www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po javascript-trap.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po javascript-trap.pl.po
Date: Sun, 25 Dec 2011 20:31:10 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/12/25 20:31:10

Modified files:
    philosophy/po : javascript-trap.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/javascript-trap.pl.po?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25

Patches:
Index: javascript-trap.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/javascript-trap.pl.po,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- javascript-trap.pl.po    25 Dec 2011 17:26:37 -0000   1.24
+++ javascript-trap.pl.po    25 Dec 2011 20:31:05 -0000   1.25
@@ -8,13 +8,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: JavaScript Trap\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-12-25 12:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-06 09:53-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-25 13:29-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-12-25 04:25-0500\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
@@ -244,65 +243,54 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | In practical terms, how can we deal with the problem of nonfree JavaScript
-# | programs in web sites? [-Here's a plan of action.-] {+The first step is to
-# | avoid running it.+}
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In practical terms, how can we deal with the problem of nonfree "
-#| "JavaScript programs in web sites? Here's a plan of action."
 msgid ""
 "In practical terms, how can we deal with the problem of nonfree JavaScript "
 "programs in web sites? The first step is to avoid running it."
 msgstr ""
 "W&nbsp;kwestiach praktycznych, jak możemy sobie radzić z&nbsp;problemem "
-"niewolnych programów JavaScript na&nbsp;stronach internetowych? Oto plan "
-"działania."
+"niewolnych programów JavaScript na&nbsp;stronach internetowych? Pierwszym "
+"krokiem jest aby&nbsp;go nie uruchamiać."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | [-First,-]{+What do+} we [-need a practical criterion for nontrivial
-# | JavaScript programs. Since &quot;nontrivial&quot;-] {+mean by
-# | &quot;nontrivial&quot;? It+} is a matter of degree, {+so+} this is a
-# | matter of designing a simple criterion that gives good results, rather
-# | than [-determining-] {+finding+} the one correct answer.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "First, we need a practical criterion for nontrivial JavaScript programs. "
-#| "Since &quot;nontrivial&quot; is a matter of degree, this is a matter of "
-#| "designing a simple criterion that gives good results, rather than "
-#| "determining the one correct answer."
 msgid ""
 "What do we mean by &quot;nontrivial&quot;? It is a matter of degree, so this "
 "is a matter of designing a simple criterion that gives good results, rather "
 "than finding the one correct answer."
 msgstr ""
-"Po&nbsp;pierwsze, potrzebujemy praktycznego kryterium dla nietrywialnych "
-"programów JavaScript. Skoro pojęcie &bdquo;nietrywialności&rdquo; jest "
-"stopniowane, jest kwestią zaprojektowania prostego kryterium dającego dobre 
"
-"rezultaty, raczej niż ustalania jednej poprawnej odpowiedzi."
+"Po&nbsp;pierwsze, co mamy na&nbsp;myśli przez &bdquo;nietrywialne&rdquo;? "
+"Skoro pojęcie &bdquo;nietrywialności&rdquo; jest stopniowane, jest kwestią 
"
+"zaprojektowania prostego kryterium dającego dobre rezultaty, raczej niż "
+"ustalania jednej poprawnej odpowiedzi."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "Our tentative policy is to consider a JavaScript program nontrivial if:"
 msgstr ""
+"Nasza wstępna zasada jest aby&nbsp;program JavaScript był nietrywialny 
jeśli:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "it makes an AJAX request or is loaded along with scripts that make an AJAX "
 "request,"
 msgstr ""
+"robi żądania AJAX lub&nbsp;jest ładowany ze skryptami, które robią żą
dania "
+"AJAX,"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "it loads external scripts dynamically or is loaded along with scripts that "
 "do,"
 msgstr ""
+"ładuje dynamicznie zewnętrzne skrypty lub&nbsp;jest ładowany razem ze "
+"skryptami, które to robią,"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "it defines functions or methods and either loads an external script (from "
 "html) or is loaded as one,"
 msgstr ""
+"definiuje funkcje i&nbsp;albo ładuje zewnętrzny skrypt (z wnętrza html) "
+"lub&nbsp;jest ładowany jako taki,"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -310,42 +298,39 @@
 "interpreting the program, or is loaded along with scripts that use such "
 "constructs. These constructs are:"
 msgstr ""
+"używa dynamiczne struktury JavaScript, które są trudne 
do&nbsp;analizowania "
+"bez&nbsp;uruchamiania programu, lub&nbsp;jest ładowany razem ze skryptami, "
+"które używają takich struktur. Te struktury to:"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "using the eval function,"
-msgstr ""
+msgstr "używanie funkcji eval,"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "calling methods with the square bracket notation,"
-msgstr ""
+msgstr "wywoływanie funkcji za&nbsp;pomocą kwadratowych nawiasów,"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid ""
 "using any other construct than a string literal with certain methods (Obj."
 "write, Obj.createElement, ...)."
 msgstr ""
+"Używanie konstrukcji innych niż ciąg znaków z&nbsp;niektórymi funkcjami 
(Obj."
+"write, Obj.createElement, ...)."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-# | {+How do we tell whether the JavaScript code is free?+} At the end of this
-# | article we propose a convention by which a nontrivial JavaScript program
-# | in a web page can state the URL where its source code is located, and can
-# | state its license too, using stylized comments.
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "At the end of this article we propose a convention by which a nontrivial "
-#| "JavaScript program in a web page can state the URL where its source code "
-#| "is located, and can state its license too, using stylized comments."
 msgid ""
 "How do we tell whether the JavaScript code is free? At the end of this "
 "article we propose a convention by which a nontrivial JavaScript program in "
 "a web page can state the URL where its source code is located, and can state "
 "its license too, using stylized comments."
 msgstr ""
-"Na&nbsp;zakończenie tego artykułu proponujemy konwencję, według której "
-"nietrywialne programy JavaScript na&nbsp;stronie internetowej mogłyby podać 
"
-"URL pod&nbsp;którym znajduje się ich kod źródłowy, a&nbsp;także przy "
-"wykorzystaniu stylizowanych komentarzy określać swoją licencję."
+"Jak rozróżnić czy&nbsp;dany kod JavaScript jest wolny? 
Na&nbsp;zakończenie "
+"tego artykułu proponujemy konwencję, według której nietrywialne programy "
+"JavaScript na&nbsp;stronie internetowej mogłyby podać URL pod&nbsp;którym "
+"znajduje się ich kod źródłowy, a&nbsp;także przy wykorzystaniu 
stylizowanych "
+"komentarzy określać swoją licencję."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -355,6 +340,12 @@
 "visit, and blocks it. LibreJS is an add-on for IceCat and IceWeasel (and "
 "Firefox)."
 msgstr ""
+"W&nbsp;końcu musimy zmienić wolne przeglądarki aby&nbsp;rozpoznawały 
i&nbsp;"
+"blokowały nietrywialny JavaScript na&nbsp;stronach internetowych. Program <a 
"
+"href=\"http://lduros.net/librejs/\";>LibreJS</a> wykrywa niewolny, "
+"nietrywialny JavaScript na&nbsp;stronach, które odwiedzacie i&nbsp;go "
+"blokuje. LibreJS jest dodatkiem dla IceCat i&nbsp;IceWeasel (i dla "
+"Firefoksa)."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -410,6 +401,11 @@
 "hesitate to enable JavaScript temporarily to do that&mdash;but remember to "
 "disable it again afterwards."
 msgstr ""
+"W&nbsp;międzyczasie jest jeden przypadek gdzie jest dopuszczalne uruchamiać 
"
+"niewolny program JavaScript: aby&nbsp;wysłać zażalenie do&nbsp;operatorów 
"
+"witryn internetowych, że&nbsp;powinni uwolnić lub&nbsp;usunąć JavaScript 
ze "
+"stron. Nie wahajcie się włączyć JavaScript tymczasowo aby&nbsp;to 
zrobić, "
+"ale&nbsp;pamiętajcie go potem wyłączyć."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]