www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/po footer-text.pl.po


From: Pavel Kharitonov
Subject: www/server/po footer-text.pl.po
Date: Sat, 29 Mar 2014 14:53:35 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Pavel Kharitonov <ineiev>    14/03/29 14:53:35

Modified files:
    server/po   : footer-text.pl.po 

Log message:
    Validation fix.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/footer-text.pl.po?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28

Patches:
Index: footer-text.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/footer-text.pl.po,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- footer-text.pl.po  29 Mar 2014 14:24:20 -0000   1.27
+++ footer-text.pl.po  29 Mar 2014 14:53:35 -0000   1.28
@@ -81,7 +81,7 @@
 msgstr ""
 "<a href=\"http://www.fsf.org\";>Fundacja Wolnego Oprogramowania</a> jest "
 "główną organizacją sponsorującą System operacyjny GNU. <strong>Wspieraj 
GNU "
-"i&nbsp;FSF <a href=\"http://shop.fsf.org/\";>kupując podręczniki i&nbsp;"
+"i&nbsp;FSF</strong> <a href=\"http://shop.fsf.org/\";>kupując podręczniki 
i&nbsp;"
 "drobiazgi</a>, <a href=\"https://my.fsf.org/associate/support_freedom?";
 "referrer=4052\"><strong>przyłączając się do&nbsp;FSF</strong></a> jako "
 "członek zrzeszony lub&nbsp;dając datek albo&nbsp;<a 
href=\"http://donate.fsf.";reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]