www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po ICT-for-prosperity.hr.po


From: Martina
Subject: www/philosophy/po ICT-for-prosperity.hr.po
Date: Tue, 18 Jun 2013 20:19:34 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Martina <mist> 13/06/18 20:19:34

Added files:
    philosophy/po : ICT-for-prosperity.hr.po 

Log message:
    Translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/ICT-for-prosperity.hr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: ICT-for-prosperity.hr.po
===================================================================
RCS file: ICT-for-prosperity.hr.po
diff -N ICT-for-prosperity.hr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ ICT-for-prosperity.hr.po  18 Jun 2013 20:19:33 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,1181 @@
+# Croatian translation of http://www.gnu.org/philosophy/ICT-for-prosperity.html
+# Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Nevenko Baričević <address@hidden>, 2013.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: ICT-for-prosperity.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-18 02:55-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-18 22:16+0100\n"
+"Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
+"Language-Team: GNU Croatian Translation Team <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Language: hr\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Shaping Collaborative ICT Development and Initiatives for Global Prosperity "
+"- GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Uobličavanje razvoja suradničke IKT i inicijative za globalni napredak - "
+"Projekt GNU - Zaklada za slobodan softver"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid ""
+"Shaping Collaborative ICT Development and Initiatives for Global Prosperity"
+msgstr "Uobličavanje razvoja suradničke IKT i inicijative za globalni 
napredak"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"by <a href=\"http://www.rattlesnake.com/\";><strong>Robert J. Chassell</"
+"strong></a>"
+msgstr ""
+"napisao <a href=\"http://www.rattlesnake.com/\";><strong>Robert J. Chassell</"
+"strong></a>"
+
+#
+#. <br />
+#. <a href="http://www.globalknowledge.org.my/";> broken link, 1apr11
+#. type: Content of: <p>
+msgid "[From a presentation given at the Second Global Knowledge Conference"
+msgstr "[S prezentacije održane na drugoj Konferenciji o globalnom znanju"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "in Kuala Lumpur, Malaysia, on 7 March 2000.]"
+msgstr "u Kuala Lumpuru u Maleziji 7. ožujka 2000.]"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The title of this presentation is &lsquo;Shaping Collaborative ICT "
+"Development and Initiatives for Global Prosperity&rsquo; and the themes of "
+"this conference are &lsquo;access&rsquo;, &lsquo;empowerment&rsquo; and "
+"&lsquo;governance&rsquo;."
+msgstr ""
+"Naslov ove prezentacije je &lsquo;Uobličavanje razvoja suradničke IKT i "
+"inicijative za globalni napredak&rsquo; a teme ove konferencije su &lsquo;"
+"pristup&rsquo;, &lsquo;osnaživanje&rsquo; i &lsquo;upravljanje&rsquo;."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What I want to do today is take one specific technology and talk about the "
+"way we have shaped that technology to make it accessible and empowering, how "
+"we have placed it in an economic and institutional framework that encourages "
+"people to work collaboratively, and how to use the technology for better "
+"governance."
+msgstr ""
+"Ono što želim danas učiniti je odabrati jednu tehnologiju i govoriti o "
+"načinu na koji smo oblikovali tu tehnologiju da bismo je učinili "
+"pristupačnom i osnažujućom, kako smo je smjestili u ekonomski i "
+"institucionalni okvir koji potiče ljude da surađuju i kako koristiti tu "
+"tehnologiju u svrhu boljeg upravljanja."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The technology is software. The shaping has to do with copyright licensing "
+"terms &mdash; its legal and institutional framework."
+msgstr ""
+"Ta tehnologija je softver. Oblikovanje je povezano s licenčnim uvjetima "
+"ugovora o autorskim pravima &mdash;njihovim pravnim i institucionalnim "
+"okvirom."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As a founder of the Free Software Foundation, I have been working for 16 "
+"years with the legal and institutional framework in which we use and develop "
+"software. GNU/Linux, a complete software system, is the outcome of these "
+"efforts."
+msgstr ""
+"Kao osnivač Zaklade za slobodan softver, šesnaest godina sam radio na "
+"pravnom i institucionalnom okviru kojim se služimo pri korištenju i "
+"razvijanju softvera. Rezultat tih napora je GNU/Linux, cjelovit softverski "
+"sustav."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"ICT, the information and communications technologies, are made up of "
+"hardware and software components. I am speaking here only of software. "
+"However, I hope we can extend our experience from this to other technologies."
+msgstr ""
+"IKT, informacijsko-komunikacijska tehnologija, sastoji se od hardvera i "
+"softvera. Ovdje govorim samo o softveru, no nadam se da naše iskustvo 
možemo "
+"proširiti s ove i na druge tehnologije."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When I speak of software, I am speaking both about the programs that run the "
+"computer, that is to say, the operating system, and about applications, such "
+"as electronic mail and other communications, spreadsheets, electronic "
+"commerce, writing tools, sending and receiving FAXes, Web site creation, "
+"engineering, research, mathematical computations, modeling, image "
+"manipulation, and networking."
+msgstr ""
+"Kada govorim o softveru, govorim i o programima koji pokreću računalo, to "
+"jest, operacijskom sustavu, i o aplikacijama, kao Å¡to je program za "
+"elektroničku poštu i drugu komunikaciju, tablični kalkulator, 
elektronička "
+"trgovina, alati za pisanje, slanje i primanje fakseva, izrada web stranica, "
+"projektiranje, istraživanje, matematički izračuni, modeliranje, obrada 
slika "
+"i umrežavanje."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Over the last few years, the prices of computer and telecommunications "
+"hardware have dropped to the point that many more people are using them. "
+"Indeed, our conference organizers estimate that as many as one out of every "
+"thirty people in the world have computer-based, online telecommunications "
+"access."
+msgstr ""
+"Posljednjih nekoliko godina cijene računala i telekomunikacijskog hardvera "
+"toliko su pale da ih mnogo više ljudi koristi. Zaista, organizatori naše "
+"konferencije procjenjuju da čak svaki trideseti čovjek na svijetu ima "
+"računalni pristup mrežnim telekomunikacijama."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"While one out of thirty is still a small portion of the world's population, "
+"this technology is popular, growing, and becoming more important in our "
+"daily lives. In addition, we expect that computer and telecommunications "
+"prices will continue to drop for at least another generation, so many who "
+"currently lack resources will eventually benefit."
+msgstr ""
+"Iako je jedan od trideset još uvijek mali dio svjetske populacije, ova "
+"tehnologija je popularna, u porastu i postaje sve važnija u našem "
+"svakodnevnom životu. Usto, očekujemo da će cijene računala i "
+"telekomunikacija nastaviti padati barem još jednu generaciju, tako da će "
+"mnogi koji trenutno nemaju dovoljno resursa na kraju ipak uživati tu "
+"pogodnost."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "As with any technology, software can be employed well or badly."
+msgstr ""
+"Kao i bilo koja tehnologija, softver može biti upotrijebljen na dobar ili "
+"loš način."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"At the moment we see both. On the bad side, we see machines that crash "
+"unnecessarily, email messages that waste their recipients money, systems "
+"that are vulnerable to simple viruses, and programs that do only part of "
+"what you want."
+msgstr ""
+"U ovom trenutku imamo oboje. S loše strane, imamo strojeve koji se "
+"nepotrebno ruše, elektroničke poruke koje rasipaju novac primatelja, 
sustave "
+"ranjive jednostavnim virusima i programe koji rade samo dio onoga Å¡to 
želite."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The key to good use of software is to ensure freedom. In software, this "
+"leads to collaboration, lower prices, reliability, efficiency, security, and "
+"fewer barriers to entry and use."
+msgstr ""
+"Ključ dobre upotrebe softvera je osiguravanje slobode. U softveru, to dovodi 
"
+"do suradnje, nižih cijena, pouzdanosti, učinkovitosti, sigurnosti i do "
+"manjeg broja prepreka pristupu i korištenju."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For a good use of software technology, people must have the legal right to "
+"copy, study, modify, and redistribute it. All else flows from this."
+msgstr ""
+"Da bi dobro koristili softversku tehnologiju ljudi moraju imati zakonsko "
+"pravo da kopiraju, proučavaju, mijenjaju i ponovo distribuiraju. Sve drugo "
+"proistječe iz ovoga."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GNU/Linux software gives people these rights. Programmers benefit, and more "
+"importantly, people who are not programmers benefit."
+msgstr ""
+"Softver GNU/Linux daje ljudima ta prava. Od toga imaju koristi programeri i, "
+"što je još važnije, ljudi koji nisu programeri."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For example, people in an area with lousy or no telephone service can use a "
+"rugged package called UUCP for communications. I recently read of an Oxfam "
+"group that did this."
+msgstr ""
+"Na primjer, ljudi u području s lošom ili nikakvom telefonskom uslugom mogu "
+"za komuniciranje koristiti robustan paket zvan UUCP. Nedavno sam čitao o "
+"grupi Oxfam koja je to učinila."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"People with older machines, even with the very old 80386 chips, can run "
+"efficient programs that do as much as programs that require a modern Pentium "
+"chip and expensive memory. And they can use these machines as servers for "
+"Web pages and as routers &mdash; for communications' infrastructure."
+msgstr ""
+"Ljudi sa starijim strojevima, čak i s vrlo starim čipovima 80386, mogu "
+"pokretati efikasne programe koji čine jednako koliko i programi koji "
+"zahtijevaju suvremene čipove Pentium i skupu memoriju. Te strojeve mogu "
+"koristiti kao poslužitelje web stranica i kao routere &mdash; za "
+"komunikacijsku infrastrukturu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"People with just one computer can attach one or two additional terminals to "
+"it, and provide two or three seats in place of one, for very little extra "
+"cost. I have done this: a friend visited and we both wanted to work on my "
+"computer at the same time. Email, Web browsing, writing, remote system "
+"administration: we did all these at the same time."
+msgstr ""
+"Ljudi sa samo jednim računalom mogu na njega priključiti jedan ili dva "
+"dodatna terminala i osigurati dva ili tri radna mjesta umjesto jednog, uz "
+"vrlo mali dodatan trošak. To sam i sam učinio: prijatelj mi je došao u "
+"posjetu i obojica smo htjeli raditi na mojem računalu istovremeno. Slanje "
+"elektroničke pošte, pregledavanje web stranica, pisanje, daljinska "
+"administracija sustava: sve smo to činili istovremeno."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A community group, or business, can set up its own mailing lists or news "
+"groups, private or public. The groupware is there. Two or more people can "
+"work on the same document at the same time, even if they are in different "
+"countries. The last time I did that, I was working with a fellow on the "
+"other side of the Atlantic Ocean."
+msgstr ""
+"Društvena grupa ili poduzeće može postaviti vlastitu listu e-pošte ili "
+"forum, privatne ili javne. Programska oprema za skupni rad je tu. Dvoje ili "
+"više ljudi može na jednom dokumentu raditi istovremeno, čak i kada su u "
+"različitim državama. Posljednji puta kada sam to učinio radio sam s 
kolegom "
+"s druge strane Atlantskog oceana."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What script do you want to write in? Hindi, Chinese, Thai? All these are "
+"possible, and in the same window as English or Cyrillic."
+msgstr ""
+"Kojim pismom želite pisati? Hindskim, kineskim, tajlandskim? Moguće je sa "
+"svima njima i to u istom prozoru s engleskim ili ćiriličnim."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Individuals or groups can set up their own Web sites. A publisher can "
+"typeset his own books. An accountant can analyze a budget. Blind people "
+"can listen to text read out loud to them by the computer."
+msgstr ""
+"Pojedinci ili grupe mogu postaviti vlastite web stranice. Izdavač može "
+"napraviti prijelom vlastitih knjiga. Računovođa može analizirati budžet. "
+"Slijepi ljudi mogu slušati tekst kojeg im čita računalo."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You can enjoy choosing among several graphic user interfaces, a fancy one, "
+"another that looks and behaves rather like Microsoft Windows, or a third, "
+"that is simple and practical."
+msgstr ""
+"Možete se zabavljati birajući između više grafičkih korisničkih 
sučelja "
+"&ndash; nekog kitnjastog, nekog drugog koje izgleda i ponaša se slično "
+"sučelju Microsoft Windowsa ili nekog trećeg koje je jednostavno i 
praktično."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Except for the blind person's speech generation, which requires audio that I "
+"never installed in my machine, every application I have just mentioned runs "
+"on my home computer. And people I know have installed audio and listen to "
+"it."
+msgstr ""
+"Osim glasovnog čitača za slijepe osobe, koji zahtijeva zvučni podsustav "
+"kojeg nikada nisam instalirao na svoj stroj, sve aplikacije koje sam upravo "
+"spomenuo pokreću se na mojem kućnom računalu, a ljudi koje poznajem "
+"instalirali su zvučni podsustav pa imaju i zvuk."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"All these applications came on a CD-ROM that was, as it happens, given me at "
+"no charge. I have also paid for CDs with a different version of the "
+"software &mdash; sometimes it is more convenient just to buy. And if you "
+"have a fast Internet connection, you can readily download the software, "
+"paying only your connection costs."
+msgstr ""
+"Sve ove aplikacije došle su na CD-ROM-u kojeg sam, uzgred, dobio besplatno. "
+"Također sam i platio CD-ove s različitom inačicom softvera &mdash; ponekad 
"
+"je pogodnije nešto jednostavno kupiti. Usto, ukoliko posjedujete brzu vezu "
+"na internet, možete lako preuzeti softver, plaćajući samo troškove veze 
na "
+"internet."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This wealth of software is available and can be used anywhere in the world."
+msgstr ""
+"Ovo bogatstvo softvera dostupno je i može se koristiti bilo gdje u svijetu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To return to the question of how this technology was shaped: the key, as I "
+"said, is freedom, the legal right to copy, study, modify, and redistribute "
+"the software."
+msgstr ""
+"Vratimo se pitanju kako je ova tehnologija uobličena: ključ je, kao što 
sam "
+"rekao, sloboda, zakonsko pravo kopiranja, proučavanja, mijenjanja i ponovnog 
"
+"distribuiranja softvera."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The specific legal tool we used to create these freedoms and the resulting "
+"benefits is a specially drafted copyright license, the GNU General Public "
+"License."
+msgstr ""
+"Posebno pravno sredstvo koje smo koristili kako bismo stvorili ove slobode i "
+"posljedične dobrobiti je posebno formulirana licenca za zaštitu autorskog "
+"prava, Opća javna licenca GNU."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This license gives you more rights than plain copyright does, and more "
+"rights than many other kinds of software license. In essence, it forbids "
+"you to forbid. It permits you to do everything else."
+msgstr ""
+"Ova licenca daje vam više prava od obične licence za zaštitu autorskih 
prava "
+"i više prava od mnogih drugih vrsta softverskih licenci. U biti, zabranjuje "
+"vam da zabranjujete. Dozvoljava vam da činite sve ostalo."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Let me go through this list of rights: copy, study, modify, and redistribute."
+msgstr ""
+"Nabrojit ću ta prava: kopiranje, proučavanje, mijenjanje i ponovno "
+"distribuiranje."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "First, the right to copy."
+msgstr "Prvo, pravo kopiranja."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Not many people own a factory that would enable them to copy a car. Indeed, "
+"to copy a car is so difficult that we use a different word, we speak of "
+"&lsquo;manufacturing&rsquo; a car. And there are not many car manufacturers "
+"in the world. Far fewer than one in thirty people own or have ready access "
+"to a car factory."
+msgstr ""
+"Ne posjeduje mnogo ljudi tvornicu koja bi im omogućila kopiranje automobila. 
"
+"Doista, kopirati automobil toliko je teško da za to koristimo drugu riječ, "
+"kažemo &lsquo;proizvodnja&rsquo; automobila. Usto, u svijetu nema mnogo "
+"proizvođača automobila. Daleko manje od svakog tridesetog čovjeka 
posjeduje "
+"ili mu je dostupna tvornica automobila."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But everyone with a computer owns a software factory, a device for "
+"manufacturing software, that is to say, for making new copies. Because "
+"copying software is so easy, we don't use the word &lsquo;"
+"manufacturing&rsquo;; we usually do not even think of it as a kind of "
+"manufacturing, but it is."
+msgstr ""
+"No svatko s računalom posjeduje tvornicu softvera, uređaj za proizvodnju "
+"softvera, to jest, za izradu novih kopija. Zato jer je kopiranje softvera "
+"tako jednostavno, ne koristimo riječ &lsquo;proizvodnja&rsquo;; obično čak 
"
+"ni ne razmišljamo o tome kao o nekoj vrsti proizvodnje, ali to jest "
+"proizvodnja."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The right to copy software is the right to use your own means of production "
+"(if you will pardon my use of an expression that has gone out of fashion). "
+"Millions of people, a few percent of the world's population, own this means "
+"of production."
+msgstr ""
+"Pravo kopiranja softvera je pravo korištenja vlastitih sredstava za "
+"proizvodnju. Milijuni ljudi, nekoliko postotaka svjetske populacije, "
+"posjeduju ova sredstva za proizvodnju."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Naturally, there have been efforts to take away your rights to use your own "
+"property as a factory that you own."
+msgstr ""
+"Naravno, postoje napori da vam se oduzmu vaša prava da koristite vlastitu "
+"imovinu kao tvornicu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Second, the right to study. This right is of little direct interest to "
+"people who are not programmers. It is like the right of a lawyer to read "
+"legal text books. Unless you are a lawyer, you probably wish to avoid such "
+"books."
+msgstr ""
+"Drugo, pravo proučavanja. Ovo je pravo od male izravne koristi ljudima koji "
+"nisu programeri. To je kao pravo odvjetnika da čita pravne udžbenike. Ako "
+"niste odvjetnik, vjerojatno želite izbjeći takve knjige."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, this right to study has several implications, both for those who "
+"program and for everyone else."
+msgstr ""
+"Međutim, ovo pravo proučavanja ima više implikacija, kako za one koji "
+"programiraju, tako i za sve ostale."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The right to study means that people in places like Mexico, or India, or "
+"Malaysia can study the same code that people in Europe or the United States "
+"use. It means that these people are not kept from learning how others "
+"succeeded."
+msgstr ""
+"Pravo proučavanja znači da ljudi u mjestima kao što je Meksiko, Indija ili 
"
+"Malezija mogu proučavati isti kod kojeg koriste ljudi u Europi ili "
+"Sjedinjenim državama. To znači da ovim ljudima nije onemogućeno učiti o "
+"načinu na koji su drugi postigli uspjeh."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Bear in mind that many programmers work under restrictions that forbid them "
+"from seeing others' code. Rather than sit on the shoulders of those who "
+"went before, which is the best way to see ahead and to advance, they are "
+"thrown into the mud. The right to study is the right to look ahead, to "
+"advance, by sitting on the shoulders of giants."
+msgstr ""
+"Imajte na umu da mnogi programeri rade pod ograničenjima koja im zabranjuju "
+"vidjeti tuđi kod. Umjesto da sjednu na ramena onih koji su to već prošli, "
+"što je najbolji način za gledanje ispred sebe i napredovanje, bačeni su u "
+"blato. Pravo proučavanja je pravo gledanja ispred sebe, napredovanja, "
+"sjedeći na ramenima divova."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Moreover, the right to study means that the software itself must be made "
+"available in a manner that humans can read."
+msgstr ""
+"Štoviše, pravo proučavanja znači da i sam softver mora biti dostupan u "
+"takvom obliku da ga ljudi mogu čitati."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Software comes in two forms, one readable only by computers and the other "
+"readable by people. The form that a computer can read is what the computer "
+"runs. This form is called a binary or executable. The form that a human "
+"can read is called source code. It is what a human programmer creates, and "
+"is translated by another computer program into the binary or executable form."
+msgstr ""
+"Softver dolazi u dva oblika, jednom koji je čitljiv samo računalima i 
drugom "
+"koji je čitljiv ljudima. Oblik čitljiv računalima je ono što računalo "
+"pokreće. Ovaj je oblik nazvan binarnim ili izvršnim. Oblik čitljiv ljudima 
"
+"nazvan je izvornim kodom. To je ono Å¡to programer stvara, a prevodi se "
+"drugim računalnim programom u binarni ili izvršni oblik."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The next right, the right to modify, is the right to fix a problem or "
+"enhance a program. For most people, this means your right or your "
+"organization's right to hire someone to do the job for you, in much the same "
+"way you hire an auto mechanic to fix your car or a carpenter to extend your "
+"home."
+msgstr ""
+"Sljedeće pravo, pravo mijenjanja, je pravo na ispravljanje grešaka ili na "
+"unapređivanje programa. Za većinu ljudi to znači vaše pravo ili pravo 
vaše "
+"organizacije da platite nekoga tko će za vas obaviti posao, na isti način "
+"kao što platite automehaničaru da vam popravi automobil ili graditelju da "
+"vam proširi kuću."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Modification is helpful. Application developers cannot think of all the "
+"ways others will use their software. Developers cannot foresee the new "
+"burdens that will be put on their code. They cannot anticipate all the "
+"local conditions, whether someone in Malaysia will use a program first "
+"written in Finland."
+msgstr ""
+"Mijenjanje je korisno. Razvijatelji aplikacija ne mogu zamisliti sve načine "
+"na koji će netko koristiti njihov softver. Razvijatelji ne mogu predvidjeti "
+"nove zahtjeve koji će biti postavljeni pred njihov kod. Ne mogu uzeti u "
+"obzir sve lokalne uvjete i hoće li netko u Maleziji koristiti program "
+"prvotno napisan u Finskoj."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Finally, of these legal rights, comes the right to redistribute."
+msgstr "Na kraju ovih zakonskih prava dolazi pravo na ponovnu distribuciju."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This means that you, who own a computer, a software factory, have the right "
+"to make copies of a program and redistribute it. You can charge for these "
+"copies, or give them away. Others may do the same."
+msgstr ""
+"To znači da vi, posjednici računala, tvornice softvera, imate pravo 
izraditi "
+"kopije nekog programa i distribuirati ga dalje. Te kopije možete 
naplaćivati "
+"ili ih davati besplatno. Drugi mogu činiti to isto."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Of course, several existing, large software manufacturers want to forbid you "
+"from using your own property. They cannot win in a free market, so they "
+"attack in other ways. In the United States, for example, we see newly "
+"proposed laws to take away your freedom."
+msgstr ""
+"Naravno, više postojećih, velikih proizvođača softvera žele vam 
zabraniti "
+"korištenje vaše vlastite imovine. Ne mogu pobijediti na slobodnom tržištu 
pa "
+"napadaju na druge načine. U Sjedinjenim državama, na primjer, svjedoci smo "
+"novih prijedloga zakona kojima bi vam se oduzela sloboda."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The right to redistribute, so long as it is defended and upheld, means that "
+"software is sold in a competitive, free market. This has several "
+"consequences. Low price is a consequence. This helps consumers."
+msgstr ""
+"Pravo na ponovnu distribuciju, tako dugo dok je branjeno i podupirano, znači 
"
+"da se softver prodaje na konkurentnom, slobodnom tržištu. To ima više "
+"posljedica. Niska cijena jedna je od njih. To pomaže potrošačima."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But first and foremost, these legal and economic rights lead to "
+"collaboration, one of themes of this conference."
+msgstr ""
+"No, prvo i najvažnije, ova zakonska i ekonomska prava dovode do suradnje, "
+"jedne od tema ove konferencije."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This outcome is contrary to many people's expectations. Few expect that in "
+"a competitive, free market, every producer will become more collaborative "
+"and that there will be no visible or felt competition among competing "
+"businessmen."
+msgstr ""
+"Ovaj ishod suprotan je očekivanjima mnogih ljudi. Malo tko očekuje da će 
na "
+"konkuretnom, slobodnom tržištu svaki proizvođač postati skloniji suradnji 
i "
+"da neće biti vidljive ili osjetne konkurencije između poslovnih ljudi koji "
+"se međusobno natječu. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The more competitive a market, the more cooperation you see. This "
+"apparently counter-intuitive implication is both observed and inferred."
+msgstr ""
+"Što je tržište konkurentnije, to je više suradnje vidljivo. Do ove 
prividno "
+"neočekivane posljedice dolazi se jednako opažanjem i zaključivanjem."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This is because people are not harmed by doing what they want to do. People "
+"like to help their neighbors."
+msgstr ""
+"Ovo je stoga što ljudi ne trpe nikakvu štetu čineći ono što žele. Ljudi 
žele "
+"pomoći svojim susjedima."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Consider a small farmer, one among a million. My friend George, back in the "
+"United States, is one such."
+msgstr ""
+"Zamislite malog poljoprivrednika, jednog od milijun. Moj prijatelj George iz "
+"Sjedinjenih Država jedan je od njih."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"His harvest is so small, that there is nothing he can do to effect the world "
+"price. His neighbor is in a similar situation."
+msgstr ""
+"Njegova je ljetina toliko malena da ne postoji ništa što bi mogao učiniti 
da "
+"utječe na svjetsku cijenu. Njegov je susjed u sličnom položaju."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Consequently, if George helps his neighbor, his neighbor benefits, and "
+"George himself loses nothing on the price he receives for his harvest."
+msgstr ""
+"Stoga, ako George pomogne svojem susjedu, njegov susjed od toga ima koristi, "
+"a sam George time ništa ne gubi na cijeni koju postiže za svoju ljetinu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Since George will not hurt himself, he has every other reason to help his "
+"neighbor. Not only is George kindly, he also recognizes that when he helps "
+"his neighbor, his neighbor is likely to return the favor."
+msgstr ""
+"Budući da George neće naštetiti sebi, ima razloga pomoći svojem susjedu. "
+"George nije samo ljubazan, on isto tako shvaća da ako pomogne susjedu, i "
+"susjed će njemu uzvratiti uslugom."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "This is what you see in a competitive free market: cooperation."
+msgstr "Ovo vidimo na konkurentnom slobodnom tržištu: suradnju."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Visible competition indicates that the market is not fully free and "
+"competitive. Visible competition means that at most you have a semi-free "
+"market."
+msgstr ""
+"Vidljivo natjecanje ukazuje na to da tržište nije potpuno slobodno i "
+"konkurentno. Vidljivo natjecanje znači da u najboljem slučaju imate "
+"poluslobodno tržište."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Moreover, and this benefits people who are not programmers, if software is "
+"sold in a free market, competition among vendors will lead to a lower price."
+msgstr ""
+"Štoviše, ako se softver prodaje na slobodnom tržištu, konkurencija među "
+"trgovcima dovest će do nižih cijena, a ovo donosi dobrobit ljudima koji 
nisu "
+"programeri."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Put another way, the price of software is determined primarily by legal "
+"considerations: by the degree to which customers enjoy freedom. If "
+"customers are forbidden to buy a product except at a high price, and that "
+"prohibition is successfully enforced, the product will be expensive. This "
+"is what occurs with much proprietary software today."
+msgstr ""
+"Drugačije rečeno, cijena softvera određena je prvenstveno pravnim 
razlozima: "
+"stupnjem slobode koju kupci uživaju. Ako je kupcima zabranjeno kupiti neki "
+"proizvod osim po visokoj cijeni, i ta zabrana je uspješno nametnuta, "
+"proizvod će biti skup. To se danas događa s mnogim vlasničkim softverom."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"On the other hand, if software is sold in a free market, competition among "
+"vendors will lead to a lower price."
+msgstr ""
+"S druge strane, ako se softver prodaje na slobodnom tržištu, konkurencija "
+"među trgovcima dovest će do niže cijene."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Indeed, in some circumstances the cost will be so low that companies or "
+"other organizations will give away CD-ROMs containing the software; others "
+"will make copies for their friends; and yet others will provide downloads "
+"over the Internet at no charge."
+msgstr ""
+"Doista, u nekim situacijama cijena će biti toliko niska da će tvrtke ili "
+"druge organizacije dijeliti CD-ROM-ove sa softverom, drugi će raditi kopije "
+"za svoje prijatelje, dok će neki drugi pružati mogućnost preuzimanja preko 
"
+"interneta, bez naplate."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This means that software itself, a necessary supporting part of a business "
+"or community project, will be both inexpensive and legal."
+msgstr ""
+"Ovo znači da će sam softver, nužni oslonac poduzeća ili projekta 
zajednice, "
+"biti jeftin i legalan."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Think of this from the point of view of a small business or community "
+"supported group. The organization can use restricted-distribution, "
+"proprietary software, and either pay a lot of money it does not have, or "
+"break the law and steal it."
+msgstr ""
+"Razmišljajte o tome s točke gledišta malog poduzeća ili zajednicom 
podržane "
+"grupe. Organizacija može koristiti vlasnički softver ograničene 
distribucije "
+"i platiti visoku cijenu novcem kojeg nema ili prekršiti zakon i ukrasti ga."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"On the other hand, free software is inexpensive and legal. It is more "
+"accessible. It is also customizable in ways that restricted software often "
+"is not. This is empowering."
+msgstr ""
+"S druge strane, slobodan softver jeftin je i legalan. Dostupniji je. Isto "
+"tako je i prilagodljiv na načine na koje vlasnički softver često nije. To 
"
+"je osnaživanje."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We shape the development of this technology, we create collaboration, "
+"through the use of a legal tool, a license, that gives you more rights than "
+"you would have otherwise, that forbids you to forbid, that in this case, "
+"gives you the right to copy, study, modify, and redistribute the software."
+msgstr ""
+"Uobličavamo razvoj ove tehnologije, stvaramo suradnju, korištenjem pravnog "
+"alata, licence, koja vam daje više prava nego što biste inače imali, koja "
+"vam zabranjuje da zabranjujete, koja vam u ovom slučaju daje pravo "
+"kopiranja, proučavanja, mijenjanja i ponovnog distribuiranja softvera."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Because of the freedoms associated with it, this software is called &lsquo;"
+"free software.&rsquo;"
+msgstr ""
+"Zbog sloboda povezanih s njim, ovaj softver naziva se &lsquo;slobodnim "
+"softverom.&rsquo;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"While I am speaking of this phrase, let me clear up a verbal issue that "
+"sometimes confuses English speakers."
+msgstr ""
+"Kada govorim o ovom izrazu, dozvolite mi da razjasnim verbalni problem koji "
+"ponekad zbunjuje ljude s engleskog govornog područja."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The low price of free software leads some English speakers to think that the "
+"word &lsquo;free&rsquo; in the phrase &lsquo;free software&rsquo; means they "
+"can obtain it without cost. This is not the definition, which is about <a "
+"href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">freedom</a>, but it "
+"is an easy misunderstanding. After all, I have been talking of frugal use "
+"of resources, software that is inexpensive."
+msgstr ""
+"Niska cijena slobodnog softvera dovodi neke ljude s engleskog govornog "
+"područja da shvaćaju riječ &lsquo;slobodan&rsquo; (engl. <i>free</i>) u "
+"izrazu &lsquo;slobodan softver&rsquo; (engl. <i>free software</i>)kao da "
+"znači da se softver može nabaviti besplatno. Ovo nije njeno značenje, koje 
"
+"se inače odnosi na <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html"
+"\">slobodu</a> <engl. <i>freedom</i>), nego nesporazum do kojeg lako dolazi. "
+"Uostalom, govorio sam o štedljivom korištenju resursa, softveru koji nije "
+"skup."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The English word &lsquo;free&rsquo; has several meanings. As a Mexican "
+"friend of mine &mdash; and leader, by the way, of a major free software "
+"project &mdash; once said to me,"
+msgstr ""
+"Engleska riječ &lsquo;free&rsquo; ima više značenja. Kako mi je jednom 
rekao "
+"moj meksički prijatelj i, usto, voditelj jednog velikog softverskog 
projekta,"
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"English is broken; it does not distinguish between &lsquo;free beer&rsquo; "
+"and &lsquo;free speech&rsquo;."
+msgstr ""
+"Engleski jezik ima greškudash;ne pravi razliku između &lsquo;besplatnog "
+"piva&rsquo; (engl. <i>free beer</i>) i &lsquo;slobode govora&rsquo; (engl. "
+"<i>free speech</i>)."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Spanish, on the other hand, distinguishes between &lsquo;gratis&rsquo; and "
+"&lsquo;libre&rsquo;. Free software is &lsquo;libre&rsquo; software."
+msgstr ""
+"Španjolski jezik, s druge strane, pravi razliku između &lsquo;gratis&rsquo; 
"
+"i &lsquo;libre&rsquo;. Slobodan softver je &lsquo;libre&rsquo; softver."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Likewise, the language of our hosts, Bahasa Melayu, distinguishes between "
+"&lsquo;pecuma&rsquo; and &lsquo;kebebasa&rsquo;. Free software is &lsquo;"
+"kebebasa&rsquo; software."
+msgstr ""
+"Isto tako, jezik naših domaćina, malajski, razlikuje &lsquo;pecuma&rsquo; 
od "
+"&lsquo;kebebasa&rsquo;. Slobodan softver je &lsquo;kebebasa&rsquo; softver."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Incidentally, Eric Raymond and Bruce Perens invented the phrase &lsquo;open "
+"source&rsquo; a few years ago as a synonym &lsquo;free software&rsquo;. "
+"They wanted to work around the dislike many companies have of free markets. "
+"The phrase is popular; Eric and Bruce succeeded in their purpose."
+msgstr ""
+"Slučajnošću, Eric Raymond i Bruce Perens iskovali su izraz &lsquo;otvoreni 
"
+"izvorni kod&rsquo; (engl. <i>open source</i>), do prije nekoliko godina "
+"sinonim za &lsquo;slobodan softver&rsquo;. Željeli su zaobići nesklonost "
+"koju mnoge tvrtke imaju prema slobodnim tržištima. Izraz je postao "
+"popularan; Eric i Bruce uspjeli su u svojoj namjeri."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, I prefer the term &lsquo;free software&rsquo; since it better "
+"conveys the goal of freedom; the proposition that every man and woman, even "
+"a person who lives in a third world country, has the right to do first rate "
+"work, and must not be forbidden from doing so."
+msgstr ""
+"Međutim, ja dajem prednost izrazu &lsquo;slobodan softver&rsquo; jer bolje "
+"izražava cilj slobode&mdash;pretpostavku da svaki muškarac i žena, čak i "
+"osoba koja živi u zemlji trećeg svijeta, ima pravo raditi prvorazredan 
posao "
+"i ne smije joj to biti zabranjeno."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I mentioned that a business or community can use software that is "
+"inexpensive and legal."
+msgstr ""
+"Spomenuo sam da poduzeće ili zajednica mogu koristiti softver koji je jeftin 
"
+"i legalan."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Now let me turn to the software industry itself."
+msgstr "Dozvolite mi da se sada okrenem samoj softverskoj industriji."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Because competition in a competitive market forces down the price of free "
+"software, no one enters the software industry to sell software as such. "
+"Instead, and this is often not understood, a business enters the industry to "
+"make money in other ways."
+msgstr ""
+"Zbog konkurencije koja na konkurentnom tržištu prisiljava cijene slobodnog "
+"softvera da padaju, nitko ne pristupa softverskoj industriji da bi prodavao "
+"softver kako takav. Umjesto toga, a to se često ne razumije, poduzeće "
+"pristupa toj industriji da bi zaradilo novac na druge načine."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Companies and people in the &lsquo;software industry&rsquo; do not sell "
+"software itself, but services associated with software or hardware or other "
+"solutions."
+msgstr ""
+"Tvrtke i ljudi u &lsquo;softverskoj industriji&rsquo; ne prodaju sam "
+"softver, već usluge povezane sa softverom ili hardverom ili druga rješenja."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This is what happens in the medical and legal professions. Both medical "
+"knowledge and law are freely redistributable. Physicians and lawyers sell "
+"their services to solve problems."
+msgstr ""
+"To se događa u medicinskim i pravnim strukama. I medicinsko i pravno znanje "
+"slobodno se mogu dalje distribuirati. Liječnici i odvjetnici prodaju svoje "
+"usluge kojima rješavaju probleme."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What services do I mean? Most directly, help in using a computer, or, to "
+"take more specific examples, help in setting up a packet radio network where "
+"there is no telephone, or help in creating and nurturing a warehouse data "
+"base."
+msgstr ""
+"Na koje usluge mislim? Najizravnije, na pomoć u korištenju računala ili, 
na "
+"konkretnijem primjeru, pomoć u postavljanju paketne radio mreže u području 
"
+"bez telefona, ili pomoć u stvaranju i održavanju baze podataka nekog "
+"skladišta."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Less directly, and increasingly, hardware companies that sell telephones or "
+"desalinization plants, add software to their products to make them more "
+"attractive to buyers."
+msgstr ""
+"Manje izravno, a sve češće, hardverske tvrtke koje prodaju telefone ili "
+"postrojenja za desalinizaciju dodaju svojim proizvodima softver kako bi ih "
+"kupcima učinile privlačnijima."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Incidentally, programmers themselves write software for four main reasons: "
+"first, because they are hired to solve a problem, just as a lawyer is hired "
+"to draw up a contract. Second, as part of another project. Third, because "
+"it enhances their reputation. And fourth, because they want to."
+msgstr ""
+"Usput, programeri i sami pišu softver iz četiri glavna razloga: prvo, jer 
su "
+"plaćeni da riješe problem, upravo kao što je odvjetnik plaćen da sastavi "
+"ugovor. Drugo, kao dio nekog drugog projekta. Treće, zato jer im podiže "
+"ugled. I četvrto, zato jer to žele."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I have spoken about shaping this technology for collaboration. The key is "
+"freedom, and creating the legal framework that supports freedom."
+msgstr ""
+"Govorio sam o oblikovanju ove tehnologije za suradnju. Ključna je sloboda i "
+"stvaranje pravnog okvira koji podržava slobodu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Now let me talk about initiatives that lead to prosperity."
+msgstr "Dozvolite mi da sada govorim o inicijativama koje vode prema napretku."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "One issue with development is resources, or rather, the lack thereof."
+msgstr ""
+"Jedan od problema s razvojem su resursi, ili točnije, njihov nedostatak."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As I said earlier, free software reduces barriers to entry, both in the "
+"software industry itself and in other industries and activities."
+msgstr ""
+"Kao Å¡to sam ranije rekao, slobodan softver smanjuje prepreke dostupnosti, u "
+"samoj softverskoj industriji i u drugim industrijama i djelatnostima."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free software, and the culture and ways people tend to think when they "
+"collaborate, reduces operational costs."
+msgstr ""
+"Slobodan softver, zajedno s kulturom i načinom razmišljanja kojima su ljudi 
"
+"skloni kad surađuju, smanjuje operativne troškove."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Let me take an example that comes directly from this conference. First I "
+"should tell you that I have correspondents all over the world. They are not "
+"all in rich countries. They or their supporting institutions are not always "
+"rich."
+msgstr ""
+"Navest ću primjer koji izravno proizlazi iz ove konferencije. Najprije vam "
+"trebam reći da imam dopisnike širom svijeta. Nisu svi u bogatim zemljama. "
+"Oni ili institucije koje ih podržavaju nisu uvijek bogate."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The first messages about this conference that I received took up more than "
+"four and a half times the resources needed to convey the information. The "
+"messages were sent in a bloated form."
+msgstr ""
+"Prve poruke o ovoj konferenciji koje sam primio zauzimale su četiri i po "
+"puta više resursa nego što je bilo potrebno za prenošenje informacije. "
+"Poruke su poslane u napuhanom obliku."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Next time you budget for a project, consider paying four and a half times "
+"its cost. Then consider whether you would fund it."
+msgstr ""
+"Sljedeći put kada radite troškovnik za projekt, razmislite o plaćanju 
četiri "
+"i po puta većih troškova od njegove cijene. Zatim razmislite biste li ga "
+"financirali."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Next time you pay at a restaurant, take out four and a half times the "
+"money&hellip;"
+msgstr ""
+"Sljedeći put kada plaćate u restoranu, izvadite četiri i po puta više "
+"novca&hellip;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For me the resource use was not an issue because I don't pay by the minute "
+"for telecommunications, as many do. But I know that my correspondents "
+"around the world prefer that I take care in my communications that I do not "
+"waste their money or that of their supporting institutions."
+msgstr ""
+"Za mene potrošnja resursa nije predstavljala problem jer telekomunikacijske "
+"usluge ne plaćam po minuti, kao što mnogi čine, ali znam da moji dopisnici 
"
+"širom svijeta više vole da se pobrinem da u svojoj komunikaciji ne rasipam "
+"njihov novac ili novac ustanova koje ih podržavaju."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A notable feature of free software is that many applications run well on "
+"older, less capable machines, as I mentioned earlier. For example, a couple "
+"of months ago I ran a window manager, graphical Web browser, and an image "
+"manipulation program on my sister's old 486 machine. These worked fine."
+msgstr ""
+"Značajna odlika slobodnog softvera je da mnoge aplikacije rade dobro na "
+"starijim, manje moćnim strojevima, kao što sam ranije spomenuo. Na primjer, 
"
+"prije par mjeseci pokrenuo sam upravljač prozorima, grafički preglednik 
weba "
+"i program za obradu slika na starom stroju moje sestre s procesorom 486. "
+"Aplikacije su radile sasvim dobro."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Text editors, electronic mail, and spreadsheets require even fewer resources."
+msgstr ""
+"Programi za obradu teksta, elektroničku poštu i tablični kalkulatori "
+"zahtijevaju još manje resursa."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This frugality means that people can use older equipment that has been "
+"tossed out by first world companies. Such equipment is inexpensive and "
+"often donated. The computers need to be transported. Sometimes you need to "
+"start a local project to refurbish the hardware and load it with "
+"inexpensive, customized, free software. These machines cost the end user "
+"less than new machines."
+msgstr ""
+"Ova štedljivost znači da ljudi mogu koristiti stariju opremu koju su tvrtke 
"
+"bogatih zemalja odbacile. Takva je oprema jeftina i često donirana. 
Računala "
+"je potrebno transportirati. Ponekad je potrebno pokrenuti lokalni projekt za "
+"obnovu starog hardvera i instaliranje jeftinog, prilagođenog, slobodnog "
+"softvera. Ovi strojevi krajnjeg korisnika koštaju manje od novih strojeva."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"At the same time, manufacturers are building modern, low end computers that "
+"do as much as the older ones, and are not too expensive."
+msgstr ""
+"Istovremeno, proizvođači izrađuju suvremena računala niže cijene i 
kvalitete "
+"koja mogu isto Å¡to i starija, a nisu preskupa."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There is no need to acquire expensive, new hardware to run your software."
+msgstr ""
+"Nema potrebe nabavljati skup, novi hardver da biste pokretali svoj softver."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "In conclusion &mdash;"
+msgstr "Zaključak &mdash;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "I was asked to speak on"
+msgstr "Od mene je traženo da govorim o"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"&lsquo;Shaping Collaborative ICT Development and Initiatives for Global "
+"Prosperity&rsquo;"
+msgstr ""
+"&lsquo;uobličavanju razvoja suradničke IKT i inicijativi za globalni "
+"napredak&rsquo;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Over the past 16 years, I have worked with people who shaped software "
+"through a legal tool that gives you many freedoms: the freedoms to copy, "
+"study, modify, and redistribute the software."
+msgstr ""
+"Zadnjih Å¡esnaest godina radio sam s ljudima koji su oblikovali softver "
+"pravnim sredstvom koje pruža mnoge slobode: slobodu kopirannja, 
proučavanja, "
+"mijenjanja i ponovnog distribuiranja softvera."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This tool shapes software technology to make it more accessible and more "
+"empowering; it encourages people to work collaboratively, and provides a "
+"technology for better governance."
+msgstr ""
+"Ovo sredstvo oblikuje softversku tehnologiju kako bi je učinilo dostupnijom "
+"i još više osnažujućom; potiče ljude da surađuju i pruža tehnologiju 
za "
+"bolje upravljanje."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This legal tool means that companies in the ICT industry compete not to sell "
+"software itself, but to sell services associated with it, or to sell "
+"hardware, or other solutions."
+msgstr ""
+"Ovo pravno sredstvo znači da se tvrtke u IKT industriji ne nadmeću u 
prodaji "
+"samog softvera, već prodaji usluga povezanih s njim ili da prodaju hardver "
+"ili druga rješenja."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This legal framework means that companies will provide more reliable and "
+"efficient services."
+msgstr ""
+"Ovaj pravni okvir znači da će tvrtke pružati pouzdanije i učinkovitije "
+"usluge."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Freedom, ensured by a proper license, means that people who use computers "
+"and telecommunications as tools can enter their industry more easily."
+msgstr ""
+"Sloboda, osigurana odgovarajućom licencom, znači da će ljudima koji 
koriste "
+"računala i telekomunikacije kao alat njihova gospodarska grana biti "
+"dostupnija."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It means that all users can reduce their entry and operational costs. It "
+"means that people in poorer countries are not shipping off their money to a "
+"rich country, but are keeping their money in the local economy."
+msgstr ""
+"To znači da svi korisnici mogu smanjiti svoje ulazne i operativne troškove. 
"
+"Znači da ljudi u siromašnijim zemljama ne šalju svoj novac bogatoj zemlji, 
"
+"nego zadržavaju novac u domaćem gospodarstvu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Moreover, as I said above, restricted-distribution software licenses often "
+"force people to choose between violating the law and paying money they may "
+"not have."
+msgstr ""
+"Štoviše, kako sam prije rekao, licence za ograničenu distribuciju softvera 
"
+"često prisiljavaju ljude da izaberu između kršenja zakona i plaćanja 
novcem "
+"kojeg možda nemaju."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As a matter of good governance, a country should not force people who are "
+"trying to do a decent job into making such decisions. Too often an "
+"otherwise law-abiding person who lacks resources will choose to violate the "
+"law."
+msgstr ""
+"U svrhu dobrog upravljanja, država ne bi trebala prisiljavati ljude koji "
+"pokušavaju pošteno raditi da donose takve odluke. Prečesto će osoba kojoj 
"
+"nedostaju sredstva, a koja inače poštuje zakon, odabrati kršenje zakona."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Instead, a country should arrange matters such that acting in a law abiding "
+"manner is without doubt the best action, for legal, moral, and practical "
+"reasons. People always hope their neighbors will be law abiding and honest; "
+"free software encourages that."
+msgstr ""
+"Umjesto toga, država bi trebala urediti stvari na način da je ponašanje u "
+"skladu sa zakonom bez dvojbe najbolji postupak, iz pravnih, moralnih i "
+"praktičnih razloga. Ljudi se uvijek nadaju da će njihovi susjedi poštovati 
"
+"zakon i biti pošteni; slobodan softver to potiče."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Free software empowers people who previously were kept out."
+msgstr "Slobodan softver osnažuje ljude koji su ranije bili izostavljeni."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a 
href=\"/contact/\">drugi "
+"načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i ostale ispravke ili "
+"prijedloge možete poslati na <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko "
+"kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo "
+"vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za "
+"informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih 
stranica, "
+"pogledajte <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME 
"
+"za prijevode</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 Free "
+"Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 Free "
+"Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\">Licencom Creative "
+"Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "<b>Prijevod</b>: Nevenko Baričević, 2013."
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]