www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po edu-team.hr.po


From: Martina
Subject: www/education/po edu-team.hr.po
Date: Sat, 08 Jun 2013 08:10:08 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Martina <mist> 13/06/08 08:10:08

Modified files:
    education/po  : edu-team.hr.po 

Log message:
    Corrected a typo

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-team.hr.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: edu-team.hr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-team.hr.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- edu-team.hr.po   4 Jun 2013 19:58:09 -0000    1.2
+++ edu-team.hr.po   8 Jun 2013 08:10:08 -0000    1.3
@@ -7,15 +7,14 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: edu-team.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-04-13 06:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-04 21:25+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-08 10:07+0100\n"
 "Last-Translator: Martina Bebek <address@hidden>\n"
 "Language-Team: www-hr <address@hidden>\n"
-"Language: hr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
-"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && 
n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Language: hr\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -44,145 +43,59 @@
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/edu-faq.html\">Često postavljana pitanja (ČPP)</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">Često postavljana pitanja 
(ČPP)</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Obrazovni tim</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; The Education Team"
-msgstr ""
-"<a href=\"/education/education.html\">Obrazovanje</a> &rarr; Obrazovni tim"
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The Education Team was initially created to carry out the task of building a "
-"section within the gnu.org website to specifically address the importance of "
-"using Free Software in the education field. We believe that the achievements "
-"of the <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">GNU Project</a> must be applied "
-"to all areas of education if they are to have an effective positive "
-"influence on society as a whole."
-msgstr ""
-"Obrazovni tim prvotno je stvoren kako bi izgradio sekciju unutar web "
-"stranica gnu.org koja bi se posebice bavila važnošću upotrebe slobodnog "
-"softvera u području obrazovanja. Vjerujemo da postignuća <a 
href=\"/gnu/the-"
-"gnu-project.html\">Projekta GNU</a>, ako želimo da imaju učinkovit 
pozitivan "
-"utjecaj na društvo u cjelini, moraju biti primijenjena na sva područja "
-"obrazovanja."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The Team provides an answer to the need for a comprehensive approach to the "
-"adoption of <a href=\"/philosophy/free-sw.html\"> Free Software</a> by "
-"educational institutions. Along with technical support and availability of "
-"adequate free educational software, an improved understanding of the "
-"fundamentals of the <a href=\"/philosophy/philosophy.html\">GNU philosophy</"
-"a> will significantly aid the decisional process at times when schools and "
-"universities are considering the possibility of installing or migrating to "
-"Free Software. For this reason, we aim at emphasizing the importance of the "
-"ethical principles of Free Software since they are in line with the goals of "
-"educational institutions of all levels. This approach will ensure success "
-"and effectiveness of the migration experience over time. Raising awareness "
-"about these principles is the main goal of our Team."
-msgstr ""
-"Tim predstavlja odgovor na potrebu za sveobuhvatnim pristupom prihvaćanju <a 
"
-"href=\"/philosophy/free-sw.html\"> slobodnog softvera</a> od strane "
-"obrazovnih ustanova. Uz tehničku podršku i dostupnost odgovarajućeg "
-"slobodnog obrazovnog softvera, poboljšano razumijevanje osnova <a href=\"/"
-"philosophy/philosophy.html\">filozifije GNU-a</a> značajno će pomoći u "
-"procesu odlučivanja u trenucima kada škole i sveučilišta razmatraju "
-"mogućnost instaliranja ili prijelaza na slobodan softver. Iz tog razloga, "
-"cilj nam je naglasiti važnost etičkih načela slobodnog softvera jer su ona 
u "
-"skladu s ciljevima obrazovnih institucija na svim razinama. Ovaj pristup će "
-"s vremenom osigurati uspjeh i učinkovitost prijelaza na slobodan softver. "
-"Podizanje svijesti o ovim načelima glavni je cilj našeg tima."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We oppose any measures undertaken by governments or educational institutions "
-"to impose the use of proprietary software and standards in the school. We "
-"stand up for the right of teachers and students to use Free Software at "
-"school."
-msgstr ""
-"Protivimo se bilo kakvim mjerama koje poduzimaju vlade ili obrazovne "
-"ustanove kako bi nametnule upotrebu vlasničkog softvera i uzora u školama. "
-"Ustajemo za pravo nastavnika i učenika da u školi koriste slobodan softver."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"With our work, we also want to provide evidence that the freedoms granted by "
-"Free Software live not in the realm of abstract theories but can be "
-"exercised by all users, including educational institutions. Universities "
-"and schools can and should put those freedoms to good use, and our aim is to "
-"show how."
-msgstr ""
-"Našim radom želimo pružiti i dokaze da slobode dane slobodnim softverom ne 
"
-"žive samo u apstraktnom teoretskom području nego ih mogu prakticirati svi "
-"korisnici, uključujući i obrazovne ustanove. Sveučilišta i škole mogu i "
-"trebale bi dobro iskoristiti te slobode, a naš je cilj pokazati kako."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"With those objectives in mind, the Team intends to perform the following "
-"tasks:"
+msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; The 
Education Team"
+msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Obrazovanje</a> &rarr; Obrazovni 
tim"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The Education Team was initially created to carry out the task of 
building a section within the gnu.org website to specifically address the 
importance of using Free Software in the education field. We believe that the 
achievements of the <a href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">GNU Project</a> must 
be applied to all areas of education if they are to have an effective positive 
influence on society as a whole."
+msgstr "Obrazovni tim prvotno je stvoren kako bi izgradio sekciju unutar web 
stranica gnu.org koja bi se posebice bavila važnošću upotrebe slobodnog 
softvera u području obrazovanja. Vjerujemo da postignuća <a 
href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">Projekta GNU</a>, ako želimo da imaju 
učinkovit pozitivan utjecaj na društvo u cjelini, moraju biti primijenjena na 
sva područja obrazovanja."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The Team provides an answer to the need for a comprehensive approach to 
the adoption of <a href=\"/philosophy/free-sw.html\"> Free Software</a> by 
educational institutions. Along with technical support and availability of 
adequate free educational software, an improved understanding of the 
fundamentals of the <a href=\"/philosophy/philosophy.html\">GNU philosophy</a> 
will significantly aid the decisional process at times when schools and 
universities are considering the possibility of installing or migrating to Free 
Software. For this reason, we aim at emphasizing the importance of the ethical 
principles of Free Software since they are in line with the goals of 
educational institutions of all levels. This approach will ensure success and 
effectiveness of the migration experience over time. Raising awareness about 
these principles is the main goal of our Team."
+msgstr "Tim predstavlja odgovor na potrebu za sveobuhvatnim pristupom 
prihvaćanju <a href=\"/philosophy/free-sw.html\"> slobodnog softvera</a> od 
strane obrazovnih ustanova. Uz tehničku podršku i dostupnost odgovarajućeg 
slobodnog obrazovnog softvera, poboljšano razumijevanje osnova <a 
href=\"/philosophy/philosophy.html\">filozofije GNU-a</a> značajno će pomoći 
u procesu odlučivanja u trenucima kada škole i sveučilišta razmatraju 
mogućnost instaliranja ili prijelaza na slobodan softver. Iz tog razloga, cilj 
nam je naglasiti važnost etičkih načela slobodnog softvera jer su ona u 
skladu s ciljevima obrazovnih institucija na svim razinama. Ovaj pristup će s 
vremenom osigurati uspjeh i učinkovitost prijelaza na slobodan softver. 
Podizanje svijesti o ovim načelima glavni je cilj našeg tima."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "We oppose any measures undertaken by governments or educational 
institutions to impose the use of proprietary software and standards in the 
school. We stand up for the right of teachers and students to use Free Software 
at school."
+msgstr "Protivimo se bilo kakvim mjerama koje poduzimaju vlade ili obrazovne 
ustanove kako bi nametnule upotrebu vlasničkog softvera i uzora u školama. 
Ustajemo za pravo nastavnika i učenika da u školi koriste slobodan softver."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "With our work, we also want to provide evidence that the freedoms 
granted by Free Software live not in the realm of abstract theories but can be 
exercised by all users, including educational institutions. Universities and 
schools can and should put those freedoms to good use, and our aim is to show 
how."
+msgstr "Našim radom želimo pružiti i dokaze da slobode dane slobodnim 
softverom ne žive samo u apstraktnom teoretskom području nego ih mogu 
prakticirati svi korisnici, uključujući i obrazovne ustanove. Sveučilišta i 
škole mogu i trebale bi dobro iskoristiti te slobode, a naš je cilj pokazati 
kako."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "With those objectives in mind, the Team intends to perform the 
following tasks:"
 msgstr "S tim ciljevima na umu, tim namjerava poduzeti sljedeće korake:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Present cases of educational institutions around the world who are "
-"successfully using and teaching Free Software."
-msgstr ""
-"Predočiti primjere obrazovnih ustanova širom svijeta koje uspješno koriste 
i "
-"poučavaju slobodan softver."
+msgid "Present cases of educational institutions around the world who are 
successfully using and teaching Free Software."
+msgstr "Predočiti primjere obrazovnih ustanova širom svijeta koje uspješno 
koriste i poučavaju slobodan softver."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Show examples of how free programs are being used by educational "
-"institutions to improve the learning and teaching processes."
-msgstr ""
-"Pokazati primjere kako slobodne programe upotrebljavaju obrazovne ustanove "
-"da bi unaprijedile proces učenja i poučavanja."
+msgid "Show examples of how free programs are being used by educational 
institutions to improve the learning and teaching processes."
+msgstr "Pokazati primjere kako slobodne programe upotrebljavaju obrazovne 
ustanove da bi unaprijedile proces učenja i poučavanja."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Publish articles on the various aspects involved in the use of Free Software "
-"by educational institutions."
-msgstr ""
-"Objavljivati članke o različitim gledištima povezanima s upotrebom 
slobodnog "
-"softvera u obrazovnim ustanovama."
+msgid "Publish articles on the various aspects involved in the use of Free 
Software by educational institutions."
+msgstr "Objavljivati članke o različitim gledištima povezanima s upotrebom 
slobodnog softvera u obrazovnim ustanovama."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Maintain a dialogue with teachers, students and administrators of "
-"educational institutions to listen to their difficulties and provide support."
-msgstr ""
-"Održavati dijalog s nastavnicima, učenicima i upraviteljima obrazovnih "
-"ustanova da bismo razumjeli njihove poteškoće i pružili podršku."
+msgid "Maintain a dialogue with teachers, students and administrators of 
educational institutions to listen to their difficulties and provide support."
+msgstr "Održavati dijalog s nastavnicima, učenicima i upraviteljima 
obrazovnih ustanova da bismo razumjeli njihove poteškoće i pružili podršku."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"Keep in contact with other groups around the world committed to the "
-"promotion of Free Software in education."
-msgstr ""
-"Održavati veze s drugim grupama diljem svijeta predanima promicanju "
-"slobodnog softvera u obrazovanju."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If you are interested in our work and wish to help, if you have any "
-"questions or suggestions, or if you know of educational institutions around "
-"the world who follow the GNU philosophy and have successfully implemented "
-"Free Software, please drop us a note at <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ukoliko ste zainteresirani za naš rad i želite pomoći, ako imate nekih "
-"pitanja ili prijedloga ili znate za obrazovne ustanove Å¡irom svijeta koje "
-"slijede filozofiju GNU-a i uspješno su primijenile slobodan softver, molimo "
-"vas, obavijestite nas na <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Keep in contact with other groups around the world committed to the 
promotion of Free Software in education."
+msgstr "Održavati veze s drugim grupama diljem svijeta predanima promicanju 
slobodnog softvera u obrazovanju."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "If you are interested in our work and wish to help, if you have any 
questions or suggestions, or if you know of educational institutions around the 
world who follow the GNU philosophy and have successfully implemented Free 
Software, please drop us a note at <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ukoliko ste zainteresirani za naš rad i želite pomoći, ako imate 
nekih pitanja ili prijedloga ili znate za obrazovne ustanove Å¡irom svijeta 
koje slijede filozofiju GNU-a i uspješno su primijenile slobodan softver, 
molimo vas, obavijestite nas na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -190,18 +103,8 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
-"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a 
href=\"/contact/\">drugi "
-"načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i ostale ispravke ili "
-"prijedloge možete poslati na <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other 
corrections or suggestions can be sent to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Molimo vas, općenite upite o FSF &amp; GNU šaljite na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Postoje i <a 
href=\"/contact/\">drugi načini kontaktiranja</a> FSF-a. Prekinute poveznice i 
ostale ispravke ili prijedloge možete poslati na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #
 #
@@ -218,32 +121,16 @@
 #.     href="/server/standards/README.translations.html">Translations
 #.     README</a>. 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko "
-"kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo "
-"vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za "
-"informacije o koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih 
stranica, "
-"pogledajte <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME 
"
-"za prijevode</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Radimo naporno i dajemo sve od sebe kako bismo pružili točne, visoko 
kvalitetne prijevode. Međutim, nismo oslobođeni od nesavršenosti. Molimo 
vas, šaljite svoje komentare i općenite prijedloge u tom smislu na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Za informacije o 
koordiniranju i dostavljanju prijevoda naših mrežnih stranica, pogledajte <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">PROČITAJME za 
prijevode</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\">licencom Creative "
-"Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Ovo djelo dano je na korištenje pod <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.hr\";>licencom 
Creative Commons Imenovanje-Bez prerada 3.0 SAD</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -254,3 +141,4 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Vrijeme zadnje izmjene:"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]