www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www education/edu-schools.nl.html education/po/...


From: GNUN
Subject: www education/edu-schools.nl.html education/po/...
Date: Fri, 22 Jun 2012 00:27:00 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   12/06/22 00:27:00

Modified files:
    education   : edu-schools.nl.html 
    education/po  : edu-schools.nl.po 
    gnu/po     : gnu-linux-faq.nl.po 
Added files:
    education/po  : edu-schools.nl-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/edu-schools.nl.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-schools.nl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-schools.nl-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.nl.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: education/edu-schools.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/edu-schools.nl.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- education/edu-schools.nl.html    30 Dec 2011 05:09:20 -0000   1.2
+++ education/edu-schools.nl.html    22 Jun 2012 00:26:24 -0000   1.3
@@ -1,181 +1,256 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//NL"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en" lang="nl">
-
-<head>
-<title>Waarom scholen uitsluitend vrije software zouden moeten gebruiken - GNU 
Project - Free Software Foundation (FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
 
-<body>
+<!--#include virtual="/server/header.nl.html" -->
 
-<p><a href="#translations">Vertalingen</a> van dit artikel</p>
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Waarom scholen uitsluitend vrije software zouden moeten gebruiken - GNU
+Project - Free Software Foundation (FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.nl.html" -->
+<!--#include virtual="/education/po/edu-schools.translist" -->
+<div id="education-content">
+<h2>Waarom scholen uitsluitend vrije software zouden moeten gebruiken</h2>
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+                <li><a 
href="/education/edu-contents.html">Onderwijs</a></li>
+                <li><a href="/education/edu-cases.html">Case 
Studies</a></li>
+                <li><a 
href="/education/edu-resources.html">Onderwijsbronnen</a></li>
+                <li><a 
href="/education/edu-projects.html">Onderwijsprojecten</a></li>
+                <li><a href="/education/edu-faq.html">Onderwijs 
veelgestelde vragen</a></li>
+                <li><a href="/education/edu-team.html">Het 
Onderwijsteam</a></li>
+</ul>
 
-<h3>Waarom scholen uitsluitend vrije software zouden moeten gebruiken</h3>
-<p> door <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
-
-<p>
-Er zijn algemeen geldende redenen waarom computergebruikers op vrije software
-zouden moeten aandringen. Het geeft gebruikers de vrijheid hun computer op 
eigen
-manier te gebruiken -- met private software doet de computer wat de
-eigenaar van de software wil dat hij doet en niet wat jij wil. Vrije software
-geeft ook de mogelijkheid om met elkaar samen te werken en een fatsoenlijk 
leven
-te leiden. Deze redenen gelden ook voor scholen net als bij ieder ander.
-</p>
+<!-- end edu navigation bar -->
+</div> 
 
-<p>
-Maar er zijn nog meer redenen die vooral voor scholen gelden. Daar gaat dit
-artikel over.
+<!-- id="education-content" -->
+<p class="edu-breadcrumb">
+<a href="/education/education.html">Onderwijs</a> &rarr; <a
+href="/education/education.html#indepth">In Depth</a> &rarr; Waarom het
+onderwijs alleen maar vrije software zou moeten gebruiken.</p>
+
+<p>door <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
+
+<p>Er zijn algemeen geldende redenen waarom computergebruikers op vrije
+software zouden moeten aandringen. Het geeft gebruikers de vrijheid hun
+computer op eigen manier te gebruiken -- met private software doet de
+computer wat de eigenaar van de software wil dat hij doet en niet wat jij
+wil. Vrije software geeft ook de mogelijkheid om met elkaar samen te werken
+en een fatsoenlijk leven te leiden. Deze redenen gelden ook voor scholen net
+als bij ieder ander.</p>
+
+<p>Onderwijsinstellingen hebben een <a href="/education/education.html">morele
+verplichting alleen vrije software te gebruiken in hun lessen.</a> Hier de
+reden waarom.
 </p>
 
-<p>
-Allereerst kan vrije software de scholen geld besparen. Zelfs in de rijkste
+<p>Allereerst kan vrije software de scholen geld besparen. Zelfs in de rijkste
 landen is het budget van scholen meestal beperkt. Vrije software verleent
-scholen, net als andere gebruikers, het recht om de software te kopi&euml;ren
-en verspreiden zodat de school kopi&euml;en kan aanmaken voor alle computers op
-school. In arme landen kan dit helpen om de digitale kloof te overbruggen.
-</p>
-
-<p>
-Deze in het oog springende reden, hoewel belangrijk, is nogal oppervlakkig. En
-private software-ontwikkelaars kunnen dit teniet doen door zelf kopi&euml;en
-weg te geven aan scholen (let op! -- een school die hierop ingaat zou later wel
-eens voor upgrades moeten gaan betalen). Laten we daarom eens wat dieper 
graven.
-</p>
-
-<p>
-Op school moet men leerlingen aanleren een leven te leiden wat de gemeenschap
-ten goede komt. Ze zouden het gebruik van vrije software moeten stimuleren net
-zoals ze recycling stimuleren. Wanneer scholen zouden lesgeven met vrije
-software dan zullen de leerlingen deze vrije software ook willen gebruiken 
nadat
-ze afstuderen. Dit zal de gemeenschap in zijn algemeenheid helpen om af te 
komen
-van de overheersing (en oplichting) van mega-bedrijven. Dit soort bedrijven
-bieden gratis exemplaren aan aan scholen om dezelfde reden dat tabaksbedrijven
-gratis sigaretten uitdelen: om kinderen verslaafd te maken
-<a name="top1" href="#1">(1)</a>. Ze zullen diezelfde opgegroeide en
-afgestudeerde studenten geen korting meer geven.
-</p>
+scholen, net als andere gebruikers, het recht om de software te
+kopi&euml;ren en verspreiden zodat de school kopi&euml;en kan aanmaken voor
+alle computers op school. In arme landen kan dit helpen om de digitale kloof
+te overbruggen.</p>
+
+<p>Deze in het oog springende reden, hoewel belangrijk, is nogal
+oppervlakkig. En private software-ontwikkelaars kunnen dit teniet doen door
+zelf kopi&euml;en weg te geven aan scholen (let op! -- een school die hierop
+ingaat zou later wel eens voor upgrades moeten gaan betalen). Laten we
+daarom eens wat dieper graven.</p>
+
+<p>Op school moet men leerlingen aanleren een leven te leiden wat de
+gemeenschap ten goede komt. Ze zouden het gebruik van vrije software moeten
+stimuleren net zoals ze recycling stimuleren. Wanneer scholen zouden
+lesgeven met vrije software dan zullen de leerlingen deze vrije software ook
+willen gebruiken nadat ze afstuderen. Dit zal de gemeenschap in zijn
+algemeenheid helpen om af te komen van de overheersing (en oplichting) van
+mega-bedrijven.</p>
+
+<p>Scholen zouden geen afhankelijkheid moeten onderwijzen. Dit soort bedrijven
+bieden gratis exemplaren aan aan scholen om dezelfde reden dat
+tabaksbedrijven gratis sigaretten uitdelen: om kinderen verslaafd te maken
+<a href="#note1">(1)</a>. Ze zullen diezelfde studenten na hun afstuderen
+geen korting meer geven.</p>
 
-<p>
-Met vrije software kunnen studenten bestuderen hoe software in elkaar zit.
+<p>Met vrije software kunnen studenten bestuderen hoe software in elkaar zit.
 Sommige studenten, eenmaal in hun tienerjaren, willen alles weten over hun
 computersysteem en de software daarop. Dat is de leeftijd waarop goeie
 programmeurs het moeten leren. Om goede software te kunnen maken moeten
 studenten een hoop code kunnen lezen en maken. Ze moeten programma's kunnen
 bestuderen die gebruikt worden door echte gebruikers in de echte wereld. Ze
-zullen erg nieuwsgierig zijn naar de broncode van de programma's die ze elke 
dag
-gebruiken.
-</p>
+zullen erg nieuwsgierig zijn naar de broncode van de programma's die ze elke
+dag gebruiken.</p>
 
-<p>
-Private software stilt hun honger naar kennis niet: het zegt, &ldquo;De kennis
-die jij wilt is geheim -- het leren ervan is verboden!&rdquo;. Vrije software
-moedigt iedereen aan te leren. De vrije software gemeenschap wijst het 
-&ldquo;technologische priesterschap&rdquo;, die de meeste mensen dom houdt over
-hoe technologie eigenlijk werkt, af; we moedigen alle studenten, van welke
-leeftijd dan ook, aan om de broncode te lezen en zoveel te leren als ze zelf
-willen. Scholen die vrije software gebruiken zullen programmeertalent verder
-helpen.
-</p>
-
-<p>
-De volgende reden voor het gebruik van vrije software in scholen is nog
-fundamenteler. We verwachten dat scholen basisvaardigheden en -kennis 
overdragen
-maar dat is niet alles. De meest fundamentele missie van scholen is om mensen
-op te leiden tot goede burgers en goede buren -- die samenwerken met
-anderen die hun hulp nodig hebben. Op computergebied betekent het ze te leren
-om software te delen. Vooral basisscholen moeten hun leerlingen duidelijk
-maken, &ldquo;Als je software mee naar school neemt, moet je dit delen met
-andere kinderen&rdquo;. Uiteraard moet de school het goede voorbeeld geven:
-de software op school zou beschikbaar moeten zijn voor alle leerlingen om
-te kopi&euml;ren, mee naar huis te nemen en verder te verspreiden.
-</p>
-
-<p>
-Studenten leren vrije software te gebruiken en deel te nemen aan de vrije
-software gemeenschap is een praktische les in goed burgerschap. Het toont ze 
ook
-het rolmodel van publieke dienstverlening in plaats van dat van de tycoon.
-Het hele schoolsysteem zou vrije software moeten gebruiken.
-</p>
+<p>Private software stilt hun honger naar kennis niet: het zegt, &ldquo;De
+kennis die jij wilt is geheim -- het leren ervan is verboden!&rdquo;. Vrije
+software moedigt iedereen aan te leren. De vrije software gemeenschap wijst
+het &ldquo;technologische priesterschap&rdquo;, die de meeste mensen dom
+houdt over hoe technologie eigenlijk werkt, af; we moedigen alle studenten,
+van welke leeftijd dan ook, aan om de broncode te lezen en zoveel te leren
+als ze zelf willen. Scholen die vrije software gebruiken zullen
+programmeertalent verder helpen.</p>
+
+<p>De volgende reden voor het gebruik van vrije software in scholen is nog
+fundamenteler. We verwachten dat scholen basisvaardigheden en -kennis
+overdragen maar dat is niet alles. De meest fundamentele missie van scholen
+is om mensen op te leiden tot goede burgers en goede buren -- die
+samenwerken met anderen die hun hulp nodig hebben. Op computergebied
+betekent het ze te leren om software te delen. Vooral basisscholen moeten
+hun leerlingen duidelijk maken, &ldquo;Als je software mee naar school
+neemt, moet je dit delen met andere kinderen&rdquo;. Uiteraard moet de
+school het goede voorbeeld geven: de software op school zou beschikbaar
+moeten zijn voor alle leerlingen om te kopi&euml;ren, mee naar huis te nemen
+en verder te verspreiden.</p>
+
+<p>Natuurlijk moet een school zijn eigen regels naleven: alle op school
+ge&iuml;installeerde software zou ter beschikking moeten staan van de
+studenten om te kunnen kopi&euml;ren, naar huis mee te nemen of verder te
+distribueren.</p>
+
+<p>Studenten leren vrije software te gebruiken en deel te nemen aan de vrije
+software gemeenschap is een praktische les in goed burgerschap. Het toont ze
+ook het rolmodel van publieke dienstverlening in plaats van dat van de
+tycoon. Het hele schoolsysteem zou vrije software moeten gebruiken.</p>
+
+<ol>
+<li><cite><a id="note1" ></a>. RJ Reynolds, de tabaksfabrikant kreeg een boete
+van $15 miljoen in 2002 voor het gratis verstrekken van sigaretten bij
+evenementen waar kinderen kwamen. Zie ook <a
+href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.
+</cite></li>
+</ol>
 
-<p>
-<cite><a name="1" href="#top1">(1)</a>. RJ Reynolds, de tabaksfabrikant
-kreeg een boete van $15 miljoen in 2002 voor het gratis verstrekken van
-sigaretten bij evenementen waar kinderen kwamen. Zie ook
-<a 
href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.
-</cite>
-</p>
 
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Vertalingen van dit artikel</b>:<br />
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
+<div style="font-size: small;">
 
-[
- <a 
href="/education/edu-schools.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>
 <!-- Bulgarian -->
-| <a href="/education/edu-schools.ca.html">Catal&agrave;</a>          
<!-- Catalan -->
-| <a href="/education/edu-schools.en.html">English</a>
-| <a href="/education/edu-schools.es.html">Espa&ntilde;ol</a>         
<!-- Spanish -->
-| <a href="/education/edu-schools.el.html">Ελληνικά</a>        
       <!-- Greek -->
-| <a href="/education/edu-schools.fr.html">Fran&ccedil;ais</a>         
<!-- French -->
-| <a href="/education/edu-schools.it.html">Italiano</a>            
   <!-- Italian -->
-| <a href="/education/edu-schools.nl.html">Nederlands</a>           
     <!-- Dutch -->
-| <a href="/education/edu-schools.pl.html">polski</a>             
 <!-- Polish -->
-]
-</p>
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
 </div>
 
-<div class="copyright">
+<!--#include virtual="/server/footer.nl.html" -->
+<div id="footer">
+
 <p>
-Terug naar de <a href="/home.html">GNU Project home page</a>.
+Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Er zijn ook nog <a
+href="/contact/">andere manieren om in contact te komen</a> met de FSF.
+<br />
+
+Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of
+suggesties) te sturen aan: <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
-Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Er zijn ook nog <a href="/home.html#ContactInfo">andere manieren om in contact
-te komen</a> met de FSF.
-<br />
-Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of suggesties)
-te sturen aan:
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Zie <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit
+artikel.
 </p>
 
 <p>
-Copyright 2003 Richard Stallman
+Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman
 <br />
-Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan op
-willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt meegenomen.
+Deze pagina valt onder de <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivs 3.0 United States Licentie</a>.
 </p>
 
-<p>
-Updated:
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+
+
+ <p>
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/12/30 05:09:20 $ $Author: ineiev $
+Bijgewerkt:
+
+$Date: 2012/06/22 00:26:24 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
+<!-- <div id="translations">
+ -->
+<!-- <h4>
+Translations of this page</h4> -->
+<!-- -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
+<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<!-- -->
+<!-- <ul class="translations-list">
+ -->
+<!-- Arabic -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/education/edu-schools.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 -->
+<!-- Bulgarian -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/education/edu-schools.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
 -->
+<!-- Catalan -->
+<!-- <li>
+<a href="/education/edu-schools.html">catal&agrave;</a>&nbsp;[ca]</li> -->
+<!-- German -->
+<!-- <li>
+<a href="/education/edu-schools.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li> -->
+<!-- Greek -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/education/edu-schools.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 -->
+<!-- English -->
+<!-- <li>
+<a href="/education/edu-schools.html">English</a>&nbsp;[en]</li> -->
+<!-- Spanish -->
+<!-- <li>
+<a href="/education/edu-schools.es.html">espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li> -->
+<!-- Farsi (Persian) -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/education/edu-schools.fa.html">&#x0641;&#x0627;&#x0631;&#x0633;&#x06cc;</a>&nbsp;[fa]</li>
 -->
+<!-- French -->
+<!-- <li>
+<a href="/education/edu-schools.fr.html">fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li> -->
+<!-- Hebrew -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/education/edu-schools.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
 -->
+<!-- Italian -->
+<!-- <li>
+<a href="/education/edu-schools.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li> -->
+<!-- Malayalam -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/education/edu-schools.ml.html">&#3374;&#3378;&#3375;&#3390;&#3379;&#3330;</a>&nbsp;[ml]</li>
 -->
+<!-- Dutch -->
+<!-- <li>
+<a href="/education/edu-schools.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li> -->
+<!-- Polish -->
+<!-- <li>
+<a href="/educatio/edu-schools.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li> -->
+<!-- Brazilian Portuguese -->
+<!-- <li>
+<a href="/education/edu-schools.pt-br.html">portugu&ecirc;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li> -->
+<!-- Russian -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/education/edu-schools.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 -->
+<!-- Tamil -->
+<!-- <li>
+<a 
href="/education/edu-schools.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
 -->
+<!-- Uzbek -->
+<!-- <li>
+<a href="/education/edu-schools.uz.html">O'zbekcha</a>&nbsp;[uz]</li> -->
+<!-- </ul>
+ -->
+<!-- </div>
+ -->
+</div>
 </body>
 </html>

Index: education/po/edu-schools.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-schools.nl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- education/po/edu-schools.nl.po   21 Jun 2012 20:58:54 -0000   1.3
+++ education/po/edu-schools.nl.po   22 Jun 2012 00:26:38 -0000   1.4
@@ -14,292 +14,247 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2012-06-10 04:25-0300\n"
 
-# | Why [-schools should use exclusively free software-] {+Schools Should
-# | Exclusively Use Free Software+} - GNU Project - Free Software Foundation
-# | (FSF)
 #. type: Content of: <title>
-#| msgid ""
-#| "Why schools should use exclusively free software - GNU Project - Free "
-#| "Software Foundation (FSF)"
-msgid "Why Schools Should Exclusively Use Free Software - GNU Project - Free 
Software Foundation (FSF)"
-msgstr "Waarom scholen uitsluitend vrije software zouden moeten gebruiken - 
GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgid ""
+"Why Schools Should Exclusively Use Free Software - GNU Project - Free "
+"Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Waarom scholen uitsluitend vrije software zouden moeten gebruiken - GNU "
+"Project - Free Software Foundation (FSF)"
 
-# | Why [-schools should use exclusively free software-] {+Schools Should
-# | Exclusively Use Free Software+}
 #. type: Content of: <div><h2>
-#| msgid "Why schools should use exclusively free software"
 msgid "Why Schools Should Exclusively Use Free Software"
 msgstr "Waarom scholen uitsluitend vrije software zouden moeten gebruiken"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-# | <a [-href=\"/education/education.html\">Education</a>-]
-# | {+href=\"/education/edu-contents.html\">Education Contents</a>+}
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#| msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a>"
 msgid "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Education Contents</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Onderwijs</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-# | <a [-href=\"/education/education.html\">Education</a>-]
-# | {+href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a>+}
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#| msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a>"
 msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-# | <a [-href=\"/education/education.html\">Education</a>-]
-# | {+href=\"/education/edu-resources.html\">Educational Resources</a>+}
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#| msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a>"
 msgid "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Educational Resources</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Onderwijsbronnen</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-# | <a [-href=\"/education/education.html\">Education</a>-]
-# | {+href=\"/education/edu-projects.html\">Education Projects</a>+}
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#| msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a>"
 msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Education Projects</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Onderwijsprojecten</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-# | <a [-href=\"/education/education.html\">Education</a>-]
-# | {+href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>+}
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#| msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a>"
 msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">Onderwijs veelgestelde vragen</a>"
 
 # type: Content of: <body><div><div><div><ul><li>
-# | <a [-href=\"/education/education.html\">Education</a>-]
-# | {+href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>+}
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#| msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a>"
 msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
 msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Het Onderwijsteam</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a 
href=\"/education/education.html#indepth\">In Depth</a> &rarr; Why Schools 
Should Exclusively Use Free Software"
-msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Onderwijs</a> &rarr; <a 
href=\"/education/education.html#indepth\">In Depth</a> &rarr; Waarom het 
onderwijs alleen maar vrije software zou moeten gebruiken."
+msgid ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/education.html#indepth\">In Depth</a> &rarr; Why Schools Should "
+"Exclusively Use Free Software"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Onderwijs</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/education.html#indepth\">In Depth</a> &rarr; Waarom het onderwijs "
+"alleen maar vrije software zou moeten gebruiken."
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 msgstr "door <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 
-# | There are general reasons why all computer users should insist on free
-# | [-software. It-] {+software: it+} gives users the freedom to control their
-# | own [-computers--with-] {+computers&mdash;with+} proprietary software, the
-# | computer does what the software owner wants it to do, not what [-you
-# | want-] {+the user wants+} it to do. Free software also gives users the
-# | freedom to cooperate with each other, to lead an upright life. These
-# | reasons apply to schools as they do to everyone. {+The purpose of this
-# | article is to state additional reasons that apply specifically to
-# | education.+}
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "There are general reasons why all computer users should insist on free "
-#| "software. It gives users the freedom to control their own computers--with "
-#| "proprietary software, the computer does what the software owner wants it "
-#| "to do, not what you want it to do. Free software also gives users the "
-#| "freedom to cooperate with each other, to lead an upright life. These "
-#| "reasons apply to schools as they do to everyone."
-msgid "There are general reasons why all computer users should insist on free 
software: it gives users the freedom to control their own computers&mdash;with 
proprietary software, the computer does what the software owner wants it to do, 
not what the user wants it to do. Free software also gives users the freedom 
to cooperate with each other, to lead an upright life. These reasons apply to 
schools as they do to everyone. The purpose of this article is to state 
additional reasons that apply specifically to education."
-msgstr "Er zijn algemeen geldende redenen waarom computergebruikers op vrije 
software zouden moeten aandringen. Het geeft gebruikers de vrijheid hun 
computer op eigen manier te gebruiken -- met private software doet de computer 
wat de eigenaar van de software wil dat hij doet en niet wat jij wil. Vrije 
software geeft ook de mogelijkheid om met elkaar samen te werken en een 
fatsoenlijk leven te leiden. Deze redenen gelden ook voor scholen net als bij 
ieder ander."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Educational activities (including schools) have a <a 
href=\"/education/education.html\">duty to teach only free software.</a> Here 
are the reasons."
-msgstr "Onderwijsinstellingen hebben een <a 
href=\"/education/education.html\">morele verplichting alleen vrije software te 
gebruiken in hun lessen.</a> Hier de reden waarom."
-
-# | First, free software can save [-the schools money. Even in the richest
-# | countries,-] schools [-are short of-] money. Free software gives schools,
-# | like other users, the freedom to copy and redistribute the software, so
-# | the school system can make copies for all the computers they have. In poor
-# | countries, this can help close the digital divide.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "First, free software can save the schools money. Even in the richest "
-#| "countries, schools are short of money. Free software gives schools, like "
-#| "other users, the freedom to copy and redistribute the software, so the "
-#| "school system can make copies for all the computers they have. In poor "
-#| "countries, this can help close the digital divide."
-msgid "First, free software can save schools money. Free software gives 
schools, like other users, the freedom to copy and redistribute the software, 
so the school system can make copies for all the computers they have. In poor 
countries, this can help close the digital divide."
-msgstr "Allereerst kan vrije software de scholen geld besparen. Zelfs in de 
rijkste landen is het budget van scholen meestal beperkt. Vrije software 
verleent scholen, net als andere gebruikers, het recht om de software te 
kopi&euml;ren en verspreiden zodat de school kopi&euml;en kan aanmaken voor 
alle computers op school. In arme landen kan dit helpen om de digitale kloof te 
overbruggen."
-
-# | This obvious reason, while [-important,-] {+important in practical
-# | terms,+} is rather shallow. And proprietary software developers can
-# | eliminate this [-disadvantage-] {+reason+} by donating copies to the
-# | schools. [-(Watch out!--a-] {+(Warning: a+} school that accepts [-this-]
-# | {+such an+} offer may have to pay for [-future upgrades.)-] {+upgrades
-# | later.)+} So let's look at the deeper reasons.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "This obvious reason, while important, is rather shallow. And proprietary "
-#| "software developers can eliminate this disadvantage by donating copies to "
-#| "the schools. (Watch out!--a school that accepts this offer may have to "
-#| "pay for future upgrades.) So let's look at the deeper reasons."
-msgid "This obvious reason, while important in practical terms, is rather 
shallow. And proprietary software developers can eliminate this reason by 
donating copies to the schools. (Warning: a school that accepts such an offer 
may have to pay for upgrades later.) So let's look at the deeper reasons."
-msgstr "Deze in het oog springende reden, hoewel belangrijk, is nogal 
oppervlakkig. En private software-ontwikkelaars kunnen dit teniet doen door 
zelf kopi&euml;en weg te geven aan scholen (let op! -- een school die hierop 
ingaat zou later wel eens voor upgrades moeten gaan betalen). Laten we daarom 
eens wat dieper graven."
-
-# | [-School should-]{+Schools have a social mission: to+} teach students
-# | [-ways-] {+to be citizens+} of [-life that will benefit society as-] a
-# | [-whole.-] {+strong, capable, independent, cooperating and free society.+}
-# | They should promote the use of free software just as they promote
-# | recycling. If schools teach students free software, then the students
-# | will {+tend to+} use free software after they graduate. This will help
-# | society as a whole escape from being dominated (and gouged) by
-# | megacorporations. [-Those corporations offer free samples to schools for
-# | the same reason tobacco companies distribute free cigarettes: to get
-# | children addicted <a name=\"top1\" href=\"#1\">(1)</a>. They will not
-# | give discounts to these students once they grow up and graduate.-]
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "School should teach students ways of life that will benefit society as a "
-#| "whole. They should promote the use of free software just as they promote "
-#| "recycling. If schools teach students free software, then the students "
-#| "will use free software after they graduate. This will help society as a "
-#| "whole escape from being dominated (and gouged) by megacorporations. "
-#| "Those corporations offer free samples to schools for the same reason "
-#| "tobacco companies distribute free cigarettes: to get children addicted <a "
-#| "name=\"top1\" href=\"#1\">(1)</a>. They will not give discounts to these "
-#| "students once they grow up and graduate."
-msgid "Schools have a social mission: to teach students to be citizens of a 
strong, capable, independent, cooperating and free society. They should 
promote the use of free software just as they promote recycling. If schools 
teach students free software, then the students will tend to use free software 
after they graduate. This will help society as a whole escape from being 
dominated (and gouged) by megacorporations."
-msgstr "Op school moet men leerlingen aanleren een leven te leiden wat de 
gemeenschap ten goede komt. Ze zouden het gebruik van vrije software moeten 
stimuleren net zoals ze recycling stimuleren. Wanneer scholen zouden lesgeven 
met vrije software dan zullen de leerlingen deze vrije software ook willen 
gebruiken nadat ze afstuderen. Dit zal de gemeenschap in zijn algemeenheid 
helpen om af te komen van de overheersing (en oplichting) van mega-bedrijven."
-
-# | [-School should teach students ways of life that will benefit society as a
-# | whole. They should promote the use of free software just as they promote
-# | recycling. If-]{+What+} schools {+should refuse to do is+} teach
-# | [-students free software, then the students will use free software after
-# | they graduate. This will help society as a whole escape from being
-# | dominated (and gouged) by megacorporations.-] {+dependence.+} Those
-# | corporations offer free samples to schools for the same reason tobacco
-# | companies distribute free [-cigarettes:-] {+cigarettes to minors:+} to get
-# | children addicted <a [-name=\"top1\" href=\"#1\">(1)</a>.-]
-# | {+href=\"#note1\">(1)</a>.+} They will not give discounts to these
-# | students once [-they grow-] {+they've grown+} up and graduate{+d+}.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "School should teach students ways of life that will benefit society as a "
-#| "whole. They should promote the use of free software just as they promote "
-#| "recycling. If schools teach students free software, then the students "
-#| "will use free software after they graduate. This will help society as a "
-#| "whole escape from being dominated (and gouged) by megacorporations. "
-#| "Those corporations offer free samples to schools for the same reason "
-#| "tobacco companies distribute free cigarettes: to get children addicted <a "
-#| "name=\"top1\" href=\"#1\">(1)</a>. They will not give discounts to these "
-#| "students once they grow up and graduate."
-msgid "What schools should refuse to do is teach dependence. Those 
corporations offer free samples to schools for the same reason tobacco 
companies distribute free cigarettes to minors: to get children addicted <a 
href=\"#note1\">(1)</a>. They will not give discounts to these students once 
they've grown up and graduated."
-msgstr "Scholen zouden geen afhankelijkheid moeten onderwijzen. Dit soort 
bedrijven bieden gratis exemplaren aan aan scholen om dezelfde reden dat 
tabaksbedrijven gratis sigaretten uitdelen: om kinderen verslaafd te maken <a 
href=\"#note1\">(1)</a>. Ze zullen diezelfde studenten na hun afstuderen geen 
korting meer geven."
-
-# | Free software permits students to learn how software works. [-When
-# | students reach-] {+Some students, on reaching+} their teens, [-some of
-# | them-] want to learn everything there is to know about their computer
-# | [-system-] and its software. [-That is-] {+They are intensely curious to
-# | read+} the [-age when people who will be good programmers should learn
-# | it.-] {+source code of the programs that they use every day.+} To learn
-# | to write [-software well,-] {+good code,+} students need to read [-a lot-]
-# | {+lots+} of code and write [-a lot-] {+lots+} of code. They need to read
-# | and understand real programs that people really use. [-They will be
-# | intensely curious to read the source code of the programs that they use
-# | every day.-] {+Only free software permits this.+}
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Free software permits students to learn how software works. When "
-#| "students reach their teens, some of them want to learn everything there "
-#| "is to know about their computer system and its software. That is the age "
-#| "when people who will be good programmers should learn it. To learn to "
-#| "write software well, students need to read a lot of code and write a lot "
-#| "of code. They need to read and understand real programs that people "
-#| "really use. They will be intensely curious to read the source code of "
-#| "the programs that they use every day."
-msgid "Free software permits students to learn how software works. Some 
students, on reaching their teens, want to learn everything there is to know 
about their computer and its software. They are intensely curious to read the 
source code of the programs that they use every day. To learn to write good 
code, students need to read lots of code and write lots of code. They need to 
read and understand real programs that people really use. Only free software 
permits this."
-msgstr "Met vrije software kunnen studenten bestuderen hoe software in elkaar 
zit. Sommige studenten, eenmaal in hun tienerjaren, willen alles weten over 
hun computersysteem en de software daarop. Dat is de leeftijd waarop goeie 
programmeurs het moeten leren. Om goede software te kunnen maken moeten 
studenten een hoop code kunnen lezen en maken. Ze moeten programma's kunnen 
bestuderen die gebruikt worden door echte gebruikers in de echte wereld. Ze 
zullen erg nieuwsgierig zijn naar de broncode van de programma's die ze elke 
dag gebruiken."
-
-# | Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says,
-# | [-\"The-] {+&ldquo;The+} knowledge you want is a [-secret--learning-]
-# | {+secret&mdash;learning+} is [-forbidden!\"-] {+forbidden!&rdquo;+} Free
-# | software encourages everyone to learn. The free software community rejects
-# | the [-\"priesthood-] {+&ldquo;priesthood+} of [-technology\",-]
-# | {+technology&rdquo;,+} which keeps the general public in ignorance of how
-# | technology works; we encourage students of any age and situation to read
-# | the source code and learn as much as they want to know. Schools that use
-# | free software will enable gifted programming students to advance.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says, \"The "
-#| "knowledge you want is a secret--learning is forbidden!\" Free software "
-#| "encourages everyone to learn. The free software community rejects the "
-#| "\"priesthood of technology\", which keeps the general public in ignorance "
-#| "of how technology works; we encourage students of any age and situation "
-#| "to read the source code and learn as much as they want to know. Schools "
-#| "that use free software will enable gifted programming students to advance."
-msgid "Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says, 
&ldquo;The knowledge you want is a secret&mdash;learning is forbidden!&rdquo; 
Free software encourages everyone to learn. The free software community rejects 
the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;, which keeps the general public in 
ignorance of how technology works; we encourage students of any age and 
situation to read the source code and learn as much as they want to know. 
Schools that use free software will enable gifted programming students to 
advance."
-msgstr "Private software stilt hun honger naar kennis niet: het zegt, 
&ldquo;De kennis die jij wilt is geheim -- het leren ervan is verboden!&rdquo;. 
Vrije software moedigt iedereen aan te leren. De vrije software gemeenschap 
wijst het &ldquo;technologische priesterschap&rdquo;, die de meeste mensen dom 
houdt over hoe technologie eigenlijk werkt, af; we moedigen alle studenten, van 
welke leeftijd dan ook, aan om de broncode te lezen en zoveel te leren als ze 
zelf willen. Scholen die vrije software gebruiken zullen programmeertalent 
verder helpen."
-
-# | The [-next-] {+deepest+} reason for using free software in schools is [-on
-# | an even deeper level.-] {+for moral education.+} We expect schools to
-# | teach students basic facts[-,-] and useful skills, but that is not their
-# | whole job. The most fundamental [-mission-] {+job+} of schools is to teach
-# | [-people to be-] good [-citizens and good neighbors--to cooperate with
-# | others who need their help.-] {+citizenship, which includes the habit of
-# | helping others.+} In the area of [-computers,-] {+computing,+} this means
-# | teaching [-them-] {+people+} to share software. [-Elementary schools,
-# | above all,-] {+Schools, starting from nursery school,+} should tell their
-# | pupils, [-\"If-] {+&ldquo;If+} you bring software to school, you must
-# | share it with the other [-children.\" Of course, the school-] {+students.
-# | And you+} must [-practice what it preaches: all-] {+show+} the [-software
-# | installed by-] {+source code to+} the [-school should be available for
-# | students-] {+class, in case someone wants+} to [-copy, take home, and
-# | redistribute further.-] {+learn.&rdquo;+}
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The next reason for using free software in schools is on an even deeper "
-#| "level. We expect schools to teach students basic facts, and useful "
-#| "skills, but that is not their whole job. The most fundamental mission of "
-#| "schools is to teach people to be good citizens and good neighbors--to "
-#| "cooperate with others who need their help. In the area of computers, this "
-#| "means teaching them to share software. Elementary schools, above all, "
-#| "should tell their pupils, \"If you bring software to school, you must "
-#| "share it with the other children.\" Of course, the school must practice "
-#| "what it preaches: all the software installed by the school should be "
-#| "available for students to copy, take home, and redistribute further."
-msgid "The deepest reason for using free software in schools is for moral 
education. We expect schools to teach students basic facts and useful skills, 
but that is not their whole job. The most fundamental job of schools is to 
teach good citizenship, which includes the habit of helping others. In the area 
of computing, this means teaching people to share software. Schools, starting 
from nursery school, should tell their pupils, &ldquo;If you bring software to 
school, you must share it with the other students. And you must show the 
source code to the class, in case someone wants to learn.&rdquo;"
-msgstr "De volgende reden voor het gebruik van vrije software in scholen is 
nog fundamenteler. We verwachten dat scholen basisvaardigheden en -kennis 
overdragen maar dat is niet alles. De meest fundamentele missie van scholen is 
om mensen op te leiden tot goede burgers en goede buren -- die samenwerken met 
anderen die hun hulp nodig hebben. Op computergebied betekent het ze te leren 
om software te delen. Vooral basisscholen moeten hun leerlingen duidelijk 
maken, &ldquo;Als je software mee naar school neemt, moet je dit delen met 
andere kinderen&rdquo;. Uiteraard moet de school het goede voorbeeld geven: de 
software op school zou beschikbaar moeten zijn voor alle leerlingen om te 
kopi&euml;ren, mee naar huis te nemen en verder te verspreiden."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Of course, the school must practice what it preaches: all the software 
installed by the school should be available for students to copy, take home, 
and redistribute further."
-msgstr "Natuurlijk moet een school zijn eigen regels naleven: alle op school 
ge&iuml;installeerde software zou ter beschikking moeten staan van de studenten 
om te kunnen kopi&euml;ren, naar huis mee te nemen of verder te distribueren."
-
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Teaching the students to use free software, and to participate in the "
-#| "free software community, is a hands-on civics lesson. It also teaches "
-#| "students the role model of public service rather than that of tycoons. "
-#| "All levels of school should use free software."
-msgid "Teaching the students to use free software, and to participate in the 
free software community, is a hands-on civics lesson. It also teaches students 
the role model of public service rather than that of tycoons. All levels of 
school should use free software."
-msgstr "Studenten leren vrije software te gebruiken en deel te nemen aan de 
vrije software gemeenschap is een praktische les in goed burgerschap. Het toont 
ze ook het rolmodel van publieke dienstverlening in plaats van dat van de 
tycoon. Het hele schoolsysteem zou vrije software moeten gebruiken."
-
-# | <cite><a [-name=\"1\" href=\"#top1\">(1)</a>. RJ-] {+id=\"note1\"></a>RJ+}
-# | Reynolds [-tobacco company-] {+Tobacco Company+} was fined $15m in 2002
-# | for handing out free samples of cigarettes at events attended by children.
-# | See <a
-# | 
href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm\";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.
-# | </cite>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are general reasons why all computer users should insist on free "
+"software: it gives users the freedom to control their own computers&mdash;"
+"with proprietary software, the computer does what the software owner wants "
+"it to do, not what the user wants it to do. Free software also gives users "
+"the freedom to cooperate with each other, to lead an upright life. These "
+"reasons apply to schools as they do to everyone. The purpose of this "
+"article is to state additional reasons that apply specifically to education."
+msgstr ""
+"Er zijn algemeen geldende redenen waarom computergebruikers op vrije "
+"software zouden moeten aandringen. Het geeft gebruikers de vrijheid hun "
+"computer op eigen manier te gebruiken -- met private software doet de "
+"computer wat de eigenaar van de software wil dat hij doet en niet wat jij "
+"wil. Vrije software geeft ook de mogelijkheid om met elkaar samen te werken "
+"en een fatsoenlijk leven te leiden. Deze redenen gelden ook voor scholen net "
+"als bij ieder ander."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Educational activities (including schools) have a <a href=\"/education/"
+"education.html\">duty to teach only free software.</a> Here are the reasons."
+msgstr ""
+"Onderwijsinstellingen hebben een <a href=\"/education/education.html"
+"\">morele verplichting alleen vrije software te gebruiken in hun lessen.</a> "
+"Hier de reden waarom."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"First, free software can save schools money. Free software gives schools, "
+"like other users, the freedom to copy and redistribute the software, so the "
+"school system can make copies for all the computers they have. In poor "
+"countries, this can help close the digital divide."
+msgstr ""
+"Allereerst kan vrije software de scholen geld besparen. Zelfs in de rijkste "
+"landen is het budget van scholen meestal beperkt. Vrije software verleent "
+"scholen, net als andere gebruikers, het recht om de software te kopi&euml;"
+"ren en verspreiden zodat de school kopi&euml;en kan aanmaken voor alle "
+"computers op school. In arme landen kan dit helpen om de digitale kloof te "
+"overbruggen."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This obvious reason, while important in practical terms, is rather shallow. "
+"And proprietary software developers can eliminate this reason by donating "
+"copies to the schools. (Warning: a school that accepts such an offer may "
+"have to pay for upgrades later.) So let's look at the deeper reasons."
+msgstr ""
+"Deze in het oog springende reden, hoewel belangrijk, is nogal oppervlakkig. "
+"En private software-ontwikkelaars kunnen dit teniet doen door zelf kopi&euml;"
+"en weg te geven aan scholen (let op! -- een school die hierop ingaat zou "
+"later wel eens voor upgrades moeten gaan betalen). Laten we daarom eens wat "
+"dieper graven."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Schools have a social mission: to teach students to be citizens of a strong, "
+"capable, independent, cooperating and free society. They should promote the "
+"use of free software just as they promote recycling. If schools teach "
+"students free software, then the students will tend to use free software "
+"after they graduate. This will help society as a whole escape from being "
+"dominated (and gouged) by megacorporations."
+msgstr ""
+"Op school moet men leerlingen aanleren een leven te leiden wat de "
+"gemeenschap ten goede komt. Ze zouden het gebruik van vrije software moeten "
+"stimuleren net zoals ze recycling stimuleren. Wanneer scholen zouden "
+"lesgeven met vrije software dan zullen de leerlingen deze vrije software ook "
+"willen gebruiken nadat ze afstuderen. Dit zal de gemeenschap in zijn "
+"algemeenheid helpen om af te komen van de overheersing (en oplichting) van "
+"mega-bedrijven."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What schools should refuse to do is teach dependence. Those corporations "
+"offer free samples to schools for the same reason tobacco companies "
+"distribute free cigarettes to minors: to get children addicted <a href="
+"\"#note1\">(1)</a>. They will not give discounts to these students once "
+"they've grown up and graduated."
+msgstr ""
+"Scholen zouden geen afhankelijkheid moeten onderwijzen. Dit soort bedrijven "
+"bieden gratis exemplaren aan aan scholen om dezelfde reden dat "
+"tabaksbedrijven gratis sigaretten uitdelen: om kinderen verslaafd te maken "
+"<a href=\"#note1\">(1)</a>. Ze zullen diezelfde studenten na hun afstuderen "
+"geen korting meer geven."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free software permits students to learn how software works. Some students, "
+"on reaching their teens, want to learn everything there is to know about "
+"their computer and its software. They are intensely curious to read the "
+"source code of the programs that they use every day. To learn to write good "
+"code, students need to read lots of code and write lots of code. They need "
+"to read and understand real programs that people really use. Only free "
+"software permits this."
+msgstr ""
+"Met vrije software kunnen studenten bestuderen hoe software in elkaar zit. "
+"Sommige studenten, eenmaal in hun tienerjaren, willen alles weten over hun "
+"computersysteem en de software daarop. Dat is de leeftijd waarop goeie "
+"programmeurs het moeten leren. Om goede software te kunnen maken moeten "
+"studenten een hoop code kunnen lezen en maken. Ze moeten programma's kunnen "
+"bestuderen die gebruikt worden door echte gebruikers in de echte wereld. Ze "
+"zullen erg nieuwsgierig zijn naar de broncode van de programma's die ze elke "
+"dag gebruiken."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says, &ldquo;The "
+"knowledge you want is a secret&mdash;learning is forbidden!&rdquo; Free "
+"software encourages everyone to learn. The free software community rejects "
+"the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;, which keeps the general public "
+"in ignorance of how technology works; we encourage students of any age and "
+"situation to read the source code and learn as much as they want to know. "
+"Schools that use free software will enable gifted programming students to "
+"advance."
+msgstr ""
+"Private software stilt hun honger naar kennis niet: het zegt, &ldquo;De "
+"kennis die jij wilt is geheim -- het leren ervan is verboden!&rdquo;. Vrije "
+"software moedigt iedereen aan te leren. De vrije software gemeenschap wijst "
+"het &ldquo;technologische priesterschap&rdquo;, die de meeste mensen dom "
+"houdt over hoe technologie eigenlijk werkt, af; we moedigen alle studenten, "
+"van welke leeftijd dan ook, aan om de broncode te lezen en zoveel te leren "
+"als ze zelf willen. Scholen die vrije software gebruiken zullen "
+"programmeertalent verder helpen."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The deepest reason for using free software in schools is for moral "
+"education. We expect schools to teach students basic facts and useful "
+"skills, but that is not their whole job. The most fundamental job of schools "
+"is to teach good citizenship, which includes the habit of helping others. In "
+"the area of computing, this means teaching people to share software. "
+"Schools, starting from nursery school, should tell their pupils, &ldquo;If "
+"you bring software to school, you must share it with the other students. "
+"And you must show the source code to the class, in case someone wants to "
+"learn.&rdquo;"
+msgstr ""
+"De volgende reden voor het gebruik van vrije software in scholen is nog "
+"fundamenteler. We verwachten dat scholen basisvaardigheden en -kennis "
+"overdragen maar dat is niet alles. De meest fundamentele missie van scholen "
+"is om mensen op te leiden tot goede burgers en goede buren -- die "
+"samenwerken met anderen die hun hulp nodig hebben. Op computergebied "
+"betekent het ze te leren om software te delen. Vooral basisscholen moeten "
+"hun leerlingen duidelijk maken, &ldquo;Als je software mee naar school "
+"neemt, moet je dit delen met andere kinderen&rdquo;. Uiteraard moet de "
+"school het goede voorbeeld geven: de software op school zou beschikbaar "
+"moeten zijn voor alle leerlingen om te kopi&euml;ren, mee naar huis te nemen "
+"en verder te verspreiden."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Of course, the school must practice what it preaches: all the software "
+"installed by the school should be available for students to copy, take home, "
+"and redistribute further."
+msgstr ""
+"Natuurlijk moet een school zijn eigen regels naleven: alle op school ge&iuml;"
+"installeerde software zou ter beschikking moeten staan van de studenten om "
+"te kunnen kopi&euml;ren, naar huis mee te nemen of verder te distribueren."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Teaching the students to use free software, and to participate in the free "
+"software community, is a hands-on civics lesson. It also teaches students "
+"the role model of public service rather than that of tycoons. All levels of "
+"school should use free software."
+msgstr ""
+"Studenten leren vrije software te gebruiken en deel te nemen aan de vrije "
+"software gemeenschap is een praktische les in goed burgerschap. Het toont ze "
+"ook het rolmodel van publieke dienstverlening in plaats van dat van de "
+"tycoon. Het hele schoolsysteem zou vrije software moeten gebruiken."
+
 #. type: Content of: <ol><li>
-#| msgid ""
-#| "<cite><a name=\"1\" href=\"#top1\">(1)</a>. RJ Reynolds tobacco company "
-#| "was fined $15m in 2002 for handing out free samples of cigarettes at "
-#| "events attended by children. See <a href=\"http://www.bbc.co.uk/";
-#| "worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm\">http://www.";
-#| "bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</"
-#| "a>. </cite>"
-msgid "<cite><a id=\"note1\"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was fined $15m in 
2002 for handing out free samples of cigarettes at events attended by children. 
 See <a 
href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm\";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.
 </cite>"
-msgstr "<cite><a id=\"note1\" ></a>. RJ Reynolds, de tabaksfabrikant kreeg een 
boete van $15 miljoen in 2002 voor het gratis verstrekken van sigaretten bij 
evenementen waar kinderen kwamen. Zie ook <a 
href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm\";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.
 </cite>"
+msgid ""
+"<cite><a id=\"note1\"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was fined $15m in 2002 "
+"for handing out free samples of cigarettes at events attended by children. "
+"See <a href=\"http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/";
+"tobaccotrial/usa.htm\">http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/";
+"health/tobaccotrial/usa.htm</a>. </cite>"
+msgstr ""
+"<cite><a id=\"note1\" ></a>. RJ Reynolds, de tabaksfabrikant kreeg een boete "
+"van $15 miljoen in 2002 voor het gratis verstrekken van sigaretten bij "
+"evenementen waar kinderen kwamen. Zie ook <a href=\"http://www.bbc.co.uk/";
+"worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm\">http://www.bbc.";
+"co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>. </"
+"cite>"
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -308,34 +263,49 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Er zijn ook nog <a 
href=\"/contact/\">andere manieren om in contact te komen</a> met de FSF."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Er zijn ook nog <a href=\"/contact/\">andere "
+"manieren om in contact te komen</a> met de FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
-# | Please send broken links and other corrections or suggestions to <a
-# | [-href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.-]
-# | {+href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.+}
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#| "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of 
suggesties) te sturen aan: <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of "
+"suggesties) te sturen aan: <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Zie <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> 
voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Zie <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations "
+"README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit "
+"artikel."
 
-# | Copyright [-2003-] {+&copy; 2003, 2009+} Richard Stallman
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid "Copyright 2003 Richard Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman"
 msgstr "Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Deze pagina valt onder de <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States Licentie</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Deze pagina valt onder de <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.";
+"org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 "
+"United States Licentie</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -347,4 +317,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Bijgewerkt:"
-

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.nl.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- gnu/po/gnu-linux-faq.nl.po 21 Jun 2012 20:47:47 -0000   1.4
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.nl.po 22 Jun 2012 00:26:47 -0000   1.5
@@ -17,999 +17,2768 @@
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "GNU/Linux FAQ - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr "GNU/Linux Veelgestelde Vragen - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)"
+msgstr ""
+"GNU/Linux Veelgestelde Vragen - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "GNU/Linux FAQ by Richard Stallman"
 msgstr "GNU/Linux Veelgestelde Vragen door Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
-msgid "To learn more about this issue, you can also read our page on <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a>, our page on <a 
href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a> and our page on <a 
href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never Heard 
of GNU</a>."
-msgstr "Om meer over dit onderwerp te weten te komen kun je ook <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.nl.html\">Linux en het GNU Project</a> lezen, of ons 
artikel <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.nl.html\">Waarom GNU/Linux?</a> en ons 
artikel over <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Gebruikers 
Die Nog Nooit van GNU Hebben Gehoord</a>."
+msgid ""
+"To learn more about this issue, you can also read our page on <a href=\"/gnu/"
+"linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a>, our page on <a href=\"/"
+"gnu/why-gnu-linux.html\">Why GNU/Linux?</a> and our page on <a href=\"/gnu/"
+"gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never Heard of GNU</"
+"a>."
+msgstr ""
+"Om meer over dit onderwerp te weten te komen kun je ook <a href=\"/gnu/linux-"
+"and-gnu.nl.html\">Linux en het GNU Project</a> lezen, of ons artikel <a href="
+"\"/gnu/why-gnu-linux.nl.html\">Waarom GNU/Linux?</a> en ons artikel over <a "
+"href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Gebruikers Die Nog Nooit "
+"van GNU Hebben Gehoord</a>."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a 
system that many others call just &ldquo;Linux&rdquo;, they ask many questions. 
 Here are common questions, and our answers."
-msgstr "Wanneer mensen merken dat we adviseren om het systeem, dat men meestal 
aanduidt met &ldquo;Linux&rdquo;, GNU/Linux te noemen komen er veel vragen los. 
Hier een aantal van die vragen en onze antwoorden daarop."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Why do you call it GNU/Linux and not 
Linux?</a>"
-msgstr "<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Waarom noem je het GNU/Linux en geen 
Linux?</a>"
+msgid ""
+"When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a system "
+"that many others call just &ldquo;Linux&rdquo;, they ask many questions. "
+"Here are common questions, and our answers."
+msgstr ""
+"Wanneer mensen merken dat we adviseren om het systeem, dat men meestal "
+"aanduidt met &ldquo;Linux&rdquo;, GNU/Linux te noemen komen er veel vragen "
+"los. Hier een aantal van die vragen en onze antwoorden daarop."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Why do you call it GNU/Linux and not Linux?</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#why\" id=\"TOCwhy\">Waarom noem je het GNU/Linux en geen Linux?</"
+"a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Why is the name important?</a>"
-msgstr "<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Waarom is de naam 
belangrijk?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">How did it come about that 
most people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">Hoe kom het dat de meeste 
mensen het &ldquo;Linux&rdquo; noemen?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Should we always say 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Moeten we altijd 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; zeggen in plaats van &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Would Linux have achieved 
the same success if there had been no GNU?</a>"
-msgstr "<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Zou Linux net zo'n groot 
succes zijn geweest zonder GNU?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Wouldn't it be better for the 
community if you did not divide people with this request?</a>"
-msgstr "<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Zou het niet beter zijn voor de 
eenheid binnen de gemeenschap wanneer je dit laat rusten?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Doesn't the GNU project 
support an individual's free speech rights to call the system by any name that 
individual chooses?</a>"
-msgstr "<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Is het GNU project tegen 
vrijheid van meningsuiting met het bijbehorende recht het systeem welke naam 
dan ook te geven?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Since everyone knows 
the role of GNU in developing the system, doesn't the &ldquo;GNU/&rdquo; in the 
name go without saying?</a>"
-msgstr "<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Iedereen kent toch 
de rol van GNU in de ontwikkeling van dit systeem, spreekt het 
&ldquo;GNU/&rdquo; dan niet vanzelf?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Since I know the 
role of GNU in this system, why does it matter what name I use?</a>"
-msgstr "<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Ik ken de rol van 
GNU in dit systeem, wat maakt het dan nog uit welke naam ik gebruik?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Isn't shortening 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like shortening 
&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Is het inkorten van 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; naar &ldquo;Linux&rdquo; niet hetzelfde als het 
inkorten van &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; naar &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Isn't GNU a collection of 
programming tools that were included in Linux?</a>"
-msgstr "<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Is GNU niet een verzameling 
programmeerhulpmiddelen die in Linux zijn ondergebracht?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">What is the difference 
between an operating system and a kernel?</a>"
-msgstr "<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">Wat is het verschil 
tussen een besturingssysteem en een kernel?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">The kernel of a system is like the 
foundation of a house. How can a house be almost complete when it doesn't have 
a foundation?</a>"
-msgstr "<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">De kernel van een besturingssysteem 
is als de fundering van je huis. Hoe kan een huis af zijn wanneer het geen 
fundering heeft?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Isn't the kernel the brain of the 
system?</a>"
-msgstr "<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Is de kernel niet het brein van het 
systeem?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Isn't writing the kernel 
most of the work in an operating system?</a>"
-msgstr "<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Is het schrijven van de 
kernel niet het meeste werk bij het maken van een bestruingssysteem?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">We're calling the whole 
system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an operating system 
after a kernel?</a>"
-msgstr "<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">We vernoemen het hele 
systeem naar de kernel, Linux. Is het niet gebruikelijk om het systeem naar de 
kernel te vernoemen?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">The problem with 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How about recommending a 
shorter name?</a>"
-msgstr "<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">Het probleem met 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; is dat het te lang is. Heb je niet iets korters?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Since Linux is a secondary 
contribution, would it be false to the facts to call the system simply 
&ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Omdat Linux slechts een 
bijdrage is aan het besturingssysteem, zouden we het niet beter 
&ldquo;GNU&rdquo; kunnen noemen?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">I would have to pay a 
fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and that would also 
apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; 
without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee?</a>"
-msgstr "<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">Ik moet rechten 
afdragen wanneer ik &ldquo;Linux&rdquo; gebruik in de naam van een product en 
dat geldt ook wanneer ik &ldquo;GNU/Linux&rdquo; gebruik. Kan ik alleen 
&ldquo;GNU&rdquo; gebruiken zonder &ldquo;Linux&rdquo; om zo geld te 
besparen?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Many other projects contributed to the 
system as it is today; it includes TeX, X11, Apache, Perl, and many more 
programs. Don't your arguments imply we have to give them credit too? (But 
that would lead to a name so long it is absurd.)</a>"
-msgstr "<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Veel andere projecten hebben ook 
bijgedragen, zoals TeX, X11, Apache, Perl, en vele anderen. Betekent jouw 
pleidooi niet dat we hen ook moeten erkennen via de naamgeving? (Wat zou leiden 
tot absurd lange namen)</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Many other projects contributed to 
the system as it is today, but they don't insist on calling it XYZ/Linux. Why 
should we treat GNU specially?</a>"
-msgstr "<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Vele andere projecten hebben 
bijgedragen aan het systeem zoals het nu is, maar die staan er niet op dat het 
systeem XYZ/Linux genoemd wordt. Waarom zouden we een uitzondering maken voor 
GNU?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU is a small fraction of the 
system nowadays, so why should we mention it?</a>"
-msgstr "<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU is tegenwoordig slechts 
een klein onderdeel van het systeem dus waarom zouden we het vermelden?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Many companies 
contributed to the system as it is today; doesn't that mean we ought to call it 
GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>"
-msgstr "<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Veel bedrijven 
hebben bijgedragen aan het systeem zoals het nu is; betekent dat niet dat we 
het GNU/Redhat/Novell/Linux moeten noemen?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Why do you write 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Waarom spel je het 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; in plaats van &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Waarom 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; en niet &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">My distro is called 
&ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really Linux?</a>"
-msgstr "<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">Mijn distributie heet 
&ldquo;Foobar Linux&rdquo;; bewijst dat niet dat het eigenlijk Linux is?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">My distro's official 
name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the distro anything 
but &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">De offici&euml;le 
naam van mijn distributie is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; is het niet fout om de 
distributie een andere naam te geven?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Wouldn't it be more 
effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to call their 
distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking individuals?</a>"
-msgstr "<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Zou het niet handiger zijn 
om bedrijven als Mandrake, Red Hat en IBM te vragen hun distributies 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen in plaats van individuen?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Wouldn't it be better to reserve 
the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for distributions that are purely free 
software? After all, that is the ideal of GNU.</a>"
-msgstr "<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Zou het niet beter zijn om de 
naam &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te gebruiken voor distributies die alleen uit 
vrije software bestaan? Dat is tenslotte het ideaal van GNU.</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whycare\" id=\"TOCwhycare\">Waarom is de naam belangrijk?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Why not make a GNU distribution 
of Linux (sic) and call that GNU/Linux?</a>"
-msgstr "<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Waarom maak je geen GNU 
distributie van Linux (sic) en noem je dat GNU/Linux?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">How did it come about that most "
+"people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#howerror\" id=\"TOChowerror\">Hoe kom het dat de meeste mensen "
+"het &ldquo;Linux&rdquo; noemen?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Should we always say &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#always\" id=\"TOCalways\">Moeten we altijd &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; zeggen in plaats van &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Would Linux have achieved the "
+"same success if there had been no GNU?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#linuxalone\" id=\"TOClinuxalone\">Zou Linux net zo'n groot succes "
+"zijn geweest zonder GNU?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Wouldn't it be better for the community "
+"if you did not divide people with this request?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#divide\" id=\"TOCdivide\">Zou het niet beter zijn voor de eenheid "
+"binnen de gemeenschap wanneer je dit laat rusten?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Doesn't the GNU project support "
+"an individual's free speech rights to call the system by any name that "
+"individual chooses?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#freespeech\" id=\"TOCfreespeech\">Is het GNU project tegen "
+"vrijheid van meningsuiting met het bijbehorende recht het systeem welke naam "
+"dan ook te geven?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Since everyone knows the "
+"role of GNU in developing the system, doesn't the &ldquo;GNU/&rdquo; in the "
+"name go without saying?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#everyoneknows\" id=\"TOCeveryoneknows\">Iedereen kent toch de rol "
+"van GNU in de ontwikkeling van dit systeem, spreekt het &ldquo;GNU/&rdquo; "
+"dan niet vanzelf?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Since I know the role "
+"of GNU in this system, why does it matter what name I use?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#everyoneknows2\" id=\"TOCeveryoneknows2\">Ik ken de rol van GNU "
+"in dit systeem, wat maakt het dan nog uit welke naam ik gebruik?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Isn't shortening &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like shortening &ldquo;Microsoft "
+"Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#windows\" id=\"TOCwindows\">Is het inkorten van &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; naar &ldquo;Linux&rdquo; niet hetzelfde als het inkorten van "
+"&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; naar &ldquo;Windows&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Isn't GNU a collection of programming "
+"tools that were included in Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#tools\" id=\"TOCtools\">Is GNU niet een verzameling "
+"programmeerhulpmiddelen die in Linux zijn ondergebracht?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">What is the difference between "
+"an operating system and a kernel?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">Wat is het verschil tussen een "
+"besturingssysteem en een kernel?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">The kernel of a system is like the "
+"foundation of a house. How can a house be almost complete when it doesn't "
+"have a foundation?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">De kernel van een besturingssysteem is "
+"als de fundering van je huis. Hoe kan een huis af zijn wanneer het geen "
+"fundering heeft?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Isn't the kernel the brain of the system?"
+"</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Is de kernel niet het brein van het "
+"systeem?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Isn't writing the kernel most "
+"of the work in an operating system?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Is het schrijven van de kernel "
+"niet het meeste werk bij het maken van een bestruingssysteem?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">We're calling the whole "
+"system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an operating system "
+"after a kernel?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#afterkernel\" id=\"TOCafterkernel\">We vernoemen het hele systeem "
+"naar de kernel, Linux. Is het niet gebruikelijk om het systeem naar de "
+"kernel te vernoemen?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is "
+"that it is too long. How about recommending a shorter name?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#long\" id=\"TOClong\">Het probleem met &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is "
+"dat het te lang is. Heb je niet iets korters?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Since Linux is a secondary "
+"contribution, would it be false to the facts to call the system simply "
+"&ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#justgnu\" id=\"TOCjustgnu\">Omdat Linux slechts een bijdrage is "
+"aan het besturingssysteem, zouden we het niet beter &ldquo;GNU&rdquo; kunnen "
+"noemen?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">I would have to pay a fee "
+"if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and that would also "
+"apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it wrong if I use &ldquo;"
+"GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#trademarkfee\" id=\"TOCtrademarkfee\">Ik moet rechten afdragen "
+"wanneer ik &ldquo;Linux&rdquo; gebruik in de naam van een product en dat "
+"geldt ook wanneer ik &ldquo;GNU/Linux&rdquo; gebruik. Kan ik alleen &ldquo;"
+"GNU&rdquo; gebruiken zonder &ldquo;Linux&rdquo; om zo geld te besparen?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Many other projects contributed to the "
+"system as it is today; it includes TeX, X11, Apache, Perl, and many more "
+"programs. Don't your arguments imply we have to give them credit too? (But "
+"that would lead to a name so long it is absurd.)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#many\" id=\"TOCmany\">Veel andere projecten hebben ook "
+"bijgedragen, zoals TeX, X11, Apache, Perl, en vele anderen. Betekent jouw "
+"pleidooi niet dat we hen ook moeten erkennen via de naamgeving? (Wat zou "
+"leiden tot absurd lange namen)</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Many other projects contributed to the "
+"system as it is today, but they don't insist on calling it XYZ/Linux. Why "
+"should we treat GNU specially?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#others\" id=\"TOCothers\">Vele andere projecten hebben "
+"bijgedragen aan het systeem zoals het nu is, maar die staan er niet op dat "
+"het systeem XYZ/Linux genoemd wordt. Waarom zouden we een uitzondering maken "
+"voor GNU?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU is a small fraction of the "
+"system nowadays, so why should we mention it?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#allsmall\" id=\"TOCallsmall\">GNU is tegenwoordig slechts een "
+"klein onderdeel van het systeem dus waarom zouden we het vermelden?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Many companies "
+"contributed to the system as it is today; doesn't that mean we ought to call "
+"it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#manycompanies\" id=\"TOCmanycompanies\">Veel bedrijven hebben "
+"bijgedragen aan het systeem zoals het nu is; betekent dat niet dat we het "
+"GNU/Redhat/Novell/Linux moeten noemen?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Why do you write &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whyslash\" id=\"TOCwhyslash\">Waarom spel je het &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; in plaats van &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather "
+"than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whyorder\" id=\"TOCwhyorder\">Waarom &ldquo;GNU/Linux&rdquo; en "
+"niet &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">My distro is called &ldquo;"
+"Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#distronames\" id=\"TOCdistronames\">Mijn distributie heet &ldquo;"
+"Foobar Linux&rdquo;; bewijst dat niet dat het eigenlijk Linux is?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">My distro's official name "
+"is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the distro anything "
+"but &ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#distronames1\" id=\"TOCdistronames1\">De offici&euml;le naam van "
+"mijn distributie is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; is het niet fout om de "
+"distributie een andere naam te geven?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Wouldn't it be more effective to "
+"ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to call their distributions "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking individuals?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#companies\" id=\"TOCcompanies\">Zou het niet handiger zijn om "
+"bedrijven als Mandrake, Red Hat en IBM te vragen hun distributies &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; te noemen in plaats van individuen?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Wouldn't it be better to reserve the "
+"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for distributions that are purely free "
+"software? After all, that is the ideal of GNU.</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#reserve\" id=\"TOCreserve\">Zou het niet beter zijn om de naam "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; te gebruiken voor distributies die alleen uit vrije "
+"software bestaan? Dat is tenslotte het ideaal van GNU.</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Why not make a GNU distribution of "
+"Linux (sic) and call that GNU/Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#gnudist\" id=\"TOCgnudist\">Waarom maak je geen GNU distributie "
+"van Linux (sic) en noem je dat GNU/Linux?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Why not just say &ldquo;Linux is "
+"the GNU kernel&rdquo; and release some existing version of GNU/Linux under "
+"the name &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Waarom zeggen we niet gewoon &ldquo;"
+"Linux is de kernel van GNU&rdquo; en brengen we een bestaande versie van GNU/"
+"Linux uit onder de naam &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Did the GNU Project condemn and "
+"oppose use of Linux in the early days?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Was het GNU project tegen Linux in "
+"het begin?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Why did you wait so long before asking "
+"people to use the name GNU/Linux?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Waarom heb je zolang gewacht voordat je "
+"mensen vroeg het systeem GNU/Linux te noemen?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Should the GNU/[name] convention be "
+"applied to all programs that are GPL'ed?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Moeten we de constructie GNU/[naam] "
+"toepassen op alle programma's die onder de GPL vallen?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Since much of GNU comes from Unix, "
+"shouldn't GNU give credit to Unix by using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Zou GNU geen &ldquo;Unix&rdquo; in de naam "
+"moeten hebben omdat veel in GNU van Unix is afgekeken?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Why not just say &ldquo;Linux 
is the GNU kernel&rdquo; and release some existing version of GNU/Linux under 
the name &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#linuxgnu\" id=\"TOClinuxgnu\">Waarom zeggen we niet gewoon 
&ldquo;Linux is de kernel van GNU&rdquo; en brengen we een bestaande versie van 
GNU/Linux uit onder de naam &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Did the GNU Project condemn and 
oppose use of Linux in the early days?</a>"
-msgstr "<a href=\"#condemn\" id=\"TOCcondemn\">Was het GNU project tegen Linux 
in het begin?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Why did you wait so long before asking 
people to use the name GNU/Linux?</a>"
-msgstr "<a href=\"#wait\" id=\"TOCwait\">Waarom heb je zolang gewacht voordat 
je mensen vroeg het systeem GNU/Linux te noemen?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Should the GNU/[name] 
convention be applied to all programs that are GPL'ed?</a>"
-msgstr "<a href=\"#allgpled\" id=\"TOCallgpled\">Moeten we de constructie 
GNU/[naam] toepassen op alle programma's die onder de GPL vallen?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Since much of GNU comes from Unix, 
shouldn't GNU give credit to Unix by using &ldquo;Unix&rdquo; in its name?</a>"
-msgstr "<a href=\"#unix\" id=\"TOCunix\">Zou GNU geen &ldquo;Unix&rdquo; in de 
naam moeten hebben omdat veel in GNU van Unix is afgekeken?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; 
too?</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too?</a>"
 msgstr "<a href=\"#bsd\" id=\"TOCbsd\">Moeten we ook GNU/BSD zeggen?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">If I install the GNU tools on 
Windows, does that mean I am running a GNU/Windows system?</a>"
-msgstr "<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">Wanneer ik de GNU 
hulpmiddelen op Windows installeer, betekent dat dan dat ik een GNU/Windows 
systeem heb?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't Linux be used without 
GNU?</a>"
-msgstr "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Kun je Linux niet zonder 
GNU gebruiken??</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Are there 
complete Linux systems without GNU?</a>"
-msgstr "<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Zijn er 
complete Linux systemen zonder GNU?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Why not call the system 
&ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus Torvalds' role as posterboy 
for our community?</a>"
-msgstr "<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Waarom noemen we het 
systeem niet gewoon &ldquo;Linux&rdquo; en laten we Linus Torvalds het 
&ldquo;gezicht&rdquo; van onze gemeenschap zijn?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Isn't it wrong for us to 
label Linus Torvalds' work as GNU?</a>"
-msgstr "<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Mogen we het werk van 
Linus Torvalds wel als onderdeel zien van GNU?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Does Linus Torvalds 
agree that Linux is just the kernel?</a>"
-msgstr "<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Vind Linus Torvalds ook 
dat Linux alleen de kernel is?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">The battle is already 
lost&mdash;society has made its decision and we can't change it, so why even 
think about it?</a>"
-msgstr "<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">De strijd is al verloren&mdash;de 
maatschappij heeft al gekozen en daar kunnen we niets aan veranderen, waarom 
dan nog al die moeite?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Society has made its decision 
and we can't change it, so what good does it do if I say 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">De maatschappij heeft al 
besloten en dat kunnen we niet veranderen, wat heeft het dan voor nut het 
systeem alsnog &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Wouldn't it be better to call 
the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach people its real origin with a 
ten-minute explanation?</a>"
-msgstr "<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Is het niet beter het systeem 
gewoon &ldquo;Linux&rdquo; te noemen, vergezeld van een verklaring van enkele 
minuten?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Some people laugh at you 
when you ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject yourself to 
this treatment?</a>"
-msgstr "<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Sommige mensen lachen je 
uit wanneer je hen vraagt het systeem GNU/Linux te noemen. Waarom laat je dit 
gebeuren?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Some people condemn you when 
you ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by alienating 
them?</a>"
-msgstr "<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Sommige mensen veroordelen je 
omdat je ze vraagt het systeem GNU/Linux te noemen. Verlies je dan niet doordat 
je die mensen van je vervreemd?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Whatever you contributed, is it 
legitimate to rename the operating system?</a>"
-msgstr "<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Wat je ook hebt bijgedragen, is 
het wel legaal om een besturingssysteem van naam te veranderen?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#force\">Isn't it wrong to force people to call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#force\">Is het niet ontzettend fout om mensen te dwingen 
het systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#whynotsue\">Why not sue people who call the whole system 
&ldquo;Linux&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#whynotsue\">Waarom span je geen rechtszaak aan tegen mensen 
die het systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemen?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Since you objected to the 
original BSD license's advertising requirement to give credit to the University 
of California, isn't it hypocritical to demand credit for the GNU project?</a>"
-msgstr "<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Je had bezwaar tegen de 
originele licentie van BSD die mensen verplichtte de Universiteit van 
Californi&euml; te vermelden. Is het dan niet hypocriet ditzelfde te eisen voor 
het GNU project.?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Shouldn't you put something in 
the GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
-msgstr "<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Zou je niet wat in de GPL 
moeten zetten wat mensen dwingt het systeem &ldquo;GNU&rdquo; te noemen?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Since you failed to put 
something in the GNU GPL to require people to call the system 
&ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you complaining now?</a>"
-msgstr "<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Door geen vermeldingsplicht van 
GNU in de GNU GPL op te nemen heb je dit zelf over je afgeroepen; wat zeur je 
nog?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Wouldn't you be better off 
not contradicting what so many people believe?</a>"
-msgstr "<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Zou het niet makkelijker 
zijn om niet tegen de heersende overtuiging in te gaan?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Since many people call 
it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?</a>"
-msgstr "<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Doordat zoveel mensen 
het &ldquo;Linux&rdquo; noemen maakt het toch niet meer uit?</a>"
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Many people care about what's 
convenient or who's winning, not about arguments of right or wrong. Couldn't 
you get more of their support by a different road?</a>"
-msgstr "<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Veel mensen vinden vooral gemak 
belangrijk of wie er wint, niet wie er gelijk heeft of niet. Kun je niet beter 
op een andere manier hun steun verwerven?</a>"
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why do you call it GNU/Linux and not Linux? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
-msgstr "Waarom noem je het GNU/Linux en niet Linux? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Most operating system distributions based on Linux as kernel are 
basically modified versions of the GNU operating system. We began developing 
GNU in 1984, years before Linus Torvalds started to write his kernel. Our goal 
was to develop a complete free operating system. Of course, we did not develop 
all the parts ourselves&mdash;but we led the way. We developed most of the 
central components, forming the largest single contribution to the whole 
system. The basic vision was ours too."
-msgstr "De meeste distributies van besturingssystemen met Linux als kernel 
zijn over het algemeen varianten op het GNU besturingssysteem. Wij zijn gestart 
met de ontwikkeling van GNU in 1984, jaren eerder dan dat Linus Torvalds 
startte met de ontwikkeling van zijn kernel. Ons doel was het ontwikkelen van 
een compleet vrij besturingssysteem. We hebben natuurlijk niet alle onderdelen 
zelf ontwikkeld&mdash;maar we gaven de richting aan. We ontwikkelden het meeste 
van de centrale onderdelen, de grootste bijdrage aan het systeem. De visie was 
de onze."
+msgid ""
+"<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">If I install the GNU tools on "
+"Windows, does that mean I am running a GNU/Windows system?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#othersys\" id=\"TOCothersys\">Wanneer ik de GNU hulpmiddelen op "
+"Windows installeer, betekent dat dan dat ik een GNU/Windows systeem heb?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't Linux be used without GNU?</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Kun je Linux niet zonder GNU "
+"gebruiken??</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Are there "
+"complete Linux systems without GNU?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\" id=\"TOClinuxsyswithoutgnu\">Zijn er "
+"complete Linux systemen zonder GNU?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Why not call the system &ldquo;"
+"Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus Torvalds' role as posterboy for "
+"our community?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#helplinus\" id=\"TOChelplinus\">Waarom noemen we het systeem niet "
+"gewoon &ldquo;Linux&rdquo; en laten we Linus Torvalds het &ldquo;"
+"gezicht&rdquo; van onze gemeenschap zijn?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Isn't it wrong for us to label "
+"Linus Torvalds' work as GNU?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#claimlinux\" id=\"TOCclaimlinux\">Mogen we het werk van Linus "
+"Torvalds wel als onderdeel zien van GNU?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Does Linus Torvalds agree "
+"that Linux is just the kernel?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#linusagreed\" id=\"TOClinusagreed\">Vind Linus Torvalds ook dat "
+"Linux alleen de kernel is?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">The battle is already lost&mdash;society "
+"has made its decision and we can't change it, so why even think about it?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#lost\" id=\"TOClost\">De strijd is al verloren&mdash;de "
+"maatschappij heeft al gekozen en daar kunnen we niets aan veranderen, waarom "
+"dan nog al die moeite?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">Society has made its decision and "
+"we can't change it, so what good does it do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?"
+"</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whatgood\" id=\"TOCwhatgood\">De maatschappij heeft al besloten "
+"en dat kunnen we niet veranderen, wat heeft het dan voor nut het systeem "
+"alsnog &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Wouldn't it be better to call the "
+"system &ldquo;Linux&rdquo; and teach people its real origin with a ten-"
+"minute explanation?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#explain\" id=\"TOCexplain\">Is het niet beter het systeem gewoon "
+"&ldquo;Linux&rdquo; te noemen, vergezeld van een verklaring van enkele "
+"minuten?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Some people laugh at you when you "
+"ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject yourself to this "
+"treatment?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#treatment\" id=\"TOCtreatment\">Sommige mensen lachen je uit "
+"wanneer je hen vraagt het systeem GNU/Linux te noemen. Waarom laat je dit "
+"gebeuren?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Some people condemn you when you "
+"ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by alienating them?</"
+"a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#alienate\" id=\"TOCalienate\">Sommige mensen veroordelen je omdat "
+"je ze vraagt het systeem GNU/Linux te noemen. Verlies je dan niet doordat je "
+"die mensen van je vervreemd?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Whatever you contributed, is it "
+"legitimate to rename the operating system?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#rename\" id=\"TOCrename\">Wat je ook hebt bijgedragen, is het wel "
+"legaal om een besturingssysteem van naam te veranderen?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#force\">Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#force\">Is het niet ontzettend fout om mensen te dwingen het "
+"systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#whynotsue\">Why not sue people who call the whole system &ldquo;"
+"Linux&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#whynotsue\">Waarom span je geen rechtszaak aan tegen mensen die "
+"het systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemen?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Since you objected to the "
+"original BSD license's advertising requirement to give credit to the "
+"University of California, isn't it hypocritical to demand credit for the GNU "
+"project?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#BSDlicense\" id=\"TOCBSDlicense\">Je had bezwaar tegen de "
+"originele licentie van BSD die mensen verplichtte de Universiteit van "
+"Californi&euml; te vermelden. Is het dan niet hypocriet ditzelfde te eisen "
+"voor het GNU project.?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Shouldn't you put something in the "
+"GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#require\" id=\"TOCrequire\">Zou je niet wat in de GPL moeten "
+"zetten wat mensen dwingt het systeem &ldquo;GNU&rdquo; te noemen?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Since you failed to put something in "
+"the GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you "
+"deserve what happened; why are you complaining now?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#deserve\" id=\"TOCdeserve\">Door geen vermeldingsplicht van GNU "
+"in de GNU GPL op te nemen heb je dit zelf over je afgeroepen; wat zeur je "
+"nog?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Wouldn't you be better off not "
+"contradicting what so many people believe?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#contradict\" id=\"TOCcontradict\">Zou het niet makkelijker zijn "
+"om niet tegen de heersende overtuiging in te gaan?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Since many people call it "
+"&ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#somanyright\" id=\"TOCsomanyright\">Doordat zoveel mensen het "
+"&ldquo;Linux&rdquo; noemen maakt het toch niet meer uit?</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Many people care about what's "
+"convenient or who's winning, not about arguments of right or wrong. "
+"Couldn't you get more of their support by a different road?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"#winning\" id=\"TOCwinning\">Veel mensen vinden vooral gemak "
+"belangrijk of wie er wint, niet wie er gelijk heeft of niet. Kun je niet "
+"beter op een andere manier hun steun verwerven?</a>"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why do you call it GNU/Linux and not Linux? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Waarom noem je het GNU/Linux en niet Linux? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#why\">#why</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Most operating system distributions based on Linux as kernel are basically "
+"modified versions of the GNU operating system. We began developing GNU in "
+"1984, years before Linus Torvalds started to write his kernel. Our goal was "
+"to develop a complete free operating system. Of course, we did not develop "
+"all the parts ourselves&mdash;but we led the way. We developed most of the "
+"central components, forming the largest single contribution to the whole "
+"system. The basic vision was ours too."
+msgstr ""
+"De meeste distributies van besturingssystemen met Linux als kernel zijn over "
+"het algemeen varianten op het GNU besturingssysteem. Wij zijn gestart met de "
+"ontwikkeling van GNU in 1984, jaren eerder dan dat Linus Torvalds startte "
+"met de ontwikkeling van zijn kernel. Ons doel was het ontwikkelen van een "
+"compleet vrij besturingssysteem. We hebben natuurlijk niet alle onderdelen "
+"zelf ontwikkeld&mdash;maar we gaven de richting aan. We ontwikkelden het "
+"meeste van de centrale onderdelen, de grootste bijdrage aan het systeem. De "
+"visie was de onze."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "In fairness, we ought to get at least equal mention."
 msgstr "De naamgeving zou dit moeten weergeven."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "See <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a> 
and <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never 
Heard of GNU</a> for more explanation, and <a 
href=\"/gnu/the-gnu-project.html\">The GNU Project</a> for the history."
-msgstr "Zie <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.nl.html\">Linux en het GNU 
Project</a> en <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.nl.html\">GNU 
Gebruikers Die Nog Nooit van GNU Hebben Gehoord</a> voor verdere uitleg en <a 
href= \"/gnu/the-gnu-project.nl.html\">Het GNU Project</a> voor de 
geschiedenis."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why is the name important? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
-msgstr "Waarom is de naam van belang? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Although the developers of Linux, the kernel, are contributing to the 
free software community, many of them do not care about freedom. People who 
think the whole system is Linux tend to get confused and assign to those 
developers a role in the history of our community which they did not actually 
play. Then they give inordinate weight to those developers' views."
-msgstr "Hoewel de ontwikkelaars van Linux, de kernel, ook bijdragen aan de 
vrije software gemeenschap, kan velen die vrijheid niet schelen. Mensen die 
denken dat het hele systeem Linux is kunnen daarbij de rol van die 
ontwikkelaars verwarren met het vrijheidsstreven van de gemeenschap. Daarmee 
krijgt de rol van die ontwikkelaars een onevenredig groot gewicht toegekend."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Calling the system GNU/Linux recognizes the role that our idealism 
played in building our community, and <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">helps 
the public recognize the practical importance of these ideals</a>."
-msgstr "Door het systeem GNU/Linux te noemen erkent men de rol die het 
idealisme heeft gespeeld in het opbouwen van die gemeenschap en <a href= 
\"/gnu/why-gnu-linux.nl.html\">helpt daarmee iedereen het belang te laten 
inzien van die idealen</a>."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "How did it come about that most people call the system 
&ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#howerror\">#howerror</a>)</span>"
+msgid ""
+"See <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux and the GNU Project</a> and <a "
+"href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have Never "
+"Heard of GNU</a> for more explanation, and <a href=\"/gnu/the-gnu-project."
+"html\">The GNU Project</a> for the history."
+msgstr ""
+"Zie <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.nl.html\">Linux en het GNU Project</a> en "
+"<a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.nl.html\">GNU Gebruikers Die Nog "
+"Nooit van GNU Hebben Gehoord</a> voor verdere uitleg en <a href= \"/gnu/the-"
+"gnu-project.nl.html\">Het GNU Project</a> voor de geschiedenis."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why is the name important? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Waarom is de naam van belang? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#whycare\">#whycare</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Although the developers of Linux, the kernel, are contributing to the free "
+"software community, many of them do not care about freedom. People who "
+"think the whole system is Linux tend to get confused and assign to those "
+"developers a role in the history of our community which they did not "
+"actually play. Then they give inordinate weight to those developers' views."
+msgstr ""
+"Hoewel de ontwikkelaars van Linux, de kernel, ook bijdragen aan de vrije "
+"software gemeenschap, kan velen die vrijheid niet schelen. Mensen die denken "
+"dat het hele systeem Linux is kunnen daarbij de rol van die ontwikkelaars "
+"verwarren met het vrijheidsstreven van de gemeenschap. Daarmee krijgt de rol "
+"van die ontwikkelaars een onevenredig groot gewicht toegekend."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Calling the system GNU/Linux recognizes the role that our idealism played in "
+"building our community, and <a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">helps the "
+"public recognize the practical importance of these ideals</a>."
+msgstr ""
+"Door het systeem GNU/Linux te noemen erkent men de rol die het idealisme "
+"heeft gespeeld in het opbouwen van die gemeenschap en <a href= \"/gnu/why-"
+"gnu-linux.nl.html\">helpt daarmee iedereen het belang te laten inzien van "
+"die idealen</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"How did it come about that most people call the system &ldquo;Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#howerror\">#howerror</a>)</"
+"span>"
 msgstr "Hoe kom het dat de meeste mensen het &ldquo;Linux&rdquo; noemen?"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; is a confusion that has spread 
faster than the corrective information."
-msgstr "Het systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemen is een misvatting die zich 
sneller heeft verspreid dan dat het gecorrigeerd kon worden."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The people who combined Linux with the GNU system were not aware that 
that's what their activity amounted to. They focused their attention on the 
piece that was Linux and did not realize that more of the combination was GNU. 
They started calling it &ldquo;Linux&rdquo; even though that name did not fit 
what they had. It took a few years for us to realize what a problem this was 
and ask people to correct the practice. By that time, the confusion had a big 
head start."
-msgstr "De mensen die bezig waren om Linux en het GNU systeem samen te knopen 
realiseerden zich niet dat het dat was wat ze deden. Ze concentreerden zich op 
het Linux-gedeelte en realiseerden zich niet dat het grootste gedeelte GNU was. 
 Ze begonnen het &ldquo;Linux&rdquo; te noemen, terwijl die vlag de lading niet 
dekte. Het duurde een aantal jaren voordat we door hadden wat voor een probleem 
dit was voordat we begonnen mensen te vragen de juiste naam te gebruiken. Op 
dat moment had de misvatting inmiddels een behoorlijke voorsprong."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Most of the people who call the system &ldquo;Linux&rdquo; have never 
heard why that's not the right thing. They saw others using that name and 
assume it must be right. The name &ldquo;Linux&rdquo; also spreads a false 
picture of the system's origin, because people tend to suppose that the 
system's history was such as to fit that name. For instance, they often 
believe its development was started by Linus Torvalds in 1991. This false 
picture tends to reinforce the idea that the system should be called 
&ldquo;Linux&rdquo;."
-msgstr "De meeste mensen die het systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemen hebben 
nooit gehoord waarom dit niet de goede naam is. Ze zagen anderen het gebruiken 
en namen aan dat het de goede benaming was. Het gebruik van de naam 
&ldquo;Linux&rdquo; werkt ook een verkeerd beeld over de historie in de hand 
doordat mensen de neiging hebben aan te nemen dat de achtergrond ervan de naam 
wel zal rechtvaardigen. Ze geloven bijvoorbeeld meestal dat de ontwikkeling van 
het besturingssysteem door Linus Torvalds is gestart in 1991. Deze foute 
veronderstelling versterkt het verkeerde idee dat het systeem 
&ldquo;Linux&rdquo; genoemd zou moeten worden."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Many of the questions in this file represent people's attempts to 
justify the name they are accustomed to using."
-msgstr "Een hoop vragen in dit artikel gaan over de pogingen van mensen om het 
gebruik van die naam waaraan ze gewend zijn geraakt, goed te praten."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of 
&ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#always\">#always</a>)</span>"
-msgstr "Moeten we altijd &ldquo;GNU/Linux&rdquo; zeggen in plaats van 
&ldquo;Linux&rdquo;?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Not always&mdash;only when you're talking about the whole system. When 
you're referring specifically to the kernel, you should call it 
&ldquo;Linux&rdquo;, the name its developer chose."
-msgstr "Niet altijd&mdash;alleen wanneer je het over het hele systeem hebt. 
Wanneer je het alleen over de kernel hebt moet je het wel &ldquo;Linux&rdquo; 
noemen, de naam die de ontwikkelaar eraan heeft gegeven."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "When people call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, as a consequence 
they call the whole system by the same name as the kernel. This causes many 
kinds of confusion, because only experts can tell whether a statement is about 
the kernel or the whole system. By calling the whole system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and calling the kernel &ldquo;Linux&rdquo;, you avoid 
the ambiguity."
-msgstr "Wanneer mensen het geheel &ldquo;Linux&rdquo; noemen heeft dit 
dezelfde naam als de kernel. Dit leidt tot veel verwarring omdat alleen 
specialisten aan kunnen geven of het over alleen de kernel gaat of ook over het 
systeem als geheel. Door het geheel &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen en de 
kernel &ldquo;Linux&rdquo;, vermijd je deze spraakverwarring."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</span>"
+msgid ""
+"Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; is a confusion that has spread faster "
+"than the corrective information."
+msgstr ""
+"Het systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemen is een misvatting die zich sneller "
+"heeft verspreid dan dat het gecorrigeerd kon worden."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The people who combined Linux with the GNU system were not aware that that's "
+"what their activity amounted to. They focused their attention on the piece "
+"that was Linux and did not realize that more of the combination was GNU. "
+"They started calling it &ldquo;Linux&rdquo; even though that name did not "
+"fit what they had. It took a few years for us to realize what a problem "
+"this was and ask people to correct the practice. By that time, the "
+"confusion had a big head start."
+msgstr ""
+"De mensen die bezig waren om Linux en het GNU systeem samen te knopen "
+"realiseerden zich niet dat het dat was wat ze deden. Ze concentreerden zich "
+"op het Linux-gedeelte en realiseerden zich niet dat het grootste gedeelte "
+"GNU was. Ze begonnen het &ldquo;Linux&rdquo; te noemen, terwijl die vlag de "
+"lading niet dekte. Het duurde een aantal jaren voordat we door hadden wat "
+"voor een probleem dit was voordat we begonnen mensen te vragen de juiste "
+"naam te gebruiken. Op dat moment had de misvatting inmiddels een behoorlijke "
+"voorsprong."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Most of the people who call the system &ldquo;Linux&rdquo; have never heard "
+"why that's not the right thing. They saw others using that name and assume "
+"it must be right. The name &ldquo;Linux&rdquo; also spreads a false picture "
+"of the system's origin, because people tend to suppose that the system's "
+"history was such as to fit that name. For instance, they often believe its "
+"development was started by Linus Torvalds in 1991. This false picture tends "
+"to reinforce the idea that the system should be called &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"De meeste mensen die het systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemen hebben nooit "
+"gehoord waarom dit niet de goede naam is. Ze zagen anderen het gebruiken en "
+"namen aan dat het de goede benaming was. Het gebruik van de naam &ldquo;"
+"Linux&rdquo; werkt ook een verkeerd beeld over de historie in de hand "
+"doordat mensen de neiging hebben aan te nemen dat de achtergrond ervan de "
+"naam wel zal rechtvaardigen. Ze geloven bijvoorbeeld meestal dat de "
+"ontwikkeling van het besturingssysteem door Linus Torvalds is gestart in "
+"1991. Deze foute veronderstelling versterkt het verkeerde idee dat het "
+"systeem &ldquo;Linux&rdquo; genoemd zou moeten worden."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Many of the questions in this file represent people's attempts to justify "
+"the name they are accustomed to using."
+msgstr ""
+"Een hoop vragen in dit artikel gaan over de pogingen van mensen om het "
+"gebruik van die naam waaraan ze gewend zijn geraakt, goed te praten."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Should we always say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#always\">#always</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Moeten we altijd &ldquo;GNU/Linux&rdquo; zeggen in plaats van &ldquo;"
+"Linux&rdquo;?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Not always&mdash;only when you're talking about the whole system. When "
+"you're referring specifically to the kernel, you should call it &ldquo;"
+"Linux&rdquo;, the name its developer chose."
+msgstr ""
+"Niet altijd&mdash;alleen wanneer je het over het hele systeem hebt. Wanneer "
+"je het alleen over de kernel hebt moet je het wel &ldquo;Linux&rdquo; "
+"noemen, de naam die de ontwikkelaar eraan heeft gegeven."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"When people call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, as a consequence they "
+"call the whole system by the same name as the kernel. This causes many "
+"kinds of confusion, because only experts can tell whether a statement is "
+"about the kernel or the whole system. By calling the whole system &ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;, and calling the kernel &ldquo;Linux&rdquo;, you avoid the "
+"ambiguity."
+msgstr ""
+"Wanneer mensen het geheel &ldquo;Linux&rdquo; noemen heeft dit dezelfde naam "
+"als de kernel. Dit leidt tot veel verwarring omdat alleen specialisten aan "
+"kunnen geven of het over alleen de kernel gaat of ook over het systeem als "
+"geheel. Door het geheel &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen en de kernel "
+"&ldquo;Linux&rdquo;, vermijd je deze spraakverwarring."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Would Linux have achieved the same success if there had been no GNU? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxalone\">#linuxalone</a>)</"
+"span>"
 msgstr "Zou Linux net zo'n groot succes zijn geweest zonder GNU?"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "In that alternative world, there would be nothing today like the 
GNU/Linux system, and probably no free operating system at all. No one 
attempted to develop a free operating system in the 1980s except the GNU 
Project and (later) Berkeley CSRG, which had been specifically asked by the GNU 
Project to start freeing its code."
-msgstr "In een dergelijke wereld zou er niet iets zijn als een GNU/Linux 
systeem en waarschijnlijk helemaal geen vrij besturingssysteem. Niemand deed 
een poging rond 1980 om een vrij besturingssysteem te ontwikkelen behalve het 
GNU project, later gevolgd door Berkeley CSRG omdat wij ze vroegen hun code 
vrij te geven."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Linus Torvalds was partly influenced by a speech about GNU in Finland 
in 1990. It's possible that even without this influence he might have written 
a Unix-like kernel, but it probably would not have been free software. Linux 
became free in 1992 when Linus rereleased it under the GNU GPL. (See the 
release notes for version 0.12.)"
-msgstr "Linus Torvalds is deels be&iuml;nvloed door een presentatie over GNU, 
gehouden in Finland in 1990. Het is mogelijk dat hij ook zonder die presentatie 
deze van Unix afgeleide kernel zou hebben gemaakt maar het zou waarschijnlijk 
geen vrije software zijn geweest. Linux werd vrijgegeven in 1992 toen Linus het 
uitbracht onder de GNU GPL (Zie de release notes van versie 0.12)."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Even if Torvalds had released Linux under some other free software 
license, a free kernel alone would not have made much difference to the world. 
The significance of Linux came from fitting into a larger framework, a complete 
free operating system: GNU/Linux."
-msgstr "Ook al had Torvalds Linux uitgebracht onder een andere vrije software 
licentie, een vrije kernel op zich heb je niet veel aan. Het belang van Linux 
zit alleen in het inpassen ervan in het raamwerk van GNU om zo een compleet 
vrij besturingssysteem te maken: GNU/Linux."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Wouldn't it be better for the community if you did not divide people 
with this request? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#divide\">#divide</a>)</span>"
-msgstr "Zou het niet beter zijn voor de eenheid binnen de gemeenschap wanneer 
je dit laat rusten?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "When we ask people to say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we are not dividing 
people. We are asking them to give the GNU Project credit for the GNU 
operating system. This does not criticize anyone or push anyone away."
-msgstr "Wanneer we van mensen vragen het &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen 
zijn we niet aan het verdelen. We vragen ze het GNU project de erkenning te 
geven die het verdient voor het GNU besturingssysteem. Dit is geen kritiek op 
iemand noch strijkt het iemand tegen de haren in."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "However, there are people who do not like our saying this. Sometimes 
those people push us away in response. On occasion they are so rude that one 
wonders if they are intentionally trying to intimidate us into silence. It 
doesn't silence us, but it does tend to divide the community, so we hope you 
can convince them to stop."
-msgstr "Er zijn echter mensen die het niet leuk vinden wanneer we dit zeggen. 
Die strijken soms ons tegen de haren in. Nu en dan zijn ze zo onbehouwen dat je 
je afvraagt of ze je zodanig willen intimideren dat je je mond houdt. We worden 
daar niet stil van maar het verdeeld de gemeenschap wel. We hopen dus dat jij 
ze misschien kan overtuigen hiermee te stoppen."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "However, this is only a secondary cause of division in our community. 
The largest division in the community is between people who appreciate free 
software as a social and ethical issue and consider proprietary software a 
social problem (supporters of the free software movement), and those who cite 
only practical benefits and present free software only as an efficient 
development model (the open source movement)."
-msgstr "Dit is echter een verdeeldheid binnen de gemeenschap die van minder 
belang is. De grootste verdeeldheid binnen de gemeenschap is die tussen mensen 
die vrije software met zijn sociale en ethische standpunten wel zien zitten (de 
aanhangers van de vrije software beweging) en diegenen die alleen maar de 
praktische voordelen zien in vrije software als effici&euml;nt ontwikkelmodel 
(de open bron beweging)."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "This disagreement is not just a matter of names&mdash;it is a matter of 
differing basic values. It is essential for the community to see and think 
about this disagreement. The names &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;open 
source&rdquo; are the banners of the two positions. See <a 
href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why Open Source misses 
the point of Free Software</a>."
-msgstr "Deze splijtzwam gaat niet alleen maar over benamingen&mdash;het gaat 
om een wezenlijk verschil van inzicht. Het is belangrijk voor de gemeenschap om 
hierover na te denken. &ldquo;Vrije software&rdquo; en &ldquo;open bron&rdquo; 
zijn benamingen van twee verschillende standpunten. Zie <a href= 
\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Open Source begrijpt het 
niet</a>."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The disagreement over values partially aligns with the amount of 
attention people pay to the GNU Project's role in our community. People who 
value freedom are more likely to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and 
people who learn that the system is &ldquo;GNU/Linux&rdquo; are more likely to 
pay attention to our philosophical arguments for freedom and community (which 
is why the choice of name for the system makes a real difference for society). 
However, the disagreement would probably exist even if everyone knew the 
system's real origin and its proper name, because the issue is a real one. It 
can only go away if we who value freedom either persuade everyone (which won't 
be easy) or are defeated entirely (let's hope not)."
-msgstr "De verschillen van inzicht over deze normen en waarden komen 
gedeeltelijk overeen met het belang wat mensen geven aan de rol van het GNU 
project binnen de gemeenschap. Mensen die vrijheid belangrijk vinden zullen 
geneigd zijn het systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen en mensen die te 
weten komen dat het systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is zullen waarschijnlijk 
meer aandacht hebben voor de filosofische overwegingen over vrijheid en 
gemeenschap (wat de reden is dat de naamgeving wel degelijk uitmaakt in de 
maatschappij). De onenigheid zou er nog steeds zijn, ook al zou iedereen de 
oorsprong van het systeem kennen en daarmee de juiste naam, omdat het 
discussiepunt re&euml;el is. Het kan alleen verdwijnen wanneer we iedereen 
ervan kunnen overtuigen hoe belangrijk vrijheid hierin is (wat niet makkelijk 
zal zijn) of wanneer we volledig worden overstemd door tegenkrachten (laten we 
dat laatste niet hopen)."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to 
call the system by any name that individual chooses? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
-msgstr "Is het GNU project tegen vrijheid van meningsuiting met het 
bijbehorende recht het systeem welke naam dan ook te geven?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Yes, indeed, we believe you have a free speech right to call the 
operating system by any name you wish. We ask that people call it GNU/Linux as 
a matter of doing justice to the GNU project, to promote the values of freedom 
that GNU stands for, and to inform others that those values of freedom brought 
the system into existence."
-msgstr "Nee, wij geloven in die vrijheid van meningsuiting en dus het recht 
een besturingssysteem iedere naam te geven die je maar wenst. We vragen je 
alleen het GNU/Linux te noemen als een vorm van respect richting het GNU 
project zodat de waarden van vrijheid en gemeenschap waarvoor het staat worden 
uitgedragen. En om anderen eraan te helpen herinneren dat die waarden dit 
systeem hebben opgeleverd."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the 
&ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
-msgstr "Iedereen kent toch de rol van GNU in de ontwikkeling van dit systeem, 
spreekt het &ldquo;GNU/&rdquo; dan niet vanzelf?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Experience shows that the system's users, and the computer-using public 
in general, often know nothing about the GNU system. Most articles about the 
system do not mention the name &ldquo;GNU&rdquo;, or the ideals that GNU stands 
for. <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users Who Have 
Never Heard of GNU</a> explains further."
-msgstr "Uit ervaring weten we dat gebruikers en computergebruikers in het 
algemeen meestal niets van het GNU systeem weten. De meeste artikelen over het 
systeem noemen de naam &ldquo;GNU&rdquo; niet, noch de idealen waar het voor 
staat. <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.nl.html\">GNU Gebruikers Die 
Nog Nooit Van GNU Gehoord Hebben</a> legt dit verder uit."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The people who say this are probably geeks thinking of the geeks they 
know. Geeks often do know about GNU, but many have a completely wrong idea of 
what GNU is. For instance, many think it is a collection of <a 
href=\"#tools\">&ldquo;tools&rdquo;</a>, or a project to develop tools."
-msgstr "De mensen die met dit argument komen zijn waarschijnlijk computernerds 
die andere nerds die ze kennen in gedachten hebben. Nerds kennen GNU meestal 
wel maar velen hebben er een compleet verkeerd beeld van. Velen denken 
bijvoorbeeld dat het een verzameling <a 
href=\"#tools\">&ldquo;hulpmiddelen&rdquo;</a> is, of een project om die 
hulpmiddelen te ontwikkelen."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The wording of this question, which is typical, illustrates another 
common misconception. To speak of &ldquo;GNU's role&rdquo; in developing 
something assumes that GNU is a group of people. GNU is an operating system. 
It would make sense to talk about the GNU Project's role in this or some other 
activity, but not that of GNU."
-msgstr "De manier waarop deze vraag is gesteld verraad een andere -algemene- 
misvatting. Om het te hebben over de &ldquo;rol van GNU&rdquo; bij het 
ontwikkelen van iets veronderstelt dat GNU een groep mensen is. GNU is een 
besturingssysteem. Dus kan men beter praten over de rol van het GNU 
<em>project</em> in deze."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what 
name I use? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</a>)</span>"
-msgstr "Ik ken de rol van GNU in dit systeem, wat maakt het dan nog uit welke 
naam ik gebruik?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "If your words don't reflect your knowledge, you don't teach others. 
Most people who have heard of the GNU/Linux system think it is 
&ldquo;Linux&rdquo;, that it was started by Linus Torvalds, and that it was 
intended to be &ldquo;open source&rdquo;. If you don't tell them, who will?"
-msgstr "Wanneer de woorden die je gebruikt geen afspiegeling zijn van je 
kennis, leer je anderen dus ook niks. De meeste mensen die gehoord hebben van 
het GNU/Linux systeem denken dat het &ldquo;Linux&rdquo; is, dat het gestart is 
door Linus Torvalds en dat de bedoeling ervan &ldquo;open source&rdquo; was. 
Wanneer jij het ze niet vertelt, wie dan wel?"
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just 
like shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
-msgstr "Is het inkorten van &ldquo;GNU/Linux&rdquo; naar &ldquo;Linux&rdquo; 
niet hetzelfde als het inkorten van &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; naar 
&ldquo;Windows&rdquo;?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It's useful to shorten a frequently-used name, but not if the 
abbreviation is misleading."
-msgstr "Het is nuttig om een veelgebruikte naam in te korten, maar niet 
wanneer dat verkorten aanleiding geeft tot misverstanden."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Almost everyone in developed countries really does know that the 
&ldquo;Windows&rdquo; system is made by Microsoft, so shortening 
&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo; does not mislead 
anyone as to that system's nature and origin. Shortening 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; does give the wrong idea of 
where the system comes from."
-msgstr "De meeste mensen in ontwikkelde landen weten dat &ldquo;Windows&rdquo; 
is ontwikkeld door Microsoft. Het inkorten van die naam zal dus niet tot 
misverstanden leiden. Het inkorten van &ldquo;GNU/Linux&rdquo; tot 
&ldquo;Linux&rdquo; cre&euml;ert dat misverstand w&eacute;l."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The question is itself misleading because GNU and Microsoft are not the 
same kind of thing. Microsoft is a company; GNU is an operating system."
-msgstr "De vraag zelf is ook al misleidend omdat GNU en Microsoft niet 
hetzelfde zijn. Microsoft is een bedrijf, GNU is een besturingssysteem."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't GNU a collection of programming tools that were included in 
Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
-msgstr "Is GNU niet een verzameling programmeerhulpmiddelen die in Linux zijn 
ondergebracht?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "People who think that Linux is an entire operating system, if they hear 
about GNU at all, often get a wrong idea of what GNU is. They may think that 
GNU is the name of a collection of programs&mdash;often they say 
&ldquo;programming tools&rdquo;, since some of our programming tools became 
popular on their own. The idea that &ldquo;GNU&rdquo; is the name of an 
operating system is hard to fit into a conceptual framework in which that 
operating system is labeled &ldquo;Linux&rdquo;."
-msgstr "Mensen die denken dat Linux een compleet besturingssysteem is, als ze 
al van GNU horen, krijgen dan vaak het verkeerde idee wat betreft GNU. Ze 
kunnen bijvoorbeeld denken dat GNU de verzamelnaam is van een aantal 
programma's&mdash;vaak zeggen ze &ldquo;programmeer hulpmiddelen&rdquo;, omdat 
sommige van die programma's van zichzelf een zekere faam verwierven. Het idee 
dat &ldquo;GNU&rdquo; de naam van een besturingssysteem is valt moeilijk te 
rijmen met de misvatting dat het besturingssysteem &ldquo;Linux&rdquo; heet."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The GNU Project was named after the GNU operating system&mdash;it's the 
project to develop the GNU system. (See <a 
href=\"/gnu/initial-announcement.html\">the 1983 initial announcement</a>.)"
-msgstr "Het GNU project kreeg zijn naam van het GNU besturingssysteem 
&mdash;het is het project om het GNU systeem te ontwikkelen. (Zie ook <a 
href=\"/gnu/initial-announcement.nl.html\">de eerste oproep uit 1983</a>.)"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "We developed programs such as GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etc., 
because we needed them for the GNU operating system. GCC, the GNU Compiler 
Collection is the compiler that we wrote for the GNU operating system. We, the 
many people working on the GNU Project, developed Ghostscript, GNUCash, GNU 
Chess and GNOME for the GNU system too."
-msgstr "We ontwikkelden programma's als GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, 
etc., omdat we die nodig hadden voor het GNU besturingssysteem. GCC, de GNU 
Compiler Collection is de compiler die we schreven voor het GNU 
besturingssysteem. Wij, de vele mensen die aan het GNU project werken, 
ontwikkelden voor het GNU systeem ook Ghostscript, GNUCash, GNU Chess en GNOME."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "What is the difference between an operating system and a kernel? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
+msgid ""
+"In that alternative world, there would be nothing today like the GNU/Linux "
+"system, and probably no free operating system at all. No one attempted to "
+"develop a free operating system in the 1980s except the GNU Project and "
+"(later) Berkeley CSRG, which had been specifically asked by the GNU Project "
+"to start freeing its code."
+msgstr ""
+"In een dergelijke wereld zou er niet iets zijn als een GNU/Linux systeem en "
+"waarschijnlijk helemaal geen vrij besturingssysteem. Niemand deed een poging "
+"rond 1980 om een vrij besturingssysteem te ontwikkelen behalve het GNU "
+"project, later gevolgd door Berkeley CSRG omdat wij ze vroegen hun code vrij "
+"te geven."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linus Torvalds was partly influenced by a speech about GNU in Finland in "
+"1990. It's possible that even without this influence he might have written "
+"a Unix-like kernel, but it probably would not have been free software. "
+"Linux became free in 1992 when Linus rereleased it under the GNU GPL. (See "
+"the release notes for version 0.12.)"
+msgstr ""
+"Linus Torvalds is deels be&iuml;nvloed door een presentatie over GNU, "
+"gehouden in Finland in 1990. Het is mogelijk dat hij ook zonder die "
+"presentatie deze van Unix afgeleide kernel zou hebben gemaakt maar het zou "
+"waarschijnlijk geen vrije software zijn geweest. Linux werd vrijgegeven in "
+"1992 toen Linus het uitbracht onder de GNU GPL (Zie de release notes van "
+"versie 0.12)."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Even if Torvalds had released Linux under some other free software license, "
+"a free kernel alone would not have made much difference to the world. The "
+"significance of Linux came from fitting into a larger framework, a complete "
+"free operating system: GNU/Linux."
+msgstr ""
+"Ook al had Torvalds Linux uitgebracht onder een andere vrije software "
+"licentie, een vrije kernel op zich heb je niet veel aan. Het belang van "
+"Linux zit alleen in het inpassen ervan in het raamwerk van GNU om zo een "
+"compleet vrij besturingssysteem te maken: GNU/Linux."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Wouldn't it be better for the community if you did not divide people with "
+"this request? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#divide"
+"\">#divide</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Zou het niet beter zijn voor de eenheid binnen de gemeenschap wanneer je dit "
+"laat rusten?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"When we ask people to say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we are not dividing "
+"people. We are asking them to give the GNU Project credit for the GNU "
+"operating system. This does not criticize anyone or push anyone away."
+msgstr ""
+"Wanneer we van mensen vragen het &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen zijn we "
+"niet aan het verdelen. We vragen ze het GNU project de erkenning te geven "
+"die het verdient voor het GNU besturingssysteem. Dit is geen kritiek op "
+"iemand noch strijkt het iemand tegen de haren in."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, there are people who do not like our saying this. Sometimes those "
+"people push us away in response. On occasion they are so rude that one "
+"wonders if they are intentionally trying to intimidate us into silence. It "
+"doesn't silence us, but it does tend to divide the community, so we hope you "
+"can convince them to stop."
+msgstr ""
+"Er zijn echter mensen die het niet leuk vinden wanneer we dit zeggen. Die "
+"strijken soms ons tegen de haren in. Nu en dan zijn ze zo onbehouwen dat je "
+"je afvraagt of ze je zodanig willen intimideren dat je je mond houdt. We "
+"worden daar niet stil van maar het verdeeld de gemeenschap wel. We hopen dus "
+"dat jij ze misschien kan overtuigen hiermee te stoppen."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, this is only a secondary cause of division in our community. The "
+"largest division in the community is between people who appreciate free "
+"software as a social and ethical issue and consider proprietary software a "
+"social problem (supporters of the free software movement), and those who "
+"cite only practical benefits and present free software only as an efficient "
+"development model (the open source movement)."
+msgstr ""
+"Dit is echter een verdeeldheid binnen de gemeenschap die van minder belang "
+"is. De grootste verdeeldheid binnen de gemeenschap is die tussen mensen die "
+"vrije software met zijn sociale en ethische standpunten wel zien zitten (de "
+"aanhangers van de vrije software beweging) en diegenen die alleen maar de "
+"praktische voordelen zien in vrije software als effici&euml;nt "
+"ontwikkelmodel (de open bron beweging)."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"This disagreement is not just a matter of names&mdash;it is a matter of "
+"differing basic values. It is essential for the community to see and think "
+"about this disagreement. The names &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;"
+"open source&rdquo; are the banners of the two positions. See <a href=\"/"
+"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why Open Source misses the "
+"point of Free Software</a>."
+msgstr ""
+"Deze splijtzwam gaat niet alleen maar over benamingen&mdash;het gaat om een "
+"wezenlijk verschil van inzicht. Het is belangrijk voor de gemeenschap om "
+"hierover na te denken. &ldquo;Vrije software&rdquo; en &ldquo;open "
+"bron&rdquo; zijn benamingen van twee verschillende standpunten. Zie <a href= "
+"\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Open Source begrijpt het "
+"niet</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The disagreement over values partially aligns with the amount of attention "
+"people pay to the GNU Project's role in our community. People who value "
+"freedom are more likely to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and "
+"people who learn that the system is &ldquo;GNU/Linux&rdquo; are more likely "
+"to pay attention to our philosophical arguments for freedom and community "
+"(which is why the choice of name for the system makes a real difference for "
+"society). However, the disagreement would probably exist even if everyone "
+"knew the system's real origin and its proper name, because the issue is a "
+"real one. It can only go away if we who value freedom either persuade "
+"everyone (which won't be easy) or are defeated entirely (let's hope not)."
+msgstr ""
+"De verschillen van inzicht over deze normen en waarden komen gedeeltelijk "
+"overeen met het belang wat mensen geven aan de rol van het GNU project "
+"binnen de gemeenschap. Mensen die vrijheid belangrijk vinden zullen geneigd "
+"zijn het systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen en mensen die te weten "
+"komen dat het systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is zullen waarschijnlijk meer "
+"aandacht hebben voor de filosofische overwegingen over vrijheid en "
+"gemeenschap (wat de reden is dat de naamgeving wel degelijk uitmaakt in de "
+"maatschappij). De onenigheid zou er nog steeds zijn, ook al zou iedereen de "
+"oorsprong van het systeem kennen en daarmee de juiste naam, omdat het "
+"discussiepunt re&euml;el is. Het kan alleen verdwijnen wanneer we iedereen "
+"ervan kunnen overtuigen hoe belangrijk vrijheid hierin is (wat niet "
+"makkelijk zal zijn) of wanneer we volledig worden overstemd door "
+"tegenkrachten (laten we dat laatste niet hopen)."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Doesn't the GNU project support an individual's free speech rights to call "
+"the system by any name that individual chooses? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#freespeech\">#freespeech</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Is het GNU project tegen vrijheid van meningsuiting met het bijbehorende "
+"recht het systeem welke naam dan ook te geven?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Yes, indeed, we believe you have a free speech right to call the operating "
+"system by any name you wish. We ask that people call it GNU/Linux as a "
+"matter of doing justice to the GNU project, to promote the values of freedom "
+"that GNU stands for, and to inform others that those values of freedom "
+"brought the system into existence."
+msgstr ""
+"Nee, wij geloven in die vrijheid van meningsuiting en dus het recht een "
+"besturingssysteem iedere naam te geven die je maar wenst. We vragen je "
+"alleen het GNU/Linux te noemen als een vorm van respect richting het GNU "
+"project zodat de waarden van vrijheid en gemeenschap waarvoor het staat "
+"worden uitgedragen. En om anderen eraan te helpen herinneren dat die "
+"waarden dit systeem hebben opgeleverd."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since everyone knows GNU's role in developing the system, doesn't the &ldquo;"
+"GNU/&rdquo; in the name go without saying? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#everyoneknows\">#everyoneknows</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Iedereen kent toch de rol van GNU in de ontwikkeling van dit systeem, "
+"spreekt het &ldquo;GNU/&rdquo; dan niet vanzelf?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Experience shows that the system's users, and the computer-using public in "
+"general, often know nothing about the GNU system. Most articles about the "
+"system do not mention the name &ldquo;GNU&rdquo;, or the ideals that GNU "
+"stands for. <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html\">GNU Users "
+"Who Have Never Heard of GNU</a> explains further."
+msgstr ""
+"Uit ervaring weten we dat gebruikers en computergebruikers in het algemeen "
+"meestal niets van het GNU systeem weten. De meeste artikelen over het "
+"systeem noemen de naam &ldquo;GNU&rdquo; niet, noch de idealen waar het voor "
+"staat. <a href=\"/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.nl.html\">GNU Gebruikers "
+"Die Nog Nooit Van GNU Gehoord Hebben</a> legt dit verder uit."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The people who say this are probably geeks thinking of the geeks they know. "
+"Geeks often do know about GNU, but many have a completely wrong idea of what "
+"GNU is. For instance, many think it is a collection of <a href=\"#tools"
+"\">&ldquo;tools&rdquo;</a>, or a project to develop tools."
+msgstr ""
+"De mensen die met dit argument komen zijn waarschijnlijk computernerds die "
+"andere nerds die ze kennen in gedachten hebben. Nerds kennen GNU meestal wel "
+"maar velen hebben er een compleet verkeerd beeld van. Velen denken "
+"bijvoorbeeld dat het een verzameling <a href=\"#tools\">&ldquo;"
+"hulpmiddelen&rdquo;</a> is, of een project om die hulpmiddelen te "
+"ontwikkelen."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The wording of this question, which is typical, illustrates another common "
+"misconception. To speak of &ldquo;GNU's role&rdquo; in developing something "
+"assumes that GNU is a group of people. GNU is an operating system. It "
+"would make sense to talk about the GNU Project's role in this or some other "
+"activity, but not that of GNU."
+msgstr ""
+"De manier waarop deze vraag is gesteld verraad een andere -algemene- "
+"misvatting. Om het te hebben over de &ldquo;rol van GNU&rdquo; bij het "
+"ontwikkelen van iets veronderstelt dat GNU een groep mensen is. GNU is een "
+"besturingssysteem. Dus kan men beter praten over de rol van het GNU "
+"<em>project</em> in deze."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since I know the role of GNU in this system, why does it matter what name I "
+"use? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#everyoneknows2\">#everyoneknows2</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Ik ken de rol van GNU in dit systeem, wat maakt het dan nog uit welke naam "
+"ik gebruik?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If your words don't reflect your knowledge, you don't teach others. Most "
+"people who have heard of the GNU/Linux system think it is &ldquo;"
+"Linux&rdquo;, that it was started by Linus Torvalds, and that it was "
+"intended to be &ldquo;open source&rdquo;. If you don't tell them, who will?"
+msgstr ""
+"Wanneer de woorden die je gebruikt geen afspiegeling zijn van je kennis, "
+"leer je anderen dus ook niks. De meeste mensen die gehoord hebben van het "
+"GNU/Linux systeem denken dat het &ldquo;Linux&rdquo; is, dat het gestart is "
+"door Linus Torvalds en dat de bedoeling ervan &ldquo;open source&rdquo; was. "
+"Wanneer jij het ze niet vertelt, wie dan wel?"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like "
+"shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#windows\">#windows</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Is het inkorten van &ldquo;GNU/Linux&rdquo; naar &ldquo;Linux&rdquo; niet "
+"hetzelfde als het inkorten van &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; naar &ldquo;"
+"Windows&rdquo;?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It's useful to shorten a frequently-used name, but not if the abbreviation "
+"is misleading."
+msgstr ""
+"Het is nuttig om een veelgebruikte naam in te korten, maar niet wanneer dat "
+"verkorten aanleiding geeft tot misverstanden."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Almost everyone in developed countries really does know that the &ldquo;"
+"Windows&rdquo; system is made by Microsoft, so shortening &ldquo;Microsoft "
+"Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo; does not mislead anyone as to that "
+"system's nature and origin. Shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;"
+"Linux&rdquo; does give the wrong idea of where the system comes from."
+msgstr ""
+"De meeste mensen in ontwikkelde landen weten dat &ldquo;Windows&rdquo; is "
+"ontwikkeld door Microsoft. Het inkorten van die naam zal dus niet tot "
+"misverstanden leiden. Het inkorten van &ldquo;GNU/Linux&rdquo; tot &ldquo;"
+"Linux&rdquo; cre&euml;ert dat misverstand w&eacute;l."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The question is itself misleading because GNU and Microsoft are not the same "
+"kind of thing. Microsoft is a company; GNU is an operating system."
+msgstr ""
+"De vraag zelf is ook al misleidend omdat GNU en Microsoft niet hetzelfde "
+"zijn. Microsoft is een bedrijf, GNU is een besturingssysteem."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't GNU a collection of programming tools that were included in Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#tools\">#tools</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Is GNU niet een verzameling programmeerhulpmiddelen die in Linux zijn "
+"ondergebracht?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"People who think that Linux is an entire operating system, if they hear "
+"about GNU at all, often get a wrong idea of what GNU is. They may think "
+"that GNU is the name of a collection of programs&mdash;often they say &ldquo;"
+"programming tools&rdquo;, since some of our programming tools became popular "
+"on their own. The idea that &ldquo;GNU&rdquo; is the name of an operating "
+"system is hard to fit into a conceptual framework in which that operating "
+"system is labeled &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Mensen die denken dat Linux een compleet besturingssysteem is, als ze al van "
+"GNU horen, krijgen dan vaak het verkeerde idee wat betreft GNU. Ze kunnen "
+"bijvoorbeeld denken dat GNU de verzamelnaam is van een aantal "
+"programma's&mdash;vaak zeggen ze &ldquo;programmeer hulpmiddelen&rdquo;, "
+"omdat sommige van die programma's van zichzelf een zekere faam verwierven. "
+"Het idee dat &ldquo;GNU&rdquo; de naam van een besturingssysteem is valt "
+"moeilijk te rijmen met de misvatting dat het besturingssysteem &ldquo;"
+"Linux&rdquo; heet."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The GNU Project was named after the GNU operating system&mdash;it's the "
+"project to develop the GNU system. (See <a href=\"/gnu/initial-announcement."
+"html\">the 1983 initial announcement</a>.)"
+msgstr ""
+"Het GNU project kreeg zijn naam van het GNU besturingssysteem &mdash;het is "
+"het project om het GNU systeem te ontwikkelen. (Zie ook <a href=\"/gnu/"
+"initial-announcement.nl.html\">de eerste oproep uit 1983</a>.)"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We developed programs such as GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etc., "
+"because we needed them for the GNU operating system. GCC, the GNU Compiler "
+"Collection is the compiler that we wrote for the GNU operating system. We, "
+"the many people working on the GNU Project, developed Ghostscript, GNUCash, "
+"GNU Chess and GNOME for the GNU system too."
+msgstr ""
+"We ontwikkelden programma's als GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etc., "
+"omdat we die nodig hadden voor het GNU besturingssysteem. GCC, de GNU "
+"Compiler Collection is de compiler die we schreven voor het GNU "
+"besturingssysteem. Wij, de vele mensen die aan het GNU project werken, "
+"ontwikkelden voor het GNU systeem ook Ghostscript, GNUCash, GNU Chess en "
+"GNOME."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"What is the difference between an operating system and a kernel? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#osvskernel\">#osvskernel</a>)</span>"
 msgstr "Wat is het verschil tussen een besturingssysteem en een kernel?"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "An operating system, as we use the term, means a collection of programs 
that are sufficient to use the computer to do a wide variety of jobs. A 
general purpose operating system, to be complete, ought to handle all the jobs 
that many users may want to do."
-msgstr "Een besturingssysteem is een verzameling programma's die met zijn 
allen ervoor zorgen dat een computer kan worden gebruikt voor een veelheid van 
toepassingen. Een algemeen besturingssysteem moet in staat zijn om alle 
toepassingen te kunnen draaien die een gebruiker maar wil."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The kernel is one of the programs in an operating system&mdash;the 
program that allocates the machine's resources to the other programs that are 
running. The kernel also takes care of starting and stopping other programs."
-msgstr "De kernel is &eacute;&eacute;n van de programma's in een 
besturingssysteem &mdash;het programma wat de beschikbare hardware van de 
machine bereikbaar maakt voor de andere programma's die lopen. De kernel zorgt 
ook voor het starten en stoppen van de programma's."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "To confuse matters, some people use the term &ldquo;operating 
system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo;. Both uses of the term go back many 
years. The use of &ldquo;operating system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo; 
is found in a number of textbooks on system design, going back to the 80s. At 
the same time, in the 80s, the &ldquo;Unix operating system&rdquo; was 
understood to include all the system programs, and Berkeley's version of Unix 
included even games. Since we intended GNU to be a Unix-like operating system, 
we use the term &ldquo;operating system&rdquo; in the same way."
-msgstr "Om de verwarring compleet te maken gebruiken sommige mensen ook nog 
eens de term &ldquo;besturingssysteem&rdquo; wanneer ze de &ldquo;kernel&rdquo; 
bedoelen. Het gebruik van beide termen is al jaren oud. Het gebruik van 
&ldquo;besturingssysteem&rdquo; wanneer &ldquo;kernel&rdquo; wordt bedoeld is 
al te vinden in boeken over systeemontwerp uit de jaren tachtig. Tegelijkertijd 
had men het over het &ldquo;Unix besturingssysteem&rdquo; en bedoelde men alle 
systeemprogramma's, en de Unix versie van Berkeley had zelfs spelletjes. Omdat 
ons doel een besturingssysteem was dat op Unix leek bedoelen we dat dus wanneer 
we het woord &ldquo;besturingssysteem&rdquo; gebruiken."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Most of the time when people speak of the &ldquo;Linux operating 
system&rdquo; they are using &ldquo;operating system&rdquo; in the same sense 
we use: they mean the whole collection of programs. If that's what you are 
referring to, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. If you mean just the 
kernel, then &ldquo;Linux&rdquo; is the right name for it, but please say 
&ldquo;kernel&rdquo; also to avoid ambiguity about which body of software you 
mean."
-msgstr "Meestal wanneer mensen het hebben over het &ldquo;Linux 
besturingssysteem&rdquo;, gebruiken ze de term &ldquo;besturingssysteem&rdquo; 
op dezelfde manier als wij: ze bedoelen de complete verzameling programma's. 
Wanneer je dat bedoeld, gebruik dan alsjeblieft de naam 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Wanneer je het alleen over de kernel hebt, dan is 
&ldquo;Linux&rdquo; de juiste benaming, gebruik daarbij alsjeblieft ook het 
woord &ldquo;kernel&rdquo; om misverstanden uit te sluiten."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "If you prefer to use some other term such as &ldquo;system 
distribution&rdquo; for the entire collection of programs, instead of 
&ldquo;operating system&rdquo;, that's fine. Then you would talk about 
GNU/Linux system distributions."
-msgstr "Wanneer je liever woorden als &ldquo;systeemdistributie&rdquo; 
gebruikt voor je verzameling programma's in plaats van 
&ldquo;besturingssysteem&rdquo; ga dan vooral je gang. Je hebt het dan over 
GNU/Linux distributies."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a 
house be almost complete when it doesn't have a foundation? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
-msgstr "De kernel van een systeem is als de fundering van een huis. Hoe kan 
een huis bijna af zijn wanneer het geen fundering heeft? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "A kernel is not much like the foundation of a house because building an 
operating system is not much like building a house."
-msgstr "Een kernel kun je niet vergelijken met fundering van een huis omdat 
het bouwen van een besturingssysteem totaal anders is als het bouwen van een 
huis."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "A house is built from lots of little general parts that are cut and put 
together in situ. They have to be put together from the bottom up. Thus, when 
the foundation has not been built, no substantial part has been built; all you 
have is a hole in the ground."
-msgstr "Een huis bouw je ter plaatse op uit kleinere onderdelen . Die moeten 
achter elkaar in elkaar worden gezet. Wanneer de fundering niet gelegd is heb 
je dus nog geen groot deel van het huis gebouwd; het enige wat je hebt is een 
gat in de grond."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "By contrast, an operating system consists of complex components that 
can be developed in any order. When you have developed most of the components, 
most of the work is done. This is much more like the International Space 
Station than like a house. If most of the Space Station modules were in orbit 
but awaiting one other essential module, that would be like the GNU system in 
1992."
-msgstr "Hier staat tegenover dat een besturingssysteem uit een groot aantal 
complexe onderdelen bestaat die je onafhankelijk van elkaar kunt bouwen. 
Wanneer je de meeste onderdelen hebt gemaakt is dus het grootste deel van het 
werk gedaan. De analogie met een ruimtestation is dus beter. Die bestaat uit 
een heel aantal modules die reeds in de ruimte zijn geschoten maar het wachten 
is nog op een essentieel onderdeel, analoog aan het GNU systeem in 1992."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't the kernel the brain of the system? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
-msgstr "Vormt de kernel niet het brein van het systeem? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "A computer system is not much like a human body, and no part of it 
plays a role comparable to that of the brain in a human."
-msgstr "Een computersysteem lijkt niet op het menselijk lichaam en geen enkel 
onderdeel kun je vergelijken met het brein."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't writing the kernel most of the work in an operating system? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</span>"
-msgstr "Is het schrijven van de kernel niet het meeste werk aan een 
besturingssysteem? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</span>"
+msgid ""
+"An operating system, as we use the term, means a collection of programs that "
+"are sufficient to use the computer to do a wide variety of jobs. A general "
+"purpose operating system, to be complete, ought to handle all the jobs that "
+"many users may want to do."
+msgstr ""
+"Een besturingssysteem is een verzameling programma's die met zijn allen "
+"ervoor zorgen dat een computer kan worden gebruikt voor een veelheid van "
+"toepassingen. Een algemeen besturingssysteem moet in staat zijn om alle "
+"toepassingen te kunnen draaien die een gebruiker maar wil."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The kernel is one of the programs in an operating system&mdash;the program "
+"that allocates the machine's resources to the other programs that are "
+"running. The kernel also takes care of starting and stopping other programs."
+msgstr ""
+"De kernel is &eacute;&eacute;n van de programma's in een besturingssysteem "
+"&mdash;het programma wat de beschikbare hardware van de machine bereikbaar "
+"maakt voor de andere programma's die lopen. De kernel zorgt ook voor het "
+"starten en stoppen van de programma's."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"To confuse matters, some people use the term &ldquo;operating system&rdquo; "
+"to mean &ldquo;kernel&rdquo;. Both uses of the term go back many years. "
+"The use of &ldquo;operating system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo; is "
+"found in a number of textbooks on system design, going back to the 80s. At "
+"the same time, in the 80s, the &ldquo;Unix operating system&rdquo; was "
+"understood to include all the system programs, and Berkeley's version of "
+"Unix included even games. Since we intended GNU to be a Unix-like operating "
+"system, we use the term &ldquo;operating system&rdquo; in the same way."
+msgstr ""
+"Om de verwarring compleet te maken gebruiken sommige mensen ook nog eens de "
+"term &ldquo;besturingssysteem&rdquo; wanneer ze de &ldquo;kernel&rdquo; "
+"bedoelen. Het gebruik van beide termen is al jaren oud. Het gebruik van "
+"&ldquo;besturingssysteem&rdquo; wanneer &ldquo;kernel&rdquo; wordt bedoeld "
+"is al te vinden in boeken over systeemontwerp uit de jaren tachtig. "
+"Tegelijkertijd had men het over het &ldquo;Unix besturingssysteem&rdquo; en "
+"bedoelde men alle systeemprogramma's, en de Unix versie van Berkeley had "
+"zelfs spelletjes. Omdat ons doel een besturingssysteem was dat op Unix leek "
+"bedoelen we dat dus wanneer we het woord &ldquo;besturingssysteem&rdquo; "
+"gebruiken."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Most of the time when people speak of the &ldquo;Linux operating "
+"system&rdquo; they are using &ldquo;operating system&rdquo; in the same "
+"sense we use: they mean the whole collection of programs. If that's what "
+"you are referring to, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. If you mean "
+"just the kernel, then &ldquo;Linux&rdquo; is the right name for it, but "
+"please say &ldquo;kernel&rdquo; also to avoid ambiguity about which body of "
+"software you mean."
+msgstr ""
+"Meestal wanneer mensen het hebben over het &ldquo;Linux "
+"besturingssysteem&rdquo;, gebruiken ze de term &ldquo;"
+"besturingssysteem&rdquo; op dezelfde manier als wij: ze bedoelen de complete "
+"verzameling programma's. Wanneer je dat bedoeld, gebruik dan alsjeblieft de "
+"naam &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Wanneer je het alleen over de kernel hebt, dan "
+"is &ldquo;Linux&rdquo; de juiste benaming, gebruik daarbij alsjeblieft ook "
+"het woord &ldquo;kernel&rdquo; om misverstanden uit te sluiten."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you prefer to use some other term such as &ldquo;system "
+"distribution&rdquo; for the entire collection of programs, instead of &ldquo;"
+"operating system&rdquo;, that's fine. Then you would talk about GNU/Linux "
+"system distributions."
+msgstr ""
+"Wanneer je liever woorden als &ldquo;systeemdistributie&rdquo; gebruikt voor "
+"je verzameling programma's in plaats van &ldquo;besturingssysteem&rdquo; ga "
+"dan vooral je gang. Je hebt het dan over GNU/Linux distributies."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a house "
+"be almost complete when it doesn't have a foundation? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
+msgstr ""
+"De kernel van een systeem is als de fundering van een huis. Hoe kan een huis "
+"bijna af zijn wanneer het geen fundering heeft? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"A kernel is not much like the foundation of a house because building an "
+"operating system is not much like building a house."
+msgstr ""
+"Een kernel kun je niet vergelijken met fundering van een huis omdat het "
+"bouwen van een besturingssysteem totaal anders is als het bouwen van een "
+"huis."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"A house is built from lots of little general parts that are cut and put "
+"together in situ. They have to be put together from the bottom up. Thus, "
+"when the foundation has not been built, no substantial part has been built; "
+"all you have is a hole in the ground."
+msgstr ""
+"Een huis bouw je ter plaatse op uit kleinere onderdelen . Die moeten achter "
+"elkaar in elkaar worden gezet. Wanneer de fundering niet gelegd is heb je "
+"dus nog geen groot deel van het huis gebouwd; het enige wat je hebt is een "
+"gat in de grond."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"By contrast, an operating system consists of complex components that can be "
+"developed in any order. When you have developed most of the components, "
+"most of the work is done. This is much more like the International Space "
+"Station than like a house. If most of the Space Station modules were in "
+"orbit but awaiting one other essential module, that would be like the GNU "
+"system in 1992."
+msgstr ""
+"Hier staat tegenover dat een besturingssysteem uit een groot aantal complexe "
+"onderdelen bestaat die je onafhankelijk van elkaar kunt bouwen. Wanneer je "
+"de meeste onderdelen hebt gemaakt is dus het grootste deel van het werk "
+"gedaan. De analogie met een ruimtestation is dus beter. Die bestaat uit een "
+"heel aantal modules die reeds in de ruimte zijn geschoten maar het wachten "
+"is nog op een essentieel onderdeel, analoog aan het GNU systeem in 1992."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't the kernel the brain of the system? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Vormt de kernel niet het brein van het systeem? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#brain\">#brain</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"A computer system is not much like a human body, and no part of it plays a "
+"role comparable to that of the brain in a human."
+msgstr ""
+"Een computersysteem lijkt niet op het menselijk lichaam en geen enkel "
+"onderdeel kun je vergelijken met het brein."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't writing the kernel most of the work in an operating system? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost\">#kernelmost</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"Is het schrijven van de kernel niet het meeste werk aan een "
+"besturingssysteem? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#kernelmost"
+"\">#kernelmost</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid "No, many components take a lot of work."
 msgstr "Nee, veel onderdelen vergen veel werk."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it 
normal to name an operating system after a kernel? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
-msgstr "We vernoemen het hele systeem naar de kernel, Linux. Is het niet 
gebruikelijk om het systeem naar de kernel te vernoemen?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "That practice seems to be very rare&mdash;we can't find any examples 
other than the misuse of the name &ldquo;Linux&rdquo;. Normally an operating 
system is developed as a single unified project, and the developers choose a 
name for the system as a whole. The kernel usually does not have a name of its 
own&mdash;instead, people say &ldquo;the kernel of such-and-such&rdquo; or 
&ldquo;the such-and-such kernel&rdquo;."
-msgstr "Die gewoonte blijkt zeldzaam&mdash;we kunnen geen ander voorbeeld 
vinden dan het verkeerd gebruik van de naam &ldquo;Linux&rdquo;. Meestal wordt 
een besturingssysteem in zijn geheel in &eacute;&eacute;n project ontwikkeld en 
de ontwikkelaars bedenken dan een naam voor het geheel. De kernel heeft meestal 
geen eigen naam&mdash;mensen hebben het dan over de &ldquo;kernel van 
die-en-die &rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Because those two constructions are used synonymously, the expression 
&ldquo;the Linux kernel&rdquo; can easily be misunderstood as meaning 
&ldquo;the kernel of Linux&rdquo; and implying that Linux must be more than a 
kernel. You can avoid the possibility of this misunderstanding by saying or 
writing &ldquo;the kernel, Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, the kernel.&rdquo;"
-msgstr "Doordat de uitspraken synoniem zijn kan de uitdrukking &ldquo;de Linux 
kernel&rdquo; makkelijk worden verward met &ldquo;de kernel van Linux&rdquo; 
daarmee de suggestie wekkend dat Linux meer is dan de kernel. Je kunt dit 
voorkomen door het te hebben over &ldquo;de kernel, Linux&rdquo; of 
&ldquo;Linux, de kernel.&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How 
about recommending a shorter name? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#long\">#long</a>)</span>"
-msgstr "Het probleem met &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is dat het te lang is. Heb je 
niet iets korters?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "For a while we tried the name &ldquo;LiGNUx&rdquo;, which combines the 
words &ldquo;GNU&rdquo; and &ldquo;Linux&rdquo;. The reaction was very bad. 
People accept &ldquo;GNU/Linux&rdquo; much better."
-msgstr "Een tijdje hebben we &ldquo;LiGNUx&rdquo; geprobeerd die de woorden 
&ldquo;GNU&rdquo; en &ldquo;Linux&rdquo; combineert. De reacties waren niet 
best. Mensen zijn meer geneigd GNU/Linux te accepteren."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The shortest legitimate name for this system is &ldquo;GNU&rdquo;, but 
we call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for the reasons given below."
-msgstr "De kortste correcte benaming voor het systeem is &ldquo;GNU&rdquo; 
maar we noemen het &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Zie het volgende antwoord voor het 
waarom."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts 
to call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
-msgstr "Omdat Linux slechts een bijdrage is aan het besturingssysteem, zouden 
we het niet beter &ldquo;GNU&rdquo; kunnen noemen?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It would not be false to the facts, but it is not the best thing to do. 
 Here are the reasons we call that system version &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
rather than just &ldquo;GNU&rdquo;:"
-msgstr "Het zou geen geschiedvervalsing zijn maar toch geen goed idee. 
Hieronder de redenen waarom we het &ldquo;GNU/Linux&rdquo; noemen en niet 
&ldquo;GNU&rdquo;:"
+msgid ""
+"We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to "
+"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
+msgstr ""
+"We vernoemen het hele systeem naar de kernel, Linux. Is het niet "
+"gebruikelijk om het systeem naar de kernel te vernoemen?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"That practice seems to be very rare&mdash;we can't find any examples other "
+"than the misuse of the name &ldquo;Linux&rdquo;. Normally an operating "
+"system is developed as a single unified project, and the developers choose a "
+"name for the system as a whole. The kernel usually does not have a name of "
+"its own&mdash;instead, people say &ldquo;the kernel of such-and-such&rdquo; "
+"or &ldquo;the such-and-such kernel&rdquo;."
+msgstr ""
+"Die gewoonte blijkt zeldzaam&mdash;we kunnen geen ander voorbeeld vinden dan "
+"het verkeerd gebruik van de naam &ldquo;Linux&rdquo;. Meestal wordt een "
+"besturingssysteem in zijn geheel in &eacute;&eacute;n project ontwikkeld en "
+"de ontwikkelaars bedenken dan een naam voor het geheel. De kernel heeft "
+"meestal geen eigen naam&mdash;mensen hebben het dan over de &ldquo;kernel "
+"van die-en-die &rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Because those two constructions are used synonymously, the expression &ldquo;"
+"the Linux kernel&rdquo; can easily be misunderstood as meaning &ldquo;the "
+"kernel of Linux&rdquo; and implying that Linux must be more than a kernel. "
+"You can avoid the possibility of this misunderstanding by saying or writing "
+"&ldquo;the kernel, Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, the kernel.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Doordat de uitspraken synoniem zijn kan de uitdrukking &ldquo;de Linux "
+"kernel&rdquo; makkelijk worden verward met &ldquo;de kernel van Linux&rdquo; "
+"daarmee de suggestie wekkend dat Linux meer is dan de kernel. Je kunt dit "
+"voorkomen door het te hebben over &ldquo;de kernel, Linux&rdquo; of &ldquo;"
+"Linux, de kernel.&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How about "
+"recommending a shorter name? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#long\">#long</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Het probleem met &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is dat het te lang is. Heb je niet "
+"iets korters?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"For a while we tried the name &ldquo;LiGNUx&rdquo;, which combines the words "
+"&ldquo;GNU&rdquo; and &ldquo;Linux&rdquo;. The reaction was very bad. "
+"People accept &ldquo;GNU/Linux&rdquo; much better."
+msgstr ""
+"Een tijdje hebben we &ldquo;LiGNUx&rdquo; geprobeerd die de woorden &ldquo;"
+"GNU&rdquo; en &ldquo;Linux&rdquo; combineert. De reacties waren niet best. "
+"Mensen zijn meer geneigd GNU/Linux te accepteren."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The shortest legitimate name for this system is &ldquo;GNU&rdquo;, but we "
+"call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for the reasons given below."
+msgstr ""
+"De kortste correcte benaming voor het systeem is &ldquo;GNU&rdquo; maar we "
+"noemen het &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Zie het volgende antwoord voor het "
+"waarom."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since Linux is a secondary contribution, would it be false to the facts to "
+"call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#justgnu\">#justgnu</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Omdat Linux slechts een bijdrage is aan het besturingssysteem, zouden we het "
+"niet beter &ldquo;GNU&rdquo; kunnen noemen?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would not be false to the facts, but it is not the best thing to do. "
+"Here are the reasons we call that system version &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"rather than just &ldquo;GNU&rdquo;:"
+msgstr ""
+"Het zou geen geschiedvervalsing zijn maar toch geen goed idee. Hieronder de "
+"redenen waarom we het &ldquo;GNU/Linux&rdquo; noemen en niet &ldquo;"
+"GNU&rdquo;:"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid "It's not exactly GNU&mdash;it has a different kernel (that is, Linux). 
Distinguishing GNU/Linux from GNU is useful."
-msgstr "Het is niet helemaal GNU&mdash;er zit een andere kernel in (te weten: 
Linux). Onderscheid maken tussen GNU/Linux en GNU heeft zijn nut."
+msgid ""
+"It's not exactly GNU&mdash;it has a different kernel (that is, Linux). "
+"Distinguishing GNU/Linux from GNU is useful."
+msgstr ""
+"Het is niet helemaal GNU&mdash;er zit een andere kernel in (te weten: "
+"Linux). Onderscheid maken tussen GNU/Linux en GNU heeft zijn nut."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid "It would be ungentlemanly to ask people to <em>stop</em> giving any 
credit to Linus Torvalds. He did write an important component of the system. 
We want to get credit for launching and sustaining the system's development, 
but this doesn't mean we should treat Linus the same way those who call the 
system &ldquo;Linux&rdquo; treat us. We strongly disagree with his political 
views, but we deal with that disagreement honorably and openly, rather than by 
trying to cut him out of the credit for his contribution to the system."
-msgstr "Het zou onfatsoenlijk zijn mensen te vragen te <em>stoppen</em> met 
het erkennen van de bijdrage die Linus Torvalds heeft geleverd. Hij heeft 
tenslotte een belangrijk onderdeel van het systeem geschreven. Wij willen 
erkenning voor het opstarten en bijhouden van de ontwikkeling van het systeem 
maar dat betekent niet dat we Linus dezelfde behandeling moeten geven als 
diegenen die het systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemen ons geven. We zijn het 
bepaald niet eens met zijn politieke opvattingen, maar daar gaan we open en 
eerlijk mee om, en we zullen hem dus niet uitsluiten van de erkenning die hij 
verdient."
+msgid ""
+"It would be ungentlemanly to ask people to <em>stop</em> giving any credit "
+"to Linus Torvalds. He did write an important component of the system. We "
+"want to get credit for launching and sustaining the system's development, "
+"but this doesn't mean we should treat Linus the same way those who call the "
+"system &ldquo;Linux&rdquo; treat us. We strongly disagree with his "
+"political views, but we deal with that disagreement honorably and openly, "
+"rather than by trying to cut him out of the credit for his contribution to "
+"the system."
+msgstr ""
+"Het zou onfatsoenlijk zijn mensen te vragen te <em>stoppen</em> met het "
+"erkennen van de bijdrage die Linus Torvalds heeft geleverd. Hij heeft "
+"tenslotte een belangrijk onderdeel van het systeem geschreven. Wij willen "
+"erkenning voor het opstarten en bijhouden van de ontwikkeling van het "
+"systeem maar dat betekent niet dat we Linus dezelfde behandeling moeten "
+"geven als diegenen die het systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemen ons geven. We "
+"zijn het bepaald niet eens met zijn politieke opvattingen, maar daar gaan we "
+"open en eerlijk mee om, en we zullen hem dus niet uitsluiten van de "
+"erkenning die hij verdient."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><ul><li>
-msgid "Since many people know of the system as &ldquo;Linux&rdquo;, if we say 
&ldquo;GNU&rdquo; they may simply not recognize we're talking about the same 
system. If we say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, they can make a connection to what 
they have heard about."
-msgstr "Velen kennen het systeem als &ldquo;Linux&rdquo;, wanneer we 
&ldquo;GNU&rdquo; zeggen zullen ze het niet herkennen. Wanneer we echter 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; gebruiken zullen ze het herkennen."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a 
product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it 
wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#trademarkfee\">#trademarkfee</a>)</span>"
-msgstr "Ik moet rechten afdragen wanneer ik &ldquo;Linux&rdquo; gebruik in de 
naam van een product en dat geldt ook wanneer ik &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
gebruik. Kan ik alleen &ldquo;GNU&rdquo; gebruiken zonder &ldquo;Linux&rdquo; 
om zo geld te besparen?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "There's nothing wrong in calling the system &ldquo;GNU&rdquo;; 
basically, that's what it is. It is nice to give Linus Torvalds a share of the 
credit as well, but you have no obligation to pay for the privilege of doing 
so."
-msgstr "Het systeem &ldquo;GNU&rdquo; noemen is prima, dat is tenslotte wat 
het is. Het is natuurlijk prima om ook Linus Torvalds een stuk erkenning te 
geven maar je hoeft daarvoor niemand iets te betalen."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "So if you want to refer to the system simply as &ldquo;GNU&rdquo;, to 
avoid paying the fee for calling it &ldquo;Linux&rdquo;, we won't criticize 
you."
-msgstr "Dus wanneer je het systeem eenvoudigweg &ldquo;GNU&rdquo; wilt noemen 
om je zo een afdracht te besparen wanneer je het &ldquo;Linux&rdquo; zou 
noemen, ga dan vooral je gang."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Many other projects contributed to the system as it is today; it 
includes TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments 
imply we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long 
it is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#many\">#many</a>)</span>"
-msgstr "Veel andere projecten hebben ook bijgedragen, zoals TeX, X11, Apache, 
Perl, en vele anderen. Betekent jouw pleidooi niet dat we hen ook moeten 
erkennen via de naamgeving? (Wat zou leiden tot absurd lange namen)"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "What we say is that you ought to give the system's principal developer 
a share of the credit. The principal developer is the GNU Project, and the 
system is basically GNU."
-msgstr "Wat we zeggen is dat je de belangrijkste ontwikkelaar van het systeem 
erkenning zou moeten geven. De belangrijkste ontwikkelaar is het GNU project en 
het systeem is voornamelijk GNU."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "If you feel even more strongly about giving credit where it is due, you 
might feel that some secondary contributors also deserve credit in the system's 
name. If so, far be it from us to argue against it. If you feel that X11 
deserves credit in the system's name, and you want to call the system 
GNU/X11/Linux, please do. If you feel that Perl simply cries out for mention, 
and you want to write GNU/Linux/Perl, go ahead."
-msgstr "Wanneer je nog stringenter wilt zijn in het erkennen zul je wellicht 
ook andere bijdragen in de naam willen verwerken. Wij zullen je niet 
tegenhouden. Wanneer je vindt dat ook X11 erkenning moet krijgen via de 
naamgeving en je het systeem GNU/X11/Linux wilt noemen, ga dan vooral je gang. 
Wanneer je Perl wilt erkennen via GNU/Linux/Perl, prima."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Since a long name such as GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv 
becomes absurd, at some point you will have to set a threshold and omit the 
names of the many other secondary contributions. There is no one obvious right 
place to set the threshold, so wherever you set it, we won't argue against it."
-msgstr "Omdat een lange naam als GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv 
al gauw absurd wordt zul je paal en perk moeten stellen aan de naamgeving en 
dus bijdragen uit moeten sluiten. Waar die grens precies ligt weet niemand en 
dat maakt ons ook niet uit."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Different threshold levels would lead to different choices of name for 
the system. But one name that cannot result from concerns of fairness and 
giving credit, not for any possible threshold level, is &ldquo;Linux&rdquo;. 
It can't be fair to give all the credit to one secondary contribution (Linux) 
while omitting the principal contribution (GNU)."
-msgstr "De naamgeving hangt dus af van de keuze van die grens. Maar 
&eacute;&eacute;n naam kun je er, vanuit het oogpunt van erkenning, niet aan 
geven en dat is &ldquo;Linux&rdquo;. Het kan niet zo zijn dat de naam een 
kleine bijdrage erkent (Linux) en de belangrijkste bijdrage (GNU) verzwijgt."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Many other projects contributed to the system as it is today, but they 
don't insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
-msgstr "Vele andere projecten hebben bijgedragen aan het systeem zoals het nu 
is, maar die staan er niet op dat het systeem XYZ/Linux genoemd wordt. Waarom 
zouden we een uitzondering maken voor GNU?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Thousands of projects have developed programs commonly included in 
today's GNU/Linux systems. They all deserve credit for their contributions, 
but they aren't the principal developers of the system as a whole, so they 
don't ask to be credited as such."
-msgstr "Duizenden projecten hebben programma's ontwikkeld die opgenomen zijn 
in het huidige GNU/Linux systeem. Ze verdienen stuk voor stuk erkenning voor 
hun bijdrage maar ze zijn niet de belangrijkste ontwikkelaars van het systeem 
als geheel en dus vragen ze ook geen erkenning in die trant."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "GNU is different because it is more than just a contributed program, 
more than just a collection of contributed programs. GNU is the framework on 
which the system was made."
-msgstr "GNU verschilt hierin doordat het meer is dan een bijdrage, meer dan 
alleen maar een verzameling programma's. GNU is de basis waarop het systeem is 
gebouwd."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we 
mention it? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</span>"
-msgstr "GNU vormt tegenwoordig maar een klein onderdeel van het systeem dus 
waarom zouden we het vermelden? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "In 2008, we found that GNU packages made up 15% of the 
&ldquo;main&rdquo; repository of the gNewSense GNU/Linux distribution. Linux 
made up 1.5%. So the same argument would apply even more strongly to calling 
it &ldquo;Linux&rdquo;."
-msgstr "In 2008 zagen we dat de GNU pakketten 15% uitmaakten van de complete 
gNewSense GNU/Linux distributie. Linux slechts 1,5%. Dit argument zou dus 
eerder moeten gelden voor de benaming &ldquo;Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "GNU is a small fraction of the system nowadays, and Linux is an even 
smaller fraction. But they are the system's core; the system was made by 
combining them. Thus, the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; remains appropriate."
-msgstr "GNU is tegenwoordig slechts een klein onderdeel en Linux nog minder. 
Maar de combinatie vormt de kern van het systeem. De benaming 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; is hier dus op zijn plaats."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that 
mean we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
-msgstr "Veel bedrijven hebben bijgedragen aan het systeem zoals het nu is; 
betekent dat niet dat we het GNU/Redhat/Novell/Linux moeten noemen?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "GNU is not comparable to Red Hat or Novell; it is not a company, or an 
organization, or even an activity. GNU is an operating system. (When we speak 
of the GNU Project, that refers to the project to develop the GNU system.) The 
GNU/Linux system is based on GNU, and that's why GNU ought to appear in its 
name."
-msgstr "GNU kun je niet vergelijken met Red Hat of Novell; het is geen 
bedrijf, geen organisatie, het is niet eens een activiteit. GNU is een 
besturingssysteem. (Wanneer we het hebben over het GNU project hebben we het 
over het project voor het ontwikkelen van het GNU systeem). Het GNU/Linux 
systeem is gebaseerd op GNU en daarom hoort GNU onderdeel te zijn van de naam."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Much of those companies' contribution to the GNU/Linux system lies in 
the code they have contributed to various GNU packages including GCC and GNOME. 
 Saying GNU/Linux gives credit to those companies along with all the rest of 
the GNU developers."
-msgstr "Een hoop van die bijdragen van bedrijven aan het GNU/Linux systeem 
zitten in GNU pakketten als GCC en GNOME. Het systeem GNU/Linux noemen erkent 
daarmee al die bedrijven en de rest van de GNU ontwikkelaars."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU 
Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</span>"
-msgstr "Waarom spel je het &ldquo;GNU/Linux&rdquo; in plaats van &ldquo;GNU 
Linux&rdquo;?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU 
Linux&rdquo; the word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Linux&rdquo;. This can 
mean either &ldquo;GNU's version of Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, which is a 
GNU package.&rdquo; Neither of those meanings fits the situation at hand."
-msgstr "Volgens de regels van de Engelse taal veranderd het woord 
&ldquo;GNU&rdquo; de term &ldquo;Linux&rdquo; in de constructie &ldquo;GNU 
Linux&rdquo;. Het kan dan betekenen &ldquo;GNU's versie van Linux&rdquo; of 
&ldquo;Linux, wat een GNU pakket is.&rdquo;. Geen van beide combinaties is van 
toepassing."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Linux is not a GNU package; that is, it wasn't developed under the GNU 
Project's aegis or contributed specifically to the GNU Project. Linus Torvalds 
wrote Linux independently, as his own project. So the &ldquo;Linux, which is a 
GNU package&rdquo; meaning is not right."
-msgstr "Linux is geen GNU pakket; oftewel, het is niet ontwikkeld onder het 
GNU project of als bijdrage aan het GNU project gegeven. Linus Torvalds 
ontwikkelde Linux onafhankelijk van GNU, als zijn eigen project. Dus de 
betekenis &ldquo; Linux,wat een GNU pakket is.&rdquo;, klopt niet."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "We're not talking about a distinct GNU version of Linux, the kernel. 
The free GNU/Linux distros do have a <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>separate version of Linux</a>, 
since the &ldquo;standard&rdquo; version contains non-free firmware 
&ldquo;blobs&rdquo;. If this were part of the GNU Project, it could be 
considered &ldquo;GNU Linux&rdquo;; but we would not want to call it that, 
because it would be too confusing."
-msgstr "We hebben het niet over een bepaalde GNU-versie van Linux, de kernel. 
 De vrije GNU/Linux distributies hebben wel een <a 
href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";>aparte versie van Linux</a>, 
omdat de &ldquo;standaard&rdquo; versie niet-vrije firmware &ldquo;blobs&rdquo; 
bevat. Wanneer dit onderdeel zou zijn van het GNU project zouden we het 
&ldquo;GNU Linux&rdquo;; kunnen noemen maar dat wordt te verwarrend."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "We're talking about a version of GNU, the operating system, 
distinguished by having Linux as the kernel. A slash fits the situation 
because it means &ldquo;combination.&rdquo; (Think of 
&ldquo;Input/Output&rdquo;.) This system is the combination of GNU and Linux; 
hence, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-msgstr "We hebben het over een versie van GNU, het besturingssysteem, 
uitgevoerd met Linux als kernel. Een schuine streep is hier dus van toepassing 
omdat dit de &ldquo;combinatie&rdquo; aanduidt (net als bij Invoer/Uitvoer). 
Dit systeem is de combinatie van GNU en Linux; &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dus."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "There are other ways to express &ldquo;combination&rdquo;. If you 
think that a plus-sign is clearer, please use that. In French, a hyphen is 
clear: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In Spanish, we sometimes say &ldquo;GNU con 
Linux&rdquo;."
-msgstr "Er zijn nog andere vormen om de &ldquo;combinatie&rdquo; aan te 
duiden. Als je denkt dat een plusteken beter is, gebruik dat dan. In het Frans 
is een streep toepasselijk: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In het Spaans zeggen we 
soms: &ldquo;GNU con Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
+msgid ""
+"Since many people know of the system as &ldquo;Linux&rdquo;, if we say "
+"&ldquo;GNU&rdquo; they may simply not recognize we're talking about the same "
+"system. If we say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, they can make a connection to "
+"what they have heard about."
+msgstr ""
+"Velen kennen het systeem als &ldquo;Linux&rdquo;, wanneer we &ldquo;"
+"GNU&rdquo; zeggen zullen ze het niet herkennen. Wanneer we echter &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; gebruiken zullen ze het herkennen."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"I would have to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a "
+"product, and that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it "
+"wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the "
+"fee? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#trademarkfee"
+"\">#trademarkfee</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Ik moet rechten afdragen wanneer ik &ldquo;Linux&rdquo; gebruik in de naam "
+"van een product en dat geldt ook wanneer ik &ldquo;GNU/Linux&rdquo; gebruik. "
+"Kan ik alleen &ldquo;GNU&rdquo; gebruiken zonder &ldquo;Linux&rdquo; om zo "
+"geld te besparen?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"There's nothing wrong in calling the system &ldquo;GNU&rdquo;; basically, "
+"that's what it is. It is nice to give Linus Torvalds a share of the credit "
+"as well, but you have no obligation to pay for the privilege of doing so."
+msgstr ""
+"Het systeem &ldquo;GNU&rdquo; noemen is prima, dat is tenslotte wat het is. "
+"Het is natuurlijk prima om ook Linus Torvalds een stuk erkenning te geven "
+"maar je hoeft daarvoor niemand iets te betalen."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"So if you want to refer to the system simply as &ldquo;GNU&rdquo;, to avoid "
+"paying the fee for calling it &ldquo;Linux&rdquo;, we won't criticize you."
+msgstr ""
+"Dus wanneer je het systeem eenvoudigweg &ldquo;GNU&rdquo; wilt noemen om je "
+"zo een afdracht te besparen wanneer je het &ldquo;Linux&rdquo; zou noemen, "
+"ga dan vooral je gang."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
+"TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments imply "
+"we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long it "
+"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)"
+"</span>"
+msgstr ""
+"Veel andere projecten hebben ook bijgedragen, zoals TeX, X11, Apache, Perl, "
+"en vele anderen. Betekent jouw pleidooi niet dat we hen ook moeten erkennen "
+"via de naamgeving? (Wat zou leiden tot absurd lange namen)"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"What we say is that you ought to give the system's principal developer a "
+"share of the credit. The principal developer is the GNU Project, and the "
+"system is basically GNU."
+msgstr ""
+"Wat we zeggen is dat je de belangrijkste ontwikkelaar van het systeem "
+"erkenning zou moeten geven. De belangrijkste ontwikkelaar is het GNU project "
+"en het systeem is voornamelijk GNU."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you feel even more strongly about giving credit where it is due, you "
+"might feel that some secondary contributors also deserve credit in the "
+"system's name. If so, far be it from us to argue against it. If you feel "
+"that X11 deserves credit in the system's name, and you want to call the "
+"system GNU/X11/Linux, please do. If you feel that Perl simply cries out for "
+"mention, and you want to write GNU/Linux/Perl, go ahead."
+msgstr ""
+"Wanneer je nog stringenter wilt zijn in het erkennen zul je wellicht ook "
+"andere bijdragen in de naam willen verwerken. Wij zullen je niet "
+"tegenhouden. Wanneer je vindt dat ook X11 erkenning moet krijgen via de "
+"naamgeving en je het systeem GNU/X11/Linux wilt noemen, ga dan vooral je "
+"gang. Wanneer je Perl wilt erkennen via GNU/Linux/Perl, prima."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Since a long name such as GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv "
+"becomes absurd, at some point you will have to set a threshold and omit the "
+"names of the many other secondary contributions. There is no one obvious "
+"right place to set the threshold, so wherever you set it, we won't argue "
+"against it."
+msgstr ""
+"Omdat een lange naam als GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv al "
+"gauw absurd wordt zul je paal en perk moeten stellen aan de naamgeving en "
+"dus bijdragen uit moeten sluiten. Waar die grens precies ligt weet niemand "
+"en dat maakt ons ook niet uit."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Different threshold levels would lead to different choices of name for the "
+"system. But one name that cannot result from concerns of fairness and "
+"giving credit, not for any possible threshold level, is &ldquo;"
+"Linux&rdquo;. It can't be fair to give all the credit to one secondary "
+"contribution (Linux) while omitting the principal contribution (GNU)."
+msgstr ""
+"De naamgeving hangt dus af van de keuze van die grens. Maar &eacute;&eacute;"
+"n naam kun je er, vanuit het oogpunt van erkenning, niet aan geven en dat is "
+"&ldquo;Linux&rdquo;. Het kan niet zo zijn dat de naam een kleine bijdrage "
+"erkent (Linux) en de belangrijkste bijdrage (GNU) verzwijgt."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Many other projects contributed to the system as it is today, but they don't "
+"insist on calling it XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Vele andere projecten hebben bijgedragen aan het systeem zoals het nu is, "
+"maar die staan er niet op dat het systeem XYZ/Linux genoemd wordt. Waarom "
+"zouden we een uitzondering maken voor GNU?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Thousands of projects have developed programs commonly included in today's "
+"GNU/Linux systems. They all deserve credit for their contributions, but "
+"they aren't the principal developers of the system as a whole, so they don't "
+"ask to be credited as such."
+msgstr ""
+"Duizenden projecten hebben programma's ontwikkeld die opgenomen zijn in het "
+"huidige GNU/Linux systeem. Ze verdienen stuk voor stuk erkenning voor hun "
+"bijdrage maar ze zijn niet de belangrijkste ontwikkelaars van het systeem "
+"als geheel en dus vragen ze ook geen erkenning in die trant."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU is different because it is more than just a contributed program, more "
+"than just a collection of contributed programs. GNU is the framework on "
+"which the system was made."
+msgstr ""
+"GNU verschilt hierin doordat het meer is dan een bijdrage, meer dan alleen "
+"maar een verzameling programma's. GNU is de basis waarop het systeem is "
+"gebouwd."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"GNU is a small fraction of the system nowadays, so why should we mention it? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allsmall\">#allsmall</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"GNU vormt tegenwoordig maar een klein onderdeel van het systeem dus waarom "
+"zouden we het vermelden? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#allsmall\">#allsmall</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"In 2008, we found that GNU packages made up 15% of the &ldquo;main&rdquo; "
+"repository of the gNewSense GNU/Linux distribution. Linux made up 1.5%. So "
+"the same argument would apply even more strongly to calling it &ldquo;"
+"Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"In 2008 zagen we dat de GNU pakketten 15% uitmaakten van de complete "
+"gNewSense GNU/Linux distributie. Linux slechts 1,5%. Dit argument zou dus "
+"eerder moeten gelden voor de benaming &ldquo;Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU is a small fraction of the system nowadays, and Linux is an even smaller "
+"fraction. But they are the system's core; the system was made by combining "
+"them. Thus, the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; remains appropriate."
+msgstr ""
+"GNU is tegenwoordig slechts een klein onderdeel en Linux nog minder. Maar de "
+"combinatie vormt de kern van het systeem. De benaming &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; is hier dus op zijn plaats."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that mean "
+"we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Veel bedrijven hebben bijgedragen aan het systeem zoals het nu is; betekent "
+"dat niet dat we het GNU/Redhat/Novell/Linux moeten noemen?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU is not comparable to Red Hat or Novell; it is not a company, or an "
+"organization, or even an activity. GNU is an operating system. (When we "
+"speak of the GNU Project, that refers to the project to develop the GNU "
+"system.) The GNU/Linux system is based on GNU, and that's why GNU ought to "
+"appear in its name."
+msgstr ""
+"GNU kun je niet vergelijken met Red Hat of Novell; het is geen bedrijf, geen "
+"organisatie, het is niet eens een activiteit. GNU is een besturingssysteem. "
+"(Wanneer we het hebben over het GNU project hebben we het over het project "
+"voor het ontwikkelen van het GNU systeem). Het GNU/Linux systeem is "
+"gebaseerd op GNU en daarom hoort GNU onderdeel te zijn van de naam."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Much of those companies' contribution to the GNU/Linux system lies in the "
+"code they have contributed to various GNU packages including GCC and GNOME. "
+"Saying GNU/Linux gives credit to those companies along with all the rest of "
+"the GNU developers."
+msgstr ""
+"Een hoop van die bijdragen van bedrijven aan het GNU/Linux systeem zitten in "
+"GNU pakketten als GCC en GNOME. Het systeem GNU/Linux noemen erkent daarmee "
+"al die bedrijven en de rest van de GNU ontwikkelaars."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyslash\">#whyslash</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"Waarom spel je het &ldquo;GNU/Linux&rdquo; in plaats van &ldquo;GNU "
+"Linux&rdquo;?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU Linux&rdquo; "
+"the word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Linux&rdquo;. This can mean "
+"either &ldquo;GNU's version of Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, which is a GNU "
+"package.&rdquo; Neither of those meanings fits the situation at hand."
+msgstr ""
+"Volgens de regels van de Engelse taal veranderd het woord &ldquo;GNU&rdquo; "
+"de term &ldquo;Linux&rdquo; in de constructie &ldquo;GNU Linux&rdquo;. Het "
+"kan dan betekenen &ldquo;GNU's versie van Linux&rdquo; of &ldquo;Linux, wat "
+"een GNU pakket is.&rdquo;. Geen van beide combinaties is van toepassing."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linux is not a GNU package; that is, it wasn't developed under the GNU "
+"Project's aegis or contributed specifically to the GNU Project. Linus "
+"Torvalds wrote Linux independently, as his own project. So the &ldquo;"
+"Linux, which is a GNU package&rdquo; meaning is not right."
+msgstr ""
+"Linux is geen GNU pakket; oftewel, het is niet ontwikkeld onder het GNU "
+"project of als bijdrage aan het GNU project gegeven. Linus Torvalds "
+"ontwikkelde Linux onafhankelijk van GNU, als zijn eigen project. Dus de "
+"betekenis &ldquo; Linux,wat een GNU pakket is.&rdquo;, klopt niet."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We're not talking about a distinct GNU version of Linux, the kernel. The "
+"free GNU/Linux distros do have a <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
+"linux\">separate version of Linux</a>, since the &ldquo;standard&rdquo; "
+"version contains non-free firmware &ldquo;blobs&rdquo;. If this were part "
+"of the GNU Project, it could be considered &ldquo;GNU Linux&rdquo;; but we "
+"would not want to call it that, because it would be too confusing."
+msgstr ""
+"We hebben het niet over een bepaalde GNU-versie van Linux, de kernel. De "
+"vrije GNU/Linux distributies hebben wel een <a href=\"http://directory.fsf.";
+"org/project/linux\">aparte versie van Linux</a>, omdat de &ldquo;"
+"standaard&rdquo; versie niet-vrije firmware &ldquo;blobs&rdquo; bevat. "
+"Wanneer dit onderdeel zou zijn van het GNU project zouden we het &ldquo;GNU "
+"Linux&rdquo;; kunnen noemen maar dat wordt te verwarrend."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We're talking about a version of GNU, the operating system, distinguished by "
+"having Linux as the kernel. A slash fits the situation because it means "
+"&ldquo;combination.&rdquo; (Think of &ldquo;Input/Output&rdquo;.) This "
+"system is the combination of GNU and Linux; hence, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"We hebben het over een versie van GNU, het besturingssysteem, uitgevoerd met "
+"Linux als kernel. Een schuine streep is hier dus van toepassing omdat dit de "
+"&ldquo;combinatie&rdquo; aanduidt (net als bij Invoer/Uitvoer). Dit systeem "
+"is de combinatie van GNU en Linux; &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dus."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"There are other ways to express &ldquo;combination&rdquo;. If you think "
+"that a plus-sign is clearer, please use that. In French, a hyphen is clear: "
+"&ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In Spanish, we sometimes say &ldquo;GNU con "
+"Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Er zijn nog andere vormen om de &ldquo;combinatie&rdquo; aan te duiden. Als "
+"je denkt dat een plusteken beter is, gebruik dat dan. In het Frans is een "
+"streep toepasselijk: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In het Spaans zeggen we soms: "
+"&ldquo;GNU con Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whyorder\">#whyorder</a>)</span>"
 msgstr "Waarom &ldquo;GNU/Linux&rdquo; en niet &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It is right and proper to mention the principal contribution first. 
The GNU contribution to the system is not only bigger than Linux and prior to 
Linux, we actually started the whole activity."
-msgstr "Het is gebruikelijk om de belangrijkste bijdrage het eerst te noemen. 
De bijdrage van GNU is niet alleen groter dan Linux en eerder dan Linux, we 
hebben het geheel opgestart."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, that 
is a lot better than what people usually do, which is to omit GNU entirely and 
make it seem that the whole system is Linux."
-msgstr "Als je echter het systeem &ldquo;Linux/GNU&rdquo; noemt is dat al een 
stuk beter dan wat men meestal doet, GNU totaal niet noemen en daarmee de 
suggestie wekken dat het hele systeem Linux is."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's 
really Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames\">#distronames</a>)</span>"
-msgstr "Mijn distributie heet &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; bewijst dat niet dat 
het eigenlijk Linux is?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It means that the people who make the &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distro 
are repeating the common mistake. We appreciate that distributions like Debian, 
Dragora, Musix, Trisquel, and Venenux have adopted GNU/Linux as part of their 
official name, and we hope that if you are involved with a different 
distribution, you will encourage it to do the same."
-msgstr "Dat betekent dat de mensen die &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distribueren 
dezelfde veelvoorkomende fout maken. We waarderen het dat distributies als 
Debian, Dragora, Musix, Trisquel and Venemux de benaming GNU/Linux een officeel 
onderdeel van hun naam hebben gemaakt en we hopen dat wanneer jij een andere 
distributie helpt, je hetzelfde zal doen."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong 
to call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
-msgstr "De offici&euml;le naam van mijn distributie is &ldquo;Foobar 
Linux&rdquo;; is het niet fout om de distributie een andere naam te geven?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "If it's allowed for them to change &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;Foobar 
Linux&rdquo;, it's allowed for you to change it back and call the distro 
&ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. It can't be more wrong to correct the mistake 
than it was to make the mistake."
-msgstr "Als het hen is toegestaan om &ldquo;GNU&rdquo; te veranderen in 
&ldquo;Foobar Linux&rdquo;, dan is het jouw goed recht om dit terug te 
veranderen in &ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. Een fout herstellen kan niet 
slechter zijn dan de fout te maken."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red 
Hat and IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than 
asking individuals? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#companies\">#companies</a>)</span>"
-msgstr "Zou het niet handiger zijn om bedrijven als Mandrake, Red Hat en IBM 
te vragen hun distributies &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen in plaats van 
individuen?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It isn't a choice of one or the other&mdash;we ask companies and 
organizations and individuals to help spread the word about this. In fact, we 
have asked all three of those companies. Mandrake said it would use the term 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; some of the time, but IBM and Red Hat were unwilling to 
help. One executive said, &ldquo;This is a pure commercial decision; we expect 
to make more money calling it &lsquo;Linux&rsquo;.&rdquo; In other words, that 
company did not care what was right."
-msgstr "Het is geen kwestie van het een of het ander&mdash;we vragen 
bedrijven, organisaties en individuen ons daarin te steunen. We hebben het in 
feite alle drie die bedrijven gevraagd. Mandrake gebruikt af en toe de term 
&ldquo; GNU/Linux&rdquo; maar IBM en Red Hat wilden niet meewerken. Een van hun 
vertegenwoordigers zei: &ldquo;dit is een puur commerci&euml;le beslissing; we 
verwachten beter te verkopen wanneer we het Linux noemen.&rdquo;. Oftewel, het 
kon het bedrijf niet schelen of het juist was of niet."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "We can't make them do this right, but we're not the sort to give up 
just because the road isn't easy. You may not have as much influence at your 
disposal as IBM or Red Hat, but you can still help. Together we can change the 
situation to the point where companies will make more profit calling it 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
-msgstr "We kunnen ze niet dwingen maar we zullen ook niet snel opgeven. Je 
zult wellicht niet zoveel invloed hebben als een IBM of Red Hat maar je kunt 
nog steeds helpen. Gezamenlijk kunnen we de omstandigheden z&oacute; veranderen 
dat bedrijven meer winst zullen maken wanneer ze het &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
noemen."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for 
distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of 
GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#reserve\">#reserve</a>)</span>"
-msgstr "Zou het niet beter zijn om de naam &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te 
gebruiken voor distributies die alleen uit vrije software bestaan? Dat is 
tenslotte het ideaal van GNU."
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "The widespread practice of adding non-free software to the GNU/Linux 
system is a major problem for our community. It teaches the users that 
non-free software is ok, and that using it is part of the spirit of 
&ldquo;Linux&rdquo;. Many &ldquo;Linux&rdquo; User Groups make it part of 
their mission to help users use non-free add-ons, and may even invite salesmen 
to come and make sales pitches for them. They adopt goals such as 
&ldquo;helping the users&rdquo; of GNU/Linux (including helping them use 
non-free applications and drivers), or making the system more popular even at 
the cost of freedom."
-msgstr "De veelgebruikte praktijk om niet-vrije software toe te voegen aan een 
GNU/Linux systeem is een groot probleem voor onze gemeenschap. Het leert 
gebruikers dat niet-vrije software goed is en dat het gebruik ervan onderdeel 
is van de geest van &ldquo;Linux&rdquo;. Veel &ldquo;Linux&rdquo; 
gebruikersgroepen zien het als hun taak gebruikers te helpen bij het gebruik 
van niet-vrije toevoegingen en zullen soms zelfs verkopers uitnodigen om hun 
verkooppraatje te komen houden. Zij stellen doelen als &ldquo;het helpen van 
gebruikers&rdquo; van GNU/Linux (inclusief hen helpen met het gebruik van 
niet-vrije toepassingen en stuurprogramma's), of het populariseren van het 
systeem, zelfs ten koste van de vrijheid."
+msgid ""
+"It is right and proper to mention the principal contribution first. The GNU "
+"contribution to the system is not only bigger than Linux and prior to Linux, "
+"we actually started the whole activity."
+msgstr ""
+"Het is gebruikelijk om de belangrijkste bijdrage het eerst te noemen. De "
+"bijdrage van GNU is niet alleen groter dan Linux en eerder dan Linux, we "
+"hebben het geheel opgestart."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, that is a "
+"lot better than what people usually do, which is to omit GNU entirely and "
+"make it seem that the whole system is Linux."
+msgstr ""
+"Als je echter het systeem &ldquo;Linux/GNU&rdquo; noemt is dat al een stuk "
+"beter dan wat men meestal doet, GNU totaal niet noemen en daarmee de "
+"suggestie wekken dat het hele systeem Linux is."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"My distro is called &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's "
+"really Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#distronames"
+"\">#distronames</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Mijn distributie heet &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; bewijst dat niet dat het "
+"eigenlijk Linux is?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It means that the people who make the &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distro are "
+"repeating the common mistake. We appreciate that distributions like Debian, "
+"Dragora, Musix, Trisquel, and Venenux have adopted GNU/Linux as part of "
+"their official name, and we hope that if you are involved with a different "
+"distribution, you will encourage it to do the same."
+msgstr ""
+"Dat betekent dat de mensen die &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distribueren "
+"dezelfde veelvoorkomende fout maken. We waarderen het dat distributies als "
+"Debian, Dragora, Musix, Trisquel and Venemux de benaming GNU/Linux een "
+"officeel onderdeel van hun naam hebben gemaakt en we hopen dat wanneer jij "
+"een andere distributie helpt, je hetzelfde zal doen."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"My distro's official name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to "
+"call the distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#distronames1\">#distronames1</a>)</span>"
+msgstr ""
+"De offici&euml;le naam van mijn distributie is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; "
+"is het niet fout om de distributie een andere naam te geven?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If it's allowed for them to change &ldquo;GNU&rdquo; to &ldquo;Foobar "
+"Linux&rdquo;, it's allowed for you to change it back and call the distro "
+"&ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. It can't be more wrong to correct the "
+"mistake than it was to make the mistake."
+msgstr ""
+"Als het hen is toegestaan om &ldquo;GNU&rdquo; te veranderen in &ldquo;"
+"Foobar Linux&rdquo;, dan is het jouw goed recht om dit terug te veranderen "
+"in &ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. Een fout herstellen kan niet slechter "
+"zijn dan de fout te maken."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Wouldn't it be more effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and "
+"IBM to call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking "
+"individuals? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#companies"
+"\">#companies</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Zou het niet handiger zijn om bedrijven als Mandrake, Red Hat en IBM te "
+"vragen hun distributies &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen in plaats van "
+"individuen?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It isn't a choice of one or the other&mdash;we ask companies and "
+"organizations and individuals to help spread the word about this. In fact, "
+"we have asked all three of those companies. Mandrake said it would use the "
+"term &ldquo;GNU/Linux&rdquo; some of the time, but IBM and Red Hat were "
+"unwilling to help. One executive said, &ldquo;This is a pure commercial "
+"decision; we expect to make more money calling it &lsquo;Linux&rsquo;."
+"&rdquo; In other words, that company did not care what was right."
+msgstr ""
+"Het is geen kwestie van het een of het ander&mdash;we vragen bedrijven, "
+"organisaties en individuen ons daarin te steunen. We hebben het in feite "
+"alle drie die bedrijven gevraagd. Mandrake gebruikt af en toe de term "
+"&ldquo; GNU/Linux&rdquo; maar IBM en Red Hat wilden niet meewerken. Een van "
+"hun vertegenwoordigers zei: &ldquo;dit is een puur commerci&euml;le "
+"beslissing; we verwachten beter te verkopen wanneer we het Linux noemen."
+"&rdquo;. Oftewel, het kon het bedrijf niet schelen of het juist was of niet."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We can't make them do this right, but we're not the sort to give up just "
+"because the road isn't easy. You may not have as much influence at your "
+"disposal as IBM or Red Hat, but you can still help. Together we can change "
+"the situation to the point where companies will make more profit calling it "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"We kunnen ze niet dwingen maar we zullen ook niet snel opgeven. Je zult "
+"wellicht niet zoveel invloed hebben als een IBM of Red Hat maar je kunt nog "
+"steeds helpen. Gezamenlijk kunnen we de omstandigheden z&oacute; veranderen "
+"dat bedrijven meer winst zullen maken wanneer ze het &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"noemen."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
+"distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of "
+"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</a>)"
+"</span>"
+msgstr ""
+"Zou het niet beter zijn om de naam &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te gebruiken voor "
+"distributies die alleen uit vrije software bestaan? Dat is tenslotte het "
+"ideaal van GNU."
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The widespread practice of adding non-free software to the GNU/Linux system "
+"is a major problem for our community. It teaches the users that non-free "
+"software is ok, and that using it is part of the spirit of &ldquo;"
+"Linux&rdquo;. Many &ldquo;Linux&rdquo; User Groups make it part of their "
+"mission to help users use non-free add-ons, and may even invite salesmen to "
+"come and make sales pitches for them. They adopt goals such as &ldquo;"
+"helping the users&rdquo; of GNU/Linux (including helping them use non-free "
+"applications and drivers), or making the system more popular even at the "
+"cost of freedom."
+msgstr ""
+"De veelgebruikte praktijk om niet-vrije software toe te voegen aan een GNU/"
+"Linux systeem is een groot probleem voor onze gemeenschap. Het leert "
+"gebruikers dat niet-vrije software goed is en dat het gebruik ervan "
+"onderdeel is van de geest van &ldquo;Linux&rdquo;. Veel &ldquo;Linux&rdquo; "
+"gebruikersgroepen zien het als hun taak gebruikers te helpen bij het gebruik "
+"van niet-vrije toevoegingen en zullen soms zelfs verkopers uitnodigen om hun "
+"verkooppraatje te komen houden. Zij stellen doelen als &ldquo;het helpen van "
+"gebruikers&rdquo; van GNU/Linux (inclusief hen helpen met het gebruik van "
+"niet-vrije toepassingen en stuurprogramma's), of het populariseren van het "
+"systeem, zelfs ten koste van de vrijheid."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "The question is how to try to change this."
 msgstr "De vraag is hoe we dit kunnen veranderen."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Given that most of the community which uses GNU with Linux already does 
not realize that's what it is, for us to disown these adulterated versions, 
saying they are not really GNU, would not teach the users to value freedom 
more. They would not get the intended message. They would only respond they 
never thought these systems were GNU in the first place."
-msgstr "Gezien het feit dat de meesten binnen de gemeenschap al niet 
doorhebben dat ze GNU met Linux gebruiken, heeft het verwerpen van deze 
vervuilde distributies weinig zin. Aangeven dat dit niet echt GNU is zou die 
gebruikers niets over vrijheid leren. De boodschap zou niet over komen. Ze 
zouden antwoorden dat ze niet eens wisten dat die systemen GNU waren."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The way to lead these users to see a connection with freedom is exactly 
the opposite: to inform them that all these system versions <em>are</em> 
versions of GNU, that they all are based on a system that exists specifically 
for the sake of the users' freedom. With this understanding, they can start to 
recognize the distributions that include non-free software as perverted, 
adulterated versions of GNU, instead of thinking they are proper and 
appropriate &ldquo;versions of Linux&rdquo;."
-msgstr "Om bij gebruikers toch de boodschap van vrijheid over te laten komen 
moeten we precies het tegenovergestelde doen: ze vertellen dat al deze systemen 
wel degelijk versies zijn van GNU. Dat ze allemaal gebaseerd zijn op een 
systeem dat speciaal is gemaakt voor de vrijheid van de computergebruiker. Met 
deze kennis in het achterhoofd zullen ze in staat zijn distributies te 
herkennen die vervuild zijn met niet-vrije software en deze ook zien als 
vervuilde versies van GNU, in plaats van te denken dat het goede &ldquo;versies 
van Linux&rdquo; zijn."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It is very useful to start GNU/Linux User Groups, which call the system 
GNU/Linux and adopt the ideals of the GNU Project as a basis for their 
activities. If the Linux User Group in your area has the problems described 
above, we suggest you either campaign within the group to change its 
orientation (and name) or start a new group. The people who focus on the more 
superficial goals have a right to their views, but don't let them drag you 
along!"
-msgstr "Het is zeer nuttig om GNU/Linux gebruikersgroepen te starten die het 
systeem GNU/Linux noemen en de idealen van het GNU project uitdragen. Wanneer 
de Linux gebruikersgroep in jou omgeving bovengenoemde problemen heeft raden we 
je aan contact met ze op te nemen om te proberen hun uitgangspunten te 
veranderen (en hun naam) of anders een nieuwe groep te starten. Mensen hebben 
het recht om zich vast te bijten in meer oppervlakkige doelstellingen maar laat 
je daarin niet meesleuren!"
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</span>"
-msgstr "Waarom maak je geen GNU distributie van Linux (sic) en noem je dat 
GNU/Linux?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "All the &ldquo;Linux&rdquo; distributions are actually versions of the 
GNU system with Linux as the kernel. The purpose of the term 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; is to communicate this point. To develop one new 
distribution and call that alone &ldquo;GNU/Linux&rdquo; would obscure the 
point we want to make."
-msgstr "Alle &ldquo;Linux&rdquo; distributies <em>zijn</em> versies van het 
GNU systeem met Linux als de kernel. Doel van de naam &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
is juist om dit over te brengen. Door een aparte distributie uit te brengen als 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; zou dit de zaak alleen maar vertroebelen."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "As for developing a distribution of GNU/Linux, we already did this 
once, when we funded the early development of Debian GNU/Linux. To do it again 
now does not seem useful; it would be a lot of work, and unless the new 
distribution had substantial practical advantages over other distributions, it 
would serve no purpose."
-msgstr "Wat betreft het ontwikkelen van een distributie van GNU/Linux, dat 
hebben we al eens gedaan met het financieren van de eerste ontwikkeling van 
Debian GNU/Linux. Om dit nog een keer te doen lijkt ons niet nuttig; het is een 
hoop werk en wanneer een nieuwe distributie geen enorme praktische voordelen 
oplevert ten opzichte van andere distributies, mist het een doel."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Instead we help the developers of 100% free GNU/Linux distributions, 
such as gNewSense and Ututo."
-msgstr "In plaats daarvan steunen we ontwikkelaars van 100% vrije GNU/Linux 
distributies zoals gNewSense and Ututo."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some 
existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
-msgstr "Waarom zeggen we niet gewoon &ldquo;Linux is de kernel van GNU&rdquo; 
en brengen we een bestaande versie van GNU/Linux uit onder de naam 
&ldquo;GNU&rdquo;?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It might have been a good idea to adopt Linux as the GNU kernel back in 
1992. If we had realized, then, how long it would take to get the GNU Hurd to 
work, we might have done that. (Alas, that is hindsight.)"
-msgstr "Het had een goed idee geweest om Linux destijds, in 1992, als GNU 
kernel te adopteren. Als we ons toen hadden gerealiseerd hoeveel moeite het zou 
kosten om GNU Hurd aan de praat te krijgen zouden we dat wellicht hebben gedaan 
(helaas is dat achterafpraterij)."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "If we were to take an existing version of GNU/Linux and relabel it as 
&ldquo;GNU&rdquo;, that would be somewhat like making a version of the GNU 
system and labeling it &ldquo;Linux&rdquo;. That wasn't right, and we don't 
want to act like that."
-msgstr "Wanneer we nu een bestaande versie van GNU/Linux nemen en het 
hernoemen naar &ldquo;GNU&rdquo;, zou dat net zoiets zijn als een GNU systeem 
hernoemen naar &ldquo;Linux&rdquo;. Dat is niet goed en zo willen we niet 
opereren."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days? 
<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
+msgid ""
+"Given that most of the community which uses GNU with Linux already does not "
+"realize that's what it is, for us to disown these adulterated versions, "
+"saying they are not really GNU, would not teach the users to value freedom "
+"more. They would not get the intended message. They would only respond "
+"they never thought these systems were GNU in the first place."
+msgstr ""
+"Gezien het feit dat de meesten binnen de gemeenschap al niet doorhebben dat "
+"ze GNU met Linux gebruiken, heeft het verwerpen van deze vervuilde "
+"distributies weinig zin. Aangeven dat dit niet echt GNU is zou die "
+"gebruikers niets over vrijheid leren. De boodschap zou niet over komen. Ze "
+"zouden antwoorden dat ze niet eens wisten dat die systemen GNU waren."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The way to lead these users to see a connection with freedom is exactly the "
+"opposite: to inform them that all these system versions <em>are</em> "
+"versions of GNU, that they all are based on a system that exists "
+"specifically for the sake of the users' freedom. With this understanding, "
+"they can start to recognize the distributions that include non-free software "
+"as perverted, adulterated versions of GNU, instead of thinking they are "
+"proper and appropriate &ldquo;versions of Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Om bij gebruikers toch de boodschap van vrijheid over te laten komen moeten "
+"we precies het tegenovergestelde doen: ze vertellen dat al deze systemen wel "
+"degelijk versies zijn van GNU. Dat ze allemaal gebaseerd zijn op een systeem "
+"dat speciaal is gemaakt voor de vrijheid van de computergebruiker. Met deze "
+"kennis in het achterhoofd zullen ze in staat zijn distributies te herkennen "
+"die vervuild zijn met niet-vrije software en deze ook zien als vervuilde "
+"versies van GNU, in plaats van te denken dat het goede &ldquo;versies van "
+"Linux&rdquo; zijn."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It is very useful to start GNU/Linux User Groups, which call the system GNU/"
+"Linux and adopt the ideals of the GNU Project as a basis for their "
+"activities. If the Linux User Group in your area has the problems described "
+"above, we suggest you either campaign within the group to change its "
+"orientation (and name) or start a new group. The people who focus on the "
+"more superficial goals have a right to their views, but don't let them drag "
+"you along!"
+msgstr ""
+"Het is zeer nuttig om GNU/Linux gebruikersgroepen te starten die het systeem "
+"GNU/Linux noemen en de idealen van het GNU project uitdragen. Wanneer de "
+"Linux gebruikersgroep in jou omgeving bovengenoemde problemen heeft raden we "
+"je aan contact met ze op te nemen om te proberen hun uitgangspunten te "
+"veranderen (en hun naam) of anders een nieuwe groep te starten. Mensen "
+"hebben het recht om zich vast te bijten in meer oppervlakkige doelstellingen "
+"maar laat je daarin niet meesleuren!"
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why not make a GNU distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#gnudist\">#gnudist</a>)</"
+"span>"
+msgstr ""
+"Waarom maak je geen GNU distributie van Linux (sic) en noem je dat GNU/Linux?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"All the &ldquo;Linux&rdquo; distributions are actually versions of the GNU "
+"system with Linux as the kernel. The purpose of the term &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; is to communicate this point. To develop one new distribution "
+"and call that alone &ldquo;GNU/Linux&rdquo; would obscure the point we want "
+"to make."
+msgstr ""
+"Alle &ldquo;Linux&rdquo; distributies <em>zijn</em> versies van het GNU "
+"systeem met Linux als de kernel. Doel van de naam &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is "
+"juist om dit over te brengen. Door een aparte distributie uit te brengen als "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; zou dit de zaak alleen maar vertroebelen."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"As for developing a distribution of GNU/Linux, we already did this once, "
+"when we funded the early development of Debian GNU/Linux. To do it again "
+"now does not seem useful; it would be a lot of work, and unless the new "
+"distribution had substantial practical advantages over other distributions, "
+"it would serve no purpose."
+msgstr ""
+"Wat betreft het ontwikkelen van een distributie van GNU/Linux, dat hebben we "
+"al eens gedaan met het financieren van de eerste ontwikkeling van Debian GNU/"
+"Linux. Om dit nog een keer te doen lijkt ons niet nuttig; het is een hoop "
+"werk en wanneer een nieuwe distributie geen enorme praktische voordelen "
+"oplevert ten opzichte van andere distributies, mist het een doel."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Instead we help the developers of 100% free GNU/Linux distributions, such as "
+"gNewSense and Ututo."
+msgstr ""
+"In plaats daarvan steunen we ontwikkelaars van 100% vrije GNU/Linux "
+"distributies zoals gNewSense and Ututo."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why not just say &ldquo;Linux is the GNU kernel&rdquo; and release some "
+"existing version of GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linuxgnu\">#linuxgnu</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Waarom zeggen we niet gewoon &ldquo;Linux is de kernel van GNU&rdquo; en "
+"brengen we een bestaande versie van GNU/Linux uit onder de naam &ldquo;"
+"GNU&rdquo;?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It might have been a good idea to adopt Linux as the GNU kernel back in "
+"1992. If we had realized, then, how long it would take to get the GNU Hurd "
+"to work, we might have done that. (Alas, that is hindsight.)"
+msgstr ""
+"Het had een goed idee geweest om Linux destijds, in 1992, als GNU kernel te "
+"adopteren. Als we ons toen hadden gerealiseerd hoeveel moeite het zou kosten "
+"om GNU Hurd aan de praat te krijgen zouden we dat wellicht hebben gedaan "
+"(helaas is dat achterafpraterij)."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If we were to take an existing version of GNU/Linux and relabel it as &ldquo;"
+"GNU&rdquo;, that would be somewhat like making a version of the GNU system "
+"and labeling it &ldquo;Linux&rdquo;. That wasn't right, and we don't want "
+"to act like that."
+msgstr ""
+"Wanneer we nu een bestaande versie van GNU/Linux nemen en het hernoemen naar "
+"&ldquo;GNU&rdquo;, zou dat net zoiets zijn als een GNU systeem hernoemen "
+"naar &ldquo;Linux&rdquo;. Dat is niet goed en zo willen we niet opereren."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Did the GNU Project condemn and oppose use of Linux in the early days? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#condemn\">#condemn</a>)</span>"
 msgstr "Was het GNU project tegen Linux in het begin?"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "We did not adopt Linux as our kernel, but we didn't condemn or oppose 
it. In 1993 we started discussing the arrangements to sponsor the development 
of Debian GNU/Linux. We also sought to cooperate with the people who were 
changing some GNU packages for use with Linux. We wanted to include their 
changes in the standard releases so that these GNU packages would work 
out-of-the-box in combination with Linux. But the changes were often ad-hoc 
and nonportable; they needed to be cleaned up for installation."
-msgstr "We hebben Linux niet onze kernel gemaakt maar we hadden er zeker niets 
op tegen. In 1993 begonnen we onderhandelingen voor het ondersteunen van Debian 
GNU/Linux. We zochten ook samenwerking met mensen die GNU pakketten aan het 
wijzigen waren om te kunnen draaien met Linux. We wilden die veranderingen 
opnemen in onze standaard uitgaven, zodat die pakketten ook zonder extra 
handelingen met Linux konden samenwerken. Die veranderingen waren vaak ad-hoc 
en niet algemeen toepasbaar; ze moesten worden geschoond voordat ze 
ge&iuml;nstalleerd konden worden."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The people who had made the changes showed little interest in 
cooperating with us. One of them actually told us that he didn't care about 
working with the GNU Project because he was a &ldquo;Linux user&rdquo;. That 
came as a shock, because the people who ported GNU packages to other systems 
had generally wanted to work with us to get their changes installed. Yet these 
people, developing a system that was primarily based on GNU, were the first 
(and still practically the only) group that was unwilling to work with us."
-msgstr "Diegenen die de veranderingen maakten toonden weinig interesse in 
samenwerking. E&eacute;n van hen deelde ons zelfs mee dat hij niets gaf om het 
GNU project omdat hij een &ldquo;Linux gebruiker&rdquo; was. Dat kwam als een 
verrassing omdat de meeste mensen die GNU pakketten geschikt maakten voor 
andere systemen juist w&eacute;l met ons samen wilden werken om die 
veranderingen erin te krijgen. Deze mensen echter, die ontwikkelden aan 
systemen die voor het grootste deel op GNU waren gebaseerd, waren de eerste (en 
nog steeds praktisch de enige) groep die niet met ons samen wilden werken."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It was this experience that first showed us that people were calling a 
version of the GNU system &ldquo;Linux&rdquo;, and that this confusion was 
obstructing our work. Asking you to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is 
our response to that problem, and to the other problems caused by the 
&ldquo;Linux&rdquo; misnomer."
-msgstr "Dit was onze eerste ervaring met mensen die een versie van het GNU 
systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemden, en dat deze misvatting ons werk in de weg 
stond. Jou te vragen het systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen is ons 
antwoord op dat probleem en andere problemen, ontstaan door de verkeerde 
naamgeving van &ldquo;Linux&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why did you wait so long before asking people to use the name 
GNU/Linux? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
-msgstr "Waarom heb je zolang gewacht voordat je mensen vroeg het systeem 
GNU/Linux te noemen?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Actually we didn't. We began talking privately with developers and 
distributors about this in 1994, and made a more public campaign in 1996. We 
will continue for as long as it's necessary."
-msgstr "We hebben niet lang gewacht. We begonnen met dialogen richting 
ontwikkelaars en distributeurs in 1994 en startten een meer openbare campagne 
in 1996. We zullen dit voortzetten, zolang als nodig."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that 
are GPL'ed? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#allgpled\">#allgpled</a>)</span>"
-msgstr "Moeten we de constructie GNU/[naam] toepassen op alle programma's die 
onder de GPL vallen?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "We never refer to individual programs as &ldquo;GNU/<i>name</i>&rdquo;. 
 When a program is a GNU package, we may call it &ldquo;GNU <i>name</i>&rdquo;."
-msgstr "We refereren nooit aan pakketten als &ldquo;GNU/[naam]&rdquo;. Als een 
programma een GNU pakket is noemen we het wel eens &ldquo;GNU [naam]&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "GNU, the operating system, is made up of many different programs. Some 
of the programs in GNU were written as part of the GNU Project or specifically 
contributed to it; these are the GNU packages, and we often use 
&ldquo;GNU&rdquo; in their names."
-msgstr "GNU, het besturingssysteem, is samengeteld uit diverse programma's. 
Sommigen daarvan zijn gemaakt als onderdeel van het GNU project, anderen zijn 
later bijgedragen; dit zijn allemaal de GNU pakketten en we gebruiken vaak 
&ldquo;GNU&rdquo; in hun namen."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It's up to the developers of a program to decide if they want to 
contribute it and make it a GNU package. If you have developed a program and 
you would like it to be a GNU package, please write to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, so we can evaluate it 
and decide whether we want it."
-msgstr "Het is aan de ontwikkelaar van een programma om te beslissen of hij 
wil bijdragen aan het project en er een GNU pakket van wil maken. Wanneer je 
een programma hebt ontwikkeld en je wil er een GNU pakket van maken, schrijf 
dan naar <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, zodat we 
het kunnen beoordelen en beslissen of we het willen hebben."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It wouldn't be fair to put the name GNU on every individual program 
that is released under the GPL. If you write a program and release it under 
the GPL, that doesn't mean the GNU Project wrote it or that you wrote it for 
us. For instance, the kernel, Linux, is released under the GNU GPL, but Linus 
did not write it as part of the GNU Project&mdash;he did the work 
independently. If something is not a GNU package, the GNU Project can't take 
credit for it, and putting &ldquo;GNU&rdquo; in its name would be improper."
-msgstr "Het zou niet eerlijk zijn om op ieder pakket met GPL de naam GNU te 
plakken. Wanneer je een programma maakt en het onder de GPL vrijgeeft betekent 
dat niet dat het GNU project het geschreven heeft, of dat je het voor ons hebt 
geschreven. De kernel Linux bijvoorbeeld is uitgebracht onder de GNU GPL maar 
Linus heeft het niet geschreven als onderdeel van het GNU project&mdash;hij 
deed dit werk onafhankelijk van ons. Als iets geen GNU pakket is, kan het GNU 
project ook niet met de eer gaan strijken. Er een &ldquo;GNU&rdquo;-etiket op 
plakken zou niet juist zijn."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "In contrast, we do deserve the overall credit for the GNU operating 
system as a whole, even though not for each and every program in it. The 
system exists as a system because of our determination and persistence, 
starting in 1984, many years before Linux was begun."
-msgstr "Ons komt echter wel de eer toe van het maken van het GNU 
besturingssysteem als geheel, ook al hebben we niet alle delen zelf gemaakt. 
Het systeem is er gekomen, juist door onze vasthoudendheid en 
doorzettingsvermogen, gestart in 1984, jaren voordat Linux werd gestart."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The operating system in which Linux became popular was basically the 
same as the GNU operating system. It was not entirely the same, because it had 
a different kernel, but it was mostly the same system. It was a variant of 
GNU. It was the GNU/Linux system."
-msgstr "Het besturingssysteem waarbinnen Linux populair werd was dezelfde als 
het GNU besturingssysteem. Niet helemaal hetzelfde omdat het een andere kernel 
had maar voor de rest toch vrijwel hetzelfde. Het was een variant van GNU. Het 
was het GNU/Linux systeem."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Linux continues to be used primarily in derivatives of that 
system&mdash;in today's versions of the GNU/Linux system. What gives these 
systems their identity is GNU and Linux at the center of them, not particularly 
Linux alone."
-msgstr "Linux wordt nog steeds voornamelijk gebruikt in afgeleiden van dat 
systeem&mdash;in de huidige versies van het GNU/Linux systeem. Wat deze 
systemen definieert is GNU en Linux, die de basis hiervoor vormen, en niet 
alleen Linux."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by 
using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
-msgstr "Zou GNU geen &ldquo;Unix&rdquo; in de naam moeten hebben omdat veel in 
GNU van Unix is afgekeken?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Actually, none of GNU comes from Unix. Unix was proprietary software 
(and still is), so using any of its code in GNU would have been illegal. This 
is not a coincidence; this is why we developed GNU: since you could not have 
freedom in using Unix, or any of the other operating systems of the day, we 
needed a free system to replace it. We could not copy programs, or even parts 
of them, from Unix; everything had to be written afresh."
-msgstr "Eigenlijk zit er niets in GNU van Unix. Unix was private software (en 
is dat nog steeds), dus het gebruik van die code zou niet legaal zijn. Dat is 
geen toeval; het is de reden dat we GNU ontwikkelden; omdat we Unix niet 
vrijelijk konden gebruiken, of welk ander besturingssysteem van destijds dan 
ook, hadden we een vrij systeem nodig om het te vervangen. We konden daarbij 
geen programma's kopi&euml;ren, of zelfs maar delen ervan, van Unix; alles 
moest opnieuw worden geschreven."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "No code in GNU comes from Unix, but GNU is a Unix-compatible system; 
therefore, many of the ideas and specifications of GNU do come from Unix. The 
name &ldquo;GNU&rdquo;, which stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, is a 
humorous way of giving credit to Unix for this, following a hacker tradition of 
recursive acronyms that started in the 70s."
-msgstr "Geen letter code uit GNU is afkomstig van Unix, maar GNU is een op 
Unix gelijkend systeem; en dus komen een hoop van de idee&euml;n en 
specificaties van GNU voort uit Unix. De afkorting &ldquo;GNU&rdquo;, afkorting 
voor &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, is een ironische, recursieve, verwijzing 
-iets wat in de hacker-gemeenschap in de jaren 70 populair was- naar Unix en 
bewijst het daarmee alle eer die het toekomt."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The first such recursive acronym was TINT, &ldquo;TINT Is Not 
TECO&rdquo;. The author of TINT wrote another implementation of TECO (there 
were already many of them, for various systems), but instead of calling it by a 
dull name like &ldquo;<em>somethingorother</em> TECO&rdquo;, he thought of a 
clever amusing name. (That's what hacking means: <a 
href=\"http://stallman.org/articles/on-hacking.html\";>playful cleverness</a>.)"
-msgstr "Zo'n eerste recursieve verwijzing was TINT, &ldquo;TINT Is Niet 
TECO&rdquo;. De schrijver van TINT schreef een nieuwe implementatie van TECO 
(er waren er al velen, voor diverse systemen), maar in plaats van het bedenken 
van een saaie naam als &ldquo;WatDanOok TECO&rdquo;, verzon hij een slimme en 
amusante naam. (Dat is ook wat het woord hacker betekent: <a 
href=\"http://stallman.org/articles/on-hacking.html\";>speelse slimmigheid</a>.)"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Other hackers enjoyed that name so much that we imitated the approach. 
It became a tradition that, when you were writing from scratch a program that 
was similar to some existing program (let's imagine its name was 
&ldquo;Klever&rdquo;), you could give it a recursive acronym name, such as 
&ldquo;MINK&rdquo; for &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; In this same spirit we 
called our replacement for Unix &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;."
-msgstr "Andere hackers vonden dit zo leuk dat we deze aanpak imiteerden. Het 
werd traditie om een programma, dat werd herschreven en gebaseerd was op iets 
bestaands, een recursief verwijzende naam te geven; MINK voor bijvoorbeeld een 
programma met de naam Klever, waarbij dit stond voor &ldquo;MINK Is Niet 
Klever.&rdquo;. Op dezelfde manier noemden we onze vervanger voor Unix 
&ldquo;GNU's Niet Unix&rdquo;."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Historically, AT&amp;T which developed Unix did not want anyone to give 
it credit by using &ldquo;Unix&rdquo; in the name of a similar system, not even 
in a system 99% copied from Unix. AT&amp;T actually threatened to sue anyone 
giving AT&amp;T credit in that way. This is why each of the various modified 
versions of Unix (all proprietary, like Unix) had a completely different name 
that didn't include &ldquo;Unix&rdquo;."
-msgstr "Van oudsher verbood AT&amp;T, de ontwikkelaar van Unix, eenieder om 
het eer te bewijzen door de naam &ldquo;Unix&rdquo; te gebruiken in hierop 
gelijkende systemen, zelfs niet bij systemen die voor 99% van Unix gekopieerd 
waren. AT&amp;T dreigde iedereen met een proces die AT&amp;T op een dergelijke 
wijze wilde vernoemen. Daarom hebben al die aangepaste versies van Unix (allen 
net zo privaat als Unix) een compleet andere naam, waar geen &ldquo;Unix&rdquo; 
in voor komt."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
-msgstr "Zouden we ook &ldquo;GNU/BSD&rdquo; moeten gebruiken? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "We don't call the BSD systems (FreeBSD, etc.) &ldquo;GNU/BSD&rdquo; 
systems, because that term does not fit the history of the BSD systems."
-msgstr "We noemen de BSD systemen (FreeBSD enz.) geen &ldquo;GNU/BSD&rdquo; 
omdat die benaming niet klopt met de historie van die systemen."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The BSD system was developed by UC Berkeley as non-free software in the 
80s, and became free in the early 90s. A free operating system that exists 
today is almost certainly either a variant of the GNU system, or a kind of BSD 
system."
-msgstr "Het BSD systeem was ontwikkeld aan de universiteit van Berkeley in de 
tachtiger jaren als niet-vrije software maar werd vrij in de jaren negentig. 
Een vrij besturingssysteem heden ten dage is vrijwel zeker een variant op het 
GNU systeem of een BSD systeem."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "People sometimes ask whether BSD too is a variant of GNU, as GNU/Linux 
is. It is not. The BSD developers were inspired to make their code free 
software by the example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU 
activists helped convince them to start, but the code had little overlap with 
GNU."
-msgstr "Mensen vragen nog wel eens of BSD ook een variant is op GNU, net als 
GNU/Linux. Dat is het niet. De ontwikkelaars van BSD werden door het voorbeeld 
van het GNU project ge&iuml;nspireerd om ook hun eigen project vrij te maken. 
Aansporingen daartoe van GNU-activisten hielp ze over de drempel maar de code 
heeft weinig overeenkomsten met GNU."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "BSD systems today use some GNU packages, just as the GNU system and its 
variants use some BSD programs; however, taken as wholes, they are two 
different systems that evolved separately. The BSD developers did not write a 
kernel and add it to the GNU system, so a name like GNU/BSD would not fit the 
situation."
-msgstr "Huidige BSD systemen gebruiken een paar GNU pakketten, net als GNU 
systemen nu sommige BSD programma's gebruiken; in hun geheel echter zijn het 
twee verschillende systemen die apart zijn ontwikkeld. De BSD ontwikkelaars 
schreven geen kernel die ze aan het GNU systeem toevoegden en dus zou een naam 
als GNU/BSD nergens op slaan."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "The connection between GNU/Linux and GNU is much closer, and that's why 
the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is appropriate for it."
-msgstr "De relatie tussen GNU/Linux en GNU is veel directer en daarom is de 
benaming &ldquo;GNU/Linux&rdquo; veel toepasselijker."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "There is a version of GNU which uses the kernel from NetBSD. Its 
developers call it &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, but 
&ldquo;GNU/kernelofNetBSD&rdquo; would be more accurate, since NetBSD is an 
entire system, not just the kernel. This is not a BSD system, since most of 
the system is the same as the GNU/Linux system."
-msgstr "Er is een versie van GNU die de kernel van NetBSD gebruikt. De 
ontwikkelaars noemen het &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo; maar 
&ldquo;GNU/kernelvanNetBSD&rdquo; zou toepasselijker zijn omdat NetBSD een 
compleet systeem is, niet alleen een kernel. Het is geen BSD systeem, omdat het 
meeste van het systeem hetzelfde is als het GNU/Linux systeem."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a 
GNU/Windows system? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#othersys\">#othersys</a>)</span>"
-msgstr "Wanneer ik de GNU hulpmiddelen op Windows installeer, betekent dat dan 
dat ik een GNU/Windows systeem heb?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Not in the same sense that we mean by &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. The 
tools of GNU are just a part of the GNU software, which is just a part of the 
GNU system, and underneath them you would still have another complete operating 
system which has no code in common with GNU. All in all, that's a very 
different situation from GNU/Linux."
-msgstr "Niet op de manier zoals we het bedoelen met &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. 
De hulpmiddelen van GNU zijn alleen een onderdeel van de GNU software, die op 
zichzelf weer een onderdeel zijn van het GNU systeem en daaronder heb je dan 
een compleet besturingssysteem die niets gemeen heeft met GNU. Alles bij elkaar 
is dat een compleet andere situatie als met GNU/Linux."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Can't Linux be used without GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
-msgstr "Kun je Linux niet zonder GNU gebruiken? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Linux is used by itself, or with small other programs, in some 
appliances. These small software systems are a far cry from the GNU/Linux 
system. Users do not install them on PCs, for instance, and would find them 
rather disappointing. It is useful to say that these appliances run just 
Linux, to show how different those small platforms are from GNU/Linux."
-msgstr "Linux wordt wel op zichzelf gebruikt of in combinatie met andere 
software in sommige apparatuur. Deze kleine systemen verschillen echter 
hemelsbreed met GNU/Linux. Gebruikers zullen dit bijvoorbeeld niet op hun PC 
installeren en de toepassing zou teleurstellend zijn. Het is nuttig om aan te 
geven dat die apparatuur alleen Linux gebruikt, alleen al om aan te geven 
hoeveel ze verschillen van GNU/Linux."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Are there complete Linux systems without GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
-msgstr "Zijn er complete Linux systemen zonder GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "There are complete systems that contain Linux and not GNU; Android is 
an example. But it is a mistake to call them &ldquo;Linux&rdquo; systems."
-msgstr "Er zijn complete systemen met Linux maar geen GNU; Android is daarvan 
een voorbeeld. Maar het is ook niet juist om die &ldquo;Linux&rdquo; te noemen."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it 
contains very little of the GNU system, only Linux. Overall, it's a different 
system. If you call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, you will find it 
necessary to say things like, &ldquo;Android contains Linux, but it isn't 
Linux, because it doesn't have the usual Linux [sic] libraries and utilities 
[meaning the GNU system].&rdquo; Android contains just as much of Linux as 
GNU/Linux does. What it doesn't have is the GNU system. Instead it has a lot 
of Google software."
-msgstr "Android verschilt veel van GNU/Linux&mdash;omdat het weinig van het 
GNU systeem bevat, behalve Linux. Het is een geheel ander systeem. Wanneer je 
dit geheel &ldquo;Linux&rdquo; zou noemen moet je ook dingen zeggen als: 
&ldquo;Android bevat Linux maar is het niet omdat het niet de gebruikelijke 
Linux bibliotheken en hulpmiddelen heeft [het GNU systeem dus]&rdquo;. Android 
heeft net zoveel Linux als GNU/Linux. Het heeft echter geen GNU systeem maar 
een hoop software van Google."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen 
Linus Torvalds' role as posterboy for our community? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
-msgstr "Waarom noemen we het systeem niet gewoon &ldquo;Linux&rdquo; en laten 
we Linus Torvalds het &ldquo;gezicht&rdquo; van onze gemeenschap zijn?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Linus Torvalds is the &ldquo;posterboy&rdquo; (other people's choice of 
word, not ours) for his goals, not ours. His goal is to make the system more 
popular, and he believes its value to society lies merely in the practical 
advantages it offers: its power, reliability and easy availability. He has 
never advocated <a href=\"/philosophy/why-free.html\">freedom to cooperate</a> 
as an ethical principle, which is why the public does not connect the name 
&ldquo;Linux&rdquo; with that principle."
-msgstr "Linus Torvalds is al het &ldquo;gezicht&rdquo; (niet onze woorden) van 
zijn eigen doelen, niet die van ons. Zijn doel is het systeem meer bekendheid 
te geven en gelooft dat de meerwaarde voor de gemeenschap hem zit in de 
praktische voordelen die het systeem biedt; de kracht, betrouwbaarheid en 
beschikbaarheid. Hij heeft het nooit gehad over <a 
href=\"/philosophy/why-free.nl.html\">de vrijheid om samen te werken</a> als 
hoger doel en dus associeert men Linux niet met dit doel."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Linus publicly states his disagreement with the free software 
movement's ideals. He developed non-free software in his job for many years 
(and said so to a large audience at a &ldquo;Linux&rdquo;World show), and 
publicly invited fellow developers of Linux, the kernel, to use non-free 
software to work on it with him. He goes even further, and rebukes people who 
suggest that engineers and scientists should consider social consequences of 
our technical work&mdash;rejecting the lessons society learned from the 
development of the atom bomb."
-msgstr "Linus heeft publiekelijk verklaard het niet eens te zijn met de 
idealen van de vrije software beweging. Hij ontwikkelde jarenlang niet-vrije 
software in zijn betrekking (en deelde dit mee aan een groot publiek tijdens de 
&ldquo;Linux&rdquo; World show), en nodigde mede-ontwikkelaars van Linux uit om 
ook gebruik te maken van niet-vrije software en daar samen met hem aan te 
werken. Hij gaat nog verder en weigert te aanvaarden dat het werk van 
ingenieurs en wetenschappers ook sociale gevolgen heeft&mdash;de geleerde 
lessen bij de ontwikkeling van de atoombom daarmee negerend."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "There is nothing wrong with writing a free program for the motivations 
of learning and having fun; the kernel Linus wrote for those reasons was an 
important contribution to our community. But those motivations are not the 
reason why the complete free system, GNU/Linux, exists, and they won't secure 
our freedom in the future. The public needs to know this. Linus has the right 
to promote his views; however, people should be aware that the operating system 
in question stems from ideals of freedom, not from his views."
-msgstr "Er is niets tegen op het ontwikkelen van een vrij programma voor de 
lol of om ervan te leren; de kernel die Linus schreef om die redenen was een 
belangrijke bijdrage aan onze gemeenschap. Maar dit zijn niet de redenen waarom 
het complete vrije systeem, GNU/Linux, bestaat en het waarborgt niet onze 
vrijheid op de langere termijn. Het grote publiek dient dit te weten. Linus 
heeft recht op zijn eigen mening maar mensen moeten zich wel realiseren dat dit 
besturingssysteem uit die vrijheids-idealen voort komen, niet uit zijn 
overtuiging."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
-msgstr "Is het niet fout om het werk van Linux Torvalds als GNU te 
bestempelen? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It would be wrong, so we don't do that. Torvalds' work is Linux, the 
kernel; we are careful not to attribute that work to the GNU Project or label 
it as &ldquo;GNU&rdquo;. When we talk about the whole system, the name 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; gives him a share of the credit."
-msgstr "Klopt, daarom doen we het niet. Het werk van Torvalds is Linux, de 
kernel; we vermijden zorgvuldig om dit bij het GNU Project te betrekken of het 
als &ldquo;GNU&rdquo; te bestempelen. Wanneer we het over het geheel hebben 
noemen we het &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, ere wie ere toekomt."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
-msgstr "Is Linus Torvalds het er mee eens dat Linux alleen de kernel is? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "He recognized this at the beginning. The earliest Linux release notes 
said, <a 
href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\";>
 &ldquo;Most of the tools used with linux are GNU software and are under the 
GNU copyleft. These tools aren't in the distribution - ask me (or GNU) for 
more info&rdquo;</a>."
-msgstr "Hij kwam hier in het begin al mee. In de eerste Linux release notes 
stond al, <a href= 
\"\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01\";>
 &ldquo;De meeste hulpmiddelen die linux gebruikt zijn GNU programma's en 
vallen onder de GNU auteursplicht. Die programma's zitten niet in deze 
distributie - vraag mij (of GNU) voor meer informatie.&rdquo;</a>."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we 
can't change it, so why even think about it? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
-msgstr "De strijd is al verloren&mdash;de maatschappij heeft al gekozen en 
daar kunnen we niets aan veranderen, waarom dan nog al die moeite?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "This isn't a battle, it is a campaign of education. What to call the 
system is not a single decision, to be made at one moment by 
&ldquo;society&rdquo;: each person, each organization, can decide what name to 
use. You can't make others say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, but you can decide to 
call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; yourself&mdash;and by doing so, you 
will help educate others."
-msgstr "Dit is geen gevecht, het is een bewustwordings-campagne. Hoe een 
systeem te noemen is geen beslissing die op een vaststaand moment door de 
&ldquo;maatschappij&rdquo; wordt genomen: iedereen, iedere organisatie, kan 
zelf beslissen welke naam ze zullen gebruiken. Je kunt mensen niet dwingen het 
systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen maar je kunt wel voor jezelf 
beslissen het zo te noemen&mdash;en door dat te doen geef je het goede 
voorbeeld."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Society has made its decision and we can't change it, so what good does 
it do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
-msgstr "De maatschappij heeft al besloten en dat kunnen we niet veranderen, 
wat heeft het dan voor nut het systeem alsnog &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te 
noemen?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "This is not an all-or-nothing situation: correct and incorrect pictures 
are being spread more or less by various people. If you call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will help others learn the system's true history, 
origin, and reason for being. You can't correct the misnomer everywhere on 
your own, any more than we can, but you can help. If only a few hundred people 
see you use the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will have educated a 
substantial number of people with very little work. And some of them will 
spread the correction to others."
-msgstr "Dit is geen kwestie van alles of niets: juiste en onjuiste informatie 
wordt door verschillende mensen verspreidt. Wanneer je het systeem 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; noemt help je daarmee anderen achter de ware 
achtergrond van het systeem te komen. Je kunt de misvatting niet overal recht 
gaan zetten, net zo min als wij dat kunnen maar je kunt wel helpen. Wanneer een 
paar honderd mensen jou de term &ldquo;GNU/Linux&rdquo; horen gebruiken zul je 
al een behoorlijk aantal mensen daarmee helpen zonder veel inspanning. En 
sommigen zullen dit op hun beurt weer doen."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach 
people its real origin with a ten-minute explanation? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
-msgstr "Is het niet beter het systeem gewoon &ldquo;Linux&rdquo; te noemen, 
vergezeld van een verklaring van enkele minuten?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "If you help us by explaining to others in that way, we appreciate your 
effort, but that is not the best method. It is not as effective as calling the 
system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and uses your time inefficiently."
-msgstr "Wanneer je ons wil helpen door die verklaring te geven aan anderen dan 
zullen we je inspanning waarderen maar het is niet de beste manier. Het is lang 
niet zo effectief als het systeem gewoon &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen en 
ook minder economisch."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It is ineffective because it may not sink in, and surely will not 
propagate. Some of the people who hear your explanation will pay attention, 
and they may learn a correct picture of the system's origin. But they are 
unlikely to repeat the explanation to others whenever they talk about the 
system. They will probably just call it &ldquo;Linux&rdquo;. Without 
particularly intending to, they will help spread the incorrect picture."
-msgstr "Het is niet economisch omdat het misschien niet beklijft en de 
verklaring zeker niet door zal worden gegeven. Sommige toehoorders zullen 
luisteren naar je verklaring en die tot zich nemen. Maar ze zullen die 
uiteenzetting niet snel doorgeven. Ze zullen het waarschijnlijk nog steeds 
&ldquo;Linux&rdquo; noemen. Zonder die bedoeling te hebben zullen ze de 
misvatting hiermee juist verspreiden."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It is inefficient because it takes a lot more time. Saying and writing 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; will take you only a few seconds a day, not minutes, so 
you can afford to reach far more people that way. Distinguishing between Linux 
and GNU/Linux when you write and speak is by far the easiest way to help the 
GNU Project effectively."
-msgstr "Het is niet economisch omdat het veel tijd kost. 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; zeggen of opschrijven kost slechts een paar seconden, 
niet enkele minuten, je kunt daardoor meer mensen bereiken. Verschil maken in 
het gebruik van de termen Linux en GNU/Linux is verreweg de meest effectieve 
manier om het GNU project te helpen."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Some people laugh at you when you ask them to call the system 
GNU/Linux. Why do you subject yourself to this treatment? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
-msgstr "Sommige mensen lachen je uit wanneer je hen vraagt het systeem 
GNU/Linux te noemen. Waarom laat je dit gebeuren?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; tends to give people a mistaken 
picture of the system's history and reason for existence. People who laugh at 
our request probably have picked up that mistaken picture&mdash;they think our 
work was done by Linus, so they laugh when we ask for credit for it. If they 
knew the truth, they probably wouldn't laugh."
-msgstr "Door het systeem &ldquo;Linux&rdquo; te noemen krijgen mensen de 
verkeerde indruk van de historie en het doel van het systeem. Mensen die ons 
daarom uitlachen hebben waarschijnlijk die verkeerde kijk op het 
systeem&mdash;zij denken dat ons werk door Linus is gedaan en dus lachen ze ons 
uit wanneer we ze vragen ons daarin te erkennen. Wanneer ze de waarheid hadden 
gekend hadden ze waarschijnlijk niet gelachen."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "Why do we take the risk of making a request that sometimes leads people 
to ridicule us? Because often it has useful results that help the GNU Project. 
We will run the risk of undeserved abuse to achieve our goals."
-msgstr "Waarom nemen we dan toch het risico dat mensen ons uitlachen? Omdat 
dit vaak voordeel oplevert voor het GNU project. Dat risico zijn we wel bereid 
te lopen wanneer we daarmee ons doel bereiken."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "If you see such an ironically unfair situation occurring, please don't 
sit idly by. Please teach the laughing people the real history. When they see 
why the request is justified, those who have any sense will stop laughing."
-msgstr "Wanneer je een dergelijke ironische situatie tegenkomt, laat het dan 
niet gebeuren. Licht de mensen in over de juiste geschiedenis van het systeem. 
Wanneer mensen begrijpen dat het een gerechtvaardigd verzoek is zullen ze niet 
meer lachen."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. 
 Don't you lose by alienating them? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
-msgstr "Sommige mensen veroordelen je omdat je ze vraagt het systeem GNU/Linux 
te noemen. Verlies je dan niet doordat je die mensen van je vervreemd?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Not much. People who don't appreciate our role in developing the 
system are unlikely to make substantial efforts to help us. If they do work 
that advances our goals, such as releasing free software, it is probably for 
other unrelated reasons, not because we asked them. Meanwhile, by teaching 
others to attribute our work to someone else, they are undermining our ability 
to recruit the help of others."
-msgstr "Niet zo veel. Mensen die onze inspanningen in deze niet kunnen 
waarderen zouden ons waarschijnlijk toch niet helpen. Wanneer deze mensen toch 
vrije software uitbrengen en daarmee ons doel vooruithelpen zal dat 
hoogstwaarschijnlijk gebeuren om andere redenen. Niet omdat wij het van ze 
vragen."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "It makes no sense to worry about alienating people who are already 
mostly uncooperative, and it is self-defeating to be deterred from correcting a 
major problem lest we anger the people who perpetuate it. Therefore, we will 
continue trying to correct the misnomer."
-msgstr "Het heeft weinig zin je druk te maken over het afstoten van mensen die 
toch al niet willen samenwerken en je hierdoor laten afschrikken schiet nu 
juist je doel voorbij. En dus zullen we blijven proberen deze misvatting recht 
te zetten."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating 
system? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
-msgstr "Wat je ook hebt bijgedragen, is het wel legaal om een 
besturingssysteem van naam te veranderen?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "We are not renaming anything; we have been calling this system 
&ldquo;GNU&rdquo; ever since we announced it in 1983. The people who tried to 
rename it to &ldquo;Linux&rdquo; should not have done so."
-msgstr "We veranderen helemaal niets: we noemen het systeem al 
&ldquo;GNU&rdquo; sinds de eerste aankondiging in 1983. Degenen die het 
probeerden om te dopen tot &ldquo;Linux&rdquo; hadden dit niet moeten doen."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Isn't it wrong to force people to call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#force\">#force</a>)</span>"
-msgstr "Is het niet ontzettend fout om mensen te dwingen het systeem 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It would be wrong to force them, and we don't try. We call the system 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and we ask you to do it too."
-msgstr "Het zou fout zijn ze te dwingen dus dat proberen we ook niet. We 
noemen het systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; en vragen anderen dat ook te doen."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
-msgstr "Waarom span je geen rechtszaak aan tegen mensen die het systeem 
&ldquo;Linux&rdquo; noemen?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "There are no legal grounds to sue them, but since we believe in freedom 
of speech, we wouldn't want to do that anyway. We ask people to call the 
system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; because that is the right thing to do."
-msgstr "Er is geen wet die dit verbiedt, maar omdat we geloven in de vrijheid 
van meningsuiting zouden we dit ook niet willen. We vragen mensen het systeem 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen omdat dit de juiste naam is."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call 
the system &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#require\">#require</a>)</span>"
-msgstr "Zou je niet wat in de GPL moeten zetten wat mensen dwingt het systeem 
&ldquo;GNU&rdquo; te noemen?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "The purpose of the GNU GPL is to protect the users' freedom from those 
who would make proprietary versions of free software. While it is true that 
those who call the system &ldquo;Linux&rdquo; often do things that limit the 
users' freedom, such as bundling non-free software with the GNU/Linux system or 
even developing non-free software for such use, the mere act of calling the 
system &ldquo;Linux&rdquo; does not, in itself, deny users their freedom. It 
seems improper to make the GPL restrict what name people can use for the 
system."
-msgstr "Het doel van de GNU GPL is om gebruikers te beschermen tegen mensen 
die van de vrije software private versies willen maken. En hoewel de mensen die 
het systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemen vaak de vrijheid van gebruikers inperken 
door bijvoorbeeld niet-vrije software te bundelen met GNU/Linux, is het gebruik 
van de naam &ldquo;Linux&rdquo; op zichzelf geen inperking van de vrijheid van 
gebruikers. Het lijkt daarom niet gepast de GPL hiervoor te gebruiken."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since you objected to the original BSD license's advertising 
requirement to give credit to the University of California, isn't it 
hypocritical to demand credit for the GNU project? <span 
class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
-msgstr "Je had bezwaar tegen de originele licentie van BSD die mensen 
verplichtte de Universiteit van Californi&euml; te vermelden. Is het dan niet 
hypocriet ditzelfde te eisen voor het GNU project.?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "It would be hypocritical to make the name GNU/Linux a license 
requirement, and we don't. We only <em>ask</em> you to give us the credit we 
deserve."
-msgstr "Het zou hypocriet zijn een GNU/Linux vermeldingsplicht in de licentie 
op te nemen dus dat doen we niet. We <em>vragen</em> slechts ons de eer te 
geven die ons toekomt."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to 
call the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you 
complaining now? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#deserve\">#deserve</a>)</span>"
-msgstr "Door geen vermeldingsplicht van GNU in de GNU GPL op te nemen heb je 
dit zelf over je afgeroepen; wat zeur je nog?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "The question presupposes a rather controversial general ethical 
premise: that if people do not force you to treat them fairly, you are entitled 
to take advantage of them as much as you like. In other words, it assumes that 
might makes right."
-msgstr "Deze vraag verondersteld een bedenkelijk uitgangspunt: dat wanneer je 
mensen niet dwingt je eerlijk te behandelen ze het recht hebben misbruik van je 
te maken."
+msgid ""
+"We did not adopt Linux as our kernel, but we didn't condemn or oppose it. "
+"In 1993 we started discussing the arrangements to sponsor the development of "
+"Debian GNU/Linux. We also sought to cooperate with the people who were "
+"changing some GNU packages for use with Linux. We wanted to include their "
+"changes in the standard releases so that these GNU packages would work out-"
+"of-the-box in combination with Linux. But the changes were often ad-hoc and "
+"nonportable; they needed to be cleaned up for installation."
+msgstr ""
+"We hebben Linux niet onze kernel gemaakt maar we hadden er zeker niets op "
+"tegen. In 1993 begonnen we onderhandelingen voor het ondersteunen van Debian "
+"GNU/Linux. We zochten ook samenwerking met mensen die GNU pakketten aan het "
+"wijzigen waren om te kunnen draaien met Linux. We wilden die veranderingen "
+"opnemen in onze standaard uitgaven, zodat die pakketten ook zonder extra "
+"handelingen met Linux konden samenwerken. Die veranderingen waren vaak ad-"
+"hoc en niet algemeen toepasbaar; ze moesten worden geschoond voordat ze "
+"ge&iuml;nstalleerd konden worden."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The people who had made the changes showed little interest in cooperating "
+"with us. One of them actually told us that he didn't care about working "
+"with the GNU Project because he was a &ldquo;Linux user&rdquo;. That came "
+"as a shock, because the people who ported GNU packages to other systems had "
+"generally wanted to work with us to get their changes installed. Yet these "
+"people, developing a system that was primarily based on GNU, were the first "
+"(and still practically the only) group that was unwilling to work with us."
+msgstr ""
+"Diegenen die de veranderingen maakten toonden weinig interesse in "
+"samenwerking. E&eacute;n van hen deelde ons zelfs mee dat hij niets gaf om "
+"het GNU project omdat hij een &ldquo;Linux gebruiker&rdquo; was. Dat kwam "
+"als een verrassing omdat de meeste mensen die GNU pakketten geschikt maakten "
+"voor andere systemen juist w&eacute;l met ons samen wilden werken om die "
+"veranderingen erin te krijgen. Deze mensen echter, die ontwikkelden aan "
+"systemen die voor het grootste deel op GNU waren gebaseerd, waren de eerste "
+"(en nog steeds praktisch de enige) groep die niet met ons samen wilden "
+"werken."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It was this experience that first showed us that people were calling a "
+"version of the GNU system &ldquo;Linux&rdquo;, and that this confusion was "
+"obstructing our work. Asking you to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"is our response to that problem, and to the other problems caused by the "
+"&ldquo;Linux&rdquo; misnomer."
+msgstr ""
+"Dit was onze eerste ervaring met mensen die een versie van het GNU systeem "
+"&ldquo;Linux&rdquo; noemden, en dat deze misvatting ons werk in de weg "
+"stond. Jou te vragen het systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen is ons "
+"antwoord op dat probleem en andere problemen, ontstaan door de verkeerde "
+"naamgeving van &ldquo;Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why did you wait so long before asking people to use the name GNU/Linux? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#wait\">#wait</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Waarom heb je zolang gewacht voordat je mensen vroeg het systeem GNU/Linux "
+"te noemen?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Actually we didn't. We began talking privately with developers and "
+"distributors about this in 1994, and made a more public campaign in 1996. "
+"We will continue for as long as it's necessary."
+msgstr ""
+"We hebben niet lang gewacht. We begonnen met dialogen richting ontwikkelaars "
+"en distributeurs in 1994 en startten een meer openbare campagne in 1996. We "
+"zullen dit voortzetten, zolang als nodig."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Should the GNU/<i>name</i> convention be applied to all programs that are "
+"GPL'ed? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#allgpled"
+"\">#allgpled</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Moeten we de constructie GNU/[naam] toepassen op alle programma's die onder "
+"de GPL vallen?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We never refer to individual programs as &ldquo;GNU/<i>name</i>&rdquo;. "
+"When a program is a GNU package, we may call it &ldquo;GNU <i>name</"
+"i>&rdquo;."
+msgstr ""
+"We refereren nooit aan pakketten als &ldquo;GNU/[naam]&rdquo;. Als een "
+"programma een GNU pakket is noemen we het wel eens &ldquo;GNU [naam]&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"GNU, the operating system, is made up of many different programs. Some of "
+"the programs in GNU were written as part of the GNU Project or specifically "
+"contributed to it; these are the GNU packages, and we often use &ldquo;"
+"GNU&rdquo; in their names."
+msgstr ""
+"GNU, het besturingssysteem, is samengeteld uit diverse programma's. Sommigen "
+"daarvan zijn gemaakt als onderdeel van het GNU project, anderen zijn later "
+"bijgedragen; dit zijn allemaal de GNU pakketten en we gebruiken vaak &ldquo;"
+"GNU&rdquo; in hun namen."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It's up to the developers of a program to decide if they want to contribute "
+"it and make it a GNU package. If you have developed a program and you would "
+"like it to be a GNU package, please write to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, so we can evaluate it and decide whether we 
want "
+"it."
+msgstr ""
+"Het is aan de ontwikkelaar van een programma om te beslissen of hij wil "
+"bijdragen aan het project en er een GNU pakket van wil maken. Wanneer je een "
+"programma hebt ontwikkeld en je wil er een GNU pakket van maken, schrijf dan "
+"naar <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, zodat we 
het "
+"kunnen beoordelen en beslissen of we het willen hebben."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It wouldn't be fair to put the name GNU on every individual program that is "
+"released under the GPL. If you write a program and release it under the "
+"GPL, that doesn't mean the GNU Project wrote it or that you wrote it for "
+"us. For instance, the kernel, Linux, is released under the GNU GPL, but "
+"Linus did not write it as part of the GNU Project&mdash;he did the work "
+"independently. If something is not a GNU package, the GNU Project can't "
+"take credit for it, and putting &ldquo;GNU&rdquo; in its name would be "
+"improper."
+msgstr ""
+"Het zou niet eerlijk zijn om op ieder pakket met GPL de naam GNU te plakken. "
+"Wanneer je een programma maakt en het onder de GPL vrijgeeft betekent dat "
+"niet dat het GNU project het geschreven heeft, of dat je het voor ons hebt "
+"geschreven. De kernel Linux bijvoorbeeld is uitgebracht onder de GNU GPL "
+"maar Linus heeft het niet geschreven als onderdeel van het GNU project&mdash;"
+"hij deed dit werk onafhankelijk van ons. Als iets geen GNU pakket is, kan "
+"het GNU project ook niet met de eer gaan strijken. Er een &ldquo;GNU&rdquo;-"
+"etiket op plakken zou niet juist zijn."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"In contrast, we do deserve the overall credit for the GNU operating system "
+"as a whole, even though not for each and every program in it. The system "
+"exists as a system because of our determination and persistence, starting in "
+"1984, many years before Linux was begun."
+msgstr ""
+"Ons komt echter wel de eer toe van het maken van het GNU besturingssysteem "
+"als geheel, ook al hebben we niet alle delen zelf gemaakt. Het systeem is er "
+"gekomen, juist door onze vasthoudendheid en doorzettingsvermogen, gestart in "
+"1984, jaren voordat Linux werd gestart."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The operating system in which Linux became popular was basically the same as "
+"the GNU operating system. It was not entirely the same, because it had a "
+"different kernel, but it was mostly the same system. It was a variant of "
+"GNU. It was the GNU/Linux system."
+msgstr ""
+"Het besturingssysteem waarbinnen Linux populair werd was dezelfde als het "
+"GNU besturingssysteem. Niet helemaal hetzelfde omdat het een andere kernel "
+"had maar voor de rest toch vrijwel hetzelfde. Het was een variant van GNU. "
+"Het was het GNU/Linux systeem."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linux continues to be used primarily in derivatives of that system&mdash;in "
+"today's versions of the GNU/Linux system. What gives these systems their "
+"identity is GNU and Linux at the center of them, not particularly Linux "
+"alone."
+msgstr ""
+"Linux wordt nog steeds voornamelijk gebruikt in afgeleiden van dat "
+"systeem&mdash;in de huidige versies van het GNU/Linux systeem. Wat deze "
+"systemen definieert is GNU en Linux, die de basis hiervoor vormen, en niet "
+"alleen Linux."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
+"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Zou GNU geen &ldquo;Unix&rdquo; in de naam moeten hebben omdat veel in GNU "
+"van Unix is afgekeken?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Actually, none of GNU comes from Unix. Unix was proprietary software (and "
+"still is), so using any of its code in GNU would have been illegal. This is "
+"not a coincidence; this is why we developed GNU: since you could not have "
+"freedom in using Unix, or any of the other operating systems of the day, we "
+"needed a free system to replace it. We could not copy programs, or even "
+"parts of them, from Unix; everything had to be written afresh."
+msgstr ""
+"Eigenlijk zit er niets in GNU van Unix. Unix was private software (en is dat "
+"nog steeds), dus het gebruik van die code zou niet legaal zijn. Dat is geen "
+"toeval; het is de reden dat we GNU ontwikkelden; omdat we Unix niet "
+"vrijelijk konden gebruiken, of welk ander besturingssysteem van destijds dan "
+"ook, hadden we een vrij systeem nodig om het te vervangen. We konden daarbij "
+"geen programma's kopi&euml;ren, of zelfs maar delen ervan, van Unix; alles "
+"moest opnieuw worden geschreven."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"No code in GNU comes from Unix, but GNU is a Unix-compatible system; "
+"therefore, many of the ideas and specifications of GNU do come from Unix. "
+"The name &ldquo;GNU&rdquo;, which stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, "
+"is a humorous way of giving credit to Unix for this, following a hacker "
+"tradition of recursive acronyms that started in the 70s."
+msgstr ""
+"Geen letter code uit GNU is afkomstig van Unix, maar GNU is een op Unix "
+"gelijkend systeem; en dus komen een hoop van de idee&euml;n en specificaties "
+"van GNU voort uit Unix. De afkorting &ldquo;GNU&rdquo;, afkorting voor "
+"&ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, is een ironische, recursieve, verwijzing -iets "
+"wat in de hacker-gemeenschap in de jaren 70 populair was- naar Unix en "
+"bewijst het daarmee alle eer die het toekomt."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The first such recursive acronym was TINT, &ldquo;TINT Is Not TECO&rdquo;. "
+"The author of TINT wrote another implementation of TECO (there were already "
+"many of them, for various systems), but instead of calling it by a dull name "
+"like &ldquo;<em>somethingorother</em> TECO&rdquo;, he thought of a clever "
+"amusing name. (That's what hacking means: <a href=\"http://stallman.org/";
+"articles/on-hacking.html\">playful cleverness</a>.)"
+msgstr ""
+"Zo'n eerste recursieve verwijzing was TINT, &ldquo;TINT Is Niet TECO&rdquo;. "
+"De schrijver van TINT schreef een nieuwe implementatie van TECO (er waren er "
+"al velen, voor diverse systemen), maar in plaats van het bedenken van een "
+"saaie naam als &ldquo;WatDanOok TECO&rdquo;, verzon hij een slimme en "
+"amusante naam. (Dat is ook wat het woord hacker betekent: <a href=\"http://";
+"stallman.org/articles/on-hacking.html\">speelse slimmigheid</a>.)"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Other hackers enjoyed that name so much that we imitated the approach. It "
+"became a tradition that, when you were writing from scratch a program that "
+"was similar to some existing program (let's imagine its name was &ldquo;"
+"Klever&rdquo;), you could give it a recursive acronym name, such as &ldquo;"
+"MINK&rdquo; for &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; In this same spirit we "
+"called our replacement for Unix &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;."
+msgstr ""
+"Andere hackers vonden dit zo leuk dat we deze aanpak imiteerden. Het werd "
+"traditie om een programma, dat werd herschreven en gebaseerd was op iets "
+"bestaands, een recursief verwijzende naam te geven; MINK voor bijvoorbeeld "
+"een programma met de naam Klever, waarbij dit stond voor &ldquo;MINK Is Niet "
+"Klever.&rdquo;. Op dezelfde manier noemden we onze vervanger voor Unix "
+"&ldquo;GNU's Niet Unix&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Historically, AT&amp;T which developed Unix did not want anyone to give it "
+"credit by using &ldquo;Unix&rdquo; in the name of a similar system, not even "
+"in a system 99% copied from Unix. AT&amp;T actually threatened to sue "
+"anyone giving AT&amp;T credit in that way. This is why each of the various "
+"modified versions of Unix (all proprietary, like Unix) had a completely "
+"different name that didn't include &ldquo;Unix&rdquo;."
+msgstr ""
+"Van oudsher verbood AT&amp;T, de ontwikkelaar van Unix, eenieder om het eer "
+"te bewijzen door de naam &ldquo;Unix&rdquo; te gebruiken in hierop "
+"gelijkende systemen, zelfs niet bij systemen die voor 99% van Unix "
+"gekopieerd waren. AT&amp;T dreigde iedereen met een proces die AT&amp;T op "
+"een dergelijke wijze wilde vernoemen. Daarom hebben al die aangepaste "
+"versies van Unix (allen net zo privaat als Unix) een compleet andere naam, "
+"waar geen &ldquo;Unix&rdquo; in voor komt."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Zouden we ook &ldquo;GNU/BSD&rdquo; moeten gebruiken? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We don't call the BSD systems (FreeBSD, etc.) &ldquo;GNU/BSD&rdquo; systems, "
+"because that term does not fit the history of the BSD systems."
+msgstr ""
+"We noemen de BSD systemen (FreeBSD enz.) geen &ldquo;GNU/BSD&rdquo; omdat "
+"die benaming niet klopt met de historie van die systemen."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The BSD system was developed by UC Berkeley as non-free software in the 80s, "
+"and became free in the early 90s. A free operating system that exists today "
+"is almost certainly either a variant of the GNU system, or a kind of BSD "
+"system."
+msgstr ""
+"Het BSD systeem was ontwikkeld aan de universiteit van Berkeley in de "
+"tachtiger jaren als niet-vrije software maar werd vrij in de jaren negentig. "
+"Een vrij besturingssysteem heden ten dage is vrijwel zeker een variant op "
+"het GNU systeem of een BSD systeem."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"People sometimes ask whether BSD too is a variant of GNU, as GNU/Linux is. "
+"It is not. The BSD developers were inspired to make their code free "
+"software by the example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU "
+"activists helped convince them to start, but the code had little overlap "
+"with GNU."
+msgstr ""
+"Mensen vragen nog wel eens of BSD ook een variant is op GNU, net als GNU/"
+"Linux. Dat is het niet. De ontwikkelaars van BSD werden door het voorbeeld "
+"van het GNU project ge&iuml;nspireerd om ook hun eigen project vrij te "
+"maken. Aansporingen daartoe van GNU-activisten hielp ze over de drempel maar "
+"de code heeft weinig overeenkomsten met GNU."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"BSD systems today use some GNU packages, just as the GNU system and its "
+"variants use some BSD programs; however, taken as wholes, they are two "
+"different systems that evolved separately. The BSD developers did not write "
+"a kernel and add it to the GNU system, so a name like GNU/BSD would not fit "
+"the situation."
+msgstr ""
+"Huidige BSD systemen gebruiken een paar GNU pakketten, net als GNU systemen "
+"nu sommige BSD programma's gebruiken; in hun geheel echter zijn het twee "
+"verschillende systemen die apart zijn ontwikkeld. De BSD ontwikkelaars "
+"schreven geen kernel die ze aan het GNU systeem toevoegden en dus zou een "
+"naam als GNU/BSD nergens op slaan."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"The connection between GNU/Linux and GNU is much closer, and that's why the "
+"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is appropriate for it."
+msgstr ""
+"De relatie tussen GNU/Linux en GNU is veel directer en daarom is de benaming "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; veel toepasselijker."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"There is a version of GNU which uses the kernel from NetBSD. Its developers "
+"call it &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, but &ldquo;GNU/"
+"kernelofNetBSD&rdquo; would be more accurate, since NetBSD is an entire "
+"system, not just the kernel. This is not a BSD system, since most of the "
+"system is the same as the GNU/Linux system."
+msgstr ""
+"Er is een versie van GNU die de kernel van NetBSD gebruikt. De ontwikkelaars "
+"noemen het &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo; maar &ldquo;GNU/"
+"kernelvanNetBSD&rdquo; zou toepasselijker zijn omdat NetBSD een compleet "
+"systeem is, niet alleen een kernel. Het is geen BSD systeem, omdat het "
+"meeste van het systeem hetzelfde is als het GNU/Linux systeem."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"If I install the GNU tools on Windows, does that mean I am running a GNU/"
+"Windows system? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#othersys"
+"\">#othersys</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Wanneer ik de GNU hulpmiddelen op Windows installeer, betekent dat dan dat "
+"ik een GNU/Windows systeem heb?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Not in the same sense that we mean by &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. The tools of "
+"GNU are just a part of the GNU software, which is just a part of the GNU "
+"system, and underneath them you would still have another complete operating "
+"system which has no code in common with GNU. All in all, that's a very "
+"different situation from GNU/Linux."
+msgstr ""
+"Niet op de manier zoals we het bedoelen met &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. De "
+"hulpmiddelen van GNU zijn alleen een onderdeel van de GNU software, die op "
+"zichzelf weer een onderdeel zijn van het GNU systeem en daaronder heb je dan "
+"een compleet besturingssysteem die niets gemeen heeft met GNU. Alles bij "
+"elkaar is dat een compleet andere situatie als met GNU/Linux."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Can't Linux be used without GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Kun je Linux niet zonder GNU gebruiken? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Linux is used by itself, or with small other programs, in some appliances. "
+"These small software systems are a far cry from the GNU/Linux system. Users "
+"do not install them on PCs, for instance, and would find them rather "
+"disappointing. It is useful to say that these appliances run just Linux, to "
+"show how different those small platforms are from GNU/Linux."
+msgstr ""
+"Linux wordt wel op zichzelf gebruikt of in combinatie met andere software in "
+"sommige apparatuur. Deze kleine systemen verschillen echter hemelsbreed met "
+"GNU/Linux. Gebruikers zullen dit bijvoorbeeld niet op hun PC installeren en "
+"de toepassing zou teleurstellend zijn. Het is nuttig om aan te geven dat die "
+"apparatuur alleen Linux gebruikt, alleen al om aan te geven hoeveel ze "
+"verschillen van GNU/Linux."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Are there complete Linux systems without GNU? <span class=\"anchor-reference-"
+"id\">(<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Zijn er complete Linux systemen zonder GNU? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#linuxsyswithoutgnu\">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"There are complete systems that contain Linux and not GNU; Android is an "
+"example. But it is a mistake to call them &ldquo;Linux&rdquo; systems."
+msgstr ""
+"Er zijn complete systemen met Linux maar geen GNU; Android is daarvan een "
+"voorbeeld. Maar het is ook niet juist om die &ldquo;Linux&rdquo; te noemen."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it "
+"contains very little of the GNU system, only Linux. Overall, it's a "
+"different system. If you call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, you "
+"will find it necessary to say things like, &ldquo;Android contains Linux, "
+"but it isn't Linux, because it doesn't have the usual Linux [sic] libraries "
+"and utilities [meaning the GNU system].&rdquo; Android contains just as much "
+"of Linux as GNU/Linux does. What it doesn't have is the GNU system. "
+"Instead it has a lot of Google software."
+msgstr ""
+"Android verschilt veel van GNU/Linux&mdash;omdat het weinig van het GNU "
+"systeem bevat, behalve Linux. Het is een geheel ander systeem. Wanneer je "
+"dit geheel &ldquo;Linux&rdquo; zou noemen moet je ook dingen zeggen als: "
+"&ldquo;Android bevat Linux maar is het niet omdat het niet de gebruikelijke "
+"Linux bibliotheken en hulpmiddelen heeft [het GNU systeem dus]&rdquo;. "
+"Android heeft net zoveel Linux als GNU/Linux. Het heeft echter geen GNU "
+"systeem maar een hoop software van Google."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why not call the system &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus "
+"Torvalds' role as posterboy for our community? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#helplinus\">#helplinus</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Waarom noemen we het systeem niet gewoon &ldquo;Linux&rdquo; en laten we "
+"Linus Torvalds het &ldquo;gezicht&rdquo; van onze gemeenschap zijn?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Linus Torvalds is the &ldquo;posterboy&rdquo; (other people's choice of "
+"word, not ours) for his goals, not ours. His goal is to make the system "
+"more popular, and he believes its value to society lies merely in the "
+"practical advantages it offers: its power, reliability and easy "
+"availability. He has never advocated <a href=\"/philosophy/why-free.html"
+"\">freedom to cooperate</a> as an ethical principle, which is why the public "
+"does not connect the name &ldquo;Linux&rdquo; with that principle."
+msgstr ""
+"Linus Torvalds is al het &ldquo;gezicht&rdquo; (niet onze woorden) van zijn "
+"eigen doelen, niet die van ons. Zijn doel is het systeem meer bekendheid te "
+"geven en gelooft dat de meerwaarde voor de gemeenschap hem zit in de "
+"praktische voordelen die het systeem biedt; de kracht, betrouwbaarheid en "
+"beschikbaarheid. Hij heeft het nooit gehad over <a href=\"/philosophy/why-"
+"free.nl.html\">de vrijheid om samen te werken</a> als hoger doel en dus "
+"associeert men Linux niet met dit doel."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Linus publicly states his disagreement with the free software movement's "
+"ideals. He developed non-free software in his job for many years (and said "
+"so to a large audience at a &ldquo;Linux&rdquo;World show), and publicly "
+"invited fellow developers of Linux, the kernel, to use non-free software to "
+"work on it with him. He goes even further, and rebukes people who suggest "
+"that engineers and scientists should consider social consequences of our "
+"technical work&mdash;rejecting the lessons society learned from the "
+"development of the atom bomb."
+msgstr ""
+"Linus heeft publiekelijk verklaard het niet eens te zijn met de idealen van "
+"de vrije software beweging. Hij ontwikkelde jarenlang niet-vrije software in "
+"zijn betrekking (en deelde dit mee aan een groot publiek tijdens de &ldquo;"
+"Linux&rdquo; World show), en nodigde mede-ontwikkelaars van Linux uit om ook "
+"gebruik te maken van niet-vrije software en daar samen met hem aan te "
+"werken. Hij gaat nog verder en weigert te aanvaarden dat het werk van "
+"ingenieurs en wetenschappers ook sociale gevolgen heeft&mdash;de geleerde "
+"lessen bij de ontwikkeling van de atoombom daarmee negerend."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"There is nothing wrong with writing a free program for the motivations of "
+"learning and having fun; the kernel Linus wrote for those reasons was an "
+"important contribution to our community. But those motivations are not the "
+"reason why the complete free system, GNU/Linux, exists, and they won't "
+"secure our freedom in the future. The public needs to know this. Linus has "
+"the right to promote his views; however, people should be aware that the "
+"operating system in question stems from ideals of freedom, not from his "
+"views."
+msgstr ""
+"Er is niets tegen op het ontwikkelen van een vrij programma voor de lol of "
+"om ervan te leren; de kernel die Linus schreef om die redenen was een "
+"belangrijke bijdrage aan onze gemeenschap. Maar dit zijn niet de redenen "
+"waarom het complete vrije systeem, GNU/Linux, bestaat en het waarborgt niet "
+"onze vrijheid op de langere termijn. Het grote publiek dient dit te weten. "
+"Linus heeft recht op zijn eigen mening maar mensen moeten zich wel "
+"realiseren dat dit besturingssysteem uit die vrijheids-idealen voort komen, "
+"niet uit zijn overtuiging."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds' work as GNU? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Is het niet fout om het werk van Linux Torvalds als GNU te bestempelen? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#claimlinux\">#claimlinux</a>)"
+"</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would be wrong, so we don't do that. Torvalds' work is Linux, the "
+"kernel; we are careful not to attribute that work to the GNU Project or "
+"label it as &ldquo;GNU&rdquo;. When we talk about the whole system, the "
+"name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; gives him a share of the credit."
+msgstr ""
+"Klopt, daarom doen we het niet. Het werk van Torvalds is Linux, de kernel; "
+"we vermijden zorgvuldig om dit bij het GNU Project te betrekken of het als "
+"&ldquo;GNU&rdquo; te bestempelen. Wanneer we het over het geheel hebben "
+"noemen we het &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, ere wie ere toekomt."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Does Linus Torvalds agree that Linux is just the kernel? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Is Linus Torvalds het er mee eens dat Linux alleen de kernel is? <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#linusagreed\">#linusagreed</a>)</span>"
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"He recognized this at the beginning. The earliest Linux release notes said, "
+"<a href=\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/";
+"RELNOTES-0.01\"> &ldquo;Most of the tools used with linux are GNU software "
+"and are under the GNU copyleft. These tools aren't in the distribution - ask "
+"me (or GNU) for more info&rdquo;</a>."
+msgstr ""
+"Hij kwam hier in het begin al mee. In de eerste Linux release notes stond "
+"al, <a href= \"\"http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-";
+"versions/RELNOTES-0.01\"> &ldquo;De meeste hulpmiddelen die linux gebruikt "
+"zijn GNU programma's en vallen onder de GNU auteursplicht. Die programma's "
+"zitten niet in deze distributie - vraag mij (of GNU) voor meer informatie."
+"&rdquo;</a>."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we can't "
+"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+msgstr ""
+"De strijd is al verloren&mdash;de maatschappij heeft al gekozen en daar "
+"kunnen we niets aan veranderen, waarom dan nog al die moeite?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"This isn't a battle, it is a campaign of education. What to call the system "
+"is not a single decision, to be made at one moment by &ldquo;society&rdquo;: "
+"each person, each organization, can decide what name to use. You can't make "
+"others say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, but you can decide to call the system "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; yourself&mdash;and by doing so, you will help "
+"educate others."
+msgstr ""
+"Dit is geen gevecht, het is een bewustwordings-campagne. Hoe een systeem te "
+"noemen is geen beslissing die op een vaststaand moment door de &ldquo;"
+"maatschappij&rdquo; wordt genomen: iedereen, iedere organisatie, kan zelf "
+"beslissen welke naam ze zullen gebruiken. Je kunt mensen niet dwingen het "
+"systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen maar je kunt wel voor jezelf "
+"beslissen het zo te noemen&mdash;en door dat te doen geef je het goede "
+"voorbeeld."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Society has made its decision and we can't change it, so what good does it "
+"do if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#whatgood\">#whatgood</a>)</span>"
+msgstr ""
+"De maatschappij heeft al besloten en dat kunnen we niet veranderen, wat "
+"heeft het dan voor nut het systeem alsnog &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"This is not an all-or-nothing situation: correct and incorrect pictures are "
+"being spread more or less by various people. If you call the system &ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo;, you will help others learn the system's true history, "
+"origin, and reason for being. You can't correct the misnomer everywhere on "
+"your own, any more than we can, but you can help. If only a few hundred "
+"people see you use the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will have educated "
+"a substantial number of people with very little work. And some of them will "
+"spread the correction to others."
+msgstr ""
+"Dit is geen kwestie van alles of niets: juiste en onjuiste informatie wordt "
+"door verschillende mensen verspreidt. Wanneer je het systeem &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; noemt help je daarmee anderen achter de ware achtergrond van "
+"het systeem te komen. Je kunt de misvatting niet overal recht gaan zetten, "
+"net zo min als wij dat kunnen maar je kunt wel helpen. Wanneer een paar "
+"honderd mensen jou de term &ldquo;GNU/Linux&rdquo; horen gebruiken zul je al "
+"een behoorlijk aantal mensen daarmee helpen zonder veel inspanning. En "
+"sommigen zullen dit op hun beurt weer doen."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Wouldn't it be better to call the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach "
+"people its real origin with a ten-minute explanation? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#explain\">#explain</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Is het niet beter het systeem gewoon &ldquo;Linux&rdquo; te noemen, "
+"vergezeld van een verklaring van enkele minuten?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"If you help us by explaining to others in that way, we appreciate your "
+"effort, but that is not the best method. It is not as effective as calling "
+"the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and uses your time inefficiently."
+msgstr ""
+"Wanneer je ons wil helpen door die verklaring te geven aan anderen dan "
+"zullen we je inspanning waarderen maar het is niet de beste manier. Het is "
+"lang niet zo effectief als het systeem gewoon &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te "
+"noemen en ook minder economisch."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It is ineffective because it may not sink in, and surely will not "
+"propagate. Some of the people who hear your explanation will pay attention, "
+"and they may learn a correct picture of the system's origin. But they are "
+"unlikely to repeat the explanation to others whenever they talk about the "
+"system. They will probably just call it &ldquo;Linux&rdquo;. Without "
+"particularly intending to, they will help spread the incorrect picture."
+msgstr ""
+"Het is niet economisch omdat het misschien niet beklijft en de verklaring "
+"zeker niet door zal worden gegeven. Sommige toehoorders zullen luisteren "
+"naar je verklaring en die tot zich nemen. Maar ze zullen die uiteenzetting "
+"niet snel doorgeven. Ze zullen het waarschijnlijk nog steeds &ldquo;"
+"Linux&rdquo; noemen. Zonder die bedoeling te hebben zullen ze de misvatting "
+"hiermee juist verspreiden."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It is inefficient because it takes a lot more time. Saying and writing "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; will take you only a few seconds a day, not minutes, "
+"so you can afford to reach far more people that way. Distinguishing between "
+"Linux and GNU/Linux when you write and speak is by far the easiest way to "
+"help the GNU Project effectively."
+msgstr ""
+"Het is niet economisch omdat het veel tijd kost. &ldquo;GNU/Linux&rdquo; "
+"zeggen of opschrijven kost slechts een paar seconden, niet enkele minuten, "
+"je kunt daardoor meer mensen bereiken. Verschil maken in het gebruik van de "
+"termen Linux en GNU/Linux is verreweg de meest effectieve manier om het GNU "
+"project te helpen."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Some people laugh at you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
+"Why do you subject yourself to this treatment? <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#treatment\">#treatment</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Sommige mensen lachen je uit wanneer je hen vraagt het systeem GNU/Linux te "
+"noemen. Waarom laat je dit gebeuren?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; tends to give people a mistaken "
+"picture of the system's history and reason for existence. People who laugh "
+"at our request probably have picked up that mistaken picture&mdash;they "
+"think our work was done by Linus, so they laugh when we ask for credit for "
+"it. If they knew the truth, they probably wouldn't laugh."
+msgstr ""
+"Door het systeem &ldquo;Linux&rdquo; te noemen krijgen mensen de verkeerde "
+"indruk van de historie en het doel van het systeem. Mensen die ons daarom "
+"uitlachen hebben waarschijnlijk die verkeerde kijk op het systeem&mdash;zij "
+"denken dat ons werk door Linus is gedaan en dus lachen ze ons uit wanneer we "
+"ze vragen ons daarin te erkennen. Wanneer ze de waarheid hadden gekend "
+"hadden ze waarschijnlijk niet gelachen."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Why do we take the risk of making a request that sometimes leads people to "
+"ridicule us? Because often it has useful results that help the GNU Project. "
+"We will run the risk of undeserved abuse to achieve our goals."
+msgstr ""
+"Waarom nemen we dan toch het risico dat mensen ons uitlachen? Omdat dit vaak "
+"voordeel oplevert voor het GNU project. Dat risico zijn we wel bereid te "
+"lopen wanneer we daarmee ons doel bereiken."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you see such an ironically unfair situation occurring, please don't sit "
+"idly by. Please teach the laughing people the real history. When they see "
+"why the request is justified, those who have any sense will stop laughing."
+msgstr ""
+"Wanneer je een dergelijke ironische situatie tegenkomt, laat het dan niet "
+"gebeuren. Licht de mensen in over de juiste geschiedenis van het systeem. "
+"Wanneer mensen begrijpen dat het een gerechtvaardigd verzoek is zullen ze "
+"niet meer lachen."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Some people condemn you when you ask them to call the system GNU/Linux. "
+"Don't you lose by alienating them? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#alienate\">#alienate</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Sommige mensen veroordelen je omdat je ze vraagt het systeem GNU/Linux te "
+"noemen. Verlies je dan niet doordat je die mensen van je vervreemd?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"Not much. People who don't appreciate our role in developing the system are "
+"unlikely to make substantial efforts to help us. If they do work that "
+"advances our goals, such as releasing free software, it is probably for "
+"other unrelated reasons, not because we asked them. Meanwhile, by teaching "
+"others to attribute our work to someone else, they are undermining our "
+"ability to recruit the help of others."
+msgstr ""
+"Niet zo veel. Mensen die onze inspanningen in deze niet kunnen waarderen "
+"zouden ons waarschijnlijk toch niet helpen. Wanneer deze mensen toch vrije "
+"software uitbrengen en daarmee ons doel vooruithelpen zal dat "
+"hoogstwaarschijnlijk gebeuren om andere redenen. Niet omdat wij het van ze "
+"vragen."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"It makes no sense to worry about alienating people who are already mostly "
+"uncooperative, and it is self-defeating to be deterred from correcting a "
+"major problem lest we anger the people who perpetuate it. Therefore, we "
+"will continue trying to correct the misnomer."
+msgstr ""
+"Het heeft weinig zin je druk te maken over het afstoten van mensen die toch "
+"al niet willen samenwerken en je hierdoor laten afschrikken schiet nu juist "
+"je doel voorbij. En dus zullen we blijven proberen deze misvatting recht te "
+"zetten."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Whatever you contributed, is it legitimate to rename the operating system? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#rename\">#rename</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Wat je ook hebt bijgedragen, is het wel legaal om een besturingssysteem van "
+"naam te veranderen?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We are not renaming anything; we have been calling this system &ldquo;"
+"GNU&rdquo; ever since we announced it in 1983. The people who tried to "
+"rename it to &ldquo;Linux&rdquo; should not have done so."
+msgstr ""
+"We veranderen helemaal niets: we noemen het systeem al &ldquo;GNU&rdquo; "
+"sinds de eerste aankondiging in 1983. Degenen die het probeerden om te dopen "
+"tot &ldquo;Linux&rdquo; hadden dit niet moeten doen."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Isn't it wrong to force people to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#force\">#force</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Is het niet ontzettend fout om mensen te dwingen het systeem &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; te noemen?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would be wrong to force them, and we don't try. We call the system "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and we ask you to do it too."
+msgstr ""
+"Het zou fout zijn ze te dwingen dus dat proberen we ook niet. We noemen het "
+"systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; en vragen anderen dat ook te doen."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Why not sue people who call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;? <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#whynotsue\">#whynotsue</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Waarom span je geen rechtszaak aan tegen mensen die het systeem &ldquo;"
+"Linux&rdquo; noemen?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"There are no legal grounds to sue them, but since we believe in freedom of "
+"speech, we wouldn't want to do that anyway. We ask people to call the "
+"system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; because that is the right thing to do."
+msgstr ""
+"Er is geen wet die dit verbiedt, maar omdat we geloven in de vrijheid van "
+"meningsuiting zouden we dit ook niet willen. We vragen mensen het systeem "
+"&ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen omdat dit de juiste naam is."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Shouldn't you put something in the GNU GPL to require people to call the "
+"system &ldquo;GNU&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#require\">#require</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Zou je niet wat in de GPL moeten zetten wat mensen dwingt het systeem &ldquo;"
+"GNU&rdquo; te noemen?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The purpose of the GNU GPL is to protect the users' freedom from those who "
+"would make proprietary versions of free software. While it is true that "
+"those who call the system &ldquo;Linux&rdquo; often do things that limit the "
+"users' freedom, such as bundling non-free software with the GNU/Linux system "
+"or even developing non-free software for such use, the mere act of calling "
+"the system &ldquo;Linux&rdquo; does not, in itself, deny users their "
+"freedom. It seems improper to make the GPL restrict what name people can "
+"use for the system."
+msgstr ""
+"Het doel van de GNU GPL is om gebruikers te beschermen tegen mensen die van "
+"de vrije software private versies willen maken. En hoewel de mensen die het "
+"systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemen vaak de vrijheid van gebruikers inperken "
+"door bijvoorbeeld niet-vrije software te bundelen met GNU/Linux, is het "
+"gebruik van de naam &ldquo;Linux&rdquo; op zichzelf geen inperking van de "
+"vrijheid van gebruikers. Het lijkt daarom niet gepast de GPL hiervoor te "
+"gebruiken."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since you objected to the original BSD license's advertising requirement to "
+"give credit to the University of California, isn't it hypocritical to demand "
+"credit for the GNU project? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#BSDlicense\">#BSDlicense</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Je had bezwaar tegen de originele licentie van BSD die mensen verplichtte de "
+"Universiteit van Californi&euml; te vermelden. Is het dan niet hypocriet "
+"ditzelfde te eisen voor het GNU project.?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"It would be hypocritical to make the name GNU/Linux a license requirement, "
+"and we don't. We only <em>ask</em> you to give us the credit we deserve."
+msgstr ""
+"Het zou hypocriet zijn een GNU/Linux vermeldingsplicht in de licentie op te "
+"nemen dus dat doen we niet. We <em>vragen</em> slechts ons de eer te geven "
+"die ons toekomt."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since you failed to put something in the GNU GPL to require people to call "
+"the system &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you "
+"complaining now? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#deserve"
+"\">#deserve</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Door geen vermeldingsplicht van GNU in de GNU GPL op te nemen heb je dit "
+"zelf over je afgeroepen; wat zeur je nog?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"The question presupposes a rather controversial general ethical premise: "
+"that if people do not force you to treat them fairly, you are entitled to "
+"take advantage of them as much as you like. In other words, it assumes that "
+"might makes right."
+msgstr ""
+"Deze vraag verondersteld een bedenkelijk uitgangspunt: dat wanneer je mensen "
+"niet dwingt je eerlijk te behandelen ze het recht hebben misbruik van je te "
+"maken."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "We hope you disagree with that premise just as we do."
 msgstr "We hopen dat je dit uitgangspunt, net als ons, verwerpt."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people 
believe? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#contradict\">#contradict</a>)</span>"
-msgstr "Zou het niet makkelijker zijn om niet tegen de heersende overtuiging 
in te gaan?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "We don't think we should go along with large numbers of people because 
they have been misled. We hope you too will decide that truth is important."
-msgstr "We geloven niet dat we hierin mee moeten gaan met de misleidde massa. 
We hopen dat jij de waarheid ook belangrijk vindt."
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "We could never have developed a free operating system without first 
denying the belief, held by most people, that proprietary software was 
legitimate and acceptable."
-msgstr "We zouden dit vrije besturingssysteem niet hebben kunnen ontwikkelen 
als we de heersende opvatting, dat private software legitiem en acceptabel zou 
zijn, niet hadden getrotseerd."
-
-#. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it 
right? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#somanyright\">#somanyright</a>)</span>"
-msgstr "Doordat zoveel mensen het &ldquo;Linux&rdquo; noemen maakt het toch 
niet meer uit?"
+msgid ""
+"Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)"
+"</span>"
+msgstr ""
+"Zou het niet makkelijker zijn om niet tegen de heersende overtuiging in te "
+"gaan?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"We don't think we should go along with large numbers of people because they "
+"have been misled. We hope you too will decide that truth is important."
+msgstr ""
+"We geloven niet dat we hierin mee moeten gaan met de misleidde massa. We "
+"hopen dat jij de waarheid ook belangrijk vindt."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We could never have developed a free operating system without first denying "
+"the belief, held by most people, that proprietary software was legitimate "
+"and acceptable."
+msgstr ""
+"We zouden dit vrije besturingssysteem niet hebben kunnen ontwikkelen als we "
+"de heersende opvatting, dat private software legitiem en acceptabel zou "
+"zijn, niet hadden getrotseerd."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"Since many people call it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right? "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#somanyright\">#somanyright</"
+"a>)</span>"
+msgstr ""
+"Doordat zoveel mensen het &ldquo;Linux&rdquo; noemen maakt het toch niet "
+"meer uit?"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid "We don't think that the popularity of an error makes it the truth."
-msgstr "We geloven niet dat de populariteit van een fout dit tot waarheid 
verheft."
+msgstr ""
+"We geloven niet dat de populariteit van een fout dit tot waarheid verheft."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Many people care about what's convenient or who's winning, not about 
arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a 
different road? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a 
href=\"#winning\">#winning</a>)</span>"
-msgstr "Veel mensen vinden vooral gemak belangrijk of wie er wint, niet wie er 
gelijk heeft of niet. Kun je niet beter op een andere manier hun steun 
verwerven?"
-
-#. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "To care only about what's convenient or who's winning is an amoral 
approach to life. Non-free software is an example of that amoral approach and 
thrives on it. So in the long run it is self-defeating for us to bow to that 
approach. We will continue talking in terms of right and wrong."
-msgstr "Alleen geven om gemak of winnaars is een amorele benadering van het 
leven. Niet-vrije software is hiervan een voorbeeld en gedijt daarop. Dus op 
de langere termijn schiet een dergelijke benadering ons doel voorbij. We zullen 
doorgaan op basis van wat goed en fout is."
+msgid ""
+"Many people care about what's convenient or who's winning, not about "
+"arguments of right or wrong. Couldn't you get more of their support by a "
+"different road? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#winning"
+"\">#winning</a>)</span>"
+msgstr ""
+"Veel mensen vinden vooral gemak belangrijk of wie er wint, niet wie er "
+"gelijk heeft of niet. Kun je niet beter op een andere manier hun steun "
+"verwerven?"
+
+#. type: Content of: <dl><dd>
+msgid ""
+"To care only about what's convenient or who's winning is an amoral approach "
+"to life. Non-free software is an example of that amoral approach and "
+"thrives on it. So in the long run it is self-defeating for us to bow to "
+"that approach. We will continue talking in terms of right and wrong."
+msgstr ""
+"Alleen geven om gemak of winnaars is een amorele benadering van het leven. "
+"Niet-vrije software is hiervan een voorbeeld en gedijt daarop. Dus op de "
+"langere termijn schiet een dergelijke benadering ons doel voorbij. We zullen "
+"doorgaan op basis van wat goed en fout is."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "We hope that you are one of those for whom right and wrong do matter."
@@ -1022,25 +2791,52 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Er zijn ook nog <a 
href=\"/contact/\">andere manieren om in contact te komen</a> met de FSF."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Er zijn ook nog <a href=\"/contact/\">andere "
+"manieren om in contact te komen</a> met de FSF."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of 
suggesties) te sturen aan: <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of "
+"suggesties) te sturen aan: <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Zie <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> 
voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Zie <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations "
+"README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit "
+"artikel."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Free Software 
Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Free Software 
Foundation, Inc.,"
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Free Software "
+"Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Free Software "
+"Foundation, Inc.,"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Deze pagina valt onder de <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States Licentie</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Deze pagina valt onder de <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.";
+"org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 "
+"United States Licentie</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -1052,4 +2848,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Bijgewerkt:"
-

Index: education/po/edu-schools.nl-en.html
===================================================================
RCS file: education/po/edu-schools.nl-en.html
diff -N education/po/edu-schools.nl-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education/po/edu-schools.nl-en.html 22 Jun 2012 00:26:38 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,211 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<title>Why Schools Should Exclusively Use Free Software - GNU Project - Free 
Software Foundation (FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/education/po/edu-schools.translist" -->
+
+<div id="education-content">
+<h2>Why Schools Should Exclusively Use Free Software</h2>
+
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+                <li><a 
href="/education/edu-contents.html">Education Contents</a></li>
+                <li><a href="/education/edu-cases.html">Case 
Studies</a></li>
+                <li><a 
href="/education/edu-resources.html">Educational Resources</a></li>
+                <li><a 
href="/education/edu-projects.html">Education Projects</a></li>
+                <li><a 
href="/education/edu-faq.html">FAQ</a></li>
+                <li><a href="/education/edu-team.html">The 
Education Team</a></li>
+</ul>
+<!-- end edu navigation bar -->
+
+</div> <!-- id="education-content" -->
+
+<p class="edu-breadcrumb">
+<a href="/education/education.html">Education</a> &rarr;
+<a href="/education/education.html#indepth">In Depth</a> &rarr;
+Why Schools Should Exclusively Use Free Software</p>
+
+<p>by <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></p>
+
+<p>There are general reasons why all computer users should insist on
+free software: it gives users the freedom to control their own
+computers&mdash;with proprietary software, the computer does what the
+software owner wants it to do, not what the user wants it to do. Free
+software also gives users the freedom to cooperate with each other, to
+lead an upright life. These reasons apply to schools as they do to
+everyone. The purpose of this article is to state additional reasons
+that apply specifically to education.</p>
+
+<p>Educational activities (including schools) have
+a <a href="/education/education.html">duty to teach only free
+software.</a> Here are the reasons.
+</p>
+
+<p>First, free software can save schools money. Free software gives
+schools, like other users, the freedom to copy and redistribute the
+software, so the school system can make copies for all the computers
+they have. In poor countries, this can help close the digital
+divide.</p>
+
+<p>This obvious reason, while important in practical terms, is rather
+shallow. And proprietary software developers can eliminate this reason
+by donating copies to the schools. (Warning: a school that accepts
+such an offer may have to pay for upgrades later.) So let's look at
+the deeper reasons.</p>
+
+<p>Schools have a social mission: to teach students to be citizens of
+a strong, capable, independent, cooperating and free society. They
+should promote the use of free software just as they promote
+recycling. If schools teach students free software, then the students
+will tend to use free software after they graduate. This will help
+society as a whole escape from being dominated (and gouged) by
+megacorporations.</p>
+
+<p>What schools should refuse to do is teach dependence. Those
+corporations offer free samples to schools for the same reason tobacco
+companies distribute free cigarettes to minors: to get children
+addicted <a href="#note1">(1)</a>. They will not give discounts to these
+students once they've grown up and graduated.</p>
+
+<p>Free software permits students to learn how software works. Some
+students, on reaching their teens, want to learn everything there is
+to know about their computer and its software. They are intensely
+curious to read the source code of the programs that they use every
+day. To learn to write good code, students need to read lots of code
+and write lots of code. They need to read and understand real
+programs that people really use. Only free software permits this.</p>
+
+<p>Proprietary software rejects their thirst for knowledge: it says,
+&ldquo;The knowledge you want is a secret&mdash;learning is
+forbidden!&rdquo; Free software encourages everyone to learn. The free
+software community rejects the &ldquo;priesthood of technology&rdquo;,
+which keeps the general public in ignorance of how technology works;
+we encourage students of any age and situation to read the source code
+and learn as much as they want to know. Schools that use free software
+will enable gifted programming students to advance.</p>
+
+<p>The deepest reason for using free software in schools is for moral
+education. We expect schools to teach students basic facts and useful
+skills, but that is not their whole job. The most fundamental job of
+schools is to teach good citizenship, which includes the habit of
+helping others. In the area of computing, this means teaching people
+to share software. Schools, starting from nursery school, should tell
+their pupils, &ldquo;If you bring software to school, you must share
+it with the other students. And you must show the source code to the
+class, in case someone wants to learn.&rdquo;</p>
+
+<p>Of course, the school must practice what it preaches: all the
+software installed by the school should be available for students to
+copy, take home, and redistribute further.</p>
+
+<p>Teaching the students to use free software, and to participate in
+the free software community, is a hands-on civics lesson. It also
+teaches students the role model of public service rather than that of
+tycoons. All levels of school should use free software.</p>
+
+<ol>
+<li><cite><a id="note1"></a>RJ Reynolds Tobacco Company was
+fined $15m in 2002 for handing out free samples of cigarettes at
+events attended by children. See <a 
href="http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm";>http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm</a>.
+</cite></li>
+</ol>
+
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+
+<div id="footer">
+
+<p>
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF.
+<br />
+
+Please send broken links and other corrections or suggestions to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p>
+
+<p>
+Please see the 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting
+translations of this article.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 2003, 2009 Richard Stallman
+<br />
+This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
+</p>
+
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2012/06/22 00:26:38 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<!-- <div id="translations"> -->
+<!-- <h4>Translations of this page</h4> -->
+<!-- -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
+<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<!-- -->
+<!-- <ul class="translations-list"> -->
+<!-- Arabic -->
+<!-- <li><a 
href="/education/edu-schools.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 -->
+<!-- Bulgarian -->
+<!-- <li><a 
href="/education/edu-schools.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
 -->
+<!-- Catalan -->
+<!-- <li><a 
href="/education/edu-schools.html">catal&agrave;</a>&nbsp;[ca]</li> -->
+<!-- German -->
+<!-- <li><a href="/education/edu-schools.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li> 
-->
+<!-- Greek -->
+<!-- <li><a 
href="/education/edu-schools.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 -->
+<!-- English -->
+<!-- <li><a href="/education/edu-schools.html">English</a>&nbsp;[en]</li> -->
+<!-- Spanish -->
+<!-- <li><a 
href="/education/edu-schools.es.html">espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li> -->
+<!-- Farsi (Persian) -->
+<!-- <li><a 
href="/education/edu-schools.fa.html">&#x0641;&#x0627;&#x0631;&#x0633;&#x06cc;</a>&nbsp;[fa]</li>
 -->
+<!-- French -->
+<!-- <li><a 
href="/education/edu-schools.fr.html">fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li> -->
+<!-- Hebrew -->
+<!-- <li><a 
href="/education/edu-schools.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
 -->
+<!-- Italian -->
+<!-- <li><a href="/education/edu-schools.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li> 
-->
+<!-- Malayalam -->
+<!-- <li><a 
href="/education/edu-schools.ml.html">&#3374;&#3378;&#3375;&#3390;&#3379;&#3330;</a>&nbsp;[ml]</li>
 -->
+<!-- Dutch -->
+<!-- <li><a 
href="/education/edu-schools.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li> -->
+<!-- Polish -->
+<!-- <li><a href="/educatio/edu-schools.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li> -->
+<!-- Brazilian Portuguese -->
+<!-- <li><a href="/education/edu-schools.pt-br.html">portugu&ecirc;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li> -->
+<!-- Russian -->
+<!-- <li><a 
href="/education/edu-schools.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 -->
+<!-- Tamil -->
+<!-- <li><a 
href="/education/edu-schools.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
 -->
+<!-- Uzbek -->
+<!-- <li><a href="/education/edu-schools.uz.html">O'zbekcha</a>&nbsp;[uz]</li> 
-->
+<!-- </ul> -->
+<!-- </div> -->
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]