www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po philosophy.hr.po


From: Martina
Subject: www/philosophy/po philosophy.hr.po
Date: Sat, 08 Jun 2013 08:27:14 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Martina <mist> 13/06/08 08:27:14

Added files:
    philosophy/po : philosophy.hr.po 

Log message:
    Translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.hr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: philosophy.hr.po
===================================================================
RCS file: philosophy.hr.po
diff -N philosophy.hr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy.hr.po  8 Jun 2013 08:27:14 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,138 @@
+# Croatian translation of http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html
+# Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# Nevenko Baričević <address@hidden>, 2013.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: philosophy.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-01 20:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-08 10:21+0100\n"
+"Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
+"Language-Team: www-hr <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && 
n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Language: hr\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Philosophy of the GNU Project - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)"
+msgstr "Filozofija Projekta GNU - Projekt GNU - Zaklada za slobodan softver 
(FSF)"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Philosophy of the GNU Project"
+msgstr "Filozofija Projekta GNU"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<em>Free software</em> means that the software's users have freedom. 
(The issue is not about price.) We developed the GNU operating system so that 
users can have freedom in their computing."
+msgstr "<em>Slobodan softver</em> znači da korisnici softvera imaju slobodu. 
(Ovdje nije riječ o cijeni.<sup><a href=\"#TransNote1\">1</a></sup>) 
Operativni sustav GNU razvili smo kako bi korisnici imali slobodu pri 
korištenju računala."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Specifically, free software means users have the <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">four essential freedoms</a>: (0) to run the 
program, (1) to study and change the program in source code form, (2) to 
redistribute exact copies, and (3) to distribute modified versions."
+msgstr "Konkretno, slobodan softver podrazumijeva da korisnici imaju <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">četiri suštinske slobode</a>: (0) pokretati 
program, (1) proučavati i mijenjati izvorni kod programa, (2) dalje dijeliti 
kopije programa i (3) dijeliti izmijenjene inačice."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Software differs from material objects&mdash;such as chairs, 
sandwiches, and gasoline&mdash;in that it can be copied and changed much more 
easily. These facilities are why software is useful; we believe a program's 
users should be free to take advantage of them, not solely its developer."
+msgstr "Softver je različit od materijalnih objekata&mdash;kao što su 
stolice, sendviči i benzin&mdash;po tome što ga je moguće mnogo lakše 
kopirati i mijenjati. Te pogodnosti razlog su zbog kojeg je softver koristan: 
vjerujemo da bi i korisnici programa trebali biti slobodni iskoristiti ih, ne 
samo njihov razvijatelj."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "For further reading, please select a section from the menu above."
+msgstr "Za više informacija, molimo vas, odaberite odjeljak s gornjeg 
izbornika."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We also maintain a list of <a 
href=\"/philosophy/latest-articles.html\">most recently added articles</a>."
+msgstr "Održavamo isto tako i popis <a 
href=\"/philosophy/latest-articles.html\">nedavno dodanih članaka</a>."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Introduction"
+msgstr "Uvod"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">What is Free Software?</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Å to je slobodan softver?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">History of GNU/Linux</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Povijest GNU/Linuxa</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/why-free.html\">Why Software Should Not Have 
Owners</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/why-free.html\">Zašto softver ne bi trebao 
imati vlasnike</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">Copyleft: Pragmatic Idealism</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">Copyleft: Pragmatični 
idealizam</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">Why Free Software Needs Free 
Documentation</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/free-doc.html\">Zašto je slobodnom softveru 
potrebna slobodna dokumentacija</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/selling.html\">Selling Free Software</a> is OK!"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/selling.html\">Prodavati slobodan softver</a> je 
u redu!"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">Motives For Writing Free 
Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">Motivi za pisanje slobodnog 
softvera</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">The Right to Read: A 
Dystopian Short Story</a> by <a href=\"http://www.stallman.org/\";> Richard 
Stallman</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">Pravo na čitanje: 
Distopijska kratka priča</a> autora <a href=\"http://www.stallman.org/\";> 
Richarda Stallmana</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why \"Open 
Source\" misses the point of Free Software</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Zašto 
\"Open Source\" promašuje bit slobodnog softvera</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a 
href=\"/philosophy/when_free_software_isnt_practically_better.html\">When Free 
Software Isn't (Practically) Better</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/philosophy/when_free_software_isnt_practically_better.html\">Kada 
slobodan softver nije (praktično) bolji</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/philosophy/government-free-software.html\">Measures 
governments can use to promote free software</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/government-free-software.html\">Mjere koje mogu 
poduzeti vlade kako bi promicale slobodan softver</a>"
+
+#. please leave both these ID attributes here. ...
+#. ... we removed this as an H$ section as it was duplicating the
+#. same information on links.html, but it's possible that some users
+#. have the URLs bookmarked or on their pages. -len
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a id=\"TOCFreedomOrganizations\">We</a> <a 
id=\"FreedomOrganizations\">also</a> keep a list of <a 
href=\"/links/links.html#FreedomOrganizations\">Organizations that Work for 
Freedom in Computer Development and Electronic Communications</a>."
+msgstr "<a id=\"TOCFreedomOrganizations\">Održavamo</a> <a 
id=\"FreedomOrganizations\">također</a> i popis <a 
href=\"/links/links.html#FreedomOrganizations\">organizacija koje se bave 
slobodom računalnog razvoja i elektroničkih komunikacija</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr "<h3>Bilješke prevoditelja</h3><ol><li id=\"TransNote1\">Engleski 
jezik ne razlikuje pojam &ldquo;slobodan&rdquo; od pojma 
&ldquo;besplatan&rdquo;, nego i za jedno i za drugo koristi istu riječ, 
&ldquo;<i>free</i>&rdquo;</li></ol>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a 
href=\"/contact/\">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr " Prekinute poveznice i ostale ispravke ili prijedloge možete poslati 
na <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko 
kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo 
vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za informacije o 
koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih stranica, pogledajte <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME za 
prijevode</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\";>licencom 
Creative Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "<b>Prijevod</b>: Nevenko Baričević, 2013."
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]