www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/po/gnu-history.hr.po gnu/po/gnu-history...


From: GNUN
Subject: www gnu/po/gnu-history.hr.po gnu/po/gnu-history...
Date: Wed, 12 Jun 2013 19:28:01 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   13/06/12 19:28:01

Modified files:
    gnu/po     : gnu-history.hr.po gnu-history.translist 
    po       : gnu-404.hr.po gnu-404.translist 
Added files:
    .       : gnu-404.hr.html 
    gnu      : gnu-history.hr.html 
    gnu/po     : gnu-history.hr-en.html 
    po       : gnu-404.hr-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu-404.hr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-history.hr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-history.hr.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-history.translist?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-history.hr-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/gnu-404.hr.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/gnu-404.translist?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/gnu-404.hr-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: gnu/po/gnu-history.hr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-history.hr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- gnu/po/gnu-history.hr.po  12 Jun 2013 19:18:47 -0000   1.1
+++ gnu/po/gnu-history.hr.po  12 Jun 2013 19:28:00 -0000   1.2
@@ -10,11 +10,12 @@
 "PO-Revision-Date: 2013-06-12 21:13+0100\n"
 "Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
 "Language-Team: www-hr <address@hidden>\n"
+"Language: hr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && 
n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"Language: hr\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -23,67 +24,217 @@
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid "GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free Software Foundation, History"
-msgstr "GNU, Projekt GNU, FSF, Slobodan softver, Zaklada za slobodan softver, 
Povijest"
+msgstr ""
+"GNU, Projekt GNU, FSF, Slobodan softver, Zaklada za slobodan softver, "
+"Povijest"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Overview of the GNU System"
 msgstr "Prikaz sustava GNU"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "The GNU operating system is a complete free software system, 
upward-compatible with Unix. GNU stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;. <a 
href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> made the <a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html\">Initial Announcement</a> of the GNU 
Project in September 1983. A longer version called the <a 
href=\"/gnu/manifesto.html\">GNU Manifesto</a> was published in March 1985. It 
has been translated into several <a 
href=\"/gnu/manifesto.html#translations\">other languages</a>."
-msgstr "Operacijski sustav GNU je potpun sustav slobodnog softvera, unaprijed 
kompatibilan s Unixom. GNU znači &ldquo;GNU Nije Unix&rdquo;. <a 
href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> izdao je <a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html\">prvotnu objavu</a> projekta GNU u rujnu 
1983. godine. Duža verzija, nazvana <a href=\"/gnu/manifesto.html\">GNU-ov 
manifest</a> objavljena je u ožujku 1985. godine. Prevedena je na više <a 
href=\"/gnu/manifesto.html#translations\">različitih jezika</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The name &ldquo;GNU&rdquo; was chosen because it met a few 
requirements; first, it was a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not 
Unix&rdquo;, second, because it was a real word, and third, it was fun to say 
(or <a href=\"http://www.poppyfields.net/poppy/songs/gnu.html\";>Sing</a>)."
-msgstr "Naziv &ldquo;GNU&rdquo; odabran je zbog toga Å¡to ispunjava nekoliko 
zahtjeva: prvo, rekurzivna je skraćenica izraza &ldquo;GNU Nije Unix&rdquo;, 
drugo, zato što je stvarna, postojeća riječ, i treće, zabavno je izgovoriti 
ju (ili <a 
href=\"http://www.poppyfields.net/poppy/songs/gnu.html\";>otpjevati</a>)."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The word &ldquo;free&rdquo; in &ldquo;free software&rdquo; pertains to 
<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">freedom</a>, not price. You may or may 
not pay a price to get GNU software. Either way, once you have the software 
you have four specific freedoms in using it. The freedom to run the program as 
you wish; the freedom to copy the program and give it away to your friends and 
co-workers; the freedom to change the program as you wish, by having full 
access to source code; the freedom to distribute an improved version and thus 
help build the community. (If you redistribute GNU software, you may charge a 
fee for the physical act of transferring a copy, or you may give away copies.)"
-msgstr "Riječ &ldquo;slobodan&rdquo; u &ldquo;slobodnom softveru&rdquo; 
odnosi se na <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">slobodu</a>, ne cijenu. 
Možete, a i ne morate platiti da biste dobili GNU-ov softver. U svakom 
slučaju, jednom kada ga imate, imate i četiri posebne slobode pri korištenju 
istog: slobodu da pokrećete program kako želite, slobodu da umnožavate 
program i dajete ga svojim prijateljima i kolegama, slobodu da mijenjate 
program kako želite, imajući potpun pristup izvornom kodu, slobodu da 
distribuirate poboljšanu verziju i tako pomognete izgraditi zajednicu. (Ako 
ponovo distribuirate GNU-ov softver, možete naplatiti naknadu za fizički čin 
umnožavanja primjeraka ili ih možete dati besplatno.)"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The project to develop the GNU system is called the &ldquo;GNU 
Project&rdquo;. The GNU Project was conceived in 1983 as a way of bringing 
back the cooperative spirit that prevailed in the computing community in 
earlier days&mdash;to make cooperation possible once again by removing the 
obstacles to cooperation imposed by the owners of proprietary software."
-msgstr "Projekt za razvoj sustava GNU zove se &ldquo;Projekt GNU&rdquo;. 
Projekt GNU začet je 1983. godine kao način vraćanja duha suradnje koji je u 
ranijim danima prevladavao u računalnoj zajednici&mdash;kako bi se, 
uklanjanjem prepreka suradnji koje su nametnuli vlasnici vlasničkog softvera, 
ponovo omogućila suradnja."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "In 1971, when Richard Stallman started his career at MIT, he worked in 
a group which used <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a> 
exclusively. Even computer companies often distributed free software. 
Programmers were free to cooperate with each other, and often did."
-msgstr "Godine 1971, kada je Richard Stallman započeo svoju karijeru na 
MIT-u, radio je u grupi koja je koristila isključivo <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">slobodan softver</a>. Čak su i računalne 
kompanije često distribuirale slobodan softver. Programeri su bili slobodni 
surađivati međusobno, što su često i činili."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "By the 1980s, almost all software was <a 
href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary</a>, which 
means that it had owners who forbid and prevent cooperation by users. This 
made the GNU Project necessary."
-msgstr "Do osamdesetih godina dvadesetog stoljeća, gotovo sav softver bio je 
<a href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">vlasnički</a>, 
što znači da je imao vlasnike koji su zabranjivali i sprečavali suradnju 
korisnika. To je učinilo projekt GNU neophodnim."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Every computer user needs an operating system; if there is no free 
operating system, then you can't even get started using a computer without 
resorting to proprietary software. So the first item on the free software 
agenda obviously had to be a free operating system."
-msgstr "Svakom računalnom korisniku potreban je operacijski sustav; ako ne 
postoji slobodan operacijski sustav, onda ne možete niti početi koristiti 
računalo bez pribjegavanja vlasničkom softveru. Stoga je prva stavka plana 
slobodnog softvera očito morao biti slobodan operacijski sustav."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "We decided to make the operating system compatible with Unix because 
the overall design was already proven and portable, and because compatibility 
makes it easy for Unix users to switch from Unix to GNU."
-msgstr "Odlučili smo da operacijski sustav bude kompatibilan s Unixom jer je 
cjelokupan dizajn već bio dokazan i prenosiv, a i stoga jer kompatibilnost 
olakšava korisnicima Unixa da prijeđu s Unixa na GNU."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "A Unix-like operating system includes a kernel, compilers, editors, 
text formatters, mail software, graphical interfaces, libraries, games and many 
other things. Thus, writing a whole operating system is a very large job. We 
started in January 1984. The <a href=\"http://fsf.org/\";> Free Software 
Foundation</a> was founded in October 1985, initially to raise funds to help 
develop GNU."
-msgstr "Operacijski sustav sličan Unixu uključuje jezgru, prevodioce, 
uređivače teksta, oblikovatelje teksta, grafička sučelja, biblioteke, igre 
i mnoge druge stvari. Stoga, pisanje cijelog operacijskog sustava vrlo je velik 
posao. Započeli smo u siječnju 1984. godine. <a href=\"http://fsf.org/\";> 
Zaklada za slobodan softver</a> osnovana je u listopadu 1985. godine, u 
početku kako bi skupila sredstva koja bi pomogla razvoju GNU-a."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "By 1990 we had either found or written all the major components except 
one&mdash;the kernel. Then Linux, a Unix-like kernel, was developed by Linus 
Torvalds in 1991 and made free software in 1992. Combining Linux with the 
almost-complete GNU system resulted in a complete operating system: the 
GNU/Linux system. Estimates are that tens of millions of people now use 
GNU/Linux systems, typically via <a href=\"/distros\">GNU/Linux 
distributions</a>. The principal version of Linux now contains non-free 
firmware &ldquo;blobs&rdquo;; free software activists now maintain a modified 
free version of Linux, called <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";> Linux-libre</a>."
-msgstr "Do 1990. godine pronašli smo ili napisali sve glavne komponente osim 
jedne&mdash;jezgre. Onda je Linus Torvalds 1991. godine razvio Linux, jezgru 
sličnu Unixu, i učinio je slobodnim softverom 1992. godine. Povezivanje 
Linuxa s gotovo završenim sustavom GNU rezultiralo je potpunim operacijskim 
sustavom: sustavom GNU/Linux. Procjenjuje se da danas deseci milijuna ljudi 
koriste sustave GNU/Linux, tipično kroz <a href=\"/distros\">GNU/Linux 
distribucije</a>. Glavna inačica Linuxa sada sadrži neslobodan binarni 
<i>firmware</i> bez izvornog koda (&ldquo;\"\"<i>blobs</i>&rdquo;); aktivisti 
slobodnog softvera sada održavaju izmijenjenu slobodnu inačicu Linuxa, 
nazvanu <a href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";> Linux-libre</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "However, the GNU Project is not limited to the core operating system. 
We aim to provide a whole spectrum of software, whatever many users want to 
have. This includes application software. See the <a href=\"/directory\">Free 
Software Directory</a> for a catalogue of free software application programs."
-msgstr "Međutim, projekt GNU nije ograničen na srce operacijskog sustava. 
Težimo pružiti čitav spektar softvera, sve što mnogi korisnici žele imati. 
Ovo uključuje aplikacijski softver. Pogledajte <a href=\"/directory\">Katalog 
slobodnog softvera</a>, katalog aplikacijskih programa slobodnog softvera."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "We also want to provide software for users who are not computer 
experts. Therefore we developed a <a href=\"http://www.gnome.org/\";>graphical 
desktop (called GNOME)</a> to help beginners use the GNU system."
-msgstr "Želimo također pružiti softver korisnicima koji nisu računalni 
stručnjaci. Stoga je razvijena <a href=\"http://www.gnome.org/\";>grafička 
radna površina (nazvana GNOME)</a> kako bi početnicima olakšala korištenje 
sustava GNU."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "We also want to provide games and other recreations. Plenty of <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Category/Game\";>free games</a> are already 
available."
-msgstr "Želimo isto tako pružiti igre i drugu zabavu. Mnogo<a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Category/Game\";>slobodnih igara</a> već 
je dostupno."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "How far can free software go? There are no limits, except when <a 
href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\">laws such as the patent 
system prohibit free software</a>. The ultimate goal is to provide free 
software to do all of the jobs computer users want to do&mdash;and thus make 
proprietary software a thing of the past."
-msgstr "Koliko daleko može slobodan softver ići? Ne postoje ograničenja, 
osim kada <a href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\">zakoni kao 
Å¡to je patentni sustav zabranjuju slobodan softver</a>. Krajnji cilj je 
osigurati slobodan softver za sve poslove koje računalni korisnici žele 
raditi&mdash;i tako učiniti da vlasnički softver postane stvar prošlosti."
+msgid ""
+"The GNU operating system is a complete free software system, upward-"
+"compatible with Unix. GNU stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;. <a href="
+"\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> made the <a href=\"/gnu/"
+"initial-announcement.html\">Initial Announcement</a> of the GNU Project in "
+"September 1983. A longer version called the <a href=\"/gnu/manifesto.html"
+"\">GNU Manifesto</a> was published in March 1985. It has been translated "
+"into several <a href=\"/gnu/manifesto.html#translations\">other languages</"
+"a>."
+msgstr ""
+"Operacijski sustav GNU je potpun sustav slobodnog softvera, unaprijed "
+"kompatibilan s Unixom. GNU znači &ldquo;GNU Nije Unix&rdquo;. <a href="
+"\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> izdao je <a href=\"/gnu/"
+"initial-announcement.html\">prvotnu objavu</a> projekta GNU u rujnu 1983. "
+"godine. Duža verzija, nazvana <a href=\"/gnu/manifesto.html\">GNU-ov "
+"manifest</a> objavljena je u ožujku 1985. godine. Prevedena je na više <a "
+"href=\"/gnu/manifesto.html#translations\">različitih jezika</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; was chosen because it met a few requirements; "
+"first, it was a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, second, "
+"because it was a real word, and third, it was fun to say (or <a href="
+"\"http://www.poppyfields.net/poppy/songs/gnu.html\";>Sing</a>)."
+msgstr ""
+"Naziv &ldquo;GNU&rdquo; odabran je zbog toga Å¡to ispunjava nekoliko "
+"zahtjeva: prvo, rekurzivna je skraćenica izraza &ldquo;GNU Nije Unix&rdquo;, 
"
+"drugo, zato što je stvarna, postojeća riječ, i treće, zabavno je 
izgovoriti "
+"ju (ili <a href=\"http://www.poppyfields.net/poppy/songs/gnu.html";
+"\">otpjevati</a>)."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The word &ldquo;free&rdquo; in &ldquo;free software&rdquo; pertains to <a "
+"href=\"/philosophy/free-sw.html\">freedom</a>, not price. You may or may "
+"not pay a price to get GNU software. Either way, once you have the software "
+"you have four specific freedoms in using it. The freedom to run the program "
+"as you wish; the freedom to copy the program and give it away to your "
+"friends and co-workers; the freedom to change the program as you wish, by "
+"having full access to source code; the freedom to distribute an improved "
+"version and thus help build the community. (If you redistribute GNU "
+"software, you may charge a fee for the physical act of transferring a copy, "
+"or you may give away copies.)"
+msgstr ""
+"Riječ &ldquo;slobodan&rdquo; u &ldquo;slobodnom softveru&rdquo; odnosi se na 
"
+"<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">slobodu</a>, ne cijenu. Možete, a i ne "
+"morate platiti da biste dobili GNU-ov softver. U svakom slučaju, jednom kada 
"
+"ga imate, imate i četiri posebne slobode pri korištenju istog: slobodu da "
+"pokrećete program kako želite, slobodu da umnožavate program i dajete ga "
+"svojim prijateljima i kolegama, slobodu da mijenjate program kako želite, "
+"imajući potpun pristup izvornom kodu, slobodu da distribuirate poboljšanu "
+"verziju i tako pomognete izgraditi zajednicu. (Ako ponovo distribuirate GNU-"
+"ov softver, možete naplatiti naknadu za fizički čin umnožavanja 
primjeraka "
+"ili ih možete dati besplatno.)"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The project to develop the GNU system is called the &ldquo;GNU "
+"Project&rdquo;. The GNU Project was conceived in 1983 as a way of bringing "
+"back the cooperative spirit that prevailed in the computing community in "
+"earlier days&mdash;to make cooperation possible once again by removing the "
+"obstacles to cooperation imposed by the owners of proprietary software."
+msgstr ""
+"Projekt za razvoj sustava GNU zove se &ldquo;Projekt GNU&rdquo;. Projekt "
+"GNU začet je 1983. godine kao način vraćanja duha suradnje koji je u 
ranijim "
+"danima prevladavao u računalnoj zajednici&mdash;kako bi se, uklanjanjem "
+"prepreka suradnji koje su nametnuli vlasnici vlasničkog softvera, ponovo "
+"omogućila suradnja."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In 1971, when Richard Stallman started his career at MIT, he worked in a "
+"group which used <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a> "
+"exclusively. Even computer companies often distributed free software. "
+"Programmers were free to cooperate with each other, and often did."
+msgstr ""
+"Godine 1971, kada je Richard Stallman započeo svoju karijeru na MIT-u, radio 
"
+"je u grupi koja je koristila isključivo <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
+"\">slobodan softver</a>. Čak su i računalne kompanije često distribuirale "
+"slobodan softver. Programeri su bili slobodni surađivati međusobno, što su 
"
+"često i činili."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"By the 1980s, almost all software was <a href=\"/philosophy/categories."
+"html#ProprietarySoftware\">proprietary</a>, which means that it had owners "
+"who forbid and prevent cooperation by users. This made the GNU Project "
+"necessary."
+msgstr ""
+"Do osamdesetih godina dvadesetog stoljeća, gotovo sav softver bio je <a 
href="
+"\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">vlasnički</a>, što 
znači "
+"da je imao vlasnike koji su zabranjivali i sprečavali suradnju korisnika. To 
"
+"je učinilo projekt GNU neophodnim."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Every computer user needs an operating system; if there is no free operating "
+"system, then you can't even get started using a computer without resorting "
+"to proprietary software. So the first item on the free software agenda "
+"obviously had to be a free operating system."
+msgstr ""
+"Svakom računalnom korisniku potreban je operacijski sustav; ako ne postoji "
+"slobodan operacijski sustav, onda ne možete niti početi koristiti računalo 
"
+"bez pribjegavanja vlasničkom softveru. Stoga je prva stavka plana slobodnog "
+"softvera očito morao biti slobodan operacijski sustav."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We decided to make the operating system compatible with Unix because the "
+"overall design was already proven and portable, and because compatibility "
+"makes it easy for Unix users to switch from Unix to GNU."
+msgstr ""
+"Odlučili smo da operacijski sustav bude kompatibilan s Unixom jer je "
+"cjelokupan dizajn već bio dokazan i prenosiv, a i stoga jer kompatibilnost "
+"olakšava korisnicima Unixa da prijeđu s Unixa na GNU."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A Unix-like operating system includes a kernel, compilers, editors, text "
+"formatters, mail software, graphical interfaces, libraries, games and many "
+"other things. Thus, writing a whole operating system is a very large job. "
+"We started in January 1984. The <a href=\"http://fsf.org/\";> Free Software "
+"Foundation</a> was founded in October 1985, initially to raise funds to help "
+"develop GNU."
+msgstr ""
+"Operacijski sustav sličan Unixu uključuje jezgru, prevodioce, uređivače "
+"teksta, oblikovatelje teksta, grafička sučelja, biblioteke, igre i mnoge "
+"druge stvari. Stoga, pisanje cijelog operacijskog sustava vrlo je velik "
+"posao. Započeli smo u siječnju 1984. godine. <a href=\"http://fsf.org/\";> "
+"Zaklada za slobodan softver</a> osnovana je u listopadu 1985. godine, u "
+"početku kako bi skupila sredstva koja bi pomogla razvoju GNU-a."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"By 1990 we had either found or written all the major components except "
+"one&mdash;the kernel. Then Linux, a Unix-like kernel, was developed by "
+"Linus Torvalds in 1991 and made free software in 1992. Combining Linux with "
+"the almost-complete GNU system resulted in a complete operating system: the "
+"GNU/Linux system. Estimates are that tens of millions of people now use GNU/"
+"Linux systems, typically via <a href=\"/distros\">GNU/Linux distributions</"
+"a>. The principal version of Linux now contains non-free firmware &ldquo;"
+"blobs&rdquo;; free software activists now maintain a modified free version "
+"of Linux, called <a href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";> Linux-"
+"libre</a>."
+msgstr ""
+"Do 1990. godine pronašli smo ili napisali sve glavne komponente osim "
+"jedne&mdash;jezgre. Onda je Linus Torvalds 1991. godine razvio Linux, jezgru "
+"sličnu Unixu, i učinio je slobodnim softverom 1992. godine. Povezivanje "
+"Linuxa s gotovo završenim sustavom GNU rezultiralo je potpunim operacijskim "
+"sustavom: sustavom GNU/Linux. Procjenjuje se da danas deseci milijuna ljudi "
+"koriste sustave GNU/Linux, tipično kroz <a href=\"/distros\">GNU/Linux "
+"distribucije</a>. Glavna inačica Linuxa sada sadrži neslobodan binarni "
+"<i>firmware</i> bez izvornog koda (&ldquo;\"\"<i>blobs</i>&rdquo;); "
+"aktivisti slobodnog softvera sada održavaju izmijenjenu slobodnu inačicu "
+"Linuxa, nazvanu <a href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";> Linux-"
+"libre</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, the GNU Project is not limited to the core operating system. We "
+"aim to provide a whole spectrum of software, whatever many users want to "
+"have. This includes application software. See the <a href=\"/directory"
+"\">Free Software Directory</a> for a catalogue of free software application "
+"programs."
+msgstr ""
+"Međutim, projekt GNU nije ograničen na srce operacijskog sustava. Težimo "
+"pružiti čitav spektar softvera, sve što mnogi korisnici žele imati. Ovo "
+"uključuje aplikacijski softver. Pogledajte <a href=\"/directory\">Katalog "
+"slobodnog softvera</a>, katalog aplikacijskih programa slobodnog softvera."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We also want to provide software for users who are not computer experts. "
+"Therefore we developed a <a href=\"http://www.gnome.org/\";>graphical desktop "
+"(called GNOME)</a> to help beginners use the GNU system."
+msgstr ""
+"Želimo također pružiti softver korisnicima koji nisu računalni 
stručnjaci. "
+"Stoga je razvijena <a href=\"http://www.gnome.org/\";>grafička radna 
površina "
+"(nazvana GNOME)</a> kako bi početnicima olakšala korištenje sustava GNU."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We also want to provide games and other recreations. Plenty of <a href="
+"\"http://directory.fsf.org/wiki/Category/Game\";>free games</a> are already "
+"available."
+msgstr ""
+"Želimo isto tako pružiti igre i drugu zabavu. Mnogo<a href=\"http://";
+"directory.fsf.org/wiki/Category/Game\">slobodnih igara</a> već je dostupno."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"How far can free software go? There are no limits, except when <a href=\"/"
+"philosophy/fighting-software-patents.html\">laws such as the patent system "
+"prohibit free software</a>. The ultimate goal is to provide free software "
+"to do all of the jobs computer users want to do&mdash;and thus make "
+"proprietary software a thing of the past."
+msgstr ""
+"Koliko daleko može slobodan softver ići? Ne postoje ograničenja, osim kada 
"
+"<a href=\"/philosophy/fighting-software-patents.html\">zakoni kao Å¡to je "
+"patentni sustav zabranjuju slobodan softver</a>. Krajnji cilj je osigurati "
+"slobodan softver za sve poslove koje računalni korisnici žele 
raditi&mdash;i "
+"tako učiniti da vlasnički softver postane stvar prošlosti."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -91,8 +242,18 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a 
href=\"/contact/\">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i 
ostale ispravke ili prijedloge možete poslati na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a 
href=\"/contact/\">drugi "
+"načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i ostale ispravke ili "
+"prijedloge možete poslati na <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
 
 #
 #
@@ -109,16 +270,36 @@
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko 
kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo 
vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za informacije o 
koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih stranica, pogledajte <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME za 
prijevode</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko "
+"kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo "
+"vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za "
+"informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih 
stranica, "
+"pogledajte <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME 
"
+"za prijevode</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 
2009, 2012 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 
2009, 2012 Free Software Foundation, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, "
+"2012 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, "
+"2012 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\";>Creative 
Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD Licencom</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\">Creative Commons "
+"Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD Licencom</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -129,4 +310,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"
-

Index: gnu/po/gnu-history.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-history.translist,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- gnu/po/gnu-history.translist    18 May 2013 06:39:55 -0000   1.10
+++ gnu/po/gnu-history.translist    12 Jun 2013 19:28:00 -0000   1.11
@@ -13,6 +13,7 @@
 <span dir="ltr"><a lang="es" hreflang="es" 
href="/gnu/gnu-history.es.html">español</a>&nbsp;[es]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="fa" hreflang="fa" 
href="/gnu/gnu-history.fa.html">فارسی</a>&nbsp;[fa]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="fr" hreflang="fr" 
href="/gnu/gnu-history.fr.html">français</a>&nbsp;[fr]</span>&nbsp;&nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="hr" hreflang="hr" 
href="/gnu/gnu-history.hr.html">hrvatski</a>&nbsp;[hr]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="id" hreflang="id" 
href="/gnu/gnu-history.id.html">Bahasa&nbsp;Indonesia</a>&nbsp;[id]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="it" hreflang="it" 
href="/gnu/gnu-history.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ja" hreflang="ja" 
href="/gnu/gnu-history.ja.html">日本語</a>&nbsp;[ja]</span>&nbsp;&nbsp;

Index: po/gnu-404.hr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/gnu-404.hr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/gnu-404.hr.po  12 Jun 2013 19:22:55 -0000   1.1
+++ po/gnu-404.hr.po  12 Jun 2013 19:28:01 -0000   1.2
@@ -10,16 +10,18 @@
 "PO-Revision-Date: 2013-06-12 21:20+0100\n"
 "Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
 "Language-Team: GNU Croatian Translation Team <address@hidden>\n"
+"Language: hr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && 
n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"Language: hr\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "404 - Page Not Found - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "404 - Stranica nije pronađena - Projekt GNU - Zaklada za slobodan 
softver"
+msgstr ""
+"404 - Stranica nije pronađena - Projekt GNU - Zaklada za slobodan softver"
 
 #. type: Content of: <h1>
 msgid "404 - Page Not Found"
@@ -30,20 +32,38 @@
 msgstr "Stranica koju ste tražili nije pronađena na web poslužitelju GNU-a."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "If you followed a link that turned out to be broken, and the page with 
the broken link mentions an explicit address to which to report bugs, please 
use that address."
-msgstr "Ako ste slijedili poveznicu za koju se pokazalo da je prekinuta, a na 
stranici koja sadrži prekinutu poveznicu je navedena adresa na koju je moguće 
prijaviti greške, molimo koristite tu adresu."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Pages not on gnu.org or fsf.org need to be reported to their own 
webmasters; we can't do anything about them."
-msgstr "Stranice koje se ne nalaze na gnu.org ili fsf.org treba prijaviti 
njihovim održavateljima web stranica; mi ne možemo ništa učiniti u vezi s 
njima."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "For gnu.org and fsf.org pages, you can report problems to the GNU 
webmasters &lt;address@hidden&gt; if no better address is available."
-msgstr "Za stranice na gnu.org i fsf.org, probleme možete prijaviti 
održavateljima web stranica GNU-a na &lt;address@hidden&gt; ako nije dana 
bolja adresa."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "You can visit the <a href=\"./\">current section</a> or <a 
href=\"/\">home page</a> of our web site. Following are some 
frequently-requested pages."
-msgstr "Možete posjetiti <a href=\"./\">stranice iz istog odjeljka</a> ili <a 
href=\"/\">početnu stranicu</a> našeg weba. Slijede neke često tražene 
stranice."
+msgid ""
+"If you followed a link that turned out to be broken, and the page with the "
+"broken link mentions an explicit address to which to report bugs, please use "
+"that address."
+msgstr ""
+"Ako ste slijedili poveznicu za koju se pokazalo da je prekinuta, a na "
+"stranici koja sadrži prekinutu poveznicu je navedena adresa na koju je "
+"moguće prijaviti greške, molimo koristite tu adresu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Pages not on gnu.org or fsf.org need to be reported to their own webmasters; "
+"we can't do anything about them."
+msgstr ""
+"Stranice koje se ne nalaze na gnu.org ili fsf.org treba prijaviti njihovim "
+"održavateljima web stranica; mi ne možemo ništa učiniti u vezi s njima."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For gnu.org and fsf.org pages, you can report problems to the GNU webmasters "
+"&lt;address@hidden&gt; if no better address is available."
+msgstr ""
+"Za stranice na gnu.org i fsf.org, probleme možete prijaviti održavateljima "
+"web stranica GNU-a na &lt;address@hidden&gt; ako nije dana bolja adresa."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You can visit the <a href=\"./\">current section</a> or <a href=\"/\">home "
+"page</a> of our web site. Following are some frequently-requested pages."
+msgstr ""
+"Možete posjetiti <a href=\"./\">stranice iz istog odjeljka</a> ili <a href="
+"\"/\">početnu stranicu</a> našeg weba. Slijede neke često tražene 
stranice."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">What is Free Software?</a>"
@@ -54,7 +74,8 @@
 msgstr "<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux i sustav GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">A detailed history of the GNU 
Project</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">A detailed history of the GNU Project</a>"
 msgstr "<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">Detaljna povijest Projekta GNU</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -62,8 +83,12 @@
 msgstr "<a href=\"/licenses/gpl.html\">Opća javna licenca GNU-a (GPL)</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Frequently Asked Questions about the 
GNU Licenses</a>"
-msgstr "<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Često postavljana pitanja o 
licencama GNU-a</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Frequently Asked Questions about the GNU "
+"Licenses</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/licenses/gpl-faq.html\">Često postavljana pitanja o licencama 
GNU-"
+"a</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Happy hacking!"
@@ -79,8 +104,14 @@
 msgstr "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\";>licencom 
Creative Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\">licencom Creative "
+"Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -91,4 +122,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"
-

Index: po/gnu-404.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/gnu-404.translist,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- po/gnu-404.translist    1 Mar 2013 04:11:19 -0000    1.5
+++ po/gnu-404.translist    12 Jun 2013 19:28:01 -0000   1.6
@@ -2,9 +2,10 @@
 <!--#set var="TRANSLATION_LIST"
 value='<div id="translations">
 <p>
-<span dir="ltr" class="original"><a 
href="/gnu-404.en.html">English</a>&nbsp;[en]</span>&nbsp;&nbsp;
-<span dir="ltr"><a 
href="/gnu-404.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</span>&nbsp;&nbsp;
-<span dir="ltr"><a 
href="/gnu-404.fr.html">français</a>&nbsp;[fr]</span>&nbsp;&nbsp;
+<span dir="ltr" class="original"><a lang="en" hreflang="en" 
href="/gnu-404.en.html">English</a>&nbsp;[en]</span>&nbsp;&nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="de" hreflang="de" 
href="/gnu-404.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</span>&nbsp;&nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="fr" hreflang="fr" 
href="/gnu-404.fr.html">français</a>&nbsp;[fr]</span>&nbsp;&nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="hr" hreflang="hr" 
href="/gnu-404.hr.html">hrvatski</a>&nbsp;[hr]</span>&nbsp;&nbsp;
 </p>
 </div>' -->
 <!--#if expr="$HTML_BODY = yes" -->

Index: gnu-404.hr.html
===================================================================
RCS file: gnu-404.hr.html
diff -N gnu-404.hr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gnu-404.hr.html   12 Jun 2013 19:27:59 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,82 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/header.hr.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+ <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/gnu-404.en.html" -->
+
+<title>404 - Stranica nije pronađena - Projekt GNU - Zaklada za slobodan 
softver</title>
+
+<!-- top-addendum is disabled because we want to keep this page short,
+   and the addendum is not very important for this page. -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
+<!--#include virtual="/po/gnu-404.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.hr.html" -->
+<!-- <h1>
+ (rather than <h2>) is used to make the page look like
+   an an error message rather than like a regular article. -->
+<h1>404 - Stranica nije pronađena</h1>
+
+<p>Stranica koju ste tražili nije pronađena na web poslužitelju GNU-a.</p>
+
+<p>Ako ste slijedili poveznicu za koju se pokazalo da je prekinuta, a na
+stranici koja sadrži prekinutu poveznicu je navedena adresa na koju je
+moguće prijaviti greške, molimo koristite tu adresu.</p>
+
+<p>Stranice koje se ne nalaze na gnu.org ili fsf.org treba prijaviti njihovim
+održavateljima web stranica; mi ne možemo ništa učiniti u vezi s njima.</p>
+
+<p>Za stranice na gnu.org i fsf.org, probleme možete prijaviti održavateljima
+web stranica GNU-a na &lt;address@hidden&gt; ako nije dana bolja adresa.</p>
+
+<p>Možete posjetiti <a href="./">stranice iz istog odjeljka</a> ili <a
+href="/">početnu stranicu</a> našeg weba. Slijede neke često tražene
+stranice.</p>
+<ul>
+ <li><a href="/philosophy/free-sw.html">Å to je slobodan softver?</a></li>
+ <li><a href="/gnu/linux-and-gnu.html">Linux i sustav GNU</a></li>
+ <li><a href="/gnu/thegnuproject.html">Detaljna povijest Projekta GNU</a></li>
+ <li><a href="/licenses/gpl.html">Opća javna licenca GNU-a (GPL)</a></li>
+ <li><a href="/licenses/gpl-faq.html">Često postavljana pitanja o licencama
+GNU-a</a></li>
+</ul>
+
+<p>Sretno hakiranje!</p>
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.hr.html" -->
+<div id="footer">
+
+<!-- The notes about contacting and submitting translations are omitted
+   because this page itself says how to contact webmasters,
+   and we want to keep this page short. -->
+<p>Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr";>licencom
+Creative Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.hr.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<b>Prijevod</b>: Nevenko Baričević, 2013.</div>
+
+
+ <p><!-- timestamp start -->
+Vrijeme zadnje izmjene:
+
+$Date: 2013/06/12 19:27:59 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: gnu/gnu-history.hr.html
===================================================================
RCS file: gnu/gnu-history.hr.html
diff -N gnu/gnu-history.hr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gnu/gnu-history.hr.html   12 Jun 2013 19:27:59 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,201 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/header.hr.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+ <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/gnu/gnu-history.en.html" -->
+
+<title>Prikaz sustava GNU - Projekt GNU - Zaklada za slobodan softver</title>
+<meta name="Keywords" content="GNU, Projekt GNU, FSF, Slobodan softver, 
Zaklada za slobodan softver,
+Povijest" />
+
+<!--#include virtual="/gnu/po/gnu-history.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.hr.html" -->
+<h2>Prikaz sustava GNU</h2>
+
+<p>
+Operacijski sustav GNU je potpun sustav slobodnog softvera, unaprijed
+kompatibilan s Unixom. GNU znači &ldquo;GNU Nije Unix&rdquo;. <a
+href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a> izdao je <a
+href="/gnu/initial-announcement.html">prvotnu objavu</a> projekta GNU u
+rujnu 1983. godine. Duža verzija, nazvana <a
+href="/gnu/manifesto.html">GNU-ov manifest</a> objavljena je u ožujku
+1985. godine. Prevedena je na više <a
+href="/gnu/manifesto.html#translations">različitih jezika</a>.</p>
+
+<p>
+Naziv &ldquo;GNU&rdquo; odabran je zbog toga Å¡to ispunjava nekoliko
+zahtjeva: prvo, rekurzivna je skraćenica izraza &ldquo;GNU Nije Unix&rdquo;,
+drugo, zato što je stvarna, postojeća riječ, i treće, zabavno je izgovoriti
+ju (ili <a
+href="http://www.poppyfields.net/poppy/songs/gnu.html";>otpjevati</a>).</p>
+
+<p>
+Riječ &ldquo;slobodan&rdquo; u &ldquo;slobodnom softveru&rdquo; odnosi se na
+<a href="/philosophy/free-sw.html">slobodu</a>, ne cijenu. Možete, a i ne
+morate platiti da biste dobili GNU-ov softver. U svakom slučaju, jednom kada
+ga imate, imate i četiri posebne slobode pri korištenju istog: slobodu da
+pokrećete program kako želite, slobodu da umnožavate program i dajete ga
+svojim prijateljima i kolegama, slobodu da mijenjate program kako želite,
+imajući potpun pristup izvornom kodu, slobodu da distribuirate poboljšanu
+verziju i tako pomognete izgraditi zajednicu. (Ako ponovo distribuirate
+GNU-ov softver, možete naplatiti naknadu za fizički čin umnožavanja
+primjeraka ili ih možete dati besplatno.)</p>
+
+<p>
+Projekt za razvoj sustava GNU zove se &ldquo;Projekt GNU&rdquo;. Projekt
+GNU začet je 1983. godine kao način vraćanja duha suradnje koji je u ranijim
+danima prevladavao u računalnoj zajednici&mdash;kako bi se, uklanjanjem
+prepreka suradnji koje su nametnuli vlasnici vlasničkog softvera, ponovo
+omogućila suradnja.</p>
+
+<p>
+Godine 1971, kada je Richard Stallman započeo svoju karijeru na MIT-u, radio
+je u grupi koja je koristila isključivo <a
+href="/philosophy/free-sw.html">slobodan softver</a>. Čak su i računalne
+kompanije često distribuirale slobodan softver. Programeri su bili slobodni
+surađivati međusobno, što su često i činili.</p>
+
+<p>
+Do osamdesetih godina dvadesetog stoljeća, gotovo sav softver bio je <a
+href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">vlasnički</a>, što
+znači da je imao vlasnike koji su zabranjivali i sprečavali suradnju
+korisnika. To je učinilo projekt GNU neophodnim.</p>
+
+<p>
+Svakom računalnom korisniku potreban je operacijski sustav; ako ne postoji
+slobodan operacijski sustav, onda ne možete niti početi koristiti računalo
+bez pribjegavanja vlasničkom softveru. Stoga je prva stavka plana slobodnog
+softvera očito morao biti slobodan operacijski sustav.</p>
+
+<p>
+Odlučili smo da operacijski sustav bude kompatibilan s Unixom jer je
+cjelokupan dizajn već bio dokazan i prenosiv, a i stoga jer kompatibilnost
+olakšava korisnicima Unixa da prijeđu s Unixa na GNU.</p>
+
+<p>
+Operacijski sustav sličan Unixu uključuje jezgru, prevodioce, uređivače
+teksta, oblikovatelje teksta, grafička sučelja, biblioteke, igre i mnoge
+druge stvari. Stoga, pisanje cijelog operacijskog sustava vrlo je velik
+posao. Započeli smo u siječnju 1984. godine. <a href="http://fsf.org/";>
+Zaklada za slobodan softver</a> osnovana je u listopadu 1985. godine, u
+početku kako bi skupila sredstva koja bi pomogla razvoju GNU-a.</p>
+
+<p>Do 1990. godine pronašli smo ili napisali sve glavne komponente osim
+jedne&mdash;jezgre. Onda je Linus Torvalds 1991. godine razvio Linux, jezgru
+sličnu Unixu, i učinio je slobodnim softverom 1992. godine. Povezivanje
+Linuxa s gotovo završenim sustavom GNU rezultiralo je potpunim operacijskim
+sustavom: sustavom GNU/Linux. Procjenjuje se da danas deseci milijuna ljudi
+koriste sustave GNU/Linux, tipično kroz <a href="/distros">GNU/Linux
+distribucije</a>. Glavna inačica Linuxa sada sadrži neslobodan binarni
+<i>firmware</i> bez izvornog koda (&ldquo;""<i>blobs</i>&rdquo;); aktivisti
+slobodnog softvera sada održavaju izmijenjenu slobodnu inačicu Linuxa,
+nazvanu <a href="http://directory.fsf.org/project/linux";> Linux-libre</a>.</p>
+
+<p>
+Međutim, projekt GNU nije ograničen na srce operacijskog sustava. Težimo
+pružiti čitav spektar softvera, sve što mnogi korisnici žele imati. Ovo
+uključuje aplikacijski softver. Pogledajte <a href="/directory">Katalog
+slobodnog softvera</a>, katalog aplikacijskih programa slobodnog softvera.</p>
+
+<p>
+Želimo također pružiti softver korisnicima koji nisu računalni
+stručnjaci. Stoga je razvijena <a href="http://www.gnome.org/";>grafička
+radna površina (nazvana GNOME)</a> kako bi početnicima olakšala korištenje
+sustava GNU.</p>
+
+<p>Želimo isto tako pružiti igre i drugu zabavu. Mnogo<a
+href="http://directory.fsf.org/wiki/Category/Game";>slobodnih igara</a> već
+je dostupno.</p>
+
+<p>
+Koliko daleko može slobodan softver ići? Ne postoje ograničenja, osim kada
+<a href="/philosophy/fighting-software-patents.html">zakoni kao Å¡to je
+patentni sustav zabranjuju slobodan softver</a>. Krajnji cilj je osigurati
+slobodan softver za sve poslove koje računalni korisnici žele raditi&mdash;i
+tako učiniti da vlasnički softver postane stvar prošlosti.</p>
+
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.hr.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a
+href="/contact/">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i
+ostale ispravke ili prijedloge možete poslati na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko
+kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo
+vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Za informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih
+stranica, pogledajte <a
+href="/server/standards/README.translations.html">PROČITAJME za
+prijevode</a>.</p>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009,
+2012 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr";>Creative
+Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD Licencom</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.hr.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<b>Prijevod</b>: Nevenko Baričević, 2013.</div>
+
+
+ <p><!-- timestamp start -->
+Vrijeme zadnje izmjene:
+
+$Date: 2013/06/12 19:27:59 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: gnu/po/gnu-history.hr-en.html
===================================================================
RCS file: gnu/po/gnu-history.hr-en.html
diff -N gnu/po/gnu-history.hr-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gnu/po/gnu-history.hr-en.html    12 Jun 2013 19:28:00 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,179 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+<title>Overview of the GNU System
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<meta name="Keywords" content="GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free 
Software Foundation, History" />
+<!--#include virtual="/gnu/po/gnu-history.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>Overview of the GNU System</h2>
+
+<p>
+The GNU operating system is a complete free software system,
+upward-compatible with Unix. GNU stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;.
+<a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a> made the
+<a href="/gnu/initial-announcement.html">Initial Announcement</a> of
+the GNU Project in September 1983. A longer version called
+the <a href="/gnu/manifesto.html">GNU Manifesto</a> was published in
+March 1985. It has been translated into several
+<a href="/gnu/manifesto.html#translations">other languages</a>.</p>
+
+<p>
+The name &ldquo;GNU&rdquo; was chosen because it met a few
+requirements; first, it was a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not
+Unix&rdquo;, second, because it was a real word, and third, it was fun
+to say (or
+<a href="http://www.poppyfields.net/poppy/songs/gnu.html";>Sing</a>).</p>
+
+<p>
+The word &ldquo;free&rdquo; in &ldquo;free software&rdquo; pertains to
+<a href="/philosophy/free-sw.html">freedom</a>, not price. You may or
+may not pay a price to get GNU software. Either way, once you have
+the software you have four specific freedoms in using it. The freedom
+to run the program as you wish; the freedom to copy the program and
+give it away to your friends and co-workers; the freedom to change the
+program as you wish, by having full access to source code; the freedom
+to distribute an improved version and thus help build the community.
+(If you redistribute GNU software, you may charge a fee for the
+physical act of transferring a copy, or you may give away copies.)</p>
+
+<p>
+The project to develop the GNU system is called the &ldquo;GNU
+Project&rdquo;. The GNU Project was conceived in 1983 as a way of
+bringing back the cooperative spirit that prevailed in the computing
+community in earlier days&mdash;to make cooperation possible once again by
+removing the obstacles to cooperation imposed by the owners of
+proprietary software.</p>
+
+<p>
+In 1971, when Richard Stallman started his career at MIT, he worked in
+a group which used <a href="/philosophy/free-sw.html">free
+software</a> exclusively. Even computer companies often distributed
+free software. Programmers were free to cooperate with each other,
+and often did.</p>
+
+<p>
+By the 1980s, almost all software was
+<a href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">proprietary</a>,
+which means that it had owners who forbid and
+prevent cooperation by users. This made the GNU Project necessary.</p>
+
+<p>
+Every computer user needs an operating system; if there is no free
+operating system, then you can't even get started using a computer
+without resorting to proprietary software. So the first item on the
+free software agenda obviously had to be a free operating system.</p>
+
+<p>
+We decided to make the operating system compatible with Unix because
+the overall design was already proven and portable, and because
+compatibility makes it easy for Unix users to switch from Unix to GNU.</p>
+
+<p>
+A Unix-like operating system includes a kernel, compilers, editors,
+text formatters, mail software, graphical interfaces, libraries, games
+and many other things. Thus, writing a whole operating system is a
+very large job. We started in January 1984.
+The <a href="http://fsf.org/";> Free Software Foundation</a> was
+founded in October 1985, initially to raise funds to help develop
+GNU.</p>
+
+<p>By 1990 we had either found or written all the major components
+except one&mdash;the kernel. Then Linux, a Unix-like kernel, was
+developed by Linus Torvalds in 1991 and made free software in 1992.
+Combining Linux with the almost-complete GNU system resulted in a
+complete operating system: the GNU/Linux system. Estimates are that
+tens of millions of people now use GNU/Linux systems, typically
+via <a href="/distros">GNU/Linux distributions</a>. The principal
+version of Linux now contains non-free firmware &ldquo;blobs&rdquo;;
+free software activists now maintain a modified free version of Linux,
+called <a href="http://directory.fsf.org/project/linux";>
+Linux-libre</a>.</p>
+
+<p>
+However, the GNU Project is not limited to the core operating system.
+We aim to provide a whole spectrum of software, whatever many users
+want to have. This includes application software. See
+the <a href="/directory">Free Software Directory</a> for a catalogue
+of free software application programs.</p>
+
+<p>
+We also want to provide software for users who are not computer
+experts. Therefore we developed a
+<a href="http://www.gnome.org/";>graphical desktop (called GNOME)</a> to help
+beginners use the GNU system.</p>
+
+<p>We also want to provide games and other recreations. Plenty of <a
+href="http://directory.fsf.org/wiki/Category/Game";>free games</a> are
+already available.</p>
+
+<p>
+How far can free software go? There are no limits, except
+when <a href="/philosophy/fighting-software-patents.html">laws such as
+the patent system prohibit free software</a>. The ultimate goal is to
+provide free software to do all of the jobs computer users want to
+do&mdash;and thus make proprietary software a thing of the past.</p>
+
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007,
+2009, 2012 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2013/06/12 19:28:00 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: po/gnu-404.hr-en.html
===================================================================
RCS file: po/gnu-404.hr-en.html
diff -N po/gnu-404.hr-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/gnu-404.hr-en.html    12 Jun 2013 19:28:00 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,62 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+<title>404 - Page Not Found
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<!-- top-addendum is disabled because we want to keep this page short,
+   and the addendum is not very important for this page. -->
+<!--#set var="DISABLE_TOP_ADDENDUM" value="yes" -->
+<!--#include virtual="/po/gnu-404.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!-- <h1> (rather than <h2>) is used to make the page look like
+   an an error message rather than like a regular article. -->
+<h1>404 - Page Not Found</h1>
+
+<p>The page you were looking for could not be found on the GNU web server.</p>
+
+<p>If you followed a link that turned out to be broken, and the page with the
+broken link mentions an explicit address to which to report bugs, please use
+that address.</p>
+
+<p>Pages not on gnu.org or fsf.org need to be reported to their own webmasters;
+we can't do anything about them.</p>
+
+<p>For gnu.org and fsf.org pages, you can report problems to the GNU webmasters
+&lt;address@hidden&gt; if no better address is available.</p>
+
+<p>You can visit the <a href="./">current section</a> or <a href="/">home
+page</a> of our web site. Following are some frequently-requested pages.</p>
+<ul>
+ <li><a href="/philosophy/free-sw.html">What is Free Software?</a></li>
+ <li><a href="/gnu/linux-and-gnu.html">Linux and the GNU System</a></li>
+ <li><a href="/gnu/thegnuproject.html">A detailed history of the GNU
+  Project</a></li>
+ <li><a href="/licenses/gpl.html">GNU General Public License (GPL)</a></li>
+ <li><a href="/licenses/gpl-faq.html">Frequently Asked Questions about the GNU
+  Licenses</a></li>
+</ul>
+
+<p>Happy hacking!</p>
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+
+<!-- The notes about contacting and submitting translations are omitted
+   because this page itself says how to contact webmasters,
+   and we want to keep this page short. -->
+
+<p>Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2013/06/12 19:28:00 $
+<!-- timestamp end --></p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]