo;free beer&rdquo;."
+msgid ""
+"Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, "
+"you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not "
+"as in &ldquo;free beer&rdquo;."
 msgstr ""
 "Το &ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Ελεύθερο 
Λογισμικό</a>&rdquo; "
 "είναι ζήτημα ελευθερίας, όχι κόστους. Για 
να κατανοήσετε την αρχή αυτή θα "
@@ -170,10 +140,17 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+#| "distribute, study, change and improve the software.</strong> More "
+#| "precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
 msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"<strong>Free software means the users have the freedom to run, copy, "
 "distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+"it refers to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</"
+"a> for a user of the software:"
 msgstr ""
 "<strong>Το ελεύθερο λογισμικό είναι θέμα 
παροχής στους χρήστες της "
 "ελευθερίας να εκτελούν, αντιγράφουν, 
διανέμουν, μελετούν, αλλάζουν και "
@@ -218,19 +195,65 @@
 "(ελευθερία 3). Η πρόσβαση στον πηγαίο 
κώδικα είναι απαραίτητη προϋπόθεση "
 "γι' αυτό."
 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Developments in technology and network use have made these freedoms <a href="
+"\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">even more important "
+"now</a> than they were in 1983."
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <div><div><h2>
-msgid "How to pronounce GNU"
+msgid "More about GNU"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <table><tr><td><p>
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
+#| "collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
+#| "program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgid ""
+"GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many "
+"programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel. "
+"Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project; "
+"those we call <a href=\"/software/\">GNU packages</a>."
+msgstr ""
+"Ένα παρόμοιο με το Unix λειτουργικό σύστημα 
είναι μία <a href=\"/software/"
+"\">συλλογή λογισμικού</a> εφαρμογών, 
βιβλιοθηκών και εργαλείων ανάπτυξης, "
+"συν ένα πρόγραμμα για να κατανέμει πόρους 
και να μιλά στο υλικό, γνωστό ως "
+"πυρήνας."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is "
+#| "some way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used "
+#| "today with a kernel called Linux. This combination is the <a href=\"/gnu/"
+#| "linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux operating system</strong></a>. "
+#| "GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq."
+#| "html\"> call it \"Linux\" by mistake</a>."
+msgid ""
+"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
+"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
+"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Ο Hurd, ο πυρήνας του 
GNU</a>, "
+"βρίσκεται σε κάποια απόσταση από το να 
είναι έτοιμος για καθημερινή χρήση. "
+"Έτσι το GNU χρησιμοποιείται τυπικά σήμερα 
με έναν πυρήνα που ονομάζεται "
+"Linux. Ο συνδυασμός αυτός είναι το <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> "
+"<strong>λειτουργικό σύστημα GNU/Linux</strong></a>. Το 
GNU/Linux "
+"χρησιμοποιείται από εκατομμύρια, αν και 
πολλοί <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq."
+"html\"> το αποκαλούν \"Linux\" από λάθος</a>."
+
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
-"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
-"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, was "
+"started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing "
+"the Hurd because it is an interesting technical project."
 msgstr ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">προφέρεται 
<em>γκνού</em></a>, "
-"ως μία συλλαβή χωρίς ήχο φωνήεντος 
ανάμεσα στο <em>γκ</em> και το <em>ν</em>."
 
 # type: Content of: <div><div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -448,8 +471,8 @@
 #| "org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
-"fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a href=\"http://";
+"www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 <a href=\"http://www.fsf.org";
@@ -485,6 +508,16 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "Ενημερώθηκε:"
 
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#~ "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#~ "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+#~ msgstr ""
+#~ "Το <a href=\"/gnu/gnu.html\">Έργο GNU</a> δημιουργήθηκε 
το 1984 για να "
+#~ "αναπτύξει το σύστημα GNU. Το όνομα 
&ldquo;GNU&rdquo; είναι ένα "
+#~ "αναδρομικό ακρωνύμιο του &ldquo;GNU's Not 
Unix!&rdquo;."
+
 #~ msgid "<a href=\"/provide.html\">What we provide</a>."
 #~ msgstr "<a href=\"/provide.html\">Τι παρέχουμε</a>."
 

Index: po/home.es.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.es.po,v
retrieving revision 1.390
retrieving revision 1.391
diff -u -b -r1.390 -r1.391
--- po/home.es.po    14 Aug 2014 02:26:52 -0000   1.390
+++ po/home.es.po    15 Jan 2015 15:59:25 -0000   1.391
@@ -11,7 +11,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.es\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-13 22:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-08-14 03:59+0100\n"
 "Last-Translator: Dora Scilipoti <dora AT gnu DOT org>\n"
 "Language-Team: Spanish <address@hidden>\n"
@@ -19,6 +19,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Outdated-Since: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 "X-Poedit-Language: Spanish\n"
@@ -69,11 +70,23 @@
 msgstr "¿Qué es GNU?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | GNU is a Unix-like operating system that is <a
+# | href=\"/philosophy/free-sw.html\">free [-software</a>&mdash;it-]
+# | {+software</a> &mdash;that is, it+} respects [-your-] {+users'+} freedom. 
+# | You can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of
+# | GNU</a> (more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free
+# | software.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
+#| "html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install "
+#| "<a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more "
+#| "precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgid ""
 "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more precisely, "
-"GNU/Linux systems) which are entirely free software."
+"html\">free software</a> &mdash;that is, it respects users' freedom. You "
+"can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> "
+"(more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgstr ""
 "GNU es un sistema operativo similar a Unix que es <a href=\"/philosophy/free-"
 "sw.html\">software libre</a> y respeta su libertad. Puede instalar <a href="
@@ -82,14 +95,28 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | {+The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+# | Unix!&rdquo;.+} <a
+# | href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is pronounced
+# | <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;grew&rdquo; but
+# | replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. {+The development of GNU is
+# | known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+#| "pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+#| "grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
 msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
-msgstr ""
-"El <a href=\"/gnu/gnu.html\">Proyecto GNU</a> se inició en 1984 para "
-"desarrollar el sistema GNU. El nombre «GNU» (que significa «ñu» en 
inglés) "
-"es un acrónimo recursivo de «¡GNU No es Unix!». "
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The development "
+"of GNU is known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>."
+msgstr ""
+"«GNU» <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">se pronuncia en 
inglés</"
+"a> como una sílaba sin vocal entre la <i>g</i> y la <i>n</i>. En español se 
"
+"puede pronunciar de la misma manera, o bien reemplazando la <i>g</i> por una "
+"<i>ñ</i>, como en <i>ñu</i>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
@@ -105,39 +132,6 @@
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
 
-# type: Content of: <div><div><p>
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"Los sistemas operativos similares a Unix se construyen a partir de un <a "
-"href=\"/software/\">conjunto de aplicaciones</a>, bibliotecas y herramientas "
-"de programación, además de un programa para alojar recursos e interactuar "
-"con el hardware, denominado núcleo."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
-"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
-msgstr ""
-"GNU se usa habitualmente con un núcleo denominado Linux. Esta combinación 
es "
-"el <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> <strong>sistema operativo GNU/Linux</"
-"strong></a>. GNU/Linux lo usan millones de personas, aunque muchos <a href="
-"\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">lo llaman «Linux» por error</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
-"continues to be developed because it is an interesting technical project."
-msgstr ""
-"El núcleo propio de GNU, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\"><cite>The "
-"Hurd</cite></a>, se sigue desarrollando pues es un proyecto técnico "
-"interesante."
-
 # type: Content of: <table><tr><td><h2>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
@@ -145,11 +139,20 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
+# | [-&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free
+# | software</a>&rdquo;-]{+Free software+} is a matter of liberty, not price. 
+# | To understand the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as in
+# | &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free beer&rdquo;.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+#| "matter of liberty, not price. To understand the concept, you should "
+#| "think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in "
+#| "&ldquo;free beer&rdquo;."
+msgid ""
+"Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, "
+"you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not "
+"as in &ldquo;free beer&rdquo;."
 msgstr ""
 "El «<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software Libre</a>» es un asunto 
de "
 "libertad, no de precio. Para entender el concepto, debe pensarse en «libre» 
"
@@ -157,10 +160,22 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | <strong>Free software [-is a matter of-] {+means the users have+} the
+# | [-users'-] freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the
+# | software.</strong> More precisely, it refers to [-four kinds of freedom,-]
+# | {+<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</a>+} for
+# | [-the users-] {+a user+} of the software:
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+#| "distribute, study, change and improve the software.</strong> More "
+#| "precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
 msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"<strong>Free software means the users have the freedom to run, copy, "
 "distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+"it refers to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</"
+"a> for a user of the software:"
 msgstr ""
 "<strong>El software libre es una cuestión de libertad de los usuarios para "
 "ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y modificar el software</"
@@ -203,21 +218,72 @@
 "toda la comunidad se beneficie (libertad 3). El acceso al código fuente es "
 "un prerrequisito para esto."
 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Developments in technology and network use have made these freedoms <a href="
+"\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">even more important "
+"now</a> than they were in 1983."
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <div><div><h2>
-msgid "How to pronounce GNU"
-msgstr "Cómo se pronuncia «GNU»"
+msgid "More about GNU"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+# | [-A-]{+GNU is a+} Unix-like operating [-system-] {+system. That means
+# | it+} is a [-<a href=\"/software/\">software collection</a>-]
+# | {+collection+} of {+many programs:+} applications, libraries, [-and-]
+# | developer tools, {+even games,+} plus a program to allocate resources and
+# | talk to the hardware, known as a kernel. {+Many of these programs are
+# | released under the auspices of the GNU Project; those we call <a
+# | href=\"/software/\">GNU packages</a>.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
+#| "collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
+#| "program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgid ""
+"GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many "
+"programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel. "
+"Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project; "
+"those we call <a href=\"/software/\">GNU packages</a>."
+msgstr ""
+"Los sistemas operativos similares a Unix se construyen a partir de un <a "
+"href=\"/software/\">conjunto de aplicaciones</a>, bibliotecas y herramientas "
+"de programación, además de un programa para alojar recursos e interactuar "
+"con el hardware, denominado núcleo."
 
-# type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
-"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
-"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
+"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
+"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
 msgstr ""
-"«GNU» <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">se pronuncia en 
inglés</"
-"a> como una sílaba sin vocal entre la <i>g</i> y la <i>n</i>. En español se 
"
-"puede pronunciar de la misma manera, o bien reemplazando la <i>g</i> por una "
-"<i>ñ</i>, como en <i>ñu</i>."
+"GNU se usa habitualmente con un núcleo denominado Linux. Esta combinación 
es "
+"el <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> <strong>sistema operativo GNU/Linux</"
+"strong></a>. GNU/Linux lo usan millones de personas, aunque muchos <a href="
+"\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">lo llaman «Linux» por error</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+# | GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The [-Hurd</a>
+# | continues to be developed-] {+Hurd</a>, was started in 1990 (before Linux
+# | was started). Volunteers continue developing the Hurd+} because it is an
+# | interesting technical project.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
+#| "continues to be developed because it is an interesting technical project."
+msgid ""
+"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, was "
+"started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing "
+"the Hurd because it is an interesting technical project."
+msgstr ""
+"El núcleo propio de GNU, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\"><cite>The "
+"Hurd</cite></a>, se sigue desarrollando pues es un proyecto técnico "
+"interesante."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -437,10 +503,18 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
+# | Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
+# | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, [-2014-] {+2014,
+# | 2015+} <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href="
+#| "\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
-"fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a href=\"http://";
+"www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
@@ -467,3 +541,16 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Última actualización:"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#~ "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#~ "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+#~ msgstr ""
+#~ "El <a href=\"/gnu/gnu.html\">Proyecto GNU</a> se inició en 1984 para "
+#~ "desarrollar el sistema GNU. El nombre «GNU» (que significa «ñu» en "
+#~ "inglés) es un acrónimo recursivo de «¡GNU No es Unix!». "
+
+#~ msgid "How to pronounce GNU"
+#~ msgstr "Cómo se pronuncia «GNU»"

Index: po/home.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.fr.po,v
retrieving revision 1.386
retrieving revision 1.387
diff -u -b -r1.386 -r1.387
--- po/home.fr.po    14 Aug 2014 16:51:32 -0000   1.386
+++ po/home.fr.po    15 Jan 2015 15:59:25 -0000   1.387
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-13 22:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-08-14 18:20+0200\n"
 "Last-Translator: Thérèse Godefroy <godef.th AT free.fr>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
@@ -17,6 +17,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Outdated-Since: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "Plural-Forms: \n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n"
 
@@ -62,11 +63,23 @@
 msgstr "Qu'est-ce que GNU ?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | GNU is a Unix-like operating system that is <a
+# | href=\"/philosophy/free-sw.html\">free [-software</a>&mdash;it-]
+# | {+software</a> &mdash;that is, it+} respects [-your-] {+users'+} freedom. 
+# | You can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of
+# | GNU</a> (more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free
+# | software.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
+#| "html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install "
+#| "<a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more "
+#| "precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgid ""
 "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more precisely, "
-"GNU/Linux systems) which are entirely free software."
+"html\">free software</a> &mdash;that is, it respects users' freedom. You "
+"can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> "
+"(more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgstr ""
 "GNU est un système d'exploitation de type Unix, constitué de <a href=\"/"
 "philosophy/free-sw.html\">logiciel libre</a> – il respecte votre liberté. 
"
@@ -75,14 +88,27 @@
 "libres."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | {+The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+# | Unix!&rdquo;.+} <a
+# | href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is pronounced
+# | <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;grew&rdquo; but
+# | replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. {+The development of GNU is
+# | known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+#| "pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+#| "grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
 msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
-msgstr ""
-"Le <a href=\"/gnu/gnu.html\">projet GNU</a> a été lancé en 1984 pour "
-"développer le système GNU. Le nom « GNU » est un acronyme récursif 
pour "
-"<cite>GNU's Not Unix!</cite> (GNU N'est pas Unix !)."
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The development "
+"of GNU is known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">« GNU » se prononce 
<em>gnou</"
+"em></a>, avec une syllabe sans voyelle entre le <em>g</em> (dur) et le "
+"<em>n</em>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
@@ -96,48 +122,25 @@
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
 
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"Un système d'exploitation de type Unix est une <a href=\"/software/"
-"\">collection de logiciels</a> (applications, bibliothèques, outils pour les 
"
-"développeurs), plus un programme pour allouer les ressources et communiquer "
-"avec le matériel, connu sous le nom de noyau."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
-"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
-msgstr ""
-"GNU est généralement utilisé avec un noyau appelé Linux. Cette 
combinaison "
-"est le <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> <strong>système d'exploitation "
-"GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux est utilisé par des millions de gens, bien 
"
-"que beaucoup <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">l'appellent « Linux » 
par "
-"erreur</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
-"continues to be developed because it is an interesting technical project."
-msgstr ""
-"Le noyau propre à GNU, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, "
-"continue à être développé parce que c'est un projet technique 
intéressant"
-
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr "Qu'est-ce que le logiciel libre ?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
+# | [-&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free
+# | software</a>&rdquo;-]{+Free software+} is a matter of liberty, not price. 
+# | To understand the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as in
+# | &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free beer&rdquo;.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+#| "matter of liberty, not price. To understand the concept, you should "
+#| "think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in "
+#| "&ldquo;free beer&rdquo;."
+msgid ""
+"Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, "
+"you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not "
+"as in &ldquo;free beer&rdquo;."
 msgstr ""
 "« <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Logiciel libre</a> » se réfère à
 la "
 "liberté, pas au prix. Pour comprendre ce concept, vous devez penser à "
@@ -146,10 +149,22 @@
 "possible)."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | <strong>Free software [-is a matter of-] {+means the users have+} the
+# | [-users'-] freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the
+# | software.</strong> More precisely, it refers to [-four kinds of freedom,-]
+# | {+<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</a>+} for
+# | [-the users-] {+a user+} of the software:
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+#| "distribute, study, change and improve the software.</strong> More "
+#| "precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
 msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"<strong>Free software means the users have the freedom to run, copy, "
 "distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+"it refers to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</"
+"a> for a user of the software:"
 msgstr ""
 "<strong>Le logiciel libre donne aux utilisateurs la liberté d'exécuter, de "
 "copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et d'améliorer les 
logiciels</"
@@ -187,19 +202,71 @@
 "pour que toute la communauté en bénéficie (liberté 3) – une condition 
"
 "préalable est d'accéder au code source."
 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Developments in technology and network use have made these freedoms <a href="
+"\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">even more important "
+"now</a> than they were in 1983."
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <div><div><h2>
-msgid "How to pronounce GNU"
-msgstr "Prononciation de GNU"
+msgid "More about GNU"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+# | [-A-]{+GNU is a+} Unix-like operating [-system-] {+system. That means
+# | it+} is a [-<a href=\"/software/\">software collection</a>-]
+# | {+collection+} of {+many programs:+} applications, libraries, [-and-]
+# | developer tools, {+even games,+} plus a program to allocate resources and
+# | talk to the hardware, known as a kernel. {+Many of these programs are
+# | released under the auspices of the GNU Project; those we call <a
+# | href=\"/software/\">GNU packages</a>.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
+#| "collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
+#| "program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgid ""
+"GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many "
+"programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel. "
+"Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project; "
+"those we call <a href=\"/software/\">GNU packages</a>."
+msgstr ""
+"Un système d'exploitation de type Unix est une <a href=\"/software/"
+"\">collection de logiciels</a> (applications, bibliothèques, outils pour les 
"
+"développeurs), plus un programme pour allouer les ressources et communiquer "
+"avec le matériel, connu sous le nom de noyau."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
-"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
-"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
+"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
+"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
 msgstr ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">« GNU » se prononce 
<em>gnou</"
-"em></a>, avec une syllabe sans voyelle entre le <em>g</em> (dur) et le "
-"<em>n</em>."
+"GNU est généralement utilisé avec un noyau appelé Linux. Cette 
combinaison "
+"est le <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> <strong>système d'exploitation "
+"GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux est utilisé par des millions de gens, bien 
"
+"que beaucoup <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">l'appellent « Linux » 
par "
+"erreur</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+# | GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The [-Hurd</a>
+# | continues to be developed-] {+Hurd</a>, was started in 1990 (before Linux
+# | was started). Volunteers continue developing the Hurd+} because it is an
+# | interesting technical project.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
+#| "continues to be developed because it is an interesting technical project."
+msgid ""
+"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, was "
+"started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing "
+"the Hurd because it is an interesting technical project."
+msgstr ""
+"Le noyau propre à GNU, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, "
+"continue à être développé parce que c'est un projet technique 
intéressant"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
@@ -401,10 +468,18 @@
 "org/\">Amérique latine</a> et en <a href=\"http://fsf.org.in/\";>Inde</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
+# | Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
+# | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, [-2014-] {+2014,
+# | 2015+} <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href="
+#| "\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
-"fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a href=\"http://";
+"www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
@@ -432,3 +507,15 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Dernière mise à jour :"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#~ "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#~ "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+#~ msgstr ""
+#~ "Le <a href=\"/gnu/gnu.html\">projet GNU</a> a été lancé en 1984 pour "
+#~ "développer le système GNU. Le nom « GNU » est un acronyme récursif 
pour "
+#~ "<cite>GNU's Not Unix!</cite> (GNU N'est pas Unix !)."
+
+#~ msgid "How to pronounce GNU"
+#~ msgstr "Prononciation de GNU"

Index: po/home.hr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.hr.po,v
retrieving revision 1.52
retrieving revision 1.53
diff -u -b -r1.52 -r1.53
--- po/home.hr.po    13 Aug 2014 22:27:33 -0000   1.52
+++ po/home.hr.po    15 Jan 2015 15:59:25 -0000   1.53
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-13 22:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-09-23 20:31+0100\n"
 "Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
 "Language-Team: GNU Croatian Translation Team <address@hidden>\n"
@@ -60,7 +60,12 @@
 msgstr "Å to je GNU?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
+# | GNU is a Unix-like operating system that is <a
+# | href=\"/philosophy/free-sw.html\">free [-software</a>&mdash;it-]
+# | {+software</a> &mdash;that is, it+} respects [-your-] {+users'+} freedom. 
+# | You can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of
+# | GNU</a> (more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free
+# | software.
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
@@ -69,9 +74,9 @@
 #| "precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgid ""
 "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more precisely, "
-"GNU/Linux systems) which are entirely free software."
+"html\">free software</a> &mdash;that is, it respects users' freedom. You "
+"can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> "
+"(more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgstr ""
 "GNU je operativni sustav nalik Unixu i <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
 "\">slobodan je softver</a>&mdash;poštuje vašu slobodu. Možete instalirati 
<a "
@@ -79,12 +84,15 @@
 "Linux) koje su u potpunosti slobodan softver."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-# | The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to
-# | develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym
-# | for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. [-<a
-# | href=\"/pronunciation/pronunciation.html\"> \"GNU\" is pronounced
-# | <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying \"grew\" but replacing
-# | the <em>r</em> with <em>n</em>.-]
+# | The [-<a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to
+# | develop the GNU system. The-] name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive
+# | acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a
+# | [-href=\"/pronunciation/pronunciation.html\"> \"GNU\"-]
+# | {+href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo;+} is
+# | pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying [-\"grew\"-]
+# | {+&ldquo;grew&rdquo;+} but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. 
+# | {+The development of GNU is known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU
+# | Project</a>.+}
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
@@ -94,9 +102,11 @@
 #| "syllable, like saying \"grew\" but replacing the <em>r</em> with <em>n</"
 #| "em>."
 msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The development "
+"of GNU is known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>."
 msgstr ""
 "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekt GNU</a> pokrenut je 1984. godine s ciljem "
 "razvijanja sustava GNU. Ime &ldquo;GNU&rdquo;rekurzivna je skraćenica "
@@ -119,62 +129,25 @@
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
 
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"Operativni sustav nalik Unixu je <a href=\"/software/\">softverska zbirka</"
-"a> aplikacija, biblioteka i razvojnih alata, i dodatno, programa za "
-"upravljanje dodjelom resursa i komunikaciju s hardverom, znanim pod imenom "
-"jezgra."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-# | [-<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is
-# | some way from being ready for daily use. Thus,-]GNU is typically used
-# | [-today-] with a kernel called Linux. This combination is the <a
-# | href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">[- -]<strong>GNU/Linux operating
-# | system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a
-# | href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">[- -]call it [-\"Linux\"-]
-# | {+&ldquo;Linux&rdquo;+} by mistake</a>.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is "
-#| "some way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used "
-#| "today with a kernel called Linux. This combination is the <a href=\"/gnu/"
-#| "linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux operating system</strong></a>. "
-#| "GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq."
-#| "html\"> call it \"Linux\" by mistake</a>."
-msgid ""
-"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
-"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\"> Hurd, vlastita jezgra GNU-a</a>, još "
-"nije spremna za svakodnevnu upotrebu. GNU se stoga danas uobičajeno koristi 
"
-"s jezgrom zvanom Linux. Ova kombinacija čini <a href=\"/gnu/linux-and-gnu."
-"html\"> <strong>operativni sustav GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux koriste "
-"milijuni ljudi, premda ga mnogi <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\"> "
-"pogrešno nazivaju \"Linuxom\"</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
-"continues to be developed because it is an interesting technical project."
-msgstr ""
-
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr "Å to je slobodan softver?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
+# | [-&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free
+# | software</a>&rdquo;-]{+Free software+} is a matter of liberty, not price. 
+# | To understand the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as in
+# | &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free beer&rdquo;.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+#| "matter of liberty, not price. To understand the concept, you should "
+#| "think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in "
+#| "&ldquo;free beer&rdquo;."
+msgid ""
+"Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, "
+"you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not "
+"as in &ldquo;free beer&rdquo;."
 msgstr ""
 "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Slobodan softver</a>&rdquo; je "
 "pitanje slobode, ne cijene. Da bi se shvatio pojam, potrebno je razmišljati "
@@ -183,10 +156,22 @@
 "\"#TransNote1\">1</a></sup>"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | <strong>Free software [-is a matter of-] {+means the users have+} the
+# | [-users'-] freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the
+# | software.</strong> More precisely, it refers to [-four kinds of freedom,-]
+# | {+<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</a>+} for
+# | [-the users-] {+a user+} of the software:
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+#| "distribute, study, change and improve the software.</strong> More "
+#| "precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
 msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"<strong>Free software means the users have the freedom to run, copy, "
 "distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+"it refers to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</"
+"a> for a user of the software:"
 msgstr ""
 "<strong>Slobodan softver je pitanje korisnikove slobode pokretanja, "
 "umnožavanja, proučavanja, mijenjanja i poboljšavanja softvera.</strong> "
@@ -226,35 +211,77 @@
 "dobrobit cijele zajednice (sloboda 3). Preduvjet za ovo je pristup izvornom "
 "kodu."
 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Developments in technology and network use have made these freedoms <a href="
+"\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">even more important "
+"now</a> than they were in 1983."
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <div><div><h2>
-msgid "How to pronounce GNU"
+msgid "More about GNU"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-# | [-The-]<a [-href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to
-# | develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym
-# | for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a
-# | href=\"/pronunciation/pronunciation.html\"> \"GNU\"-]
-# | {+href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo;+} is
-# | pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying [-\"grew\"-]
-# | {+&ldquo;grew&rdquo;+} but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>.
+# | [-A-]{+GNU is a+} Unix-like operating [-system-] {+system. That means
+# | it+} is a [-<a href=\"/software/\">software collection</a>-]
+# | {+collection+} of {+many programs:+} applications, libraries, [-and-]
+# | developer tools, {+even games,+} plus a program to allocate resources and
+# | talk to the hardware, known as a kernel. {+Many of these programs are
+# | released under the auspices of the GNU Project; those we call <a
+# | href=\"/software/\">GNU packages</a>.+}
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-#| "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
-#| "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/"
-#| "pronunciation.html\"> \"GNU\" is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one "
-#| "syllable, like saying \"grew\" but replacing the <em>r</em> with <em>n</"
-#| "em>."
+#| "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
+#| "collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
+#| "program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgid ""
+"GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many "
+"programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel. "
+"Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project; "
+"those we call <a href=\"/software/\">GNU packages</a>."
+msgstr ""
+"Operativni sustav nalik Unixu je <a href=\"/software/\">softverska zbirka</"
+"a> aplikacija, biblioteka i razvojnih alata, i dodatno, programa za "
+"upravljanje dodjelom resursa i komunikaciju s hardverom, znanim pod imenom "
+"jezgra."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+# | [-<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is
+# | some way from being ready for daily use. Thus,-]GNU is typically used
+# | [-today-] with a kernel called Linux. This combination is the <a
+# | href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">[- -]<strong>GNU/Linux operating
+# | system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a
+# | href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">[- -]call it [-\"Linux\"-]
+# | {+&ldquo;Linux&rdquo;+} by mistake</a>.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is "
+#| "some way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used "
+#| "today with a kernel called Linux. This combination is the <a href=\"/gnu/"
+#| "linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux operating system</strong></a>. "
+#| "GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq."
+#| "html\"> call it \"Linux\" by mistake</a>."
 msgid ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
-"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
-"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
+"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
+"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\"> Hurd, vlastita jezgra GNU-a</a>, još "
+"nije spremna za svakodnevnu upotrebu. GNU se stoga danas uobičajeno koristi 
"
+"s jezgrom zvanom Linux. Ova kombinacija čini <a href=\"/gnu/linux-and-gnu."
+"html\"> <strong>operativni sustav GNU/Linux</strong></a>. GNU/Linux koriste "
+"milijuni ljudi, premda ga mnogi <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\"> "
+"pogrešno nazivaju \"Linuxom\"</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, was "
+"started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing "
+"the Hurd because it is an interesting technical project."
 msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekt GNU</a> pokrenut je 1984. godine s ciljem "
-"razvijanja sustava GNU. Ime &ldquo;GNU&rdquo;rekurzivna je skraćenica "
-"izraza &ldquo;GNU Nije Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation."
-"html\"> \"GNU\" se izgovara</a> kako se i piše, <em>gnu</em>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
@@ -486,8 +513,8 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 # | Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
-# | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, [-2013-] {+2013, 2014+} <a
-# | href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc.
+# | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, [-2013-] {+2013, 2014,
+# | 2015+} <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc.
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
@@ -495,8 +522,8 @@
 #| "fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
-"fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a href=\"http://";
+"www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 <a href=\"http://www.fsf.org";
@@ -522,6 +549,25 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"
 
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#~| "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#~| "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/"
+#~| "pronunciation.html\"> \"GNU\" is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one "
+#~| "syllable, like saying \"grew\" but replacing the <em>r</em> with <em>n</"
+#~| "em>."
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#~ "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#~ "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekt GNU</a> pokrenut je 1984. godine s "
+#~ "ciljem razvijanja sustava GNU. Ime &ldquo;GNU&rdquo;rekurzivna je "
+#~ "skraćenica izraza &ldquo;GNU Nije Unix!&rdquo;. <a 
href=\"/pronunciation/"
+#~ "pronunciation.html\"> \"GNU\" se izgovara</a> kako se i piše, <em>gnu</"
+#~ "em>."
+
 #~ msgid "<a href=\"/provide.html\">What we provide</a>."
 #~ msgstr "<a href=\"/provide.html\">Što pružamo</a>."
 

Index: po/home.it.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.it.po,v
retrieving revision 1.535
retrieving revision 1.536
diff -u -b -r1.535 -r1.536
--- po/home.it.po    15 Aug 2014 09:56:56 -0000   1.535
+++ po/home.it.po    15 Jan 2015 15:59:25 -0000   1.536
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-13 22:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-08-15 11:28+0100\n"
 "Last-Translator: Andrea Pescetti <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Italian\n"
@@ -14,6 +14,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Outdated-Since: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 # type: Content of: <title>
@@ -63,11 +64,23 @@
 msgstr "Cos'è il Progetto GNU?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | GNU is a Unix-like operating system that is <a
+# | href=\"/philosophy/free-sw.html\">free [-software</a>&mdash;it-]
+# | {+software</a> &mdash;that is, it+} respects [-your-] {+users'+} freedom. 
+# | You can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of
+# | GNU</a> (more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free
+# | software.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
+#| "html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install "
+#| "<a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more "
+#| "precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgid ""
 "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more precisely, "
-"GNU/Linux systems) which are entirely free software."
+"html\">free software</a> &mdash;that is, it respects users' freedom. You "
+"can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> "
+"(more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgstr ""
 "GNU è un sistema operativo tipo Unix distribuito come <a href=\"/philosophy/"
 "free-sw.html\">software libero</a>: rispetta la vostra libertà. Potete "
@@ -77,14 +90,27 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | {+The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+# | Unix!&rdquo;.+} <a
+# | href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is pronounced
+# | <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;grew&rdquo; but
+# | replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. {+The development of GNU is
+# | known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+#| "pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+#| "grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
 msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
-msgstr ""
-"Il <a href=\"/gnu/gnu.html\">Progetto GNU</a> è nato nel 1984 con "
-"l'obiettivo di sviluppare il Sistema GNU. Il nome &ldquo;GNU&rdquo; è un "
-"acronimo ricorsivo per &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo; (GNU Non è Unix)."
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The development "
+"of GNU is known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>."
+msgstr ""
+"&ldquo;GNU&rdquo; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">si pronuncia "
+"<em>gh-nu</em></a> (con la <em>g</em> dura, una sola sillaba senza pause tra "
+"la <em>g</em> e la <em>n</em>)."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
@@ -100,39 +126,6 @@
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
 
-# type: Content of: <div><div><p>
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"Un sistema operativo tipo Unix è costituito da un <a href=\"/software/"
-"\">insieme</a> di applicazioni, librerie e strumenti di sviluppo, oltre a un "
-"programma utilizzato per allocare le risorse e comunicare con l'hardware, "
-"noto come kernel."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
-"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
-msgstr ""
-"GNU viene tipicamente usato con un kernel di nome Linux. Questa combinazione "
-"è il <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> <strong>sistema operativo GNU/"
-"Linux</strong></a>. GNU/Linux è usato da milioni di persone, ma molti <a "
-"href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\"> lo chiamano erroneamente &ldquo;"
-"Linux&rdquo;</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
-"continues to be developed because it is an interesting technical project."
-msgstr ""
-"Il kernel specifico di GNU, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd</a>, "
-"continua ad essere sviluppato perché è un progetto tecnicamente 
interessante."
-
 # type: Content of: <table><tr><td><h2>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
@@ -140,11 +133,20 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
+# | [-&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free
+# | software</a>&rdquo;-]{+Free software+} is a matter of liberty, not price. 
+# | To understand the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as in
+# | &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free beer&rdquo;.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+#| "matter of liberty, not price. To understand the concept, you should "
+#| "think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in "
+#| "&ldquo;free beer&rdquo;."
+msgid ""
+"Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, "
+"you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not "
+"as in &ldquo;free beer&rdquo;."
 msgstr ""
 "Il &ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.it.html\">Software Libero</a>&rdquo; "
 "è una questione di libertà, non di prezzo. Per capire il concetto, "
@@ -154,10 +156,22 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | <strong>Free software [-is a matter of-] {+means the users have+} the
+# | [-users'-] freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the
+# | software.</strong> More precisely, it refers to [-four kinds of freedom,-]
+# | {+<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</a>+} for
+# | [-the users-] {+a user+} of the software:
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+#| "distribute, study, change and improve the software.</strong> More "
+#| "precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
 msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"<strong>Free software means the users have the freedom to run, copy, "
 "distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+"it refers to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</"
+"a> for a user of the software:"
 msgstr ""
 "<strong>L'espressione &ldquo;Software Libero&rdquo; si riferisce alla "
 "libertà dell'utente di eseguire, copiare, distribuire, studiare, cambiare e "
@@ -199,20 +213,72 @@
 "miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio "
 "(libertà 3). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito."
 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Developments in technology and network use have made these freedoms <a href="
+"\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">even more important "
+"now</a> than they were in 1983."
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <div><div><h2>
-msgid "How to pronounce GNU"
-msgstr "Come pronunciare GNU"
+msgid "More about GNU"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+# | [-A-]{+GNU is a+} Unix-like operating [-system-] {+system. That means
+# | it+} is a [-<a href=\"/software/\">software collection</a>-]
+# | {+collection+} of {+many programs:+} applications, libraries, [-and-]
+# | developer tools, {+even games,+} plus a program to allocate resources and
+# | talk to the hardware, known as a kernel. {+Many of these programs are
+# | released under the auspices of the GNU Project; those we call <a
+# | href=\"/software/\">GNU packages</a>.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
+#| "collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
+#| "program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgid ""
+"GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many "
+"programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel. "
+"Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project; "
+"those we call <a href=\"/software/\">GNU packages</a>."
+msgstr ""
+"Un sistema operativo tipo Unix è costituito da un <a href=\"/software/"
+"\">insieme</a> di applicazioni, librerie e strumenti di sviluppo, oltre a un "
+"programma utilizzato per allocare le risorse e comunicare con l'hardware, "
+"noto come kernel."
 
-# type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
-"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
-"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
+"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
+"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
 msgstr ""
-"&ldquo;GNU&rdquo; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">si pronuncia "
-"<em>gh-nu</em></a> (con la <em>g</em> dura, una sola sillaba senza pause tra "
-"la <em>g</em> e la <em>n</em>)."
+"GNU viene tipicamente usato con un kernel di nome Linux. Questa combinazione "
+"è il <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> <strong>sistema operativo GNU/"
+"Linux</strong></a>. GNU/Linux è usato da milioni di persone, ma molti <a "
+"href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\"> lo chiamano erroneamente &ldquo;"
+"Linux&rdquo;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+# | GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The [-Hurd</a>
+# | continues to be developed-] {+Hurd</a>, was started in 1990 (before Linux
+# | was started). Volunteers continue developing the Hurd+} because it is an
+# | interesting technical project.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
+#| "continues to be developed because it is an interesting technical project."
+msgid ""
+"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, was "
+"started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing "
+"the Hurd because it is an interesting technical project."
+msgstr ""
+"Il kernel specifico di GNU, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd</a>, "
+"continua ad essere sviluppato perché è un progetto tecnicamente 
interessante."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -427,10 +493,18 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
+# | Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
+# | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, [-2014-] {+2014,
+# | 2015+} <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href="
+#| "\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
-"fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a href=\"http://";
+"www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
@@ -461,6 +535,19 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "Ultima modifica:"
 
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#~ "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#~ "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+#~ msgstr ""
+#~ "Il <a href=\"/gnu/gnu.html\">Progetto GNU</a> è nato nel 1984 con "
+#~ "l'obiettivo di sviluppare il Sistema GNU. Il nome &ldquo;GNU&rdquo; è un "
+#~ "acronimo ricorsivo per &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo; (GNU Non è Unix)."
+
+#~ msgid "How to pronounce GNU"
+#~ msgstr "Come pronunciare GNU"
+
 #~ msgid "<a href=\"/provide.html\">What we provide</a>."
 #~ msgstr "<a href=\"/provide.html\">Cosa forniamo</a>."
 

Index: po/home.ja.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.ja.po,v
retrieving revision 1.300
retrieving revision 1.301
diff -u -b -r1.300 -r1.301
--- po/home.ja.po    28 Nov 2014 02:59:55 -0000   1.300
+++ po/home.ja.po    15 Jan 2015 15:59:26 -0000   1.301
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-13 22:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-11-28 11:25+0900\n"
 "Last-Translator: NIIBE Yutaka <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Japanese <address@hidden>\n"
@@ -15,6 +15,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Outdated-Since: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "The GNU Operating System"
@@ -58,11 +59,17 @@
 msgstr "GNUとは?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
+#| "html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install "
+#| "<a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more "
+#| "precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgid ""
 "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more precisely, "
-"GNU/Linux systems) which are entirely free software."
+"html\">free software</a> &mdash;that is, it respects users' freedom. You "
+"can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> "
+"(more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgstr ""
 "GNUはUnixライクなオペレーティング・システム
で、(皆さんの自由を尊重する)<a "
 
"href=\"/philosophy/free-sw.html\">自由ソフトウェア</a>です。皆さんは、すべて"
@@ -70,14 +77,21 @@
 "り正確にはGNU/Linuxシステム
)をインストールすることができます。"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+#| "pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+#| "grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
 msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
-msgstr ""
-"<a 
href=\"/gnu/gnu.html\">GNUプロジェクト</a>は1984年に発足し、GNUシステãƒ
 ã‚’"
-"開発しています。&ldquo;GNU&rdquo;という名称は、&ldquo;GNU's 
Not Unix!&rdquo;"
-"(GNUはUnixではない!)の再帰頭字語です。"
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The development "
+"of GNU is known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>."
+msgstr ""
+"<a 
href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo;は<em>グヌー</"
+"em>[ˈgnuː]と発音</a>します。一音節で、&ldquo;grew&rdquo;の<em>r</em>を<em>n</"
+"em>で置き換えて言うようにです。"
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
@@ -91,58 +105,38 @@
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
 
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"Unixライクなオペレーティング・システム
は、アプリケーション、ライブラリ、開発"
-"ツール、そしてカーネルと呼ばれるリソースを割り当てハードウェアとやりとりする"
-"プログラム、からなる<a 
href=\"/software/\">ソフトウェアのコレクション</a>で"
-"す。"
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
-"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
-msgstr ""
-"GNUはå…
¸åž‹çš„にはLinuxと呼ばれるカーネルとともに使われます。この組み合わせが<a
 "
-"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linuxオペレーティング・システãƒ
 "
-"</strong></a>です。GNU/Linuxは何百万人もの人に使われています。<a
 href=\"/gnu/"
-"gnu-linux-faq.html\">間違って&ldquo;Linux&rdquo;と呼ばれていますけれども</"
-"a>。"
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
-"continues to be developed because it is an interesting technical project."
-msgstr ""
-"GNU自身のカーネル、<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> 
は興味深"
-"い技術的プロジェクトですので、開発は続きます。"
-
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr "自由ソフトウェアとは?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+#| "matter of liberty, not price. To understand the concept, you should "
+#| "think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in "
+#| "&ldquo;free beer&rdquo;."
+msgid ""
+"Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, "
+"you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not "
+"as in &ldquo;free beer&rdquo;."
 msgstr ""
 "「<a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">自由ソフトウェア</a>」は自由の問題であ"
 
"り、値段の問題ではありません。この考え方を理解するには、「ビール飲み放題"
 "(free beer)」ではなく、「言論の自由(free 
speech)」を考えてください。"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+#| "distribute, study, change and improve the software.</strong> More "
+#| "precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
 msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"<strong>Free software means the users have the freedom to run, copy, "
 "distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+"it refers to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</"
+"a> for a user of the software:"
 msgstr ""
 "<strong>自由ソフトウェアで問題とするのは、利用者
がソフトウェアを実行、コ"
 "ピー、配布、研究、変更、改良する自由です。</strong> 
より正確に言えば、自由ソ"
@@ -178,19 +172,60 @@
 "られるようにする自由 
(第三の自由)。ソースコードへのアクセスは、この前提条件の"
 "一つです。"
 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Developments in technology and network use have made these freedoms <a href="
+"\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">even more important "
+"now</a> than they were in 1983."
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <div><div><h2>
-msgid "How to pronounce GNU"
-msgstr "GNUの発音の仕方"
+msgid "More about GNU"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
+#| "collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
+#| "program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgid ""
+"GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many "
+"programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel. "
+"Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project; "
+"those we call <a href=\"/software/\">GNU packages</a>."
+msgstr ""
+"Unixライクなオペレーティング・システム
は、アプリケーション、ライブラリ、開発"
+"ツール、そしてカーネルと呼ばれるリソースを割り当てハードウェアとやりとりする"
+"プログラム、からなる<a 
href=\"/software/\">ソフトウェアのコレクション</a>で"
+"す。"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
-"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
-"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
+"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
+"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
 msgstr ""
-"<a 
href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo;は<em>グヌー</"
-"em>[ˈgnuː]と発音</a>します。一音節で、&ldquo;grew&rdquo;の<em>r</em>を<em>n</"
-"em>で置き換えて言うようにです。"
+"GNUはå…
¸åž‹çš„にはLinuxと呼ばれるカーネルとともに使われます。この組み合わせが<a
 "
+"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linuxオペレーティング・システãƒ
 "
+"</strong></a>です。GNU/Linuxは何百万人もの人に使われています。<a
 href=\"/gnu/"
+"gnu-linux-faq.html\">間違って&ldquo;Linux&rdquo;と呼ばれていますけれども</"
+"a>。"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
+#| "continues to be developed because it is an interesting technical project."
+msgid ""
+"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, was "
+"started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing "
+"the Hurd because it is an interesting technical project."
+msgstr ""
+"GNU自身のカーネル、<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> 
は興味深"
+"い技術的プロジェクトですので、開発は続きます。"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
@@ -389,10 +424,15 @@
 "\"http://fsf.org.in/\";>インド</a>に姉妹団体があります。"
 
 #. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href="
+#| "\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
-"fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a href=\"http://";
+"www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
@@ -419,6 +459,18 @@
 msgstr "最終更新:"
 
 #~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#~ "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#~ "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a 
href=\"/gnu/gnu.html\">GNUプロジェクト</a>は1984年に発足し、GNUシステãƒ
 "
+#~ 
"を開発しています。&ldquo;GNU&rdquo;という名称は、&ldquo;GNU's 
Not Unix!"
+#~ "&rdquo;(GNUはUnixではない!)の再帰頭字語です。"
+
+#~ msgid "How to pronounce GNU"
+#~ msgstr "GNUの発音の仕方"
+
+#~ msgid ""
 #~ "Thirty years ago this month, the <a href=\"/gnu/initial-announcement.html"
 #~ "\">GNU system announcement</a> sparked a conversation that has grown into "
 #~ "the global free software movement. Now <a href=\"/gnu30/gnu30.html\">we "

Index: po/home.ko.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.ko.po,v
retrieving revision 1.114
retrieving revision 1.115
diff -u -b -r1.114 -r1.115
--- po/home.ko.po    28 Sep 2014 08:27:03 -0000   1.114
+++ po/home.ko.po    15 Jan 2015 15:59:26 -0000   1.115
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-13 22:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-09-28 16:59+0900\n"
 "Last-Translator: Jongmin Yoon <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Korean <address@hidden>\n"
@@ -59,11 +59,17 @@
 msgstr "GNU란 무엇인가?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
+#| "html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install "
+#| "<a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more "
+#| "precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgid ""
 "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more precisely, "
-"GNU/Linux systems) which are entirely free software."
+"html\">free software</a> &mdash;that is, it respects users' freedom. You "
+"can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> "
+"(more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgstr ""
 "GNU는 유닉스 형태의 운영체제로 <a 
href=\"/philosophy/free-sw.ko.html\">자유 "
 "소프트웨어</a>이며 여러분의 자유를 존중합니다. 
여러분은 완전히 자유 소프트웨"
@@ -71,10 +77,17 @@
 "할 수 있습니다."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+#| "pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+#| "grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
 msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The development "
+"of GNU is known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>."
 msgstr ""
 "<a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU 프로젝트</a>는 GNU 시스템을 
개발하기 위해 1984"
 "년에 시작되었습니다. &ldquo;GNU&rdquo;라는 이름은 &ldquo;GNU's 
Not Unix!"
@@ -95,48 +108,21 @@
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
 
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"유닉스 형태의 운영체제란, 애플리케이션과 라이브러리, 
개발 도구, 그리고 시스"
-"템 리소스를 할당하고 하드웨어와 통신하는 커널이라는 
프로그램을 합한 <a href="
-"\"/software/\">소프트웨어 모음</a>입니다."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
-"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU 자체 커널 Hurd</a>는 일상ì 
ìœ¼ë¡œ 사용"
-"하기 위해서는 조금 더 준비가 필요하기 때문에, 현재는 
일반적으로 리눅스 커널"
-"을 많이 사용되고 있습니다. 이 조합을 <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html"
-"\"><strong>GNU/리눅스 운영체제</strong></a>라고 부릅니다. 많은 
사람들이 <a "
-"href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">\"리눅스\"라고 잘못 부르고 
있지만</a>, 올바"
-"른 이름인 GNU/리눅스는 수백만의 사람들이 사용하고 
있습니다."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
-"continues to be developed because it is an interesting technical project."
-msgstr ""
-"GNU에서 제작한 커널인, <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">허드</a>는 재미있"
-"는 기술 프로젝트이므로 꾸준히 개발될 것입니다."
-
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr "자유 소프트웨어란 무엇인가?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+#| "matter of liberty, not price. To understand the concept, you should "
+#| "think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in "
+#| "&ldquo;free beer&rdquo;."
+msgid ""
+"Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, "
+"you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not "
+"as in &ldquo;free beer&rdquo;."
 msgstr ""
 "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.ko.html\">자유 
소프트웨어</a>&rdquo;는 "
 "자유에 대한 것이지 가격에 대한 것이 아닙니다. 이러한 
개념을 이해하려면 "
@@ -146,10 +132,17 @@
 "될 우려가 조금 적습니다."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+#| "distribute, study, change and improve the software.</strong> More "
+#| "precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
 msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"<strong>Free software means the users have the freedom to run, copy, "
 "distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+"it refers to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</"
+"a> for a user of the software:"
 msgstr ""
 "<strong>자유 소프트웨어는 사용자가 소프트웨어를 실행하고
, 복제하고, 배포하"
 "고, 학습하고, 개작하고 향상시킬 수 있는 자유가 
중요합니다.</strong> 좀더 구체"
@@ -183,22 +176,60 @@
 "누릴 수 있게 그것을 발표할 자유. 이를 위해서는 역시 
소스 코드에 대한 접근이 "
 "전제되어야 합니다."
 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Developments in technology and network use have made these freedoms <a href="
+"\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">even more important "
+"now</a> than they were in 1983."
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <div><div><h2>
-msgid "How to pronounce GNU"
-msgstr "GNU의 발음"
+msgid "More about GNU"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
+#| "collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
+#| "program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgid ""
+"GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many "
+"programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel. "
+"Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project; "
+"those we call <a href=\"/software/\">GNU packages</a>."
+msgstr ""
+"유닉스 형태의 운영체제란, 애플리케이션과 라이브러리, 
개발 도구, 그리고 시스"
+"템 리소스를 할당하고 하드웨어와 통신하는 커널이라는 
프로그램을 합한 <a href="
+"\"/software/\">소프트웨어 모음</a>입니다."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
-"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
-"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
+"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
+"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
 msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU 프로젝트</a>는 GNU 시스템을 
개발하기 위해 1984"
-"년에 시작되었습니다. &ldquo;GNU&rdquo;라는 이름은 &ldquo;GNU's 
Not Unix!"
-"&rdquo;라는 재귀적 문장의 두문자어인데, <a 
href=\"/pronunciation/"
-"pronunciation.html\">&lsquo;<strong>그누</strong>&rsquo;라고 한 음ì 
ˆë¡œ 발음합"
-"니다.</a> \"grew\"라는 단어의 철 중 <em>r</em>대신 <em>n</em>을 
넣어 발음한 "
-"것과 비슷합니다."
+"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU 자체 커널 Hurd</a>는 일상ì 
ìœ¼ë¡œ 사용"
+"하기 위해서는 조금 더 준비가 필요하기 때문에, 현재는 
일반적으로 리눅스 커널"
+"을 많이 사용되고 있습니다. 이 조합을 <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html"
+"\"><strong>GNU/리눅스 운영체제</strong></a>라고 부릅니다. 많은 
사람들이 <a "
+"href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">\"리눅스\"라고 잘못 부르고 
있지만</a>, 올바"
+"른 이름인 GNU/리눅스는 수백만의 사람들이 사용하고 
있습니다."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
+#| "continues to be developed because it is an interesting technical project."
+msgid ""
+"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, was "
+"started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing "
+"the Hurd because it is an interesting technical project."
+msgstr ""
+"GNU에서 제작한 커널인, <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">허드</a>는 재미있"
+"는 기술 프로젝트이므로 꾸준히 개발될 것입니다."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
@@ -408,10 +439,15 @@
 "\"http://fsf.org.in/\";>인도</a>에 자매 기관을 갖고 있습니다."
 
 #. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href="
+#| "\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
-"fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a href=\"http://";
+"www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 <a href=\"http://www.fsf.org";
@@ -437,6 +473,21 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "최종 수정일:"
 
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#~ "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#~ "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU 프로젝트</a>는 GNU 시스템을 
개발하기 위해 "
+#~ "1984년에 시작되었습니다. &ldquo;GNU&rdquo;라는 이름은 
&ldquo;GNU's Not "
+#~ "Unix!&rdquo;라는 재귀적 문장의 두문자어인데, <a 
href=\"/pronunciation/"
+#~ "pronunciation.html\">&lsquo;<strong>그누</strong>&rsquo;라고 한 음ì 
ˆë¡œ 발"
+#~ "음합니다.</a> \"grew\"라는 단어의 철 중 <em>r</em>대신 
<em>n</em>을 넣어 "
+#~ "발음한 것과 비슷합니다."
+
+#~ msgid "How to pronounce GNU"
+#~ msgstr "GNU의 발음"
+
 #~ msgid "<a href=\"/provide.html\">What we provide</a>."
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"/provide.html\">링크된 페이지</a>에서 우리가 ì 
œê³µí•˜ëŠ” 것들을 확"

Index: po/home.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.nl.po,v
retrieving revision 1.253
retrieving revision 1.254
diff -u -b -r1.253 -r1.254
--- po/home.nl.po    13 Aug 2014 22:27:33 -0000   1.253
+++ po/home.nl.po    15 Jan 2015 15:59:26 -0000   1.254
@@ -1,7 +1,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GNU Web translation\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-13 22:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-05-23 19:56+0100\n"
 "Last-Translator: Tom Uijldert <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Dutch Web Translators\n"
@@ -67,9 +67,9 @@
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 # | GNU is a Unix-like operating system that is <a
-# | href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;it respects your
-# | freedom. You can install <a
-# | [-href=\"/distros/free-distros.html\">Linux-based-]
+# | href=\"/philosophy/free-sw.html\">free [-software</a>&mdash;it-]
+# | {+software</a> &mdash;that is, it+} respects [-your-] {+users'+} freedom. 
+# | You can install <a [-href=\"/distros/free-distros.html\">Linux-based-]
 # | {+href=\"/distros/free-distros.html\">+} versions of GNU</a> {+(more
 # | precisely, GNU/Linux systems)+} which are entirely free software.
 #, fuzzy
@@ -80,9 +80,9 @@
 #| "which are entirely free software."
 msgid ""
 "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more precisely, "
-"GNU/Linux systems) which are entirely free software."
+"html\">free software</a> &mdash;that is, it respects users' freedom. You "
+"can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> "
+"(more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgstr ""
 "GNU is een Unix-achtig besturingssysteem van <a href=\"/philosophy/free-sw."
 "nl.html\">vrije software</a>&mdash;het respecteert je vrijheid. Je kunt <a "
@@ -91,12 +91,15 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-# | The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to
-# | develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym
-# | for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. [-<a
-# | href=\"/pronunciation/pronunciation.html\"> \"GNU\" is pronounced
-# | <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying \"grew\" but replacing
-# | the <em>r</em> with <em>n</em>.-]
+# | The [-<a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to
+# | develop the GNU system. The-] name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive
+# | acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a
+# | [-href=\"/pronunciation/pronunciation.html\"> \"GNU\"-]
+# | {+href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo;+} is
+# | pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying [-\"grew\"-]
+# | {+&ldquo;grew&rdquo;+} but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. 
+# | {+The development of GNU is known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU
+# | Project</a>.+}
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
@@ -106,9 +109,11 @@
 #| "syllable, like saying \"grew\" but replacing the <em>r</em> with <em>n</"
 #| "em>."
 msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The development "
+"of GNU is known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>."
 msgstr ""
 "Het <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> begon in 1984 met de "
 "ontwikkeling van het GNU systeem. De naam &ldquo;GNU&rdquo; is een "
@@ -130,52 +135,6 @@
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
 
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"Unix besturingssystemen zijn opgebouwd uit een <a href=\"/software/\">aantal "
-"programma's</a> bestaande uit toepassingen, bibliotheken en ontwikkel "
-"gereedschap&mdash;in combinatie met programma's die de computer apparatuur "
-"aanstuurt, wat als geheel bekend staat als de kernel."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-# | [-<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is
-# | some way from being ready for daily use. Thus,-]GNU is typically used
-# | [-today-] with a kernel called Linux. This combination is the <a
-# | href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">[- -]<strong>GNU/Linux operating
-# | system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a
-# | href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">[- -]call it [-\"Linux\"-]
-# | {+&ldquo;Linux&rdquo;+} by mistake</a>.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is "
-#| "some way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used "
-#| "today with a kernel called Linux. This combination is the <a href=\"/gnu/"
-#| "linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux operating system</strong></a>. "
-#| "GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq."
-#| "html\"> call it \"Linux\" by mistake</a>."
-msgid ""
-"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
-"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">De Hurd, GNU's eigen kernel</a>, is nog "
-"niet geschikt voor dagelijks gebruik. Daarom wordt GNU hoofdzakelijk "
-"gebruikt in combinatie met de Linux kernel. Dit noemt men het <a href=\"/"
-"gnu/linux-and-gnu.nl.html\"> <strong>GNU/Linux besturingssysteem</strong></"
-"a>. GNU/Linux wordt door miljoenen gebruikt maar door velen abusievelijk <a "
-"href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\"> \"Linux\" genoemd</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
-"continues to be developed because it is an interesting technical project."
-msgstr ""
-
 # type: Content of: <table><tr><td><h2>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
@@ -183,11 +142,20 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
+# | [-&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free
+# | software</a>&rdquo;-]{+Free software+} is a matter of liberty, not price. 
+# | To understand the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as in
+# | &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free beer&rdquo;.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+#| "matter of liberty, not price. To understand the concept, you should "
+#| "think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in "
+#| "&ldquo;free beer&rdquo;."
+msgid ""
+"Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, "
+"you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not "
+"as in &ldquo;free beer&rdquo;."
 msgstr ""
 "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.nl.html\">Vrije software</a>&rdquo; "
 "gaat over vrijheid, niet over het prijskaartje. Om dit te begrijpen moet je "
@@ -201,10 +169,22 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | <strong>Free software [-is a matter of-] {+means the users have+} the
+# | [-users'-] freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the
+# | software.</strong> More precisely, it refers to [-four kinds of freedom,-]
+# | {+<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</a>+} for
+# | [-the users-] {+a user+} of the software:
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+#| "distribute, study, change and improve the software.</strong> More "
+#| "precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
 msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"<strong>Free software means the users have the freedom to run, copy, "
 "distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+"it refers to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</"
+"a> for a user of the software:"
 msgstr ""
 "Vrije software gaat over de vrijheid van de gebruiker om software te kunnen "
 "gebruiken, kopi&euml;ren, bestuderen, distribueren en verbeteren. Het gaat "
@@ -250,36 +230,77 @@
 "geven aan het publiek zodat de hele gemeenschap ervan kan profiteren "
 "(vrijheid 3). Ook hiervoor moet je toegang hebben tot de broncode."
 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Developments in technology and network use have made these freedoms <a href="
+"\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">even more important "
+"now</a> than they were in 1983."
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <div><div><h2>
-msgid "How to pronounce GNU"
+msgid "More about GNU"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-# | [-The-]<a [-href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to
-# | develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym
-# | for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a
-# | href=\"/pronunciation/pronunciation.html\"> \"GNU\"-]
-# | {+href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo;+} is
-# | pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying [-\"grew\"-]
-# | {+&ldquo;grew&rdquo;+} but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>.
+# | [-A-]{+GNU is a+} Unix-like operating [-system-] {+system. That means
+# | it+} is a [-<a href=\"/software/\">software collection</a>-]
+# | {+collection+} of {+many programs:+} applications, libraries, [-and-]
+# | developer tools, {+even games,+} plus a program to allocate resources and
+# | talk to the hardware, known as a kernel. {+Many of these programs are
+# | released under the auspices of the GNU Project; those we call <a
+# | href=\"/software/\">GNU packages</a>.+}
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-#| "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
-#| "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/"
-#| "pronunciation.html\"> \"GNU\" is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one "
-#| "syllable, like saying \"grew\" but replacing the <em>r</em> with <em>n</"
-#| "em>."
+#| "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
+#| "collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
+#| "program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgid ""
+"GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many "
+"programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel. "
+"Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project; "
+"those we call <a href=\"/software/\">GNU packages</a>."
+msgstr ""
+"Unix besturingssystemen zijn opgebouwd uit een <a href=\"/software/\">aantal "
+"programma's</a> bestaande uit toepassingen, bibliotheken en ontwikkel "
+"gereedschap&mdash;in combinatie met programma's die de computer apparatuur "
+"aanstuurt, wat als geheel bekend staat als de kernel."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+# | [-<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is
+# | some way from being ready for daily use. Thus,-]GNU is typically used
+# | [-today-] with a kernel called Linux. This combination is the <a
+# | href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">[- -]<strong>GNU/Linux operating
+# | system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a
+# | href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">[- -]call it [-\"Linux\"-]
+# | {+&ldquo;Linux&rdquo;+} by mistake</a>.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is "
+#| "some way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used "
+#| "today with a kernel called Linux. This combination is the <a href=\"/gnu/"
+#| "linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux operating system</strong></a>. "
+#| "GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq."
+#| "html\"> call it \"Linux\" by mistake</a>."
 msgid ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
-"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
-"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
+"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
+"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">De Hurd, GNU's eigen kernel</a>, is nog "
+"niet geschikt voor dagelijks gebruik. Daarom wordt GNU hoofdzakelijk "
+"gebruikt in combinatie met de Linux kernel. Dit noemt men het <a href=\"/"
+"gnu/linux-and-gnu.nl.html\"> <strong>GNU/Linux besturingssysteem</strong></"
+"a>. GNU/Linux wordt door miljoenen gebruikt maar door velen abusievelijk <a "
+"href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\"> \"Linux\" genoemd</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, was "
+"started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing "
+"the Hurd because it is an interesting technical project."
 msgstr ""
-"Het <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> begon in 1984 met de "
-"ontwikkeling van het GNU systeem. De naam &ldquo;GNU&rdquo; is een "
-"recursieve afkorting voor &ldquo;GNU's Niet Unix&rdquo; en wordt "
-"uitgesproken als <em>knoe</em> met een zachte k."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -599,8 +620,8 @@
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
 # | Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
-# | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, [-2012-] {+2012, 2013, 2014+} <a
-# | href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc.
+# | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, [-2012-] {+2012, 2013, 2014,
+# | 2015+} <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc.
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
@@ -608,8 +629,8 @@
 #| "org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
-"fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a href=\"http://";
+"www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
@@ -637,6 +658,25 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "Laatste wijziging:"
 
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#~| "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#~| "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/"
+#~| "pronunciation.html\"> \"GNU\" is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one "
+#~| "syllable, like saying \"grew\" but replacing the <em>r</em> with <em>n</"
+#~| "em>."
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#~ "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#~ "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+#~ msgstr ""
+#~ "Het <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> begon in 1984 met de "
+#~ "ontwikkeling van het GNU systeem. De naam &ldquo;GNU&rdquo; is een "
+#~ "recursieve afkorting voor &ldquo;GNU's Niet Unix&rdquo; en wordt "
+#~ "uitgesproken als <em>knoe</em> met een zachte k."
+
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #~ msgid "<a href=\"/provide.html\">What we provide</a>."
 #~ msgstr "<a href=\"/provide.nl.html\">Wat we bieden</a>"

Index: po/home.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.pl.po,v
retrieving revision 1.290
retrieving revision 1.291
diff -u -b -r1.290 -r1.291
--- po/home.pl.po    19 Aug 2014 03:56:34 -0000   1.290
+++ po/home.pl.po    15 Jan 2015 15:59:26 -0000   1.291
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-13 22:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-08-18 21:49-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
@@ -16,6 +16,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Outdated-Since: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -61,11 +62,23 @@
 msgstr "Czym jest GNU?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | GNU is a Unix-like operating system that is <a
+# | href=\"/philosophy/free-sw.html\">free [-software</a>&mdash;it-]
+# | {+software</a> &mdash;that is, it+} respects [-your-] {+users'+} freedom. 
+# | You can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of
+# | GNU</a> (more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free
+# | software.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
+#| "html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install "
+#| "<a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more "
+#| "precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgid ""
 "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more precisely, "
-"GNU/Linux systems) which are entirely free software."
+"html\">free software</a> &mdash;that is, it respects users' freedom. You "
+"can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> "
+"(more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgstr ""
 "GNU jest to Uniksopodobny system operacyjny będący <a href=\"/philosophy/"
 "free-sw.html\">wolnym oprogramowaniem</a>&nbsp;&ndash; respektuje Waszą "
@@ -74,15 +87,26 @@
 "oprogramowaniem."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | {+The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+# | Unix!&rdquo;.+} <a
+# | href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is pronounced
+# | <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;grew&rdquo; but
+# | replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. {+The development of GNU is
+# | known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+#| "pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+#| "grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
 msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekt GNU</a> został zapoczątkowany w&nbsp;roku 
"
-"1984 aby&nbsp;opracować system operacyjny GNU. Nazwa &bdquo;GNU&rdquo; jest "
-"rekurencyjnym akronimem znaczącym &bdquo;GNU's Not Unix!&rdquo; [GNU nie "
-"jest UNIXem]."
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The development "
+"of GNU is known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&bdquo;GNU&rdquo; się wymawia "
+"po&nbsp;prostu <em>gnu</em></a> jako jedna sylaba z&nbsp;twardym 'g'."
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
@@ -96,47 +120,25 @@
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
 
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"System Unikso-podobne jest <a href=\"/software/\">zbiorem programów</a>, "
-"bibliotek i&nbsp;narzędzi deweloperskich, oraz&nbsp;programu, nazywanego "
-"jądrem systemu, który przydziela zasoby i&nbsp;komunikuje się ze 
sprzętem."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
-"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
-msgstr ""
-"GNU jest zwykle używane z&nbsp;jądrem o nazwie Linux. Ta kombinacja to <a "
-"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>System Operacyjny GNU/Linux</"
-"strong></a>. GNU/Linux jest używany przez miliony ludzi, choć&nbsp;wielu <a 
"
-"href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">przez pomyłkę nazywa go 
&bdquo;Linux&rdquo;"
-"</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
-"continues to be developed because it is an interesting technical project."
-msgstr ""
-"Jądro GNU, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, jest nadal "
-"rozwijane bo&nbsp;to projekt ciekawy z&nbsp;punktu widzenia technicznego."
-
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr "Czym jest wolne oprogramowanie?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
+# | [-&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free
+# | software</a>&rdquo;-]{+Free software+} is a matter of liberty, not price. 
+# | To understand the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as in
+# | &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free beer&rdquo;.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+#| "matter of liberty, not price. To understand the concept, you should "
+#| "think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in "
+#| "&ldquo;free beer&rdquo;."
+msgid ""
+"Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, "
+"you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not "
+"as in &ldquo;free beer&rdquo;."
 msgstr ""
 "&bdquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Wolne oprogramowanie</a>&rdquo; "
 "to kwestia wolności, a&nbsp;nie&nbsp;ceny, choć&nbsp;oba słowa po&nbsp;"
@@ -145,10 +147,22 @@
 "lub&nbsp;&bdquo;free beer&rdquo; [darmowe piwo]."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | <strong>Free software [-is a matter of-] {+means the users have+} the
+# | [-users'-] freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the
+# | software.</strong> More precisely, it refers to [-four kinds of freedom,-]
+# | {+<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</a>+} for
+# | [-the users-] {+a user+} of the software:
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+#| "distribute, study, change and improve the software.</strong> More "
+#| "precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
 msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"<strong>Free software means the users have the freedom to run, copy, "
 "distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+"it refers to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</"
+"a> for a user of the software:"
 msgstr ""
 "<strong>Wolne oprogramowanie to&nbsp;kwestia wolności użytkownika aby&nbsp;"
 "uruchamiał, powielał, rozprowadzał, badał, zmieniał oraz&nbsp;ulepszał "
@@ -188,18 +202,70 @@
 "ulepszeń, dzięki czemu może z&nbsp;nich skorzystać cała społeczność 
(wolność "
 "3). Warunkiem koniecznym jest tu dostęp do&nbsp;kodu źródłowego."
 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Developments in technology and network use have made these freedoms <a href="
+"\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">even more important "
+"now</a> than they were in 1983."
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <div><div><h2>
-msgid "How to pronounce GNU"
-msgstr "Jak wymawiać GNU"
+msgid "More about GNU"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+# | [-A-]{+GNU is a+} Unix-like operating [-system-] {+system. That means
+# | it+} is a [-<a href=\"/software/\">software collection</a>-]
+# | {+collection+} of {+many programs:+} applications, libraries, [-and-]
+# | developer tools, {+even games,+} plus a program to allocate resources and
+# | talk to the hardware, known as a kernel. {+Many of these programs are
+# | released under the auspices of the GNU Project; those we call <a
+# | href=\"/software/\">GNU packages</a>.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
+#| "collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
+#| "program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgid ""
+"GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many "
+"programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel. "
+"Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project; "
+"those we call <a href=\"/software/\">GNU packages</a>."
+msgstr ""
+"System Unikso-podobne jest <a href=\"/software/\">zbiorem programów</a>, "
+"bibliotek i&nbsp;narzędzi deweloperskich, oraz&nbsp;programu, nazywanego "
+"jądrem systemu, który przydziela zasoby i&nbsp;komunikuje się ze 
sprzętem."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
-"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
-"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
+"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
+"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
 msgstr ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&bdquo;GNU&rdquo; się wymawia "
-"po&nbsp;prostu <em>gnu</em></a> jako jedna sylaba z&nbsp;twardym 'g'."
+"GNU jest zwykle używane z&nbsp;jądrem o nazwie Linux. Ta kombinacja to <a "
+"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>System Operacyjny GNU/Linux</"
+"strong></a>. GNU/Linux jest używany przez miliony ludzi, choć&nbsp;wielu <a 
"
+"href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">przez pomyłkę nazywa go 
&bdquo;Linux&rdquo;"
+"</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+# | GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The [-Hurd</a>
+# | continues to be developed-] {+Hurd</a>, was started in 1990 (before Linux
+# | was started). Volunteers continue developing the Hurd+} because it is an
+# | interesting technical project.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
+#| "continues to be developed because it is an interesting technical project."
+msgid ""
+"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, was "
+"started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing "
+"the Hurd because it is an interesting technical project."
+msgstr ""
+"Jądro GNU, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, jest nadal "
+"rozwijane bo&nbsp;to projekt ciekawy z&nbsp;punktu widzenia technicznego."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
@@ -401,10 +467,18 @@
 "\">w&nbsp;Indiach</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
+# | Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
+# | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, [-2014-] {+2014,
+# | 2015+} <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href="
+#| "\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
-"fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a href=\"http://";
+"www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
@@ -434,3 +508,16 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#~ "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#~ "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekt GNU</a> został zapoczątkowany w&nbsp;"
+#~ "roku 1984 aby&nbsp;opracować system operacyjny GNU. Nazwa &bdquo;"
+#~ "GNU&rdquo; jest rekurencyjnym akronimem znaczącym &bdquo;GNU's Not Unix!"
+#~ "&rdquo; [GNU nie jest UNIXem]."
+
+#~ msgid "How to pronounce GNU"
+#~ msgstr "Jak wymawiać GNU"

Index: po/home.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.pot,v
retrieving revision 1.242
retrieving revision 1.243
diff -u -b -r1.242 -r1.243
--- po/home.pot 13 Aug 2014 22:27:34 -0000   1.242
+++ po/home.pot 15 Jan 2015 15:59:26 -0000   1.243
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-13 22:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -50,17 +50,20 @@
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "GNU is a Unix-like operating system that is <a "
-"href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;it respects your "
-"freedom. You can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions "
-"of GNU</a> (more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free "
-"software."
+"href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a> &mdash;that is, it "
+"respects users' freedom. You can install <a "
+"href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more precisely, "
+"GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not "
+"Unix!&rdquo;. <a "
+"href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is pronounced "
+"<em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;grew&rdquo; but "
+"replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The development of GNU is known "
+"as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
@@ -76,44 +79,23 @@
 msgid "</a>"
 msgstr ""
 
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating "
-"system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a "
-"href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
-"continues to be developed because it is an interesting technical project."
-msgstr ""
-
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
+"Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, "
+"you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not "
+"as in &ldquo;free beer&rdquo;."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"<strong>Free software means the users have the freedom to run, copy, "
 "distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+"it refers to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential "
+"freedoms</a> for a user of the software:"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -139,15 +121,39 @@
 "source code is a precondition for this."
 msgstr ""
 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Developments in technology and network use have made these freedoms <a "
+"href=\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">even more "
+"important now</a> than they were in 1983."
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <div><div><h2>
-msgid "How to pronounce GNU"
+msgid "More about GNU"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many "
+"programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel. "
+"Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project; "
+"those we call <a href=\"/software/\">GNU packages</a>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating "
+"system</strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a "
+"href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
-"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying "
-"&ldquo;grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, was "
+"started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing "
+"the Hurd because it is an interesting technical project."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -305,7 +311,7 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a "
 "href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
 

Index: po/home.ru.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.ru.po,v
retrieving revision 1.459
retrieving revision 1.460
diff -u -b -r1.459 -r1.460
--- po/home.ru.po    14 Aug 2014 04:29:51 -0000   1.459
+++ po/home.ru.po    15 Jan 2015 15:59:26 -0000   1.460
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-13 22:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-08-13 17:17+0000\n"
 "Last-Translator: Ineiev <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Russian <address@hidden>\n"
@@ -15,6 +15,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Outdated-Since: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -64,11 +65,23 @@
 msgstr "Что такое GNU?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | GNU is a Unix-like operating system that is <a
+# | href=\"/philosophy/free-sw.html\">free [-software</a>&mdash;it-]
+# | {+software</a> &mdash;that is, it+} respects [-your-] {+users'+} freedom. 
+# | You can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of
+# | GNU</a> (more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free
+# | software.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
+#| "html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install "
+#| "<a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more "
+#| "precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgid ""
 "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more precisely, "
-"GNU/Linux systems) which are entirely free software."
+"html\">free software</a> &mdash;that is, it respects users' freedom. You "
+"can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> "
+"(more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgstr ""
 "GNU&nbsp;&mdash; операционная система типа Unix, 
программы которой <a href="
 "\"/philosophy/free-sw.html\">свободны</a>&nbsp;&mdash; они 
уважают вашу "
@@ -78,15 +91,27 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | {+The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+# | Unix!&rdquo;.+} <a
+# | href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is pronounced
+# | <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;grew&rdquo; but
+# | replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. {+The development of GNU is
+# | known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+#| "pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+#| "grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
 msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu.html\">Проект GNU</a> организован в 
1984&nbsp;году для "
-"разработки операционной системы GNU. 
Название &ldquo;GNU&rdquo;&nbsp;&mdash; "
-"это рекурсивное сокращение фразы &ldquo;GNU's 
Not Unix!&rdquo; (&ldquo;"
-"GNU&nbsp;&mdash; не Unix!&rdquo;)."
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The development "
+"of GNU is known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; 
произносится "
+"как <em>гну</em></a>, одним слогом, как глагол 
&ldquo;гнуть&rdquo; в первом "
+"лице, единственном числе настоящего 
времени изъявительного наклонения."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
@@ -102,39 +127,6 @@
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
 
-# type: Content of: <div><div><p>
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"Операционная система типа Unix 
представляет собой <a href=\"/software/"
-"\">собрание программ</a>: приложений, 
библиотек и средств разработки, а "
-"также программы для размещения ресурсов и 
общения с аппаратурой, известной "
-"как ядро."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
-"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
-msgstr ""
-"GNU, как правило, применяется сегодня с 
ядром, называемым &ldquo;"
-"Linux&rdquo;. Эта комбинация является <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> "
-"<strong>операционной системой GNU/Linux</strong></a>. 
Миллионы людей "
-"пользуются GNU/Linux, хотя многие <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html"
-"\">ошибочно называют ее &ldquo;Linux&rdquo;</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
-"continues to be developed because it is an interesting technical project."
-msgstr ""
-"Собственное ядро GNU, <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd</a>, "
-"продолжает развиваться, поскольку это тех
нически интересный проект."
-
 # type: Content of: <table><tr><td><h2>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
@@ -142,11 +134,20 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
+# | [-&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free
+# | software</a>&rdquo;-]{+Free software+} is a matter of liberty, not price. 
+# | To understand the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as in
+# | &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free beer&rdquo;.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+#| "matter of liberty, not price. To understand the concept, you should "
+#| "think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in "
+#| "&ldquo;free beer&rdquo;."
+msgid ""
+"Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, "
+"you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not "
+"as in &ldquo;free beer&rdquo;."
 msgstr ""
 "Понятие &ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">свободная 
программа</"
 "a>&rdquo; относится к свободе, а не к 
стоимости. Чтобы верно воспринимать "
@@ -156,10 +157,22 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
+# | <strong>Free software [-is a matter of-] {+means the users have+} the
+# | [-users'-] freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the
+# | software.</strong> More precisely, it refers to [-four kinds of freedom,-]
+# | {+<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</a>+} for
+# | [-the users-] {+a user+} of the software:
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+#| "distribute, study, change and improve the software.</strong> More "
+#| "precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
 msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"<strong>Free software means the users have the freedom to run, copy, "
 "distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+"it refers to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</"
+"a> for a user of the software:"
 msgstr ""
 "<strong>Свобода программы означает свободу 
пользователей выполнять, "
 "копировать, изучать, править и улучшать 
программу.</strong> Точнее, она "
@@ -198,20 +211,72 @@
 "Свобода улучшать программу и делать ваши 
улучшения общедоступными к выгоде "
 "всего сообщества (свобода 3). Для этого 
необходим доступ к исходному тексту."
 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Developments in technology and network use have made these freedoms <a href="
+"\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">even more important "
+"now</a> than they were in 1983."
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <div><div><h2>
-msgid "How to pronounce GNU"
-msgstr "Как произносится &ldquo;GNU&rdquo;"
+msgid "More about GNU"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+# | [-A-]{+GNU is a+} Unix-like operating [-system-] {+system. That means
+# | it+} is a [-<a href=\"/software/\">software collection</a>-]
+# | {+collection+} of {+many programs:+} applications, libraries, [-and-]
+# | developer tools, {+even games,+} plus a program to allocate resources and
+# | talk to the hardware, known as a kernel. {+Many of these programs are
+# | released under the auspices of the GNU Project; those we call <a
+# | href=\"/software/\">GNU packages</a>.+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
+#| "collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
+#| "program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgid ""
+"GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many "
+"programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel. "
+"Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project; "
+"those we call <a href=\"/software/\">GNU packages</a>."
+msgstr ""
+"Операционная система типа Unix 
представляет собой <a href=\"/software/"
+"\">собрание программ</a>: приложений, 
библиотек и средств разработки, а "
+"также программы для размещения ресурсов и 
общения с аппаратурой, известной "
+"как ядро."
 
-# type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
-"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
-"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
+"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
+"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
 msgstr ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; 
произносится "
-"как <em>гну</em></a>, одним слогом, как глагол 
&ldquo;гнуть&rdquo; в первом "
-"лице, единственном числе настоящего 
времени изъявительного наклонения."
+"GNU, как правило, применяется сегодня с 
ядром, называемым &ldquo;"
+"Linux&rdquo;. Эта комбинация является <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> "
+"<strong>операционной системой GNU/Linux</strong></a>. 
Миллионы людей "
+"пользуются GNU/Linux, хотя многие <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html"
+"\">ошибочно называют ее &ldquo;Linux&rdquo;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+# | GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The [-Hurd</a>
+# | continues to be developed-] {+Hurd</a>, was started in 1990 (before Linux
+# | was started). Volunteers continue developing the Hurd+} because it is an
+# | interesting technical project.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
+#| "continues to be developed because it is an interesting technical project."
+msgid ""
+"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, was "
+"started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing "
+"the Hurd because it is an interesting technical project."
+msgstr ""
+"Собственное ядро GNU, <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd</a>, "
+"продолжает развиваться, поскольку это тех
нически интересный проект."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -429,10 +494,18 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
+# | Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
+# | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, [-2014-] {+2014,
+# | 2015+} <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href="
+#| "\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
-"fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a href=\"http://";
+"www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
@@ -460,6 +533,20 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "Обновлено:"
 
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#~ "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#~ "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Проект GNU</a> организован в 
1984&nbsp;году для "
+#~ "разработки операционной системы GNU. 
Название &ldquo;GNU&rdquo;&nbsp;"
+#~ "&mdash; это рекурсивное сокращение фразы 
&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo; "
+#~ "(&ldquo;GNU&nbsp;&mdash; не Unix!&rdquo;)."
+
+#~ msgid "How to pronounce GNU"
+#~ msgstr "Как произносится &ldquo;GNU&rdquo;"
+
 #~ msgid ""
 #~ "<a href=\"http://www.fsf.org/working-together/gang\";>meet the free "
 #~ "software gang"

Index: po/home.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.sq.po,v
retrieving revision 1.189
retrieving revision 1.190
diff -u -b -r1.189 -r1.190
--- po/home.sq.po    29 Nov 2014 10:27:29 -0000   1.189
+++ po/home.sq.po    15 Jan 2015 15:59:26 -0000   1.190
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-13 22:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "PO-Revision-Date: \n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -14,6 +14,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Outdated-Since: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "The GNU Operating System"
@@ -58,11 +59,17 @@
 msgstr "Ç’është GNU-ja?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
+#| "html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install "
+#| "<a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more "
+#| "precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgid ""
 "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more precisely, "
-"GNU/Linux systems) which are entirely free software."
+"html\">free software</a> &mdash;that is, it respects users' freedom. You "
+"can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> "
+"(more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgstr ""
 "GNU-ja është një sistem operativ i ngjashëm me Unix-in, që është <a 
href=\"/"
 "philosophy/free-sw.html\">software i lirë</a> &mdash; respekton lirinë "
@@ -71,14 +78,21 @@
 "<em>software</em> i lirë."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+#| "pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+#| "grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
 msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
-msgstr ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekti GNU</a> zuri fill më 1984, që të "
-"zhvillohej sistemi GNU. Emri &ldquo;GNU&rdquo; është akronim rekursiv i "
-"&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The development "
+"of GNU is known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; shqiptohet "
+"<em>gnu</em></a>, si një rrokje e vetme, si kur thuhet &ldquo;dru&rdquo; por 
"
+"duke zëvendësuar <em>r-në</em> me <em>n-në</em>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
@@ -92,48 +106,21 @@
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
 
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a href=\"/"
-"software/\">koleksion software-i</a> zbatimesh, librarish, dhe mjetesh "
-"programuesi, plus një program për shpërndarje burimesh dhe për komunikim 
me "
-"hardware-in, i njohur si kernel."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
-"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
-msgstr ""
-"GNU-ja përdoret zakonisht me një kernel të quajtur Linux Kjo ndërthurje "
-"përbëne <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>sistemin operativ GNU/"
-"Linux</strong></a>. GNU/Linux përdoret nga miliona vetë, edhe pse mjaft "
-"prej tyre <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">e quajnë gabimisht &ldquo;"
-"Linux&rdquo;</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
-"continues to be developed because it is an interesting technical project."
-msgstr ""
-"Kerneli i vetë GNU-së, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
-"vazhdon të zhvillohet, sepse është projekt teknik interesant."
-
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr "Ç’është Software-i i Lirë?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+#| "matter of liberty, not price. To understand the concept, you should "
+#| "think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in "
+#| "&ldquo;free beer&rdquo;."
+msgid ""
+"Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, "
+"you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not "
+"as in &ldquo;free beer&rdquo;."
 msgstr ""
 "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i Lirë</a>&rdquo; "
 "është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar konceptin, do të duhej 
të "
@@ -141,10 +128,17 @@
 "te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+#| "distribute, study, change and improve the software.</strong> More "
+#| "precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
 msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"<strong>Free software means the users have the freedom to run, copy, "
 "distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+"it refers to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</"
+"a> for a user of the software:"
 msgstr ""
 "<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, "
 "kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</"
@@ -182,19 +176,60 @@
 "publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia (liria 3).  Hyrja 
në kodin "
 "burim është parakusht për këtë."
 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Developments in technology and network use have made these freedoms <a href="
+"\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">even more important "
+"now</a> than they were in 1983."
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <div><div><h2>
-msgid "How to pronounce GNU"
-msgstr "Si të shqiptohet GNU-ja"
+msgid "More about GNU"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
+#| "collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
+#| "program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgid ""
+"GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many "
+"programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel. "
+"Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project; "
+"those we call <a href=\"/software/\">GNU packages</a>."
+msgstr ""
+"Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a href=\"/"
+"software/\">koleksion software-i</a> zbatimesh, librarish, dhe mjetesh "
+"programuesi, plus një program për shpërndarje burimesh dhe për komunikim 
me "
+"hardware-in, i njohur si kernel."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
-"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
-"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
+"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
+"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
 msgstr ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; shqiptohet "
-"<em>gnu</em></a>, si një rrokje e vetme, si kur thuhet &ldquo;dru&rdquo; por 
"
-"duke zëvendësuar <em>r-në</em> me <em>n-në</em>."
+"GNU-ja përdoret zakonisht me një kernel të quajtur Linux Kjo ndërthurje "
+"përbëne <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>sistemin operativ GNU/"
+"Linux</strong></a>. GNU/Linux përdoret nga miliona vetë, edhe pse mjaft "
+"prej tyre <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">e quajnë gabimisht &ldquo;"
+"Linux&rdquo;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
+#| "continues to be developed because it is an interesting technical project."
+msgid ""
+"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, was "
+"started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing "
+"the Hurd because it is an interesting technical project."
+msgstr ""
+"Kerneli i vetë GNU-së, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
+"vazhdon të zhvillohet, sepse është projekt teknik interesant."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
@@ -398,10 +433,15 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href="
+#| "\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
-"fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a href=\"http://";
+"www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
 "Të drejta kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
 "2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href="
@@ -427,3 +467,15 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#~ "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#~ "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+#~ msgstr ""
+#~ "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekti GNU</a> zuri fill më 1984, që të 
"
+#~ "zhvillohej sistemi GNU. Emri &ldquo;GNU&rdquo; është akronim rekursiv i 
"
+#~ "&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+
+#~ msgid "How to pronounce GNU"
+#~ msgstr "Si të shqiptohet GNU-ja"

Index: po/home.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.uk.po,v
retrieving revision 1.230
retrieving revision 1.231
diff -u -b -r1.230 -r1.231
--- po/home.uk.po    27 Aug 2014 14:30:20 -0000   1.230
+++ po/home.uk.po    15 Jan 2015 15:59:27 -0000   1.231
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-13 22:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-08-27 14:43+0300\n"
 "Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <address@hidden>\n"
@@ -14,6 +14,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: ENCODINGLanguage: uk\n"
+"X-Outdated-Since: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
 "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.5\n"
@@ -60,11 +61,17 @@
 msgstr "Що таке GNU?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
+#| "html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install "
+#| "<a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more "
+#| "precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgid ""
 "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more precisely, "
-"GNU/Linux systems) which are entirely free software."
+"html\">free software</a> &mdash;that is, it respects users' freedom. You "
+"can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> "
+"(more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgstr ""
 "GNU&nbsp;&mdash; Unix-подібна операційна система, 
програми якої <a href=\"/"
 "philosophy/free-sw.html\">вільні</a>&nbsp;&mdash; вони 
поважають вашу волю. "
@@ -72,15 +79,21 @@
 "a> (точніше, GNU/Linux), які наразі повністю 
вільні програми."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+#| "pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+#| "grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
 msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu.html\">Проект GNU</a> розпочатий у 
1984&nbsp;году з метою "
-"розробки операційної системи GNU. Назва 
&ldquo;GNU&rdquo;&nbsp;&mdash; це "
-"рекурсивне скорочення фрази &ldquo;GNU's Not 
Unix!&rdquo; (&ldquo;GNU&nbsp;"
-"&mdash; не Unix!&rdquo;)."
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The development "
+"of GNU is known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>."
+msgstr ""
+"&ldquo;GNU&rdquo; <a 
href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">вимовляється "
+"як <em>ґну</em></a>, одним складом, як іменник у 
першій особі однини "
+"(вимовляємо український звук ґ, а не г)."
 
 #. type: Content of: <div><div><p><a>
 msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
@@ -94,48 +107,21 @@
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
 
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"Unix-подібна операційна система - це <a 
href=\"/software/\">збірка "
-"програмного забезпечення</a>: прикладних 
програм, бібліотек та засобів для "
-"розробки, а також програми для розміщення 
ресурсів і взаємодії з апаратурою, "
-"відомої під назвою ядро."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
-"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
-msgstr ""
-" Таким чином, GNU, як правило, 
застосовується нині з ядром, яке 
називається "
-"&ldquo;Linux&rdquo;. Це поєднання, по суті, є <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu."
-"html\"> <strong>операційною системою 
GNU/Linux</strong></a>. Мільйони людей "
-"користуються GNU/Linux, хоча більшість з них <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq."
-"html\">невірно називають її &ldquo;Linux&rdquo;</a>."
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
-"continues to be developed because it is an interesting technical project."
-msgstr ""
-"Власне ядро GNU, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd</a> 
продовжує "
-"розвиватися, бо це технічно цікавий 
проект."
-
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
 msgstr "Що таке вільні програми?"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+#| "matter of liberty, not price. To understand the concept, you should "
+#| "think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in "
+#| "&ldquo;free beer&rdquo;."
+msgid ""
+"Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, "
+"you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not "
+"as in &ldquo;free beer&rdquo;."
 msgstr ""
 "Поняття &ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">вільна 
програма</"
 "a>&rdquo; відноситься до волі, а не до 
вартості. Щоби вірно сприймати цю "
@@ -144,10 +130,17 @@
 "безкоштовне пиво&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+#| "distribute, study, change and improve the software.</strong> More "
+#| "precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
 msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"<strong>Free software means the users have the freedom to run, copy, "
 "distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+"it refers to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</"
+"a> for a user of the software:"
 msgstr ""
 "<strong>Свобода програми означає свободу 
користувачів виконувати, копіювати, "
 "вивчати, редагувати і покращувати 
програму.</strong> Точніше, вона полягає у "
@@ -183,19 +176,60 @@
 "усієї громади користувачів (свобода 3). Для 
цього необхідний доступ до "
 "початкового тексту."
 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Developments in technology and network use have made these freedoms <a href="
+"\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">even more important "
+"now</a> than they were in 1983."
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <div><div><h2>
-msgid "How to pronounce GNU"
-msgstr "Як вимовляти GNU"
+msgid "More about GNU"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
+#| "collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
+#| "program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgid ""
+"GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many "
+"programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel. "
+"Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project; "
+"those we call <a href=\"/software/\">GNU packages</a>."
+msgstr ""
+"Unix-подібна операційна система - це <a 
href=\"/software/\">збірка "
+"програмного забезпечення</a>: прикладних 
програм, бібліотек та засобів для "
+"розробки, а також програми для розміщення 
ресурсів і взаємодії з апаратурою, "
+"відомої під назвою ядро."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
-"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
-"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
+"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
+"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
 msgstr ""
-"&ldquo;GNU&rdquo; <a 
href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">вимовляється "
-"як <em>ґну</em></a>, одним складом, як іменник у 
першій особі однини "
-"(вимовляємо український звук ґ, а не г)."
+" Таким чином, GNU, як правило, 
застосовується нині з ядром, яке 
називається "
+"&ldquo;Linux&rdquo;. Це поєднання, по суті, є <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu."
+"html\"> <strong>операційною системою 
GNU/Linux</strong></a>. Мільйони людей "
+"користуються GNU/Linux, хоча більшість з них <a 
href=\"/gnu/gnu-linux-faq."
+"html\">невірно називають її &ldquo;Linux&rdquo;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
+#| "continues to be developed because it is an interesting technical project."
+msgid ""
+"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, was "
+"started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing "
+"the Hurd because it is an interesting technical project."
+msgstr ""
+"Власне ядро GNU, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd</a> 
продовжує "
+"розвиватися, бо це технічно цікавий 
проект."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
@@ -398,10 +432,15 @@
 "\">Латинській Америці</a>, <a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>Індії</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href="
+#| "\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
-"fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a href=\"http://";
+"www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
@@ -428,3 +467,16 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Оновлено:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#~ "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#~ "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Проект GNU</a> розпочатий у 
1984&nbsp;году з "
+#~ "метою розробки операційної системи GNU. 
Назва &ldquo;GNU&rdquo;&nbsp;"
+#~ "&mdash; це рекурсивне скорочення фрази 
&ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo; "
+#~ "(&ldquo;GNU&nbsp;&mdash; не Unix!&rdquo;)."
+
+#~ msgid "How to pronounce GNU"
+#~ msgstr "Як вимовляти GNU"

Index: po/home.zh-cn.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.zh-cn.po,v
retrieving revision 1.253
retrieving revision 1.254
diff -u -b -r1.253 -r1.254
--- po/home.zh-cn.po  13 Aug 2014 22:27:34 -0000   1.253
+++ po/home.zh-cn.po  15 Jan 2015 15:59:27 -0000   1.254
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.shtml\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-13 22:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-01-15 15:55+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-03-20 16:16-0400\n"
 "Last-Translator: Li Fanxi <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Chinese <address@hidden>\n"
@@ -74,9 +74,9 @@
 #| "which are entirely free software."
 msgid ""
 "GNU is a Unix-like operating system that is <a href=\"/philosophy/free-sw."
-"html\">free software</a>&mdash;it respects your freedom. You can install <a "
-"href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> (more precisely, "
-"GNU/Linux systems) which are entirely free software."
+"html\">free software</a> &mdash;that is, it respects users' freedom. You "
+"can install <a href=\"/distros/free-distros.html\"> versions of GNU</a> "
+"(more precisely, GNU/Linux systems) which are entirely free software."
 msgstr ""
 "GNU 是一个由 <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">自由软件</a> 
构成的类 Unix "
 "操作系统 &mdash; 自由软件尊重你的自由。你可以选择安装
一个完全由自由软件构成"
@@ -93,9 +93,11 @@
 #| "syllable, like saying \"grew\" but replacing the <em>r</em> with <em>n</"
 #| "em>."
 msgid ""
-"The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-"develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym "
-"for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
+"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
+"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>. The development "
+"of GNU is known as the <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a>."
 msgstr ""
 "<a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU 工程</a> 创始于一九å…
«å››å¹´ï¼Œæ—¨åœ¨å¼€å‘一个完整 "
 "GNU 系统。GNU这个名字是 “GNU's Not Unix!” 
的递归首字母缩写词。<a href=\"/"
@@ -117,43 +119,6 @@
 msgid "</a>"
 msgstr "</a>"
 
-# type: Content of: <div><div><p>
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
-"collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
-"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
-msgstr ""
-"ç±» Unix 操作系统是由一系列应用程序、系统库和开发工å…
·æž„成的 <a href=\"/"
-"software/\">软件集合</a> , 并加上用于资源分é…
å’Œç¡¬ä»¶ç®¡ç†çš„内核。"
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is "
-#| "some way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used "
-#| "today with a kernel called Linux. This combination is the <a href=\"/gnu/"
-#| "linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux operating system</strong></a>. "
-#| "GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq."
-#| "html\"> call it \"Linux\" by mistake</a>."
-msgid ""
-"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
-"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
-"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU 自己的内核 Hurd</a> 
仍在开发中,离实"
-"用还有一定的距离。因此,现在的 GNU 通常使用 Linux 内æ 
¸ã€‚这样的组合即为<a "
-"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux 
操作系统</strong></a>。已"
-"经有上百万人在使用 
GNU/Linux,但他们中的很多人把它误称为<a href=\"/gnu/gnu-"
-"linux-faq.html\">“Linux”</a>。"
-
-#. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a> "
-"continues to be developed because it is an interesting technical project."
-msgstr ""
-
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "What is Free Software?"
@@ -161,11 +126,16 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
-"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
-"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
-"beer&rdquo;."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+#| "matter of liberty, not price. To understand the concept, you should "
+#| "think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in "
+#| "&ldquo;free beer&rdquo;."
+msgid ""
+"Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, "
+"you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not "
+"as in &ldquo;free beer&rdquo;."
 msgstr ""
 "“<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">自由软件</a>” 
是权利问题,不是价格问"
 
"题。要理解这个概念,自由应该是“言论自由”中的“自由”,而不是“å
…è´¹å•¤é…’”中的“免"
@@ -173,10 +143,17 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+#| "distribute, study, change and improve the software.</strong> More "
+#| "precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
 msgid ""
-"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"<strong>Free software means the users have the freedom to run, copy, "
 "distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
-"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+"it refers to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</"
+"a> for a user of the software:"
 msgstr ""
 "<strong>自由软件关乎使用者运行、复制、发布、ç 
”究、修改和改进该软件的自由。</"
 "strong> 更精确地说,自由软件赋予软件使用者四种自由:"
@@ -214,29 +191,61 @@
 "有改进该软件,以及向公众发布改进的自由,这æ 
·æ•´ä¸ªç¤¾ç¾¤éƒ½å¯å—惠(自由之三)。取"
 "得该软件源码为达成此目的之前提。"
 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Developments in technology and network use have made these freedoms <a href="
+"\"/philosophy/free-software-even-more-important.html\">even more important "
+"now</a> than they were in 1983."
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <div><div><h2>
-msgid "How to pronounce GNU"
+msgid "More about GNU"
 msgstr ""
 
-# type: Content of: <table><tr><td><p>
+# type: Content of: <div><div><p>
 #. type: Content of: <div><div><p>
 #, fuzzy
 #| msgid ""
-#| "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
-#| "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
-#| "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/"
-#| "pronunciation.html\"> \"GNU\" is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one "
-#| "syllable, like saying \"grew\" but replacing the <em>r</em> with <em>n</"
-#| "em>."
+#| "A Unix-like operating system is a <a href=\"/software/\">software "
+#| "collection</a> of applications, libraries, and developer tools, plus a "
+#| "program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgid ""
+"GNU is a Unix-like operating system. That means it is a collection of many "
+"programs: applications, libraries, developer tools, even games, plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel. "
+"Many of these programs are released under the auspices of the GNU Project; "
+"those we call <a href=\"/software/\">GNU packages</a>."
+msgstr ""
+"ç±» Unix 操作系统是由一系列应用程序、系统库和开发工å…
·æž„成的 <a href=\"/"
+"software/\">软件集合</a> , 并加上用于资源分é…
å’Œç¡¬ä»¶ç®¡ç†çš„内核。"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's own kernel</a>, is "
+#| "some way from being ready for daily use. Thus, GNU is typically used "
+#| "today with a kernel called Linux. This combination is the <a href=\"/gnu/"
+#| "linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux operating system</strong></a>. "
+#| "GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq."
+#| "html\"> call it \"Linux\" by mistake</a>."
 msgid ""
-"<a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">&ldquo;GNU&rdquo; is "
-"pronounced <em>g'noo</em></a>, as one syllable, like saying &ldquo;"
-"grew&rdquo; but replacing the <em>r</em> with <em>n</em>."
+"GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the "
+"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"><strong>GNU/Linux operating system</"
+"strong></a>. GNU/Linux is used by millions, though many <a href=\"/gnu/gnu-"
+"linux-faq.html\">call it &ldquo;Linux&rdquo; by mistake</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU 自己的内核 Hurd</a> 
仍在开发中,离实"
+"用还有一定的距离。因此,现在的 GNU 通常使用 Linux 内æ 
¸ã€‚这样的组合即为<a "
+"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\"> <strong>GNU/Linux 
操作系统</strong></a>。已"
+"经有上百万人在使用 
GNU/Linux,但他们中的很多人把它误称为<a href=\"/gnu/gnu-"
+"linux-faq.html\">“Linux”</a>。"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"GNU's own kernel, <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd</a>, was "
+"started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing "
+"the Hurd because it is an interesting technical project."
 msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU 工程</a> 创始于一九å…
«å››å¹´ï¼Œæ—¨åœ¨å¼€å‘一个完整 "
-"GNU 系统。GNU这个名字是 “GNU's Not Unix!” 
的递归首字母缩写词。<a href=\"/"
-"pronunciation/pronunciation.html\"> \"GNU\" 的发音为 
<em>g'noo</em></a>,只有"
-"一个音节,发音很像 “grew”,但需要把其中的 <em>r</em> 
音替换为 <em>n</em> 音。"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -473,8 +482,8 @@
 #| "fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 <a href=\"http://www.";
-"fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 <a href=\"http://";
+"www.fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
 "版权所有 &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, "
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 <a href=\"http://www.fsf.org";
@@ -502,6 +511,26 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "最后更新:"
 
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#~| "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#~| "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;. <a href=\"/pronunciation/"
+#~| "pronunciation.html\"> \"GNU\" is pronounced <em>g'noo</em></a>, as one "
+#~| "syllable, like saying \"grew\" but replacing the <em>r</em> with <em>n</"
+#~| "em>."
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#~ "develop the GNU system. The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#~ "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/gnu/gnu.html\">GNU 工程</a> 创始于一九å…
«å››å¹´ï¼Œæ—¨åœ¨å¼€å‘一个完整 "
+#~ "GNU 系统。GNU这个名字是 “GNU's Not Unix!” 
的递归首字母缩写词。<a href=\"/"
+#~ "pronunciation/pronunciation.html\"> \"GNU\" 的发音为 
<em>g'noo</em></a>,"
+#~ "只有一个音节,发音很像 “grew”,但需要把其中的 
<em>r</em> 音替换为 <em>n</"
+#~ "em> 音。"
+
 # type: Content of: <div><div><ul><li><ul><li>
 #, fuzzy
 #~| msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]