www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po edu-schools.nl.po


From: Tom Uijldert
Subject: www/education/po edu-schools.nl.po
Date: Fri, 22 Jun 2012 22:06:09 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    12/06/22 22:06:09

Modified files:
    education/po  : edu-schools.nl.po 

Log message:
    bring more up-to-date

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-schools.nl.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: edu-schools.nl.po
===================================================================
RCS file: /webcvs/www/www/education/po/edu-schools.nl.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- edu-schools.nl.po  22 Jun 2012 00:26:38 -0000   1.4
+++ edu-schools.nl.po  22 Jun 2012 22:05:50 -0000   1.5
@@ -1,19 +1,21 @@
 # Dutch translation of http://www.gnu.org/education/edu-schools.html
-# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the original article.
-# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
 #
+# , 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-06-10 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: Tom Uijldert <address@hidden>\n"
-"Language-Team: \n"
-"Language: \n"
+"PO-Revision-Date: 2012-06-22 23:58+0200\n"
+"Last-Translator: \n"
+"Language-Team: American English <address@hidden>\n"
+"Language: en_US\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -87,7 +89,8 @@
 "computer wat de eigenaar van de software wil dat hij doet en niet wat jij "
 "wil. Vrije software geeft ook de mogelijkheid om met elkaar samen te werken "
 "en een fatsoenlijk leven te leiden. Deze redenen gelden ook voor scholen net "
-"als bij ieder ander."
+"als bij ieder ander. Dit artikel concentreert zich op extra argumenten die "
+"gelden voor het onderwijs."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -105,8 +108,7 @@
 "school system can make copies for all the computers they have. In poor "
 "countries, this can help close the digital divide."
 msgstr ""
-"Allereerst kan vrije software de scholen geld besparen. Zelfs in de rijkste "
-"landen is het budget van scholen meestal beperkt. Vrije software verleent "
+"Allereerst kan vrije software de scholen geld besparen. Vrije software geeft "
 "scholen, net als andere gebruikers, het recht om de software te kopi&euml;"
 "ren en verspreiden zodat de school kopi&euml;en kan aanmaken voor alle "
 "computers op school. In arme landen kan dit helpen om de digitale kloof te "
@@ -168,12 +170,12 @@
 msgstr ""
 "Met vrije software kunnen studenten bestuderen hoe software in elkaar zit. "
 "Sommige studenten, eenmaal in hun tienerjaren, willen alles weten over hun "
-"computersysteem en de software daarop. Dat is de leeftijd waarop goeie "
-"programmeurs het moeten leren. Om goede software te kunnen maken moeten "
+"computersysteem en de software daarop. Ze "
+"zijn nieuwsgierig naar de broncode van programma's die ze elke "
+"dag gebruiken. Om goede software te kunnen maken moeten "
 "studenten een hoop code kunnen lezen en maken. Ze moeten programma's kunnen "
-"bestuderen die gebruikt worden door echte gebruikers in de echte wereld. Ze "
-"zullen erg nieuwsgierig zijn naar de broncode van de programma's die ze elke "
-"dag gebruiken."
+"bestuderen die gebruikt worden door echte gebruikers in de echte wereld. Dat "
+"kan alleen met vrije software."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -210,14 +212,12 @@
 "De volgende reden voor het gebruik van vrije software in scholen is nog "
 "fundamenteler. We verwachten dat scholen basisvaardigheden en -kennis "
 "overdragen maar dat is niet alles. De meest fundamentele missie van scholen "
-"is om mensen op te leiden tot goede burgers en goede buren -- die "
-"samenwerken met anderen die hun hulp nodig hebben. Op computergebied "
+"is om mensen op te voeden als goede burgers en buren -- die "
+"samenwerken met anderen die hulp behoeven. Op computergebied "
 "betekent het ze te leren om software te delen. Vooral basisscholen moeten "
 "hun leerlingen duidelijk maken, &ldquo;Als je software mee naar school "
-"neemt, moet je dit delen met andere kinderen&rdquo;. Uiteraard moet de "
-"school het goede voorbeeld geven: de software op school zou beschikbaar "
-"moeten zijn voor alle leerlingen om te kopi&euml;ren, mee naar huis te nemen "
-"en verder te verspreiden."
+"neemt, moet je dit delen met andere studenten en de broncode laten zien aan "
+"de klas voor als anderen ervan willen leren.&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -317,3 +317,4 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Bijgewerkt:"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]