www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/distros/po free-system-distribution-guideli...


From: Jan Owoc
Subject: www/distros/po free-system-distribution-guideli...
Date: Sat, 02 Jun 2012 17:42:19 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    12/06/02 17:42:19

Modified files:
    distros/po   : free-system-distribution-guidelines.pl.po 

Log message:
    updated to en by Marcin Wolak

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27

Patches:
Index: free-system-distribution-guidelines.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-system-distribution-guidelines.pl.po,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- free-system-distribution-guidelines.pl.po  31 May 2012 08:28:13 -0000   
1.26
+++ free-system-distribution-guidelines.pl.po  2 Jun 2012 17:42:05 -0000    
1.27
@@ -9,17 +9,17 @@
 "Project-Id-Version: free-system-distribution-guidelines.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-05-31 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-19 19:25-0600\n"
-"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-06-01 10:37+0200\n"
+"Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Polish\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2012-05-31 04:25-0300\n"
-"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"Outdated-Since: 2012-05-31 04:25-0300\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 
 # type: Content of: <title>
@@ -133,7 +133,6 @@
 "z&nbsp;dostępnych wolnej(-ych) licencji kiedy go rozpowszechniają lub&nbsp;"
 "modyfikują."
 
-#. type: Content of: <p>
 # | A free system distribution must not steer users towards obtaining any
 # | nonfree information for practical use, or encourage them to do so. 
 # | [-There-] {+The system+} should [-be-] {+have+} no repositories [-or
@@ -143,7 +142,7 @@
 # | free software; even if they only have free software today, that may not be
 # | true tomorrow. Programs in the system should not suggest installing
 # | nonfree plugins, documentation, and so on.
-#, fuzzy
+#. type: Content of: <p>
 #| msgid ""
 #| "A free system distribution must not steer users towards obtaining any "
 #| "nonfree information for practical use, or encourage them to do so. There "
@@ -162,15 +161,16 @@
 "that may not be true tomorrow. Programs in the system should not suggest "
 "installing nonfree plugins, documentation, and so on."
 msgstr ""
-"Wolne systemy dystrybucji nie mogą sterować użytkownikami poprzez&nbsp;"
-"uzyskiwanie niewolnych informacji w&nbsp;celu praktycznego użycia oraz&nbsp;"
-"zachęcać ich do&nbsp;tego. Nie powinny być repozytoria oraz&nbsp;porty "
-"niewolnego oprogramowania. Nie powinny także odnosić się do&nbsp;"
-"repozytoriów osób trzecich, które nie są zobowiązane do&nbsp;dołą
czania "
-"tylko wolnego oprogramowania. Nawet jeżeli&nbsp;dzisiaj posiadają wyłą
cznie "
-"wolne oprogramowanie, sytuacja ta może się zmienić. Programy zawarte 
w&nbsp;"
-"systemie nie powinny sugerować instalacji niewolnych wtyczek, dokumentacji, "
-"itd."
+"Wolne systemy dystrybucji nie mogą sterować użytkownikami "
+"poprzez&nbsp;uzyskiwanie niewolnych informacji w&nbsp;celu praktycznego "
+"użycia oraz&nbsp;zachęcać ich do&nbsp;tego. System nie powinien posiadać "
+"repozytoriów przeznaczonych dla niewolnego oprogramowania "
+"i&nbsp;specyficznych uwag o&nbsp;instalacji w&nbsp;szczególności niewolnych 
"
+"programów. Nie powinny także odnosić się do&nbsp;repozytoriów osób 
trzecich, "
+"które nie są zobowiązane do&nbsp;dołączania tylko wolnego 
oprogramowania. "
+"Nawet jeżeli&nbsp;dzisiaj posiadają wyłącznie wolne oprogramowanie, 
sytuacja "
+"ta może się zmienić. Programy zawarte w&nbsp;systemie nie powinny 
sugerować "
+"instalacji niewolnych wtyczek, dokumentacji, itd."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -180,11 +180,11 @@
 "you. As a result, a free system distribution cannot include free software "
 "that can only be built by using nonfree software."
 msgstr ""
-"Wolny system dystrybucji powinien być samowystarczalny. To oznacza, 
że&nbsp;"
-"musisz być w&nbsp;stanie rozwijać oraz&nbsp;budować system za&nbsp;pomocą 
"
-"narzędzi, których system Wam dostarcza. W&nbsp;rezultacie wolny system "
-"dystrybucji nie może dołączać wolnego oprogramowania, które może być 
tylko "
-"rozwijane za&nbsp;pomocą niewolnego oprogramowania."
+"Wolny system dystrybucji powinien być samowystarczalny. To oznacza, "
+"że&nbsp;musisz być w&nbsp;stanie rozwijać oraz&nbsp;budować system "
+"za&nbsp;pomocą narzędzi, których system Wam dostarcza. W&nbsp;rezultacie "
+"wolny system dystrybucji nie może dołączać wolnego oprogramowania, które 
"
+"może być tylko rozwijane za&nbsp;pomocą niewolnego oprogramowania."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]