www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/gnun/compendia compendium.cs.po


From: Frantiek Ku?era
Subject: www/server/gnun/compendia compendium.cs.po
Date: Fri, 01 Jun 2012 16:03:41 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   František Ku?era <franta>    12/06/01 16:03:41

Modified files:
    server/gnun/compendia: compendium.cs.po 

Log message:
    

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/gnun/compendia/compendium.cs.po?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11

Patches:
Index: compendium.cs.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/gnun/compendia/compendium.cs.po,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- compendium.cs.po  22 May 2012 11:37:47 -0000   1.10
+++ compendium.cs.po  1 Jun 2012 16:03:26 -0000    1.11
@@ -1,13 +1,13 @@
-# Czech translation of http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html
+# Czech translation of http://gnu.org/server/gnun/compendia/compendium.cs.po
 # Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the original text.
 #
 # František Kučera <franta-gnu AT frantovo.cz>, 2010, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: philosophy.html\n"
+"Project-Id-Version: compendium.cs.po\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-22 12:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-26 19:44+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-06-01 18:02+0200\n"
 "Last-Translator: František Kučera <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Czech <address@hidden>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -92,14 +92,13 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "Paul Eggert"
-msgstr ""
+msgstr "Paul Eggert"
 
 # type: Content of: <div><address>
 #. type: Content of: <div><address>
-#, fuzzy
 #| msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
 msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
-msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -113,44 +112,41 @@
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "</a>"
-msgstr ""
+msgstr "</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "Copyright &copy; 2012 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2012 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Education Contents</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Vzdělávání – obsah</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/philosophy/essays-and-articles.html\">Essays and articles</a>"
 msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a>"
-msgstr "<a href=\"/philosophy/essays-and-articles.html\">Eseje a články</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Případové studie</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Educational Resources</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Vzdělávání – 
zdroje</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Education Projects</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Vzdělávání – 
projekty</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Vzdělávání – tým</a>"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 #| "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
@@ -159,7 +155,7 @@
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
 "Ohledně nefunkčních odkazů, jiných oprav a návrhů se prosím obracejte 
na <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -167,7 +163,6 @@
 msgstr "od <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richarda Stallmana</a>"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 #| "org\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/"
@@ -181,7 +176,10 @@
 msgstr ""
 "Dotazy ohledně FSF a GNU prosím posílejte na <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a>. Jsou tu i <a href=\"/contact/\">další 
možnosti "
-"jak kontaktovat</a> nadaci FSF."
+"jak kontaktovat</a> nadaci FSF. Ohledně nefunkčních odkazů a dalších 
návrhů "
+"nebo oprav se prosím obracejte na <a href=\"mailto:address@hidden";>"
+"&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
 
 #
 #
@@ -203,8 +201,12 @@
 "see <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations "
 "README</a>."
 msgstr ""
-"Přečtěte si prosím <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Příručku překladatele</a>, kde se dozvíte, jak koordinovat svoji 
práci a "
+"Pracujeme tvrdě a děláme to nejlepší, abychom vám přinesli přesné a 
kvalitní "
+"překlady. Nicméně i my můžeme udělat chybu. Vaše komentáře a návrhy 
na "
+"vylepšení vítáme na adrese <a href=\"mailto:address@hidden";> "
+"&lt;address@hidden&gt;</a>.</p> <p>Přečtěte si prosím <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">"
+"Příručku překladatele</a>, kde se dozvíte, jak koordinovat svoji práci 
a "
 "posílat překlady tohoto článku."
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
@@ -212,6 +214,9 @@
 "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
 "Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
 msgstr ""
+"GNU, FSF, Nadace pro svobodný software, Linux, Emacs, GCC, Unix, svobodný "
+"software, "
+"operační systém, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
 msgid ""
@@ -219,6 +224,8 @@
 "computer users can have the freedom to share and improve the software they "
 "use."
 msgstr ""
+"Od roku 1983 vyvíjíme svobodný operační systém unixového typu, aby 
uživatelé "
+"počítačů měli svobodu sdílet a vylepšovat software, který 
používají."
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
@@ -227,65 +234,74 @@
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
-#, fuzzy
 #| msgid "Selling Free Software"
 msgid "New Free Software"
-msgstr "Prodej svobodného softwaru"
+msgstr "Nový svobodný software"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "Disclaimer"
-msgstr ""
+msgstr "Varování"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<a href=\"/fun/humor.html\">Other humor</a> in the GNU Humor Collection."
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/fun/humor.html\">Ostatní humor</a> v kolekci GNU Humor."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "The Free Software Foundation claims no copyright on this joke."
 msgstr ""
+"Nadace pro svobodný software si nenárokuje žádná autorská práva na 
tento vtip."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The joke on this page was obtained from the FSF's <a href=\"http://lists.gnu.";
 "org/\">email archives</a> of the GNU Project."
 msgstr ""
+"Vtip na této stránce pochází z <a href=\"http://lists.gnu.";
+"org/\">e-mailových archivů</a> FSF Projektu GNU."
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Footnotes"
-msgstr ""
+msgstr "Poznámky pod čarou"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 msgid ""
 "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
-msgstr "od <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richarda Stallmana</a>"
+msgstr ""
+"od <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richarda Stallmana</strong><"
+"/a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<a href=\"/graphics/graphics.html\">Other art</a> in the GNU Art Gallery."
 msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/graphics.html\">Ostatní umění</a> v galerii GNU Art "
+"Gallery."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "The GNU logo can be used verbatim in contexts talking about GNU in a "
 "supportive and accurate way. For permission, ask address@hidden"
 msgstr ""
+"Logo GNU se může používat v nezměněné podobě tam, kde se mluví o GNU 
"
+"podporujícím a přesným způsobem. Svolení žádejte od: address@hidden"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "This picture is available in the following formats:"
-msgstr ""
+msgstr "Obrázek je dostupný v následujících formátech:"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright notice above."
-msgstr ""
+msgstr "Autorská práva: viz výše."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Global NAPs, for T1 Internet connectivity to the FSF offices"
-msgstr ""
+msgstr "Global NAPs, T1 Internetové připojení pro kanceláře FSF"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Terence O'Gorman"
-msgstr ""
+msgstr "Terence O'Gorman"
+
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]