www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www distros/common-distros.pl.html distros/po/c...


From: GNUN
Subject: www distros/common-distros.pl.html distros/po/c...
Date: Sat, 15 Mar 2014 01:27:50 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   14/03/15 01:27:50

Modified files:
    distros    : common-distros.pl.html 
    distros/po   : common-distros.pl-en.html 
    philosophy   : free-software-for-freedom.pl.html 
             free-sw.pl.html 
    philosophy/po : dat.translist 
             free-software-for-freedom.pl-en.html 
             free-sw.pl-en.html 
Added files:
    philosophy   : dat.pl.html 
    philosophy/po : dat.pl-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/common-distros.pl.html?cvsroot=www&r1=1.54&r2=1.55
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/common-distros.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.30&r2=1.31
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-software-for-freedom.pl.html?cvsroot=www&r1=1.64&r2=1.65
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.pl.html?cvsroot=www&r1=1.101&r2=1.102
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/dat.pl.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/dat.translist?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-for-freedom.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/dat.pl-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: distros/common-distros.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/common-distros.pl.html,v
retrieving revision 1.54
retrieving revision 1.55
diff -u -b -r1.54 -r1.55
--- distros/common-distros.pl.html   7 Jan 2014 04:58:27 -0000    1.54
+++ distros/common-distros.pl.html   15 Mar 2014 01:27:48 -0000   1.55
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+<!-- Parent-Version: 1.76 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/distros/common-distros.en.html" -->
@@ -259,6 +259,13 @@
 także, w&nbsp;jaki sposób zainstalować niewolne aplikacje, które Google
 rozprowadza z&nbsp;Androidem.</p>
 
+<h3 id="ReactOS">ReactOS</h3>
+
+<p>ReactOS jest przeznaczony jako wolny system kompatybilny binarnie
+z&nbsp;Windowsem. Umożliwianie ludziom używania oprogramowania
+i&nbsp;sterowników własnościowych przeznaczonych dla Windowsa jest jednym
+z&nbsp;celów projektu. </p>
+
 
 <div style="font-size: small;">
 
@@ -269,6 +276,7 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
@@ -300,6 +308,7 @@
 Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
 i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>.</p>
+</div>
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
@@ -335,10 +344,10 @@
 2010.</div>
 
 
- <p><!-- timestamp start -->
+ <p></p><p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2014/01/07 04:58:27 $
+$Date: 2014/03/15 01:27:48 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/po/common-distros.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/common-distros.pl-en.html,v
retrieving revision 1.30
retrieving revision 1.31
diff -u -b -r1.30 -r1.31
--- distros/po/common-distros.pl-en.html    7 Jan 2014 04:58:27 -0000    
1.30
+++ distros/po/common-distros.pl-en.html    15 Mar 2014 01:27:49 -0000   
1.31
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+<!-- Parent-Version: 1.76 -->
 <title>Explaining Why We Don't Endorse Other Systems - GNU Project - Free 
Software Foundation</title>
 <link rel="alternate" title="Free GNU/Linux distributions"
    href="http://www.gnu.org/distros/distros.rss";
@@ -237,9 +237,17 @@
 It also explains how to install the nonfree applications that Google
 distributes with Android.</p>
 
+<h3 id="ReactOS">ReactOS</h3>
+
+<p>ReactOS is meant as a free binary compatible replacement for
+Windows. Allowing people to continue using the proprietary software
+and drivers meant for Windows is one of the stated goals of the
+project. </p>
+
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
 <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
@@ -264,6 +272,7 @@
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 README</a> for information on coordinating and submitting translations
 of this article.</p>
+</div>
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
@@ -290,9 +299,9 @@
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
-<p>Updated:
+<p></p><p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/01/07 04:58:27 $
+$Date: 2014/03/15 01:27:49 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/free-software-for-freedom.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-software-for-freedom.pl.html,v
retrieving revision 1.64
retrieving revision 1.65
diff -u -b -r1.64 -r1.65
--- philosophy/free-software-for-freedom.pl.html    31 Aug 2013 20:12:00 
-0000   1.64
+++ philosophy/free-software-for-freedom.pl.html    15 Mar 2014 01:27:49 
-0000   1.65
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+<!-- Parent-Version: 1.76 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" 
value="/philosophy/free-software-for-freedom.en.html" -->
@@ -15,9 +15,10 @@
 Source&rdquo;</h2>
 
 <div class="announcement">
-<blockquote><p><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Dlaczego
-&bdquo;otwartemu oprogramowaniu&rdquo; umyka idea wolnego oprogramowania</a>
-jest aktualną wersją tego artykułu.</p></blockquote>
+<blockquote><p>Ten artykuł został zastąpiony ulepszonym, <a
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Dlaczego
+&bdquo;otwartemu oprogramowaniu&rdquo; umyka idea wolnego
+oprogramowania</a>. Tę wersję trzymamy dla celów 
historycznych.</p></blockquote>
 </div>
 
 <p>
@@ -450,6 +451,7 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
@@ -481,6 +483,7 @@
 Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
 i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>.</p>
+</div>
 
 <p>Copyright &copy; 1998, 1999, 2000, 2001, 2007 Free Software Foundation,
 Inc.,</p>
@@ -497,13 +500,13 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Tłumaczenie: Artur Skura 2001; poprawki: Wojciech Kotwica 2002, 2003, 2004,
-Jan Owoc 2010, 2011.</div>
+Jan Owoc 2010, 2011, 2014.</div>
 
 
- <p><!-- timestamp start -->
+ <p></p><p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2013/08/31 20:12:00 $
+$Date: 2014/03/15 01:27:49 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/free-sw.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.pl.html,v
retrieving revision 1.101
retrieving revision 1.102
diff -u -b -r1.101 -r1.102
--- philosophy/free-sw.pl.html 7 Mar 2014 03:29:46 -0000    1.101
+++ philosophy/free-sw.pl.html 15 Mar 2014 01:27:49 -0000   1.102
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 
 <!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+<!-- Parent-Version: 1.76 -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/free-sw.en.html" -->
@@ -271,6 +271,14 @@
 </p>
 
 <p>
+Wolna licencja nie może wymagać zgody na&nbsp;warunki licencji niewolnego
+programu. Przykładowo, jeśli licencja wymaga abyście przestrzegali licencji
+&bdquo;wszystkich programów, które używacie&rdquo;, dla użytkownika, który
+używa niewolne programy by to wymagało przestrzeganie warunków tych
+niewolnych programów; to jest oznaką niewolnej licencji.
+</p>
+
+<p>
 Jest dopuszczalne aby&nbsp;wolna licencja określała która jurysdykcja prawa
 obowiązuje, lub&nbsp;gdzie powinien być złożony pozew sądowy, 
lub&nbsp;jedno
 i&nbsp;drugie.
@@ -402,6 +410,11 @@
 <ul>
 
 <li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.130&amp;r2=1.131";>Wersja
+1.131</a>: Wolna licencja nie może wymagać dotrzymywania warunków niewolnej
+licencji innego programu.</li>
+
+<li><a
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.128&amp;r2=1.129";>Wersja
 1.129</a>: Jasno określić, że&nbsp;wybór jurysdykcji prawa i&nbsp;miejsce
 składanie pozwów jest dozwolone. (Zawsze mieliśmy takie stanowisko.)</li>
@@ -541,6 +554,7 @@
 <!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
@@ -572,6 +586,7 @@
 Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
 i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
 href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>.</p>
+</div>
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
@@ -608,10 +623,10 @@
 Owoc 2010, 2011, 2012.</div>
 
 
- <p><!-- timestamp start -->
+ <p></p><p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2014/03/07 03:29:46 $
+$Date: 2014/03/15 01:27:49 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/dat.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/dat.translist,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/po/dat.translist 21 Apr 2013 08:02:07 -0000   1.9
+++ philosophy/po/dat.translist 15 Mar 2014 01:27:50 -0000   1.10
@@ -7,6 +7,7 @@
 <span dir="ltr"><a lang="es" hreflang="es" 
href="/philosophy/dat.es.html">español</a>&nbsp;[es]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="fr" hreflang="fr" 
href="/philosophy/dat.fr.html">français</a>&nbsp;[fr]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="nl" hreflang="nl" 
href="/philosophy/dat.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</span>&nbsp;&nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="pl" hreflang="pl" 
href="/philosophy/dat.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ru" hreflang="ru" 
href="/philosophy/dat.ru.html">русский</a>&nbsp;[ru]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="zh-cn" hreflang="zh-cn" 
href="/philosophy/dat.zh-cn.html">简体中文</a>&nbsp;[zh-cn]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="zh-tw" hreflang="zh-tw" 
href="/philosophy/dat.zh-tw.html">繁體中文</a>&nbsp;[zh-tw]</span>&nbsp;&nbsp;

Index: philosophy/po/free-software-for-freedom.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-software-for-freedom.pl-en.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- philosophy/po/free-software-for-freedom.pl-en.html 25 Mar 2013 01:29:23 
-0000   1.16
+++ philosophy/po/free-software-for-freedom.pl-en.html 15 Mar 2014 01:27:50 
-0000   1.17
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+<!-- Parent-Version: 1.76 -->
 <title>Why &ldquo;Free Software&rdquo; is better than &ldquo;Open Source&rdquo;
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 <!--#include virtual="/philosophy/po/free-software-for-freedom.translist" -->
@@ -7,9 +7,10 @@
 <h2>Why &ldquo;Free Software&rdquo; is better than &ldquo;Open 
Source&rdquo;</h2>
 
 <div class="announcement">
-<blockquote><p><a 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">&ldquo;Open
-Source&rdquo; misses the point of Free Software</a> is an updated
-version of this article.</p></blockquote>
+<blockquote><p>This article has been superseded by a major rewrite,
+<a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">&ldquo;Open
+Source&rdquo; misses the point of Free Software</a>, which is much
+better. We keep this version for historical reasons.</p></blockquote>
 </div>
 
 <p>
@@ -402,6 +403,7 @@
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
@@ -425,6 +427,7 @@
 Please see the <a
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for
 information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
+</div>
 
 <p>Copyright &copy; 1998, 1999, 2000, 2001, 2007 Free Software Foundation,
 Inc.</p>
@@ -435,9 +438,9 @@
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
-<p>Updated:
+<p></p><p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/03/25 01:29:23 $
+$Date: 2014/03/15 01:27:50 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/free-sw.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.pl-en.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- philosophy/po/free-sw.pl-en.html  7 Mar 2014 03:29:47 -0000    1.25
+++ philosophy/po/free-sw.pl-en.html  15 Mar 2014 01:27:50 -0000   1.26
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
-<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+<!-- Parent-Version: 1.76 -->
 <title>What is free software?
 - GNU Project - Free Software Foundation</title>
 
@@ -254,6 +254,15 @@
 </p>
 
 <p>
+A free license may not require compliance with the license of a
+nonfree program. Thus, for instance, if a license requires you to
+comply with the licenses of &ldquo;all the programs you use&rdquo;, in
+the case of a user that runs nonfree programs this would require
+compliance with the licenses of those nonfree programs; that makes the
+license nonfree.
+</p>
+
+<p>
 It is acceptable for a free license to specify which jurisdiction's
 law applies, or where litigation must be done, or both.
 </p>
@@ -365,6 +374,10 @@
 
 <ul>
 
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.130&amp;r2=1.131";>Version
+1.131</a>: A free license may not require compliance with a nonfree license
+of another program.</li>
+
 <li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.128&amp;r2=1.129";>Version
 1.129</a>: State explicitly that choice of law and choice of forum
 specifications are allowed. (This was always our policy.)</li>
@@ -473,6 +486,7 @@
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
 <div id="footer">
+<div class="unprintable">
 
 <p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
 <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
@@ -497,6 +511,7 @@
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 README</a> for information on coordinating and submitting translations
 of this article.</p>
+</div>
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
@@ -524,9 +539,9 @@
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
-<p>Updated:
+<p></p><p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/03/07 03:29:47 $
+$Date: 2014/03/15 01:27:50 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/dat.pl.html
===================================================================
RCS file: philosophy/dat.pl.html
diff -N philosophy/dat.pl.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/dat.pl.html   15 Mar 2014 01:27:49 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,447 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.76 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+ <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/dat.en.html" -->
+
+<title>Właściwy sposób opodatkowania DAT - Projekt GNU - Fundacja Wolnego
+Oprogramowania (FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/dat.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
+<h2>Właściwy sposób opodatkowania DAT</h2>
+
+<p><a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard Stallman</strong></a></p>
+
+<p><em>[Ten artykuł nie dotyczy oprogramowania, nie bezpośrednio. Dotyczy
+podobnego zagadnienia o kopiowaniu muzyki.]</em></p>
+
+<p><em>[Po raz pierwszy ten artykuł został opublikowany w&nbsp;magazynie 
Wired
+w&nbsp;1992 roku. Tekst nie został zmieniony, jednakże dodałem parę słów
+kursywą w&nbsp;kwadratowych nawiasach lub&nbsp;innym oznaczeniem.]</em></p>
+
+<p><em>[Pierwotnie artykuł był (wtedy hipotetycznie) o zagadnieniu kopiowania
+muzyki za&nbsp;pomocą (wtedy dopiero pojawiających się) cyfrowych taśm,
+ponieważ&nbsp;podatek w&nbsp;USA miał tego dotyczyć. W&nbsp;obecnych czasach
+może dotyczyć dzielenia się plikami w&nbsp;Internecie.]</em></p>
+
+<p><em>[Ś.p. Francis Muguet z&nbsp;moją pomocą rozwinął inne podejście, 
które
+zawiera niektóre te pomysły, o nazwie Global Patronage System
+(fr. M&eacute;c&eacute;nat Global) [globalny system patronatu&nbsp;&ndash;
+przyp. tłum.]. Popieram oba rozwiązania, co znaczy że&nbsp;możemy wybrać
+jeden z&nbsp;nich.]</em></p>
+
+<p>Potentaci firm nagraniowych/wytwórni muzycznych nie lubią cyfrowego zapisu
+dźwięku (<acronym title="Digital Audio Tape">DAT</acronym>), dzięki któremu
+można zrobić doskonałe kopie nagrań muzycznych. Obawiają się,
+że&nbsp;konsumenci przestaną kupować muzykę a&nbsp;będą kopiować ją
+samodzielnie.</p>
+
+<p>Grożąc rozprawami sądowymi, uzyskali zgodę od&nbsp;twórców DAT 
że&nbsp;będą
+płacić podatek od&nbsp;każdego odtwarzacza DAT i&nbsp;każdej taśmy DAT
+sprzedanego konsumentowi. Ta opłata jest dzielona na&nbsp;różnych członków
+biznesu: muzyków, kompozytorów, wydawców i&nbsp;studia nagraniowe. Dodatkowo
+wytwórcy DAT zgodzili się na&nbsp;uszkodzenie DAT by zrobienie kopii kopii
+było niemożliwe.</p>
+
+<p>Teraz firmy nagraniowe proszą Kongres by uchwalił ustawę przekształcają
cą tą
+opłatę w&nbsp;podatek i&nbsp;o zakaz wytwarzania odtwarzaczy DAT
+bez&nbsp;narzuconych ograniczeń.</p>
+
+<p>Podanym powodem nałożenia podatku jest &bdquo;rekompensata&rdquo; dla
+muzyków za&nbsp;kopie dokonane przez indywidualnych posiadaczy
+DAT. Jednakże, 57 procent zebranych funduszy pójdzie do&nbsp;firm
+nagraniowych i&nbsp;wydawców&nbsp;&ndash; zostawiając mniej niż połowę
+ludziom, którzy uczestniczyli w&nbsp;procesie twórczym. Tymczasem,
+użytkownicy DAT nie będą mogli w&nbsp;pełni korzystać z&nbsp;możliwości
+technologi DAT.</p>
+
+<p>Oto propozycja dla innego systemu opodatkowania i&nbsp;odtwarzaczy DAT
+i&nbsp;taśm DAT&nbsp;&ndash; taki zaprojektowany do&nbsp;obsługi muzyki,
+a&nbsp;nie do&nbsp;zaspokojenia własnych interesów.</p>
+
+<ul>
+<li>Zebranie fundusze z&nbsp;podatku od&nbsp;odtwarzaczy DAT i&nbsp;taśm DAT
+w&nbsp;taki sposób, jak obecnie proponują.</li>
+<li>Użycie systemu badań do&nbsp;pomiaru stopnia kopiowania każdego utworu
+muzycznego.</li>
+<li>Dystrybucja tych środków w&nbsp;całości do&nbsp;ludzi, którzy tworzą 
muzykę.</li>
+<li>Dostosowanie udziału każdego z&nbsp;uczestników tak, aby&nbsp;zwiększa 
się
+wolniej z&nbsp;każdą kolejną kopią. To w&nbsp;lepszym stopniu adekwatnie
+rozprowadza fundusze wielu muzykom.</li>
+<li>Nie wprowadzać żadnych ograniczeń w&nbsp;funkcjonowaniu DAT.</li>
+</ul>
+
+<h3>Jaki jest cel praw autorskich?</h3>
+
+<p>Przemysł fonograficzny przedstawia swój wniosek jako sposób
+aby&nbsp;&bdquo;zrekompensować&rdquo; muzyków, zakładając, że&nbsp;mają
+prawo do&nbsp;zapłaty za&nbsp;każdy egzemplarz wykonany. Wielu Amerykanów
+uważa, że&nbsp;​​prawo autorskie odzwierciedla naturalne prawem autorów
+i&nbsp;muzyków&nbsp;&ndash; że&nbsp;mają prawo do&nbsp;specjalnej opieki
+polityki publicznej. Niemniej jednak, każdy prawnik specjalizujący się
+w&nbsp;tej dziedzinie wie, że&nbsp;to nieporozumienie, i&nbsp;że ten pogląd
+został odrzucony przez amerykański system prawny.</p>
+
+<p>Cel praw autorskich, wymieniony w&nbsp;Konstytucji Stanów Zjednoczonych,
+jest &bdquo;promowanie postępu nauki i&nbsp;humanistyki&bdquo;. Postęp
+w&nbsp;muzyce oznacza nową i&nbsp;zróżnicowaną muzykę z&nbsp;której
+publiczność może się cieszyć: prawo autorskie ma na&nbsp;celu promowanie
+dobra publicznego, a&nbsp;nie prywatnego.</p>
+
+<p>Jednak&nbsp;prawa autorskich są często traktowane jako naturalne prawo 
przez
+laików i&nbsp;polityków, co często prowadzi do&nbsp;błędnych decyzji
+na&nbsp;temat polityki praw autorskich. Nawet sądy, określające szczegóły
+systemu praw autorskich, często pozwalają aby&nbsp;ta myśl przesączała, 
mimo
+iż ma być wykluczona. Jest to koncepcyjny błąd, ponieważ&nbsp;błędnie
+oznacza środki (prawa autorskie) do&nbsp;większego celu (postęp), jako cel
+sam w&nbsp;sobie.</p>
+
+<p>Promowanie postępu w&nbsp;sztuce z&nbsp;natury nie uzasadnia poglądu,
+że&nbsp;autorzy mają prawo do&nbsp;określonego rodzaju praw autorski,
+ani&nbsp;nawet, że&nbsp;prawa autorskie muszą w&nbsp;ogóle istnieć. Prawa
+autorskie są uzasadnione jeśli korzyści z&nbsp;postępu przekraczają 
ciężar,
+który prawa autorskie nakładają na&nbsp;wszystkich, za&nbsp;wyjątkiem
+właściciela praw autorskich.</p>
+
+<p>W&nbsp;jaki sposób zrobić bilans zysków i&nbsp;strat? To zależy 
częściowo
+od&nbsp;faktów (w&nbsp;jaki sposób dany akt prawny wpływa na&nbsp;muzykę
+i&nbsp;słuchaczy muzyki), a&nbsp;częściowo od&nbsp;naszych sądów
+przypisujących wartość tym wynikom.</p>
+
+<p>Załóżmy, że&nbsp;warto opłacać podatek DAT, jeśli w&nbsp;wyniku jest
+znaczący wzrost aktywności muzycznej, i&nbsp;zbadajmy jak powinniśmy 
ułożyć
+szczegóły tego podatku w&nbsp;celu maksymalizacji
+korzyści. Ale&nbsp;najpierw przyjrzyjmy się podstawowym zasadom
+i&nbsp;faktom, które mają wpływ na&nbsp;badania.</p>
+
+<h3>Malejące zwroty</h3>
+
+<p>Prawo malejących zwrotów jest ogólną zasadą ekonomii. Stwierdza ona,
+że&nbsp;​​każdy dodatkowy przyrost nakładów lub&nbsp;funduszy 
przeznaczonych
+na&nbsp;dany cel daje zazwyczaj coraz mniejszy przyrost wyników. Istnieją
+wyjątki od&nbsp;tego prawa, ale&nbsp;są one lokalne; jeśli nadal będziecie
+zwiększali nakłady, w&nbsp;końcu zostawimy wyjątki w&nbsp;tyle.</p>
+
+<p>Na&nbsp;przykład, można ruch upłynnić poprzez&nbsp;poprawę dróg. 
Dodawanie
+jednego pasa do&nbsp;20 km zatłoczonych dróg w&nbsp;mieście, może 
zwiększyć
+średnią prędkość ruchu o&nbsp;15 km na&nbsp;godzinę. Dodanie drugiego 
pasa
+ruchu na&nbsp;tych drogach nie da takiej samej poprawy; może to zwiększyć
+średnią prędkość tylko o&nbsp;kolejne 5 km na&nbsp;godzinę. Kolejny
+dodatkowy pas ruchu może być całkiem bez&nbsp;różnicy w&nbsp;przypadku gdy
+korków już nie ma. Jednak&nbsp;każdy kolejny pas ruchu spowoduje większe
+zaburzenia, ponieważ&nbsp;coraz więcej budynków musi być rozebranych,
+aby&nbsp;zrobić miejsce.</p>
+
+<p>Kiedy stosuje się to do&nbsp;działalności muzyków, prawo malejących 
zwrotów
+mówi nam, że&nbsp;każdy kolejny wzrost dochodów przeznaczony
+dla&nbsp;muzyków będzie miał mniejszy wpływ na&nbsp;ilość kreatywności
+w&nbsp;dziedzinie muzyki.</p>
+
+<p>Prawo malejących zwrotów jest pierwszym powód do&nbsp;odrzucenia idei,
+że&nbsp;jakiekolwiek wykorzystanie muzyki &bdquo;powinno&rdquo; być objęte
+prawem autorskim. Nie ma nic do&nbsp;zyskania, starając się zagwarantować
+kontrolę właścicielom nad&nbsp;wszystkimi możliwymi aspektami wykorzystania
+muzyki lub&nbsp;dając im udział finansowy w&nbsp;każdym możliwym rynku
+wtórnym. Rozszerzenie praw autorskich może tylko &bdquo;promować
+postęp&bdquo; do&nbsp;pewnego momentu. Dalsze rozszerzenia zwiększą jedynie
+to, co publiczność płaci właścicielom za&nbsp;to, co zrobią
+i&nbsp;tak. Rozszerzenie praw autorskich poza tym punktem jest
+z&nbsp;pewnością niepożądane.</p>
+
+<h3>Kompromisy</h3>
+
+<p>Osoby z&nbsp;ukrytym interes w&nbsp;rozszerzeniu praw autorskich
+rozpoczynają dyskusję twierdząc, że&nbsp;prawo autorskie
+&bdquo;powinno&rdquo; być przedłużane na&nbsp;ile to
+możliwe. Ale&nbsp;zasada malejących przychodów podpowiada, że&nbsp;to
+twierdzenie jest nieprawdopodobne. Więc&nbsp;cofają się na&nbsp;stanowisko,
+że&nbsp;prawa autorskie powinny być rozszerzone, aby&nbsp;zmaksymalizować
+tempo postępu. Ale&nbsp;to też jest źle, ponieważ&nbsp;ignoruje istnienie
+innych kompromisów. Prawa autorskie nakłada koszty i&nbsp;obciążenia
+publiczne, jak każdy inny projekt rządowy. Świadczenie może nie być warte
+swojej ceny.</p>
+
+<p>Rząd spełnia wiele ważnych funkcji, ale&nbsp;niewielu powie, 
że&nbsp;jedna
+z&nbsp;tych funkcji powinna zostać rozszerzona w&nbsp;celu maksymalizacji
+produkcji. Na&nbsp;przykład, rządy budują drogi, a&nbsp;to jest bardzo
+przydatne. Ale&nbsp;niewielu przywódców opowiada się za&nbsp;budową każdej
+drogi, która mogła zostać zbudowana. Budownictwo drogowe jest kosztowne
+i&nbsp;obywatele mają inne zastosowania dla swoich pieniędzy. Zbyt duże
+skupienie się na&nbsp;budowie dróg oznacza, że&nbsp;​​inne społeczne
+i&nbsp;indywidualne potrzeby będą niezaspokojone.</p>
+
+<p>Te same rozważania odnoszą się do&nbsp;indywidualnych decyzji. Wydając
+więcej pieniędzy, można kupić większy i&nbsp;ładniejszy dom. 
Większość ludzi
+wolałaby droższy dom, jeśli wszystko inne pozostałoby
+niezmienione. Ale&nbsp;biorąc pod&nbsp;uwagę ograniczone zasoby,
+w&nbsp;pewnym momencie wydawanie więcej na&nbsp;dom staje się nieefektywną
+alokacją zasobów.</p>
+
+<p>Prawa autorskie nie wydają środków publicznych bezpośrednio,
+ale&nbsp;obciążają każdego obywatela kosztem&nbsp;&ndash; utratą
+wolności. Im szerszy zasięg praw autorskich, tym więcej płacimy
+za&nbsp;wolność. Możemy woleć pozostawić część naszych wolności 
zamiast je
+zamieniać. Musimy ocenić każdą decyzje w&nbsp;polityce praw autorskich 
przez
+porównanie korzyści z&nbsp;kosztami.</p>
+
+<h3>&bdquo;Zachęta&rdquo; jest niewłaściwą koncepcja</h3>
+
+<p>Ideą pieniężnej zachęty do&nbsp;tworzenia muzyki opiera się
+na&nbsp;nieporozumieniu. Muzycy głównie mają nadzieję na&nbsp;innego 
rodzaju
+nagrodę; muszą. Bardzo niewielu muzyków bogaci się na&nbsp;swojej muzyce;
+utalentowana osoba, której głównym celem jest bogactwo musiałaby szukać
+w&nbsp;inny sposób.</p>
+
+<p>W&nbsp;rzeczywistości, badania psychologiczne pokazują, 
że&nbsp;pragnienie
+zewnętrznej nagrody (np. zysk) generalnie utrudnia działalność twórczą,
+takich jak pisanie muzyki. Ludzie, którzy robią to dobrze zwykle to robią
+dla samego siebie.</p>
+
+<p>To nie znaczy, że&nbsp;muzycy nie dbają o pensję. Większość ma 
nadzieję,
+że&nbsp;utrzyma się z&nbsp;muzyki, i&nbsp;będą mogli oddawać swój czas
+na&nbsp;to. Tak długo, jak zarabiają na&nbsp;życie, będą tworzyć muzykę
+najlepiej jak potrafią. Możemy życzyć im, aby&nbsp;zarabiali trochę 
więcej
+niż jedynie wystarczająco, aby&nbsp;mogli żyć tak dobrze jak większość
+Amerykanów. Jednak, aby&nbsp;zapewnić im bogactwo ponad to niewiele daje
+publiczności&nbsp;&ndash; jest to sprawa malejących zwrotów.</p>
+
+<p>Rozumiejąc to, rozważmy teraz jak podatek na&nbsp;taśmy DAT mógłby 
zostać
+zaprojektowany aby&nbsp;służyć zamierzonym celom praw autorskich.</p>
+
+<h3>Kto powinien otrzymać fundusze</h3>
+
+<p>Jeśli celem podatku DAT jest lepsze wynagrodzenie dla muzyków
+i&nbsp;kompozytorów, to całe zgromadzone pieniądze powinny trafić
+do&nbsp;nich, a&nbsp;nie tylko 43 procent. Muzycy i&nbsp;kompozytorów są ci,
+którzy naprawdę tworzą muzykę. W&nbsp;zasadzie moglibyśmy obyć się 
całkiem
+bez&nbsp;firm fonograficznych.</p>
+
+<p>Firmy fonograficzne udzielają przydatną usługę: rozprowadzają 
wcześniej
+nagraną kopię muzyki, zwykle o&bdquo;wysokiej jakości. Szeroko się korzysta
+z&nbsp;tej usługi, i&nbsp;prawdopodobnie tak pozostanie. I&nbsp;jest
+sprawiedliwe, że&nbsp;nabywca nagrania powinien płacić za&nbsp;tą
+usługę. Ale&nbsp;słuchacze wykonujący kopie dla siebie lub&nbsp;dla swoich
+znajomych nie korzystają z&bdquo;tej usługi; używają tylko pracy muzyków
+i&nbsp;kompozytorów. Wytwórnie przyczyniają się jedynie incydentalnie
+i&nbsp;ich rola nie jest istotna.</p>
+
+<h3>Podział funduszy</h3>
+
+<p>Jaką część przychodów podatkowych powinien każdy muzyk 
lub&nbsp;kompozytor
+dostać? Propozycja wytwórni była aby&nbsp;podzielić pieniądze
+proporcjonalnie do&nbsp;sprzedaży płyt.</p>
+
+<p>Ma sens aby&nbsp;rozprowadzić fundusze w&nbsp;oparciu o to ile danego 
muzyka
+praca jest powielana, mniej lub&nbsp;bardziej. Ale&nbsp;użycie ścisłej
+proporcjonalności nie jest najlepszym podziałem. Jeśli każdy muzyk zyskuje
+udział w&nbsp;ścisłej proporcji do&nbsp;ilości kopiowanej muzyki, to duża
+część trafi do&nbsp;kilku gwiazd, którzy się staną jeszcze bogatsi niż
+teraz. To nie przyczyni się do&nbsp;promowania kultury muzycznej
+i&nbsp;różnorodności.</p>
+
+<p>Możemy promować muzykę bardziej efektywnie poprzez&nbsp;zmniejszanie 
dopłat
+z&nbsp;podatku w&nbsp;ramach wzrostu ilości kopii. Na&nbsp;przykład, możemy
+obliczyć &bdquo;skorygowaną liczbę kopii&rdquo;, która od&nbsp;pewnego
+punktu, zwiększa się wolniej niż rzeczywista liczba.</p>
+
+<p>Celem tego zmniejszania byłoby aby&nbsp;szerzej rozprowadzić fundusze,
+utrzymując więcej muzyków na&nbsp;adekwatnym poziomie. Zachęca to
+różnorodność, która jest tym, co prawa autorskie mają robić.</p>
+
+<p>Rząd USA ustanowił już program finansowania różnorodności 
w&nbsp;sztuce:
+<acronym title="National Endowment for the
+Arts">NEA</acronym>. Jednak&nbsp;dotacje NEA są udzielane subiektywnie, co
+czyni je centrum kontrowersji, czasami ponieważ&nbsp;kilku członków
+społeczeństwa zdecydowanie nie lubią danego utworu, a&nbsp;czasami
+bo&nbsp;mało kto go szczególnie nie lubi. Rozkładanie przychodów podatku 
DAT
+również będzie miało efekt wspierania mniej popularnych
+muzyków. Jednak&nbsp;nie będzie wspierać muzyków, których utworów nikt 
nie
+lubi. Ponadto, ponieważ&nbsp;nie pociąga za&nbsp;sobą osądu, żadnych
+arbitralnych decyzji, nie ma miejsca na&nbsp;sprzeciw w&nbsp;związku
+z&nbsp;szczególnym przypadkiem.</p>
+
+<p><em>[Później zadano mi ciekawe pytanie: jaka organizacja by
+&bdquo;zarządzała&rdquo; podziałem tych funduszy. Ponieważ&nbsp;to są
+pieniądze z&nbsp;podatków, agencja rządowa powinna zbierać podatków
+i&nbsp;dokonywać dystrybucji funduszy. Prywatne organizacje nie powinny być
+zaangażowane.]</em></p>
+
+<h3>Zachęcanie do&nbsp;kopiowania w&bdquo;domach</h3>
+
+<p>Wniosek wytwórni zawiera wymóg, aby&nbsp;utrudnić użytkownikom
+kopiowanie. W&nbsp;szczególności wymaga ono aby&nbsp;odtwarzacze DAT dla
+konsumentów odmówiły skopiowania kopii, która została wykonana
+na&nbsp;odtwarzaczu DAT dla konsumentów. Argument za&nbsp;tym wymogiem jest
+oparty na&nbsp;założeniu, że&nbsp;kopiowanie w&nbsp;domu jest w&nbsp;jakiś
+sposób niesprawiedliwe.</p>
+
+<p>W&nbsp;przeszłości, wiele osób uważało to za&nbsp;niesprawiedliwe,
+ponieważ&nbsp;zmniejszało dochody muzyków. Podatek DAT sprawia,
+że&nbsp;​​ten powód jest nieaktualny. Gdy&nbsp;kopiowanie w&bdquo;domach
+przyczynia się do&nbsp;dochodu muzyków, poprzez&nbsp;podatek DAT, nie ma już
+powodu aby&nbsp;zniechęcać kopiowanie.</p>
+
+<p>Dlatego&nbsp;też, jeśli podatek DAT jest przyjęty, możliwość 
kopiowania taśm
+DAT nie powinna być ograniczona. Kopiowanie w&nbsp;domu jest bardziej
+efektywne niż firmy fonograficzne i&nbsp;sklepy muzyczne; melomani powinni
+być zachęcani do&nbsp;korzystania z&nbsp;domowego kopiowania jak 
najwięcej.</p>
+
+<h3>Pomiar wykorzystania każdego utworu</h3>
+
+<p>Dziś prawie wszystkie nagrania muzyczne w&nbsp;Stanach Zjednoczonych są
+kupowane w&nbsp;sklepach muzycznych; kopiowanie samemu w&nbsp;domu jest
+niewielkim ułamkiem. Prawdopodobnie długo jeszcze tak zostanie,
+ponieważ&nbsp;sklepy muzycznych to miejsce, gdzie można znaleźć konkretny
+utwór lub&nbsp;przeglądać szeroki wybór utworów. Tak długo jak to 
pozostaje
+prawdą, zwykle można oszacować ilość słuchaczy na&nbsp;postawie liczby
+sprzedanych płyt.</p>
+
+<p>W&nbsp;pewnym momencie kopiowanie w&nbsp;domu może się stać tak 
powszechne,
+że&nbsp;oszacowanie popularności na&nbsp;podstawie sprzedaży może być
+niezadowalające. To już jest niezadowalające dla muzyków, którzy
+rozprowadzają samodzielnie bez&nbsp;pomocy wytwórni płytowych; 
a&nbsp;jeżeli
+są muzycy, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia, są to właśnie ci. 
Musimy
+w&nbsp;inny sposób oszacować wykorzystanie danego utworu, w&nbsp;celu
+dystrybucji środków podatkowych.</p>
+
+<p>Możemy oszacować na&nbsp;podstawie sondaży. Od&nbsp;czasu do&nbsp;czasu,
+personel badania pytałby losowe osoby jakie mają kopie muzyki objętą 
prawami
+autorskimi. Pytani obywatele nie byliby zobowiązani
+do&nbsp;odpowiedzi. Żadna kara ani&nbsp;wina nie obciążałaby osoby, które
+mają kopie, więc&nbsp;większość osób by chętnie uczestniczyła. Fani 
mieliby
+nadzieję, że&nbsp;zostaną wybrani aby&nbsp;mogli się przyczynić
+do&nbsp;liczby fanów swoich ulubionych zespołów muzycznych.</p>
+
+<p>Aby&nbsp;badanie było bardziej wydajne i&nbsp;na&nbsp;szerszej bazie (a
+zatem&nbsp;bardziej precyzyjne), może być zautomatyzowane. Biuro badania
+mogłoby wysyłać pocztą karty pamięci odczytu i&nbsp;zapisu, które można
+podłączyć na&nbsp;chwilę do&nbsp;maszyny DAT, i&nbsp;odesłać
+z&nbsp;powrotem. Z&nbsp;odpowiednim przemyśleniem, biuro badań by nie
+wiedziało kto przysłał daną kartę, a&nbsp;więc kto co skopiował,
+ale&nbsp;mieliby nadal dokładną sumę.</p>
+
+<h3>Wnioski</h3>
+
+<p>Firmy fonograficzne proponują doskonały sposób opodatkowania 
publiczności
+aby&nbsp;zwiększyć swoje dochody, ale&nbsp;to nie jest uzasadniony cel praw
+autorskich. Dzięki szczególnej uwadze na&nbsp;celu praw autorskich,
+a&nbsp;nie dotychczasowych środkach, możemy zaprojektować system, który
+wspiera muzyków, dając obywatelom pełną wolność do&nbsp;kopiowania 
muzyki,
+jak chcą.</p>
+
+<h3>Co możecie zrobić</h3>
+
+<p><em>[Ta część nie jest już aktualna; jest za&nbsp;późno,
+ponieważ&nbsp;ustawa o podatku na&nbsp;DAT została przyjęta w&nbsp;1992
+r. i&nbsp;rejestratory DAT są i&nbsp;tak obecnie
+przestarzałe. Jednak&nbsp;sama metoda może wspierać muzyków i&nbsp;innych
+artystów w&nbsp;świecie, gdzie dzielenie się kopiami w&nbsp;Internecie
+zostało zalegalizowane.]</em></p>
+
+<p>Lobbyści wytwórni ciężko pracują, aby&nbsp;przepchnąć ich formę 
podatku
+na&nbsp;DAT. Niewiele jest zorganizowanej opozycji, i&nbsp;niewiele jest
+publicznych debat. Ich projekt ustawy został już wysłany z&nbsp;komisji
+w&nbsp;Senacie.</p>
+
+<p>Ten artykuł proponuje alternatywę dla planu wytwórni. Aby&nbsp;ta
+alternatywa, lub&nbsp;jakakolwiek inna, miała szansę, musimy najpierw
+zapobiec pośpiesznemu przyjęciu planu wytwórni. Aby&nbsp;tego dokonać,
+należy pisać listy do:</p>
+
+<blockquote>
+<p>Congressman Barney Frank<br />
+437 Cherry St<br />
+West Newton, MA 02165</p>
+<p>Senator Metzenbaum<br />
+United States Senate<br />
+Washington, DC 20510</p>
+<p>House Subcommittee on Intellectual Property<br />
+House of Representatives<br />
+Washington, DC 20515</p>
+</blockquote>
+
+<p>Nalegajcie na&nbsp;Kongres aby&nbsp;odrzucił projekt ustawy wytwórni,
+aby&nbsp;ta i&nbsp;inne alternatywne rozwiązania mogły być należycie
+uwzględnione. To zajmie tylko kilka minut aby&nbsp;napisać krótki list,
+ale&nbsp;w&nbsp;połączeniu z&nbsp;innymi listami ludzi, może zrobić wiele
+dobrego.</p>
+
+<p>Jeśli znacie muzyków, kompozytorów, lub&nbsp;autorów tekstów piosenek,
+dajcie im kopię niniejszego artykułu. Wielu muzyków preferuje tą 
alternatywę
+zamiast podatku wytwórni fonograficznych, i&nbsp;mają silną motywację
+do&nbsp;działania w&nbsp;sprawach, które ich dotyczą.</p>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a>
+z&nbsp;FSF. <br /> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne
+poprawki (lub propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Staramy się, aby&nbsp;tłumaczenia były wierne i&nbsp;wysokiej jakości,
+ale&nbsp;nie jesteśmy zwolnieni z&nbsp;niedoskonałości. Komentarze odnośnie
+tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci współpracy
+w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. <br />
+Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia
+i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a
+href="/server/standards/README.translations.html">tłumaczeń</a>.</p>
+</div>
+
+<p>Copyright &copy; 1992, 2010 Richard M. Stallman</p>
+
+<p>Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez
+utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię niniejszej
+licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/</a>
+lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San
+Francisco, California 94105, USA.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.pl.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Tłumaczenie: Jan Owoc 2012, Agnieszka Sznajder 2011.</div>
+
+
+ <p></p><p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+Aktualizowane:
+
+$Date: 2014/03/15 01:27:49 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: philosophy/po/dat.pl-en.html
===================================================================
RCS file: philosophy/po/dat.pl-en.html
diff -N philosophy/po/dat.pl-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/po/dat.pl-en.html    15 Mar 2014 01:27:49 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,409 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.76 -->
+
+<title>The Right Way to Tax DAT - GNU Project - Free Software 
Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/dat.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+
+<h2>The Right Way to Tax DAT</h2>
+
+<p>by <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard
+Stallman</strong></a></p>
+
+<p><em>[This article does not concern software, not directly. It
+concerns a parallel issue about sharing copies of music.]</em></p>
+
+<p><em>[The article was first published in Wired magazine in 1992; the
+text has not been changed; instead, I have added notes, in square
+brackets and with italics or other emphasis.]</em></p>
+
+<p><em>[The original article addressed the (then hypothetical) issue
+of sharing music using (then just appearing) digital audio tape
+recorders, since that is what the proposed US tax law was supposed to
+address. Nowadays it could be applied to Internet file
+sharing.]</em></p>
+
+<p><em>[Another approach developed by the late Francis Muguet with my
+assistance, which includes some of these ideas, is called
+the Global Patronage
+system (in French, M&eacute;c&eacute;nat Global). I support both
+solutions; that is to say, I favor adopting either one.]</em></p>
+
+<p>Record company magnates don't like the digital audio tape recorder
+(<acronym title="Digital Audio Tape">DAT</acronym>), which can make
+perfect copies of musical recordings. They fear that customers will
+copy music themselves, and stop buying prerecorded music.</p>
+
+<p>Threatening lawsuits, they have obtained from the manufacturers of
+DATs an agreement to pay a fee for each DAT unit and each DAT tape
+sold to consumers. This fee is to be divided among various
+participants in the music business: musicians, composers, music
+publishers and record companies. In addition, DAT manufacturers have
+agreed to cripple DAT units so that they cannot make a copy of a copy
+of a prerecorded piece.</p>
+
+<p>Now the record companies have asked Congress to enact a law turning
+this fee into a tax and prohibiting manufacture of DAT tapedecks that
+function without imposed limitations.</p>
+
+<p>The stated purpose of the tax is to &ldquo;compensate&rdquo;
+musicians for copying done by individuals using DATs. However, 57
+percent of the funds collected would go to record companies and music
+publishers&mdash;leaving less than half to the people who participate
+in the creative process. Most of these remaining funds would go to
+musical superstars, and thus would do little to encourage musical
+creativity. Meanwhile, DAT users would be unable to make full use of
+the power of DAT technology.</p>
+
+<p>Here is a proposal for a different system for taxing DATs and DAT
+tape&mdash;one designed to support music rather than cater to vested
+interests.</p>
+
+<ul>
+<li>Collect funds with a tax on DAT machines and DAT tapes, as the
+current proposal provides.</li>
+<li>Use a survey system to measure the extent of copying of each
+musical piece.</li>
+<li>Distribute these funds entirely to the people who create
+music.</li>
+<li>Adjust each contributor's share so that it increases more slowly
+per copy as it gets larger. This spreads the funds more widely to
+support a larger number of musicians adequately.</li>
+<li>Make no restrictions on the functioning of DATs.</li>
+</ul>
+
+<h3>What is the purpose of copyright?</h3>
+
+<p>The record industry presents its proposal as a way to
+&ldquo;compensate&rdquo; musicians, assuming that they are entitled to
+be paid for any copy made. Many Americans believe that copyright law
+reflects a natural right of authors or musicians&mdash;that these are
+entitled to special consideration from public policy. However, any
+lawyer specializing in the field knows this is a misunderstanding, a
+view rejected by the American legal system.</p>
+
+<p>The stated purpose of copyright, given in the U.S. Constitution, is
+to &ldquo;promote the progress of science and the useful arts&rdquo;.
+Progress in music means new and varied music for the public to enjoy:
+copyright is supposed to promote a public good, not a private one.</p>
+
+<p>Yet copyright is often thought of as a natural right by laymen and
+politicians, which often leads to wrong decisions about copyright
+policy. Even courts, defining the details of the copyright system,
+often let this thought creep back implicitly even though it is
+supposed to be excluded. This is a conceptual error because it
+mistakes a means (copyright) to a larger end (progress) for an end in
+itself.</p>
+
+<p>Promoting progress in the arts does not inherently justify the idea
+that authors are entitled to any particular sort of copyright, or even
+that copyright should exist at all. Copyright is justified if the
+benefits of progress exceeds the burden that copyright imposes on
+everyone except the copyright holder.</p>
+
+<p>How do we make this cost/benefit comparison? It depends partly on
+facts (how does a particular law affect musical activity and music
+users) and partly on our value judgements about those results.</p>
+
+<p>Let's assume that it is worth paying a DAT tax if the result is a
+significant increase in musical activity, and investigate how we
+should arrange the details of this tax in order to maximize the
+benefit. But first, let's review basic principles and facts which
+have a bearing on the inquiry.</p>
+
+<h3>Diminishing returns</h3>
+
+<p>The law of diminishing returns is a general principle of economics.
+It states that each additional increment of efforts or funds spent on
+a given goal typically produces a smaller and smaller increment in the
+results. There are exceptions to this law, but they are local; if you
+keep on increasing the inputs, you eventually leave the exceptions
+behind.</p>
+
+<p>For example, you can make traffic flow more smoothly by improving
+roads. Adding one lane to 20 miles of congested roads in a city might
+increase the average traffic speed by 15 miles an hour. Adding a
+second lane to those roads will not give the same improvement; this
+might increase the average speed by only 5 more miles an hour. The
+next additional lane might make no noticeable difference if the
+traffic jams are already gone. Yet each successive lane will cause
+greater dislocation as more and more buildings must be torn down to
+make room.</p>
+
+<p>When applied to the activities of musicians, diminishing returns
+tells us that each successive increase in the income of musicians will
+have a smaller effect on the amount of creativity in music.</p>
+
+<p>Diminishing returns is the first reason to reject the idea that any
+use of music &ldquo;should&rdquo; be covered by copyright. There is
+nothing to gain by trying to guarantee owners control of every
+possible aspect of the use of music or to give them a financial stake
+in every possible aftermarket. Extending copyright can only
+&ldquo;promote progress&rdquo; up to a certain point. Further
+extensions merely increase what the public pays to the owners for what
+they will do anyway. Extending copyright beyond that point is
+certainly undesirable.</p>
+
+<h3>Trade-offs</h3>
+
+<p>Those with a vested interest in extending copyright start the
+discussion by claiming that copyright &ldquo;should&rdquo; be extended
+as far as it can go. But the principle of diminishing returns renders
+this claim implausible. So they fall back on the position that
+copyright should be extended to maximize the rate of progress. But
+this too is wrong, because it ignores the existence of other
+trade-offs. Copyright imposes costs and burdens on the public, like
+any other government project. The benefit may not be worth the
+price.</p>
+
+<p>Government fills many important functions, but few would say that
+any one of these functions should be expanded to maximize output. For
+example, governments build roads, and this is very useful. But few
+leaders would advocate building every road that could be built. Road
+construction is expensive, and citizens have other uses for their
+money. Too much concentration on building roads means that other
+social and individual needs will be unmet.</p>
+
+<p>The same considerations apply to individual decisions. By spending
+more money, you can buy a bigger and fancier house. Most people would
+prefer the more expensive house, all else being equal. But given
+finite resources, at some point spending more on a house becomes a
+poor allocation of them.</p>
+
+<p>Copyright does not directly spend public funds, but it does impose
+a cost&mdash;a loss of freedom&mdash;on every citizen. The wider the
+scope of copyright, the more freedom we pay. We might prefer to
+exercise some of our freedoms rather than trade them away. We must
+judge any decision in copyright policy by comparing the benefits with
+the costs.</p>
+
+<h3>&ldquo;Incentive&rdquo; is the wrong concept</h3>
+
+<p>The idea of providing a monetary incentive for making music is
+based on a misunderstanding. Musicians hope primarily for other kinds
+of reward; they must. Very few musicians get rich from their music; a
+talented person whose primary goal is wealth would seek it in other
+ways.</p>
+
+<p>In fact, psychological studies show that the desire for an
+extrinsic reward (such as profit) generally hampers creative
+activities such as writing music. The people who can do them well are
+usually those who do them mostly for their own sake.</p>
+
+<p>This is not to say that musicians don't care about being paid.
+Most hope to make a living from music so they will be free to devote
+their time to it. As long as they earn enough to live, they will make
+music as best they can. We might wish them to earn somewhat more than
+just enough, so they can live as well as most Americans. But to offer
+them wealth beyond this gains the public little&mdash;it is a matter
+of diminishing returns.</p>
+
+<p>With this understanding, let's consider how a tax on DAT tape could
+be designed to serve the intended purpose of copyright.</p>
+
+<h3>Who should get the funds</h3>
+
+<p>If the purpose of the DAT tax is to better reward musicians and
+composers, then all the money collected should go to them&mdash;not
+just 43 percent. The musicians and composers are the ones who truly
+create the music. In principle, we could do without record companies
+entirely.</p>
+
+<p>Record companies do provide a useful service: they distribute
+prerecorded copies of music, usually of high quality. This service is
+widely used, and will probably remain so. And it is right that the
+purchasers of prerecorded copies should pay for this service. But
+listeners making copies for themselves or their friends do not consume
+this service; they use only the work of the musicians and composers.
+The record companies contribute only incidentally and their role is
+not essential.</p>
+
+<h3>Dividing the funds</h3>
+
+<p>What share of the tax revenues should each musician or composer
+get? The record company proposal would divide the money in proportion
+to record sales.</p>
+
+<p>It makes sense to distribute the funds based on how much that
+musician's work is copied, more or less. But strict proportionality
+is not the best apportionment. If each musician gets a share in
+strict proportion to the amount of copying of his or her music, then a
+large share will go to make a few superstars even richer than they are
+now. This won't do much to promote musical culture or diversity.</p>
+
+<p>We can promote music more effectively by making any one musician's
+share of the tax revenues taper off as copies increase. For example,
+we could calculate an &ldquo;adjusted number of copies&rdquo; which,
+beyond a certain point, increases more slowly than the actual
+number.</p>
+
+<p>The effect of tapering off will be to spread the money more widely,
+supporting more musicians at an adequate standard of living. This
+encourages diversity, which is what copyright is supposed to do.</p>
+
+<p>The US government has already established a program to fund
+diversity in the arts: the 
+<acronym title="National Endowment for the Arts">NEA</acronym>.
+However, NEA grants involve discretionary power, which makes them a
+center for controversy, sometimes because a few members of the public
+strongly dislike the work, and sometimes because hardly anyone
+particularly likes it. Spreading out DAT tax revenues will also have
+the effect of supporting less popular musicians. However, it will not
+support musicians whose work nobody likes. In addition, since it
+involves no discretion, no arbitrary decisions, there is little room
+for objection on account of any particular case.</p>
+
+<p><em>[I was later asked an interesting question: what organization would
+&ldquo;manage&rdquo; the distribution of these funds. Since this is
+tax money, a government agency should collect the tax and distribute
+the funds. Private organizations should not be involved.]</em></p>
+
+<h3>Encouraging home copying</h3>
+
+<p>The record company proposal includes a requirement to make it
+difficult for home listeners to make copies. Specifically, it
+requires that consumer DAT machines refuse to copy a copy that was
+made on a consumer DAT machine. The argument for this requirement is
+based on the assumption that home copying is somehow unfair.</p>
+
+<p>In the past, many people have considered it unfair, because it
+reduced the income of musicians. The DAT tax makes this reason
+obsolete. Once home copying does contribute to the income of
+musicians, through the DAT tax, the reason to discourage home copying
+disappears.</p>
+
+<p>Therefore, if a DAT tax is adopted, the ability to copy DAT tapes
+should not be restricted. Home copying is more efficient than record
+companies and record stores; music lovers should be encouraged to use
+home copying as much as possible.</p>
+
+<h3>Measuring the use of each piece of music</h3>
+
+<p>Today, nearly all the recorded music in the United States is
+purchased in record stores; home copying is but a small fraction.
+This will probably remain true for a long time, because record stores
+offer a place where a person can go to find a particular piece or to
+browse a wide selection. While this remains true, we can usually
+estimate the audience of a given piece fairly well by counting record
+sales.</p>
+
+<p>Eventually, home copying may become so widespread that estimating
+its extent from sales figures may be unsatisfactory. This is already
+unsatisfactory for musicians who distribute independently without the
+help of record companies; and if any musicians need additional
+support, these are the ones. We need another way to estimate usage of
+any given piece, in order to distribute the tax funds.</p>
+
+<p>We can make these estimates by survey. From time to time, survey
+staff would ask randomly chosen members of the public to show what
+copies they have made of copyrighted music. The citizens asked would
+not be required to answer. But no penalty and no guilt would attach
+to having made copies, so most people will be glad to participate.
+Fans will hope to be chosen so that they can contribute to the count
+for their favorite musical groups.</p>
+
+<p>To make the survey more efficient and broader-based (and thus more
+accurate), it could be automated. The survey bureau could mail
+read-write memory cards to the chosen participants, who would connect
+them momentarily to their DAT units and then mail them back. With
+proper design, the survey bureau would have no way of knowing who had
+sent in any particular card, and thus no information about who had
+copied what, but they would still have an accurate total.</p>
+
+<h3>Conclusion</h3>
+
+<p>The record companies have proposed an excellent scheme for taxing
+the public to increase their own income, but this isn't a legitimate
+purpose of copyright. Through due attention to the ends of copyright
+rather than past means, we can design a system which supports
+musicians while giving citizens full freedom to copy music as they
+wish.</p>
+
+<h3>What You Can Do</h3>
+
+<p><em>[This section is no longer applicable today; it is too late,
+because the DAT tax bill was adopted in 1992&mdash;and DAT
+recorders are obsolete nowadays. However, the same method can support
+musicians and other artists in a world where sharing copies on the
+Internet has been legalized.]</em></p>
+
+<p>Record company lobbyists are working hard to pass their form of DAT
+tax. There is little organized opposition, and little public debate.
+Their bill has already been sent out of committee in the Senate.</p>
+
+<p>This article proposes an alternative to the record company plan.
+In order for this alternative, or any alternative, to have a chance,
+we must first prevent the hasty adoption of the record company plan.
+To help accomplish this, please write letters to:</p>
+
+<blockquote>
+<p>Congressman Barney Frank<br />
+437 Cherry St<br />
+West Newton, MA 02165</p>
+<p>Senator Metzenbaum<br />
+United States Senate<br />
+Washington, DC 20510</p>
+<p>House Subcommittee on Intellectual Property<br />
+House of Representatives<br />
+Washington, DC 20515</p>
+</blockquote>
+
+<p>Urge Congress to reject the record company bill so that this and
+other alternatives can be properly considered. It takes just a few
+minutes to write a short letter, but in combination with other
+people's letters it can do a great deal of good.</p>
+
+<p>If you know any musicians, composers, or songwriters, give them
+copies of this article. Many musicians prefer this alternative to the
+record company tax plan, and they are strongly motivated to act on
+their concern.</p>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+</div>
+
+<p>Copyright &copy; 1992, 2010 Richard M. Stallman</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p></p><p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2014/03/15 01:27:49 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]