www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/gnu-linux-faq.ca.html gnu/po/gnu-linux-...


From: GNUN
Subject: www gnu/gnu-linux-faq.ca.html gnu/po/gnu-linux-...
Date: Wed, 05 Mar 2014 09:59:10 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   14/03/05 09:59:10

Modified files:
    gnu      : gnu-linux-faq.ca.html 
    gnu/po     : gnu-linux-faq.ca-en.html gnu-linux-faq.ca.po 
    licenses/old-licenses: old-licenses.ca.html 
    licenses/old-licenses/po: old-licenses.ca-en.html 
                 old-licenses.ca.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-linux-faq.ca.html?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po?cvsroot=www&r1=1.44&r2=1.45
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/old-licenses/old-licenses.ca.html?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca.po?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25

Patches:
Index: gnu/gnu-linux-faq.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-linux-faq.ca.html,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35
--- gnu/gnu-linux-faq.ca.html  31 Aug 2013 20:10:04 -0000   1.34
+++ gnu/gnu-linux-faq.ca.html  5 Mar 2014 09:59:08 -0000    1.35
@@ -74,6 +74,10 @@
 <li><a href="#kernelmost" id="TOCkernelmost">Escriure el nucli no és la major
 part de la feina al fer un sistema operatiu?</a></li>
 
+<li><a href="#notinstallable" id="TOCnotinstallable">Com pot ser GNU un sistema
+operatiu, si no puc obtenir quelcom anomenat &ldquo;GNU&rdquo; i
+instal·lar-ho?</a></li>
+
 <li><a href="#afterkernel" id="TOCafterkernel">Estem anomenant al sistema
 operatiu en conjunt com al nucli, Linux. No és normal anomenar al sistema
 operatiu com al seu nucli?</a></li>
@@ -172,6 +176,10 @@
 <li><a href="#linusagreed" id="TOClinusagreed">Està Linus Torvalds d'acord amb
 que el Linux és sols el nucli?</a></li>
   
+<li><a href="#finishhurd" id="TOCfinishhurd">Per què no acabeu el nucli GNU
+Hurd, publiqueu el conjunt del sistema GNU i oblideu el tema de com s'ha
+d'anomenar GNU/Linux?</a></li>
+  
 <li><a href="#lost" id="TOClost">La batalla ja està perduda—la societat ha 
pres
 la seva decisió i no podem canviar-la, així que per què seguir pensant en
 això?</a></li>
@@ -219,6 +227,9 @@
 <li><a href="#somanyright" id="TOCsomanyright">Atès que molta gent l'anomena
 “Linux”, no el converteix en el nom correcte?</a></li>
 
+<li><a href="#knownname" id="TOCknownname">No és millor anomenar el sistema 
amb
+el nom amb què la majoria dels usuaris ja el coneixen?</a></li>
+
 <li><a href="#winning" id="TOCwinning">Molta gent es preocupa de què és més
 beneficiós o de qui surt guanyant i no es fixa en els arguments sobre el que
 està bé i el que està mal. No creieu que obtindríeu més suport de la seva
@@ -535,6 +546,41 @@
 No, molts components donen un munt de feina.
 </dd>
 
+<dt id="notinstallable">Com pot ser GNU un sistema operatiu, si no puc obtenir 
quelcom anomenat
+&ldquo;GNU&rdquo; i instal·lar-ho? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#TOCnotinstallable">#notinstallable</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Hi ha disponibles molts <a href="/distros/distros.html">paquets i versions
+instal·lables de GNU</a>. Cap d'elles s'anomena &ldquo;GNU&rdquo;, però
+bàsicament són GNU.
+
+<p>
+Esperàvem publicar una distribució del sistema GNU llesta per instal·lar,
+però aquest pla va quedar superat pels esdeveniments: el 1992 altres van
+distribuir variants de GNU amb Linux. A partir de 1993 vam patrocinar els
+esforços per fer un distribució millor i més lliure de GNU/Linux, anomenada
+<a href="/distros/common-distros.html#Debian">Debian GNU/Linux</a>. El
+fundador de Debian ja havia triat aquest nom. No li vam demanar que
+l'anomenés només &ldquo;GNU&rdquo; perquè aquest havia de ser el nom d'una
+versió amb el nucli GNU Hurd &mdash;que encara no estava enllestit.</p>
+
+<p>
+El nucli GNU Hurd mai va arribar a estar del tot enllestit; només el
+recomanem a aquells interessats en treballar-hi. Per això mai vàrem
+distribuir GNU amb el nucli GNU Hurd. No obstant, Debian va distribuir
+aquesta combinació com a Debian GNU/Hurd.</p>
+
+<p>
+Estem desenvolupant un gestor de paquets avançat basat en Scheme anomenat
+GUIX, feina que inclou reorganitzar una part substancial del sistema GNU.</p>
+
+<p>
+Mai vam arribar a l'últim pas de distribuir GNU amb el nom
+&ldquo;GNU&rdquo;, però això no altera quina mena de cosa és GNU. GNU és un
+sistema operatiu.</p>
+</dd>
+
 <dt id="afterkernel">Estem anomenant al sistema operatiu en conjunt com al 
nucli, Linux. No és
 normal anomenar al sistema operatiu com al seu nucli? <span
 class="anchor-reference-id">(<a 
href="#afterkernel">#afterkernel</a>)</span></dt>
@@ -1056,14 +1102,13 @@
 Android. Però es un error anomenar-los sistemes "Linux".
 <p>
 Android és molt diferent del sistema GNU/Linux perquè conté molt poc del
-sistema GNU, només Linux. És, efectivament, un sistema diferent. Si penseu
-en "Linux" com a sistema en conjunt, us semblarà necessari dir coses com
-"Android conté Linux, però no és Linux, perquè no té les habituals
-llibreries i utilitats [referint-se a les del sistema GNU] de Linux [sic]."
-Android conté tant Linux com el sistema GNU/Linux. El que no té és el
-sistema GNU. Android el substitueix per programari de Google, que funciona
-de manera bastant diferent. Així, doncs, el que fa diferent a Android és
-l'absència de GNU.</p>
+sistema GNU, només Linux. És, efectivament, un sistema diferent. Si anomeneu
+"Linux" al sistema GNU/Linux, us semblarà necessari dir coses com "Android
+conté Linux, però no és Linux, perquè no té les habituals llibreries i
+utilitats [referint-se a les del sistema GNU] de Linux [sic]." Android conté
+tant Linux com el sistema GNU/Linux. El que no té és el sistema GNU. Android
+el substitueix per programari de Google, que funciona de manera bastant
+diferent. Així, doncs, el que fa diferent a Android és l'absència de 
GNU.</p>
 </dd>
 
 <dt id="helplinus">Per què no anomenar als sistemes “Linux” de totes 
maneres i així reforcen el
@@ -1125,6 +1170,22 @@
 distribució - pregunteu-me (a mi o a GNU) per més informació”</a>.</p>
 </dd>
 
+<dt id="finishhurd">Per què no acabeu el nucli GNU Hurd, publiqueu el conjunt 
del sistema GNU i
+oblideu el tema de com s'ha d'anomenar GNU/Linux? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#finishhurd">#finishhurd</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Ens agradaria tenir reconeixement pel sistema operatiu GNU amb independència
+del nucli que s'utilitzi.
+
+<p>Fer que el nucli GNU Hurd funcioni prou bé com per competir amb Linux seria
+una feina important, i no és clarament necessari. L'única cosa errònia des
+del punt de vista ètic del nucli de Linux és la inclusió del firmware
+&ldquo;blobs&rdquo;; la millor manera de resoldre aquest problema és <a
+href="http://fsf.org/campaigns/priority-projects";> desenvolupar un substitut
+lliure de blobs</a>.</p>
+</dd>
+
 <dt id="lost">La batalla ja està perduda—la societat ha pres la seva 
decisió i no podem
 canviar-la, així que per què seguir pensant amb això? <span
 class="anchor-reference-id">(<a href="#lost">#lost</a>)</span></dt>
@@ -1310,6 +1371,17 @@
 No creiem que un error acceptat per la majoria el faça cert.
 </dd>
 
+<dt id="knownname">No és millor anomenar el sistema amb el nom amb què la 
majoria dels usuaris
+ja el coneixen? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#knownname">#somanyright</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Els usuaris no són incapaços d'aprendre. Ja que &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+inclou &ldquo;Linux&rdquo;, entendran el que esteu dient. Si afegiu una
+vegada &ldquo;(sovint designat erròniament com a
+&lsquo;Linux&rsquo;)&rdquo;, ho entendran tot.
+</dd>
+
 <dt id="winning">Molta gent es preocupa de què és més beneficiós o de qui 
surt guanyant i no
 es fixa en els arguments sobre el que està bé i el que està mal. No creieu
 que obtindríeu més suport de la seva part per un altre camí? <span
@@ -1395,13 +1467,13 @@
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Traducció: <a href="mailto:address@hidden";>puigcerver</a>, 2 d'abril
 de 2008.<br />Darrera actualització: <a
-href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 17 de maig de 2013.</div>
+href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 5 de març de 2014.</div>
 
 
 <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2013/08/31 20:10:04 $
+$Date: 2014/03/05 09:59:08 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.ca-en.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- gnu/po/gnu-linux-faq.ca-en.html   17 May 2013 17:28:30 -0000   1.9
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.ca-en.html   5 Mar 2014 09:59:09 -0000    1.10
@@ -69,6 +69,10 @@
 <li><a href="#kernelmost" id="TOCkernelmost">Isn't writing the kernel
   most of the work in an operating system?</a></li>
 
+<li><a href="#notinstallable" id="TOCnotinstallable">How can GNU be an
+  operating system, if I can't get something called &ldquo;GNU&rdquo;
+  and install it?</a></li>
+
 <li><a href="#afterkernel" id="TOCafterkernel">We're calling the whole
   system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an
   operating system after a kernel?</a></li>
@@ -174,6 +178,10 @@
 <li><a href="#linusagreed" id="TOClinusagreed">Does Linus Torvalds
   agree that Linux is just the kernel?</a></li>
   
+<li><a href="#finishhurd" id="TOCfinishhurd">Why not finish
+  the GNU Hurd kernel, release the GNU system as a whole,
+  and forget the question of what to call GNU/Linux?</a></li>
+  
 <li><a href="#lost" id="TOClost">The battle is already
   lost&mdash;society has made its decision and we can't change it,
   so why even think about it?</a></li>
@@ -222,6 +230,9 @@
 <li><a href="#somanyright" id="TOCsomanyright">Since many people call it
   &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?</a></li>
 
+<li><a href="#knownname" id="TOCknownname">Isn't it better to call the
+  system by the name most users already know?</a></li>
+
 <li><a href="#winning" id="TOCwinning">Many people care about what's 
convenient or
   who's winning, not about arguments of right or wrong. Couldn't you
   get more of their support by a different road?</a></li>
@@ -533,6 +544,43 @@
 No, many components take a lot of work.
 </dd>
 
+<dt id="notinstallable">How can GNU be an
+  operating system, if I can't get something called &ldquo;GNU&rdquo;
+  and install it? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#TOCnotinstallable">#notinstallable</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Many <a href="/distros/distros.html"> packaged and installable
+versions of GNU</a> are available. None of them is called simply
+&ldquo;GNU&rdquo;, but GNU is what they are basically are.
+
+<p>
+We expected to release the GNU system packaged for installation, but
+this plan was overtaken by events: in 1992 others were already
+packaging GNU variants containing Linux. Starting in 1993 we
+sponsored an effort to make a better and freer GNU/Linux distribution,
+called <a href="/distros/common-distros.html#Debian">Debian
+GNU/Linux</a>. The founder of Debian had already chosen that name.
+We did not ask him to call it just &ldquo;GNU&rdquo; because that was
+to be the name of a system version with the GNU Hurd kernel&mdash;which
+wasn't ready yet.</p>
+
+<p>
+The GNU Hurd kernel never became sufficiently ready; we only recommend
+it to those interested in working on it. So we never packaged GNU
+with the GNU Hurd kernel. However, Debian packaged this combination
+as Debian GNU/Hurd.</p>
+
+<p>
+We are now developing an advanced Scheme-based package manager called
+GUIX, and this includes repackaging a substantial part of the GNU
+system.</p>
+
+<p>
+We never took the last step of packaging GNU under the name
+&ldquo;GNU&rdquo;, but that doesn't alter what kind of thing GNU is.
+GNU is an operating system.</p>
+</dd>
+
 <dt id="afterkernel">We're calling the
   whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an
   operating system after a kernel? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#afterkernel">#afterkernel</a>)</span></dt>
@@ -1058,14 +1106,14 @@
 <p>
 Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it
 contains very little of the GNU system, only Linux. Overall, it's a
-different system. If you call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;,
+different system. If you call the whole GNU/Linux system &ldquo;Linux&rdquo;,
 you will find it necessary to say things like, &ldquo;Android contains
 Linux, but it isn't Linux, because it doesn't have the usual Linux
 [sic] libraries and utilities [meaning the GNU system].&rdquo; Android
 contains just as much of Linux as GNU/Linux does. What it doesn't
 have is the GNU system. Android replaces that with Google software
 that works quite differently. Thus, what makes Android different
-is the lack of GNU.</p>
+from GNU/Linux is the absence of GNU.</p>
 </dd>
 
 <dt id="helplinus">Why not call the system
@@ -1125,6 +1173,22 @@
 for more info&rdquo;</a>.</p>
 </dd>
 
+<dt id="finishhurd">Why not finish the GNU Hurd kernel, release the GNU system
+  as a whole, and forget the question of what to call GNU/Linux?
+  <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#finishhurd">#finishhurd</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+We would like credit for the GNU operating system no matter which
+kernel is used with it.
+
+<p>Making the GNU Hurd work well enough to compete with Linux would be
+a big job, and it's not clearly necessary. The only thing ethically
+wrong with Linux as a kernel is its inclusion of firmware
+&ldquo;blobs&rdquo;; the best fix for that problem
+is <a href="http://fsf.org/campaigns/priority-projects";> developing
+free replacement for the blobs</a>.</p>
+</dd>
+
 <dt id="lost">The battle is already lost&mdash;society
   has made its decision and we can't change it, so why even think about
   it? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#lost">#lost</a>)</span></dt>
@@ -1304,6 +1368,16 @@
 We don't think that the popularity of an error makes it the truth.
 </dd>
 
+<dt id="knownname">Isn't it better to call the
+  system by the name most users already know? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#knownname">#somanyright</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Users are not incapable of learning. Since &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+includes &ldquo;Linux&rdquo;, they will recognize what you're talking
+about. If you add &ldquo;(often erroneously referred to as
+&lsquo;Linux&rsquo;)&rdquo; once in a while, they will all understand.
+</dd>
+
 <dt id="winning">Many people care about what's
   convenient or who's winning, not about arguments of right or wrong.
   Couldn't you get more of their support by a different
@@ -1312,9 +1386,9 @@
 <dd>
 To care only about what's convenient or who's winning is an amoral
 approach to life. Non-free software is an example of that amoral
-approach and thrives on it. So in the long run it is self-defeating
-for us to bow to that approach. We will continue talking in terms
-of right and wrong.
+approach and thrives on it. Thus, in the long run it would be
+self-defeating for us to adopt that approach. We will continue
+talking in terms of right and wrong.
 <p>
 We hope that you are one of those for whom right and wrong do matter.</p>
 </dd>
@@ -1377,7 +1451,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/05/17 17:28:30 $
+$Date: 2014/03/05 09:59:09 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po,v
retrieving revision 1.44
retrieving revision 1.45
diff -u -b -r1.44 -r1.45
--- gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po 5 Mar 2014 09:36:44 -0000    1.44
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.ca.po 5 Mar 2014 09:59:09 -0000    1.45
@@ -11,9 +11,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2014-03-05 10:35+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -192,16 +193,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the "
-#| "&ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span class=\"anchor-"
-#| "reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
 msgid ""
 "<a href=\"#notinstallable\" id=\"TOCnotinstallable\">How can GNU be an "
 "operating system, if I can't get something called &ldquo;GNU&rdquo; and "
 "install it?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#notinstallable\" id=\"TOCnotinstallable\">Com pot ser GNU un 
sistema operatiu, si no puc obtenir quelcom anomenat &ldquo;GNU&rdquo; i 
instal·lar-ho?</a>"
+"<a href=\"#notinstallable\" id=\"TOCnotinstallable\">Com pot ser GNU un "
+"sistema operatiu, si no puc obtenir quelcom anomenat &ldquo;GNU&rdquo; i "
+"instal·lar-ho?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -488,7 +487,9 @@
 "kernel, release the GNU system as a whole, and forget the question of what "
 "to call GNU/Linux?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#finishhurd\" id=\"TOCfinishhurd\">Per què no acabeu el nucli GNU 
Hurd, publiqueu el conjunt del sistema GNU i oblideu el tema de com s'ha 
d'anomenar GNU/Linux?</a>"
+"<a href=\"#finishhurd\" id=\"TOCfinishhurd\">Per què no acabeu el nucli GNU "
+"Hurd, publiqueu el conjunt del sistema GNU i oblideu el tema de com s'ha "
+"d'anomenar GNU/Linux?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -627,7 +628,8 @@
 "<a href=\"#knownname\" id=\"TOCknownname\">Isn't it better to call the "
 "system by the name most users already know?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#knownname\" id=\"TOCknownname\">No és millor anomenar el sistema 
amb el nom amb què la majoria dels usuaris ja el coneixen?</a>"
+"<a href=\"#knownname\" id=\"TOCknownname\">No és millor anomenar el sistema "
+"amb el nom amb què la majoria dels usuaris ja el coneixen?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -1357,18 +1359,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the "
-#| "&ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span class=\"anchor-"
-#| "reference-id\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
 msgid ""
 "How can GNU be an operating system, if I can't get something called &ldquo;"
 "GNU&rdquo; and install it? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
 "\"#TOCnotinstallable\">#notinstallable</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Com pot ser GNU un sistema operatiu, si no puc obtenir quelcom anomenat 
&ldquo;"
-"GNU&rdquo; i instal·lar-ho? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
-"\"#TOCnotinstallable\">#notinstallable</a>)</span>"
+"Com pot ser GNU un sistema operatiu, si no puc obtenir quelcom anomenat "
+"&ldquo;GNU&rdquo; i instal·lar-ho? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#TOCnotinstallable\">#notinstallable</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1376,7 +1374,9 @@
 "GNU</a> are available. None of them is called simply &ldquo;GNU&rdquo;, but "
 "GNU is what they are basically are."
 msgstr ""
-"Hi ha disponibles molts <a href=\"/distros/distros.html\">paquets i versions 
instal·lables de GNU</a>. Cap d'elles s'anomena &ldquo;GNU&rdquo;, però bà
sicament són GNU."
+"Hi ha disponibles molts <a href=\"/distros/distros.html\">paquets i versions "
+"instal·lables de GNU</a>. Cap d'elles s'anomena &ldquo;GNU&rdquo;, però "
+"bàsicament són GNU."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1389,23 +1389,33 @@
 "GNU&rdquo; because that was to be the name of a system version with the GNU "
 "Hurd kernel&mdash;which wasn't ready yet."
 msgstr ""
-"Esperàvem publicar una distribució del sistema GNU llesta per instal·lar, 
però aquest pla va quedar superat pels esdeveniments: el 1992 altres van 
distribuir variants de GNU amb Linux. A partir de 1993 vam patrocinar els 
esforços per fer un distribució millor i més lliure de GNU/Linux, anomenada 
<a href=\"/distros/common-"
-"distros.html#Debian\">Debian GNU/Linux</a>. El fundador de Debian ja havia 
triat aquest nom. No li vam demanar que l'anomenés només &ldquo;"
-"GNU&rdquo; perquè aquest havia de ser el nom d'una versió amb el nucli GNU 
Hurd &mdash;que encara no estava enllestit."
+"Esperàvem publicar una distribució del sistema GNU llesta per instal·lar, "
+"però aquest pla va quedar superat pels esdeveniments: el 1992 altres van "
+"distribuir variants de GNU amb Linux. A partir de 1993 vam patrocinar els "
+"esforços per fer un distribució millor i més lliure de GNU/Linux, 
anomenada "
+"<a href=\"/distros/common-distros.html#Debian\">Debian GNU/Linux</a>. El "
+"fundador de Debian ja havia triat aquest nom. No li vam demanar que "
+"l'anomenés només &ldquo;GNU&rdquo; perquè aquest havia de ser el nom d'una 
"
+"versió amb el nucli GNU Hurd &mdash;que encara no estava enllestit."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The GNU Hurd kernel never became sufficiently ready; we only recommend it to "
 "those interested in working on it. So we never packaged GNU with the GNU "
 "Hurd kernel. However, Debian packaged this combination as Debian GNU/Hurd."
-msgstr "El nucli GNU Hurd mai va arribar a estar del tot enllestit; només el 
recomanem a aquells interessats en treballar-hi. Per això mai vàrem 
distribuir GNU amb el nucli GNU Hurd. No obstant, Debian va distribuir aquesta 
combinació com a Debian GNU/Hurd."
+msgstr ""
+"El nucli GNU Hurd mai va arribar a estar del tot enllestit; només el "
+"recomanem a aquells interessats en treballar-hi. Per això mai vàrem "
+"distribuir GNU amb el nucli GNU Hurd. No obstant, Debian va distribuir "
+"aquesta combinació com a Debian GNU/Hurd."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "We are now developing an advanced Scheme-based package manager called GUIX, "
 "and this includes repackaging a substantial part of the GNU system."
 msgstr ""
-"Estem desenvolupant un gestor de paquets avançat basat en Scheme anomenat 
GUIX, feina que inclou reorganitzar una part substancial del sistema GNU."
+"Estem desenvolupant un gestor de paquets avançat basat en Scheme anomenat "
+"GUIX, feina que inclou reorganitzar una part substancial del sistema GNU."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1414,7 +1424,8 @@
 "operating system."
 msgstr ""
 "Mai vam arribar a l'últim pas de distribuir GNU amb el nom &ldquo;"
-"GNU&rdquo;, però això no altera quina mena de cosa és GNU. GNU és un 
sistema operatiu."
+"GNU&rdquo;, però això no altera quina mena de cosa és GNU. GNU és un 
sistema "
+"operatiu."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -2619,16 +2630,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-#| msgid ""
-#| "Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it "
-#| "contains very little of the GNU system, only Linux. Overall, it's a "
-#| "different system. If you call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, you "
-#| "will find it necessary to say things like, &ldquo;Android contains Linux, "
-#| "but it isn't Linux, because it doesn't have the usual Linux [sic] "
-#| "libraries and utilities [meaning the GNU system].&rdquo; Android contains "
-#| "just as much of Linux as GNU/Linux does. What it doesn't have is the GNU "
-#| "system. Android replaces that with Google software that works quite "
-#| "differently. Thus, what makes Android different is the lack of GNU."
 msgid ""
 "Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it "
 "contains very little of the GNU system, only Linux. Overall, it's a "
@@ -2642,7 +2643,8 @@
 "absence of GNU."
 msgstr ""
 "Android és molt diferent del sistema GNU/Linux perquè conté molt poc del "
-"sistema GNU, només Linux. És, efectivament, un sistema diferent. Si 
anomeneu \"Linux\" al sistema GNU/Linux, us semblarà necessari dir coses com "
+"sistema GNU, només Linux. És, efectivament, un sistema diferent. Si 
anomeneu "
+"\"Linux\" al sistema GNU/Linux, us semblarà necessari dir coses com "
 "\"Android conté Linux, però no és Linux, perquè no té les habituals "
 "llibreries i utilitats [referint-se a les del sistema GNU] de Linux [sic].\" "
 "Android conté tant Linux com el sistema GNU/Linux. El que no té és el "
@@ -2776,23 +2778,22 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? "
-#| "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</"
-#| "span>"
 msgid ""
 "Why not finish the GNU Hurd kernel, release the GNU system as a whole, and "
 "forget the question of what to call GNU/Linux? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#finishhurd\">#finishhurd</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Per què no acabeu el nucli GNU Hurd, publiqueu el conjunt del sistema GNU i 
oblideu el tema de com s'ha d'anomenar GNU/Linux? <span class=\"anchor-"
+"Per què no acabeu el nucli GNU Hurd, publiqueu el conjunt del sistema GNU i "
+"oblideu el tema de com s'ha d'anomenar GNU/Linux? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#finishhurd\">#finishhurd</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "We would like credit for the GNU operating system no matter which kernel is "
 "used with it."
-msgstr "Ens agradaria tenir reconeixement pel sistema operatiu GNU amb 
independència del nucli que s'utilitzi."
+msgstr ""
+"Ens agradaria tenir reconeixement pel sistema operatiu GNU amb independència 
"
+"del nucli que s'utilitzi."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2802,7 +2803,12 @@
 "fix for that problem is <a href=\"http://fsf.org/campaigns/priority-projects";
 "\"> developing free replacement for the blobs</a>."
 msgstr ""
-"Fer que el nucli GNU Hurd funcioni prou bé com per competir amb Linux seria 
una feina important, i no és clarament necessari. L'única cosa errònia des 
del punt de vista ètic del nucli de Linux és la inclusió del firmware 
&ldquo;blobs&rdquo;; la millor manera de resoldre aquest problema és <a 
href=\"http://fsf.org/campaigns/priority-projects\";> desenvolupar un substitut 
lliure de blobs</a>."
+"Fer que el nucli GNU Hurd funcioni prou bé com per competir amb Linux seria "
+"una feina important, i no és clarament necessari. L'única cosa errònia des 
"
+"del punt de vista ètic del nucli de Linux és la inclusió del firmware 
&ldquo;"
+"blobs&rdquo;; la millor manera de resoldre aquest problema és <a href="
+"\"http://fsf.org/campaigns/priority-projects\";> desenvolupar un substitut "
+"lliure de blobs</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -3214,17 +3220,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/"
-#| "Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force"
-#| "\">#force</a>)</span>"
 msgid ""
 "Isn't it better to call the system by the name most users already know? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#knownname\">#somanyright</a>)"
 "</span>"
 msgstr ""
-"No és millor anomenar el sistema amb el nom amb què la majoria dels usuaris 
ja el coneixen? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#knownname\">#somanyright</a>)"
-"</span>"
+"No és millor anomenar el sistema amb el nom amb què la majoria dels usuaris 
"
+"ja el coneixen? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#knownname"
+"\">#somanyright</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -3233,8 +3236,10 @@
 "add &ldquo;(often erroneously referred to as &lsquo;Linux&rsquo;)&rdquo; "
 "once in a while, they will all understand."
 msgstr ""
-"Els usuaris no són incapaços d'aprendre. Ja que &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
inclou "
-"&ldquo;Linux&rdquo;, entendran el que esteu dient. Si afegiu una vegada 
&ldquo;(sovint designat erròniament com a &lsquo;Linux&rsquo;)&rdquo;, ho 
entendran tot."
+"Els usuaris no són incapaços d'aprendre. Ja que &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"inclou &ldquo;Linux&rdquo;, entendran el que esteu dient. Si afegiu una "
+"vegada &ldquo;(sovint designat erròniament com a &lsquo;Linux&rsquo;)"
+"&rdquo;, ho entendran tot."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -3251,12 +3256,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#| msgid ""
-#| "To care only about what's convenient or who's winning is an amoral "
-#| "approach to life. Non-free software is an example of that amoral "
-#| "approach and thrives on it. So in the long run it is self-defeating for "
-#| "us to bow to that approach. We will continue talking in terms of right "
-#| "and wrong."
 msgid ""
 "To care only about what's convenient or who's winning is an amoral approach "
 "to life. Non-free software is an example of that amoral approach and "

Index: licenses/old-licenses/old-licenses.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/old-licenses/old-licenses.ca.html,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- licenses/old-licenses/old-licenses.ca.html 31 Aug 2013 20:11:30 -0000   
1.27
+++ licenses/old-licenses/old-licenses.ca.html 5 Mar 2014 09:59:09 -0000    
1.28
@@ -42,7 +42,7 @@
 </p>
 
 <ul>
- <li><a href="/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html">Llicència Pública 
General per
+ <li><a href="/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html">Llicència Pública 
General per
 a Biblioteques, versió 2.0</a></li>
 </ul>
 
@@ -133,7 +133,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2013/08/31 20:11:30 $
+$Date: 2014/03/05 09:59:09 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca-en.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca-en.html  17 May 2013 18:28:45 
-0000   1.12
+++ licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca-en.html  5 Mar 2014 09:59:09 
-0000    1.13
@@ -37,7 +37,7 @@
 </p>
 
 <ul>
- <li><a href="/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html">GNU LIbrary
+ <li><a href="/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html">GNU Library
  General Public License, version 2.0</a></li>
 </ul>
 
@@ -111,7 +111,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/05/17 18:28:45 $
+$Date: 2014/03/05 09:59:09 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca.po,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca.po 5 Mar 2014 09:42:09 -0000    
1.24
+++ licenses/old-licenses/po/old-licenses.ca.po 5 Mar 2014 09:59:09 -0000    
1.25
@@ -11,9 +11,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2014-03-05 10:41+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -88,9 +89,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html\">GNU LIbrary General "
-#| "Public License, version 2.0</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html\">GNU Library General Public "
 "License, version 2.0</a>"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]