www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po edu-software-gcompris.hr.po


From: Martina
Subject: www/education/po edu-software-gcompris.hr.po
Date: Sat, 08 Jun 2013 16:44:22 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Martina <mist> 13/06/08 16:44:22

Added files:
    education/po  : edu-software-gcompris.hr.po 

Log message:
    Translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-software-gcompris.hr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: edu-software-gcompris.hr.po
===================================================================
RCS file: edu-software-gcompris.hr.po
diff -N edu-software-gcompris.hr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-software-gcompris.hr.po 8 Jun 2013 16:44:21 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,168 @@
+# Croatian translation of 
http://www.gnu.org/education/edu-software-gcompris.html
+# Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Nevenko Baričević <address@hidden>, 2013.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-software-gcompris.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-04-13 06:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-08 18:42+0100\n"
+"Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
+"Language-Team: GNU Croatian Translation Team <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && 
n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Language: hr\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "GCompris - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr "GCompris - Projekt GNU - Zaklada za slobodan softver"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "GCompris"
+msgstr "GCompris"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Education Contents</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Obrazovni sadržaj</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Primjeri</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Educational Resources</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Obrazovni resursi</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Education Projects</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Obrazovni projekti</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">Često postavljana pitanja 
(ČPP)</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Obrazovni tim</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a 
href=\"/education/edu-resources.html\">Educational Resources</a> &rarr; <a 
href=\"/education/edu-software.html\">Educational Free Software</a> &rarr; 
GCompris"
+msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Obrazovanje</a> &rarr; <a 
href=\"/education/edu-resources.html\">Obrazovni resursi</a> &rarr; <a 
href=\"/education/edu-software.html\">Obrazovni slobodni softver</a> &rarr; 
GCompris"
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Description"
+msgstr "Opis"
+
+#. type: Content of: <div><a>
+msgid "<a href=\"/education/misc/gcompris.jpg\">"
+msgstr "<a href=\"/education/misc/gcompris.jpg\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><a><img>
+msgid "Screenshot of the GCompris interface showing the various boards."
+msgstr "Snimka ekrana sučelja GComprisa s različitim panelima."
+
+#. type: Content of: <div>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "GCompris is a cross-platform complete educational suite for children 
from 2 to 10 years old, and it is part of the GNU project. It includes more 
than 40 entertaining activities that help little kids learn skills such as the 
recognition of letters and numbers, the use of the mouse and keyboard, basic 
algebra training, reading time on an analog clock, vector drawing, language 
learning through games, and much more. The program includes a simple text 
processor to produce documents with basic text style. Another feature is the 
animation tool, which can be employed as a simple and effective method to 
support story telling, thus improving communication with children and helping 
them to express themselves."
+msgstr "GCompris je višeplatformski cjeloviti obrazovni paket za djecu u dobi 
od dvije do deset godina i dio je projekta GNU. Sadrži više od 40 zabavnih 
radnji koje pomažu mlađoj djeci svladati vještine kao što su prepoznavanje 
slova i brojeva, korištenje miša i tipkovnice, osnovne algebarske vježbe, 
čitanje analognog sata, vektorsko crtanje, učenje jezika kroz igru i mnogo 
više. Program uključuje jednostavan obrađivač teksta za stvaranje 
dokumenata s osnovnim oblikovanjem teksta. Druga značajka je alat za animaciju 
koji je moguće upotrijebiti kao jednostavan i učinkovit način obogaćivanja 
priča te tako poboljšati komunikaciju s djecom i pomoći im u njihovom 
izražavanju."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Each activity in GCompris is a \"board\". Boards are grouped on a 
yellow bar to the left of the screen, from which the child can choose as soon 
as the program is started. The design based on boards makes it easy to add new 
activities or to adapt the program to specific needs. The program itself and 
all boards are available in many different languages."
+msgstr "Svaka radnja u GComprisu je \"panel\". Paneli su grupirani na žutoj 
traci na lijevoj strani ekrana, odakle dijete može odabirati čim se program 
pokrene. Dizajn temeljen na panelima čini jednostavnim dodavanje novih radnji 
ili prilagođavanje programa određenim potrebama. Sam program i svi paneli 
dostupni su na mnogo različitih jezika."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "To learn more: <a href=\"http://directory.fsf.org/project/gcompris/\";> 
FSF Directory</a>, <a href=\"http://gcompris.net/\";> GCompris Official 
Website</a>"
+msgstr "Da biste saznali više: <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/gcompris/\";> Katalog FSF-a</a>, <a 
href=\"http://gcompris.net/\";> Službene web stranice GComprisa</a>"
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Who's Using It and How"
+msgstr "Tko ga koristi i kako"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "GCompris is used by a large number of schools around the world with 
excellent results. It is interesting reading the many <a 
href=\"http://gcompris.net/-Schools-using-it-\";>comments and testimonies</a> 
submitted by teachers of all grades who are using the program."
+msgstr "GCompris koristi veliki broj Å¡kola Å¡irom svijeta s izvrsnim 
rezultatima. Zanimljivo je čitati mnoge <a 
href=\"http://gcompris.net/-Schools-using-it-\";>komentare i svjedočenja</a> 
koje dostavljaju nastavnici svih razreda koji koriste ovaj program."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Its board-based design makes it highly and easily adaptable to 
particular environments. One example of innovative use of GCompris is in the 
work done by the <a href=\"http://insight.kerala.gov.in/\";>Insight Project</a> 
of Kerala, in India. The project aims to bring the benefits of Free Software to 
differently abled people in the State. They found that GCompris is a powerful 
tool to improve the communicative and motor skills of mentally challenged 
persons like children with autism. The project is using and adapting the 
program for the particular needs of its target community."
+msgstr "Njegov dizajn temeljen na panelima čini ga visoko i lako 
prilagodljivim određenim okruženjima. Jedan primjer inovativnog korištenja 
GComprisa je rad kojeg je napravio <a 
href=\"http://insight.kerala.gov.in/\";>Projekt uvida</a> države Kerale u 
Indiji. Projekt ima za cilj donijeti dobrobiti slobodnog softvera osobama s 
poteškoćama koje žive u toj državi. Ustanovili su da je GCompris moćan 
alat za poboljšanje komunikacijskih i motoričkih vještina osoba s mentalnim 
poteškoćama kao što su autistična djeca. Projekt koristi i prilagođava 
program za određene potrebe ciljane zajednice."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The Insight team implemented a training module for teachers that 
provides instructions on how to use the different activities of GCompris when 
working with children with special needs, to help these children acquire 
abilities such as eye-hand coordination, memory, listening, and improving the 
child's attention span. The module addresses different levels of education, 
from pre-school to the primary level. A small handbook was also distributed to 
parents and special educators to help them understand how to use the software 
to improve children's skills."
+msgstr "Tim Projekta uvida implemetirao je modul za obuku za nastavnike koji 
pruža upute o tome kako koristiti različite radnje GComprisa pri radu s 
djecom s posebnim potrebama, kako bi se pomoglo toj djeci steći sposobnosti 
kao što su koordinacija između očiju i ruku, pamćenje, slušanje i 
poboljšavanje djetetove pažnje. Modul je primjenjiv na različite razine 
obrazovanja, od predškolskog do osnovnoškolskog. Isto tako, roditeljima i 
pedagozima podijeljen je mali priručnik koji im pomaže shvatiti kako 
koristiti softver da bi poboljšali dječje vještine."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "GCompris is also used to help older children understand the 
relationship between numbers, learn basic arithmetic operations, train them in 
analytical reasoning, and to improve communicative skills as well as spelling, 
reading and writing."
+msgstr "GCompris se koristi i kako bi se pomoglo starijoj djeci razumjeti 
odnos između brojeva, naučiti osnovne aritmetičke operacije, uvježbati ih 
analitički razmišljati i poboljšati komunikacijske vještine, jednako kao i 
pravopis, čitanje i pisanje."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Why"
+msgstr "Zašto"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Teachers report that it is extremely easy for them to implement 
GCompris in their curriculum since children find it intuitive and fun to use. 
The program is also an excellent resource for mentally challenged children and 
adults."
+msgstr "Nastavnici izvještavaju da im je iznimno lako uvrstiti GCompris u 
njihov nastavni plan budući da ga djeca smatraju intuitivnim i zabavnim za 
korištenje. Program je također i izvrsno sredstvo za djecu i odrasle s 
mentalnim poteškoćama."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "GCompris has become an important resource to speed up the child's 
learning process in the context of developing countries like India, where the 
only chance for a child of getting accustomed with computers is during school 
time. At school, the computers are often shared and children have limited time 
to access them individually. GCompris is easy to use and intuitive, so it is 
particularly useful in this environment because there is practically no time 
spent on getting to understand how the program works. With GCompris children 
develop quickly the motor skills required to use a computer."
+msgstr "GCompris je postao važno sredstvo za ubrzavanje procesa dječjeg 
učenja u prilikama zemalja u razvoju, kao što je Indija, gdje je jedina 
mogućnost da se dijete upozna s računalima za vrijeme školovanja. U školi, 
računala se često dijele i djeca imaju ograničeno vrijeme pojedinačnog 
pristupa. GCompris je jednostavan za korištenje i intuitivan, tako da je 
naročito koristan u takvim okruženjima jer praktički treba vrlo malo vremena 
da bi se shvatilo kako program radi. S GComprisom djeca brzo razviju motoričke 
vještine potrebne za korištenje računala."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Results"
+msgstr "Ishodi"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "GCompris respects the users' fundamental freedoms and this permitted 
the Insight developers and specialists to adapt the software to the children's 
needs, creating new activities and boards, and proposing the innovative use of 
the program to help autistic children and their parents. The Insight team is 
also free to distribute copies of the modified version to teachers and parents, 
who can use the program at home without restrictions. The modified version has 
proved effective in improving the academic and functional flair of 
intellectually challenged children."
+msgstr "GCompris poštuje temeljne korisnikove slobode i to je dozvolilo 
razvijateljima i stručnjacima Projekta uvida da prilagode softver potrebama 
djece, stvarajući nove radnje i panele i predlažući inovativno korištenje 
programa kako bi se pomoglo autističnoj djeci i njihovim roditeljima. Tim 
Projekta uvida je isto tako slobodan distribuirati primjerke izmijenjene 
inačice nastavnicima i roditeljima, koji mogu program koristiti kod kuće bez 
ograničenja. Izmijenjena inačica pokazala se učinkovitom u poboljšavanju 
akademskog i funkcionalnog potencijala djece s intelektualnim poteškoćama."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a 
href=\"/contact/\">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i 
ostale ispravke ili prijedloge možete poslati na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko 
kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo 
vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za informacije o 
koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih stranica, pogledajte <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME za 
prijevode</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\";>licencom 
Creative Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "<b>Prijevod</b>: Nevenko Baričević, 2013."
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]