www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www education/edu-schools.uk.html education/po/...


From: GNUN
Subject: www education/edu-schools.uk.html education/po/...
Date: Fri, 07 Mar 2014 09:59:00 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   14/03/07 09:59:00

Modified files:
    education   : edu-schools.uk.html 
    education/po  : edu-schools.uk-en.html 
    fun/jokes/po  : fsf-in-german.translist fsf-in-german.uk.po 
    philosophy   : right-to-read.uk.html 
    philosophy/po : right-to-read.uk-en.html right-to-read.uk.po 
    po       : home.es-en.html home.uk-en.html home.uk.po 
Added files:
    fun/jokes   : fsf-in-german.uk.html 
    fun/jokes/po  : fsf-in-german.uk-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-schools.uk.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-schools.uk-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fun/jokes/fsf-in-german.uk.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fun/jokes/po/fsf-in-german.translist?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fun/jokes/po/fsf-in-german.uk.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fun/jokes/po/fsf-in-german.uk-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/right-to-read.uk.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/right-to-read.uk-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/right-to-read.uk.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.es-en.html?cvsroot=www&r1=1.75&r2=1.76
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.uk-en.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.uk.po?cvsroot=www&r1=1.203&r2=1.204

Patches:
Index: education/edu-schools.uk.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/edu-schools.uk.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- education/edu-schools.uk.html    23 Feb 2014 14:29:02 -0000   1.1
+++ education/edu-schools.uk.html    7 Mar 2014 09:58:56 -0000    1.2
@@ -35,63 +35,83 @@
 
 <p><a href="http://www.stallman.org/";>Річард Столмен</a></p>
 
-<p>Наявні спільні причини, через які усім 
користувачам комп'ютерів слід
-наполягати на вільному програмному 
забезпеченні: воно дає користувачам
-свободу контролювати свої комп'ютери 
&nbsp;&mdash; комп'ютер з невільними
-програмами робить те, чого хочуть власники 
цих програм, а не те, чого хоче
-користувач. Крім того, вільні програми 
дають користувачам свободу
-співпрацювати один з іншому, вести чесне 
життя. Ці аргументи стосуються до
-навчальних закладів так само, як і до всіх. 
Призначення статті &nbsp;&mdash;
-висвітлити додаткові причини, які 
виникають у сфері освіти. </p>
-
-<p>Освітні заклади (у тому числі школи) <a
+<p>Освітні заклади (у тому числі школи) 
морально <a
 href="/education/education.html">зобов'язані викладати 
тільки вільні
-програми.</a> І ось чому.</p>
+програми.</a> </p>
 
-<p>По-перше, вільні програми можуть 
зберегти навчального закладу гроші. Вільні
-програми дають школам, як і іншим 
користувачам, свободу копіювати і
-поширювати програмне забезпечення, тому в 
освітній системі можна скопіювати
-програми на всі комп'ютери, які тільки є. У 
бідних країнах це може сприяти
-викоріненню цифрової нерівності.</p>
-
-<p>Цей очевидний аргумент, хоча і важливий з 
практичної точки зору, досить
-неглибокий, і розробники невільної 
програми можуть усунути цей довід
-безкоштовними копіями для навчальних 
закладів. (Попередження: навчальному
-закладу, який приймає цю пропозицію, 
можливо, в майбутньому доведеться
-платити за оновлення.) Отож, давайте 
розглянемо глибші доводи.</p>
+<p>Усім користувачам комп'ютерів слід 
наполягати на вільному програмному
+забезпеченні: воно дає користувачам 
свободу контролювати свої комп'ютери
+&nbsp;&mdash; комп'ютер з невільними програмами 
робить те, чого хочуть
+власники цих програм, а не те, чого хоче 
користувач. Крім того, вільні
+програми дають користувачам свободу 
співпрацювати один з іншому, вести чесне
+життя. Ці аргументи стосуються до 
навчальних закладів так само, як і до
+всіх. Призначення статті &nbsp;&mdash; 
висвітлити додаткові причини, які
+виникають у сфері освіти. </p>
+
+<p>По-перше, вільні програми можуть 
зберегти навчального закладу гроші, але це
+другорядна перевага. Заощадження можливе, 
бо вільні програми дають школам,
+як і іншим користувачам, свободу копіювати 
і поширювати програмне
+забезпечення, тому в освітній системі 
можна скопіювати програми на всі
+комп'ютери, які тільки є. </p>
+
+<p>Ця вигода - корисна, але твердо 
відмовляємося класти її на перше місце, бо
+це дрібниця у порівнянні з важливими 
етичними проблемами, які поставлено на
+карту. Перехід шкіл на вільне програмне 
забезпечення - це шлях зробити
+освіту &ldquo;кращою&rdquo;: це сприяє 
ґрунтовним знанням замість поганих
+знань.  Отож, розглянемо важливіші 
проблеми.</p>
 
 <p>Школи несуть соціальну місію: вчити 
дітей бути громадянами сильного,
-здібного і незалежного суспільства 
свободи і взаємовиручки. Школа має
+здібного і незалежного суспільства 
свободи і взаємодопомоги. Школа має
 пропагувати вільні програми подібним 
чином, як переробку вторинної
 сировини. Якщо навчальний заклад буде 
викладати вільні програми, випускники
 будуть продовжувати користуватися 
вільними програмами після закінчення
-курсу. Це допоможе суспільству в цілому 
уникнути поневолення (і закабалення)
-мегакорпораціями.</p>
+навчання. Це допоможе суспільству в цілому 
уникнути поневолення (і
+закабалення) мегакорпораціями.</p>
 
-<p>Від чого школи повинні 
відмовлятися&nbsp;&nbsp; це привчання до
-залежності. Ці корпорації пропонують 
безкоштовні зразки для навчальних
-закладів з тієї ж причини, по якій тютюнові 
компанії пропонують безкоштовні
-сигарети неповнолітнім: щоб заманити 
дітей <a href="#note1">(1)</a>.Вони
-перестануть робити знижки цим учням, як 
тільки ті виростуть і закінчать
-навчальний заклад.</p>
+<p>На противагу цьому, вивчення невільної 
програми буде імплантувати
+залежність, яка йде врозріз із соціальною 
місією шкіл. Школи ніколи не
+повинні сприяти цьому.</p>
+
+<p>Чому, зрештою, роблять деякі розробники 
закритого програмного забезпечення
+пропонують безкоштовні копії <a href="#note1"> (1) 
</a> їхніх невільних
+програм у школах? Тому що вони хочуть <em> 
використанням </em> у школах
+імплантувати залежність від їхніх 
продуктів, на кшталт тютюнових компаній,
+які розповсюджують на безоплатній основі 
сигарети серед школярів <a
+href="#note2"> (2) </a>. Вони не даватимуть 
безоплатно копії ні цим учням чи
+студентам після завершення навчання, а ні 
компаніям, куди вони підуть
+працювати.</p>
 
 <p>Вільні програми дають можливість учням 
дізнатися, як програми
-працюють. Ставши підлітками, деякі діти х
очуть вивчити все, щоможна
+працюють. Ставши підлітками, деякі діти х
очуть вивчити все, що можна
 дізнатися про пристрої їхнього комп'ютера 
та його програмного
 забезпечення. Їм дуже цікаво прочитати вих
ідні тексти програм, якими вони
-користуються щодня. Для того, щоб 
навчитися писати програми добре, учням
-потрібно багаточитати вихідних кодів та 
багато писати програм. Їм
-потрібночитати і розуміти справжні 
програми, якими дійсно користуються
-люди. Тільки вільні програми дозволяють 
це.</p>
-
-<p>Невільні програми пригнічують їх спрагу 
знань, вони кажуть: &ldquo;Знання,
-яке ви просите,&mdash; це секрет; вчитися 
заборонено!&rdquo; Вільні програми
-спонукають усіх вчитися. Спільнота 
вільного програмного забезпечення не
-сприймає думки про &ldquo;технічному дух
овенство&rdquo;, яке тримає простих
-людей в невіданні про те, як працює тех
ніка. Ми заохочуємо студентів
-будь-якого віку і стану читати вихідний 
текст і дізнаватися стільки, скільки
-вони хочуть знати. Школи, які будуть 
застосовувати вільні програми, дадуть
-можливість учнів зі здібностями до 
програмування розвиватися.</p>
+користуються щодня.</p>
+
+<p>Закриті програми відкидає їхню спрагу до 
знань: вони кажуть, " знання, які
+ви хочете, - секретні. Їхнє вивчання 
заборонене! " Закриті програми є
+ворогом самого духу освіти, тому їх варто 
не допускати у школи за винятком
+допуску як об'єкта для зворотного 
інжинірингу.</p>
+
+<p>Вільні програми спонукають усіх вчитися. 
Спільнота вільного програмного
+забезпечення не сприймає думки про &ldquo;тех
нічному духовенство&rdquo;, яке
+тримає простих людей в невіданні про те, як 
працює техніка. Ми заохочуємо
+студентів будь-якого віку і стану читати 
вихідний текст і дізнаватися
+стільки, скільки вони хочуть знати. Школи, 
які будуть застосовувати вільні
+програми, дадуть можливість учнів зі 
здібностями до програмування
+розвиватися.</p>
+
+<p>Школи, які використовують вільне 
програмне забезпечення, сприятимуть
+розвитку здібностей до програмування у 
обдарованих студентів. Як природжені
+програмісти вчаться бути хорошими 
програмістами? Їм потрібно читати і
+розуміти реальні програми, які люди дійсно 
використовують. Ви дізнаєтеся
+якнаписати хороший, зрозумілий код, 
читаючи і пишучи багато коду. Тільки
+вільне програмне забезпечення дозволяє це 
втілити у життя.</p>
+
+<p>Як ви навчитеся писати код для великих 
програм? Ви зробите це, написавши
+багато змін в існуючих великих програм. 
Вільне програмне забезпечення
+дозволяє зробити це; закрите програмне 
забезпечення забороняє. Будь-яка
+школа може запропонувати своїм учням шанс 
освоїти ремесло програмування,
+але тільки якщо це школа з вільним 
програмним забезпеченням.</p>
 
 <p>Найглибша причина застосовувати вільні 
програми в школах&nbsp;&nbsp;
 моральне виховання. Ми розраховуємо, що 
школи будуть навчати дітей основних
@@ -100,24 +120,36 @@
 що включає в себе звичку допомагати іншим. 
У сфері обчислювальної техніки це
 означає вчити їх обмінюватися програмами. 
Навчальні заклади, починаючи з
 дитячих садків, повинні говорити дітям: 
&ldquo;Якщо ви приносите сюди
-програму, то ви повинні поділитися нею з 
іншими дітьми; і ви повинніпоказати
-нам вихідний текст на випадок, якщо х
то-небудь захоче його вивчити&rdquo;.</p>
+програму, то ви повинні поділитися нею з 
іншими дітьми; і ви повинні
+показати нам вихідний текст на випадок, 
якщо хто-небудь захоче його
+вивчити&rdquo;. Таким чином, програми із 
закритим кодом заборонено приносити
+до класу за винятком програм для 
зворотного інжинірингу.</p>
 
 <p>Зрозуміло, і школа повинна практикувати 
те, що вона проповідує: всі
-програми, які встановлює школа, повинні 
бути доступні учням для того, щоб
-скопіювати, взяти додому і передати далі.</p>
+програми, які встановлює школа (крім 
програм для зворотного інжинірингу),
+повинні бути доступні учням для того, щоб 
скопіювати, взяти додому і
+поширити далі.</p>
 
 <p>Навчання дітей користування вільними 
програмами та життя в спільноті
 вільного програмного забезпечення&nbsp;&nbsp; 
це практичний урок цивільних
-відносин. Це також вчить їх рольової 
моделі організації суспільства, а не
-тої, яку пропонують акули бізнесу. 
Навчальні заклади всіх рівнів повинні
-застосовувати вільні програми.</p>
+відносин. Це також навчить їх рольової 
моделі організації суспільства краще,
+ніж акули бізнесу. Навчальні заклади всіх 
рівнів повинні застосовувати
+вільні програми.</p>
+
+<p>Якщо ви маєте стосунок до школи; якщо ви 
студент, вчитель, працівник,
+адміністратор, донор, або батько - це Ви 
несете відповідальність за кампанію
+переходу школи на вільне програмне 
забезпечення. Якщо приватний запит не
+досягнув мети, поставте питання публічно в 
усій громаді - це спосіб зробити
+познайомити більше людей із проблемою і 
знайти союзників для кампанії.</p>
 
 <ol>
-<li><cite><a id="note1"></a>Тютюнова компанія Р
.&nbsp;Дж.&nbsp; Рейнольдс
+<li><cite><a id="note1"></a>Попередження: для школи, 
яка приймає таку
+пропозицію, наступні оновлення можуть 
виявитися надмірно дорогими.</cite></li>
+
+<li><cite><a id="note2"></a>Тютюнова компанія Р
.&nbsp;Дж.&nbsp; Рейнольдс
 Тобакко оштрафована на 15 мільйонів 
доларів у 2002 році за роздачу
 безкоштовних взірців сигарет на заходах, 
відвідуваних дітьми (див.<a
-href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>).</cite></li>
+href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.)</cite></li>
 </ol>
 
 
@@ -157,7 +189,7 @@
 перекладів</a> для того, щоб отримати 
інформацію про координування і
 додавання перекладу цієї статті.</p>
 
-<p>Copyright &copy; 2003, 2009 Річард Столмен</p>
+<p>Copyright &copy; 2003, 2009, 2014 Річард Столмен</p>
 
 <p>Ця сторінка доступна на умовах <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.uk";> 
ліцензії
@@ -176,7 +208,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Оновлено:
 
-$Date: 2014/02/23 14:29:02 $
+$Date: 2014/03/07 09:58:56 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: education/po/edu-schools.uk-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-schools.uk-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- education/po/edu-schools.uk-en.html 23 Feb 2014 14:29:03 -0000   1.1
+++ education/po/edu-schools.uk-en.html 7 Mar 2014 09:58:57 -0000    1.2
@@ -1,7 +1,9 @@
 <!--#include virtual="/server/header.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.75 -->
+
 <title>Why Schools Should Exclusively Use Free Software - GNU Project - 
 Free Software Foundation</title>
+
 <!--#include virtual="/education/po/edu-schools.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.html" -->
 
@@ -28,85 +30,124 @@
 
 <p>by <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
 
-<p>There are general reasons why all computer users should insist on
-free software: it gives users the freedom to control their own
-computers&mdash;with proprietary software, the computer does what the
-software owner wants it to do, not what the user wants it to do. Free
-software also gives users the freedom to cooperate with each other, to
-lead an upright life. These reasons apply to schools as they do to
-everyone. The purpose of this article is to state additional reasons
-that apply specifically to education.</p>
-
-<p>Educational activities (including schools) have
-a <a href="/education/education.html">duty to teach only free
-software.</a> Here are the reasons.</p>
-
-<p>First, free software can save schools money. Free software gives
-schools, like other users, the freedom to copy and redistribute the
-software, so the school system can make copies for all the computers
-they have. In poor countries, this can help close the digital
-divide.</p>
-
-<p>This obvious reason, while important in practical terms, is rather
-shallow. And proprietary software developers can eliminate this reason
-by donating copies to the schools. (Warning: a school that accepts
-such an offer may have to pay for upgrades later.) So let's look at
-the deeper reasons.</p>
+<p>Educational activities (including schools) have a moral duty
+to <a href="/education/education.html">teach only free
+software.</a></p>
+
+<p>All computer users ought to insist on free software: it gives users
+the freedom to control their own computers&mdash;with proprietary
+software, the program what its owner wants it to do, not what the user
+wants it to do. Free software also gives users the freedom to
+cooperate with each other, to lead an upright life. These reasons
+apply to schools as they do to everyone. However, the purpose of this
+article is to present the additional reasons that apply specifically
+to education.</p>
+
+<p>Free software can save schools money, but this is a secondary
+benefit. Savings are possible because free software gives schools,
+like other users, the freedom to copy and redistribute the software;
+the school system can give a copy to every school, and each school can
+install the program in all its computers, with no obligation to pay
+for doing so.</p>
+
+<p>This benefit is useful, but we firmly refuse to give it first place,
+because it is shallow compared to the important ethical issues at at
+stake. Moving schools to free software is more than a way to make
+education a little &ldquo;better&rdquo;: it is a matter of doing good
+education instead of bad education. So let's consider the deeper
+issues.</p>
 
 <p>Schools have a social mission: to teach students to be citizens of
 a strong, capable, independent, cooperating and free society. They
 should promote the use of free software just as they promote
-recycling. If schools teach students free software, then the students
-will tend to use free software after they graduate. This will help
-society as a whole escape from being dominated (and gouged) by
+conservation and voting. By teaching students free software, they can
+graduate citizens ready to live in a free digital society. This will
+help society as a whole escape from being dominated by
 megacorporations.</p>
 
-<p>What schools should refuse to do is teach dependence. Those
-corporations offer free samples to schools for the same reason tobacco
-companies distribute free cigarettes to minors: to get children
-addicted <a href="#note1">(1)</a>. They will not give discounts to these
-students once they've grown up and graduated.</p>
+<p>In contrast, to teach a nonfree program is implanting dependence,
+which goes counter to the schools' social mission. Schools should
+never do this.</p>
+
+<p>Why, after all, do some proprietary software developers offer
+gratis copies<a href="#note1">(1)</a> of their nonfree programs to
+schools? Because they want to <em>use</em> the schools to implant
+dependence on their products, like tobacco companies distributing
+gratis cigarettes to school children<a href="#note2">(2)</a>. They
+will not give gratis copies to these students once they've graduated,
+nor to the companies that they go to work for.</p>
 
 <p>Free software permits students to learn how software works. Some
-students, on reaching their teens, want to learn everything there is
-to know about their computer and its software. They are intensely
-curious to read the source code of the programs that they use every
-day. To learn to write good code, students need to read lots of code
-and write lots of code. They need to read and understand real
-programs that people really use. Only free software permits this.</p>
+students, natural-born programmers, on reaching their teens yearn to
+learn everything there is to know about their computer and its
+software. They are intensely curious to read the source code of the
+programs that they use every day.</p>
 
 <p>Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says,
 &ldquo;The knowledge you want is a secret&mdash;learning is
-forbidden!&rdquo; Free software encourages everyone to learn. The free
-software community rejects the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;,
-which keeps the general public in ignorance of how technology works;
-we encourage students of any age and situation to read the source code
-and learn as much as they want to know. Schools that use free software
-will enable gifted programming students to advance.</p>
+forbidden!&rdquo; Proprietary software is the enemy of the spirit of
+education, so it should not be tolerated in a school, except as an
+object for reverse engineering.</p>
+
+<p>Free software encourages everyone to learn. The free software
+community rejects the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;, which
+keeps the general public in ignorance of how technology works; we
+encourage students of any age and situation to read the source code
+and learn as much as they want to know.</p>
+
+<p>Schools that use free software will enable gifted programming
+students to advance. How do natural-born programmers learn to be good
+programmers? They need to read and understand real programs that
+people really use. You learn to write good, clear code by reading
+lots of code and writing lots of code. Only free software permits
+this.</p>
+
+<p>How do you learn to write code for large programs? You do that by
+writing lots of changes in existing large programs. Free Software
+lets you do this; proprietary software forbids this. Any school can
+offer its students the chance to master the craft of programming, but
+only if it is a free software school.</p>
 
 <p>The deepest reason for using free software in schools is for moral
 education. We expect schools to teach students basic facts and useful
-skills, but that is not their whole job. The most fundamental job of
-schools is to teach good citizenship, which includes the habit of
+skills, but that is only part of their job. The most fundamental task
+of schools is to teach good citizenship, including the habit of
 helping others. In the area of computing, this means teaching people
 to share software. Schools, starting from nursery school, should tell
-their pupils, &ldquo;If you bring software to school, you must share
-it with the other students. And you must show the source code to the
-class, in case someone wants to learn.&rdquo;</p>
-
-<p>Of course, the school must practice what it preaches: all the
-software installed by the school should be available for students to
-copy, take home, and redistribute further.</p>
+their students, &ldquo;If you bring software to school, you must share
+it with the other students. You must show the source code to the
+class, in case someone wants to learn. Therefore bringing nonfree
+software to class is not permitted, unless it is for
+reverse-engineering work.&rdquo;</p>
+
+<p>Of course, the school must practice what it preaches: it should
+bring only free software to class (except objects for
+reverse-engineering), and share copies including source code with the
+students so they can copy it, take it home, and redistribute it
+further.</p>
 
 <p>Teaching the students to use free software, and to participate in
 the free software community, is a hands-on civics lesson. It also
 teaches students the role model of public service rather than that of
 tycoons. All levels of school should use free software.</p>
 
+<p>If you have a relationship with a school &mdash;if you are a
+student, a teacher, an employee, an administrator, a donor, or a
+parent&mdash; it's your responsibility to campaign for the school to
+migrate to free software. If a private request doesn't achieve the
+goal, raise the issue publicly in those communities; that is the way
+to make more people aware of the issue and find allies for the
+campaign.</p>
+
 <ol>
-<li><cite><a id="note1"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was
+<li><cite><a id="note1"></a>Warning: a school that accepts such an
+offer may find subsequent upgrades rather expensive.</cite></li>
+
+<li><cite><a id="note2"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was
 fined $15m in 2002 for handing out free samples of cigarettes at
-events attended by children. See <a 
href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite></li>
+events attended by children. See 
+<a 
href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>
+http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.</cite></li>
 </ol>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
@@ -138,7 +179,7 @@
 href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for
 information on coordinating and submitting translations of this article.</p>
 
-<p>Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman</p>
+<p>Copyright &copy; 2003, 2009, 2014 Richard Stallman</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
@@ -149,7 +190,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/02/23 14:29:03 $
+$Date: 2014/03/07 09:58:57 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: fun/jokes/po/fsf-in-german.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fun/jokes/po/fsf-in-german.translist,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- fun/jokes/po/fsf-in-german.translist    31 Aug 2013 17:21:34 -0000   
1.7
+++ fun/jokes/po/fsf-in-german.translist    7 Mar 2014 09:58:59 -0000    
1.8
@@ -3,6 +3,7 @@
 value='<div id="translations">
 <p>
 <span dir="ltr" class="original"><a lang="en" hreflang="en" 
href="/fun/jokes/fsf-in-german.en.html">English</a>&nbsp;[en]</span>&nbsp;&nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="uk" hreflang="uk" 
href="/fun/jokes/fsf-in-german.uk.html">українська</a>&nbsp;[uk]</span>&nbsp;&nbsp;
 </p>
 </div>' -->
 <!--#if expr="$HTML_BODY = yes" -->

Index: fun/jokes/po/fsf-in-german.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fun/jokes/po/fsf-in-german.uk.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- fun/jokes/po/fsf-in-german.uk.po  7 Mar 2014 06:33:03 -0000    1.1
+++ fun/jokes/po/fsf-in-german.uk.po  7 Mar 2014 09:58:59 -0000    1.2
@@ -10,19 +10,17 @@
 "PO-Revision-Date: 2014-03-07 08:28+0200\n"
 "Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <address@hidden>\n"
+"Language: uk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: ENCODING"
-"Language: uk\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<"
-"=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Content-Transfer-Encoding: ENCODINGLanguage: uk\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.5\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "FSF in German - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"ФВПЗ німецькою - Проект GNU - Фонд вільного 
програмного "
-"забезпечення)"
+msgstr "ФВПЗ німецькою - Проект GNU - Фонд 
вільного програмного забезпечення)"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "FSF in German"
@@ -43,14 +41,13 @@
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""
-"Did you know that FSF in Germany stands for &ldquo;Fisch sucht "
-"Fahrrad&rdquo;\"? Translation: fish seeks bicycle. An FSF-party is a "
-"singles gathering, I think."
+"Did you know that FSF in Germany stands for &ldquo;Fisch sucht Fahrrad&rdquo;"
+"\"? Translation: fish seeks bicycle. An FSF-party is a singles gathering, I "
+"think."
 msgstr ""
 "Ви знаєте, що ФВПЗ (FSF) німецькою звучить 
так &ldquo;Fisch sucht "
 "Fahrrad&rdquo;\"? Translation: риба шукає велосипед. 
Мабуть потрібна окрема "
-"збірка "
-"розшифровок ФВПЗ (FSF)."
+"збірка розшифровок ФВПЗ (FSF)."
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
 msgid "I'm not sure whether the expression is widely used."
@@ -76,16 +73,17 @@
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
-"The joke on this page was obtained from the FSF's <a "
-"href=\"http://lists.gnu.org/\";>email archives</a> of the GNU Project."
+"The joke on this page was obtained from the FSF's <a href=\"http://lists.gnu.";
+"org/\">email archives</a> of the GNU Project."
 msgstr ""
-"Жарт на цій сторінці отриманий з <a "
-"href=\"http://lists.gnu.org/\";>архівів електронної 
пошти ФВПЗ</a> проекту GNU."
+"Жарт на цій сторінці отриманий з <a 
href=\"http://lists.gnu.org/\";>архівів "
+"електронної пошти ФВПЗ</a> проекту GNU."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "The Free Software Foundation claims no copyright on this joke."
 msgstr ""
-"Фонд вільного програмного забезпечення 
не заявляє авторські права на цей жарт."
+"Фонд вільного програмного забезпечення 
не заявляє авторські права на цей "
+"жарт."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -94,33 +92,32 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a "
-"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Будь ласка, надсилайте запити ФВПЗ &amp; GNU 
за адресою <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Також 
наявні інші <a "
-"href=\"/contact/\">способи зв'язку із</a> ФВПЗ."
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Будь ласка, надсилайте запити ФВПЗ &amp; GNU 
за адресою <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Також наявні інші 
 <a href=\"/"
+"contact/\">способи зв'язку із</a> ФВПЗ."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
-"Будь ласка, надсилайте непрацюючі 
посиланні та інші виправлення чи 
пропозиції "
-"на <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"Будь ласка, надсилайте непрацюючі 
посиланні та інші виправлення чи "
+"пропозиції на <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please see the <a "
-"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
-"for information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr ""
-"Будь-ласка перегляньте <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\""
-"> "
-"файл README стосовно перекладів</a> для того, 
щоб отримати інформацію про "
-"координування і додавання перекладу цієї 
статті."
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Будь-ласка перегляньте <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\"> файл README стосовно перекладів</a> для 
того, щоб отримати інформацію "
+"про координування і додавання перекладу 
цієї статті."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -132,4 +129,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Оновлено:"
-

Index: philosophy/right-to-read.uk.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/right-to-read.uk.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/right-to-read.uk.html  20 Dec 2013 20:29:13 -0000   1.1
+++ philosophy/right-to-read.uk.html  7 Mar 2014 09:58:59 -0000    1.2
@@ -356,7 +356,7 @@
 
href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Вільні
 програми, вільне суспільство: вибрані 
нариси Річарда М. Столмена</cite></a></h4>
 
-<p><strong>Інші тексти по темі</strong></p>
+<h5>Інші тексти по темі</h5>
 
 <ul>
    <li><a href="/philosophy/philosophy.html">Філософія 
проекту GNU</a></li>
@@ -440,7 +440,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Оновлено:
 
-$Date: 2013/12/20 20:29:13 $
+$Date: 2014/03/07 09:58:59 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/right-to-read.uk-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/right-to-read.uk-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/right-to-read.uk-en.html   20 Dec 2013 20:29:14 -0000   
1.1
+++ philosophy/po/right-to-read.uk-en.html   7 Mar 2014 09:58:59 -0000    
1.2
@@ -340,7 +340,7 @@
 Software, Free Society: The Selected Essays of Richard
 M. Stallman</cite></a>.</h4>
 
-<p><strong>Other Texts to Read</strong></p>
+<h5>Other Texts to Read</h5>
 
 <ul>
    <li><a href="/philosophy/philosophy.html">Philosophy of the
@@ -405,7 +405,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/12/20 20:29:14 $
+$Date: 2014/03/07 09:58:59 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/right-to-read.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/right-to-read.uk.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- philosophy/po/right-to-read.uk.po  7 Mar 2014 06:33:02 -0000    1.6
+++ philosophy/po/right-to-read.uk.po  7 Mar 2014 09:58:59 -0000    1.7
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: ENCODINGLanguage: uk\n"
-"Outdated-Since: 2014-03-01 23:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
 "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.5\n"
@@ -691,7 +690,6 @@
 "вибрані нариси Річарда М. Столмена</cite></a>"
 
 #. type: Content of: <h5>
-#| msgid "<strong>Other Texts to Read</strong>"
 msgid "Other Texts to Read"
 msgstr "Інші тексти по темі"
 
@@ -782,4 +780,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Оновлено:"
-

Index: po/home.es-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.es-en.html,v
retrieving revision 1.75
retrieving revision 1.76
diff -u -b -r1.75 -r1.76
--- po/home.es-en.html 28 Feb 2014 09:28:33 -0000   1.75
+++ po/home.es-en.html 7 Mar 2014 09:59:00 -0000    1.76
@@ -164,7 +164,6 @@
 href="/server/takeaction.html#unmaint">unmaintained GNU
 package</a>?</strong>
 <span class="gnun-split"></span>
- <a href="/software/enscript/">enscript</a>,
  <a href="/software/gleem/">gleem</a>,
  <a href="/software/gnatsweb/">gnatsweb</a>,
  <a href="/software/gnukart/">gnukart</a>,
@@ -176,8 +175,7 @@
  <a href="/software/orgadoc/">orgadoc</a>,
  <a href="/software/polyxmass/">polyxmass</a>,
  <a href="/software/superopt/">superopt</a>,
- <a href="/software/teximpatient/">teximpatient</a>,
- <a href="/software/trueprint/">trueprint</a><span class="gnun-split"></span>,
+ <a href="/software/teximpatient/">teximpatient</a><span 
class="gnun-split"></span>,
 are all <a href="/server/takeaction.html#unmaint">looking for
 maintainers</a>. Also, these packages are looking for co-maintainers:
 <span class="gnun-split"></span>
@@ -227,7 +225,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/02/28 09:28:33 $
+$Date: 2014/03/07 09:59:00 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/home.uk-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.uk-en.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- po/home.uk-en.html 28 Feb 2014 05:58:44 -0000   1.2
+++ po/home.uk-en.html 7 Mar 2014 09:59:00 -0000    1.3
@@ -164,7 +164,6 @@
 href="/server/takeaction.html#unmaint">unmaintained GNU
 package</a>?</strong>
 <span class="gnun-split"></span>
- <a href="/software/enscript/">enscript</a>,
  <a href="/software/gleem/">gleem</a>,
  <a href="/software/gnatsweb/">gnatsweb</a>,
  <a href="/software/gnukart/">gnukart</a>,
@@ -176,8 +175,7 @@
  <a href="/software/orgadoc/">orgadoc</a>,
  <a href="/software/polyxmass/">polyxmass</a>,
  <a href="/software/superopt/">superopt</a>,
- <a href="/software/teximpatient/">teximpatient</a>,
- <a href="/software/trueprint/">trueprint</a><span class="gnun-split"></span>,
+ <a href="/software/teximpatient/">teximpatient</a><span 
class="gnun-split"></span>,
 are all <a href="/server/takeaction.html#unmaint">looking for
 maintainers</a>. Also, these packages are looking for co-maintainers:
 <span class="gnun-split"></span>
@@ -227,7 +225,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/02/28 05:58:44 $
+$Date: 2014/03/07 09:59:00 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/home.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.uk.po,v
retrieving revision 1.203
retrieving revision 1.204
diff -u -b -r1.203 -r1.204
--- po/home.uk.po    7 Mar 2014 06:33:02 -0000    1.203
+++ po/home.uk.po    7 Mar 2014 09:59:00 -0000    1.204
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: ENCODINGLanguage: uk\n"
-"Outdated-Since: 2014-03-06 21:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
 "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.5\n"
@@ -330,16 +329,6 @@
 "strong>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/enscript/\">enscript</a>, <a href=\"/software/gleem/"
-#| "\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/"
-#| "software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/software/groff/\">groff</a>, "
-#| "<a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/indent/"
-#| "\">indent</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/"
-#| "software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/"
-#| "\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href="
-#| "\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/teximpatient/"
-#| "\">teximpatient</a>, <a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
 "\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnukart/\">gnukart</a>, <a href=\"/"
@@ -428,4 +417,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Оновлено:"
-

Index: fun/jokes/fsf-in-german.uk.html
===================================================================
RCS file: fun/jokes/fsf-in-german.uk.html
diff -N fun/jokes/fsf-in-german.uk.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ fun/jokes/fsf-in-german.uk.html   7 Mar 2014 09:58:58 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,82 @@
+
+<!--#include virtual="/server/header.uk.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+ <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/fun/jokes/fsf-in-german.en.html" -->
+
+<title>ФВПЗ німецькою - Проект GNU - Фонд 
вільного програмного забезпечення)</title>
+
+<!--#include virtual="/fun/jokes/po/fsf-in-german.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.uk.html" -->
+<h2>ФВПЗ німецькою</h2>
+
+<blockquote><pre>
+Дата: П'ят, 7 травня 93 21:30:47 PDT
+Від: address@hidden (Поль Робін)
+Кому: address@hidden
+Тема: ФВПЗ
+</pre>
+
+<p>Ви знаєте, що ФВПЗ (FSF) німецькою звучить 
так &ldquo;Fisch sucht
+Fahrrad&rdquo;"? Translation: риба шукає велосипед. 
Мабуть потрібна окрема
+збірка розшифровок ФВПЗ (FSF).</p>
+
+<p>Щоправда я не впевнений, чи цей вислів 
загальновживаний.</p>
+</blockquote>
+
+<p>Цей жарт також доступний у <a 
href="/fun/jokes/fsf-in-german"> текстовому
+форматі</a>.</p>
+
+<p><a href="/fun/humor.html">Інший гумор</a> у збірці 
гуморесок від GNU.</p>
+
+<h4 id="Disclaimer">Попередження</h4>
+<p>Жарт на цій сторінці отриманий з <a 
href="http://lists.gnu.org/";>архівів
+електронної пошти ФВПЗ</a> проекту GNU.</p>
+<p>Фонд вільного програмного забезпечення 
не заявляє авторські права на цей
+жарт.</p>
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.uk.html" -->
+<div id="footer">
+<p>
+Будь ласка, надсилайте запити ФВПЗ &amp; GNU за 
адресою <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Також 
наявні інші <a
+href="/contact/">способи зв'язку із</a> ФВПЗ.
+<br />
+Будь ласка, надсилайте непрацюючі 
посиланні та інші виправлення чи
+пропозиції на <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p>
+
+<p>
+Будь-ласка перегляньте <a
+href="/server/standards/README.translations.html"> файл README 
стосовно
+перекладів</a> для того, щоб отримати 
інформацію про координування і
+додавання перекладу цієї статті.
+</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.uk.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Підтримка українського перекладу: Андрій 
Бандура
+(address@hidden)</div>
+
+
+ <p><!-- timestamp start -->
+Оновлено:
+
+$Date: 2014/03/07 09:58:58 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+</div>
+</body>
+</html>

Index: fun/jokes/po/fsf-in-german.uk-en.html
===================================================================
RCS file: fun/jokes/po/fsf-in-german.uk-en.html
diff -N fun/jokes/po/fsf-in-german.uk-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ fun/jokes/po/fsf-in-german.uk-en.html    7 Mar 2014 09:58:59 -0000    
1.1
@@ -0,0 +1,64 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<title>FSF in German - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)</title>
+<!--#include virtual="/fun/jokes/po/fsf-in-german.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>FSF in German</h2>
+
+<blockquote><pre>
+Date: Fri, 7 May 93 21:30:47 PDT
+From: address@hidden (Paul Rubin)
+To: address@hidden
+Subject: FSF
+</pre>
+
+<p>Did you know that FSF in Germany stands for &ldquo;Fisch sucht
+Fahrrad&rdquo;"? Translation: fish seeks bicycle. An FSF-party is a
+singles gathering, I think.</p>
+
+<p>I'm not sure whether the expression is widely used.</p>
+</blockquote>
+
+<p>This joke is also available in <a href="/fun/jokes/fsf-in-german">
+plain text</a>.</p>
+
+<p><a href="/fun/humor.html">Other humor</a> in the GNU Humor
+Collection.</p>
+
+<h4 id="Disclaimer">Disclaimer</h4>
+<p>The joke on this page was obtained from the
+FSF's <a href="http://lists.gnu.org/";>email archives</a> of the GNU
+Project.</p>
+<p>The Free Software Foundation claims no copyright on this joke.</p>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+
+<div id="footer">
+<p>
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are
+also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF.
+<br />
+Please send broken links and other corrections or suggestions to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p>
+
+<p>
+Please see the
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting
+translations of this article.
+</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2014/03/07 09:58:59 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]