www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www education/po/education.translist education/...


From: GNUN
Subject: www education/po/education.translist education/...
Date: Tue, 24 Sep 2013 05:58:39 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   13/09/24 05:58:39

Modified files:
    education/po  : education.translist education.uk.po 
    philosophy/po : free-sw.translist free-sw.uk.po 
             why-free.translist why-free.uk.po 
    server/gnun/compendia: compendium.uk.po 
Added files:
    education   : education.uk.html 
    education/po  : education.uk-en.html 
    philosophy   : free-sw.uk.html why-free.uk.html 
    philosophy/po : free-sw.uk-en.html why-free.uk-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/education.uk.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/education.translist?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/education.uk.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/education.uk-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.uk.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/why-free.uk.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.translist?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.uk.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-free.translist?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-free.uk.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.uk-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-free.uk-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/gnun/compendia/compendium.uk.po?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33

Patches:
Index: education/po/education.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/education.translist,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- education/po/education.translist  8 May 2013 08:28:25 -0000    1.20
+++ education/po/education.translist  24 Sep 2013 05:58:37 -0000   1.21
@@ -17,6 +17,7 @@
 <span dir="ltr"><a lang="pt-br" hreflang="pt-br" 
href="/education/education.pt-br.html">português&nbsp;do&nbsp;Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ru" hreflang="ru" 
href="/education/education.ru.html">русский</a>&nbsp;[ru]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="sq" hreflang="sq" 
href="/education/education.sq.html">Shqip</a>&nbsp;[sq]</span>&nbsp;&nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="uk" hreflang="uk" 
href="/education/education.uk.html">українська</a>&nbsp;[uk]</span>&nbsp;&nbsp;
 </p>
 </div>' -->
 <!--#if expr="$HTML_BODY = yes" -->

Index: education/po/education.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/education.uk.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- education/po/education.uk.po    24 Sep 2013 05:29:30 -0000   1.1
+++ education/po/education.uk.po    24 Sep 2013 05:58:38 -0000   1.2
@@ -10,19 +10,19 @@
 "PO-Revision-Date: 2013-09-23 21:18+0300\n"
 "Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <address@hidden>\n"
+"Language: uk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: uk\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<"
-"=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.5\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Free Software and Education - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
-"Вільні програми і освіта - Проект GNU - Фонд 
вільного "
-"програмного забезпечення"
+"Вільні програми і освіта - Проект GNU - Фонд 
вільного програмного "
+"забезпечення"
 
 #. type: Content of: <div><h2>
 msgid "Free Software and Education"
@@ -55,12 +55,12 @@
 #. type: Content of: <div>
 msgid ""
 "We are looking for free educational games, or free games that can be used "
-"for educational purposes. Contact <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>"
+"for educational purposes. Contact <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>"
 msgstr ""
-"Ми шукаємо вільні освітні ігри або вільні 
ігри, які можна"
-"використовувати в освітніх цілях. Пишіть 
на <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>"
+"Ми шукаємо вільні освітні ігри або вільні 
ігри, які можнавикористовувати в "
+"освітніх цілях. Пишіть на <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>"
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "What Does Free Software Have To Do With Education?"
@@ -79,14 +79,13 @@
 "education."
 msgstr ""
 "Свобода програм відіграє особливо 
важливу роль в освіті. Навчальні заклади "
-"всіх рівнів повинні використовувати і 
викладати вільні програми, тому "
-"що тільки ці програми дозволяють їм 
виконувати свої основні завдання: "
-"поширювати людські знання і готувати 
учнів до того, щоб "
-"стати порядними членами своєї спільноти. 
Вихідний текст і методи "
-"вільного програмного забезпечення є 
частиною знань людства. "
-"Невільні програми, навпаки, являють собою 
секретне, обмежене "
-"знання, що суперечить цілям навчальних 
закладів. Вільні програми "
-"сприяють освіті, невільні програми 
забороняють її."
+"всіх рівнів повинні використовувати і 
викладати вільні програми, тому що "
+"тільки ці програми дозволяють їм 
виконувати свої основні завдання: "
+"поширювати людські знання і готувати 
учнів до того, щоб стати порядними "
+"членами своєї спільноти. Вихідний текст і 
методи вільного програмного "
+"забезпечення є частиною знань людства. 
Невільні програми, навпаки, являють "
+"собою секретне, обмежене знання, що 
суперечить цілям навчальних закладів. "
+"Вільні програми сприяють освіті, невільні 
програми забороняють її."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -96,19 +95,17 @@
 "Free Software. The GNU System implements these values and the principle of "
 "sharing, since sharing is good and beneficial to human progress."
 msgstr ""
-"Свобода програм&nbsp;&mdash; це не лише тех
нічне питання; це "
-"етичне, соціальне та політичне питання. Це 
питання прав людини, які "
-"повинні бути у користувачів програм. 
Свобода і співпраця є "
-"основними цінностями вільного 
програмного забезпечення. Система GNU "
-"реалізує ці цінності і принцип обміну, 
оскільки обмін корисний і вигідний "
-"для прогресу людства."
+"Свобода програм&nbsp;&mdash; це не лише тех
нічне питання; це етичне, "
+"соціальне та політичне питання. Це 
питання прав людини, які повинні бути у "
+"користувачів програм. Свобода і співпраця 
є основними цінностями вільного "
+"програмного забезпечення. Система GNU 
реалізує ці цінності і принцип обміну, "
+"оскільки обмін корисний і вигідний для 
прогресу людства."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To learn more, see the <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free Software "
-"definition</a> and our article on <a "
-"href=\"/philosophy/shouldbefree.html\">why software should be free</a> (as "
-"in freedom)."
+"definition</a> and our article on <a href=\"/philosophy/shouldbefree.html"
+"\">why software should be free</a> (as in freedom)."
 msgstr ""
 "Щоб дізнатися більше, прочитайте <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html"
 "\">означення вільної програми</a> і нашу 
статтю про те, <a href=\"/"
@@ -121,10 +118,9 @@
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"In this six-minutes video <a "
-"href=\"http://www.fsf.org/about/leadership/#rms\";>Richard Stallman</a> "
-"explains briefly and to the point the principles of Free Software and how "
-"they connect to education."
+"In this six-minutes video <a href=\"http://www.fsf.org/about/leadership/#rms";
+"\">Richard Stallman</a> explains briefly and to the point the principles of "
+"Free Software and how they connect to education."
 msgstr ""
 "У цьому шестихвилинному відеозаписі <a 
href=\"http://www.fsf.org/about/";
 "leadership/#rms\">Річард Столмен</a> стисло і 
лаконічно пояснює принципи "
@@ -134,11 +130,10 @@
 #.   place, followed by a comma.
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"Transcriptions of this video are available in <a "
-"href=\"/education/misc/rms-education-es-translation-to-en.txt\">English</a>, "
-"<a href=\"/education/misc/rms-education-es-transcription.txt\">Spanish</a>, "
-"and <a href=\"/education/misc/edu-misc.html#transcription-rms-education\"> "
-"other languages</a>."
+"Transcriptions of this video are available in <a href=\"/education/misc/rms-"
+"education-es-translation-to-en.txt\">English</a>, <a href=\"/education/misc/"
+"rms-education-es-transcription.txt\">Spanish</a>, and <a href=\"/education/"
+"misc/edu-misc.html#transcription-rms-education\"> other languages</a>."
 msgstr ""
 "Текст цього відеозапису доступний на <a 
href=\"/education/misc/rms-education-"
 "es-translation-to-en.txt\">англійській</a>, <a 
href=\"/education/misc/rms-"
@@ -149,26 +144,24 @@
 #.   place, followed by a comma.
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"SubRip subtitle files are also available for download in <a "
-"href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.en.srt\">English</a>, <a "
-"href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.es.srt\">Spanish</a>, and <a "
-"href=\"/education/misc/edu-misc.html#subtitles-rms-education\">other "
-"languages</a>."
+"SubRip subtitle files are also available for download in <a href=\"/"
+"education/misc/rms-education-es-sub.en.srt\">English</a>, <a href=\"/"
+"education/misc/rms-education-es-sub.es.srt\">Spanish</a>, and <a href=\"/"
+"education/misc/edu-misc.html#subtitles-rms-education\">other languages</a>."
 msgstr ""
 "Файли субтитрів у форматі SubRip також 
доступні на <a href=\"/education/misc/"
 "rms-education-es-sub.en.srt\">англійській</a>, <a 
href=\"/education/misc/rms-"
-"education-es-sub.es.srt\">іспанській</a> і <a 
href=\"/education/misc/edu-misc."
-"html#subtitles-rms-education\">інших мовах</a>."
+"education-es-sub.es.srt\">іспанській</a> і <a 
href=\"/education/misc/edu-"
+"misc.html#subtitles-rms-education\">інших мовах</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Please replace the link to the video with subtitles in
 #.   English with a link to the video with subtitles in your language,
 #.   if it exists.
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-es-high-sub.en.ogv\";> "
-"Download and watch the video</a> at a higher definition in the Ogg Theora "
-"(ogv) free format."
+"<a href=\"http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-es-high-sub.en.ogv";
+"\"> Download and watch the video</a> at a higher definition in the Ogg "
+"Theora (ogv) free format."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-es-high-sub.en.ogv";
 "\"> Файл відеозапису можна отримати</a> у 
вільному форматі Ogg Theora (ogv)."
@@ -208,12 +201,11 @@
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
-"An article by Dr. V. Sasi Kumar on the <a "
-"href=\"/education/edu-system-india.html\">education system in India.</a>"
+"An article by Dr. V. Sasi Kumar on the <a href=\"/education/edu-system-india."
+"html\">education system in India.</a>"
 msgstr ""
-"Стаття д-ра В. Сасі Кумара про <a 
href=\"/education/edu-system-india.html\">"
-"систему "
-"освіти в Індії</a>."
+"Стаття д-ра В. Сасі Кумара про <a 
href=\"/education/edu-system-india.html"
+"\">систему освіти в Індії</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -222,38 +214,37 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a "
-"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and "
-"other corrections or suggestions can be sent to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Будь ласка, надсилайте загальні запити 
фонду та GNU за адресою <a "
-"href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Наявні також <a 
href=\"/contact/"
-"\">інші способи зв'язку</a> з фондом. Звіти 
про непрацюючі посилання і "
-"інші виправлення чи пропозиції можна 
надсилати за адресою <a href=\"mailto:";
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Будь ласка, надсилайте загальні запити 
фонду та GNU за адресою <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Наявні також 
<a href=\"/"
+"contact/\">інші способи зв'язку</a> з фондом. 
Звіти про непрацюючі посилання "
+"і інші виправлення чи пропозиції можна 
надсилати за адресою <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
+#
+#
+#
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
-#
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
 #.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
 #.     Please send your comments and general suggestions in this regard
 #.     to <a href="mailto:address@hidden";>
-#
 #.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
-#
 #.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
 #.     our web pages, see <a
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please see the <a "
-"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
-"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
 msgstr ""
 "Ми намагалися зробити цей переклад точним 
та якісним, але виключити "
 "можливість помилки ми не можемо. 
Надсилайте, будь ласка, свої зауваження і "
@@ -265,13 +256,14 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Авторські права &copy; 2011, 2012 Фонд вільного 
програмного забезпечення, Inc."
+"Авторські права &copy; 2011, 2012 Фонд вільного 
програмного забезпечення, "
+"Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" "
-"href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons "
-"Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
 "Ця сторінка доступна на умовах <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.uk\">ліцензії Creative 
"
@@ -288,5 +280,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Оновлено:"
-
-

Index: philosophy/po/free-sw.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.translist,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- philosophy/po/free-sw.translist   30 Apr 2013 00:28:35 -0000   1.10
+++ philosophy/po/free-sw.translist   24 Sep 2013 05:58:38 -0000   1.11
@@ -38,6 +38,7 @@
 <span dir="ltr"><a lang="ta" hreflang="ta" 
href="/philosophy/free-sw.ta.html">தமிழ்</a>&nbsp;[ta]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="tl" hreflang="tl" 
href="/philosophy/free-sw.tl.html">Tagalog</a>&nbsp;[tl]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="tr" hreflang="tr" 
href="/philosophy/free-sw.tr.html">Türkçe</a>&nbsp;[tr]</span>&nbsp;&nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="uk" hreflang="uk" 
href="/philosophy/free-sw.uk.html">українська</a>&nbsp;[uk]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="zh-cn" hreflang="zh-cn" 
href="/philosophy/free-sw.zh-cn.html">简体中文</a>&nbsp;[zh-cn]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="zh-tw" hreflang="zh-tw" 
href="/philosophy/free-sw.zh-tw.html">繁體中文</a>&nbsp;[zh-tw]</span>&nbsp;&nbsp;
 </p>

Index: philosophy/po/free-sw.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.uk.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/free-sw.uk.po 24 Sep 2013 05:29:30 -0000   1.1
+++ philosophy/po/free-sw.uk.po 24 Sep 2013 05:58:39 -0000   1.2
@@ -10,12 +10,12 @@
 "PO-Revision-Date: 2013-09-23 21:29+0300\n"
 "Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <address@hidden>\n"
+"Language: uk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: uk\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<"
-"=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.5\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -38,9 +38,9 @@
 "computer users can have the freedom to share and improve the software they "
 "use."
 msgstr ""
-"З 1983&nbsp;року ми розробляємо GNU, операційну 
систему в стилі Unix, "
-"щоб у користувачів комп'ютерів могла бути 
свобода обмінюватися "
-"програмами, якими вони користуються, і 
покращувати їх."
+"З 1983&nbsp;року ми розробляємо GNU, операційну 
систему в стилі Unix, щоб у "
+"користувачів комп'ютерів могла бути 
свобода обмінюватися програмами, якими "
+"вони користуються, і покращувати їх."
 
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
 msgid "What's New"
@@ -66,11 +66,11 @@
 "See the <a href=\"#History\">History section</a> below for a list of changes "
 "that affect the definition of free software."
 msgstr ""
-"Визначення вільної програми містить 
критерії того, чи є "
-"конкретна комп'ютерна програма вільною. 
Час від часу ми "
-"переглядаємо це визначення, щоб пояснити 
його або дозволити тонкі "
-"питання. Список змін, що зачіпають 
визначення вільної програми, "
-"див. <a href=\"#History\">розділ історії</a> у нижній 
частині сторінки."
+"Визначення вільної програми містить 
критерії того, чи є конкретна "
+"комп'ютерна програма вільною. Час від часу 
ми переглядаємо це визначення, "
+"щоб пояснити його або дозволити тонкі 
питання. Список змін, що зачіпають "
+"визначення вільної програми, див. <a 
href=\"#History\">розділ історії</a> у "
+"нижній частині сторінки."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -80,12 +80,11 @@
 "(both individually and collectively) control the program and what it does "
 "for them."
 msgstr ""
-"Словосполучення &ldquo;вільна програма&rdquo; 
означає програму, яка "
-"поважає співтовариство і свободу 
користувачів. Грубо кажучи, <strong> у "
-"користувачів є свобода виконувати, 
копіювати, розповсюджувати, вивчати, "
-"змінювати і покращувати програму</strong>. 
Маючи ці свободи, користувачі "
-"контролюють (як індивідуально, так і 
колективно) програму і те, що вона "
-"для них робить."
+"Словосполучення &ldquo;вільна програма&rdquo; 
означає програму, яка поважає "
+"співтовариство і свободу користувачів. 
Грубо кажучи, <strong> у користувачів "
+"є свобода виконувати, копіювати, 
розповсюджувати, вивчати, змінювати і "
+"покращувати програму</strong>. Маючи ці 
свободи, користувачі контролюють (як "
+"індивідуально, так і колективно) програму 
і те, що вона для них робить."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -94,22 +93,20 @@
 "nonfree or &ldquo;proprietary&rdquo; program is therefore an instrument of "
 "unjust power."
 msgstr ""
-"Коли користувачі не контролюють програму, 
програма контролює "
-"користувачів. Розробник контролює 
програму, а через неї &nbsp;&mdash;"
-"користувачів. Отже, ця невільна програма є 
знаряддям "
-"несправедливої влади."
+"Коли користувачі не контролюють програму, 
програма контролює користувачів. "
+"Розробник контролює програму, а через неї 
&nbsp;&mdash;користувачів. Отже, "
+"ця невільна програма є знаряддям 
несправедливої влади."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Thus, &ldquo;free software&rdquo; is a matter of liberty, not price. To "
-"understand the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as in "
-"&ldquo;free speech,&rdquo; not as in &ldquo;free beer&rdquo;."
+"understand the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;"
+"free speech,&rdquo; not as in &ldquo;free beer&rdquo;."
 msgstr ""
-"Таким чином, поняття &ldquo;вільна 
програма&rdquo; відноситься до "
-"волі, а не до вартості. Щоб вірно сприймати 
цю концепцію, ви повинні "
-"розуміти слово &ldquo;вільний&rdquo; в тому 
сенсі, який полягає у "
-"словосполученні &ldquo;вільна промова&rdquo;, а 
не &ldquo;безкоштовне "
-"пиво&rdquo;."
+"Таким чином, поняття &ldquo;вільна 
програма&rdquo; відноситься до волі, а не "
+"до вартості. Щоб вірно сприймати цю 
концепцію, ви повинні розуміти слово "
+"&ldquo;вільний&rdquo; в тому сенсі, який полягає 
у словосполученні &ldquo;"
+"вільна промова&rdquo;, а не &ldquo;безкоштовне 
пиво&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -127,14 +124,13 @@
 "computing as you wish (freedom 1). Access to the source code is a "
 "precondition for this."
 msgstr ""
-"Свобода вивчати роботу програми і 
модифікувати програму, щоб вона "
-"виконувала ваші обчислення, як ви 
побажаєте (свобода 1). Це передбачає "
-"доступ до початкового тексту."
+"Свобода вивчати роботу програми і 
модифікувати програму, щоб вона виконувала 
"
+"ваші обчислення, як ви побажаєте (свобода 
1). Це передбачає доступ до "
+"початкового тексту."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom "
-"2)."
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
 msgstr "Свобода передавати копії, щоб 
допомогти своєму ближньому (свобода 2)."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -144,26 +140,23 @@
 "benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for "
 "this."
 msgstr ""
-"Свобода передавати копії змінених версій 
іншим (свобода 3). Цим ви "
-"можете дати всьому співтовариству 
можливість отримувати вигоду від ваших "
-"змін. "
-"Це передбачає доступ до початкового 
тексту."
+"Свобода передавати копії змінених версій 
іншим (свобода 3). Цим ви можете "
+"дати всьому співтовариству можливість 
отримувати вигоду від ваших змін. Це "
+"передбачає доступ до початкового тексту."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "A program is free software if users have all of these freedoms. Thus, you "
 "should be free to redistribute copies, either with or without modifications, "
-"either gratis or charging a fee for distribution, to <a "
-"href=\"#exportcontrol\">anyone anywhere</a>. Being free to do these things "
-"means (among other things) that you do not have to ask or pay for permission "
-"to do so."
-msgstr ""
-"Програма вільна, якщо у користувачів є всі 
ці свободи. Таким "
-"чином, у вас повинна бути свобода 
передавати копії, зі змінами або без "
-"них, безкоштовно або стягуючи плату за 
поширення, <a href=\"#exportcontrol"
-"\">кому завгодно і де завгодно</a>. Свобода 
цих дій означає (крім "
-"іншого), що ви не зобов'язані запитувати 
дозволу на ці дії або "
-"платити за нього."
+"either gratis or charging a fee for distribution, to <a href=\"#exportcontrol"
+"\">anyone anywhere</a>. Being free to do these things means (among other "
+"things) that you do not have to ask or pay for permission to do so."
+msgstr ""
+"Програма вільна, якщо у користувачів є всі 
ці свободи. Таким чином, у вас "
+"повинна бути свобода передавати копії, зі 
змінами або без них, безкоштовно "
+"або стягуючи плату за поширення, <a 
href=\"#exportcontrol\">кому завгодно і "
+"де завгодно</a>. Свобода цих дій означає 
(крім іншого), що ви не зобов'язані "
+"запитувати дозволу на ці дії або платити 
за нього."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -172,8 +165,8 @@
 "exist. If you do publish your changes, you should not be required to notify "
 "anyone in particular, or in any particular way."
 msgstr ""
-"У вас також повинна бути свобода вносити 
зміни і користуватися ними приватним "
-"порядком на роботі або в грі, навіть без 
згадки про те, що вони "
+"У вас також повинна бути свобода вносити 
зміни і користуватися ними "
+"приватним порядком на роботі або в грі, 
навіть без згадки про те, що вони "
 "існують. Якщо ж ви публікуєте свої зміни, 
від вас не повинні вимагати "
 "сповіщати про це когось конкретно або 
якимось конкретним способом."
 
@@ -190,13 +183,12 @@
 msgstr ""
 "Свобода виконувати програму означає 
свободу будь-якого роду осіб або "
 "організацій застосовувати її на 
будь-якого роду обчислювальній системі для 
"
-"будь-якого "
-"роду робіт і цілей без вимоги зв'язатися з 
цього приводу з розробником "
-"або будь-якою іншою особою. В даному 
випадку маються на увазі цілі "
-"<em>користувача</em>, а не <em>розробника</em>; ви 
як користувач "
-"вільні виконувати програму в своїх цілях, 
а якщо ви передаєте її комусь "
-"іншому, то цей чоловік може виконувати 
програму в своїх цілях, але ви не "
-"уповноважені нав'язувати йому свої цілі."
+"будь-якого роду робіт і цілей без вимоги 
зв'язатися з цього приводу з "
+"розробником або будь-якою іншою особою. В 
даному випадку маються на увазі "
+"цілі <em>користувача</em>, а не 
<em>розробника</em>; ви як користувач вільні "
+"виконувати програму в своїх цілях, а якщо 
ви передаєте її комусь іншому, то "
+"цей чоловік може виконувати програму в 
своїх цілях, але ви не уповноважені "
+"нав'язувати йому свої цілі."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -208,14 +200,14 @@
 "languages don't support that feature), but you must have the freedom to "
 "redistribute such forms should you find or develop a way to make them."
 msgstr ""
-"Свобода передавати копії повинна 
поширюватися як на двійкові або "
-"виконувані форми програми, так і на вих
ідний текст, зі змінами або без "
-"них (розповсюдження програм у бінарному 
вигляді необхідно для зручності в "
+"Свобода передавати копії повинна 
поширюватися як на двійкові або виконувані 
"
+"форми програми, так і на вихідний текст, зі 
змінами або без них "
+"(розповсюдження програм у бінарному 
вигляді необхідно для зручності в "
 "встановлення вільних операційних систем). 
Для деякої програми може не "
-"існувати способу перетворення у 
двійковий або виконуваний вигляд "
-"(оскільки деякі мови не підтримують такої 
можливості), але ви повинні "
-"бути вільні поширювати програму в такому 
вигляді, якщо ви знайдете або "
-"розробите спосіб такого перетворення."
+"існувати способу перетворення у 
двійковий або виконуваний вигляд (оскільки 
"
+"деякі мови не підтримують такої 
можливості), але ви повинні бути вільні "
+"поширювати програму в такому вигляді, 
якщо ви знайдете або розробите спосіб "
+"такого перетворення."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -225,13 +217,12 @@
 "a necessary condition for free software. Obfuscated &ldquo;source "
 "code&rdquo; is not real source code and does not count as source code."
 msgstr ""
-"Щоб волі 1 і 3 (свобода вносити зміни і 
свобода публікувати "
-"змінені версії) мали сенс, у вас повинен 
бути доступ до початкового тексту "
-"програми. Отже, доступність вихідного 
тексту є необхідним "
-"умовою свободи програми. &ldquo;Вихідний 
текст&rdquo;, штучно "
-"перетворена до вигляду, в якому утруднено 
його читання і модифікація "
-"людиною, не є справжнім вихідним текстом і 
не може служити його "
-"заміною."
+"Щоб волі 1 і 3 (свобода вносити зміни і 
свобода публікувати змінені версії) "
+"мали сенс, у вас повинен бути доступ до 
початкового тексту програми. Отже, "
+"доступність вихідного тексту є необх
ідним умовою свободи програми. &ldquo;"
+"Вихідний текст&rdquo;, штучно перетворена до 
вигляду, в якому утруднено його "
+"читання і модифікація людиною, не є 
справжнім вихідним текстом і не може "
+"служити його заміною."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -244,15 +235,15 @@
 "This is not sufficient. In other words, these binaries are not free "
 "software even if the source code they are compiled from is free."
 msgstr ""
-"Свобода 1 поширюється на свободу 
застосування зміненої версії "
-"програми. Якщо програма постачається у 
складі продукту, розробленого "
-"так, що він виконує версії із змінами 
когось іншого, але відмовляється "
-"виконувати версії з вашими змінами&nbsp;&nbsp; 
практика, звана "
-"&ldquo;тівоїзацією&rdquo; або (у вивернутих 
термінах тих, хто це "
-"практикує) &ldquo;безпечної 
завантаженням&rdquo;,&mdash; свобода &nbsp;1 "
-"стає теоретичної фікцією, а не практичною 
свободою. Цього не "
-"досить. Іншими словами, ці двійкові файли 
не є вільними "
-"програмами, навіть якщо вихідні тексти, з 
яких вони отримані, вільні."
+"Свобода 1 поширюється на свободу 
застосування зміненої версії програми. 
Якщо "
+"програма постачається у складі продукту, 
розробленого так, що він виконує "
+"версії із змінами когось іншого, але 
відмовляється виконувати версії з "
+"вашими змінами&nbsp;&nbsp; практика, звана 
&ldquo;тівоїзацією&rdquo; або (у "
+"вивернутих термінах тих, хто це практикує) 
&ldquo;безпечної "
+"завантаженням&rdquo;,&mdash; свобода &nbsp;1 стає 
теоретичної фікцією, а не "
+"практичною свободою. Цього не досить. 
Іншими словами, ці двійкові файли не є "
+"вільними програмами, навіть якщо вихідні 
тексти, з яких вони отримані, "
+"вільні."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -262,28 +253,25 @@
 "requires you to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the "
 "license is too restrictive to qualify as free."
 msgstr ""
-"Один з важливих способів зміни 
програми&nbsp;&nbsp; приєднання "
-"доступних підпрограм і модулів. Якщо у 
ліцензії програми сказано, що "
-"приєднувати модулі з відповідною 
ліцензією не можна,&mdash; наприклад, якщо "
-"для "
-"цього потрібно бути правовласником всіх 
текстів, які ви додаєте &nbsp;"
-"&mdash; то ліцензія занадто обмежувальна, щоб 
вважатися вільною."
+"Один з важливих способів зміни 
програми&nbsp;&nbsp; приєднання доступних "
+"підпрограм і модулів. Якщо у ліцензії 
програми сказано, що приєднувати "
+"модулі з відповідною ліцензією не 
можна,&mdash; наприклад, якщо для цього "
+"потрібно бути правовласником всіх 
текстів, які ви додаєте &nbsp;&mdash; то "
+"ліцензія занадто обмежувальна, щоб 
вважатися вільною."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Freedom 3 includes the freedom to release your modified versions as free "
 "software. A free license may also permit other ways of releasing them; in "
-"other words, it does not have to be a <a "
-"href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a> license. However, a license "
-"that requires modified versions to be nonfree does not qualify as a free "
-"license."
-msgstr ""
-"Свобода 3 поширюється на волю випускати 
версії з вашими змінами "
-"як вільні програми. Вільна ліцензія може 
допускати також інші "
-"способи випуску цих версій; іншими 
словами, вона не обов'язково повинна бути "
-"ліцензією <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">авторським 
лівому</a>. Однак "
-"ліцензія, яка вимагає, щоб модифіковані 
версії були невільні, не може "
-"вважатися вільною."
+"other words, it does not have to be a <a href=\"/copyleft/copyleft.html"
+"\">copyleft</a> license. However, a license that requires modified versions "
+"to be nonfree does not qualify as a free license."
+msgstr ""
+"Свобода 3 поширюється на волю випускати 
версії з вашими змінами як вільні "
+"програми. Вільна ліцензія може допускати 
також інші способи випуску цих "
+"версій; іншими словами, вона не 
обов'язково повинна бути ліцензією <a href="
+"\"/copyleft/copyleft.html\">авторським лівому</a>. Однак 
ліцензія, яка "
+"вимагає, щоб модифіковані версії були 
невільні, не може вважатися вільною."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -293,11 +281,11 @@
 "restrictions to its terms, without your doing anything wrong to give cause, "
 "the software is not free."
 msgstr ""
-"Щоб ці свободи були дійсні, вони повинні 
бути неперервні і "
-"невідкличні до тих пір, поки ви не робите 
нічого поганого; якщо за "
-"розробником програми залишається право 
відкликати ліцензію або додавати "
-"обмеження в її умови після факту 
розповсюдження без якого б то ні "
-"було приводу з вашої сторони, то програма 
невільна."
+"Щоб ці свободи були дійсні, вони повинні 
бути неперервні і невідкличні до "
+"тих пір, поки ви не робите нічого поганого; 
якщо за розробником програми "
+"залишається право відкликати ліцензію 
або додавати обмеження в її умови "
+"після факту розповсюдження без якого б то 
ні було приводу з вашої сторони, "
+"то програма невільна."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -308,12 +296,11 @@
 "the central freedoms. This rule does not conflict with the central "
 "freedoms; rather it protects them."
 msgstr ""
-"Однак певного роду правила про форми 
поширення вільних "
-"програм припустимі, коли вони не 
суперечать центральним свобод. "
-"Наприклад, авторське ліво (дуже 
спрощено)&nbsp;&mdash; це правило, по "
-"яким при передачі програми ви не можете 
додавати обмеження, які "
-"позбавляють інших людей центральних 
свобод. Це правило не суперечить "
-"центральним свобод, а захищає їх."
+"Однак певного роду правила про форми 
поширення вільних програм припустимі, "
+"коли вони не суперечать центральним 
свобод. Наприклад, авторське ліво (дуже "
+"спрощено)&nbsp;&mdash; це правило, по яким при 
передачі програми ви не "
+"можете додавати обмеження, які 
позбавляють інших людей центральних 
свобод. "
+"Це правило не суперечить центральним 
свобод, а захищає їх."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -323,18 +310,17 @@
 "longer unusual; such free commercial software is very important. You may "
 "have paid money to get copies of free software, or you may have obtained "
 "copies at no charge. But regardless of how you got your copies, you always "
-"have the freedom to copy and change the software, even to <a "
-"href=\"/philosophy/selling.html\">sell copies</a>."
+"have the freedom to copy and change the software, even to <a href=\"/"
+"philosophy/selling.html\">sell copies</a>."
 msgstr ""
-"&ldquo;Вільна програма&rdquo; не означає 
&ldquo;некомерційна &rdquo;. "
-"Вільна програма повинна бути доступна для 
комерційного застосування, "
-"комерційної розробки та комерційного 
розповсюдження. Комерційна "
-"розробка вільних програм вже не є чимось 
незвичайним; "
-"такі вільні комерційні програми дуже 
важливі. Можливо, ви заплатили "
-"гроші за те, щоб отримати вільні програми, 
а може вони вам "
-"дісталися безкоштовно. Але незалежно від 
того, як ви отримали свої копії, ви "
-"завжди вільні копіювати та змінювати 
програми і навіть <a href=\"/philosophy/"
-"selling.html\">продавати копії</a>."
+"&ldquo;Вільна програма&rdquo; не означає 
&ldquo;некомерційна &rdquo;. Вільна "
+"програма повинна бути доступна для 
комерційного застосування, комерційної "
+"розробки та комерційного розповсюдження. 
Комерційна розробка вільних програм "
+"вже не є чимось незвичайним; такі вільні 
комерційні програми дуже важливі. "
+"Можливо, ви заплатили гроші за те, щоб 
отримати вільні програми, а може вони "
+"вам дісталися безкоштовно. Але незалежно 
від того, як ви отримали свої "
+"копії, ви завжди вільні копіювати та 
змінювати програми і навіть <a href=\"/"
+"philosophy/selling.html\">продавати копії</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -342,9 +328,9 @@
 "right to modify a program is limited, in substance, to changes that someone "
 "else considers an improvement, that program is not free."
 msgstr ""
-"Покращує зміна програму&nbsp;&nbsp; питання 
суб'єктивне. Якщо ваше "
-"право змінювати програму по суті обмежена 
лише змінами, які "
-"хтось інший вважає поліпшеннями, то ця 
програма не вільна."
+"Покращує зміна програму&nbsp;&nbsp; питання 
суб'єктивне. Якщо ваше право "
+"змінювати програму по суті обмежена лише 
змінами, які хтось інший вважає "
+"поліпшеннями, то ця програма не вільна."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -358,15 +344,14 @@
 "making other changes to the program, so you won't have trouble making a few "
 "more."
 msgstr ""
-"Однак правила про оформлення 
модифікованих версій припустимі, якщо вони 
"
-"суті не обмежують вашу свободу випускати 
модифіковані версії, а "
-"також вашу свободу робити і застосовувати 
модифіковані версії приватним "
-"порядком. Таким чином допустимо, щоб 
ліцензія вимагала зміни "
-"назви модифікованої версії, видалення 
емблеми або ідентифікації ваших "
-"правок як належать вам. До тих пір, поки ці 
вимоги не настільки "
-"обтяжливі, щоб фактично утримувати вас 
від випуску своїх змін, "
-"вони допустимі; ви вже вносите зміни в 
програму, так що вас не "
-"утруднить внести ще трохи."
+"Однак правила про оформлення 
модифікованих версій припустимі, якщо вони 
суті "
+"не обмежують вашу свободу випускати 
модифіковані версії, а також вашу "
+"свободу робити і застосовувати 
модифіковані версії приватним порядком. 
Таким "
+"чином допустимо, щоб ліцензія вимагала 
зміни назви модифікованої версії, "
+"видалення емблеми або ідентифікації ваших
 правок як належать вам. До тих "
+"пір, поки ці вимоги не настільки 
обтяжливі, щоб фактично утримувати вас від "
+"випуску своїх змін, вони допустимі; ви вже 
вносите зміни в програму, так що "
+"вас не утруднить внести ще трохи."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -381,13 +366,12 @@
 msgstr ""
 "Правила, що &ldquo;якщо ви робите свою версію 
доступною цим шляхом, то ви "
 "повинні також зробити її доступною цим 
образом&rdquo;, теж можуть бути "
-"прийнятні за тих самих умов. Приклад 
такого прийнятного правила є "
-"правило про те, що якщо ви поширювали 
змінену версію, а попередній "
-"розробник попросив її копію, то ви повинні 
вислати її (зверніть увагу, "
-"що це правило все ж залишає за вами вибір, 
поширювати вашу "
-"версію взагалі). Правила, які вимагають 
передачі користувачам вихідного "
-"тексту версій, які ви надаєте в загальне 
користування, також "
-"прийнятні."
+"прийнятні за тих самих умов. Приклад 
такого прийнятного правила є правило "
+"про те, що якщо ви поширювали змінену 
версію, а попередній розробник "
+"попросив її копію, то ви повинні вислати 
її (зверніть увагу, що це правило "
+"все ж залишає за вами вибір, поширювати 
вашу версію взагалі). Правила, які "
+"вимагають передачі користувачам вих
ідного тексту версій, які ви надаєте в "
+"загальне користування, також прийнятні."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -398,38 +382,34 @@
 "acceptable only if there's a suitable aliasing facility that allows you to "
 "specify the original program's name as an alias for the modified version."
 msgstr ""
-"Особлива проблема виникає, коли ліцензія 
вимагає зміни імені, під "
-"яким програма буде викликатися з інших 
програм. Це по суті "
-"ускладнює вам випуск своєї зміненої 
версії так, щоб вона могла замінити "
-"первісну при виклику тими іншими 
програмами. Цього роду вимога "
-"припустимо, лише якщо є відповідний засіб 
перепризначення, що дозволяє "
-"вам задати ім'я первісної програми як 
перенаправлення на змінену "
-"версію."
+"Особлива проблема виникає, коли ліцензія 
вимагає зміни імені, під яким "
+"програма буде викликатися з інших 
програм. Це по суті ускладнює вам випуск "
+"своєї зміненої версії так, щоб вона могла 
замінити первісну при виклику тими "
+"іншими програмами. Цього роду вимога 
припустимо, лише якщо є відповідний "
+"засіб перепризначення, що дозволяє вам 
задати ім'я первісної програми як "
+"перенаправлення на змінену версію."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In the GNU project, we use <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a> "
-"to protect these freedoms legally for everyone. But <a "
-"href=\"/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">noncopylefted 
"
-"free software</a> also exists. We believe there are important reasons why "
-"<a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">it is better to use copyleft</a>, but "
-"if your program is noncopylefted free software, it is still basically "
-"ethical. (See <a href=\"/philosophy/categories.html\">Categories of Free "
-"Software</a> for a description of how &ldquo;free software,&rdquo; "
-"&ldquo;copylefted software&rdquo; and other categories of software relate to "
-"each other.)"
+"to protect these freedoms legally for everyone. But <a href=\"/philosophy/"
+"categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">noncopylefted free software</a> "
+"also exists. We believe there are important reasons why <a href=\"/"
+"philosophy/pragmatic.html\">it is better to use copyleft</a>, but if your "
+"program is noncopylefted free software, it is still basically ethical. (See "
+"<a href=\"/philosophy/categories.html\">Categories of Free Software</a> for "
+"a description of how &ldquo;free software,&rdquo; &ldquo;copylefted "
+"software&rdquo; and other categories of software relate to each other.)"
 msgstr ""
 "У проекті GNU ми користуємося <a 
href=\"/copyleft/copyleft.html\">авторським "
 "лівому</a>, щоб юридично захистити ці 
свободи для кожного. Але <a href=\"/"
-"philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">вільні 
програми "
-"без копілефту</a> теж існують. Ми 
переконані, що <a href=\"/"
-"philosophy/pragmatic.html\">авторським лівому краще 
користуватися</a>, але "
-"якщо "
-"ваша програма&nbsp;&mdash; вільна програма без 
копілефту, вона в "
-"переважно етична (опис того, як 
співвідносяться один з одним &ldquo;"
-"вільні програми&rdquo;, &ldquo;програми з 
авторським лівому&rdquo; та "
-"інші різновиди програм, див. <a 
href=\"/philosophy/categories.html"
-"\">класифікації вільних програм</a>)."
+"philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">вільні 
програми без "
+"копілефту</a> теж існують. Ми переконані, що 
<a href=\"/philosophy/pragmatic."
+"html\">авторським лівому краще 
користуватися</a>, але якщо ваша "
+"програма&nbsp;&mdash; вільна програма без 
копілефту, вона в переважно етична "
+"(опис того, як співвідносяться один з 
одним &ldquo;вільні програми&rdquo;, "
+"&ldquo;програми з авторським лівому&rdquo; та 
інші різновиди програм, див. "
+"<a href=\"/philosophy/categories.html\">класифікації 
вільних програм</a>)."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -443,15 +423,14 @@
 "obedience to any nontrivial export regulations as a condition of exercising "
 "any of the essential freedoms."
 msgstr ""
-"Іноді державний <a id=\"exportcontrol\">контроль 
експорту,</a> "
-"торгові санкції можуть обмежити вашу 
свободу передавати копії програм на "
-"міжнародному рівні. Розробники програм не 
в силах усунути або обійти "
-"ці обмеження, але відмовитися від них як 
умов використання програми "
-"вони можуть. Таким чином ці обмеження не 
торкнуться діяльності людей поза "
-"юрисдикції цих держав. Отже, ліцензії 
вільних програм не повинні "
-"вимагати підпорядкування яким би то не 
було нетривіальним правилам експорту "
-"як "
-"умові здійснення будь-якої з істотних 
свобод."
+"Іноді державний <a id=\"exportcontrol\">контроль 
експорту,</a> торгові "
+"санкції можуть обмежити вашу свободу 
передавати копії програм на "
+"міжнародному рівні. Розробники програм не 
в силах усунути або обійти ці "
+"обмеження, але відмовитися від них як умов 
використання програми вони "
+"можуть. Таким чином ці обмеження не 
торкнуться діяльності людей поза "
+"юрисдикції цих держав. Отже, ліцензії 
вільних програм не повинні вимагати "
+"підпорядкування яким би то не було 
нетривіальним правилам експорту як умові "
+"здійснення будь-якої з істотних свобод."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -462,36 +441,32 @@
 "potential problem, since a later change in export law could make the "
 "requirement nontrivial and thus render the software nonfree."
 msgstr ""
-"Проста згадка про існування експортних 
норм, без включення їх до "
-"умови самої ліцензії, прийнятна, оскільки 
це не обмежує "
-"користувачів. Якщо експортні норми в 
дійсності тривіальні для "
-"вільних програм, вимоги їх дотримання в 
якості умови "
-"насправді не представляють проблеми; 
однак це потенційна "
-"проблема, оскільки подальша зміна в 
законодавстві могло б "
-"зробити цю вимогу нетривіальною і тим 
самим перетворити програму на "
-"невільну."
+"Проста згадка про існування експортних 
норм, без включення їх до умови самої "
+"ліцензії, прийнятна, оскільки це не 
обмежує користувачів. Якщо експортні "
+"норми в дійсності тривіальні для вільних 
програм, вимоги їх дотримання в "
+"якості умови насправді не представляють 
проблеми; однак це потенційна "
+"проблема, оскільки подальша зміна в 
законодавстві могло б зробити цю вимогу "
+"нетривіальною і тим самим перетворити 
програму на невільну."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Most free software licenses are based on copyright, and there are limits on "
-"what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a "
-"copyright-based license respects freedom in the ways described above, it is "
-"unlikely to have some other sort of problem that we never anticipated "
-"(though this does happen occasionally). However, some free software "
-"licenses are based on contracts, and contracts can impose a much larger "
-"range of possible restrictions. That means there are many possible ways "
-"such a license could be unacceptably restrictive and nonfree."
-msgstr ""
-"Більшість ліцензій вільних програм 
базується на авторському праві. У "
-"вимог, які можна накладати за допомогою 
авторського права, є свої "
-"межі. Якщо заснована на авторському праві 
ліцензія поважає свободу в "
-"описаних вище аспектах, то навряд чи у неї 
будуть проблеми іншого роду, "
-"яких ми не передбачали (хоча часом це і 
трапляється). Однак деякі "
-"ліцензії вільних програм базуються на 
контрактах, а контракти можуть "
-"накладати обмеження у значно ширших межах
. Це означає, що є "
-"багато можливих причин, через які 
ліцензія може бути неприйнятно "
-"обмежувальною і "
-"невільною."
+"what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a copyright-"
+"based license respects freedom in the ways described above, it is unlikely "
+"to have some other sort of problem that we never anticipated (though this "
+"does happen occasionally). However, some free software licenses are based "
+"on contracts, and contracts can impose a much larger range of possible "
+"restrictions. That means there are many possible ways such a license could "
+"be unacceptably restrictive and nonfree."
+msgstr ""
+"Більшість ліцензій вільних програм 
базується на авторському праві. У вимог, "
+"які можна накладати за допомогою 
авторського права, є свої межі. Якщо "
+"заснована на авторському праві ліцензія 
поважає свободу в описаних вище "
+"аспектах, то навряд чи у неї будуть 
проблеми іншого роду, яких ми не "
+"передбачали (хоча часом це і трапляється). 
Однак деякі ліцензії вільних "
+"програм базуються на контрактах, а 
контракти можуть накладати обмеження у "
+"значно ширших межах. Це означає, що є 
багато можливих причин, через які "
+"ліцензія може бути неприйнятно 
обмежувальною і невільною."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -500,32 +475,32 @@
 "cannot, and which isn't mentioned here as legitimate, we will have to think "
 "about it, and we will probably conclude it is nonfree."
 msgstr ""
-"Можливо, ми не в змозі перерахувати всі 
можливі випадки. Якщо "
-"заснована на контракті ліцензія обмежує 
користувача незвичайним "
-"чином, неможливим для ліцензій, заснованих
 на авторському праві, який не "
-"згаданий тут як правомірний, нам 
доведеться подумати про це, і ми, "
-"ймовірно, прийдемо до висновку, що вона не 
вільна."
+"Можливо, ми не в змозі перерахувати всі 
можливі випадки. Якщо заснована на "
+"контракті ліцензія обмежує користувача 
незвичайним чином, неможливим для "
+"ліцензій, заснованих на авторському 
праві, який не згаданий тут як "
+"правомірний, нам доведеться подумати про 
це, і ми, ймовірно, прийдемо до "
+"висновку, що вона не вільна."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "When talking about free software, it is best to avoid using terms like "
 "&ldquo;give away&rdquo; or &ldquo;for free,&rdquo; because those terms imply "
 "that the issue is about price, not freedom. Some common terms such as "
-"&ldquo;piracy&rdquo; embody opinions we hope you won't endorse. See <a "
-"href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Confusing Words and Phrases that "
-"are Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have a list "
-"of proper <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">translations of "
-"&ldquo;free software&rdquo;</a> into various languages."
-msgstr ""
-"Коли мова йде про вільні програми, краще 
всього уникати вживання "
-"таких термінів, як &ldquo;роздавати&rdquo; 
&ldquo;безкоштовно &rdquo;,"
-"тому що ці терміни мають на увазі, що 
справа у вартості, а не у свободі. "
-"Деякі загальноприйняті терміни, 
наприклад, &ldquo;піратство&rdquo;, несуть в "
-"собі точку зору, яку ви, як ми 
сподіваємося, не схвалюєте. Ці терміни "
+"&ldquo;piracy&rdquo; embody opinions we hope you won't endorse. See <a href="
+"\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Confusing Words and Phrases that are "
+"Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have a list of "
+"proper <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">translations of &ldquo;"
+"free software&rdquo;</a> into various languages."
+msgstr ""
+"Коли мова йде про вільні програми, краще 
всього уникати вживання таких "
+"термінів, як &ldquo;роздавати&rdquo; 
&ldquo;безкоштовно &rdquo;,тому що ці "
+"терміни мають на увазі, що справа у 
вартості, а не у свободі. Деякі "
+"загальноприйняті терміни, наприклад, 
&ldquo;піратство&rdquo;, несуть в собі "
+"точку зору, яку ви, як ми сподіваємося, не 
схвалюєте. Ці терміни "
 "обговорюються на сторінці <a 
href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">&ldquo;"
-"Заплутують слова та вирази, яких варто 
уникати&rdquo;</a>. У нас "
-"є також список вірних <a 
href=\"/philosophy/fs-translations.html"
-"\">перекладів словосполучення &ldquo;вільні 
програми&rdquo;</a> на різні мови."
+"Заплутують слова та вирази, яких варто 
уникати&rdquo;</a>. У нас є також "
+"список вірних <a 
href=\"/philosophy/fs-translations.html\">перекладів "
+"словосполучення &ldquo;вільні 
програми&rdquo;</a> на різні мови."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -544,29 +519,28 @@
 "Нарешті, зверніть увагу, що критерії, 
подібні тим, що прийняті в цьому "
 "визначенні вільної програми, вимагають 
обережного осмислення при "
 "трактуванні. Щоб вирішити, чи є ліцензія 
конкретної програми ліцензією "
-"вільних програм, ми оцінюємо її на основі 
цих критеріїв, визначаючи, "
-"чи задовольняє вона як їх духу, так і 
букві. Якщо ліцензія містить "
+"вільних програм, ми оцінюємо її на основі 
цих критеріїв, визначаючи, чи "
+"задовольняє вона як їх духу, так і букві. 
Якщо ліцензія містить "
 "необґрунтовані обмеження, ми відкидаємо 
її, навіть якщо ми не передбачаємо "
-"суперечності цим критеріям. Іноді вимоги 
ліцензії зачіпають "
-"проблему, яку необхідно ретельно обдумати 
і обговорити з юристом, перш "
-"чим ми зможемо вирішити, чи прийнятна ця 
вимога. Коли ми приходимо до "
-"висновку з питання, ми часто оновлюємо ці 
критерії, щоб було "
-"простіше зрозуміти, чому певні ліцензії 
задовольняють або не "
-"відповідають їм."
+"суперечності цим критеріям. Іноді вимоги 
ліцензії зачіпають проблему, яку "
+"необхідно ретельно обдумати і обговорити 
з юристом, перш чим ми зможемо "
+"вирішити, чи прийнятна ця вимога. Коли ми 
приходимо до висновку з питання, "
+"ми часто оновлюємо ці критерії, щоб було 
простіше зрозуміти, чому певні "
+"ліцензії задовольняють або не 
відповідають їм."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If you are interested in whether a specific license qualifies as a free "
 "software license, see our <a href=\"/licenses/license-list.html\">list of "
 "licenses</a>. If the license you are concerned with is not listed there, "
-"you can ask us about it by sending us email at <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Якщо ви цікавитеся, чи є конкретна 
ліцензія ліцензією вільних "
-"програм, зверніться до нашого <a 
href=\"/licenses/license-list.html\">списку "
-"ліцензій</a>. Якщо ліцензія, яка вас 
цікавить, там не вказана, ви "
-"можете запитати нас, надіславши запит за 
адресою <a href=\"mailto:";
+"you can ask us about it by sending us email at <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Якщо ви цікавитеся, чи є конкретна 
ліцензія ліцензією вільних програм, "
+"зверніться до нашого <a 
href=\"/licenses/license-list.html\">списку "
+"ліцензій</a>. Якщо ліцензія, яка вас 
цікавить, там не вказана, ви можете "
+"запитати нас, надіславши запит за адресою 
<a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -578,10 +552,9 @@
 msgstr ""
 "Якщо ви збираєтесь написати нову 
ліцензію, будь ласка, зв'яжіться спочатку з "
 "Фондом вільного програмного забезпечення 
за вказаною адресою. Збільшення "
-"кількості різних ліцензій вільних 
програм означає, що користувачам "
-"буде потрібно більше зусиль, щоб 
розібратися в них; ми, можливо, зуміємо "
-"допомогти вам підібрати існуючу ліцензію 
вільних програм, що вам "
-"підійде."
+"кількості різних ліцензій вільних 
програм означає, що користувачам буде "
+"потрібно більше зусиль, щоб розібратися в 
них; ми, можливо, зуміємо "
+"допомогти вам підібрати існуючу ліцензію 
вільних програм, що вам підійде."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -590,9 +563,8 @@
 "various practical problems."
 msgstr ""
 "Якщо це неможливо, якщо вам дійсно 
потрібна нова ліцензія, то з нашою "
-"допомогою ви зможете гарантувати, що 
ліцензія дійсно є "
-"ліцензією вільних програм і не несе в собі 
різних практичних "
-"проблем."
+"допомогою ви зможете гарантувати, що 
ліцензія дійсно є ліцензією вільних "
+"програм і не несе в собі різних практичних 
проблем."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Beyond Software"
@@ -605,20 +577,20 @@
 "effect part of the software."
 msgstr ""
 "<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">Посібники з програм 
повинні бути "
-"вільні</a> з тих же причин, за якими 
програми повинні бути вільні, "
-"а також тому, що посібники фактично є 
частиною програм."
+"вільні</a> з тих же причин, за якими 
програми повинні бути вільні, а також "
+"тому, що посібники фактично є частиною 
програм."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The same arguments also make sense for other kinds of works of practical use "
 "&mdash; that is to say, works that embody useful knowledge, such as "
-"educational works and reference works. <a "
-"href=\"http://wikipedia.org\";>Wikipedia</a> is the best-known example."
+"educational works and reference works. <a href=\"http://wikipedia.org";
+"\">Wikipedia</a> is the best-known example."
 msgstr ""
-"Ті ж самі аргументи мають сенс для інших 
різновидів прикладних "
-"творів - іншими словами, творів, які 
містять "
-"практичні знання, такі, як підручники і 
довідники. <a href=\"http://";
-"wikipedia.org\">Вікіпедія</a> - найвідоміший 
приклад."
+"Ті ж самі аргументи мають сенс для інших 
різновидів прикладних творів - "
+"іншими словами, творів, які містять 
практичні знання, такі, як підручники і "
+"довідники. <a href=\"http://wikipedia.org\";>Вікіпедія</a> - 
найвідоміший "
+"приклад."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -626,10 +598,9 @@
 "has been extended to a definition of <a href=\"http://freedomdefined.org/\";> "
 "free cultural works</a> applicable to any kind of works."
 msgstr ""
-"Будь-якого роду витвір <em>може</em> бути 
вільним, і визначення "
-"вільної програми було розширено до 
визначення <a href=\"http://";
-"freedomdefined.org/\"> вільних творів культури</a>, 
застосовного до "
-"творів будь-якого роду."
+"Будь-якого роду витвір <em>може</em> бути 
вільним, і визначення вільної "
+"програми було розширено до визначення <a 
href=\"http://freedomdefined.org/";
+"\"> вільних творів культури</a>, 
застосовного до творів будь-якого роду."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Open Source?"
@@ -641,17 +612,15 @@
 "something close (but not identical) to &ldquo;free software&rdquo;. We "
 "prefer the term &ldquo;free software&rdquo; because, once you have heard "
 "that it refers to freedom rather than price, it calls to mind freedom. The "
-"word &ldquo;open&rdquo; <a "
-"href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> never refers to "
-"freedom</a>."
-msgstr ""
-"Інша група почала вживати термін 
&ldquo;відкритий вихідний "
-"код&rdquo; для позначення близького (але не 
тотожного) &ldquo;"
-"вільним програмами&rdquo; поняття. Ми 
воліємо термін &ldquo;вільна "
-"програма&rdquo;, тому що, як тільки ви почули, 
що він відноситься до "
-"волі, а не до вартості, він стане 
нагадувати про свободу. Слово &ldquo;"
-"відкритий&rdquo; <a href=\"/philosophy/open-source-misses the 
point.html\">"
-"не має ніякого відношення до свободи</a>."
+"word &ldquo;open&rdquo; <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point."
+"html\"> never refers to freedom</a>."
+msgstr ""
+"Інша група почала вживати термін 
&ldquo;відкритий вихідний код&rdquo; для "
+"позначення близького (але не тотожного) 
&ldquo;вільним програмами&rdquo; "
+"поняття. Ми воліємо термін &ldquo;вільна 
програма&rdquo;, тому що, як тільки "
+"ви почули, що він відноситься до волі, а не 
до вартості, він стане "
+"нагадувати про свободу. Слово 
&ldquo;відкритий&rdquo; <a href=\"/philosophy/"
+"open-source-misses the point.html\">не має ніякого 
відношення до свободи</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "History"
@@ -662,89 +631,76 @@
 "From time to time we revise this Free Software Definition. Here is the list "
 "of substantive changes, along with links to show exactly what was changed."
 msgstr ""
-"Час від часу ми переглядаємо це &ldquo; 
Визначення вільної "
-"програми&rdquo;. Тут розміщений список 
істотних змін з посиланнями "
-"на сторінці, де в точності показано, що 
змінилося."
+"Час від часу ми переглядаємо це &ldquo; 
Визначення вільної програми&rdquo;. "
+"Тут розміщений список істотних змін з 
посиланнями на сторінці, де в точності "
+"показано, що змінилося."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root";
-"=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122\">Version "
-"1.122</a>: An export control requirement is a real problem if the "
-"requirement is nontrivial; otherwise it is only a potential problem."
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122\">Version 1.122</a>: An export control "
+"requirement is a real problem if the requirement is nontrivial; otherwise it "
+"is only a potential problem."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122\">Версія 1.122</a>: Вимоги 
щодо "
-"контролю експорту становлять реальну 
проблему, якщо вимога "
-"нетривіальна; в іншому випадку це лише 
потенційна проблема."
+"root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122\">Версія 1.122</a>: Вимоги 
щодо контролю "
+"експорту становлять реальну проблему, 
якщо вимога нетривіальна; в іншому "
+"випадку це лише потенційна проблема."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root";
-"=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111\">Version "
-"1.111</a>: Clarify 1.77 by saying that only retroactive "
-"<em>restrictions</em> are unacceptable. The copyright holders can always "
-"grant additional <em>permission</em> for use of the work by releasing the "
-"work in another way in parallel."
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111\">Version 1.111</a>: Clarify 1.77 by "
+"saying that only retroactive <em>restrictions</em> are unacceptable. The "
+"copyright holders can always grant additional <em>permission</em> for use of "
+"the work by releasing the work in another way in parallel."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111\">Версія 1.111</a>: 
Пояснення 1.77 "
 "висловлюванням, що тільки <em>обмеження</em> 
після факту розповсюдження "
-"неприпустимі. Правовласники можуть 
надати додатковий "
-"<em>дозвіл</em> на користування твором, 
випустивши твір "
-"паралельно іншим чином."
+"неприпустимі. Правовласники можуть 
надати додатковий <em>дозвіл</em> на "
+"користування твором, випустивши твір 
паралельно іншим чином."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root";
-"=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105\">Version "
-"1.105</a>: Reflect, in the brief statement of freedom 1, the point (already "
-"stated in version 1.80) that it includes really using your modified version "
-"for your computing."
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105\">Version 1.105</a>: Reflect, in the "
+"brief statement of freedom 1, the point (already stated in version 1.80) "
+"that it includes really using your modified version for your computing."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105\">Версія 1.105</a>: 
Відображено в "
-"короткому "
-"формулюванні волі&nbsp;1 (як уже зазначено у 
версії 1.80), що ця "
-"свобода включає у себе фактичне 
користування зміненої вами версії для "
-"своїх обчислень."
+"короткому формулюванні волі&nbsp;1 (як уже 
зазначено у версії 1.80), що ця "
+"свобода включає у себе фактичне 
користування зміненої вами версії для 
своїх "
+"обчислень."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root";
-"=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92\">Version "
-"1.92</a>: Clarify that obfuscated code does not qualify as source code."
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92\">Version 1.92</a>: Clarify that obfuscated "
+"code does not qualify as source code."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92\">Версія 1.92</a>: Пояснення, 
що "
-"заплутаний текст не вважається вихідним 
текстом."
+"root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92\">Версія 1.92</a>: Пояснення, 
що заплутаний "
+"текст не вважається вихідним текстом."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root";
-"=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90\">Version "
-"1.90</a>: Clarify that freedom 3 means the right to distribute copies of "
-"your own modified or improved version, not a right to participate in someone "
-"else's development project."
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90\">Version 1.90</a>: Clarify that freedom 3 "
+"means the right to distribute copies of your own modified or improved "
+"version, not a right to participate in someone else's development project."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90\">Версія 1.90</a>: Пояснення, 
що "
-"свобода&nbsp;3 означає право поширювати 
копії версій з вашими "
-"власними змінами і поліпшеннями, а не 
право брати участь в чужому "
-"проект по розробці."
+"свобода&nbsp;3 означає право поширювати 
копії версій з вашими власними "
+"змінами і поліпшеннями, а не право брати 
участь в чужому проект по розробці."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root";
-"=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89\">Version "
-"1.89</a>: Freedom 3 includes the right to release modified versions as free "
-"software."
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89\">Version 1.89</a>: Freedom 3 includes the "
+"right to release modified versions as free software."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89\">Версія 1.89</a>: Свобода 3 
включає право "
@@ -752,11 +708,9 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root";
-"=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80\">Version "
-"1.80</a>: Freedom 1 must be practical, not just theoretical; i.e., no "
-"tivoization."
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80\">Version 1.80</a>: Freedom 1 must be "
+"practical, not just theoretical; i.e., no tivoization."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80\">Версія 1.80</a>: Свобода 1 
повинна бути "
@@ -764,29 +718,27 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root";
-"=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77\">Version "
-"1.77</a>: Clarify that all retroactive changes to the license are "
-"unacceptable, even if it's not described as a complete replacement."
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77\">Version 1.77</a>: Clarify that all "
+"retroactive changes to the license are unacceptable, even if it's not "
+"described as a complete replacement."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77\">Версія 1.77</a>: Пояснення, 
що ніякі "
-"зміни не можуть мати зворотної сили, 
навіть якщо це не оформлено як "
-"повна зміна ліцензії."
+"зміни не можуть мати зворотної сили, 
навіть якщо це не оформлено як повна "
+"зміна ліцензії."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root";
-"=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74\">Version "
-"1.74</a>: Four clarifications of points not explicit enough, or stated in "
-"some places but not reflected everywhere:"
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74\">Version 1.74</a>: Four clarifications of "
+"points not explicit enough, or stated in some places but not reflected "
+"everywhere:"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74\">Версія 1.74</a>: Чотири 
пояснення "
-"положень, які були недостатньо явні або 
висловлювалися в деяких "
-"місцях, але не були відображені скрізь:"
+"положень, які були недостатньо явні або 
висловлювалися в деяких місцях, але "
+"не були відображені скрізь:"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid ""
@@ -794,9 +746,9 @@
 "kinds of modified versions you can release. Freedom 3 includes distributing "
 "modified versions, not just changes."
 msgstr ""
-"\"Покращення\" не означають, що ліцензія 
може істотно обмежувати те, "
-"якого роду модифікації ви можете 
випускати. Свобода &nbsp;3 включає "
-"поширення змінених версій, а не просто 
змін."
+"\"Покращення\" не означають, що ліцензія 
може істотно обмежувати те, якого "
+"роду модифікації ви можете випускати. 
Свобода &nbsp;3 включає поширення "
+"змінених версій, а не просто змін."
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid ""
@@ -816,35 +768,29 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root";
-"=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57\">Version "
-"1.57</a>: Add &quot;Beyond Software&quot; section."
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57\">Version 1.57</a>: Add &quot;Beyond "
+"Software&quot; section."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57\">Версія 1.57</a>: Додано 
розділ &quot;"
-"Крім програм&quot;."
+"root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57\">Версія 1.57</a>: Додано 
розділ &quot;Крім "
+"програм&quot;."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root";
-"=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46\">Version "
-"1.46</a>: Clarify whose purpose is significant in the freedom to run the "
-"program for any purpose."
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46\">Version 1.46</a>: Clarify whose purpose "
+"is significant in the freedom to run the program for any purpose."
 msgstr ""
-"<a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/філософія/free-sw.html?root=";
-"www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46\">Версія "
-"1.46</a>: з'ясовувати, чия мета полягає в 
значній свобода запускати "
-"програми для будь-яких цілей."
+"<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/філософія/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46\">Версія 1.46</a>: 
з'ясовувати, чия мета "
+"полягає в значній свобода запускати 
програми для будь-яких цілей."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root";
-"=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41\">Version "
-"1.41</a>: Clarify wording about contract-based licenses."
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41\">Version 1.41</a>: Clarify wording about "
+"contract-based licenses."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41\">Версія 1.41</a>: 
Зрозуміліше формулювання "
@@ -852,61 +798,55 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root";
-"=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40\">Version "
-"1.40</a>: Explain that a free license must allow to you use other available "
-"free software to create your modifications."
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40\">Version 1.40</a>: Explain that a free "
+"license must allow to you use other available free software to create your "
+"modifications."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40\">Версія 1.40</a>: Пояснення, 
що "
-"вільна ліцензія повинна дозволяти вам 
користуватися іншими доступними "
-"вільними програмами для створення своїх 
модифікацій."
+"root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40\">Версія 1.40</a>: Пояснення, 
що вільна "
+"ліцензія повинна дозволяти вам 
користуватися іншими доступними вільними "
+"програмами для створення своїх 
модифікацій."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root";
-"=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39\">Version "
-"1.39</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to provide "
-"source for versions of the software you put into public use."
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39\">Version 1.39</a>: Note that it is "
+"acceptable for a license to require you to provide source for versions of "
+"the software you put into public use."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39\">Версія 1.39</a>: 
Зауваження, що ліцензія "
-"може вимагати від вас надання вихідного 
тексту версій програм, "
-"які ви передаєте в громадське 
користування."
+"може вимагати від вас надання вихідного 
тексту версій програм, які ви "
+"передаєте в громадське користування."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root";
-"=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31\">Version "
-"1.31</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to "
-"identify yourself as the author of modifications. Other minor "
-"clarifications throughout the text."
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31\">Version 1.31</a>: Note that it is "
+"acceptable for a license to require you to identify yourself as the author "
+"of modifications. Other minor clarifications throughout the text."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31\">Версія 1.31</a>: 
Зауваження про те, що "
-"допустимо, щоб ліцензія вимагала вказівки 
вас як автора змін. "
-"Інші незначні пояснення по всьому тексту."
+"допустимо, щоб ліцензія вимагала вказівки 
вас як автора змін. Інші незначні "
+"пояснення по всьому тексту."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root";
-"=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23\">Version "
-"1.23</a>: Address potential problems related to contract-based licenses."
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23\">Version 1.23</a>: Address potential "
+"problems related to contract-based licenses."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23\">Версія 1.23</a>: Вказівка 
на "
-"потенційні проблеми, пов'язані з 
ліцензіями, заснованими на контрактах."
+"root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23\">Версія 1.23</a>: Вказівка 
на потенційні "
+"проблеми, пов'язані з ліцензіями, 
заснованими на контрактах."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root";
-"=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16\">Version "
-"1.16</a>: Explain why distribution of binaries is important."
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16\">Version 1.16</a>: Explain why "
+"distribution of binaries is important."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16\">Версія 1.16</a>: Пояснення, 
чому "
@@ -914,33 +854,30 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root";
-"=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11\">Version "
-"1.11</a>: Note that a free license may require you to send a copy of "
-"versions you distribute to the author."
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11\">Version 1.11</a>: Note that a free "
+"license may require you to send a copy of versions you distribute to the "
+"author."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11\">Версія 1.11</a>: 
Зауваження, що вільна "
-"ліцензія може вимагати від вас 
пересилання копії версій, які ви "
-"поширюєте, автору."
+"ліцензія може вимагати від вас 
пересилання копії версій, які ви поширюєте, 
"
+"автору."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "There are gaps in the version numbers shown above because there are other "
 "changes in this page that do not affect the definition as such. These "
 "changes are in other parts of the page. You can review the complete list of "
-"changes to the page through the <a "
-"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root";
-"=www&amp;view=log\">cvsweb "
-"interface</a>."
-msgstr ""
-"У номерах версій, показаних вище, є 
проміжки, тому що на цій "
-"сторінки були інші зміни, які не впливають 
на визначення як "
-"таке. Це зміни в інших частинах сторінки. 
Ви можете проаналізувати "
-"повний список змін цієї сторінки за 
допомогою <a href=\"http://web.cvs.";
-"savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log"
-"\">системи cvsweb</a>."
+"changes to the page through the <a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/";
+"viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log\">cvsweb interface</"
+"a>."
+msgstr ""
+"У номерах версій, показаних вище, є 
проміжки, тому що на цій сторінки були "
+"інші зміни, які не впливають на визначення 
як таке. Це зміни в інших "
+"частинах сторінки. Ви можете 
проаналізувати повний список змін цієї 
сторінки "
+"за допомогою <a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/";
+"free-sw.html?root=www&amp;view=log\">системи cvsweb</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -949,38 +886,37 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a "
-"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and "
-"other corrections or suggestions can be sent to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Будь ласка, надсилайте загальні запити 
фонду та GNU за адресою <a "
-"href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Наявні також <a 
href=\"/contact/"
-"\">інші способи зв'язку</a> з фондом. Звіти 
про непрацюючі посилання і "
-"інші виправлення чи пропозиції можна 
надсилати за адресою <a href=\"mailto:";
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Будь ласка, надсилайте загальні запити 
фонду та GNU за адресою <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Наявні також 
<a href=\"/"
+"contact/\">інші способи зв'язку</a> з фондом. 
Звіти про непрацюючі посилання "
+"і інші виправлення чи пропозиції можна 
надсилати за адресою <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
+#
+#
+#
 #. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
 #.     replace it with the translation of these two:
-#
 #.     We work hard and do our best to provide accurate, good quality
 #.     translations. However, we are not exempt from imperfection.
 #.     Please send your comments and general suggestions in this regard
 #.     to <a href="mailto:address@hidden";>
-#
 #.     &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
-#
 #.     <p>For information on coordinating and submitting translations of
 #.     our web pages, see <a
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please see the <a "
-"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
-"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
 msgstr ""
 "Ми намагалися зробити цей переклад точним 
та якісним, але виключити "
 "можливість помилки ми не можемо. 
Надсилайте, будь ласка, свої зауваження і "
@@ -995,14 +931,13 @@
 "Foundation, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, 2012, 2013 Фонд 
вільного "
-"програмного "
-"забезпечення, Inc."
+"програмного забезпечення, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" "
-"href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons "
-"Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
 "Ця сторінка доступна на умовах <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.uk\">ліцензії Creative 
"
@@ -1019,5 +954,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Оновлено:"
-
-

Index: philosophy/po/why-free.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-free.translist,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- philosophy/po/why-free.translist  30 Apr 2013 20:28:16 -0000   1.10
+++ philosophy/po/why-free.translist  24 Sep 2013 05:58:39 -0000   1.11
@@ -29,6 +29,7 @@
 <span dir="ltr"><a lang="ru" hreflang="ru" 
href="/philosophy/why-free.ru.html">русский</a>&nbsp;[ru]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ta" hreflang="ta" 
href="/philosophy/why-free.ta.html">தமிழ்</a>&nbsp;[ta]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="tr" hreflang="tr" 
href="/philosophy/why-free.tr.html">Türkçe</a>&nbsp;[tr]</span>&nbsp;&nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="uk" hreflang="uk" 
href="/philosophy/why-free.uk.html">українська</a>&nbsp;[uk]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="zh-tw" hreflang="zh-tw" 
href="/philosophy/why-free.zh-tw.html">繁體中文</a>&nbsp;[zh-tw]</span>&nbsp;&nbsp;
 </p>
 </div>' -->

Index: philosophy/po/why-free.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-free.uk.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/why-free.uk.po    24 Sep 2013 05:29:31 -0000   1.1
+++ philosophy/po/why-free.uk.po    24 Sep 2013 05:58:39 -0000   1.2
@@ -10,12 +10,12 @@
 "PO-Revision-Date: 2013-09-23 21:35+0300\n"
 "Last-Translator: Andriy Bandura <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <address@hidden>\n"
+"Language: uk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: ENCODING"
-"Language: uk\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<"
-"=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Content-Transfer-Encoding: ENCODINGLanguage: uk\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.5\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -40,8 +40,7 @@
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
-"by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard "
-"Stallman</strong></a>"
+"by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Річард 
Столмен</strong></a>"
 
@@ -63,26 +62,25 @@
 "only ones who can copy and modify the software that we use."
 msgstr ""
 "Не всі хочуть, щоб це стало легшим. Система 
авторського права приписує "
-"комп'ютерним програмам &ldquo;власників&rdquo;, 
більшість з яких "
-"прагне позбавити інше суспільство 
потенційних вигод від програми. Вони "
-"хотіли б, щоб тільки вони могли копіювати 
і модифікувати програми, "
-"якими ми користуємося."
+"комп'ютерним програмам &ldquo;власників&rdquo;, 
більшість з яких прагне "
+"позбавити інше суспільство потенційних 
вигод від програми. Вони хотіли б, "
+"щоб тільки вони могли копіювати і 
модифікувати програми, якими ми "
+"користуємося."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
-"The copyright system grew up with printing&mdash;a technology for "
-"mass-production copying. Copyright fit in well with this technology because "
-"it restricted only the mass producers of copies. It did not take freedom "
-"away from readers of books. An ordinary reader, who did not own a printing "
+"The copyright system grew up with printing&mdash;a technology for mass-"
+"production copying. Copyright fit in well with this technology because it "
+"restricted only the mass producers of copies. It did not take freedom away "
+"from readers of books. An ordinary reader, who did not own a printing "
 "press, could copy books only with pen and ink, and few readers were sued for "
 "that."
 msgstr ""
 "Система авторського права розвивалася 
разом з друкарством&nbsp;&mdash;"
 "технікою масового копіювання. Авторське 
право добре підходило до цієї "
-"техніки, тому що воно обмежувало тільки 
масових виробників копій. "
-"Воно не забирало свободу у читачів книг. 
Звичайний читач не володів "
-"друкарським верстатом, міг копіювати 
книги тільки пером і чорнилом, і не "
-"багато "
+"техніки, тому що воно обмежувало тільки 
масових виробників копій. Воно не "
+"забирало свободу у читачів книг. 
Звичайний читач не володів друкарським "
+"верстатом, міг копіювати книги тільки 
пером і чорнилом, і не багато "
 "знайдеться читачів, яких притягли за це до 
відповідальності."
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -95,21 +93,20 @@
 "practices of the Software Publishers Association (SPA):"
 msgstr ""
 "Цифрова техніка гнучкіша, ніж друкарський 
верстат: коли інформація "
-"представлена в цифровій формі, її легко 
копіювати для обміну з іншими. "
-"Через цю гнучкість система, подібна 
авторському праву, погано "
-"підходить до цієї техніки. Це стало 
причиною посилення усіх "
-"огидних драконівських заходів, що 
застосовуються зараз тими, хто потребує "
-"дотримання авторських прав на програми. Р
озглянемо наступні чотири прийоми, "
-"які "
-"практикуються Асоціацією видавців 
програм (SPA):"
+"представлена в цифровій формі, її легко 
копіювати для обміну з іншими. Через "
+"цю гнучкість система, подібна авторському 
праву, погано підходить до цієї "
+"техніки. Це стало причиною посилення усіх 
огидних драконівських заходів, що "
+"застосовуються зараз тими, хто потребує 
дотримання авторських прав на "
+"програми. Розглянемо наступні чотири 
прийоми, які практикуються Асоціацією "
+"видавців програм (SPA):"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "Massive propaganda saying it is wrong to disobey the owners to help your "
 "friend."
 msgstr ""
-"Посилена пропаганда того, що порушувати 
вимоги правовласників, щоб "
-"допомогти своїм знайомим, погано."
+"Посилена пропаганда того, що порушувати 
вимоги правовласників, щоб допомогти "
+"своїм знайомим, погано."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -121,9 +118,8 @@
 "Raids (with police help) on offices and schools, in which people are told "
 "they must prove they are innocent of illegal copying."
 msgstr ""
-"Обходи (за підтримки поліції) шкіл і 
підприємств, у процесі яких від "
-"людей вимагають, щоб вони доводили свою 
невинуватість у незаконному "
-"копіюванні."
+"Обходи (за підтримки поліції) шкіл і 
підприємств, у процесі яких від людей "
+"вимагають, щоб вони доводили свою 
невинуватість у незаконному копіюванні."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -133,12 +129,12 @@
 "any), but merely for leaving copying facilities unguarded and failing to "
 "censor their use.<a href=\"#footnote1\">[1]</a>"
 msgstr ""
-"Переслідування (державними органами США 
на вимогу SPA) таких людей, "
-"як Девід Ла-Макхія <acronym 
title=\"Массачусетський технологічний"
-"інститут\">MIT</acronym>, не за копіювання 
програм (він не звинувачувався в "
-"копіювання жодних програм), а просто за те, 
що він залишив засоби "
-"копіювання без охорони і не забезпечив 
нагляду за їх використанням<a href="
-"\"#footnote1\">[1]</a>."
+"Переслідування (державними органами США 
на вимогу SPA) таких людей, як Девід "
+"Ла-Макхія <acronym title=\"Массачусетський тех
нологічнийінститут\">MIT</"
+"acronym>, не за копіювання програм (він не 
звинувачувався в копіювання "
+"жодних програм), а просто за те, що він 
залишив засоби копіювання без "
+"охорони і не забезпечив нагляду за їх 
використанням<a href=\"#footnote1\">[1]"
+"</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -152,23 +148,21 @@
 "same harshness."
 msgstr ""
 "Вся ця практика нагадує ту, що 
застосовувалася в колишньому Радянському "
-"Союзі, "
-"де до кожної копіювальної установки була 
приставлена охорона, аби "
+"Союзі, де до кожної копіювальної 
установки була приставлена охорона, аби "
 "запобігти забороненому копіюванню, і де 
приватні особи повинні були "
 "копіювати інформацію таємно і передавати 
її з рук у руки як самвидав. "
 "Різниця, звичайно, є: причини контролю 
інформації в Радянському Союзі були "
-"політичними; у США ці причини економічні. 
Але на нас впливають "
-"дії, а не мотиви. Будь-яка спроба блокувати 
обмін інформацією, незважаючи "
-"на причини, призводить до одних і тих же 
методів і до одного і "
-"того ж суворого режиму."
+"політичними; у США ці причини економічні. 
Але на нас впливають дії, а не "
+"мотиви. Будь-яка спроба блокувати обмін 
інформацією, незважаючи на причини, "
+"призводить до одних і тих же методів і до 
одного і того ж суворого режиму."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Owners make several kinds of arguments for giving them the power to control "
 "how we use information:"
 msgstr ""
-"Власники наводять аргументи декількох 
типів на користь надання їм "
-"права контролювати наше користування 
інформацією:"
+"Власники наводять аргументи декількох 
типів на користь надання їм права "
+"контролювати наше користування 
інформацією:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Name calling."
@@ -182,10 +176,10 @@
 "public&mdash;a simplistic analogy between programs and physical objects."
 msgstr ""
 "Власники користуються крикливими 
виразами, наприклад, &ldquo; "
-"піратство&rdquo; &ldquo;крадіжка&rdquo;, а також 
професійними "
-"термінами, наприклад, &ldquo;інтелектуальна 
власність&rdquo; і &ldquo; "
-"збиток&rdquo;, щоб запропонувати суспільству 
певний спосіб мислення&nbsp; "
-"&mdash; примітивну аналогію між програмами і 
фізичними об'єктами."
+"піратство&rdquo; &ldquo;крадіжка&rdquo;, а також 
професійними термінами, "
+"наприклад, &ldquo;інтелектуальна 
власність&rdquo; і &ldquo; збиток&rdquo;, "
+"щоб запропонувати суспільству певний 
спосіб мислення&nbsp; &mdash; "
+"примітивну аналогію між програмами і 
фізичними об'єктами."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -194,10 +188,10 @@
 "don't directly apply to <em>making a copy</em> of something. But the owners "
 "ask us to apply them anyway."
 msgstr ""
-"Наші думки і уявлення про власність на 
матеріальні об'єкти "
-"зосереджені на тому, чи вірно <em>забирати 
об'єкт</em> у когось "
-"іншого. Вони не стосуються безпосередньо 
до <em>відтворення</em> "
-"чого-небудь. Але власники просять нас все 
одно користуватися ними."
+"Наші думки і уявлення про власність на 
матеріальні об'єкти зосереджені на "
+"тому, чи вірно <em>забирати об'єкт</em> у 
когось іншого. Вони не стосуються "
+"безпосередньо до <em>відтворення</em> 
чого-небудь. Але власники просять нас "
+"все одно користуватися ними."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Exaggeration."
@@ -212,11 +206,10 @@
 "owner."
 msgstr ""
 "Власники кажуть, що їм наноситься 
&ldquo;шкода&rdquo; або що вони несуть "
-"&ldquo;економічні втрати&rdquo;, коли 
користувачі самі копіюють "
-"програми. Але копіювання не чинить прямої 
дії на власника і "
-"нікому не шкодить. Власник може втратити 
лише у випадку, коли особа, яка "
-"зробила "
-"копію, в іншому випадку заплатила б за неї 
власнику."
+"&ldquo;економічні втрати&rdquo;, коли 
користувачі самі копіюють програми. "
+"Але копіювання не чинить прямої дії на 
власника і нікому не шкодить. Власник "
+"може втратити лише у випадку, коли особа, 
яка зробила копію, в іншому "
+"випадку заплатила б за неї власнику."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -224,10 +217,9 @@
 "Yet the owners compute their &ldquo;losses&rdquo; as if each and every one "
 "would have bought a copy. That is exaggeration&mdash;to put it kindly."
 msgstr ""
-"Нескладне міркування показує, що 
більшість таких людей не купили б "
-"копій. Тим не менш власники обчислюють 
свої &ldquo;втрати&rdquo; виходячи з "
-"того, що кожен придбав би копію. Це 
перебільшення&nbsp;&nbsp; м'яко "
-"кажучи."
+"Нескладне міркування показує, що 
більшість таких людей не купили б копій. "
+"Тим не менш власники обчислюють свої 
&ldquo;втрати&rdquo; виходячи з того, "
+"що кожен придбав би копію. Це 
перебільшення&nbsp;&nbsp; м'яко кажучи."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "The law."
@@ -244,8 +236,8 @@
 "Власники часто описують закон в його 
сучасному стані, а також суворі "
 "покарання, якими вони можуть нам 
загрожувати. Неявно цей підхід передбачає, "
 "що сьогоднішні закони незаперечно 
відображають картину моральності &nbsp; "
-"&mdash; і в той же час нас спонукають 
розглядати ці покарання як "
-"наукові факти, в яких ніхто не винен."
+"&mdash; і в той же час нас спонукають 
розглядати ці покарання як наукові "
+"факти, в яких ніхто не винен."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -262,12 +254,10 @@
 "black person to sit in the front of a bus; but only racists would say "
 "sitting there was wrong."
 msgstr ""
-"Добро і зло не визначаються законом - 
тривіальний факт. "
-"Кожному американцеві повинно бути відомо, 
що в п'ятдесяті роки "
-"XX&nbsp;століття "
-"у багатьох штатах за законом неграм не 
можна було сідати в передній частині "
-"автобуса; але тільки расисти могли б 
стверджувати, що таке сидіння - це "
-"погано."
+"Добро і зло не визначаються законом - 
тривіальний факт. Кожному американцеві "
+"повинно бути відомо, що в п'ятдесяті роки 
XX&nbsp;століття у багатьох штатах "
+"за законом неграм не можна було сідати в 
передній частині автобуса; але "
+"тільки расисти могли б стверджувати, що 
таке сидіння - це погано."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Natural rights."
@@ -283,12 +273,11 @@
 "discrepancy.)"
 msgstr ""
 "Автори часто претендують на особливий 
зв'язок з програмами, які вони "
-"написали. "
-"Далі вони стверджують, як наслідок, що їх 
інтереси і бажання щодо "
+"написали. Далі вони стверджують, як 
наслідок, що їх інтереси і бажання щодо "
 "програми просто переважають інтереси та 
бажання всіх інших&nbsp;&mdash; і "
 "навіть інтереси і бажання всього іншого 
світу. (Як правило, права на "
-"програми належать компаніям, а не авторам, 
але вважається, що ми не "
-"повинні звертати уваги на цю 
невідповідність.)"
+"програми належать компаніям, а не авторам, 
але вважається, що ми не повинні "
+"звертати уваги на цю невідповідність.)"
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -305,8 +294,8 @@
 "But people in general are only likely to feel any sympathy with the natural "
 "rights claims for two reasons."
 msgstr ""
-"Але взагалі люди мають схильність 
співчувати претензіями на природні "
-"права лише з двох причин."
+"Але взагалі люди мають схильність 
співчувати претензіями на природні права "
+"лише з двох причин."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -317,11 +306,10 @@
 "distinction between us is enough to tip the ethical balance."
 msgstr ""
 "Перша причина&nbsp;&nbsp; занадто далеко 
зайшла аналогія з матеріальними "
-"об'єктами. Коли я готую макарони, я дійсно 
заперечую проти того, "
-"щоб їх з'їв хтось інший, бо тоді їх не зможу 
з'їсти я. Це "
-"дія приносить мені в точності стільки ж 
шкоди, як йому "
-"користі; тільки один з нас може з'їсти 
макарони, так що питання "
-"у тому, хто це буде. Найменшої відмінності 
між нами досить, "
+"об'єктами. Коли я готую макарони, я дійсно 
заперечую проти того, щоб їх з'їв "
+"хтось інший, бо тоді їх не зможу з'їсти я. 
Це дія приносить мені в точності "
+"стільки ж шкоди, як йому користі; тільки 
один з нас може з'їсти макарони, "
+"так що питання у тому, хто це буде. 
Найменшої відмінності між нами досить, "
 "щоб похитнути етичну рівновагу."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
@@ -331,19 +319,19 @@
 "your friend much more than it affects me. I shouldn't have the power to "
 "tell you not to do these things. No one should."
 msgstr ""
-"Але якщо програму, яку я написав, 
виконуєте або допрацьовуєте ви, то "
-"вас це стосується прямо, а мене тільки 
побічно. Якщо ви передаєте копію "
-"своєму знайомому, це набагато більше 
стосується вас і вашого знайомого, ніж "
-"мене. У мене не повинно бути права 
забороняти вам робити це. Ні в кого не "
-"повинно бути."
+"Але якщо програму, яку я написав, 
виконуєте або допрацьовуєте ви, то вас це "
+"стосується прямо, а мене тільки побічно. 
Якщо ви передаєте копію своєму "
+"знайомому, це набагато більше стосується 
вас і вашого знайомого, ніж мене. У "
+"мене не повинно бути права забороняти вам 
робити це. Ні в кого не повинно "
+"бути."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
 "The second reason is that people have been told that natural rights for "
 "authors is the accepted and unquestioned tradition of our society."
 msgstr ""
-"Друга причина - людям сказали, що природні 
права "
-"авторів - це загальноприйнята й непорушна 
традиція нашого суспільства."
+"Друга причина - людям сказали, що природні 
права авторів - це "
+"загальноприйнята й непорушна традиція 
нашого суспільства."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -356,15 +344,14 @@
 "authors somewhat, and publishers more, but that is intended as a means of "
 "modifying their behavior."
 msgstr ""
-"Історично вірно протилежне. Думка про 
природні права авторів "
-"пропонувалася і була свідомо відкинута, 
коли створювалася Конституція "
-"США. Ось чому Конституція тільки 
<em>допускає</em> систему авторського "
-"права, а не <em>вимагає</em> її існування; ось 
чому в Конституції "
-"сказано, що авторське право має бути 
тимчасовим. Там також зазначено, що "
-"призначення авторського права&nbsp;&nbsp; 
сприяння прогресу, а не "
-"винагорода авторів. Авторське право 
деякою мірою винагороджує авторів "
-"(а ще більше&nbsp;&nbsp; видавців), але це 
вводиться як засіб змінити "
-"їхню поведінку."
+"Історично вірно протилежне. Думка про 
природні права авторів пропонувалася і "
+"була свідомо відкинута, коли створювалася 
Конституція США. Ось чому "
+"Конституція тільки <em>допускає</em> систему 
авторського права, а не "
+"<em>вимагає</em> її існування; ось чому в 
Конституції сказано, що авторське "
+"право має бути тимчасовим. Там також 
зазначено, що призначення авторського "
+"права&nbsp;&nbsp; сприяння прогресу, а не 
винагорода авторів. Авторське "
+"право деякою мірою винагороджує авторів 
(а ще більше&nbsp;&nbsp; видавців), "
+"але це вводиться як засіб змінити їхню 
поведінку."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -372,9 +359,9 @@
 "the natural rights of the public&mdash;and that this can only be justified "
 "for the public's sake."
 msgstr ""
-"Насправді установлена традиція нашого 
суспільства полягає в тому, "
-"що авторське право втручається в природні 
права громадськості "
-" і що це можна виправдати тільки 
інтересами громадськості."
+"Насправді установлена традиція нашого 
суспільства полягає в тому, що "
+"авторське право втручається в природні 
права громадськості і що це можна "
+"виправдати тільки інтересами 
громадськості."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Economics."
@@ -385,8 +372,8 @@
 "The final argument made for having owners of software is that this leads to "
 "production of more software."
 msgstr ""
-"Завершальний аргумент на користь 
власників програм - це "
-"призводить до виробництва більшої 
кількості програм."
+"Завершальний аргумент на користь 
власників програм - це призводить до "
+"виробництва більшої кількості програм."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -395,10 +382,10 @@
 "software. And it is empirically clear that people will produce more of "
 "something if they are well paid for doing so."
 msgstr ""
-"На відміну від інших, цей аргумент 
принаймні передбачає правовий "
-"підхід до проблеми. Він апелює до розумної 
мети - задоволення "
-"потреб користувачів програм. І емпірично 
ясно, що люди будуть робити "
-"більше продукції, якщо їм за це добре 
платять."
+"На відміну від інших, цей аргумент 
принаймні передбачає правовий підхід до "
+"проблеми. Він апелює до розумної мети - 
задоволення потреб користувачів "
+"програм. І емпірично ясно, що люди будуть 
робити більше продукції, якщо їм "
+"за це добре платять."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -407,10 +394,10 @@
 "that <em>production of software</em> is what we want, whether the software "
 "has owners or not."
 msgstr ""
-"Але у економічного аргументу є вада: він 
заснований на припущенні, що "
-"вся різниця у тому, скільки грошей ми 
повинні заплатити. Він "
-"припускає, що нам потрібно <em>виробництво 
програм</em>, незалежно від "
-"того, є у програм власники чи ні."
+"Але у економічного аргументу є вада: він 
заснований на припущенні, що вся "
+"різниця у тому, скільки грошей ми повинні 
заплатити. Він припускає, що нам "
+"потрібно <em>виробництво програм</em>, 
незалежно від того, є у програм "
+"власники чи ні."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -423,14 +410,14 @@
 "sandwich from an owner or not cannot directly affect anything but the amount "
 "of money you have afterwards."
 msgstr ""
-"Люди охоче приймають це припущення, тому 
що воно відповідає нашим "
-"знанням про матеріальні об'єкти. 
Наприклад, уявімо собі бутерброд. "
-"Допустимо, ви можете отримати 
еквівалентний бутерброд безкоштовно або 
за "
-"гроші. Якщо це так, то вся різниця полягає 
у сумі, яку ви "
-"заплатите. Купите ви його чи ні, у 
бутерброда буде той же смак, та ж "
-"харчова цінність, і в обох випадках ви 
можете з'їсти його тільки один раз. "
-"Те, чи отримаєте ви бутерброд від власника 
або ні, не може прямо впливати ні "
-"на що, крім суми грошей, яка після цього у 
вас залишиться."
+"Люди охоче приймають це припущення, тому 
що воно відповідає нашим знанням "
+"про матеріальні об'єкти. Наприклад, уявімо 
собі бутерброд. Допустимо, ви "
+"можете отримати еквівалентний бутерброд 
безкоштовно або за гроші. Якщо це "
+"так, то вся різниця полягає у сумі, яку ви 
заплатите. Купите ви його чи ні, "
+"у бутерброда буде той же смак, та ж харчова 
цінність, і в обох випадках ви "
+"можете з'їсти його тільки один раз. Те, чи 
отримаєте ви бутерброд від "
+"власника або ні, не може прямо впливати ні 
на що, крім суми грошей, яка "
+"після цього у вас залишиться."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -451,11 +438,10 @@
 "intangible ethical pollution that affects us all."
 msgstr ""
 "Але якщо власник є у програми, то це сильно 
впливає на її сутність та на те, "
-"що ви можете робити з копією, якщо 
придбаєте її. Різниця не тільки в "
-"грошах. Система володіння програмами заох
очує власників програм до "
-"виробництва&nbsp;&mdash; але не того, що 
суспільству потрібно насправді. І "
-"це призводить до відчутного етичного 
забруднення, яке впливає на "
-"всіх нас."
+"що ви можете робити з копією, якщо 
придбаєте її. Різниця не тільки в грошах. "
+"Система володіння програмами заохочує 
власників програм до виробництва&nbsp;"
+"&mdash; але не того, що суспільству потрібно 
насправді. І це призводить до "
+"відчутного етичного забруднення, яке 
впливає на всіх нас."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -465,12 +451,10 @@
 "black box that we can't study or change."
 msgstr ""
 "Що потрібно суспільству? Йому потрібна 
інформація, яка по-справжньому "
-"доступна його "
-"членам - наприклад, програми, які люди 
можуть читати, "
-"виправляти, допрацьовувати та 
вдосконалювати, а не тільки виконувати. Але 
від "
-"власників "
-"програм ми отримуємо, як правило, чорний 
ящик, який не можна ані вивчати, "
-"ані змінювати."
+"доступна його членам - наприклад, 
програми, які люди можуть читати, "
+"виправляти, допрацьовувати та 
вдосконалювати, а не тільки виконувати. Але 
"
+"від власників програм ми отримуємо, як 
правило, чорний ящик, який не можна "
+"ані вивчати, ані змінювати."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -488,14 +472,14 @@
 "society's civic spirit."
 msgstr ""
 "І, що найважливіше, суспільству потрібно 
заохочувати дух добровільного "
-"співробітництва в громадянах. Коли 
власники програм кажуть нам, що "
-"природна допомогу своєму 
ближньому&nbsp;&mdash; це "
-"піратство&rdquo;, вони отруюють громадянську 
атмосферу нашого суспільства."
+"співробітництва в громадянах. Коли 
власники програм кажуть нам, що природна "
+"допомогу своєму ближньому&nbsp;&mdash; це 
піратство&rdquo;, вони отруюють "
+"громадянську атмосферу нашого 
суспільства."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
-"This is why we say that <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
-"software</a> is a matter of freedom, not price."
+"This is why we say that <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</"
+"a> is a matter of freedom, not price."
 msgstr ""
 "Ось чому ми говоримо, що сутність <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html"
 "\">вільних програм</a>&nbsp;&mdash; у свободі, а не 
в ціні."
@@ -508,8 +492,7 @@
 "write, we need to raise funds."
 msgstr ""
 "Економічний аргумент на користь 
власників є помилковим, але економічний "
-"аспект "
-"реальний. Деякі пишуть корисні програми 
заради власного задоволення "
+"аспект реальний. Деякі пишуть корисні 
програми заради власного задоволення "
 "або захоплення і любові; але якщо нам 
потрібно більше програм, ніж пишуть ці "
 "люди, необхідно збирати кошти."
 
@@ -520,10 +503,10 @@
 "typical income is plenty of incentive to do many jobs that are less "
 "satisfying than programming."
 msgstr ""
-"З вісімдесятих років XX&nbsp;століття 
розробники вільних програм "
-"випробували з деяким успіхом різні методи 
збору коштів. Робити когось "
-" багатим не потрібно; середній дохід з 
надлишком дає стимул для багатьох "
-"занять, менш вдячних, ніж програмування."
+"З вісімдесятих років XX&nbsp;століття 
розробники вільних програм випробували "
+"з деяким успіхом різні методи збору 
коштів. Робити когось багатим не "
+"потрібно; середній дохід з надлишком дає 
стимул для багатьох занять, менш "
+"вдячних, ніж програмування."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -536,11 +519,10 @@
 msgstr ""
 "Довгі роки&nbsp;&mdash; до тих пір, поки 
членські внески не зробили це "
 "непотрібним&nbsp;&nbsp; я заробляв на життя 
замовленими поліпшеннями вільних "
-"програм, які я написав. Кожне поліпшення 
додавалося в стандартно "
-"випущену версію і таким чином зрештою 
ставало доступним "
-"звичайній публіці. Клієнти платили мені, 
щоб я працював над потрібними їм "
-"поліпшеннями, а не над особливостями, які 
я в іншому випадку вважав би "
-"найбільш пріоритетними."
+"програм, які я написав. Кожне поліпшення 
додавалося в стандартно випущену "
+"версію і таким чином зрештою ставало 
доступним звичайній публіці. Клієнти "
+"платили мені, щоб я працював над 
потрібними їм поліпшеннями, а не над "
+"особливостями, які я в іншому випадку 
вважав би найбільш пріоритетними."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -549,11 +531,11 @@
 "percent of its staff activity was free software development&mdash;a "
 "respectable percentage for a software company."
 msgstr ""
-"Деякі розробники вільних програм 
заробляли гроші продажем послуг "
-"за підтримку. У 1994&nbsp;році, за оцінками 
групи підтримки Cygnus у складі "
-"приблизно 50&nbsp;співробітників близько 
15&nbsp;відсотків діяльності "
-"їх персоналу становила розробка вільних 
програм&nbsp;&nbsp; солідний "
-"відсоток для компанії, що працює над 
програмами."
+"Деякі розробники вільних програм 
заробляли гроші продажем послуг за "
+"підтримку. У 1994&nbsp;році, за оцінками групи 
підтримки Cygnus у складі "
+"приблизно 50&nbsp;співробітників близько 
15&nbsp;відсотків діяльності їх "
+"персоналу становила розробка вільних 
програм&nbsp;&nbsp; солідний відсоток "
+"для компанії, що працює над програмами."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -564,28 +546,27 @@
 "continued since then by a company formed specifically for the purpose."
 msgstr ""
 "На початку 90&nbsp;років XX&nbsp;століття група 
компаній, що включає Intel, "
-"Motorola, Texas Instruments і Analog Devices, об'єдналися, щоб "
-"фінансувати розробку компілятора GNU Сі. Р
озробка GCC досі в "
-"основному ведеться платними 
розробниками. ВПС США в дев'яностих роках "
-"виділили кошти на компілятор GNU мови Ада, і 
з тих пір розробку "
-"продовжувала компанія, сформована 
спеціально для цієї мети."
+"Motorola, Texas Instruments і Analog Devices, об'єдналися, щоб 
фінансувати "
+"розробку компілятора GNU Сі. Розробка GCC 
досі в основному ведеться платними "
+"розробниками. ВПС США в дев'яностих роках 
виділили кошти на компілятор GNU "
+"мови Ада, і з тих пір розробку 
продовжувала компанія, сформована 
спеціально "
+"для цієї мети."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
-"The free software movement is still small, but the example of "
-"listener-supported radio in the US shows it's possible to support a large "
-"activity without forcing each user to pay."
+"The free software movement is still small, but the example of listener-"
+"supported radio in the US shows it's possible to support a large activity "
+"without forcing each user to pay."
 msgstr ""
-"Рух за вільне програмне забезпечення все 
ще невеликий, але в США "
-"приклад радіостанцій, підтримуваних слух
ачами, показує, що можна "
-"підтримувати широкомасштабну діяльність, 
не змушуючи платити кожного "
-"користувача."
+"Рух за вільне програмне забезпечення все 
ще невеликий, але в США приклад "
+"радіостанцій, підтримуваних слухачами, 
показує, що можна підтримувати "
+"широкомасштабну діяльність, не змушуючи 
платити кожного користувача."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
-"As a computer user today, you may find yourself using a <a "
-"href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary</a> "
-"program. If your friend asks to make a copy, it would be wrong to refuse. "
+"As a computer user today, you may find yourself using a <a href=\"/"
+"philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary</a> program. "
+"If your friend asks to make a copy, it would be wrong to refuse. "
 "Cooperation is more important than copyright. But underground, closet "
 "cooperation does not make for a good society. A person should aspire to "
 "live an upright life openly with pride, and this means saying no to "
@@ -593,11 +574,11 @@
 msgstr ""
 "Сьогодні, будучи користувачем 
комп'ютерів, ви можете виявити, що "
 "користуєтеся <a 
href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware"
-"\">невільною</a> програмою. Якщо ваш 
знайомий просить у вас скопіювати "
-"її, то відмовити було б недобре. Співпраця 
важливіше, ніж авторське "
-"право. Але підпільна, потайна співпраця не 
веде до здорового суспільства. "
-"Людина повинна прагнути жити чесним 
життям, відкрито й гордо, а, "
-"отже, потрібно сказати &ldquo;ні&rdquo; 
невільним програмам."
+"\">невільною</a> програмою. Якщо ваш 
знайомий просить у вас скопіювати її, "
+"то відмовити було б недобре. Співпраця 
важливіше, ніж авторське право. Але "
+"підпільна, потайна співпраця не веде до 
здорового суспільства. Людина "
+"повинна прагнути жити чесним життям, 
відкрито й гордо, а, отже, потрібно "
+"сказати &ldquo;ні&rdquo; невільним програмам."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -606,11 +587,10 @@
 "to teach your students with it. You deserve to be able to hire your "
 "favorite programmer to fix it when it breaks."
 msgstr ""
-"Ви гідні можливості співпрацювати 
відкрито і вільно з іншими людьми, "
-"які користуються програмами. Ви гідні 
можливості дізнаватися, як "
-"працюють програми, і вчити на них своїх 
студентів. Ви гідні можливості "
-"найняти свого улюбленого програміста, щоб 
виправити програму, коли вона "
-"несправна."
+"Ви гідні можливості співпрацювати 
відкрито і вільно з іншими людьми, які "
+"користуються програмами. Ви гідні 
можливості дізнаватися, як працюють "
+"програми, і вчити на них своїх студентів. 
Ви гідні можливості найняти свого "
+"улюбленого програміста, щоб виправити 
програму, коли вона несправна."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "You deserve free software."
@@ -626,14 +606,12 @@
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid ""
-"This essay is published in <a "
-"href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/\";><cite>Free "
-"Software, Free Society: The Selected Essays of Richard "
-"M. Stallman</cite></a>."
-msgstr ""
-"Цей нарис був опублікований у книзі <a 
href=\"http://shop.fsf.org/product/free";
-"-"
-"software-free-society/\"><cite>Вільні програми&nbsp;&nbsp; 
вільне "
+"This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
+"Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
+msgstr ""
+"Цей нарис був опублікований у книзі <a 
href=\"http://shop.fsf.org/product/";
+"free-software-free-society/\"><cite>Вільні програми&nbsp;&nbsp; 
вільне "
 "суспільство: Вибрані нариси Р
ічарда&nbsp;М.&nbsp;Столмена</cite></a>"
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -643,18 +621,18 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a "
-"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
 msgstr ""
 "Будь ласка, надсилайте запити фонду та GNU 
за адресою <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Є також <a href=\"/contact/"
-"\">інші способи зв'язатися</a> з фондом."
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Є також <a 
href=\"/contact/\">інші "
+"способи зв'язатися</a> з фондом."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
 "Будь ласка, надсилайте звіти про невірні 
посилання і інші виправлення або "
 "пропозиції за адресою <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
@@ -662,9 +640,9 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please see the <a "
-"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
-"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
 msgstr ""
 "Ми намагалися зробити цей переклад точним 
та якісним, але виключити "
 "можливість помилки ми не можемо. 
Надсилайте, будь ласка, свої зауваження і "
@@ -679,9 +657,9 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" "
-"href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons "
-"Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
 "Ця сторінка доступна на умовах <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ru\">ліцензії Creative 
"
@@ -698,5 +676,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Оновлено:"
-
-

Index: server/gnun/compendia/compendium.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/gnun/compendia/compendium.uk.po,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- server/gnun/compendia/compendium.uk.po   22 Sep 2013 03:58:31 -0000   
1.32
+++ server/gnun/compendia/compendium.uk.po   24 Sep 2013 05:58:39 -0000   
1.33
@@ -144,6 +144,9 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
+"Будь ласка, надсилайте звіти про невірні 
посилання і інші виправлення або "
+"пропозиції за адресою <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <p>
@@ -157,6 +160,8 @@
 "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
 "Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
 msgstr ""
+"GNU, FSF, Фонд вільного програмного 
забезпечення Linux, Emacs, GCC, Unix, "
+"вільні програми, операційна система, ядро 
GNU HURD, GNU HURD, Hurd"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
@@ -244,15 +249,19 @@
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
 "contact</a> the FSF."
 msgstr ""
+"Будь ласка, надсилайте запити фонду та GNU 
за адресою <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Є також <a 
href=\"/contact/\">інші "
+"способи зв'язатися</a> з фондом."
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Footnotes"
-msgstr ""
+msgstr "Виноски"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Річард 
Столмен</strong></a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "This picture is available in the following formats:"

Index: education/education.uk.html
===================================================================
RCS file: education/education.uk.html
diff -N education/education.uk.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/education.uk.html 24 Sep 2013 05:58:37 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,198 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/html5-header.uk.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+ <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/education/education.en.html" -->
+
+<title>Вільні програми і освіта - Проект GNU - 
Фонд вільного програмного
+забезпечення</title>
+
+<!--#include virtual="/education/po/education.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.uk.html" -->
+<div id="education-content">      
+<h2>Вільні програми і освіта</h2>
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+ <li><a href="/education/edu-contents.html">Зміст розділу</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-cases.html">Аналіз 
випадків</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-projects.html">Освітні 
матеріали</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-projects.html">Освітні 
проекти</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-faq.html">Питання і 
відповіді</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-team.html">Команда освіти</a></li>
+</ul>
+
+<!-- end edu navigation bar -->
+</div> 
+
+<!-- id="education-content" -->
+<div style="text-align: center; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; 
+background-color: #fcc76f; color: #000000; padding: 0.5em;">Ми 
шукаємо вільні освітні ігри або вільні 
ігри, які можнавикористовувати в
+освітніх цілях. Пишіть на <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></div>
+
+        
+<div class="center">
+
+<h3>Яке відношення вільні програми мають до 
освіти?</h3>
+
+</div>
+
+<p>Свобода програм відіграє особливо 
важливу роль в освіті. Навчальні заклади
+всіх рівнів повинні використовувати і 
викладати вільні програми, тому що
+тільки ці програми дозволяють їм 
виконувати свої основні завдання:
+поширювати людські знання і готувати 
учнів до того, щоб стати порядними
+членами своєї спільноти. Вихідний текст і 
методи вільного програмного
+забезпечення є частиною знань людства. 
Невільні програми, навпаки, являють
+собою секретне, обмежене знання, що 
суперечить цілям навчальних
+закладів. Вільні програми сприяють освіті, 
невільні програми забороняють її.</p>
+
+<p>Свобода програм&nbsp;&mdash; це не лише тех
нічне питання; це етичне,
+соціальне та політичне питання. Це питання 
прав людини, які повинні бути у
+користувачів програм. Свобода і співпраця 
є основними цінностями вільного
+програмного забезпечення. Система GNU 
реалізує ці цінності і принцип обміну,
+оскільки обмін корисний і вигідний для 
прогресу людства.</p>
+
+<p>Щоб дізнатися більше, прочитайте <a
+href="/philosophy/free-sw.html">означення вільної 
програми</a> і нашу статтю
+про те, <a href="/philosophy/shouldbefree.html">чому програми 
повинні бути
+вільні</a> (від слова &ldquo;воля&rdquo;).</p>
+        
+<div class="yui-gc">
+         <div class="yui-u first">
+            
+<h2>Основи</h2>
+
+<p>У цьому шестихвилинному відеозаписі <a
+href="http://www.fsf.org/about/leadership/#rms";>Річард 
Столмен</a> стисло і
+лаконічно пояснює принципи вільного 
програмного забезпечення і те, як вони
+пов'язані з освітою.</p>
+
+<p>
+
+<!-- TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first 
+   place, followed by a comma. -->
+Текст цього відеозапису доступний на <a
+href="/education/misc/rms-education-es-translation-to-en.txt">англійській</a>,
+<a 
href="/education/misc/rms-education-es-transcription.txt">іспанській</a>
+і <a 
href="/education/misc/edu-misc.html#transcription-rms-education">інших
+мовах</a>. 
+</p>
+
+<p>
+
+<!-- TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first 
+   place, followed by a comma. -->
+Файли субтитрів у форматі SubRip також 
доступні на <a
+href="/education/misc/rms-education-es-sub.en.srt">англійській</a>, 
<a
+href="/education/misc/rms-education-es-sub.es.srt">іспанській</a> і 
<a
+href="/education/misc/edu-misc.html#subtitles-rms-education">інших
+мовах</a>. 
+</p>
+
+<!-- GNUN: localize URL /education/rms-education-es.ogv -->
+<video id="rms-movie" width="512" height="288" controls="controls">
+ <source
+  src="/education/rms-education-es.ogv"
+  type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"' />
+</video>
+                
+<p>
+
+<!-- TRANSLATORS: Please replace the link to the video with subtitles in
+   English with a link to the video with subtitles in your language, 
+   if it exists. -->
+<a href="http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-es-high-sub.en.ogv";>
+Файл відеозапису можна отримати</a> у 
вільному форматі Ogg Theora (ogv).</p>
+
+<p>Проект GNU <a 
href="/gnu/initial-announcement.html">організований</a>
+1983&nbsp;році Річардом Столменом для розробки 
вільної операційної
+системи&nbsp;&nbsp; операційної системи GNU. В 
результаті сьогодні кожен
+може користуватися комп'ютером, не 
відмовляючись від свободи.</p>
+
+</div>
+<div class="yui-u">
+
+<h2 id="indepth">Подробиці</h2>
+
+<p>Дізнайтеся про <a 
href="/education/edu-why.html">причини</a>, через які
+навчальні заклади повинні 
використовувати і навчати винятково через 
вільні
+програми.</p>
+
+<p>Стаття Річарда Столмена: <a 
href="/education/edu-schools.html">Вільні
+програми в навчальних закладах</a>.</p>
+
+<p>Стаття д-ра В. Сасі Кумара про <a
+href="/education/edu-system-india.html">систему освіти в 
Індії</a>.</p>
+
+</div>
+</div>
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.uk.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Будь ласка, надсилайте загальні запити 
фонду та GNU за адресою <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Наявні 
також <a
+href="/contact/">інші способи зв'язку</a> з фондом. 
Звіти про непрацюючі
+посилання і інші виправлення чи 
пропозиції можна надсилати за адресою <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Ми намагалися зробити цей переклад точним 
та якісним, але виключити
+можливість помилки ми не можемо. 
Надсилайте, будь ласка, свої зауваження і
+пропозиції щодо перекладу за адресою <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p><p>Відомості з координації та пропозицій 
перекладів наших статей див. у
+<a href="/server/standards/README.translations.html">&ldquo;Посібнику 
з
+перекладу&rdquo;</a>.</p>
+
+<p>Авторські права &copy; 2011, 2012 Фонд вільного 
програмного забезпечення,
+Inc.</p>
+
+<p>Ця сторінка доступна на умовах <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.uk";>ліцензії
+Creative Commons Attribution-NoDerivs (<em>Атрибуція&nbsp;&mdash; 
Без
+похідних творів</em>) 3.0 США</a>.</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Підтримка українського перекладу: Андрій 
Бандура
+(address@hidden)</div>
+
+
+ <p><!-- timestamp start -->
+Оновлено:
+
+$Date: 2013/09/24 05:58:37 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: education/po/education.uk-en.html
===================================================================
RCS file: education/po/education.uk-en.html
diff -N education/po/education.uk-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/po/education.uk-en.html  24 Sep 2013 05:58:37 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,180 @@
+<!--#include virtual="/server/html5-header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+
+<title>Free Software and Education - GNU Project - Free Software 
+Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/education/po/education.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+
+<div id="education-content">      
+<h2>Free Software and Education</h2>
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+ <li><a href="/education/edu-contents.html">Education Contents</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-cases.html">Case Studies</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-resources.html">Educational Resources</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-projects.html">Education Projects</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-faq.html">FAQ</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-team.html">The Education Team</a></li>
+</ul>
+<!-- end edu navigation bar -->
+
+</div> <!-- id="education-content" -->
+
+<div style="text-align: center; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; 
+background-color: #fcc76f; color: #000000; padding: 0.5em;">We are 
+looking for free educational games, or free games that can be used for 
+educational purposes. Contact <a 
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></div>
+
+        
+<div class="center">
+
+<h3>What Does Free Software Have To Do With Education?</h3>
+
+</div>
+
+<p>Software freedom has an especially important role in education. 
+Educational institutions of all levels should use and teach Free 
+Software because it is the only software that allows them to accomplish 
+their essential missions: to disseminate human knowledge and to prepare 
+students to be good members of their community. The source code and the 
+methods of Free Software are part of human knowledge. On the contrary, 
+proprietary software is secret, restricted knowledge, which is the 
+opposite of the mission of educational institutions. Free Software 
+supports education, proprietary software forbids education.</p>
+
+<p>Free Software is not just a technical question; it is an ethical,
+social, and political question. It is a question of the human rights
+that the users of software ought to have. Freedom and cooperation are
+essential values of Free Software. The GNU System implements these
+values and the principle of sharing, since sharing is good and
+beneficial to human progress.</p>
+
+<p>To learn more, see the 
+<a href="/philosophy/free-sw.html">Free Software definition</a> 
+and our article on 
+<a href="/philosophy/shouldbefree.html">why software should be free</a>
+(as in freedom).</p>
+        
+<div class="yui-gc">
+         <div class="yui-u first">
+            
+<h2>The Basics</h2>
+
+<p>In this six-minutes video 
+<a href="http://www.fsf.org/about/leadership/#rms";>Richard Stallman</a> 
+explains briefly and to the point the principles of Free Software and 
+how they connect to education.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first 
+   place, followed by a comma. -->
+
+Transcriptions of this video are available in
+
+<a href="/education/misc/rms-education-es-translation-to-en.txt">English</a>, 
+<a href="/education/misc/rms-education-es-transcription.txt">Spanish</a>, and 
+<a href="/education/misc/edu-misc.html#transcription-rms-education">
+  other languages</a>. 
+</p>
+
+<p> 
+<!-- TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first 
+   place, followed by a comma. --> 
+
+SubRip subtitle files are also available for download in
+<a href="/education/misc/rms-education-es-sub.en.srt">English</a>, 
+<a href="/education/misc/rms-education-es-sub.es.srt">Spanish</a>, and
+<a href="/education/misc/edu-misc.html#subtitles-rms-education">other 
+  languages</a>. 
+</p>
+
+<!-- GNUN: localize URL /education/rms-education-es.ogv -->
+
+<video id="rms-movie" width="512" height="288" controls="controls">
+ <source
+  src="/education/rms-education-es.ogv"
+  type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"' />
+</video>
+                
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Please replace the link to the video with subtitles in
+   English with a link to the video with subtitles in your language, 
+   if it exists. --> 
+
+<a 
+href="http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-es-high-sub.en.ogv";>
+Download and watch the video</a> at a higher definition in the Ogg Theora 
+(ogv) free format.</p>
+
+<p>The GNU Project was 
+<a href=" /gnu/initial-announcement.html">launched</a> in 1983 by 
+Richard Stallman to develop a Free Libre operating system: the GNU 
+operating system. As a result, today it is possible for anyone to use a 
+computer in freedom.</p>
+
+</div>
+<div class="yui-u">
+
+<h2 id="indepth">In Depth</h2>
+
+<p>Learn about the <a href="/education/edu-why.html">Reasons Why</a> 
+educational institutions should use and teach exclusively Free Software.</p>
+
+<p>An article by Richard Stallman:
+<a href="/education/edu-schools.html">Why Schools Should Exclusively Use 
+Free Software</a></p>
+
+<p>An article by Dr. V. Sasi Kumar on the
+<a href="/education/edu-system-india.html">education system in India.</a></p>
+
+</div>
+</div>
+</div> <!-- for id="content", starts in the include above -->
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+
+<div id="footer">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2013/09/24 05:58:37 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: philosophy/free-sw.uk.html
===================================================================
RCS file: philosophy/free-sw.uk.html
diff -N philosophy/free-sw.uk.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/free-sw.uk.html 24 Sep 2013 05:58:38 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,548 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/header.uk.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+ <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/free-sw.en.html" -->
+
+<title>Що таке вільна програма? - Проект GNU - 
Фонд вільного програмного
+забезпечення</title>
+
+<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Фонд вільного 
програмного забезпечення Linux, Emacs, GCC, Unix,
+вільні програми, операційна система, ядро 
GNU HURD, GNU HURD, Hurd" />
+<meta http-equiv="Description" content="З 1983&nbsp;року ми 
розробляємо GNU, операційну систему в стилі 
Unix, щоб у
+користувачів комп'ютерів могла бути 
свобода обмінюватися програмами, якими
+вони користуються, і покращувати їх." />
+<link rel="alternate" title="Що нового?" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
+<link rel="alternate" title="Нові вільні програми" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/free-sw.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.uk.html" -->
+<h2>Що таке вільна програма?</h2>
+
+<h3>Визначення вільної програми</h3>
+
+<blockquote>
+<p>
+Визначення вільної програми містить 
критерії того, чи є конкретна
+комп'ютерна програма вільною. Час від часу 
ми переглядаємо це визначення,
+щоб пояснити його або дозволити тонкі 
питання. Список змін, що зачіпають
+визначення вільної програми, див. <a 
href="#History">розділ історії</a> у
+нижній частині сторінки.
+</p>
+</blockquote>
+
+<p>
+Словосполучення &ldquo;вільна програма&rdquo; 
означає програму, яка поважає
+співтовариство і свободу користувачів. 
Грубо кажучи, <strong> у користувачів
+є свобода виконувати, копіювати, 
розповсюджувати, вивчати, змінювати і
+покращувати програму</strong>. Маючи ці 
свободи, користувачі контролюють (як
+індивідуально, так і колективно) програму 
і те, що вона для них робить.
+</p>
+
+<p>
+Коли користувачі не контролюють програму, 
програма контролює
+користувачів. Розробник контролює 
програму, а через неї
+&nbsp;&mdash;користувачів. Отже, ця невільна 
програма є знаряддям
+несправедливої влади.
+</p>
+
+<p>
+Таким чином, поняття &ldquo;вільна 
програма&rdquo; відноситься до волі, а не
+до вартості. Щоб вірно сприймати цю 
концепцію, ви повинні розуміти слово
+&ldquo;вільний&rdquo; в тому сенсі, який полягає 
у словосполученні
+&ldquo;вільна промова&rdquo;, а не 
&ldquo;безкоштовне пиво&rdquo;.
+</p>
+
+<p>
+Програма вільна, якщо у її користувачів є 
чотири свободи: 
+</p>
+
+<ul>
+ <li>Свобода виконувати програму в будь-яких
 цілях (свобода 0).</li>
+ <li>Свобода вивчати роботу програми і 
модифікувати програму, щоб вона виконувала
+ваші обчислення, як ви побажаєте (свобода 
1). Це передбачає доступ до
+початкового тексту.
+ </li>
+ <li>Свобода передавати копії, щоб 
допомогти своєму ближньому (свобода 2).
+ </li>
+ <li>Свобода передавати копії змінених 
версій іншим (свобода 3). Цим ви можете
+дати всьому співтовариству можливість 
отримувати вигоду від ваших змін. Це
+передбачає доступ до початкового тексту.
+ </li>
+</ul>
+
+<p>
+Програма вільна, якщо у користувачів є всі 
ці свободи. Таким чином, у вас
+повинна бути свобода передавати копії, зі 
змінами або без них, безкоштовно
+або стягуючи плату за поширення, <a 
href="#exportcontrol">кому завгодно і де
+завгодно</a>. Свобода цих дій означає (крім 
іншого), що ви не зобов'язані
+запитувати дозволу на ці дії або платити 
за нього.
+</p>
+
+<p>
+У вас також повинна бути свобода вносити 
зміни і користуватися ними
+приватним порядком на роботі або в грі, 
навіть без згадки про те, що вони
+існують. Якщо ж ви публікуєте свої зміни, 
від вас не повинні вимагати
+сповіщати про це когось конкретно або 
якимось конкретним способом.
+</p>
+
+<p>
+Свобода виконувати програму означає 
свободу будь-якого роду осіб або
+організацій застосовувати її на 
будь-якого роду обчислювальній системі для
+будь-якого роду робіт і цілей без вимоги 
зв'язатися з цього приводу з
+розробником або будь-якою іншою особою. В 
даному випадку маються на увазі
+цілі <em>користувача</em>, а не 
<em>розробника</em>; ви як користувач вільні
+виконувати програму в своїх цілях, а якщо 
ви передаєте її комусь іншому, то
+цей чоловік може виконувати програму в 
своїх цілях, але ви не уповноважені
+нав'язувати йому свої цілі.
+</p>
+
+<p>
+Свобода передавати копії повинна 
поширюватися як на двійкові або виконувані
+форми програми, так і на вихідний текст, зі 
змінами або без них
+(розповсюдження програм у бінарному 
вигляді необхідно для зручності в
+встановлення вільних операційних систем). 
Для деякої програми може не
+існувати способу перетворення у двійковий 
або виконуваний вигляд (оскільки
+деякі мови не підтримують такої 
можливості), але ви повинні бути вільні
+поширювати програму в такому вигляді, якщо 
ви знайдете або розробите спосіб
+такого перетворення.
+</p>
+
+<p>
+Щоб волі 1 і 3 (свобода вносити зміни і 
свобода публікувати змінені версії)
+мали сенс, у вас повинен бути доступ до 
початкового тексту програми. Отже,
+доступність вихідного тексту є необхідним 
умовою свободи
+програми. &ldquo;Вихідний текст&rdquo;, штучно 
перетворена до вигляду, в
+якому утруднено його читання і 
модифікація людиною, не є справжнім вих
ідним
+текстом і не може служити його заміною.
+</p>
+
+<p>
+Свобода 1 поширюється на свободу 
застосування зміненої версії програми. 
Якщо
+програма постачається у складі продукту, 
розробленого так, що він виконує
+версії із змінами когось іншого, але 
відмовляється виконувати версії з
+вашими змінами&nbsp;&nbsp; практика, звана 
&ldquo;тівоїзацією&rdquo; або (у
+вивернутих термінах тих, хто це практикує) 
&ldquo;безпечної
+завантаженням&rdquo;,&mdash; свобода &nbsp;1 стає 
теоретичної фікцією, а не
+практичною свободою. Цього не досить. 
Іншими словами, ці двійкові файли не є
+вільними програмами, навіть якщо вихідні 
тексти, з яких вони отримані,
+вільні.
+</p>
+
+<p>
+Один з важливих способів зміни 
програми&nbsp;&nbsp; приєднання доступних
+підпрограм і модулів. Якщо у ліцензії 
програми сказано, що приєднувати
+модулі з відповідною ліцензією не 
можна,&mdash; наприклад, якщо для цього
+потрібно бути правовласником всіх 
текстів, які ви додаєте &nbsp;&mdash; то
+ліцензія занадто обмежувальна, щоб 
вважатися вільною.
+</p>
+
+<p>
+Свобода 3 поширюється на волю випускати 
версії з вашими змінами як вільні
+програми. Вільна ліцензія може допускати 
також інші способи випуску цих
+версій; іншими словами, вона не обов'язково 
повинна бути ліцензією <a
+href="/copyleft/copyleft.html">авторським лівому</a>. 
Однак ліцензія, яка
+вимагає, щоб модифіковані версії були 
невільні, не може вважатися вільною.
+</p>
+
+<p>
+Щоб ці свободи були дійсні, вони повинні 
бути неперервні і невідкличні до
+тих пір, поки ви не робите нічого поганого; 
якщо за розробником програми
+залишається право відкликати ліцензію або 
додавати обмеження в її умови
+після факту розповсюдження без якого б то 
ні було приводу з вашої сторони,
+то програма невільна.
+</p>
+
+<p>
+Однак певного роду правила про форми 
поширення вільних програм припустимі,
+коли вони не суперечать центральним 
свобод. Наприклад, авторське ліво (дуже
+спрощено)&nbsp;&mdash; це правило, по яким при 
передачі програми ви не
+можете додавати обмеження, які 
позбавляють інших людей центральних
+свобод. Це правило не суперечить 
центральним свобод, а захищає їх.
+</p>
+
+<p>
+&ldquo;Вільна програма&rdquo; не означає 
&ldquo;некомерційна &rdquo;. Вільна
+програма повинна бути доступна для 
комерційного застосування, комерційної
+розробки та комерційного розповсюдження. 
Комерційна розробка вільних програм
+вже не є чимось незвичайним; такі вільні 
комерційні програми дуже
+важливі. Можливо, ви заплатили гроші за те, 
щоб отримати вільні програми, а
+може вони вам дісталися безкоштовно. Але 
незалежно від того, як ви отримали
+свої копії, ви завжди вільні копіювати та 
змінювати програми і навіть <a
+href="/philosophy/selling.html">продавати копії</a>.
+</p>
+
+<p>
+Покращує зміна програму&nbsp;&nbsp; питання 
суб'єктивне. Якщо ваше право
+змінювати програму по суті обмежена лише 
змінами, які хтось інший вважає
+поліпшеннями, то ця програма не вільна.
+</p>
+
+<p>
+Однак правила про оформлення 
модифікованих версій припустимі, якщо вони 
суті
+не обмежують вашу свободу випускати 
модифіковані версії, а також вашу
+свободу робити і застосовувати 
модифіковані версії приватним порядком. 
Таким
+чином допустимо, щоб ліцензія вимагала 
зміни назви модифікованої версії,
+видалення емблеми або ідентифікації ваших 
правок як належать вам. До тих
+пір, поки ці вимоги не настільки обтяжливі, 
щоб фактично утримувати вас від
+випуску своїх змін, вони допустимі; ви вже 
вносите зміни в програму, так що
+вас не утруднить внести ще трохи.
+</p>
+
+<p>
+Правила, що &ldquo;якщо ви робите свою версію 
доступною цим шляхом, то ви
+повинні також зробити її доступною цим 
образом&rdquo;, теж можуть бути
+прийнятні за тих самих умов. Приклад 
такого прийнятного правила є правило
+про те, що якщо ви поширювали змінену 
версію, а попередній розробник
+попросив її копію, то ви повинні вислати її 
(зверніть увагу, що це правило
+все ж залишає за вами вибір, поширювати 
вашу версію взагалі). Правила, які
+вимагають передачі користувачам вих
ідного тексту версій, які ви надаєте в
+загальне користування, також прийнятні.
+</p>
+
+<p>
+Особлива проблема виникає, коли ліцензія 
вимагає зміни імені, під яким
+програма буде викликатися з інших програм. 
Це по суті ускладнює вам випуск
+своєї зміненої версії так, щоб вона могла 
замінити первісну при виклику тими
+іншими програмами. Цього роду вимога 
припустимо, лише якщо є відповідний
+засіб перепризначення, що дозволяє вам 
задати ім'я первісної програми як
+перенаправлення на змінену версію.</p>
+
+<p>
+У проекті GNU ми користуємося <a 
href="/copyleft/copyleft.html">авторським
+лівому</a>, щоб юридично захистити ці 
свободи для кожного. Але <a
+href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">вільні
+програми без копілефту</a> теж існують. Ми 
переконані, що <a
+href="/philosophy/pragmatic.html">авторським лівому краще 
користуватися</a>,
+але якщо ваша програма&nbsp;&mdash; вільна 
програма без копілефту, вона в
+переважно етична (опис того, як 
співвідносяться один з одним &ldquo;вільні
+програми&rdquo;, &ldquo;програми з авторським 
лівому&rdquo; та інші
+різновиди програм, див. <a 
href="/philosophy/categories.html">класифікації
+вільних програм</a>).
+</p>
+
+<p>
+Іноді державний <a id="exportcontrol">контроль 
експорту,</a> торгові санкції
+можуть обмежити вашу свободу передавати 
копії програм на міжнародному
+рівні. Розробники програм не в силах 
усунути або обійти ці обмеження, але
+відмовитися від них як умов використання 
програми вони можуть. Таким чином
+ці обмеження не торкнуться діяльності 
людей поза юрисдикції цих
+держав. Отже, ліцензії вільних програм не 
повинні вимагати підпорядкування
+яким би то не було нетривіальним правилам 
експорту як умові здійснення
+будь-якої з істотних свобод.
+</p>
+
+<p>
+Проста згадка про існування експортних 
норм, без включення їх до умови самої
+ліцензії, прийнятна, оскільки це не 
обмежує користувачів. Якщо експортні
+норми в дійсності тривіальні для вільних 
програм, вимоги їх дотримання в
+якості умови насправді не представляють 
проблеми; однак це потенційна
+проблема, оскільки подальша зміна в 
законодавстві могло б зробити цю вимогу
+нетривіальною і тим самим перетворити 
програму на невільну.
+</p>
+
+<p>
+Більшість ліцензій вільних програм 
базується на авторському праві. У вимог,
+які можна накладати за допомогою 
авторського права, є свої межі. Якщо
+заснована на авторському праві ліцензія 
поважає свободу в описаних вище
+аспектах, то навряд чи у неї будуть 
проблеми іншого роду, яких ми не
+передбачали (хоча часом це і трапляється). 
Однак деякі ліцензії вільних
+програм базуються на контрактах, а 
контракти можуть накладати обмеження у
+значно ширших межах. Це означає, що є 
багато можливих причин, через які
+ліцензія може бути неприйнятно 
обмежувальною і невільною.
+</p>
+
+<p>
+Можливо, ми не в змозі перерахувати всі 
можливі випадки. Якщо заснована на
+контракті ліцензія обмежує користувача 
незвичайним чином, неможливим для
+ліцензій, заснованих на авторському праві, 
який не згаданий тут як
+правомірний, нам доведеться подумати про 
це, і ми, ймовірно, прийдемо до
+висновку, що вона не вільна.
+</p>
+
+<p>
+Коли мова йде про вільні програми, краще 
всього уникати вживання таких
+термінів, як &ldquo;роздавати&rdquo; 
&ldquo;безкоштовно &rdquo;,тому що ці
+терміни мають на увазі, що справа у 
вартості, а не у свободі. Деякі
+загальноприйняті терміни, наприклад, 
&ldquo;піратство&rdquo;, несуть в собі
+точку зору, яку ви, як ми сподіваємося, не сх
валюєте. Ці терміни
+обговорюються на сторінці <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html">&ldquo;Заплутують слова 
та вирази,
+яких варто уникати&rdquo;</a>. У нас є також 
список вірних <a
+href="/philosophy/fs-translations.html">перекладів 
словосполучення
+&ldquo;вільні програми&rdquo;</a> на різні мови.
+</p>
+
+<p>
+Нарешті, зверніть увагу, що критерії, 
подібні тим, що прийняті в цьому
+визначенні вільної програми, вимагають 
обережного осмислення при
+трактуванні. Щоб вирішити, чи є ліцензія 
конкретної програми ліцензією
+вільних програм, ми оцінюємо її на основі 
цих критеріїв, визначаючи, чи
+задовольняє вона як їх духу, так і букві. 
Якщо ліцензія містить
+необґрунтовані обмеження, ми відкидаємо 
її, навіть якщо ми не передбачаємо
+суперечності цим критеріям. Іноді вимоги 
ліцензії зачіпають проблему, яку
+необхідно ретельно обдумати і обговорити 
з юристом, перш чим ми зможемо
+вирішити, чи прийнятна ця вимога. Коли ми 
приходимо до висновку з питання,
+ми часто оновлюємо ці критерії, щоб було 
простіше зрозуміти, чому певні
+ліцензії задовольняють або не 
відповідають їм.
+</p>
+
+<p>
+Якщо ви цікавитеся, чи є конкретна 
ліцензія ліцензією вільних програм,
+зверніться до нашого <a 
href="/licenses/license-list.html">списку
+ліцензій</a>. Якщо ліцензія, яка вас 
цікавить, там не вказана, ви можете
+запитати нас, надіславши запит за адресою <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p> 
+
+<p>
+Якщо ви збираєтесь написати нову ліцензію, 
будь ласка, зв'яжіться спочатку з
+Фондом вільного програмного забезпечення 
за вказаною адресою. Збільшення
+кількості різних ліцензій вільних програм 
означає, що користувачам буде
+потрібно більше зусиль, щоб розібратися в 
них; ми, можливо, зуміємо
+допомогти вам підібрати існуючу ліцензію 
вільних програм, що вам підійде.
+</p>
+
+<p>
+Якщо це неможливо, якщо вам дійсно 
потрібна нова ліцензія, то з нашою
+допомогою ви зможете гарантувати, що 
ліцензія дійсно є ліцензією вільних
+програм і не несе в собі різних практичних 
проблем.
+</p>
+
+<h3 id="beyond-software">За межами програм</h3>
+
+<p>
+<a href="/philosophy/free-doc.html">Посібники з програм 
повинні бути
+вільні</a> з тих же причин, за якими програми 
повинні бути вільні, а також
+тому, що посібники фактично є частиною 
програм.
+</p>
+
+<p>
+Ті ж самі аргументи мають сенс для інших 
різновидів прикладних творів -
+іншими словами, творів, які містять 
практичні знання, такі, як підручники і
+довідники. <a href="http://wikipedia.org";>Вікіпедія</a> - 
найвідоміший
+приклад.
+</p>
+
+<p>
+Будь-якого роду витвір <em>може</em> бути 
вільним, і визначення вільної
+програми було розширено до визначення <a 
href="http://freedomdefined.org/";>
+вільних творів культури</a>, застосовного 
до творів будь-якого роду.
+</p>
+
+<h3 id="open-source">Відкритий вихідний код?</h3>
+
+<p>
+Інша група почала вживати термін 
&ldquo;відкритий вихідний код&rdquo; для
+позначення близького (але не тотожного) 
&ldquo;вільним програмами&rdquo;
+поняття. Ми воліємо термін &ldquo;вільна 
програма&rdquo;, тому що, як тільки
+ви почули, що він відноситься до волі, а не 
до вартості, він стане
+нагадувати про свободу. Слово 
&ldquo;відкритий&rdquo; <a
+href="/philosophy/open-source-misses the point.html">не має ніякого
+відношення до свободи</a>.
+</p>
+
+<h3 id="History">Історія</h3>
+
+<p>Час від часу ми переглядаємо це &ldquo; 
Визначення вільної
+програми&rdquo;. Тут розміщений список 
істотних змін з посиланнями на
+сторінці, де в точності показано, що 
змінилося.</p>
+
+<ul>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122";>Версія
+1.122</a>: Вимоги щодо контролю експорту 
становлять реальну проблему, якщо
+вимога нетривіальна; в іншому випадку це 
лише потенційна проблема.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111";>Версія
+1.111</a>: Пояснення 1.77 висловлюванням, що 
тільки <em>обмеження</em> після
+факту розповсюдження неприпустимі. 
Правовласники можуть надати додатковий
+<em>дозвіл</em> на користування твором, 
випустивши твір паралельно іншим
+чином.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105";>Версія
+1.105</a>: Відображено в короткому 
формулюванні волі&nbsp;1 (як уже
+зазначено у версії 1.80), що ця свобода 
включає у себе фактичне користування
+зміненої вами версії для своїх 
обчислень.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92";>Версія
+1.92</a>: Пояснення, що заплутаний текст не 
вважається вихідним текстом.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90";>Версія
+1.90</a>: Пояснення, що свобода&nbsp;3 означає 
право поширювати копії версій
+з вашими власними змінами і поліпшеннями, 
а не право брати участь в чужому
+проект по розробці.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89";>Версія
+1.89</a>: Свобода 3 включає право випускати 
змінені версії як вільні
+програми.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80";>Версія
+1.80</a>: Свобода 1 повинна бути практичною, а 
не тільки теоретичною;
+т.&nbsp; тобто ніякої тівоїзації.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77";>Версія
+1.77</a>: Пояснення, що ніякі зміни не можуть 
мати зворотної сили, навіть
+якщо це не оформлено як повна зміна 
ліцензії.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74";>Версія
+1.74</a>: Чотири пояснення положень, які були 
недостатньо явні або
+висловлювалися в деяких місцях, але не 
були відображені скрізь:
+<ul>
+<li>"Покращення" не означають, що ліцензія 
може істотно обмежувати те, якого
+роду модифікації ви можете випускати. 
Свобода &nbsp;3 включає поширення
+змінених версій, а не просто змін.</li>
+<li>Право об'єднання з існуючими модулями 
відноситься до модулів з відповідною
+ліцензією.</li>
+<li>Явно висловлено висновок стосовно 
питання експортного контролю.</li>
+<li>Внесення змін в ліцензію означає 
відкликання попередньої ліцензії.</li>
+</ul>
+</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57";>Версія
+1.57</a>: Додано розділ &quot;Крім програм&quot;.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/філософія/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46";>Версія
+1.46</a>: з'ясовувати, чия мета полягає в 
значній свобода запускати програми
+для будь-яких цілей.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41";>Версія
+1.41</a>: Зрозуміліше формулювання тверджень 
про ліцензії, заснованих на
+контрактах.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40";>Версія
+1.40</a>: Пояснення, що вільна ліцензія 
повинна дозволяти вам користуватися
+іншими доступними вільними програмами для 
створення своїх модифікацій.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39";>Версія
+1.39</a>: Зауваження, що ліцензія може 
вимагати від вас надання вихідного
+тексту версій програм, які ви передаєте в 
громадське користування.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31";>Версія
+1.31</a>: Зауваження про те, що допустимо, щоб 
ліцензія вимагала вказівки
+вас як автора змін. Інші незначні 
пояснення по всьому тексту.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23";>Версія
+1.23</a>: Вказівка на потенційні проблеми, 
пов'язані з ліцензіями,
+заснованими на контрактах.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16";>Версія
+1.16</a>: Пояснення, чому поширення в 
двійковому вигляді важливе.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11";>Версія
+1.11</a>: Зауваження, що вільна ліцензія може 
вимагати від вас пересилання
+копії версій, які ви поширюєте, автору.</li>
+
+</ul>
+
+<p>У номерах версій, показаних вище, є 
проміжки, тому що на цій сторінки були
+інші зміни, які не впливають на визначення 
як таке. Це зміни в інших
+частинах сторінки. Ви можете 
проаналізувати повний список змін цієї 
сторінки
+за допомогою <a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log";>системи
+cvsweb</a>.</p>
+
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.uk.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Будь ласка, надсилайте загальні запити 
фонду та GNU за адресою <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Наявні 
також <a
+href="/contact/">інші способи зв'язку</a> з фондом. 
Звіти про непрацюючі
+посилання і інші виправлення чи 
пропозиції можна надсилати за адресою <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Ми намагалися зробити цей переклад точним 
та якісним, але виключити
+можливість помилки ми не можемо. 
Надсилайте, будь ласка, свої зауваження і
+пропозиції щодо перекладу за адресою <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p><p>Відомості з координації та пропозицій 
перекладів наших статей див. у
+<a href="/server/standards/README.translations.html">&ldquo;Посібнику 
з
+перекладу&rdquo;</a>.</p>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, 2012, 2013 Фонд 
вільного
+програмного забезпечення, Inc.</p>
+
+<p>Ця сторінка доступна на умовах <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.uk";>ліцензії
+Creative Commons Attribution-NoDerivs (<em>Атрибуція&nbsp;&mdash; 
Без
+похідних творів</em>) 3.0 США</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.uk.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Підтримка українського перекладу: Андрій 
Бандура
+(address@hidden)</div>
+
+
+ <p><!-- timestamp start -->
+Оновлено:
+
+$Date: 2013/09/24 05:58:38 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: philosophy/why-free.uk.html
===================================================================
RCS file: philosophy/why-free.uk.html
diff -N philosophy/why-free.uk.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/why-free.uk.html 24 Sep 2013 05:58:38 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,381 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/header.uk.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+ <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/philosophy/why-free.en.html" -->
+
+<title>Чому у програм не повинно бути 
власників - проект GNU - Фонд вільного
+програмного забезпечення (FSF)</title>
+
+<meta name="Keywords" content="GNU, проект GNU, FSF, вільні 
програми, Фонд вільного програмного
+забезпечення, Чому у програм не повинно 
бути власників" />
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/why-free.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.uk.html" -->
+<h2>Чому у програм не повинно бути 
власників</h2>
+
+<p><a href="http://www.stallman.org/";><strong>Річард 
Столмен</strong></a></p>
+
+<p>
+Цифрова інформаційна техніка сприяє 
світовому прогресу, полегшуючи
+копіювання та модифікацію інформації. 
Комп'ютери обіцяють зробити це легким
+для кожного з нас.</p>
+
+<p>
+Не всі хочуть, щоб це стало легшим. Система 
авторського права приписує
+комп'ютерним програмам &ldquo;власників&rdquo;, 
більшість з яких прагне
+позбавити інше суспільство потенційних 
вигод від програми. Вони хотіли б,
+щоб тільки вони могли копіювати і 
модифікувати програми, якими ми
+користуємося.</p>
+
+<p>
+Система авторського права розвивалася 
разом з
+друкарством&nbsp;&mdash;технікою масового 
копіювання. Авторське право добре
+підходило до цієї техніки, тому що воно 
обмежувало тільки масових виробників
+копій. Воно не забирало свободу у читачів 
книг. Звичайний читач не володів
+друкарським верстатом, міг копіювати 
книги тільки пером і чорнилом, і не
+багато знайдеться читачів, яких притягли 
за це до відповідальності.</p>
+
+<p>
+Цифрова техніка гнучкіша, ніж друкарський 
верстат: коли інформація
+представлена в цифровій формі, її легко 
копіювати для обміну з іншими. Через
+цю гнучкість система, подібна авторському 
праву, погано підходить до цієї
+техніки. Це стало причиною посилення усіх 
огидних драконівських заходів, що
+застосовуються зараз тими, хто потребує 
дотримання авторських прав на
+програми. Розглянемо наступні чотири 
прийоми, які практикуються Асоціацією
+видавців програм (SPA):</p>
+
+<ul>
+<li>Посилена пропаганда того, що порушувати 
вимоги правовласників, щоб допомогти
+своїм знайомим, погано.</li>
+
+<li>Вербування вивідувачів для доносів на 
своїх колег і співробітників.</li>
+
+<li>Обходи (за підтримки поліції) шкіл і 
підприємств, у процесі яких від людей
+вимагають, щоб вони доводили свою 
невинуватість у незаконному копіюванні.</li>
+
+<li>Переслідування (державними органами США 
на вимогу SPA) таких людей, як Девід
+Ла-Макхія <acronym title="Массачусетський
+технологічнийінститут">MIT</acronym>, не за 
копіювання програм (він не
+звинувачувався в копіювання жодних 
програм), а просто за те, що він залишив
+засоби копіювання без охорони і не 
забезпечив нагляду за їх використанням<a
+href="#footnote1">[1]</a>.</li>
+</ul>
+
+<p>
+Вся ця практика нагадує ту, що 
застосовувалася в колишньому Радянському
+Союзі, де до кожної копіювальної установки 
була приставлена охорона, аби
+запобігти забороненому копіюванню, і де 
приватні особи повинні були
+копіювати інформацію таємно і передавати 
її з рук у руки як
+самвидав. Різниця, звичайно, є: причини 
контролю інформації в Радянському
+Союзі були політичними; у США ці причини 
економічні. Але на нас впливають
+дії, а не мотиви. Будь-яка спроба блокувати 
обмін інформацією, незважаючи на
+причини, призводить до одних і тих же 
методів і до одного і того ж суворого
+режиму.</p>
+
+<p>
+Власники наводять аргументи декількох 
типів на користь надання їм права
+контролювати наше користування 
інформацією:</p>
+
+
+<ul>
+<li id="name-calling">Підбір назв.
+
+<p>
+Власники користуються крикливими 
виразами, наприклад, &ldquo;
+піратство&rdquo; &ldquo;крадіжка&rdquo;, а також 
професійними термінами,
+наприклад, &ldquo;інтелектуальна 
власність&rdquo; і &ldquo; збиток&rdquo;,
+щоб запропонувати суспільству певний 
спосіб мислення&nbsp; &mdash;
+примітивну аналогію між програмами і 
фізичними об'єктами.</p>
+
+<p>
+Наші думки і уявлення про власність на 
матеріальні об'єкти зосереджені на
+тому, чи вірно <em>забирати об'єкт</em> у 
когось іншого. Вони не стосуються
+безпосередньо до <em>відтворення</em> 
чого-небудь. Але власники просять нас
+все одно користуватися ними.</p></li>
+
+<li id="exaggeration">Перебільшення.
+
+<p>
+Власники кажуть, що їм наноситься 
&ldquo;шкода&rdquo; або що вони несуть
+&ldquo;економічні втрати&rdquo;, коли 
користувачі самі копіюють
+програми. Але копіювання не чинить прямої 
дії на власника і нікому не
+шкодить. Власник може втратити лише у 
випадку, коли особа, яка зробила
+копію, в іншому випадку заплатила б за неї 
власнику.</p>
+
+<p>
+Нескладне міркування показує, що 
більшість таких людей не купили б
+копій. Тим не менш власники обчислюють 
свої &ldquo;втрати&rdquo; виходячи з
+того, що кожен придбав би копію. Це 
перебільшення&nbsp;&nbsp; м'яко кажучи.</p></li>
+
+<li id="law">Закон.
+
+<p>
+Власники часто описують закон в його 
сучасному стані, а також суворі
+покарання, якими вони можуть нам 
загрожувати. Неявно цей підхід передбачає,
+що сьогоднішні закони незаперечно 
відображають картину моральності &nbsp;
+&mdash; і в той же час нас спонукають 
розглядати ці покарання як наукові
+факти, в яких ніхто не винен.</p>
+
+<p>
+Ця лінія аргументації не витримує 
вдумливої критики; вона заснована на
+експлуатації відсталості мислення.</p>
+
+<p>
+Добро і зло не визначаються законом - 
тривіальний факт. Кожному американцеві
+повинно бути відомо, що в п'ятдесяті роки 
XX&nbsp;століття у багатьох штатах
+за законом неграм не можна було сідати в 
передній частині автобуса; але
+тільки расисти могли б стверджувати, що 
таке сидіння - це погано.</p></li>
+
+<li id="natural-rights">Природні права.
+
+<p>
+Автори часто претендують на особливий 
зв'язок з програмами, які вони
+написали. Далі вони стверджують, як 
наслідок, що їх інтереси і бажання щодо
+програми просто переважають інтереси та 
бажання всіх інших&nbsp;&mdash; і
+навіть інтереси і бажання всього іншого 
світу. (Як правило, права на
+програми належать компаніям, а не авторам, 
але вважається, що ми не повинні
+звертати уваги на цю невідповідність.)</p>
+
+<p>
+Тим, хто пропонує це як етичну 
аксіому&nbsp;&nbsp; автор важливіший, ніж
+ви&nbsp;&nbsp; я можу тільки відповісти, що я, 
сам видатний автор програм,
+вважаю, що це нісенітниця.</p>
+
+<p>
+Але взагалі люди мають схильність 
співчувати претензіями на природні права
+лише з двох причин.</p>
+
+<p>
+Перша причина&nbsp;&nbsp; занадто далеко зайшла 
аналогія з матеріальними
+об'єктами. Коли я готую макарони, я дійсно 
заперечую проти того, щоб їх з'їв
+хтось інший, бо тоді їх не зможу з'їсти я. Це 
дія приносить мені в точності
+стільки ж шкоди, як йому користі; тільки 
один з нас може з'їсти макарони,
+так що питання у тому, хто це буде. 
Найменшої відмінності між нами досить,
+щоб похитнути етичну рівновагу.</p>
+
+<p>
+Але якщо програму, яку я написав, виконуєте 
або допрацьовуєте ви, то вас це
+стосується прямо, а мене тільки побічно. 
Якщо ви передаєте копію своєму
+знайомому, це набагато більше стосується 
вас і вашого знайомого, ніж мене. У
+мене не повинно бути права забороняти вам 
робити це. Ні в кого не повинно
+бути.</p>
+
+<p>
+Друга причина - людям сказали, що природні 
права авторів - це
+загальноприйнята й непорушна традиція 
нашого суспільства.</p>
+
+<p>
+Історично вірно протилежне. Думка про 
природні права авторів пропонувалася і
+була свідомо відкинута, коли створювалася 
Конституція США. Ось чому
+Конституція тільки <em>допускає</em> систему 
авторського права, а не
+<em>вимагає</em> її існування; ось чому в 
Конституції сказано, що авторське
+право має бути тимчасовим. Там також 
зазначено, що призначення авторського
+права&nbsp;&nbsp; сприяння прогресу, а не 
винагорода авторів. Авторське
+право деякою мірою винагороджує авторів (а 
ще більше&nbsp;&nbsp; видавців),
+але це вводиться як засіб змінити їхню 
поведінку.</p>
+
+<p>
+Насправді установлена традиція нашого 
суспільства полягає в тому, що
+авторське право втручається в природні 
права громадськості і що це можна
+виправдати тільки інтересами 
громадськості.</p></li>
+
+<li id="economics">Економіка.
+
+<p>
+Завершальний аргумент на користь 
власників програм - це призводить до
+виробництва більшої кількості програм.</p>
+
+<p>
+На відміну від інших, цей аргумент 
принаймні передбачає правовий підхід до
+проблеми. Він апелює до розумної мети - 
задоволення потреб користувачів
+програм. І емпірично ясно, що люди будуть 
робити більше продукції, якщо їм
+за це добре платять.</p>
+
+<p>
+Але у економічного аргументу є вада: він 
заснований на припущенні, що вся
+різниця у тому, скільки грошей ми повинні 
заплатити. Він припускає, що нам
+потрібно <em>виробництво програм</em>, 
незалежно від того, є у програм
+власники чи ні.</p>
+
+<p>
+Люди охоче приймають це припущення, тому 
що воно відповідає нашим знанням
+про матеріальні об'єкти. Наприклад, уявімо 
собі бутерброд. Допустимо, ви
+можете отримати еквівалентний бутерброд 
безкоштовно або за гроші. Якщо це
+так, то вся різниця полягає у сумі, яку ви 
заплатите. Купите ви його чи ні,
+у бутерброда буде той же смак, та ж харчова 
цінність, і в обох випадках ви
+можете з'їсти його тільки один раз. Те, чи 
отримаєте ви бутерброд від
+власника або ні, не може прямо впливати ні 
на що, крім суми грошей, яка
+після цього у вас залишиться.</p>
+
+<p>
+Це вірно для будь-якого роду матеріальних 
об'єктів - наявність або
+відсутність у них власника не впливає 
прямо на їх <em>сутність</em> або на
+те, що ви можете робити з ними, коли їх 
отримаєте.</p>
+
+<p>
+Але якщо власник є у програми, то це сильно 
впливає на її сутність та на те,
+що ви можете робити з копією, якщо 
придбаєте її. Різниця не тільки в
+грошах. Система володіння програмами заох
очує власників програм до
+виробництва&nbsp;&mdash; але не того, що 
суспільству потрібно насправді. І
+це призводить до відчутного етичного 
забруднення, яке впливає на всіх нас.</p></li>
+
+</ul>
+
+<p>
+Що потрібно суспільству? Йому потрібна 
інформація, яка по-справжньому
+доступна його членам - наприклад, програми, 
які люди можуть читати,
+виправляти, допрацьовувати та 
вдосконалювати, а не тільки виконувати. Але
+від власників програм ми отримуємо, як 
правило, чорний ящик, який не можна
+ані вивчати, ані змінювати.</p>
+
+<p>
+Суспільству також потрібна свобода. Коли у 
програми є власник, користувачі
+втрачають свободу контролю над частиною 
свого власного життя.</p>
+
+<p>
+І, що найважливіше, суспільству потрібно 
заохочувати дух добровільного
+співробітництва в громадянах. Коли 
власники програм кажуть нам, що природна
+допомогу своєму ближньому&nbsp;&mdash; це 
піратство&rdquo;, вони отруюють
+громадянську атмосферу нашого 
суспільства.</p>
+
+<p>
+Ось чому ми говоримо, що сутність <a 
href="/philosophy/free-sw.html">вільних
+програм</a>&nbsp;&mdash; у свободі, а не в ціні.</p>
+
+<p>
+Економічний аргумент на користь власників 
є помилковим, але економічний
+аспект реальний. Деякі пишуть корисні 
програми заради власного задоволення
+або захоплення і любові; але якщо нам 
потрібно більше програм, ніж пишуть ці
+люди, необхідно збирати кошти.</p>
+
+<p>
+З вісімдесятих років XX&nbsp;століття 
розробники вільних програм випробували
+з деяким успіхом різні методи збору 
коштів. Робити когось багатим не
+потрібно; середній дохід з надлишком дає 
стимул для багатьох занять, менш
+вдячних, ніж програмування.</p>
+
+<p>
+Довгі роки&nbsp;&mdash; до тих пір, поки членські 
внески не зробили це
+непотрібним&nbsp;&nbsp; я заробляв на життя 
замовленими поліпшеннями вільних
+програм, які я написав. Кожне поліпшення 
додавалося в стандартно випущену
+версію і таким чином зрештою ставало 
доступним звичайній публіці. Клієнти
+платили мені, щоб я працював над 
потрібними їм поліпшеннями, а не над
+особливостями, які я в іншому випадку 
вважав би найбільш пріоритетними.</p>
+
+<p>
+Деякі розробники вільних програм 
заробляли гроші продажем послуг за
+підтримку. У 1994&nbsp;році, за оцінками групи 
підтримки Cygnus у складі
+приблизно 50&nbsp;співробітників близько 
15&nbsp;відсотків діяльності їх
+персоналу становила розробка вільних 
програм&nbsp;&nbsp; солідний відсоток
+для компанії, що працює над програмами.</p>
+
+<p>
+На початку 90&nbsp;років XX&nbsp;століття група 
компаній, що включає Intel,
+Motorola, Texas Instruments і Analog Devices, об'єдналися, щоб 
фінансувати
+розробку компілятора GNU Сі. Розробка GCC 
досі в основному ведеться платними
+розробниками. ВПС США в дев'яностих роках 
виділили кошти на компілятор GNU
+мови Ада, і з тих пір розробку продовжувала 
компанія, сформована спеціально
+для цієї мети.</p>
+
+<p>
+Рух за вільне програмне забезпечення все 
ще невеликий, але в США приклад
+радіостанцій, підтримуваних слухачами, 
показує, що можна підтримувати
+широкомасштабну діяльність, не змушуючи 
платити кожного користувача.</p>
+
+<p>
+Сьогодні, будучи користувачем комп'ютерів, 
ви можете виявити, що
+користуєтеся <a
+href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">невільною</a>
+програмою. Якщо ваш знайомий просить у вас 
скопіювати її, то відмовити було
+б недобре. Співпраця важливіше, ніж 
авторське право. Але підпільна, потайна
+співпраця не веде до здорового 
суспільства. Людина повинна прагнути жити
+чесним життям, відкрито й гордо, а, отже, 
потрібно сказати &ldquo;ні&rdquo;
+невільним програмам.</p>
+
+<p>
+Ви гідні можливості співпрацювати 
відкрито і вільно з іншими людьми, які
+користуються програмами. Ви гідні 
можливості дізнаватися, як працюють
+програми, і вчити на них своїх студентів. 
Ви гідні можливості найняти свого
+улюбленого програміста, щоб виправити 
програму, коли вона несправна.</p>
+
+<p>
+Ви гідні вільних програм.</p>
+
+<h4>Виноски</h4>
+<ol>
+<li id="footnote1">Згодом звинувачення були 
зняті.</li>
+</ol>
+
+<hr />
+<h4>Цей нарис був опублікований у книзі <a
+href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Вільні
+програми&nbsp;&nbsp; вільне суспільство: 
Вибрані нариси
+Річарда&nbsp;М.&nbsp;Столмена</cite></a></h4>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. -->
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+<!--#include virtual="/server/footer.uk.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Будь ласка, надсилайте запити фонду та GNU 
за адресою <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Є також <a
+href="/contact/">інші способи зв'язатися</a> з 
фондом.
+<br />
+Будь ласка, надсилайте звіти про невірні 
посилання і інші виправлення або
+пропозиції за адресою <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p>
+
+<p>
+Ми намагалися зробити цей переклад точним 
та якісним, але виключити
+можливість помилки ми не можемо. 
Надсилайте, будь ласка, свої зауваження і
+пропозиції щодо перекладу за адресою <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p><p>Відомості з координації та пропозицій 
перекладів наших статей див. у
+<a href="/server/standards/README.translations.html">&ldquo;Посібнику 
з
+перекладу&rdquo;</a>.
+</p>
+
+<p>
+Авторські права &copy; 1994, 2009 Річард Столмен
+<br />
+Ця сторінка доступна на умовах <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ru";>ліцензії
+Creative Commons Attribution-NoDerivs (<em>Атрибуція&nbsp;&mdash; 
Без
+похідних творів</em>) 3.0 США</a>.
+</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.uk.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Підтримка українського перекладу: Андрій 
Бандура
+(address@hidden)</div>
+
+
+ <p><!-- timestamp start -->
+Оновлено:
+
+$Date: 2013/09/24 05:58:38 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+
+</div>
+</body>
+</html>

Index: philosophy/po/free-sw.uk-en.html
===================================================================
RCS file: philosophy/po/free-sw.uk-en.html
diff -N philosophy/po/free-sw.uk-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/po/free-sw.uk-en.html  24 Sep 2013 05:58:39 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,511 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+<title>What is free software?
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+
+<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU 
HURD, Hurd" />
+<meta http-equiv="Description" content="Since 1983, developing the free Unix 
style operating system GNU, so that computer users can have the freedom to 
share and improve the software they use." />
+<link rel="alternate" title="What's New" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
+<link rel="alternate" title="New Free Software" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/free-sw.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+
+<h2>What is free software?</h2>
+
+<h3>The Free Software Definition</h3>
+
+<blockquote>
+<p>
+The free software definition presents the criteria for whether a
+particular software program qualifies as free software. From time to
+time we revise this definition, to clarify it or to resolve questions
+about subtle issues. See the <a href="#History">History section</a>
+below for a list of changes that affect the definition of free
+software.
+</p>
+</blockquote>
+
+<p>
+&ldquo;Free software&rdquo; means software that respects users'
+freedom and community. Roughly, <b>the users have the freedom to run,
+copy, distribute, study, change and improve the software</b>. With these
+freedoms, the users (both individually and collectively) control the
+program and what it does for them.
+</p>
+
+<p>
+When users don't control the program, the program controls the users.
+The developer controls the program, and through it controls the users.
+This nonfree or &ldquo;proprietary&rdquo; program is therefore an
+instrument of unjust power.
+</p>
+
+<p>
+Thus, &ldquo;free software&rdquo; is a matter of liberty, not price.
+To understand the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as
+in &ldquo;free speech,&rdquo; not as in &ldquo;free beer&rdquo;.
+</p>
+
+<p>
+A program is free software if the program's users have the
+four essential freedoms:
+</p>
+
+<ul>
+ <li>The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0).</li>
+ <li>The freedom to study how the program works, and change it so it
+   does your computing as you wish (freedom 1). Access to the source
+   code is a precondition for this.
+ </li>
+ <li>The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor
+   (freedom 2).
+ </li>
+ <li>The freedom to distribute copies of your modified versions
+   to others (freedom 3). By doing this you can give the whole
+   community a chance to benefit from your changes.
+   Access to the source code is a precondition for this.
+ </li>
+</ul>
+
+<p>
+A program is free software if users have all of these freedoms. Thus,
+you should be free to redistribute copies, either with or without
+modifications, either gratis or charging a fee for distribution, to
+<a href="#exportcontrol">anyone anywhere</a>. Being free to do these
+things means (among other things) that you do not have to ask or pay
+for permission to do so.
+</p>
+
+<p>
+You should also have the freedom to make modifications and use them
+privately in your own work or play, without even mentioning that they
+exist. If you do publish your changes, you should not be required to
+notify anyone in particular, or in any particular way.
+</p>
+
+<p>
+The freedom to run the program means the freedom for any kind of person
+or organization to use it on any kind of computer system, for any kind of
+overall job and purpose, without being required to communicate about it
+with the developer or any other specific entity. In this freedom, it is
+the <em>user's</em> purpose that matters, not the <em>developer's</em>
+purpose; you as a user are free to run the program for your purposes,
+and if you distribute it to someone else, she is then free to run it
+for her purposes, but you are not entitled to impose your purposes on her.
+</p>
+
+<p>
+The freedom to redistribute copies must include binary or executable
+forms of the program, as well as source code, for both modified and
+unmodified versions. (Distributing programs in runnable form is necessary
+for conveniently installable free operating systems.) It is OK if there
+is no way to produce a binary or executable form for a certain program
+(since some languages don't support that feature), but you must have the
+freedom to redistribute such forms should you find or develop a way to
+make them.
+</p>
+
+<p>
+In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the
+freedom to publish the changed versions) to be meaningful, you must have
+access to the source code of the program. Therefore, accessibility of
+source code is a necessary condition for free software. Obfuscated
+&ldquo;source code&rdquo; is not real source code and does not count
+as source code.
+</p>
+
+<p>
+Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of
+the original. If the program is delivered in a product designed to
+run someone else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a
+practice known as &ldquo;tivoization&rdquo; or &ldquo;lockdown&rdquo;,
+or (in its practitioners' perverse terminology) as &ldquo;secure
+boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes a theoretical fiction rather
+than a practical freedom. This is not sufficient. In other words,
+these binaries are not free software even if the source code they are
+compiled from is free.
+</p>
+
+<p>
+One important way to modify a program is by merging in available free
+subroutines and modules. If the program's license says that you
+cannot merge in a suitably licensed existing module &mdash; for instance, if it
+requires you to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the
+license is too restrictive to qualify as free.
+</p>
+
+<p>
+Freedom 3 includes the freedom to release your modified versions
+as free software. A free license may also permit other ways of
+releasing them; in other words, it does not have to be
+a <a href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> license. However, a
+license that requires modified versions to be nonfree does not qualify
+as a free license.
+</p>
+
+<p>
+In order for these freedoms to be real, they must be permanent and
+irrevocable as long as you do nothing wrong; if the developer of the
+software has the power to revoke the license, or retroactively add
+restrictions to its terms, without your doing anything wrong to give
+cause, the software is not free.
+</p>
+
+<p>
+However, certain kinds of rules about the manner of distributing free
+software are acceptable, when they don't conflict with the central
+freedoms. For example, copyleft (very simply stated) is the rule that
+when redistributing the program, you cannot add restrictions to deny
+other people the central freedoms. This rule does not conflict with
+the central freedoms; rather it protects them.
+</p>
+
+<p>
+&ldquo;Free software&rdquo; does not mean &ldquo;noncommercial&rdquo;. A free
+program must be available for commercial use, commercial development,
+and commercial distribution. Commercial development of free software
+is no longer unusual; such free commercial software is very important.
+You may have paid money to get copies of free software, or you may have
+obtained copies at no charge. But regardless of how you got your copies,
+you always have the freedom to copy and change the software, even to 
+<a href="/philosophy/selling.html">sell copies</a>.
+</p>
+
+<p>
+Whether a change constitutes an improvement is a subjective matter.
+If your right to modify a program is limited, in substance, to changes that
+someone else considers an improvement, that program is not free.
+</p>
+
+<p>
+However, rules about how to package a modified version are acceptable,
+if they don't substantively limit your freedom to release modified
+versions, or your freedom to make and use modified versions privately.
+Thus, it is acceptable for the license to require that you change the
+name of the modified version, remove a logo, or identify your
+modifications as yours. As long as these requirements are not so
+burdensome that they effectively hamper you from releasing your
+changes, they are acceptable; you're already making other changes to
+the program, so you won't have trouble making a few more.
+</p>
+
+<p>
+Rules that &ldquo;if you make your version available in this way, you
+must make it available in that way also&rdquo; can be acceptable too,
+on the same condition. An example of such an acceptable rule is one
+saying that if you have distributed a
+modified version and a previous developer asks for a copy of it, you
+must send one. (Note that such a rule still leaves you the choice of
+whether to distribute your version at all.) Rules that require release
+of source code to the users for versions that you put into public use
+are also acceptable.
+</p>
+
+<p>
+A special issue arises when a license requires changing the name by
+which the program will be invoked from other programs. That
+effectively hampers you from releasing your changed version so that it
+can replace the original when invoked by those other programs. This
+sort of requirement is acceptable only if there's a suitable aliasing
+facility that allows you to specify the original program's name as an
+alias for the modified version.</p>
+
+<p>
+In the GNU project, we use 
+<a href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a>
+to protect these freedoms legally for everyone. But 
+<a href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">noncopylefted
+free software</a> also exists. We believe there are important reasons why
+<a href="/philosophy/pragmatic.html">it is better to use copyleft</a>,
+but if your program is noncopylefted free software, it is still basically
+ethical. (See <a href="/philosophy/categories.html">Categories of Free 
Software</a> for a description of how &ldquo;free software,&rdquo; 
&ldquo;copylefted software&rdquo; and other categories of software relate to 
each other.)
+</p>
+
+<p>
+Sometimes government <a id="exportcontrol">export control regulations</a>
+and trade sanctions can constrain your freedom to distribute copies of
+programs internationally. Software developers do not have the power to
+eliminate or override these restrictions, but what they can and must do
+is refuse to impose them as conditions of use of the program. In this
+way, the restrictions will not affect activities and people outside the
+jurisdictions of these governments. Thus, free software licenses
+must not require obedience to any nontrivial export regulations as a
+condition of exercising any of the essential freedoms.
+</p>
+
+<p>
+Merely mentioning the existence of export regulations, without making
+them a condition of the license itself, is acceptable since it does
+not restrict users. If an export regulation is actually trivial for
+free software, then requiring it as a condition is not an actual
+problem; however, it is a potential problem, since a later change in
+export law could make the requirement nontrivial and thus render the
+software nonfree.
+</p>
+
+<p>
+Most free software licenses are based on copyright, and there are limits
+on what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a
+copyright-based license respects freedom in the ways described above, it
+is unlikely to have some other sort of problem that we never anticipated
+(though this does happen occasionally). However, some free software
+licenses are based on contracts, and contracts can impose a much larger
+range of possible restrictions. That means there are many possible ways
+such a license could be unacceptably restrictive and nonfree.
+</p>
+
+<p>
+We can't possibly list all the ways that might happen. If a
+contract-based license restricts the user in an unusual way that
+copyright-based licenses cannot, and which isn't mentioned here as
+legitimate, we will have to think about it, and we will probably conclude
+it is nonfree.
+</p>
+
+<p>
+When talking about free software, it is best to avoid using terms
+like &ldquo;give away&rdquo; or &ldquo;for free,&rdquo; because those terms 
imply that
+the issue is about price, not freedom. Some common terms such
+as &ldquo;piracy&rdquo; embody opinions we hope you won't endorse. See 
+<a href="/philosophy/words-to-avoid.html">Confusing Words and Phrases that
+are Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have
+a list of proper <a href="/philosophy/fs-translations.html">translations of
+&ldquo;free software&rdquo;</a> into various languages.
+</p>
+
+<p>
+Finally, note that criteria such as those stated in this free software
+definition require careful thought for their interpretation. To decide
+whether a specific software license qualifies as a free software license,
+we judge it based on these criteria to determine whether it fits their
+spirit as well as the precise words. If a license includes unconscionable
+restrictions, we reject it, even if we did not anticipate the issue
+in these criteria. Sometimes a license requirement raises an issue
+that calls for extensive thought, including discussions with a lawyer,
+before we can decide if the requirement is acceptable. When we reach
+a conclusion about a new issue, we often update these criteria to make
+it easier to see why certain licenses do or don't qualify.
+</p>
+
+<p>
+If you are interested in whether a specific license qualifies as a free
+software license, see our <a href="/licenses/license-list.html">list
+of licenses</a>. If the license you are concerned with is not
+listed there, you can ask us about it by sending us email at 
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p> 
+
+<p>
+If you are contemplating writing a new license, please contact the
+Free Software Foundation first by writing to that address. The
+proliferation of different free software licenses means increased work
+for users in understanding the licenses; we may be able to help you
+find an existing free software license that meets your needs.
+</p>
+
+<p>
+If that isn't possible, if you really need a new license, with our
+help you can ensure that the license really is a free software license
+and avoid various practical problems.
+</p>
+
+<h3 id="beyond-software">Beyond Software</h3>
+
+<p>
+<a href="/philosophy/free-doc.html">Software manuals must be free</a>,
+for the same reasons that software must be free, and because the
+manuals are in effect part of the software.
+</p>
+
+<p>
+The same arguments also make sense for other kinds of works of
+practical use &mdash; that is to say, works that embody useful knowledge,
+such as educational works and reference
+works. <a href="http://wikipedia.org";>Wikipedia</a> is the best-known
+example.
+</p>
+
+<p>
+Any kind of work <em>can</em> be free, and the definition of free software
+has been extended to a definition of <a href="http://freedomdefined.org/";>
+free cultural works</a> applicable to any kind of works.
+</p>
+
+<h3 id="open-source">Open Source?</h3>
+
+<p>
+Another group has started using the term &ldquo;open source&rdquo; to mean
+something close (but not identical) to &ldquo;free software&rdquo;. We
+prefer the term &ldquo;free software&rdquo; because, once you have heard that
+it refers to freedom rather than price, it calls to mind freedom. The
+word &ldquo;open&rdquo; <a 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">
+never refers to freedom</a>.
+</p>
+
+<h3 id="History">History</h3>
+
+<p>From time to time we revise this Free Software Definition. Here is
+the list of substantive changes, along with links to show exactly what
+was changed.</p>
+
+<ul>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122";>Version
+1.122</a>: An export control requirement is a real problem if the
+requirement is nontrivial; otherwise it is only a potential problem.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111";>Version
+1.111</a>: Clarify 1.77 by saying that only
+retroactive <em>restrictions</em> are unacceptable. The copyright
+holders can always grant additional <em>permission</em> for use of the
+work by releasing the work in another way in parallel.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105";>Version
+1.105</a>: Reflect, in the brief statement of freedom 1, the point
+(already stated in version 1.80) that it includes really using your modified
+version for your computing.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92";>Version
+1.92</a>: Clarify that obfuscated code does not qualify as source code.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90";>Version
+1.90</a>: Clarify that freedom 3 means the right to distribute copies
+of your own modified or improved version, not a right to participate
+in someone else's development project.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89";>Version
+1.89</a>: Freedom 3 includes the right to release modified versions as
+free software.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80";>Version
+1.80</a>: Freedom 1 must be practical, not just theoretical;
+i.e., no tivoization.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77";>Version
+1.77</a>: Clarify that all retroactive changes to the license are
+unacceptable, even if it's not described as a complete
+replacement.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74";>Version
+1.74</a>: Four clarifications of points not explicit enough, or stated
+in some places but not reflected everywhere:
+<ul>
+<li>"Improvements" does not mean the license can
+substantively limit what kinds of modified versions you can release.
+Freedom 3 includes distributing modified versions, not just changes.</li>
+<li>The right to merge in existing modules
+refers to those that are suitably licensed.</li>
+<li>Explicitly state the conclusion of the point about export controls.</li>
+<li>Imposing a license change constitutes revoking the old license.</li>
+</ul>
+</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57";>Version
+1.57</a>: Add &quot;Beyond Software&quot; section.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46";>Version
+1.46</a>: Clarify whose purpose is significant in the freedom to run
+the program for any purpose.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41";>Version
+1.41</a>: Clarify wording about contract-based licenses.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40";>Version
+1.40</a>: Explain that a free license must allow to you use other
+available free software to create your modifications.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39";>Version
+1.39</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to
+provide source for versions of the software you put into public
+use.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31";>Version
+1.31</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to
+identify yourself as the author of modifications. Other minor
+clarifications throughout the text.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23";>Version
+1.23</a>: Address potential problems related to contract-based
+licenses.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16";>Version
+1.16</a>: Explain why distribution of binaries is important.</li>
+
+<li><a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11";>Version
+1.11</a>: Note that a free license may require you to send a copy of
+versions you distribute to the author.</li>
+
+</ul>
+
+<p>There are gaps in the version numbers shown above because there are
+other changes in this page that do not affect the definition as such.
+These changes are in other parts of the page. You can review the
+complete list of changes to the page through
+the <a 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log";>cvsweb
+interface</a>.</p>
+
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, 2012, 2013
+Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2013/09/24 05:58:39 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: philosophy/po/why-free.uk-en.html
===================================================================
RCS file: philosophy/po/why-free.uk-en.html
diff -N philosophy/po/why-free.uk-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/po/why-free.uk-en.html  24 Sep 2013 05:58:39 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,360 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+
+<title>Why Software Should Not Have Owners - GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)</title>
+
+<meta name="Keywords" content="GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free 
Software Foundation, Why Software Should Not Have Owners" />
+
+<!--#include virtual="/philosophy/po/why-free.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+
+<h2>Why Software Should Not Have Owners</h2>
+
+<p>by <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard
+Stallman</strong></a></p>
+
+<p>
+Digital information technology contributes to the world by making it
+easier to copy and modify information. Computers promise to make this
+easier for all of us.</p>
+
+<p>
+Not everyone wants it to be easier. The system of copyright gives
+software programs &ldquo;owners&rdquo;, most of whom aim to withhold
+software's potential benefit from the rest of the public. They would
+like to be the only ones who can copy and modify the software that we
+use.</p>
+
+<p>
+The copyright system grew up with printing&mdash;a technology for
+mass-production copying. Copyright fit in well with this technology
+because it restricted only the mass producers of copies. It did not
+take freedom away from readers of books. An ordinary reader, who did
+not own a printing press, could copy books only with pen and ink, and
+few readers were sued for that.</p>
+
+<p>
+Digital technology is more flexible than the printing press: when
+information has digital form, you can easily copy it to share it with
+others. This very flexibility makes a bad fit with a system like
+copyright. That's the reason for the increasingly nasty and draconian
+measures now used to enforce software copyright. Consider these four
+practices of the Software Publishers Association (SPA):</p>
+
+<ul>
+<li>Massive propaganda saying it is wrong to disobey the owners to
+help your friend.</li>
+
+<li>Solicitation for stool pigeons to inform on their coworkers and
+colleagues.</li>
+
+<li>Raids (with police help) on offices and schools, in which people
+are told they must prove they are innocent of illegal copying.</li>
+
+<li>Prosecution (by the US government, at the SPA's request) of people
+such as
+<acronym title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</acronym>'s
+David LaMacchia, not for copying software (he is not accused of
+copying any), but merely for leaving copying facilities unguarded and
+failing to censor their use.<a href="#footnote1">[1]</a></li>
+</ul>
+
+<p>
+All four practices resemble those used in the former Soviet Union,
+where every copying machine had a guard to prevent forbidden copying,
+and where individuals had to copy information secretly and pass it
+from hand to hand as samizdat. There is of course a difference: the
+motive for information control in the Soviet Union was political; in
+the US the motive is profit. But it is the actions that affect us,
+not the motive. Any attempt to block the sharing of information, no
+matter why, leads to the same methods and the same harshness.</p>
+
+<p>
+Owners make several kinds of arguments for giving them the power
+to control how we use information:</p>
+
+
+<ul>
+<li id="name-calling">Name calling.
+
+<p>
+Owners use smear words such as &ldquo;piracy&rdquo; and
+&ldquo;theft&rdquo;, as well as expert terminology such as
+&ldquo;intellectual property&rdquo; and &ldquo;damage&rdquo;, to
+suggest a certain line of thinking to the public&mdash;a simplistic
+analogy between programs and physical objects.</p>
+
+<p>
+Our ideas and intuitions about property for material objects are about
+whether it is right to <em>take an object away</em> from someone else. They
+don't directly apply to <em>making a copy</em> of something. But the owners
+ask us to apply them anyway.</p></li>
+
+<li id="exaggeration">Exaggeration.
+
+<p>
+Owners say that they suffer &ldquo;harm&rdquo; or &ldquo;economic
+loss&rdquo; when users copy programs themselves. But the copying has
+no direct effect on the owner, and it harms no one. The owner can
+lose only if the person who made the copy would otherwise have paid
+for one from the owner.</p>
+
+<p>
+A little thought shows that most such people would not have bought
+copies. Yet the owners compute their &ldquo;losses&rdquo; as if each
+and every one would have bought a copy. That is exaggeration&mdash;to
+put it kindly.</p></li>
+
+<li id="law">The law.
+
+<p>
+Owners often describe the current state of the law, and the harsh
+penalties they can threaten us with. Implicit in this approach is the
+suggestion that today's law reflects an unquestionable view of
+morality&mdash;yet at the same time, we are urged to regard these
+penalties as facts of nature that can't be blamed on anyone.</p>
+
+<p>
+This line of persuasion isn't designed to stand up to critical
+thinking; it's intended to reinforce a habitual mental pathway.</p>
+
+<p>
+It's elementary that laws don't decide right and wrong. Every American
+should know that, in the 1950s, it was against the law in many
+states for a black person to sit in the front of a bus; but only
+racists would say sitting there was wrong.</p></li>
+
+<li id="natural-rights">Natural rights.
+
+<p>
+Authors often claim a special connection with programs they have
+written, and go on to assert that, as a result, their desires and
+interests concerning the program simply outweigh those of anyone
+else&mdash;or even those of the whole rest of the world. (Typically
+companies, not authors, hold the copyrights on software, but we are
+expected to ignore this discrepancy.)</p>
+
+<p>
+To those who propose this as an ethical axiom&mdash;the author is more
+important than you&mdash;I can only say that I, a notable software
+author myself, call it bunk.</p>
+
+<p>
+But people in general are only likely to feel any sympathy with the
+natural rights claims for two reasons.</p>
+
+<p>
+One reason is an overstretched analogy with material objects. When I
+cook spaghetti, I do object if someone else eats it, because then I
+cannot eat it. His action hurts me exactly as much as it benefits
+him; only one of us can eat the spaghetti, so the question is, which one?
+The smallest distinction between us is enough to tip the ethical
+balance.</p>
+
+<p>
+But whether you run or change a program I wrote affects you directly
+and me only indirectly. Whether you give a copy to your friend
+affects you and your friend much more than it affects me. I shouldn't
+have the power to tell you not to do these things. No one should.</p>
+
+<p>
+The second reason is that people have been told that natural rights
+for authors is the accepted and unquestioned tradition of our society.</p>
+
+<p>
+As a matter of history, the opposite is true. The idea of natural
+rights of authors was proposed and decisively rejected when the US
+Constitution was drawn up. That's why the Constitution only
+<em>permits</em> a system of copyright and does not <em>require</em>
+one; that's why it says that copyright must be temporary. It also
+states that the purpose of copyright is to promote progress&mdash;not
+to reward authors. Copyright does reward authors somewhat, and
+publishers more, but that is intended as a means of modifying their
+behavior.</p>
+
+<p>
+The real established tradition of our society is that copyright cuts
+into the natural rights of the public&mdash;and that this can only be
+justified for the public's sake.</p></li>
+
+<li id="economics">Economics.
+
+<p>
+The final argument made for having owners of software is that this
+leads to production of more software.</p>
+
+<p>
+Unlike the others, this argument at least takes a legitimate approach
+to the subject. It is based on a valid goal&mdash;satisfying the
+users of software. And it is empirically clear that people will
+produce more of something if they are well paid for doing so.</p>
+
+<p>
+But the economic argument has a flaw: it is based on the assumption
+that the difference is only a matter of how much money we have to pay.
+It assumes that <em>production of software</em> is what we want,
+whether the software has owners or not.</p>
+
+<p>
+People readily accept this assumption because it accords with our
+experiences with material objects. Consider a sandwich, for instance.
+You might well be able to get an equivalent sandwich either gratis or
+for a price. If so, the amount you pay is the only difference.
+Whether or not you have to buy it, the sandwich has the same taste,
+the same nutritional value, and in either case you can only eat it
+once. Whether you get the sandwich from an owner or not cannot
+directly affect anything but the amount of money you have afterwards.</p>
+
+<p>
+This is true for any kind of material object&mdash;whether or not it
+has an owner does not directly affect what it <em>is</em>, or what you
+can do with it if you acquire it.</p>
+
+<p>
+But if a program has an owner, this very much affects what it is, and
+what you can do with a copy if you buy one. The difference is not
+just a matter of money. The system of owners of software encourages
+software owners to produce something&mdash;but not what society really
+needs. And it causes intangible ethical pollution that affects us
+all.</p></li>
+
+</ul>
+
+<p>
+What does society need? It needs information that is truly available
+to its citizens&mdash;for example, programs that people can read, fix,
+adapt, and improve, not just operate. But what software owners
+typically deliver is a black box that we can't study or change.</p>
+
+<p>
+Society also needs freedom. When a program has an owner, the users
+lose freedom to control part of their own lives.</p>
+
+<p>
+And, above all, society needs to encourage the spirit of voluntary
+cooperation in its citizens. When software owners tell us that
+helping our neighbors in a natural way is &ldquo;piracy&rdquo;, they
+pollute our society's civic spirit.</p>
+
+<p>
+This is why we say that
+<a href="/philosophy/free-sw.html">free software</a>
+is a matter of freedom, not price.</p>
+
+<p>
+The economic argument for owners is erroneous, but the economic issue
+is real. Some people write useful software for the pleasure of
+writing it or for admiration and love; but if we want more software
+than those people write, we need to raise funds.</p>
+
+<p>
+Since the 1980s, free software developers have tried various methods
+of finding funds, with some success. There's no need to make anyone
+rich; a typical income is plenty of incentive to do many jobs that are
+less satisfying than programming.</p>
+
+<p>
+For years, until a fellowship made it unnecessary, I made a living
+from custom enhancements of the free software I had written. Each
+enhancement was added to the standard released version and thus
+eventually became available to the general public. Clients paid me so
+that I would work on the enhancements they wanted, rather than on the
+features I would otherwise have considered highest priority.</p>
+
+<p>
+Some free software developers make money by selling support services.
+In 1994, Cygnus Support, with around 50 employees, estimated that
+about 15 percent of its staff activity was free software
+development&mdash;a respectable percentage for a software company.</p>
+
+<p>
+In the early 1990s, companies including Intel, Motorola, Texas
+Instruments and Analog Devices combined to fund the continued
+development of the GNU C compiler. Most GCC development is still done
+by paid developers. The GNU compiler for the Ada language was funded
+in the 90s by the US Air Force, and continued since then by a company
+formed specifically for the purpose.</p>
+
+<p>
+The free software movement is still small, but the example of
+listener-supported radio in the US shows it's possible to support a
+large activity without forcing each user to pay.</p>
+
+<p>
+As a computer user today, you may find yourself using a
+<a href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">proprietary</a>
+program. If your friend asks to make a copy, it would be wrong to
+refuse. Cooperation is more important than copyright. But
+underground, closet cooperation does not make for a good society. A
+person should aspire to live an upright life openly with pride, and
+this means saying no to proprietary software.</p>
+
+<p>
+You deserve to be able to cooperate openly and freely with other
+people who use software. You deserve to be able to learn how the
+software works, and to teach your students with it. You deserve to be
+able to hire your favorite programmer to fix it when it breaks.</p>
+
+<p>
+You deserve free software.</p>
+
+<h4>Footnotes</h4>
+<ol>
+<li id="footnote1">The charges were subsequently dismissed.</li>
+</ol>
+
+<hr />
+<h4>This essay is published
+in <a href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Free
+Software, Free Society: The Selected Essays of Richard
+M. Stallman</cite></a>.</h4>
+
+</div>
+
+<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. --> 
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+
+<div id="footer">
+
+<p>
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to 
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> 
+the FSF.
+<br />
+Please send broken links and other corrections or suggestions to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p>
+
+<p>
+Please see the 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting
+translations of this article.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1994, 2009 Richard Stallman
+<br />
+This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
+</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2013/09/24 05:58:39 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]