www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www education/po/edu-software-gcompris.hr.po ed...


From: GNUN
Subject: www education/po/edu-software-gcompris.hr.po ed...
Date: Sat, 08 Jun 2013 16:58:35 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   13/06/08 16:58:35

Modified files:
    education/po  : edu-software-gcompris.hr.po 
             edu-software-gcompris.translist 
    philosophy   : free-sw.hr.html 
    philosophy/po : free-sw.hr-en.html free-sw.hr.po 
Added files:
    education   : edu-software-gcompris.hr.html 
    education/po  : edu-software-gcompris.hr-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-software-gcompris.hr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-software-gcompris.hr.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-software-gcompris.translist?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-software-gcompris.hr-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.hr.html?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.hr-en.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.hr.po?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15

Patches:
Index: education/po/edu-software-gcompris.hr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-software-gcompris.hr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- education/po/edu-software-gcompris.hr.po  8 Jun 2013 16:44:21 -0000    
1.1
+++ education/po/edu-software-gcompris.hr.po  8 Jun 2013 16:58:34 -0000    
1.2
@@ -10,11 +10,12 @@
 "PO-Revision-Date: 2013-06-08 18:42+0100\n"
 "Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
 "Language-Team: GNU Croatian Translation Team <address@hidden>\n"
+"Language: hr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && 
n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"Language: hr\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -43,15 +44,22 @@
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
-msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">Često postavljana pitanja 
(ČPP)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-faq.html\">Često postavljana pitanja (ČPP)</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Obrazovni tim</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a 
href=\"/education/edu-resources.html\">Educational Resources</a> &rarr; <a 
href=\"/education/edu-software.html\">Educational Free Software</a> &rarr; 
GCompris"
-msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Obrazovanje</a> &rarr; <a 
href=\"/education/edu-resources.html\">Obrazovni resursi</a> &rarr; <a 
href=\"/education/edu-software.html\">Obrazovni slobodni softver</a> &rarr; 
GCompris"
+msgid ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-resources.html\">Educational Resources</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-software.html\">Educational Free Software</a> &rarr; GCompris"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Obrazovanje</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-resources.html\">Obrazovni resursi</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-software.html\">Obrazovni slobodni softver</a> &rarr; GCompris"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Description"
@@ -70,56 +78,179 @@
 msgstr "</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "GCompris is a cross-platform complete educational suite for children 
from 2 to 10 years old, and it is part of the GNU project. It includes more 
than 40 entertaining activities that help little kids learn skills such as the 
recognition of letters and numbers, the use of the mouse and keyboard, basic 
algebra training, reading time on an analog clock, vector drawing, language 
learning through games, and much more. The program includes a simple text 
processor to produce documents with basic text style. Another feature is the 
animation tool, which can be employed as a simple and effective method to 
support story telling, thus improving communication with children and helping 
them to express themselves."
-msgstr "GCompris je višeplatformski cjeloviti obrazovni paket za djecu u dobi 
od dvije do deset godina i dio je projekta GNU. Sadrži više od 40 zabavnih 
radnji koje pomažu mlađoj djeci svladati vještine kao što su prepoznavanje 
slova i brojeva, korištenje miša i tipkovnice, osnovne algebarske vježbe, 
čitanje analognog sata, vektorsko crtanje, učenje jezika kroz igru i mnogo 
više. Program uključuje jednostavan obrađivač teksta za stvaranje 
dokumenata s osnovnim oblikovanjem teksta. Druga značajka je alat za animaciju 
koji je moguće upotrijebiti kao jednostavan i učinkovit način obogaćivanja 
priča te tako poboljšati komunikaciju s djecom i pomoći im u njihovom 
izražavanju."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Each activity in GCompris is a \"board\". Boards are grouped on a 
yellow bar to the left of the screen, from which the child can choose as soon 
as the program is started. The design based on boards makes it easy to add new 
activities or to adapt the program to specific needs. The program itself and 
all boards are available in many different languages."
-msgstr "Svaka radnja u GComprisu je \"panel\". Paneli su grupirani na žutoj 
traci na lijevoj strani ekrana, odakle dijete može odabirati čim se program 
pokrene. Dizajn temeljen na panelima čini jednostavnim dodavanje novih radnji 
ili prilagođavanje programa određenim potrebama. Sam program i svi paneli 
dostupni su na mnogo različitih jezika."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "To learn more: <a href=\"http://directory.fsf.org/project/gcompris/\";> 
FSF Directory</a>, <a href=\"http://gcompris.net/\";> GCompris Official 
Website</a>"
-msgstr "Da biste saznali više: <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/gcompris/\";> Katalog FSF-a</a>, <a 
href=\"http://gcompris.net/\";> Službene web stranice GComprisa</a>"
+msgid ""
+"GCompris is a cross-platform complete educational suite for children from 2 "
+"to 10 years old, and it is part of the GNU project. It includes more than 40 "
+"entertaining activities that help little kids learn skills such as the "
+"recognition of letters and numbers, the use of the mouse and keyboard, basic "
+"algebra training, reading time on an analog clock, vector drawing, language "
+"learning through games, and much more. The program includes a simple text "
+"processor to produce documents with basic text style. Another feature is the "
+"animation tool, which can be employed as a simple and effective method to "
+"support story telling, thus improving communication with children and "
+"helping them to express themselves."
+msgstr ""
+"GCompris je višeplatformski cjeloviti obrazovni paket za djecu u dobi od "
+"dvije do deset godina i dio je projekta GNU. Sadrži više od 40 zabavnih "
+"radnji koje pomažu mlađoj djeci svladati vještine kao što su 
prepoznavanje "
+"slova i brojeva, korištenje miša i tipkovnice, osnovne algebarske vježbe, "
+"čitanje analognog sata, vektorsko crtanje, učenje jezika kroz igru i mnogo "
+"više. Program uključuje jednostavan obrađivač teksta za stvaranje 
dokumenata "
+"s osnovnim oblikovanjem teksta. Druga značajka je alat za animaciju koji je "
+"moguće upotrijebiti kao jednostavan i učinkovit način obogaćivanja priča 
te "
+"tako poboljšati komunikaciju s djecom i pomoći im u njihovom izražavanju."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Each activity in GCompris is a \"board\". Boards are grouped on a yellow bar "
+"to the left of the screen, from which the child can choose as soon as the "
+"program is started. The design based on boards makes it easy to add new "
+"activities or to adapt the program to specific needs. The program itself "
+"and all boards are available in many different languages."
+msgstr ""
+"Svaka radnja u GComprisu je \"panel\". Paneli su grupirani na žutoj traci na 
"
+"lijevoj strani ekrana, odakle dijete može odabirati čim se program pokrene. 
"
+"Dizajn temeljen na panelima čini jednostavnim dodavanje novih radnji ili "
+"prilagođavanje programa određenim potrebama. Sam program i svi paneli "
+"dostupni su na mnogo različitih jezika."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To learn more: <a href=\"http://directory.fsf.org/project/gcompris/\";> FSF "
+"Directory</a>, <a href=\"http://gcompris.net/\";> GCompris Official Website</"
+"a>"
+msgstr ""
+"Da biste saznali više: <a href=\"http://directory.fsf.org/project/gcompris/";
+"\"> Katalog FSF-a</a>, <a href=\"http://gcompris.net/\";> Službene web "
+"stranice GComprisa</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Who's Using It and How"
 msgstr "Tko ga koristi i kako"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "GCompris is used by a large number of schools around the world with 
excellent results. It is interesting reading the many <a 
href=\"http://gcompris.net/-Schools-using-it-\";>comments and testimonies</a> 
submitted by teachers of all grades who are using the program."
-msgstr "GCompris koristi veliki broj Å¡kola Å¡irom svijeta s izvrsnim 
rezultatima. Zanimljivo je čitati mnoge <a 
href=\"http://gcompris.net/-Schools-using-it-\";>komentare i svjedočenja</a> 
koje dostavljaju nastavnici svih razreda koji koriste ovaj program."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Its board-based design makes it highly and easily adaptable to 
particular environments. One example of innovative use of GCompris is in the 
work done by the <a href=\"http://insight.kerala.gov.in/\";>Insight Project</a> 
of Kerala, in India. The project aims to bring the benefits of Free Software to 
differently abled people in the State. They found that GCompris is a powerful 
tool to improve the communicative and motor skills of mentally challenged 
persons like children with autism. The project is using and adapting the 
program for the particular needs of its target community."
-msgstr "Njegov dizajn temeljen na panelima čini ga visoko i lako 
prilagodljivim određenim okruženjima. Jedan primjer inovativnog korištenja 
GComprisa je rad kojeg je napravio <a 
href=\"http://insight.kerala.gov.in/\";>Projekt uvida</a> države Kerale u 
Indiji. Projekt ima za cilj donijeti dobrobiti slobodnog softvera osobama s 
poteškoćama koje žive u toj državi. Ustanovili su da je GCompris moćan 
alat za poboljšanje komunikacijskih i motoričkih vještina osoba s mentalnim 
poteškoćama kao što su autistična djeca. Projekt koristi i prilagođava 
program za određene potrebe ciljane zajednice."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The Insight team implemented a training module for teachers that 
provides instructions on how to use the different activities of GCompris when 
working with children with special needs, to help these children acquire 
abilities such as eye-hand coordination, memory, listening, and improving the 
child's attention span. The module addresses different levels of education, 
from pre-school to the primary level. A small handbook was also distributed to 
parents and special educators to help them understand how to use the software 
to improve children's skills."
-msgstr "Tim Projekta uvida implemetirao je modul za obuku za nastavnike koji 
pruža upute o tome kako koristiti različite radnje GComprisa pri radu s 
djecom s posebnim potrebama, kako bi se pomoglo toj djeci steći sposobnosti 
kao što su koordinacija između očiju i ruku, pamćenje, slušanje i 
poboljšavanje djetetove pažnje. Modul je primjenjiv na različite razine 
obrazovanja, od predškolskog do osnovnoškolskog. Isto tako, roditeljima i 
pedagozima podijeljen je mali priručnik koji im pomaže shvatiti kako 
koristiti softver da bi poboljšali dječje vještine."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "GCompris is also used to help older children understand the 
relationship between numbers, learn basic arithmetic operations, train them in 
analytical reasoning, and to improve communicative skills as well as spelling, 
reading and writing."
-msgstr "GCompris se koristi i kako bi se pomoglo starijoj djeci razumjeti 
odnos između brojeva, naučiti osnovne aritmetičke operacije, uvježbati ih 
analitički razmišljati i poboljšati komunikacijske vještine, jednako kao i 
pravopis, čitanje i pisanje."
+msgid ""
+"GCompris is used by a large number of schools around the world with "
+"excellent results. It is interesting reading the many <a href=\"http://";
+"gcompris.net/-Schools-using-it-\">comments and testimonies</a> submitted by "
+"teachers of all grades who are using the program."
+msgstr ""
+"GCompris koristi veliki broj Å¡kola Å¡irom svijeta s izvrsnim rezultatima. "
+"Zanimljivo je čitati mnoge <a href=\"http://gcompris.net/-Schools-using-it-";
+"\">komentare i svjedočenja</a> koje dostavljaju nastavnici svih razreda koji 
"
+"koriste ovaj program."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Its board-based design makes it highly and easily adaptable to particular "
+"environments. One example of innovative use of GCompris is in the work done "
+"by the <a href=\"http://insight.kerala.gov.in/\";>Insight Project</a> of "
+"Kerala, in India. The project aims to bring the benefits of Free Software to "
+"differently abled people in the State. They found that GCompris is a "
+"powerful tool to improve the communicative and motor skills of mentally "
+"challenged persons like children with autism. The project is using and "
+"adapting the program for the particular needs of its target community."
+msgstr ""
+"Njegov dizajn temeljen na panelima čini ga visoko i lako prilagodljivim "
+"određenim okruženjima. Jedan primjer inovativnog korištenja GComprisa je 
rad "
+"kojeg je napravio <a href=\"http://insight.kerala.gov.in/\";>Projekt uvida</"
+"a> države Kerale u Indiji. Projekt ima za cilj donijeti dobrobiti slobodnog "
+"softvera osobama s poteškoćama koje žive u toj državi. Ustanovili su da 
je "
+"GCompris moćan alat za poboljšanje komunikacijskih i motoričkih vještina "
+"osoba s mentalnim poteškoćama kao što su autistična djeca. Projekt 
koristi i "
+"prilagođava program za određene potrebe ciljane zajednice."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Insight team implemented a training module for teachers that provides "
+"instructions on how to use the different activities of GCompris when working "
+"with children with special needs, to help these children acquire abilities "
+"such as eye-hand coordination, memory, listening, and improving the child's "
+"attention span. The module addresses different levels of education, from pre-"
+"school to the primary level. A small handbook was also distributed to "
+"parents and special educators to help them understand how to use the "
+"software to improve children's skills."
+msgstr ""
+"Tim Projekta uvida implemetirao je modul za obuku za nastavnike koji pruža "
+"upute o tome kako koristiti različite radnje GComprisa pri radu s djecom s "
+"posebnim potrebama, kako bi se pomoglo toj djeci steći sposobnosti kao što "
+"su koordinacija između očiju i ruku, pamćenje, slušanje i poboljšavanje "
+"djetetove pažnje. Modul je primjenjiv na različite razine obrazovanja, od "
+"predškolskog do osnovnoškolskog. Isto tako, roditeljima i pedagozima "
+"podijeljen je mali priručnik koji im pomaže shvatiti kako koristiti softver 
"
+"da bi poboljšali dječje vještine."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GCompris is also used to help older children understand the relationship "
+"between numbers, learn basic arithmetic operations, train them in analytical "
+"reasoning, and to improve communicative skills as well as spelling, reading "
+"and writing."
+msgstr ""
+"GCompris se koristi i kako bi se pomoglo starijoj djeci razumjeti odnos "
+"između brojeva, naučiti osnovne aritmetičke operacije, uvježbati ih "
+"analitički razmišljati i poboljšati komunikacijske vještine, jednako kao 
i "
+"pravopis, čitanje i pisanje."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Why"
 msgstr "Zašto"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Teachers report that it is extremely easy for them to implement 
GCompris in their curriculum since children find it intuitive and fun to use. 
The program is also an excellent resource for mentally challenged children and 
adults."
-msgstr "Nastavnici izvještavaju da im je iznimno lako uvrstiti GCompris u 
njihov nastavni plan budući da ga djeca smatraju intuitivnim i zabavnim za 
korištenje. Program je također i izvrsno sredstvo za djecu i odrasle s 
mentalnim poteškoćama."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "GCompris has become an important resource to speed up the child's 
learning process in the context of developing countries like India, where the 
only chance for a child of getting accustomed with computers is during school 
time. At school, the computers are often shared and children have limited time 
to access them individually. GCompris is easy to use and intuitive, so it is 
particularly useful in this environment because there is practically no time 
spent on getting to understand how the program works. With GCompris children 
develop quickly the motor skills required to use a computer."
-msgstr "GCompris je postao važno sredstvo za ubrzavanje procesa dječjeg 
učenja u prilikama zemalja u razvoju, kao što je Indija, gdje je jedina 
mogućnost da se dijete upozna s računalima za vrijeme školovanja. U školi, 
računala se često dijele i djeca imaju ograničeno vrijeme pojedinačnog 
pristupa. GCompris je jednostavan za korištenje i intuitivan, tako da je 
naročito koristan u takvim okruženjima jer praktički treba vrlo malo vremena 
da bi se shvatilo kako program radi. S GComprisom djeca brzo razviju motoričke 
vještine potrebne za korištenje računala."
+msgid ""
+"Teachers report that it is extremely easy for them to implement GCompris in "
+"their curriculum since children find it intuitive and fun to use. The "
+"program is also an excellent resource for mentally challenged children and "
+"adults."
+msgstr ""
+"Nastavnici izvještavaju da im je iznimno lako uvrstiti GCompris u njihov "
+"nastavni plan budući da ga djeca smatraju intuitivnim i zabavnim za "
+"korištenje. Program je također i izvrsno sredstvo za djecu i odrasle s "
+"mentalnim poteškoćama."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GCompris has become an important resource to speed up the child's learning "
+"process in the context of developing countries like India, where the only "
+"chance for a child of getting accustomed with computers is during school "
+"time. At school, the computers are often shared and children have limited "
+"time to access them individually. GCompris is easy to use and intuitive, so "
+"it is particularly useful in this environment because there is practically "
+"no time spent on getting to understand how the program works. With GCompris "
+"children develop quickly the motor skills required to use a computer."
+msgstr ""
+"GCompris je postao važno sredstvo za ubrzavanje procesa dječjeg učenja u "
+"prilikama zemalja u razvoju, kao što je Indija, gdje je jedina mogućnost da 
"
+"se dijete upozna s računalima za vrijeme školovanja. U školi, računala se 
"
+"često dijele i djeca imaju ograničeno vrijeme pojedinačnog pristupa. "
+"GCompris je jednostavan za korištenje i intuitivan, tako da je naročito "
+"koristan u takvim okruženjima jer praktički treba vrlo malo vremena da bi 
se "
+"shvatilo kako program radi. S GComprisom djeca brzo razviju motoričke "
+"vještine potrebne za korištenje računala."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Results"
 msgstr "Ishodi"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "GCompris respects the users' fundamental freedoms and this permitted 
the Insight developers and specialists to adapt the software to the children's 
needs, creating new activities and boards, and proposing the innovative use of 
the program to help autistic children and their parents. The Insight team is 
also free to distribute copies of the modified version to teachers and parents, 
who can use the program at home without restrictions. The modified version has 
proved effective in improving the academic and functional flair of 
intellectually challenged children."
-msgstr "GCompris poštuje temeljne korisnikove slobode i to je dozvolilo 
razvijateljima i stručnjacima Projekta uvida da prilagode softver potrebama 
djece, stvarajući nove radnje i panele i predlažući inovativno korištenje 
programa kako bi se pomoglo autističnoj djeci i njihovim roditeljima. Tim 
Projekta uvida je isto tako slobodan distribuirati primjerke izmijenjene 
inačice nastavnicima i roditeljima, koji mogu program koristiti kod kuće bez 
ograničenja. Izmijenjena inačica pokazala se učinkovitom u poboljšavanju 
akademskog i funkcionalnog potencijala djece s intelektualnim poteškoćama."
+msgid ""
+"GCompris respects the users' fundamental freedoms and this permitted the "
+"Insight developers and specialists to adapt the software to the children's "
+"needs, creating new activities and boards, and proposing the innovative use "
+"of the program to help autistic children and their parents. The Insight team "
+"is also free to distribute copies of the modified version to teachers and "
+"parents, who can use the program at home without restrictions. The modified "
+"version has proved effective in improving the academic and functional flair "
+"of intellectually challenged children."
+msgstr ""
+"GCompris poštuje temeljne korisnikove slobode i to je dozvolilo "
+"razvijateljima i stručnjacima Projekta uvida da prilagode softver potrebama "
+"djece, stvarajući nove radnje i panele i predlažući inovativno korištenje 
"
+"programa kako bi se pomoglo autističnoj djeci i njihovim roditeljima. Tim "
+"Projekta uvida je isto tako slobodan distribuirati primjerke izmijenjene "
+"inačice nastavnicima i roditeljima, koji mogu program koristiti kod kuće 
bez "
+"ograničenja. Izmijenjena inačica pokazala se učinkovitom u poboljšavanju "
+"akademskog i funkcionalnog potencijala djece s intelektualnim poteškoćama."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -127,8 +258,18 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a 
href=\"/contact/\">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i 
ostale ispravke ili prijedloge možete poslati na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a 
href=\"/contact/\">drugi "
+"načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i ostale ispravke ili "
+"prijedloge možete poslati na <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
 
 #
 #
@@ -145,16 +286,32 @@
 #. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #. README</a>.
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko 
kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo 
vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za informacije o 
koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih stranica, pogledajte <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME za 
prijevode</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko "
+"kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo "
+"vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za "
+"informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih 
stranica, "
+"pogledajte <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME 
"
+"za prijevode</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\";>licencom 
Creative Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\">licencom Creative "
+"Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -165,4 +322,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"
-

Index: education/po/edu-software-gcompris.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-software-gcompris.translist,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- education/po/edu-software-gcompris.translist    13 Apr 2013 07:05:18 
-0000   1.10
+++ education/po/edu-software-gcompris.translist    8 Jun 2013 16:58:34 
-0000    1.11
@@ -6,6 +6,7 @@
 <span dir="ltr"><a lang="de" hreflang="de" 
href="/education/edu-software-gcompris.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="es" hreflang="es" 
href="/education/edu-software-gcompris.es.html">español</a>&nbsp;[es]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="fr" hreflang="fr" 
href="/education/edu-software-gcompris.fr.html">français</a>&nbsp;[fr]</span>&nbsp;&nbsp;
+<span dir="ltr"><a lang="hr" hreflang="hr" 
href="/education/edu-software-gcompris.hr.html">hrvatski</a>&nbsp;[hr]</span>&nbsp;&nbsp;
 <span dir="ltr"><a lang="ja" hreflang="ja" 
href="/education/edu-software-gcompris.ja.html">日本語</a>&nbsp;[ja]</span>&nbsp;&nbsp;
 </p>
 </div>' -->

Index: philosophy/free-sw.hr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.hr.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- philosophy/free-sw.hr.html 8 Jun 2013 15:29:05 -0000    1.16
+++ philosophy/free-sw.hr.html 8 Jun 2013 16:58:34 -0000    1.17
@@ -237,13 +237,13 @@
 
 <p>
 Većina licenci slobodnog softvera je bazirana na autorskim pravima, i
-postoje granice na vrste zahtjeva koji mogu biti nametnuti kroz autorsko
+postoje granice u vrstama zahtjeva koji mogu biti nametnuti kroz autorsko
 pravo. Ako licenca bazirana na autorskom pravu poštuje slobodu na način
-opisan iznad, nevjerojatno je pojavljivanje druge vrste problema kojeg nismo
-predvidjeli (iako se to ponekad dogodi). Međutim, neke licence slobodnog
-softvera su bazirane na ugovorima, i ugovori mogu nametnuti mnogo veći opseg
-mogućih restrikcija. To znači da postoje mnogi mogući načini na koje takva
-licenca može biti neprihvatljivo restriktivna i neslobodna.
+opisan ranije, vjerojatno se neće pojaviti problemi koje nismo predvidjeli
+(iako postoji mogućnost). Međutim, neke licence slobodnog softvera su
+bazirane na ugovorima koji mogu nametnuti mnogo veći opseg mogućih
+restrikcija. To znači da postoje mnogi načini na koje takva licenca može
+biti neprihvatljivo ograničavajuća i neslobodna.
 </p>
 
 <p>
@@ -299,9 +299,9 @@
 </p>
 
 <p>
-Ako to nije moguće, ako zaista trebate novu licencu, s našom pomoći vi
-možete osigurati da je licenca zaista licenca slobodnog softvera i tako
-izbjeći razne praktične probleme.
+Ukoliko zaista trebate novu licencu, uz našu pomoći se možete osigurati da
+je nova licenca zaista licenca slobodnog softvera i tako izbjeći razne
+praktične probleme.
 </p>
 
 <h3 id="beyond-software">Nakon softvera</h3>
@@ -497,13 +497,14 @@
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-<b>Prijevod</b>: Vladimir Dananic, 2001. Marin Rameša, 2013. </div>
+<b>Prijevod</b>: Vladimir Dananic, 2001. Marin Rameša, 2013. Martina Bebek,
+2013.</div>
 
 
 <p><!-- timestamp start -->
 Zadnji put promijenjeno:
 
-$Date: 2013/06/08 15:29:05 $
+$Date: 2013/06/08 16:58:34 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/free-sw.hr-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.hr-en.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- philosophy/po/free-sw.hr-en.html  8 Jun 2013 15:29:06 -0000    1.6
+++ philosophy/po/free-sw.hr-en.html  8 Jun 2013 16:58:34 -0000    1.7
@@ -466,7 +466,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2013/06/08 15:29:06 $
+$Date: 2013/06/08 16:58:34 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/free-sw.hr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.hr.po,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- philosophy/po/free-sw.hr.po 8 Jun 2013 16:38:52 -0000    1.14
+++ philosophy/po/free-sw.hr.po 8 Jun 2013 16:58:35 -0000    1.15
@@ -23,15 +23,26 @@
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "What is free software? - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr "Å to je slobodan softver? - Projekt GNU - Zaklada za slobodan softver 
(FSF)"
+msgstr ""
+"Å to je slobodan softver? - Projekt GNU - Zaklada za slobodan softver (FSF)"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
-msgstr "GNU, FSF, Zaklada za slobodan softver, Linux, Emacs, GCC, Unix, 
slobodan softver, operativni sustav, GNU-ova jezgra, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Zaklada za slobodan softver, Linux, Emacs, GCC, Unix, slobodan "
+"softver, operativni sustav, GNU-ova jezgra, HURD, GNU HURD, Hurd"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
-msgstr "Od 1983. razvijajmo GNU&mdash;operacijski sustav nalik na 
Unix&mdash;kako bi računalni korisnici imali slobodu razmjenjivati i 
poboljšavati softver koji koriste."
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Od 1983. razvijajmo GNU&mdash;operacijski sustav nalik na Unix&mdash;kako bi "
+"računalni korisnici imali slobodu razmjenjivati i poboljšavati softver koji 
"
+"koriste."
 
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
 msgid "What's New"
@@ -50,208 +61,681 @@
 msgstr "Definicija slobodnog softvera"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-msgid "The free software definition presents the criteria for whether a 
particular software program qualifies as free software. From time to time we 
revise this definition, to clarify it or to resolve questions about subtle 
issues. See the <a href=\"#History\">History section</a> below for a list of 
changes that affect the definition of free software."
-msgstr "Definicija slobodnog softvera predstavlja kriterij za kvalificiranje 
pojedinog programa kao slobodnog softvera. S vremena na vrijeme revidiramo ovu 
definiciju kako bismo pojasnili ili riješili nejasna pitanja. Pogledajte <a 
href=\"#History\">dio o povijesti</a> ispod za listu izmjena koje utječu na 
definiciju slobodnog softvera."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "&ldquo;Free software&rdquo; means software that respects users' freedom 
and community. Roughly, <b>the users have the freedom to run, copy, 
distribute, study, change and improve the software</b>. With these freedoms, 
the users (both individually and collectively) control the program and what it 
does for them."
-msgstr "&ldquo;Slobodan softver&rdquo; podrazumijeva softver koji poštuje 
slobodu korisnika i zajednicu. Ugrubo govoreći, <b>korisnici imaju slobodu 
pokretati, kopirati, distribuirati, proučavati, mijenjati i poboljšavati 
softver</b>. S tim slobodama, korisnici (individualno i kolektivno) imaju 
kontrolu nad programom i nad onim što on čini za njih."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "When users don't control the program, the program controls the users. 
The developer controls the program, and through it controls the users. This 
nonfree or &ldquo;proprietary&rdquo; program is therefore an instrument of 
unjust power."
-msgstr "Kada korisnici nemaju kontrolu nad programom, program ima kontrolu nad 
korisnicima. Razvijatelj programa kontrolira program i njime kontrolira 
korisnike, stoga je takav neslobodni ili vlasnički 
(&ldquo;<i>proprietary</i>&rdquo;) program instrument nepravedne moći."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Thus, &ldquo;free software&rdquo; is a matter of liberty, not price. 
To understand the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as in 
&ldquo;free speech,&rdquo; not as in &ldquo;free beer&rdquo;."
-msgstr "Prema tome, &ldquo;slobodan softver&rdquo; je stvar slobode, ne 
cijene. Kako biste razumjeli taj koncept, trebate misliti na 
&ldquo;slobodan&rdquo; (<i>free</i>) kao u &ldquo;sloboda govora&rdquo;, a ne u 
smislu cijene, kao &ldquo;besplatno pivo&rdquo;<sup><a 
href=\"#TransNote1\">1</a></sup>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "A program is free software if the program's users have the four 
essential freedoms:"
-msgstr "Program je slobodan softver ako korisnici programa imaju četiri 
osnovne slobode:"
+msgid ""
+"The free software definition presents the criteria for whether a particular "
+"software program qualifies as free software. From time to time we revise "
+"this definition, to clarify it or to resolve questions about subtle issues. "
+"See the <a href=\"#History\">History section</a> below for a list of changes "
+"that affect the definition of free software."
+msgstr ""
+"Definicija slobodnog softvera predstavlja kriterij za kvalificiranje "
+"pojedinog programa kao slobodnog softvera. S vremena na vrijeme revidiramo "
+"ovu definiciju kako bismo pojasnili ili riješili nejasna pitanja. Pogledajte 
"
+"<a href=\"#History\">dio o povijesti</a> ispod za listu izmjena koje utječu "
+"na definiciju slobodnog softvera."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"&ldquo;Free software&rdquo; means software that respects users' freedom and "
+"community. Roughly, <b>the users have the freedom to run, copy, distribute, "
+"study, change and improve the software</b>. With these freedoms, the users "
+"(both individually and collectively) control the program and what it does "
+"for them."
+msgstr ""
+"&ldquo;Slobodan softver&rdquo; podrazumijeva softver koji poštuje slobodu "
+"korisnika i zajednicu. Ugrubo govoreći, <b>korisnici imaju slobodu "
+"pokretati, kopirati, distribuirati, proučavati, mijenjati i poboljšavati "
+"softver</b>. S tim slobodama, korisnici (individualno i kolektivno) imaju "
+"kontrolu nad programom i nad onim što on čini za njih."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When users don't control the program, the program controls the users. The "
+"developer controls the program, and through it controls the users. This "
+"nonfree or &ldquo;proprietary&rdquo; program is therefore an instrument of "
+"unjust power."
+msgstr ""
+"Kada korisnici nemaju kontrolu nad programom, program ima kontrolu nad "
+"korisnicima. Razvijatelj programa kontrolira program i njime kontrolira "
+"korisnike, stoga je takav neslobodni ili vlasnički (&ldquo;<i>proprietary</"
+"i>&rdquo;) program instrument nepravedne moći."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Thus, &ldquo;free software&rdquo; is a matter of liberty, not price. To "
+"understand the concept, you should think of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;"
+"free speech,&rdquo; not as in &ldquo;free beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"Prema tome, &ldquo;slobodan softver&rdquo; je stvar slobode, ne cijene. Kako "
+"biste razumjeli taj koncept, trebate misliti na &ldquo;slobodan&rdquo; "
+"(<i>free</i>) kao u &ldquo;sloboda govora&rdquo;, a ne u smislu cijene, kao "
+"&ldquo;besplatno pivo&rdquo;<sup><a href=\"#TransNote1\">1</a></sup>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A program is free software if the program's users have the four essential "
+"freedoms:"
+msgstr ""
+"Program je slobodan softver ako korisnici programa imaju četiri osnovne "
+"slobode:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
 msgstr "Sloboda pokretanja programa, u bilo koje svrhe (sloboda 0). "
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "The freedom to study how the program works, and change it so it does 
your computing as you wish (freedom 1). Access to the source code is a 
precondition for this."
-msgstr "Sloboda proučavanja rada programa, i sloboda prilagodbe istog tako da 
vrši računalne aktivnosti kakve vi želite (sloboda 1). Pristup izvornom kodu 
je preduvjet za to."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor 
(freedom 2)."
-msgstr "Sloboda ponovne distribucije kopija kako biste pomogli svom bližnjemu 
(sloboda 2). "
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "The freedom to distribute copies of your modified versions to others 
(freedom 3). By doing this you can give the whole community a chance to 
benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for 
this."
-msgstr "Sloboda distribucije kopija izmijenjenih verzija drugima (sloboda 3), 
čime cijela zajednica ima koristi od vaših izmjena. Pristup izvornom kodu je 
preduvjet za to. "
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "A program is free software if users have all of these freedoms. Thus, 
you should be free to redistribute copies, either with or without 
modifications, either gratis or charging a fee for distribution, to <a 
href=\"#exportcontrol\">anyone anywhere</a>. Being free to do these things 
means (among other things) that you do not have to ask or pay for permission to 
do so."
-msgstr "Program je slobodan softver ako korisnici istog imaju sve te slobode. 
Prema tome, možete slobodno ponovno distribuirati kopije, s preinakama ili bez 
njih, bez naplate ili s naplatom troškova distribucije, <a 
href=\"#exportcontrol\">svakome i svugdje</a>. Biti slobodnim činiti sve to, 
između ostalog, znači da ne morate tražiti dopuštenje niti platiti za 
njega. "
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "You should also have the freedom to make modifications and use them 
privately in your own work or play, without even mentioning that they exist. 
If you do publish your changes, you should not be required to notify anyone in 
particular, or in any particular way."
-msgstr "Trebali biste, također, imati slobodu činiti preinake i rabiti ih 
privatno u vašem poslu ili igri, bez ikakve obveze spominjanja njihova 
postojanja. Ako objavite vaše preinake, niste obvezni na to nikoga posebno 
upozoravati, ni na koji posebni način. "
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The freedom to run the program means the freedom for any kind of person 
or organization to use it on any kind of computer system, for any kind of 
overall job and purpose, without being required to communicate about it with 
the developer or any other specific entity. In this freedom, it is the 
<em>user's</em> purpose that matters, not the <em>developer's</em> purpose; you 
as a user are free to run the program for your purposes, and if you distribute 
it to someone else, she is then free to run it for her purposes, but you are 
not entitled to impose your purposes on her."
-msgstr "Sloboda uporabe programa označava slobodu osobe ili organizacije da 
ga rabi na bilo kojoj vrsti računalnih sustava, za bilo koju vrstu sveukupnog 
posla i svrhe, bez ikakve obveze naknadnog priopćavanja razvijatelju programa 
ili bilo kojem posebnom tijelu. U toj slobodi, važna je <em>korisnička</em> 
namjena, a ne namjena <em>razvijatelja</em>; vi ste kao korisnik slobodni 
pokretati program u svoje namjene, a ako ga distribuirate nekom drugom, on je 
tada slobodan pokrenuti program u svoje namjene i vi nemate pravo nametnuti toj 
osobi svoje vlastite namjene."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The freedom to redistribute copies must include binary or executable 
forms of the program, as well as source code, for both modified and unmodified 
versions. (Distributing programs in runnable form is necessary for 
conveniently installable free operating systems.) It is OK if there is no way 
to produce a binary or executable form for a certain program (since some 
languages don't support that feature), but you must have the freedom to 
redistribute such forms should you find or develop a way to make them."
-msgstr "Sloboda distribuiranja kopija mora uključivati binarne ili izvršne 
oblike programa, kao i izvorni kod izmijenjene i netaknute inačice. 
(Distribuiranje programa u izvršnom obliku je nužno za slobodne operacijske 
sustave koji se mogu pogodno instalirati.) Sasvim je u redu ako ne postoji 
način izrade binarnog ili izvršnog oblika određenog programa (pošto neki 
jezici ne podržavaju tu značajku), ali ljudi moraju imati slobodu 
distribuiranja takvih oblika kako bi pronašli ili razvili način njihove 
izrade. "
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the 
freedom to publish the changed versions) to be meaningful, you must have access 
to the source code of the program. Therefore, accessibility of source code is 
a necessary condition for free software. Obfuscated &ldquo;source code&rdquo; 
is not real source code and does not count as source code."
-msgstr "Da bi slobode 1 i 3 (sloboda izrade izmjena i sloboda objave 
izmijenjenih inačica) bile smislene, morate imati pristup izvornom kodu 
programa. Prema tome, dostupnost izvornog koda je nužan uvjet za slobodan 
softver. Namjerno višeznačan i nerazumljiv (<i>obfuscated</i>) &ldquo;izvorni 
kod&rdquo; nije pravi izvorni kod i ne prolazi kao izvorni kod. "
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of 
the original. If the program is delivered in a product designed to run someone 
else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a practice known as 
&ldquo;tivoization&rdquo; or &ldquo;lockdown&rdquo;, or (in its practitioners' 
perverse terminology) as &ldquo;secure boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes a 
theoretical fiction rather than a practical freedom. This is not sufficient. 
In other words, these binaries are not free software even if the source code 
they are compiled from is free."
-msgstr "Sloboda 1 uključuje slobodu korištenja vaše izmijenjene inačice 
umjesto originala. Ako je program isporučen u proizvodu dizajniranom da izvodi 
tuđe izmijenjene inačice ali odbija izvoditi vaše &mdash; praksa znana kao 
&ldquo;tivoizacija&rdquo; ili &ldquo;svođenje na zaključavanje 
(<i>lockdown</i>)&rdquo;, ili (u izopačenoj terminologiji njenih praktikanata) 
kao &ldquo;sigurnosno podizanje sustava (<i>secure boot</i>)&rdquo; &mdash; 
sloboda 1 postaje teoretska fantastika radije nego praktična sloboda. To nije 
dovoljno. Drugim riječima, te binarne datoteke nisu slobodan softver iako je 
izvorni kod iz kojeg su prevedene slobodan."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "One important way to modify a program is by merging in available free 
subroutines and modules. If the program's license says that you cannot merge 
in a suitably licensed existing module &mdash; for instance, if it requires you 
to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the license is too 
restrictive to qualify as free."
-msgstr "Jedan važan način preinake programa je uključivanje dostupnih 
slobodnih potprograma i modula. Ako licenca programa kaže da ne možete 
uključiti pogodno licencirani postojeći modul &mdash; na primjer, ako 
zahtijeva od vas da budete posjednik autorskih prava bilo kojeg koda kojeg 
dodate &mdash; tada je licenca previše restriktivna da bi se kvalificirala kao 
slobodna."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Freedom 3 includes the freedom to release your modified versions as 
free software. A free license may also permit other ways of releasing them; in 
other words, it does not have to be a <a 
href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a> license. However, a license that 
requires modified versions to be nonfree does not qualify as a free license."
-msgstr "Sloboda 3 uključuje slobodu objavljivanja vaše izmijenjene inačice 
kao slobodnog softvera. Slobodna licenca može dopustiti i druge načine 
objavljivanja; drugim riječima, ne mora biti <a 
href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a> (teško prevodiva igra riječi, 
od &ldquo;<i>copyright</i>&rdquo;, eng. autorsko pravo, op.prev.) licenca. 
Međutim, licenca koja zahtijeva da izmijenjene inačice budu neslobodne se ne 
kvalificira kao slobodna licenca."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "In order for these freedoms to be real, they must be permanent and 
irrevocable as long as you do nothing wrong; if the developer of the software 
has the power to revoke the license, or retroactively add restrictions to its 
terms, without your doing anything wrong to give cause, the software is not 
free."
-msgstr "Da bi te slobode bile stvarne, one moraju biti trajne i neopozive sve 
dok ne činite neko zlo; ako razvijatelj softvera ima moć opozivanja licence 
ili retroaktivnog ograničavanja pravila (a da uzrok tomu nije vaše 
zlonamjerno djelovanje), softver nije slobodan."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "However, certain kinds of rules about the manner of distributing free 
software are acceptable, when they don't conflict with the central freedoms. 
For example, copyleft (very simply stated) is the rule that when redistributing 
the program, you cannot add restrictions to deny other people the central 
freedoms. This rule does not conflict with the central freedoms; rather it 
protects them."
-msgstr "Ipak, prihvatljiva su određena pravila o načinu distribuiranja 
slobodnog softvera sve dok nisu u sukobu s osnovnim slobodama. Na primjer, 
copyleft (vrlo pojednostavnjeno) je pravilo po kojemu pri distribuiranju 
programa vi ne možete ograničavati osnovne slobode drugih ljudi. Ovo pravilo 
nije u sukobu s osnovnim slobodama; zapravo, ono ih Å¡titi. "
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "&ldquo;Free software&rdquo; does not mean &ldquo;noncommercial&rdquo;. 
A free program must be available for commercial use, commercial development, 
and commercial distribution. Commercial development of free software is no 
longer unusual; such free commercial software is very important. You may have 
paid money to get copies of free software, or you may have obtained copies at 
no charge. But regardless of how you got your copies, you always have the 
freedom to copy and change the software, even to <a 
href=\"/philosophy/selling.html\">sell copies</a>."
-msgstr "&ldquo;Slobodan softver&rdquo; ne znači &ldquo;netržišni&rdquo;. 
Slobodan program mora biti dostupan za tržišnu uporabu, tržišno razvijanje 
i tržišnu distribuciju. Tržišno razvijanje slobodnog softvera više nije 
neobično; takav slobodan tržišni softver je vrlo važan. Može biti da ste 
platili kopije slobodnog softvera, ili ste možda nabavili kopije besplatno. Ma 
kako vi dobili te vaše kopije, uvijek imate slobodu ponovnog kopiranja i 
mijenjanja istih, pa čak i <a href=\"/philosophy/selling.html\">prodavanja 
kopija</a>. "
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Whether a change constitutes an improvement is a subjective matter. If 
your right to modify a program is limited, in substance, to changes that 
someone else considers an improvement, that program is not free."
-msgstr "Tvori li izmjena poboljšanje jest subjektivna stvar. Ako je vaše 
pravo da mijenjate program ograničeno u suštini na izmjene koje netko drugi 
smatra poboljšanjem, taj program nije slobodan."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "However, rules about how to package a modified version are acceptable, 
if they don't substantively limit your freedom to release modified versions, or 
your freedom to make and use modified versions privately. Thus, it is 
acceptable for the license to require that you change the name of the modified 
version, remove a logo, or identify your modifications as yours. As long as 
these requirements are not so burdensome that they effectively hamper you from 
releasing your changes, they are acceptable; you're already making other 
changes to the program, so you won't have trouble making a few more."
-msgstr "Međutim, prihvatljiva su pravila o načinu pakiranja izmijenjenih 
inačica, ako ona djelotvorno ne sprječavaju vašu slobodu ustupanja 
izmijenjenih inačica, ili vašu slobodu da privatno napravite i koristite 
izmijenjene inačice. Dakle, prihvatljivo je da licenca traži promjenu imena 
inačice, odstranjivanje loga ili naznačavanje vaših preinaka. Sve dok ti 
zahtjevi nisu toliko tegobni da vas efektivno sputavaju u objavi vaših 
izmjena, oni su prihvatljivi; vi već radite druge izmjene u programu, pa 
nećete imati problema u izradi još nekoliko."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Rules that &ldquo;if you make your version available in this way, you 
must make it available in that way also&rdquo; can be acceptable too, on the 
same condition. An example of such an acceptable rule is one saying that if 
you have distributed a modified version and a previous developer asks for a 
copy of it, you must send one. (Note that such a rule still leaves you the 
choice of whether to distribute your version at all.) Rules that require 
release of source code to the users for versions that you put into public use 
are also acceptable."
-msgstr "Pravila koja kažu &ldquo;ako napravite vašu inačicu dostupnu na 
ovaj način, morate je isto napraviti dostupnom na onaj način&rdquo; mogu isto 
biti prihvatljiva, pod istim uvjetom. Primjer takvog prihvatljivog pravila je 
ono koje govori da ako ste distribuirali izmijenjenu inačicu i prijašnji 
razvijatelj pita za kopiju iste, morate poslati kopiju. (Primijetite da vam 
takvo pravilo još uvijek ostavlja izbor da li uopće distribuirati vašu 
inačicu.) Pravila koja zahtijevaju objavu izvornog koda korisnicima za 
inačice koje ste stavili u javnu upotrebu su isto prihvatljiva. "
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "A special issue arises when a license requires changing the name by 
which the program will be invoked from other programs. That effectively 
hampers you from releasing your changed version so that it can replace the 
original when invoked by those other programs. This sort of requirement is 
acceptable only if there's a suitable aliasing facility that allows you to 
specify the original program's name as an alias for the modified version."
-msgstr "Poseban problem nastaje kada licenca zahtijeva izmjenu imena kojim će 
se program pozvati iz drugih programa. To vas efektivno sputava od 
objavljivanja vaše izmijenjene inačice tako da može zamijeniti original kada 
se pozove iz tih drugih programa. Ovakva vrsta zahtjeva je prihvatljiva samo 
ako postoji pogodno postrojenje za upravljanje pseudonimima koje vam dopušta 
da odredite ime originalnoga programa kao pseudonim za izmijenjenu inačicu."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "In the GNU project, we use <a 
href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a> to protect these freedoms legally 
for everyone. But <a 
href=\"/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">noncopylefted 
free software</a> also exists. We believe there are important reasons why <a 
href=\"/philosophy/pragmatic.html\">it is better to use copyleft</a>, but if 
your program is noncopylefted free software, it is still basically ethical. 
(See <a href=\"/philosophy/categories.html\">Categories of Free Software</a> 
for a description of how &ldquo;free software,&rdquo; &ldquo;copylefted 
software&rdquo; and other categories of software relate to each other.)"
-msgstr "U projektu GNU, upotrebljavamo <a 
href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a> kako bismo pravno zaštitili 
svačije slobode. Ali <a 
href=\"/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">slobodan 
softver koji nije pod copyleftom</a> isto postoji. Vjerujemo da postoje važni 
razlozi zašto <a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">je bolje koristiti 
copyleft</a>, ali ako je vaš program slobodan softver koji nije pod 
copyleftom, još je uvijek u osnovi etičan. (Pogledajte <a 
href=\"/philosophy/categories.html\">kategorije slobodnog softvera</a> za opis 
kako se &ldquo;slobodan softver,&rdquo; &ldquo;softver pod copyleftom&rdquo; i 
druge kategorije softvera odnose jedna prema drugoj.)"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Sometimes government <a id=\"exportcontrol\">export control 
regulations</a> and trade sanctions can constrain your freedom to distribute 
copies of programs internationally. Software developers do not have the power 
to eliminate or override these restrictions, but what they can and must do is 
refuse to impose them as conditions of use of the program. In this way, the 
restrictions will not affect activities and people outside the jurisdictions of 
these governments. Thus, free software licenses must not require obedience to 
any export regulations as a condition of any of the essential freedoms."
-msgstr "Ponekad vladini <a id=\"exportcontrol\">propisi o kontroli izvoza</a> 
i odobrenja za trgovinu mogu ograničiti vašu slobodu da distribuirate kopije 
programa internacionalno. Razvijatelji softvera nemaju moć uklanjanja ili 
nadglasavanja tih restrikcija, ali ono Å¡to oni mogu i moraju napraviti je 
odbijanje da ih nametnu kao uvjete uporabe programa. Na taj način, restrikcije 
neće utjecati na aktivnosti i ljude izvan nadležnosti tih vlada. Dakle, 
licence slobodnog softvera ne smiju zahtijevati poslušnost bilo kojem propisu 
o izvozu kao uvjetu za bilo koje od suštinskih sloboda."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Most free software licenses are based on copyright, and there are 
limits on what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a 
copyright-based license respects freedom in the ways described above, it is 
unlikely to have some other sort of problem that we never anticipated (though 
this does happen occasionally). However, some free software licenses are based 
on contracts, and contracts can impose a much larger range of possible 
restrictions. That means there are many possible ways such a license could be 
unacceptably restrictive and nonfree."
-msgstr "Većina licenci slobodnog softvera je bazirana na autorskim pravima, i 
postoje granice u vrstama zahtjeva koji mogu biti nametnuti kroz autorsko 
pravo. Ako licenca bazirana na autorskom pravu poštuje slobodu na način 
opisan ranije, vjerojatno se neće pojaviti problemi koje nismo predvidjeli 
(iako postoji mogućnost). Međutim, neke licence slobodnog softvera su 
bazirane na ugovorima koji mogu nametnuti mnogo veći opseg mogućih 
restrikcija. To znači da postoje mnogi načini na koje takva licenca može 
biti neprihvatljivo ograničavajuća i neslobodna."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "We can't possibly list all the ways that might happen. If a 
contract-based license restricts the user in an unusual way that 
copyright-based licenses cannot, and which isn't mentioned here as legitimate, 
we will have to think about it, and we will probably conclude it is nonfree."
-msgstr "Nismo u mogućnosti da popišemo sve načine na koje se to može 
dogoditi. Ako licenca bazirana na ugovoru ograničava korisnika na 
neuobičajeni način, ograničavanje koje licenca bazirana na autorskom pravu 
ne može napraviti, i koje nije spomenuto ovdje kao legitimno, morati ćemo 
razmisliti o tome, i vjerojatno ćemo zaključiti da je neslobodna. "
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "When talking about free software, it is best to avoid using terms like 
&ldquo;give away&rdquo; or &ldquo;for free,&rdquo; because those terms imply 
that the issue is about price, not freedom. Some common terms such as 
&ldquo;piracy&rdquo; embody opinions we hope you won't endorse. See <a 
href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Confusing Words and Phrases that are 
Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have a list of 
proper <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">translations of &ldquo;free 
software&rdquo;</a> into various languages."
-msgstr "Kada se govori o slobodnom softveru, najbolje je izbjegavati termine 
kao &ldquo;dati&rdquo; ili &ldquo;besplatno&rdquo; zato jer ti termini 
impliciraju da je problem u cijeni, ne u slobodi. Neki uobičajeni termini kao 
što su &ldquo;piratstvo&rdquo; utjelovljuju mišljenja za koja se nadamo da ih 
nećete odobriti. Pogledajte <a 
href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">zbunjujuće riječi i fraze koje je 
najbolje izbjegavati</a> za raspravu o tim terminima. Također imamo popis 
pravih <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">prijevoda &ldquo;slobodnog 
softvera&rdquo;</a> na razne jezike."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Finally, note that criteria such as those stated in this free software 
definition require careful thought for their interpretation. To decide whether 
a specific software license qualifies as a free software license, we judge it 
based on these criteria to determine whether it fits their spirit as well as 
the precise words. If a license includes unconscionable restrictions, we 
reject it, even if we did not anticipate the issue in these criteria. 
Sometimes a license requirement raises an issue that calls for extensive 
thought, including discussions with a lawyer, before we can decide if the 
requirement is acceptable. When we reach a conclusion about a new issue, we 
often update these criteria to make it easier to see why certain licenses do or 
don't qualify."
-msgstr "Napokon, primijetite da kriteriji, kakvi su iskazani u ovoj definiciji 
slobodnog softvera, zahtijevaju pomno promišljanje kako bi se interpretirali. 
Da se dođe do odluke o tome da li se određena softverska licenca kvalificira 
kao licenca slobodnog softvera, prosuđujemo na temelju tih kriterija da bi 
odredili da li odgovara njihovom duhu kao i preciznim riječima. Ako licenca 
uključuje nesavjesne restrikcije, mi je odbijamo, čak iako nismo predvidjeli 
problem u ovim kriterijima. Ponekad zahtjevi licence podižu pitanje koje 
zahtijeva opsežno razmatranje, uključujući i raspravu sa odvjetnikom, prije 
nego što možemo odlučiti da li je zahtjev prihvatljiv. Kada napravimo 
zaključak oko novog predmeta, često ažuriramo ove kriterije da bi olakšali 
razumijevanje o razlozima zašto se određene licence kvalificiraju ili ne 
kvalificiraju."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "If you are interested in whether a specific license qualifies as a free 
software license, see our <a href=\"/licenses/license-list.html\">list of 
licenses</a>. If the license you are concerned with is not listed there, you 
can ask us about it by sending us email at <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ako ste zainteresirani o tome da li se određena licenca kvalificira 
kao licenca slobodnog softvera, pogledajte naš <a 
href=\"/licenses/license-list.html\">popis licenci</a>. Ako je licenca kojom se 
bavite nije uključena u popis, možete nas pitati o toj licenci slanjem 
elektroničke pošte na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "If you are contemplating writing a new license, please contact the Free 
Software Foundation first by writing to that address. The proliferation of 
different free software licenses means increased work for users in 
understanding the licenses; we may be able to help you find an existing free 
software license that meets your needs."
-msgstr "Ako razmišljate o pisanju nove licence, molimo vas prvo kontaktirajte 
Zakladu za slobodan softver na navedenu adresu. Proliferacija različitih 
licenci slobodnog softvera znači povećani napor za korisnike da shvate te 
licence; možda vam možemo pomoći naći postojeću licencu slobodnog softvera 
koja odgovara vašim potrebama. "
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "If that isn't possible, if you really need a new license, with our help 
you can ensure that the license really is a free software license and avoid 
various practical problems."
-msgstr "Ukoliko zaista trebate novu licencu, uz našu pomoći se možete 
osigurati da je nova licenca zaista licenca slobodnog softvera i tako izbjeći 
razne praktične probleme."
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and change it so it does your "
+"computing as you wish (freedom 1). Access to the source code is a "
+"precondition for this."
+msgstr ""
+"Sloboda proučavanja rada programa, i sloboda prilagodbe istog tako da vrši "
+"računalne aktivnosti kakve vi želite (sloboda 1). Pristup izvornom kodu je "
+"preduvjet za to."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"Sloboda ponovne distribucije kopija kako biste pomogli svom bližnjemu "
+"(sloboda 2). "
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to distribute copies of your modified versions to others "
+"(freedom 3). By doing this you can give the whole community a chance to "
+"benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for "
+"this."
+msgstr ""
+"Sloboda distribucije kopija izmijenjenih verzija drugima (sloboda 3), čime "
+"cijela zajednica ima koristi od vaših izmjena. Pristup izvornom kodu je "
+"preduvjet za to. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A program is free software if users have all of these freedoms. Thus, you "
+"should be free to redistribute copies, either with or without modifications, "
+"either gratis or charging a fee for distribution, to <a href=\"#exportcontrol"
+"\">anyone anywhere</a>. Being free to do these things means (among other "
+"things) that you do not have to ask or pay for permission to do so."
+msgstr ""
+"Program je slobodan softver ako korisnici istog imaju sve te slobode. Prema "
+"tome, možete slobodno ponovno distribuirati kopije, s preinakama ili bez "
+"njih, bez naplate ili s naplatom troškova distribucije, <a href="
+"\"#exportcontrol\">svakome i svugdje</a>. Biti slobodnim činiti sve to, "
+"između ostalog, znači da ne morate tražiti dopuštenje niti platiti za 
njega. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You should also have the freedom to make modifications and use them "
+"privately in your own work or play, without even mentioning that they "
+"exist. If you do publish your changes, you should not be required to notify "
+"anyone in particular, or in any particular way."
+msgstr ""
+"Trebali biste, također, imati slobodu činiti preinake i rabiti ih privatno 
u "
+"vašem poslu ili igri, bez ikakve obveze spominjanja njihova postojanja. Ako "
+"objavite vaše preinake, niste obvezni na to nikoga posebno upozoravati, ni "
+"na koji posebni način. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The freedom to run the program means the freedom for any kind of person or "
+"organization to use it on any kind of computer system, for any kind of "
+"overall job and purpose, without being required to communicate about it with "
+"the developer or any other specific entity. In this freedom, it is the "
+"<em>user's</em> purpose that matters, not the <em>developer's</em> purpose; "
+"you as a user are free to run the program for your purposes, and if you "
+"distribute it to someone else, she is then free to run it for her purposes, "
+"but you are not entitled to impose your purposes on her."
+msgstr ""
+"Sloboda uporabe programa označava slobodu osobe ili organizacije da ga rabi "
+"na bilo kojoj vrsti računalnih sustava, za bilo koju vrstu sveukupnog posla "
+"i svrhe, bez ikakve obveze naknadnog priopćavanja razvijatelju programa ili "
+"bilo kojem posebnom tijelu. U toj slobodi, važna je <em>korisnička</em> "
+"namjena, a ne namjena <em>razvijatelja</em>; vi ste kao korisnik slobodni "
+"pokretati program u svoje namjene, a ako ga distribuirate nekom drugom, on "
+"je tada slobodan pokrenuti program u svoje namjene i vi nemate pravo "
+"nametnuti toj osobi svoje vlastite namjene."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies must include binary or executable forms "
+"of the program, as well as source code, for both modified and unmodified "
+"versions. (Distributing programs in runnable form is necessary for "
+"conveniently installable free operating systems.) It is OK if there is no "
+"way to produce a binary or executable form for a certain program (since some "
+"languages don't support that feature), but you must have the freedom to "
+"redistribute such forms should you find or develop a way to make them."
+msgstr ""
+"Sloboda distribuiranja kopija mora uključivati binarne ili izvršne oblike "
+"programa, kao i izvorni kod izmijenjene i netaknute inačice. (Distribuiranje 
"
+"programa u izvršnom obliku je nužno za slobodne operacijske sustave koji se 
"
+"mogu pogodno instalirati.) Sasvim je u redu ako ne postoji način izrade "
+"binarnog ili izvršnog oblika određenog programa (pošto neki jezici ne "
+"podržavaju tu značajku), ali ljudi moraju imati slobodu distribuiranja "
+"takvih oblika kako bi pronašli ili razvili način njihove izrade. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the freedom "
+"to publish the changed versions) to be meaningful, you must have access to "
+"the source code of the program. Therefore, accessibility of source code is "
+"a necessary condition for free software. Obfuscated &ldquo;source "
+"code&rdquo; is not real source code and does not count as source code."
+msgstr ""
+"Da bi slobode 1 i 3 (sloboda izrade izmjena i sloboda objave izmijenjenih "
+"inačica) bile smislene, morate imati pristup izvornom kodu programa. Prema "
+"tome, dostupnost izvornog koda je nužan uvjet za slobodan softver. Namjerno "
+"višeznačan i nerazumljiv (<i>obfuscated</i>) &ldquo;izvorni kod&rdquo; nije 
"
+"pravi izvorni kod i ne prolazi kao izvorni kod. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of the "
+"original. If the program is delivered in a product designed to run someone "
+"else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a practice known as "
+"&ldquo;tivoization&rdquo; or &ldquo;lockdown&rdquo;, or (in its "
+"practitioners' perverse terminology) as &ldquo;secure boot&rdquo; &mdash; "
+"freedom 1 becomes a theoretical fiction rather than a practical freedom. "
+"This is not sufficient. In other words, these binaries are not free "
+"software even if the source code they are compiled from is free."
+msgstr ""
+"Sloboda 1 uključuje slobodu korištenja vaše izmijenjene inačice umjesto "
+"originala. Ako je program isporučen u proizvodu dizajniranom da izvodi tuđe 
"
+"izmijenjene inačice ali odbija izvoditi vaše &mdash; praksa znana kao 
&ldquo;"
+"tivoizacija&rdquo; ili &ldquo;svođenje na zaključavanje (<i>lockdown</i>)"
+"&rdquo;, ili (u izopačenoj terminologiji njenih praktikanata) kao &ldquo;"
+"sigurnosno podizanje sustava (<i>secure boot</i>)&rdquo; &mdash; sloboda 1 "
+"postaje teoretska fantastika radije nego praktična sloboda. To nije "
+"dovoljno. Drugim riječima, te binarne datoteke nisu slobodan softver iako je 
"
+"izvorni kod iz kojeg su prevedene slobodan."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One important way to modify a program is by merging in available free "
+"subroutines and modules. If the program's license says that you cannot "
+"merge in a suitably licensed existing module &mdash; for instance, if it "
+"requires you to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the "
+"license is too restrictive to qualify as free."
+msgstr ""
+"Jedan važan način preinake programa je uključivanje dostupnih slobodnih "
+"potprograma i modula. Ako licenca programa kaže da ne možete uključiti "
+"pogodno licencirani postojeći modul &mdash; na primjer, ako zahtijeva od vas 
"
+"da budete posjednik autorskih prava bilo kojeg koda kojeg dodate &mdash; "
+"tada je licenca previše restriktivna da bi se kvalificirala kao slobodna."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Freedom 3 includes the freedom to release your modified versions as free "
+"software. A free license may also permit other ways of releasing them; in "
+"other words, it does not have to be a <a href=\"/copyleft/copyleft.html"
+"\">copyleft</a> license. However, a license that requires modified versions "
+"to be nonfree does not qualify as a free license."
+msgstr ""
+"Sloboda 3 uključuje slobodu objavljivanja vaše izmijenjene inačice kao "
+"slobodnog softvera. Slobodna licenca može dopustiti i druge načine "
+"objavljivanja; drugim riječima, ne mora biti <a href=\"/copyleft/copyleft."
+"html\">copyleft</a> (teško prevodiva igra riječi, od &ldquo;<i>copyright</"
+"i>&rdquo;, eng. autorsko pravo, op.prev.) licenca. Međutim, licenca koja "
+"zahtijeva da izmijenjene inačice budu neslobodne se ne kvalificira kao "
+"slobodna licenca."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In order for these freedoms to be real, they must be permanent and "
+"irrevocable as long as you do nothing wrong; if the developer of the "
+"software has the power to revoke the license, or retroactively add "
+"restrictions to its terms, without your doing anything wrong to give cause, "
+"the software is not free."
+msgstr ""
+"Da bi te slobode bile stvarne, one moraju biti trajne i neopozive sve dok ne "
+"činite neko zlo; ako razvijatelj softvera ima moć opozivanja licence ili "
+"retroaktivnog ograničavanja pravila (a da uzrok tomu nije vaše zlonamjerno "
+"djelovanje), softver nije slobodan."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, certain kinds of rules about the manner of distributing free "
+"software are acceptable, when they don't conflict with the central "
+"freedoms. For example, copyleft (very simply stated) is the rule that when "
+"redistributing the program, you cannot add restrictions to deny other people "
+"the central freedoms. This rule does not conflict with the central "
+"freedoms; rather it protects them."
+msgstr ""
+"Ipak, prihvatljiva su određena pravila o načinu distribuiranja slobodnog "
+"softvera sve dok nisu u sukobu s osnovnim slobodama. Na primjer, copyleft "
+"(vrlo pojednostavnjeno) je pravilo po kojemu pri distribuiranju programa vi "
+"ne možete ograničavati osnovne slobode drugih ljudi. Ovo pravilo nije u "
+"sukobu s osnovnim slobodama; zapravo, ono ih Å¡titi. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"&ldquo;Free software&rdquo; does not mean &ldquo;noncommercial&rdquo;. A "
+"free program must be available for commercial use, commercial development, "
+"and commercial distribution. Commercial development of free software is no "
+"longer unusual; such free commercial software is very important. You may "
+"have paid money to get copies of free software, or you may have obtained "
+"copies at no charge. But regardless of how you got your copies, you always "
+"have the freedom to copy and change the software, even to <a href=\"/"
+"philosophy/selling.html\">sell copies</a>."
+msgstr ""
+"&ldquo;Slobodan softver&rdquo; ne znači &ldquo;netržišni&rdquo;. Slobodan "
+"program mora biti dostupan za tržišnu uporabu, tržišno razvijanje i 
tržišnu "
+"distribuciju. Tržišno razvijanje slobodnog softvera više nije neobično; "
+"takav slobodan tržišni softver je vrlo važan. Može biti da ste platili "
+"kopije slobodnog softvera, ili ste možda nabavili kopije besplatno. Ma kako "
+"vi dobili te vaše kopije, uvijek imate slobodu ponovnog kopiranja i "
+"mijenjanja istih, pa čak i <a href=\"/philosophy/selling.html\">prodavanja "
+"kopija</a>. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Whether a change constitutes an improvement is a subjective matter. If your "
+"right to modify a program is limited, in substance, to changes that someone "
+"else considers an improvement, that program is not free."
+msgstr ""
+"Tvori li izmjena poboljšanje jest subjektivna stvar. Ako je vaše pravo da "
+"mijenjate program ograničeno u suštini na izmjene koje netko drugi smatra "
+"poboljšanjem, taj program nije slobodan."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, rules about how to package a modified version are acceptable, if "
+"they don't substantively limit your freedom to release modified versions, or "
+"your freedom to make and use modified versions privately. Thus, it is "
+"acceptable for the license to require that you change the name of the "
+"modified version, remove a logo, or identify your modifications as yours. "
+"As long as these requirements are not so burdensome that they effectively "
+"hamper you from releasing your changes, they are acceptable; you're already "
+"making other changes to the program, so you won't have trouble making a few "
+"more."
+msgstr ""
+"Međutim, prihvatljiva su pravila o načinu pakiranja izmijenjenih inačica, "
+"ako ona djelotvorno ne sprječavaju vašu slobodu ustupanja izmijenjenih "
+"inačica, ili vašu slobodu da privatno napravite i koristite izmijenjene "
+"inačice. Dakle, prihvatljivo je da licenca traži promjenu imena inačice, "
+"odstranjivanje loga ili naznačavanje vaših preinaka. Sve dok ti zahtjevi "
+"nisu toliko tegobni da vas efektivno sputavaju u objavi vaših izmjena, oni "
+"su prihvatljivi; vi već radite druge izmjene u programu, pa nećete imati "
+"problema u izradi još nekoliko."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Rules that &ldquo;if you make your version available in this way, you must "
+"make it available in that way also&rdquo; can be acceptable too, on the same "
+"condition. An example of such an acceptable rule is one saying that if you "
+"have distributed a modified version and a previous developer asks for a copy "
+"of it, you must send one. (Note that such a rule still leaves you the "
+"choice of whether to distribute your version at all.) Rules that require "
+"release of source code to the users for versions that you put into public "
+"use are also acceptable."
+msgstr ""
+"Pravila koja kažu &ldquo;ako napravite vašu inačicu dostupnu na ovaj 
način, "
+"morate je isto napraviti dostupnom na onaj način&rdquo; mogu isto biti "
+"prihvatljiva, pod istim uvjetom. Primjer takvog prihvatljivog pravila je ono "
+"koje govori da ako ste distribuirali izmijenjenu inačicu i prijašnji "
+"razvijatelj pita za kopiju iste, morate poslati kopiju. (Primijetite da vam "
+"takvo pravilo još uvijek ostavlja izbor da li uopće distribuirati vašu "
+"inačicu.) Pravila koja zahtijevaju objavu izvornog koda korisnicima za "
+"inačice koje ste stavili u javnu upotrebu su isto prihvatljiva. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A special issue arises when a license requires changing the name by which "
+"the program will be invoked from other programs. That effectively hampers "
+"you from releasing your changed version so that it can replace the original "
+"when invoked by those other programs. This sort of requirement is "
+"acceptable only if there's a suitable aliasing facility that allows you to "
+"specify the original program's name as an alias for the modified version."
+msgstr ""
+"Poseban problem nastaje kada licenca zahtijeva izmjenu imena kojim će se "
+"program pozvati iz drugih programa. To vas efektivno sputava od "
+"objavljivanja vaše izmijenjene inačice tako da može zamijeniti original 
kada "
+"se pozove iz tih drugih programa. Ovakva vrsta zahtjeva je prihvatljiva samo "
+"ako postoji pogodno postrojenje za upravljanje pseudonimima koje vam dopušta 
"
+"da odredite ime originalnoga programa kao pseudonim za izmijenjenu inačicu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the GNU project, we use <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a> "
+"to protect these freedoms legally for everyone. But <a href=\"/philosophy/"
+"categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">noncopylefted free software</a> "
+"also exists. We believe there are important reasons why <a href=\"/"
+"philosophy/pragmatic.html\">it is better to use copyleft</a>, but if your "
+"program is noncopylefted free software, it is still basically ethical. (See "
+"<a href=\"/philosophy/categories.html\">Categories of Free Software</a> for "
+"a description of how &ldquo;free software,&rdquo; &ldquo;copylefted "
+"software&rdquo; and other categories of software relate to each other.)"
+msgstr ""
+"U projektu GNU, upotrebljavamo <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</"
+"a> kako bismo pravno zaštitili svačije slobode. Ali <a href=\"/philosophy/"
+"categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">slobodan softver koji nije pod "
+"copyleftom</a> isto postoji. Vjerujemo da postoje važni razlozi zašto <a "
+"href=\"/philosophy/pragmatic.html\">je bolje koristiti copyleft</a>, ali ako "
+"je vaš program slobodan softver koji nije pod copyleftom, još je uvijek u "
+"osnovi etičan. (Pogledajte <a href=\"/philosophy/categories.html"
+"\">kategorije slobodnog softvera</a> za opis kako se &ldquo;slobodan softver,"
+"&rdquo; &ldquo;softver pod copyleftom&rdquo; i druge kategorije softvera "
+"odnose jedna prema drugoj.)"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Sometimes government <a id=\"exportcontrol\">export control regulations</a> "
+"and trade sanctions can constrain your freedom to distribute copies of "
+"programs internationally. Software developers do not have the power to "
+"eliminate or override these restrictions, but what they can and must do is "
+"refuse to impose them as conditions of use of the program. In this way, the "
+"restrictions will not affect activities and people outside the jurisdictions "
+"of these governments. Thus, free software licenses must not require "
+"obedience to any export regulations as a condition of any of the essential "
+"freedoms."
+msgstr ""
+"Ponekad vladini <a id=\"exportcontrol\">propisi o kontroli izvoza</a> i "
+"odobrenja za trgovinu mogu ograničiti vašu slobodu da distribuirate kopije "
+"programa internacionalno. Razvijatelji softvera nemaju moć uklanjanja ili "
+"nadglasavanja tih restrikcija, ali ono Å¡to oni mogu i moraju napraviti je "
+"odbijanje da ih nametnu kao uvjete uporabe programa. Na taj način, "
+"restrikcije neće utjecati na aktivnosti i ljude izvan nadležnosti tih 
vlada. "
+"Dakle, licence slobodnog softvera ne smiju zahtijevati poslušnost bilo kojem 
"
+"propisu o izvozu kao uvjetu za bilo koje od suštinskih sloboda."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Most free software licenses are based on copyright, and there are limits on "
+"what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a copyright-"
+"based license respects freedom in the ways described above, it is unlikely "
+"to have some other sort of problem that we never anticipated (though this "
+"does happen occasionally). However, some free software licenses are based "
+"on contracts, and contracts can impose a much larger range of possible "
+"restrictions. That means there are many possible ways such a license could "
+"be unacceptably restrictive and nonfree."
+msgstr ""
+"Većina licenci slobodnog softvera je bazirana na autorskim pravima, i "
+"postoje granice u vrstama zahtjeva koji mogu biti nametnuti kroz autorsko "
+"pravo. Ako licenca bazirana na autorskom pravu poštuje slobodu na način "
+"opisan ranije, vjerojatno se neće pojaviti problemi koje nismo predvidjeli "
+"(iako postoji mogućnost). Međutim, neke licence slobodnog softvera su "
+"bazirane na ugovorima koji mogu nametnuti mnogo veći opseg mogućih "
+"restrikcija. To znači da postoje mnogi načini na koje takva licenca može "
+"biti neprihvatljivo ograničavajuća i neslobodna."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We can't possibly list all the ways that might happen. If a contract-based "
+"license restricts the user in an unusual way that copyright-based licenses "
+"cannot, and which isn't mentioned here as legitimate, we will have to think "
+"about it, and we will probably conclude it is nonfree."
+msgstr ""
+"Nismo u mogućnosti da popišemo sve načine na koje se to može dogoditi. 
Ako "
+"licenca bazirana na ugovoru ograničava korisnika na neuobičajeni način, "
+"ograničavanje koje licenca bazirana na autorskom pravu ne može napraviti, i 
"
+"koje nije spomenuto ovdje kao legitimno, morati ćemo razmisliti o tome, i "
+"vjerojatno ćemo zaključiti da je neslobodna. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When talking about free software, it is best to avoid using terms like "
+"&ldquo;give away&rdquo; or &ldquo;for free,&rdquo; because those terms imply "
+"that the issue is about price, not freedom. Some common terms such as "
+"&ldquo;piracy&rdquo; embody opinions we hope you won't endorse. See <a href="
+"\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Confusing Words and Phrases that are "
+"Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have a list of "
+"proper <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">translations of &ldquo;"
+"free software&rdquo;</a> into various languages."
+msgstr ""
+"Kada se govori o slobodnom softveru, najbolje je izbjegavati termine kao "
+"&ldquo;dati&rdquo; ili &ldquo;besplatno&rdquo; zato jer ti termini "
+"impliciraju da je problem u cijeni, ne u slobodi. Neki uobičajeni termini "
+"kao što su &ldquo;piratstvo&rdquo; utjelovljuju mišljenja za koja se nadamo 
"
+"da ih nećete odobriti. Pogledajte <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html"
+"\">zbunjujuće riječi i fraze koje je najbolje izbjegavati</a> za raspravu o 
"
+"tim terminima. Također imamo popis pravih <a href=\"/philosophy/fs-"
+"translations.html\">prijevoda &ldquo;slobodnog softvera&rdquo;</a> na razne "
+"jezike."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Finally, note that criteria such as those stated in this free software "
+"definition require careful thought for their interpretation. To decide "
+"whether a specific software license qualifies as a free software license, we "
+"judge it based on these criteria to determine whether it fits their spirit "
+"as well as the precise words. If a license includes unconscionable "
+"restrictions, we reject it, even if we did not anticipate the issue in these "
+"criteria. Sometimes a license requirement raises an issue that calls for "
+"extensive thought, including discussions with a lawyer, before we can decide "
+"if the requirement is acceptable. When we reach a conclusion about a new "
+"issue, we often update these criteria to make it easier to see why certain "
+"licenses do or don't qualify."
+msgstr ""
+"Napokon, primijetite da kriteriji, kakvi su iskazani u ovoj definiciji "
+"slobodnog softvera, zahtijevaju pomno promišljanje kako bi se "
+"interpretirali. Da se dođe do odluke o tome da li se određena softverska "
+"licenca kvalificira kao licenca slobodnog softvera, prosuđujemo na temelju "
+"tih kriterija da bi odredili da li odgovara njihovom duhu kao i preciznim "
+"riječima. Ako licenca uključuje nesavjesne restrikcije, mi je odbijamo, 
čak "
+"iako nismo predvidjeli problem u ovim kriterijima. Ponekad zahtjevi licence "
+"podižu pitanje koje zahtijeva opsežno razmatranje, uključujući i raspravu 
sa "
+"odvjetnikom, prije nego što možemo odlučiti da li je zahtjev prihvatljiv. "
+"Kada napravimo zaključak oko novog predmeta, često ažuriramo ove kriterije 
"
+"da bi olakšali razumijevanje o razlozima zašto se određene licence "
+"kvalificiraju ili ne kvalificiraju."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you are interested in whether a specific license qualifies as a free "
+"software license, see our <a href=\"/licenses/license-list.html\">list of "
+"licenses</a>. If the license you are concerned with is not listed there, "
+"you can ask us about it by sending us email at <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ako ste zainteresirani o tome da li se određena licenca kvalificira kao "
+"licenca slobodnog softvera, pogledajte naš <a href=\"/licenses/license-list."
+"html\">popis licenci</a>. Ako je licenca kojom se bavite nije uključena u "
+"popis, možete nas pitati o toj licenci slanjem elektroničke pošte na <a 
href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you are contemplating writing a new license, please contact the Free "
+"Software Foundation first by writing to that address. The proliferation of "
+"different free software licenses means increased work for users in "
+"understanding the licenses; we may be able to help you find an existing free "
+"software license that meets your needs."
+msgstr ""
+"Ako razmišljate o pisanju nove licence, molimo vas prvo kontaktirajte "
+"Zakladu za slobodan softver na navedenu adresu. Proliferacija različitih "
+"licenci slobodnog softvera znači povećani napor za korisnike da shvate te "
+"licence; možda vam možemo pomoći naći postojeću licencu slobodnog 
softvera "
+"koja odgovara vašim potrebama. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If that isn't possible, if you really need a new license, with our help you "
+"can ensure that the license really is a free software license and avoid "
+"various practical problems."
+msgstr ""
+"Ukoliko zaista trebate novu licencu, uz našu pomoći se možete osigurati da 
"
+"je nova licenca zaista licenca slobodnog softvera i tako izbjeći razne "
+"praktične probleme."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Beyond Software"
 msgstr "Nakon softvera"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">Software manuals must be 
free</a>, for the same reasons that software must be free, and because the 
manuals are in effect part of the software."
-msgstr "<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">Softverski priručnici moraju 
biti slobodni</a>, iz istih razloga zbog kojih softver mora biti slobodan, i 
zato jer su priručnici ustvari dio softvera."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The same arguments also make sense for other kinds of works of 
practical use &mdash; that is to say, works that embody useful knowledge, such 
as educational works and reference works. <a 
href=\"http://wikipedia.org\";>Wikipedia</a> is the best-known example."
-msgstr "Isti argumenti također imaju smisla za druge vrste djela za 
praktičnu uporabu &mdash; to jest, djela koja utjelovljuju korisno znanje, kao 
Å¡to su djela za obrazovanje i referentna djela. <a 
href=\"http://wikipedia.org\";>Wikipedija</a> je najbolje znani primjer. "
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Any kind of work <em>can</em> be free, and the definition of free 
software has been extended to a definition of <a 
href=\"http://freedomdefined.org/\";> free cultural works</a> applicable to any 
kind of works."
-msgstr "Svaka vrsta djela <em>može</em> biti slobodna, i definicija slobodnog 
softvera je proširena na definiciju <a 
href=\"http://freedomdefined.org/\";>slobodnih kulturoloških djela</a> 
primjenjivu na bilo koju vrstu djela."
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">Software manuals must be free</a>, for "
+"the same reasons that software must be free, and because the manuals are in "
+"effect part of the software."
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">Softverski priručnici moraju biti "
+"slobodni</a>, iz istih razloga zbog kojih softver mora biti slobodan, i zato "
+"jer su priručnici ustvari dio softvera."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The same arguments also make sense for other kinds of works of practical use "
+"&mdash; that is to say, works that embody useful knowledge, such as "
+"educational works and reference works. <a href=\"http://wikipedia.org";
+"\">Wikipedia</a> is the best-known example."
+msgstr ""
+"Isti argumenti također imaju smisla za druge vrste djela za praktičnu "
+"uporabu &mdash; to jest, djela koja utjelovljuju korisno znanje, kao Å¡to su "
+"djela za obrazovanje i referentna djela. <a href=\"http://wikipedia.org";
+"\">Wikipedija</a> je najbolje znani primjer. "
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Any kind of work <em>can</em> be free, and the definition of free software "
+"has been extended to a definition of <a href=\"http://freedomdefined.org/\";> "
+"free cultural works</a> applicable to any kind of works."
+msgstr ""
+"Svaka vrsta djela <em>može</em> biti slobodna, i definicija slobodnog "
+"softvera je proširena na definiciju <a href=\"http://freedomdefined.org/";
+"\">slobodnih kulturoloških djela</a> primjenjivu na bilo koju vrstu djela."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Open Source?"
 msgstr "Otvoreni izvorni kod?"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Another group has started using the term &ldquo;open source&rdquo; to 
mean something close (but not identical) to &ldquo;free software&rdquo;. We 
prefer the term &ldquo;free software&rdquo; because, once you have heard that 
it refers to freedom rather than price, it calls to mind freedom. The word 
&ldquo;open&rdquo; <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> 
never refers to freedom</a>."
-msgstr "Druga grupa je počela koristiti termin &ldquo;otvoreni izvorni 
kod&rdquo; kako bi označila nešto blisko (ali ne identično)&ldquo;slobodnom 
softveru&rdquo;. Više volimo termin &ldquo;slobodan softver&rdquo; jer, kada 
znate da se odnosi na slobodu a ne na cijenu, i sam termin podsjeća na 
slobodu. Riječ &ldquo;otvoreni&rdquo; <a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> nikada se ne odnosi na 
slobodu</a>."
+msgid ""
+"Another group has started using the term &ldquo;open source&rdquo; to mean "
+"something close (but not identical) to &ldquo;free software&rdquo;. We "
+"prefer the term &ldquo;free software&rdquo; because, once you have heard "
+"that it refers to freedom rather than price, it calls to mind freedom. The "
+"word &ldquo;open&rdquo; <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point."
+"html\"> never refers to freedom</a>."
+msgstr ""
+"Druga grupa je počela koristiti termin &ldquo;otvoreni izvorni kod&rdquo; "
+"kako bi označila nešto blisko (ali ne identično)&ldquo;slobodnom "
+"softveru&rdquo;. Više volimo termin &ldquo;slobodan softver&rdquo; jer, kada 
"
+"znate da se odnosi na slobodu a ne na cijenu, i sam termin podsjeća na "
+"slobodu. Riječ &ldquo;otvoreni&rdquo; <a href=\"/philosophy/open-source-"
+"misses-the-point.html\"> nikada se ne odnosi na slobodu</a>."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "History"
 msgstr "Povijest"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "From time to time we revise this Free Software Definition. Here is the 
list of substantive changes, along with links to show exactly what was changed."
-msgstr "S vremena na vrijeme revidiramo ovu definiciju slobodnog softvera. 
Ovdje je popis važnijih izmjena zajedno sa poveznicama, kako bi se vidjelo 
što je točno mijenjano."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111\";>Version
 1.111</a>: Clarify 1.77 by saying that only retroactive <em>restrictions</em> 
are unacceptable. The copyright holders can always grant additional 
<em>permission</em> for use of the work by releasing the work in another way in 
parallel."
-msgstr "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111\";>Inačica
 1.111</a>: Pojasni 1.77 govoreći da su samo retroaktivne <em>restrikcije</em> 
neprihvatljive. Vlasnici autorskih prava mogu uvijek dodijeliti dodatna 
<em>dopuštenja</em> za uporabu djela objavljivanjem djela paralelno na drugi 
način."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105\";>Version
 1.105</a>: Reflect, in the brief statement of freedom 1, the point (already 
stated in version 1.80) that it includes really using your modified version for 
your computing."
-msgstr "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105\";>Inačica
 1.105</a>: Pojasni, u kratkoj izjavi slobode 1, svrhu (već izjavljenu u 
inačici 1.80) da sloboda uistinu uključuje uporabu vaše izmijenjene inačice 
u vašim računalnim aktivnostima."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92\";>Version
 1.92</a>: Clarify that obfuscated code does not qualify as source code."
-msgstr "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92\";>Inačica
 1.92</a>: Pojasni da se namjerno višeznačan i nerazumljiv kod ne kvalificira 
kao izvorni kod."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90\";>Version
 1.90</a>: Clarify that freedom 3 means the right to distribute copies of your 
own modified or improved version, not a right to participate in someone else's 
development project."
-msgstr "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90\";>Inačica
 1.90</a>: Pojasni da sloboda 3 znači pravo distribuiranja kopija vaše 
vlastite izmijenjene ili poboljšane inačice, ne pravo sudjelovanja u tuđem 
razvojnom projektu."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89\";>Version
 1.89</a>: Freedom 3 includes the right to release modified versions as free 
software."
-msgstr "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89\";>Inačica
 1.89</a>: Sloboda 3 uključuje pravo objave izmijenjenih inačica kao 
slobodnog softvera."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80\";>Version
 1.80</a>: Freedom 1 must be practical, not just theoretical; i.e., no 
tivoization."
-msgstr "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80\";>Inačica
 1.80</a>: Sloboda 1 mora biti praktična, ne samo teoretska, to jest, bez 
tivoizacije."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77\";>Version
 1.77</a>: Clarify that all retroactive changes to the license are 
unacceptable, even if it's not described as a complete replacement."
-msgstr "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77\";>Inačica
 1.77</a>: Pojasni da su sve retroaktivne izmjene u licenci neprihvatljive, 
čak iako nisu opisane kao potpune zamjene."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74\";>Version
 1.74</a>: Four clarifications of points not explicit enough, or stated in some 
places but not reflected everywhere:"
-msgstr "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74\";>Inačica
 1.74</a>: Četiri pojašnjenja točaka koje nisu bile dovoljno eksplicitne, 
ili su navedene na nekim mjestima, ali nisu odražene svugdje:"
+msgid ""
+"From time to time we revise this Free Software Definition. Here is the list "
+"of substantive changes, along with links to show exactly what was changed."
+msgstr ""
+"S vremena na vrijeme revidiramo ovu definiciju slobodnog softvera. Ovdje je "
+"popis važnijih izmjena zajedno sa poveznicama, kako bi se vidjelo što je "
+"točno mijenjano."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111\">Version 1.111</a>: Clarify 1.77 by "
+"saying that only retroactive <em>restrictions</em> are unacceptable. The "
+"copyright holders can always grant additional <em>permission</em> for use of "
+"the work by releasing the work in another way in parallel."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111\">Inačica 1.111</a>: Pojasni 1.77 "
+"govoreći da su samo retroaktivne <em>restrikcije</em> neprihvatljive. "
+"Vlasnici autorskih prava mogu uvijek dodijeliti dodatna <em>dopuštenja</em> "
+"za uporabu djela objavljivanjem djela paralelno na drugi način."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105\">Version 1.105</a>: Reflect, in the "
+"brief statement of freedom 1, the point (already stated in version 1.80) "
+"that it includes really using your modified version for your computing."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105\">Inačica 1.105</a>: Pojasni, u kratkoj "
+"izjavi slobode 1, svrhu (već izjavljenu u inačici 1.80) da sloboda uistinu "
+"uključuje uporabu vaše izmijenjene inačice u vašim računalnim 
aktivnostima."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92\">Version 1.92</a>: Clarify that obfuscated "
+"code does not qualify as source code."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92\">Inačica 1.92</a>: Pojasni da se namjerno "
+"višeznačan i nerazumljiv kod ne kvalificira kao izvorni kod."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90\">Version 1.90</a>: Clarify that freedom 3 "
+"means the right to distribute copies of your own modified or improved "
+"version, not a right to participate in someone else's development project."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90\">Inačica 1.90</a>: Pojasni da sloboda 3 "
+"znači pravo distribuiranja kopija vaše vlastite izmijenjene ili poboljšane 
"
+"inačice, ne pravo sudjelovanja u tuđem razvojnom projektu."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89\">Version 1.89</a>: Freedom 3 includes the "
+"right to release modified versions as free software."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89\">Inačica 1.89</a>: Sloboda 3 uključuje "
+"pravo objave izmijenjenih inačica kao slobodnog softvera."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80\">Version 1.80</a>: Freedom 1 must be "
+"practical, not just theoretical; i.e., no tivoization."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80\">Inačica 1.80</a>: Sloboda 1 mora biti "
+"praktična, ne samo teoretska, to jest, bez tivoizacije."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77\">Version 1.77</a>: Clarify that all "
+"retroactive changes to the license are unacceptable, even if it's not "
+"described as a complete replacement."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77\">Inačica 1.77</a>: Pojasni da su sve "
+"retroaktivne izmjene u licenci neprihvatljive, čak iako nisu opisane kao "
+"potpune zamjene."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74\">Version 1.74</a>: Four clarifications of "
+"points not explicit enough, or stated in some places but not reflected "
+"everywhere:"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74\">Inačica 1.74</a>: Četiri pojašnjenja "
+"točaka koje nisu bile dovoljno eksplicitne, ili su navedene na nekim "
+"mjestima, ali nisu odražene svugdje:"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid "\"Improvements\" does not mean the license can substantively limit what 
kinds of modified versions you can release. Freedom 3 includes distributing 
modified versions, not just changes."
-msgstr "\"Poboljšanja\" ne znači da licenca može nezavisno ograničiti 
vrste izmijenjenih inačica koje možete objaviti. Sloboda 3 uključuje 
distribuiranje izmijenjenih inačica, ne samo izmjena."
+msgid ""
+"\"Improvements\" does not mean the license can substantively limit what "
+"kinds of modified versions you can release. Freedom 3 includes distributing "
+"modified versions, not just changes."
+msgstr ""
+"\"Poboljšanja\" ne znači da licenca može nezavisno ograničiti vrste "
+"izmijenjenih inačica koje možete objaviti. Sloboda 3 uključuje "
+"distribuiranje izmijenjenih inačica, ne samo izmjena."
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid "The right to merge in existing modules refers to those that are 
suitably licensed."
-msgstr "Pravo uključivanja postojećih modula se odnosi na one koji su 
pogodno licencirani."
+msgid ""
+"The right to merge in existing modules refers to those that are suitably "
+"licensed."
+msgstr ""
+"Pravo uključivanja postojećih modula se odnosi na one koji su pogodno "
+"licencirani."
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "Explicitly state the conclusion of the point about export controls."
@@ -262,77 +746,185 @@
 msgstr "Nametanje izmjene licence tvori opoziv stare licence."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57\";>Version
 1.57</a>: Add &quot;Beyond Software&quot; section."
-msgstr "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57\";>Inačica
 1.57</a>: Dodaj odjeljak &quot;Nakon softvera&quot;."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46\";>Version
 1.46</a>: Clarify whose purpose is significant in the freedom to run the 
program for any purpose."
-msgstr "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46\";>Inačica
 1.46</a>: Pojasni čija svrha je značajna u slobodi da se pokreće program u 
bilo koje svrhe."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41\";>Version
 1.41</a>: Clarify wording about contract-based licenses."
-msgstr "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41\";>Inačica
 1.41</a>: Pojasni formulaciju o licencama baziranima na ugovoru. "
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40\";>Version
 1.40</a>: Explain that a free license must allow to you use other available 
free software to create your modifications."
-msgstr "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40\";>Inačica
 1.40</a>: Objasni da slobodna licenca mora dopustiti vama da koristite drugi 
dostupni slobodan softver da biste napravili vaše preinake."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39\";>Version
 1.39</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to provide 
source for versions of the software you put into public use."
-msgstr "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39\";>Inačica
 1.39</a>: Primijeti da je prihvatljivo za licencu da zahtijeva od vas da 
pružite izvorni kod za inačice softvera kojeg stavljate u javnu upotrebu."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31\";>Version
 1.31</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to identify 
yourself as the author of modifications. Other minor clarifications throughout 
the text."
-msgstr "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31\";>Inačica
 1.31</a>: Primijeti da je prihvatljivo za licencu da zahtijeva od vas da se 
identificirate kao autor preinaka. Druga manja pojašnjenja kroz tekst."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23\";>Version
 1.23</a>: Address potential problems related to contract-based licenses."
-msgstr "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23\";>Inačica
 1.23</a>: Adresiraj potencijalne probleme vezane uz licence bazirane na 
ugovoru. "
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16\";>Version
 1.16</a>: Explain why distribution of binaries is important."
-msgstr "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16\";>Inačica
 1.16</a>: Objasni zašto je distribucija binarnih datoteka važna."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11\";>Version
 1.11</a>: Note that a free license may require you to send a copy of versions 
you distribute to the author."
-msgstr "<a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11\";>Inačica
 1.11</a>: Primijeti da slobodna licenca može zahtijevati od vas da autoru 
pošaljete kopiju inačice koju distribuirate."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "There are gaps in the version numbers shown above because there are 
other changes in this page that do not affect the definition as such. These 
changes are in other parts of the page. You can review the complete list of 
changes to the page through the <a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log\";>cvsweb
 interface</a>."
-msgstr "Postoje praznine u brojevima inačica pokazanima iznad jer postoje 
druge izmjene na stranici koje ne utječu na definiciju kao takvu (te izmjene 
su na drugim dijelovima stranice). Možete pregledati potpuni popis izmjena na 
stranici kroz <a 
href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log\";>cvsweb
 sučelje</a>."
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57\">Version 1.57</a>: Add &quot;Beyond "
+"Software&quot; section."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57\">Inačica 1.57</a>: Dodaj odjeljak &quot;"
+"Nakon softvera&quot;."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46\">Version 1.46</a>: Clarify whose purpose "
+"is significant in the freedom to run the program for any purpose."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46\">Inačica 1.46</a>: Pojasni čija svrha je "
+"značajna u slobodi da se pokreće program u bilo koje svrhe."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41\">Version 1.41</a>: Clarify wording about "
+"contract-based licenses."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41\">Inačica 1.41</a>: Pojasni formulaciju o "
+"licencama baziranima na ugovoru. "
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40\">Version 1.40</a>: Explain that a free "
+"license must allow to you use other available free software to create your "
+"modifications."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40\">Inačica 1.40</a>: Objasni da slobodna "
+"licenca mora dopustiti vama da koristite drugi dostupni slobodan softver da "
+"biste napravili vaše preinake."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39\">Version 1.39</a>: Note that it is "
+"acceptable for a license to require you to provide source for versions of "
+"the software you put into public use."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39\">Inačica 1.39</a>: Primijeti da je "
+"prihvatljivo za licencu da zahtijeva od vas da pružite izvorni kod za "
+"inačice softvera kojeg stavljate u javnu upotrebu."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31\">Version 1.31</a>: Note that it is "
+"acceptable for a license to require you to identify yourself as the author "
+"of modifications. Other minor clarifications throughout the text."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31\">Inačica 1.31</a>: Primijeti da je "
+"prihvatljivo za licencu da zahtijeva od vas da se identificirate kao autor "
+"preinaka. Druga manja pojašnjenja kroz tekst."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23\">Version 1.23</a>: Address potential "
+"problems related to contract-based licenses."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23\">Inačica 1.23</a>: Adresiraj potencijalne "
+"probleme vezane uz licence bazirane na ugovoru. "
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16\">Version 1.16</a>: Explain why "
+"distribution of binaries is important."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16\">Inačica 1.16</a>: Objasni zašto je "
+"distribucija binarnih datoteka važna."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11\">Version 1.11</a>: Note that a free "
+"license may require you to send a copy of versions you distribute to the "
+"author."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11\">Inačica 1.11</a>: Primijeti da slobodna "
+"licenca može zahtijevati od vas da autoru pošaljete kopiju inačice koju "
+"distribuirate."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are gaps in the version numbers shown above because there are other "
+"changes in this page that do not affect the definition as such. These "
+"changes are in other parts of the page. You can review the complete list of "
+"changes to the page through the <a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/";
+"viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log\">cvsweb interface</"
+"a>."
+msgstr ""
+"Postoje praznine u brojevima inačica pokazanima iznad jer postoje druge "
+"izmjene na stranici koje ne utječu na definiciju kao takvu (te izmjene su na 
"
+"drugim dijelovima stranice). Možete pregledati potpuni popis izmjena na "
+"stranici kroz <a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/";
+"philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log\">cvsweb sučelje</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
-msgstr "<h3>Bilješke prevoditelja</h3><ol><li id=\"TransNote1\">Engleski 
jezik ne razlikuje pojam &ldquo;slobodan&rdquo; od pojma 
&ldquo;besplatan&rdquo;, nego i za jedno i za drugo koristi istu riječ, 
&ldquo;<i>free</i>&rdquo;</li></ol> "
+msgstr ""
+"<h3>Bilješke prevoditelja</h3><ol><li id=\"TransNote1\">Engleski jezik ne "
+"razlikuje pojam &ldquo;slobodan&rdquo; od pojma &ldquo;besplatan&rdquo;, "
+"nego i za jedno i za drugo koristi istu riječ, &ldquo;<i>free</i>&rdquo;</"
+"li></ol> "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a 
href=\"/contact/\">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a 
href=\"/contact/\">drugi "
+"načini kontaktiranja</a> FSF-a."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Prekinute poveznice i ostale ispravke ili prijedloge možete poslati 
na <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Prekinute poveznice i ostale ispravke ili prijedloge možete poslati na <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko 
kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo 
vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za informacije o 
koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih stranica, pogledajte <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME za 
prijevode</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko "
+"kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo "
+"vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za "
+"informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih 
stranica, "
+"pogledajte <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME 
"
+"za prijevode</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, 2012 Free Software 
Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, 2012 Free Software 
Foundation, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, 2012 Free Software "
+"Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996-2002, 2004-2007, 2009, 2010, 2012 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\";>Creative 
Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD Licencom</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\">Creative Commons "
+"Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD Licencom</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "<b>Prijevod</b>: Vladimir Dananic, 2001. Marin Rameša, 2013. Martina 
Bebek, 2013."
+msgstr ""
+"<b>Prijevod</b>: Vladimir Dananic, 2001. Marin Rameša, 2013. Martina Bebek, "
+"2013."
 
 #. timestamp start
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Zadnji put promijenjeno:"
-

Index: education/edu-software-gcompris.hr.html
===================================================================
RCS file: education/edu-software-gcompris.hr.html
diff -N education/edu-software-gcompris.hr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/edu-software-gcompris.hr.html   8 Jun 2013 16:58:34 -0000    
1.1
@@ -0,0 +1,184 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/header.hr.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+ <!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/education/edu-software-gcompris.en.html" 
-->
+
+<title>GCompris - Projekt GNU - Zaklada za slobodan softver</title>
+
+<!--#include virtual="/education/po/edu-software-gcompris.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.hr.html" -->
+<div id="education-content">
+<h2>GCompris</h2>
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+ <li><a href="/education/edu-contents.html">Obrazovni sadržaj</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-cases.html">Primjeri</a></li>
+ <li class="active"><a href="/education/edu-resources.html">Obrazovni 
resursi</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-projects.html">Obrazovni projekti</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-faq.html">Često postavljana pitanja 
(ČPP)</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-team.html">Obrazovni tim</a></li>
+</ul>
+
+<!-- end edu navigation bar -->
+</div> 
+        
+<!-- id="edu-content" -->
+<p class="edu-breadcrumb"><a href="/education/education.html">Obrazovanje</a> 
&rarr; <a
+href="/education/edu-resources.html">Obrazovni resursi</a> &rarr; <a
+href="/education/edu-software.html">Obrazovni slobodni softver</a> &rarr;
+GCompris</p>
+        
+<h3>Opis</h3>
+
+<div style="width: 300px; margin: 0px 0px 0px 30px; float: right;">
+
+<a href="/education/misc/gcompris.jpg">
+<img src="/education/misc/gcompris-sm.jpg" alt="Snimka ekrana sučelja 
GComprisa s različitim panelima."/></a>
+</div>
+
+<p>GCompris je višeplatformski cjeloviti obrazovni paket za djecu u dobi od
+dvije do deset godina i dio je projekta GNU. Sadrži više od 40 zabavnih
+radnji koje pomažu mlađoj djeci svladati vještine kao što su prepoznavanje
+slova i brojeva, korištenje miša i tipkovnice, osnovne algebarske vježbe,
+čitanje analognog sata, vektorsko crtanje, učenje jezika kroz igru i mnogo
+više. Program uključuje jednostavan obrađivač teksta za stvaranje 
dokumenata
+s osnovnim oblikovanjem teksta. Druga značajka je alat za animaciju koji je
+moguće upotrijebiti kao jednostavan i učinkovit način obogaćivanja priča 
te
+tako poboljšati komunikaciju s djecom i pomoći im u njihovom 
izražavanju.</p> 
+
+<p>Svaka radnja u GComprisu je "panel". Paneli su grupirani na žutoj traci na
+lijevoj strani ekrana, odakle dijete može odabirati čim se program
+pokrene. Dizajn temeljen na panelima čini jednostavnim dodavanje novih
+radnji ili prilagođavanje programa određenim potrebama. Sam program i svi
+paneli dostupni su na mnogo različitih jezika.</p>
+
+<p>Da biste saznali više: <a 
href="http://directory.fsf.org/project/gcompris/";>
+Katalog FSF-a</a>, <a href="http://gcompris.net/";> Službene web stranice
+GComprisa</a></p>                              
+
+<h3>Tko ga koristi i kako</h3>
+
+<p>GCompris koristi veliki broj Å¡kola Å¡irom svijeta s izvrsnim
+rezultatima. Zanimljivo je čitati mnoge <a
+href="http://gcompris.net/-Schools-using-it-";>komentare i svjedočenja</a>
+koje dostavljaju nastavnici svih razreda koji koriste ovaj program.</p>
+
+<p>Njegov dizajn temeljen na panelima čini ga visoko i lako prilagodljivim
+određenim okruženjima. Jedan primjer inovativnog korištenja GComprisa je rad
+kojeg je napravio <a href="http://insight.kerala.gov.in/";>Projekt uvida</a>
+države Kerale u Indiji. Projekt ima za cilj donijeti dobrobiti slobodnog
+softvera osobama s poteškoćama koje žive u toj državi. Ustanovili su da je
+GCompris moćan alat za poboljšanje komunikacijskih i motoričkih vještina
+osoba s mentalnim poteškoćama kao što su autistična djeca. Projekt koristi 
i
+prilagođava program za određene potrebe ciljane zajednice.</p>
+ 
+<p>Tim Projekta uvida implemetirao je modul za obuku za nastavnike koji pruža
+upute o tome kako koristiti različite radnje GComprisa pri radu s djecom s
+posebnim potrebama, kako bi se pomoglo toj djeci steći sposobnosti kao što
+su koordinacija između očiju i ruku, pamćenje, slušanje i poboljšavanje
+djetetove pažnje. Modul je primjenjiv na različite razine obrazovanja, od
+predškolskog do osnovnoškolskog. Isto tako, roditeljima i pedagozima
+podijeljen je mali priručnik koji im pomaže shvatiti kako koristiti softver
+da bi poboljšali dječje vještine.</p>
+
+<p>GCompris se koristi i kako bi se pomoglo starijoj djeci razumjeti odnos
+između brojeva, naučiti osnovne aritmetičke operacije, uvježbati ih
+analitički razmišljati i poboljšati komunikacijske vještine, jednako kao i
+pravopis, čitanje i pisanje.</p>
+
+<h3>Zašto</h3>
+
+<p>Nastavnici izvještavaju da im je iznimno lako uvrstiti GCompris u njihov
+nastavni plan budući da ga djeca smatraju intuitivnim i zabavnim za
+korištenje. Program je također i izvrsno sredstvo za djecu i odrasle s
+mentalnim poteškoćama.</p>
+
+<p>GCompris je postao važno sredstvo za ubrzavanje procesa dječjeg učenja u
+prilikama zemalja u razvoju, kao što je Indija, gdje je jedina mogućnost da
+se dijete upozna s računalima za vrijeme školovanja. U školi, računala se
+često dijele i djeca imaju ograničeno vrijeme pojedinačnog
+pristupa. GCompris je jednostavan za korištenje i intuitivan, tako da je
+naročito koristan u takvim okruženjima jer praktički treba vrlo malo vremena
+da bi se shvatilo kako program radi. S GComprisom djeca brzo razviju
+motoričke vještine potrebne za korištenje računala.</p>
+
+<h3>Ishodi</h3>
+
+<p>GCompris poštuje temeljne korisnikove slobode i to je dozvolilo
+razvijateljima i stručnjacima Projekta uvida da prilagode softver potrebama
+djece, stvarajući nove radnje i panele i predlažući inovativno korištenje
+programa kako bi se pomoglo autističnoj djeci i njihovim roditeljima. Tim
+Projekta uvida je isto tako slobodan distribuirati primjerke izmijenjene
+inačice nastavnicima i roditeljima, koji mogu program koristiti kod kuće bez
+ograničenja. Izmijenjena inačica pokazala se učinkovitom u poboljšavanju
+akademskog i funkcionalnog potencijala djece s intelektualnim 
poteškoćama.</p>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.hr.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a
+href="/contact/">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i
+ostale ispravke ili prijedloge možete poslati na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko
+kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo
+vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Za informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih
+stranica, pogledajte <a
+href="/server/standards/README.translations.html">PROČITAJME za
+prijevode</a>.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr";>licencom
+Creative Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.hr.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<b>Prijevod</b>: Nevenko Baričević, 2013.</div>
+
+
+ <p><!-- timestamp start -->
+Vrijeme zadnje izmjene:
+
+$Date: 2013/06/08 16:58:34 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: education/po/edu-software-gcompris.hr-en.html
===================================================================
RCS file: education/po/edu-software-gcompris.hr-en.html
diff -N education/po/edu-software-gcompris.hr-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/po/edu-software-gcompris.hr-en.html    8 Jun 2013 16:58:34 
-0000    1.1
@@ -0,0 +1,167 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.75 -->
+
+<title>GCompris - GNU Project - Free Software Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/education/po/edu-software-gcompris.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+
+<div id="education-content">
+<h2>GCompris</h2>
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+ <li><a href="/education/edu-contents.html">Education Contents</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-cases.html">Case Studies</a></li>
+ <li class="active"><a href="/education/edu-resources.html">Educational 
Resources</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-projects.html">Education Projects</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-faq.html">FAQ</a></li>
+ <li><a href="/education/edu-team.html">The Education Team</a></li>
+</ul>
+<!-- end edu navigation bar -->
+
+</div> <!-- id="edu-content" -->
+        
+<p class="edu-breadcrumb"><a href="/education/education.html">Education</a> 
&rarr; 
+<a href="/education/edu-resources.html">Educational Resources</a> &rarr; 
+<a href="/education/edu-software.html">Educational Free Software</a> &rarr;
+GCompris</p>
+        
+<h3>Description</h3>
+
+<div style="width: 300px; margin: 0px 0px 0px 30px; float: right;">
+
+<a href="/education/misc/gcompris.jpg">
+<img src="/education/misc/gcompris-sm.jpg" alt="Screenshot of the GCompris 
+interface showing the various boards."/></a>
+</div>
+
+<p>GCompris is a cross-platform complete educational suite for children 
+from 2 to 10 years old, and it is part of the GNU project. It includes 
+more than 40 entertaining activities that help little kids learn skills 
+such as the recognition of letters and numbers, the use of the mouse and 
+keyboard, basic algebra training, reading time on an analog clock, vector 
+drawing, language learning through games, and much more. The program 
+includes a simple text processor to produce documents with basic text
+style. Another feature is the animation tool, which can be employed as a 
+simple and effective method to support story telling, thus improving 
+communication with children and helping them to express themselves.</p> 
+
+<p>Each activity in GCompris is a "board". Boards are grouped on a 
+yellow bar to the left of the screen, from which the child can choose 
+as soon as the program is started. The design based on boards makes it 
+easy to add new activities or to adapt the program to specific needs. 
+The program itself and all boards are available in many different 
+languages.</p>
+
+<p>To learn more: <a href="http://directory.fsf.org/project/gcompris/";>
+FSF Directory</a>, <a href="http://gcompris.net/";>
+GCompris Official Website</a></p>                       
       
+
+<h3>Who's Using It and How</h3>
+
+<p>GCompris is used by a large number of schools around the world with 
+excellent results. It is interesting reading the many
+<a href="http://gcompris.net/-Schools-using-it-";>comments and 
+testimonies</a> submitted by teachers of all grades who are using the
+program.</p>
+
+<p>Its board-based design makes it highly and easily adaptable to 
+particular environments. One example of innovative use of GCompris is in 
+the work done by the
+<a href="http://insight.kerala.gov.in/";>Insight Project</a> of Kerala, 
+in India. The project aims to bring the benefits of Free Software to 
+differently abled people in the State. They found that GCompris is a 
+powerful tool to improve the communicative and motor skills of mentally 
+challenged persons like children with autism. The project is using and 
+adapting the program for the particular needs of its target community.</p>
+ 
+<p>The Insight team implemented a training module for teachers that 
+provides instructions on how to use the different activities of GCompris 
+when working with children with special needs, to help these children 
+acquire abilities such as eye-hand coordination, memory, listening, and 
+improving the child's attention span. The module addresses different 
+levels of education, from pre-school to the primary level. A small 
+handbook was also distributed to parents and special educators to help 
+them understand how to use the software to improve children's skills.</p>
+
+<p>GCompris is also used to help older children understand the 
+relationship between numbers, learn basic arithmetic operations, train 
+them in analytical reasoning, and to improve communicative skills as 
+well as spelling, reading and writing.</p>
+
+<h3>Why</h3>
+
+<p>Teachers report that it is extremely easy for them to implement 
+GCompris in their curriculum since children find it intuitive and fun
+to use. The program is also an excellent resource for mentally
+challenged children and adults.</p>
+
+<p>GCompris has become an important resource to speed up the child's 
+learning process in the context of developing countries like India, 
+where the only chance for a child of getting accustomed with computers 
+is during school time. At school, the computers are often shared and 
+children have limited time to access them individually. GCompris is easy 
+to use and intuitive, so it is particularly useful in this environment 
+because there is practically no time spent on getting to understand how 
+the program works. With GCompris children develop quickly the motor 
+skills required to use a computer.</p>
+
+<h3>Results</h3>
+
+<p>GCompris respects the users' fundamental freedoms and this permitted 
+the Insight developers and specialists to adapt the software to the 
+children's needs, creating new activities and boards, and proposing the
+innovative use of the program to help autistic children and their 
+parents. The Insight team is also free to distribute copies of the 
+modified version to teachers and parents, who can use the program at 
+home without restrictions. The modified version has proved effective in 
+improving the academic and functional flair of intellectually 
+challenged children.</p>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:address@hidden";>
+    &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2013/06/08 16:58:34 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]