www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/gnu-linux-faq.nl.html gnu/po/gnu-linux-...


From: GNUN
Subject: www gnu/gnu-linux-faq.nl.html gnu/po/gnu-linux-...
Date: Fri, 22 Jun 2012 08:28:43 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   12/06/22 08:28:41

Modified files:
    gnu      : gnu-linux-faq.nl.html 
    gnu/po     : gnu-linux-faq.nl-en.html gnu-linux-faq.nl.po 
    licenses    : license-list.de.html 
    licenses/po  : license-list.de-en.html license-list.de.po 
    philosophy   : fs-translations.de.html 
    philosophy/po : fs-translations.de-en.html ipjustice.de.po 
             ipjustice.translist 
Added files:
    philosophy   : ipjustice.de.html 
    philosophy/po : ipjustice.de-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-linux-faq.nl.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.nl-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.nl.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/license-list.de.html?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/license-list.de-en.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/license-list.de.po?cvsroot=www&r1=1.45&r2=1.46
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/fs-translations.de.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/ipjustice.de.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-translations.de-en.html?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/ipjustice.de.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/ipjustice.translist?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/ipjustice.de-en.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: gnu/gnu-linux-faq.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-linux-faq.nl.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- gnu/gnu-linux-faq.nl.html  21 Jun 2012 08:29:25 -0000   1.4
+++ gnu/gnu-linux-faq.nl.html  22 Jun 2012 08:27:00 -0000   1.5
@@ -344,8 +344,8 @@
 wezenlijk verschil van inzicht. Het is belangrijk voor de gemeenschap om
 hierover na te denken. &ldquo;Vrije software&rdquo; en &ldquo;open
 bron&rdquo; zijn benamingen van twee verschillende standpunten. Zie <a href=
-"/philosophy/free-software-for-freedom.html">Waarom Vrije Software Beter Is
-Dan Open Bron</a>.</p>
+"/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Open Source begrijpt het
+niet</a>.</p>
 <p>
 De verschillen van inzicht over deze normen en waarden komen gedeeltelijk
 overeen met het belang wat mensen geven aan de rol van het GNU project
@@ -931,16 +931,18 @@
 <p>
 Geen letter code uit GNU is afkomstig van Unix, maar GNU is een op Unix
 gelijkend systeem; en dus komen een hoop van de idee&euml;n en specificaties
-van GNU voort uit Unix. De afkorting &ldquo;GNU&rdquo; is een ironische,
-recursieve, verwijzing -iets wat in de hacker-gemeenschap in de jaren 70
-populair was- naar Unix en bewijst het daarmee alle eer die het toekomt.</p>
+van GNU voort uit Unix. De afkorting &ldquo;GNU&rdquo;, afkorting voor
+&ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, is een ironische, recursieve, verwijzing -iets
+wat in de hacker-gemeenschap in de jaren 70 populair was- naar Unix en
+bewijst het daarmee alle eer die het toekomt.</p>
 <p>
 Zo'n eerste recursieve verwijzing was TINT, &ldquo;TINT Is Niet
 TECO&rdquo;. De schrijver van TINT schreef een nieuwe implementatie van TECO
 (er waren er al velen, voor diverse systemen), maar in plaats van het
 bedenken van een saaie naam als &ldquo;WatDanOok TECO&rdquo;, verzon hij een
-slimme en amusante naam. (Dat is ook wat het woord hacker betekent: speelse
-slimmigheid.)</p>
+slimme en amusante naam. (Dat is ook wat het woord hacker betekent: <a
+href="http://stallman.org/articles/on-hacking.html";>speelse
+slimmigheid</a>.)</p>
 <p>
 Andere hackers vonden dit zo leuk dat we deze aanpak imiteerden. Het werd
 traditie om een programma, dat werd herschreven en gebaseerd was op iets
@@ -1080,8 +1082,8 @@
 
 <dd>
 <p>Hij kwam hier in het begin al mee. In de eerste Linux release notes stond
-al, <a href=
-"http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.01";>
+al, <a
+href="http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01";>
 &ldquo;De meeste hulpmiddelen die linux gebruikt zijn GNU programma's en
 vallen onder de GNU auteursplicht. Die programma's zitten niet in deze
 distributie - vraag mij (of GNU) voor meer informatie.&rdquo;</a>.</p>
@@ -1096,8 +1098,8 @@
 &ldquo;maatschappij&rdquo; wordt genomen: iedereen, iedere organisatie, kan
 zelf beslissen welke naam ze zullen gebruiken. Je kunt mensen niet dwingen
 het systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen maar je kunt wel voor jezelf
-beslissen het zo te noemen&mdash;en door dat te doen maak je nu net het
-verschil.
+beslissen het zo te noemen&mdash;en door dat te doen geef je het goede
+voorbeeld.
 </dd>
 
 <dt id="whatgood">De maatschappij heeft al besloten en dat kunnen we niet 
veranderen, wat
@@ -1328,7 +1330,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Bijgewerkt:
 
-$Date: 2012/06/21 08:29:25 $
+$Date: 2012/06/22 08:27:00 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.nl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.nl-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- gnu/po/gnu-linux-faq.nl-en.html   21 Jun 2012 08:29:31 -0000   1.1
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.nl-en.html   22 Jun 2012 08:27:07 -0000   1.2
@@ -1352,7 +1352,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/06/21 08:29:31 $
+$Date: 2012/06/22 08:27:07 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.nl.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- gnu/po/gnu-linux-faq.nl.po 22 Jun 2012 03:44:40 -0000   1.6
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.nl.po 22 Jun 2012 08:27:07 -0000   1.7
@@ -2399,11 +2399,11 @@
 "me (or GNU) for more info&rdquo;</a>."
 msgstr ""
 "Hij kwam hier in het begin al mee. In de eerste Linux release notes stond "
-"al, <a href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-";
-"versions/RELNOTES-0.01\"> &ldquo;De meeste hulpmiddelen die linux gebruikt "
-"zijn GNU programma's en vallen onder de GNU auteursplicht. Die programma's "
-"zitten niet in deze distributie - vraag mij (of GNU) voor meer informatie."
-"&rdquo;</a>."
+"al, <a href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/";
+"RELNOTES-0.01\"> &ldquo;De meeste hulpmiddelen die linux gebruikt zijn GNU "
+"programma's en vallen onder de GNU auteursplicht. Die programma's zitten "
+"niet in deze distributie - vraag mij (of GNU) voor meer informatie.&rdquo;</"
+"a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""

Index: licenses/license-list.de.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/license-list.de.html,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- licenses/license-list.de.html    21 Jun 2012 08:29:39 -0000   1.19
+++ licenses/license-list.de.html    22 Jun 2012 08:27:37 -0000   1.20
@@ -60,7 +60,7 @@
 
 <p>Wir versuchen, die am häufigsten anzutreffenden freien Softwarelizenzen
 aufzuführen, können aber nicht alle aufzählen. Wir versuchen unser Bestes,
-um Fragen über freie Softwarelizenzen zu beantworten, ungeachtet dessen ob
+um Fragen zu freie Softwarelizenzen zu beantworten, ungeachtet dessen, ob
 sie hier aufgeführt sind oder nicht. Die Lizenzen sind innerhalb der
 einzelnen Abschnitte mehr oder weniger in alphabetischer Reihenfolge.</p>
 
@@ -84,8 +84,8 @@
 href="http://www.fsf.org/volunteer";>begrüßen sachkundige Freiwillige</a>,
 die helfen möchten, Fragen zur Lizenzierung zu beantworten.</p>
 
-<p>Wenn Sie beabsichtigen, eine neue Lizenz zu Schreiben, kontaktieren Sie uns
-bitte auch unter <a
+<p>Wenn Sie beabsichtigen eine neue Lizenz zu Schreiben, kontaktieren Sie uns
+bitte ebenfalls unter <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Die starke
 Zunahme verschiedener freier Softwarelizenzen ist heute in der
 Freie-Software-Gemeinschaft sowohl für Nutzer als auch Entwickler ein großes
@@ -400,8 +400,8 @@
 lang="en">Eiffel Forum License, Version 2</a> <span
 class="anchor-reference-id">(<a href="#Eiffel">#Eiffel</a>)</span></dt>
 <dd>
-<p>Eine mit der GNU GPL vereinbare freie Softwarelizenz. Eine <a
-href="http://www.eiffel-nice.org/license/forum.txt";>frühere Freigaben der
+<p>Eine mit der GNU GPL vereinbare freie Softwarelizenz. <a
+href="http://www.eiffel-nice.org/license/forum.txt";>Frühere Freigaben der
 Eiffel-Lizenz</a> sind mit der GNU GPL unvereinbar.</p></dd>
 
 
@@ -494,12 +494,12 @@
 Verbreitung modifizierter Softwareversionen untersagte.</p>
 
 <p>ISC teilte uns mit, sie würden die Interpretation der Universität von
-Washington nicht teilen, und wir haben allen Grund, dies zu glauben. So gibt
-es keinen Grund, unter dieser Lizenz freigegebene Software zu vermeiden. Um
-allerdings sicherzustellen, dass diese Sprache nicht zukünftig irgendwelche
-Schwierigkeiten verursachen kann, ermutigen wir Entwickler, eine andere
-Lizenz für eigene Werke zu wählen. Die <a href="#Expat" xml:lang="en"
-lang="en">Expat</a>- und <a href="#FreeBSD" xml:lang="en"
+Washington nicht teilen, und wir haben allen Grund, dies zu glauben. Somit
+gibt es keinen Grund, unter dieser Lizenz freigegebene Software zu
+meiden. Um allerdings sicherzustellen, dass diese Sprache nicht zukünftig
+irgendwelche Schwierigkeiten verursachen kann, ermutigen wir Entwickler,
+eine andere Lizenz für eigene Werke zu wählen. Die <a href="#Expat"
+xml:lang="en" lang="en">Expat</a>- und <a href="#FreeBSD" xml:lang="en"
 lang="en">FreeBSD</a>-Lizenzen sind in ähnlicher Weise freizügig und 
kurz.</p></dd>
 
 
@@ -2160,7 +2160,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualisierung:
 
-$Date: 2012/06/21 08:29:39 $
+$Date: 2012/06/22 08:27:37 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/po/license-list.de-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/license-list.de-en.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- licenses/po/license-list.de-en.html 21 Jun 2012 08:30:39 -0000   1.18
+++ licenses/po/license-list.de-en.html 22 Jun 2012 08:27:50 -0000   1.19
@@ -2216,7 +2216,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/06/21 08:30:39 $
+$Date: 2012/06/22 08:27:50 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: licenses/po/license-list.de.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/license-list.de.po,v
retrieving revision 1.45
retrieving revision 1.46
diff -u -b -r1.45 -r1.46
--- licenses/po/license-list.de.po   21 Jun 2012 21:15:17 -0000   1.45
+++ licenses/po/license-list.de.po   22 Jun 2012 08:27:50 -0000   1.46
@@ -1637,10 +1637,6 @@
 
 #. without decimal, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "<a id=\"Zope20\"></a> <a id=\"Zope2.0\" href=\"http://www.zope.org/";
-#| "Resources/ZPL\"> Zope Public License, versions 2.0 and 2.1</a> <span "
-#| "class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#Zope2.0\">#Zope2.0</a>)</span>"
 msgid ""
 "<a id=\"Zope20\"></a> <a id=\"Zope2.0\" href=\"http://www.zope.com/about_us/";
 "legal/zpl.html\"> Zope Public License, versions 2.0 and 2.1</a> <span class="
@@ -2850,10 +2846,6 @@
 "unvereinbare, freie Softwarelizenz mit teilweisem Copyleft."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "<a id=\"Zope\" href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";> Zope Public "
-#| "License version 1</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
-#| "\"#Zope\">#Zope</a>)</span>"
 msgid ""
 "<a id=\"Zope\" href=\"http://web.archive.org/web/20000816090640/http://www.";
 "zope.org/Resources/ZPL\"> Zope Public License version 1</a> <span class="

Index: philosophy/fs-translations.de.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/fs-translations.de.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- philosophy/fs-translations.de.html 10 Jun 2012 16:37:48 -0000   1.18
+++ philosophy/fs-translations.de.html 22 Jun 2012 08:28:11 -0000   1.19
@@ -91,8 +91,8 @@
  <li><strong>Mazedonisch:</strong> <span xml:lang="mk">„слободен 
софтвер“
 (sloboden softver)</span></li>
  <li><strong>Malay:</strong> <span xml:lang="ms">„perisian 
bebas“</span></li>
- <li><strong>Malayalam:</strong> <span 
xml:lang="ml">„സ്വതന്ത്ര
-സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍“</span></li>
+ <li><strong>Malayalam:</strong> <span
+xml:lang="ml">„സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍“</span></li>
  <li><strong>Persisch, siehe Farsi:</strong> <span xml:lang="fa">„نرم
‌افزارِ
 آزاد“</span></li>
  <li><strong>Polnisch:</strong> <span xml:lang="pl">„wolne 
oprogramowanie“</span></li>
@@ -168,7 +168,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualisierung:
 
-$Date: 2012/06/10 16:37:48 $
+$Date: 2012/06/22 08:28:11 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/fs-translations.de-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fs-translations.de-en.html,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- philosophy/po/fs-translations.de-en.html  10 Jun 2012 16:38:22 -0000   
1.15
+++ philosophy/po/fs-translations.de-en.html  22 Jun 2012 08:28:25 -0000   
1.16
@@ -59,7 +59,7 @@
  <li><strong>Norwegian:</strong> fri programvare</li>
  <li><strong>Macedonian:</strong> слободен софтвер (sloboden 
softver)</li>
  <li><strong>Malay:</strong> perisian bebas</li>
- <li><strong>Malayalam:</strong> 
&#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;&#3364;&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;&#8204;&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;</li>
+ <li><strong>Malayalam:</strong> 
&#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;&#3364;&#3405;&#3376;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;&#8204;&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;</li>
  <li><strong>Persian (= Farsi):</strong> 
&#1606;&#1585;&#1605;&#8204;&#1575;&#1601;&#1586;&#1575;&#1585;&#1616; 
&#1570;&#1586;&#1575;&#1583;</li>
  <li><strong>Polish:</strong> wolne oprogramowanie</li>
  <li><strong>Portuguese:</strong> software livre</li>
@@ -114,7 +114,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/06/10 16:38:22 $
+$Date: 2012/06/22 08:28:25 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/ipjustice.de.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/ipjustice.de.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/ipjustice.de.po    21 Jun 2012 21:19:05 -0000   1.1
+++ philosophy/po/ipjustice.de.po    22 Jun 2012 08:28:25 -0000   1.2
@@ -96,7 +96,7 @@
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 msgstr ""
-"Bitte senden Sie ungültige Verweise und andere Korrekturen oder 
Vorschläge "
+"Bitte senden Sie ungültige Verweise und andere Korrekturen oder Vorschläge "
 "an <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;"
 "</a>."
 
@@ -107,8 +107,8 @@
 "translations of this article."
 msgstr ""
 "Bitte beachten Sie die <a href=\"/server/standards/README.translations"
-"\">LIESMICH für Übersetzungen</a>, um weitere Informationen über die "
-"Koordinierung und Einsendung von Übersetzungen zu erhalten."
+"\">LIESMICH für Übersetzungen</a>, um weitere Informationen über die "
+"Koordinierung und Einsendung von Übersetzungen zu erhalten."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2003, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"

Index: philosophy/po/ipjustice.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/ipjustice.translist,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/po/ipjustice.translist  25 May 2012 00:29:45 -0000   1.5
+++ philosophy/po/ipjustice.translist  22 Jun 2012 08:28:25 -0000   1.6
@@ -4,6 +4,8 @@
 <ul class="translations-list">
 <!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/ipjustice.en.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/philosophy/ipjustice.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- Spanish -->
 <li><a href="/philosophy/ipjustice.es.html">español</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- French -->

Index: philosophy/ipjustice.de.html
===================================================================
RCS file: philosophy/ipjustice.de.html
diff -N philosophy/ipjustice.de.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/ipjustice.de.html    22 Jun 2012 08:28:11 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,101 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/header.de.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Zurückweisen der Richtlinie zur Durchsetzung des geistigen Eigentums -
+GNU-Projekt - Free Software Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.de.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/po/ipjustice.translist" -->
+<h2>Zurückweisen der Richtlinie zur Durchsetzung des geistigen Eigentums</h2>
+
+<p>
+Ein Bündnis von Bürgerrechtlern und Verbraucherverbänden lehnt einen
+neuen Richtlinienvorschlag für eine strengere Bestrafung von Urheberrechts-
+und Patentverletzungen ab:
+</p>
+
+<p>
+<a href="http://ipjustice.org/wp/2008/03/25/ipj-white-paper-acta-2008/";
+title="IP Justice White Paper on the Proposed Anti-Counterfeiting Trade
+Agreement (ACTA)" xml:lang="en"
+lang="en">http://ipjustice.org/wp/2008/03/25/ipj-white-paper-acta-2008/</a>
+</p>
+
+<p>
+Die FSF ist ebenfalls gegen diese Richtlinie, aber wir unterzeichneten diese
+Erklärung nicht, weil zu viel von dem akzeptiert wird, was bekämpft werden
+sollte. Das EU-Recht ist bereits zu restriktiv, und lediglich weitere
+Änderungen verhindern nicht genug. Es ist falsch, Menschen von der
+gemeinsamen Nutzung von Musik und anderen veröffentlichten Werken
+abzuhalten, und nur drakonische Gesetze konnten diese Aufgabe möglich
+machen, also ist es keine Überraschung, dass sie vorgeschlagen wurden. Aber
+gegen diese Richtlinie zu sein ohne ihre ungerechte Motivation zu
+kritisieren, ist unzureichend. Auch den Begriff <em>Geistiges Eigentum</em>
+zu benutzen ist ein Schwachpunkt, weil dieser ein <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html#IntellectualProperty">Propagandabegriff</a>
+für diejenigen ist, die die Öffentlichkeit beschränken wollen.
+</p>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.de.html" -->
+<div id="footer">
+<p>
+Bitte senden Sie Fragen zur FSF &amp; GNU an <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Sie können auch die 
<a
+href="/contact/">Free Software Foundation kontaktieren</a>.
+<br />
+Bitte senden Sie ungültige Verweise und andere Korrekturen oder Vorschläge
+an <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p>
+
+<p>
+Bitte beachten Sie die <a
+href="/server/standards/README.translations">LIESMICH für Übersetzungen</a>,
+um weitere Informationen über die Koordinierung und Einsendung von
+Übersetzungen zu erhalten.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 2003, 2008 Free Software Foundation, Inc.
+</p>
+<address> </address>
+<p>Dieses Werk steht unter einer <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.de";>Creative
+Commons Namensnennung-Keine Bearbeitung 3.0 Vereinigte Staaten von Amerika
+Lizenz</a>.
+</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<strong>Übersetzung:</strong> Wesley Kohne, 2012.</div>
+
+
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Aktualisierung:
+
+$Date: 2012/06/22 08:28:11 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. -->
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+</div>
+</body>
+</html>

Index: philosophy/po/ipjustice.de-en.html
===================================================================
RCS file: philosophy/po/ipjustice.de-en.html
diff -N philosophy/po/ipjustice.de-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/po/ipjustice.de-en.html 22 Jun 2012 08:28:25 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,80 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+
+<title>Reject IP Enforcement Directive - GNU Project - Free Software 
Foundation (FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/po/ipjustice.translist" -->
+  
+<h2>Reject IP Enforcement Directive</h2>
+
+<p>
+A coalition of civil liberties and consumer groups opposes a new
+proposed directive for stricter punishment for copyright and patent
+infringement:
+</p>
+
+<p>
+<a 
href="http://ipjustice.org/wp/2008/03/25/ipj-white-paper-acta-2008/";>http://ipjustice.org/wp/2008/03/25/ipj-white-paper-acta-2008/</a>
+</p>
+
+<p>
+The FSF also opposes this directive, but we did not sign that
+statement because it accepts too much of what ought to be opposed. EU
+law is already too restrictive, and simply to prevent further changes
+is not enough. It is wrong to stop people from sharing music and
+other published works, and only draconian laws could possibly do the
+job, so it's no surprise to see they are being proposed. But opposing
+this directive without criticizing its unjust motivation is
+insufficient. Even using the term &ldquo;intellectual property&rdquo;
+is a point of weakness, because this is
+a <a href="/philosophy/words-to-avoid.html#IntellectualProperty">
+propaganda term</a> for those who aim to restrict the public.
+</p>
+
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+
+<div id="footer">
+<p>
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> 
+the FSF.
+<br />
+Please send broken links and other corrections or suggestions to
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Please see the 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting
+translations of this article.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 2003, 2008 Free Software Foundation, Inc.,
+</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
+</p>
+
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2012/06/22 08:28:25 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. --> 
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]