www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www provide.nl.html gnu/gnu-linux-faq.nl.html l...


From: GNUN
Subject: www provide.nl.html gnu/gnu-linux-faq.nl.html l...
Date: Thu, 21 Jun 2012 08:33:19 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   12/06/21 08:33:19

Modified files:
    .       : provide.nl.html 
    gnu      : gnu-linux-faq.nl.html 
    licenses    : license-list.de.html 
    licenses/po  : license-list.de-en.html license-list.de.po 
    people     : people.de.html 
    people/po   : people.de-en.html 
    philosophy   : speeches-and-interview.de.html 
    philosophy/po : fs-translations.ca.po fs-translations.de.po 
             fs-translations.fr.po fs-translations.ja.po 
             fs-translations.ko.po fs-translations.pot 
             fs-translations.sr.po 
             speeches-and-interview.de-en.html 
             trivial-patent.translist 
    po       : provide.nl-en.html provide.nl.po 
    software    : for-windows.de.html 
    software/po  : for-windows.de-en.html 
Added files:
    gnu/po     : gnu-linux-faq.nl-en.html 
    philosophy   : trivial-patent.de.html 
    philosophy/po : trivial-patent.de-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/provide.nl.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-linux-faq.nl.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.nl-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/license-list.de.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/license-list.de-en.html?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/license-list.de.po?cvsroot=www&r1=1.43&r2=1.44
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/people/people.de.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/people/po/people.de-en.html?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/speeches-and-interview.de.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/trivial-patent.de.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-translations.ca.po?cvsroot=www&r1=1.38&r2=1.39
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-translations.de.po?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-translations.fr.po?cvsroot=www&r1=1.55&r2=1.56
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-translations.ja.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-translations.ko.po?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-translations.pot?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-translations.sr.po?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/speeches-and-interview.de-en.html?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/trivial-patent.translist?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/trivial-patent.de-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/provide.nl-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/provide.nl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/for-windows.de.html?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/for-windows.de-en.html?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16

Patches:
Index: provide.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/provide.nl.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- provide.nl.html   12 Jun 2012 00:26:56 -0000   1.3
+++ provide.nl.html   21 Jun 2012 08:28:59 -0000   1.4
@@ -8,7 +8,7 @@
 <link href="/gnu.css" rel="stylesheet" />
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" />
 <meta http-equiv="imagetoolbar" content="nee" />
-<meta name="author" content="Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, 
Inc." />
+<meta name="author" content="Free Software Foundation, Inc" />
 <meta name="features" content="WAI AA, XHTML, CSS, Semantische Markup, 
Ontwerpen zonder tabellen, Vrijheid" />
 <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Nieuw" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; />
 
@@ -38,7 +38,7 @@
 <ul>
  <li><a href="http://member.fsf.org";>Lidmaatschap</a></li>
  <li><a href="http://patron.fsf.org";>Zakelijk Steunpunt</a></li>
- <li><a href="http://directory.fsf.org/GNU/";>Software</a></li>
+ <li><a href="http://directory.fsf.org/wiki/GNU/";>Software</a></li>
  <li><a href="/doc/doc.html">Documentatie en boeken over de beginselen van 
vrije
 software.</a></li>
  <li><a href="http://www.gnu.org/gear/gear.html";>T-shirts en andere GNU
@@ -48,14 +48,14 @@
 <div style="font-size: small;">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
-*GNUN-SLOT: Notities vertaler*</div>
+ </div>
 </div>
 
 <!--#include virtual="/server/footer.nl.html" -->
 <div id="footer">
 <p>
 Email voor meer informatie over GNU naar: <a href=
-"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>, Telefoon: 
+1-617-542-5942, of
+"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, Telefoon: +1-617-542-5942, 
of
 Fax: +1-617-542-2652.
 </p>
 
@@ -78,13 +78,13 @@
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*</div>
+ </div>
 
 
 <p><!-- timestamp start -->
 Bijgewerkt:
 
-$Date: 2012/06/12 00:26:56 $
+$Date: 2012/06/21 08:28:59 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/gnu-linux-faq.nl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-linux-faq.nl.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- gnu/gnu-linux-faq.nl.html  30 Dec 2011 05:12:34 -0000   1.3
+++ gnu/gnu-linux-faq.nl.html  21 Jun 2012 08:29:25 -0000   1.4
@@ -1,98 +1,299 @@
-<!--#include virtual="/server/header.html" -->
 
-<title>GNU/Linux Veelgestelde Vragen - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
 
-<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/server/header.nl.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>GNU/Linux Veelgestelde Vragen - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
 
+<!--#include virtual="/server/banner.nl.html" -->
+<!--#include virtual="/gnu/po/gnu-linux-faq.translist" -->
 <h2>GNU/Linux Veelgestelde Vragen door Richard Stallman</h2>
 
 <div class="announcement">
- <blockquote><p>Om meer over dit onderwerp te weten te komen kun je ook <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.nl.html">Linux en het GNU Project</a> lezen, of ons 
artikel <a href="/gnu/why-gnu-linux.nl.html">Waarom GNU/Linux?</a> 
-en ons artikel over <a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">GNU
-Gebruikers Die Nog Nooit van GNU Hebben Gehoord</a>.</p></blockquote>
+ <blockquote><p>Om meer over dit onderwerp te weten te komen kun je ook <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.nl.html">Linux en het GNU Project</a> lezen, of ons
+artikel <a href="/gnu/why-gnu-linux.nl.html">Waarom GNU/Linux?</a> en ons
+artikel over <a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">GNU Gebruikers
+Die Nog Nooit van GNU Hebben Gehoord</a>.</p></blockquote>
 </div>
 
 <p>
-Wanneer mensen merken dat we adviseren om het systeem, dat men meestal 
aanduidt 
-met &ldquo;Linux&rdquo;, GNU/Linux te noemen komen er veel vragen los. Hier 
een 
-aantal van die vragen en onze antwoorden daarop.</p>
+Wanneer mensen merken dat we adviseren om het systeem, dat men meestal
+aanduidt met &ldquo;Linux&rdquo;, GNU/Linux te noemen komen er veel vragen
+los. Hier een aantal van die vragen en onze antwoorden daarop.</p>
+
+<ul>
+
+<li><a href="#why" id="TOCwhy">Waarom noem je het GNU/Linux en geen 
Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#whycare" id="TOCwhycare">Waarom is de naam belangrijk?</a></li>
+
+<li><a href="#howerror" id="TOChowerror">Hoe kom het dat de meeste mensen het
+&ldquo;Linux&rdquo; noemen?</a></li>
+
+<li><a href="#always" id="TOCalways">Moeten we altijd &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+zeggen in plaats van &ldquo;Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#linuxalone" id="TOClinuxalone">Zou Linux net zo'n groot succes
+zijn geweest zonder GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#divide" id="TOCdivide">Zou het niet beter zijn voor de eenheid
+binnen de gemeenschap wanneer je dit laat rusten?</a></li>
+
+<li><a href="#freespeech" id="TOCfreespeech">Is het GNU project tegen vrijheid
+van meningsuiting met het bijbehorende recht het systeem welke naam dan ook
+te geven?</a></li>
+
+<li><a href="#everyoneknows" id="TOCeveryoneknows">Iedereen kent toch de rol 
van
+GNU in de ontwikkeling van dit systeem, spreekt het &ldquo;GNU/&rdquo; dan
+niet vanzelf?</a></li>
+
+<li><a href="#everyoneknows2" id="TOCeveryoneknows2">Ik ken de rol van GNU in
+dit systeem, wat maakt het dan nog uit welke naam ik gebruik?</a></li>
+
+<li><a href="#windows" id="TOCwindows">Is het inkorten van
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo; naar &ldquo;Linux&rdquo; niet hetzelfde als het
+inkorten van &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; naar 
&ldquo;Windows&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#tools" id="TOCtools">Is GNU niet een verzameling
+programmeerhulpmiddelen die in Linux zijn ondergebracht?</a></li>
+
+<li><a href="#osvskernel" id="TOCosvskernel">Wat is het verschil tussen een
+besturingssysteem en een kernel?</a></li>
+
+<li><a href="#house" id="TOChouse">De kernel van een besturingssysteem is als 
de
+fundering van je huis. Hoe kan een huis af zijn wanneer het geen fundering
+heeft?</a></li>
+
+<li><a href="#brain" id="TOCbrain">Is de kernel niet het brein van het
+systeem?</a></li>
+
+<li><a href="#kernelmost" id="TOCkernelmost">Is het schrijven van de kernel 
niet
+het meeste werk bij het maken van een bestruingssysteem?</a></li>
+
+<li><a href="#afterkernel" id="TOCafterkernel">We vernoemen het hele systeem
+naar de kernel, Linux. Is het niet gebruikelijk om het systeem naar de
+kernel te vernoemen?</a></li>
+
+<li><a href="#long" id="TOClong">Het probleem met &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is 
dat
+het te lang is. Heb je niet iets korters?</a></li>
+
+<li><a href="#justgnu" id="TOCjustgnu">Omdat Linux slechts een bijdrage is aan
+het besturingssysteem, zouden we het niet beter &ldquo;GNU&rdquo; kunnen
+noemen?</a></li>
+
+<li><a href="#trademarkfee" id="TOCtrademarkfee">Ik moet rechten afdragen
+wanneer ik &ldquo;Linux&rdquo; gebruik in de naam van een product en dat
+geldt ook wanneer ik &ldquo;GNU/Linux&rdquo; gebruik. Kan ik alleen
+&ldquo;GNU&rdquo; gebruiken zonder &ldquo;Linux&rdquo; om zo geld te
+besparen?</a></li>
+
+<li><a href="#many" id="TOCmany">Veel andere projecten hebben ook bijgedragen,
+zoals TeX, X11, Apache, Perl, en vele anderen. Betekent jouw pleidooi niet
+dat we hen ook moeten erkennen via de naamgeving? (Wat zou leiden tot absurd
+lange namen)</a></li>
+
+<li><a href="#others" id="TOCothers">Vele andere projecten hebben bijgedragen
+aan het systeem zoals het nu is, maar die staan er niet op dat het systeem
+XYZ/Linux genoemd wordt. Waarom zouden we een uitzondering maken voor
+GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#allsmall" id="TOCallsmall">GNU is tegenwoordig slechts een klein
+onderdeel van het systeem dus waarom zouden we het vermelden?</a></li>
+
+<li><a href="#manycompanies" id="TOCmanycompanies">Veel bedrijven hebben
+bijgedragen aan het systeem zoals het nu is; betekent dat niet dat we het
+GNU/Redhat/Novell/Linux moeten noemen?</a></li>
+
+<li><a href="#whyslash" id="TOCwhyslash">Waarom spel je het
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo; in plaats van &ldquo;GNU Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#whyorder" id="TOCwhyorder">Waarom &ldquo;GNU/Linux&rdquo; en niet
+&ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#distronames" id="TOCdistronames">Mijn distributie heet
+&ldquo;Foobar Linux&rdquo;; bewijst dat niet dat het eigenlijk Linux 
is?</a></li>
+
+<li><a href="#distronames1" id="TOCdistronames1">De offici&euml;le naam van 
mijn
+distributie is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; is het niet fout om de
+distributie een andere naam te geven?</a></li>
+
+<li><a href="#companies" id="TOCcompanies">Zou het niet handiger zijn om
+bedrijven als Mandrake, Red Hat en IBM te vragen hun distributies
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen in plaats van individuen?</a></li>
+
+<li><a href="#reserve" id="TOCreserve">Zou het niet beter zijn om de naam
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo; te gebruiken voor distributies die alleen uit vrije
+software bestaan? Dat is tenslotte het ideaal van GNU.</a></li>
+
+<li><a href="#gnudist" id="TOCgnudist">Waarom maak je geen GNU distributie van
+Linux (sic) en noem je dat GNU/Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#linuxgnu" id="TOClinuxgnu">Waarom zeggen we niet gewoon
+&ldquo;Linux is de kernel van GNU&rdquo; en brengen we een bestaande versie
+van GNU/Linux uit onder de naam &ldquo;GNU&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#condemn" id="TOCcondemn">Was het GNU project tegen Linux in het
+begin?</a></li>
+
+<li><a href="#wait" id="TOCwait">Waarom heb je zolang gewacht voordat je mensen
+vroeg het systeem GNU/Linux te noemen?</a></li>
+
+<li><a href="#allgpled" id="TOCallgpled">Moeten we de constructie GNU/[naam]
+toepassen op alle programma's die onder de GPL vallen?</a></li>
+  
+<li><a href="#unix" id="TOCunix">Zou GNU geen &ldquo;Unix&rdquo; in de naam
+moeten hebben omdat veel in GNU van Unix is afgekeken?</a></li>
+
+<li><a href="#bsd" id="TOCbsd">Moeten we ook GNU/BSD zeggen?</a></li>
+
+<li><a href="#othersys" id="TOCothersys">Wanneer ik de GNU hulpmiddelen op
+Windows installeer, betekent dat dan dat ik een GNU/Windows systeem 
heb?</a></li>
+
+<li><a href="#justlinux" id="TOCjustlinux">Kun je Linux niet zonder GNU
+gebruiken??</a></li>
+
+<li><a href="#linuxsyswithoutgnu" id="TOClinuxsyswithoutgnu">Zijn er complete
+Linux systemen zonder GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#helplinus" id="TOChelplinus">Waarom noemen we het systeem niet
+gewoon &ldquo;Linux&rdquo; en laten we Linus Torvalds het
+&ldquo;gezicht&rdquo; van onze gemeenschap zijn?</a></li>
+
+<li><a href="#claimlinux" id="TOCclaimlinux">Mogen we het werk van Linus
+Torvalds wel als onderdeel zien van GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#linusagreed" id="TOClinusagreed">Vind Linus Torvalds ook dat 
Linux
+alleen de kernel is?</a></li>
+  
+<li><a href="#lost" id="TOClost">De strijd is al verloren&mdash;de maatschappij
+heeft al gekozen en daar kunnen we niets aan veranderen, waarom dan nog al
+die moeite?</a></li>
+  
+<li><a href="#whatgood" id="TOCwhatgood">De maatschappij heeft al besloten en
+dat kunnen we niet veranderen, wat heeft het dan voor nut het systeem alsnog
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen?</a></li>
+  
+<li><a href="#explain" id="TOCexplain">Is het niet beter het systeem gewoon
+&ldquo;Linux&rdquo; te noemen, vergezeld van een verklaring van enkele
+minuten?</a></li>
+  
+<li><a href="#treatment" id="TOCtreatment">Sommige mensen lachen je uit wanneer
+je hen vraagt het systeem GNU/Linux te noemen. Waarom laat je dit
+gebeuren?</a></li>
+
+<li><a href="#alienate" id="TOCalienate">Sommige mensen veroordelen je omdat je
+ze vraagt het systeem GNU/Linux te noemen. Verlies je dan niet doordat je
+die mensen van je vervreemd?</a></li>
+
+<li><a href="#rename" id="TOCrename">Wat je ook hebt bijgedragen, is het wel
+legaal om een besturingssysteem van naam te veranderen?</a></li>
+
+<li><a href="#force">Is het niet ontzettend fout om mensen te dwingen het
+systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen?</a></li>
+
+<li><a href="#whynotsue">Waarom span je geen rechtszaak aan tegen mensen die 
het
+systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemen?</a></li>
+
+<li><a href="#BSDlicense" id="TOCBSDlicense">Je had bezwaar tegen de originele
+licentie van BSD die mensen verplichtte de Universiteit van Californi&euml;
+te vermelden. Is het dan niet hypocriet ditzelfde te eisen voor het GNU
+project.?</a></li>
+
+<li><a href="#require" id="TOCrequire">Zou je niet wat in de GPL moeten zetten
+wat mensen dwingt het systeem &ldquo;GNU&rdquo; te noemen?</a></li>
+
+<li><a href="#deserve" id="TOCdeserve">Door geen vermeldingsplicht van GNU in 
de
+GNU GPL op te nemen heb je dit zelf over je afgeroepen; wat zeur je 
nog?</a></li>
+
+<li><a href="#contradict" id="TOCcontradict">Zou het niet makkelijker zijn om
+niet tegen de heersende overtuiging in te gaan?</a></li>
+
+<li><a href="#somanyright" id="TOCsomanyright">Doordat zoveel mensen het
+&ldquo;Linux&rdquo; noemen maakt het toch niet meer uit?</a></li>
+
+<li><a href="#winning" id="TOCwinning">Veel mensen vinden vooral gemak
+belangrijk of wie er wint, niet wie er gelijk heeft of niet. Kun je niet
+beter op een andere manier hun steun verwerven?</a></li>
+
+</ul>
 
 <dl>
 
-<dt id="why">Waarom noem je het GNU/Linux en geen Linux?</dt>
+<dt id="why">Waarom noem je het GNU/Linux en niet Linux? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#why">#why</a>)</span></dt>
 
-<dd>
-De meeste distributies van besturingssystemen met Linux als kernel zijn over 
+<dd>De meeste distributies van besturingssystemen met Linux als kernel zijn 
over
 het algemeen varianten op het GNU besturingssysteem. Wij zijn gestart met de 
-ontwikkeling van GNU in 1984, jaren eerder dan dat Linus Torvalds startte met 
-de ontwikkeling van zijn kernel. Ons doel was het ontwikkelen van een compleet 
-vrij besturingssysteem. We hebben natuurlijk niet alle onderdelen zelf 
-ontwikkeld&mdash;maar we gaven de richting aan. We ontwikkelden het meeste van 
-de centrale onderdelen, de grootste bijdrage aan het systeem. De visie was de 
-onze.<p>
+ontwikkeling van GNU in 1984, jaren eerder dan dat Linus Torvalds startte
+met de ontwikkeling van zijn kernel. Ons doel was het ontwikkelen van een
+compleet vrij besturingssysteem. We hebben natuurlijk niet alle onderdelen
+zelf ontwikkeld&mdash;maar we gaven de richting aan. We ontwikkelden het
+meeste van de centrale onderdelen, de grootste bijdrage aan het systeem. De
+visie was de onze.
+<p>
 De naamgeving zou dit moeten weergeven.</p>
 
 <p>Zie <a href="/gnu/linux-and-gnu.nl.html">Linux en het GNU Project</a> en <a 
-href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.nl.html">GNU Gebruikers Die Nog Nooit 
-van GNU Hebben Gehoord</a> voor verdere uitleg en <a href=
-"/gnu/the-gnu-project.nl.html">Het GNU Project</a> voor de geschiedenis.</p> 
-</dd>
+href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.nl.html">GNU Gebruikers Die Nog
+Nooit van GNU Hebben Gehoord</a> voor verdere uitleg en <a href=
+"/gnu/the-gnu-project.nl.html">Het GNU Project</a> voor de geschiedenis.</p> 
</dd>
 
-<dt id="whycare">Waarom is die naam belangrijk?</dt>
+<dt id="whycare">Waarom is de naam van belang? <span 
class="anchor-reference-id">(<a
+href="#whycare">#whycare</a>)</span></dt>
 
-<dd>
-Hoewel de ontwikkelaars van Linux, de kernel, ook bijdragen aan de vrije 
+<dd>Hoewel de ontwikkelaars van Linux, de kernel, ook bijdragen aan de vrije
 software gemeenschap, kan velen die vrijheid niet schelen. Mensen die denken 
 dat het hele systeem Linux is kunnen daarbij de rol van die ontwikkelaars 
 verwarren met het vrijheidsstreven van de gemeenschap. Daarmee krijgt de rol 
 van die ontwikkelaars een onevenredig groot gewicht toegekend.
 <p>
-Door het systeem GNU/Linux te noemen erkent men de rol die het idealisme heeft 
-gespeeld in het opbouwen van die gemeenschap en <a href=
-"/gnu/why-gnu-linux.nl.html">helpt daarmee iedereen het belang te laten inzien 
-van die idealen</a>.</p>
+Door het systeem GNU/Linux te noemen erkent men de rol die het idealisme
+heeft gespeeld in het opbouwen van die gemeenschap en <a href=
+"/gnu/why-gnu-linux.nl.html">helpt daarmee iedereen het belang te laten
+inzien van die idealen</a>.</p>
 </dd>
 
 <dt id="howerror">Hoe kom het dat de meeste mensen het &ldquo;Linux&rdquo; 
noemen?</dt>
 
-<dd>
-Het systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemen is een misvatting die zich sneller 
heeft 
-verspreid dan dat het gecorrigeerd kon worden.
+<dd>Het systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemen is een misvatting die zich sneller
+heeft verspreid dan dat het gecorrigeerd kon worden.
 <p>
 De mensen die bezig waren om Linux en het GNU systeem samen te knopen 
-realiseerden zich niet dat het dat was wat ze deden. Ze concentreerden zich op 
-het Linux-gedeelte en realiseerden zich niet dat het grootste gedeelte GNU 
was. 
-Ze begonnen het &ldquo;Linux&rdquo; te noemen, terwijl die vlag de lading niet 
-dekte. Het duurde een aantal jaren voordat we door hadden wat voor een 
probleem 
-dit was voordat we begonnen mensen te vragen de juiste naam te gebruiken. Op 
-dat moment had de misvatting inmiddels een behoorlijke voorsprong.
-</p>
+realiseerden zich niet dat het dat was wat ze deden. Ze concentreerden zich
+op het Linux-gedeelte en realiseerden zich niet dat het grootste gedeelte
+GNU was. Ze begonnen het &ldquo;Linux&rdquo; te noemen, terwijl die vlag de
+lading niet dekte. Het duurde een aantal jaren voordat we door hadden wat
+voor een probleem dit was voordat we begonnen mensen te vragen de juiste
+naam te gebruiken. Op dat moment had de misvatting inmiddels een behoorlijke
+voorsprong.</p>
 <p>
 De meeste mensen die het systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemen hebben nooit 
 gehoord waarom dit niet de goede naam is. Ze zagen anderen het gebruiken en 
-namen aan dat het de goede benaming was. Het gebruik van de naam 
&ldquo;Linux&rdquo;
-werkt ook een verkeerd beeld over de historie in de hand doordat mensen 
-de neiging hebben aan te nemen dat de achtergrond ervan de naam wel zal 
-rechtvaardigen. Ze geloven bijvoorbeeld meestal dat de ontwikkeling van het 
-besturingssysteem door Linus Torvalds is gestart in 1991. Deze foute 
-veronderstelling versterkt het verkeerde idee dat het systeem 
&ldquo;Linux&rdquo;
-genoemd zou moeten worden.</p>
-<p>
-Een hoop vragen in dit artikel gaan over de pogingen van mensen om het gebruik 
van die naam waaraan ze gewend zijn geraakt, goed te praten.</p>
-</dd>
-
-<dt id="always">Moeten we altijd &ldquo;GNU/Linux&rdquo; zeggen in plaats van 
&ldquo;Linux&rdquo;?</dt>
-<dd>
-Niet altijd&mdash;alleen wanneer je het over het hele systeem hebt. Wanneer je 
-het alleen over de kernel hebt moet je het wel &ldquo;Linux&rdquo; noemen, de 
-naam die de ontwikkelaar eraan heeft gegeven.
+namen aan dat het de goede benaming was. Het gebruik van de naam
+&ldquo;Linux&rdquo; werkt ook een verkeerd beeld over de historie in de hand
+doordat mensen de neiging hebben aan te nemen dat de achtergrond ervan de
+naam wel zal rechtvaardigen. Ze geloven bijvoorbeeld meestal dat de
+ontwikkeling van het besturingssysteem door Linus Torvalds is gestart in
+1991. Deze foute veronderstelling versterkt het verkeerde idee dat het
+systeem &ldquo;Linux&rdquo; genoemd zou moeten worden.</p>
+<p>
+Een hoop vragen in dit artikel gaan over de pogingen van mensen om het
+gebruik van die naam waaraan ze gewend zijn geraakt, goed te praten.</p>
+</dd>
+
+<dt id="always">Moeten we altijd &ldquo;GNU/Linux&rdquo; zeggen in plaats van
+&ldquo;Linux&rdquo;?</dt>
+<dd>
+Niet altijd&mdash;alleen wanneer je het over het hele systeem hebt. Wanneer
+je het alleen over de kernel hebt moet je het wel &ldquo;Linux&rdquo;
+noemen, de naam die de ontwikkelaar eraan heeft gegeven.
 <p>
 Wanneer mensen het geheel &ldquo;Linux&rdquo; noemen heeft dit dezelfde naam 
 als de kernel. Dit leidt tot veel verwarring omdat alleen specialisten aan 
 kunnen geven of het over alleen de kernel gaat of ook over het systeem als 
 geheel. Door het geheel &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen en de kernel
-&ldquo;Linux&rdquo;, vermijd je deze spraakverwarring.
-</p>
+&ldquo;Linux&rdquo;, vermijd je deze spraakverwarring.</p>
 </dd>
 
 <dt id="linuxalone">Zou Linux net zo'n groot succes zijn geweest zonder 
GNU?</dt>
@@ -100,88 +301,93 @@
 <dd>
 In een dergelijke wereld zou er niet iets zijn als een GNU/Linux systeem en 
 waarschijnlijk helemaal geen vrij besturingssysteem. Niemand deed een poging 
-rond 1980 om een vrij besturingssysteem te ontwikkelen behalve het GNU 
project, 
-later gevolgd door Berkeley CSRG omdat wij ze vroegen hun code vrij te geven.
-<p>
-Linus Torvalds is deels be&iuml;nvloed door een presentatie over GNU, gehouden 
-in Finland in 1990. Het is mogelijk dat hij ook zonder die presentatie deze 
van 
-Unix afgeleide kernel zou hebben gemaakt maar het zou waarschijnlijk geen 
vrije 
-software zijn geweest. Linux werd vrijgegeven in 1992 toen Linus het uitbracht 
-onder de GNU GPL (Zie de release notes van versie 0.12).</p>
-<p>
-Ook al had Torvalds Linux uitgebracht onder een andere vrije software 
licentie, 
-een vrije kernel op zich heb je niet veel aan. Het belang van Linux zit alleen 
-in het inpassen ervan in het raamwerk van GNU om zo een compleet vrij 
-besturingssysteem te maken: GNU/Linux.</p>
-</dd>
-
-<dt id="divide">Zou het niet beter zijn voor de eenheid binnen de gemeenschap 
wanneer je dit laat rusten?</dt>
-
-<dd>
-Wanneer we van mensen vragen het &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen zijn we 
niet 
-aan het verdelen. We vragen ze het GNU project de erkenning te geven die het 
-verdient voor het GNU besturingssysteem. Dit is geen kritiek op iemand noch 
-strijkt het iemand tegen de haren in.
+rond 1980 om een vrij besturingssysteem te ontwikkelen behalve het GNU
+project, later gevolgd door Berkeley CSRG omdat wij ze vroegen hun code vrij
+te geven.
+<p>
+Linus Torvalds is deels be&iuml;nvloed door een presentatie over GNU,
+gehouden in Finland in 1990. Het is mogelijk dat hij ook zonder die
+presentatie deze van Unix afgeleide kernel zou hebben gemaakt maar het zou
+waarschijnlijk geen vrije software zijn geweest. Linux werd vrijgegeven in
+1992 toen Linus het uitbracht onder de GNU GPL (Zie de release notes van
+versie 0.12).</p>
+<p>
+Ook al had Torvalds Linux uitgebracht onder een andere vrije software
+licentie, een vrije kernel op zich heb je niet veel aan. Het belang van
+Linux zit alleen in het inpassen ervan in het raamwerk van GNU om zo een
+compleet vrij besturingssysteem te maken: GNU/Linux.</p>
+</dd>
+
+<dt id="divide">Zou het niet beter zijn voor de eenheid binnen de gemeenschap 
wanneer je dit
+laat rusten?</dt>
+
+<dd>
+Wanneer we van mensen vragen het &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen zijn we
+niet aan het verdelen. We vragen ze het GNU project de erkenning te geven
+die het verdient voor het GNU besturingssysteem. Dit is geen kritiek op
+iemand noch strijkt het iemand tegen de haren in.
 <p>
 Er zijn echter mensen die het niet leuk vinden wanneer we dit zeggen. Die 
-strijken soms ons tegen de haren in. Nu en dan zijn ze zo onbehouwen dat je je 
-afvraagt of ze je zodanig willen intimideren dat je je mond houdt. We worden 
-daar niet stil van maar het verdeeld de gemeenschap wel. We hopen dus dat jij 
-ze misschien kan overtuigen hiermee te stoppen.
-</p>
-<p>
-Dit is echter een verdeeldheid binnen de gemeenschap die van minder belang is. 
-De grootste verdeeldheid binnen de gemeenschap is die tussen mensen die vrije 
-software met zijn sociale en ethische standpunten wel zien zitten (de 
+strijken soms ons tegen de haren in. Nu en dan zijn ze zo onbehouwen dat je
+je afvraagt of ze je zodanig willen intimideren dat je je mond houdt. We
+worden daar niet stil van maar het verdeeld de gemeenschap wel. We hopen dus
+dat jij ze misschien kan overtuigen hiermee te stoppen.</p>
+<p>
+Dit is echter een verdeeldheid binnen de gemeenschap die van minder belang
+is. De grootste verdeeldheid binnen de gemeenschap is die tussen mensen die
+vrije software met zijn sociale en ethische standpunten wel zien zitten (de
 aanhangers van de vrije software beweging) en diegenen die alleen maar de 
-praktische voordelen zien in vrije software als effici&euml;nt ontwikkelmodel 
-(de open bron beweging).</p>
+praktische voordelen zien in vrije software als effici&euml;nt
+ontwikkelmodel (de open bron beweging).</p>
 <p>
 Deze splijtzwam gaat niet alleen maar over benamingen&mdash;het gaat om een 
 wezenlijk verschil van inzicht. Het is belangrijk voor de gemeenschap om 
-hierover na te denken. &ldquo;Vrije software&rdquo; en &ldquo;open bron&rdquo; 
-zijn benamingen van twee verschillende standpunten. Zie <a href=
-"/philosophy/free-software-for-freedom.html">Waarom Vrije Software Beter Is 
Dan 
-Open Bron</a>.</p>
+hierover na te denken. &ldquo;Vrije software&rdquo; en &ldquo;open
+bron&rdquo; zijn benamingen van twee verschillende standpunten. Zie <a href=
+"/philosophy/free-software-for-freedom.html">Waarom Vrije Software Beter Is
+Dan Open Bron</a>.</p>
 <p>
 De verschillen van inzicht over deze normen en waarden komen gedeeltelijk 
-overeen met het belang wat mensen geven aan de rol van het GNU project binnen 
-de gemeenschap. Mensen die vrijheid belangrijk vinden zullen geneigd zijn het 
-systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen en mensen die te weten komen dat het 
-systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is zullen waarschijnlijk meer aandacht hebben 
-voor de filosofische overwegingen over vrijheid en gemeenschap (wat de reden 
is 
-dat de naamgeving wel degelijk uitmaakt in de maatschappij). De onenigheid zou 
-er nog steeds zijn, ook al zou iedereen de oorsprong van het systeem kennen en 
-daarmee de juiste naam, omdat het discussiepunt re&euml;el is. Het kan alleen 
-verdwijnen wanneer we iedereen ervan kunnen overtuigen hoe belangrijk vrijheid 
-hierin is (wat niet makkelijk zal zijn) of wanneer we volledig worden 
-overstemd door tegenkrachten (laten we dat laatste niet hopen).</p>
+overeen met het belang wat mensen geven aan de rol van het GNU project
+binnen de gemeenschap. Mensen die vrijheid belangrijk vinden zullen geneigd
+zijn het systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen en mensen die te weten
+komen dat het systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is zullen waarschijnlijk meer
+aandacht hebben voor de filosofische overwegingen over vrijheid en
+gemeenschap (wat de reden is dat de naamgeving wel degelijk uitmaakt in de
+maatschappij). De onenigheid zou er nog steeds zijn, ook al zou iedereen de
+oorsprong van het systeem kennen en daarmee de juiste naam, omdat het
+discussiepunt re&euml;el is. Het kan alleen verdwijnen wanneer we iedereen
+ervan kunnen overtuigen hoe belangrijk vrijheid hierin is (wat niet
+makkelijk zal zijn) of wanneer we volledig worden overstemd door
+tegenkrachten (laten we dat laatste niet hopen).</p>
 </dd>
 
-<dt id="freespeech">Is het GNU project tegen vrijheid van meningsuiting met 
het bijbehorende recht het systeem welke naam dan ook te geven?</dt>
+<dt id="freespeech">Is het GNU project tegen vrijheid van meningsuiting met 
het bijbehorende
+recht het systeem welke naam dan ook te geven?</dt>
 <dd>
 Nee, wij geloven in die vrijheid van meningsuiting en dus het recht een 
-besturingssysteem iedere naam te geven die je maar wenst. We vragen je alleen 
-het GNU/Linux te noemen als een vorm van respect richting het GNU project 
zodat 
-de waarden van vrijheid en gemeenschap waarvoor het staat worden uitgedragen. 
-En om anderen eraan te helpen herinneren dat die waarden dit systeem hebben 
-opgeleverd.
+besturingssysteem iedere naam te geven die je maar wenst. We vragen je
+alleen het GNU/Linux te noemen als een vorm van respect richting het GNU
+project zodat de waarden van vrijheid en gemeenschap waarvoor het staat
+worden uitgedragen. En om anderen eraan te helpen herinneren dat die
+waarden dit systeem hebben opgeleverd.
 </dd>
 
-<dt id="everyoneknows">Iedereen kent toch de rol van GNU in de ontwikkeling 
van dit systeem, spreekt het &ldquo;GNU/&rdquo; dan niet vanzelf?</dt>
-
-<dd>
-Uit ervaring weten we dat gebruikers en computergebruikers in het algemeen 
-meestal niets van het GNU systeem weten. De meeste artikelen over het systeem 
-noemen de naam &ldquo;GNU&rdquo; niet, noch de idealen waar het voor staat. <a
-href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.nl.html">GNU Gebruikers Die Nog Nooit 
-Van GNU Gehoord Hebben</a> legt dit verder uit.
+<dt id="everyoneknows">Iedereen kent toch de rol van GNU in de ontwikkeling 
van dit systeem,
+spreekt het &ldquo;GNU/&rdquo; dan niet vanzelf?</dt>
+
+<dd>Uit ervaring weten we dat gebruikers en computergebruikers in het algemeen
+meestal niets van het GNU systeem weten. De meeste artikelen over het
+systeem noemen de naam &ldquo;GNU&rdquo; niet, noch de idealen waar het voor
+staat. <a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.nl.html">GNU Gebruikers
+Die Nog Nooit Van GNU Gehoord Hebben</a> legt dit verder uit.
 <p>
 De mensen die met dit argument komen zijn waarschijnlijk computernerds die 
 andere nerds die ze kennen in gedachten hebben. Nerds kennen GNU meestal wel 
-maar velen hebben er een compleet verkeerd beeld van. Velen denken 
bijvoorbeeld 
-dat het een verzameling <a href="#tools">&ldquo;hulpmiddelen&rdquo;</a> is, of 
-een project om die hulpmiddelen te ontwikkelen.</p>
+maar velen hebben er een compleet verkeerd beeld van. Velen denken
+bijvoorbeeld dat het een verzameling <a
+href="#tools">&ldquo;hulpmiddelen&rdquo;</a> is, of een project om die
+hulpmiddelen te ontwikkelen.</p>
 <p>
 De manier waarop deze vraag is gesteld verraad een andere -algemene- 
 misvatting. Om het te hebben over de &ldquo;rol van GNU&rdquo; bij het 
@@ -190,58 +396,66 @@
 <em>project</em> in deze.</p>
 </dd>
 
-<dt id="everyoneknows2">Ik ken de rol van GNU in dit systeem, wat maakt het 
dan nog uit welke naam ik gebruik?</dt>
+<dt id="everyoneknows2">Ik ken de rol van GNU in dit systeem, wat maakt het 
dan nog uit welke naam
+ik gebruik?</dt>
 
 <dd>
-Wanneer de woorden die je gebruikt geen afspiegeling zijn van je kennis, leer 
-je anderen dus ook niks. De meeste mensen die gehoord hebben van het GNU/Linux 
-systeem denken dat het &ldquo;Linux&rdquo; is, dat het gestart is door Linus 
-Torvalds en dat de bedoeling ervan &ldquo;open source&rdquo; was. Wanneer jij 
-het ze niet vertelt, wie dan wel?
+Wanneer de woorden die je gebruikt geen afspiegeling zijn van je kennis,
+leer je anderen dus ook niks. De meeste mensen die gehoord hebben van het
+GNU/Linux systeem denken dat het &ldquo;Linux&rdquo; is, dat het gestart is
+door Linus Torvalds en dat de bedoeling ervan &ldquo;open source&rdquo;
+was. Wanneer jij het ze niet vertelt, wie dan wel?
 </dd>
 
-<dt id="windows">Is het inkorten van &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
-  naar &ldquo;Linux&rdquo; niet hetzelfde als het inkorten van 
&ldquo;Microsoft Windows&rdquo; naar &ldquo;Windows&rdquo;?</dt>
+<dt id="windows">Is het inkorten van &ldquo;GNU/Linux&rdquo; naar 
&ldquo;Linux&rdquo; niet
+hetzelfde als het inkorten van &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; naar
+&ldquo;Windows&rdquo;?</dt>
 
 <dd>
-Het is nuttig om een veelgebruikte naam in te korten, maar niet wanneer dat 
verkorten aanleiding geeft tot misverstanden.
+Het is nuttig om een veelgebruikte naam in te korten, maar niet wanneer dat
+verkorten aanleiding geeft tot misverstanden.
 <p>
 De meeste mensen in ontwikkelde landen weten dat &ldquo;Windows&rdquo; is 
 ontwikkeld door Microsoft. Het inkorten van die naam zal dus niet tot 
-misverstanden leiden. Het inkorten van &ldquo;GNU/Linux&rdquo; tot 
&ldquo;Linux&rdquo;
-cre&eumlert dat misverstand w&eacute;l.</p>
+misverstanden leiden. Het inkorten van &ldquo;GNU/Linux&rdquo; tot
+&ldquo;Linux&rdquo; cre&euml;ert dat misverstand w&eacute;l.</p>
 <p>
-De vraag zelf is ook al misleidend omdat GNU en Microsoft niet hetzelfde zijn. 
-Microsoft is een bedrijf, GNU is een besturingssysteem.</p>
+De vraag zelf is ook al misleidend omdat GNU en Microsoft niet hetzelfde
+zijn. Microsoft is een bedrijf, GNU is een besturingssysteem.</p>
 </dd>
 
-<dt id="tools">Is GNU niet een verzameling programmeerhulpmiddelen die in 
Linux zijn ondergebracht?</dt>
+<dt id="tools">Is GNU niet een verzameling programmeerhulpmiddelen die in 
Linux zijn
+ondergebracht?</dt>
 
 <dd>
 Mensen die denken dat Linux een compleet besturingssysteem is, als ze al van 
 GNU horen, krijgen dan vaak het verkeerde idee wat betreft GNU. Ze kunnen 
-bijvoorbeeld denken dat GNU de verzamelnaam is van een aantal 
programma's&mdash;vaak
-zeggen ze &ldquo;programmeer hulpmiddelen&rdquo;, omdat sommige van die 
-programma's van zichzelf een zekere faam verwierven. Het idee dat 
&ldquo;GNU&rdquo;
-de naam van een besturingssysteem is valt moeilijk te rijmen met de 
-misvatting dat het besturingssysteem &ldquo;Linux&rdquo; heet.
-<p>
-Het GNU project kreeg zijn naam van het GNU besturingssysteem &mdash;het is 
het project om het GNU systeem te ontwikkelen. (Zie ook <a 
href="/gnu/initial-announcement.nl.html">de eerste oproep uit 1983</a>.)</p>
-<p>
-We ontwikkelden programma's als GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etc., omdat 
-we die nodig hadden voor het GNU besturingssysteem. GCC, de GNU Compiler 
-Collection is de compiler die we schreven voor het GNU besturingssysteem. Wij, 
-de vele mensen die aan het GNU project werken, ontwikkelden voor het GNU 
-systeem ook Ghostscript, GNUCash, GNU Chess en GNOME.</p>
+bijvoorbeeld denken dat GNU de verzamelnaam is van een aantal
+programma's&mdash;vaak zeggen ze &ldquo;programmeer hulpmiddelen&rdquo;,
+omdat sommige van die programma's van zichzelf een zekere faam
+verwierven. Het idee dat &ldquo;GNU&rdquo; de naam van een besturingssysteem
+is valt moeilijk te rijmen met de misvatting dat het besturingssysteem
+&ldquo;Linux&rdquo; heet.
+<p>
+Het GNU project kreeg zijn naam van het GNU besturingssysteem &mdash;het is
+het project om het GNU systeem te ontwikkelen. (Zie ook <a
+href="/gnu/initial-announcement.nl.html">de eerste oproep uit 1983</a>.)</p>
+<p>
+We ontwikkelden programma's als GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etc.,
+omdat we die nodig hadden voor het GNU besturingssysteem. GCC, de GNU
+Compiler Collection is de compiler die we schreven voor het GNU
+besturingssysteem. Wij, de vele mensen die aan het GNU project werken,
+ontwikkelden voor het GNU systeem ook Ghostscript, GNUCash, GNU Chess en
+GNOME.</p>
 </dd>
 
 <dt id="osvskernel">Wat is het verschil tussen een besturingssysteem en een 
kernel?</dt>
 
 <dd>
-Een besturingssysteem is een verzameling programma's die met zijn allen ervoor 
-zorgen dat een computer kan worden gebruikt voor een veelheid van 
toepassingen. 
-Een algemeen besturingssysteem moet in staat zijn om alle toepassingen te 
-kunnen draaien die een gebruiker maar wil.
+Een besturingssysteem is een verzameling programma's die met zijn allen
+ervoor zorgen dat een computer kan worden gebruikt voor een veelheid van
+toepassingen. Een algemeen besturingssysteem moet in staat zijn om alle
+toepassingen te kunnen draaien die een gebruiker maar wil.
 <p>
 De kernel is &eacute;&eacute;n van de programma's in een besturingssysteem 
 &mdash;het programma wat de beschikbare hardware van de machine bereikbaar 
@@ -251,226 +465,310 @@
 Om de verwarring compleet te maken gebruiken sommige mensen ook nog eens de 
 term &ldquo;besturingssysteem&rdquo; wanneer ze de &ldquo;kernel&rdquo; 
 bedoelen. Het gebruik van beide termen is al jaren oud. Het gebruik van
-&ldquo;besturingssysteem&rdquo; wanneer &ldquo;kernel&rdquo; wordt bedoeld is 
al te 
-vinden in boeken over systeemontwerp uit de jaren tachtig. Tegelijkertijd had 
men het over het &ldquo;Unix besturingssysteem&rdquo; en bedoelde 
-men alle systeemprogramma's, en de Unix versie van Berkeley had zelfs 
-spelletjes. Omdat ons doel een besturingssysteem was dat op Unix leek bedoelen 
-we dat dus wanneer we het woord &ldquo;besturingssysteem&rdquo; gebruiken.</p>
-<p>
-Meestal wanneer mensen het hebben over het &ldquo;Linux 
besturingssysteem&rdquo;,
-gebruiken ze de term &ldquo;besturingssysteem&rdquo; op dezelfde manier als 
-wij: ze bedoelen de complete verzameling programma's. Wanneer je dat bedoeld, 
-gebruik dan alsjeblieft de naam &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Wanneer je het alleen 
-over de kernel hebt, dan is &ldquo;Linux&rdquo; de juiste benaming, gebruik 
-daarbij alsjeblieft ook het woord &ldquo;kernel&rdquo; om misverstanden uit te 
+&ldquo;besturingssysteem&rdquo; wanneer &ldquo;kernel&rdquo; wordt bedoeld
+is al te vinden in boeken over systeemontwerp uit de jaren
+tachtig. Tegelijkertijd had men het over het &ldquo;Unix
+besturingssysteem&rdquo; en bedoelde men alle systeemprogramma's, en de Unix
+versie van Berkeley had zelfs spelletjes. Omdat ons doel een
+besturingssysteem was dat op Unix leek bedoelen we dat dus wanneer we het
+woord &ldquo;besturingssysteem&rdquo; gebruiken.</p>
+<p>
+Meestal wanneer mensen het hebben over het &ldquo;Linux
+besturingssysteem&rdquo;, gebruiken ze de term
+&ldquo;besturingssysteem&rdquo; op dezelfde manier als wij: ze bedoelen de
+complete verzameling programma's. Wanneer je dat bedoeld, gebruik dan
+alsjeblieft de naam &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Wanneer je het alleen over de
+kernel hebt, dan is &ldquo;Linux&rdquo; de juiste benaming, gebruik daarbij
+alsjeblieft ook het woord &ldquo;kernel&rdquo; om misverstanden uit te
 sluiten.</p>
 <p>
-Wanneer je liever woorden als &ldquo;systeemdistributie&rdquo; gebruikt voor 
je 
-verzameling programma's in plaats van &ldquo;besturingssysteem&rdquo; ga dan 
-vooral je gang. Je hebt het dan over GNU/Linux distributies.</p>
+Wanneer je liever woorden als &ldquo;systeemdistributie&rdquo; gebruikt voor
+je verzameling programma's in plaats van &ldquo;besturingssysteem&rdquo; ga
+dan vooral je gang. Je hebt het dan over GNU/Linux distributies.</p>
+</dd>
+
+<dt id="house">De kernel van een systeem is als de fundering van een huis. Hoe 
kan een huis
+bijna af zijn wanneer het geen fundering heeft? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#house">#house</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Een kernel kun je niet vergelijken met fundering van een huis omdat het
+bouwen van een besturingssysteem totaal anders is als het bouwen van een
+huis.
+
+<p>Een huis bouw je ter plaatse op uit kleinere onderdelen . Die moeten achter
+elkaar in elkaar worden gezet. Wanneer de fundering niet gelegd is heb je
+dus nog geen groot deel van het huis gebouwd; het enige wat je hebt is een
+gat in de grond.</p>
+
+<p>
+Hier staat tegenover dat een besturingssysteem uit een groot aantal complexe
+onderdelen bestaat die je onafhankelijk van elkaar kunt bouwen. Wanneer je
+de meeste onderdelen hebt gemaakt is dus het grootste deel van het werk
+gedaan. De analogie met een ruimtestation is dus beter. Die bestaat uit een
+heel aantal modules die reeds in de ruimte zijn geschoten maar het wachten
+is nog op een essentieel onderdeel, analoog aan het GNU systeem in 1992.
+</p>
+</dd>
+
+<dt id="brain">Vormt de kernel niet het brein van het systeem? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#brain">#brain</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Een computersysteem lijkt niet op het menselijk lichaam en geen enkel
+onderdeel kun je vergelijken met het brein.
 </dd>
 
-<dt id="afterkernel">We vernoemen het hele systeem naar de kernel, Linux. Is 
het niet gebruikelijk om het systeem naar de kernel te vernoemen?</dt>
+<dt id="kernelmost">Is het schrijven van de kernel niet het meeste werk aan een
+besturingssysteem? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#kernelmost">#kernelmost</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Nee, veel onderdelen vergen veel werk.
+</dd>
+
+<dt id="afterkernel">We vernoemen het hele systeem naar de kernel, Linux. Is 
het niet
+gebruikelijk om het systeem naar de kernel te vernoemen?</dt>
 
 <dd>
 Die gewoonte blijkt zeldzaam&mdash;we kunnen geen ander voorbeeld vinden dan 
 het verkeerd gebruik van de naam &ldquo;Linux&rdquo;. Meestal wordt een 
-besturingssysteem in zijn geheel in &eacute;&eacute;n project ontwikkeld en de 
-ontwikkelaars bedenken dan een naam voor het geheel. De kernel heeft meestal 
-geen eigen naam&mdash;mensen hebben het dan over de &ldquo;kernel van 
die-en-die
-&rdquo;.
+besturingssysteem in zijn geheel in &eacute;&eacute;n project ontwikkeld en
+de ontwikkelaars bedenken dan een naam voor het geheel. De kernel heeft
+meestal geen eigen naam&mdash;mensen hebben het dan over de &ldquo;kernel
+van die-en-die &rdquo;.
 <p>
-Doordat de uitspraken synoniem zijn kan de uitdrukking &ldquo;de Linux 
kernel&rdquo;
-makkelijk worden verward met &ldquo;de kernel van Linux&rdquo; daarmee 
-de suggestie wekkend dat Linux meer is dan de kernel. Je kunt dit voorkomen 
-door het te hebben over &ldquo;de kernel, Linux&rdquo; of &ldquo;Linux, de 
-kernel.&rdquo;.</p>
+Doordat de uitspraken synoniem zijn kan de uitdrukking &ldquo;de Linux
+kernel&rdquo; makkelijk worden verward met &ldquo;de kernel van Linux&rdquo;
+daarmee de suggestie wekkend dat Linux meer is dan de kernel. Je kunt dit
+voorkomen door het te hebben over &ldquo;de kernel, Linux&rdquo; of
+&ldquo;Linux, de kernel.&rdquo;.</p>
 </dd>
 
-<dt id="long">Het probleem met &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is dat het te lang is. 
Heb je niet iets korters?</dt>
+<dt id="long">Het probleem met &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is dat het te lang is. 
Heb je niet
+iets korters?</dt>
 
 <dd>
-Een tijdje hebben we &ldquo;LiGNUx&rdquo; geprobeerd die de woorden 
&ldquo;GNU&rdquo;
-en &ldquo;Linux&rdquo; combineert. De reacties waren niet best. Mensen 
-zijn meer geneigd GNU/Linux te accepteren.
+Een tijdje hebben we &ldquo;LiGNUx&rdquo; geprobeerd die de woorden
+&ldquo;GNU&rdquo; en &ldquo;Linux&rdquo; combineert. De reacties waren niet
+best. Mensen zijn meer geneigd GNU/Linux te accepteren.
 <p>
 De kortste correcte benaming voor het systeem is &ldquo;GNU&rdquo; maar we 
-noemen het &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Zie het volgende antwoord voor het 
waarom.</p>
+noemen het &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Zie het volgende antwoord voor het
+waarom.</p>
 </dd>
 
-<dt id="justgnu">Omdat Linux slechts een bijdrage is aan het 
besturingssysteem, zouden we het niet beter &ldquo;GNU&rdquo; kunnen 
noemen?</dt>
+<dt id="justgnu">Omdat Linux slechts een bijdrage is aan het 
besturingssysteem, zouden we het
+niet beter &ldquo;GNU&rdquo; kunnen noemen?</dt>
 
 <dd>
 Het zou geen geschiedvervalsing zijn maar toch geen goed idee. Hieronder de 
-redenen waarom we het &ldquo;GNU/Linux&rdquo; noemen en niet &ldquo;GNU&rdquo;:
+redenen waarom we het &ldquo;GNU/Linux&rdquo; noemen en niet
+&ldquo;GNU&rdquo;:
 
 <ul>
 <li>
-Het is niet helemaal GNU&mdash;er zit een andere kernel in (te weten: Linux). 
-Onderscheid maken tussen GNU/Linux en GNU heeft zijn nut.
-</li>
+Het is niet helemaal GNU&mdash;er zit een andere kernel in (te weten:
+Linux). Onderscheid maken tussen GNU/Linux en GNU heeft zijn nut.</li>
 <li>
 Het zou onfatsoenlijk zijn mensen te vragen te <em>stoppen</em> met het 
-erkennen van de bijdrage die Linus Torvalds heeft geleverd. Hij heeft 
tenslotte 
-een belangrijk onderdeel van het systeem geschreven. Wij willen erkenning voor 
-het opstarten en bijhouden van de ontwikkeling van het systeem maar dat 
-betekent niet dat we Linus dezelfde behandeling moeten geven als diegenen die 
-het systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemen ons geven. We zijn het bepaald niet 
eens 
-met zijn politieke opvattingen, maar daar gaan we open en eerlijk mee om, en 
we 
-zullen hem dus niet uitsluiten van de erkenning die hij verdient.</li>
+erkennen van de bijdrage die Linus Torvalds heeft geleverd. Hij heeft
+tenslotte een belangrijk onderdeel van het systeem geschreven. Wij willen
+erkenning voor het opstarten en bijhouden van de ontwikkeling van het
+systeem maar dat betekent niet dat we Linus dezelfde behandeling moeten
+geven als diegenen die het systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemen ons geven. We
+zijn het bepaald niet eens met zijn politieke opvattingen, maar daar gaan we
+open en eerlijk mee om, en we zullen hem dus niet uitsluiten van de
+erkenning die hij verdient.</li>
 <li>
-Velen kennen het systeem als &ldquo;Linux&rdquo;, wanneer we &ldquo;GNU&rdquo; 
-zeggen zullen ze het niet herkennen. Wanneer we echter &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
-gebruiken zullen ze het herkennen.</li>
+Velen kennen het systeem als &ldquo;Linux&rdquo;, wanneer we
+&ldquo;GNU&rdquo; zeggen zullen ze het niet herkennen. Wanneer we echter
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo; gebruiken zullen ze het herkennen.</li>
 </ul><p></p>
 </dd>
 
-<dt id="trademarkfee">Ik moet rechten afdragen wanneer ik &ldquo;Linux&rdquo; 
gebruik in de naam van een product en dat geldt ook wanneer ik 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; gebruik. Kan ik alleen &ldquo;GNU&rdquo; gebruiken 
zonder &ldquo;Linux&rdquo; om zo geld te besparen?</dt>
+<dt id="trademarkfee">Ik moet rechten afdragen wanneer ik &ldquo;Linux&rdquo; 
gebruik in de naam
+van een product en dat geldt ook wanneer ik &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+gebruik. Kan ik alleen &ldquo;GNU&rdquo; gebruiken zonder
+&ldquo;Linux&rdquo; om zo geld te besparen?</dt>
 <dd>
-Het systeem &ldquo;GNU&rdquo; noemen is prima, dat is tenslotte wat het is. 
Het 
-is natuurlijk prima om ook Linus Torvalds een stuk erkenning te geven maar je 
-hoeft daarvoor niemand iets te betalen.
+Het systeem &ldquo;GNU&rdquo; noemen is prima, dat is tenslotte wat het
+is. Het is natuurlijk prima om ook Linus Torvalds een stuk erkenning te
+geven maar je hoeft daarvoor niemand iets te betalen.
 <p>
-Dus wanneer je het systeem eenvoudigweg &ldquo;GNU&rdquo; wilt noemen om je zo 
-een afdracht te besparen wanneer je het &ldquo;Linux&rdquo; zou noemen, ga dan 
-vooral je gang.</p>
+Dus wanneer je het systeem eenvoudigweg &ldquo;GNU&rdquo; wilt noemen om je
+zo een afdracht te besparen wanneer je het &ldquo;Linux&rdquo; zou noemen,
+ga dan vooral je gang.</p>
 </dd>
 
-<dt id="many">Veel andere projecten hebben ook bijgedragen, zoals TeX, X11, 
Apache, Perl, en vele anderen. Betekent jouw pleidooi niet dat we hen ook 
moeten erkennen via de naamgeving? (Wat zou leiden tot absurd lange namen)</dt>
+<dt id="many">Veel andere projecten hebben ook bijgedragen, zoals TeX, X11, 
Apache, Perl,
+en vele anderen. Betekent jouw pleidooi niet dat we hen ook moeten erkennen
+via de naamgeving? (Wat zou leiden tot absurd lange namen)</dt>
 
 <dd>
-Wat we zeggen is dat je de belangrijkste ontwikkelaar van het systeem 
erkenning 
-zou moeten geven. De belangrijkste ontwikkelaar is het GNU project en het 
-systeem is voornamelijk GNU.
+Wat we zeggen is dat je de belangrijkste ontwikkelaar van het systeem
+erkenning zou moeten geven. De belangrijkste ontwikkelaar is het GNU project
+en het systeem is voornamelijk GNU.
 <p>
-Wanneer je nog stringenter wilt zijn in het erkennen zul je wellicht ook 
andere 
-bijdragen in de naam willen verwerken. Wij zullen je niet tegenhouden. Wanneer 
-je vindt dat ook X11 erkenning moet krijgen via de naamgeving en je het 
systeem 
-GNU/X11/Linux wilt noemen, ga dan vooral je gang. Wanneer je Perl wilt 
erkennen 
-via GNU/Linux/Perl, prima.</p>
+Wanneer je nog stringenter wilt zijn in het erkennen zul je wellicht ook
+andere bijdragen in de naam willen verwerken. Wij zullen je niet
+tegenhouden. Wanneer je vindt dat ook X11 erkenning moet krijgen via de
+naamgeving en je het systeem GNU/X11/Linux wilt noemen, ga dan vooral je
+gang. Wanneer je Perl wilt erkennen via GNU/Linux/Perl, prima.</p>
 <p>
-Omdat een lange naam als GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv al gauw 
-absurd wordt zul je paal en perk moeten stellen aan de naamgeving en dus 
-bijdragen uit moeten sluiten. Waar die grens precies ligt weet niemand en dat 
-maakt ons ook niet uit.</p>
+Omdat een lange naam als GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv al
+gauw absurd wordt zul je paal en perk moeten stellen aan de naamgeving en
+dus bijdragen uit moeten sluiten. Waar die grens precies ligt weet niemand
+en dat maakt ons ook niet uit.</p>
 <p>
-De naamgeving hangt dus af van de keuze van die grens. Maar &eacute;&eacute;n 
-naam kun je er, vanuit het oogpunt van erkenning, niet aan geven en dat is 
-&ldquo;Linux&rdquo;. Het kan niet zo zijn dat de naam een kleine bijdrage 
-erkent (Linux) en de belangrijkste bijdrage (GNU) verzwijgt.</p>
+De naamgeving hangt dus af van de keuze van die grens. Maar
+&eacute;&eacute;n naam kun je er, vanuit het oogpunt van erkenning, niet aan
+geven en dat is &ldquo;Linux&rdquo;. Het kan niet zo zijn dat de naam een
+kleine bijdrage erkent (Linux) en de belangrijkste bijdrage (GNU) 
verzwijgt.</p>
 </dd>
 
-<dt id="others">Vele andere projecten hebben bijgedragen aan het systeem zoals 
het nu is, maar die staan er niet op dat het systeem XYZ/Linux genoemd wordt. 
Waarom zouden we een uitzondering maken voor GNU?</dt>
+<dt id="others">Vele andere projecten hebben bijgedragen aan het systeem zoals 
het nu is,
+maar die staan er niet op dat het systeem XYZ/Linux genoemd wordt. Waarom
+zouden we een uitzondering maken voor GNU?</dt>
 
 <dd>
 Duizenden projecten hebben programma's ontwikkeld die opgenomen zijn in het 
 huidige GNU/Linux systeem. Ze verdienen stuk voor stuk erkenning voor hun 
-bijdrage maar ze zijn niet de belangrijkste ontwikkelaars van het systeem als 
geheel en 
-dus vragen ze ook geen erkenning in die trant.
+bijdrage maar ze zijn niet de belangrijkste ontwikkelaars van het systeem
+als geheel en dus vragen ze ook geen erkenning in die trant.
+<p>
+GNU verschilt hierin doordat het meer is dan een bijdrage, meer dan alleen
+maar een verzameling programma's. GNU is de basis waarop het systeem is
+gebouwd.</p>
+</dd>
+
+<dt id="allsmall">GNU vormt tegenwoordig maar een klein onderdeel van het 
systeem dus waarom
+zouden we het vermelden? <span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#allsmall">#allsmall</a>)</span></dt>
+<dd>
+In 2008 zagen we dat de GNU pakketten 15% uitmaakten van de complete
+gNewSense GNU/Linux distributie. Linux slechts 1,5%. Dit argument zou dus
+eerder moeten gelden voor de benaming &ldquo;Linux&rdquo;.
+
 <p>
-GNU verschilt hierin doordat het meer is dan een bijdrage, meer dan alleen 
maar 
-een verzameling programma's. GNU is de basis waarop het systeem is gebouwd.</p>
+GNU is tegenwoordig slechts een klein onderdeel en Linux nog minder. Maar de
+combinatie vormt de kern van het systeem. De benaming
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo; is hier dus op zijn plaats.
+</p>
 </dd>
 
-<dt id="manycompanies">Veel bedrijven hebben bijgedragen aan het systeem zoals 
het nu is; betekent dat niet dat we het GNU/Redhat/Novell/Linux moeten 
noemen?</dt>
+<dt id="manycompanies">Veel bedrijven hebben bijgedragen aan het systeem zoals 
het nu is; betekent
+dat niet dat we het GNU/Redhat/Novell/Linux moeten noemen?</dt>
 
 <dd>
 <p>
 GNU kun je niet vergelijken met Red Hat of Novell; het is geen bedrijf, geen 
 organisatie, het is niet eens een activiteit. GNU is een besturingssysteem. 
-(Wanneer we het hebben over het GNU project hebben we het over het project 
voor 
-het ontwikkelen van het GNU systeem). Het GNU/Linux systeem is gebaseerd op 
GNU 
-en daarom hoort GNU onderdeel te zijn van de naam.
+(Wanneer we het hebben over het GNU project hebben we het over het project
+voor het ontwikkelen van het GNU systeem). Het GNU/Linux systeem is
+gebaseerd op GNU en daarom hoort GNU onderdeel te zijn van de naam.
 </p>
 <p>
 Een hoop van die bijdragen van bedrijven aan het GNU/Linux systeem zitten in 
-GNU pakketten als GCC en GNOME. Het systeem GNU/Linux noemen erkent daarmee al 
-die bedrijven en de rest van de GNU ontwikkelaars.
+GNU pakketten als GCC en GNOME. Het systeem GNU/Linux noemen erkent daarmee
+al die bedrijven en de rest van de GNU ontwikkelaars.
 </p>
 </dd>
 
-<dt id="whyslash">Waarom spel je het &ldquo;GNU/Linux&rdquo; in plaats van 
&ldquo;GNU Linux&rdquo;?</dt>
+<dt id="whyslash">Waarom spel je het &ldquo;GNU/Linux&rdquo; in plaats van 
&ldquo;GNU
+Linux&rdquo;?</dt>
 
 <dd>
-Volgens de regels van de Engelse taal veranderd het woord &ldquo;GNU&rdquo; de 
-term &ldquo;Linux&rdquo; in de constructie &ldquo;GNU Linux&rdquo;. Het kan 
dan 
-betekenen &ldquo;GNU's versie van Linux&rdquo; of &ldquo;Linux, wat een GNU 
-pakket is.&rdquo;. Geen van beide combinaties is van toepassing.
-<p>
-Linux is geen GNU pakket; oftewel, het is niet ontwikkeld onder het GNU 
project 
-of als bijdrage aan het GNU project gegeven. Linus Torvalds ontwikkelde Linux 
-onafhankelijk van GNU, als zijn eigen project. Dus de betekenis &ldquo;
-Linux,wat een GNU pakket is.&rdquo;, klopt niet.</p>
-<p>
-We hebben het ook niet over een bepaalde GNU versie van Linux, de kernel. Het 
-GNU project heeft geen aparte versie van Linux. GNU/Linux systemen gebruiken 
-geen aparte versie van Linux; Linux wordt hoofdzakelijk in deze systemen 
-gebruikt en de standaard versie van Linux is hiervoor ontwikkeld. Dus
-&ldquo;GNU's versie van Linux&rdquo; klopt ook niet.</p>
+Volgens de regels van de Engelse taal veranderd het woord &ldquo;GNU&rdquo;
+de term &ldquo;Linux&rdquo; in de constructie &ldquo;GNU Linux&rdquo;. Het
+kan dan betekenen &ldquo;GNU's versie van Linux&rdquo; of &ldquo;Linux, wat
+een GNU pakket is.&rdquo;. Geen van beide combinaties is van toepassing.
+<p>
+Linux is geen GNU pakket; oftewel, het is niet ontwikkeld onder het GNU
+project of als bijdrage aan het GNU project gegeven. Linus Torvalds
+ontwikkelde Linux onafhankelijk van GNU, als zijn eigen project. Dus de
+betekenis &ldquo; Linux,wat een GNU pakket is.&rdquo;, klopt niet.</p>
+<p>
+We hebben het niet over een bepaalde GNU-versie van Linux, de kernel. De
+vrije GNU/Linux distributies hebben wel een <a
+href="http://directory.fsf.org/project/linux";>aparte versie van Linux</a>,
+omdat de &ldquo;standaard&rdquo; versie niet-vrije firmware
+&ldquo;blobs&rdquo; bevat. Wanneer dit onderdeel zou zijn van het GNU
+project zouden we het &ldquo;GNU Linux&rdquo;; kunnen noemen maar dat wordt
+te verwarrend.</p>
 <p>
 We hebben het over een versie van GNU, het besturingssysteem, uitgevoerd met 
 Linux als kernel. Een schuine streep is hier dus van toepassing omdat dit de 
-&ldquo;combinatie&rdquo; aanduidt (net als bij Invoer/Uitvoer). Dit systeem is 
-de combinatie van GNU en Linux; &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dus.</p>
+&ldquo;combinatie&rdquo; aanduidt (net als bij Invoer/Uitvoer). Dit systeem
+is de combinatie van GNU en Linux; &ldquo;GNU/Linux&rdquo; dus.</p>
 <p>
-Er zijn nog andere vormen om de &ldquo;combinatie&rdquo; aan te duiden. Als je 
-denkt dat een plusteken beter is, gebruik dat dan. In het Frans is een streep 
-toepasselijk: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In het Spaans zeggen we soms: 
&ldquo;GNU 
-con Linux&rdquo;.</p>
+Er zijn nog andere vormen om de &ldquo;combinatie&rdquo; aan te duiden. Als
+je denkt dat een plusteken beter is, gebruik dat dan. In het Frans is een
+streep toepasselijk: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In het Spaans zeggen we soms:
+&ldquo;GNU con Linux&rdquo;.</p>
 </dd>
 
 <dt id="whyorder">Waarom &ldquo;GNU/Linux&rdquo; en niet 
&ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</dt>
 
 <dd>
 Het is gebruikelijk om de belangrijkste bijdrage het eerst te noemen. De 
-bijdrage van GNU is niet alleen groter dan Linux en eerder dan Linux, we 
hebben 
-het geheel opgestart.
+bijdrage van GNU is niet alleen groter dan Linux en eerder dan Linux, we
+hebben het geheel opgestart.
 <p>
 Als je echter het systeem &ldquo;Linux/GNU&rdquo; noemt is dat al een stuk 
-beter dan wat men meestal doet, GNU totaal niet noemen en daarmee de suggestie 
-wekken dat het hele systeem Linux is.</p>
+beter dan wat men meestal doet, GNU totaal niet noemen en daarmee de
+suggestie wekken dat het hele systeem Linux is.</p>
 </dd>
 
-<dt id="distronames">Mijn distributie heet &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; bewijst 
dat niet dat het eigenlijk Linux is?</dt>
+<dt id="distronames">Mijn distributie heet &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; bewijst 
dat niet dat het
+eigenlijk Linux is?</dt>
 
 <dd>
-<p>
-Het betekent dat de mensen die &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distribueren 
dezelfde fout maken.</p>
+<p>Dat betekent dat de mensen die &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distribueren
+dezelfde veelvoorkomende fout maken. We waarderen het dat distributies als
+Debian, Dragora, Musix, Trisquel and Venemux de benaming GNU/Linux een
+officeel onderdeel van hun naam hebben gemaakt en we hopen dat wanneer jij
+een andere distributie helpt, je hetzelfde zal doen.</p>
 </dd>
 
-<dt id="distronames1">De offici&euml;le naam van mijn distributie is 
&ldquo;Foobar Linux&rdquo;; is het niet fout om de distributie een andere naam 
te geven?</dt>
+<dt id="distronames1">De offici&euml;le naam van mijn distributie is 
&ldquo;Foobar Linux&rdquo;;
+is het niet fout om de distributie een andere naam te geven?</dt>
 
-<dd><p>
-Als het hen is toegestaan om &ldquo;GNU&rdquo; te veranderen in &ldquo;Foobar 
-Linux&rdquo;, dan is het jouw goed recht om dit terug te veranderen in
-&ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. Een fout herstellen kan niet slechter zijn dan 
de fout 
-te maken.</p></dd>
+<dd><p>Als het hen is toegestaan om &ldquo;GNU&rdquo; te veranderen in
+&ldquo;Foobar Linux&rdquo;, dan is het jouw goed recht om dit terug te
+veranderen in &ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. Een fout herstellen kan niet
+slechter zijn dan de fout te maken.</p></dd>
 
-<dt id="companies">Zou het niet handiger zijn om bedrijven als Mandrake, Red 
Hat en IBM te vragen hun distributies &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen in 
plaats van individuen?</dt>
+<dt id="companies">Zou het niet handiger zijn om bedrijven als Mandrake, Red 
Hat en IBM te
+vragen hun distributies &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen in plaats van
+individuen?</dt>
 
 <dd>
 Het is geen kwestie van het een of het ander&mdash;we vragen bedrijven, 
-organisaties en individuen ons daarin te steunen. We hebben het in feite alle 
-drie die bedrijven gevraagd. Mandrake gebruikt af en toe de term &ldquo;
-GNU/Linux&rdquo; maar IBM en Red Hat wilden niet meewerken. Een van hun 
-vertegenwoordigers zei: &ldquo;dit is een puur commerci&euml;le beslissing; we 
-verwachten beter te verkopen wanneer we het Linux noemen.&rdquo;. Oftewel, het 
-kon het bedrijf niet schelen of het juist was of niet.
+organisaties en individuen ons daarin te steunen. We hebben het in feite
+alle drie die bedrijven gevraagd. Mandrake gebruikt af en toe de term
+&ldquo; GNU/Linux&rdquo; maar IBM en Red Hat wilden niet meewerken. Een van
+hun vertegenwoordigers zei: &ldquo;dit is een puur commerci&euml;le
+beslissing; we verwachten beter te verkopen wanneer we het Linux
+noemen.&rdquo;. Oftewel, het kon het bedrijf niet schelen of het juist was
+of niet.
 <p>
 We kunnen ze niet dwingen maar we zullen ook niet snel opgeven. Je zult 
 wellicht niet zoveel invloed hebben als een IBM of Red Hat maar je kunt nog 
-steeds helpen. Gezamenlijk kunnen we de omstandigheden z&oacute; veranderen 
dat 
-bedrijven meer winst zullen maken wanneer ze het &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
noemen.
-</p>
+steeds helpen. Gezamenlijk kunnen we de omstandigheden z&oacute; veranderen
+dat bedrijven meer winst zullen maken wanneer ze het &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+noemen.</p>
 </dd>
 
-<dt id="reserve">Zou het niet beter zijn om de naam &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te 
gebruiken voor distributies die alleen uit vrije software bestaan? Dat is 
tenslotte het ideaal van GNU.</dt>
+<dt id="reserve">Zou het niet beter zijn om de naam &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te 
gebruiken voor
+distributies die alleen uit vrije software bestaan? Dat is tenslotte het
+ideaal van GNU.</dt>
 
 <dd>
 De veelgebruikte praktijk om niet-vrije software toe te voegen aan een 
 GNU/Linux systeem is een groot probleem voor onze gemeenschap. Het leert 
-gebruikers dat niet-vrije software goed is en dat het gebruik ervan onderdeel 
is 
-van de geest van &ldquo;Linux&rdquo;. Veel &ldquo;Linux&rdquo; 
+gebruikers dat niet-vrije software goed is en dat het gebruik ervan
+onderdeel is van de geest van &ldquo;Linux&rdquo;. Veel &ldquo;Linux&rdquo;
 gebruikersgroepen zien het als hun taak gebruikers te helpen bij het gebruik 
 van niet-vrije toevoegingen en zullen soms zelfs verkopers uitnodigen om hun 
 verkooppraatje te komen houden. Zij stellen doelen als &ldquo;het helpen van 
@@ -480,59 +778,62 @@
 <p>
 De vraag is hoe we dit kunnen veranderen.</p>
 <p>
-Gezien het feit dat de meesten binnen de gemeenschap al niet doorhebben dat ze 
-GNU met Linux gebruiken, heeft het verwerpen van deze vervuilde distributies 
-weinig zin. Aangeven dat dit niet echt GNU is zou die gebruikers niets over 
-vrijheid leren. De boodschap zou niet over komen. Ze zouden antwoorden dat ze 
-niet eens wisten dat die systemen GNU waren.</p>
+Gezien het feit dat de meesten binnen de gemeenschap al niet doorhebben dat
+ze GNU met Linux gebruiken, heeft het verwerpen van deze vervuilde
+distributies weinig zin. Aangeven dat dit niet echt GNU is zou die
+gebruikers niets over vrijheid leren. De boodschap zou niet over komen. Ze
+zouden antwoorden dat ze niet eens wisten dat die systemen GNU waren.</p>
 <p>
-Om bij gebruikers toch de boodschap van vrijheid over te laten komen moeten we 
-precies het tegenovergestelde doen: ze vertellen dat al deze systemen wel 
+Om bij gebruikers toch de boodschap van vrijheid over te laten komen moeten
+we precies het tegenovergestelde doen: ze vertellen dat al deze systemen wel
 degelijk versies zijn van GNU. Dat ze allemaal gebaseerd zijn op een systeem 
 dat speciaal is gemaakt voor de vrijheid van de computergebruiker. Met deze 
-kennis in het achterhoofd zullen ze in staat zijn distributies te herkennen 
die 
-vervuild zijn met niet-vrije software en deze ook zien als vervuilde versies 
-van GNU, in plaats van te denken dat het goede &ldquo;versies van Linux&rdquo; 
-zijn.</p>
+kennis in het achterhoofd zullen ze in staat zijn distributies te herkennen
+die vervuild zijn met niet-vrije software en deze ook zien als vervuilde
+versies van GNU, in plaats van te denken dat het goede &ldquo;versies van
+Linux&rdquo; zijn.</p>
 <p>
 Het is zeer nuttig om GNU/Linux gebruikersgroepen te starten die het systeem 
-GNU/Linux noemen en de idealen van het GNU project uitdragen. Wanneer de Linux 
-gebruikersgroep in jou omgeving bovengenoemde problemen heeft raden we je aan 
-contact met ze op te nemen om te proberen hun uitgangspunten te veranderen (en 
-hun naam) of anders een nieuwe groep te starten. Mensen hebben het recht om 
-zich vast te bijten in meer oppervlakkige doelstellingen maar laat je daarin 
-niet meesleuren!</p>
+GNU/Linux noemen en de idealen van het GNU project uitdragen. Wanneer de
+Linux gebruikersgroep in jou omgeving bovengenoemde problemen heeft raden we
+je aan contact met ze op te nemen om te proberen hun uitgangspunten te
+veranderen (en hun naam) of anders een nieuwe groep te starten. Mensen
+hebben het recht om zich vast te bijten in meer oppervlakkige doelstellingen
+maar laat je daarin niet meesleuren!</p>
 </dd>
 
-<dt id="gnudist">Waarom maak je geen GNU distributie van Linux (sic) en noem 
je dat GNU/Linux?</dt>
+<dt id="gnudist">Waarom maak je geen GNU distributie van Linux (sic) en noem 
je dat
+GNU/Linux?</dt>
 
 <dd>
-Alle &ldquo;Linux&rdquo; distributies <em>zijn</em> versies van het GNU 
systeem 
-met Linux als de kernel. Doel van de naam &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is juist om 
-dit over te brengen. Door een aparte distributie uit te brengen als
+Alle &ldquo;Linux&rdquo; distributies <em>zijn</em> versies van het GNU
+systeem met Linux als de kernel. Doel van de naam &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is
+juist om dit over te brengen. Door een aparte distributie uit te brengen als
 &ldquo;GNU/Linux&rdquo; zou dit de zaak alleen maar vertroebelen.
 <p>
-Wat betreft het ontwikkelen van een distributie van GNU/Linux, dat hebben we 
al 
-eens gedaan met het financieren van de eerste ontwikkeling van Debian 
-GNU/Linux. Om dit nog een keer te doen lijkt ons niet nuttig; het is een hoop 
-werk en wanneer een nieuwe distributie geen enorme praktische voordelen 
+Wat betreft het ontwikkelen van een distributie van GNU/Linux, dat hebben we
+al eens gedaan met het financieren van de eerste ontwikkeling van Debian
+GNU/Linux. Om dit nog een keer te doen lijkt ons niet nuttig; het is een
+hoop werk en wanneer een nieuwe distributie geen enorme praktische voordelen
 oplevert ten opzichte van andere distributies, mist het een doel.</p>
 <p>
 In plaats daarvan steunen we ontwikkelaars van 100% vrije GNU/Linux 
 distributies zoals gNewSense and Ututo.</p>
 </dd>
 
-<dt id="linuxgnu">Waarom zeggen we niet gewoon &ldquo;Linux is de kernel van 
GNU&rdquo; en brengen we een bestaande versie van GNU/Linux uit onder de naam 
&ldquo;GNU&rdquo;?</dt>
+<dt id="linuxgnu">Waarom zeggen we niet gewoon &ldquo;Linux is de kernel van 
GNU&rdquo; en
+brengen we een bestaande versie van GNU/Linux uit onder de naam
+&ldquo;GNU&rdquo;?</dt>
 
 <dd>
 Het had een goed idee geweest om Linux destijds, in 1992, als GNU kernel te 
-adopteren. Als we ons toen hadden gerealiseerd hoeveel moeite het zou kosten 
om 
-GNU Hurd aan de praat te krijgen zouden we dat wellicht hebben gedaan (helaas 
-is dat achterafpraterij).
+adopteren. Als we ons toen hadden gerealiseerd hoeveel moeite het zou kosten
+om GNU Hurd aan de praat te krijgen zouden we dat wellicht hebben gedaan
+(helaas is dat achterafpraterij).
 <p>
 Wanneer we nu een bestaande versie van GNU/Linux nemen en het hernoemen naar 
-&ldquo;GNU&rdquo;, zou dat net zoiets zijn als een GNU systeem hernoemen naar 
-&ldquo;Linux&rdquo;. Dat is niet goed en zo willen we niet opereren.</p>
+&ldquo;GNU&rdquo;, zou dat net zoiets zijn als een GNU systeem hernoemen
+naar &ldquo;Linux&rdquo;. Dat is niet goed en zo willen we niet opereren.</p>
 </dd>
 
 <dt id="condemn">Was het GNU project tegen Linux in het begin?</dt>
@@ -543,27 +844,29 @@
 GNU/Linux. We zochten ook samenwerking met mensen die GNU pakketten aan het 
 wijzigen waren om te kunnen draaien met Linux. We wilden die veranderingen 
 opnemen in onze standaard uitgaven, zodat die pakketten ook zonder extra 
-handelingen met Linux konden samenwerken. Die veranderingen waren vaak ad-hoc 
-en niet algemeen toepasbaar; ze moesten worden geschoond voordat ze
+handelingen met Linux konden samenwerken. Die veranderingen waren vaak
+ad-hoc en niet algemeen toepasbaar; ze moesten worden geschoond voordat ze
 ge&iuml;nstalleerd konden worden.
 <p>
-Diegenen die de veranderingen maakten toonden weinig interesse in 
samenwerking. 
-E&eacute;n van hen deelde ons zelfs mee dat hij niets gaf om het GNU project 
-omdat hij een &ldquo;Linux gebruiker&rdquo; was. Dat kwam als een verrassing 
-omdat de meeste mensen die GNU pakketten geschikt maakten voor andere systemen 
-juist w&eacute;l met ons samen wilden werken om die veranderingen erin te 
-krijgen. Deze mensen echter, die ontwikkelden aan systemen die voor het 
-grootste deel op GNU waren gebaseerd, waren de eerste (en nog steeds praktisch 
-de enige) groep die niet met ons samen wilden werken.</p>
+Diegenen die de veranderingen maakten toonden weinig interesse in
+samenwerking. E&eacute;n van hen deelde ons zelfs mee dat hij niets gaf om
+het GNU project omdat hij een &ldquo;Linux gebruiker&rdquo; was. Dat kwam
+als een verrassing omdat de meeste mensen die GNU pakketten geschikt maakten
+voor andere systemen juist w&eacute;l met ons samen wilden werken om die
+veranderingen erin te krijgen. Deze mensen echter, die ontwikkelden aan
+systemen die voor het grootste deel op GNU waren gebaseerd, waren de eerste
+(en nog steeds praktisch de enige) groep die niet met ons samen wilden
+werken.</p>
 <p>
 Dit was onze eerste ervaring met mensen die een versie van het GNU systeem 
-&ldquo;Linux&rdquo; noemden, en dat deze misvatting ons werk in de weg stond. 
-Jou te vragen het systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen is ons antwoord op 
-dat probleem en andere problemen, ontstaan door de verkeerde naamgeving van 
-&ldquo;Linux&rdquo;.</p>
+&ldquo;Linux&rdquo; noemden, en dat deze misvatting ons werk in de weg
+stond. Jou te vragen het systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen is ons
+antwoord op dat probleem en andere problemen, ontstaan door de verkeerde
+naamgeving van &ldquo;Linux&rdquo;.</p>
 </dd>
 
-<dt id="wait">Waarom heb je zolang gewacht voordat je mensen vroeg het systeem 
GNU/Linux te noemen?</dt>
+<dt id="wait">Waarom heb je zolang gewacht voordat je mensen vroeg het systeem 
GNU/Linux
+te noemen?</dt>
 
 <dd>
 <p>We hebben niet lang gewacht. We begonnen met dialogen richting 
ontwikkelaars 
@@ -571,10 +874,12 @@
 zullen dit voortzetten, zolang als nodig.</p>
 </dd>
 
-<dt id="allgpled">Moeten we de constructie GNU/[naam] toepassen op alle 
programma's die onder de GPL vallen?</dt>
+<dt id="allgpled">Moeten we de constructie GNU/[naam] toepassen op alle 
programma's die onder
+de GPL vallen?</dt>
 
 <dd>
-We refereren nooit aan pakketten als &ldquo;GNU/[naam]&rdquo;. Als een 
programma een GNU pakket is noemen we het wel eens &ldquo;GNU [naam]&rdquo;.
+We refereren nooit aan pakketten als &ldquo;GNU/[naam]&rdquo;. Als een
+programma een GNU pakket is noemen we het wel eens &ldquo;GNU [naam]&rdquo;.
 <p>
 GNU, het besturingssysteem, is samengeteld uit diverse programma's. Sommigen 
 daarvan zijn gemaakt als onderdeel van het GNU project, anderen zijn later 
@@ -584,44 +889,45 @@
 Het is aan de ontwikkelaar van een programma om te beslissen of hij wil 
 bijdragen aan het project en er een GNU pakket van wil maken. Wanneer je een 
 programma hebt ontwikkeld en je wil er een GNU pakket van maken, schrijf dan 
-naar <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, zodat we het 
kunnen 
-beoordelen en beslissen of we het willen hebben.</p>
+naar <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, zodat we het
+kunnen beoordelen en beslissen of we het willen hebben.</p>
 <p>
 Het zou niet eerlijk zijn om op ieder pakket met GPL de naam GNU te 
-plakken. Wanneer je een programma maakt en het onder de GPL vrijgeeft betekent 
-dat niet dat het GNU project het geschreven heeft, of dat je het voor ons hebt 
-geschreven. De kernel Linux bijvoorbeeld is uitgebracht onder de GNU GPL maar 
-Linus heeft het niet geschreven als onderdeel van het GNU project&mdash;hij 
-deed dit werk onafhankelijk van ons. Als iets geen GNU pakket is, kan het GNU 
-project ook niet met de eer gaan strijken. Er een &ldquo;GNU&rdquo;-etiket op 
-plakken zou niet juist zijn.</p>
+plakken. Wanneer je een programma maakt en het onder de GPL vrijgeeft
+betekent dat niet dat het GNU project het geschreven heeft, of dat je het
+voor ons hebt geschreven. De kernel Linux bijvoorbeeld is uitgebracht onder
+de GNU GPL maar Linus heeft het niet geschreven als onderdeel van het GNU
+project&mdash;hij deed dit werk onafhankelijk van ons. Als iets geen GNU
+pakket is, kan het GNU project ook niet met de eer gaan strijken. Er een
+&ldquo;GNU&rdquo;-etiket op plakken zou niet juist zijn.</p>
 <p>
-Ons komt echter wel de eer toe van het maken van het GNU besturingssysteem als 
-geheel, ook al hebben we niet alle delen zelf gemaakt. Het systeem is er 
+Ons komt echter wel de eer toe van het maken van het GNU besturingssysteem
+als geheel, ook al hebben we niet alle delen zelf gemaakt. Het systeem is er
 gekomen, juist door onze vasthoudendheid en doorzettingsvermogen, gestart in 
 1984, jaren voordat Linux werd gestart.</p>
 <p>
-Het besturingssysteem waarbinnen Linux populair werd was dezelfde als het GNU 
-besturingssysteem. Niet helemaal hetzelfde omdat het een andere kernel had 
maar 
-voor de rest toch vrijwel hetzelfde. Het was een variant van GNU. Het was het 
-GNU/Linux systeem.</p>
-<p>
-Linux wordt nog steeds voornamelijk gebruikt in afgeleiden van dat 
systeem&mdash;in
-de huidige versies van het GNU/Linux systeem. Wat deze systemen definieert 
-is GNU en Linux, die de basis hiervoor vormen, en niet alleen Linux.
-</p>
+Het besturingssysteem waarbinnen Linux populair werd was dezelfde als het
+GNU besturingssysteem. Niet helemaal hetzelfde omdat het een andere kernel
+had maar voor de rest toch vrijwel hetzelfde. Het was een variant van
+GNU. Het was het GNU/Linux systeem.</p>
+<p>
+Linux wordt nog steeds voornamelijk gebruikt in afgeleiden van dat
+systeem&mdash;in de huidige versies van het GNU/Linux systeem. Wat deze
+systemen definieert is GNU en Linux, die de basis hiervoor vormen, en niet
+alleen Linux.</p>
 </dd>
 
-<dt id="unix">Zou GNU geen &ldquo;Unix&rdquo; in de naam moeten hebben omdat 
veel in GNU van Unix is afgekeken?</dt>
+<dt id="unix">Zou GNU geen &ldquo;Unix&rdquo; in de naam moeten hebben omdat 
veel in GNU
+van Unix is afgekeken?</dt>
 
 <dd>
 Eigenlijk zit er niets in GNU van Unix. Unix was private software (en is dat 
 nog steeds), dus het gebruik van die code zou niet legaal zijn. Dat is geen 
-toeval; het is de reden dat we GNU ontwikkelden; omdat we Unix niet vrijelijk 
-konden gebruiken, of welk ander besturingssysteem van destijds dan ook, hadden 
-we een vrij systeem nodig om het te vervangen. We konden daarbij geen 
-programma's kopi&euml;ren, of zelfs maar delen ervan, van Unix; alles moest 
-opnieuw worden geschreven.
+toeval; het is de reden dat we GNU ontwikkelden; omdat we Unix niet
+vrijelijk konden gebruiken, of welk ander besturingssysteem van destijds dan
+ook, hadden we een vrij systeem nodig om het te vervangen. We konden daarbij
+geen programma's kopi&euml;ren, of zelfs maar delen ervan, van Unix; alles
+moest opnieuw worden geschreven.
 <p>
 Geen letter code uit GNU is afkomstig van Unix, maar GNU is een op Unix 
 gelijkend systeem; en dus komen een hoop van de idee&euml;n en specificaties 
@@ -629,234 +935,263 @@
 recursieve, verwijzing -iets wat in de hacker-gemeenschap in de jaren 70 
 populair was- naar Unix en bewijst het daarmee alle eer die het toekomt.</p>
 <p>
-Zo'n eerste recursieve verwijzing was TINT, &ldquo;TINT Is Niet TECO&rdquo;. 
De 
-schrijver van TINT schreef een nieuwe implementatie van TECO (er waren er al 
-velen, voor diverse systemen), maar in plaats van het bedenken van een saaie 
-naam als &ldquo;WatDanOok TECO&rdquo;, verzon hij een slimme en amusante naam. 
-(Dat is ook wat het woord hacker betekent: speelse slimmigheid.)</p>
+Zo'n eerste recursieve verwijzing was TINT, &ldquo;TINT Is Niet
+TECO&rdquo;. De schrijver van TINT schreef een nieuwe implementatie van TECO
+(er waren er al velen, voor diverse systemen), maar in plaats van het
+bedenken van een saaie naam als &ldquo;WatDanOok TECO&rdquo;, verzon hij een
+slimme en amusante naam. (Dat is ook wat het woord hacker betekent: speelse
+slimmigheid.)</p>
 <p>
 Andere hackers vonden dit zo leuk dat we deze aanpak imiteerden. Het werd 
 traditie om een programma, dat werd herschreven en gebaseerd was op iets 
-bestaands, een recursief verwijzende naam te geven; MINK voor bijvoorbeeld een 
-programma met de naam Klever, waarbij dit stond voor &ldquo;MINK Is Niet 
Klever.&rdquo;.
-Op dezelfde manier noemden we onze vervanger voor Unix &ldquo;GNU's 
-Niet Unix&rdquo;.</p>
-<p>
-Van oudsher verbood AT&amp;T, de ontwikkelaar van Unix, eenieder om het eer te 
-bewijzen door de naam &ldquo;Unix&rdquo; te gebruiken in hierop gelijkende 
-systemen, zelfs niet bij systemen die voor 99% van Unix gekopieerd waren. 
-AT&amp;T dreigde iedereen met een proces die AT&amp;T op een dergelijke wijze 
-wilde vernoemen. Daarom hebben al die aangepaste versies van Unix (allen net 
zo 
-privaat als Unix) een compleet andere naam, waar geen &ldquo;Unix&rdquo; in 
-voor komt.</p>
-</dd>
-
-<dt id="bsd">Moeten we ook GNU/BSD zeggen?</dt>
-
-<dd>
-We noemen de BSD systemen (FreeBSD enz.) geen &ldquo;GNU/BSD&rdquo; omdat die 
benaming niet klopt met de historie van die systemen.
-<p>
-Het BSD systeem was ontwikkeld aan de universiteit van Berkeley in de 
tachtiger 
-jaren als niet-vrije software maar werd vrij in de jaren negentig. Een vrij 
-besturingssysteem heden ten dage is vrijwel zeker een variant op het GNU 
-systeem of een BSD systeem.</p>
-<p>
-Mensen vragen nog wel eens of BSD ook een variant is op GNU, net als 
GNU/Linux. 
-Dat is het niet. De ontwikkelaars van BSD werden door het voorbeeld van het 
GNU 
-project ge&iuml;nspireerd om ook hun eigen project vrij te maken. Aansporingen 
-daartoe van GNU-activisten hielp ze over de drempel maar de code heeft weinig 
-overeenkomsten met GNU.</p>
-<p>
-Huidige BSD systemen gebruiken een paar GNU pakketten, net als GNU systemen nu 
-sommige BSD programma's gebruiken; in hun geheel echter zijn het twee 
-verschillende systemen die apart zijn ontwikkeld. De BSD ontwikkelaars 
schreven 
-geen kernel die ze aan het GNU systeem toevoegden en dus zou een naam als 
-GNU/BSD nergens op slaan.</p>
+bestaands, een recursief verwijzende naam te geven; MINK voor bijvoorbeeld
+een programma met de naam Klever, waarbij dit stond voor &ldquo;MINK Is Niet
+Klever.&rdquo;. Op dezelfde manier noemden we onze vervanger voor Unix
+&ldquo;GNU's Niet Unix&rdquo;.</p>
+<p>
+Van oudsher verbood AT&amp;T, de ontwikkelaar van Unix, eenieder om het eer
+te bewijzen door de naam &ldquo;Unix&rdquo; te gebruiken in hierop
+gelijkende systemen, zelfs niet bij systemen die voor 99% van Unix
+gekopieerd waren. AT&amp;T dreigde iedereen met een proces die AT&amp;T op
+een dergelijke wijze wilde vernoemen. Daarom hebben al die aangepaste
+versies van Unix (allen net zo privaat als Unix) een compleet andere naam,
+waar geen &ldquo;Unix&rdquo; in voor komt.</p>
+</dd>
+
+<dt id="bsd">Zouden we ook &ldquo;GNU/BSD&rdquo; moeten gebruiken? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#bsd">#bsd</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+We noemen de BSD systemen (FreeBSD enz.) geen &ldquo;GNU/BSD&rdquo; omdat
+die benaming niet klopt met de historie van die systemen.
+<p>
+Het BSD systeem was ontwikkeld aan de universiteit van Berkeley in de
+tachtiger jaren als niet-vrije software maar werd vrij in de jaren
+negentig. Een vrij besturingssysteem heden ten dage is vrijwel zeker een
+variant op het GNU systeem of een BSD systeem.</p>
+<p>
+Mensen vragen nog wel eens of BSD ook een variant is op GNU, net als
+GNU/Linux. Dat is het niet. De ontwikkelaars van BSD werden door het
+voorbeeld van het GNU project ge&iuml;nspireerd om ook hun eigen project
+vrij te maken. Aansporingen daartoe van GNU-activisten hielp ze over de
+drempel maar de code heeft weinig overeenkomsten met GNU.</p>
+<p>
+Huidige BSD systemen gebruiken een paar GNU pakketten, net als GNU systemen
+nu sommige BSD programma's gebruiken; in hun geheel echter zijn het twee
+verschillende systemen die apart zijn ontwikkeld. De BSD ontwikkelaars
+schreven geen kernel die ze aan het GNU systeem toevoegden en dus zou een
+naam als GNU/BSD nergens op slaan.</p>
 <p>
 De relatie tussen GNU/Linux en GNU is veel directer en daarom is de benaming 
 &ldquo;GNU/Linux&rdquo; veel toepasselijker.</p>
 <p>
 Er is een versie van GNU die de kernel van NetBSD gebruikt. De ontwikkelaars 
-noemen het &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo; maar 
&ldquo;GNU/kernelvanNetBSD&rdquo;
-zou toepasselijker zijn omdat NetBSD een compleet systeem is, niet 
-alleen een kernel. Het is geen BSD systeem, omdat het meeste van het systeem 
-hetzelfde is als het GNU/Linux systeem.</p>
+noemen het &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo; maar
+&ldquo;GNU/kernelvanNetBSD&rdquo; zou toepasselijker zijn omdat NetBSD een
+compleet systeem is, niet alleen een kernel. Het is geen BSD systeem, omdat
+het meeste van het systeem hetzelfde is als het GNU/Linux systeem.</p>
 </dd>
 
-<dt id="othersys">Wanneer ik de GNU hulpmiddelen op Windows installeer, 
betekent dat dan dat ik een GNU/Windows systeem heb?</dt>
+<dt id="othersys">Wanneer ik de GNU hulpmiddelen op Windows installeer, 
betekent dat dan dat
+ik een GNU/Windows systeem heb?</dt>
 
 <dd>
-Niet op de manier zoals we het bedoelen met &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. De 
hulpmiddelen 
-van GNU zijn alleen een onderdeel van de GNU software, die op zichzelf weer 
een 
-onderdeel zijn van het GNU systeem en daaronder heb je dan een compleet 
-besturingssysteem die niets gemeen heeft met GNU. Alles bij elkaar is dat een 
-compleet andere situatie als met GNU/Linux.
+Niet op de manier zoals we het bedoelen met &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. De
+hulpmiddelen van GNU zijn alleen een onderdeel van de GNU software, die op
+zichzelf weer een onderdeel zijn van het GNU systeem en daaronder heb je dan
+een compleet besturingssysteem die niets gemeen heeft met GNU. Alles bij
+elkaar is dat een compleet andere situatie als met GNU/Linux.
 </dd>
 
-<dt id="justlinux">Kunnen er geen Linux systemen zonder GNU zijn?</dt>
+<dt id="justlinux">Kun je Linux niet zonder GNU gebruiken? <span
+class="anchor-reference-id">(<a href="#justlinux">#justlinux</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-Het is mogelijk om een systeem te maken met Linux als kernel zonder 
-afhankelijkheden van GNU. Ik heb gehoord dat er kleine inbouwsystemen zijn met 
-Linux als kernel en zonder GNU. Het gerucht ging dat IBM een poging ondernam 
om 
-Linux als kernel in hun AIX systemen in te bouwen; of ze het ook daadwerkelijk 
-uitvoerden of niet, technisch is het mogelijk. Welke conclusies kunnen we 
-hieruit trekken met betrekking tot naamgeving?
-<p>
-Mensen die vinden dat een kernel belangrijker is dan alles er omheen zeggen: 
-&ldquo;Ze bevatten allemaal Linux, laten we het dus allemaal Linux 
noemen.&rdquo;
-Maar ieder van deze systemen is weer anders. Het is dus misleidend ze 
-dezelfde naam te geven. (Het geeft mensen de indruk dat de kernel belangrijker 
-is dan de hele rest van het systeem bijvoorbeeld.)</p>
+Linux wordt wel op zichzelf gebruikt of in combinatie met andere software in
+sommige apparatuur. Deze kleine systemen verschillen echter hemelsbreed met
+GNU/Linux. Gebruikers zullen dit bijvoorbeeld niet op hun PC installeren en
+de toepassing zou teleurstellend zijn. Het is nuttig om aan te geven dat die
+apparatuur alleen Linux gebruikt, alleen al om aan te geven hoeveel ze
+verschillen van GNU/Linux.
+</dd>
+
+<dt id="linuxsyswithoutgnu">Zijn er complete Linux systemen zonder GNU? <span
+class="anchor-reference-id">(<a
+href="#linuxsyswithoutgnu">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Er zijn complete systemen met Linux maar geen GNU; Android is daarvan een
+voorbeeld. Maar het is ook niet juist om die &ldquo;Linux&rdquo; te noemen.
 <p>
-Bij de kleine inbouwsystemen zou Linux weleens de belangrijkste component 
-kunnen zijn en is &ldquo;Linux systeem&rdquo; dus een goede benaming. Ze 
-verschillen hemelsbreed van GNU/Linux, die meer GNU dan Linux zijn. Het niet 
-bestaande IBM systeem zou daarvan weer verschillen. Hier zou de benaming 
-AIX/Linux op zijn plaats zijn: Een AIX systeem met Linux als kernel. Deze 
-benamingen zouden gebruikers duidelijkheid verschaffen.</p>
+Android verschilt veel van GNU/Linux&mdash;omdat het weinig van het GNU
+systeem bevat, behalve Linux. Het is een geheel ander systeem. Wanneer je
+dit geheel &ldquo;Linux&rdquo; zou noemen moet je ook dingen zeggen als:
+&ldquo;Android bevat Linux maar is het niet omdat het niet de gebruikelijke
+Linux bibliotheken en hulpmiddelen heeft [het GNU systeem
+dus]&rdquo;. Android heeft net zoveel Linux als GNU/Linux. Het heeft echter
+geen GNU systeem maar een hoop software van Google.</p>
 </dd>
 
-<dt id="helplinus">Waarom noemen we het systeem niet gewoon 
&ldquo;Linux&rdquo; en laten we Linus Torvalds het &ldquo;gezicht&rdquo; van 
onze gemeenschap zijn?</dt>
+<dt id="helplinus">Waarom noemen we het systeem niet gewoon 
&ldquo;Linux&rdquo; en laten we
+Linus Torvalds het &ldquo;gezicht&rdquo; van onze gemeenschap zijn?</dt>
 
 <dd>
 Linus Torvalds is al het &ldquo;gezicht&rdquo; (niet onze woorden) van zijn 
 eigen doelen, niet die van ons. Zijn doel is het systeem meer bekendheid te 
-geven en gelooft dat de meerwaarde voor de gemeenschap hem zit in de 
praktische 
-voordelen die het systeem biedt; de kracht, betrouwbaarheid en 
beschikbaarheid. 
-Hij heeft het nooit gehad over <a href="/philosophy/why-free.nl.html">de 
vrijheid 
-om samen te werken</a> als hoger doel en dus associeert men Linux niet met dit 
-doel.
-<p>
-Linus heeft publiekelijk verklaard het niet eens te zijn met de idealen van de 
-vrije software beweging. Hij ontwikkelde jarenlang niet-vrije software in zijn 
-betrekking (en deelde dit mee aan een groot publiek tijdens de 
&ldquo;Linux&rdquo;
-World show), en nodigde mede-ontwikkelaars van Linux uit om ook gebruik 
-te maken van niet-vrije software en daar samen met hem aan te werken. Hij gaat 
-nog verder en weigert te aanvaarden dat het werk van ingenieurs en 
-wetenschappers ook sociale gevolgen heeft&mdash;de geleerde lessen bij de 
-ontwikkeling van de atoombom daarmee negerend.
-</p>
+geven en gelooft dat de meerwaarde voor de gemeenschap hem zit in de
+praktische voordelen die het systeem biedt; de kracht, betrouwbaarheid en
+beschikbaarheid. Hij heeft het nooit gehad over <a
+href="/philosophy/why-free.nl.html">de vrijheid om samen te werken</a> als
+hoger doel en dus associeert men Linux niet met dit doel.
 <p>
-Er is niets tegen op het ontwikkelen van een vrij programma voor de lol of om 
-ervan te leren; de kernel die Linus schreef om die redenen was een belangrijke 
-bijdrage aan onze gemeenschap. Maar dit zijn niet de redenen waarom het 
-complete vrije systeem, GNU/Linux, bestaat en het waarborgt niet onze vrijheid 
-op de langere termijn. Het grote publiek dient dit te weten. Linus heeft recht 
-op zijn eigen mening maar mensen moeten zich wel realiseren dat dit 
-besturingssysteem uit die vrijheids-idealen voort komen, niet uit zijn 
-overtuiging.
-</p>
+Linus heeft publiekelijk verklaard het niet eens te zijn met de idealen van
+de vrije software beweging. Hij ontwikkelde jarenlang niet-vrije software in
+zijn betrekking (en deelde dit mee aan een groot publiek tijdens de
+&ldquo;Linux&rdquo; World show), en nodigde mede-ontwikkelaars van Linux uit
+om ook gebruik te maken van niet-vrije software en daar samen met hem aan te
+werken. Hij gaat nog verder en weigert te aanvaarden dat het werk van
+ingenieurs en wetenschappers ook sociale gevolgen heeft&mdash;de geleerde
+lessen bij de ontwikkeling van de atoombom daarmee negerend.</p>
+<p>
+Er is niets tegen op het ontwikkelen van een vrij programma voor de lol of
+om ervan te leren; de kernel die Linus schreef om die redenen was een
+belangrijke bijdrage aan onze gemeenschap. Maar dit zijn niet de redenen
+waarom het complete vrije systeem, GNU/Linux, bestaat en het waarborgt niet
+onze vrijheid op de langere termijn. Het grote publiek dient dit te
+weten. Linus heeft recht op zijn eigen mening maar mensen moeten zich wel
+realiseren dat dit besturingssysteem uit die vrijheids-idealen voort komen,
+niet uit zijn overtuiging.</p>
 </dd>
 
-<dt id="linusagreed">Vind Linus Torvalds ook dat Linux alleen de kernel 
is?</dt>
+<dt id="claimlinux">Is het niet fout om het werk van Linux Torvalds als GNU te 
bestempelen?
+<span class="anchor-reference-id">(<a
+href="#claimlinux">#claimlinux</a>)</span></dt>
 
 <dd>
-<p>
-Hij kwam hier in het begin al mee. In de eerste Linux release notes stond al, 
<a
- href=
+Klopt, daarom doen we het niet. Het werk van Torvalds is Linux, de kernel;
+we vermijden zorgvuldig om dit bij het GNU Project te betrekken of het als
+&ldquo;GNU&rdquo; te bestempelen. Wanneer we het over het geheel hebben
+noemen we het &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, ere wie ere toekomt.
+</dd>
+
+
+<dt id="linusagreed">Is Linus Torvalds het er mee eens dat Linux alleen de 
kernel is? <span
+class="anchor-reference-id">(<a 
href="#linusagreed">#linusagreed</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+<p>Hij kwam hier in het begin al mee. In de eerste Linux release notes stond
+al, <a href=
 "http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.01";>
-&ldquo;De meeste hulpmiddelen die linux gebruikt zijn GNU programma's en 
vallen 
-onder de GNU auteursplicht. Die programma's zitten niet in deze distributie - 
-vraag mij (of GNU) voor meer informatie.&rdquo;</a>.</p>
+&ldquo;De meeste hulpmiddelen die linux gebruikt zijn GNU programma's en
+vallen onder de GNU auteursplicht. Die programma's zitten niet in deze
+distributie - vraag mij (of GNU) voor meer informatie.&rdquo;</a>.</p>
 </dd>
 
-<dt id="lost">De strijd is al verloren&mdash;de maatschappij heeft al gekozen 
en daar kunnen we niets aan veranderen, waarom dan nog al die moeite?</dt>
+<dt id="lost">De strijd is al verloren&mdash;de maatschappij heeft al gekozen 
en daar
+kunnen we niets aan veranderen, waarom dan nog al die moeite?</dt>
 
 <dd>
 Dit is geen gevecht, het is een bewustwordings-campagne. Hoe een systeem te 
-noemen is geen beslissing die op een vaststaand moment door de 
&ldquo;maatschappij&rdquo;
-wordt genomen: iedereen, iedere organisatie, kan zelf 
-beslissen welke naam ze zullen gebruiken. Je kunt mensen niet dwingen het 
-systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen maar je kunt wel voor jezelf 
-beslissen het zo te noemen&mdash;en door dat te doen maak je nu net het 
verschil.
+noemen is geen beslissing die op een vaststaand moment door de
+&ldquo;maatschappij&rdquo; wordt genomen: iedereen, iedere organisatie, kan
+zelf beslissen welke naam ze zullen gebruiken. Je kunt mensen niet dwingen
+het systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen maar je kunt wel voor jezelf
+beslissen het zo te noemen&mdash;en door dat te doen maak je nu net het
+verschil.
 </dd>
 
-<dt id="whatgood">De maatschappij heeft al besloten en dat kunnen we niet 
veranderen, wat heeft het dan voor nut het systeem alsnog 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen?</dt>
+<dt id="whatgood">De maatschappij heeft al besloten en dat kunnen we niet 
veranderen, wat
+heeft het dan voor nut het systeem alsnog &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te 
noemen?</dt>
 
 <dd>
 Dit is geen kwestie van alles of niets: juiste en onjuiste informatie wordt 
-door verschillende mensen verspreidt. Wanneer je het systeem 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;
-noemt help je daarmee anderen achter de ware achtergrond van het 
-systeem te komen. Je kunt de misvatting niet overal recht gaan zetten, net zo 
-min als wij dat kunnen maar je kunt wel helpen. Wanneer een paar honderd 
mensen 
-jou de term &ldquo;GNU/Linux&rdquo; horen gebruiken zul je al een behoorlijk 
-aantal mensen daarmee helpen zonder veel inspanning. En sommigen zullen dit op 
-hun beurt weer doen.
-</dd>
-
-<dt id="explain">Is het niet beter het systeem gewoon &ldquo;Linux&rdquo; te 
noemen, vergezeld van een verklaring van enkele minuten?</dt>
-
-<dd>
-Wanneer je ons wil helpen door die verklaring te geven aan anderen dan zullen 
-we je inspanning waarderen maar het is niet de beste manier. Het is lang niet 
-zo effectief als het systeem gewoon &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen en ook 
-minder economisch.
-<p>
-Het is niet economisch omdat het misschien niet beklijft en de verklaring 
zeker 
-niet door zal worden gegeven. Sommige toehoorders zullen luisteren naar je 
-verklaring en die tot zich nemen. Maar ze zullen die uiteenzetting niet snel 
-doorgeven. Ze zullen het waarschijnlijk nog steeds &ldquo;Linux&rdquo; noemen. 
-Zonder die bedoeling te hebben zullen ze de misvatting hiermee juist 
verspreiden.
-</p>
-<p>
-Het is niet economisch omdat het veel tijd kost. &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
zeggen 
-of opschrijven kost slechts een paar seconden, niet enkele minuten, je kunt 
-daardoor meer mensen bereiken. Verschil maken in het gebruik van de termen 
-Linux en GNU/Linux is verreweg de meest effectieve manier om het GNU project 
te 
-helpen.
-</p>
+door verschillende mensen verspreidt. Wanneer je het systeem
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo; noemt help je daarmee anderen achter de ware
+achtergrond van het systeem te komen. Je kunt de misvatting niet overal
+recht gaan zetten, net zo min als wij dat kunnen maar je kunt wel
+helpen. Wanneer een paar honderd mensen jou de term &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+horen gebruiken zul je al een behoorlijk aantal mensen daarmee helpen zonder
+veel inspanning. En sommigen zullen dit op hun beurt weer doen.
+</dd>
+
+<dt id="explain">Is het niet beter het systeem gewoon &ldquo;Linux&rdquo; te 
noemen,
+vergezeld van een verklaring van enkele minuten?</dt>
+
+<dd>
+Wanneer je ons wil helpen door die verklaring te geven aan anderen dan
+zullen we je inspanning waarderen maar het is niet de beste manier. Het is
+lang niet zo effectief als het systeem gewoon &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te
+noemen en ook minder economisch.
+<p>
+Het is niet economisch omdat het misschien niet beklijft en de verklaring
+zeker niet door zal worden gegeven. Sommige toehoorders zullen luisteren
+naar je verklaring en die tot zich nemen. Maar ze zullen die uiteenzetting
+niet snel doorgeven. Ze zullen het waarschijnlijk nog steeds
+&ldquo;Linux&rdquo; noemen. Zonder die bedoeling te hebben zullen ze de
+misvatting hiermee juist verspreiden.</p>
+<p>
+Het is niet economisch omdat het veel tijd kost. &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+zeggen of opschrijven kost slechts een paar seconden, niet enkele minuten,
+je kunt daardoor meer mensen bereiken. Verschil maken in het gebruik van de
+termen Linux en GNU/Linux is verreweg de meest effectieve manier om het GNU
+project te helpen.</p>
 </dd>
 
-<dt id="treatment">Sommige mensen lachen je uit wanneer je hen vraagt het 
systeem GNU/Linux te noemen. Waarom laat je dit gebeuren?</dt>
+<dt id="treatment">Sommige mensen lachen je uit wanneer je hen vraagt het 
systeem GNU/Linux te
+noemen. Waarom laat je dit gebeuren?</dt>
 
 <dd>
 Door het systeem &ldquo;Linux&rdquo; te noemen krijgen mensen de verkeerde 
 indruk van de historie en het doel van het systeem. Mensen die ons daarom 
 uitlachen hebben waarschijnlijk die verkeerde kijk op het systeem&mdash;zij 
-denken dat ons werk door Linus is gedaan en dus lachen ze ons uit wanneer we 
ze 
-vragen ons daarin te erkennen. Wanneer ze de waarheid hadden gekend hadden ze 
-waarschijnlijk niet gelachen.
+denken dat ons werk door Linus is gedaan en dus lachen ze ons uit wanneer we
+ze vragen ons daarin te erkennen. Wanneer ze de waarheid hadden gekend
+hadden ze waarschijnlijk niet gelachen.
 <p>
 Waarom nemen we dan toch het risico dat mensen ons uitlachen? Omdat dit vaak 
-voordeel oplevert voor het GNU project. Dat risico zijn we wel bereid te lopen 
-wanneer we daarmee ons doel bereiken.
-</p>
+voordeel oplevert voor het GNU project. Dat risico zijn we wel bereid te
+lopen wanneer we daarmee ons doel bereiken.</p>
 <p>
 Wanneer je een dergelijke ironische situatie tegenkomt, laat het dan niet 
 gebeuren. Licht de mensen in over de juiste geschiedenis van het systeem. 
-Wanneer mensen begrijpen dat het een gerechtvaardigd verzoek is zullen ze niet 
-meer lachen.
-</p>
+Wanneer mensen begrijpen dat het een gerechtvaardigd verzoek is zullen ze
+niet meer lachen.</p>
 </dd>
 
-<dt id="alienate">Sommige mensen veroordelen je omdat je ze vraagt het systeem 
GNU/Linux te noemen. Verlies je dan niet doordat je die mensen van je 
vervreemd?</dt>
+<dt id="alienate">Sommige mensen veroordelen je omdat je ze vraagt het systeem 
GNU/Linux te
+noemen. Verlies je dan niet doordat je die mensen van je vervreemd?</dt>
 
 <dd>
-Niet zo veel. Mensen die onze inspanningen in deze niet kunnen waarderen 
zouden 
-ons waarschijnlijk toch niet helpen. Wanneer deze mensen toch vrije software 
-uitbrengen en daarmee ons doel vooruithelpen zal dat hoogstwaarschijnlijk 
-gebeuren om andere redenen. Niet omdat wij het van ze vragen.
+Niet zo veel. Mensen die onze inspanningen in deze niet kunnen waarderen
+zouden ons waarschijnlijk toch niet helpen. Wanneer deze mensen toch vrije
+software uitbrengen en daarmee ons doel vooruithelpen zal dat
+hoogstwaarschijnlijk gebeuren om andere redenen. Niet omdat wij het van ze
+vragen.
 <p>
-Het heeft weinig zin je druk te maken over het afstoten van mensen die toch al 
-niet willen samenwerken en je hierdoor laten afschrikken schiet nu juist je 
-doel voorbij. En dus zullen we blijven proberen deze misvatting recht te 
zetten.
-</p>
+Het heeft weinig zin je druk te maken over het afstoten van mensen die toch
+al niet willen samenwerken en je hierdoor laten afschrikken schiet nu juist
+je doel voorbij. En dus zullen we blijven proberen deze misvatting recht te
+zetten.</p>
 </dd>
 
-<dt id="rename">Wat je ook hebt bijgedragen, is het wel legaal om een 
besturingssysteem van naam te veranderen?</dt>
+<dt id="rename">Wat je ook hebt bijgedragen, is het wel legaal om een 
besturingssysteem van
+naam te veranderen?</dt>
 
 <dd>
-We veranderen helemaal niets: we noemen het systeem al &ldquo;GNU&rdquo; sinds 
de eerste aankondiging in 1983. Degenen die het probeerden om te dopen tot 
&ldquo;Linux&rdquo; hadden dit niet moeten doen.
-</dd>
+We veranderen helemaal niets: we noemen het systeem al &ldquo;GNU&rdquo;
+sinds de eerste aankondiging in 1983. Degenen die het probeerden om te dopen
+tot &ldquo;Linux&rdquo; hadden dit niet moeten doen.</dd>
 
-<dt id="force">Is het niet ontzettend fout om mensen te dwingen het systeem 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen?</dt>
+<dt id="force">Is het niet ontzettend fout om mensen te dwingen het systeem
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen?</dt>
 
 <dd>
-Het zou fout zijn ze te dwingen dus dat proberen we ook niet. We noemen het 
systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; en vragen anderen dat ook te doen.
+Het zou fout zijn ze te dwingen dus dat proberen we ook niet. We noemen het
+systeem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; en vragen anderen dat ook te doen.
 </dd>
 
-<dt id="whynotsue">Waarom span je geen rechtszaak aan tegen mensen die het 
systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemen?</dt>
+<dt id="whynotsue">Waarom span je geen rechtszaak aan tegen mensen die het 
systeem
+&ldquo;Linux&rdquo; noemen?</dt>
 
 <dd>
 Er is geen wet die dit verbiedt, maar omdat we geloven in de vrijheid van 
@@ -864,54 +1199,62 @@
 &ldquo;GNU/Linux&rdquo; te noemen omdat dit de juiste naam is.
 </dd>
 
-<dt id="require">Zou je niet wat in de GPL moeten zetten wat mensen dwingt het 
systeem &ldquo;GNU&rdquo; te noemen?</dt>
+<dt id="require">Zou je niet wat in de GPL moeten zetten wat mensen dwingt het 
systeem
+&ldquo;GNU&rdquo; te noemen?</dt>
 
 <dd>
-Het doel van de GNU GPL is om gebruikers te beschermen tegen mensen die van de 
 
-vrije software private versies willen maken. En hoewel de mensen die het 
+Het doel van de GNU GPL is om gebruikers te beschermen tegen mensen die van
+de vrije software private versies willen maken. En hoewel de mensen die het
 systeem &ldquo;Linux&rdquo; noemen vaak de vrijheid van gebruikers inperken 
-door bijvoorbeeld niet-vrije software te bundelen met GNU/Linux, is het 
gebruik 
-van de naam &ldquo;Linux&rdquo; op zichzelf geen inperking van de vrijheid van 
-gebruikers. Het lijkt daarom niet gepast de GPL hiervoor te gebruiken.
+door bijvoorbeeld niet-vrije software te bundelen met GNU/Linux, is het
+gebruik van de naam &ldquo;Linux&rdquo; op zichzelf geen inperking van de
+vrijheid van gebruikers. Het lijkt daarom niet gepast de GPL hiervoor te
+gebruiken.
 </dd>
 
-<dt id="BSDlicense">Je had bezwaar tegen de originele licentie van BSD die 
mensen verplichtte de Universiteit van Californi&euml; te vermelden. Is het dan 
niet hypocriet ditzelfde te eisen voor het GNU project.?</dt>
+<dt id="BSDlicense">Je had bezwaar tegen de originele licentie van BSD die 
mensen verplichtte de
+Universiteit van Californi&euml; te vermelden. Is het dan niet hypocriet
+ditzelfde te eisen voor het GNU project.?</dt>
 
 <dd>
 Het zou hypocriet zijn een GNU/Linux vermeldingsplicht in de licentie op te 
-nemen dus dat doen we niet. We <em>vragen</em> slechts ons de eer te geven die 
-ons toekomt.
+nemen dus dat doen we niet. We <em>vragen</em> slechts ons de eer te geven
+die ons toekomt.
 </dd>
 
-<dt id="deserve">Door geen vermeldingsplicht van GNU in de GNU GPL op te nemen 
heb je dit zelf over je afgeroepen; wat zeur je nog?</dt>
+<dt id="deserve">Door geen vermeldingsplicht van GNU in de GNU GPL op te nemen 
heb je dit
+zelf over je afgeroepen; wat zeur je nog?</dt>
 
 <dd>
 Deze vraag verondersteld een bedenkelijk uitgangspunt: dat wanneer je mensen 
 niet dwingt je eerlijk te behandelen ze het recht hebben misbruik van je te 
 maken.
 <p>
-We hopen dat je dit uitgangspunt, net als ons, verwerpt.
-</p>
+We hopen dat je dit uitgangspunt, net als ons, verwerpt.</p>
 </dd>
 
-<dt id="contradict">Zou het niet makkelijker zijn om niet tegen de heersende 
overtuiging in te gaan?</dt>
+<dt id="contradict">Zou het niet makkelijker zijn om niet tegen de heersende 
overtuiging in te
+gaan?</dt>
 
 <dd>
-We geloven niet dat we hierin mee moeten gaan met de misleidde massa. We hopen 
-dat jij de waarheid ook belangrijk vindt.
+We geloven niet dat we hierin mee moeten gaan met de misleidde massa. We
+hopen dat jij de waarheid ook belangrijk vindt.
 <p>
-We zouden dit vrije besturingssysteem niet hebben kunnen ontwikkelen als we de 
-heersende opvatting, dat private software legitiem en acceptabel zou zijn, 
niet 
-hadden getrotseerd.</p>
+We zouden dit vrije besturingssysteem niet hebben kunnen ontwikkelen als we
+de heersende opvatting, dat private software legitiem en acceptabel zou
+zijn, niet hadden getrotseerd.</p>
 </dd>
 
-<dt id="somanyright">Doordat zoveel mensen het &ldquo;Linux&rdquo; noemen 
maakt het toch niet meer uit?</dt>
+<dt id="somanyright">Doordat zoveel mensen het &ldquo;Linux&rdquo; noemen 
maakt het toch niet
+meer uit?</dt>
 
 <dd>
 We geloven niet dat de populariteit van een fout dit tot waarheid verheft.
 </dd>
 
-<dt id="winning">Veel mensen vinden vooral gemak belangrijk of wie er wint, 
niet wie er gelijk heeft of niet. Kun je niet beter op een andere manier hun 
steun verwerven?</dt>
+<dt id="winning">Veel mensen vinden vooral gemak belangrijk of wie er wint, 
niet wie er
+gelijk heeft of niet. Kun je niet beter op een andere manier hun steun
+verwerven?</dt>
 
 <dd>
 Alleen geven om gemak of winnaars is een amorele benadering van het leven. 
@@ -919,24 +1262,25 @@
 langere termijn schiet een dergelijke benadering ons doel voorbij. We zullen 
 doorgaan op basis van wat goed en fout is.
 <p>
-We hopen dat jij ook om goed en fout geeft.
-</p>
+We hopen dat jij ook om goed en fout geeft.</p>
 </dd>
 
 </dl>
 
 
-</div>
 
-<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
 
+<!--#include virtual="/server/footer.nl.html" -->
 <!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
 <!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
 <!-- with the webmasters first. --> 
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-
 <!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
 <!-- language if possible, otherwise default to English -->
 <!-- If you do not have it English, please comment what the -->
@@ -949,64 +1293,47 @@
 <!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
 <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
 <!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
 <div id="footer">
 
 <p>
-Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Er zijn ook nog <a href="/contact/">andere manieren
-om in contact te komen</a> met de FSF.
+Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Er zijn ook nog <a
+href="/contact/">andere manieren om in contact te komen</a> met de FSF.
 <br />
-Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of suggesties)
-te sturen aan:
-<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of
+suggesties) te sturen aan: <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
 Zie <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel.
+README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit
+artikel.
 </p>
 
-<p>
-Copyright &copy; 2001, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
-</p>
-<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA</address>
-<p>Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan op
-willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt meegenomen.
+<p>Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Free Software
+Foundation, Inc.,</p>
+<p>Deze pagina valt onder de <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivs 3.0 United States Licentie</a>.
 </p>
 
-<p>
-Updated:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/12/30 05:12:34 $
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+
+
+ <p><!-- timestamp start -->
+Bijgewerkt:
+
+$Date: 2012/06/21 08:29:25 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
-<div id="translations">
- <h4>Translations of this page</h4>
- <ul class="translations-list">
- <!-- German -->
- <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
- <!-- English -->
- <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.en.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
- <!-- Spanish -->
- <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
- <!-- French -->
- <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
- <!-- Hebrew -->
- <li><a 
href="/gnu/gnu-linux-faq.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
- <!-- Korean -->
- <li><a 
href="/gnu/gnu-linux-faq.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
- <!-- Dutch -->
- <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
- <!-- Polish -->
- <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
- <!-- Serbian -->
- <li><a 
href="/gnu/gnu-linux-faq.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
- </ul>
-</div>
 </div>
 </body>
 </html>

Index: licenses/license-list.de.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/license-list.de.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- licenses/license-list.de.html    12 Jun 2012 17:00:53 -0000   1.18
+++ licenses/license-list.de.html    21 Jun 2012 08:29:39 -0000   1.19
@@ -800,8 +800,9 @@
 
 
 <dt><!-- without decimal, leave for compatibility -->
-<a id="Zope20"></a> <a id="Zope2.0" href="http://www.zope.org/Resources/ZPL";
-xml:lang="en" lang="en">Zope Public License, Versions 2.0 and 2.1</a> <span
+<a id="Zope20"></a> <a id="Zope2.0"
+href="http://www.zope.com/about_us/legal/zpl.html"; xml:lang="en"
+lang="en">Zope Public License, Versions 2.0 and 2.1</a> <span
 class="anchor-reference-id">(<a href="#Zope2.0">#Zope2.0</a>)</span></dt>
 <dd>
 <p>Dies ist eine einfache, freizügige freie Softwarelizenz ohne Copyleft,
@@ -1366,8 +1367,9 @@
 der GPL unvereinbare, freie Softwarelizenz mit teilweisem Copyleft.</p></dd>
 
 
-<dt><a id="Zope" href="http://www.zope.org/Resources/ZPL"; xml:lang="en"
-lang="en">Zope Public License, Version 1</a> <span
+<dt><a id="Zope"
+href="http://web.archive.org/web/20000816090640/http://www.zope.org/Resources/ZPL";
+xml:lang="en" lang="en">Zope Public License, Version 1</a> <span
 class="anchor-reference-id">(<a href="#Zope">#Zope</a>)</span></dt>
 <dd>
 <p>Dies ist eine einfache, eher freizügige freie Softwarelizenz ohne Copyleft
@@ -2158,7 +2160,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualisierung:
 
-$Date: 2012/06/12 17:00:53 $
+$Date: 2012/06/21 08:29:39 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/po/license-list.de-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/license-list.de-en.html,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- licenses/po/license-list.de-en.html 12 Jun 2012 17:01:04 -0000   1.17
+++ licenses/po/license-list.de-en.html 21 Jun 2012 08:30:39 -0000   1.18
@@ -842,7 +842,7 @@
 
 
 <dt><a id="Zope20"></a> <!-- without decimal, leave for compatibility -->
-  <a id="Zope2.0" href="http://www.zope.org/Resources/ZPL";>
+  <a id="Zope2.0" href="http://www.zope.com/about_us/legal/zpl.html";>
   Zope Public License, versions 2.0 and 2.1</a>
   <span class="anchor-reference-id">
    (<a href="#Zope2.0">#Zope2.0</a>)</span></dt>
@@ -1431,7 +1431,7 @@
 
 
 <dt><a id="Zope"
-    href="http://www.zope.org/Resources/ZPL";>
+href="http://web.archive.org/web/20000816090640/http://www.zope.org/Resources/ZPL";>
   Zope Public License version 1</a>
   <span class="anchor-reference-id">
    (<a href="#Zope">#Zope</a>)</span></dt>
@@ -2216,7 +2216,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/06/12 17:01:04 $
+$Date: 2012/06/21 08:30:39 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: licenses/po/license-list.de.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/license-list.de.po,v
retrieving revision 1.43
retrieving revision 1.44
diff -u -b -r1.43 -r1.44
--- licenses/po/license-list.de.po   20 Jun 2012 22:55:32 -0000   1.43
+++ licenses/po/license-list.de.po   21 Jun 2012 08:30:39 -0000   1.44
@@ -1637,10 +1637,6 @@
 
 #. without decimal, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "<a id=\"Zope20\"></a> <a id=\"Zope2.0\" href=\"http://www.zope.org/";
-#| "Resources/ZPL\"> Zope Public License, versions 2.0 and 2.1</a> <span "
-#| "class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#Zope2.0\">#Zope2.0</a>)</span>"
 msgid ""
 "<a id=\"Zope20\"></a> <a id=\"Zope2.0\" href=\"http://www.zope.com/about_us/";
 "legal/zpl.html\"> Zope Public License, versions 2.0 and 2.1</a> <span class="
@@ -2850,10 +2846,6 @@
 "unvereinbare, freie Softwarelizenz mit teilweisem Copyleft."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#| msgid ""
-#| "<a id=\"Zope\" href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";> Zope Public "
-#| "License version 1</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
-#| "\"#Zope\">#Zope</a>)</span>"
 msgid ""
 "<a id=\"Zope\" href=\"http://web.archive.org/web/20000816090640/http://www.";
 "zope.org/Resources/ZPL\"> Zope Public License version 1</a> <span class="

Index: people/people.de.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/people/people.de.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- people/people.de.html    10 Jun 2012 16:36:48 -0000   1.25
+++ people/people.de.html    21 Jun 2012 08:31:20 -0000   1.26
@@ -151,15 +151,14 @@
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
 </h4>
 
-<p>Startete als ein Mitglied des <a href="/help/evaluation.html">GNU Evaluation
-Team</a>s, wurde der Übersetzer ins Katalanische des Georg's <a
-href="http://brave-gnu-world.org/";> Brave GNU World</a> und ist Mitglied des
-katalanischen Übersetzungsteams seit 2003, schließlich Koordinator bis
-Anfang 2007. Seit Ende 2004, ist er auch GNU Übersetzungsmanager, der die
-Bemühungen der verschiedenen <a
+<p>Startete als Mitglied des <a href="/help/evaluation.html">GNU Evaluation
+Team</a>s, war Übersetzer von Georgs <a
+href="http://brave-gnu-world.org/";>Brave GNU World</a> ins Katalanische und
+seit 2003 Mitglied des katalanischen Übersetzungsteams und bis Anfang 2007
+schließlich Koordinator. Seit Ende 2004 ist er, nach Masayuki Hatta,
+ebenfalls GNU Translations Manager, der die Bemühungen der verschiedenen <a
 href="/server/standards/README.translations.html#TranslationsUnderway">Teams
-koordiniert, die an den Übersetzungen der GNU Webseite arbeiten</a>, nach
-Masayuki Hatta. </p>
+koordiniert, die an den Übersetzungen des GNU-Webauftritts arbeiten</a>. </p>
 
 <h4><a href="http://www.wfu.edu/~cottrell/";>Allin Cottrell</a></h4>
 
@@ -527,7 +526,7 @@
 </p>
 
 <h4>
-<a id="sinuhe" href="http://deevans.net";>D. E. Evans (aka sinuhe)</a>
+<a id="sinuhe" href="http://deevans.net";>D. E. Evans (alias sinuhe)</a>
 </h4>
 
 <p>
@@ -640,12 +639,11 @@
 <p>
 Physiker und Freie-Software-Befürworter. Autor der <a
 href="http://brave-gnu-world.org";>Brave GNU World</a>, Sprecher für das <a
-href="/home">GNU-Projekt</a>, Namensgeber der <a
-href="/copyleft/lesser-3.0">GNU Lesser General Public License (LGPL)</a> und
-Hauptautor und Projektbetreuer von <a
-href="/software/xlogmaster/xlogmaster.html">The Xlogmaster</a> und einigen
-anderen Softwareprojekten. Ebenfalls Initiator und [ehemaliger] Präsident
-der <a href="http://fsfe.org";>Free Software Foundation Europe (FSFE)</a>.
+href="/">GNU-Projekt</a>, Namensgeber der <a href="/copyleft/lesser">GNU
+Lesser General Public License (LGPL)</a> und Hauptautor und Projektbetreuer
+von <a href="/software/xlogmaster/xlogmaster.html">The Xlogmaster</a> und
+einigen anderen Softwareprojekten. Ebenfalls Initiator und Präsident der <a
+href="http://fsfe.org";>Free Software Foundation Europe (FSFE)</a>.
 </p>
 
 <h4><a href="http://www.pfeifer.com/gerald/";>Gerald Pfeifer</a></h4>
@@ -1900,7 +1898,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualisierung:
 
-$Date: 2012/06/10 16:36:48 $
+$Date: 2012/06/21 08:31:20 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: people/po/people.de-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/people/po/people.de-en.html,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- people/po/people.de-en.html 10 Jun 2012 16:37:13 -0000   1.17
+++ people/po/people.de-en.html 21 Jun 2012 08:31:28 -0000   1.18
@@ -162,7 +162,7 @@
 <p>Started as a member of the <a
 href="/help/evaluation.html">GNU Evaluation Team</a>,
 became the translator into Catalan of the Georg's <a
-href="http://brave-gnu-world.org/";> Brave GNU
+href="/brave-gnu-world/"> Brave GNU
 World</a> and member of the Catalan translation team
 in early 2003, eventually becoming the coordinator
 until early 2007. Since late 2004, he's also the GNU
@@ -715,7 +715,7 @@
 <h4><a href="http://gnuhh.org";>Georg C. F. Greve</a></h4>
 <p>
 Physicist and Free Software advocate. Author of the 
-<a href="http://brave-gnu-world.org";>Brave GNU World</a>, speaker for the 
+<a href="brave-gnu-world/">Brave GNU World</a>, speaker for the 
 <a href="http://www.gnu.org";>GNU Project</a>, name-giver of the 
 <a href="/copyleft/lesser.html">GNU Lesser General Public License</a> and 
 principal author and maintainer of <a 
href="/software/xlogmaster/xlogmaster.html">
@@ -2007,7 +2007,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/06/10 16:37:13 $
+$Date: 2012/06/21 08:31:28 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/speeches-and-interview.de.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/speeches-and-interview.de.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- philosophy/speeches-and-interview.de.html  10 Jun 2012 16:37:50 -0000   
1.21
+++ philosophy/speeches-and-interview.de.html  21 Jun 2012 08:31:51 -0000   
1.22
@@ -34,7 +34,7 @@
 <em>Alex Jones Show</em></a>, Mitschrift eines Interviews (2012-01-19).</li>
 
 <li><a href="/philosophy/free-digital-society">Eine freie digitale
-Gesellschaft</a>, Mitschrift einer Rede von <a
+Gesellschaft</a>, Mitschrift eines Vortrags von <a
 href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a> (2011-10-19).</li>
 
 <li><!-- (Broken/Dead Link - 25-Mar-2011 - shailesh) <a 
href="http://vabel.org/success/the-law-of-success-2-0-an-interview-with-richard-stallman";>
@@ -45,12 +45,12 @@
 
 <li><a href="http://www.greenleft.org.au/node/45532";>Richard Stallman und die
 Freie-Software-Bewegung</a>, Mitschrift eines Interviews mit <a
-href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a>.</li>
+href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a>, 2010-09-29.</li>
 
 
 <li><a href="/philosophy/rms-on-radio-nz.html">Richard Stallman bei Radio New
 Zealand</a>, Mitschrift eines Interviews mit <a
-href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a>.</li>
+href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a>, 2009-09-03.</li>
 
 <li><a href="/philosophy/danger-of-software-patents">Gefahr von
 Softwarepatenten</a>, Mitschrift eines Interviews mit <a
@@ -74,20 +74,20 @@
 
  <li><a
 
href="http://www.zeuux.org/philosophy/billxu-rms-fsm-ancient-to-gplv2.html";>Freie-Software-Bewegung:
-Vom Ursprung zur GNU GPL 2</a>, Richard Stallman im Interview mit Bill Xu
-(auch auf <a
+Vom Ursprung zur GNU GPL, Version 2</a>, Richard Stallman im Interview mit
+Bill Xu (auch auf <a
 
href="http://www.zeuux.org/philosophy/billxu-rms-fsm-ancient-to-gplv2.cn.html";>Chinesisch</a>
 abrufbar).</li>
 
  <li><a href="http://audio-video.gnu.org/video/copy_vs_comm.ogg";>Copyright
 vs. Stimme der Gemeinschaft</a>, Videoaufnahme (<a
-href="http://audio-video.gnu.org/video/copy_vs_comm.txt";>kurzer
+href="http://audio-video.gnu.org/video/copy_vs_comm.txt";>kurze
 Textbeschreibung</a>) mit Richard Stallman in Mississauga, Ontario, Kanada
 2007-07-05).</li>
  
  <li><a href="/philosophy/rms-kol.html">Freie Software und die Westbengalische
 Regierung</a>, Gespräch mit <a href="http://www.stallman.org";>Richard
-Stallman</a> in Kolkata (ehemals Kalkutta) (2006-08).</li>
+Stallman</a> in Kolkata, Indien (2006-08).</li>
 
  <li><a href="http://questionsplease.org/Questions_please_1.ogg";>Freie 
Software:
 Richard Stallman u. a. im Interview</a> mit Jonathan Roberts.</li>
@@ -103,12 +103,11 @@
 
  <li><a
 
href="http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=13&amp;ItemID=9350";>Freie
-Software als eine soziale Bewegung</a>, Richard Stallman im Interview mit
-Justin Podur (2005-12-01).</li>
+Software als soziale Bewegung: Richard Stallman im Interview</a> mit Justin
+Podur (2005-12-01).</li>
 
- <li><a href="http://www.oreillynet.com/lpt/a/6222";>Bedeutung der GPL</a>,
-Richard Stallman im Interview mit Federico Biancuzzi (ONLamp.com,
-2005-09-22).</li>
+ <li><a href="http://www.oreillynet.com/lpt/a/6222";>Bedeutung der GPL: Richard
+Stallman im Interview</a> mit Federico Biancuzzi (ONLamp.com, 2005-09-22).</li>
 
  <li><a href="http://wm-eddie.info/rms.html";>Präsentation der Ziele und
 Philosophie des Betriebssystems GNU</a>, von <a
@@ -117,7 +116,7 @@
 
  <li><a
 
href="http://www.ofb.biz/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=353";>Der
-Stand von GNU/Linux</a>, <a href="http://www.stallman.org";>Richard
+Stand von GNU/Linux:</a> <a href="http://www.stallman.org";>Richard
 Stallman</a> im Interview mit Timothy R. Butler (2005-03-31).</li>
 
  <li><a href="/philosophy/google-engineering-talk.html">GNU &amp; die Free
@@ -142,41 +141,44 @@
 Synopsis einer Rede von <a href="http://www.stallman.org";>Richard
 M. Stallman</a> (2004-10-14).</li>
 
-<li><a href="/philosophy/rms-interview-edinburgh.html">Gesprächsrunde</a> mit
-Richard Stallman (Fakultät für Informatik, Edinburgh University, 27. Mai
-2004. ursprünglich auf Indymedia veröffentlicht)<br />&#8209;&#160;die
-meisten Fragen beziehen sich auf die Freie-Software-Bewegung und andere
-soziale Bewegungen und die unterschiedlichen Werte der &#8222;Open
+<li><a href="/philosophy/rms-interview-edinburgh.html">Interview mit Richard
+Stallman</a>, Fakultät für Informatik, Edinburgh University, 2004-05-27
+(ursprünglich auf Indymedia veröffentlicht)<br />&#8209;&#160;die meisten
+Fragen beziehen sich auf die Freie-Software-Bewegung und andere soziale
+Bewegungen und die unterschiedlichen Werte der &#8222;Open
 Source&#8220;-Kampagne.</li>
 
 <li><a href="http://www.stallman.org";>Richard M. Stallman</a>s <a
 href="http://laurel.datsi.fi.upm.es/~fsanchez/rms/"; >Interviews und
-Reden</a> (Audio/Video auf Spanisch), Madrid, Spanien (2004-05).
+Vorträge</a> (Audio/Video auf Spanisch), Madrid, Spanien (2004-05).
   </li>
 
 <li><a href="/philosophy/moglen-harvard-speech-2004.html">Urheberrecht und
-SCO</a>, von <a href="http://emoglen.law.columbia.edu/";>Prof. Eben
-Moglen</a> (Harvard, 2004-02-23).</li>
+SCO</a>, Mitschrift eines Vortrags von <a
+href="http://emoglen.law.columbia.edu/";>Prof. Eben Moglen</a> (Harvard,
+2004-02-23).</li>
 
 <li><a href="/philosophy/wsis-2003.html">Freie Software und nachhaltige
-Entwicklung</a>, von <a href="http://www.stallman.org";>Richard
-M. Stallman</a> (WSIS, 2003-07-16).</li>
+Entwicklung</a>, Mitschrift eines Vortrags von <a
+href="http://www.stallman.org";>Richard M. Stallman</a> (WSIS, 2003-07-16).</li>
 
-<li><a href="/philosophy/rieti.html">Zukunft der freien Software</a>, von <a
-href="http://www.stallman.org";>Richard M. Stallman</a>, 2003-04-21.</li>
+<li><a href="/philosophy/rieti.html">Zukunft von Freie Software</a>, Mitschrift
+eines Vortrags von <a href="http://www.stallman.org";>Richard
+M. Stallman</a>, 2003-04-21.</li>
 
-<li><a href="http://audio-video.gnu.org/audio/audio.html#RUTGERS2003";>Freiheit
-von Software und die GNU Generation</a> (Audio), von Bradley M. Kuhn
-(2003-04-22).</li>
+<li><a
+href="http://audio-video.gnu.org/audio/bradley-m-kuhn-software-freedom-and-the-gnu-generation-07-2002.ogg";>Freiheit
+von Software und die GNU-Generation</a> (Audio), Vortrag mit Bradley
+M. Kuhn, 2003-04-22.</li>
 
-<li><a href="/philosophy/2002-linuxexpo-paris.html">Mitschrift der Rede
+<li><a href="/philosophy/2002-linuxexpo-paris.html">Mitschrift eines Vortrags
 (franz.)</a> von Richard Stallman (LinuxExpo, Paris, 2002).</li>
 
 <li><a
 href="http://audio-video.gnu.org/audio/audio.html#CAMB2002";>Softwarepatente:
 Hindernisse für die Softwareentwicklung (Audio</a>/<a
 href="/philosophy/software-patents.html">Mitschrift)</a> von Richard
-M. Stallman (Universität von Cambridge, England, 2002-03-25)</li>
+M. Stallman (Universität von Cambridge, England, 2002-03-25).</li>
 
 <li><a href="/philosophy/rms-hack.html">Hacker-Gemeinschaft und -Ethik</a>, <a
 href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a> im Interview, 2002 (auch
@@ -184,19 +186,19 @@
 abrufbar).</li>
 <li><a 
href="http://www.mytech.it/mytech/internet/art006010045404.jsp";><em><span
 xml:lang="it" lang="it">Perch&eacute; l'open source non &egrave;
-tutto</span></em> &#8218;Warum Open Source nicht reicht&#8216; (ital.)</a>,
-<a href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a> im Interview (Mytech,
-2003-04-22).</li>
+tutto</span></em> &#8218;Warum ist Open Source nicht alles&#8216;
+(ital.)</a>, <a href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a> im
+Interview (Mytech, 2003-04-22).</li>
 
 <li><a href="http://audio-video.gnu.org/audio/audio.html#QMUL2002";>Copyright
-vs. Gemeinschaft im Zeitalter von Rechnernetzwerken</a> (Audio), von Richard
+vs. Gemeinschaft im Zeitalter von Rechnernetzwerken</a> (Audio) mit Richard
 M. Stallman (Queen Mary University of London, England, 2002-02-12).</li>
 
 <li><a
 
href="http://audio-video.gnu.org/audio/francais/rms-speech-paris-30-jan-2002.ogg";
 xml:lang="fr" lang="fr">l'&eacute;thique du syst&egrave;me GNU/Linux et de
 la communaut&eacute; des logiciels libres, les t&acirc;ches &agrave;
-accomplir et les risques &agrave; envisager</a> (Audio), von Richard
+accomplir et les risques &agrave; envisager</a> (Audio) mit Richard
 M. Stallman (<span xml:lang="fr" lang="fr">CNIT &agrave; la
 D&eacute;fense</span>, Paris, Frankreich. 2002-01-27).<br />(weitere Reden
 in verschiedenen Sprachen sind auch auf <a
@@ -211,8 +213,9 @@
 <li><!-- (Content is removed, the site shows 'Page Not Found' - 25-Mar-2011 - 
shailesh) Also, the MEC has posted an <a 
href="http://www.mec.ac.in/events/rms/";>
 audio recording and transcript</a> at their website.-->
 <a href="/philosophy/stallman-mec-india.html">Gefahr von
-Softwarepatenten</a>, von <a href="http://www.stallman.org";>Richard
-M. Stallman</a> (Government Model Engineering College, Indien, 2001-07-24). 
</li>
+Softwarepatenten</a>, Mitschrift eines Vortrags mit <a
+href="http://www.stallman.org";>Richard M. Stallman</a> (Government Model
+Engineering College, Indien, 2001-07-24). </li>
 
 <li><a href="/philosophy/luispo-rms-interview.html">Freie Software und
 Business</a>, <a href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a> im
@@ -267,8 +270,8 @@
    with
    <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a></li>
 -->
-<li><a href="http://www.april.org/actions/rms/10111998/texte.html";>Abschrift
-(franz.) einer Rede</a> von <a href="http://www.stallman.org/";>Richard
+<li><a href="http://www.april.org/actions/rms/10111998/texte.html";>Mitschrift
+eines Vortrags (franz.)</a> von <a href="http://www.stallman.org/";>Richard
 Stallman</a> (Universität von Paris, 1998-11-10)</li>
  <li><a href="/philosophy/greve-clown">Geschichte und Philosophie des
 GNU-Projektes</a> (Audio), von Georg Greve anlässlich des CLoWN (Cluster of
@@ -336,14 +339,14 @@
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-<strong>Übersetzung:</strong> Joerg Kohne, 2011.</div>
+<!--strong>Übersetzung:</strong> Joerg Kohne, 2011, 2012.--></div>
 
 
 <p>
 <!-- timestamp start -->
 Aktualisierung:
 
-$Date: 2012/06/10 16:37:50 $
+$Date: 2012/06/21 08:31:51 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/fs-translations.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fs-translations.ca.po,v
retrieving revision 1.38
retrieving revision 1.39
diff -u -b -r1.38 -r1.39
--- philosophy/po/fs-translations.ca.po 10 Jun 2012 09:20:19 -0000   1.38
+++ philosophy/po/fs-translations.ca.po 21 Jun 2012 08:32:05 -0000   1.39
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fs-translations.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-10 04:28-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-21 04:27-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-05-02 09:39+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
@@ -15,6 +15,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2012-06-21 04:27-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -301,10 +302,15 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Malayalam:</strong> &#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;"
+#| "&#3364;&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;"
+#| "&#3377;&#3405;&#8204;&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
 msgid ""
 "<strong>Malayalam:</strong> &#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;&#3364;"
-"&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;"
-"&#8204;&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
+"&#3405;&#3376;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;&#8204;"
+"&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
 msgstr ""
 "<strong>Malaialam:</strong> &#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;&#3364;"
 "&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;"

Index: philosophy/po/fs-translations.de.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fs-translations.de.po,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- philosophy/po/fs-translations.de.po 10 Jun 2012 12:49:39 -0000   1.26
+++ philosophy/po/fs-translations.de.po 21 Jun 2012 08:32:05 -0000   1.27
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fs-translations.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-18 20:30-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-21 04:27-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-04-08 02:12+0200\n"
 "Last-Translator: Joerg Kohne <joeko (AT) online [PUNKT] de>\n"
 "Language-Team: German <address@hidden>\n"
@@ -14,6 +14,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2012-06-21 04:27-0300\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -292,10 +293,15 @@
 msgstr "<strong>Malay:</strong> <span xml:lang=\"ms\">„perisian 
bebas“</span>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Malayalam:</strong> &#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;"
+#| "&#3364;&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;"
+#| "&#3377;&#3405;&#8204;&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
 msgid ""
 "<strong>Malayalam:</strong> &#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;&#3364;"
-"&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;"
-"&#8204;&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
+"&#3405;&#3376;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;&#8204;"
+"&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
 msgstr ""
 "<strong>Malayalam:</strong> <span 
xml:lang=\"ml\">„സ്വതന്ത്ര 
സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍“</span>"
 

Index: philosophy/po/fs-translations.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fs-translations.fr.po,v
retrieving revision 1.55
retrieving revision 1.56
diff -u -b -r1.55 -r1.56
--- philosophy/po/fs-translations.fr.po 18 Jun 2012 05:27:49 -0000   1.55
+++ philosophy/po/fs-translations.fr.po 21 Jun 2012 08:32:05 -0000   1.56
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fs-translations.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-10 04:28-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-21 04:27-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-06-02 09:14+0200\n"
 "Last-Translator: Thérèse Godefroy <godef.th AT free.fr>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
@@ -15,6 +15,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2012-06-21 04:27-0300\n"
 "Plural-Forms: \n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -265,10 +266,20 @@
 msgstr "<strong>Malais&nbsp;:</strong> perisian bebas"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
+# | <strong>Malayalam:</strong>
+# | 
[-&#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;&#3364;&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;&#8204;&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;-]
+# | {+&#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;&#3364;&#3405;&#3376;&#3384;&#3
+# | 403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;&#8204;&#3381;&#3398;&#3375;&
+# | #3376;&#3405;&#8205;+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Malayalam:</strong> &#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;"
+#| "&#3364;&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;"
+#| "&#3377;&#3405;&#8204;&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
 msgid ""
 "<strong>Malayalam:</strong> &#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;&#3364;"
-"&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;"
-"&#8204;&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
+"&#3405;&#3376;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;&#8204;"
+"&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
 msgstr ""
 "<strong>Malayâlam&nbsp;:</strong> &#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;"
 "&#3364;&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;"

Index: philosophy/po/fs-translations.ja.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fs-translations.ja.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- philosophy/po/fs-translations.ja.po 12 Jun 2012 08:39:47 -0000   1.11
+++ philosophy/po/fs-translations.ja.po 21 Jun 2012 08:32:05 -0000   1.12
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fs-translations.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-10 04:28-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-21 04:27-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-04-09 09:36+0900\n"
 "Last-Translator: NIIBE Yutaka <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Japanese <address@hidden>\n"
@@ -14,6 +14,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2012-06-21 04:27-0300\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -259,10 +260,15 @@
 msgstr "<strong>マレー語:</strong> perisian bebas"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Malayalam:</strong> &#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;"
+#| "&#3364;&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;"
+#| "&#3377;&#3405;&#8204;&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
 msgid ""
 "<strong>Malayalam:</strong> &#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;&#3364;"
-"&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;"
-"&#8204;&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
+"&#3405;&#3376;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;&#8204;"
+"&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
 msgstr ""
 "<strong>マラヤーラム語:</strong> 
&#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;"
 "&#3364;&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;"

Index: philosophy/po/fs-translations.ko.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fs-translations.ko.po,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- philosophy/po/fs-translations.ko.po 10 Jun 2012 09:20:20 -0000   1.15
+++ philosophy/po/fs-translations.ko.po 21 Jun 2012 08:32:05 -0000   1.16
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fs-translations.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-10 04:28-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-21 04:27-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-04-07 02:02+0900\n"
 "Last-Translator: Chang-hun Song <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Korean <address@hidden>\n"
@@ -15,6 +15,7 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2012-06-21 04:27-0300\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -257,10 +258,15 @@
 msgstr "<strong>Malay:</strong> perisian bebas"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Malayalam:</strong> &#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;"
+#| "&#3364;&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;"
+#| "&#3377;&#3405;&#8204;&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
 msgid ""
 "<strong>Malayalam:</strong> &#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;&#3364;"
-"&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;"
-"&#8204;&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
+"&#3405;&#3376;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;&#8204;"
+"&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
 msgstr ""
 "<strong>Malayalam:</strong> &#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;&#3364;"
 "&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;"

Index: philosophy/po/fs-translations.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fs-translations.pot,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- philosophy/po/fs-translations.pot  10 Jun 2012 09:20:20 -0000   1.26
+++ philosophy/po/fs-translations.pot  21 Jun 2012 08:32:05 -0000   1.27
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fs-translations.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-10 04:28-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-21 04:27-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -225,7 +225,7 @@
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<strong>Malayalam:</strong> "
-"&#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;&#3364;&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;&#8204;&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
+"&#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;&#3364;&#3405;&#3376;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;&#8204;&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <ul><li>

Index: philosophy/po/fs-translations.sr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fs-translations.sr.po,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- philosophy/po/fs-translations.sr.po 10 Jun 2012 09:20:20 -0000   1.26
+++ philosophy/po/fs-translations.sr.po 21 Jun 2012 08:32:05 -0000   1.27
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fs-translations.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-10 04:28-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-21 04:27-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-11-26 18:15+0100\n"
 "Last-Translator: Strahinya Radich <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Serbian <address@hidden>\n"
@@ -342,10 +342,15 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Malayalam:</strong> &#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;"
+#| "&#3364;&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;"
+#| "&#3377;&#3405;&#8204;&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
 msgid ""
 "<strong>Malayalam:</strong> &#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;&#3364;"
-"&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;"
-"&#8204;&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
+"&#3405;&#3376;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;&#8204;"
+"&#3381;&#3398;&#3375;&#3376;&#3405;&#8205;"
 msgstr ""
 "<strong>малајски:</strong> 
&#3384;&#3405;&#3381;&#3364;&#3368;&#3405;&#3364;"
 "&#3405;&#3376;&#32;&#3384;&#3403;&#3371;&#3405;&#3377;&#3405;&#3377;&#3405;"

Index: philosophy/po/speeches-and-interview.de-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/speeches-and-interview.de-en.html,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- philosophy/po/speeches-and-interview.de-en.html   10 Jun 2012 16:38:25 
-0000   1.20
+++ philosophy/po/speeches-and-interview.de-en.html   21 Jun 2012 08:32:05 
-0000   1.21
@@ -164,8 +164,9 @@
  by <a href="http://www.stallman.org";>Richard M. Stallman</a>, 21
  April 2003.</li>
 
-<li><a href="http://audio-video.gnu.org/audio/audio.html#RUTGERS2003";>Audio
-  recording of a speech, <cite>Software Freedom and the GNU
+<li><a
+href="http://audio-video.gnu.org/audio/bradley-m-kuhn-software-freedom-and-the-gnu-generation-07-2002.ogg";>
+  Audio recording of a speech, <cite>Software Freedom and the GNU
   Generation</cite>, given by Bradley M. Kuhn</a> 22 April
   2003.</li>
 
@@ -330,7 +331,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/06/10 16:38:25 $
+$Date: 2012/06/21 08:32:05 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/po/trivial-patent.translist
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/trivial-patent.translist,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/po/trivial-patent.translist   11 Mar 2012 11:49:58 -0000   
1.4
+++ philosophy/po/trivial-patent.translist   21 Jun 2012 08:32:06 -0000   
1.5
@@ -4,6 +4,8 @@
 <ul class="translations-list">
 <!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/trivial-patent.en.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/philosophy/trivial-patent.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- Spanish -->
 <li><a href="/philosophy/trivial-patent.es.html">español</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- French -->

Index: po/provide.nl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/provide.nl-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/provide.nl-en.html    12 Jun 2012 00:27:24 -0000   1.1
+++ po/provide.nl-en.html    21 Jun 2012 08:32:20 -0000   1.2
@@ -70,7 +70,7 @@
 </p>
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/06/12 00:27:24 $
+$Date: 2012/06/21 08:32:20 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/provide.nl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/provide.nl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- po/provide.nl.po  20 Jun 2012 16:49:15 -0000   1.3
+++ po/provide.nl.po  21 Jun 2012 08:32:20 -0000   1.4
@@ -15,7 +15,6 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <title>
 msgid "What we provide - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgstr "Wat we bieden - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
@@ -29,7 +28,6 @@
 msgstr "nee"
 
 # type: Content of: <div><p>
-# | [-Copyright &copy; 2011-]Free Software Foundation, Inc[-.-]
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid "Free Software Foundation, Inc"
 msgstr "Free Software Foundation, Inc"
@@ -43,14 +41,10 @@
 msgid "What's New"
 msgstr "Nieuw"
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "What We Provide"
 msgstr "Wat we bieden"
 
-# | What the FSF provides to computer users, above all, is the chance to use a
-# | computer in [-freedom &mdash; using-] {+freedom&mdash;using+} <a
-# | href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>.
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "What the FSF provides to computer users, above all, is the chance to use a "
@@ -61,14 +55,6 @@
 "computergebruikers om hun computers in alle vrijheid te gebruiken met behulp "
 "van <a href= \"/philosophy/free-sw.nl.html\">vrije software</a>."
 
-# | Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software
-# | operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a
-# | href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already
-# | widely used. The GNU/Hurd system, based on our <a
-# | href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for
-# | wizards and enthusiasts to try. {+A wide variety of GNU software in
-# | general <a href=\"/software/software.html\">is available for
-# | download</a>.+}
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software "
@@ -86,29 +72,22 @@
 "Hurd</a> kernel, is klaar om in het veld getest te worden. Een grote keuze "
 "aan GNU software <a href=\"/software/software.html\">kun je downloaden</a>."
 
-# | [-More concretely, the things-]{+Things+} you can obtain {+directly+} from
-# | the FSF [-include&hellip;-] {+include:+}
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Things you can obtain directly from the FSF include:"
 msgstr "Bij de FSF verkrijgbaar:"
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"http://member.fsf.org\";>Associate Membership</a>"
 msgstr "<a href=\"http://member.fsf.org\";>Lidmaatschap</a>"
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"http://patron.fsf.org\";>Corporate Patronage</a>"
 msgstr "<a href=\"http://patron.fsf.org\";>Zakelijk Steunpunt</a>"
 
-# | <a [-href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Software</a>-]
-# | {+href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GNU/\";>Software</a>+}
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GNU/\";>Software</a>"
 msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GNU/\";>Software</a>"
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/doc/doc.html\">Documentation and books on free software "
@@ -117,7 +96,6 @@
 "<a href=\"/doc/doc.html\">Documentatie en boeken over de beginselen van "
 "vrije software.</a>"
 
-# || No change detected. The change might only be in amounts of spaces.
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>T-shirts and other GNU Gear</a>"
@@ -130,10 +108,6 @@
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
-# | Please inquire about GNU by Email: <a
-# | [-href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>,-]
-# | {+href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,+} Voice:
-# | +1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652.
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Please inquire about GNU by Email: <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
@@ -143,10 +117,6 @@
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a>, Telefoon: +1-617-542-5942, of Fax: "
 "+1-617-542-2652."
 
-# | Please send broken links and other web page suggestions to <a
-# | href=\"/people/webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a
-# | [-href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.-]
-# | {+href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.+}
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Please send broken links and other web page suggestions to <a href=\"/people/"
@@ -158,9 +128,6 @@
 "Webmasters</a> op <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</"
 "a>"
 
-# | Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
-# | 2005, 2006, [-2008-] {+2008, 2009, 2010+} <a
-# | href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a>, Inc.[-,-]
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "

Index: software/for-windows.de.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/for-windows.de.html,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- software/for-windows.de.html    18 Jun 2012 16:29:56 -0000   1.19
+++ software/for-windows.de.html    21 Jun 2012 08:32:36 -0000   1.20
@@ -10,10 +10,10 @@
 <h2>Freie Software für Windows</h2>
 
  <p>Auf dieser Seite finden Sie bekannte freie Softwareanwendungen, die mit
-Microsoft Windows ausgeführt werden können&#160;&#8209;&#160;mit den
-proprietären Anwendungen, die sie ersetzen. Falls Sie noch immer ein
+Microsoft Windows ausgeführt werden können&#160;&#8209;&#160;zusammen mit
+den proprietären Anwendungen, die sie ersetzen. Falls Sie noch immer ein
 Windows-Benutzer sein sollten, können Sie einen ersten Schritt in Richtung
-Freie&nbsp;Software durch die Installation folgender nehmen.</p>
+Freie&nbsp;Software durch die Installation folgender Anwendungen machen.</p>
 
 <div id="windows7sins"><p><a href="http://de.windows7sins.org/";><img
 src="http://static.fsf.org/nosvn/windows7sins.png"; alt="Windows 7 Sünden" 
/></a></p><p><small>Windows 7 Sünden&#160;&#8209;&#160;die Anklage gegen 
Microsoft und
@@ -39,7 +39,7 @@
 Nächsten gemeinsam austauschen, werden Sie <em>Softwarepirat</em> genannt,
 und Benutzer wurden deswegen bereits mit Freiheitsstrafen bedroht. Unfreie
 Software wird vollständig vom Entwickler kontrolliert, der somit auch Macht
-über seine Nutzer hat. Wir starteten die Freie-Software-Bewegung, denn diese
+über die Nutzer hat. Wir starteten die Freie-Software-Bewegung, denn diese
 <a href="/philosophy/freedom-or-power">Macht ist ungerecht</a>.</p>
 
  <p>Freie Software unter Microsoft Windows zu verwenden (oder einem anderen
@@ -280,7 +280,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualisierung:
 
-$Date: 2012/06/18 16:29:56 $
+$Date: 2012/06/21 08:32:36 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: software/po/for-windows.de-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/for-windows.de-en.html,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- software/po/for-windows.de-en.html 18 Jun 2012 16:30:14 -0000   1.15
+++ software/po/for-windows.de-en.html 21 Jun 2012 08:32:54 -0000   1.16
@@ -277,7 +277,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2012/06/18 16:30:14 $
+$Date: 2012/06/21 08:32:54 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.nl-en.html
===================================================================
RCS file: gnu/po/gnu-linux-faq.nl-en.html
diff -N gnu/po/gnu-linux-faq.nl-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.nl-en.html   21 Jun 2012 08:29:31 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,1362 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+
+<title>GNU/Linux FAQ - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/gnu/po/gnu-linux-faq.translist" -->
+
+<h2>GNU/Linux FAQ by Richard Stallman</h2>
+
+<div class="announcement">
+ <blockquote><p>To learn more about this issue, you can also read
+our page on <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">Linux and the GNU Project</a>, 
our
+ page on <a href="/gnu/why-gnu-linux.html">Why GNU/Linux?</a> 
+and our page on <a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">GNU
+Users Who Have Never Heard of GNU</a>.</p></blockquote>
+</div>
+
+<p>
+When people see that we use and recommend the name GNU/Linux for a
+system that many others call just &ldquo;Linux&rdquo;, they ask many questions.
+Here are common questions, and our answers.</p>
+
+<ul>
+
+<li><a href="#why" id="TOCwhy">Why do you call it GNU/Linux and not 
Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#whycare" id="TOCwhycare">Why is the name important?</a></li>
+
+<li><a href="#howerror" id="TOChowerror">How did it come about that most
+  people call the system &ldquo;Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#always" id="TOCalways">Should we always say
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#linuxalone" id="TOClinuxalone">Would Linux have achieved
+  the same success if there had been no GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#divide" id="TOCdivide">Wouldn't it be better for the
+  community if you did not divide people with this request?</a></li>
+
+<li><a href="#freespeech" id="TOCfreespeech">Doesn't the GNU project
+  support an individual's free speech rights to call the system by
+  any name that individual chooses?</a></li>
+
+<li><a href="#everyoneknows" id="TOCeveryoneknows">Since everyone
+  knows the role of GNU in developing the system, doesn't the
+  &ldquo;GNU/&rdquo; in the name go without saying?</a></li>
+
+<li><a href="#everyoneknows2" id="TOCeveryoneknows2">Since I know the role of
+  GNU in this system, why does it matter what name I use?</a></li>
+
+<li><a href="#windows" id="TOCwindows">Isn't shortening
+  &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; just like
+  shortening &ldquo;Microsoft Windows&rdquo; to
+  &ldquo;Windows&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#tools" id="TOCtools">Isn't GNU a collection of programming
+  tools that were included in Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#osvskernel" id="TOCosvskernel">What is the difference between an 
operating
+  system and a kernel?</a></li>
+
+<li><a href="#house" id="TOChouse">The kernel of a system is like the 
foundation
+  of a house. How can a house be almost complete when it doesn't have a
+  foundation?</a></li>
+
+<li><a href="#brain" id="TOCbrain">Isn't the kernel the brain of the
+  system?</a></li>
+
+<li><a href="#kernelmost" id="TOCkernelmost">Isn't writing the kernel
+  most of the work in an operating system?</a></li>
+
+<li><a href="#afterkernel" id="TOCafterkernel">We're calling the whole
+  system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an
+  operating system after a kernel?</a></li>
+
+<li><a href="#long" id="TOClong">The problem with
+  &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long. How about
+  recommending a shorter name?</a></li>
+
+<li><a href="#justgnu" id="TOCjustgnu">Since Linux is a secondary
+  contribution, would it be false to the facts to call the system
+  simply &ldquo;GNU&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#trademarkfee" id="TOCtrademarkfee">I would have to pay a
+  fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and
+  that would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it
+  wrong if I use &ldquo;GNU&rdquo; without &ldquo;Linux&rdquo;, to
+  save the fee?</a></li>
+
+<li><a href="#many" id="TOCmany">Many other projects contributed to the
+  system as it is today; it includes TeX, X11, Apache, Perl, and many
+  more programs. Don't your arguments imply we have to give them
+  credit too? (But that would lead to a name so long it is
+  absurd.)</a></li>
+
+<li><a href="#others" id="TOCothers">Many other projects contributed to
+  the system as it is today, but they don't insist on calling it
+  XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially?</a></li>
+
+<li><a href="#allsmall" id="TOCallsmall">GNU is a small fraction of the system
+  nowadays, so why should we mention it?</a></li>
+
+<li><a href="#manycompanies" id="TOCmanycompanies">Many companies
+  contributed to the system as it is today; doesn't that mean
+  we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#whyslash" id="TOCwhyslash">Why do you write
+  &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;GNU
+  Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#whyorder" id="TOCwhyorder">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+rather than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#distronames" id="TOCdistronames">My distro is called
+  &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really
+  Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#distronames1" id="TOCdistronames1">My distro's official
+  name is &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the
+  distro anything but &ldquo;Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#companies" id="TOCcompanies">Wouldn't it be more
+  effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to
+  call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than
+  asking individuals?</a></li>
+
+<li><a href="#reserve" id="TOCreserve">Wouldn't it be better to
+  reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for distributions that
+  are purely free software? After all, that is the ideal of
+  GNU.</a></li>
+
+<li><a href="#gnudist" id="TOCgnudist">Why not make a GNU distribution of
+  Linux (sic) and call that GNU/Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#linuxgnu" id="TOClinuxgnu">Why not just say &ldquo;Linux
+  is the GNU kernel&rdquo; and release some existing version of
+  GNU/Linux under the name &ldquo;GNU&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#condemn" id="TOCcondemn">Did the GNU Project condemn and
+  oppose use of Linux in the early days?</a></li>
+
+<li><a href="#wait" id="TOCwait">Why did you wait so long before
+  asking people to use the name GNU/Linux?</a></li>
+
+<li><a href="#allgpled" id="TOCallgpled">Should the GNU/[name] convention
+  be applied to all programs that are GPL'ed?</a></li>
+  
+<li><a href="#unix" id="TOCunix">Since much of GNU comes from Unix,
+  shouldn't GNU give credit to Unix by using &ldquo;Unix&rdquo; in
+  its name?</a></li>
+
+<li><a href="#bsd" id="TOCbsd">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo;
+too?</a></li>
+
+<li><a href="#othersys" id="TOCothersys">If I install the GNU tools on
+  Windows, does that mean I am running a GNU/Windows system?</a></li>
+
+<li><a href="#justlinux" id="TOCjustlinux">Can't Linux be used without
+GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#linuxsyswithoutgnu" id="TOClinuxsyswithoutgnu">Are there 
complete Linux systems without GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#helplinus" id="TOChelplinus">Why not call the system
+  &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus Torvalds' role as
+  posterboy for our community?</a></li>
+
+<li><a href="#claimlinux" id="TOCclaimlinux">Isn't it wrong for us to label 
Linus
+  Torvalds' work as GNU?</a></li>
+
+<li><a href="#linusagreed" id="TOClinusagreed">Does Linus Torvalds
+  agree that Linux is just the kernel?</a></li>
+  
+<li><a href="#lost" id="TOClost">The battle is already
+  lost&mdash;society has made its decision and we can't change it,
+  so why even think about it?</a></li>
+  
+<li><a href="#whatgood" id="TOCwhatgood">Society has made its decision
+  and we can't change it, so what good does it do if I say
+  &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a></li>
+  
+<li><a href="#explain" id="TOCexplain">Wouldn't it be better to call
+  the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach people its real origin
+  with a ten-minute explanation?</a></li>
+  
+<li><a href="#treatment" id="TOCtreatment">Some people laugh at you when
+  you ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject yourself
+  to this treatment?</a></li>
+
+<li><a href="#alienate" id="TOCalienate">Some people condemn you when you
+  ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by
+  alienating them?</a></li>
+
+<li><a href="#rename" id="TOCrename">Whatever you contributed,
+  is it legitimate to rename the operating system?</a></li>
+
+<li><a href="#force">Isn't it wrong to force people to call
+  the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#whynotsue">Why not sue people who call
+  the whole system &ldquo;Linux&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#BSDlicense" id="TOCBSDlicense">Since you objected to the original
+  BSD license's advertising requirement to give credit to the University of 
+  California, isn't it hypocritical to demand credit for the GNU 
project?</a></li>
+
+<li><a href="#require" id="TOCrequire">Shouldn't you put something in
+  the GNU GPL to require people to call the system
+  &ldquo;GNU&rdquo;?</a></li>
+
+<li><a href="#deserve" id="TOCdeserve">Since you failed to put
+  something in the GNU GPL to require people to call the system
+  &ldquo;GNU&rdquo;, you deserve what happened; why are you
+  complaining now?</a></li>
+
+<li><a href="#contradict" id="TOCcontradict">Wouldn't you be better off
+  not contradicting what so many people believe?</a></li>
+
+<li><a href="#somanyright" id="TOCsomanyright">Since many people call it
+  &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right?</a></li>
+
+<li><a href="#winning" id="TOCwinning">Many people care about what's 
convenient or
+  who's winning, not about arguments of right or wrong. Couldn't you
+  get more of their support by a different road?</a></li>
+
+</ul>
+
+<dl>
+
+<dt id="why">Why do you call it GNU/Linux and not
+  Linux? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#why">#why</a>)</span></dt>
+
+<dd>Most operating system distributions based on Linux as kernel are
+basically modified versions of the GNU operating system. We began
+developing GNU in 1984, years before Linus Torvalds started to write
+his kernel. Our goal was to develop a complete free operating system.
+Of course, we did not develop all the parts ourselves&mdash;but we led the way.
+We developed most of the central components, forming the largest single
+contribution to the whole system. The basic vision was ours too.
+<p>
+In fairness, we ought to get at least equal mention.</p>
+
+<p>See <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">Linux and the GNU Project</a>
+and <a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">GNU Users Who Have
+Never Heard of GNU</a> for more explanation, and <a
+href="/gnu/the-gnu-project.html">The GNU Project</a> for the
+history.</p> </dd>
+
+<dt id="whycare">Why is the name
+  important? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#whycare">#whycare</a>)</span></dt>
+
+<dd>Although the developers of Linux, the kernel, are contributing to
+the free software community, many of them do not care about freedom.
+People who think the whole system is Linux tend to get confused and
+assign to those developers a role in the history of our community
+which they did not actually play. Then they give inordinate weight to
+those developers' views.
+<p>
+Calling the system GNU/Linux recognizes the role that our idealism
+played in building our community, and
+<a href="/gnu/why-gnu-linux.html">helps the public recognize the
+practical importance of these ideals</a>.</p>
+</dd>
+
+<dt id="howerror">How did it come about that most
+  people call the system &ldquo;Linux&rdquo;? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#howerror">#howerror</a>)</span></dt>
+
+<dd>Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; is a confusion that has spread 
faster
+than the corrective information.
+<p>
+The people who combined Linux with the GNU system were not aware that
+that's what their activity amounted to. They focused their attention
+on the piece that was Linux and did not realize that more of the
+combination was GNU. They started calling it &ldquo;Linux&rdquo; even though 
that
+name did not fit what they had. It took a few years for us to realize
+what a problem this was and ask people to correct the practice. By
+that time, the confusion had a big head start.</p>
+<p>
+Most of the people who call the system &ldquo;Linux&rdquo; have never heard why
+that's not the right thing. They saw others using that name and
+assume it must be right. The name &ldquo;Linux&rdquo; also spreads a false
+picture of the system's origin, because people tend to suppose that
+the system's history was such as to fit that name. For
+instance, they often believe its development was started by Linus
+Torvalds in 1991. This false picture tends to reinforce the idea
+that the system should be called &ldquo;Linux&rdquo;.</p>
+<p>
+Many of the questions in this file represent people's attempts to
+justify the name they are accustomed to using.</p>
+</dd>
+
+<dt id="always">Should we always say
+  &ldquo;GNU/Linux&rdquo; instead of &ldquo;Linux&rdquo;? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#always">#always</a>)</span></dt>
+<dd>
+Not always&mdash;only when you're talking about the whole system. When
+you're referring specifically to the kernel, you should call it
+&ldquo;Linux&rdquo;, the name its developer chose.
+<p>
+When people call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;, as a consequence
+they call the whole system by the same name as the kernel.
+This causes many kinds of confusion, because only experts can tell
+whether a statement is about the kernel or the whole system.
+By calling the whole system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and calling the kernel
+&ldquo;Linux&rdquo;, you avoid the ambiguity.</p>
+</dd>
+
+<dt id="linuxalone">Would Linux have
+  achieved the same success if there had been no
+  GNU? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#linuxalone">#linuxalone</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+In that alternative world, there would be nothing today like the
+GNU/Linux system, and probably no free operating system at all. No
+one attempted to develop a free operating system in the 1980s except
+the GNU Project and (later) Berkeley CSRG, which had been specifically
+asked by the GNU Project to start freeing its code.
+<p>
+Linus Torvalds was partly influenced by a speech about GNU in Finland
+in 1990. It's possible that even without this influence he might have
+written a Unix-like kernel, but it probably would not have been free
+software. Linux became free in 1992 when Linus rereleased it under
+the GNU GPL. (See the release notes for version 0.12.)</p>
+<p>
+Even if Torvalds had released Linux under some other free software
+license, a free kernel alone would not have made much difference to
+the world. The significance of Linux came from fitting into a larger
+framework, a complete free operating system: GNU/Linux.</p>
+</dd>
+
+<dt id="divide">Wouldn't it be better for the
+  community if you did not divide people with this request? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#divide">#divide</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+When we ask people to say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we are not dividing people. 
 We
+are asking them to give the GNU Project credit for the GNU operating
+system. This does not criticize anyone or push anyone away.
+<p>
+However, there are people who do not like our saying this. Sometimes
+those people push us away in response. On occasion they are so rude
+that one wonders if they are intentionally trying to intimidate us
+into silence. It doesn't silence us, but it does tend to divide the
+community, so we hope you can convince them to stop.</p>
+<p>
+However, this is only a secondary cause of division in our community.
+The largest division in the community is between people who appreciate
+free software as a social and ethical issue and consider proprietary
+software a social problem (supporters of the free software movement),
+and those who cite only practical benefits and present free software
+only as an efficient development model (the open source movement).</p>
+<p>
+This disagreement is not just a matter of names&mdash;it is a matter
+of differing basic values. It is essential for the community to see
+and think about this disagreement. The names &ldquo;free
+software&rdquo; and &ldquo;open source&rdquo; are the banners of the
+two positions.
+See <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Why Open
+Source misses the point of Free Software</a>.</p>
+<p>
+The disagreement over values partially aligns with the amount of
+attention people pay to the GNU Project's role in our community.
+People who value freedom are more likely to call the system
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and people who learn that the system is 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; are
+more likely to pay attention to our philosophical arguments for
+freedom and community (which is why the choice of name for the system
+makes a real difference for society). However, the disagreement would
+probably exist even if everyone knew the system's real origin and its
+proper name, because the issue is a real one. It can only go away if
+we who value freedom either persuade everyone (which won't be easy) or
+are defeated entirely (let's hope not).</p>
+</dd>
+
+<dt id="freespeech">Doesn't the GNU project
+     support an individual's free speech rights to call the system by
+     any name that individual chooses? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#freespeech">#freespeech</a>)</span></dt>
+<dd>
+Yes, indeed, we believe you have a free speech right to call the
+operating system by any name you wish. We ask that people call it
+GNU/Linux as a matter of doing justice to the GNU project, to promote
+the values of freedom that GNU stands for, and to inform others that
+those values of freedom brought the system into existence.
+</dd>
+
+<dt id="everyoneknows">Since everyone knows
+  GNU's role in developing the system, doesn't the &ldquo;GNU/&rdquo; in the
+  name go without saying? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#everyoneknows">#everyoneknows</a>)</span></dt>
+
+<dd>Experience shows that the system's users, and the computer-using
+public in general, often know nothing about the GNU system. Most
+articles about the system do not mention the name &ldquo;GNU&rdquo;, or the 
ideals
+that GNU stands for. <a
+href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">GNU Users Who Have Never
+Heard of GNU</a> explains further.
+<p>
+The people who say this are probably geeks thinking of the geeks they
+know. Geeks often do know about GNU, but many have a completely wrong
+idea of what GNU is. For instance, many think it is a collection
+of <a href="#tools">&ldquo;tools&rdquo;</a>, or a project to develop tools.</p>
+<p>
+The wording of this question, which is typical, illustrates another
+common misconception. To speak of &ldquo;GNU's role&rdquo; in developing
+something assumes that GNU is a group of people. GNU is an operating
+system. It would make sense to talk about the GNU Project's role in
+this or some other activity, but not that of GNU.</p>
+</dd>
+
+<dt id="everyoneknows2">Since I know the role of GNU in this system,
+  why does it matter what name I use? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#everyoneknows2">#everyoneknows2</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+If your words don't reflect your knowledge, you don't teach others.
+Most people who have heard of the GNU/Linux system think it is
+&ldquo;Linux&rdquo;, that it was started by Linus Torvalds, and that
+it was intended to be &ldquo;open source&rdquo;. If you don't tell
+them, who will?
+</dd>
+
+<dt id="windows">Isn't shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+  to &ldquo;Linux&rdquo; just like shortening &ldquo;Microsoft 
Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#windows">#windows</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+It's useful to shorten a frequently-used name, but not if the
+abbreviation is misleading.
+<p>
+Almost everyone in developed countries really does know that the
+&ldquo;Windows&rdquo; system is made by Microsoft, so shortening 
&ldquo;Microsoft
+Windows&rdquo; to &ldquo;Windows&rdquo; does not mislead anyone as to that 
system's
+nature and origin. Shortening &ldquo;GNU/Linux&rdquo; to &ldquo;Linux&rdquo; 
does give the
+wrong idea of where the system comes from.</p>
+<p>
+The question is itself misleading because GNU and Microsoft are
+not the same kind of thing. Microsoft is a company;
+GNU is an operating system.</p>
+</dd>
+
+<dt id="tools">Isn't GNU a collection of
+  programming tools that were included in Linux? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#tools">#tools</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+People who think that Linux is an entire operating system, if they
+hear about GNU at all, often get a wrong idea of what GNU is. They
+may think that GNU is the name of a collection of programs&mdash;often they
+say &ldquo;programming tools&rdquo;, since some of our programming tools became
+popular on their own. The idea that &ldquo;GNU&rdquo; is the name of an 
operating
+system is hard to fit into a conceptual framework in which that
+operating system is labeled &ldquo;Linux&rdquo;.
+<p>
+The GNU Project was named after the GNU operating system&mdash;it's the project
+to develop the GNU system. (See <a
+href="/gnu/initial-announcement.html">the 1983 initial announcement</a>.)</p>
+<p>
+We developed programs such as GCC, GNU Emacs, GAS, GLIBC, BASH, etc.,
+because we needed them for the GNU operating system. GCC, the GNU
+Compiler Collection is the compiler that we wrote for the GNU
+operating system. We, the many people working on the GNU Project,
+developed Ghostscript, GNUCash, GNU Chess and GNOME for the GNU system
+too.</p>
+</dd>
+
+<dt id="osvskernel">What is the difference
+between an operating system and a kernel? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#osvskernel">#osvskernel</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+An operating system, as we use the term, means a collection of
+programs that are sufficient to use the computer to do a wide variety
+of jobs. A general purpose operating system, to be complete, ought to
+handle all the jobs that many users may want to do.
+<p>
+The kernel is one of the programs in an operating system&mdash;the program
+that allocates the machine's resources to the other programs that are
+running. The kernel also takes care of starting and stopping other
+programs.</p>
+<p>
+To confuse matters, some people use the term &ldquo;operating system&rdquo; to
+mean &ldquo;kernel&rdquo;. Both uses of the term go back many years. The
+use of &ldquo;operating system&rdquo; to mean &ldquo;kernel&rdquo; is found in 
a number of
+textbooks on system design, going back to the 80s. At the same time,
+in the 80s, the &ldquo;Unix operating system&rdquo; was understood to include 
all
+the system programs, and Berkeley's version of Unix included even
+games. Since we intended GNU to be a Unix-like operating system, we
+use the term &ldquo;operating system&rdquo; in the same way.</p>
+<p>
+Most of the time when people speak of the &ldquo;Linux operating system&rdquo;
+they are using &ldquo;operating system&rdquo; in the same sense we use: they 
mean
+the whole collection of programs. If that's what you are referring
+to, please call it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. If you mean just the kernel, then
+&ldquo;Linux&rdquo; is the right name for it, but please say 
&ldquo;kernel&rdquo; also to
+avoid ambiguity about which body of software you mean.</p>
+<p>
+If you prefer to use some other term such as &ldquo;system distribution&rdquo; 
for
+the entire collection of programs, instead of &ldquo;operating system&rdquo;,
+that's fine. Then you would talk about GNU/Linux system
+distributions.</p>
+</dd>
+
+<dt id="house">The kernel of a system is like the foundation of a
+  house. How can a house be almost complete when it doesn't have a
+  foundation? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#house">#house</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+A kernel is not much like the foundation of a house because building
+an operating system is not much like building a house.
+
+<p>A house is built from lots of little general parts that are cut and
+put together in situ. They have to be put together from the bottom
+up. Thus, when the foundation has not been built, no substantial part
+has been built; all you have is a hole in the ground.</p>
+
+<p>
+By contrast, an operating system consists of complex
+components that can be developed in any order. When you have
+developed most of the components, most of the work is done. This is
+much more like the International Space Station than like a house. If
+most of the Space Station modules were in orbit but awaiting one other
+essential module, that would be like the GNU system in 1992.
+</p>
+</dd>
+
+<dt id="brain">Isn't the kernel the brain of the system? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#brain">#brain</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+A computer system is not much like a human body,
+and no part of it plays a role comparable to that of
+the brain in a human.
+</dd>
+
+<dt id="kernelmost">Isn't writing the kernel most of the work in an
+operating system? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#kernelmost">#kernelmost</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+No, many components take a lot of work.
+</dd>
+
+<dt id="afterkernel">We're calling the
+  whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to name an
+  operating system after a kernel? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#afterkernel">#afterkernel</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+That practice seems to be very rare&mdash;we can't find any examples other
+than the misuse of the name &ldquo;Linux&rdquo;. Normally an operating system 
is
+developed as a single unified project, and the developers choose a
+name for the system as a whole. The kernel usually does not have a
+name of its own&mdash;instead, people say &ldquo;the kernel of 
such-and-such&rdquo; or
+&ldquo;the such-and-such kernel&rdquo;.
+<p>
+Because those two constructions are used synonymously, the expression
+&ldquo;the Linux kernel&rdquo; can easily be misunderstood as meaning 
&ldquo;the kernel
+of Linux&rdquo; and implying that Linux must be more than a kernel. You can
+avoid the possibility of this misunderstanding by saying or writing
+&ldquo;the kernel, Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, the kernel.&rdquo;</p>
+</dd>
+
+<dt id="long">The problem with &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is that it is too long.
+  How about recommending a shorter name? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#long">#long</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+For a while we tried the name &ldquo;LiGNUx&rdquo;, which combines the words 
&ldquo;GNU&rdquo;
+and &ldquo;Linux&rdquo;. The reaction was very bad. People accept 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+much better.
+<p>
+The shortest legitimate name for this system is &ldquo;GNU&rdquo;, but we call 
it
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo; for the reasons given below.</p>
+</dd>
+
+<dt id="justgnu">Since Linux is a secondary
+  contribution, would it be false to the facts to call the system simply
+  &ldquo;GNU&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#justgnu">#justgnu</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+It would not be false to the facts, but it is not the best thing to
+do. Here are the reasons we call that system version &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+rather than just &ldquo;GNU&rdquo;:
+
+<ul>
+<li>
+It's not exactly GNU&mdash;it has a different kernel (that is, Linux).
+Distinguishing GNU/Linux from GNU is useful.</li>
+<li>
+It would be ungentlemanly to ask people to <em>stop</em> giving any
+credit to Linus Torvalds. He did write an important component of the
+system. We want to get credit for launching and sustaining the
+system's development, but this doesn't mean we should treat Linus the
+same way those who call the system &ldquo;Linux&rdquo; treat us. We strongly
+disagree with his political views, but we deal with that disagreement
+honorably and openly, rather than by trying to cut him out of the
+credit for his contribution to the system.</li>
+<li>
+Since many people know of the system as &ldquo;Linux&rdquo;, if we say 
&ldquo;GNU&rdquo; they
+may simply not recognize we're talking about the same system. If we
+say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, they can make a connection to what they have heard
+about.</li>
+</ul><p></p>
+</dd>
+
+<dt id="trademarkfee">I would have
+  to pay a fee if I use &ldquo;Linux&rdquo; in the name of a product, and 
that
+  would also apply if I say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Is it wrong if I use 
&ldquo;GNU&rdquo;
+  without &ldquo;Linux&rdquo;, to save the fee? <span 
class="anchor-reference-id">(<a 
href="#trademarkfee">#trademarkfee</a>)</span></dt>
+<dd>
+There's nothing wrong in calling the system &ldquo;GNU&rdquo;; basically, 
that's
+what it is. It is nice to give Linus Torvalds a share of the credit
+as well, but you have no obligation to pay for the privilege of doing
+so.
+<p>
+So if you want to refer to the system simply as &ldquo;GNU&rdquo;, to avoid 
paying
+the fee for calling it &ldquo;Linux&rdquo;, we won't criticize you.</p>
+</dd>
+
+<dt id="many">Many other projects contributed to
+  the system as it is today; it includes TeX, X11, Apache, Perl, and many
+  more programs. Don't your arguments imply we have to give them credit
+  too? (But that would lead to a name so long it is
+  absurd.) <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#many">#many</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+What we say is that you ought to give the system's principal developer
+a share of the credit. The principal developer is the GNU Project,
+and the system is basically GNU.
+<p>
+If you feel even more strongly about giving credit where it is due,
+you might feel that some secondary contributors also deserve credit in
+the system's name. If so, far be it from us to argue against it. If
+you feel that X11 deserves credit in the system's name, and you want
+to call the system GNU/X11/Linux, please do. If you feel that Perl
+simply cries out for mention, and you want to write GNU/Linux/Perl, go
+ahead.</p>
+<p>
+Since a long name such as GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv
+becomes absurd, at some point you will have to set a threshold and
+omit the names of the many other secondary contributions. There is no
+one obvious right place to set the threshold, so wherever you set it,
+we won't argue against it.</p>
+<p>
+Different threshold levels would lead to different choices of name for
+the system. But one name that cannot result from concerns of fairness
+and giving credit, not for any possible threshold level, is 
&ldquo;Linux&rdquo;.
+It can't be fair to give all the credit to one secondary contribution
+(Linux) while omitting the principal contribution (GNU).</p>
+</dd>
+
+<dt id="others">Many other projects contributed to
+  the system as it is today, but they don't insist on calling it
+  XYZ/Linux. Why should we treat GNU specially? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#others">#others</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Thousands of projects have developed programs commonly included in
+today's GNU/Linux systems. They all deserve credit for their
+contributions, but they aren't the principal developers of the system
+as a whole, so they don't ask to be credited as such.
+<p>
+GNU is different because it is more than just a contributed program,
+more than just a collection of contributed programs. GNU is the
+framework on which the system was made.</p>
+</dd>
+
+<dt id="allsmall">GNU is a small fraction of the system nowadays,
+  so why should we mention it? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#allsmall">#allsmall</a>)</span></dt>
+<dd>
+In 2008, we found that GNU packages made up 15% of the
+&ldquo;main&rdquo; repository of the gNewSense GNU/Linux distribution.
+Linux made up 1.5%. So the same argument would apply even more
+strongly to calling it &ldquo;Linux&rdquo;.
+
+<p>
+GNU is a small fraction of the system nowadays, and Linux is an
+even smaller fraction. But they are the system's core; the system
+was made by combining them. Thus, the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+remains appropriate.
+</p>
+</dd>
+
+<dt id="manycompanies">Many companies
+  contributed to the system as it is today; doesn't that mean
+  we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? <span
+  class="anchor-reference-id">(<a
+  href="#manycompanies">#manycompanies</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+<p>
+GNU is not comparable to Red Hat or Novell; it is not a company, or an
+organization, or even an activity. GNU is an operating system. (When
+we speak of the GNU Project, that refers to the project to develop the
+GNU system.) The GNU/Linux system is based on GNU, and that's why GNU
+ought to appear in its name.
+</p>
+<p>
+Much of those companies' contribution to the GNU/Linux system lies in
+the code they have contributed to various GNU packages including GCC
+and GNOME. Saying GNU/Linux gives credit to those companies along
+with all the rest of the GNU developers.
+</p>
+</dd>
+
+<dt id="whyslash">Why do you write &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+instead of &ldquo;GNU Linux&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#whyslash">#whyslash</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Following the rules of English, in the construction &ldquo;GNU Linux&rdquo; the
+word &ldquo;GNU&rdquo; modifies &ldquo;Linux&rdquo;. This can mean either 
&ldquo;GNU's version of
+Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, which is a GNU package.&rdquo; Neither of those 
meanings
+fits the situation at hand.
+<p>
+Linux is not a GNU package; that is, it wasn't developed under the GNU
+Project's aegis or contributed specifically to the GNU Project. Linus
+Torvalds wrote Linux independently, as his own project. So the
+&ldquo;Linux, which is a GNU package&rdquo; meaning is not right.</p>
+<p>
+We're not talking about a distinct GNU version of Linux, the kernel.
+The free GNU/Linux distros do have
+a <a href="http://directory.fsf.org/project/linux";>separate version of
+Linux</a>, since the &ldquo;standard&rdquo; version contains non-free
+firmware &ldquo;blobs&rdquo;. If this were part of the GNU Project,
+it could be considered &ldquo;GNU Linux&rdquo;; but we would not want
+to call it that, because it would be too confusing.</p>
+<p>
+We're talking about a version of GNU, the operating system,
+distinguished by having Linux as the kernel. A slash fits the
+situation because it means &ldquo;combination.&rdquo; (Think of
+&ldquo;Input/Output&rdquo;.) This system is the combination of GNU
+and Linux; hence, &ldquo;GNU/Linux&rdquo;.</p>
+<p>
+There are other ways to express &ldquo;combination&rdquo;. If you
+think that a plus-sign is clearer, please use that. In French, a
+hyphen is clear: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. In Spanish, we sometimes
+say &ldquo;GNU con Linux&rdquo;.</p>
+</dd>
+
+<dt id="whyorder">Why &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather
+than &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#whyorder">#whyorder</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+It is right and proper to mention the principal contribution first.
+The GNU contribution to the system is not only bigger than Linux and
+prior to Linux, we actually started the whole activity.
+<p>
+However, if you prefer to call the system &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, that is a 
lot
+better than what people usually do, which is to omit GNU entirely and
+make it seem that the whole system is Linux.</p>
+</dd>
+
+<dt id="distronames">My distro is called
+  &ldquo;Foobar Linux&rdquo;; doesn't that show it's really Linux? <span 
class="anchor-reference-id">(<a 
href="#distronames">#distronames</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+<p>It means that the people who make the &ldquo;Foobar Linux&rdquo; distro are
+repeating the common mistake. We appreciate that distributions like Debian, 
Dragora, Musix, Trisquel, and Venenux have adopted 
+GNU/Linux as part of their official name, and we hope that if you are involved 
with a different distribution, you will 
+encourage it to do the same.</p>
+</dd>
+
+<dt id="distronames1">My distro's official name is &ldquo;Foobar
+  Linux&rdquo;; isn't it wrong to call the distro 
+  anything but &ldquo;Linux&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#distronames1">#distronames1</a>)</span></dt>
+
+<dd><p>If it's allowed for them to change &ldquo;GNU&rdquo; to
+&ldquo;Foobar Linux&rdquo;, it's allowed for you to change it back and
+call the distro &ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. It can't be more wrong
+to correct the mistake than it was to make the mistake.</p></dd>
+
+<dt id="companies">Wouldn't it be more
+  effective to ask companies such as Mandrake, Red Hat and IBM to
+  call their distributions &ldquo;GNU/Linux&rdquo; rather than asking
+  individuals? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#companies">#companies</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+It isn't a choice of one or the other&mdash;we ask companies and
+organizations and individuals to help spread the word about this. In
+fact, we have asked all three of those companies. Mandrake said it
+would use the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo; some of the time, but IBM
+and Red Hat were unwilling to help. One executive said, &ldquo;This
+is a pure commercial decision; we expect to make more money calling it
+&lsquo;Linux&rsquo;.&rdquo; In other words, that company did not care
+what was right.
+<p>
+We can't make them do this right, but we're not the sort to give up
+just because the road isn't easy. You may not have as much influence
+at your disposal as IBM or Red Hat, but you can still help. Together
+we can change the situation to the point where companies will make
+more profit calling it &ldquo;GNU/Linux&rdquo;.</p>
+</dd>
+
+<dt id="reserve">Wouldn't it be better to
+  reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for distributions that are purely
+  free software? After all, that is the ideal of GNU. <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#reserve">#reserve</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+The widespread practice of adding non-free software to the GNU/Linux
+system is a major problem for our community. It teaches the users
+that non-free software is ok, and that using it is part of the spirit
+of &ldquo;Linux&rdquo;. Many &ldquo;Linux&rdquo; User Groups make it part of 
their mission to
+help users use non-free add-ons, and may even invite salesmen to come
+and make sales pitches for them. They adopt goals such as &ldquo;helping
+the users&rdquo; of GNU/Linux (including helping them use non-free
+applications and drivers), or making the system more popular even at
+the cost of freedom.
+<p>
+The question is how to try to change this.</p>
+<p>
+Given that most of the community which uses GNU with Linux already
+does not realize that's what it is, for us to disown these adulterated
+versions, saying they are not really GNU, would not teach the users to
+value freedom more. They would not get the intended message. They
+would only respond they never thought these systems were GNU in the
+first place.</p>
+<p>
+The way to lead these users to see a connection with freedom is
+exactly the opposite: to inform them that all these system
+versions <em>are</em> versions of GNU, that they all are based on a
+system that exists specifically for the sake of the users' freedom.
+With this understanding, they can start to recognize the distributions
+that include non-free software as perverted, adulterated versions of
+GNU, instead of thinking they are proper and appropriate &ldquo;versions of
+Linux&rdquo;.</p>
+<p>
+It is very useful to start GNU/Linux User Groups, which call the
+system GNU/Linux and adopt the ideals of the GNU Project as a basis
+for their activities. If the Linux User Group in your area has the
+problems described above, we suggest you either campaign within the
+group to change its orientation (and name) or start a new group. The
+people who focus on the more superficial goals have a right to their
+views, but don't let them drag you along!</p>
+</dd>
+
+<dt id="gnudist">Why not make a GNU
+  distribution of Linux (sic) and call that GNU/Linux? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#gnudist">#gnudist</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+All the &ldquo;Linux&rdquo; distributions are actually versions of the GNU 
system
+with Linux as the kernel. The purpose of the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is 
to
+communicate this point. To develop one new distribution and call that
+alone &ldquo;GNU/Linux&rdquo; would obscure the point we want to make.
+<p>
+As for developing a distribution of GNU/Linux, we already did this
+once, when we funded the early development of Debian GNU/Linux. To do
+it again now does not seem useful; it would be a lot of work, and
+unless the new distribution had substantial practical advantages over
+other distributions, it would serve no purpose.</p>
+<p>
+Instead we help the developers of 100% free GNU/Linux distributions,
+such as gNewSense and Ututo.</p>
+</dd>
+
+<dt id="linuxgnu">Why not just say &ldquo;Linux is
+  the GNU kernel&rdquo; and release some existing version of GNU/Linux under
+  the name &ldquo;GNU&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#linuxgnu">#linuxgnu</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+It might have been a good idea to adopt Linux as the GNU kernel back
+in 1992. If we had realized, then, how long it would take to get the
+GNU Hurd to work, we might have done that. (Alas, that is hindsight.)
+<p>
+If we were to take an existing version of GNU/Linux and relabel it as
+&ldquo;GNU&rdquo;, that would be somewhat like making a version of the GNU 
system
+and labeling it &ldquo;Linux&rdquo;. That wasn't right, and we don't
+want to act like that.</p>
+</dd>
+
+<dt id="condemn">Did the GNU Project condemn
+  and oppose use of Linux in the early days? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#condemn">#condemn</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+We did not adopt Linux as our kernel, but we didn't condemn or oppose
+it. In 1993 we started discussing the arrangements to sponsor the
+development of Debian GNU/Linux. We also sought to cooperate with the
+people who were changing some GNU packages for use with Linux. We
+wanted to include their changes in the standard releases so that these
+GNU packages would work out-of-the-box in combination with Linux. But
+the changes were often ad-hoc and nonportable; they needed to be cleaned
+up for installation.
+<p>
+The people who had made the changes showed little interest in
+cooperating with us. One of them actually told us that he didn't care
+about working with the GNU Project because he was a &ldquo;Linux user&rdquo;.
+That came as a shock, because the people who ported GNU packages to
+other systems had generally wanted to work with us to get their
+changes installed. Yet these people, developing a system that was
+primarily based on GNU, were the first (and still practically the
+only) group that was unwilling to work with us.</p>
+<p>
+It was this experience that first showed us that people were calling a
+version of the GNU system &ldquo;Linux&rdquo;, and that this confusion was
+obstructing our work. Asking you to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is
+our response to that problem, and to the other problems caused by the
+&ldquo;Linux&rdquo; misnomer.</p>
+</dd>
+
+<dt id="wait">Why did you wait so
+  long before asking people to use the name GNU/Linux? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#wait">#wait</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+<p>Actually we didn't. We began talking privately with developers and
+distributors about this in 1994, and made a more public campaign in
+1996. We will continue for as long as it's necessary.</p>
+</dd>
+
+<dt id="allgpled">Should the GNU/<i>name</i>
+  convention be applied to all programs that are GPL'ed? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#allgpled">#allgpled</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+We never refer to individual programs as &ldquo;GNU/<i>name</i>&rdquo;. When 
a program
+is a GNU package, we may call it &ldquo;GNU <i>name</i>&rdquo;.
+<p>
+GNU, the operating system, is made up of many different programs.
+Some of the programs in GNU were written as part of the GNU Project or
+specifically contributed to it; these are the GNU packages, and we
+often use &ldquo;GNU&rdquo; in their names.</p>
+<p>
+It's up to the developers of a program to decide if they want to contribute
+it and make it a GNU package. If you have developed a program and you
+would like it to be a GNU package, please write to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, so we can evaluate 
it
+and decide whether we want it.</p>
+<p>
+It wouldn't be fair to put the name GNU on every individual program
+that is released under the GPL. If you write a program and release it
+under the GPL, that doesn't mean the GNU Project wrote it or that you
+wrote it for us. For instance, the kernel, Linux, is released under
+the GNU GPL, but Linus did not write it as part of the GNU Project&mdash;he
+did the work independently. If something is not a GNU package, the
+GNU Project can't take credit for it, and putting &ldquo;GNU&rdquo; in its name
+would be improper.</p>
+<p>
+In contrast, we do deserve the overall credit for the GNU operating
+system as a whole, even though not for each and every program in it.
+The system exists as a system because of our determination and
+persistence, starting in 1984, many years before Linux was begun.</p>
+<p>
+The operating system in which Linux became popular was basically the
+same as the GNU operating system. It was not entirely the same,
+because it had a different kernel, but it was mostly the same system.
+It was a variant of GNU. It was the GNU/Linux system.</p>
+<p>
+Linux continues to be used primarily in derivatives of that system&mdash;in
+today's versions of the GNU/Linux system. What gives these systems
+their identity is GNU and Linux at the center of them, not particularly
+Linux alone.</p>
+</dd>
+
+<dt id="unix">Since much of GNU comes
+from Unix, shouldn't GNU give credit
+to Unix by using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#unix">#unix</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Actually, none of GNU comes from Unix. Unix was proprietary software
+(and still is), so using any of its code in GNU would have been
+illegal. This is not a coincidence; this is why we developed GNU:
+since you could not have freedom in using Unix, or any of the other
+operating systems of the day, we needed a free system to replace it.
+We could not copy programs, or even parts of them, from Unix;
+everything had to be written afresh.
+<p>
+No code in GNU comes from Unix, but GNU is a Unix-compatible system;
+therefore, many of the ideas and specifications of GNU do come from
+Unix. The name &ldquo;GNU&rdquo;, which stands for &ldquo;GNU's Not
+Unix&rdquo;, is a humorous way of giving credit to Unix for this,
+following a hacker tradition of recursive acronyms that started in the
+70s.</p>
+<p>
+The first such recursive acronym was TINT, &ldquo;TINT Is Not
+TECO&rdquo;. The author of TINT wrote another implementation of TECO
+(there were already many of them, for various systems), but instead of
+calling it by a dull name like &ldquo;<em>somethingorother</em> TECO&rdquo;, he
+thought of a clever amusing name. (That's what hacking
+means: <a href="http://stallman.org/articles/on-hacking.html";>playful
+cleverness</a>.)</p>
+<p>
+Other hackers enjoyed that name so much that we imitated the approach.
+It became a tradition that, when you were writing from scratch a
+program that was similar to some existing program (let's imagine its
+name was &ldquo;Klever&rdquo;), you could give it a recursive acronym name, 
such
+as &ldquo;MINK&rdquo; for &ldquo;MINK Is Not Klever.&rdquo; In this same 
spirit we called our
+replacement for Unix &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;.</p>
+<p>
+Historically, AT&amp;T which developed Unix did not want anyone to
+give it credit by using &ldquo;Unix&rdquo; in the name of a similar
+system, not even in a system 99% copied from Unix. AT&amp;T actually
+threatened to sue anyone giving AT&amp;T credit in that way. This is
+why each of the various modified versions of Unix (all proprietary,
+like Unix) had a completely different name that didn't include
+&ldquo;Unix&rdquo;.</p>
+</dd>
+
+<dt id="bsd">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo;
+too? <span class="anchor-reference-id">(<a href="#bsd">#bsd</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+We don't call the BSD systems (FreeBSD, etc.) &ldquo;GNU/BSD&rdquo; systems,
+because that term does not fit the history of the BSD systems.
+<p>
+The BSD system was developed by UC Berkeley as non-free software in
+the 80s, and became free in the early 90s. A free operating system
+that exists today is almost certainly either a variant of the GNU
+system, or a kind of BSD system.</p>
+<p>
+People sometimes ask whether BSD too is a variant of GNU, as GNU/Linux
+is. It is not. The BSD developers were inspired to make their code
+free software by the example of the GNU Project, and explicit appeals
+from GNU activists helped convince them to start, but the code had
+little overlap with GNU.</p>
+<p>
+BSD systems today use some GNU packages, just as the GNU system and
+its variants use some BSD programs; however, taken as wholes, they are
+two different systems that evolved separately. The BSD developers did
+not write a kernel and add it to the GNU system, so a name like
+GNU/BSD would not fit the situation.</p>
+<p>
+The connection between GNU/Linux and GNU is much closer, and that's
+why the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; is appropriate for it.</p>
+<p>
+There is a version of GNU which uses the kernel from NetBSD. Its
+developers call it &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, but 
&ldquo;GNU/kernelofNetBSD&rdquo;
+would be more accurate, since NetBSD is an entire system, not just
+the kernel. This is not a BSD system, since most of the system
+is the same as the GNU/Linux system.</p>
+</dd>
+
+<dt id="othersys">If I install the GNU tools
+on Windows, does that mean I am running a GNU/Windows system? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#othersys">#othersys</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Not in the same sense that we mean by &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. The tools of 
GNU
+are just a part of the GNU software, which is just a part of the GNU
+system, and underneath them you would still have another complete
+operating system which has no code in common with GNU. All in all,
+that's a very different situation from GNU/Linux.
+</dd>
+
+<dt id="justlinux">Can't Linux be used without GNU? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#justlinux">#justlinux</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Linux is used by itself, or with small other programs, in some
+appliances. These small software systems are a far cry from the
+GNU/Linux system. Users do not install them on PCs, for instance, and
+would find them rather disappointing. It is useful to say that these
+appliances run just Linux, to show how different those small platforms
+are from GNU/Linux.
+</dd>
+
+<dt id="linuxsyswithoutgnu">Are there complete Linux systems without GNU? 
<span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#linuxsyswithoutgnu">#linuxsyswithoutgnu</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+There are complete systems that contain Linux and not GNU; Android is
+an example. But it is a mistake to call them &ldquo;Linux&rdquo;
+systems.
+<p>
+Android is very different from the GNU/Linux system&mdash;because it
+contains very little of the GNU system, only Linux. Overall, it's a
+different system. If you call the whole system &ldquo;Linux&rdquo;,
+you will find it necessary to say things like, &ldquo;Android contains
+Linux, but it isn't Linux, because it doesn't have the usual Linux
+[sic] libraries and utilities [meaning the GNU system].&rdquo; Android
+contains just as much of Linux as GNU/Linux does. What it doesn't
+have is the GNU system. Instead it has a lot of Google software.</p>
+</dd>
+
+<dt id="helplinus">Why not call the system
+  &ldquo;Linux&rdquo; anyway, and strengthen Linus Torvalds' role as 
posterboy for our
+  community? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#helplinus">#helplinus</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Linus Torvalds is the &ldquo;posterboy&rdquo; (other people's choice of word, 
not
+ours) for his goals, not ours. His goal is to make the system more
+popular, and he believes its value to society lies merely in the
+practical advantages it offers: its power, reliability and easy
+availability. He has never advocated
+<a href="/philosophy/why-free.html">freedom to cooperate</a> as an
+ethical principle, which is why the public does not connect the name
+&ldquo;Linux&rdquo; with that principle.
+<p>
+Linus publicly states his disagreement with the free software
+movement's ideals. He developed non-free software in his job for many
+years (and said so to a large audience at a &ldquo;Linux&rdquo;World show), and
+publicly invited fellow developers of Linux, the kernel, to use
+non-free software to work on it with him. He goes even further, and
+rebukes people who suggest that engineers and scientists should
+consider social consequences of our technical work&mdash;rejecting the
+lessons society learned from the development of the atom bomb.</p>
+<p>
+There is nothing wrong with writing a free program for the motivations
+of learning and having fun; the kernel Linus wrote for those reasons
+was an important contribution to our community. But those motivations
+are not the reason why the complete free system, GNU/Linux, exists,
+and they won't secure our freedom in the future. The public needs to
+know this. Linus has the right to promote his views; however, people
+should be aware that the operating system in question 
+stems from ideals of freedom, not from his views.</p>
+</dd>
+
+<dt id="claimlinux">Isn't it wrong for us to label Linus Torvalds'
+  work as GNU? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#claimlinux">#claimlinux</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+It would be wrong, so we don't do that. Torvalds' work is Linux, the
+kernel; we are careful not to attribute that work to the GNU Project
+or label it as &ldquo;GNU&rdquo;. When we talk about the whole
+system, the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; gives him a share of the
+credit.
+</dd>
+
+
+<dt id="linusagreed">Does Linus Torvalds
+  agree that Linux is just the kernel? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#linusagreed">#linusagreed</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+<p>He recognized this at the beginning. The earliest Linux release notes
+said, <a
+href="http://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01";>
+&ldquo;Most of the tools used with linux are GNU software and are under the
+GNU copyleft. These tools aren't in the distribution - ask me (or GNU)
+for more info&rdquo;</a>.</p>
+</dd>
+
+<dt id="lost">The battle is already lost&mdash;society
+  has made its decision and we can't change it, so why even think about
+  it? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#lost">#lost</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+This isn't a battle, it is a campaign of education. What to call the
+system is not a single decision, to be made at one moment by
+&ldquo;society&rdquo;: each person, each organization, can decide what
+name to use. You can't make others say &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, but
+you can decide to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;
+yourself&mdash;and by doing so, you will help educate others.
+</dd>
+
+<dt id="whatgood">Society has made its
+  decision and we can't change it, so what good does it do if I say
+  &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#whatgood">#whatgood</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+This is not an all-or-nothing situation: correct and incorrect
+pictures are being spread more or less by various people. If you call
+the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you will help others learn the system's 
true
+history, origin, and reason for being. You can't correct the misnomer
+everywhere on your own, any more than we can, but you can help. If
+only a few hundred people see you use the term &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, you 
will
+have educated a substantial number of people with very little work.
+And some of them will spread the correction to others.
+</dd>
+
+<dt id="explain">Wouldn't it be better to call
+  the system &ldquo;Linux&rdquo; and teach people its real origin with a 
ten-minute
+  explanation? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#explain">#explain</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+If you help us by explaining to others in that way, we appreciate your
+effort, but that is not the best method. It is not as effective as
+calling the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and uses your time inefficiently.
+<p>
+It is ineffective because it may not sink in, and surely will not
+propagate. Some of the people who hear your explanation will pay
+attention, and they may learn a correct picture of the system's
+origin. But they are unlikely to repeat the explanation to others
+whenever they talk about the system. They will probably just call it
+&ldquo;Linux&rdquo;. Without particularly intending to, they will help spread 
the
+incorrect picture.</p>
+<p>
+It is inefficient because it takes a lot more time. Saying and
+writing &ldquo;GNU/Linux&rdquo; will take you only a few seconds a day, not
+minutes, so you can afford to reach far more people that way.
+Distinguishing between Linux and GNU/Linux when you write and speak is
+by far the easiest way to help the GNU Project effectively.</p>
+</dd>
+
+<dt id="treatment">Some people laugh at you
+  when you ask them to call the system GNU/Linux. Why do you subject
+  yourself to this treatment? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#treatment">#treatment</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Calling the system &ldquo;Linux&rdquo; tends to give people a mistaken picture 
of
+the system's history and reason for existence. People who laugh at
+our request probably have picked up that mistaken picture&mdash;they think
+our work was done by Linus, so they laugh when we ask for credit for
+it. If they knew the truth, they probably wouldn't laugh.
+<p>
+Why do we take the risk of making a request that sometimes leads
+people to ridicule us? Because often it has useful results that help
+the GNU Project. We will run the risk of undeserved abuse to achieve
+our goals.</p>
+<p>
+If you see such an ironically unfair situation occurring, please don't
+sit idly by. Please teach the laughing people the real history. When
+they see why the request is justified, those who have any sense will
+stop laughing.</p>
+</dd>
+
+<dt id="alienate">Some people condemn you
+  when you ask them to call the system GNU/Linux. Don't you lose by
+  alienating them? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#alienate">#alienate</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+Not much. People who don't appreciate our role in developing the
+system are unlikely to make substantial efforts to help us. If they
+do work that advances our goals, such as releasing free software, it
+is probably for other unrelated reasons, not because we asked them.
+Meanwhile, by teaching others to attribute our work to someone else,
+they are undermining our ability to recruit the help of others.
+<p>
+It makes no sense to worry about alienating people who are already
+mostly uncooperative, and it is self-defeating to be deterred from
+correcting a major problem lest we anger the people who perpetuate it.
+Therefore, we will continue trying to correct the misnomer.</p>
+</dd>
+
+<dt id="rename">Whatever you contributed,
+  is it legitimate to rename the operating system? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#rename">#rename</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+We are not renaming anything; we have been calling this system 
&ldquo;GNU&rdquo;
+ever since we announced it in 1983. The people who tried to rename
+it to &ldquo;Linux&rdquo; should not have done so.</dd>
+
+<dt id="force">Isn't it wrong to force people to call
+the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#force">#force</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+It would be wrong to force them, and we don't try. We call the system
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo;, and we ask you to do it too.
+</dd>
+
+<dt id="whynotsue">Why not sue people who call
+the whole system &ldquo;Linux&rdquo;? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#whynotsue">#whynotsue</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+There are no legal grounds to sue them, but since we believe in
+freedom of speech, we wouldn't want to do that anyway. We ask people
+to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; because that is the right thing to 
do.
+</dd>
+
+<dt id="require">Shouldn't you put something in
+  the GNU GPL to require people to call the system &ldquo;GNU&rdquo;? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#require">#require</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+The purpose of the GNU GPL is to protect the users' freedom from those
+who would make proprietary versions of free software. While it is
+true that those who call the system &ldquo;Linux&rdquo; often do things that 
limit
+the users' freedom, such as bundling non-free software with the
+GNU/Linux system or even developing non-free software for such use,
+the mere act of calling the system &ldquo;Linux&rdquo; does not, in itself, 
deny
+users their freedom. It seems improper to make the GPL restrict what
+name people can use for the system.
+</dd>
+
+<dt id="BSDlicense">Since you objected to the original BSD license's
+advertising requirement to give credit to the University of California,
+isn't it hypocritical to demand credit for the GNU project? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#BSDlicense">#BSDlicense</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+It would be hypocritical to make the name GNU/Linux a license
+requirement, and we don't. We only <em>ask</em> you to give us the
+credit we deserve.
+</dd>
+
+<dt id="deserve">Since you failed to put
+  something in the GNU GPL to require people to call the system 
&ldquo;GNU&rdquo;,
+  you deserve what happened; why are you complaining now? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#deserve">#deserve</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+The question presupposes a rather controversial general ethical
+premise: that if people do not force you to treat them fairly, you are
+entitled to take advantage of them as much as you like. In other
+words, it assumes that might makes right.
+<p>
+We hope you disagree with that premise just as we do.</p>
+</dd>
+
+<dt id="contradict">Wouldn't you be better
+  off not contradicting what so many people believe? <span 
class="anchor-reference-id">(<a href="#contradict">#contradict</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+We don't think we should go along with large numbers of people because
+they have been misled. We hope you too will decide that truth is
+important.
+<p>
+We could never have developed a free operating system without first
+denying the belief, held by most people, that proprietary software
+was legitimate and acceptable.</p>
+</dd>
+
+<dt id="somanyright">Since many people call
+it &ldquo;Linux&rdquo;, doesn't that make it right? <span 
class="anchor-reference-id">(<a 
href="#somanyright">#somanyright</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+We don't think that the popularity of an error makes it the truth.
+</dd>
+
+<dt id="winning">Many people care about what's
+  convenient or who's winning, not about arguments of right or wrong.
+  Couldn't you get more of their support by a different
+  road? <span class="anchor-reference-id">(<a 
href="#winning">#winning</a>)</span></dt>
+
+<dd>
+To care only about what's convenient or who's winning is an amoral
+approach to life. Non-free software is an example of that amoral
+approach and thrives on it. So in the long run it is self-defeating
+for us to bow to that approach. We will continue talking in terms
+of right and wrong.
+<p>
+We hope that you are one of those for whom right and wrong do matter.</p>
+</dd>
+
+</dl>
+
+
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+
+<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. --> 
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+
+
+<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
+<!-- language if possible, otherwise default to English -->
+<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
+<!-- English is. If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
+
+<div id="footer">
+
+<p>
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are
+also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF.
+<br />
+Please send broken links and other corrections or suggestions to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p>
+
+<p>
+Please see the 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting
+translations of this article.
+</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 Free Software
+Foundation, Inc.</p>
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
+</p>
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2012/06/21 08:29:31 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+</div>
+</body>
+</html>

Index: philosophy/trivial-patent.de.html
===================================================================
RCS file: philosophy/trivial-patent.de.html
diff -N philosophy/trivial-patent.de.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/trivial-patent.de.html  21 Jun 2012 08:31:52 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,310 @@
+
+<!--#include virtual="/server/header.de.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Anatomie eines trivialen Patents - GNU-Projekt - Free Software 
Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.de.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/po/trivial-patent.translist" -->
+<h2>Anatomie eines trivialen Patents</h2>
+
+<p>von <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard 
Stallman</strong></a></p>
+
+<p>Programmierer sind sich dessen sehr wohl bewusst, dass viele der bereits
+vorhandenen Softwarepatente lächerlich offensichtliche Ideen
+abdecken. Dennoch argumentieren die Verfechter des Patentsystems häufig,
+dass diese Ideen nicht trivial seien, sondern erst im Nachhinein
+offensichtlich sind. Und es ist überraschenderweise schwer, sie bei Debatten
+zu besiegen. Woran liegt das?</p>
+
+<p>Ein Grund ist, dass man jede Idee komplex aussehen lassen kann, wenn man sie
+zu Tode analysiert. Ein anderer Grund ist, dass diese trivialen Ideen, wie
+sie in den Patenten selbst beschrieben werden, oft ziemlich komplex
+aussehen. Die Verfechter des Patentsystems können auf diese komplexe
+Beschreibung hinweisen und sagen: &#8222;Wie kann etwas so kompliziertes
+offensichtlich sein?&#8220;</p>
+
+<p>Ich erläutere dies anhand eines Beispiels. Hier ist Patentanspruch Nr. 1 
aus
+US-Patent 5.963.916, angemeldet im Oktober 1996:</p>
+
+<blockquote>
+<p>1. Ein Verfahren, einem <em>entfernten Benutzer</em>
+&#8218;Remotebenutzer&#8216; zu ermöglichen, auf einen Ausschnitt eines
+voraufgezeichneten Musikprodukts von einer Netzwebseite mit vorausgewählten
+Ausschnitten von verschiedenen voraufgezeichneten Musikprodukten Probehören
+zu lassen, mit Hilfe eines Rechners, eines Bildschirms und einer bestehenden
+Telekommunikationsverbindung zwischen dem Rechner des entfernten Benutzers
+und der Netzwebseite, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst: </p>
+
+<ul>
+<li>a) den Rechner des entfernten Benutzers zu benutzen, um eine
+Telekommunikationsverbindung zur Netzwebseite aufzubauen, wobei die
+Netzwebseite (i) einen zentralen Hostserver umfasst, der mit einem
+Kommunikationsnetzwerk verbunden ist, um auf Anfrage des entfernten
+Benutzers vorausgewählte Ausschnitte voraufgezeichneter Musikprodukte
+abzurufen und zu übermitteln und (ii) einem zentralen Speichergerät, um
+vorausgewählte Ausschnitte einer Vielzahl anderer voraufgezeichneter
+Musikprodukte zu speichern;</li>
+</ul>
+
+<ul>
+<li>b) Benutzeridentifikationsdaten vom Rechner des entfernten Benutzers an den
+zentralen Hostserver übermitteln, wodurch dem zentralen Hostserver möglich
+ist, den Fortschritt des Benutzers durch die Netzwebseite zu identifizieren
+und zu verfolgen;</li>
+</ul>
+
+<ul>
+<li>c) Auswählen von mindestens einem vorausgewählten Ausschnitt der
+voraufgezeichneten Musikprodukte vom zentralen Hostserver;</li>
+</ul>
+
+<ul>
+<li>d) Empfangen des gewählten vorausgewählten Ausschnitts des
+voraufgezeichneten Musikprodukts und</li>
+</ul>
+
+<ul>
+<li>e) Interaktives Probehören des empfangenen vorausgewählten Ausschnitts 
des
+voraufgezeichneten Musikprodukts.</li>
+</ul>
+</blockquote>
+
+<p>Das sieht wirklich nach einem komplexen System aus, nicht wahr? Sicherlich
+bedurfte es eines wirklich schlauen Typen, um darauf zu kommen? Nein, aber
+es bedurfte Geschick, um einen so komplexen Anschein zu erwecken!
+Analysieren wir, woher die Komplexität kommt:</p>
+
+<blockquote>
+<p>1. Ein Verfahren, um einem entfernten Benutzer zu ermöglichen, einen
+Ausschnitt eines voraufgezeichneten Musikprodukts von einer Netzwebseite
+Probehören zu lassen, die vorausgewählte Ausschnitte enthält</p>
+</blockquote>
+
+<p>Das gibt den Hauptteil ihrer Idee an. Sie stellen Ausschnitte von bestimmten
+Musikstücken auf einem Server zur Auswahl, damit ein Nutzer sie anhören
+kann.</p>
+
+<blockquote>
+<p>von verschiedenen voraufgezeichneten Musikprodukten,</p>
+</blockquote>
+
+<p>Das unterstreicht, dass ihre Server die Auswahl von mehr als einem
+Musikstück speichert.</p>
+
+<p>Es ist ein Grundprinzip der Informatik, dass ein Rechner, der eine Sache
+einmal ausführen kann, diese Sache viele Male mit verschiedenen Daten zu
+jeder Zeit ausführen kann. Viele Patente geben an, dass die Anwendung dieses
+Prinzips auf einen konkreten Fall eine <em>Erfindung</em> macht.</p>
+
+<blockquote>
+<p>durch die Benutzung eines Rechners, eines Bildschirms und einer
+Telekommunikationsverbindung zwischen dem Rechner des entfernten Benutzers
+und der Netzwebseite,</p>
+</blockquote>
+
+<p>Das besagt, dass ein Server in einem Netzwerk benutzt wird.</p>
+
+<blockquote>
+<p>wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:</p> 
+<p>a) den Rechner des entfernten Benutzers benutzen, um eine
+Telekommunikationsverbindung zur Netzwebseite aufzubauen</p>
+</blockquote>
+
+<p>Das besagt, dass der Nutzer sich über das Netzwerk mit dem Server verbindet
+(so benutzt man einen Server nun mal).</p>
+
+<blockquote>
+<p>wobei die Netzwebseite (i) einen zentralen Hostserver umfasst, der mit einem
+Kommunikationsnetz gekoppelt ist</p>
+</blockquote>
+
+<p>Das informiert uns darüber, dass der Server im Netz ist (was typisch für
+Server ist).</p>
+
+<blockquote>
+<p>um auf Anfrage von einem entfernten Benutzer vorausgewählte Ausschnitte
+voraufgezeichneter Musikprodukte abzurufen und zu übermitteln</p>
+</blockquote>
+
+<p>Dies wiederholt die allgemeine in den ersten beiden Zeilen angegebene 
Idee.</p>
+
+<blockquote>
+<p>und (ii) einem zentralen Speichergerät, um vorausgewählte Ausschnitte 
einer
+Vielzahl anderer voraufgezeichneter Musikprodukte zu speichern;</p>
+</blockquote>
+
+<p>Sie haben beschlossen, eine Festplatte (oder äquivalentes) in ihren Rechner
+einzubauen und die Musikproben darauf zu speichern. Schon seit etwa 1980 ist
+das der normale Weg, um irgendetwas auf einem Rechner für den schnellen
+Zugriff zu speichern.</p>
+
+<p>Beachten Sie, wie wiederholt betont wird, dass mehr als eine Auswahl auf
+dieser Festplatte gespeichert werden kann. Selbstverständlich ermöglicht
+jedes Dateisystem die Speicherung von mehr als einer Datei.</p>
+
+<blockquote>
+<p>b) Benutzeridentifikationsdaten vom Rechner des entfernten Benutzers an den
+zentralen Hostserver übermitteln, wodurch dem zentralen Hostserver möglich
+ist, den Fortschritt des Benutzers durch die Netzwebseite zu identifizieren
+und zu verfolgen;</p>
+</blockquote>
+
+<p>Das bedeutet, es kann ständig nachvollzogen werden, wer Sie sind und worauf
+Sie zugreifen&#160;&#8209;&#160;eine (jedoch unangenehme) Gemeinsamkeit von
+Webservern. Ich glaube, dass es bereits im Jahr 1996 üblich war.</p>
+
+<blockquote>
+<p>c) Auswählen von mindestens einem vorausgewählten Ausschnitt der
+voraufgezeichneten Musikprodukte vom zentralen Hostserver;</p>
+</blockquote>
+
+<p>In anderen Worten: der Nutzer klickt, um mitzuteilen, welchem Verweis
+gefolgt werden soll. Das ist für Webserver typisch; hätten sie einen anderen
+Weg dafür gefunden, wäre <em>das</em> vielleicht eine Erfindung gewesen.</p>
+
+<blockquote>
+<p>d) Empfangen des gewählten vorausgewählten Ausschnitts des
+voraufgezeichneten Musikprodukts und</p>
+</blockquote>
+
+<p>Wenn Sie einem Verweis folgen, liest Ihr Webbrowser den Inhalt. Das ist ein
+typisches Verhalten für Webbrowser.</p>
+
+<blockquote>
+<p>e) Interaktives Probehören des empfangenen vorausgewählten Ausschnitts des
+voraufgezeichneten Musikprodukts.</p>
+</blockquote>
+
+<p>Das besagt, Ihr Webbrowser spielt die Musik für Sie ab (genau das machen
+viele Webbrowser, wenn Sie einem Verweis zu einer Audiodatei folgen).</p>
+
+<p>Nun sehen Sie, wie dieser Patentantrag aufgebläht wurde, um ihn nach einer
+komplexen Idee aussehen zu lassen: sie kombinierten ihre eigene Idee
+(angegeben in zwei Textzeilen) mit wichtigen Aspekten von Rechnern,
+Netzwerken, Webservern und Webbrowsern. Das summiert sich zu der sogenannten
+Erfindung, für die sie das Patent erhielten.</p>
+
+<p>Dies ist ein typisches Beispiel für Softwarepatente. Auch das seltene
+Patent, dessen Idee nicht trivial ist, hat die gleiche Art hinzugefügter
+Komplikation.</p>
+
+<p>Sehen Sie sich nun folgende Behauptung an:</p>
+
+<blockquote>
+<p>3. Die Verfahren gemäß Patentantrag 1, wobei das zentrale Speichergerät 
aus
+einer Vielzahl von <abbr title="Compact Disc Read-Only
+Memory">CD-ROM</abbr>s besteht.</p>
+</blockquote>
+
+<p>Was sie hier sagen, ist: &#8222;Selbst wenn Sie nicht glauben, dass
+Patentantrag Nr. 1 wirklich eine Erfindung ist, so ist die Verwendung von
+CD-ROMs, um Daten darauf zu speichern, sicherlich eine Erfindung. Ein
+durchschnittlicher Systementwickler hätte nie daran gedacht, Daten über eine
+CD zu speichern.&#8220;</p>
+
+<p>Jetzt zum nächsten Patentantrag:</p>
+
+<blockquote>
+<p>4. Das Verfahren gemäß Patentantrag 1, wobei das zentrale Speichergerät 
aus
+einer redundanten Anordnung unabhängiger Festplatten (<abbr title="Redundant
+Array of Independent Disks">RAID</abbr>) besteht.</p>
+</blockquote>
+
+<p>Ein Raid-Array ist eine Anordnung von Festplatten, die wie eine einzelne
+große Festplatte arbeiten, mit der Besonderheit, dass, selbst wenn eine
+Festplatte einen Fehler aufweist und ausfällt, alle Daten immer noch auf den
+anderen Festplatten der Gruppe verfügbar sind. Solche Arrays konnten schon
+lange vor 1996 erworben werden und sind ein Standardverfahren, um Daten mit
+hoher Verfügbarkeit zu speichern. Diese brillianten Erfinder jedoch haben
+die Benutzung eines RAID-Arrays für diesen bestimmten Zweck patentiert.</p>
+
+<p>So trivial es auch sein mag, würde dieses Patent selbst im Falle eines
+Prozesses nicht unbedingt außer Kraft gesetzt werden. Nicht nur das
+US-Patentamt, auch die Gerichte tendieren zur Anwendung eines sehr niedrigen
+Standards, wenn sie entscheiden, ob ein Patent <em>nicht offensichtlich</em>
+ist. Laut ihnen mag dieses Patent den Anforderungen genügen.</p>
+
+<p>Darüber hinaus zögern Gerichte, sich über das Patentamt hinwegzusetzen; 
es
+gibt damit eine bessere Chance ein Patent aufzuheben, wenn man vor Gericht
+einen Stand der Technik nachweisen kann, den das Patentamt nicht
+berücksichtigte. Wenn die Gerichte bereit sind, einen höheren Standard bei
+der Beurteilung von Unoffensichtlichem zu erwägen, hilft dies, ihnen den
+Stand der Technik zu sichern. Dementsprechend könnten die Vorschläge, die
+<em>das System verbessern</em> sollen, indem dem Patentamt eine bessere
+Datenbank mit dem Stand der Technik bereit gestellt wird, die Dinge in
+Wirklichkeit verschlechtern.</p>
+
+<p>Es ist sehr schwer, ein Patentsystem zu einer vernünftigen Handlungsweise 
zu
+bewegen; es ist eine komplizierte Bürokratie und folgt tendenziell seinen
+strukturellen Imperativen, ohne Rücksicht darauf, was es <em>angeblich</em>
+tun sollte. Der praktisch einzige Weg, um die vielen offensichtlichen
+Patente auf Softwarefunktionen und Geschäftspraktiken loszuwerden, ist, alle
+Patente in diesen Bereichen loszuwerden. Glücklicherweise wäre das kein
+Verlust: die nicht offensichtlichen Patente bewirken im Softwarebereich auch
+nichts Gutes. Was Softwarepatente bewirken, ist Softwareentwickler und
+-benutzer der Bedrohung auszusetzen.</p>
+
+<p>Das Patentsystem soll, angeblich, den Fortschritt und jene fördern, die von
+Softwarepatenten profitieren und uns bitten, ohne Fragen zu stellen, zu
+glauben, dass sie diesen Effekt auch haben. Doch die Erfahrung der
+Programmierer zeigt anderes. Neue, theoretische Analysen legen dar, dass
+dies kein Paradoxon ist (siehe <a
+href="http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf";
+type="application/pdf">http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf</a>).
+Es gibt keinen Grund, warum die Gesellschaft Softwareentwickler und
+-benutzer den Gefahren von Softwarepatenten aussetzen sollte.</p>
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.de.html" -->
+<div id="footer">
+<p>
+Bitte senden Sie Fragen zur FSF &amp; GNU an <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Sie können auch die 
<a
+href="/contact/">Free Software Foundation kontaktieren</a>.
+<br />
+Bitte senden Sie ungültige Verweise und andere Korrekturen oder Vorschläge
+an <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p>
+
+<p>
+Bitte beachten Sie die <a
+href="/server/standards/README.translations">LIESMICH für Übersetzungen</a>,
+um weitere Informationen über die Koordinierung und Einsendung von
+Übersetzungen zu erhalten.
+</p>
+
+
+<p>Copyright &copy; 2006 Richard Stallman.<br />
+Dieses Werk steht unter einer <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.de";>Creative
+Commons Namensnennung-Keine Bearbeitung 3.0 Vereinigte Staaten von Amerika
+Lizenz</a>.
+</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<strong>Übersetzung</strong> Roland Zowislo, 2012.</div>
+
+
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Aktualisierung:
+
+$Date: 2012/06/21 08:31:52 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+</div>
+</body>
+</html>

Index: philosophy/po/trivial-patent.de-en.html
===================================================================
RCS file: philosophy/po/trivial-patent.de-en.html
diff -N philosophy/po/trivial-patent.de-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ philosophy/po/trivial-patent.de-en.html   21 Jun 2012 08:32:06 -0000   
1.1
@@ -0,0 +1,281 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<title>The Anatomy of a Trivial Patent - GNU project - Free Software 
Foundation (FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/philosophy/po/trivial-patent.translist" -->
+<h2>The Anatomy of a Trivial Patent</h2>
+
+<p>by <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard 
Stallman</strong></a></p>
+
+<p>Programmers are well aware that many of the existing software patents 
+cover laughably obvious ideas. Yet the patent system's defenders often
+argue that these ideas are nontrivial, obvious only in hindsight. And
+it is surprisingly difficult to defeat them in debate. Why is that?</p>
+
+<p>One reason is that any idea can be made to look complex when
+analyzed to death. Another reason is that these trivial ideas often look 
+quite complex as described in the patents themselves. The patent 
+system's defenders can point to the complex description and say,
+&ldquo;How can anything this complex be obvious?&rdquo;</p>
+
+<p>I will use an example to show you how. Here's claim number one
+from US patent number 5,963,916, applied for in October 1996:</p>
+
+<blockquote>
+<p>1. A method for enabling a remote user to preview a portion of a
+pre-recorded music product from a network web site containing
+pre-selected portions of different pre-recorded music products, using
+a computer, a computer display and a telecommunications link between
+the remote user's computer and the network web site, the method
+comprising the steps of:</p>
+
+<ul>
+<li>a) using the remote user's computer to establish a telecommunications
+link to the network web site wherein the network web site comprises
+(i) a central host server coupled to a communications network for
+retrieving and transmitting the pre-selected portion of the
+pre-recorded music product upon request by a remote user and (ii) a
+central storage device for storing pre-selected portions of a
+plurality of different pre-recorded music products;</li>
+</ul>
+
+<ul>
+<li>b) transmitting user identification data from the remote user's
+computer to the central host server thereby allowing the central host
+server to identify and track the user's progress through the network
+web site;</li>
+</ul>
+
+<ul>
+<li>c) choosing at least one pre-selected portion of the pre-recorded
+music products from the central host server;</li>
+</ul>
+
+<ul>
+<li>d) receiving the chosen pre-selected portion of the pre-recorded
+products; and</li>
+</ul>
+
+<ul>
+<li>e) interactively previewing the received chosen pre-selected portion
+of the pre-recorded music product.</li>
+</ul>
+</blockquote>
+
+<p>That sure looks like a complex system, right? Surely it took a real
+clever guy to think of this? No, but it took cleverness to make it seem 
+so complex. Let's analyze where the complexity comes from:</p>
+
+<blockquote>
+<p>1. A method for enabling a remote user to preview a portion of a
+pre-recorded music product from a network web site containing
+pre-selected portions</p>
+</blockquote>
+
+<p>That states the principal part of their idea. They put selections
+from certain pieces of music on a server so a user can listen to
+them.</p>
+
+<blockquote>
+<p>of different pre-recorded music products,</p>
+</blockquote>
+
+<p>This emphasizes their server stores selections from more than one
+piece of music.</p>
+
+<p>It is a basic principle of computer science that if a computer can do 
+a thing once, it can do that thing many times, on different data each 
+time. Many patents pretend that applying this principle to a specific 
+case makes an &ldquo;invention&rdquo;.</p>
+
+<blockquote>
+<p>using a computer, a computer display and a telecommunications
+link between the remote user's computer and the network web
+site,</p>
+</blockquote>
+
+<p>This says they are using a server on a network.</p>
+
+<blockquote>
+<p>the method comprising the steps of:</p> 
+<p>a) using the remote user's computer to establish a telecommunications link 
to the network web site</p>
+</blockquote>
+
+<p>This says that the user connects to the server over the network.
+(That's the way one uses a server.)</p>
+
+<blockquote>
+<p>wherein the network web site comprises (i) a central host server
+coupled to a communications network</p>
+</blockquote>
+
+<p>This informs us that the server is on the net. (That is typical of
+servers.)</p>
+
+<blockquote>
+<p>for retrieving and transmitting the pre-selected portion of the
+pre-recorded music product upon request by a remote user</p>
+</blockquote>
+
+<p>This repeats the general idea stated in the first two lines.</p>
+
+<blockquote>
+<p>and (ii) a central storage device for storing pre-selected
+portions of a plurality of different pre-recorded music
+products;</p>
+</blockquote>
+
+<p>They have decided to put a hard disk (or equivalent) in their
+computer and store the music samples on that. Ever since around 1980,
+this has been the normal way to store anything on a computer for rapid
+access.</p>
+
+<p>Note how they emphasize once again the fact that they can store
+more than one selection on this disk. Of course, every file system
+will let you store more than one file.</p>
+
+<blockquote>
+<p>b) transmitting user identification data from the remote
+user's computer to the central host server thereby allowing the
+central host server to identify and track the user's progress through
+the network web site;</p>
+</blockquote>
+
+<p>This says that they keep track of who you are and what you
+access&mdash;a common (though nasty) thing for web servers to do. I
+believe it was common already in 1996.</p>
+
+<blockquote>
+<p>c) choosing at least one pre-selected portion of the
+pre-recorded music products from the central host server;</p>
+</blockquote>
+
+<p>In other words, the user clicks to say which link to follow. That
+is typical for web servers; if they had found another way to do it,
+that might have been an invention.</p>
+
+<blockquote>
+<p>d) receiving the chosen pre-selected portion of the
+pre-recorded products; and</p>
+</blockquote>
+
+<p>When you follow a link, your browser reads the contents. This is
+typical behavior for a web browser.</p>
+
+<blockquote>
+<p>e) interactively previewing the received chosen pre-selected
+portion of the pre-recorded music product.</p>
+</blockquote>
+
+<p>This says that your browser plays the music for you. (That is what
+many browsers do, when you follow a link to an audio file.)</p>
+
+<p>Now you see how they padded this claim to make it into a complex
+idea: they combined their own idea (stated in two lines of text) with
+important aspects of what computers, networks, web servers, and web
+browsers do. This adds up to the so-called invention
+for which they received the patent.</p>
+
+<p>This example is typical of software patents. Even the occasional
+patent whose idea is nontrivial has the same sort of added
+complication.</p>
+
+<p>Now look at a subsequent claim:</p>
+
+<blockquote>
+<p>3. The method of claim 1 wherein the central memory device
+comprises a plurality of compact disc-read only memory
+(CD-ROMs).</p>
+</blockquote>
+
+<p>What they are saying here is, &ldquo;Even if you don't think that
+claim 1 is really an invention, using CD-ROMs to store the data makes
+it an invention for sure. An average system designer would never have
+thought of storing data on a CD.&rdquo;</p>
+
+<p>Now look at the next claim:</p>
+
+<blockquote>
+<p>4. The method of claim 1 wherein the central memory device
+comprises a RAID array drive.</p>
+</blockquote>
+
+<p>A RAID array is a group of disks set up to work like one big disk,
+with the special feature that, even if one of the disks in the array
+has a failure and stops working, all the data are still available on
+the other disks in the group. Such arrays have been commercially
+available since long before 1996, and are a standard way of storing
+data for high availability. But these brilliant inventors have
+patented the use of a RAID array for this particular purpose.</p>
+
+<p>Trivial as it is, this patent would not necessarily be found
+legally invalid if there is a lawsuit about it. Not only the US
+Patent Office but the courts as well tend to apply a very low standard
+when judging whether a patent is &ldquo;unobvious&rdquo;. This patent
+might pass muster, according to them.</p>
+
+<p>What's more, the courts are reluctant to overrule the Patent
+Office, so there is a better chance of getting a patent overturned if
+you can show a court prior art that the Patent Office did not
+consider. If the courts are willing to entertain a higher standard in
+judging unobviousness, it helps to save the prior art for them. Thus,
+the proposals to &ldquo;make the system work better&rdquo; by
+providing the Patent Office with a better database of prior art could
+instead make things worse.</p>
+
+<p>It is very hard to make a patent system behave reasonably; it is a
+complex bureaucracy and tends to follow its structural imperatives
+regardless of what it is &ldquo;supposed&rdquo; to do. The only
+practical way to get rid of the many obvious patents on software
+features and business practices is to get rid of all patents in those
+fields. Fortunately, that would be no loss: the unobvious patents in
+the software field do no good either. What software patents do is put
+software developers and users under threat.</p>
+
+<p>The patent system is supposed, intended, to promote progress, and
+those who benefit from software patents ask us to believe without
+question that they do have that effect. But programmers' experience
+shows otherwise. New theoretical analysis shows that this is no paradox.
+(See <a href="http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf";>
+http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf</a>.) There is no reason
+why society should expose software developers and users to the danger
+of software patents.</p>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+
+<div id="footer">
+<p>
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> 
+the FSF.
+<br />
+Please send broken links and other corrections or suggestions to
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Please see the 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting
+translations of this article.
+</p>
+
+
+<p>Copyright &copy; 2006 Richard Stallman<br />
+This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
+</p>
+
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2012/06/21 08:32:06 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]