www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po essays-and-articles.ca.po rig...


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy/po essays-and-articles.ca.po rig...
Date: Tue, 06 Jan 2015 11:44:25 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    15/01/06 11:44:25

Modified files:
    philosophy/po : essays-and-articles.ca.po right-to-read.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/essays-and-articles.ca.po?cvsroot=www&r1=1.80&r2=1.81
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/right-to-read.ca.po?cvsroot=www&r1=1.53&r2=1.54

Patches:
Index: essays-and-articles.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/essays-and-articles.ca.po,v
retrieving revision 1.80
retrieving revision 1.81
diff -u -b -r1.80 -r1.81
--- essays-and-articles.ca.po  18 Dec 2014 12:57:05 -0000   1.80
+++ essays-and-articles.ca.po  6 Jan 2015 11:44:24 -0000    1.81
@@ -8,14 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: essays-and-articles.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-12-18 12:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-01 11:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-01-06 12:43+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
-"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2014-12-18 12:55+0000\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -1334,7 +1332,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/philosophy/gov-promote.html\">How Should Governments Promote "
 #| "Free Software?</a>"
@@ -1342,8 +1339,7 @@
 "<a href=\"/philosophy/loyal-computers.html\"> What Does It Mean for Your "
 "Computer to Be Loyal?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/gov-promote.html\">Com haurien de promoure els governs "
-"el programari llure?</a>"
+"<a href=\"/philosophy/loyal-computers.html\"> Què significa ser lleial per 
al vostre ordinadorl?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>

Index: right-to-read.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/right-to-read.ca.po,v
retrieving revision 1.53
retrieving revision 1.54
diff -u -b -r1.53 -r1.54
--- right-to-read.ca.po 8 Dec 2014 13:30:15 -0000    1.53
+++ right-to-read.ca.po 6 Jan 2015 11:44:24 -0000    1.54
@@ -9,14 +9,12 @@
 "Project-Id-Version: right-to-read.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-12-08 13:27+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-04-01 18:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-01-06 12:40+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan\n"
-"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2014-12-08 13:27+0000\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -335,10 +333,9 @@
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "Author's Note"
 msgid "Author's Notes"
-msgstr "Nota de l'autor"
+msgstr "Notes de l'autor"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -348,11 +345,10 @@
 "So it uses the terminology of that society. I have tried to project it from "
 "today so as to sound even more oppressive. See <a href=\"/philosophy/words-"
 "to-avoid.html#Piracy\">&ldquo;Piracy&rdquo;</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Aquest conte és suposadament un article històric que algú escriurà 
en el futur, i descriu la joventut de Dan Halbert sota una societat repressiva 
formada per enemics que utilitzen el terme \"pirateria\" com a propaganda; per 
això s'utilitza la terminologia d'aquella societat. He intentat projectar-lo 
des del present per tal que soni fins i tot més opressiu. Vegeu <a 
href=\"/philosophy/words-to-avoid.ca.html#Piracy\">&ldquo;Pirateria&rdquo;</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "[This note has been updated several times since the first publication of "
 #| "the story.]"
@@ -360,8 +356,8 @@
 "The following note has been updated several times since the first "
 "publication of the story."
 msgstr ""
-"[Aquesta nota s'ha actualitzat diverses vegades des de la primera publicació 
"
-"del conte.]"
+"Aquesta nota s'ha actualitzat diverses vegades des de la primera publicació "
+"del conte."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <ul><li><p>
@@ -828,10 +824,9 @@
 "traducció al català del web de GNU."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "Copyright &copy; 1996, 2002, 2007, 2009, 2010 Richard Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 1996, 2002, 2007, 2009, 2010, 2014 Richard Stallman"
-msgstr "Copyright &copy; 1996, 2002, 2007, 2009, 2010 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 1996, 2002, 2007, 2009, 2010, 2014 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -848,8 +843,8 @@
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Darrera revisió: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 3 de febrer "
-"de 2013."
+"Darrera revisió: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 6 de gener "
+"de 2015."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]