www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www links/po/companies.pl.po philosophy/po/free...


From: Jan Owoc
Subject: www links/po/companies.pl.po philosophy/po/free...
Date: Tue, 04 Jun 2013 17:46:45 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    13/06/04 17:46:45

Modified files:
    links/po    : companies.pl.po 
    philosophy/po : free-sw.pl.po gnutella.pl.po 
             javascript-trap.pl.po 
    po       : home.pl.po 
    server/po   : body-include-2.pl.po takeaction.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/links/po/companies.pl.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.pl.po?cvsroot=www&r1=1.54&r2=1.55
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gnutella.pl.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/javascript-trap.pl.po?cvsroot=www&r1=1.37&r2=1.38
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.pl.po?cvsroot=www&r1=1.231&r2=1.232
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/body-include-2.pl.po?cvsroot=www&r1=1.56&r2=1.57
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.pl.po?cvsroot=www&r1=1.156&r2=1.157

Patches:
Index: links/po/companies.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/links/po/companies.pl.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- links/po/companies.pl.po  29 May 2013 23:29:24 -0000   1.11
+++ links/po/companies.pl.po  4 Jun 2013 17:46:43 -0000    1.12
@@ -1,32 +1,25 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/links/companies.html
-# Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Paweł Różański <address@hidden>, 2012.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2012.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2012, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: links/companies.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-05-29 23:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-11-16 19:46+0200\n"
-"Last-Translator: Paweł Różański <address@hidden>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-04 11:35-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-05-29 23:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
 #. type: Content of: <title>
-# | Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled - GNU Project -
-# | Free Software Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled - GNU Project - "
-#| "Free Software Foundation (FSF)"
 msgid ""
 "Companies that sell computers with GNU/Linux preinstalled - GNU Project - "
 "Free Software Foundation"
@@ -173,46 +166,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-#~ msgid "Free Software Foundation, Inc"
-#~ msgstr "Free Software Foundation, Inc"
-
-#~ msgid "no"
-#~ msgstr "no"
-
-#~ msgid "WAI AA, XHTML, CSS, Semantic Markup, Tableless Design, Freedom"
-#~ msgstr "WAI AA, XHTML, CSS, Semantic Markup, Tableless Design, Freedom"
-
-#~ msgid "Free Software Operating System GNU/Linux"
-#~ msgstr "Wolny system operacyjny GNU/Linux"
-
-#~ msgid "Free Software Foundation"
-#~ msgstr "Fundacja Wolnego Oprogramowania"
-
-#~ msgid "Web Page"
-#~ msgstr "Web Page"
-
-#~ msgid "text/html"
-#~ msgstr "text/html"
-
-#~ msgid "en"
-#~ msgstr "pl"
-
-# type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~| "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~| "\">Translations README</a>."
-#~ msgid ""
-#~ "For information on coordinating and submitting translations of this "
-#~ "article, see <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-#~ "\">Translations README</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Staramy się aby&nbsp;tłumaczenia były jak najlepsze, jednak&nbsp;nie "
-#~ "zawsze tłumaczenia są idealne. Komentarze i&nbsp;sugestie prosimy "
-#~ "przesyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#~ "address@hidden&gt;</a>.</p>\n"
-#~ "<p>Informacje o tłumaczeniach naszych stron Internetowych znajdziecie "
-#~ "na&nbsp;stronie <a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.";
-#~ "translations.html\">Translations README</a>."

Index: philosophy/po/free-sw.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.pl.po,v
retrieving revision 1.54
retrieving revision 1.55
diff -u -b -r1.54 -r1.55
--- philosophy/po/free-sw.pl.po 27 May 2013 03:59:15 -0000   1.54
+++ philosophy/po/free-sw.pl.po 4 Jun 2013 17:46:43 -0000    1.55
@@ -1,23 +1,22 @@
 # Polish Translation of http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
-# Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 Free 
Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013 
Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
 # Tomasz W. Kozłowski <address@hidden>, 2010.
 # Mariusz Libera <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2012.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2012, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-05-27 03:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-01 11:49-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-04 11:36-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-05-27 03:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -685,20 +684,13 @@
 msgstr "Historia"
 
 #. type: Content of: <p>
-# | From time to time we revise this Free Software Definition. Here is the
-# | list of {+substantive+} changes, along with links to show exactly what was
-# | changed.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "From time to time we revise this Free Software Definition. Here is the "
-#| "list of changes, along with links to show exactly what was changed."
 msgid ""
 "From time to time we revise this Free Software Definition. Here is the list "
 "of substantive changes, along with links to show exactly what was changed."
 msgstr ""
 "Od&nbsp;czasu do&nbsp;czasu zmieniamy definicję Wolnego Oprogramowania. "
-"Tutaj znajduje się lista modyfikacji wraz z&nbsp;odnośnikami, by 
zilustrować "
-"co dokładnie uległo zmianom. "
+"Tutaj znajduje się lista znacznych modyfikacji wraz z&nbsp;odnośnikami, by "
+"zilustrować co dokładnie uległo zmianom."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""

Index: philosophy/po/gnutella.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/gnutella.pl.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- philosophy/po/gnutella.pl.po    30 May 2013 14:29:54 -0000   1.18
+++ philosophy/po/gnutella.pl.po    4 Jun 2013 17:46:43 -0000    1.19
@@ -1,30 +1,25 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/gnutella.html
-# Copyright (C) 2002, 2003, 2005, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, 
Inc.
+# Copyright (C) 2002, 2003, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013 Free Software 
Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2002, 2003, 2005.
 # Marcin Wolak <address@hidden>, 2010, 2011, 2012.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2012.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2012, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnutella.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-05-30 14:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-02 21:12-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-04 11:43-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-05-30 14:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
 
-# type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-# | Regarding Gnutella - GNU Project - Free Software Foundation [-(FSF)-]
-#, fuzzy
-#| msgid "Regarding Gnutella - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgid "Regarding Gnutella - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr "O Gnutelli - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
 
@@ -180,13 +175,9 @@
 "artykułów, proszę odwiedzić stronę <a href=\"/server/standards/README."
 "translations.html\">tłumaczeń</a>."
 
-# type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-# | Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.[-,-]
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid "Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 2004, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: philosophy/po/javascript-trap.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/javascript-trap.pl.po,v
retrieving revision 1.37
retrieving revision 1.38
diff -u -b -r1.37 -r1.38
--- philosophy/po/javascript-trap.pl.po 25 May 2013 19:28:18 -0000   1.37
+++ philosophy/po/javascript-trap.pl.po 4 Jun 2013 17:46:43 -0000    1.38
@@ -1,21 +1,20 @@
 # Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/javascript-trap.html
-# Copyright (C) 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2010, 2011, 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
 # Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2010, 2012.
 # Daniel Oźminkowski <address@hidden>, 2010.
-# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2012.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011, 2012, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: JavaScript Trap\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-05-25 19:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-05 13:37-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-04 11:40-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-05-25 19:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -443,6 +442,11 @@
 "href=\"/licenses/gpl-faq.html#SourceAndBinaryOnDifferentSites\"> handle that "
 "properly</a>. Source code is necessary for the program to be free."
 msgstr ""
+"a&nbsp;następnie URL. To spełnia wymóg GNU GPL aby&nbsp;rozprowadzać kod "
+"źródłowy. Jeśli kod jest na&nbsp;innej stronie, musicie zwrócić uwagę "
+"aby&nbsp;<a href=\"/licenses/gpl-faq.html#SourceAndBinaryOnDifferentSites"
+"\">o to właściwie zadbać</a>. Kod źródłowy jest konieczny 
aby&nbsp;program "
+"był wolny."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -645,14 +649,10 @@
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "Tłumaczenie: Jan Owoc 2012, Jan Wieremjewicz 2010, 2012; poprawki Jan Owoc "
-"2010, 2011, 2012."
+"2010, 2011, 2012, 2013."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Aktualizowane:"
-
-# type: Content of: <p>
-#~ msgid "followed by the URL."
-#~ msgstr "za&nbsp;którym następuje URL."

Index: po/home.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.pl.po,v
retrieving revision 1.231
retrieving revision 1.232
diff -u -b -r1.231 -r1.232
--- po/home.pl.po    2 Jun 2013 11:29:55 -0000    1.231
+++ po/home.pl.po    4 Jun 2013 17:46:44 -0000    1.232
@@ -9,14 +9,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-06-02 11:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-05-18 16:04-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-04 11:40-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-05-30 18:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -403,26 +402,6 @@
 "\">pakiet GNU pozbawiony opieki</a>?</strong>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-# | <a {+href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a+}
-# | href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a
-# | href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a
-# | href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a
-# | href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a
-# | {+href=\"/software/libffcall/\">libffcall</a>, <a+}
-# | href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a
-# | href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a
-# | href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a
-# | [-href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>-]
-# | {+href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a
-# | href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a
-# | href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
-#| "\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
-#| "software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</"
-#| "a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/"
-#| "polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-"
 "geo</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/"
@@ -433,11 +412,14 @@
 "a>, <a href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/"
 "teximpatient/\">teximpatient</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
-"\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
-"software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, "
-"<a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
-"\">polyxmass</a> i&nbsp;<a href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>"
+"<a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-"
+"geo</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/"
+"halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/"
+"software/libffcall/\">libffcall</a>, <a href=\"/software/metahtml/"
+"\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/"
+"software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/rottlog/\">rottlog</"
+"a>, <a href=\"/software/superopt/\">superopt</a> i&nbsp;<a href=\"/software/"
+"teximpatient/\">teximpatient</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: server/po/body-include-2.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/body-include-2.pl.po,v
retrieving revision 1.56
retrieving revision 1.57
diff -u -b -r1.56 -r1.57
--- server/po/body-include-2.pl.po   3 Jun 2013 22:59:28 -0000    1.56
+++ server/po/body-include-2.pl.po   4 Jun 2013 17:46:44 -0000    1.57
@@ -7,14 +7,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: body-include-2.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-06-03 22:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-12 18:31-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-04 11:41-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-06-03 22:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -68,14 +67,9 @@
 msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Edukacja</a>"
 
-# type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-# | <a [-href=\"/software/software.html\">Downloads</a>-]
-# | {+href=\"/software/software.html\">Software</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Downloads</a>"
 msgid "<a href=\"/software/software.html\">Software</a>"
-msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Do&nbsp;pobrania</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Oprogramowanie</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>

Index: server/po/takeaction.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.pl.po,v
retrieving revision 1.156
retrieving revision 1.157
diff -u -b -r1.156 -r1.157
--- server/po/takeaction.pl.po 2 Jun 2013 11:29:56 -0000    1.156
+++ server/po/takeaction.pl.po 4 Jun 2013 17:46:44 -0000    1.157
@@ -9,14 +9,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-06-02 11:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-05-18 16:05-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-04 11:42-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2013-05-30 18:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
@@ -199,26 +198,6 @@
 msgstr "Następujące pakiety potrzebują opiekuna:"
 
 #. type: Content of: <p>
-# | <a {+href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a+}
-# | href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a
-# | href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a
-# | href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a
-# | href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a
-# | {+href=\"/software/libffcall/\">libffcall</a>, <a+}
-# | href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a
-# | href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a
-# | href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a
-# | [-href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>-]
-# | {+href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>, <a
-# | href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a
-# | href=\"/software/teximpatient/\">teximpatient</a>+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
-#| "\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
-#| "software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</"
-#| "a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/"
-#| "polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-"
 "geo</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/"
@@ -229,11 +208,14 @@
 "a>, <a href=\"/software/superopt/\">superopt</a>, <a href=\"/software/"
 "teximpatient/\">teximpatient</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/"
-"\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
-"software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, "
-"<a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
-"\">polyxmass</a> i&nbsp;<a href=\"/software/rottlog/\">rottlog</a>"
+"<a href=\"/software/dismal/\">dismal</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-"
+"geo</a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/"
+"halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/jwhois/\">jwhois</a>, <a href=\"/"
+"software/libffcall/\">libffcall</a>, <a href=\"/software/metahtml/"
+"\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/"
+"software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/rottlog/\">rottlog</"
+"a>, <a href=\"/software/superopt/\">superopt</a> i&nbsp;<a href=\"/software/"
+"teximpatient/\">teximpatient</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ". And these packages are looking for co-maintainers:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]