www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy open-source-misses-the-point.hr....


From: GNUN
Subject: www/philosophy open-source-misses-the-point.hr....
Date: Mon, 23 Sep 2013 19:27:58 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   13/09/23 19:27:58

Modified files:
    philosophy   : open-source-misses-the-point.hr.html 
    philosophy/po : open-source-misses-the-point.hr-en.html 
             open-source-misses-the-point.hr.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/open-source-misses-the-point.hr.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.hr-en.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.hr.po?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15

Patches:
Index: open-source-misses-the-point.hr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/open-source-misses-the-point.hr.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- open-source-misses-the-point.hr.html    31 Aug 2013 20:12:27 -0000   
1.7
+++ open-source-misses-the-point.hr.html    23 Sep 2013 19:27:57 -0000   
1.8
@@ -6,21 +6,21 @@
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <!--#set var="ENGLISH_PAGE" 
value="/philosophy/open-source-misses-the-point.en.html" -->
 
-<title>Zašto otvoreni izvorni kod promašuje bit slobodnog softvera - GNU 
projekt -
-Zaklada za slobodan softver</title>
+<title>Zašto otvoreni izvorni kod promašuje smisao slobodnog softvera - 
Projekt GNU
+- Zaklada za slobodan softver</title>
 
 <!--#include virtual="/philosophy/po/open-source-misses-the-point.translist" 
-->
 <!--#include virtual="/server/banner.hr.html" -->
-<h2>Zašto otvoreni izvorni kod promašuje bit slobodnog softvera</h2>
+<h2>Zašto otvoreni izvorni kod promašuje smisao slobodnog softvera</h2>
 
-<p><strong>Richard Stallman</strong></p>
+<p>napisao <strong>Richard Stallman</strong></p>
 
-<p>Kada softver zovemo &ldquo;slobodnim,&rdquo; podrazumijevamo poštovanje
-prema <a href="/philosophy/free-sw.html">osnovnim pravima korisnika</a>:
-sloboda da se softver pokrene, da se prouči i izmijeni, i da se kopije
-ponovno distribuiraju, sa ili bez promjena. To je stvar slobode, ne cijene,
-dakle mislite na &ldquo;sloboda govora,&rdquo; u kontrastu sa
-&ldquo;slobodnim (besplatnim) pivom.&rdquo;</p>
+<p>Kada softver zovemo &ldquo;slobodnim,&rdquo; podrazumijevamo poštovanje <a
+href="/philosophy/free-sw.html">osnovnih korisničkih sloboda</a>: slobode
+pokretanja softvera, slobode proučavanja i mijenjanja, te slobode daljnjeg
+distribuiranja kopija, sa ili bez promjena. Ovo je stvar slobode, a ne
+cijene - razmišljajte o &ldquo;slobodi govora&rdquo;, a ne o
+&ldquo;besplatnom pivu&rdquo;.</p>
 
 <p>Spomenute slobode su od životne važnosti. One su osnovne, ne samo zbog
 koristi koje individualnih korisnici imaju od njih, nego i zbog društva kao
@@ -74,9 +74,15 @@
 slobode korisnika. U kontrastu, filozofija otvorenog izvornog koda razmatra
 pitanja u terminima načina kako napraviti softver
 &ldquo;boljim&rdquo;&mdash;samo u praktičnom smislu. Tvrdi da je neslobodni
-softver inferiorno riješenje praktičnog priručnog problema. Za pokret
-slobodnog softvera, međutim, neslobodni softver je društveni problem, i
-riješenje je prestanak njegovog korištenja i prijelaz na slobodni softver. 
</p>
+softver inferiorno riješenje praktičnog priručnog problema. Većina se
+rasprava o &ldquo;otvorenom kodu&rdquo; ne dotiče dobrog i lošeg, nego samo
+popularnosti i uspjeha, a evo i <a
+href="http://www.linuxinsider.com/story/Open-Source-Is-Woven-Into-the-Latest-Hottest-Trends-78937.html";>tipičnog
+primjera</a>.</p>
+
+<p>Međutim, pokretu za slobodan softver neslobodan softver predstavlja
+društveni problem čije je rješenje prestanak korištenja neslobodnog i
+prijelaz na slobodni softver.</p>
 
 <p>&ldquo;Slobodan softver.&rdquo; &ldquo;Otvoreni izvorni kod.&rdquo; Ako je
 to isti softver (<a href="/philosophy/free-open-overlap.html">ili barem
@@ -412,7 +418,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Zadnji put promijenjeno:
 
-$Date: 2013/08/31 20:12:27 $
+$Date: 2013/09/23 19:27:57 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/open-source-misses-the-point.hr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.hr-en.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- po/open-source-misses-the-point.hr-en.html 17 Jul 2013 19:33:16 -0000   
1.4
+++ po/open-source-misses-the-point.hr-en.html 23 Sep 2013 19:27:57 -0000   
1.5
@@ -70,9 +70,14 @@
 the philosophy of open source considers issues in terms of how to make
 software &ldquo;better&rdquo;&mdash;in a practical sense only. It
 says that nonfree software is an inferior solution to the practical
-problem at hand. For the free software movement, however, nonfree
-software is a social problem, and the solution is to stop using it and
-move to free software.</p>
+problem at hand. Most discussion of &ldquo;open source&rdquo; pays no
+attention to right and wrong, only to popularity and success; here's
+a <a 
href="http://www.linuxinsider.com/story/Open-Source-Is-Woven-Into-the-Latest-Hottest-Trends-78937.html";>
+typical example</a>.</p>
+
+<p>For the free software movement, however, nonfree software is a
+social problem, and the solution is to stop using it and move to free
+software.</p>
 
 <p>&ldquo;Free software.&rdquo; &ldquo;Open source.&rdquo; If it's the same 
 software (<a href="/philosophy/free-open-overlap.html">or nearly so</a>), 
@@ -399,7 +404,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/07/17 19:33:16 $
+$Date: 2013/09/23 19:27:57 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/open-source-misses-the-point.hr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.hr.po,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- po/open-source-misses-the-point.hr.po    23 Sep 2013 19:10:41 -0000   
1.14
+++ po/open-source-misses-the-point.hr.po    23 Sep 2013 19:27:58 -0000   
1.15
@@ -10,14 +10,13 @@
 "PO-Revision-Date: 2013-09-23 20:57+0100\n"
 "Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
 "Language-Team: GNU Croatian Translation Team <address@hidden>\n"
+"Language: hrvatski\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-09-17 17:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
 "%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
-"Language: hrvatski\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -149,33 +148,7 @@
 "otvorenog izvornog koda su poprimili takvo gledište, i rade istu "
 "asocijaciju. "
 
-# | The two terms describe almost the same category of software, but they
-# | stand for views based on fundamentally different values. Open source is a
-# | development methodology; free software is a social movement. For the free
-# | software movement, free software is an ethical imperative, essential
-# | respect for the users' freedom. By contrast, the philosophy of open
-# | source considers issues in terms of how to make software
-# | &ldquo;better&rdquo;&mdash;in a practical sense only. It says that
-# | nonfree software is an inferior solution to the practical problem at hand.
-# | [-For the free software movement, however, nonfree software is a social
-# | problem, and the solution is-] {+Most discussion of &ldquo;open
-# | source&rdquo; pays no attention+} to [-stop using it-] {+right+} and
-# | [-move-] {+wrong, only+} to [-free software.-] {+popularity and success;
-# | here's a <a
-# | 
href=\"http://www.linuxinsider.com/story/Open-Source-Is-Woven-Into-the-Latest-Hottest-Trends-78937.html\";>
-# | typical example</a>.+}
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The two terms describe almost the same category of software, but they "
-#| "stand for views based on fundamentally different values. Open source is "
-#| "a development methodology; free software is a social movement. For the "
-#| "free software movement, free software is an ethical imperative, essential "
-#| "respect for the users' freedom. By contrast, the philosophy of open "
-#| "source considers issues in terms of how to make software &ldquo;"
-#| "better&rdquo;&mdash;in a practical sense only. It says that nonfree "
-#| "software is an inferior solution to the practical problem at hand. For "
-#| "the free software movement, however, nonfree software is a social "
-#| "problem, and the solution is to stop using it and move to free software."
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The two terms describe almost the same category of software, but they stand "
 "for views based on fundamentally different values. Open source is a "reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]