www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www keepingup.ca.html keepingup.nl.html keeping...


From: Therese Godefroy
Subject: www keepingup.ca.html keepingup.nl.html keeping...
Date: Fri, 05 Sep 2014 08:32:35 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 14/09/05 08:32:35

Modified files:
    .       : keepingup.ca.html keepingup.nl.html 
             keepingup.pt-br.html 
    accessibility : accessibility.ar.html 
    copyleft    : copyleft.ar.html copyleft.el.html 
             copyleft.fa.html copyleft.sr.html 
             copyleft.ta.html copyleft.tr.html 
    distros    : common-distros.pt-br.html 
             common-distros.ro.html distros.fa.html 
             distros.sk.html distros.zh-cn.html 
             free-distros.ar.html free-distros.pt-br.html 
             free-distros.ro.html free-distros.sk.html 
             free-system-distribution-guidelines.ml.html 
             free-system-distribution-guidelines.pt-br.html 
             free-system-distribution-guidelines.ro.html 
             screenshot.ko.html 
    doc      : doc.ar.html doc.el.html doc.pt-br.html 
             doc.zh-cn.html 
    education   : edu-faq.el.html edu-faq.pt-br.html 
             edu-schools.ar.html edu-schools.ca.html 
             edu-schools.fa.html edu-schools.nl.html 
             edu-schools.pt-br.html education.ar.html 
             education.el.html education.ko.html 
    events     : rms-nyu-2001-transcript.tr.html 

Log message:
    Fix header, footer and a few links in 38 outdated translations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/keepingup.ca.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/keepingup.nl.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/keepingup.pt-br.html?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/accessibility/accessibility.ar.html?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/copyleft/copyleft.ar.html?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/copyleft/copyleft.el.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/copyleft/copyleft.fa.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/copyleft/copyleft.sr.html?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/copyleft/copyleft.ta.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/copyleft/copyleft.tr.html?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/common-distros.pt-br.html?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/common-distros.ro.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/distros.fa.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/distros.sk.html?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/distros.zh-cn.html?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/free-distros.ar.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/free-distros.pt-br.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/free-distros.ro.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/free-distros.sk.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/free-system-distribution-guidelines.ml.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/free-system-distribution-guidelines.pt-br.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/free-system-distribution-guidelines.ro.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/screenshot.ko.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/doc/doc.ar.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/doc/doc.el.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/doc/doc.pt-br.html?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/doc/doc.zh-cn.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-faq.el.html?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-faq.pt-br.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-schools.ar.html?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-schools.ca.html?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-schools.fa.html?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-schools.nl.html?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-schools.pt-br.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/education.ar.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/education.el.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/education.ko.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/events/rms-nyu-2001-transcript.tr.html?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11

Patches:
Index: keepingup.ca.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/keepingup.ca.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- keepingup.ca.html  15 May 2014 05:24:11 -0000   1.5
+++ keepingup.ca.html  5 Sep 2014 08:32:26 -0000    1.6
@@ -6,7 +6,7 @@
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/keepingup.en.html" -->
 
-<title>Manteniu-vos al dia amb GNU i la Free Software Foundation - Projecte 
GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
+<title>Manteniu-vos al dia amb GNU i la Free Software Foundation - Projecte 
GNU - Free Software Foundation</title>
 
 <!-- Fixed by hand on May 12, 2014:
   - add out-of-date notice and disable top-addendum,
@@ -14,6 +14,7 @@
   - remove #translations,
   - translist before banner,
   - partially update footer.
+   Sept 3: fix links, update title and footer.
 -->
 <!--#include virtual="/po/keepingup.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
@@ -28,7 +29,7 @@
 
 
 <h3 id="whatsnew">Novetats</h3>
-<p>Descobriu <a href="/server/whatsnew.ca.html">qu&egrave; hi ha de nou al 
+<p>Descobriu <a href="http://planet.gnu.org/";>qu&egrave; hi ha de nou al 
 Projecte GNU</a>.</p>
 
 <h3 id="takeaction">Passeu a l'acci&oacute;</h3>
@@ -50,7 +51,7 @@
 Comproveu la llista de novetats per veure qu&egrave; hi ha de nou.</p>
 
 <h3 id="maillist">Llistes de correu</h3>
-<p>Hi ha moltes <a href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo";>llistes de 
+<p>Hi ha moltes <a href="http://lists.gnu.org";>llistes de 
 correu p&uacute;bliques</a> relacionades amb el Projecte GNU i la FSF. 
 Podeu subscriure-us a aquestes llistes per con&egrave;ixer les &uacute;ltimes 
 not&iacute;cies i les darreres versions del Projectes/Paquets GNU, i per 
@@ -70,7 +71,7 @@
 </ul>  
 
 <h3 id="usenet">Usenet</h3>
-<p>Alguns <a href="/prep/mailinglists.html"> grups de not&iacute;cies 
d'usenet</a> (el 
+<p>Alguns grups de not&iacute;cies d'usenet (el 
 nom del quals comen&ccedil;a per gnu) s&oacute;n una bona font 
 d'informaci&oacute;. El seg&uuml;ent grup es particularment &uacute;til per 
 mantenir-se al dia sobre el que passa a GNU:</p>
@@ -86,31 +87,31 @@
 <div id="footer">
 <div class="unprintable">
 
-<p>
-Envieu si us plau les vostres preguntes sobre <acronym>GNU</acronym> per
-correu electr&ograve;nic: <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>,
-tel&egrave;fon: +1-617-542-5942, o fax: +1-617-542-2652.
-</p>
-
-<p>
-Envieu si us plau els enlla&ccedil;os trencats o altres suggeriments sobre
-la p&agrave;gina web als <a href="/people/webmeisters.ca.html">webmestres de
-GNU</a>, a l'adre&ccedil;a <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>
-</p>
+<p>Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. També hi ha <a
+href="/contact/">altres formes de contactar</a> amb la FSF. Podeu
+ enviar els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.html">Guia de
+traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
+traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a
+href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per
+col·laborar en la traducció al català del web de GNU.</p>
 </div>
 
 <p>
-Copyright &copy; 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+Copyright &copy; 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
 <br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article
-en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta
-nota.
-</p>
+Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>
+Llicència Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats
+Units d'Amèrica</a>.</p>
+
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.ca.html" -->
 <p class="unprintable">
 <!-- timestamp start -->
-Updated: $Date: 2014/05/15 05:24:11 $ $Author: ineiev $
+Updated: $Date: 2014/09/05 08:32:26 $ $Author: th_g $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: keepingup.nl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/keepingup.nl.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- keepingup.nl.html  21 Apr 2014 09:54:26 -0000   1.4
+++ keepingup.nl.html  5 Sep 2014 08:32:26 -0000    1.5
@@ -1,14 +1,14 @@
 <!--#include virtual="/server/header.nl.html" -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
-<title>Laatste ontwikkelingen bij GNU en de FSF - GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)</title>
+<title>Laatste ontwikkelingen bij GNU en de FSF - GNU Project - Free Software 
Foundation</title>
 
 <!-- Fixed by hand on April 16, 2014:
   - add out-of-date notice and disable top-addendum,
   - remove #translations,
   - translist before banner.
+   Sept2: fix links, update title and footer.
 -->
-
 <!--#include virtual="/po/keepingup.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.nl.html" -->
 <!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/keepingup.html" -->
@@ -23,7 +23,7 @@
 
 
 <h3 id="whatsnew">Nieuw</h3>
-<p>Zie <a href="/server/whatsnew.html">wat er nieuw is in het GNU 
project</a>.</p>
+<p>Zie <a href="http://planet.gnu.org/";>wat er nieuw is in het GNU 
project</a>.</p>
 
 <h3 id="takeaction">Wat Doen</h3>
 <p>
@@ -45,7 +45,7 @@
 lijst met laatste wijzigingen om te zien wat er nieuw is.</p>
 
 <h3 id="maillist">Mailing Lijsten</h3>
-<p>Er zijn vele <a href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo";>openbare 
mailing 
+<p>Er zijn vele <a href="http://lists.gnu.org";>openbare mailing 
 lijsten</a> over het GNU project en de FSF. Je kunt je hierop abonneren om op 
de 
 hoogte te blijven van het laatste nieuws en ontwikkelingen van GNU 
 projecten/pakketten en meer algemene informatie te verkrijgen over GNU/FSF.</p>
@@ -65,8 +65,8 @@
 
 <h3 id="usenet">Usenet</h3>
 <p>
-Er zijn diverse gnu.* <a href="/prep/mailinglists.html"> usenet
-nieuwsgroepen</a> die een goede bron van informatie zijn. Deze groep is nuttig 
om op de hoogte te blijven van wat er leeft binnen GNU:</p>
+Er zijn diverse gnu.* usenet
+nieuwsgroepen die een goede bron van informatie zijn. Deze groep is nuttig om 
op de hoogte te blijven van wat er leeft binnen GNU:</p>
 <ul>
   <li>gnu.announce</li>
 </ul>
@@ -78,31 +78,31 @@
 </div>
 <!--#include virtual="/server/footer.nl.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
-<p>
-Email voor meer informatie over GNU naar: <a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, Telefoon:
-+1-617-542-5942, of Fax: +1-617-542-2652.
-</p>
+<p>Gelieve algemene vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Er zijn ook nog <a
+href="/contact/">andere manieren om in contact te komen</a> met de
+FSF. Foute links en andere correcties graag sturen aan <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>
-Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of suggesties)
-te sturen aan:
-<a href="/people/webmeisters.html">De GNU Webmasters</a> op
-<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>
+Zie <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel.
 </p>
+</div>
 
 <p>
 Copyright &copy; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software
-Foundation, Inc.,</p>
-<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA</address>
-<p>
-Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan op
-willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt meegenomen.
-</p>
+Foundation, Inc.</p>
+<p>Deze pagina valt onder de <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.nl";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States Licentie</a>.</p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.nl.html" -->
 
-<p>
+<p class="unprintable">
 <!-- timestamp start -->
-Updated: $Date: 2014/04/21 09:54:26 $
+Updated: $Date: 2014/09/05 08:32:26 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: keepingup.pt-br.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/keepingup.pt-br.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- keepingup.pt-br.html    19 Aug 2014 03:56:55 -0000   1.16
+++ keepingup.pt-br.html    5 Sep 2014 08:32:26 -0000    1.17
@@ -16,8 +16,8 @@
   - disable top addendum,
   - remove #translations,
   - translist before banner.
+   Sept 3: fix links, update footer.
 -->
-
 <!--#include virtual="/po/keepingup.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.pt-br.html" -->
 <!--#include virtual="/server/outdated.pt-br.html" -->
@@ -31,7 +31,7 @@
 
 
 <h3 id="whatsnew">Novidades</h3>
-<p>Descubra <a href = "/server/whatsnew.html">As Novidades de e sobre o Projeto
+<p>Descubra <a href = "http://planet.gnu.org/";>As Novidades de e sobre o 
Projeto
 GNU</a>.</p>
 
 <h3 id="takeaction">Aja</h3>
@@ -54,7 +54,7 @@
 freqüentemente a lista de atualizações recentes para saber das 
novidades.</p>
 
 <h3 id="maillist">Listas de Discussão</h3>
-<p>Há muitas <a href = "http://mail.gnu.org/mailman/listinfo";>listas públicas
+<p>Há muitas <a href = "http://lists.gnu.org";>listas públicas
 de discussão</a> relacionadas ao Projeto GNU e à FSF. Pode-se assinar essas
 listas para manter-se atualizado sobre as últimas novidades e acontecimentos
 de Projetos e Pacotes GNU, e obter informações gerais sobre o GNU e a 
FSF.</p>
@@ -73,7 +73,7 @@
 </ul>  
 
 <h3 id="usenet">Usenet</h3>
-<p>Há vários <a href = "/prep/mailinglists.html">grupos de notícias 
Usenet</a>
+<p>Há vários grupos de notícias Usenet
 gnu.* que são boas fontes de informação. O seguinte grupo é útil para
 acompanhar o que acontece com o GNU:</p>
 <ul>
@@ -93,35 +93,39 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.pt-br.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
-<p>
-Pergunte sobre o GNU por correio eletrônico: <a href =
-"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, voz (em inglês): +1 (617) 542 
5942, ou
-telefacsímile: +1 (617) 542 2652.
-</p>
-
-<p>
-Relate vínculos quebrados e outras sugestões sobre páginas da Teia aos <a
-href = "/people/webmeisters.htmls">Administradores da Teia GNU</a> em <a
-href = "mailto:address@hidden";>address@hidden</a>
-</p>
+<p>Envie perguntas em geral sobre a FSF e o GNU para <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Também existem <a
+href="/contact/">outros meios de contatar</a> a FSF.<br />
+Envie links quebrados e outras correções ou sugestões para <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>A equipe de traduções para o português brasileiro se esforça para 
oferecer
+traduções acuradas e de boa qualidade, mas não estamos isentos de erros. Por
+favor, envie seus comentários e sugestões em geral sobre as traduções para
+<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p><p>Consulte o <a href="/server/standards/README.translations.html">Guia
+para as traduções</a> para mais informações sobre a coordenação e o 
envio de
+traduções das páginas desse site.</p>
+</div>
 
 <p>
 Copyright &copy; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
-<p>
-Permite-se mundialmente a cópia e distribuição deste artigo integral, sem
-<em>royalties</em>, em qualquer meio, desde que este aviso seja preservado.
-</p>
-
+<p>Esta página está licenciada sob uma <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pt_BR";>licença 
Creative
+Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Estados Unidos</a>.</p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.pt-br.html" -->
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Leandro Guimarães Faria Corcete DUTRA</div>
- <p>
+<b>Tradução:</b> Leandro Guimarães Faria Corcete DUTRA</div>
 
+<p class="unprintable">
 <!-- timestamp start -->
-Atualizada: $Date: 2014/08/19 03:56:55 $
+Atualizada: $Date: 2014/09/05 08:32:26 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: accessibility/accessibility.ar.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/accessibility/accessibility.ar.html,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- accessibility/accessibility.ar.html 11 May 2014 14:43:57 -0000   1.19
+++ accessibility/accessibility.ar.html 5 Sep 2014 08:32:27 -0000    1.20
@@ -10,23 +10,16 @@
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
-<title>بيان غنو لسهولة التصفح</title>
+<title>بيان غنو لسهولة التصفح - مشروع غنو - م
ؤسسة البرمجيات الحرة</title>
 
 <!-- Fixed by hand on Feb 17, 2014:
   - disable top-addendum,
   - remove #translations,
   - translist before banner.
+   August 20:
+   - update title and footer,
+   - remove obsolete style.
 -->
-
-<style type="text/css">
-
-#conversation { width: 300px; background-color: #bdf; border: 1px solid
-#999; float: right; padding: 12px; margin: 12px; } #conversation h5 {
-font-size: 24px !important; text-align: center;} #conversation li {
-margin-bottom: 0.5em; }
-
-</style>
-
 <!--#include virtual="/accessibility/po/accessibility.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ar.html" -->
 <!--#include virtual="/server/outdated.ar.html" -->
@@ -142,40 +135,42 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.ar.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>
 من فضلك أرسل لإف‌إس‌إف واستفسارات غنو إلى 
<a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. و ايضاً <a
-href="/contact/">طرق أخرى للاتصال</a> بالإف‌إس‌إف. 
<br /> من فضلك أرسل
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. و ايضاً <a
+href="/contact/">طرق أخرى للاتصال</a> بالإف‌إس‌إف. 
من فضلك أرسل
 الروابط المنقطعة وأي تصحيحات أو اقتراحات 
إلى <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
-<p> من فضلك راجع <a 
href="/server/standards/README.translations.ar.html">تعليمات
+<p> من فضلك راجع <a 
href="/server/standards/README.translations.html">تعليمات
 الترجمة</a> لمعلومات حول تنسيق وتسليم ترجم
ات هذه المقالة. </p>
+</div>
 
-<p>حقوق النشر محفوظة &copy; 2010 مؤسسة البرمجيات 
الحرة ، المحدودة ،</p>
+<p>Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
-<p>تم ترخيص هذا العمل بموجب الإبداعي، لا يعم
ل مشتقات 3،0 رخصة الولايات
-المتحدة. لعرض نسخة من هذا الترخيص ، يرجى 
زيارة <a
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>
-http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/</a> أو إرسال 
رسالة إلى
-كرياتيف كمونز، 171 الشارع الثاني، جناح 300، 
سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ،
-94105، الولايات المتحدة الأمريكية.</p>
+<p>هذه الصفحة مرخصة وفق <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ar";>رخصة 
Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>.
+</p>
 
 <p>يمكن إستخدام أيضا قسم التوصيات تحت رخصة 
العموميات الخلاقة العزو، ومجازاته
 ثانية إلى إصدار رخصة غنو للوثائق الحرة 1.3 
أو أكثر. </p>
 
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.ar.html" -->
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 تم تحديث الترجمة من قبل 
 <em>هشام ياموت</em><br />.فريق الترجمة العربية 
بإشراف <em>حسام حسني</em>.</div>
- <p><!-- timestamp start -->
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 :تحديث
 
-$Date: 2014/05/11 14:43:57 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: copyleft/copyleft.ar.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/copyleft/copyleft.ar.html,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- copyleft/copyleft.ar.html  21 Apr 2014 09:54:27 -0000   1.28
+++ copyleft/copyleft.ar.html  5 Sep 2014 08:32:28 -0000    1.29
@@ -5,12 +5,12 @@
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
-<title>ما هي الحقوق المتروكة؟ - مشروع غنو - م
ؤسسة البرمجيات الحرة
-(إف&#8204;إس&#8204;إف)</title>
+<title>ما هي الحقوق المتروكة؟ - مشروع غنو - م
ؤسسة البرمجيات الحرة</title>
 <!-- Fixed by hand on Feb 17, 2014:
   - disable top-addendum,
   - remove #translations,
   - translist before banner.
+   Sept 1: update links, title and footer.
 -->
 
 <meta http-equiv="Keywords" content="غنو, إف إس إف, مؤسسة 
البرمجيات الحرة, لينكس, حقوق متروكة" />
@@ -97,12 +97,12 @@
 الملكية من المساهمين</a>.</p>
 
 <p>
-نموذج بديل للحقوق المتروكة، <a 
href="/copyleft/lesser.html">رخصة غنو
+نموذج بديل للحقوق المتروكة، <a 
href="/licenses/lgpl.html">رخصة غنو
 العمومية الصغرى (إل&#8204;جي&#8204;بي&#8204;إل) (م
تاحة في نسق
-إتش&#8204;تي&#8204;إم&#8204;إل</a> و<a 
href="/copyleft/lesser.txt">نص</a>،
-و<a href="/copyleft/lesser.texi">تخئنفو</a>). مطبقة على بعض 
(وليس كل) مكتبات
+إتش&#8204;تي&#8204;إم&#8204;إل</a> و<a 
href="/licenses/lgpl.txt">نص</a>،
+و<a href="/licenses/lgpl.texi">تخئنفو</a>). مطبقة على بعض 
(وليس كل) مكتبات
 غنو. لتعلم المزيد حول الاستخدام المرجح 
لإل&#8204;جي&#8204;بي&#8204;إل، من
-فضلك اقرأ المقال <a 
href="/licenses/why-not-lgpl.ar.html"><cite>لماذا يجب
+فضلك اقرأ المقال <a href="/licenses/why-not-lgpl.html"><cite>لم
اذا يجب
 ألا تستخدم جي&#8204;بي&#8204;إل الصغرى لمكتبتك 
القادمة</cite></a>.</p>
 
 <p>
@@ -138,7 +138,7 @@
 
 <p>
 إذا اردت ترك حقوق دليلك مع غنو 
إف&#8204;دي&#8204;إل، من فضلك راجع التعليمات
-في <a href="/copyleft/fdl.html#SEC4">نهاية</a> نص 
إف&#8204;دي&#8204;إل، و<a
+في <a href="/copyleft/fdl.html#addendum">نهاية</a> نص 
إف&#8204;دي&#8204;إل، و<a
 href="/copyleft/fdl-howto.html">صفحة تعليمات
 جي&#8204;إف&#8204;دي&#8204;إل</a>. مجددا، النسخ 
الجزئية غير مُجازة.</p>
 
@@ -151,27 +151,29 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.ar.html" -->
 <div id="footer">
-<p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF.
-<br />
-Please send broken links and other corrections or suggestions to <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
+<div class="unprintable">
 
 <p>
-من فضلك راجع <a 
href="/server/standards/README.translations.ar.html">تعليمات
-الترجمة</a> لمعلومات حول تنسيق وتسليم ترجم
ات هذه المقالة.
+من فضلك أرسل لإف‌إس‌إف واستفسارات غنو إلى 
<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. و ايضاً <a
+href="/contact/">طرق أخرى للاتصال</a> بالإف‌إس‌إف. 
من فضلك أرسل
+الروابط المنقطعة وأي تصحيحات أو اقتراحات 
إلى <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
-<p>
-حقوق النشر &copy; 1996، 1997، 1998، 1999، 2000، 2001، 2002، 
2003، 2004،
-2005، 2006، 2007، 2008، 2009 مؤسسة البرمجيات الحرة، 
المحدودة،</p>
+<p> من فضلك راجع <a 
href="/server/standards/README.translations.html">تعليمات
+الترجمة</a> لمعلومات حول تنسيق وتسليم ترجم
ات هذه المقالة. </p>
+</div>
 
-<p>النسخ والتوزيع الحرفي لمدخلة المقال م
ُجازة في كل أنحاء العالم، بدون أرباح،
-في أي وسيط، مع وضع هذه الملاحظة في عين 
الاعتبار.
+<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
+2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+
+<p>هذه الصفحة مرخصة وفق <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ar";>رخصة 
Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>.
 </p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.ar.html" -->
 
 
 <div class="translators-credits">
@@ -179,11 +181,12 @@
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 ترجمها <a href="mailto:address@hidden";><em>أسامة 
خالد</em></a><br />
 .فريق الترجمة العربية بإشراف <em>حسام 
حسني</em>.</div>
- <p>
+
+<p class="unprintable">
 <!-- timestamp start -->
 حُدّثت:
 
-$Date: 2014/04/21 09:54:27 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:28 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: copyleft/copyleft.el.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/copyleft/copyleft.el.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- copyleft/copyleft.el.html  12 Apr 2014 15:07:32 -0000   1.14
+++ copyleft/copyleft.el.html  5 Sep 2014 08:32:28 -0000    1.15
@@ -6,14 +6,14 @@
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/copyleft/copyleft.en.html" -->
 
-<title>Τι είναι το copyleft; - Έργο GNU - Ίδρυμα 
Ελεύθερου Λογισμικού (ΙΕΛ)</title>
+<title>Τι είναι το copyleft; - Έργο GNU - Ίδρυμα 
Ελεύθερου Λογισμικού</title>
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, ΙΕΛ, Ίδρυμα 
Ελεύθερου Λογισμικού, Linux, Copyleft" />
 
 <!-- Fixed by hand on Feb 17, 2014:
   - disable top-addendum,
   - translist before banner.
+   Sept 1: update link, title and footer.
 -->
-
 <!--#include virtual="/copyleft/po/copyleft.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.el.html" -->
 <!--#set var="PO_FILE"
@@ -165,17 +165,17 @@
 <p>
 Εάν θέλετε να εφαρμόσετε το copyleft στο 
εγχειρίδιό σας με τη GNU FDL,
 παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες στο <a
-href="/copyleft/fdl.html#SEC4">τέλος</a> του κειμένου της 
FDL, και τη <a
+href="/copyleft/fdl.html#addendum">τέλος</a> του κειμένου 
της FDL, και τη <a
 href="/copyleft/fdl-howto.html">σελίδα οδηγιών άδειας 
GFDL</a>. Κι εδώ,
 τμηματικά αντίγραφα δεν επιτρέπονται.</p>
 
 
-<div style="font-size: small;">
+<div class="translators-notes">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
 <b>Σημειώσεις του μεταφραστή</b>:
 <ol>
-<li id="TransNote1">[1] Ο πηγαίος όρος, copyleft, δημιου
ργήθηκε για να
+<li id="TransNote1">Ο πηγαίος όρος, copyleft, δημιου
ργήθηκε για να
 τονίσει την αντιδιαστολή με τον όρο copyright. 
Λόγω της προέλευσής του,
 είναι δύσκολη η εύρεση μιας μετάφρασης που 
θα αποδίδει την ίδια αντιδιαστολή
 στην Ελληνική γλώσσα με τη μετάφραση του 
όρου copyright. Έτσι &mdash; και ως
@@ -186,14 +186,13 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.el.html" -->
 <div id="footer">
-<p>
-Παρακαλούμε στείλτε ερωτήσεις για τα ΙΕΛ 
&amp; GNU στο <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Υπάρχουν 
επίσης <a
-href="/contact/">άλλοι τρόποι για να 
επικοινωνήσετε</a> με το ΙΕΛ.
-<br />
-Παρακαλούμε στείλτε ανενεργούς συνδέσμου
ς και άλλες διορθώσεις ή προτάσεις
-στο <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
+<div class="unprintable">
+
+<p>Παρακαλούμε στείλτε ερωτήσεις για τα ΙΕΛ 
&amp; GNU στο <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Υπάρχουν 
επίσης <a
+href="/contact/">άλλοι τρόποι για να 
επικοινωνήσετε</a> με το ΙΕΛ. Ανενεργοί
+σύνδεσμοι και άλλες διορθώσεις ή 
προτάσεις μπορούν να σταλούν στο <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>
 Παρακαλούμε δείτε το <a
@@ -201,17 +200,18 @@
 πληροφορίες σχετικά με το συντονισμό και 
την υποβολή μεταφράσεων αυτού του
 άρθρου.
 </p>
+</div>
 
 <p>
-Πνευματικά δικαιώματα &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003,
-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Ίδρυμα Ελεύθερου 
Λογισμικού, Inc.,</p>
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
+2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Ίδρυμα Ελεύθερου 
Λογισμικού, Inc.</p>
 
 <p>Αυτή η σελίδα διατίθεται υπό την άδεια: <a 
rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.el";>Creative 
Commons
 Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
 </p>
-
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.el.html" -->
+
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
@@ -220,20 +220,14 @@
 (2012).</p></div>
 
 
- <p><!-- timestamp start -->
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Ενημερώθηκε:
 
-$Date: 2014/04/12 15:07:32 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:28 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. -->
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
 </div>
 </body>
 </html>

Index: copyleft/copyleft.fa.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/copyleft/copyleft.fa.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- copyleft/copyleft.fa.html  21 Apr 2014 09:54:27 -0000   1.18
+++ copyleft/copyleft.fa.html  5 Sep 2014 08:32:28 -0000    1.19
@@ -11,6 +11,7 @@
   - disable top-addendum,
   - remove #translations,
   - translist before banner.
+   Sept 3: update links and footer.
 -->
 
 <meta http-equiv="Keywords" content="گنو, بنیاد نرم
‌افزارهای آزاد, لینوکس, کپی‌لفت" />
@@ -103,10 +104,10 @@
 استفاده </p>
 
 <p>
-نوع دیگری از کپی‌لفت به نام <a 
href="/copyleft/lesser.html">اجازه‌نامه
+نوع دیگری از کپی‌لفت به نام <a 
href="/licenses/lgpl.html">اجازه‌نامه
 کوچکترِ جامع و عمومی گنو (LGPL) (در قالب HTML</a>، 
<a
-href="/copyleft/lesser.txt">متن</a> و <a
-href="/copyleft/lesser.texi">Texinfo</a> موجود است) شناخته م
ی‌شود که برای
+href="/licenses/lgpl.txt">متن</a> و <a
+href="/licenses/lgpl.texi">Texinfo</a> موجود است) شناخته م
ی‌شود که برای
 تعدادی از کتابخانه‌های نرم‌افزاری گنو (نه 
تمام آنها) به کار گرفته شده
 است. برای اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از 
LGPL، لطفا مقاله <a
 href="/philosophy/why-not-lgpl.html"><cite>چرا شما نباید از 
اجازه‌نامه
@@ -148,7 +149,7 @@
 
 <p>
 اگر می‌خواهید راهنما و یا مستندات خود را م
طابق قوانین GNU FDL منتشر کنید،
-دستورالعمل ذکر شده در <a 
href="/copyleft/fdl.html#SEC4">انتهای</a> متن FDL و
+دستورالعمل ذکر شده در <a 
href="/copyleft/fdl.html#addendum">انتهای</a> متن FDL و
 <a href="/copyleft/fdl-howto.html">راهنمای GFDL</a> آن را م
طالعه کنید. در
 این مورد نیز کپی کردن تنها قسمتی از 
اجازه‌نامه مجاز نیست.</p>
 
@@ -161,12 +162,13 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.fa.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 <p>
 لطفا سوالات و پرسش‌های خود در رابطه با گنو 
و بنیاد نرم‌افزارهای آزاد را به
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> ارسال 
کنید. همچنین <a
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> ارسال 
کنید. همچنین <a
 href="/contact/">راه‌های دیگری برای تماس</a> با 
بنیاد نرم‌افزارهای آزاد وجود
-دارد. <br /> لطفا لینک‌های خراب و یا مشکلات 
دیگر یا پیشنهادات خود را به <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> ارسال کنید.
+دارد. لطفا لینک‌های خراب و یا مشکلات دیگر 
یا پیشنهادات خود را به <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> ارسال کنید.
 </p>
 
 <p>
@@ -174,26 +176,27 @@
 href="/server/standards/README.translations.html">راهنمای ترجم
ه‌ها</a> را
 ببینید.
 </p>
+</div>
 
 <p>
 Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,</p>
-<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA</address>
-<p>نسخه‌برداری کلمه به کلمه و توزیع کل این م
قاله در سراسر جهان و در هر
-رسانه‌ای، بدون پرداخت حق امتیاز مجاز م
ی‌باشد، به شرطی که این اعلان/حق امتیاز
-حفظ شود.
-</p>
+2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>این صفحه تحت مجوز <a rel="license" 
href="http://creativecommons.org/
+licenses/by-nd/3.0/us/">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United
+States License</a> قرار دارد.</p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.fa.html" -->
 
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 </div>
- <p>
+
+<p class="unprintable">
 <!-- timestamp start -->
 آخرین به روز رسانی:
 
-$Date: 2014/04/21 09:54:27 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:28 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: copyleft/copyleft.sr.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/copyleft/copyleft.sr.html,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- copyleft/copyleft.sr.html  21 Apr 2014 09:54:28 -0000   1.20
+++ copyleft/copyleft.sr.html  5 Sep 2014 08:32:28 -0000    1.21
@@ -5,15 +5,15 @@
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
-<title>Шта је Копилефт? - Пројекат ГНУ - 
Задужбина за слободан софтвер (ЗСС)</title>
+<title>Шта је Копилефт? - Пројекат ГНУ - 
Задужбина за слободан софтвер</title>
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Copyleft" />
 
 <!-- Fixed by hand on Feb 15, 2014:
   - disable top-addendum,
   - remove #translations,
   - translist before banner.
+   Sept 3: update links, title and footer.
 -->
-
 <!--#include virtual="/copyleft/po/copyleft.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.sr.html" -->
 <!--#set var="PO_FILE"
@@ -33,11 +33,11 @@
 <p>
 Најједноставнији начин да направите 
програм слободним софтвером јесте да га
 ставите у <a
-href="/philosophy/categories.sr.html#PublicDomainSoftware">јавни 
домен</a>,
+href="/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware">јавни 
домен</a>,
 без ауторског права. Ово омогућава људима 
да размањују програм и његова
 побољшања, ако тако желе. Али ово такође 
омогућава не-кооперативним људима
 да конвертују програм у <a
-href="/philosophy/categories.sr.html#ProprietarySoftware">својински
+href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">својински
 софтвер</a>. Они га могу мењати, мало или 
много, и расподељивати резултат
 као својински производ. Људи који приме 
програм у модификованој форми немају
 слободу коју је оригиналан аутор њима дао; 
посредник је то одузео.</p>
@@ -59,7 +59,7 @@
 <p>
 Копилефт такође помаже програмерима који 
желе да допринесу <a
 href="/prep/tasks.html">побољшањима</a> <a
-href="/philosophy/free-sw.sr.html">слободног софтвера</a> 
да добију дозволу
+href="/philosophy/free-sw.html">слободног софтвера</a> да 
добију дозволу
 да то ураде.Ти програмери често раде за 
компаније или универзитете који би
 учинили скоро било шта да добију више пара. 
Програмер ће можда желети да
 допринесе своје измене заједници, али 
послодавац ће можда хтети да претвори
@@ -103,10 +103,10 @@
 добија задатке за ауторска права од 
учесника</a>.</p>
 
 <p>
-Алтернативна форма копилефта, <a 
href="/copyleft/lesser.html">ГНУ-ова мања
+Алтернативна форма копилефта, <a 
href="/licenses/lgpl.html">ГНУ-ова мања
 општа јавна лиценца (МОЈЛ) (доступна у 
ХТМЛ</a>, <a
-href="/copyleft/lesser.txt">текст</a>, и <a
-href="/copyleft/lesser.texi">Тексинфо</a> формату), се 
односи на неколико
+href="/licenses/lgpl.txt">текст</a>, и <a
+href="/licenses/lgpl.texi">Тексинфо</a> формату), се 
односи на неколико
 (али не све) ГНУ библиотека. Да научите више 
о правилном коришћењу МОЈЛ-а,
 молимо прочитајте чланак <a 
href="/philosophy/why-not-lgpl.html"><cite>Зашто
 не би требали да користите Мању ОЈЛ за вашу 
библиотеку</cite></a>.</p>
@@ -147,12 +147,12 @@
 
 <p>
 Ако бисте желели да лиценцирате 
копилефтом свој приручник са ГНУ-ова СЛД,
-молимо погледајте упутства на <a 
href="/copyleft/fdl.html#SEC4">крају</a>
+молимо погледајте упутства на <a 
href="/copyleft/fdl.html#addendum">крају</a>
 СЛД текста, и <a href="/copyleft/fdl-howto.html">страну 
ОСЛД
 упутстава</a>. Поново, делимичне копије нису 
дозвољене.</p>
 
 
-<div style="font-size: small;">
+<div class="translators-notes">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
 <b>Примедбе преводиоца:</b><br />У енглеском 
&ldquo;copy&rdquo; у
@@ -164,28 +164,35 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.sr.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
 <p>
 Молимо вас да шаљете питања у вези са 
ЗСС-ом и ГНУ-ом на адресу <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Постоје и <a
-href="/contact/">други начини да се обратите</a> 
ЗСС-у.<br />Молимо вас да
-шаљете неисправне везе и друге исправке 
(или предлоге) на адресу <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Постоје и <a
+href="/contact/">други начини да се обратите</a> 
ЗСС-у.
+Молимо вас да шаљете неисправне везе и 
друге исправке (или предлоге)
+на адресу <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
-Молимо да погледате <a
-href="/server/standards/README.translations.html">ПРОЧИТАЈМЕ за 
преводе</a>
-за више информација о координисању и слању 
превода овог чланка.
+Молимо да погледате
+<a href="/server/standards/README.translations.html">ПРОЧИТАЈМЕ за
+преводе</a> за више информација о 
координисању и слању превода овог чланка.
+(За допринос српском преводу, корисно је да 
погледате и <a
+href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html";>КАКОДА
+прeводим ГНУ-ов веб</a>.)
 </p>
+</div>
 
 <p>
 Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.,</p>
+2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
-<p>Дозвољено је дословно умножавање и 
расподела овог целог чланка широм света,
-без надокнаде, на било којем медијуму, уз 
услов да је очувано ово
-обавештење.
-</p>
+<p>Ова страна је лиценцирана под условима 
лиценце<a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.sr";>Creative
+Commons Ауторство-Без прерада 3.0 САД</a>.</p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.sr.html" -->
 
 
 <div class="translators-credits">
@@ -195,22 +202,12 @@
 <a href="http://www.inverudio.com/";>Лазар Ковачевић</a>,
 <a href="http://www.inverudio.com/contact.php";><em>lazar</em>
 на серверу <em>inverudiо.com</em></a>, 2008.</div>
-<p>
-Молимо да уочене евентуалне грешке у 
преводу пријавите
-преко <a 
href="https://savannah.gnu.org/bugs/?group=www-sr";>система за
-праћење
-грешака</a> <a 
href="https://savannah.gnu.org/projects/www-sr/";>пројекта
-превода <tt>www.gnu.org</tt>-а на српски</a>. За 
допринос српском
-преводу, корисно је да погледате и
-документ <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html";>КАКОДА
-прeводим ГНУ-ов веб</a>, који садржи смернице 
којих се треба
-придржавати при превођењу страница 
<tt>www.gnu.org</tt>-а на српски
-језик.</p>
- <p>
+
+<p class="unprintable">
 <!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2014/04/21 09:54:28 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:28 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: copyleft/copyleft.ta.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/copyleft/copyleft.ta.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- copyleft/copyleft.ta.html  21 Apr 2014 09:54:28 -0000   1.6
+++ copyleft/copyleft.ta.html  5 Sep 2014 08:32:28 -0000    1.7
@@ -1,14 +1,14 @@
 <!--#include virtual="/server/header.ta.html" -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
-<title>காபிலெப்ட் என்றால் என்ன? 
-குனு திட்டம் - கட்டற்ற 
மென்பொருள் அறக்கட்டளை (கமெஅ
)</title>
+<title>காபிலெப்ட் என்றால் என்ன? 
-குனு திட்டம் - கட்டற்ற 
மென்பொருள் அறக்கட்டளை</title>
 
 <!-- Fixed by hand on April 16, 2014:
   - add out-of-date notice and disable top-addendum,
   - remove #translations,
   - translist before banner.
+   Sept 3: update links, title and footer.
 -->
-
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Copyleft" />
 
 <!--#include virtual="/copyleft/po/copyleft.translist" -->
@@ -23,7 +23,7 @@
 நிரலாக்கம் உள்ளிட்ட பிற 
பணிகளை கட்டற்று இருக்கும் 
படிச் செய்தற்கான பொதுவான 
முறை <em>காபிலெப்ட்</em> ஆகும். 
இங்ஙனம் 
படைக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து 
மாற்றம்பெற்ற விரிவாக்கம் 
பெற்ற அனைத்தும் கட்டற்று 
இருத்தல் அவசியம். </p>
 
 <p>
-நிரலொன்றை 
கட்டற்றதாக்குதற்கான எளிய 
வழி அதனைப் பதிப்புரிமம் 
இழக்கச் செய்து <a 
href="/philosophy/categories.ta.html#PublicDomainSoftware">பொதுவுடைமையாக்குவது</a>.
 இது மக்கள் தாங்கள் 
விரும்புகிற பட்சத்தில் அ
வற்றின் மீது செய்யப்பட்ட 
மாற்றங்களை பகிர்ந்து கொள்ள அ
னுமதிக்கிறது. ஆனால் 
கூட்டுறவாட விரும்பாத சிலர் 
நிரலை <a 
href="/philosophy/categories.ta.html#ProprietarySoftware">தனியுரிம
 மென்பொருளாக</a> ஆக்குவதற்கும் 
இது வழி வகைச் செய்கிறது. அ
வர்கள் விரும்புகின்ற அ
ளவிற்கு சிறிய அல்லது பெரிய அ
ளவில் மாற்றங்களைச் செய்து 
தனியுரிம மென்பொருளாக 
வெளியிட அனுமதிக்கிறது. 
இத்தகைய மென்பொருளை பெறுவோர் 
அம்மென்பொருளின் பிரதான 
ஆசிரியர் எத்தகைய 
சுதந்தரத்தை வழங்கினாரோ அ
தனைப் பெறாதபடிக்கு ஆகிறது. 
இடையே வந்தவர் அதனைப் 
பறித்துக் கொண்டார்.
+நிரலொன்றை 
கட்டற்றதாக்குதற்கான எளிய 
வழி அதனைப் பதிப்புரிமம் 
இழக்கச் செய்து <a 
href="/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware">பொதுவுடைமையாக்குவது</a>.
 இது மக்கள் தாங்கள் 
விரும்புகிற பட்சத்தில் அ
வற்றின் மீது செய்யப்பட்ட 
மாற்றங்களை பகிர்ந்து கொள்ள அ
னுமதிக்கிறது. ஆனால் 
கூட்டுறவாட விரும்பாத சிலர் 
நிரலை <a 
href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">தனியுரிம 
மென்பொருளாக</a> ஆக்குவதற்கும் 
இது வழி வகைச் செய்கிறது. அ
வர்கள் விரும்புகின்ற அ
ளவிற்கு சிறிய அல்லது பெரிய அ
ளவில் மாற்றங்களைச் செய்து 
தனியுரிம மென்பொருளாக 
வெளியிட அனுமதிக்கிறது. 
இத்தகைய மென்பொருளை பெறுவோர் 
அம்மென்பொருளின் பிரதான 
ஆசிரியர் எத்தகைய 
சுதந்தரத்தை வழங்கினாரோ அ
தனைப் பெறாதபடிக்கு ஆகிறது. 
இடையே வந்தவர் அதனைப் 
பறித்துக் கொண்டார்.
 </p>
 
 <p>
@@ -35,7 +35,7 @@
 </p>
 
 <p>
-<a href="/philosophy/free-sw.ta.html">கட்டற்ற 
மென்பொருள்</a> ஒன்றினை 
மேம்படுத்த விழைவோர் அங்ஙனம் 
செய்தற்கு உரிய அனுமதியினைப் 
பெற்று <a 
href="/prep/tasks.html">பங்களிக்கச்</a> 
செய்யவும் காபிலெப்ட் 
உதவுகிறது. இத்தகைய 
நிரலாளர்கள் பெரும்பாலும் 
கூடுதற் பணம் ஈட்டும் 
பொருட்டு எதையும் செய்யத் 
துணியும் 
நிறுவனங்களுக்காகவும் 
பல்கலைக்கழகங்களுக்காகவும் 
பணியாற்றுபவராக இருப்பர். 
தங்களது மாற்றங்களை 
சமூகத்திற்கு அர்ப்பணித்திட 
நிரலாளர் விரும்புவார். 
ஆயினும் அவரது நிறுவனமோ 
மாற்றங்களைக் கொண்டு ஒரு 
தனியுரிம மென்பொருளை ஆக்கிட 
நினைக்கும்.
+<a href="/philosophy/free-sw.html">கட்டற்ற 
மென்பொருள்</a> ஒன்றினை 
மேம்படுத்த விழைவோர் அங்ஙனம் 
செய்தற்கு உரிய அனுமதியினைப் 
பெற்று <a 
href="/prep/tasks.html">பங்களிக்கச்</a> 
செய்யவும் காபிலெப்ட் 
உதவுகிறது. இத்தகைய 
நிரலாளர்கள் பெரும்பாலும் 
கூடுதற் பணம் ஈட்டும் 
பொருட்டு எதையும் செய்யத் 
துணியும் 
நிறுவனங்களுக்காகவும் 
பல்கலைக்கழகங்களுக்காகவும் 
பணியாற்றுபவராக இருப்பர். 
தங்களது மாற்றங்களை 
சமூகத்திற்கு அர்ப்பணித்திட 
நிரலாளர் விரும்புவார். 
ஆயினும் அவரது நிறுவனமோ 
மாற்றங்களைக் கொண்டு ஒரு 
தனியுரிம மென்பொருளை ஆக்கிட 
நினைக்கும்.
 </p>
 
 <p>
@@ -54,8 +54,8 @@
 </p>
 
 <p>
-காபிலெப்டின் மற்றொரு 
வடிவமான <a href="/copyleft/lesser.html">குனு குறை 
பொது மக்கள் உரிமம் 
(எல்ஜிபிஎல்) (ஹச்டிஎம்எல்</a>, <a 
href="/copyleft/lesser.txt">உரை</a>, <a
-href="/copyleft/lesser.texi">டெக்ஸ்இன்போ</a> 
ஆகிய வடிவங்களில் கிடைக்கப் 
பெறுகிறது), சில குனு 
நிரலகங்களுக்கு பொருந்தும். 
எல்ஜிபிஎல் பயன் படுத்துவது 
தொடர்பாக அறிய <a 
href="/philosophy/why-not-lgpl.html"><cite>தங்களின் அ
டுத்த நிரலகத்திற்கு தாங்கள் 
ஏன் குறை ஜிபிஎல் 
பயன்படுத்தக் கூடாது</cite></a> 
எனும் கட்டுரையை வாசிக்கவும்.
+காபிலெப்டின் மற்றொரு 
வடிவமான <a href="/licenses/lgpl.html">குனு குறை 
பொது மக்கள் உரிமம் 
(எல்ஜிபிஎல்) (ஹச்டிஎம்எல்</a>, <a 
href="/licenses/lgpl.txt">உரை</a>, <a
+href="/licenses/lgpl.texi">டெக்ஸ்இன்போ</a> ஆகிய 
வடிவங்களில் கிடைக்கப் 
பெறுகிறது), சில குனு 
நிரலகங்களுக்கு பொருந்தும். 
எல்ஜிபிஎல் பயன் படுத்துவது 
தொடர்பாக அறிய <a 
href="/philosophy/why-not-lgpl.html"><cite>தங்களின் அ
டுத்த நிரலகத்திற்கு தாங்கள் 
ஏன் குறை ஜிபிஎல் 
பயன்படுத்தக் கூடாது</cite></a> 
எனும் கட்டுரையை வாசிக்கவும்.
 </p>
 
 <p>
@@ -77,7 +77,7 @@
 </p>
 
 <p>
-தங்களது ஆவணத்தினை குனு 
எப்டிஎல் கொண்டு காபிலெப்ட் 
செய்ய விரும்பினால், எப்டிஎல் 
உரையின் <a 
href="/copyleft/fdl.html#SEC4">இறுதிப்</a> 
பகுதியில் உள்ளவற்றையும் <a 
+தங்களது ஆவணத்தினை குனு 
எப்டிஎல் கொண்டு காபிலெப்ட் 
செய்ய விரும்பினால், எப்டிஎல் 
உரையின் <a 
href="/copyleft/fdl.html#addendum">இறுதிப்</a> 
பகுதியில் உள்ளவற்றையும் <a 
 href="/copyleft/fdl-howto.html">ஜிஎப்டிஎல் 
குறிப்புகள்</a> பக்கத்தையும் 
நாடவும். மீண்டும் 
பூர்த்தியில்லா அரைகுறை 
பகுதிகளைப் பயன்படுத்த அ
னுமதியில்லை.
 </p>
 
@@ -86,28 +86,35 @@
 <!--#include virtual="/server/footer.ta.html" -->
 
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
 <p>
-க.மெ.அ மற்றும் குனு சார்ந்த 
வினவல்களுக்கு 
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> ற்கு 
மடலிடுங்கள்.
-க.மெ.அ வினைத் தொடர்புக் கொள்ள 
<a href="/contact/">ஏனைய பிற வழிகளும்</a> 
-உள்ளன.
-<br />
-துண்டிக்கப் பட்டுள்ள 
இணைப்புகள் மற்றும் ஏனைய 
விமர்சனங்களை 
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> ற்குத் 
தெரியப் படுத்துங்கள்.
+FSF &amp; GNU தொடர்பான வினவல்களை <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> அ
னுப்பவும். FSF ஐ <a
+href="/contact/">தொடர்பு கொள்ளும் வேறு 
வழிகளும்</a> உண்டு.
+துண்டிக்கப்பட்ட இணைப்புகள், 
திருத்தங்கள், பரிந்துரைகள் 
உள்ளிட்டவற்றை <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> என்ற
+முகவரிக்கு அனுப்பவும்.
 </p>
 
 <p>
-இவ்வுரையினை மொழிபெயர்க்க 
-<a 
href="/server/standards/README.translations.html">மொழிபெயர்ப்பு
 உதவி</a> பக்கத்தின் துணையினை 
நாடுக.
+இந்த கட்டுரையின் 
மொழிபெயர்ப்பை 
ஒருங்கிணைப்பது, 
சமர்ப்பிப்பது தொடர்பான
+விவரங்களுக்கு <a
+href="server/standards/README.translations.html">மொழிபெயர்ப்புகள்
 README
+கோப்பைக்</a> காணவும்.
 </p>
+</div>
 
 <p>
 Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
-2005, 2006, 2007 கட்டற்ற மென்பொருள் அ
றக்கட்டளை.,</p>
-<address>51 பிராங்க்ளின் தெரு, 
ஐந்தாவது மாடி, பாஸ்டன், எம்.ஏ 
02110-1301, யு.எஸ்.ஏ</address>
-<p>அகிலமனைத்திலும், 
இக்குறிப்பினை அகற்றாது இம் 
முழுவுரையினை நகலெடுத்து 
விநியோகம் செய்ய அனுமதி 
வழங்கப்படுகிறது.</p>
+2005, 2006, 2007 கட்டற்ற மென்பொருள் அ
றக்கட்டளை.</p>
+<p>இப்பக்கம் <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a> 
உரிமத்தின் கீழ்
+வெளியிடப்படுகிறது.</p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.ta.html" -->
 
-<p>
+<p class="unprintable">
 புதுப்பிக்கப் பட்ட விவரம்:
 <!-- timestamp start -->
 $தேதி: 2008/03/28 08:47:30 $

Index: copyleft/copyleft.tr.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/copyleft/copyleft.tr.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- copyleft/copyleft.tr.html  21 Apr 2014 09:54:28 -0000   1.10
+++ copyleft/copyleft.tr.html  5 Sep 2014 08:32:29 -0000    1.11
@@ -5,15 +5,15 @@
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
-<title>Copyleft nedir? - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı (FSF)</title>
+<title>Copyleft nedir? - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı</title>
 <meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Özgür Yazılım Vakfı, 
Linux, Copyleft" />
 
 <!-- Fixed by hand on Feb 15, 2014:
   - disable top-addendum,
   - remove #translations,
   - translist before banner.
+   July 6: update links, title and footer.
 -->
-
 <!--#include virtual="/copyleft/po/copyleft.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
 <!--#set var="PO_FILE"
@@ -108,10 +108,10 @@
 okuyabilirsiniz.</p>
 
 <p>
-Alternatif bir copyleft biçimi olan <a href="/copyleft/lesser.html">GNU
+Alternatif bir copyleft biçimi olan <a href="/licenses/lgpl.html">GNU
 Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL)(HTML</a>, <a
-href="/copyleft/lesser.txt">metin</a>, ve <a
-href="/copyleft/lesser.texi">Texinfo</a> biçimleri) bazı (ama hepsi değil)
+href="/licenses/lgpl.txt">metin</a>, ve <a
+href="/licenses/lgpl.texi">Texinfo</a> biçimleri) bazı (ama hepsi değil)
 GNU kütüphanelerine uygulanmaktadır. LGPL'i uygun kullanmak için daha
 fazlasını öğrenmek üzere, lütfen <a
 href="/philosophy/why-not-lgpl.html"><cite>Neden bir sonraki kütüphaneniz
@@ -155,7 +155,7 @@
 
 <p>
 Eğer kılavuzunuzu GNU FDL ile copyleft yapmak isterseniz, lütfen FDL
-metninin<a href="/copyleft/fdl.html#SEC4">sonundaki</a> yönergeleri, ve <a
+metninin<a href="/copyleft/fdl.html#addendum">sonundaki</a> yönergeleri, ve <a
 href="/copyleft/fdl-howto.html">GFDL açıklamalar sayfasını</a>
 inceleyin. Tekrar, kısmi kopyalara izin verilmemektedir.</p>
 
@@ -168,6 +168,8 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
 <p>
 Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF 
ile
@@ -176,21 +178,27 @@
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine
 gönderin.
 </p>
-
 <p>
-Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için lütfen 
<a
-href="/server/standards/README.translations.html">çeviriler hakkındakı
-BENİOKU</a> dosyasına bakınız.
+Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve
+önerilerinizi lütfen <a
+href="mailto:address@hidden";>bize&nbsp;bildirin</a>.</p>
+<p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili bilgi için
+lütfen <a href="/server/standards/README.translations.html">Çeviriler
+BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların 
Türkçe
+çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği 
yüksek bir
+<a href="/home.html">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak istiyorsanız,
+<a 
href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";>çalışma&nbsp;sayfamızı</a>
+ziyaret edebilir.
 </p>
+</div>
 
 <p>
 Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.,</p>
-
-<p>Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve 
dağıtılmasına,
-ücret talep etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar hakkı
-bildirisini korumak şartıyla, dünya çapında izin verilmiştir.
-</p>
+2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Bu sayfa <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.tr";>Creative 
Commons
+Alıntı-Türetilemez 3.0 Birleşik Devletler Lisansı</a> ile 
lisanslanmıştır.</p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.tr.html" -->
 
 
 <div class="translators-credits">
@@ -228,21 +236,11 @@
 
 </ul></div>
 
-<p style="margin-top: 1em">Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz
- hataları, aklınızdaki soru ve önerilerinizi
- lütfen <a href="mailto:address@hidden";>bize&nbsp;bildirin</a>.</p>
-
-<p>Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların Türkçe çevirileri gönüllüler
- tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği yüksek
- bir <a href="/home.html">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak
- istiyorsanız, <a 
href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";>çalışma&nbsp;sayfamızı</a>
- ziyaret edebilir ya
- da <a href="mailto:address@hidden";>bize&nbsp;yazabilirsiniz</a>.</p>
- <p>
+<p class="unprintable">
 <!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2014/04/21 09:54:28 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/common-distros.pt-br.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/distros/common-distros.pt-br.html,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- distros/common-distros.pt-br.html  23 May 2014 17:27:55 -0000   1.17
+++ distros/common-distros.pt-br.html  5 Sep 2014 08:32:29 -0000    1.18
@@ -14,6 +14,9 @@
 
 <title>Explicando Por Que Não Apoiamos Outros Sistemas — Projeto GNU — 
Free
 Software Foundation</title>
+
+<!-- Sept 1, 2014: update footer.
+-->
 <link rel="alternate" title="Distribuições GNU/Linux livres"
    href="http://www.gnu.org/distros/distros.rss";
    type="application/rss+xml" />
@@ -240,6 +243,7 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.pt-br.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>Envie perguntas em geral sobre a FSF e o GNU para <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Também existem <a
@@ -270,6 +274,7 @@
 </p><p>Consulte o <a href="/server/standards/README.translations.html">Guia
 para as traduções</a> para mais informações sobre a coordenação e o 
envio de
 traduções das páginas desse site.</p>
+</div>
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
@@ -303,10 +308,10 @@
 2012</div>
 
 
- <p><!-- timestamp start -->
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Última atualização: 
 
-$Date: 2014/05/23 17:27:55 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/common-distros.ro.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/distros/common-distros.ro.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- distros/common-distros.ro.html   19 Jun 2014 08:31:54 -0000   1.7
+++ distros/common-distros.ro.html   5 Sep 2014 08:32:29 -0000    1.8
@@ -12,7 +12,10 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/distros/common-distros.en.html" -->
 
 <title>Explicația pentru care nu recomandăm alte sisteme - Proiectul GNU - 
Fundația
-pentru Programe Libere (FSF)</title>
+pentru Programe Libere</title>
+
+<!-- Sept 1, 2014: update title and footer.
+-->
 <link rel="alternate" title="Distribuții de GNU+Linux libere"
    href="http://www.gnu.org/distros/distros.rss";
    type="application/rss+xml" />
@@ -264,6 +267,7 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.ro.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>Pentru întrebări generale legate de FSF și GNU, vă rugăm să scrieți 
la <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Există și <a
@@ -294,6 +298,7 @@
 <p>Pentru informații despre coordonarea și trimiterea de traduceri pentru
 paginile noastre, consultați <a
 href="/server/standards/README.translations.html">ghidul de traduceri</a>.</p>
+</div>
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
@@ -325,10 +330,10 @@
 href="http://ceata.org";>Fundația Ceata</a>), 2013</div>
 
 
- <p><!-- timestamp start -->
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Actualizat la:
 
-$Date: 2014/06/19 08:31:54 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/distros.fa.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/distros/distros.fa.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- distros/distros.fa.html   21 Apr 2014 09:54:28 -0000   1.9
+++ distros/distros.fa.html   5 Sep 2014 08:32:30 -0000    1.10
@@ -5,14 +5,14 @@
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
-<title>توزیع‌های گنو/لینوکس - سیستم عامل 
گنو</title>
+<title>توزیع‌های گنو/لینوکس - پروژه گنو - 
بنیاد نرم‌افزار آزاد</title>
 
 <!-- Fixed by hand on Feb 17, 2014:
   - disable top-addendum,
   - remove #translations,
   - translist before banner.
+   Sept 1st: update title and footer.
 -->
-
 <!--#include virtual="/distros/po/distros.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.fa.html" -->
 <!--#set var="PO_FILE"
@@ -77,29 +77,27 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.fa.html" -->
 <div id="footer">
-
+<div class="unprintable">
 <p>
-پرسش‌هایتان را در مورد گنو به <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> بفرستید. هم
چنین <a
-href="/contact/">راه‌های دیگر برای تماس </a> با 
اف‌اس‌اف نیز هستند. <br />
-لطفا پیوند‌های شکسته و دیگر اصلاحات و 
پیشنهاد‌ها را به <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> بفرستید.
+لطفا سوالات و پرسش‌های خود در رابطه با گنو 
و بنیاد نرم‌افزارهای آزاد را به
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> ارسال 
کنید. همچنین <a
+href="/contact/">راه‌های دیگری برای تماس</a> با 
بنیاد نرم‌افزارهای آزاد وجود
+دارد. لطفا لینک‌های خراب و یا مشکلات دیگر 
یا پیشنهادات خود را به <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> ارسال کنید.
 </p>
 
 <p>
-لطفا برای اطلاعات در مورد هماهنگ‌کردن و 
ارسال ترجمه‌های این مقاله <a
+لطفا برای اطلاعات بیشتر جهت هماهنگی و 
ارسال ترجمه‌های این مقاله صفحه <a
 href="/server/standards/README.translations.html">راهنمای ترجم
ه‌ها</a> را
 ببینید.
 </p>
+</div>
 
-<p>
-حق نسخه برداری &copy; ۲۰۱۰ بنیاد نرم
‌افزار‌های آزاد (به عنوان یک شخصیت
-حقوقی)
-</p>
-<p>با شرط حفظ این آگهی و آگهی کپی رایت، 
نسخه‌برداری برابر و انتشار کل این مقاله
-در سرتاسر جهان، بدون حق تالیف، در هر 
رسانه‌ای، کاملا ازاد است.
-</p>
-
+<p>Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>این صفحه تحت مجوز <a rel="license" 
href="http://creativecommons.org/
+licenses/by-nd/3.0/us/">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United
+States License</a> قرار دارد.</p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.fa.html" -->
 
 <div class="translators-credits">
 
@@ -109,7 +107,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 به روز رسانی شده در:
 
-$Date: 2014/04/21 09:54:28 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:30 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/distros.sk.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/distros/distros.sk.html,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- distros/distros.sk.html   21 Apr 2014 09:54:28 -0000   1.17
+++ distros/distros.sk.html   5 Sep 2014 08:32:30 -0000    1.18
@@ -5,14 +5,14 @@
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
-<title>Distribúcie GNU/Linux - Operačný systém GNU</title>
+<title>Distribúcie GNU/Linux - Projekt GNU - Nadácia pre slobodný 
software</title>
 
 <!-- Fixed by hand on Feb 15, 2014:
   - disable top-addendum,
   - remove #translations,
   - translist before banner.
+   July 8: update title, link and footer.
 -->
-
 <!--#include virtual="/distros/po/distros.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.sk.html" -->
 <!--#set var="PO_FILE"
@@ -38,7 +38,7 @@
 GNU/Linux, tj. takú, ktorá vôbec neobsahuje proprietárny softvér. Tak si
 budete môcť byť istí, že neinštalujete žiadne programy, ktoré nie sú
 slobodné. Tu je zoznam takých distribúcií:<br /> <a
-href="/distros/free-distros.sk.html"> Slobodné distribúcie GNU/Linux </a><br
+href="/distros/free-distros.html"> Slobodné distribúcie GNU/Linux </a><br
 />
 </p>
 
@@ -80,13 +80,13 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.sk.html" -->
 <div id="footer">
-
+<div class="unprintable">
 <p>
 Vaše otázky pre FSF &amp; GNU posielajte prosím na <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Môžete tiež 
využiť <a
-href="/contact/">iné spôsoby ako kontaktovať</a> FSF. <br /> Prosím
+href="/contact/">iné spôsoby ako kontaktovať</a> FSF. Prosím
 upozornite nás na nefunkčné odkazy, chyby a možné vylepšenia na <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -95,15 +95,15 @@
 href="/server/standards/README.translations.html">informácie pre
 prekladateľov</a>.
 </p>
+</div>
 
 <p>
 Copyright &copy; 2009 Free Software Foundation, Inc.
 </p>
-<p>Doslovné kopírovanie a distribúcia celého tohto článku sú povolené 
na celom
-svete, bez poplatku, na ľubovoľnom médiu, za predpokladu, že toto 
oznámenie
-a copyright zostanú zachované.
-</p>
-
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.sk.html" -->
 
 <div class="translators-credits">
 
@@ -111,11 +111,12 @@
 <strong>Preklad</strong>: <a
 href="https://savannah.gnu.org/users/dominiks";>Dominik Smatana</a> <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, 2009.</div>
- <p>
+
+<p class="unprintable">
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizované:
 
-$Date: 2014/04/21 09:54:28 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:30 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/distros.zh-cn.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/distros/distros.zh-cn.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- distros/distros.zh-cn.html 21 Apr 2014 09:54:28 -0000   1.10
+++ distros/distros.zh-cn.html 5 Sep 2014 08:32:30 -0000    1.11
@@ -5,14 +5,16 @@
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
-<title>GNU/Linux 发行版 - GNU 操作系统</title>
+<title>GNU/Linux 发行版 - GNU 工程 - 自由软件基金会</title>
 
 <!-- Fixed by hand on Feb 15, 2014:
   - disable top-addendum,
   - remove #translations,
   - translist before banner.
+   July 5:
+   - update title and footer,
+   - fix typo in a link.
 -->
-
 <!--#include virtual="/distros/po/distros.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.zh-cn.html" -->
 <!--#set var="PO_FILE"
@@ -43,7 +45,7 @@
 <h3 id="distroGuidelines">自由发行版指南</h3>
 <p>
 这里列出一些可能会使得一个发行版无
法成为自由发行版的一些原因:<br /> <a
-href="/distros/free-system-distribution-guidlines.html">自由系统发行版指南</a>。</p>
+href="/distros/free-system-distribution-guidelines.html">自由系统发行版指南</a>。</p>
 
 <h3 id="otherDistros">常见发行版</h3>
 <p>
@@ -64,33 +66,39 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.zh-cn.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
-<p>
-联系GNU或FSF,请发邮件至<a 
href="address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. 也可通过<a
-href="/contact/">其他方式</a>联系我们。<br />请将坏链接或å…
¶ä»–意见或建议发送至<a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>。
-</p>
-
-<p>
-若您想翻译本文,请参看<a 
href="/server/standards/README.translations.html">翻译手册</a>
-</p>
+<p>请将有关自由软件基金会与 GNU 
的查询与问题(以英语)发送至 <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>。您也可以通过 <a
+href="/contact/">其它方式</a> 
联系自由软件基金会。如发现任何错误和链接或å…
¶å®ƒéœ€è¦æ›´æ­£çš„地方(或任何建议),请发送邮件至 <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>。</p>
+
+<p>我们尽力提供对本页面精确、优质的翻译,但是我们无
法保证完美。
+请把您的建议和意见发送到 <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>。</p>
+<p>请参看 <a 
href="/server/standards/README.translations.html">翻译手册</a>
+获取有关协调和提交翻译的相关事项。</p>
+</div>
 
 <p>
 版权所有 &copy; 2002, 2003, 2007 自由软件基金会.
 </p>
-<p>允许各种形式的原文转载,但需保留版权声明和本声明
-</p>
+<p>本页采用 <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a> 许可证授权。</p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.zh-cn.html" -->
 
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Deng, Nan</div>
- <p>
+
+<p class="unprintable">
 <!-- timestamp start -->
 更新:
 
-$Date: 2014/04/21 09:54:28 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:30 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/free-distros.ar.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/distros/free-distros.ar.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- distros/free-distros.ar.html    26 Jun 2014 20:59:15 -0000   1.25
+++ distros/free-distros.ar.html    5 Sep 2014 08:32:30 -0000    1.26
@@ -10,15 +10,14 @@
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
-<title>قائمة بتوزيعات غنو/لينكس الحرة·-·مشروع 
غنو·-·مؤسسة البرمجيات الحرة
-(إف&#8204;إس&#8204;إف)</title>
+<title>قائمة بتوزيعات غنو/لينكس الحرة·-·مشروع 
غنو·-·مؤسسة البرمجيات الحرة</title>
 
 <!-- Fixed by hand on Feb 17, 2014:
   - disable top-addendum,
   - remove #translations,
   - translist before banner.
+   Sept 1: fix links, update title and footer.
 -->
-
 <!--#include virtual="/distros/po/free-distros.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ar.html" -->
 <!--#include virtual="/server/outdated.ar.html" -->
@@ -62,11 +61,11 @@
 ديبيان وأوبونتو، مع دعم مادي من مؤسسة البرم
جيات الحرّة.
  </li>
  <li>
-  <a href="http://proyecto.ututo.net/cmsd/";>Ututo</a>،·توزيعة 
غنو/لينكس مبنية على
+  <a href="http://www.ututo.org/";>Ututo</a>،·توزيعة 
غنو/لينكس مبنية على
 Gentoo. كانت أول نظام غنو/لينكس يعترف به مشروع 
غنو.
  </li>
  <li>
-  <a href="http://www.dragora.org/";>Dragora</a>،·توزيعة 
غنو/لينكس مستقلة مبنية
+  <a href="http://www.dragora.org/en/index.html";>Dragora</a>،·توزيعة 
غنو/لينكس مستقلة مبنية
 على مفاهيم البساطة.
  </li>
  <li>
@@ -74,7 +73,7 @@
 خاصة على تحرير الصوت والفيديو.
  </li>
  <li>
-  <a href="http://www.musix.org.ar";>Musix GNU+Linux</a>،·توزيعة 
غنو/لينكس
+  <a href="https://musixdistro.wordpress.com/";>Musix 
GNU+Linux</a>،·توزيعة غنو/لينكس
 مبنية على كنوبيكس، مع تركير خاص على 
الإنتاج الصوتي.
  </li>
  <li>
@@ -108,26 +107,28 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.ar.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>
-من فضلك أرسل لإف&#8204;إس&#8204;إف ولاستفسارات 
جنو ل<a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. يوجد أيضا <a
-href="/contact/">طرق أخرى للاتصال</a> 
بالإف&#8204;إس&#8204;إف. <br /> من
-فضلك أرسل الوصلات المنقطعة وأي تصحيحات أو 
اقتراحات إلى <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+من فضلك أرسل لإف‌إس‌إف واستفسارات غنو إلى 
<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. و ايضاً <a
+href="/contact/">طرق أخرى للاتصال</a> بالإف‌إس‌إف. 
من فضلك أرسل
+الروابط المنقطعة وأي تصحيحات أو اقتراحات 
إلى <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
-<p>
-من فضلك راجع <a 
href="/server/standards/README.translations.html">تعليمات
-الترجمة</a> لمعلومات حول تنسيق وتسليم ترجم
ات هذه المقالة.
-</p>
+<p> من فضلك راجع <a 
href="/server/standards/README.translations.html">تعليمات
+الترجمة</a> لمعلومات حول تنسيق وتسليم ترجم
ات هذه المقالة. </p>
+</div>
 
 <p>
 Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.</p>
-<p>يسمح بنسخ وتوزيع هذه المقالة كاملةً 
حرفيًا في أي وسيط وبدون فوائد، بشرط
-إبقاء هذا الإخطار.
+<p>هذه الصفحة مرخصة وفق <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ar";>رخصة 
Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>.
 </p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.ar.html" -->
 
 
 <div class="translators-credits">
@@ -135,11 +136,12 @@
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 ترجمها <a href="mailto:address@hidden";><em>صلاح الدّين
 حمّانة</em></a><br />.فريق الترجمة العربية 
بإشراف <em>حسام حسني</em>.</div>
- <p>
+
+<p class="unprintable">
 <!-- timestamp start -->
 حُدّثت:
 
-$Date: 2014/06/26 20:59:15 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:30 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/free-distros.pt-br.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/distros/free-distros.pt-br.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- distros/free-distros.pt-br.html   26 Jun 2014 20:59:16 -0000   1.12
+++ distros/free-distros.pt-br.html   5 Sep 2014 08:32:30 -0000    1.13
@@ -11,11 +11,12 @@
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <title>Lista de distribuições livres de GNU/Linux - Projeto GNU - Free 
Software
-Foundation (FSF)</title>
+Foundation</title>
 
 <!-- Fixed by hand on April 16, 2014:
   - disable top addendum,
   - translist before banner.
+   Sept 1: fix links, update title and footer.
 -->
 <link rel="alternate" title="Distribuições Livres de GNU/Linux"
    href="http://www.gnu.org/distros/distros.rss";
@@ -63,7 +64,7 @@
  <td>BLAG Linux e GNU, uma distribuição GNU/Linux baseada no 
Fedora.</td></tr>
 
 <tr class="even">
-  <td><a href="http://www.dragora.org/";>
+  <td><a href="http://www.dragora.org/pt/index.html";>
    <img src="/graphics/distros-dragora.png" alt="Dragora" /></a></td>
  <td>Dragora, uma distribuição GNU/Linux independente baseada em conceitos 
de
 simplicidade</td></tr>
@@ -81,7 +82,7 @@
 patrocinada pela FSF.</td></tr>
 
 <tr class="odd">
-  <td><a href="http://www.musix.org.ar";>
+  <td><a href="https://musixdistro.wordpress.com/";>
    <img src="/graphics/distros-musix.png" alt="Musix GNU+Linux" /></a></td>
  <td>Musix GNU+Linux, uma distribuição de GNU/Linux baseada no Knoppix, com
 ênfase especial na produção de áudio.</td></tr>
@@ -158,28 +159,30 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.pt-br.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
-<p>Por favor, envie suas perguntas sobre a FSF e GNU para <a
+<p>Envie perguntas em geral sobre a FSF e o GNU para <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Também existem <a
-href="/contact/">outras maneiras para contatar</a> a FSF.
-<br />
-Por favor, envie links quebrados e outras correções ou sugestões para <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
-
-<p>Por favor, veja o <a
-href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a>
-para mais informações sobre a coordenação e submissão de traduções desse
-artigo.</p>
+href="/contact/">outros meios de contatar</a> a FSF.<br />
+Envie links quebrados e outras correções ou sugestões para <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>A equipe de traduções para o português brasileiro se esforça para 
oferecer
+traduções acuradas e de boa qualidade, mas não estamos isentos de erros. Por
+favor, envie seus comentários e sugestões em geral sobre as traduções para
+<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p><p>Consulte o <a href="/server/standards/README.translations.html">Guia
+para as traduções</a> para mais informações sobre a coordenação e o 
envio de
+traduções das páginas desse site.</p>
+</div>
 
 <p>Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
-<p>Essa página está licenciada sob uma <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
-Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
-</p>
-
-
+<p>Esta página está licenciada sob uma <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pt_BR";>licença
+Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Estados Unidos</a>.</p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.pt-br.html" -->
 
 <div class="translators-credits">
 
@@ -190,10 +193,10 @@
 2012.</div>
 
 
- <p><!-- timestamp start -->
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Última atualização:
 
-$Date: 2014/06/26 20:59:16 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:30 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/free-distros.ro.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/distros/free-distros.ro.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- distros/free-distros.ro.html    26 Jun 2014 20:59:16 -0000   1.7
+++ distros/free-distros.ro.html    5 Sep 2014 08:32:30 -0000    1.8
@@ -12,7 +12,10 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/distros/free-distros.en.html" -->
 
 <title>Lista distribuțiilor de GNU+Linux libere - Proiectul GNU - Fundația 
pentru
-Programe Libere (FSF)</title>
+Programe Libere</title>
+
+<!-- Sept 1: fix links, update title and footer.
+-->
 <link rel="alternate" title="Distribuții de GNU+Linux libere"
    href="http://www.gnu.org/distros/distros.rss";
    type="application/rss+xml" />
@@ -68,7 +71,7 @@
  <td>BLAG Linux și GNU, o distribuție de GNU+Linux bazată pe 
Fedora.</td></tr>
 
 <tr class="even">
-  <td><a href="http://www.dragora.org/en/index.html";>
+  <td><a href="http://www.dragora.org/ro/index.html";>
    <img src="/graphics/distros-dragora.png" alt="Dragora" /></a></td>
  <td>Dragora, o distribuție de GNU+Linux independentă bazată pe concepte 
de
 simplitate.</td></tr>
@@ -86,7 +89,7 @@
 sponsorizare de la FSF.</td></tr>
 
 <tr class="odd">
-  <td><a href="http://www.musix.org.ar";>
+  <td><a href="https://musixdistro.wordpress.com/";>
    <img src="/graphics/distros-musix.png" alt="GNU+Linux Musix" /></a></td>
  <td>Musix, o distribuție de GNU+Linux bazată pe Knoppix, cu accentul pus 
pe
 realizare audio.</td></tr>
@@ -172,6 +175,7 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.ro.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>Pentru întrebări generale legate de FSF și GNU, vă rugăm să scrieți 
la <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Există și <a
@@ -202,6 +206,7 @@
 <p>Pentru informații despre coordonarea și trimiterea de traduceri pentru
 paginile noastre, consultați <a
 href="/server/standards/README.translations.html">ghidul de traduceri</a>.</p>
+</div>
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
@@ -233,10 +238,10 @@
 href="http://ceata.org";>Fundația Ceata</a>), 2013</div>
 
 
- <p><!-- timestamp start -->
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Actualizat la:
 
-$Date: 2014/06/26 20:59:16 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:30 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/free-distros.sk.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/distros/free-distros.sk.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- distros/free-distros.sk.html    26 Jun 2014 20:59:16 -0000   1.21
+++ distros/free-distros.sk.html    5 Sep 2014 08:32:31 -0000    1.22
@@ -11,14 +11,14 @@
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <title>Zoznam slobodných distribúcií GNU/Linux - Projekt GNU - Nadácia pre 
slobodný
-software (FSF)</title>
+software</title>
 
 <!-- Fixed by hand on Feb 18, 2014:
   - disable top-addendum,
   - remove #translations,
   - translist before banner.
+   July 8: fix links, update title and footer.
 -->
-
 <!--#include virtual="/distros/po/free-distros.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.sk.html" -->
 <!--#include virtual="/server/outdated.sk.html" -->
@@ -70,12 +70,12 @@
 založená na projektoch Debian a Ubuntu, sponzorovaná nadáciou FSF.
  </li>
  <li>
-  <a href="http://proyecto.ututo.net/cmsd/";>Ututo</a>, distribúcia GNU/Linux
+  <a href="http://www.ututo.org/";>Ututo</a>, distribúcia GNU/Linux
 založená na Gentoo. Bola to prvá distribúcia, ktorú projekt GNU uznal ako
 kompletne slobodnú.
  </li>
  <li>
-  <a href="http://www.dragora.org/";>Dragora</a>, nezávislá distribúcia
+  <a href="http://www.dragora.org/en/index.html";>Dragora</a>, nezávislá 
distribúcia
 GNU/Linux založená na princípoch jednoduchosti.
  </li>
  <li>
@@ -83,7 +83,7 @@
 špeciálne na prácu s audio a video súbormi.
  </li>
  <li>
-  <a href="http://www.musix.org.ar";>Musix GNU+Linux</a>, distribúcia 
GNU+Linux
+  <a href="https://musixdistro.wordpress.com/";>Musix GNU+Linux</a>, 
distribúcia GNU+Linux
 založená na systéme Knoppix so zameraním na audio produkciu.
  </li>
  <li>
@@ -91,7 +91,7 @@
 slobodná distribúcia GNU/Linux založená na distribúcii Fedora.
  </li>
  <li>
-  <a href="http://trisquel.info/en";>Trisquel</a>, distribúcia GNU/Linux 
určená
+  <a href="http://trisquel.info/";>Trisquel</a>, distribúcia GNU/Linux 
určená
 pre malých podnikateľov, domácich užívateľov a školiace strediská.
  </li>
 </ul>
@@ -105,13 +105,13 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.sk.html" -->
 <div id="footer">
-
+<div class="unprintable">
 <p>
 Vaše otázky pre FSF &amp; GNU posielajte prosím na <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Môžete tiež 
využiť <a
-href="/contact/">iné spôsoby ako kontaktovať</a> FSF. <br /> Prosím
+href="/contact/">iné spôsoby ako kontaktovať</a> FSF. Prosím
 upozornite nás na nefunkčné odkazy, chyby a možné vylepšenia na <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -120,15 +120,15 @@
 href="/server/standards/README.translations.html">informácie pre
 prekladateľov</a>.
 </p>
+</div>
 
 <p>
 Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.</p>
-<p>Doslovné kopírovanie a distribúcia celého tohto článku sú povolené 
na celom
-svete, bez poplatku, na ľubovoľnom médiu, za predpokladu, že toto 
oznámenie
-a copyright zostanú zachované.
-</p>
-
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.sk.html" -->
 
 <div class="translators-credits">
 
@@ -136,11 +136,12 @@
 <strong>Preklad</strong>: <a
 href="https://savannah.gnu.org/users/dominiks";>Dominik Smatana</a> <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, 2009.</div>
- <p>
+
+<p class="unprintable">
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizované:
 
-$Date: 2014/06/26 20:59:16 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:31 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/free-system-distribution-guidelines.ml.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/distros/free-system-distribution-guidelines.ml.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- distros/free-system-distribution-guidelines.ml.html 5 Jun 2014 10:27:13 
-0000    1.12
+++ distros/free-system-distribution-guidelines.ml.html 5 Sep 2014 08:32:31 
-0000    1.13
@@ -17,8 +17,8 @@
   - disable top-addendum,
   - remove #translations,
   - translist before banner.
+   Sept 1: update link and footer.
 -->
-
 <!--#include 
virtual="/distros/po/free-system-distribution-guidelines.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ml.html" -->
 <!--#include virtual="/server/outdated.ml.html" -->
@@ -245,7 +245,7 @@
 വിതരണങ്ങളുടെ</a> ഒരു പട്ടിക 
ഞങ്ങള്‍ 
പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടു്. 
പട്ടികയിലില്ലാത്ത
 ഒരു സ്വതന്ത്ര 
വിതരണത്തെക്കുറിച്ചു് 
നിങ്ങള്‍ക്കറിവുണ്ടെങ്കില്‍
 വിതരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു 
ചെറിയ വിവരണവും വെബ് 
താളിലേക്കുള്ള ഒരു 
കണ്ണിയുമായി
-&lt;<a class="reference" href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;
+&lt;<a class="reference" href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;
 ലേക്കെഴുതാന്‍ വിതരണ 
നിര്‍മ്മാതാക്കളോടു പറയുക. </p>
 
 <p>എന്നാല്‍ 
സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത 
വിതരണങ്ങളുമായി 
ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന
@@ -273,34 +273,42 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.ml.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
-<p>Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF.<br />
-Please send broken links and other corrections or suggestions to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
-
-<p>ഈ ലേഖനത്തിന്റെ 
തര്‍ജ്ജമയില്‍ 
പങ്കെടുക്കാനും 
സമര്‍പ്പിയ്ക്കാനും <a
-href="/server/standards/README.translations.html">പരിഭാഷാ 
സഹായി</a>കാണുക.</p>
+<p>എഫ്.എസ്.എഫിനെ കുറിച്ചും 
ഗ്നുവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള 
ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> 
ലേയ്ക്കു്
+അയയ്ക്കുക. എഫ്.എസ്.എഫുമായി 
ബന്ധപ്പെടാന്‍ <a href="/contact">മറ്റു 
വഴികളും
+ഉണ്ടു് </a>. തെറ്റായ 
കണ്ണികളെകുറിച്ചും മറ്റു് 
നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും
+അഭിപ്രായങ്ങളും <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> എന്ന
+വിലാസത്തിലേയ്ക്കു് എഴുതുക.</p>
+
+<p>
+ഗ്നു താളുകളുടെ മലയാളം 
പരിഭാഷകള്‍ മനോഹരമാക്കാന്‍ 
ഞങ്ങള്‍ പരാമാവധി
+ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും 
അവ പൂര്‍ണമായും 
കുറ്റവിമുക്തമല്ല എന്ന് 
പറയാന്‍
+ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ അ
ഭിപ്രായങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും അ
റിയിക്കാന്‍ <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
+സഹായകമാവും.</p><p>ഈ ലേഖനത്തിന്റെ 
പരിഭാഷ നല്‍കാനും മറ്റും <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a>
+കാണുക.</p>
+</div>
 
 <p>Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
-<p>Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted
-worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the
-copyright notice, are preserved. <br /> (ഈ അ
റിയിപ്പും,പകര്‍പ്പവകാശ 
കുറിപ്പും
-നിലനിര്‍ത്തിയിരിയ്ക്കണം 
എന്ന നിബന്ധനയോടെ, 
സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലേഖനത്തിന്റെ 
പദാനുപദ
-പകര്‍പ്പും വിതരണവും ഏതു 
മാധ്യമത്തിലും,യാതൊരു 
റോയല്‍റ്റിയും ഇല്ലാതെ
-അനുവദിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.)</p>
-
+<p>ഈ താള്‍ <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>ക്രിയേറ്റീവ്
+കോമണ്‍സ് ലൈസന്‍സിന് 
</a>കീഴിലാണ്.</p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.ml.html" -->
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Jinesh K J &lt;address@hidden&gt;</div>
- <p><!-- timestamp start -->
+Translated by: Jinesh K J &lt;address@hidden&gt;</div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 പുതുക്കിയതു്:
 
-$Date: 2014/06/05 10:27:13 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:31 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/free-system-distribution-guidelines.pt-br.html
===================================================================
RCS file: 
/webcvs/www/www/distros/free-system-distribution-guidelines.pt-br.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- distros/free-system-distribution-guidelines.pt-br.html   19 Jun 2014 
08:31:54 -0000   1.18
+++ distros/free-system-distribution-guidelines.pt-br.html   5 Sep 2014 
08:32:31 -0000    1.19
@@ -13,6 +13,9 @@
 
 <title>Diretrizes para Distribuições de Sistemas Livres - Projeto GNU - Free
 Software Foundation</title>
+
+<!-- Sept 3, 2014: update footer.
+-->
 <link rel="alternate" title="Distribuições GNU/Linux livres"
    href="http://www.gnu.org/distros/distros.rss";
    type="application/rss+xml" />
@@ -279,6 +282,7 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.pt-br.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>Envie perguntas em geral sobre a FSF e o GNU para <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Também existem <a
@@ -309,6 +313,7 @@
 </p><p>Consulte o <a href="/server/standards/README.translations.html">Guia
 para as traduções</a> para mais informações sobre a coordenação e o 
envio de
 traduções das páginas desse site.</p>
+</div>
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
@@ -329,8 +334,8 @@
 <p>Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Esta página está licenciada sob uma <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>licença Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pt_BR";>licença
+Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.pt-br.html" -->
 <div class="translators-credits">
@@ -341,10 +346,10 @@
 2012</div>
 
 
- <p><!-- timestamp start -->
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Última atualização: 
 
-$Date: 2014/06/19 08:31:54 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:31 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/free-system-distribution-guidelines.ro.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/distros/free-system-distribution-guidelines.ro.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- distros/free-system-distribution-guidelines.ro.html 19 Jun 2014 08:31:54 
-0000   1.7
+++ distros/free-system-distribution-guidelines.ro.html 5 Sep 2014 08:32:31 
-0000    1.8
@@ -12,11 +12,13 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" 
value="/distros/free-system-distribution-guidelines.en.html" -->
 
 <title>Recomandări pentru distribuțiile de sistem libere - Proiectul GNU - 
Fundația
-pentru Programe Libere (FSF)</title>
+pentru Programe Libere</title>
 <link rel="alternate" title="Distribuții de GNU+Linux libere"
    href="http://www.gnu.org/distros/distros.rss";
    type="application/rss+xml" />
 
+<!-- Sept 3, 2014: update title and footer.
+-->
 <!--#include 
virtual="/distros/po/free-system-distribution-guidelines.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ro.html" -->
 <!--#include virtual="/server/outdated.ro.html" -->
@@ -283,12 +285,13 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.ro.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>Pentru întrebări generale legate de FSF și GNU, vă rugăm să scrieți 
la <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Există și <a
 href="/contact/">alte moduri de a contacta</a> FSF. Legăturile stricate și
 alte corecturi sau sugestii pot fi trimise la <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>
 <!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
@@ -313,6 +316,7 @@
 <p>Pentru informații despre coordonarea și trimiterea de traduceri pentru
 paginile noastre, consultați <a
 href="/server/standards/README.translations.html">ghidul de traduceri</a>.</p>
+</div>
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
@@ -343,10 +347,10 @@
 <b>Traducere</b> de Tiberiu C. Turbureanu, 2013</div>
 
 
- <p><!-- timestamp start -->
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Actualizat la:
 
-$Date: 2014/06/19 08:31:54 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:31 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/screenshot.ko.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/distros/screenshot.ko.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- distros/screenshot.ko.html 25 Apr 2014 10:35:48 -0000   1.11
+++ distros/screenshot.ko.html 5 Sep 2014 08:32:31 -0000    1.12
@@ -5,11 +5,12 @@
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/distros/screenshot.en.html" -->
 
-<title>자유 배포판에서의 실행 화면 - GNU 운영체제</title>
+<title>자유 배포판에서의 실행 화면 - GNU 프로젝트 - 자유 
소프트웨어 재단</title>
 
 <!-- Fixed by hand on April 16, 2014:
   - disable top addendum,
   - translist before banner.
+   Sept 1: update title, <h2> and footer; remove link under <img>.
 -->
 <!--#include virtual="/distros/po/screenshot.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ko.html" -->
@@ -20,8 +21,10 @@
 <!--#set var="DIFF_FILE" value="/distros/po/screenshot.ko-diff.html" -->
 <!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2013-01-28" -->
 <!--#include virtual="/server/outdated.ko.html" -->
-<p><a href="/distros/free-distros.html"><img src="/graphics/t-desktop-4.jpg" 
alt="GNU/리눅스 운영체제에서 실행되고 있는 오픈 오피스의 
화면입니다. 이 소프트웨어는 마이크로소프트의 오피스나 
애플의 iWork에 필적하는
-자유 소프트웨어 오피스 제품입니다." width="100%" /></a></p>
+<h2>자유 배포판에서의 실행 화면</h2>
+
+<p><img src="/graphics/t-desktop-4.jpg" alt="GNU/리눅스 운영체제에서 
실행되고 있는 오픈 오피스의 화면입니다. 이 소프트웨어는 
마이크로소프트의 오피스나 애플의 iWork에 필적하는
+자유 소프트웨어 오피스 제품입니다." width="100%" /></p>
 
 <p class="c"><small>GNU/리눅스 Triquel 배포판에서 실행되고 있는 
오픈 오피스의 화면입니다. 이 소프트웨어는 
마이크로소프트의 오피스나
 애플의 iWork에 필적하는 자유 소프트웨어 오피스 제품입
니다.</small></p>
@@ -38,11 +41,11 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.ko.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>
 FSF와 GNU에 대한 문의는 <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> 앞으로 보내
 주세요. FSF에 대한 <a href="/contact/">다른 연락 방법</a>도 
있습니다.
-<br />
 끊어진 링크나 다른 수정 사항 또는 제안은 <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> 앞으로 보내 
주세요.
 </p>
@@ -51,6 +54,7 @@
 이 글의 다른 언어 번역문 작성이나 제출에 대한 정보는 <a
 href="/server/standards/README.translations.html">번역 안내</a>를 참고
해 주세요.
 </p>
+</div>
 
 <p>
 Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc.
@@ -67,11 +71,11 @@
 </div>
 
 
- <p>
+<p class="unprintable">
 <!-- timestamp start -->
 최종 수정일:
 
-$Date: 2014/04/25 10:35:48 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:31 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: doc/doc.ar.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/doc/doc.ar.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- doc/doc.ar.html   21 Apr 2014 09:54:29 -0000   1.25
+++ doc/doc.ar.html   5 Sep 2014 08:32:32 -0000    1.26
@@ -3,12 +3,13 @@
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>التوثيق - مشروع غنو - مؤسسة البرمجيات 
الحرة (إف&#8203;إس&#8203;إف)</title>
+<title>توثيق مشروع غنو - مشروع غنو - مؤسسة البرم
جيات الحرة</title>
 
 <!-- Fixed by hand on April 16, 2014:
   - disable top-addendum,
   - remove #translations,
   - translist before banner.
+   Sept 1: update link, title and footer.
 -->
 <!--#include virtual="/doc/po/doc.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ar.html" -->
@@ -56,7 +57,7 @@
 (إف&#8203;دي&#8203;إل)</a> لتلبية الاحتياجات التي 
لم تلبها الرخصة المصممة
 أصلًا للبرمجيات. لمعلومات أكثر حول التوثيق 
الحرّ، راجع من فضلك مقالة <a
 href="http://www.stallman.org/";>ريتشارد ستولمن</a> بعنوان 
"<a
-href="/philosophy/free-doc.ar.html">برمجيات حرّة وأدلة 
حرّة</a>".</p>
+href="/philosophy/free-doc.html">برمجيات حرّة وأدلة 
حرّة</a>".</p>
 
 
 <h3>ساهم</h3>
@@ -79,30 +80,26 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.ar.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>
-من فضلك أرسل لإف&#8204;إس&#8204;إف ولاستفسارات 
جنو ل<a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. يوجد أيضا <a
-href="/contact/">طرق أخرى للاتصال</a> 
بالإف&#8204;إس&#8204;إف. <br /> من
-فضلك أرسل الوصلات المنقطعة وأي تصحيحات أو 
اقتراحات إلى <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+من فضلك أرسل لإف‌إس‌إف واستفسارات غنو إلى 
<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. و ايضاً <a
+href="/contact/">طرق أخرى للاتصال</a> بالإف‌إس‌إف. 
من فضلك أرسل
+الروابط المنقطعة وأي تصحيحات أو اقتراحات 
إلى <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
-<p>
-من فضلك راجع <a
-href="/server/standards/README.translations.ar.html">تعليماتالترجم
Ø©</a>
-لمعلومات حول تنسيق وتسليم ترجمات هذه الم
قالة.
-</p>
-
-<p>
-حقوق النشر &copy; 2001، 2002، 2003، 2004، 2005، 2006، 2008، 
2009 مؤسسة
-البرمجيات الحرة، المحدودة،
-</p>
+<p> من فضلك راجع <a 
href="/server/standards/README.translations.html">تعليمات
+الترجمة</a> لمعلومات حول تنسيق وتسليم ترجم
ات هذه المقالة. </p>
+</div>
 
-<p>
-يسمح بنسخ وتوزيع هذه المقالة كاملةً حرفيًا 
في أي وسيط، بشرط إبقاء هذا
-الإخطار.
+<p>Copyright &copy; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 Free 
Software Foundation, Inc.</p>
+<p>هذه الصفحة مرخصة وفق <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ar";>رخصة 
Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>.
 </p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.ar.html" -->
 
 
 <div class="translators-credits">
@@ -111,11 +108,12 @@
 ترجمها <em>صلاح الدّين حمّانة</em><br
 />تم تحديث الترجمة من قبل 
 <em>هشام ياموت</em><br />.فريق الترجمة العربية 
بإشراف <em>حسام حسني</em>.</div>
- <p>
+
+<p class="unprintable">
 <!-- timestamp start -->
 حُدّثت:
 
-$Date: 2014/04/21 09:54:29 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:32 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: doc/doc.el.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/doc/doc.el.html,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- doc/doc.el.html   12 Apr 2014 15:07:32 -0000   1.22
+++ doc/doc.el.html   5 Sep 2014 08:32:32 -0000    1.23
@@ -5,13 +5,13 @@
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/doc/doc.en.html" -->
 
-<title>Τεκμηρίωση - Έργο GNU - Ίδρυμα Ελεύθερου 
Λογισμικού (ΙΕΛ)</title>
+<title>Τεκμηρίωση - Έργο GNU - Ίδρυμα Ελεύθερου 
Λογισμικού</title>
 
 <!-- Fixed by hand on Feb 15, 2014:
   - disable top-addendum,
   - translist before banner.
+   Sept 1: update title and footer.
 -->
-
 <!--#include virtual="/doc/po/doc.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.el.html" -->
 <!--#set var="PO_FILE"
@@ -89,15 +89,13 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.el.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
-<p>
-Παρακαλούμε στείλτε ερωτήσεις για τα ΙΕΛ 
&amp; GNU στο <a
+<p>Παρακαλούμε στείλτε ερωτήσεις για τα ΙΕΛ 
&amp; GNU στο <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Υπάρχουν 
επίσης <a
-href="/contact/">άλλοι τρόποι για να 
επικοινωνήσετε</a> με το ΙΕΛ.
-<br />
-Παρακαλούμε στείλτε ανενεργούς συνδέσμου
ς και άλλες διορθώσεις ή προτάσεις
-στο <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
+href="/contact/">άλλοι τρόποι για να 
επικοινωνήσετε</a> με το ΙΕΛ. Ανενεργοί
+σύνδεσμοι και άλλες διορθώσεις ή 
προτάσεις μπορούν να σταλούν στο <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>
 Παρακαλούμε δείτε το <a
@@ -105,16 +103,17 @@
 πληροφορίες σχετικά με το συντονισμό και 
την υποβολή μεταφράσεων αυτού του
 άρθρου.
 </p>
+</div>
 
 <p>
-Πνευματικά δικαιώματα &copy; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2008, 2009,
-2010 Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, Inc.,
+Copyright &copy; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009,
+2010 Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, Inc.
 </p>
 
 <p>
 Αυτή η σελίδα διατίθεται υπό την άδεια: <a 
rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
-Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.el";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
 </p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.el.html" -->
@@ -130,10 +129,10 @@
 </p></div>
 
 
- <p><!-- timestamp start -->
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Ενημερώθηκε:
 
-$Date: 2014/04/12 15:07:32 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:32 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: doc/doc.pt-br.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/doc/doc.pt-br.html,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- doc/doc.pt-br.html 25 Apr 2014 10:35:49 -0000   1.17
+++ doc/doc.pt-br.html 5 Sep 2014 08:32:32 -0000    1.18
@@ -5,11 +5,12 @@
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/doc/doc.en.html" -->
 
-<title>Documentação - Projeto GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
+<title>Documentação do Projeto GNU - Projeto GNU - Free Software 
Foundation</title>
 
 <!-- Fixed by hand on April 16, 2014:
   - disable top addendum,
   - translist before banner.
+   Sept 1: update title and footer.
 -->
 <!--#include virtual="/doc/po/doc.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.pt-br.html" -->
@@ -84,13 +85,13 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.pt-br.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>
 Envie suas perguntas sobre a FSF e o GNU para <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Também existem <a
-href="/contact/">outros meios de contatar</a> a FSF.
-<br />
-Envie links quebrados e outras correções ou sugestões para <a
+href="/contact/">outros meios de contatar</a> a FSF. Links quebrados
+e outras correções ou sugestões podem ser enviadas para <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
@@ -104,6 +105,7 @@
 para as traduções</a> para mais informações sobre a coordenação e o 
envio de
 traduções das páginas desse site.
 </p>
+</div>
 
 <p>
 Copyright &copy; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 Free
@@ -112,8 +114,8 @@
 
 <p>
 Esta página está licenciada sob uma <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>licença Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>.
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pt_BR";>licença
+Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>.
 </p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.pt-br.html" -->
@@ -125,10 +127,10 @@
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
 2012</div>
 
- <p><!-- timestamp start -->
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Última atualização: 
 
-$Date: 2014/04/25 10:35:49 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:32 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: doc/doc.zh-cn.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/doc/doc.zh-cn.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- doc/doc.zh-cn.html 25 Apr 2014 10:35:49 -0000   1.14
+++ doc/doc.zh-cn.html 5 Sep 2014 08:32:32 -0000    1.15
@@ -5,11 +5,12 @@
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/doc/doc.en.html" -->
 
-<title>文档 - GNU 工程 - 自由软件基金会 (FSF)</title>
+<title>GNU 工程的文档 - GNU 工程 - 自由软件基金会</title>
 
 <!-- Fixed by hand on April 16, 2014:
   - disable top addendum,
   - translist before banner.
+   Sept 1st: update title and footer.
 -->
 <!--#include virtual="/doc/po/doc.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.zh-cn.html" -->
@@ -71,12 +72,12 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.zh-cn.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>
 请将有关自由软件基金会与 GNU 
的查询与问题(以英语)发送到<a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>。您也可以通过 <a
 href="/contact/">其它方法</a> 联系自由软件基金会。 
-<br />
 发现任何错误和链接或å…
¶å®ƒéœ€è¦æ›´æ­£çš„地方(或任何建议),请发送邮件至 <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>。
 </p>
@@ -85,6 +86,7 @@
 若您想翻译本文,请参看 <a 
href="/server/standards/README.translations.html">翻译手册</a>
 获取有关协调和提交翻译的相关事项。
 </p>
+</div>
 
 <p>
 版权所有 &copy; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 
自由软件基金会
@@ -103,10 +105,10 @@
 <b>翻译</b>:李凡希 2010</div>
 
 
- <p><!-- timestamp start -->
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 最后更新:
 
-$Date: 2014/04/25 10:35:49 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:32 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: education/edu-faq.el.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/education/edu-faq.el.html,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- education/edu-faq.el.html  12 Apr 2014 13:52:58 -0000   1.13
+++ education/edu-faq.el.html  5 Sep 2014 08:32:33 -0000    1.14
@@ -9,14 +9,13 @@
 
 <title>Συχνές ερωτήσεις στην Εκπαίδευση -Έργο 
GNU - Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού </title>
 
-<!-- Fixed by hand on Feb 11, 2014, to fit the new layout and the new
-   includes:
+<!-- Fixed by hand on Feb 11, 2014:
   - move "Parent-Version: 1.57" after the header,
   - disable top addendum,
-   - include the translist before banner to have the #translations
-    div on top instead of near the navigation bar,
-   - move outdated and <h2> after the edu-breadcrumb. -->
-
+   - translist before banner,
+   - move outdated and <h2> after the edu-breadcrumb.
+   Sept 1st: update footer.
+-->
 <!--#include virtual="/education/po/edu-faq.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.el.html" -->
 <div id="education-content">
@@ -137,12 +136,6 @@
            </dd>
 </dl>
 
-<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general,
-   all pages on the GNU web server should have the section about
-   verbatim copying. Please do NOT remove this without talking
-   with the webmasters first.
-   Please make sure the copyright date is consistent with the document
-   and that it is like this: "2001, 2002", not this: "2001-2002". -->
 <div style="font-size: small;">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
@@ -152,24 +145,26 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.el.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>Παρακαλούμε στείλτε ερωτήσεις για τα ΙΕΛ 
&amp; GNU στο <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Υπάρχουν 
επίσης <a
-href="/contact/">άλλοι τρόποι για να 
επικοινωνήσετε</a> με το ΙΕΛ.<br />
-Παρακαλούμε στείλτε ανενεργούς συνδέσμου
ς και άλλες διορθώσεις ή προτάσεις
-στο <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+href="/contact/">άλλοι τρόποι για να 
επικοινωνήσετε</a> με το ΙΕΛ. Ανενεργοί
+σύνδεσμοι και άλλες διορθώσεις ή 
προτάσεις μπορούν να σταλούν στο <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>Παρακαλούμε δείτε το <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Μεταφράσεις 
README</a> για
 πληροφορίες σχετικά με το συντονισμό και 
την υποβολή μεταφράσεων αυτού του
 άρθρου.</p>
+</div>
 
-<p>Πνευματικά δικαιώματα &copy; 2011 Ίδρυμα 
Ελεύθερου Λογισμικού, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2011 Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, 
Inc.</p>
 
 <p>Αυτή η σελίδα διατίθεται υπό την άδεια: <a 
rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
-Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
-
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.el";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.el.html" -->
 
 <div class="translators-credits">
 
@@ -179,10 +174,10 @@
 </p></div>
 
 
- <p><!-- timestamp start -->
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Ενημερώθηκε:
 
-$Date: 2014/04/12 13:52:58 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:33 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: education/edu-faq.pt-br.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/education/edu-faq.pt-br.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- education/edu-faq.pt-br.html    12 Apr 2014 13:52:59 -0000   1.11
+++ education/edu-faq.pt-br.html    5 Sep 2014 08:32:33 -0000    1.12
@@ -13,10 +13,10 @@
 <!-- Fixed by hand on Feb 11, 2014, to fit the new layout and the new
   includes:
   - disable top addendum,
-   - include the translist before banner to have the #translations
-    div on top instead of near the navigation bar,
-   - move outdated and <h2> after the breadcrumb. -->
-
+   - translist before banner,
+   - move outdated and <h2> after the breadcrumb.
+   July 8: update footer.
+-->
 <!--#include virtual="/education/po/edu-faq.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.pt-br.html" -->
 <div id="education-content">
@@ -144,24 +144,30 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.pt-br.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
-<p>Por favor, envie suas perguntas sobre a FSF e GNU para <a
+<p>Envie perguntas em geral sobre a FSF e o GNU para <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Também existem <a
-href="/contact/">outras maneiras para contatar</a> a FSF.<br />
-Por favor, envie links quebrados e outras correções ou sugestões para <a
+href="/contact/">outros meios de contatar</a> a FSF.<br />
+Envie links quebrados e outras correções ou sugestões para <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>Por favor, veja o <a
-href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a>
-para mais informações sobre a coordenação e submissão de traduções desse
-artigo.</p>
+<p>A equipe de traduções para o português brasileiro se esforça para 
oferecer
+traduções acuradas e de boa qualidade, mas não estamos isentos de erros. Por
+favor, envie seus comentários e sugestões em geral sobre as traduções para
+<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p><p>Consulte o <a href="/server/standards/README.translations.html">Guia
+para as traduções</a> para mais informações sobre a coordenação e o 
envio de
+traduções das páginas desse site.</p>
+</div>
 
 <p>Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>Essa página está licenciada sob uma <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
-Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
-
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pt_BR";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.pt-br.html" -->
 
 <div class="translators-credits">
 
@@ -172,15 +178,14 @@
 2012</div>
 
 
- <p><!-- timestamp start -->
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Última atualização:
 
-$Date: 2014/04/12 13:52:59 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:33 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-
 </div>
 </body>
 </html>

Index: education/edu-schools.ar.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/education/edu-schools.ar.html,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- education/edu-schools.ar.html    18 Jun 2014 12:00:29 -0000   1.24
+++ education/edu-schools.ar.html    5 Sep 2014 08:32:33 -0000    1.25
@@ -11,13 +11,12 @@
 <!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
 
 <title>لماذا يجب على المدارس أن تستخدم حصرًا 
البرمجيات الحرة - مشروع غنو - مؤسسة
-البرمجيات الحرة (إف&#8203;إس&#8203;إف)</title>
-<!-- Fixed by hand on March 31, 2014, to fit the new layout and the new
-   includes:
+البرمجيات الحرة</title>
+<!-- Fixed by hand on March 3:
   - disable top addendum,
-   - include the translist before banner to have the #translations
-    div on top instead of near the navigation bar. -->
-
+   - translist before banner.
+   Sept 3: update title and footer.
+-->
 <!--#include virtual="/education/po/edu-schools.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ar.html" -->
 <!--#include virtual="/server/outdated.ar.html" -->
@@ -98,25 +97,23 @@
 <!--#include virtual="/server/footer.ar.html" -->
 <div id="footer">
 
-<p>
-من فضلك أرسل لإف&#8204;إس&#8204;إف ولاستفسارات 
جنو ل<a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. يوجد أيضا <a
-href="/contact/">طرق أخرى للاتصال</a> 
بالإف&#8204;إس&#8204;إف. <br /> من
-فضلك أرسل الوصلات المنقطعة وأي تصحيحات أو 
اقتراحات إلى <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
+<p>الرجاء إرسال أية إستفسارات عامة عن مؤسسة 
البرمجيات الحرة FSF وجنو إلى <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. هناك أيضاً <a
+href="/contact/">طرق أخرى للتواصل مع</a> مؤسسة البرم
جيات الحرة FSF.
+نرجو أرسال أي روابط سيئة، تصويبات أو 
إقتراحات إلى <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>
 من فضلك راجع <a
-href="/server/standards/README.translations.ar.html">تعليماتالترجم
Ø©</a>
+href="/server/standards/README.translations.html">تعليماتالترجم
Ø©</a>
 لمعلومات حول تنسيق وتسليم ترجمات هذه الم
قالة.
 </p>
 
-<p>
-حقوق النشر &copy; 2003 ريتشارد إم ستولمن <br /> يسم
ح بنسخ وتوزيع هذه المقالة
-كاملةً حرفيًا في أي وسيط وبدون أرباح، بشرط 
إبقاء هذا الإخطار.
-</p>
-
+<p>Copyright &copy; 2003 Richard Stallman</p>
+<p>هذه الصفحة مرخصة وفق <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ar";>رخصة 
Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>.</p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.ar.html" -->
 
 <div class="translators-credits">
 
@@ -128,7 +125,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 حُدّثت:
 
-$Date: 2014/06/18 12:00:29 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:33 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: education/edu-schools.ca.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/education/edu-schools.ca.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- education/edu-schools.ca.html    18 Jun 2014 12:00:30 -0000   1.16
+++ education/edu-schools.ca.html    5 Sep 2014 08:32:33 -0000    1.17
@@ -16,6 +16,8 @@
 <title>Per què les escoles haurien d'usar exclusivament programari lliure -
 Projecte GNU - Free Software Foundation</title>
 
+<!-- Sept 1, 2014: update link and footer.
+-->
 <!--#include virtual="/education/po/edu-schools.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 <div id="education-content">
@@ -35,7 +37,7 @@
 
 <!-- id="education-content" -->
 <p class="edu-breadcrumb">
-<a href="/education/education.ca.html">Educació</a> &rarr; <a
+<a href="/education/education.html">Educació</a> &rarr; <a
 href="/education/education.html#indepth">A fons</a> &rarr; Per què les
 escoles haurien d'utilitzar exclusivament programari lliure</p>
 
@@ -148,11 +150,12 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
-<p>Envieu si us plau les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+<p>Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. També hi ha <a
-href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la
-FSF. Envieu els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a
+href="/contact/">altres formes de contactar</a> amb la FSF. Podeu
+ enviar els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments a <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>
@@ -175,6 +178,7 @@
 traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a
 href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per
 col·laborar en la traducció al català del web de GNU.</p>
+</div>
 
 <p>Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman</p>
 
@@ -192,11 +196,11 @@
 2011</div>
 
 
- <p>
+<p class="unprintable">
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2014/06/18 12:00:30 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:33 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: education/edu-schools.fa.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/education/edu-schools.fa.html,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- education/edu-schools.fa.html    18 Jun 2014 12:00:30 -0000   1.20
+++ education/edu-schools.fa.html    5 Sep 2014 08:32:33 -0000    1.21
@@ -13,12 +13,11 @@
 <title>چرا مدارس باید منحصرا از نرم‌افزار 
آزاد استفاده کنند - پروژه گنو - بنیاد
 نرم‌افزارهای آزاد</title>
 
-<!-- Fixed by hand on March 31, 2014, to fit the new layout and the new
-   includes:
+<!-- Fixed by hand on March 31, 2014:
   - disable top addendum,
-   - include the translist before banner to have the #translations
-    div on top instead of near the navigation bar. -->
-
+   - translist before banner.
+   August 20: update footer.
+-->
 <!--#include virtual="/education/po/edu-schools.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.fa.html" -->
 <!--#include virtual="/server/outdated.fa.html" -->
@@ -111,13 +110,14 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.fa.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>
 لطفا سوالات و پرسش‌های خود در رابطه با گنو 
و بنیاد نرم‌افزارهای آزاد را به
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> ارسال 
کنید. همچنین <a
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> ارسال 
کنید. همچنین <a
 href="/contact/">راه‌های دیگری برای تماس</a> با 
بنیاد نرم‌افزارهای آزاد وجود
-دارد. <br /> لطفا لینک‌های خراب و یا مشکلات 
دیگر یا پیشنهادات خود را به <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> ارسال کنید.
+دارد. لطفا لینک‌های خراب و یا مشکلات دیگر 
یا پیشنهادات خود را به <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> ارسال کنید.
 </p>
 
 <p>
@@ -125,23 +125,26 @@
 href="/server/standards/README.translations.html">راهنمای ترجم
ه‌ها</a> را
 ببینید.
 </p>
+</div>
 
 <p>
-Copyright &copy; 2003 Richard Stallman <br /> نسخه‌برداری کلمه 
به کلمه و
-توزیع کل این مقاله در سراسر جهان و در هر 
رسانه‌ای، بدون پرداخت حق امتیاز
-مجاز می‌باشد، به شرطی که این اعلان/حق ام
تیاز حفظ شود.
+Copyright &copy; 2003 Richard Stallman
 </p>
-
+<p>این صفحه تحت مجوز <a rel="license" 
href="http://creativecommons.org/
+licenses/by-nd/3.0/us/">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United
+States License</a> قرار دارد.</p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.fa.html" -->
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 </div>
- <p>
+
+<p class="unprintable">
 <!-- timestamp start -->
 آخرین به روز رسانی:
 
-$Date: 2014/06/18 12:00:30 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:33 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: education/edu-schools.nl.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/education/edu-schools.nl.html,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- education/edu-schools.nl.html    18 Jun 2014 12:00:30 -0000   1.13
+++ education/edu-schools.nl.html    5 Sep 2014 08:32:33 -0000    1.14
@@ -12,16 +12,15 @@
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/education/edu-schools.en.html" -->
 
 <title>Waarom scholen uitsluitend vrije software zouden moeten gebruiken - GNU
-Project - Free Software Foundation (FSF)</title>
+Project - Free Software Foundation</title>
 
-<!-- Fixed by hand on Feb 11, 2014, to fit the new layout and the new
-   includes:
+<!-- Fixed by hand on Feb 11, 2014:
   - disable top addendum,
   - remove commented-out translation list,
-   - include the translist before banner to have the #translations
-    div on top instead of near the navigation bar,
-   - move outdated and <h2> after the edu-breadcrumb. -->
-
+   - translist before banner,
+   - move outdated and <h2> after the edu-breadcrumb.
+   Sept 1: update title and footer.
+-->
 <!--#include virtual="/education/po/edu-schools.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.nl.html" -->
 <div id="education-content">
@@ -145,32 +144,28 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.nl.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
-<p>
-Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a
+<p>Gelieve algemene vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Er zijn ook nog <a
-href="/contact/">andere manieren om in contact te komen</a> met de FSF.
-<br />
-
-Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of
-suggesties) te sturen aan: <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
+href="/contact/">andere manieren om in contact te komen</a> met de
+FSF. Foute links en andere correcties graag sturen aan <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>
 Zie <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit
 artikel.
 </p>
+</div>
 
 <p>
 Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman
 <br />
 Deze pagina valt onder de <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
-Attribution-NoDerivs 3.0 United States Licentie</a>.
-</p>
-
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.nl";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States Licentie</a>.</p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.nl.html" -->
 
 <div class="translators-credits">
 
@@ -178,11 +173,11 @@
 </div>
 
 
- <p>
+<p class="unprintable">
 <!-- timestamp start -->
 Bijgewerkt:
 
-$Date: 2014/06/18 12:00:30 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:33 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: education/edu-schools.pt-br.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/education/edu-schools.pt-br.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- education/edu-schools.pt-br.html  19 Jun 2014 08:31:56 -0000   1.25
+++ education/edu-schools.pt-br.html  5 Sep 2014 08:32:34 -0000    1.26
@@ -15,6 +15,8 @@
 <title>Por que escolas devem usar exclusivamente software Livre - Projeto GNU -
 Free Software Foundation</title>
 
+<!-- Sept 1, 2014: update footer.
+-->
 <!--#include virtual="/education/po/edu-schools.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.pt-br.html" -->
 <div id="education-content">
@@ -142,6 +144,7 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.pt-br.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>Envie perguntas em geral sobre a FSF e o GNU para <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Também existem <a
@@ -172,6 +175,7 @@
 </p><p>Consulte o <a href="/server/standards/README.translations.html">Guia
 para as traduções</a> para mais informações sobre a coordenação e o 
envio de
 traduções das páginas desse site.</p>
+</div>
 
 <p>Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman</p>
 
@@ -190,11 +194,11 @@
 2012;  Hudson Flávio Meneses Lacerda, 2013.</div>
 
 
- <p>
+<p class="unprintable">
 <!-- timestamp start -->
 Última atualização: 
 
-$Date: 2014/06/19 08:31:56 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: education/education.ar.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/education/education.ar.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- education/education.ar.html 16 Aug 2014 09:30:27 -0000   1.8
+++ education/education.ar.html 5 Sep 2014 08:32:34 -0000    1.9
@@ -14,12 +14,12 @@
 
 <title>البرمجيات الحرة والتعليم - مشروع جنو - م
ؤسسة البرمجيات الحرة</title>
 
-<!-- Fixed by hand on March 31, 2014, to fit the new layout and the new
-   includes:
+<!-- Fixed by hand on March 31, 2014:
   - disable top addendum,
   - move outdated after #education-content and <h2> after the note,
-   - center first <h2>. -->
-
+   - center first <h2>.
+   Sept 1: update footer.
+-->
 <!--#include virtual="/education/po/education.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ar.html" -->
 <div id="education-content">      
@@ -159,11 +159,11 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.ar.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>الرجاء إرسال أية إستفسارات عامة عن مؤسسة 
البرمجيات الحرة FSF وجنو إلى <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. هناك أيضاً <a
 href="/contact/">طرق أخرى للتواصل مع</a> مؤسسة البرم
جيات الحرة FSF.
-<br />
 نرجو أرسال أي روابط سيئة، تصويبات أو 
إقتراحات إلى <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
@@ -171,13 +171,14 @@
 href="/server/standards/README.translations.html">ملاحظات للترجم
Ø© README</a>
 للمزيد من المعلومات عن تنسيق وإرسال الترجم
ة لهذه المقالة.</p>
 
-<p>حقوق النشر &copy; 2011, 2012 مؤسسة البرمجيات 
الحرة Free Software
-Foundation, Inc.</p>
+</div>
 
+<p>Copyright &copy; 2011, 2012 مؤسسة البرمجيات الحرة Free 
Software
+Foundation, Inc.</p>
 <p>هذه الصفحة مرخصة وفق <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>رخصة Creative
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ar";>رخصة 
Creative
 Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>.</p>
-
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.ar.html" -->
 
 <div class="translators-credits">
 
@@ -185,10 +186,10 @@
 ترجمة رفيق أ. يونان</div>
 
 
- <p><!-- timestamp start -->
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 آخر تحديث:
 
-$Date: 2014/08/16 09:30:27 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: education/education.el.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/education/education.el.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- education/education.el.html 16 Aug 2014 09:30:27 -0000   1.11
+++ education/education.el.html 5 Sep 2014 08:32:34 -0000    1.12
@@ -13,15 +13,14 @@
 
 <title>Ελεύθερο λογισμικό και εκπαίδευση - 
Έργο GNU - Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού</title>
 
-<!-- Fixed by hand on Feb 14, 2014, to fit the new layout and the new
-   includes:
+<!-- Fixed by hand on Feb 14, 2014:
   - disable top addendum,
   - remove commented-out translation list,
-   - include the translist before banner to have the #translations
-    div on top instead of near the navigation bar,
+   - translist before banner,
   - move outdated after #education-content and <h2> after the note,
-   - center first <h2>. -->
-
+   - center first <h2>.
+   Sept 1: update footer.
+-->
 <!--#include virtual="/education/po/education.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.el.html" -->
 <div id="education-content">      
@@ -156,25 +155,26 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.el.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>Παρακαλούμε στείλτε ερωτήσεις για τα ΙΕΛ 
&amp; GNU στο <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Υπάρχουν 
επίσης <a
-href="/contact/">άλλοι τρόποι για να 
επικοινωνήσετε</a> με το ΙΕΛ.
-<br />
-Παρακαλούμε στείλτε ανενεργούς συνδέσμου
ς και άλλες διορθώσεις ή προτάσεις
-στο <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+href="/contact/">άλλοι τρόποι για να 
επικοινωνήσετε</a> με το ΙΕΛ. Ανενεργοί
+σύνδεσμοι και άλλες διορθώσεις ή 
προτάσεις μπορούν να σταλούν στο <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>Παρακαλούμε δείτε το <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Μεταφράσεις 
README</a> για
 πληροφορίες σχετικά με το συντονισμό και 
την υποβολή μεταφράσεων αυτού του
 άρθρου.</p>
+</div>
 
-<p>Πνευματικά δικαιώματα &copy; 2011, 2012 Ίδρυμα 
Ελεύθερου Λογισμικού, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2011, 2012 Ίδρυμα Ελεύθερου 
Λογισμικού, Inc.</p>
 
 <p>Αυτή η σελίδα διατίθεται υπό την άδεια: <a 
rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
-Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
-
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.el";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.el.html" -->
 
 <div class="translators-credits">
 
@@ -184,10 +184,10 @@
 </p></div>
 
 
- <p><!-- timestamp start -->
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Ενημερώθηκε:
 
-$Date: 2014/08/16 09:30:27 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: education/education.ko.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/education/education.ko.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- education/education.ko.html 16 Aug 2014 09:30:27 -0000   1.5
+++ education/education.ko.html 5 Sep 2014 08:32:34 -0000    1.6
@@ -14,14 +14,13 @@
 
 <title>자유 소프트웨어와 교육 - GNU 프로젝트 - 자유 
소프트웨어 재단</title>
 
-<!-- Fixed by hand on Feb 14, 2014, to fit the new layout and the new
-   includes:
+<!-- Fixed by hand on Feb 14, 2014:
   - disable top addendum,
-   - include the translist before banner to have the #translations
-    div on top instead of near the navigation bar,
+   - translist before banner,
   - move outdated after #education-content and <h2> after the note,
-   - center first <h2>. -->
-
+   - center first <h2>.
+   Sept 1: update footer.
+-->
 <!--#include virtual="/education/po/education.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ko.html" -->
 <div id="education-content">      
@@ -152,22 +151,23 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.ko.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>FSF와 GNU에 대한 문의는 <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> 앞으로 보내
 주세요. FSF에 대한 <a href="/contact/">다른 연락 방법</a>도 
있습니다.
-<br />
 끊어진 링크나 다른 수정 사항 또는 제안은 <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> 앞으로 보내 
주세요.</p>
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> 앞으로 보내 
주세요.</p>
 
 <p>이 글의 다른 언어 번역문 작성이나 제출에 대한 정보는 
<a
 href="/server/standards/README.translations.html">번역 안내</a>를 참고
해 주세요.</p>
+</div>
 
 <p>Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
 <p>이 페이지는 <a rel="license"
 
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ko";>크리에이티브
 커먼스
 저작자표시-변경금지 3.0 미국 이용허락서</a>에 따라 이용할
 수 있습니다.</p>
-
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.ko.html" -->
 
 <div class="translators-credits">
 
@@ -175,10 +175,10 @@
  </div>
 
 
- <p><!-- timestamp start -->
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 최종 수정일:
 
-$Date: 2014/08/16 09:30:27 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: events/rms-nyu-2001-transcript.tr.html
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/events/rms-nyu-2001-transcript.tr.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- events/rms-nyu-2001-transcript.tr.html   21 Apr 2014 09:54:29 -0000   
1.10
+++ events/rms-nyu-2001-transcript.tr.html   5 Sep 2014 08:32:34 -0000    
1.11
@@ -10,8 +10,8 @@
   - disable top-addendum,
   - remove #translations,
   - translist before banner.
+   July 6: update footer.
 -->
-
 <!--#include virtual="/events/po/rms-nyu-2001-transcript.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
 <!--#set var="PO_FILE"
@@ -2006,24 +2006,34 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> adresine iletin. FSF 
ile
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF 
ile
 iletişim kurmanın <a href="/contact/">başka yolları</a> da vardır. Lütfen
 çalışmayan bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> adresine
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine
 gönderin.</p>
 
-<p>Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için 
lütfen <a
-href="/server/standards/README.translations.html">çeviriler hakkındakı
-BENİOKU</a> dosyasına bakınız.</p>
+<p>Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz hataları, aklınızdaki soru ve
+önerilerinizi lütfen <a
+href="mailto:address@hidden";>bize&nbsp;bildirin</a>.</p>
+<p>Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili bilgi için
+lütfen <a href="/server/standards/README.translations.html">Çeviriler
+BENİOKU</a> sayfasına bakın. Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların 
Türkçe
+çevirileri gönüllüler tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği 
yüksek bir
+<a href="/home.html">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak istiyorsanız,
+<a 
href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";>çalışma&nbsp;sayfamızı</a>
+ziyaret edebilir.</p>
+</div>
 
 <p>Copyright &copy; 2001, 2005, 2006 Richard M. Stallman</p>
 
-<p>Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve 
dağıtılmasına,
-ücret talep etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar hakkı
-bildirisini korumak şartıyla, dünya çapında izin verilmiştir.</p>
-
+<p>Bu sayfa <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.tr";>Creative
+Commons Alıntı-Türetilemez 3.0 Birleşik Devletler Lisansı</a> ile
+lisanslanmıştır.</p>
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.tr.html" -->
 
 <div class="translators-credits">
 
@@ -2060,20 +2070,10 @@
 
 </ul></div>
 
-<p style="margin-top: 1em">Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz
- hataları, aklınızdaki soru ve önerilerinizi
- lütfen <a href="mailto:address@hidden";>bize&nbsp;bildirin</a>.</p>
-
-<p>Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların Türkçe çevirileri gönüllüler
- tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği yüksek
- bir <a href="/home.html">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak
- istiyorsanız, <a 
href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";>çalışma&nbsp;sayfamızı</a>
- ziyaret edebilir ya
- da <a href="mailto:address@hidden";>bize&nbsp;yazabilirsiniz</a>.</p>
- <p><!-- timestamp start -->
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2014/04/21 09:54:29 $
+$Date: 2014/09/05 08:32:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]