www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/gnu-linux-faq.sr.html gnu/gnu-history.s...


From: Pavel Kharitonov
Subject: www gnu/gnu-linux-faq.sr.html gnu/gnu-history.s...
Date: Tue, 03 Sep 2013 09:33:32 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Pavel Kharitonov <ineiev>    13/09/03 09:33:32

Modified files:
    gnu      : gnu-linux-faq.sr.html gnu-history.sr.html 
             manifesto.sr.html manifesto.ar.html 
    gnu/po     : gnu-linux-faq.sr.po gnu-history.sr.po 
             manifesto.sr.po manifesto.ar.po 
    .       : provide.bg.html provide.el.html provide.sr.html 
    po       : provide.bg.po provide.el.po 
    licenses    : licenses.ar.html licenses.sr.html 
    licenses/po  : licenses.ar.po 
    philosophy   : fs-translations.sr.html free-sw.sr.html 
    philosophy/po : fs-translations.sr.po free-sw.sr.po 
    graphics    : babygnu.sr.html agnuhead.sr.html 
             philosophicalgnu.sr.html graphics.sr.html 
             whatsgnu.sr.html 

Log message:
    Fix broken links.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-linux-faq.sr.html?cvsroot=www&r1=1.29&r2=1.30
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-history.sr.html?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/manifesto.sr.html?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/manifesto.ar.html?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sr.po?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-history.sr.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/manifesto.sr.po?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/manifesto.ar.po?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/provide.bg.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/provide.el.html?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/provide.sr.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/provide.bg.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/provide.el.po?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/licenses.ar.html?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/licenses.sr.html?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.ar.po?cvsroot=www&r1=1.44&r2=1.45
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/fs-translations.sr.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.sr.html?cvsroot=www&r1=1.35&r2=1.36
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-translations.sr.po?cvsroot=www&r1=1.38&r2=1.39
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.sr.po?cvsroot=www&r1=1.38&r2=1.39
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/babygnu.sr.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/agnuhead.sr.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/philosophicalgnu.sr.html?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/graphics.sr.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/whatsgnu.sr.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12

Patches:
Index: gnu/gnu-linux-faq.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-linux-faq.sr.html,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -b -r1.29 -r1.30
--- gnu/gnu-linux-faq.sr.html  16 Sep 2012 05:22:16 -0000   1.29
+++ gnu/gnu-linux-faq.sr.html  3 Sep 2013 09:33:25 -0000    1.30
@@ -17,7 +17,7 @@
 
 <div class="announcement">
  <blockquote><p>Да бисте више сазнали о овом 
проблему, можете прочитати и наше странице 
о <a
-href="/gnu/linux-and-gnu.sr.html">Линуксу и Пројекту 
ГНУ</a>, <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.html">Линуксу и Пројекту ГНУ</a>, 
<a
 href="/gnu/why-gnu-linux.html">Зашто ГНУ са Линуксом?</a> и 
страницу о <a
 href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">корисницима ГНУ-а 
који никада
 нису чули за ГНУ</a>.</p></blockquote>
@@ -212,7 +212,7 @@
 <p>
 Да је правде, требало би да нас подједнако 
помињу.</p>
 
-<p>За шире објашњење, погледајте <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.sr.html">Линукс и
+<p>За шире објашњење, погледајте <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.html">Линукс и
 Пројекат ГНУ</a> и <a
 href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">Корисници ГНУ-а 
који никада
 нису чули за ГНУ</a>, а за историју 
погледајте <a
@@ -1224,8 +1224,8 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 <b>Превод:</b>
-<a href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php";>Страхиња Р
адић</a>,
-<a href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em>
+<a href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php";>Страхиња Р
адић</a>,
+<a href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em>
 на серверу <em>mail.ru</em></a>, 2008.</div>
 <p>
 Молимо да уочене евентуалне грешке у 
преводу пријавите
@@ -1241,7 +1241,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2012/09/16 05:22:16 $
+$Date: 2013/09/03 09:33:25 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/gnu-history.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-history.sr.html,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- gnu/gnu-history.sr.html   16 Sep 2012 05:22:16 -0000   1.26
+++ gnu/gnu-history.sr.html   3 Sep 2013 09:33:26 -0000    1.27
@@ -24,9 +24,9 @@
 href="http://www.stallman.org/";>Ричард Сталман</a> је 
објавио <a
 href="/gnu/initial-announcement.html">почетно обавештење</a> 
о Пројекту ГНУ
 септембра 1983. Дужа верзија која се назива <a
-href="/gnu/manifesto.sr.html">Манифестом ГНУ-а</a> је 
објављена марта
+href="/gnu/manifesto.html">Манифестом ГНУ-а</a> је 
објављена марта
 1985. Он је преведен на неколико <a
-href="/gnu/manifesto.sr.html#translations">других језика</a>.</p>
+href="/gnu/manifesto.html#translations">других језика</a>.</p>
 
 <p>
 Назив „ГНУ“ је одабран јер је испунио 
неколико критеријума; прво, то је
@@ -37,7 +37,7 @@
 <p>
 Овде се реч „слободно“<a 
href="#TransNote1"><sup>[1]</sup></a> у синтагми
 „слободни софтвер“ односи на <a
-href="/philosophy/free-sw.sr.html">слободу</a>, а не на цену. 
Можда ћете
+href="/philosophy/free-sw.html">слободу</a>, а не на цену. 
Можда ћете
 морати, а можда и нећете, да платите 
новчани износ да бисте добавили ГНУ-ов
 софтвер. Али, ма како га набавили, када 
једном набавите софтвер, даће вам се
 три посебне слободе у његовом коришћењу: 
прва, слобода умножавања програма и
@@ -56,13 +56,13 @@
 <p>
 Године 1971., када је Ричард Сталман почео да 
ради у МИТ-у (Масачусетски
 институт за технологију), он је радио у 
групи која је искључиво користила <a
-href="/philosophy/free-sw.sr.html">слободни софтвер</a>. 
Тада су чак и
+href="/philosophy/free-sw.html">слободни софтвер</a>. Тада 
су чак и
 рачунарске фирме често расподељивале 
слободни софтвер. Програмери су могли
 да међусобно потпуно слободно сарађују, и 
то је често био случај.</p>
 
 <p>
 До осамдесетих, скоро сав софтвер је 
постао <a
-href="/philosophy/categories.sr.html#ProprietarySoftware">власнички</a>,
 а
+href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">власнички</a>, 
а
 то значи да постоје његови власници који 
забрањују и спречавају сарадњу међу
 корисницима. Ово је створило потребу за 
Пројектом ГНУ.</p>
 
@@ -167,8 +167,8 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 <b>Превод:</b>
-<a href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php";>Страхиња Р
адић</a>,
-<a href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em>
+<a href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php";>Страхиња Р
адић</a>,
+<a href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em>
 на серверу <em>mail.ru</em></a>, 2008-2009.</div>
 <p>
 Молимо да уочене евентуалне грешке у 
преводу пријавите
@@ -185,7 +185,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2012/09/16 05:22:16 $
+$Date: 2013/09/03 09:33:26 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/manifesto.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/manifesto.sr.html,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- gnu/manifesto.sr.html    16 Sep 2012 05:22:19 -0000   1.27
+++ gnu/manifesto.sr.html    3 Sep 2013 09:33:26 -0000    1.28
@@ -25,7 +25,7 @@
 делови разјасне.</p>
 
 <p>За ажурне информације о доступном 
ГНУ-овом софтверу, молимо да погледате
-информације доступне на нашем <a 
href="/home.sr.html">веб серверу</a>, а
+информације доступне на нашем <a 
href="/home.html">веб серверу</a>, а
 посебно наш <a href="/software/software.html">списак 
софтвера</a>. За
 информације о начину на који нам можете 
помоћи, погледајте <a
 href="/help/">http://www.gnu.org/help</a>. </p>
@@ -108,7 +108,7 @@
  ГНУ није у јавном власништву. Сваком ће 
бити дозвољено да мења и расподељује
 ГНУ, али ниједном расподељивачу неће бити 
дозвољено да спречи даљу
 расподелу. Такорећи, <a
-href="/philosophy/categories.sr.html#ProprietarySoftware">власничке</a>
+href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">власничке</a>
 измене неће бити дозвољене. Хоћу да 
осигурам да све верзије ГНУ-а остану
 слободне.</p>
 
@@ -603,14 +603,14 @@
 одбаце израз „интелектуална својина“, 
како не би некога навели да закључе да
 ови закони чине једно целовито питање. 
Начин на који се може бити јаснији је
 да се о патентима, ауторским правима и 
робним маркама расправља
-одвојено. Погледајте <a 
href="/philosophy/not-ipr.sr.html">даље
+одвојено. Погледајте <a 
href="/philosophy/not-ipr.html">даље
 објашњење</a> начина на који овај израз шири 
конфузију и двосмисленост.</li>
 
 <li><a name="f7"></a>Накнадно смо научили да 
разликујемо „слободан софтвер“ и
 „фривер“. Израз „фривер“ означава 
софтвер који можете да поново
 расподељујете, али обично вам није 
дозвољено да га проучавате и мењате његов
 изворни код, па већина фривера није 
слободан софтвер. Погледајте <a
-href="/philosophy/words-to-avoid.sr.html#Freeware">страницу 
„збуњујуће речи
+href="/philosophy/words-to-avoid.html#Freeware">страницу 
„збуњујуће речи
 и синтагме“</a> за више информација.</li>
 </ol>
 
@@ -658,8 +658,8 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 <b>Превод:</b>
-<a href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php";>Страхиња Р
адић</a>,
-<a href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em>
+<a href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php";>Страхиња Р
адић</a>,
+<a href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em>
 на серверу <em>mail.ru</em></a>, 2008.</div>
 <p>
 Молимо да уочене евентуалне грешке у 
преводу пријавите
@@ -676,7 +676,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2012/09/16 05:22:19 $
+$Date: 2013/09/03 09:33:26 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/manifesto.ar.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/manifesto.ar.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- gnu/manifesto.ar.html    16 Sep 2012 05:22:19 -0000   1.16
+++ gnu/manifesto.ar.html    3 Sep 2013 09:33:26 -0000    1.17
@@ -23,7 +23,7 @@
 هوامش في عام 1993 للمساعدة في توضيح تلك 
النقاط.</p>
 
 <p>لمعلومات مُحدّثة عن برمجيات غنو الم
توفرة، من فضلك راجع المعلومات المتوفرة
-على <a href="/home.ar.html">خادومنا</a> وتحديدًا <a
+على <a href="/home.html">خادومنا</a> وتحديدًا <a
 href="/software/software.html">قائمة البرمجيات</a>. ولم
علومات عن كيفية
 المساهمة، راجع <a href="/help/">http://www.gnu.org/help</a>. </p>
 
@@ -93,7 +93,7 @@
 <p>
  غنو ليس في الملكية العامة. سيُسمح للجميع 
بتعديله وإعادة توزيعه، لكن لن يسمح
 لأي موزّع بتقييد التوزيع. هذا يعني أن 
التعديلات <a
-href="/philosophy/categories.ar.html#ProprietarySoftware">المحتكرة</a> 
لن
+href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">المحتكرة</a> 
لن
 يُسمح بها. أريد أن أضمن أن جميع نسخ غنو تظل 
حرة.</p>
 
 <h3>لماذا سيرغب مبرمجون آخرون كثر بالم
ساعدة</h3>
@@ -124,7 +124,7 @@
 (في الوقت الراهن راجع <a
 href="http://savannah.gnu.org/projects/tasklist";>قائمة مهمات 
غنو</a> للمهمات
 البرمجية. راجع <a
-href="/help/help.ar.html">http://www.gnu.org/help/help.ar.html</a> لطرق
+href="/help/help.html">http://www.gnu.org/help/help.html</a> لطرق
 المساهمة الأخرى.)
 </p>
 </blockquote>
@@ -563,7 +563,7 @@
 </p>
 
 <p>
-من فضلك راجع <a 
href="/server/standards/README.translations.ar.html">تعليمات
+من فضلك راجع <a 
href="/server/standards/README.translations.html">تعليمات
 الترجمة</a> لمعلومات حول تنسيق وتسليم ترجم
ات هذه المقالة.
 </p>
 
@@ -587,7 +587,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 حُدّثت:
 
-$Date: 2012/09/16 05:22:19 $
+$Date: 2013/09/03 09:33:26 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.sr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sr.po,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- gnu/po/gnu-linux-faq.sr.po 2 Apr 2013 08:33:11 -0000    1.24
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.sr.po 3 Sep 2013 09:33:27 -0000    1.25
@@ -39,7 +39,7 @@
 "a>."
 msgstr ""
 "Да бисте више сазнали о овом проблему, 
можете прочитати и наше странице о <a "
-"href=\"/gnu/linux-and-gnu.sr.html\">Линуксу и Пројекту 
ГНУ</a>, <a href=\"/"
+"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Линуксу и Пројекту 
ГНУ</a>, <a href=\"/"
 "gnu/why-gnu-linux.html\">Зашто ГНУ са Линуксом?</a> и 
страницу о <a href=\"/"
 "gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">корисницима ГНУ-а 
који никада нису "
 "чули за ГНУ</a>."
@@ -690,7 +690,7 @@
 "Heard of GNU</a> for more explanation, and <a href=\"/gnu/the-gnu-project."
 "html\">The GNU Project</a> for the history."
 msgstr ""
-"За шире објашњење, погледајте <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.sr.html\">Линукс "
+"За шире објашњење, погледајте <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Линукс "
 "и Пројекат ГНУ</a> и <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"
 "\">Корисници ГНУ-а који никада нису чули за 
ГНУ</a>, а за историју "
 "погледајте <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">Пројекат 
ГНУ</a>."
@@ -3335,9 +3335,9 @@
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "<b>Превод:</b>\n"
-"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php\";>Страхиња Р
адић</"
+"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php\";>Страхиња Р
адић</"
 "a>,\n"
-"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php\";><em>vilinkamen</"
+"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php\";><em>vilinkamen</"
 "em>\n"
 "на серверу <em>mail.ru</em></a>, 2008."
 

Index: gnu/po/gnu-history.sr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-history.sr.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- gnu/po/gnu-history.sr.po  11 Feb 2013 07:47:26 -0000   1.18
+++ gnu/po/gnu-history.sr.po  3 Sep 2013 09:33:27 -0000    1.19
@@ -52,9 +52,9 @@
 "сагласан са Униксом. „ГНУ“ значи „ГНУ 
није Уникс“. <a href=\"http://www.";
 "stallman.org/\">Ричард Сталман</a> је објавио <a 
href=\"/gnu/initial-"
 "announcement.html\">почетно обавештење</a> о 
Пројекту ГНУ септембра 1983. "
-"Дужа верзија која се назива <a 
href=\"/gnu/manifesto.sr.html\">Манифестом "
+"Дужа верзија која се назива <a 
href=\"/gnu/manifesto.html\">Манифестом "
 "ГНУ-а</a> је објављена марта 1985. Он је 
преведен на неколико <a href=\"/gnu/"
-"manifesto.sr.html#translations\">других језика</a>."
+"manifesto.html#translations\">других језика</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -96,7 +96,7 @@
 "or you may give away copies.)"
 msgstr ""
 "Овде се реч „слободно“<a 
href=\"#TransNote1\"><sup>[1]</sup></a> у синтагми "
-"„слободни софтвер“ односи на <a 
href=\"/philosophy/free-sw.sr.html"
+"„слободни софтвер“ односи на <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html"
 "\">слободу</a>, а не на цену. Можда ћете 
морати, а можда и нећете, да "
 "платите новчани износ да бисте добавили 
ГНУ-ов софтвер. Али, ма како га "
 "набавили, када једном набавите софтвер, 
даће вам се три посебне слободе у "
@@ -131,7 +131,7 @@
 msgstr ""
 "Године 1971., када је Ричард Сталман почео да 
ради у МИТ-у (Масачусетски "
 "институт за технологију), он је радио у 
групи која је искључиво користила <a "
-"href=\"/philosophy/free-sw.sr.html\">слободни софтвер</a>. 
Тада су чак и "
+"href=\"/philosophy/free-sw.html\">слободни софтвер</a>. 
Тада су чак и "
 "рачунарске фирме често расподељивале 
слободни софтвер. Програмери су могли "
 "да међусобно потпуно слободно сарађују, и 
то је често био случај."
 
@@ -375,9 +375,9 @@
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "<b>Превод:</b>\n"
-"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php\";>Страхиња Р
адић</"
+"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php\";>Страхиња Р
адић</"
 "a>,\n"
-"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php\";><em>vilinkamen</"
+"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php\";><em>vilinkamen</"
 "em>\n"
 "на серверу <em>mail.ru</em></a>, 2008-2009."
 

Index: gnu/po/manifesto.sr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/manifesto.sr.po,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- gnu/po/manifesto.sr.po   11 Feb 2013 07:47:31 -0000   1.20
+++ gnu/po/manifesto.sr.po   3 Sep 2013 09:33:28 -0000    1.21
@@ -68,7 +68,7 @@
 "For how to contribute, see <a href=\"/help/\">http://www.gnu.org/help</a>."
 msgstr ""
 "За ажурне информације о доступном 
ГНУ-овом софтверу, молимо да погледате "
-"информације доступне на нашем <a 
href=\"/home.sr.html\">веб серверу</a>, а "
+"информације доступне на нашем <a 
href=\"/home.html\">веб серверу</a>, а "
 "посебно наш <a href=\"/software/software.html\">списак 
софтвера</a>. За "
 "информације о начину на који нам можете 
помоћи, погледајте <a href=\"/help/"
 "\">http://www.gnu.org/help</a>."
@@ -1406,7 +1406,7 @@
 "„фривер“. Израз „фривер“ означава 
софтвер који можете да поново "
 "расподељујете, али обично вам није 
дозвољено да га проучавате и мењате његов "
 "изворни код, па већина фривера није 
слободан софтвер. Погледајте <a href=\"/"
-"philosophy/words-to-avoid.sr.html#Freeware\">страницу 
„збуњујуће речи и "
+"philosophy/words-to-avoid.html#Freeware\">страницу 
„збуњујуће речи и "
 "синтагме“</a> за више информација."
 
 # type: Content of: <ol><li>
@@ -1502,7 +1502,7 @@
 "одбаце израз „интелектуална својина“, 
како не би некога навели да закључе да "
 "ови закони чине једно целовито питање. 
Начин на који се може бити јаснији је "
 "да се о патентима, ауторским правима и 
робним маркама расправља одвојено. "
-"Погледајте <a href=\"/philosophy/not-ipr.sr.html\">даље 
објашњење</a> начина "
+"Погледајте <a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">даље 
објашњење</a> начина "
 "на који овај израз шири конфузију и 
двосмисленост."
 
 # type: Content of: <ol><li>
@@ -1527,7 +1527,7 @@
 "„фривер“. Израз „фривер“ означава 
софтвер који можете да поново "
 "расподељујете, али обично вам није 
дозвољено да га проучавате и мењате његов "
 "изворни код, па већина фривера није 
слободан софтвер. Погледајте <a href=\"/"
-"philosophy/words-to-avoid.sr.html#Freeware\">страницу 
„збуњујуће речи и "
+"philosophy/words-to-avoid.html#Freeware\">страницу 
„збуњујуће речи и "
 "синтагме“</a> за више информација."
 
 # type: Content of: <div>
@@ -1629,9 +1629,9 @@
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "<b>Превод:</b>\n"
-"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php\";>Страхиња Р
адић</"
+"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php\";>Страхиња Р
адић</"
 "a>,\n"
-"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php\";><em>vilinkamen</"
+"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php\";><em>vilinkamen</"
 "em>\n"
 "на серверу <em>mail.ru</em></a>, 2008."
 

Index: gnu/po/manifesto.ar.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/manifesto.ar.po,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- gnu/po/manifesto.ar.po   11 Feb 2013 07:47:30 -0000   1.21
+++ gnu/po/manifesto.ar.po   3 Sep 2013 09:33:28 -0000    1.22
@@ -69,7 +69,7 @@
 "For how to contribute, see <a href=\"/help/\">http://www.gnu.org/help</a>."
 msgstr ""
 "لمعلومات مُحدّثة عن برمجيات غنو المتوفرة، 
من فضلك راجع المعلومات المتوفرة على "
-"<a href=\"/home.ar.html\">خادومنا</a> وتحديدًا <a 
href=\"/software/software."
+"<a href=\"/home.html\">خادومنا</a> وتحديدًا <a 
href=\"/software/software."
 "html\">قائمة البرمجيات</a>. ولمعلومات عن كيفية 
المساهمة، راجع <a href=\"/"
 "help/\">http://www.gnu.org/help</a>."
 
@@ -276,7 +276,7 @@
 msgstr ""
 "غنو ليس في الملكية العامة. سيُسمح للجميع 
بتعديله وإعادة توزيعه، لكن لن يسمح "
 "لأي موزّع بتقييد التوزيع. هذا يعني أن 
التعديلات <a href=\"/philosophy/"
-"categories.ar.html#ProprietarySoftware\">المحتكرة</a> لن يُسمح 
بها. أريد أن "
+"categories.html#ProprietarySoftware\">المحتكرة</a> لن يُسمح 
بها. أريد أن "
 "أضمن أن جميع نسخ غنو تظل حرة."
 
 # type: Content of: <h3>
@@ -1508,7 +1508,7 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"من فضلك راجع <a 
href=\"/server/standards/README.translations.ar.html"
+"من فضلك راجع <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">تعليمات الترجمة</a> لمعلومات حول تنسيق 
وتسليم ترجمات هذه المقالة."
 
 # type: Content of: <div><p>
@@ -1614,5 +1614,5 @@
 #~ "contribute, see <a href=\"/help/\">http://www.gnu.org/help</a>.)"
 #~ msgstr ""
 #~ "(في الوقت الراهن راجع <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/projects/tasklist";
-#~ "\">قائمة مهمات غنو</a> للمهمات البرمجية. 
راجع <a href=\"/help/help.ar.html"
-#~ "\">http://www.gnu.org/help/help.ar.html</a> لطرق المساهمة 
الأخرى.)"
+#~ "\">قائمة مهمات غنو</a> للمهمات البرمجية. 
راجع <a href=\"/help/help.html"
+#~ "\">http://www.gnu.org/help/help.html</a> لطرق المساهمة 
الأخرى.)"

Index: provide.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/provide.bg.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- provide.bg.html   16 Sep 2012 05:14:36 -0000   1.21
+++ provide.bg.html   3 Sep 2013 09:33:28 -0000    1.22
@@ -30,11 +30,11 @@
 <p>
 Това, което ФСС предоставя на компютърните 
потребители, преди всичко, е
 възможността да използват компютър в 
свобода — използвайки <a
-href="/philosophy/free-sw.bg.html">свободен софтуер</a>.</p>
+href="/philosophy/free-sw.html">свободен софтуер</a>.</p>
 
 <p>От 1985 г. насам ФСС спонсорира 
разработката на свободната операционна
-система <a href="/gnu/gnu-history.bg.html">GNU</a>. Вариантът 
на GNU <a
-href="/gnu/linux-and-gnu.bg.html">GNU/Линукс</a> вече се 
използва широко.
+система <a href="/gnu/gnu-history.html">GNU</a>. Вариантът 
на GNU <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Линукс</a> вече се 
използва широко.
 Системата GNU/Hurd, базирана на нашето ядро <a
 href="/software/hurd/hurd.html">GNU Hurd</a>, е готова да бъде 
изпробвана от
 магьосници и ентусиасти.
@@ -110,7 +110,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2012/09/16 05:14:36 $
+$Date: 2013/09/03 09:33:28 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -138,8 +138,6 @@
 <li><a 
href="provide.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Bulgarian -->
 <li><a 
href="provide.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
-<!-- Bosnian -->
-<li><a href="provide.bs.html">bosanski</a>&nbsp;[bs]</li>
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="provide.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- Czech -->
@@ -180,8 +178,6 @@
 <li><a 
href="provide.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Swedish -->
 <li><a href="provide.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
-<!-- Turkish -->
-<li><a href="provide.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 <!-- Ukrainian -->
 <li><a 
href="provide.uk.html">&#x0443;&#x043a;&#x0440;&#x0430;&#x0457;&#x043d;&#x0441;&#x044c;&#x043a;&#x0430;</a>&nbsp;[uk]</li>
 <!-- Chinese (Simplified) -->

Index: provide.el.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/provide.el.html,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- provide.el.html   4 Apr 2013 21:59:23 -0000    1.23
+++ provide.el.html   3 Sep 2013 09:33:28 -0000    1.24
@@ -39,7 +39,7 @@
 συστήματος <a href="/gnu/gnu-history.html">GNU</a>. Η 
παραλλαγή <a
 href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> του συστήματος GNU
 χρησιμοποιείται ήδη ευρέως. Το σύστημα 
GNU/Hurd, βασισμένο στον πυρήνα μας
-<a href="/software/hurd/hurd.el.html">GNU Hurd</a>, είναι έτοιμο 
για τους
+<a href="/software/hurd/hurd.html">GNU Hurd</a>, είναι έτοιμο 
για τους
 ειδικούς και ενθουσιώδεις προς δοκιμή. 
Μια μεγάλη ποικιλία λογισμικού GNU εν
 γένει <a href="/software/software.html">είναι διαθέσιμο 
για μεταφόρτωση</a>.</p>
 
@@ -102,7 +102,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Ενημερώθηκε:
 
-$Date: 2013/04/04 21:59:23 $
+$Date: 2013/09/03 09:33:28 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: provide.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/provide.sr.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- provide.sr.html   30 Dec 2011 05:06:22 -0000   1.8
+++ provide.sr.html   3 Sep 2013 09:33:28 -0000    1.9
@@ -21,12 +21,12 @@
 <p>
 Оно што ЗСС, пре свега, нуди корисницима 
рачунара, јесте шанса да
 слободно користе рачунаре користећи <a
-href="/philosophy/free-sw.sr.html">слободни софтвер</a>.</p>
+href="/philosophy/free-sw.html">слободни софтвер</a>.</p>
 
 <p>
 ЗСС је од 1985. године спонзорисала развој 
слободног оперативног
-система <a href="/gnu/gnu-history.sr.html">ГНУ</a>. Данас се 
често
-користи <a href="/gnu/linux-and-gnu.sr.html">ГНУ са 
Линуксом</a>,
+система <a href="/gnu/gnu-history.html">ГНУ</a>. Данас се 
често
+користи <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">ГНУ са 
Линуксом</a>,
 варијанта ГНУ-а. Систем ГНУ са Крдом, 
заснован на нашем језгру <a
 href="/software/hurd/hurd.html">ГНУ-ово Крдо</a>, је такође 
спреман за
 зналце и ентузијасте.</p>
@@ -86,11 +86,11 @@
 света, без надокнаде, на било којем 
медијуму, уз услов да је очувано
 ово обавештење и обавештење о ауторским 
правима.
 </p>
-<p><b>Превод:</b> <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php";>Страхиња
-Радић</a>, <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em> на 
серверу
+<p><b>Превод:</b> <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php";>Страхиња
+Радић</a>, <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em> на 
серверу
 <em>mail.ru</em></a></p>
 <p>Ажурирано: <!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/12/30 05:06:22 $ $Author: ineiev $ 
+$Date: 2013/09/03 09:33:28 $ $Author: ineiev $ 
 <!-- timestamp end --></p>
 </div>
 <div id="translations">
@@ -119,7 +119,6 @@
 <!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
 
 <ul class="translations-list">
-<li><a href="provide.bs.html">Bosanski</a></li>    <!-- Bosnian -->
 <li><a href="provide.ca.html">Catal&#x00e0;</a></li>  <!-- Catalan -->
 <li><a href="provide.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a></li>   
<!-- Chinese (Simplified) -->
 <li><a href="provide.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a></li>   
<!-- Chinese (Traditional) -->
@@ -136,11 +135,10 @@
 <li><a href="provide.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a></li><!-- Korean -->
 <li><a href="provide.nn.html">Norsk (nynorsk)</a></li> <!-- Norwegian 
(nynorsk) -->
 <li><a href="provide.pl.html">polski</a></li> <!-- Polish -->
-<li><a href="provide.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a></li> <!-- Portuguese -->
+<li><a href="provide.pt-br.html">Portugu&#x0ea;s</a></li>   <!-- Portuguese 
-->
 <li><a 
href="provide.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a></li>
 <!-- Russian -->
 <li><a 
href="provide.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a></li>
    <!-- Serbian -->
 <li><a href="provide.sv.html">Svenska</a></li> <!-- Swedish -->
-<li><a href="provide.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a></li>  <!-- Turkish -->
 <li><a 
href="provide.uk.html">&#x0423;&#x043a;&#x0440;&#x0430;&#x0457;&#x043d;&#x0441;&#x044c;&#x043a;&#x0430;</a></li>
    <!-- Ukrainian -->
 </ul>
 </div>

Index: po/provide.bg.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/provide.bg.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- po/provide.bg.po  31 Aug 2013 15:11:35 -0000   1.13
+++ po/provide.bg.po  3 Sep 2013 09:33:28 -0000    1.14
@@ -47,7 +47,7 @@
 msgstr ""
 "Това, което ФСС предоставя на 
компютърните потребители, преди всичко, е "
 "възможността да използват компютър в 
свобода — използвайки <a href=\"/"
-"philosophy/free-sw.bg.html\">свободен софтуер</a>."
+"philosophy/free-sw.html\">свободен софтуер</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -69,8 +69,8 @@
 "available for download</a>."
 msgstr ""
 "От 1985 г. насам ФСС спонсорира разработката 
на свободната операционна "
-"система <a href=\"/gnu/gnu-history.bg.html\">GNU</a>. 
Вариантът на GNU <a "
-"href=\"/gnu/linux-and-gnu.bg.html\">GNU/Линукс</a> вече се 
използва широко. "
+"система <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. Вариантът 
на GNU <a "
+"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Линукс</a> вече се 
използва широко. "
 "Системата GNU/Hurd, базирана на нашето ядро <a 
href=\"/software/hurd/hurd."
 "html\">GNU Hurd</a>, е готова да бъде изпробвана от 
магьосници и ентусиасти."
 

Index: po/provide.el.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/provide.el.po,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- po/provide.el.po  3 Feb 2013 21:58:28 -0000    1.24
+++ po/provide.el.po  3 Sep 2013 09:33:28 -0000    1.25
@@ -63,7 +63,7 @@
 "συστήματος <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. Η 
παραλλαγή <a href=\"/"
 "gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> του συστήματος GNU 
χρησιμοποιείται "
 "ήδη ευρέως. Το σύστημα GNU/Hurd, βασισμένο 
στον πυρήνα μας <a href=\"/"
-"software/hurd/hurd.el.html\">GNU Hurd</a>, είναι έτοιμο για 
τους ειδικούς "
+"software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, είναι έτοιμο για του
ς ειδικούς "
 "και ενθουσιώδεις προς δοκιμή. Μια μεγάλη 
ποικιλία λογισμικού GNU εν γένει <a "
 "href=\"/software/software.html\">είναι διαθέσιμο για 
μεταφόρτωση</a>."
 

Index: licenses/licenses.ar.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/licenses.ar.html,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- licenses/licenses.ar.html  16 Sep 2012 05:25:41 -0000   1.24
+++ licenses/licenses.ar.html  3 Sep 2013 09:33:29 -0000    1.25
@@ -15,7 +15,7 @@
 <h2>تراخيص</h2>
 
 <p>
-البرمجيات المنشورة يجب أن تكون <a 
href="/philosophy/free-sw.ar.html">برمجيات
+البرمجيات المنشورة يجب أن تكون <a 
href="/philosophy/free-sw.html">برمجيات
 حرة</a>. لجعلها برمجيات حرة، عليك إصدارها 
تحت ترخيص برمجيات حرة. نحن عادة
 نستخدم <a href="#GPL">رخصة غنو العمومية</a> (غنو 
جي&#8204;بي&#8204;إل)، ولكن
 في بعض الحالات نستخدم <a
@@ -93,12 +93,10 @@
 <ul>
  <li>رخصة غنو العمومية متاحة في تنسيقات: <a
 href="/licenses/lgpl.html">إنش&#8203;تي&#8203;إم&#8203;إل</a>، <a
-href="/licenses/lgpl.txt">نص مجرد</a>، <a href="/licenses/lgpl.odt">م
ستند
-مفتوح</a>، <a href="/licenses/lgpl.dbk">دوكبوك</a>، <a
-href="/licenses/lgpl.texi">تخنفو</a>، و<a
-href="/licenses/lgpl.tex">لاتخ</a>. هذه المستندات ليست م
نسقة لتنشر وحيدة،
+href="/licenses/lgpl.txt">نص مجرد</a>، <a 
href="/licenses/lgpl.dbk">دوكبوك</a>، <a
+href="/licenses/lgpl.texi">تخنفو</a>. هذه المستندات ليست 
منسقة لتنشر وحيدة،
 ومهيئة لتضمن في مستند آخر.</li>
- <li><a href="/licenses/why-not-lgpl.ar.html">لماذا يجب ألا 
تستخدم
+ <li><a href="/licenses/why-not-lgpl.html">لماذا يجب ألا 
تستخدم
 جي&#8204;بي&#8204;إل الصغرى لمكتبتك 
التالية؟</a></li>
  <li><a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.html#GPL">إصدارات 
أقدم من غنو
 إل&#8204;جي&#8204;بي&#8204;إل</a></li>
@@ -117,8 +115,7 @@
 <ul>
  <li>رخصة غنو أفيرو العمومية متاحة في 
تنسيقات: <a
 href="/licenses/agpl.html">إنش&#8203;تي&#8203;إم&#8203;إل</a>، <a
-href="/licenses/agpl.txt">نص مجرد</a>، <a href="/licenses/agpl.odt">م
ستند
-مفتوح</a>، <a href="/licenses/agpl.dbk">دوكبوك</a>، <a
+href="/licenses/agpl.txt">نص مجرد</a>، <a 
href="/licenses/agpl.dbk">دوكبوك</a>، <a
 href="/licenses/agpl.texi">تخنفو</a>، و<a
 href="/licenses/agpl.tex">لاتخ</a>. هذه المستندات ليست م
نسقة لتنشر وحيدة،
 ومهيئة لتضمن في مستند آخر.</li>
@@ -136,11 +133,11 @@
 <ul>
  <li>رخصة غنو للوثائق الحرة متاحة في 
تنسيقات:<a href="/licenses/fdl.html">
 إتش&#8203;تي&#8203;إم&#8203;إل</a>، <a href="/licenses/fdl.txt">نص 
مجرد</a>،
-<a href="/licenses/fdl.odt">مستند مفتوح</a>، <a
+<a
 href="/licenses/fdl.dbk">دوكبوك</a>، <a 
href="/licenses/fdl.texi">تخنفو</a>،
 و<a href="/licenses/fdl.tex">لاتخ</a>. هذه المستندات 
ليست منسقة لتنشر
 وحيدة، ومهيئة لتضمن في مستند آخر.</li>
- <li><a href="/licenses/why-gfdl.ar.html">لماذا يجب على 
الناشرين استخدام غنو
+ <li><a href="/licenses/why-gfdl.html">لماذا يجب على 
الناشرين استخدام غنو
 إف&#8203;دي&#8203;إل</a></li>
  <li><a href="/licenses/fdl.html#addendum">كيفية استخدام غنو 
إف&#8204;دي&#8204;إل
 لتوثيقك</a></li>
@@ -262,17 +259,17 @@
 <h3 id="WhatIsCopyleft">ما هي الحقوق المتروكة؟</h3>
 
 <p>
-<a href="/copyleft/copyleft.ar.html"><em>الحقوق الم
تروكة</em></a> هي طريقة
+<a href="/copyleft/copyleft.html"><em>الحقوق المتروكة</em></a> 
هي طريقة
 عامة لجعل البرنامج حرا وتتطلب جعل كل 
الإصدارات المُعدلة والمُوسعة من
 البرنامج حرة أيضا.
 </p>
 
 <p>
 أسهل طريقة لجعل البرنامج حرًا هي وضعه تحت <a
-href="/philosophy/categories.ar.html#PublicDomainSoftware">الملكية
+href="/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware">الملكية
 العامة</a>، بدون حقوق نشر. هذا يسمح للناس بم
شاركته وتحسيناته، إذا كانوا
 مكترثين جدا. لكنه يسمح أيضا للأشخاص غير الم
تناسقين بتحويل البرنامج إلى <a
-href="/philosophy/categories.ar.html#ProprietarySoftware">برمجيات
+href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">برمجيات
 احتكارية</a>. يمكنهم أيضا جعل التغييرات، 
كثيرة أو قليلة، وإصدار الناتج كمنتج
 احتكاري. الأشخاص الذين يتلقون البرنامج 
بصيغة معدلة لا يمتلكون الحرية التي
 أعطاها لهم المؤلف الأصلي؛ الوسيط جرّدها.
@@ -297,7 +294,7 @@
 <p>
 الحقوق المتروكة تساعد المبرمجين الذين 
يريدون المساهمة في <a
 href="/software/software.html#HelpWriteSoftware">تحسين</a> <a
-href="/philosophy/free-sw.ar.html">البرمجيات الحرة</a> 
بالأذونات لفعل
+href="/philosophy/free-sw.html">البرمجيات الحرة</a> 
بالأذونات لفعل
 ذلك. هؤلاء المبرمجين يعملون عادة للشركات 
والجامعات التي تريد غالبا أي شيء
 لكسب المال. المبرمجة ربما تريد مساهمة 
تعديلاتها في المجتمع؛ لكن موظقها ربما
 يريد تحويل التعديلات إلى منتج برمجيات 
اختكارية.
@@ -390,7 +387,7 @@
 </p>
 
 <p>
-من فضلك راجع <a 
href="/server/standards/README.translations.ar.html">تعليمات
+من فضلك راجع <a 
href="/server/standards/README.translations.html">تعليمات
 الترجمة</a> لمعلومات حول تنسيق وتسليم ترجم
ات هذه المقالة.
 </p>
 
@@ -414,7 +411,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 حٌدثًت:
 
-$Date: 2012/09/16 05:25:41 $
+$Date: 2013/09/03 09:33:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/licenses.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/licenses.sr.html,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- licenses/licenses.sr.html  30 Dec 2011 05:16:54 -0000   1.13
+++ licenses/licenses.sr.html  3 Sep 2013 09:33:29 -0000    1.14
@@ -9,9 +9,9 @@
 
 <p>
 Објављени софтвер треба да буде <a
-href="/philosophy/free-sw.sr.html">слободан</a>. Да бисте га
+href="/philosophy/free-sw.html">слободан</a>. Да бисте га
 ослободили, потребно је да га објавите под 
слободном софтверском
-лиценцом. Ми обично користимо <a 
href="licenses.sr.html#GPL">ГНУ-ову
+лиценцом. Ми обично користимо <a 
href="#GPL">ГНУ-ову
 општу јавну лиценцу</a> (ГНУ-ову ОЈЛ), али 
понекад користимо и <a
 href="/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses">друге слободне
 софтверске лиценце</a>. За ГНУ-ов софтвер 
користимо само оне лиценце
@@ -24,7 +24,7 @@
 је расподељују и побољшавају упоредо са 
софтвером који она описује. Да
 бисте је ослободили, потребно је да је 
објавите под слободном лиценцом
 документације. Ми обично користимо <a
-href="licenses.sr.html#FDL">ГНУ-ову слободну лиценцу 
документације</a>
+href="#FDL">ГНУ-ову слободну лиценцу 
документације</a>
 (ГНУ-ову СЛД), али понекад користимо и <a
 href="/licenses/license-list.html#DocumentationLicenses">друге
 слободне лиценце документације</a>.
@@ -80,7 +80,7 @@
    <a href="/licenses/lgpl.texi">Техинфо</a>. 
 Ови документи нису форматирани за штампу, 
већ су намењени укључивању
 у друге документе.</li>
- <li><a href="/licenses/why-not-lgpl.sr.html">Зашто не треба да 
користите
+ <li><a href="/licenses/why-not-lgpl.html">Зашто не треба да 
користите
  библиотечку ОЈЛ за ваше следеће 
библиотеке</a></li> 
  <li><a href="/licenses/gpl-violation.html">Шта да урадите 
уколико приметите
  кршење ГНУ-ове ОЈЛ, МОЈЛ или СЛД</a></li> 
@@ -189,11 +189,11 @@
 
 <p>
 Најједноставнији начин да програм учините 
слободним јесте да га
-ставите у <a 
href="/philosophy/categories.sr.html#PublicDomainSoftware">јавно
+ставите у <a 
href="/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware">јавно
 власништво</a>, са одсуством ауторских 
права. Ово дозвољава људима да деле
 програм и његова побољшања, уколико тако 
нешто желе. Али ово такође
 дозвољава недружељубивим људима да 
претворе програм у <a
-href="/philosophy/categories.sr.html#ProprietarySoftware">власнички
+href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">власнички
 софтвер</a>. Они могу да га измене у мањој 
или већој мери, и да
 оно што добију расподељују као власнички 
производ. Људи који приме
 програм у том измењеном облику неће имати 
слободу коју им је
@@ -221,7 +221,7 @@
 <p>
 Копилефт такође помаже да програмери који 
желе да <a
 href="/software/software.html#HelpWriteSoftware">побољшањима</a>
-допринесу <a href="/philosophy/free-sw.sr.html">слободном 
софтверу</a>
+допринесу <a href="/philosophy/free-sw.html">слободном 
софтверу</a>
 за то добију дозволу. Такви програмери 
често раде за фирме или
 универзитете који би учинили скоро све да 
дођу до још новца. Програмер
 може и да жели да својим изменама 
допринесе заједници, али његов
@@ -295,10 +295,10 @@
 
 <p>
 Ми сматрамо да објављени софтвер и 
документација треба да буду <a
-href="licenses.sr.html#Intro">слободни софтвер и 
слободна
+href="#Intro">слободни софтвер и слободна
 документација</a>. Препоручујемо да се и све 
врсте образовних дела и
 приручника објављују као слободни, уз 
коришћење слободних лиценци
-документације, као што је <a 
href="licenses.sr.html#FDL">ГНУ-ова
+документације, као што је <a href="#FDL">ГНУ-ова
 слободна лиценца документације</a> (ГНУ-ова 
СЛД).
 </p>
 
@@ -341,7 +341,7 @@
 <a href="/server/standards/README.translations.html">ПРОЧИТАЈМЕ за
 преводе</a> за више информација о 
координисању и слању превода овог чланка.
 (За допринос српском преводу, корисно је да 
погледате и <a
-href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html";>КАКОДА
+href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html";>КАКОДА
 прeводим ГНУ-ов веб</a>.)
 </p>
 
@@ -355,14 +355,14 @@
 очувано ово обавештење.</p>
 
 <p>
-<b>Превод:</b> <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php";>Страхиња
-Радић</a>, <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em> на 
серверу
+<b>Превод:</b> <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php";>Страхиња
+Радић</a>, <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em> на 
серверу
 <em>mail.ru</em></a></p>
 
 <p>
 Ажурирано:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/12/30 05:16:54 $ $Author: ineiev $
+$Date: 2013/09/03 09:33:29 $ $Author: ineiev $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -404,7 +404,7 @@
 
 <li><a href="/licenses/licenses.pl.html">polski</a></li>        <!-- 
Polish -->
 
-<li><a href="/licenses/licenses.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a></li>       
<!-- Portuguese -->
+<li><a href="/licenses/licenses.pt-br.html">Portugu&#x0ea;s</a></li>      
<!-- Portuguese -->
 <li><a 
href="/licenses/licenses.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a></li>
 <!-- Serbian -->
 </ul>
 </div>

Index: licenses/po/licenses.ar.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.ar.po,v
retrieving revision 1.44
retrieving revision 1.45
diff -u -b -r1.44 -r1.45
--- licenses/po/licenses.ar.po 29 Jul 2013 11:04:45 -0000   1.44
+++ licenses/po/licenses.ar.po 3 Sep 2013 09:33:29 -0000    1.45
@@ -42,7 +42,7 @@
 "list.html#SoftwareLicenses\">other free software licenses</a>. We use only "
 "licenses that are compatible with the GNU GPL for GNU software."
 msgstr ""
-"البرمجيات المنشورة يجب أن تكون <a 
href=\"/philosophy/free-sw.ar.html"
+"البرمجيات المنشورة يجب أن تكون <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html"
 "\">برمجيات حرة</a>. لجعلها برمجيات حرة، عليك 
إصدارها تحت ترخيص برمجيات حرة. "
 "نحن عادة نستخدم <a href=\"#GPL\">رخصة غنو العموم
ية</a> (غنو جي&#8204;"
 "بي&#8204;إل)، ولكن في بعض الحالات نستخدم <a 
href=\"/licenses/license-list."
@@ -257,9 +257,8 @@
 msgstr ""
 "رخصة غنو العمومية متاحة في تنسيقات: <a 
href=\"/licenses/lgpl.html"
 "\">إنش&#8203;تي&#8203;إم&#8203;إل</a>، <a 
href=\"/licenses/lgpl.txt\">نص "
-"مجرد</a>، <a href=\"/licenses/lgpl.odt\">مستند مفتوح</a>، <a 
href=\"/"
-"licenses/lgpl.dbk\">دوكبوك</a>، <a 
href=\"/licenses/lgpl.texi\">تخنفو</a>، "
-"و<a href=\"/licenses/lgpl.tex\">لاتخ</a>. هذه المستندات 
ليست منسقة لتنشر "
+"مجرد</a>، <a href=\"/"
+"licenses/lgpl.dbk\">دوكبوك</a>، <a 
href=\"/licenses/lgpl.texi\">تخنفو</a>. هذه المستندات 
ليست منسقة لتنشر "
 "وحيدة، ومهيئة لتضمن في مستند آخر."
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -268,7 +267,7 @@
 "<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">Why you shouldn't use the Lesser GPL "
 "for your next library</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.ar.html\">لماذا يجب ألا 
تستخدم جي&#8204;"
+"<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">لماذا يجب ألا تستخدم 
جي&#8204;"
 "بي&#8204;إل الصغرى لمكتبتك التالية؟</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -316,7 +315,7 @@
 msgstr ""
 "رخصة غنو أفيرو العمومية متاحة في تنسيقات: 
<a href=\"/licenses/agpl.html"
 "\">إنش&#8203;تي&#8203;إم&#8203;إل</a>، <a 
href=\"/licenses/agpl.txt\">نص "
-"مجرد</a>، <a href=\"/licenses/agpl.odt\">مستند مفتوح</a>، <a 
href=\"/"
+"مجرد</a>، <a href=\"/"
 "licenses/agpl.dbk\">دوكبوك</a>، <a 
href=\"/licenses/agpl.texi\">تخنفو</a>، "
 "و<a href=\"/licenses/agpl.tex\">لاتخ</a>. هذه المستندات 
ليست منسقة لتنشر "
 "وحيدة، ومهيئة لتضمن في مستند آخر."
@@ -325,7 +324,7 @@
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/licenses/why-affero-gpl.html\">Why the Affero GPL</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/why-gfdl.ar.html\">لماذا يجب على 
الناشرين استخدام غنو "
+"<a href=\"/licenses/why-gfdl.html\">لماذا يجب على الناشرين 
استخدام غنو "
 "إف&#8203;دي&#8203;إل</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
@@ -357,7 +356,7 @@
 msgstr ""
 "رخصة غنو للوثائق الحرة متاحة في تنسيقات:<a 
href=\"/licenses/fdl.html\"> "
 "إتش&#8203;تي&#8203;إم&#8203;إل</a>، <a 
href=\"/licenses/fdl.txt\">نص مجرد</"
-"a>، <a href=\"/licenses/fdl.odt\">مستند مفتوح</a>، <a 
href=\"/licenses/fdl."
+"a>، <a href=\"/licenses/fdl."
 "dbk\">دوكبوك</a>، <a href=\"/licenses/fdl.texi\">تخنفو</a>، و<a 
href=\"/"
 "licenses/fdl.tex\">لاتخ</a>. هذه المستندات ليست م
نسقة لتنشر وحيدة، ومهيئة "
 "لتضمن في مستند آخر."
@@ -367,7 +366,7 @@
 msgid ""
 "<a href=\"/licenses/why-gfdl.html\">Why publishers should use the GNU FDL</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/why-gfdl.ar.html\">لماذا يجب على 
الناشرين استخدام غنو "
+"<a href=\"/licenses/why-gfdl.html\">لماذا يجب على الناشرين 
استخدام غنو "
 "إف&#8203;دي&#8203;إل</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -649,7 +648,7 @@
 "method for making a program free software and requiring all modified and "
 "extended versions of the program to be free software as well."
 msgstr ""
-"<a href=\"/copyleft/copyleft.ar.html\"><em>الحقوق الم
تروكة</em></a> هي طريقة "
+"<a href=\"/copyleft/copyleft.html\"><em>الحقوق الم
تروكة</em></a> هي طريقة "
 "عامة لجعل البرنامج حرا وتتطلب جعل كل 
الإصدارات المُعدلة والمُوسعة من البرنامج "
 "حرة أيضا."
 
@@ -901,7 +900,7 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"من فضلك راجع <a 
href=\"/server/standards/README.translations.ar.html"
+"من فضلك راجع <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">تعليمات الترجمة</a> لمعلومات حول تنسيق 
وتسليم ترجمات هذه المقالة."
 
 # type: Content of: <div><p>

Index: philosophy/fs-translations.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/fs-translations.sr.html,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- philosophy/fs-translations.sr.html 16 Sep 2012 05:28:21 -0000   1.22
+++ philosophy/fs-translations.sr.html 3 Sep 2013 09:33:29 -0000    1.23
@@ -149,8 +149,8 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 <b>Превод:</b>
-<a href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php";>Страхиња Р
адић</a>,
-<a href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em>
+<a href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php";>Страхиња Р
адић</a>,
+<a href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em>
 на серверу <em>mail.ru</em></a>, 2008.</div>
 <p>
 Молимо да уочене евентуалне грешке у 
преводу пријавите
@@ -166,7 +166,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2012/09/16 05:28:21 $
+$Date: 2013/09/03 09:33:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/free-sw.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.sr.html,v
retrieving revision 1.35
retrieving revision 1.36
diff -u -b -r1.35 -r1.36
--- philosophy/free-sw.sr.html 16 Sep 2012 05:28:20 -0000   1.35
+++ philosophy/free-sw.sr.html 3 Sep 2013 09:33:29 -0000    1.36
@@ -130,7 +130,7 @@
 Стога, можда ћете плаћати новчани износ за 
примерке слободног софтвера, или
 ћете их набављати бесплатно. Али без 
обзира на то како сте дошли до вашег
 примерка, увек ћете моћи да умножавате и 
мењате софтвер, па чак и да га <a
-href="/philosophy/selling.sr.html">продајете</a>.
+href="/philosophy/selling.html">продајете</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -155,14 +155,14 @@
 <p>
 Ми у Пројекту ГНУ користимо <a 
href="/copyleft/copyleft.html">„копилефт“</a>
 како бисмо легално заштитили те слободе за 
све. Али, постоји и <a
-href="/philosophy/categories.sr.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">некопилефтован
+href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">некопилефтован
 слободни софтвер</a>. Ми сматрамо да постоје 
битни разлози зашто је <a
 href="/philosophy/pragmatic.html">боље користити 
копилефт</a>, али уколико
 је ваш програм некопилефтован слободни 
софтвер, ми ћемо га и тада користити.
 </p>
 
 <p>
-Погледајте <a href="/philosophy/categories.sr.html">Врсте 
слободног
+Погледајте <a href="/philosophy/categories.html">Врсте 
слободног
 софтвера</a> за опис односа између 
„слободног софтвера“, „копилефотваног
 софтвера“ и других категорија софтвера.
 </p>
@@ -202,9 +202,9 @@
 free</em>), јер такви изрази упућују на то да се 
не ради о слободи, већ
 цени. И неки други чести изрази, као што је 
„пиратерија“, оличавају ставове
 које се, надамо се, ви нећете подржати. 
Погледајте <a
-href="/philosophy/words-to-avoid.sr.html">Збуњујуће речи и 
синтагме које
+href="/philosophy/words-to-avoid.html">Збуњујуће речи и 
синтагме које
 вреди избегавати</a>, где се говори о таквим 
изразима. Такође, постоји и
-списак <a href="/philosophy/fs-translations.sr.html">превода 
израза
+списак <a href="/philosophy/fs-translations.html">превода 
израза
 „слободни софтвер“</a> на разне језике.
 </p>
 
@@ -315,8 +315,8 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 <b>Превод:</b>
-<a href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php";>Страхиња Р
адић</a>,
-<a href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em>
+<a href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php";>Страхиња Р
адић</a>,
+<a href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em>
 на серверу <em>mail.ru</em></a>, 2008.</div>
 <p>
 Молимо да уочене евентуалне грешке у 
преводу пријавите
@@ -333,7 +333,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2012/09/16 05:28:20 $
+$Date: 2013/09/03 09:33:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -365,8 +365,6 @@
 <li><a 
href="/philosophy/free-sw.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
 <!-- Bengali -->
 <li><a 
href="/philosophy/free-sw.bn.html">&#2476;&#2494;&#2434;&#2482;&#2494;</a>&nbsp;[bn]</li>
-<!-- Bosnian -->
-<li><a href="/philosophy/free-sw.bs.html">bosanski</a>&nbsp;[bs]</li>
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="/philosophy/free-sw.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- Czech -->

Index: philosophy/po/fs-translations.sr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fs-translations.sr.po,v
retrieving revision 1.38
retrieving revision 1.39
diff -u -b -r1.38 -r1.39
--- philosophy/po/fs-translations.sr.po 28 Aug 2013 00:59:32 -0000   1.38
+++ philosophy/po/fs-translations.sr.po 3 Sep 2013 09:33:30 -0000    1.39
@@ -993,9 +993,9 @@
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "<b>Превод:</b>\n"
-"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php\";>Страхиња Р
адић</"
+"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php\";>Страхиња Р
адић</"
 "a>,\n"
-"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php\";><em>vilinkamen</"
+"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php\";><em>vilinkamen</"
 "em>\n"
 "на серверу <em>mail.ru</em></a>, 2008."
 

Index: philosophy/po/free-sw.sr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.sr.po,v
retrieving revision 1.38
retrieving revision 1.39
diff -u -b -r1.38 -r1.39
--- philosophy/po/free-sw.sr.po 18 Jun 2013 05:29:56 -0000   1.38
+++ philosophy/po/free-sw.sr.po 3 Sep 2013 09:33:30 -0000    1.39
@@ -434,7 +434,7 @@
 msgstr ""
 "Ми у Пројекту ГНУ користимо <a 
href=\"/copyleft/copyleft.html\">„копилефт“</"
 "a> како бисмо легално заштитили те слободе 
за све. Али, постоји и <a href=\"/"
-"philosophy/categories.sr.html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">некопилефтован
 "
+"philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">некопилефтован
 "
 "слободни софтвер</a>. Ми сматрамо да 
постоје битни разлози зашто је <a href="
 "\"/philosophy/pragmatic.html\">боље користити 
копилефт</a>, али уколико је "
 "ваш програм некопилефтован слободни 
софтвер, ми ћемо га и тада користити."
@@ -549,9 +549,9 @@
 "free</em>), јер такви изрази упућују на то да се 
не ради о слободи, већ "
 "цени. И неки други чести изрази, као што је 
„пиратерија“, оличавају ставове "
 "које се, надамо се, ви нећете подржати. 
Погледајте <a href=\"/philosophy/"
-"words-to-avoid.sr.html\">Збуњујуће речи и синтагме 
које вреди избегавати</"
+"words-to-avoid.html\">Збуњујуће речи и синтагме 
које вреди избегавати</"
 "a>, где се говори о таквим изразима. Такође, 
постоји и списак <a href=\"/"
-"philosophy/fs-translations.sr.html\">превода израза 
„слободни софтвер“</a> "
+"philosophy/fs-translations.html\">превода израза 
„слободни софтвер“</a> "
 "на разне језике."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -984,9 +984,9 @@
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "<b>Превод:</b>\n"
-"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php\";>Страхиња Р
адић</"
+"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php\";>Страхиња Р
адић</"
 "a>,\n"
-"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php\";><em>vilinkamen</"
+"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php\";><em>vilinkamen</"
 "em>\n"
 "на серверу <em>mail.ru</em></a>, 2008."
 
@@ -1082,7 +1082,7 @@
 #~ "copylefted software&rdquo; and other categories of software relate to "
 #~ "each other."
 #~ msgstr ""
-#~ "Погледајте <a href=\"/philosophy/categories.sr.html\">Врсте 
слободног "
+#~ "Погледајте <a href=\"/philosophy/categories.html\">Врсте 
слободног "
 #~ "софтвера</a> за опис односа између 
„слободног софтвера“, „копилефотваног "
 #~ "софтвера“ и других категорија софтвера."
 
@@ -1100,4 +1100,4 @@
 #~ "Стога, можда ћете плаћати новчани износ 
за примерке слободног софтвера, "
 #~ "или ћете их набављати бесплатно. Али без 
обзира на то како сте дошли до "
 #~ "вашег примерка, увек ћете моћи да 
умножавате и мењате софтвер, па чак и "
-#~ "да га <a href=\"/philosophy/selling.sr.html\">продајете</a>."
+#~ "да га <a href=\"/philosophy/selling.html\">продајете</a>."

Index: graphics/babygnu.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/babygnu.sr.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- graphics/babygnu.sr.html  30 Dec 2011 05:13:23 -0000   1.8
+++ graphics/babygnu.sr.html  3 Sep 2013 09:33:30 -0000    1.9
@@ -42,7 +42,7 @@
 
 <p>
 Ова илустрација се користи на страници
-<a href="/gnu/linux-and-gnu.sr.html">Линукс и системи ГНУ</a> 
на овом
+<a href="/gnu/linux-and-gnu.html">Линукс и системи ГНУ</a> 
на овом
 серверу.
 </p>
 
@@ -55,11 +55,11 @@
 </ul>
 
 <p>
-<a href="/graphics/graphics.sr.html">Друге илустрације</a>
+<a href="/graphics/graphics.html">Друге илустрације</a>
 из ГНУ-ове галерије.
 </p>
 
-<p><strong><a href="/philosophy/gif.sr.html">Без <em>GIF</em>-ова 
због
+<p><strong><a href="/philosophy/gif.html">Без <em>GIF</em>-ова због
 проблема са патентима.</a></strong></p>
 
 <hr />
@@ -92,12 +92,12 @@
 
 <div class="copyright">
 <p>
-Повратак на <a href="/home.sr.html">домаћу страницу 
Пројекта ГНУ</a>.
+Повратак на <a href="/home.html">домаћу страницу 
Пројекта ГНУ</a>.
 </p>
 <p>
 Молимо да постављате питања о ГНУ-у и ЗСС-у 
на адресу
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Постоје и <a href="/home.sr.html#ContactInfo">други начини 
да се обратите</a> 
+Постоје и <a href="/contact/">други начини да се 
обратите</a> 
 ЗСС-у.
 <br />
 Молимо да шаљете обавештења о неисправним 
везама и друге исправке (или предлоге)
@@ -109,7 +109,7 @@
 <a href="/server/standards/README.translations.html">ПРОЧИТАЈМЕ за
 преводе</a> за више информација о 
координисању и слању превода.
 (За допринос српском преводу, корисно је да 
погледате и <a
-href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html";>КАКОДА
+href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html";>КАКОДА
 прeводим ГНУ-ов веб</a>.)
 </p>
 
@@ -124,14 +124,14 @@
 </p>
 
 <p>
-<b>Превод:</b> <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php";>Страхиња
-Радић</a>, <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em> на 
серверу
+<b>Превод:</b> <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php";>Страхиња
+Радић</a>, <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em> на 
серверу
 <em>mail.ru</em></a></p>
 
 <p>
 Ажурирано:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/12/30 05:13:23 $ $Author: ineiev $
+$Date: 2013/09/03 09:33:30 $ $Author: ineiev $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: graphics/agnuhead.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/agnuhead.sr.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- graphics/agnuhead.sr.html  30 Dec 2011 05:13:17 -0000   1.11
+++ graphics/agnuhead.sr.html  3 Sep 2013 09:33:30 -0000    1.12
@@ -45,7 +45,7 @@
 
 <p>
 Ова ГНУ-ова глава је подразумевана 
илустрација за странице на овом
-еместу, укључујући <a href="/home.sr.html">ГНУ-ову 
домаћу страницу</a>.</p>
+еместу, укључујући <a href="/home.html">ГНУ-ову 
домаћу страницу</a>.</p>
 
 <p>
 Ова ГНУ-ова глава је употребљена и на 
предњој страни
@@ -79,10 +79,10 @@
 </ul>
 
 <p>
-<a href="/graphics/graphics.sr.html">Друге илустрације</a>
+<a href="/graphics/graphics.html">Друге илустрације</a>
 из ГНУ-ове галерије.</p>
 
-<h3><a href="/philosophy/gif.sr.html">Без <em>GIF</em>-ова због
+<h3><a href="/philosophy/gif.html">Без <em>GIF</em>-ова због
  проблема са патентима.</a></h3>
 
 <hr />
@@ -120,7 +120,7 @@
 | <a href="/graphics/agnuhead.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>  <!-- 
Japanese -->
 | <a href="/graphics/agnuhead.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>  <!-- 
Korean -->
 | <a href="/graphics/agnuhead.pl.html">polski</a>   <!-- Polish -->
-| <a href="/graphics/agnuhead.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>   <!-- Portuguese 
-->
+| <a href="/graphics/agnuhead.pt-br.html">Portugu&#x0ea;s</a> <!-- Portuguese 
-->
 | <a href="/graphics/agnuhead.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>    <!-- 
Romanian -->
 | <a 
href="/graphics/agnuhead.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>
 <!-- Serbian -->
 ]
@@ -129,12 +129,12 @@
 
 <div class="copyright">
 <p>
-Повратак на <a href="/home.sr.html">домаћу страницу 
Пројекта ГНУ</a>.
+Повратак на <a href="/home.html">домаћу страницу 
Пројекта ГНУ</a>.
 </p>
 <p>
 Молимо да постављате питања о ГНУ-у и ЗСС-у 
на адресу
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Постоје и <a href="/home.sr.html#ContactInfo">други начини 
да се обратите</a> 
+Постоје и <a href="/contact/">други начини да се 
обратите</a> 
 ЗСС-у.
 <br />
 Молимо да шаљете обавештења о неисправним 
везама и друге исправке (или предлоге)
@@ -146,7 +146,7 @@
 <a href="/server/standards/README.translations.html">ПРОЧИТАЈМЕ за
 преводе</a> за више информација о 
координисању и слању превода.
 (За допринос српском преводу, корисно је да 
погледате и <a
-href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html";>КАКОДА
+href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html";>КАКОДА
 прeводим ГНУ-ов веб</a>.)
 </p>
 
@@ -162,14 +162,14 @@
 </p>
 
 <p>
-<b>Превод:</b> <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php";>Страхиња
-Радић</a>, <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em> на 
серверу
+<b>Превод:</b> <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php";>Страхиња
+Радић</a>, <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em> на 
серверу
 <em>mail.ru</em></a></p>
 
 <p>
 Ажурирано:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/12/30 05:13:17 $ $Author: ineiev $
+$Date: 2013/09/03 09:33:30 $ $Author: ineiev $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: graphics/philosophicalgnu.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/philosophicalgnu.sr.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- graphics/philosophicalgnu.sr.html  30 Dec 2011 05:13:41 -0000   1.10
+++ graphics/philosophicalgnu.sr.html  3 Sep 2013 09:33:30 -0000    1.11
@@ -47,7 +47,7 @@
 
 <p>
 Он се употребљава да се означе странице са 
овог сервера које имају везе са 
-   <a href="/philosophy/philosophy.sr.html">философијом</a> 
Пројекта ГНУ.</p>
+   <a href="/philosophy/philosophy.html">философијом</a> 
Пројекта ГНУ.</p>
 
 <p>
 Ова слика је доступна у следећим 
форматима:</p>
@@ -60,9 +60,9 @@
 </ul>
 
 <p>
-<a href="/graphics/graphics.sr.html">Друге илустрације</a> 
из ГНУ-ове галерије.</p>
+<a href="/graphics/graphics.html">Друге илустрације</a> из 
ГНУ-ове галерије.</p>
 
-<h3><a href="/philosophy/gif.sr.html">Без <em>GIF</em>-ова због 
проблема са патентима.</a></h3>
+<h3><a href="/philosophy/gif.html">Без <em>GIF</em>-ова због 
проблема са патентима.</a></h3>
 
 <hr />
 
@@ -107,7 +107,7 @@
 
 <div class="copyright">
 <p>
-Повратак на <a href="/home.sr.html">домаћу страницу 
Пројекта ГНУ</a>.
+Повратак на <a href="/home.html">домаћу страницу 
Пројекта ГНУ</a>.
 </p>
 <p>
 Молимо да постављате питања о ГНУ-у и ЗСС-у 
на следеће адресе и/или
@@ -134,7 +134,7 @@
 <a href="/server/standards/README.translations.html">ПРОЧИТАЈМЕ за
 преводе</a> за више информација о 
координисању и слању превода.
 (За допринос српском преводу, корисно је да 
погледате и <a
-href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html";>КАКОДА
+href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html";>КАКОДА
 прeводим ГНУ-ов веб</a>.)
 </p>
 
@@ -150,14 +150,14 @@
 </p>
 
 <p>
-<b>Превод:</b> <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php";>Страхиња
-Радић</a>, <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em> на 
серверу
+<b>Превод:</b> <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php";>Страхиња
+Радић</a>, <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em> на 
серверу
 <em>mail.ru</em></a></p>
 
 <p>
 Ажурирано:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/12/30 05:13:41 $ $Author: ineiev $
+$Date: 2013/09/03 09:33:30 $ $Author: ineiev $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: graphics/graphics.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/graphics.sr.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- graphics/graphics.sr.html  13 Jul 2011 17:35:22 -0000   1.4
+++ graphics/graphics.sr.html  3 Sep 2013 09:33:30 -0000    1.5
@@ -37,18 +37,18 @@
 овог еместа.</p>
 <hr />
 <ul>
-<li><a href="/graphics/agnuhead.sr.html">Гнуова глава</a></li>
+<li><a href="/graphics/agnuhead.html">Гнуова глава</a></li>
 <li><a href="/graphics/atypinggnu.html">Хакер Гну који 
куца</a></li>
 <li><a href="/graphics/anothertypinggnu.html">Још један хакер 
Гну који куца</a></li>
-<li><a href="/graphics/whatsgnu.sr.html">Шта је ГНУ</a></li>
+<li><a href="/graphics/whatsgnu.html">Шта је ГНУ</a></li>
 <li><a href="/graphics/usegnu.html">Користите ГНУ</a></li>
-<li><a href="/graphics/babygnu.sr.html">Беба Гну</a></li>
+<li><a href="/graphics/babygnu.html">Беба Гну</a></li>
 <li><a href="/graphics/meditate.html">Гну који лебди, 
медитира и свира фрулу, од
   дизајнерског тима Невракс</a></li>
 <li><a href="/graphics/listen.html">Гну који слуша, од 
дизајнерског тима Невракс</a></li>
 <li><a href="/graphics/gnu-jacket.html">Гну који носи 
јакну</a></li>
 <li><a href="/graphics/fsf-logo.html">Грб Задужбине за 
слободни софтвер</a></li>
-<li><a href="/graphics/philosophicalgnu.sr.html">Философски 
Гну</a></li>
+<li><a href="/graphics/philosophicalgnu.html">Философски 
Гну</a></li>
 <li><a href="/graphics/gnupascal.html">Гну и Блез Паскал</a></li>
 <li><a href="/graphics/ahurdlogo.html">Грбови Крда</a></li>
 <li><a href="/graphics/anfsflogo.html">Грб ЗСС</a></li>
@@ -128,14 +128,14 @@
 очувано ово обавештење.</p>
 
 <p>
-<b>Превод:</b> <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php";>Страхиња
-Радић</a>, <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em> на 
серверу
+<b>Превод:</b> <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php";>Страхиња
+Радић</a>, <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em> на 
серверу
 <em>mail.ru</em></a></p>
 
 <p>
 Ажурирано:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/07/13 17:35:22 $
+$Date: 2013/09/03 09:33:30 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -182,7 +182,7 @@
 <li><a href="/graphics/graphics.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 
 <!-- Portugese -->
-<li><a href="/graphics/graphics.pt.html">Portugu&ecirc;s</a>&nbsp;[pt]</li>
+<li><a href="/graphics/graphics.pt-br.html">Portugu&ecirc;s</a>&nbsp;[pt]</li>
 
 <!-- Romanian -->
 <li><a href="/graphics/graphics.ro.html">Rom&acirc;n&#259;</a>&nbsp;[ro]</li>

Index: graphics/whatsgnu.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/whatsgnu.sr.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- graphics/whatsgnu.sr.html  30 Dec 2011 05:13:50 -0000   1.11
+++ graphics/whatsgnu.sr.html  3 Sep 2013 09:33:30 -0000    1.12
@@ -49,8 +49,8 @@
 Она се употребљава на овом еместу за 
означавање страница које описују шта је 
ГНУ,
 укључујући:</p>
 <ul>
-   <li><a href="/gnu/gnu-history.sr.html">Пројекат ГНУ</a> </li>
-   <li><a href="/gnu/manifesto.sr.html">Манифест ГНУ-а</a> 
+   <li><a href="/gnu/gnu-history.html">Пројекат ГНУ</a> </li>
+   <li><a href="/gnu/manifesto.html">Манифест ГНУ-а</a> 
   </li>
 </ul>
 
@@ -66,9 +66,9 @@
 </ul>
 
 <p>
-<a href="/graphics/graphics.sr.html">Друге илустрације</a> 
из ГНУ-ове галерије.</p>
+<a href="/graphics/graphics.html">Друге илустрације</a> из 
ГНУ-ове галерије.</p>
 
-<h3><a href="/philosophy/gif.sr.html">Без <em>GIF</em>-ова због 
проблема са патентима.</a></h3>
+<h3><a href="/philosophy/gif.html">Без <em>GIF</em>-ова због 
проблема са патентима.</a></h3>
 
 <hr />
 
@@ -111,7 +111,7 @@
 
 <div class="copyright">
 <p>
-Повратак на <a href="/home.sr.html">домаћу страницу 
Пројекта ГНУ</a>.
+Повратак на <a href="/home.html">домаћу страницу 
Пројекта ГНУ</a>.
 </p>
 <p>
 Молимо да постављате питања о ГНУ-у и ЗСС-у 
на следеће адресе и/или
@@ -138,7 +138,7 @@
 <a href="/server/standards/README.translations.html">ПРОЧИТАЈМЕ за
 преводе</a> за више информација о 
координисању и слању превода.
 (За допринос српском преводу, корисно је да 
погледате и <a
-href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html";>КАКОДА
+href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/uput/kakoda-prevodim-gnu-ov-veb.html";>КАКОДА
 прeводим ГНУ-ов веб</a>.)
 </p>
 
@@ -154,14 +154,14 @@
 </p>
 
 <p>
-<b>Превод:</b> <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php";>Страхиња
-Радић</a>, <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em> на 
серверу
+<b>Превод:</b> <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php";>Страхиња
+Радић</a>, <a 
href="http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php";><em>vilinkamen</em> на 
серверу
 <em>mail.ru</em></a></p>
 
 <p>
 Ажурирано:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/12/30 05:13:50 $ $Author: ineiev $
+$Date: 2013/09/03 09:33:30 $ $Author: ineiev $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]