www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/staging/nav-bar/test9 basic-freedoms...


From: Therese Godefroy
Subject: www/server/staging/nav-bar/test9 basic-freedoms...
Date: Wed, 19 Mar 2014 17:38:42 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Therese Godefroy <th_g> 14/03/19 17:38:42

Added files:
    server/staging/nav-bar/test9: basic-freedoms.cs.html 

Log message:
    Test insertion of part of the outdated SSIs before the banner.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/staging/nav-bar/test9/basic-freedoms.cs.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: basic-freedoms.cs.html
===================================================================
RCS file: basic-freedoms.cs.html
diff -N basic-freedoms.cs.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ basic-freedoms.cs.html   19 Mar 2014 17:38:42 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,164 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/header.cs.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+ <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/basic-freedoms.en.html" -->
+
+<title>Freedom of Speech, Press and Association on the Internet - GNU Project -
+Free Software Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/basic-freedoms.translist" -->
+<!--#set var="PO_FILE"
+ value='<a href="http://www.gnu.org/philosophy/po/basic-freedoms.cs.po";>
+ http://www.gnu.org/philosophy/po/basic-freedoms.cs.po</a>' -->
+ <!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/philosophy/basic-freedoms.html" -->
+ <!--#set var="DIFF_FILE" value="/philosophy/po/basic-freedoms.cs-diff.html" 
-->
+ <!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2013-01-14" -->
+
+<!-- start of banner.fr.html -->
+<!-- start of head-include-2.html -->
+<link rel="stylesheet" href="combo.css" media="screen" />
+<link rel="stylesheet" href="layout5.css" media="screen" />
+<link rel="stylesheet" href="/mini.css" media="handheld" />
+<link rel="stylesheet" href="/print.css" media="print" />
+<!-- end of head-include-2.html -->
+<link rel="stylesheet" href="/style.fr.css" media="all" />
+</head>
+<body>
+<div class="inner">
+
+<!--#include virtual="body-include-1.fr.html" -->
+
+<!--#include virtual="body-include-2.fr.html" -->
+
+<div id="content">
+<!--#if expr="$OUTDATED_SINCE" --><!--#else -->
+<!--#include virtual="/server/top-addendum.fr.html" -->
+<!--#endif -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="no" -->
+<!-- end of banner.fr.html -->
+
+<!--#include virtual="/server/outdated.cs.html" -->
+<h2>Svoboda slova, tisku a sdružování se na Internetu</h2>
+
+<p>
+ Nadace pro svobodný software podporuje svobodu slova, tisku a sdružování 
na
+Internetu. Prosíme, prohlédněte si:
+</p>
+
+<ul>
+ <li>
+  The <a href="http://www.ciec.org/";> Citizens Internet Empowerment
+Coalition</a> came together to oppose Congress' first attempt to regulate
+material published on the Internet, the Communications Decency Act, which
+the U.S. Supreme Court found unconstitutional on June 26, 1997. Their site
+is being preserved as a resource on the landmark CDA case.
+ </li>
+
+<!-- removing this link.. site is dead as of June 07 2004
+ <li>
+The <a href="http://www.vtw.org/";>Voters Telecommunications Watch</a>
+    and their excellent announcement electronic mailing list.</li>
+  -->
+<li>
+  <a href="/philosophy/censoring-emacs.html">Censoring GNU Emacs</a> 
popisuje,
+jak Communications Decency Act (CDA) požadovalo na Projektu GNU, aby
+cenzuroval GNU Emacs – a jak tato skutečnost měla paradoxně opačný 
účinek,
+než cenzoři chtěli.
+ </li>
+
+ <li>
+  <a href="http://www.factnet.org/";>F.A.C.T.Net Inc.</a> je neziskový
+internetový výběr, zpravodajská agentura, knihovna, dialogové centrum a
+archiv věnovaný na podporu a obranu mezinárodní svobody myšlení, 
svobodného
+projevu a práva na soukromí.
+ </li>
+
+ <li>
+  <a href="http://www.eff.org/blueribbon.html";>Blue Ribbon Campaign</a> za
+online svobodu slova, svobodu tisku a sdružování se.
+ </li>
+
+<!-- removing this link.. site is dead as of June 07 2004
+ <li>
+You can read <a href="http://www.vtw.org/speech/index.html#decision";>the
+    June 1996 appeals court decision</a>
+    rejecting censorship of the Internet. But remember, this decision
+    is <em>not</em> final! First, the Supreme Court will agree or disagree;
+    then Congress gets a chance to look for another method of 
censorship.</li>
+  -->
+<li><a href="/philosophy/savingeurope.html">Záchrana Evropy před 
softwarovými
+patenty</a></li>
+
+ <li>
+  <a href="/links/links.html#FreedomOrganizations">Organizace</a> 
prosazující
+svobodu počítačového rozvoje a elektronické komunikace.
+ </li>
+</ul>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+<h3>Poznámky překladatele</h3><ol><li id="tf1">Názvy jednotlivých hnutí a
+organizací jsou úmyslně ponechány v originále.</li> </ol></div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.cs.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
+href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other
+corrections or suggestions can be sent to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Přečtěte si prosím <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Příručku 
překladatele</a>,
+kde se dozvíte, jak koordinovat svoji práci a posílat překlady tohoto
+článku.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007
+Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Tato stránka je vydána pod licencí <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
+</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.cs.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Editor a spoluautor překladu: František Kučera.</div>
+
+
+ <p><!-- timestamp start -->
+Aktualizováno:
+
+$Date: 2014/03/19 17:38:42 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]