www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www provide.sq.html licenses/po/license-list.de...


From: Yavor Doganov
Subject: www provide.sq.html licenses/po/license-list.de...
Date: Sat, 24 Dec 2011 01:27:03 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/12/24 01:27:02

Modified files:
    .       : provide.sq.html 
    licenses/po  : license-list.de.po license-list.fr.po 
             license-list.it.po license-list.pot 
    po       : provide.sq.po 
    server     : tasks.sq.html 
    server/po   : sitemap.uk.po tasks.sq.po 
    server/standards: README.translations.sq.html 
    server/standards/po: README.translations.sq.po 
    software    : software.es.html 
Added files:
    po       : provide.sq-en.html 
    server/po   : tasks.sq-en.html 
    server/standards/po: README.translations.sq-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/provide.sq.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/license-list.de.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/license-list.fr.po?cvsroot=www&r1=1.95&r2=1.96
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/license-list.it.po?cvsroot=www&r1=1.29&r2=1.30
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/license-list.pot?cvsroot=www&r1=1.61&r2=1.62
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/provide.sq.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/provide.sq-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/tasks.sq.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.uk.po?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/tasks.sq.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/tasks.sq-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/README.translations.sq.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.sq-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/software.es.html?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17

Patches:
Index: provide.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/provide.sq.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- provide.sq.html   8 Nov 2011 17:39:00 -0000    1.6
+++ provide.sq.html   24 Dec 2011 01:26:21 -0000   1.7
@@ -4,7 +4,7 @@
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Çfarë Ofrojmë - Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
+<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
 <link href="/gnu.css" rel="stylesheet" />
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" />
 <meta http-equiv="imagetoolbar" content="jo" />
@@ -13,12 +13,7 @@
 <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Ç'ka të Re" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; />
 
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="http://www.gnu.org/po/provide.sq.po";>
- http://www.gnu.org/po/provide.sq.po</a>' -->
- <!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/provide.html" -->
- <!--#set var="DIFF_FILE" value="" -->
- <!--#include virtual="/server/outdated.sq.html" -->
+<!--#include virtual="/po/provide.translist" -->
 <!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
 <!-- Please make sure to properly nest your tags -->
 <!-- and ensure that your final document validates -->
@@ -30,21 +25,21 @@
 shansi për të përdorur një kompjuter në liri&mdash;duke përdorur <a
 href="/philosophy/free-sw.html">software të lirë</a>.</p>
 
-<p>Që prej 1985-s FSF-ja ka sponsorizuar zhvillimin e sistemit operativ
+<p>Që prej 1985-s, FSF-ja ka sponsorizuar zhvillimin e sistemit operativ
 software të lirë <a href="/gnu/gnu-history.html">GNU</a>. Varianti <a
-href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> i GNU-së përdoret tashmë
-gjerësisht. Sistemi GNU/Hurd, i bazuar mbi kernelin tonë <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> variant i GNU-së përdoret
+tashmë gjerësisht. Sistemi GNU/Hurd, i bazuar mbi kernelin tonë <a
 href="/software/hurd/hurd.html">GNU Hurd</a>, është gati për provë nga të
 sprovuarit dhe entuziastët. Në përgjithësi, <a
-href="/software/software.html#HowToGetSoftware">ka gati për shkarkim</a> një
-larmi të madhe software-esh GNU.</p>
+href="/software/software.html">ka gati për shkarkim</a> një larmi të madhe
+software-esh GNU.</p>
 
 <p>Te gjërat që mund t'i merrni drejt e nga FSF -ja përfshihen:</p>
 
 <ul>
  <li><a href="http://member.fsf.org";>Anëtarësim Shok</a></li>
  <li><a href="http://patron.fsf.org/";>Patronazh Korporate</a></li>
- <li><a href="http://directory.fsf.org/GNU/";>Software</a></li>
+ <li><a href="http://directory.fsf.org/wiki/GNU/";>Software</a></li>
  <li><a href="/doc/doc.html">Dokumentime dhe libra mbi filozofinë e 
software-it
 të lirë</a></li>
  <li><a href="http://www.gnu.org/gear/gear.html";>Bluza dhe Sende të tjera 
GNU</a></li>
@@ -84,87 +79,123 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 </div>
+
+
 <p><!-- timestamp start -->
 Përditësuar:
 
-$Date: 2011/11/08 17:39:00 $
+$Date: 2011/12/24 01:26:21 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-<div id="translations">
-<h4><a href="/server/standards/README.translations.html">Përkthime</a> të 
kësaj
-faqeje</h4>
-
-<!-- Please keep this list alphabetical by language code.
-   Comment what the language is for each type, i.e. de is German.
-   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text.
-   If you add a new language here, please
-   advise address@hidden and add it to
-   - /home/www/html/server/standards/README.translations.html
-   - one of the lists under the section "Translations Underway"
-   - if there is a translation team, you also have to add an alias
-   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases
-   Please also check you have the language code right; see:
-   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
-   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
-   use the 3-letter ISO 639-2.
-   Please use W3C normative character entities. -->
-<ul class="translations-list">
+
+<!-- <div id="translations">
+ -->
+<!-- <h4>
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations</a> -->
+<!-- of this page</h4>
+ -->
+<!-- -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!--   Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!--   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. 
-->
+<!--   If you add a new language here, please -->
+<!--   advise address@hidden and add it to -->
+<!--    - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!--    - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!--    - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!--    to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!--   Please also check you have the language code right; see: -->
+<!--   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!--   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!--   use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!--   Please use W3C normative character entities. -->
+<!-- -->
+<!-- <ul class="translations-list">
+ -->
 <!-- Arabic -->
-<li><a 
href="provide.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
+<!-- <li>
+<a 
href="provide.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 -->
 <!-- Bulgarian -->
-<li><a 
href="provide.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- <li>
+<a 
href="provide.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
 -->
 <!-- Bosnian -->
-<li><a href="provide.bs.html">bosanski</a>&nbsp;[bs]</li>
+<!-- <li>
+<a href="provide.bs.html">bosanski</a>&nbsp;[bs]</li> -->
 <!-- Catalan -->
-<li><a href="provide.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- <li>
+<a href="provide.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li> -->
 <!-- Czech -->
-<li><a href="provide.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- <li>
+<a href="provide.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li> -->
 <!-- German -->
-<li><a href="provide.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- <li>
+<a href="provide.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li> -->
 <!-- Greek -->
-<li><a 
href="provide.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
+<!-- <li>
+<a 
href="provide.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 -->
 <!-- English -->
-<li><a href="provide.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- <li>
+<a href="provide.html">English</a>&nbsp;[en]</li> -->
 <!-- Spanish -->
-<li><a href="provide.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- <li>
+<a href="provide.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li> -->
 <!-- Farsi (Persian) -->
-<li><a 
href="provide.fa.html">&#x0641;&#x0627;&#x0631;&#x0633;&#x06cc;</a>&nbsp;[fa]</li>
+<!-- <li>
+<a 
href="provide.fa.html">&#x0641;&#x0627;&#x0631;&#x0633;&#x06cc;</a>&nbsp;[fa]</li>
 -->
 <!-- French -->
-<li><a href="provide.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- <li>
+<a href="provide.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li> -->
 <!-- Croatian -->
-<li><a href="provide.hr.html">hrvatski</a>&nbsp;[hr]</li>
+<!-- <li>
+<a href="provide.hr.html">hrvatski</a>&nbsp;[hr]</li> -->
 <!-- Indonesian -->
-<li><a href="provide.id.html">Bahasa Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
+<!-- <li>
+<a href="provide.id.html">Bahasa Indonesia</a>&nbsp;[id]</li> -->
 <!-- Italian -->
-<li><a href="provide.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- <li>
+<a href="provide.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li> -->
 <!-- Japanese -->
-<li><a href="provide.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<!-- <li>
+<a href="provide.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li> -->
 <!-- Korean -->
-<li><a href="provide.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- <li>
+<a href="provide.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li> -->
 <!-- Dutch -->
-<li><a href="provide.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- <li>
+<a href="provide.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li> -->
 <!-- Norwegian (Nynorsk) -->
-<li><a href="provide.nn.html">norsk (nynorsk)</a>&nbsp;[nn]</li>
+<!-- <li>
+<a href="provide.nn.html">norsk (nynorsk)</a>&nbsp;[nn]</li> -->
 <!-- Polish -->
-<li><a href="provide.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- <li>
+<a href="provide.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li> -->
 <!-- Brazilian Portuguese -->
-<li><a href="provide.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
+<!-- <li>
+<a href="provide.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li> 
-->
 <!-- Russian -->
-<li><a 
href="provide.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- <li>
+<a 
href="provide.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 -->
 <!-- Serbian -->
-<li><a 
href="provide.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<!-- <li>
+<a 
href="provide.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 -->
 <!-- Swedish -->
-<li><a href="provide.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
+<!-- <li>
+<a href="provide.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li> -->
 <!-- Ukrainian -->
-<li><a 
href="provide.uk.html">&#x0443;&#x043a;&#x0440;&#x0430;&#x0457;&#x043d;&#x0441;&#x044c;&#x043a;&#x0430;</a>&nbsp;[uk]</li>
+<!-- <li>
+<a 
href="provide.uk.html">&#x0443;&#x043a;&#x0440;&#x0430;&#x0457;&#x043d;&#x0441;&#x044c;&#x043a;&#x0430;</a>&nbsp;[uk]</li>
 -->
 <!-- Chinese (Simplified) -->
-<li><a 
href="provide.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
+<!-- <li>
+<a 
href="provide.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
 -->
 <!-- Chinese (Traditional) -->
-<li><a 
href="provide.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
-</ul>
-</div>
+<!-- <li>
+<a 
href="provide.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
 -->
+<!-- </ul>
+ -->
+<!-- </div>
+ -->
 </div>
 </body>
 </html>

Index: licenses/po/license-list.de.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/license-list.de.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- licenses/po/license-list.de.po   22 Dec 2011 09:26:59 -0000   1.13
+++ licenses/po/license-list.de.po   24 Dec 2011 01:26:26 -0000   1.14
@@ -6,13 +6,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: license-list.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-16 04:25-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-23 20:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-12-22 00:35+0100\n"
 "Last-Translator: Joerg Kohne <joeko (AT) online (PUNKT) de>\n"
 "Language-Team: German <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-12-23 20:25-0500\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -735,23 +736,36 @@
 "philosophy/why-not-lgpl\">Nachteile</a> wie die LGPL."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ECL2.0\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ecl2.php\";> "
+#| "Educational Community License 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+#| "\"> (<a href=\"#ECL.20\">#ECL2.0</a>)</span>"
 msgid ""
 "<a id=\"ECL2.0\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ecl2.php\";> "
 "Educational Community License 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
-"(<a href=\"#ECL.20\">#ECL2.0</a>)</span>"
+"(<a href=\"#ECL2.0\">#ECL2.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ECL2.0\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ecl2.php";
 "\">Educational Community License 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">"
 "(<a href=\"#ECL.20\">#ECL2.0</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This is a free software license, and it is compatible with GPLv3. It is "
+#| "based on the <a href=\"#apache2\">Apache License 2.0</a>; the scope of "
+#| "the patent license has changed so that when an organization's employee "
+#| "works on a project, the organization does not have to license all of its "
+#| "patents to recipients. This patent license and the indemnification "
+#| "clause in section 9 make this license incompatible with GPLv2."
 msgid ""
 "This is a free software license, and it is compatible with GPLv3. It is "
 "based on the <a href=\"#apache2\">Apache License 2.0</a>; the scope of the "
 "patent license has changed so that when an organization's employee works on "
 "a project, the organization does not have to license all of its patents to "
-"recipients. This patent license and the indemnification clause in section 9 "
-"make this license incompatible with GPLv2."
+"recipients. This patent license and the indemnification clause in "
+"section&nbsp;9 make this license incompatible with GPLv2."
 msgstr ""
 "Dies ist eine freie Softwarelizenz und GPLv3-kompatibel. Sie basiert auf der "
 "<a href=\"#apache2\">Apache License 2.0</a>. Der Umfang der Patentlizenz hat "
@@ -3414,10 +3428,15 @@
 "prohibits commercial use of the software, and can be revoked."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a id=\"Sybase\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/Watcom-1.0";
-"\">Sybase Open Watcom Public License version 1.0</a> <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#Watcom\">#Watcom</a>)</span>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Sybase\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/Watcom-1.0";
+#| "\">Sybase Open Watcom Public License version 1.0</a> <span class=\"anchor-"
+#| "reference-id\">(<a href=\"#Watcom\">#Watcom</a>)</span>"
+msgid ""
+"<a id=\"Sybase\"></a> <a id=\"Watcom\" href=\"http://www.opensource.org/";
+"licenses/Watcom-1.0\"> Sybase Open Watcom Public License version 1.0</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#Watcom\">#Watcom</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Sybase\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/Watcom-1.0";
 "\">Sybase Open Watcom Public License, Version 1.0</a> <span class=\"anchor-"

Index: licenses/po/license-list.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/license-list.fr.po,v
retrieving revision 1.95
retrieving revision 1.96
diff -u -b -r1.95 -r1.96
--- licenses/po/license-list.fr.po   16 Dec 2011 09:27:42 -0000   1.95
+++ licenses/po/license-list.fr.po   24 Dec 2011 01:26:26 -0000   1.96
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: license-list.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-16 04:25-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-23 20:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-06-25 17:03+0000\n"
 "Last-Translator: Denis Barbier <address@hidden>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
@@ -815,19 +815,27 @@
 msgid ""
 "<a id=\"ECL2.0\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ecl2.php\";> "
 "Educational Community License 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
-"(<a href=\"#ECL.20\">#ECL2.0</a>)</span>"
+"(<a href=\"#ECL2.0\">#ECL2.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ECL2.0\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ecl2.php\";> "
 "Educational Community License 2.0</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This is a free software license, and it is compatible with GPLv3. It is "
+#| "based on the <a href=\"#apache2\">Apache License 2.0</a>; the scope of "
+#| "the patent license has changed so that when an organization's employee "
+#| "works on a project, the organization does not have to license all of its "
+#| "patents to recipients. This patent license and the indemnification "
+#| "clause in section 9 make this license incompatible with GPLv2."
 msgid ""
 "This is a free software license, and it is compatible with GPLv3. It is "
 "based on the <a href=\"#apache2\">Apache License 2.0</a>; the scope of the "
 "patent license has changed so that when an organization's employee works on "
 "a project, the organization does not have to license all of its patents to "
-"recipients. This patent license and the indemnification clause in section 9 "
-"make this license incompatible with GPLv2."
+"recipients. This patent license and the indemnification clause in "
+"section&nbsp;9 make this license incompatible with GPLv2."
 msgstr ""
 "C'est une licence de logiciel libre, et elle est compatible avec la GPLv3. "
 "Elle est basée sur la <a href=\"#apache2\">Licence Apache 2.0</a>&nbsp;; la "
@@ -3723,9 +3731,9 @@
 #| "<a id=\"IBMPL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ibmpl.php\";> "
 #| "IBM Public License, Version 1.0</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"Sybase\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/Watcom-1.0";
-"\">Sybase Open Watcom Public License version 1.0</a> <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#Watcom\">#Watcom</a>)</span>"
+"<a id=\"Sybase\"></a> <a id=\"Watcom\" href=\"http://www.opensource.org/";
+"licenses/Watcom-1.0\"> Sybase Open Watcom Public License version 1.0</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#Watcom\">#Watcom</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"IBMPL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ibmpl.php\";>IBM "
 "Public License, Version 1.0</a>"

Index: licenses/po/license-list.it.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/license-list.it.po,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -b -r1.29 -r1.30
--- licenses/po/license-list.it.po   19 Dec 2011 01:26:43 -0000   1.29
+++ licenses/po/license-list.it.po   24 Dec 2011 01:26:27 -0000   1.30
@@ -8,13 +8,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: license-list.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-16 04:25-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-23 20:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-12-18 18:34+0100\n"
 "Last-Translator: Andrea Pescetti <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Italian\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-12-23 20:25-0500\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -811,10 +812,19 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+# | <a id=\"ECL2.0\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ecl2.php\";>
+# | Educational Community License 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">
+# | (<a [-href=\"#ECL.20\">#ECL2.0</a>)</span>-]
+# | {+href=\"#ECL2.0\">#ECL2.0</a>)</span>+}
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ECL2.0\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ecl2.php\";> "
+#| "Educational Community License 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+#| "\"> (<a href=\"#ECL.20\">#ECL2.0</a>)</span>"
 msgid ""
 "<a id=\"ECL2.0\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ecl2.php\";> "
 "Educational Community License 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
-"(<a href=\"#ECL.20\">#ECL2.0</a>)</span>"
+"(<a href=\"#ECL2.0\">#ECL2.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ECL2.0\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ecl2.php\";> "
 "Educational Community License 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
@@ -822,13 +832,27 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
+# | This is a free software license, and it is compatible with GPLv3. It is
+# | based on the <a href=\"#apache2\">Apache License 2.0</a>; the scope of the
+# | patent license has changed so that when an organization's employee works
+# | on a project, the organization does not have to license all of its patents
+# | to recipients. This patent license and the indemnification clause in
+# | [-section 9-] {+section&nbsp;9+} make this license incompatible with GPLv2.
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This is a free software license, and it is compatible with GPLv3. It is "
+#| "based on the <a href=\"#apache2\">Apache License 2.0</a>; the scope of "
+#| "the patent license has changed so that when an organization's employee "
+#| "works on a project, the organization does not have to license all of its "
+#| "patents to recipients. This patent license and the indemnification "
+#| "clause in section 9 make this license incompatible with GPLv2."
 msgid ""
 "This is a free software license, and it is compatible with GPLv3. It is "
 "based on the <a href=\"#apache2\">Apache License 2.0</a>; the scope of the "
 "patent license has changed so that when an organization's employee works on "
 "a project, the organization does not have to license all of its patents to "
-"recipients. This patent license and the indemnification clause in section 9 "
-"make this license incompatible with GPLv2."
+"recipients. This patent license and the indemnification clause in "
+"section&nbsp;9 make this license incompatible with GPLv2."
 msgstr ""
 "Questa è una licenza di software libero, compatibile con la GPLv3. E' "
 "basata sulla <a href=\"#apache2\">Licenza Apache 2.0</a>; il campo di "
@@ -3732,10 +3756,21 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a id=\"Sybase\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/Watcom-1.0";
-"\">Sybase Open Watcom Public License version 1.0</a> <span class=\"anchor-"
-"reference-id\">(<a href=\"#Watcom\">#Watcom</a>)</span>"
+# | <a [-id=\"Sybase\"
+# | href=\"http://www.opensource.org/licenses/Watcom-1.0\";>Sybase-]
+# | {+id=\"Sybase\"></a> <a id=\"Watcom\"
+# | href=\"http://www.opensource.org/licenses/Watcom-1.0\";> Sybase+} Open
+# | Watcom Public License version 1.0</a> <span
+# | class=\"anchor-reference-id\">{+ +}(<a href=\"#Watcom\">#Watcom</a>)</span>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Sybase\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/Watcom-1.0";
+#| "\">Sybase Open Watcom Public License version 1.0</a> <span class=\"anchor-"
+#| "reference-id\">(<a href=\"#Watcom\">#Watcom</a>)</span>"
+msgid ""
+"<a id=\"Sybase\"></a> <a id=\"Watcom\" href=\"http://www.opensource.org/";
+"licenses/Watcom-1.0\"> Sybase Open Watcom Public License version 1.0</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#Watcom\">#Watcom</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Sybase\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/Watcom-1.0";
 "\">Sybase Open Watcom Public License, versione 1.0</a> <span class=\"anchor-"

Index: licenses/po/license-list.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/license-list.pot,v
retrieving revision 1.61
retrieving revision 1.62
diff -u -b -r1.61 -r1.62
--- licenses/po/license-list.pot    16 Dec 2011 09:27:42 -0000   1.61
+++ licenses/po/license-list.pot    24 Dec 2011 01:26:27 -0000   1.62
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-16 04:25-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-23 20:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -527,7 +527,7 @@
 msgid ""
 "<a id=\"ECL2.0\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ecl2.php\";> "
 "Educational Community License 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
-"(<a href=\"#ECL.20\">#ECL2.0</a>)</span>"
+"(<a href=\"#ECL2.0\">#ECL2.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -536,8 +536,8 @@
 "based on the <a href=\"#apache2\">Apache License 2.0</a>; the scope of the "
 "patent license has changed so that when an organization's employee works on "
 "a project, the organization does not have to license all of its patents to "
-"recipients. This patent license and the indemnification clause in section 9 "
-"make this license incompatible with GPLv2."
+"recipients. This patent license and the indemnification clause in "
+"section&nbsp;9 make this license incompatible with GPLv2."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
@@ -2414,9 +2414,9 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"Sybase\" "
-"href=\"http://www.opensource.org/licenses/Watcom-1.0\";>Sybase Open Watcom "
-"Public License version 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"<a id=\"Sybase\"></a> <a id=\"Watcom\" "
+"href=\"http://www.opensource.org/licenses/Watcom-1.0\";> Sybase Open Watcom "
+"Public License version 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
 "href=\"#Watcom\">#Watcom</a>)</span>"
 msgstr ""
 

Index: po/provide.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/provide.sq.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- po/provide.sq.po  23 Dec 2011 16:08:20 -0000   1.12
+++ po/provide.sq.po  24 Dec 2011 01:26:32 -0000   1.13
@@ -13,7 +13,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-09 12:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -52,21 +51,33 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "What the FSF provides to computer users, above all, is the chance to 
use a computer in freedom&mdash;using <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free 
software</a>."
-msgstr "Ajo çka FSF-ja u ofron përdoruesve të kompjuterit, mbi gjithçka, 
është shansi për të përdorur një kompjuter në liri&mdash;duke përdorur 
<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software të lirë</a>."
+msgid ""
+"What the FSF provides to computer users, above all, is the chance to use a "
+"computer in freedom&mdash;using <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+"software</a>."
+msgstr ""
+"Ajo çka FSF-ja u ofron përdoruesve të kompjuterit, mbi gjithçka, është "
+"shansi për të përdorur një kompjuter në liri&mdash;duke përdorur <a 
href=\"/"
+"philosophy/free-sw.html\">software të lirë</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software "
-#| "operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a href="
-#| "\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already "
-#| "widely used. The GNU/Hurd system, based on our <a href=\"/software/hurd/"
-#| "hurd.html\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and enthusiasts to "
-#| "try. A wide variety of GNU software in general <a href=\"/software/"
-#| "software.html#HowToGetSoftware\">is available for download</a>."
-msgid "Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software 
operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already widely 
used. The GNU/Hurd system, based on our <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and 
enthusiasts to try. A wide variety of GNU software in general <a 
href=\"/software/software.html\">is available for download</a>."
-msgstr "Që prej 1985-s, FSF-ja ka sponsorizuar zhvillimin e sistemit operativ 
software të lirë <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. Varianti <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant i GNU-së përdoret 
tashmë gjerësisht. Sistemi GNU/Hurd, i bazuar mbi kernelin tonë <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, është gati për provë nga 
të sprovuarit dhe entuziastët. Në përgjithësi, <a 
href=\"/software/software.html\">ka gati për shkarkim</a> një larmi të madhe 
software-esh GNU."
+msgid ""
+"Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software "
+"operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a href=\"/"
+"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already widely "
+"used. The GNU/Hurd system, based on our <a href=\"/software/hurd/hurd.html"
+"\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and enthusiasts to try. A wide "
+"variety of GNU software in general <a href=\"/software/software.html\">is "
+"available for download</a>."
+msgstr ""
+"Që prej 1985-s, FSF-ja ka sponsorizuar zhvillimin e sistemit operativ "
+"software të lirë <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. Varianti <a "
+"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant i GNU-së përdoret "
+"tashmë gjerësisht. Sistemi GNU/Hurd, i bazuar mbi kernelin tonë <a 
href=\"/"
+"software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, është gati për provë nga të "
+"sprovuarit dhe entuziastët. Në përgjithësi, <a 
href=\"/software/software."
+"html\">ka gati për shkarkim</a> një larmi të madhe software-esh GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -85,19 +96,25 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Software</a>"
 msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GNU/\";>Software</a>"
 msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GNU/\";>Software</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"/doc/doc.html\">Documentation and books on free software 
philosophy</a>"
-msgstr "<a href=\"/doc/doc.html\">Dokumentime dhe libra mbi filozofinë e 
software-it të lirë</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/doc/doc.html\">Documentation and books on free software "
+"philosophy</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/doc/doc.html\">Dokumentime dhe libra mbi filozofinë e software-it 
"
+"të lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>T-shirts and other GNU 
Gear</a>"
-msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>Bluza dhe Sende të 
tjera GNU</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>T-shirts and other GNU Gear</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>Bluza dhe Sende të tjera GNU</"
+"a>"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -107,22 +124,45 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please inquire about GNU by Email: <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, Voice: 
+1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
-msgstr "Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat lidhur me GNU-në drejtojini te: <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, Telefon: 
+1-617-542-5942, ose Faks: +1-617-542-2652."
+msgid ""
+"Please inquire about GNU by Email: <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>, Voice: +1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat lidhur me GNU-në drejtojini te: <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, Telefon: 
+1-617-542-5942, "
+"ose Faks: +1-617-542-2652."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send broken links and other web page suggestions to <a 
href=\"/people/webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutemi, njoftimet mbi lidhje të dëmtuara, dhe të tjera këshilla 
mbi faqet web, dërgojuani <a href=\"/people/webmeisters.html\">The GNU 
Webmasters</a> te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other web page suggestions to <a href=\"/people/"
+"webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, njoftimet mbi lidhje të dëmtuara, dhe të tjera këshilla mbi 
faqet "
+"web, dërgojuani <a href=\"/people/webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> "
+"te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software 
Foundation</a>, Inc."
-msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free 
Software Foundation</a>, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
+"2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
+"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -135,4 +175,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Përditësuar:"
-

Index: server/tasks.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/tasks.sq.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- server/tasks.sq.html    16 Nov 2011 09:37:54 -0000   1.8
+++ server/tasks.sq.html    24 Dec 2011 01:26:36 -0000   1.9
@@ -7,12 +7,7 @@
 (FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="http://www.gnu.org/server/po/tasks.sq.po";>
- http://www.gnu.org/server/po/tasks.sq.po</a>' -->
- <!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/server/tasks.html" -->
- <!--#set var="DIFF_FILE" value="" -->
- <!--#include virtual="/server/outdated.sq.html" -->
+<!--#include virtual="/server/po/tasks.translist" -->
 <h2>Punë që duhen bërë për www.gnu.org</h2>
 
 <p>
@@ -42,37 +37,6 @@
 dhe të tjera.</li>
 </ul>
 
-<h3 id="scripting">Skriptim Site-i</h3>
-
-<ul>
-
-<!-- Removed the link to manual-indexing.txt for the "email -->
-<!-- exchange" below. The file never existed in the /server -->
-<!-- directory. Anyone know where it is, so the link can be -->
-<!-- fixed? -->
-<li>Të rregullohet indeksimi dorazi përmes sistemit të propozuar nga 
Miloslav
-Nic. Shihni shkëmbimet e email-eve për më tepër të dhëna rreth se 
ç'duhet
-bërë.</li>
- <li><a name="fun">te drejtoria /fun/ përfshin</a>
- <ul>
-  <li>programthe cgi-bin që
-  <ul>
-   <li>të bëhet një dialog me doctor.el-in e GNU Emacs-it dhe të 
shndërrohet në
-HTML.</li>
-   <li>të kihet një <em>zippyism</em> prej yow.el të GNU Emacs-it dhe të
-shndërrohet në HTML.</li>
-   <li>të sillen zippyisms te doktori i GNU Emacs-it dhe të shndërrohen 
në HTML.</li>
-  </ul>
-
-  <p>
-   Roland McGrath ka bërë disa prej këtyre te <a
-href="http://www.frob.com/~roland";>faqet tij</a>. Pyeteni nëse mund të
-kopjoni punën e tij te http://www.gnu.org.
-  </p>
-  </li>
- </ul>
- </li>
-</ul>
 
 <h3 id="conversions">Shndërrime Formati</h3>
 
@@ -105,50 +69,13 @@
 boilerplate</a>. Lexoni gjithashtu faqen tonë <a
 href="/server/standards/README.software.html">standarde faqesh për
 <em>software</em></a>.</li>
- <li>Punoni për përmirësimin e <a href="/server/sitemap.html">hartës së
-<em>site</em>-it</a> tonë.
- <ul>
-  <li>Të hartohet një hartë më e mirë <em>site</em>-i që i ndihmon 
njerëzit të
-gjejnë lehtë tërë drejtimet në <em>site</em>-in web. Harta e
-<em>site</em>-it duhet të nënvizojë veçanërisht pjesë të rëndësishme 
të
-nën-faqeve. (Për shembull, lista e gjërave mbi filozofinë tonë në 
hartën e
-<em>site</em>-it do të duhej të kishte nën vete disa lidhje te ese
-veçanërisht të dobishme në faqen e filozofisë).</li>
-  <li>Të sillen disa mënyra të ndryshme për paraqitjen e hartës së
-<em>site</em>-it, që marrin parasysh të dyja ndryshimet në
-  <ul>
-   <li>si i perceptojnë njerëzit faqet web, dhe</li>
-   <li>si e përdorin <em>site</em>-in njerëzit.</li>
-  </ul>
-  </li>
-  <li>Po ashtu, është propozuar ideja e krijimit të hartës së 
<em>site</em>-it
-përmes programi; ky do të ishte së pari një mjet që do të ndihmonte në
-shkrimin me dorë të një harte <em>site</em>-i të përdorshme më 
lehtë.</li>
- </ul>
- </li>
 </ul>
 
-<h3 id="graphics">Grafika</h3>
 
-<ul>
- <li>Të hiqen mbeturina JPEG prej krejt fotove PNG. Kjo bëhet duke hequr 
piksela
-të "harruar" dhe duke i kthyer ata në 1bpp (në rast vizatimesh 
bardhezi).</li>
- <li>Krijoni <a href="/graphics/graphics.html">grafikë</a> të rinj për 
faqet tona
-web. Duam kryesisht të kemi vizatime më të bukura, si ato që kemi tani dhe
-ndoshta më tepër ngjyra.</li>
-</ul>
-
-<h3 id="valid">Vleftësim dhe Lidhje të Dëmtuara</h3>
+<h3 id="valid">Lidhje të Dëmtuara</h3>
 
 <ul>
  <li>
-  Të kontrollohen krejt faqet tona web për të qenë të formuara mirë, 
për
-përputhje me stilin tonë HTML, dhe udhëzimet e <em>webmaster</em>-it. Krejt
-faqet web duhen kontrolluar për përputhje me DTD-në e tyre, (<a
-href="http://validator.w3.org";>W3C Validator</a> është vend i mirë për t'ia
-filluar). 
- </li>
- <li>
   Lypset ndihmë për <a
 href="/server/standards/README.webmastering.html#poldeadlink">ndreqjen e
 lidhjeve të dëmtuara</a>. Ka <a
@@ -207,11 +134,13 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 </div>
+
+
 <p>
 <!-- timestamp start -->
 Përditësuar:
 
-$Date: 2011/11/16 09:37:54 $
+$Date: 2011/12/24 01:26:36 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -222,9 +151,11 @@
 <!-- with the webmasters first. -->
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-<div id="translations">
-<h4>Përkthime të kësaj faqeje</h4>
-
+<!-- <div id="translations">
+ -->
+<!-- <h4>
+Translations of this page</h4> -->
+<!-- -->
 <!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
 <!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
 <!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
@@ -239,21 +170,25 @@
 <!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
 <!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
 <!-- Please use W3C normative character entities. -->
-<ul class="translations-list">
+<!-- <gnun>
+
+<ul class="translations-list"> -->
 <!-- German -->
-<li><a href="/server/tasks.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- <li><a href="/server/tasks.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li> -->
 <!-- English -->
-<li><a href="/server/tasks.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- <li><a href="/server/tasks.html">English</a>&nbsp;[en]</li> -->
 <!-- Spanish -->
-<li><a href="/server/tasks.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- <li><a href="/server/tasks.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li> -->
 <!-- French -->
-<li><a href="/server/tasks.fr.html">Fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- <li><a href="/server/tasks.fr.html">Fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li> -->
 <!-- Norwegian (nynorsk) -->
-<li><a href="/server/tasks.nn.html">Norsk (nynorsk)</a>&nbsp;[nn]</li>
+<!-- <li><a href="/server/tasks.nn.html">Norsk (nynorsk)</a>&nbsp;[nn]</li> -->
 <!-- Ukrainian -->
-<li><a 
href="/server/tasks.uk.html">&#x0443;&#x043a;&#x0440;&#x0430;&#x0457;&#x043d;&#x0441;&#x044c;&#x043a;&#x0430;</a>&nbsp;[uk]</li>
-</ul>
-</div>
+<!-- <li><a 
href="/server/tasks.uk.html">&#x0443;&#x043a;&#x0440;&#x0430;&#x0457;&#x043d;&#x0441;&#x044c;&#x043a;&#x0430;</a>&nbsp;[uk]</li>
 -->
+<!-- </ul>
+</gnun> -->
+<!-- </div>
+ -->
 </div>
 </body>
 </html>

Index: server/po/sitemap.uk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.uk.po,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- server/po/sitemap.uk.po   16 Dec 2011 17:26:58 -0000   1.25
+++ server/po/sitemap.uk.po   24 Dec 2011 01:26:41 -0000   1.26
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: sitemap.uk\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-16 12:25-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-23 12:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-09-02 09:05+0200\n"
 "Last-Translator: Evgeniy Sudyr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: <address@hidden>\n"
@@ -1241,10 +1241,13 @@
 "Logos</a>"
 msgstr ""
 
+# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">About</a>"
 msgid ""
-"<a href=\"/graphics/bvbn.html\">bvbn.html - GNU Art by Vladimir Tsarkov</a>"
-msgstr ""
+"<a href=\"/graphics/BVBN.html\">BVBN.html - GNU Art by Vladimir Tsarkov</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Про проект</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid ""
@@ -1292,7 +1295,7 @@
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 #, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Licenses</a>"
-msgid "<a href=\"/graphics/gnewsense.html\">gnewsense.html - gNewSense</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/gNewSense.html\">gNewSense.html - gNewSense</a>"
 msgstr "<a href=\"/licenses/licenses.html\">Ліцензії</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -1497,9 +1500,12 @@
 "Gnu</a>"
 msgstr ""
 
+# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
-msgid "<a href=\"/graphics/trisquel.html\">trisquel.html - Trisquel</a>"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/gnu/gnu.html\">About</a>"
+msgid "<a href=\"/graphics/Trisquel.html\">Trisquel.html - Trisquel</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/gnu.html\">Про проект</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
@@ -2435,11 +2441,14 @@
 "Google)</a>"
 msgstr ""
 
+# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Free Software</a>"
 msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/gov-promote.html\">gov-promote.html - How should "
-"governments promote free software?</a>"
-msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/government-free-software.html\">government-free-"
+"software.html - Measures governments can use to promote free software</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Вільне програмне 
забезпечення</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><ul><li>
 msgid ""
@@ -3524,6 +3533,332 @@
 msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Філософія</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid "<a href=\"/server/staging/nav-bar/\">server/staging/nav-bar</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/new-nav-bar-index.html\">new-nav-bar-index."
+"html - Index of Drafts for the New Navigation Bar</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><div>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7/\">server/staging/nav-bar/test7</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7/edu-cases.html\">edu-cases.html - "
+"Case Studies</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Free Software</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7/edu-contents.html\">edu-contents."
+"html - Free Software and Education - Table of Contents</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Вільне програмне 
забезпечення</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Free Software</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7/edu-faq.html\">edu-faq.html - "
+"Educational Frequently Asked Questions</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Вільне програмне 
забезпечення</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Free Software</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7/edu-projects.html\">edu-projects."
+"html - Other Education Groups and Projects</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Вільне програмне 
забезпечення</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Free Software</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7/edu-resources.html\">edu-resources."
+"html - Free Educational Resources</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Вільне програмне 
забезпечення</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7/edu-team.html\">edu-team.html - The "
+"Education Team</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7/education.html\">education.html - "
+"Free Software and Education</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7/home.html\">home.html - The GNU "
+"Operating System</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7/licenses.html\">licenses.html - The "
+"GNU Operating System</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7/philosophy.html\">philosophy.html - "
+"Philosophy of the GNU Project</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Філософія</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><div>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-bkg-color/\">server/staging/nav-bar/"
+"test7-bkg-color</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-bkg-color/edu-cases.html\">edu-cases."
+"html - Case Studies</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Free Software</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-bkg-color/edu-contents.html\">edu-"
+"contents.html - Free Software and Education - Table of Contents</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Вільне програмне 
забезпечення</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Free Software</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-bkg-color/edu-faq.html\">edu-faq."
+"html - Educational Frequently Asked Questions</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Вільне програмне 
забезпечення</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Free Software</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-bkg-color/edu-projects.html\">edu-"
+"projects.html - Other Education Groups and Projects</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Вільне програмне 
забезпечення</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Free Software</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-bkg-color/edu-resources.html\">edu-"
+"resources.html - Free Educational Resources</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Вільне програмне 
забезпечення</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-bkg-color/edu-team.html\">edu-team."
+"html - The Education Team</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-bkg-color/education.html\">education."
+"html - Free Software and Education</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-bkg-color/home.html\">home.html - "
+"The GNU Operating System</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-bkg-color/licenses.html\">licenses."
+"html - The GNU Operating System</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-bkg-color/philosophy.html"
+"\">philosophy.html - Philosophy of the GNU Project</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Філософія</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><div>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-inner-/\">server/staging/nav-bar/"
+"test7-inner-</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-inner-/edu-cases.html\">edu-cases."
+"html - Case Studies</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Free Software</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-inner-/edu-contents.html\">edu-"
+"contents.html - Free Software and Education - Table of Contents</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Вільне програмне 
забезпечення</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Free Software</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-inner-/edu-faq.html\">edu-faq.html - "
+"Educational Frequently Asked Questions</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Вільне програмне 
забезпечення</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Free Software</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-inner-/edu-projects.html\">edu-"
+"projects.html - Other Education Groups and Projects</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Вільне програмне 
забезпечення</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/software/software.html\">Free Software</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-inner-/edu-resources.html\">edu-"
+"resources.html - Free Educational Resources</a>"
+msgstr "<a href=\"/software/software.html\">Вільне програмне 
забезпечення</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-inner-/edu-team.html\">edu-team.html "
+"- The Education Team</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-inner-/education.html\">education."
+"html - Free Software and Education</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-inner-/home.html\">home.html - The "
+"GNU Operating System</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-inner-/licenses.html\">licenses.html "
+"- The GNU Operating System</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/nav-bar/test7-inner-/philosophy.html\">philosophy."
+"html - Philosophy of the GNU Project</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Філософія</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><div><div>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/translations/\">server/staging/translations</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/sitemap.html\">Мапа сайту</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/staging/translations/README.translations.html\">README."
+"translations.html - Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><div><div>
 #, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/server/sitemap.html\">Sitemap</a>"
@@ -3545,7 +3880,7 @@
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">README.translations."
-"html - Guide to Translating www.gnu.org Web Pages</a>"
+"html - Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><div><div><ul><li>

Index: server/po/tasks.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/tasks.sq.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- server/po/tasks.sq.po    23 Dec 2011 16:50:01 -0000   1.16
+++ server/po/tasks.sq.po    24 Dec 2011 01:26:41 -0000   1.17
@@ -13,12 +13,14 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-17 04:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid "Tasks to do for www.gnu.org - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)"
-msgstr "Punë që duhen bërë për www.gnu.org - Projekti GNU - Free Software 
Foundation (FSF)"
+msgid ""
+"Tasks to do for www.gnu.org - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Punë që duhen bërë për www.gnu.org - Projekti GNU - Free Software 
Foundation "
+"(FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -27,8 +29,15 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Here are many possible tasks for improving the GNU web pages. If you 
would like to help with one of them, please e-mail <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> BEFORE you do any work 
on them."
-msgstr "Ja mjaft punë të mundshme për përmirësimin e faqeve web GNU. 
Nëse do të donit të ndihmonit me ndonjë prej tyre, ju lutem, dërgoni një 
e-mail te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> PËRPARA 
se të filloni të punonin në të."
+msgid ""
+"Here are many possible tasks for improving the GNU web pages. If you would "
+"like to help with one of them, please e-mail <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a> BEFORE you do any work on them."
+msgstr ""
+"Ja mjaft punë të mundshme për përmirësimin e faqeve web GNU. Nëse do 
të "
+"donit të ndihmonit me ndonjë prej tyre, ju lutem, dërgoni një e-mail te 
<a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> PËRPARA se "
+"të filloni të punonin në të."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -37,13 +46,21 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Investigate how www.gnu.org could provide better accessibility to all 
regardless of disability."
-msgstr "Të hetohet se si www.gnu.org mund të ofrojë hyrshmëri më të 
mirë për këdo, pavarësisht nga invaliditeti."
+msgid ""
+"Investigate how www.gnu.org could provide better accessibility to all "
+"regardless of disability."
+msgstr ""
+"Të hetohet se si www.gnu.org mund të ofrojë hyrshmëri më të mirë për 
këdo, "
+"pavarësisht nga invaliditeti."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "A good place to start is the <a href=\"http://www.w3.org/WAI/\";>Web 
Accessibility Initiative (WAI)</a>."
-msgstr "Një vend i mirë për t'ia filluar është <a 
href=\"http://www.w3.org/WAI/\";>Web Accessibility Initiative (WAI)</a>."
+msgid ""
+"A good place to start is the <a href=\"http://www.w3.org/WAI/\";>Web "
+"Accessibility Initiative (WAI)</a>."
+msgstr ""
+"Një vend i mirë për t'ia filluar është <a href=\"http://www.w3.org/WAI/";
+"\">Web Accessibility Initiative (WAI)</a>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -52,18 +69,32 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "People at or near MIT could check with MIT's <a 
href=\"http://web.mit.edu/atic/www/\";>Adaptive Technology for Information and 
Computing</a> in person."
-msgstr "Njerëz afër MIT-it ose në të mund të interesoheshin për <a 
href=\"http://web.mit.edu/atic/www/\";>Adaptive Technology for Information and 
Computing</a> të MIT-it."
+msgid ""
+"People at or near MIT could check with MIT's <a href=\"http://web.mit.edu/";
+"atic/www/\">Adaptive Technology for Information and Computing</a> in person."
+msgstr ""
+"Njerëz afër MIT-it ose në të mund të interesoheshin për <a 
href=\"http://web.";
+"mit.edu/atic/www/\">Adaptive Technology for Information and Computing</a> të 
"
+"MIT-it."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "People who have access to similar centers at other schools, 
organizations, and companies could check with them."
-msgstr "Persona që kanë mundësira në qendra të ngjashme në shkolla, 
organizma dhe shoqëri të tjera mund të kontrollonin me ta."
+msgid ""
+"People who have access to similar centers at other schools, organizations, "
+"and companies could check with them."
+msgstr ""
+"Persona që kanë mundësira në qendra të ngjashme në shkolla, organizma 
dhe "
+"shoqëri të tjera mund të kontrollonin me ta."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Disabled users of the web could also be interviewed, and perhaps even 
added to the webmasters team for this task and others."
-msgstr "Mund të intervistoheshin edhe përdorues të web-i që kanë 
invaliditete, dhe ndoshta edhe të shoteshin te ekipi i <em>webmasters</em>-ave 
për këtë punë dhe të tjera."
+msgid ""
+"Disabled users of the web could also be interviewed, and perhaps even added "
+"to the webmasters team for this task and others."
+msgstr ""
+"Mund të intervistoheshin edhe përdorues të web-i që kanë invaliditete, 
dhe "
+"ndoshta edhe të shoteshin te ekipi i <em>webmasters</em>-ave për këtë 
punë "
+"dhe të tjera."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -72,18 +103,39 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "We are looking for people to volunteer to convert documentation from 
various formats to the <a href=\"/software/texinfo/texinfo.html\">Texinfo</a> 
format. This is something we need occasionally. We would like to have a list of 
people we could ask on these occasions. If you want to volunteer, please send 
mail to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Po kërkojmë njerëz që të dalin vullnetarë për të shndërruar 
dokumentim prej formatesh të ndryshëm në formatin <a 
href=\"/software/texinfo/texinfo.html\">Texinfo</a>. Kjo është diçka që na 
duhet, me raste. Do të donim të kishim një listë personash që t'u 
kërkonim ndihmë në raste të tilla. Nëse doni të dilni vullnetar, ju 
lutem, dërgoni një email te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"We are looking for people to volunteer to convert documentation from various "
+"formats to the <a href=\"/software/texinfo/texinfo.html\">Texinfo</a> "
+"format. This is something we need occasionally. We would like to have a list "
+"of people we could ask on these occasions. If you want to volunteer, please "
+"send mail to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Po kërkojmë njerëz që të dalin vullnetarë për të shndërruar 
dokumentim prej "
+"formatesh të ndryshëm në formatin <a href=\"/software/texinfo/texinfo.html"
+"\">Texinfo</a>. Kjo është diçka që na duhet, me raste. Do të donim të 
kishim "
+"një listë personash që t'u kërkonim ndihmë në raste të tilla. Nëse 
doni të "
+"dilni vullnetar, ju lutem, dërgoni një email te <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Rewrite the various philosophy pages and bulletins in <a 
href=\"/software/texinfo/texinfo.html\">Texinfo</a> and convert to HTML using 
texi2html. They could then be easily included in:"
-msgstr "Të rishkruhen faqe të ndryshme të filozofisë dhe buletineve në <a 
href=\"/software/texinfo/texinfo.html\">Texinfo</a> dhe të shndërrohen në 
HTML duke përdorur texi2html. Mandej mund të përfshihenin lehtë në:"
+msgid ""
+"Rewrite the various philosophy pages and bulletins in <a href=\"/software/"
+"texinfo/texinfo.html\">Texinfo</a> and convert to HTML using texi2html. "
+"They could then be easily included in:"
+msgstr ""
+"Të rishkruhen faqe të ndryshme të filozofisë dhe buletineve në <a 
href=\"/"
+"software/texinfo/texinfo.html\">Texinfo</a> dhe të shndërrohen në HTML 
duke "
+"përdorur texi2html. Mandej mund të përfshihenin lehtë në:"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid "the <a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/GNUinfo\";>/gnu/GNUinfo</a> 
subdirectory of <a href=\"http://ftp.gnu.org/\";>ftp.gnu.org</a>"
-msgstr "nëndrejtoria <a 
href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/GNUinfo\";>/gnu/GNUinfo</a> e <a 
href=\"http://ftp.gnu.org/\";>ftp.gnu.org</a>"
+msgid ""
+"the <a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/GNUinfo\";>/gnu/GNUinfo</a> subdirectory "
+"of <a href=\"http://ftp.gnu.org/\";>ftp.gnu.org</a>"
+msgstr ""
+"nëndrejtoria <a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/GNUinfo\";>/gnu/GNUinfo</a> e "
+"<a href=\"http://ftp.gnu.org/\";>ftp.gnu.org</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
@@ -107,19 +159,45 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Write web pages for GNU programs that lacks web pages on our server or 
whose web pages are obsolete using our <a 
href=\"/software/boilerplate_software.html\">software boilerplate</a> as a 
template. Also read our <a 
href=\"/server/standards/README.software.html\">software page standards</a>."
-msgstr "Shkruani faqe web për programe GNU që nuk kanë faqe web në 
shërbyesin tonë, ose për ata që i kanë faqet web të vjetruara, duke 
përdorur si gjedhe faqen tonë <a 
href=\"/software/boilerplate_software.html\">software boilerplate</a>. Lexoni 
gjithashtu faqen tonë <a 
href=\"/server/standards/README.software.html\">standarde faqesh për 
<em>software</em></a>."
+msgid ""
+"Write web pages for GNU programs that lacks web pages on our server or whose "
+"web pages are obsolete using our <a href=\"/software/boilerplate_software."
+"html\">software boilerplate</a> as a template. Also read our <a href=\"/"
+"server/standards/README.software.html\">software page standards</a>."
+msgstr ""
+"Shkruani faqe web për programe GNU që nuk kanë faqe web në shërbyesin 
tonë, "
+"ose për ata që i kanë faqet web të vjetruara, duke përdorur si gjedhe 
faqen "
+"tonë <a href=\"/software/boilerplate_software.html\">software boilerplate</"
+"a>. Lexoni gjithashtu faqen tonë <a 
href=\"/server/standards/README.software."
+"html\">standarde faqesh për <em>software</em></a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
-#| msgid "Validation and Broken Links"
 msgid "Broken Links"
 msgstr "Lidhje të Dëmtuara"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Help is needed <a 
href=\"/server/standards/README.webmastering.html#poldeadlink\">repairing 
broken links</a>. There are numerous <a 
href=\"/server/standards/README.webmastering.html#polsymlink\">symlinks</a>, so 
please do not break these in your repair efforts. Time and care is needed to 
track down broken links, and in most cases find suitable replacements. Please 
ensure that our <a 
href=\"/server/standards/README.webmastering.html#poladdlink\">linking</a> <a 
href=\"/server/standards/README.webmastering.html#pollinking\">policy</a> is 
followed in finding replacements."
-msgstr "Lypset ndihmë për <a 
href=\"/server/standards/README.webmastering.html#poldeadlink\">ndreqjen e 
lidhjeve të dëmtuara</a>. Ka <a 
href=\"/server/standards/README.webmastering.html#polsymlink\">simlidhje</a> 
të shumta, ndaj, ju lutem, mos i dëmotoni ato gjatë ndreqjeve tuaja. Lypset 
kohë dhe kujdes për të gjetur lidhje të dëmtuara, dhe, në shumicën e 
rasteve, për gjetjen e një zëvendësimi të përshtatshëm. Ju lutem, 
sigurohuni që gjatë gjetjes së zëvendësimeve ndiqen <a 
href=\"/server/standards/README.webmastering.html#pollinking\">rregullat 
tona</a> <a href=\"/server/standards/README.webmastering.html#poladdlink\">të 
lidhjes</a>."
+msgid ""
+"Help is needed <a href=\"/server/standards/README.webmastering."
+"html#poldeadlink\">repairing broken links</a>. There are numerous <a href="
+"\"/server/standards/README.webmastering.html#polsymlink\">symlinks</a>, so "
+"please do not break these in your repair efforts. Time and care is needed "
+"to track down broken links, and in most cases find suitable replacements. "
+"Please ensure that our <a href=\"/server/standards/README.webmastering."
+"html#poladdlink\">linking</a> <a href=\"/server/standards/README."
+"webmastering.html#pollinking\">policy</a> is followed in finding "
+"replacements."
+msgstr ""
+"Lypset ndihmë për <a href=\"/server/standards/README.webmastering."
+"html#poldeadlink\">ndreqjen e lidhjeve të dëmtuara</a>. Ka <a href=\"/"
+"server/standards/README.webmastering.html#polsymlink\">simlidhje</a> të "
+"shumta, ndaj, ju lutem, mos i dëmotoni ato gjatë ndreqjeve tuaja. Lypset "
+"kohë dhe kujdes për të gjetur lidhje të dëmtuara, dhe, në shumicën e "
+"rasteve, për gjetjen e një zëvendësimi të përshtatshëm. Ju lutem, "
+"sigurohuni që gjatë gjetjes së zëvendësimeve ndiqen <a href=\"/server/"
+"standards/README.webmastering.html#pollinking\">rregullat tona</a> <a href="
+"\"/server/standards/README.webmastering.html#poladdlink\">të lidhjes</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -128,8 +206,18 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Help <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">translate 
GNU web pages</a> from English into other languages. You can either join an 
existing translation team, or form a new one. Check the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html#TranslationsUnderway\">existing
 translation teams</a>."
-msgstr "Ndihmoni për <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">përkthimin e faqeve web 
të GNU-së</a> nga Anglishtja në gjuhë të tjera. Ose mund të futeni te 
një ekip ekzistues përkthimi, ose të krijoni një të ri. Shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html#TranslationsUnderway\">ekipet 
ekzistuese të përkthimit</a>."
+msgid ""
+"Help <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">translate GNU "
+"web pages</a> from English into other languages. You can either join an "
+"existing translation team, or form a new one. Check the <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html#TranslationsUnderway\">existing "
+"translation teams</a>."
+msgstr ""
+"Ndihmoni për <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">përkthimin e faqeve web të GNU-së</a> nga Anglishtja në gjuhë të 
tjera. "
+"Ose mund të futeni te një ekip ekzistues përkthimi, ose të krijoni një 
të "
+"ri. Shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html#TranslationsUnderway\">ekipet ekzistuese të përkthimit</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -139,18 +227,32 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a href=\"mailto:";
+"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
+"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur me</a> FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te 
<a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 
Free Software Foundation, Inc.,"
-msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free "
+"Software Foundation, Inc.,"
+msgstr ""
+"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, "
+"2008 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 # type: Content of: <div><address>
 #. type: Content of: <div><address>
@@ -158,8 +260,14 @@
 msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
+"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -172,4 +280,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "Përditësuar:"
-

Index: server/standards/README.translations.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/README.translations.sq.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- server/standards/README.translations.sq.html    28 Nov 2011 09:26:57 
-0000   1.5
+++ server/standards/README.translations.sq.html    24 Dec 2011 01:26:46 
-0000   1.6
@@ -1,4 +1,5 @@
 
+
 <!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
@@ -6,364 +7,444 @@
 Software Foundation (FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a 
href="http://www.gnu.org/server/standards/po/README.translations.sq.po";>
- http://www.gnu.org/server/standards/po/README.translations.sq.po</a>' -->
- <!--#set var="ORIGINAL_FILE" 
value="/server/standards/README.translations.html" -->
- <!--#set var="DIFF_FILE" value="" -->
- <!--#include virtual="/server/outdated.sq.html" -->
 <!--#include virtual="/server/standards/po/README.translations.translist" -->
-<h2>Udhërrëfyes mbi Përkthimin e Faqeve Web www.gnu.org</h2>
+<!-- TRANSLATORS: do not translate or update this page yet. 
+   Some wording is being reviewed. -->
+<h2 id="guide" class="section">Udhërrëfyes mbi Përkthimin e Faqeve Web 
www.gnu.org</h2>
+
+<p><a href="/graphics/atypinggnu.html"><img style="float: right;"
+src="/graphics/gnu-type-sm.jpg" alt="Një GNU Që Shtyp Në Makinë"
+title="Një Hacker GNU Që Shtyp Në Makinë" /></a></p>
+
+<h3 id="intro">Hyrje</h3>
+
+<p>Përkthimi i gnu.org-ut me tërë ato artikujt e vet dhe mbajtja e tyre të
+përditësuar është punë e ndërlikuar, që kërkon organizim të
+kujdesshëm. Përkthyesit gruphen në ekipe, një për secilën gjuhë, dhe
+normalisht secili ekip ka një bashkërendues. Sidoqoftë, ka disa gjuhë për 
të
+cilat nuk ka ende ekip, e ndonjëherë, ndonjë ekipi i mungon 
bashkërenduesi.</p>
+
+<p>Bashkërenduesit e Ekipeve përdorin mjete software për përditësim të
+efektshëm faqesh me ndryshime të pjesshme. Një nga këto mjete është një
+program i quajtur <strong>GNUnited Nations</strong> (GNUN) që e bën shumë 
të
+lehtë mirëmbajtjen dhe ndjekjen e përkthimeve që kanë nevojë të
+përditësohen; ky është zhvilluar ad hoc nga Përgjegjësi ynë i tanishëm 
i
+Përkthimeve të GNU-së, Yavor Doganov.</p>
+
+<p>Përgjegjësi i përkthimeve është personi i ngarkuar me organizimin e
+përgjithshëm të ekipeve dhe në përgjithësi merret me stërvitjen e
+Bashkërenduesve të rinj të Ekipeve.</p>
+
+<p>Si Anëtar Ekipi, mund të jepni ndihmesë në përkthime pa ditur gjë 
rreth
+GNUN-it, por mund të ndihmoni në shkallë më të lartë, nëse dini si ta
+përdorni.</p>
+
+<h3 id="who">Cili mund të ndihmojë</h3>
+
+<p>Krejt ekipet, gjithmonë kërkojnë për vullnetarë të rinj. Me pak 
fjalë, ka
+punë për këdo në procesin e përkthimit: na duhen njerëz me aftësi të 
mira
+gjuhësore, por edhe persona me aftësi të mira teknike ose që duan të 
mësojnë
+pak gjëra teknike të thjeshta.</p>
+
+<ul>
+ <li><p>Nëse e njhni mirë Anglishten e shkruajtur dhe zotëroni bukur 
gjuhën tuaj të
+nënës, mundeni sigurisht të përfshiheni në përkthime, ose të bëni 
redaktim
+të tyre. Shkruajtja mirë e Anglishtes nuk është domosdoshmëri.</p></li>
+ <li><p>Nëse të kuptuarit tuaj të Anglishtes nuk është i klasit të 
parë, ose nuk
+dini fare Anglisht, por zotëroni mirë gjuhën tuaj të nënës, mund të 
ndihmoni
+me shqyrtimin e përkthimit nga të tjerë persona, që të sigurohet leximi i
+mirë i tyre dhe stili i hijshëm.</p></li>
+ <li><p>Nëse Anglishten e keni gjuhën e mëmës, dhe mund të lexoni në 
gjuhë tjetër,
+edhe pse jo shpejt dhe me lehtësi, prapë mund të ndihmoni në përmirësim
+përkthimesh në atë gjuhë. Përkthyesit ngandonjëherë i keqkuptojnë 
thëniet e
+Anglishtes dhe e pasqyrojnë këtë në përkthime që janë të shtrembëra 
ose edhe
+të pasakta. Këto gabime janë të lehta për atë që Anglishten e ka gjuhë
+amësie&mdash;mund të zbuloni gabime të tilla dhe të shpjegoni kuptimin e
+synuar, dhe kështu ata ta ripërkthejnë atë pjesë.</p></li>
+ <li><p>Nëse jeni i prirur ose dëshironi të merreni me anën më teknike 
të procesit
+të përkthimit, mund të ndihmoni edhe më tej; për shembull, duke 
përgatitur
+për botim tekstet e përkthyer.</p></li>
+</ul>
+
+<h3 id="how">Si të merrni pjesë</h3>
+
+<dl>
+ <dt>Si Anëtar Ekipi</dt>
+  <dd>Ju lutem, lexoni <a href="#general-guide">Udhërrëfyesin e 
Përgjithshëm mbi
+Përkthimet</a> më poshtë dhe lidhuni mandej me <a href="#teams">ekipin e
+duhur të përkthimit</a>. Secili ekip ka mënyrën e vet të organizimit të
+punës. Ndaj, për t'u bërë pjesë e një ekipi ekzistues, lypset të merrni 
të
+dhëna të hollësishme nga ekipi në fjalë. Bashkërenduesi i Ekipit do të 
jetë
+në gjendje t'ju udhëheqë përmes metodave të tyre specifike. Nëse brenda 
dy
+javëve nuk merrni përgjigje nga ekipi, i shkruani Përgjegjësit të
+Përkthimeve <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+  </dd>
+ <dt>Si Kontribues me Raste</dt>
 
-<a href="/graphics/atypinggnu.html"><img style="float: right;"
- src="/graphics/gnu-type-sm.jpg"
- alt="Një GNU Që Shtyp Në Makinë" title="Një Hacker GNU Që Shtyp Në 
Makinë" />
-</a>
-
-<div class="announcement">
- <blockquote><p>Më e rëndësishmja: <span class="highlight"><em>MOS 
përktheni kodin
-HTML</em>.</span></p>
- <p>Nëse dëshironi të parashtroni një përkthim ose të ndihmoni në 
përpjekjet e
-përkthimit, ju lutem lidhuni me ekipin përkatës ekzistues <a
-href="#TranslationsUnderway">më poshtë</a>. Nëse nuk ka një ekip të
-pranishëm për gjuhën tuaj, ju lutem i shkruani <a
-href="mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden&gt;</a>,
-pasi të lexoni <a href="/software/trans-coord/manual/">doracakët</a>.</p>
- </blockquote>
-</div>
+  <dd>Nëse thjesht doni të parashtroni një përkthim të ri dhe nnuk jeni 
i
+interesuar të jepni rregullisht ndihmesë, ndiqni më poshtë <a
+href="#general-guide">Udhërrëfyesin e Përgjithshëm për Përkthime</a> dhe
+dërgojeni përkthimin tuaj te <a href="#teams">Bashkërenduesi i Ekipit</a>
+përkatës, po qe se ka një, ose te Përgjegjësi i Përkthimeve <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
+nëse nuk ka ekip ose bashkërrendues për gjuhën që ju intereson.</dd>
+ <dt>Si Bashkërendues Ekipi</dt>
+  <dd>Nëse doni të formoni një ekip të ri, apo të bëheni 
Bashkërendues Ekipi, ju
+lutem, lexoni krejt këtë faqe e mandej lidhuni me Përgjegjësin e 
Përkthimeve
+te <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+  </dd>
 
-<h3 id="SEC1">Udhërrëfyes i Përgjithshëm</h3>
-<ul>
- <li>Para se të bëni çfarëdo gjëje, ju lutem, lexoni
+</dl>
+
+<h3 id="general-guide">Udhërrëfyes i Përgjithshëm mbi Përkthimet</h3>
+
+<p>Ja synimet tona specifike për faqet tona të përkthyesa.</p>
+
+<h4 id="accuracy">Saktësia</h4>
+
+<p>Që të mundeni të prodhoni një përkthim i cili të jetë i saktë dhe 
besnik
+ndaj origjinalit, lypset të jeni i familjarizuar me konceptet bazë të
+Projektit GNU dhe terminologjinë specifike të përdorur në gnu.org:</p>
+
+<ul>
+ <li><p>&ldquo;Copyleft&rdquo; është një term që mund të jetë e zorshme 
të
+përkthehet në disa gjuhë. Është njëfarë loje fjalësh me fjalën
+&ldquo;Copyright&rdquo; mbështetur në të dy kuptimet e rrënjës
+&ldquo;right&rdquo; - të drejta: atë etik dhe atë orientimor. Që të dini 
më
+tepër rreth kësaj idhe të shihni se si është përkthyer në gjuhë të 
tjera,
+mund të lexoni artikullin <a href="/copyleft/copyleft.html">Ç'është
+Copyleft-i?</a>. Do të shihni se në shumicën e rasteve nuk është 
përkthyer
+fare, ndaj, nëse nuk gjeni një përkthim të përshtatshëm në gjuhën tuaj 
për
+të, mundësia e vetme mund të jetë përdorimi i fjalës në 
Anglisht.</p></li>
+
+ <li><p>Shihni <a href="/philosophy/fs-translations.html">Përkthimet e Termit
+&ldquo;Free Software&rdquo;</a> në gjuhë të ndryshme.</p></li>
+ <li><p>Duke lexuar disa artikujt, si këta që vijojnë, mund të mësoni 
më tepër rreth
+termash specifikë dhe filozofinë e GNU-së, veç të tjerësh që mund t'ju 
duken
+interesantë:</p>
   <ul>
-   <li><a href= "/server/standards/readme_index.html">Udhëzime</a> për 
Vullnetarë
-për <em>Site</em>-in Web GNU </li>
-   <li><a href="/server/fsf-html-style-sheet.html">FSF HTML Style Sheet</a>,
-http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html </li>
-   <li>doracakët <a href="/software/trans-coord/manual/">GNUN</a>.</li>
+   <li><a href="/philosophy/free-sw.html">Ç'është Software-i i 
Lirë?</a></li>
+   <li><a href="/philosophy/categories.html">Kategori Software-esh të 
Lirë dhe Jo
+të Lirë</a></li>
+
+   <li><a href="/philosophy/words-to-avoid.html">Fjalë Që Duhen 
Shmangur</a></li>
+   <li><a href="/gnu/why-gnu-linux.html">Po Puna e Emrit?</a></li>
+   <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Burimi i 
Hapur Nuk e
+Kap Dot Thelbin e Software-it të Lirë</a></li>
   </ul>
  </li>
- <li>Pasi të lexoni këtë faqe, kthehuni drejt listës <a
-href="#TranslationsUnderway">Përkthime në Punë e Sipër</a>, dhe shihni 
nëse
-ka tashmë një ekip për gjuhën në të cilën doni të përktheni. Nëse jo,
-lidhuni me <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
-dhe pyetini nëse mund të filloni një ekip të ri për gjuhën tuaj.</li>
-</ul>
+ <li><p>Kur përktheni &ldquo;GNU's Not Unix,&rdquo; ju lutem, sigurohuni që
+përkthimi mbetet rekursiv. Nëse nuk arrihet dot një përkthim rekursiv,
+përdorni një formatet vijues (ja për shembull, në Suedisht): &ldquo;GNU's
+Not Unix (<span xml:lang="sv" lang="sv"> GNU &auml;r inte
+Unix</span>)&rdquo;.</p></li>
 
-<h3 id="LanguageCodes">Kode Gjuhësh</h3>
-<ul>
- <li><a href="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php";>ISO
-639</a> ofron kodet dyshkronjëshe të gjuhëve te shtylla e 2<sup>të</sup>.
-Nëse nuk gjeni kodin dyshkronjësh të gjuhës, mund të përdorni atë
-treshkronjësh (ISO 639-2). Mund të ketë edhe versione më të vonshëm të 
RFC
-1766 dhe ISO 639.</li>
-
- <li>Po qe se ISO 639 nuk ka kod, kërkoni pa dhe gjeni atë të saktin që 
duhet
-përdorur. ISO 3166 ofron kodet për vendet. Kodet e gjuhës dhe vendeve nuk
-ka pse të jenë të njëjtë. Është gabim të mendohet që kodi i një 
vendi mund
-të përdoret për kod gjuhe dhe anasjelltas &mdash; jo pa e verifikuar
-kundrejt standardit.</li>
 </ul>
 
-<h3 id="SEC3">Çfarë të Përkthehet</h3>
-<ul>
- <li>Dokumentat do të duheshin shndërruar së bashku me &ldquo;faqet e tyre
-lidhëse&rdquo;, të tilla si <code>home.html</code> apo
-<code>philosophy/philosophy.html</code>.</li>
- <li>Mos përktheni gjë nën këto drejtori:
- <dl>
- <dt><code>/software/</code> </dt>
- <dd>Këtë zonë ia lëmë në dorë secilit mirëmbajtës. Por nëse doni 
të ndihmoni një
-mirëmbajtës të bëjë përkthime, lidhuni me të.
- </dd>
- <dt><code>/brave-gnu-world/</code></dt>
- <dd>Ja se si të <a href="/brave-gnu-world/translations.html">ndihmoni në
-përkthimin</a> e <cite>Brave GNU World</cite>. </dd>
- </dl></li>
-   <li>Kur përktheni &ldquo;GNU's Not Unix,&rdquo; ju lutem, sigurohuni që
-përkthimi mbetet rekursiv. Nëse nuk arrihet dot një përkthim rekursiv, 
<br />përdorni formatin vijues: &ldquo;GNU's Not Unix (<span xml:lang="sv"
-lang="sv">GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;.
- </li>
-</ul>
+<h4 id="translators-manual">Doracaku i Përkthyesve</h4>
 
-<h3 id="SEC3.1">Përkthimi i faqes hyrëse</h3>
-<ul>
-  <li>Faqja hyrëse e përkthyer duhet të përfshijë listën e plotë të 
përkthimeve
-përmes SSI-së.
+<p>Mundet gjithashtu të doni të lexoni the <a
+href="/software/trans-coord/manual/web-trans/">Doracakun e Përkthyesve të
+GNU Web-it</a>, nëse dëshironi të keni një ide më të plotë se si 
funksionon
+sistemi ynë i përkthimeve. Por, ju lutem, së pari lidhuni me ekipin; ka
+shumë gjasa që të mos jetë e nevojshme ta lexoni, që të mund të filloni 
të
+ndihmoni.</p>
 
-    <p>Etiketa e domosdoshme SSI ngjan si kjo:</p>
-    <pre>
-      &lt;!--#include file="translations.include" --&gt;
-    </pre>
-  </li>
+<h4 id="what">Çfarë të Përkthehet</h4>
 
-  <li>Nëse furnizoni përkthim të ri të faqes hyrëse duhet të 
përditësoni kartelën
-<code>translations.include</code>. Kartela gjendet te drejtoria rrënjë e
-shërbyesve web të GNU-së.
-  </li>
-</ul>
+<p>Krejt sprovat dhe artikujt në listat vijuese do të duhej të 
përktheheshin në
+krejt gjuhët e mundshme, por do të ishte mirë që së pari të shihni <a
+href="/server/standards/translations/priorities.html">Përparësitë tona në
+Përkthimin e Site-it Web</a>:</p>
 
-<h3 id="SEC4">Lidhje për Te Dokumente të Tjera</h3>
 <ul>
- <li>Krejt lidhjet u referohen rrënjës së shërbyesit web, që do të 
thotë se duhet
-të shpien te, për shembull, /software/software.html dhe jo thjesht te
-software.html. </li>
- <li>Lidhjet duhen ndërtuar që të shpien te një faqe e përkthyer nëse 
ekziston,
-përndryshe le të shpien te origjinali në Anglisht. NUK duhet të krijoni
-lidhje që varen nga negociim lënde. Një arsye për këtë është që ato 
nuk do
-të funksionojnë në shërbyesa pasqyrë që nuk bëjnë negociim lënde. 
</li>
+ <li><code>copyleft/</code></li>
+ <li><code>arsim/</code></li>
+ <li><code>gnu/</code></li>
+ <li><code>leje/</code></li>
+ <li><code>filozofi/</code></li>
 </ul>
 
-<h3 id="SEC5">Përkthime në Gjuhë të Tjera</h3>
-<ul>
- <li>Kryet dhe fundi i krejt përkthimeve (përfshi këtu edhe origjinalin në
-Anglisht) do të duhej të përmbanin lidhje te përkthimet e tjera të
-dokumentit kur ka të tillë. Shihni <a
-href="/boilerplate.html">http://www.gnu.org/boilerplate.html</a> për një
-shembull se si të bëhet kjo. </li>
-</ul>
+<p>Sërish, ju lutem bashkërendoni veprimet me ekipin e gjuhës suaj përpara 
se
+të filloni çfarëdo pune, që të keni udhëzime të qarta se si të ecni 
përpara
+dhe të shmangni përpjekje paralele.</p>
 
-<h3 id="SEC6">Emra kartelash</h3>
-<ul>
- <li>Përkthimet duhen emërtuar <code>artikull.LANG.html</code> ku
-<code>LANG</code> është <a href="#LanguageCodes">kodi i gjuhës</a>.<br />
-Për shembull, përkthimi në Gjermanisht i <em>home.html</em> do të duhej të
-emërtohej <code>home.de.html</code>.</li>
- <li>Ka një lidhje simbolike <code>index.html</code> që shpie te ndonjë 
kartelë
-tjetër <code>tjetër.html</code>. Krijoni një lidhje simbolike të emërtuar
-<code>index.GJ.html</code> që shpie te përkthimi përkatës
-<code>tjetër.GJ.html</code>.</li>
-</ul>
+<p><em><strong>Shënim:</strong></em> Lënda te lsita e
+<code>software/</code>-eve lidhet me paketat GNU indviduale. Nëse dëshironi
+të përktheni diçka nga ajo listë, ju lutem, bisedoni me mirëmbajtësin e
+paketës, që të shihni se çfarë do të donin të bënit.</p>
+
+<h3 id="coordinator-guide">Udhërrëfyes për Bashkërendues Ekipi</h3>
+
+<p>Nëse nuk ka të ndërtuar ekip për gjuhën tuaj ose nëse lypset 
Bashkërendues
+Ekipi, do t'ju ishim mirënjohës nëse e merrni punën përsipër. Që të 
ofroni
+ndihmë, shkruajini Përgjegjësit të Përkthimeve te <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
+për së pari, ju lutem, lexoni shpjegimin vijues se me se merret
+Bashkërenduesi i Ekipit, tej asaj që është përshkruar te Udhërrëfyesi i
+Përgjithshëm.</p>
 
-<h3 id="SEC6A">Mjete në Ndihmë të Përkthyesve</h3>
 <ul>
- <li>Shihni <a href="/software/gnun/">GNUnited Nations</a>.</li>
+ <li>Së pari, le të hedhim një sy mbi mjetet që përdorim në site-in 
tonë web për
+përpunimin e përkthimeve dhe mbajtjen e tyre të përditësuar.</li>
 </ul>
 
-<h3 id="SEC7">Mbajta e Përkthimeve të Përditësuara</h3>
-<ul>
- <li>Që krejt përkthimet të jenë përherë të përditësuara, do të 
duhej të
-pajtoheshit te lista e postimeve <a
+<h4 id="tools">Mjete në Ndihmë të Përkthyesve</h4>
+
+<p>Ne përdorim kartelat .po (Portable Object) për përpunimin dhe 
mirëmbajtjen e
+përkthimeve. Një kartelë .po përmban tekstin origjinal dhe përkthimin e 
tij,
+ndarë në paragrafë. Këtë e bëjmë që kur të ketë një ndryshim në 
versionin
+Anglisht të faqes, sistemi ynë të prodhojë një kartelë .po të 
përditësuar e
+cila shfaq vragjet që janë ndryshuar. Përkthyesi mandej përditëson
+përkthimin me këto vargje.</p>
+
+<p>Për përpunimin e një kartele .po file, përdorni <a
+href="/software/emacs/">GNU Emacs</a> (instaloni <em>gettext-el</em> që të
+kalohet vetvetiu nën mënyrën PO) ose çfarëdo përpunesi tjetër kartelash 
.po.</p>
+
+<p>Si përdoret kartela .po? GNUnited Nations (GNUN), sistemi i montimit për
+përkthimet e www.gnu.org-ut, prodhon një kartelë .pot (gjedhe .po) të një
+artikulli origjinal HTML; kurdoherë që ka një ndryshim në artikullin
+origjinal, kartela .pot rikrijohet që të shtohen në të ndryshimet. Më në
+fund, prej tij riprodhohen, në format HTML, përkthimet. Për më tepër të
+dhëna, shihni <a href="/software/gnun/">GNUnited Nations (GNUN)</a>.</p>
+
+<h4 id="keeping-current">Mbajta e Përkthimeve të Përditësuara</h4>
+
+<p>Që krejt përkthimet të jenë përherë të përditësuara, nëse 
vendosni të bëheni
+Bashkërendues Ekipi, do të duhej të pajtoheshit te lista e postimeve <a
 href="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits";>www-commits</a>.
-Pas kësaj, për çdo faqe që ndryshohet në cvs (për modulin www), do t'ju
-dërgohet një email. Trafiku nuk shkon më shumë se 4-5 mesazhe në ditë, 
më
-tepër në fund javë. Është e këshillueshme që t'i ruani krejt këto 
email-e
+Pas kësaj, për çdo faqe që ndryshohet në <em>CVS</em> (te modulin www), do
+t'ju dërgohet një email. Trafiku nuk shkon më shumë se 4-5 mesazhe në 
ditë,
+më tepër në fundjavë. Është e këshillueshme që t'i ruani krejt këto 
email-e
 dhe të merreni me ta një herë në javë që të garantoni përkthime të
-përditësuara. Mund të përdorni gjithashtu <kbd>make report 
TEAM=LANG</kbd>,
-nëse keni të instaluar <a href="/software/gnun/">GNUN</a>-in.</li>
+përditësuara. Mund të përdorni gjithashtu &ldquo;<em><code>make report
+TEAM=LANG</code></em>&rdquo; nëse keni të instaluar <a
+href="/software/gnun/">GNUN-in</a>.</p>
+
+<ul>
+ <li>Bashkërenduesi do të duhej të lexonte dhe të njihte mirë 
dokumentimin
+vijues:</li>
+</ul>
+<ul>
+ <li><a href="/software/trans-coord/manual/web-trans/">Doracaku i 
Përkthyesve të
+GNU Web-it</a>.</li>
+ <li><a href="/software/trans-coord/manual/gnun/">Doracaku GNUnited Nations
+(GNUN)</a>,</li>
+ <li><a href="/server/standards/readme_index.html">Udhëzime mbi Site-in Web 
GNU:
+Për Vullnetarë</a></li>
+
+ <li><a href="/server/fsf-html-style-sheet.html">Udhëzime për Site-in Web 
GNU:
+Fletë Stili HTML</a>.</li>
 </ul>
 
-<h3 id="TranslationsUnderway">Përkthime Në Punë e Sipër</h3>
+<p>Pasi të keni lexuar të paktën dy doracakët e parë dhe krejt këtë 
faqe, ju
+lutem, për asistencë të mëtejshme lidhuni me Përgjegjësin e Përkthimeve 
te
+<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<h3 id="teams">Ekipe Përkthimi</h3>
+<!--Some docs refer to this anchor-->
+<span id="TranslationsUnderway"></span> 
 
-<p>Kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës, dhe emri dhe e-mail-i i 
udhëheqësit
-të ekipit të përkthimit.</p>
+<p>Vullnetarët për ndërtimin e ekipeve të reja janë më shumë se të 
mirëpritur
+dhe do të ndihmohen gjatë procesit të përgatitjes së tyre.</p>
 
-<p>Ekipe Përkthimi:</p>
+<p>Lidhuni me Administratorët e Përkthimeve te <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
+nëse doni të krijoni një ekip të ri përkthimi, apo nëse doni të bëheni
+Bahkërendues Ekipi dhe që të paraqiteni si Bahkërendues Ekipi përkthimesh 
në
+gjuhën tuaj.</p>
+
+<p>Në listën vijuese, kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës, dhe emri dhe
+e-mail-i i Bashkërenduesit të Ekipit të përkthimit.</p>
 <ul>
 
 <!-- Please keep this list alphabetical-->
-<li><code>??</code> - Ky vend ruhet për emrin tuaj, kur krijoni një ekip
-përkthimi për një gjuhë tjetër.
-</li>
-<li><code>!!</code> - Lidhunu me Administratorët e Përkthimeve te <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-nëse doni të krijoni një Ekip Përkthimi dhe që të paraqiteni si 
udhëheqësi i
-ekipit të përkthimeve për gjuhën tuaj.
-</li>
 <li><code>ar</code> - <a
-href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";>Arabisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/mbf";>Hossam Hossny</a>, <a
-href="https://savannah.gnu.org/users/hatem";>Hatem Hossny</a>)
-</li>
-<li><code>az</code> - Azerbajxhanase (<a
+href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";>Arabe</a> (Lypset
+bashkërendues i ri) </li>
+
+ <li><code>az</code> - Azerbajxhanase (<a
 href="https://savannah.gnu.org/users/igrar";>Igrar Huseynov</a> - Lyp
-bashkërendues të ri)
-</li>
-<li><code>bg</code> - <a
+bashkërendues të ri) </li>
+  
+ <li><code>bg</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";>Bullgarisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/yavor";>Yavor Doganov</a>)
-</li>
-<li><code>bn</code> - <a
+href="https://savannah.gnu.org/users/yavor";>Yavor Doganov</a>)</li>
+ 
+ <li><code>bn</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";>Bengaleze</a> (<a
 href="https://savannah.gnu.org/users/suzan";>Khandakar Mujahidul Islam</a> -
-Lyp bashkërendues të ri)
-</li>
-<li><code>ca</code> - <a
+Lyp bashkërendues të ri) </li>
+  
+ <li><code>ca</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";>Katalançe</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/puigpe";>Miquel Puigpelat</a>)
-</li>
-<li><code>cs</code> - <a
+href="https://savannah.gnu.org/users/puigpe";>Miquel Puigpelat</a>) </li>
+
+ <li><code>cs</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";>Çeke</a> (Lypset
-bashkërendues i ri)
-</li>
-<li><code>da</code> - <a
+bashkërendues i ri) </li>
+  
+ <li><code>da</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-da";>Danisht</a> (<a
 href="https://savannah.gnu.org/users/erikg";>Erik Gravgaard</a> - Lyp
-bashkërendues të ri)
-</li>
-<li><code>de</code> - <a
+bashkërendues të ri) </li>
+
+ <li><code>de</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-de";>Gjermanishte</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/joeko";>Joerg Kohne</a>)
-</li>
-<li><code>el</code> - <a
+href="https://savannah.gnu.org/users/joeko";>Joerg Kohne</a>)</li>
+ 
+ <li><code>el</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-el";>Greqisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas";>Georgios Zarkadas</a>)
-</li>
-<li><code>eo</code> - <a
+href="https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas";>Georgios Zarkadas</a>) </li>
+
+ <li><code>eo</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";>Esperanto</a> (<a
 href="https://savannah.gnu.org/users/civodul";>Ludovic Court&egrave;s</a> -
-Lyp bashkërendues të ri)
-</li>
-<li><code>es</code> - <a
+Lyp bashkërendues të ri) </li>
+  
+ <li><code>es</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-es";>Spanjisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/xavi_";>Xavier Reina</a>)
-</li>
-<li><code>fa</code> - <a
+href="https://savannah.gnu.org/users/xavi_";>Xavier Reina</a>)</li>
+
+ <li><code>fa</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fa";>Farsi/Persisht</a> (<a
 href="https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli";>Abbas Esmaeeli
-Some&lsquo;eh</a>)
-</li>
-<li><code>fi</code> - <a
+Some&lsquo;eh</a>) </li>
+  
+ <li><code>fi</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";>Finlandisht</a> (<a
 href="https://savannah.gnu.org/users/solarius";>Ville</a> - Lyp bashkërendues
-të ri)
-</li>
-<li><code>fr</code> - <a
+të ri)</li>
+
+ <li><code>fr</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";>Frënge</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/barbier";>Denis Barbier</a>)
-</li>
-<li><code>he</code> - <a
+href="https://savannah.gnu.org/users/barbier";>Denis Barbier</a>)</li>
+  
+ <li><code>he</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-he";>Hebraisht</a> (Lypset
-bashkërendues i ri)
-</li>
-<li><code>id</code> - <a
+bashkërendues i ri) </li>
+
+ <li><code>id</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-id";>Indoneziane</a> (Lypset
-bashkërendues i ri)
-</li>
-<li><code>it</code> - <a
+bashkërendues i ri) </li>
+  
+ <li><code>it</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-it";>Italisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/pescetti";>Andrea Pescetti</a>)
-</li>
-<li><code>ja</code> - <a
+href="https://savannah.gnu.org/users/pescetti";>Andrea Pescetti</a>) </li>
+
+ <li><code>ja</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ja";>Japonisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/mhatta";>Masayuki Hatta</a>)
-</li>
-<li><code>ko</code> - Koreançe (Song Chang-hun, <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> - Lyp bashkërendues
-të ri)
-</li>
-<li><code>ku</code> - <a
+href="https://savannah.gnu.org/users/mhatta";>Masayuki Hatta</a>)</li>
+  
+ <li><code>ko</code> - Koreançe (Song Chang-hun, <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> - Lypset
+bashkërendues i ri) </li>
+
+ <li><code>ku</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";>Kurde</a> (Lyp bashkërendues
-të ri)
-</li>
-<li><code>ml</code> - <a
+të ri) </li>
+  
+ <li><code>ml</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";>Malajalame</a> (Lyp
-bashkërendues të ri)
-</li>
-<li><code>nb</code> - <a
+bashkërendues të ri) </li>
+  
+ <li><code>nb</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";>Norvegjishte
-Bokm&aring;l</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/att";>Andreas
-Tolfsen</a>)
-</li>
-<li><code>nl</code> - <a
+Bokm&aring;l</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/att";> Andreas
+Tolfsen</a>) </li>
+  
+ <li><code>nl</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-nl";>Holandisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/tuijldert";>Tom Uijldert</a>)
-</li>
-<li><code>nn</code> - Norvegjisht Nynorsk (<a
+href="https://savannah.gnu.org/users/tuijldert";>Tom Uijldert</a>)</li>
+  
+ <li><code>nn</code> - Norvegjisht Nynorsk (<a
 href="https://savannah.gnu.org/users/att";>Andreas Tolfsen</a>, lypset
-bashkërendues i përhershëm)
-</li>
-<li><code>pl</code> - <a
+bashkërendues i përhershëm) </li>
+
+ <li><code>pl</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";>Polake</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/jsowoc";>Jan Owoc</a>)
-</li>
-<li><code>pt</code> - Portugalisht (Lypset bashkërendues i ri)
-</li>
-<li><code>pt-br</code> - <a
+href="https://savannah.gnu.org/users/jsowoc";>Jan Owoc</a>) </li>
+  
+ <li><code>pt</code> - Portugalisht (Lypset bashkërendues i ri) </li>
+ 
+ <li><code>pt-br</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";>Portugalishte
-Braziliane</a> (Lypset bashkërendues i ri)
-</li>
-<li><code>ro</code> - <a
+Braziliane</a> (Lypset bashkërendues i ri) </li>
+
+ <li><code>ro</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ro";>Rumanisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/buzdugan";>Laurentiu Buzdugan</a>)
-</li>
-<li><code>ru</code> - <a
-href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";>Rusisht</a> (<a
+href="https://savannah.gnu.org/users/buzdugan";>Laurentiu Buzdugan</a>) </li>
+ 
+ <li><code>ru</code> - <a
+href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";>Rusishte</a> (<a
 href="https://savannah.gnu.org/users/jimcrow";>Anatoly A. Kazantsev</a>, <a
-href="https://savannah.gnu.org/users/ineiev";>Pavel Kraritonov</a>)
-</li>
-<li><code>sk</code> - <a
+href="https://savannah.gnu.org/users/ineiev";>Pavel Kharitonov</a>) </li>
+
+ <li><code>sk</code> - <a
 href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";>Slovakisht</a> (<a
 href="https://savannah.gnu.org/users/dominiks";>Dominik Smatana</a> - Lyp
-bashkërendues të ri)
-</li>
-<li><code>sq</code> - <a
+bashkërendues të ri) </li>
+  
+ <li><code>sq</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";>Shqip</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/beso";>Besnik Bleta</a>)
-</li>
-<li><code>sr</code> - <a
+href="https://savannah.gnu.org/users/beso";>Besnik Bleta</a>)</li>
+
+ <li><code>sr</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";>Sërbisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";>Strahinya Radich</a>)
-</li>
-<li><code>ta</code> - <a
+href="https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";>Strahinya Radich</a>) </li>
+ 
+ <li><code>ta</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ta";>Tamilezçe</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/amachutechie";>Sri Ramadoss</a>)
-</li>
-<li><code>th</code> - <a
+href="https://savannah.gnu.org/users/amachutechie";>Sri Ramadoss</a>) </li>
+
+ <li><code>th</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-th";>Tailandishte</a> (Lypset
-bashkërendues i ri)
-</li>
-<li><code>tl</code> - <a
+bashkërendues i ri) </li>
+  
+ <li><code>tl</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";>Tagaloge</a> (Lypset
-bashkërendues i ri)
-</li>
-<li><code>tr</code> - <a
+bashkërendues i ri) </li>
+  
+ <li><code>tr</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";>Turqisht</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/exalted";>Ali Servet D&ouml;nmez</a>)
-</li>
-<li><code>uk</code> - <a
+href="https://savannah.gnu.org/users/exalted";>Ali Servet D&ouml;nmez</a>) </li>
+
+ <li><code>uk</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-uk";>Ukrainase</a> (<a
-href="https://savannah.nongnu.org/users/sudyr";>Evgeniy Sudyr</a>)
-</li>
-<li><code>zh-cn</code> - <a
+href="https://savannah.nongnu.org/users/sudyr";>Evgeniy Sudyr</a>)</li>
+  
+ <li><code>zh-cn</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";>Kinezçe e Thjeshtuar</a>
-(<a href="https://savannah.gnu.org/users/monnand";>Nan Deng</a>, <a
+(<a href="https://savannah.gnu.org/users/monnand";> Nan Deng</a>, <a
 href="https://savannah.gnu.org/users/zeuux";>Bill Xu</a>, <a
-href="https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin";>Chen Xiaobin</a>)
-</li>
-<li><code>zh-tw</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn/";>Kinezçe Tradicionale</a>
-(<a href="https://savannah.gnu.org/users/monnand";>Nan Deng</a>, <a
+href="https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin";>Chen Xiaobin</a>) </li>
+
+ <li><code>zh-tw</code> - <a
+href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";>Kinezçe Tradicionale</a>
+(<a href="https://savannah.gnu.org/users/monnand";> Nan Deng</a>, <a
 href="https://savannah.gnu.org/users/zeuux";>Bill Xu</a>, <a
-href="https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin";>Chen Xiaobin</a>)
-</li>
+href="https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin";>Chen Xiaobin</a>) </li>
+ 
+ <li><code>??</code> - Nuk duket gjëkundi? Atëherë ky rresht është 
rezervuar për
+ju.</li>
 
 <!-- Please keep this list alphabetical. -->
 </ul>
-<p>Kini parasysh që</p>
-<ul>
- <li><code>en</code> - Anglisht </li>
-</ul>
-<p>është rast i veçantë. Tërësia e site-it është shkruajtur në 
Anglisht, që
-është gjuha faktike e Projektit GNU. <em>Me raste</em>, mund të kemi 
nevojë
-të përkthehen në Anglisht dokumenta që janë shkruajtur në gjuhë të 
tjera.
-Më e mira është të vihet në dijeni udhëheqësi i ekipit të gjuhës ku 
jepni
+
+<p><strong>Shënim:</strong> <em>Anglishtja (<code>en</code>)</em> është 
rast i
+veçantë. Tërësia e site-it është shkruajtur në Anglisht, që është 
gjuha
+faktike e Projektit GNU. <em>Me raste</em>, mund të kemi nevojë të
+përkthehen në Anglisht dokumenta që janë shkruajtur në gjuhë të tjera. 
Më e
+mira është të vihet në dijeni udhëheqësi i ekipit të gjuhës ku jepni
 ndihmesë, ngaqë përherë lidhemi me ta së pari. Po qe se nuk ka ekip dhe
 doni të ndihmoni për këtë, ju lutem lidhuni me <a
-href="mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt; </a>.</p>
 
-<h3 id="Notes">Shënime Përfundimtare</h3>
 
-<p>Nëse përktheni një faqe për www.gnu.org, ju lutem, vendosni etiketën
-vijuese, te pjesa <code>&lt;head&gt;</code>. Këtu,
-<code>address@hidden</code> është adresa për përcjellje e
-ekipit tuaj të përkthimeve, për shembull për ekipin e përkthimeve në
-Spanjisht:</p>
-
- <pre>
- &lt;link rev="translated" href="mailto:address@hidden"&nbsp;/&gt;
- </pre>
 
 <div style="font-size: small;">
 
@@ -373,13 +454,12 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.sq.html" -->
 <div id="footer">
+
 <p>Ju lutem, pyetjet dhe kërkesat lidhur me FSF-në &amp; GNU-në dërgojini 
te <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a
-href="/contact/">rrugë të tjera kontakti</a> me FSF-në.
-<br />
+href="/contact/">rrugë të tjera për lidhje</a> me FSF-në.<br />
 Ju lutem, njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe këshilla ose ndreqje të 
tjera
-dërgojini te <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+dërgojini te <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij
 artikulli, ju lutem, shihni <a
@@ -389,73 +469,23 @@
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Lejeje Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>.
-</p>
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>.</p>
 
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
  </div>
+
+
 <p><!-- timestamp start -->
 U përditësua:
 
-$Date: 2011/11/28 09:26:57 $
+$Date: 2011/12/24 01:26:46 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. -->
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-<!-- <div id="translations">
- -->
-<!-- <h4>
-Translations of this page</h4> -->
-<!-- -->
-<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
-<!--   Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
-<!--   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. 
-->
-<!--   If you add a new language here, please -->
-<!--   advise address@hidden and add it to -->
-<!--    - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--    - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--    - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--    to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!--   Please also check you have the language code right; see: -->
-<!--   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
-<!--   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
-<!--   use the 3-letter ISO 639-2. -->
-<!--   Please use W3C normative character entities. -->
-<!-- -->
-<!--   See also '(web-trans)Capitalization': -->
-<!--   
http://gnu.org/software/trans-coord/manual/web-trans/html_node/Capitalization.html
 -->
-<!--   -->
-<!-- -->
-<!-- <gnun>
-<ul class="translations-list"> -->
-<!-- Arabic -->
-<!-- <li><a 
href="/server/standards/README.translations.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 -->
-<!-- Catalan -->
-<!-- <li><a 
href="/server/standards/README.translations.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 -->
-<!-- German -->
-<!-- <li><a 
href="/server/standards/README.translations.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li> 
-->
-<!-- English -->
-<!-- <li><a 
href="/server/standards/README.translations.html">English</a>&nbsp;[en]</li> -->
-<!-- Spanish -->
-<!-- <li><a 
href="/server/standards/README.translations.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 -->
-<!-- French -->
-<!-- <li><a 
href="/server/standards/README.translations.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 -->
-<!-- Indonesian -->
-<!-- <li><a href="/server/standards/README.translations.id.html">Bahasa 
Indonesia</a>&nbsp;[id]</li> -->
-<!-- Ukrainian -->
-<!-- <li><a 
href="/server/standards/README.translations.uk.html">&#x0443;&#x043a;&#x0440;&#x0430;&#x0457;&#x043d;&#x0441;&#x044c;&#x043a;&#x0430;</a>&nbsp;[uk]</li>
 -->
-<!-- </ul></gnun> -->
-<!-- </div>
- -->
 </div>
 </body>
 </html>

Index: server/standards/po/README.translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.sq.po,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- server/standards/po/README.translations.sq.po    23 Dec 2011 16:50:40 
-0000   1.19
+++ server/standards/po/README.translations.sq.po    24 Dec 2011 01:26:53 
-0000   1.20
@@ -13,19 +13,18 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-29 04:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-#| msgid ""
-#| "Guide to Translating www.gnu.org Web Pages - GNU Project - Free Software "
-#| "Foundation (FSF)"
-msgid "Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org - GNU Project - Free 
Software Foundation (FSF)"
-msgstr "Udhërrëfyes mbi Përkthimin e Faqeve Web www.gnu.org - Projekti GNU 
- Free Software Foundation (FSF)"
+msgid ""
+"Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org - GNU Project - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Udhërrëfyes mbi Përkthimin e Faqeve Web www.gnu.org - Projekti GNU - Free "
+"Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
-#| msgid "Guide to Translating www.gnu.org Web Pages"
 msgid "Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org"
 msgstr "Udhërrëfyes mbi Përkthimin e Faqeve Web www.gnu.org"
 
@@ -52,44 +51,117 @@
 msgstr "Hyrje"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Translating gnu.org with its many articles and keeping them updated is 
a complex task which requires careful organization. Translators are grouped 
into teams, one for each language, and each team normally has a coordinator. 
However, there are some languages for which no team has been formed yet, and 
sometimes a team lacks a coordinator."
-msgstr "Përkthimi i gnu.org-ut me tërë ato artikujt e vet dhe mbajtja e 
tyre të përditësuar është punë e ndërlikuar, që kërkon organizim të 
kujdesshëm. Përkthyesit gruphen në ekipe, një për secilën gjuhë, dhe 
normalisht secili ekip ka një bashkërendues. Sidoqoftë, ka disa gjuhë për 
të cilat nuk ka ende ekip, e ndonjëherë, ndonjë ekipi i mungon 
bashkërenduesi."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "Team Coordinators use software tools to update pages efficiently for 
partial changes. One of these tools is a program called <strong>GNUnited 
Nations</strong> (GNUN) that makes it very easy to maintain and keep track of 
translations that need to be updated; it was developed ad hoc by our current 
GNU Translations Manager Yavor Doganov."
-msgstr "Bashkërenduesit e Ekipeve përdorin mjete software për përditësim 
të efektshëm faqesh me ndryshime të pjesshme. Një nga këto mjete është 
një program i quajtur <strong>GNUnited Nations</strong> (GNUN) që e bën 
shumë të lehtë mirëmbajtjen dhe ndjekjen e përkthimeve që kanë nevojë 
të përditësohen; ky është zhvilluar ad hoc nga Përgjegjësi ynë i 
tanishëm i Përkthimeve të GNU-së, Yavor Doganov."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "The Translations Manager is the person in charge of the overall 
organization of teams and is generally involved in training new Team 
Coordinators."
-msgstr "Përgjegjësi i përkthimeve është personi i ngarkuar me organizimin 
e përgjithshëm të ekipeve dhe në përgjithësi merret me stërvitjen e 
Bashkërenduesve të rinj të Ekipeve."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "As a Team Member, you can contribute to translations without knowing 
anything about GNUN, but you can help at more levels if you know how to use it."
-msgstr "Si Anëtar Ekipi, mund të jepni ndihmesë në përkthime pa ditur 
gjë rreth GNUN-it, por mund të ndihmoni në shkallë më të lartë, nëse 
dini si ta përdorni."
+msgid ""
+"Translating gnu.org with its many articles and keeping them updated is a "
+"complex task which requires careful organization. Translators are grouped "
+"into teams, one for each language, and each team normally has a coordinator. "
+"However, there are some languages for which no team has been formed yet, and "
+"sometimes a team lacks a coordinator."
+msgstr ""
+"Përkthimi i gnu.org-ut me tërë ato artikujt e vet dhe mbajtja e tyre të "
+"përditësuar është punë e ndërlikuar, që kërkon organizim të 
kujdesshëm. "
+"Përkthyesit gruphen në ekipe, një për secilën gjuhë, dhe normalisht 
secili "
+"ekip ka një bashkërendues. Sidoqoftë, ka disa gjuhë për të cilat nuk ka 
ende "
+"ekip, e ndonjëherë, ndonjë ekipi i mungon bashkërenduesi."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Team Coordinators use software tools to update pages efficiently for partial "
+"changes. One of these tools is a program called <strong>GNUnited Nations</"
+"strong> (GNUN) that makes it very easy to maintain and keep track of "
+"translations that need to be updated; it was developed ad hoc by our current "
+"GNU Translations Manager Yavor Doganov."
+msgstr ""
+"Bashkërenduesit e Ekipeve përdorin mjete software për përditësim të "
+"efektshëm faqesh me ndryshime të pjesshme. Një nga këto mjete është 
një "
+"program i quajtur <strong>GNUnited Nations</strong> (GNUN) që e bën shumë 
të "
+"lehtë mirëmbajtjen dhe ndjekjen e përkthimeve që kanë nevojë të "
+"përditësohen; ky është zhvilluar ad hoc nga Përgjegjësi ynë i 
tanishëm i "
+"Përkthimeve të GNU-së, Yavor Doganov."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Translations Manager is the person in charge of the overall organization "
+"of teams and is generally involved in training new Team Coordinators."
+msgstr ""
+"Përgjegjësi i përkthimeve është personi i ngarkuar me organizimin e "
+"përgjithshëm të ekipeve dhe në përgjithësi merret me stërvitjen e "
+"Bashkërenduesve të rinj të Ekipeve."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As a Team Member, you can contribute to translations without knowing "
+"anything about GNUN, but you can help at more levels if you know how to use "
+"it."
+msgstr ""
+"Si Anëtar Ekipi, mund të jepni ndihmesë në përkthime pa ditur gjë rreth 
GNUN-"
+"it, por mund të ndihmoni në shkallë më të lartë, nëse dini si ta 
përdorni."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Who can help"
 msgstr "Cili mund të ndihmojë"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "All teams are always looking for new volunteers. Basically, there is a 
task for everyone in the translation process: we need people with good language 
skills, as well as people with good technical skills or willing to learn some 
simple technical skills."
-msgstr "Krejt ekipet, gjithmonë kërkojnë për vullnetarë të rinj. Me pak 
fjalë, ka punë për këdo në procesin e përkthimit: na duhen njerëz me 
aftësi të mira gjuhësore, por edhe persona me aftësi të mira teknike ose 
që duan të mësojnë pak gjëra teknike të thjeshta."
+msgid ""
+"All teams are always looking for new volunteers. Basically, there is a task "
+"for everyone in the translation process: we need people with good language "
+"skills, as well as people with good technical skills or willing to learn "
+"some simple technical skills."
+msgstr ""
+"Krejt ekipet, gjithmonë kërkojnë për vullnetarë të rinj. Me pak fjalë, 
ka "
+"punë për këdo në procesin e përkthimit: na duhen njerëz me aftësi të 
mira "
+"gjuhësore, por edhe persona me aftësi të mira teknike ose që duan të 
mësojnë "
+"pak gjëra teknike të thjeshta."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-msgid "If you have a deep understanding of written English and a rich command 
of your native language, you can certainly engage in translation, or do 
proof-reading. Writing good English is not necessary."
-msgstr "Nëse e njhni mirë Anglishten e shkruajtur dhe zotëroni bukur 
gjuhën tuaj të nënës, mundeni sigurisht të përfshiheni në përkthime, 
ose të bëni redaktim të tyre. Shkruajtja mirë e Anglishtes nuk është 
domosdoshmëri."
+msgid ""
+"If you have a deep understanding of written English and a rich command of "
+"your native language, you can certainly engage in translation, or do proof-"
+"reading. Writing good English is not necessary."
+msgstr ""
+"Nëse e njhni mirë Anglishten e shkruajtur dhe zotëroni bukur gjuhën tuaj 
të "
+"nënës, mundeni sigurisht të përfshiheni në përkthime, ose të bëni 
redaktim "
+"të tyre. Shkruajtja mirë e Anglishtes nuk është domosdoshmëri."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-msgid "If your understanding of English is not first class, or if you don't 
know English at all but have a good mastery of your mother tongue, you can help 
review other people's translations to make sure they read well and have a good 
style."
-msgstr "Nëse të kuptuarit tuaj të Anglishtes nuk është i klasit të 
parë, ose nuk dini fare Anglisht, por zotëroni mirë gjuhën tuaj të 
nënës, mund të ndihmoni me shqyrtimin e përkthimit nga të tjerë persona, 
që të sigurohet leximi i mirë i tyre dhe stili i hijshëm."
+msgid ""
+"If your understanding of English is not first class, or if you don't know "
+"English at all but have a good mastery of your mother tongue, you can help "
+"review other people's translations to make sure they read well and have a "
+"good style."
+msgstr ""
+"Nëse të kuptuarit tuaj të Anglishtes nuk është i klasit të parë, ose 
nuk "
+"dini fare Anglisht, por zotëroni mirë gjuhën tuaj të nënës, mund të 
ndihmoni "
+"me shqyrtimin e përkthimit nga të tjerë persona, që të sigurohet leximi 
i "
+"mirë i tyre dhe stili i hijshëm."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-msgid "If you are a native English speaker, and you can read another language, 
even if not quickly and easily, you can still help improve translations in that 
language. Translators sometimes misunderstand English idioms and expressions 
and write translations that are misleading or even incorrect. These errors are 
obvious to the native English speaker&mdash;you can indicate possible errors 
and explain the intended meaning, and others can retranslate that part."
-msgstr "Nëse Anglishten e keni gjuhën e mëmës, dhe mund të lexoni në 
gjuhë tjetër, edhe pse jo shpejt dhe me lehtësi, prapë mund të ndihmoni 
në përmirësim përkthimesh në atë gjuhë. Përkthyesit ngandonjëherë i 
keqkuptojnë thëniet e Anglishtes dhe e pasqyrojnë këtë në përkthime që 
janë të shtrembëra ose edhe të pasakta. Këto gabime janë të lehta për 
atë që Anglishten e ka gjuhë amësie&mdash;mund të zbuloni gabime të tilla 
dhe të shpjegoni kuptimin e synuar, dhe kështu ata ta ripërkthejnë atë 
pjesë."
+msgid ""
+"If you are a native English speaker, and you can read another language, even "
+"if not quickly and easily, you can still help improve translations in that "
+"language. Translators sometimes misunderstand English idioms and expressions "
+"and write translations that are misleading or even incorrect. These errors "
+"are obvious to the native English speaker&mdash;you can indicate possible "
+"errors and explain the intended meaning, and others can retranslate that "
+"part."
+msgstr ""
+"Nëse Anglishten e keni gjuhën e mëmës, dhe mund të lexoni në gjuhë 
tjetër, "
+"edhe pse jo shpejt dhe me lehtësi, prapë mund të ndihmoni në përmirësim 
"
+"përkthimesh në atë gjuhë. Përkthyesit ngandonjëherë i keqkuptojnë 
thëniet e "
+"Anglishtes dhe e pasqyrojnë këtë në përkthime që janë të shtrembëra 
ose edhe "
+"të pasakta. Këto gabime janë të lehta për atë që Anglishten e ka 
gjuhë "
+"amësie&mdash;mund të zbuloni gabime të tilla dhe të shpjegoni kuptimin e "
+"synuar, dhe kështu ata ta ripërkthejnë atë pjesë."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-msgid "If you are inclined or willing to go for the more technical side of the 
translation process, you can help further; for example, by preparing translated 
texts for publication."
-msgstr "Nëse jeni i prirur ose dëshironi të merreni me anën më teknike 
të procesit të përkthimit, mund të ndihmoni edhe më tej; për shembull, 
duke përgatitur për botim tekstet e përkthyer."
+msgid ""
+"If you are inclined or willing to go for the more technical side of the "
+"translation process, you can help further; for example, by preparing "
+"translated texts for publication."
+msgstr ""
+"Nëse jeni i prirur ose dëshironi të merreni me anën më teknike të 
procesit "
+"të përkthimit, mund të ndihmoni edhe më tej; për shembull, duke 
përgatitur "
+"për botim tekstet e përkthyer."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "How to Participate"
@@ -100,16 +172,47 @@
 msgstr "Si Anëtar Ekipi"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "Please read the <a href=\"#general-guide\">General Guide for 
Translations</a> below and then contact the relevant <a 
href=\"#teams\">translation team</a>. Each team has its own system of 
organizing the work. Thus, to join an existing team, you need to get detailed 
information from that team. The Team Coordinator will be able to guide you 
through their specific methods. If you don't get an answer from the team in two 
weeks, write to the Translations Manager <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutem, lexoni <a href=\"#general-guide\">Udhërrëfyesin e 
Përgjithshëm mbi Përkthimet</a> më poshtë dhe lidhuni mandej me <a 
href=\"#teams\">ekipin e duhur të përkthimit</a>. Secili ekip ka mënyrën e 
vet të organizimit të punës. Ndaj, për t'u bërë pjesë e një ekipi 
ekzistues, lypset të merrni të dhëna të hollësishme nga ekipi në fjalë. 
Bashkërenduesi i Ekipit do të jetë në gjendje t'ju udhëheqë përmes 
metodave të tyre specifike. Nëse brenda dy javëve nuk merrni përgjigje nga 
ekipi, i shkruani Përgjegjësit të Përkthimeve <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please read the <a href=\"#general-guide\">General Guide for Translations</"
+"a> below and then contact the relevant <a href=\"#teams\">translation team</"
+"a>. Each team has its own system of organizing the work. Thus, to join an "
+"existing team, you need to get detailed information from that team. The Team "
+"Coordinator will be able to guide you through their specific methods. If you "
+"don't get an answer from the team in two weeks, write to the Translations "
+"Manager <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutem, lexoni <a href=\"#general-guide\">Udhërrëfyesin e Përgjithshëm 
mbi "
+"Përkthimet</a> më poshtë dhe lidhuni mandej me <a href=\"#teams\">ekipin e 
"
+"duhur të përkthimit</a>. Secili ekip ka mënyrën e vet të organizimit të 
"
+"punës. Ndaj, për t'u bërë pjesë e një ekipi ekzistues, lypset të 
merrni të "
+"dhëna të hollësishme nga ekipi në fjalë. Bashkërenduesi i Ekipit do të 
jetë "
+"në gjendje t'ju udhëheqë përmes metodave të tyre specifike. Nëse brenda 
dy "
+"javëve nuk merrni përgjigje nga ekipi, i shkruani Përgjegjësit të "
+"Përkthimeve <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt;</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "As an Occasional Contributor"
 msgstr "Si Kontribues me Raste"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
-msgid "If you just want to submit a new translation and are not interested in 
collaborating regularly, follow the <a href=\"#general-guide\">General Guide 
for Translations</a> below and then send your translation to the appropriate <a 
href=\"#teams\"> Team Coordinator</a> if there is one, or to the Translations 
Manager <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> if there is 
no team or coordinator for your language."
-msgstr "Nëse thjesht doni të parashtroni një përkthim të ri dhe nnuk jeni 
i interesuar të jepni rregullisht ndihmesë, ndiqni më poshtë <a 
href=\"#general-guide\">Udhërrëfyesin e Përgjithshëm për Përkthime</a> 
dhe dërgojeni përkthimin tuaj te <a href=\"#teams\">Bashkërenduesi i 
Ekipit</a> përkatës, po qe se ka një, ose te Përgjegjësi i Përkthimeve <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, nëse nuk ka ekip ose 
bashkërrendues për gjuhën që ju intereson."
+msgid ""
+"If you just want to submit a new translation and are not interested in "
+"collaborating regularly, follow the <a href=\"#general-guide\">General Guide "
+"for Translations</a> below and then send your translation to the appropriate "
+"<a href=\"#teams\"> Team Coordinator</a> if there is one, or to the "
+"Translations Manager <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt;</a> if there is no team or coordinator for your "
+"language."
+msgstr ""
+"Nëse thjesht doni të parashtroni një përkthim të ri dhe nnuk jeni i "
+"interesuar të jepni rregullisht ndihmesë, ndiqni më poshtë <a href="
+"\"#general-guide\">Udhërrëfyesin e Përgjithshëm për Përkthime</a> dhe "
+"dërgojeni përkthimin tuaj te <a href=\"#teams\">Bashkërenduesi i 
Ekipit</a> "
+"përkatës, po qe se ka një, ose te Përgjegjësi i Përkthimeve <a 
href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>, nëse nuk ka "
+"ekip ose bashkërrendues për gjuhën që ju intereson."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid "As a Team Coordinator"
@@ -117,15 +220,18 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <dl><dd>
-#| msgid ""
-#| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#| "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgid "If you would like to form a new team or become a Team Coordinator, 
please read this entire page and then get in touch with the Translations 
Manager <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Nëse doni të formoni një ekip të ri, apo të bëheni 
Bashkërendues Ekipi, ju lutem, lexoni krejt këtë faqe e mandej lidhuni me 
Përgjegjësin e Përkthimeve te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"If you would like to form a new team or become a Team Coordinator, please "
+"read this entire page and then get in touch with the Translations Manager <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Nëse doni të formoni një ekip të ri, apo të bëheni Bashkërendues 
Ekipi, ju "
+"lutem, lexoni krejt këtë faqe e mandej lidhuni me Përgjegjësin e 
Përkthimeve "
+"te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;"
+"</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
-#| msgid "General Guide"
 msgid "General Guide for Translations"
 msgstr "Udhërrëfyes i Përgjithshëm mbi Përkthimet"
 
@@ -138,59 +244,115 @@
 msgstr "Saktësia"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "In order to produce a translation which is accurate and faithful to the 
original, you need to be familiar with the basic concepts of the GNU Project 
and the specific terminology used in gnu.org:"
-msgstr "Që të mundeni të prodhoni një përkthim i cili të jetë i saktë 
dhe besnik ndaj origjinalit, lypset të jeni i familjarizuar me konceptet bazë 
të Projektit GNU dhe terminologjinë specifike të përdorur në gnu.org:"
+msgid ""
+"In order to produce a translation which is accurate and faithful to the "
+"original, you need to be familiar with the basic concepts of the GNU Project "
+"and the specific terminology used in gnu.org:"
+msgstr ""
+"Që të mundeni të prodhoni një përkthim i cili të jetë i saktë dhe 
besnik "
+"ndaj origjinalit, lypset të jeni i familjarizuar me konceptet bazë të "
+"Projektit GNU dhe terminologjinë specifike të përdorur në gnu.org:"
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-msgid "&ldquo;Copyleft&rdquo; is a term that can be difficult to translate in 
some languages. It is a pun on the word &ldquo;Copyright&rdquo; based on the 
two meanings of &ldquo;right&rdquo;: ethical and directional. You can read the 
article <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">What is Copyleft?</a> to learn more 
about it and see how it has been translated into other languages. You will see 
that in most cases it has not been translated at all, so if you can't find a 
good translation for it in your language, the only option may be to use the 
English word."
-msgstr "&ldquo;Copyleft&rdquo; është një term që mund të jetë e zorshme 
të përkthehet në disa gjuhë. Është njëfarë loje fjalësh me fjalën 
&ldquo;Copyright&rdquo; mbështetur në të dy kuptimet e rrënjës 
&ldquo;right&rdquo; - të drejta: atë etik dhe atë orientimor. Që të dini 
më tepër rreth kësaj idhe të shihni se si është përkthyer në gjuhë të 
tjera, mund të lexoni artikullin <a 
href=\"/copyleft/copyleft.html\">Ç'është Copyleft-i?</a>. Do të shihni se 
në shumicën e rasteve nuk është përkthyer fare, ndaj, nëse nuk gjeni një 
përkthim të përshtatshëm në gjuhën tuaj për të, mundësia e vetme mund 
të jetë përdorimi i fjalës në Anglisht."
+msgid ""
+"&ldquo;Copyleft&rdquo; is a term that can be difficult to translate in some "
+"languages. It is a pun on the word &ldquo;Copyright&rdquo; based on the two "
+"meanings of &ldquo;right&rdquo;: ethical and directional. You can read the "
+"article <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">What is Copyleft?</a> to learn "
+"more about it and see how it has been translated into other languages. You "
+"will see that in most cases it has not been translated at all, so if you "
+"can't find a good translation for it in your language, the only option may "
+"be to use the English word."
+msgstr ""
+"&ldquo;Copyleft&rdquo; është një term që mund të jetë e zorshme të "
+"përkthehet në disa gjuhë. Është njëfarë loje fjalësh me fjalën 
&ldquo;"
+"Copyright&rdquo; mbështetur në të dy kuptimet e rrënjës 
&ldquo;right&rdquo; "
+"- të drejta: atë etik dhe atë orientimor. Që të dini më tepër rreth 
kësaj "
+"idhe të shihni se si është përkthyer në gjuhë të tjera, mund të 
lexoni "
+"artikullin <a href=\"/copyleft/copyleft.html\">Ç'është Copyleft-i?</a>. Do 
"
+"të shihni se në shumicën e rasteve nuk është përkthyer fare, ndaj, 
nëse nuk "
+"gjeni një përkthim të përshtatshëm në gjuhën tuaj për të, mundësia 
e vetme "
+"mund të jetë përdorimi i fjalës në Anglisht."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-msgid "See the <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">Translations of 
the Term &ldquo;Free Software&rdquo;</a> in several languages."
-msgstr "Shihni <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">Përkthimet e 
Termit &ldquo;Free Software&rdquo;</a> në gjuhë të ndryshme."
+msgid ""
+"See the <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">Translations of the "
+"Term &ldquo;Free Software&rdquo;</a> in several languages."
+msgstr ""
+"Shihni <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">Përkthimet e Termit "
+"&ldquo;Free Software&rdquo;</a> në gjuhë të ndryshme."
 
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-msgid "You can learn more about specific terms and the GNU philosophy by 
reading some articles such as the following, among others that you may find 
useful:"
-msgstr "Duke lexuar disa artikujt, si këta që vijojnë, mund të mësoni më 
tepër rreth termash specifikë dhe filozofinë e GNU-së, veç të tjerësh 
që mund t'ju duken interesantë:"
+msgid ""
+"You can learn more about specific terms and the GNU philosophy by reading "
+"some articles such as the following, among others that you may find useful:"
+msgstr ""
+"Duke lexuar disa artikujt, si këta që vijojnë, mund të mësoni më tepër 
rreth "
+"termash specifikë dhe filozofinë e GNU-së, veç të tjerësh që mund t'ju 
duken "
+"interesantë:"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">What is Free Software?</a>"
 msgstr "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Ç'është Software-i i 
Lirë?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid "<a href=\"/philosophy/categories.html\">Categories of Free and Nonfree 
Software</a>"
-msgstr "<a href=\"/philosophy/categories.html\">Kategori Software-esh të 
Lirë dhe Jo të Lirë</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/categories.html\">Categories of Free and Nonfree "
+"Software</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/categories.html\">Kategori Software-esh të Lirë dhe 
Jo "
+"të Lirë</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Words to Avoid</a>"
-msgstr "<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Fjalë Që Duhen 
Shmangur</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Fjalë Që Duhen Shmangur</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid "<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">What's in a Name?</a>"
 msgstr "<a href=\"/gnu/why-gnu-linux.html\">Po Puna e Emrit?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Open Source 
Misses the Point of Free Software</a>"
-msgstr "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Burimi i 
Hapur Nuk e Kap Dot Thelbin e Software-it të Lirë</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Open Source Misses "
+"the Point of Free Software</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Burimi i Hapur Nuk "
+"e Kap Dot Thelbin e Software-it të Lirë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><p>
-#| msgid ""
-#| "When translating &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, please ensure that the "
-#| "translation remains recursive. If a recursive translation cannot be "
-#| "conceived,"
-msgid "When translating &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, please ensure that the 
translation remains recursive. If a recursive translation cannot be conceived, 
use the following format (this is an example for Swedish): &ldquo;GNU's Not 
Unix (<span xml:lang=\"sv\" lang=\"sv\"> GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;."
-msgstr "Kur përktheni &ldquo;GNU's Not Unix,&rdquo; ju lutem, sigurohuni që 
përkthimi mbetet rekursiv. Nëse nuk arrihet dot një përkthim rekursiv, 
përdorni një formatet vijues (ja për shembull, në Suedisht): &ldquo;GNU's 
Not Unix (<span xml:lang=\"sv\" lang=\"sv\"> GNU &auml;r inte 
Unix</span>)&rdquo;."
+msgid ""
+"When translating &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, please ensure that the "
+"translation remains recursive. If a recursive translation cannot be "
+"conceived, use the following format (this is an example for Swedish): &ldquo;"
+"GNU's Not Unix (<span xml:lang=\"sv\" lang=\"sv\"> GNU &auml;r inte Unix</"
+"span>)&rdquo;."
+msgstr ""
+"Kur përktheni &ldquo;GNU's Not Unix,&rdquo; ju lutem, sigurohuni që "
+"përkthimi mbetet rekursiv. Nëse nuk arrihet dot një përkthim rekursiv, "
+"përdorni një formatet vijues (ja për shembull, në Suedisht): &ldquo;GNU's 
"
+"Not Unix (<span xml:lang=\"sv\" lang=\"sv\"> GNU &auml;r inte Unix</span>)"
+"&rdquo;."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h4>
-#| msgid "Translations Underway"
 msgid "Translators Manual"
 msgstr "Doracaku i Përkthyesve"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "You may also want to read the <a 
href=\"/software/trans-coord/manual/web-trans/\">GNU Web Translators Manual</a> 
if you wish to have a better understanding of how our translation system works. 
But please talk to the team first; most probably you will not be required to 
read it in order to start helping."
-msgstr "Mundet gjithashtu të doni të lexoni the <a 
href=\"/software/trans-coord/manual/web-trans/\">Doracakun e Përkthyesve të 
GNU Web-it</a>, nëse dëshironi të keni një ide më të plotë se si 
funksionon sistemi ynë i përkthimeve. Por, ju lutem, së pari lidhuni me 
ekipin; ka shumë gjasa që të mos jetë e nevojshme ta lexoni, që të mund 
të filloni të ndihmoni."
+msgid ""
+"You may also want to read the <a href=\"/software/trans-coord/manual/web-"
+"trans/\">GNU Web Translators Manual</a> if you wish to have a better "
+"understanding of how our translation system works. But please talk to the "
+"team first; most probably you will not be required to read it in order to "
+"start helping."
+msgstr ""
+"Mundet gjithashtu të doni të lexoni the <a href=\"/software/trans-coord/"
+"manual/web-trans/\">Doracakun e Përkthyesve të GNU Web-it</a>, nëse "
+"dëshironi të keni një ide më të plotë se si funksionon sistemi ynë i "
+"përkthimeve. Por, ju lutem, së pari lidhuni me ekipin; ka shumë gjasa që 
të "
+"mos jetë e nevojshme ta lexoni, që të mund të filloni të ndihmoni."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -198,58 +360,89 @@
 msgstr "Çfarë të Përkthehet"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "All essays and articles in the following directories should be 
translated in all available languages, but you should first browse our <a 
href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">Web Translation 
Priorities</a>:"
-msgstr "Krejt sprovat dhe artikujt në listat vijuese do të duhej të 
përktheheshin në krejt gjuhët e mundshme, por do të ishte mirë që së 
pari të shihni <a 
href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">Përparësitë tona në 
Përkthimin e Site-it Web</a>:"
+msgid ""
+"All essays and articles in the following directories should be translated in "
+"all available languages, but you should first browse our <a href=\"/server/"
+"standards/translations/priorities.html\">Web Translation Priorities</a>:"
+msgstr ""
+"Krejt sprovat dhe artikujt në listat vijuese do të duhej të përktheheshin 
në "
+"krejt gjuhët e mundshme, por do të ishte mirë që së pari të shihni <a 
href="
+"\"/server/standards/translations/priorities.html\">Përparësitë tona në "
+"Përkthimin e Site-it Web</a>:"
 
 # type: Content of: <ul><li><dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid "<code>/software/</code>"
 msgid "<code>copyleft/</code>"
 msgstr "<code>copyleft/</code>"
 
 # type: Content of: <ul><li><dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid "<code>/software/</code>"
 msgid "<code>education/</code>"
 msgstr "<code>arsim/</code>"
 
 # type: Content of: <ul><li><dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid "<code>/brave-gnu-world/</code>"
 msgid "<code>gnu/</code>"
 msgstr "<code>gnu/</code>"
 
 # type: Content of: <ul><li><dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid "<code>/software/</code>"
 msgid "<code>licenses/</code>"
 msgstr "<code>leje/</code>"
 
 # type: Content of: <ul><li><dl><dt>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid "<code>/software/</code>"
 msgid "<code>philosophy/</code>"
 msgstr "<code>filozofi/</code>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Again, please coordinate with your language team before starting any 
work, to get clear instructions on how to proceed and to avoid duplicating 
efforts."
-msgstr "Sërish, ju lutem bashkërendoni veprimet me ekipin e gjuhës suaj 
përpara se të filloni çfarëdo pune, që të keni udhëzime të qarta se si 
të ecni përpara dhe të shmangni përpjekje paralele."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "<em><strong>Note:</strong></em> The material in the 
<code>software/</code> directory pertains to individual GNU packages. If you 
would like to translate something in that directory, please talk with the 
maintainers of the package to see what they would like to do."
-msgstr "<em><strong>Shënim:</strong></em> Lënda te lsita e 
<code>software/</code>-eve lidhet me paketat GNU indviduale. Nëse dëshironi 
të përktheni diçka nga ajo listë, ju lutem, bisedoni me mirëmbajtësin e 
paketës, që të shihni se çfarë do të donin të bënit."
+msgid ""
+"Again, please coordinate with your language team before starting any work, "
+"to get clear instructions on how to proceed and to avoid duplicating efforts."
+msgstr ""
+"Sërish, ju lutem bashkërendoni veprimet me ekipin e gjuhës suaj përpara 
se "
+"të filloni çfarëdo pune, që të keni udhëzime të qarta se si të ecni 
përpara "
+"dhe të shmangni përpjekje paralele."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<em><strong>Note:</strong></em> The material in the <code>software/</code> "
+"directory pertains to individual GNU packages. If you would like to "
+"translate something in that directory, please talk with the maintainers of "
+"the package to see what they would like to do."
+msgstr ""
+"<em><strong>Shënim:</strong></em> Lënda te lsita e <code>software/</code>-"
+"eve lidhet me paketat GNU indviduale. Nëse dëshironi të përktheni diçka 
nga "
+"ajo listë, ju lutem, bisedoni me mirëmbajtësin e paketës, që të shihni 
se "
+"çfarë do të donin të bënit."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Guide for Team Coordinators"
 msgstr "Udhërrëfyes për Bashkërendues Ekipi"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "If there is no team established for your language or a new Team 
Coordinator is needed, we will be grateful if you undertake that task. To 
volunteer, write to the Translations Manager <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, but please first read 
the following explanation of what a Team Coordinator does specifically, apart 
from what has been described in the General Guide."
-msgstr "Nëse nuk ka të ndërtuar ekip për gjuhën tuaj ose nëse lypset 
Bashkërendues Ekipi, do t'ju ishim mirënjohës nëse e merrni punën 
përsipër. Që të ofroni ndihmë, shkruajini Përgjegjësit të Përkthimeve 
te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, për së pari, 
ju lutem, lexoni shpjegimin vijues se me se merret Bashkërenduesi i Ekipit, 
tej asaj që është përshkruar te Udhërrëfyesi i Përgjithshëm."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "First, let's look at the tools that we use in our website to process 
translations and to keep them updated."
-msgstr "Së pari, le të hedhim një sy mbi mjetet që përdorim në site-in 
tonë web për përpunimin e përkthimeve dhe mbajtjen e tyre të 
përditësuar."
+msgid ""
+"If there is no team established for your language or a new Team Coordinator "
+"is needed, we will be grateful if you undertake that task. To volunteer, "
+"write to the Translations Manager <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, but please first read the following "
+"explanation of what a Team Coordinator does specifically, apart from what "
+"has been described in the General Guide."
+msgstr ""
+"Nëse nuk ka të ndërtuar ekip për gjuhën tuaj ose nëse lypset 
Bashkërendues "
+"Ekipi, do t'ju ishim mirënjohës nëse e merrni punën përsipër. Që të 
ofroni "
+"ndihmë, shkruajini Përgjegjësit të Përkthimeve te <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>, për së pari, ju "
+"lutem, lexoni shpjegimin vijues se me se merret Bashkërenduesi i Ekipit, tej 
"
+"asaj që është përshkruar te Udhërrëfyesi i Përgjithshëm."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"First, let's look at the tools that we use in our website to process "
+"translations and to keep them updated."
+msgstr ""
+"Së pari, le të hedhim një sy mbi mjetet që përdorim në site-in tonë 
web për "
+"përpunimin e përkthimeve dhe mbajtjen e tyre të përditësuar."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -257,16 +450,46 @@
 msgstr "Mjete në Ndihmë të Përkthyesve"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "We use .po (Portable Object) files to process and maintain 
translations. A .po file contains the original text and its translation, 
divided in paragraphs. We do it this way so that, when there is a change in the 
English version of a page, our system will generate an updated .po file showing 
the strings that have changed. The translator then updates the translation of 
those strings."
-msgstr "Ne përdorim kartelat .po (Portable Object) për përpunimin dhe 
mirëmbajtjen e përkthimeve. Një kartelë .po përmban tekstin origjinal dhe 
përkthimin e tij, ndarë në paragrafë. Këtë e bëjmë që kur të ketë 
një ndryshim në versionin Anglisht të faqes, sistemi ynë të prodhojë një 
kartelë .po të përditësuar e cila shfaq vragjet që janë ndryshuar. 
Përkthyesi mandej përditëson përkthimin me këto vargje."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "To edit a .po file, use <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a> 
(install <em>gettext-el</em> to automatically switch to PO mode) or any .po 
file editor."
-msgstr "Për përpunimin e një kartele .po file, përdorni <a 
href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a> (instaloni <em>gettext-el</em> që të 
kalohet vetvetiu nën mënyrën PO) ose çfarëdo përpunesi tjetër kartelash 
.po."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid "How is the .po file used? GNUnited Nations (GNUN), a build system for 
www.gnu.org translations, generates a .pot file (.po template) of an original 
HTML article; whenever there is a change in the original article, the .pot file 
is regenerated to merge the changes. Finally, it regenerates the translations 
in HTML format. For further information see <a 
href=\"/software/gnun/\">GNUnited Nations (GNUN)</a>."
-msgstr "Si përdoret kartela .po? GNUnited Nations (GNUN), sistemi i montimit 
për përkthimet e www.gnu.org-ut, prodhon një kartelë .pot (gjedhe .po) të 
një artikulli origjinal HTML; kurdoherë që ka një ndryshim në artikullin 
origjinal, kartela .pot rikrijohet që të shtohen në të ndryshimet. Më në 
fund, prej tij riprodhohen, në format HTML, përkthimet. Për më tepër të 
dhëna, shihni <a href=\"/software/gnun/\">GNUnited Nations (GNUN)</a>."
+msgid ""
+"We use .po (Portable Object) files to process and maintain translations. A ."
+"po file contains the original text and its translation, divided in "
+"paragraphs. We do it this way so that, when there is a change in the English "
+"version of a page, our system will generate an updated .po file showing the "
+"strings that have changed. The translator then updates the translation of "
+"those strings."
+msgstr ""
+"Ne përdorim kartelat .po (Portable Object) për përpunimin dhe 
mirëmbajtjen e "
+"përkthimeve. Një kartelë .po përmban tekstin origjinal dhe përkthimin e 
tij, "
+"ndarë në paragrafë. Këtë e bëjmë që kur të ketë një ndryshim në 
versionin "
+"Anglisht të faqes, sistemi ynë të prodhojë një kartelë .po të 
përditësuar e "
+"cila shfaq vragjet që janë ndryshuar. Përkthyesi mandej përditëson "
+"përkthimin me këto vargje."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To edit a .po file, use <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a> (install "
+"<em>gettext-el</em> to automatically switch to PO mode) or any .po file "
+"editor."
+msgstr ""
+"Për përpunimin e një kartele .po file, përdorni <a 
href=\"/software/emacs/"
+"\">GNU Emacs</a> (instaloni <em>gettext-el</em> që të kalohet vetvetiu nën 
"
+"mënyrën PO) ose çfarëdo përpunesi tjetër kartelash .po."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"How is the .po file used? GNUnited Nations (GNUN), a build system for www."
+"gnu.org translations, generates a .pot file (.po template) of an original "
+"HTML article; whenever there is a change in the original article, the .pot "
+"file is regenerated to merge the changes. Finally, it regenerates the "
+"translations in HTML format. For further information see <a href=\"/software/"
+"gnun/\">GNUnited Nations (GNUN)</a>."
+msgstr ""
+"Si përdoret kartela .po? GNUnited Nations (GNUN), sistemi i montimit për "
+"përkthimet e www.gnu.org-ut, prodhon një kartelë .pot (gjedhe .po) të 
një "
+"artikulli origjinal HTML; kurdoherë që ka një ndryshim në artikullin "
+"origjinal, kartela .pot rikrijohet që të shtohen në të ndryshimet. Më 
në "
+"fund, prej tij riprodhohen, në format HTML, përkthimet. Për më tepër të 
"
+"dhëna, shihni <a href=\"/software/gnun/\">GNUnited Nations (GNUN)</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -275,227 +498,380 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "For all translations to be kept current, you should subscribe to the <a "
-#| "href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\";>www-commits</"
-#| "a> mailing list. Then you will get sent one email for each page that is "
-#| "modified in cvs (for the www module). The traffic is around 4-5 mails "
-#| "per day, more on weekends. It's suggested that you save all such email "
-#| "and burst through them about once a week to make sure the translations "
-#| "are current. You may also use <kbd>make report TEAM=LANG</kbd> if you "
-#| "have <a href=\"/software/gnun/\">GNUN</a> installed."
-msgid "For all translations to be kept current, if you decide to become a Team 
Coordinator, you should subscribe to the <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\";>www-commits</a> 
mailing list. Then you will be sent one email for each page that is modified in 
<em>CVS</em> (for the www module). The traffic is around 4-5 mails per day, 
more on weekends. It's suggested that you burst through them about once a week 
to make sure the translations are current. You may also use 
&ldquo;<em><code>make report TEAM=LANG</code></em>&rdquo; if you have <a 
href=\"/software/gnun/\">GNUN</a> installed."
-msgstr "Që krejt përkthimet të jenë përherë të përditësuara, nëse 
vendosni të bëheni Bashkërendues Ekipi, do të duhej të pajtoheshit te 
lista e postimeve <a 
href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\";>www-commits</a>. Pas 
kësaj, për çdo faqe që ndryshohet në <em>CVS</em> (te modulin www), do 
t'ju dërgohet një email. Trafiku nuk shkon më shumë se 4-5 mesazhe në 
ditë, më tepër në fundjavë. Është e këshillueshme që t'i ruani krejt 
këto email-e dhe të merreni me ta një herë në javë që të garantoni 
përkthime të përditësuara. Mund të përdorni gjithashtu 
&ldquo;<em><code>make report TEAM=LANG</code></em>&rdquo; nëse keni të 
instaluar <a href=\"/software/gnun/\">GNUN-in</a>."
-
-#. type: Content of: <ul><li>
-msgid "A coordinator should also read and be well acquainted with the 
following documentation:"
-msgstr "Bashkërenduesi do të duhej të lexonte dhe të njihte mirë 
dokumentimin vijues:"
+msgid ""
+"For all translations to be kept current, if you decide to become a Team "
+"Coordinator, you should subscribe to the <a href=\"http://lists.gnu.org/";
+"mailman/listinfo/www-commits\">www-commits</a> mailing list. Then you will "
+"be sent one email for each page that is modified in <em>CVS</em> (for the "
+"www module). The traffic is around 4-5 mails per day, more on weekends. It's "
+"suggested that you burst through them about once a week to make sure the "
+"translations are current. You may also use &ldquo;<em><code>make report "
+"TEAM=LANG</code></em>&rdquo; if you have <a href=\"/software/gnun/\">GNUN</"
+"a> installed."
+msgstr ""
+"Që krejt përkthimet të jenë përherë të përditësuara, nëse vendosni 
të bëheni "
+"Bashkërendues Ekipi, do të duhej të pajtoheshit te lista e postimeve <a 
href="
+"\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\";>www-commits</a>. Pas "
+"kësaj, për çdo faqe që ndryshohet në <em>CVS</em> (te modulin www), do 
t'ju "
+"dërgohet një email. Trafiku nuk shkon më shumë se 4-5 mesazhe në ditë, 
më "
+"tepër në fundjavë. Është e këshillueshme që t'i ruani krejt këto 
email-e dhe "
+"të merreni me ta një herë në javë që të garantoni përkthime të 
përditësuara. "
+"Mund të përdorni gjithashtu &ldquo;<em><code>make report TEAM=LANG</code></"
+"em>&rdquo; nëse keni të instaluar <a href=\"/software/gnun/\">GNUN-in</a>."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"A coordinator should also read and be well acquainted with the following "
+"documentation:"
+msgstr ""
+"Bashkërenduesi do të duhej të lexonte dhe të njihte mirë dokumentimin 
vijues:"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid "the <a href=\"/software/trans-coord/manual/\">GNUN</a> manuals."
-msgid "<a href=\"/software/trans-coord/manual/web-trans/\">GNU Web Translators 
Manual</a>."
-msgstr "<a href=\"/software/trans-coord/manual/web-trans/\">Doracaku i 
Përkthyesve të GNU Web-it</a>."
+msgid ""
+"<a href=\"/software/trans-coord/manual/web-trans/\">GNU Web Translators "
+"Manual</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/software/trans-coord/manual/web-trans/\">Doracaku i Përkthyesve "
+"të GNU Web-it</a>."
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid "the <a href=\"/software/trans-coord/manual/\">GNUN</a> manuals."
-msgid "<a href=\"/software/trans-coord/manual/gnun/\">GNUnited Nations (GNUN) 
Manual</a>,"
-msgstr "<a href=\"/software/trans-coord/manual/gnun/\">Doracaku GNUnited 
Nations (GNUN)</a>,"
+msgid ""
+"<a href=\"/software/trans-coord/manual/gnun/\">GNUnited Nations (GNUN) "
+"Manual</a>,"
+msgstr ""
+"<a href=\"/software/trans-coord/manual/gnun/\">Doracaku GNUnited Nations "
+"(GNUN)</a>,"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "the <a href=\"/server/standards/readme_index.html\">Guidelines</a> for "
-#| "GNU Web Site Volunteers,"
-msgid "<a href=\"/server/standards/readme_index.html\">GNU Web Site 
Guidelines: For Volunteers</a>"
-msgstr "<a href=\"/server/standards/readme_index.html\">Udhëzime mbi Site-in 
Web GNU: Për Vullnetarë</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/readme_index.html\">GNU Web Site Guidelines: For "
+"Volunteers</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/readme_index.html\">Udhëzime mbi Site-in Web "
+"GNU: Për Vullnetarë</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "the <a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">FSF HTML Style Sheet</"
-#| "a>, http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html";
-msgid "<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">GNU Web Site Guidelines: 
HTML Style Sheet</a>."
-msgstr "<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">Udhëzime për Site-in 
Web GNU: Fletë Stili HTML</a>."
+msgid ""
+"<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">GNU Web Site Guidelines: HTML "
+"Style Sheet</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">Udhëzime për Site-in Web GNU: 
"
+"Fletë Stili HTML</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#| "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgid "After you have read at least the first two manuals and this entire 
page, please contact the Translations Manager <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> for further 
assistance."
-msgstr "Pasi të keni lexuar të paktën dy doracakët e parë dhe krejt 
këtë faqe, ju lutem, për asistencë të mëtejshme lidhuni me Përgjegjësin 
e Përkthimeve te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"After you have read at least the first two manuals and this entire page, "
+"please contact the Translations Manager <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a> for further assistance."
+msgstr ""
+"Pasi të keni lexuar të paktën dy doracakët e parë dhe krejt këtë faqe, 
ju "
+"lutem, për asistencë të mëtejshme lidhuni me Përgjegjësin e 
Përkthimeve te "
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <h3>
-#| msgid "Translation Teams:"
 msgid "Translation Teams"
 msgstr "Ekipe Përkthimi"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. Some docs refer to this anchor
 #. type: Content of: outside any tag (error?)
-#| msgid "Translations Underway"
 msgid "<span id=\"TranslationsUnderway\"></span>"
 msgstr "<span id=\"TranslationsUnderway\"></span>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Volunteers to establish new teams are more than welcome and will be 
assisted during the learning process."
-msgstr "Vullnetarët për ndërtimin e ekipeve të reja janë më shumë se 
të mirëpritur dhe do të ndihmohen gjatë procesit të përgatitjes së tyre."
+msgid ""
+"Volunteers to establish new teams are more than welcome and will be assisted "
+"during the learning process."
+msgstr ""
+"Vullnetarët për ndërtimin e ekipeve të reja janë më shumë se të 
mirëpritur "
+"dhe do të ndihmohen gjatë procesit të përgatitjes së tyre."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "<code>!!</code> - Contact the Translation Managers at <a href=\"mailto:";
-#| "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a> if you "
-#| "would like to form a Translation Team and be listed as the translation "
-#| "team lead for your language."
-msgid "Contact the Translations Manager <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> if you would like to 
form a new team or become a Team Coordinator and be listed as the translation 
Team Coordinator for your language."
-msgstr "Lidhuni me Administratorët e Përkthimeve te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, nëse doni të 
krijoni një ekip të ri përkthimi, apo nëse doni të bëheni Bahkërendues 
Ekipi dhe që të paraqiteni si Bahkërendues Ekipi përkthimesh në gjuhën 
tuaj."
+msgid ""
+"Contact the Translations Manager <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> if you would like to form a new team "
+"or become a Team Coordinator and be listed as the translation Team "
+"Coordinator for your language."
+msgstr ""
+"Lidhuni me Administratorët e Përkthimeve te <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>, nëse doni të "
+"krijoni një ekip të ri përkthimi, apo nëse doni të bëheni Bahkërendues 
Ekipi "
+"dhe që të paraqiteni si Bahkërendues Ekipi përkthimesh në gjuhën tuaj."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The language code is followed by the name of the language, and the name "
-#| "and e-mail address of the translation team leader."
-msgid "In the following list, the language code is followed by the name of the 
language, and by the name and contact details of the translation Team 
Coordinator."
-msgstr "Në listën vijuese, kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës, dhe 
emri dhe e-mail-i i Bashkërenduesit të Ekipit të përkthimit."
+msgid ""
+"In the following list, the language code is followed by the name of the "
+"language, and by the name and contact details of the translation Team "
+"Coordinator."
+msgstr ""
+"Në listën vijuese, kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës, dhe emri dhe 
e-"
+"mail-i i Bashkërenduesit të Ekipit të përkthimit."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
-#| "\">Thai</a> (New coordinator needed)"
-msgid "<code>ar</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar\";>Arabic</a> (New 
coordinator needed)"
-msgstr "<code>ar</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar\";>Arabe</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
+msgid ""
+"<code>ar</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";
+"\">Arabic</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>ar</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";
+"\">Arabe</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>az</code> - Azerbaijani (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/igrar\";>Igrar Huseynov</a> - New 
coordinator needed)"
-msgstr "<code>az</code> - Azerbajxhanase (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/igrar\";>Igrar Huseynov</a> - Lyp 
bashkërendues të ri)"
+msgid ""
+"<code>az</code> - Azerbaijani (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/igrar";
+"\">Igrar Huseynov</a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>az</code> - Azerbajxhanase (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
+"igrar\">Igrar Huseynov</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>bg</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg\";>Bulgarian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor Doganov</a>)"
-msgstr "<code>bg</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg\";>Bullgarisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor Doganov</a>)"
+msgid ""
+"<code>bg</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";
+"\">Bulgarian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor "
+"Doganov</a>)"
+msgstr ""
+"<code>bg</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";
+"\">Bullgarisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/yavor\";>Yavor "
+"Doganov</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>bn</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn\";>Bengali</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar Mujahidul Islam</a> - 
New coordinator needed)"
-msgstr "<code>bn</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn\";>Bengaleze</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar Mujahidul Islam</a> - 
Lyp bashkërendues të ri)"
+msgid ""
+"<code>bn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";
+"\">Bengali</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar "
+"Mujahidul Islam</a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>bn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";
+"\">Bengaleze</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar "
+"Mujahidul Islam</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>ca</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca\";>Catalan</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel Puigpelat</a>)"
-msgstr "<code>ca</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca\";>Katalançe</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel Puigpelat</a>)"
+msgid ""
+"<code>ca</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";
+"\">Catalan</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel "
+"Puigpelat</a>)"
+msgstr ""
+"<code>ca</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";
+"\">Katalançe</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/puigpe\";>Miquel "
+"Puigpelat</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>cs</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs\";>Czech</a> (New coordinator 
needed)"
-msgstr "<code>cs</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs\";>Çeke</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
+msgid ""
+"<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";
+"\">Czech</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>cs</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs\";>Çeke</"
+"a> (Lypset bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>da</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da\";>Danish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik Gravgaard</a> - New 
coordinator needed)"
-msgstr "<code>da</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da\";>Danisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik Gravgaard</a> - Lyp 
bashkërendues të ri)"
+msgid ""
+"<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
+"\">Danish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
+"Gravgaard</a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
+"\">Danisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
+"Gravgaard</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>de</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de\";>German</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg Kohne</a>)"
-msgstr "<code>de</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de\";>Gjermanishte</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg Kohne</a>)"
+msgid ""
+"<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
+"\">German</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg Kohne</"
+"a>)"
+msgstr ""
+"<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
+"\">Gjermanishte</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg "
+"Kohne</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>el</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el\";>Greek</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas\";>Georgios Zarkadas</a>)"
-msgstr "<code>el</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el\";>Greqisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas\";>Georgios Zarkadas</a>)"
+msgid ""
+"<code>el</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el";
+"\">Greek</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas\";>Georgios "
+"Zarkadas</a>)"
+msgstr ""
+"<code>el</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-el";
+"\">Greqisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas";
+"\">Georgios Zarkadas</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>eo</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo\";>Esperanto</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic Court&egrave;s</a> - 
New coordinator needed)"
-msgstr "<code>eo</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo\";>Esperanto</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic Court&egrave;s</a> - 
Lyp bashkërendues të ri)"
+msgid ""
+"<code>eo</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";
+"\">Esperanto</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic "
+"Court&egrave;s</a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>eo</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";
+"\">Esperanto</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic "
+"Court&egrave;s</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>es</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es\";>Spanish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/xavi_\";>Xavier Reina</a>)"
-msgstr "<code>es</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es\";>Spanjisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/xavi_\";>Xavier Reina</a>)"
+msgid ""
+"<code>es</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es";
+"\">Spanish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/xavi_\";>Xavier "
+"Reina</a>)"
+msgstr ""
+"<code>es</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-es";
+"\">Spanjisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/xavi_\";>Xavier "
+"Reina</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>fa</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa\";>Farsi/Persian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli\";>Abbas Esmaeeli 
Some&lsquo;eh</a>)"
-msgstr "<code>fa</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa\";>Farsi/Persisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli\";>Abbas Esmaeeli 
Some&lsquo;eh</a>)"
+msgid ""
+"<code>fa</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa\";>Farsi/"
+"Persian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli\";>Abbas "
+"Esmaeeli Some&lsquo;eh</a>)"
+msgstr ""
+"<code>fa</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa\";>Farsi/"
+"Persisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli\";>Abbas "
+"Esmaeeli Some&lsquo;eh</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>fi</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi\";>Finnish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius\";>Ville</a> - New coordinator 
needed)"
-msgstr "<code>fi</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi\";>Finlandisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius\";>Ville</a> - Lyp bashkërendues 
të ri)"
+msgid ""
+"<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
+"\">Finnish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius\";>Ville</"
+"a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
+"\">Finlandisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius";
+"\">Ville</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>fr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr\";>French</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis Barbier</a>)"
-msgstr "<code>fr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr\";>Frënge</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis Barbier</a>)"
+msgid ""
+"<code>fr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";
+"\">French</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis "
+"Barbier</a>)"
+msgstr ""
+"<code>fr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";
+"\">Frënge</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis "
+"Barbier</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>he</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he\";>Hebrew</a> (New coordinator 
needed)"
-msgstr "<code>he</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he\";>Hebraisht</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
+msgid ""
+"<code>he</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he";
+"\">Hebrew</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>he</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-he";
+"\">Hebraisht</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>id</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id\";>Indonesian</a> (New 
coordinator needed)"
-msgstr "<code>id</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id\";>Indoneziane</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
+msgid ""
+"<code>id</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id";
+"\">Indonesian</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>id</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-id";
+"\">Indoneziane</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>it</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it\";>Italian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti\";>Andrea Pescetti</a>)"
-msgstr "<code>it</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it\";>Italisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti\";>Andrea Pescetti</a>)"
+msgid ""
+"<code>it</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it";
+"\">Italian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti\";>Andrea "
+"Pescetti</a>)"
+msgstr ""
+"<code>it</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-it";
+"\">Italisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/pescetti\";>Andrea "
+"Pescetti</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>ja</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja\";>Japanese</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/mhatta\";>Masayuki Hatta</a>)"
-msgstr "<code>ja</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja\";>Japonisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/mhatta\";>Masayuki Hatta</a>)"
+msgid ""
+"<code>ja</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja";
+"\">Japanese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mhatta\";>Masayuki "
+"Hatta</a>)"
+msgstr ""
+"<code>ja</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ja";
+"\">Japonisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/mhatta\";>Masayuki "
+"Hatta</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>ko</code> - Korean (Song Chang-hun, <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\">&lt;address@hidden&gt;</a> - New coordinator needed)"
-msgid "<code>ko</code> - Korean (Song Chang-hun <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> - New coordinator 
needed)"
-msgstr "<code>ko</code> - Koreançe (Song Chang-hun, <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> - Lypset 
bashkërendues i ri)"
+msgid ""
+"<code>ko</code> - Korean (Song Chang-hun <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>ko</code> - Koreançe (Song Chang-hun, <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> - Lypset bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>ku</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku\";>Kurdish</a> (New coordinator 
needed)"
-msgstr "<code>ku</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku\";>Kurde</a> (Lyp bashkërendues 
të ri)"
+msgid ""
+"<code>ku</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";
+"\">Kurdish</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>ku</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";
+"\">Kurde</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>ml</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml\";>Malayalam</a> (New 
coordinator needed)"
-msgstr "<code>ml</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml\";>Malajalame</a> (Lyp 
bashkërendues të ri)"
+msgid ""
+"<code>ml</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";
+"\">Malayalam</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>ml</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";
+"\">Malajalame</a> (Lyp bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>nb</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";
-#| "\">Norwegian Bokm&aring;l</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#| "att\">Andreas Tolfsen</a>)"
-msgid "<code>nb</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb\";>Norwegian Bokm&aring;l</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/att\";> Andreas Tolfsen</a>)"
-msgstr "<code>nb</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb\";>Norvegjishte Bokm&aring;l</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/att\";> Andreas Tolfsen</a>)"
+msgid ""
+"<code>nb</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";
+"\">Norwegian Bokm&aring;l</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/att";
+"\"> Andreas Tolfsen</a>)"
+msgstr ""
+"<code>nb</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";
+"\">Norvegjishte Bokm&aring;l</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
+"att\"> Andreas Tolfsen</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>nl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl\";>Dutch</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom Uijldert</a>)"
-msgstr "<code>nl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl\";>Holandisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom Uijldert</a>)"
+msgid ""
+"<code>nl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl";
+"\">Dutch</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom "
+"Uijldert</a>)"
+msgstr ""
+"<code>nl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-nl";
+"\">Holandisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/tuijldert\";>Tom "
+"Uijldert</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>nn</code> - Norwegian Nynorsk (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/att\";>Andreas Tolfsen</a>, permanent 
coordinator needed)"
-msgstr "<code>nn</code> - Norvegjisht Nynorsk (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/att\";>Andreas Tolfsen</a>, lypset 
bashkërendues i përhershëm)"
+msgid ""
+"<code>nn</code> - Norwegian Nynorsk (<a href=\"https://savannah.gnu.org/";
+"users/att\">Andreas Tolfsen</a>, permanent coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>nn</code> - Norvegjisht Nynorsk (<a href=\"https://savannah.gnu.org/";
+"users/att\">Andreas Tolfsen</a>, lypset bashkërendues i përhershëm)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>pl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl\";>Polish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan Owoc</a>)"
-msgstr "<code>pl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl\";>Polake</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan Owoc</a>)"
+msgid ""
+"<code>pl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";
+"\">Polish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan Owoc</"
+"a>)"
+msgstr ""
+"<code>pl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";
+"\">Polake</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jsowoc\";>Jan Owoc</"
+"a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -504,102 +880,173 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>pt-br</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br\";>Brazilian Portuguese</a> 
(New coordinator needed)"
-msgstr "<code>pt-br</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br\";>Portugalishte 
Braziliane</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
+msgid ""
+"<code>pt-br</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";
+"\">Brazilian Portuguese</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>pt-br</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";
+"\">Portugalishte Braziliane</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>ro</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro\";>Romanian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/buzdugan\";>Laurentiu Buzdugan</a>)"
-msgstr "<code>ro</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro\";>Rumanisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/buzdugan\";>Laurentiu Buzdugan</a>)"
+msgid ""
+"<code>ro</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro";
+"\">Romanian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/buzdugan";
+"\">Laurentiu Buzdugan</a>)"
+msgstr ""
+"<code>ro</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ro";
+"\">Rumanisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/buzdugan";
+"\">Laurentiu Buzdugan</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>ru</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";
-#| "\">Russian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow";
-#| "\">Anatoly A. Kazantsev</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#| "ineiev\">Pavel Kraritonov</a>)"
-msgid "<code>ru</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru\";>Russian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow\";>Anatoly A. Kazantsev</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/ineiev\";>Pavel Kharitonov</a>)"
-msgstr "<code>ru</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru\";>Rusishte</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow\";>Anatoly A. Kazantsev</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/ineiev\";>Pavel Kharitonov</a>)"
+msgid ""
+"<code>ru</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";
+"\">Russian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow\";>Anatoly "
+"A. Kazantsev</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ineiev\";>Pavel "
+"Kharitonov</a>)"
+msgstr ""
+"<code>ru</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";
+"\">Rusishte</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/jimcrow\";>Anatoly "
+"A. Kazantsev</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ineiev\";>Pavel "
+"Kharitonov</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>sk</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk\";>Slovak</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks\";>Dominik Smatana</a> - New 
coordinator needed)"
-msgstr "<code>sk</code> - <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk\";>Slovakisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks\";>Dominik Smatana</a> - Lyp 
bashkërendues të ri)"
+msgid ""
+"<code>sk</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";
+"\">Slovak</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks\";>Dominik "
+"Smatana</a> - New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>sk</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";
+"\">Slovakisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks";
+"\">Dominik Smatana</a> - Lyp bashkërendues të ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>sq</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq\";>Albanian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik Bleta</a>)"
-msgstr "<code>sq</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq\";>Shqip</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik Bleta</a>)"
+msgid ""
+"<code>sq</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";
+"\">Albanian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik "
+"Bleta</a>)"
+msgstr ""
+"<code>sq</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";
+"\">Shqip</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/beso\";>Besnik Bleta</"
+"a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>sr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr\";>Serbian</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep\";>Strahinya Radich</a>)"
-msgstr "<code>sr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr\";>Sërbisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep\";>Strahinya Radich</a>)"
+msgid ""
+"<code>sr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";
+"\">Serbian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";
+"\">Strahinya Radich</a>)"
+msgstr ""
+"<code>sr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";
+"\">Sërbisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";
+"\">Strahinya Radich</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>ta</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta\";>Tamil</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie\";>Sri Ramadoss</a>)"
-msgstr "<code>ta</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta\";>Tamilezçe</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie\";>Sri Ramadoss</a>)"
+msgid ""
+"<code>ta</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta";
+"\">Tamil</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie\";>Sri "
+"Ramadoss</a>)"
+msgstr ""
+"<code>ta</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ta";
+"\">Tamilezçe</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/amachutechie";
+"\">Sri Ramadoss</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>th</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th\";>Thai</a> (New coordinator 
needed)"
-msgstr "<code>th</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th\";>Tailandishte</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
+msgid ""
+"<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th\";>Thai</"
+"a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
+"\">Tailandishte</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>tl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl\";>Tagalog</a> (New coordinator 
needed)"
-msgstr "<code>tl</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl\";>Tagaloge</a> (Lypset 
bashkërendues i ri)"
+msgid ""
+"<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
+"\">Tagalog</a> (New coordinator needed)"
+msgstr ""
+"<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
+"\">Tagaloge</a> (Lypset bashkërendues i ri)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>tr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr\";>Turkish</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali Servet D&ouml;nmez</a>)"
-msgstr "<code>tr</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr\";>Turqisht</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali Servet D&ouml;nmez</a>)"
+msgid ""
+"<code>tr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">Turkish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali "
+"Servet D&ouml;nmez</a>)"
+msgstr ""
+"<code>tr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";
+"\">Turqisht</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/exalted\";>Ali "
+"Servet D&ouml;nmez</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<code>uk</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk\";>Ukrainian</a> (<a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/users/sudyr\";>Evgeniy Sudyr</a>)"
-msgstr "<code>uk</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk\";>Ukrainase</a> (<a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/users/sudyr\";>Evgeniy Sudyr</a>)"
+msgid ""
+"<code>uk</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk";
+"\">Ukrainian</a> (<a href=\"https://savannah.nongnu.org/users/sudyr";
+"\">Evgeniy Sudyr</a>)"
+msgstr ""
+"<code>uk</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-uk";
+"\">Ukrainase</a> (<a href=\"https://savannah.nongnu.org/users/sudyr";
+"\">Evgeniy Sudyr</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>zh-cn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
-#| "\">Simplified Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#| "monnand\">Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux";
-#| "\">Bill Xu</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen "
-#| "Xiaobin</a>)"
-msgid "<code>zh-cn</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn\";>Simplified Chinese</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand\";> Nan Deng</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
-msgstr "<code>zh-cn</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn\";>Kinezçe e Thjeshtuar</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand\";> Nan Deng</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
+msgid ""
+"<code>zh-cn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
+"\">Simplified Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand";
+"\"> Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</"
+"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
+msgstr ""
+"<code>zh-cn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
+"\">Kinezçe e Thjeshtuar</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand";
+"\"> Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</"
+"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>zh-tw</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
-#| "\">Traditional Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#| "monnand\">Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux";
-#| "\">Bill Xu</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen "
-#| "Xiaobin</a>)"
-msgid "<code>zh-tw</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn\";>Traditional Chinese</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand\";> Nan Deng</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
-msgstr "<code>zh-tw</code> - <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn\";>Kinezçe Tradicionale</a> 
(<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand\";> Nan Deng</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</a>, <a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
+msgid ""
+"<code>zh-tw</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
+"\">Traditional Chinese</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand";
+"\"> Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</"
+"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
+msgstr ""
+"<code>zh-tw</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";
+"\">Kinezçe Tradicionale</a> (<a 
href=\"https://savannah.gnu.org/users/monnand";
+"\"> Nan Deng</a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/zeuux\";>Bill Xu</"
+"a>, <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin\";>Chen Xiaobin</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<code>??</code> - Not available? Then this line is reserved for you."
-msgstr "<code>??</code> - Nuk duket gjëkundi? Atëherë ky rresht është 
rezervuar për ju."
+msgstr ""
+"<code>??</code> - Nuk duket gjëkundi? Atëherë ky rresht është rezervuar 
për "
+"ju."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "is a special case. The bulk of the site is written in English, which is "
-#| "the de-facto language of the GNU Project. We <em>occasionally</em> need "
-#| "original documents written in other languages translated into English. "
-#| "It is best to notify the team leader of your language that you volunteer, "
-#| "because we always contact them first. If there is no team and you are "
-#| "willing to help with this, please contact <a href=\"mailto:web-";
-#| "address@hidden"> &lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgid "<strong>Note:</strong> <em>English (<code>en</code>)</em> is a special 
case. The bulk of the site is written in English, which is the de-facto 
language of the GNU Project. We <em>occasionally</em> need original documents 
written in other languages translated into English. It is best to notify the 
team coordinator of your language that you volunteer, because we always contact 
them first. If there is no team coordinator and you are willing to help with 
this, please contact <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt; 
</a>."
-msgstr "<strong>Shënim:</strong> <em>Anglishtja (<code>en</code>)</em> 
është rast i veçantë. Tërësia e site-it është shkruajtur në Anglisht, 
që është gjuha faktike e Projektit GNU. <em>Me raste</em>, mund të kemi 
nevojë të përkthehen në Anglisht dokumenta që janë shkruajtur në gjuhë 
të tjera. Më e mira është të vihet në dijeni udhëheqësi i ekipit të 
gjuhës ku jepni ndihmesë, ngaqë përherë lidhemi me ta së pari. Po qe se 
nuk ka ekip dhe doni të ndihmoni për këtë, ju lutem lidhuni me <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt; </a>."
+msgid ""
+"<strong>Note:</strong> <em>English (<code>en</code>)</em> is a special case. "
+"The bulk of the site is written in English, which is the de-facto language "
+"of the GNU Project. We <em>occasionally</em> need original documents written "
+"in other languages translated into English. It is best to notify the team "
+"coordinator of your language that you volunteer, because we always contact "
+"them first. If there is no team coordinator and you are willing to help with "
+"this, please contact <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt; </a>."
+msgstr ""
+"<strong>Shënim:</strong> <em>Anglishtja (<code>en</code>)</em> është rast 
i "
+"veçantë. Tërësia e site-it është shkruajtur në Anglisht, që është 
gjuha "
+"faktike e Projektit GNU. <em>Me raste</em>, mund të kemi nevojë të "
+"përkthehen në Anglisht dokumenta që janë shkruajtur në gjuhë të tjera. 
 Më e "
+"mira është të vihet në dijeni udhëheqësi i ekipit të gjuhës ku jepni "
+"ndihmesë, ngaqë përherë lidhemi me ta së pari. Po qe se nuk ka ekip dhe 
"
+"doni të ndihmoni për këtë, ju lutem lidhuni me <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt; </a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -609,25 +1056,34 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF."
-msgid "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
-msgstr "Ju lutem, pyetjet dhe kërkesat lidhur me FSF-në &amp; GNU-në 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka 
edhe <a href=\"/contact/\">rrugë të tjera për lidhje</a> me FSF-në."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Ju lutem, pyetjet dhe kërkesat lidhur me FSF-në &amp; GNU-në dërgojini te 
<a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka edhe <a 
href=\"/"
+"contact/\">rrugë të tjera për lidhje</a> me FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-#| "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Ju lutem, njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe këshilla ose 
ndreqje të tjera dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutem, njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe këshilla ose ndreqje të 
tjera "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -635,8 +1091,14 @@
 msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
+"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -649,4 +1111,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua:"
-

Index: software/software.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/software.es.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- software/software.es.html  30 Oct 2011 21:26:35 -0000   1.16
+++ software/software.es.html  24 Dec 2011 01:26:58 -0000   1.17
@@ -6,6 +6,12 @@
 <title>Software - Proyecto GNU - Free Software Foundation</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.es.html" -->
+<!--#set var="PO_FILE"
+ value='<a href="http://www.gnu.org/software/po/software.es.po";>
+ http://www.gnu.org/software/po/software.es.po</a>' -->
+ <!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/software/software.html" -->
+ <!--#set var="DIFF_FILE" value="" -->
+ <!--#include virtual="/server/outdated.es.html" -->
 <!--#include virtual="/software/po/software.translist" -->
 <h2>Descargue GNU</h2>
 
@@ -203,7 +209,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Última actualización: 
 
-$Date: 2011/10/30 21:26:35 $
+$Date: 2011/12/24 01:26:58 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/provide.sq-en.html
===================================================================
RCS file: po/provide.sq-en.html
diff -N po/provide.sq-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/provide.sq-en.html    24 Dec 2011 01:26:31 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,153 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+
+<title>What we provide - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)</title>
+<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
+<link href="/gnu.css" rel="stylesheet" />
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" />
+<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" />
+<meta name="author" content="Free Software Foundation, Inc" />
+<meta name="features" content="WAI AA, XHTML, CSS, Semantic Markup, Tableless 
Design, Freedom" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="What's New" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; />
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/po/provide.translist" -->
+
+<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
+<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
+<!-- and ensure that your final document validates -->
+<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
+<!-- See validator.w3.org -->
+
+<h2>What We Provide</h2>
+
+<p>What the FSF provides to computer users, above all, is the chance to
+use a computer in freedom&mdash;using <a
+href="/philosophy/free-sw.html">free software</a>.</p>
+
+<p>Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software
+operating system <a href="/gnu/gnu-history.html">GNU</a>. The <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> variant of GNU is already
+widely used. The GNU/Hurd system, based on our <a
+href="/software/hurd/hurd.html">GNU Hurd</a> kernel, is ready for
+wizards and enthusiasts to try. A wide variety of GNU software in
+general <a href="/software/software.html">is available for download</a>.</p>
+
+<p>Things you can obtain directly from the FSF include:</p>
+
+<ul>
+ <li><a href="http://member.fsf.org";>Associate Membership</a></li>
+ <li><a href="http://patron.fsf.org";>Corporate Patronage</a></li>
+ <li><a href="http://directory.fsf.org/wiki/GNU/";>Software</a></li>
+ <li><a href="/doc/doc.html">Documentation and books on free
+   software philosophy</a></li>
+ <li><a href="http://www.gnu.org/gear/gear.html";>T-shirts and other
+   GNU Gear</a></li>
+</ul>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+
+<div id="footer">
+<p>
+Please inquire about GNU by
+Email: <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, Voice:
++1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652.
+</p>
+
+<p>
+Please send broken links and other web page suggestions to
+<a href="/people/webmeisters.html">The GNU Webmasters</a> at
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
+2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010
+<a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc.</p>
+<p>
+This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
+</p>
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2011/12/24 01:26:31 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+<!-- <div id="translations"> -->
+<!-- <h4><a href="/server/standards/README.translations.html">Translations</a> 
 -->
+<!-- of this page</h4> -->
+<!-- -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!--   Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!--   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. 
-->
+<!--   If you add a new language here, please -->
+<!--   advise address@hidden and add it to -->
+<!--    - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!--    - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!--    - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!--    to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!--   Please also check you have the language code right; see: -->
+<!--   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!--   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!--   use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!--   Please use W3C normative character entities. -->
+<!-- -->
+<!-- <ul class="translations-list"> -->
+<!-- Arabic -->
+<!-- <li><a 
href="provide.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 -->
+<!-- Bulgarian -->
+<!-- <li><a 
href="provide.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
 -->
+<!-- Bosnian -->
+<!-- <li><a href="provide.bs.html">bosanski</a>&nbsp;[bs]</li> -->
+<!-- Catalan -->
+<!-- <li><a href="provide.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li> -->
+<!-- Czech -->
+<!-- <li><a href="provide.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li> -->
+<!-- German -->
+<!-- <li><a href="provide.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li> -->
+<!-- Greek -->
+<!-- <li><a 
href="provide.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 -->
+<!-- English -->
+<!-- <li><a href="provide.html">English</a>&nbsp;[en]</li> -->
+<!-- Spanish -->
+<!-- <li><a href="provide.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li> -->
+<!-- Farsi (Persian) -->
+<!-- <li><a 
href="provide.fa.html">&#x0641;&#x0627;&#x0631;&#x0633;&#x06cc;</a>&nbsp;[fa]</li>
 -->
+<!-- French -->
+<!-- <li><a href="provide.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li> -->
+<!-- Croatian -->
+<!-- <li><a href="provide.hr.html">hrvatski</a>&nbsp;[hr]</li> -->
+<!-- Indonesian -->
+<!-- <li><a href="provide.id.html">Bahasa Indonesia</a>&nbsp;[id]</li> -->
+<!-- Italian -->
+<!-- <li><a href="provide.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li> -->
+<!-- Japanese -->
+<!-- <li><a href="provide.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li> 
-->
+<!-- Korean -->
+<!-- <li><a href="provide.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li> 
-->
+<!-- Dutch -->
+<!-- <li><a href="provide.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li> -->
+<!-- Norwegian (Nynorsk) -->
+<!-- <li><a href="provide.nn.html">norsk (nynorsk)</a>&nbsp;[nn]</li> -->
+<!-- Polish -->
+<!-- <li><a href="provide.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li> -->
+<!-- Brazilian Portuguese -->
+<!-- <li><a href="provide.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li> -->
+<!-- Russian -->
+<!-- <li><a 
href="provide.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 -->
+<!-- Serbian -->
+<!-- <li><a 
href="provide.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 -->
+<!-- Swedish -->
+<!-- <li><a href="provide.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li> -->
+<!-- Ukrainian -->
+<!-- <li><a 
href="provide.uk.html">&#x0443;&#x043a;&#x0440;&#x0430;&#x0457;&#x043d;&#x0441;&#x044c;&#x043a;&#x0430;</a>&nbsp;[uk]</li>
 -->
+<!-- Chinese (Simplified) -->
+<!-- <li><a 
href="provide.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
 -->
+<!-- Chinese (Traditional) -->
+<!-- <li><a 
href="provide.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
 -->
+<!-- </ul> -->
+<!-- </div> -->
+</div>
+</body>
+</html>

Index: server/po/tasks.sq-en.html
===================================================================
RCS file: server/po/tasks.sq-en.html
diff -N server/po/tasks.sq-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ server/po/tasks.sq-en.html 24 Dec 2011 01:26:41 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,175 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+
+<title>Tasks to do for www.gnu.org - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/server/po/tasks.translist" -->
+
+<h2>Tasks to do for www.gnu.org</h2>
+
+<p>
+ Here are many possible tasks for improving the GNU web pages.
+ If you would like to help with one of them, please e-mail
+ <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
+ BEFORE you do any work on them.
+</p>
+
+<h3 id="accessibility">Accessibility</h3>
+
+<p>
+ Investigate how www.gnu.org could provide better accessibility to
+ all regardless of disability.
+</p>
+<ul>
+ <li>A good place to start is the
+  <a href="http://www.w3.org/WAI/";>Web Accessibility
+  Initiative (WAI)</a>.</li>
+ <li>Other resources on and off the web could also be checked.</li>
+ <li>People at or near MIT could check with MIT's
+  <a href="http://web.mit.edu/atic/www/";>Adaptive Technology for
+  Information and Computing</a> in person.</li>
+ <li>People who have access to similar centers at other schools,
+  organizations, and companies could check with them.</li>
+ <li>Disabled users of the web could also be interviewed, and perhaps
+  even added to the webmasters team for this task and others.</li>
+</ul>
+
+
+<h3 id="conversions">Format Conversions</h3>
+
+<ul>
+ <li>We are looking for people to volunteer to convert documentation
+ from various formats to the
+ <a href="/software/texinfo/texinfo.html">Texinfo</a>
+ format. This is something we need
+ occasionally. We would like to have a list of people we could ask
+ on these occasions. If you want to volunteer, please send mail to
+ <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</li>
+ <li>Rewrite the various philosophy pages and bulletins in
+ <a href="/software/texinfo/texinfo.html">Texinfo</a>
+ and
+ convert to HTML using texi2html.
+ They could then be easily included in:
+ <ul>
+  <li>the <a href="http://ftp.gnu.org/gnu/GNUinfo";>/gnu/GNUinfo</a>
+  subdirectory of
+  <a href="http://ftp.gnu.org/";>ftp.gnu.org</a></li>
+  <li>the etc/ subdirectory of the GNU Emacs distribution</li>
+  <li>in the GNU system's Info tree</li>
+  <li>other useful locations.</li>
+ </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+<h3 id="writing">Writing Web Pages</h3>
+
+<ul>
+ <li>Write web pages for GNU programs that lacks web pages on our server or
+ whose web pages are obsolete using our <a
+ href="/software/boilerplate_software.html">software boilerplate</a> as a
+ template. Also read our <a
+ href="/server/standards/README.software.html">software page
+ standards</a>.</li>
+</ul>
+
+
+<h3 id="valid">Broken Links</h3>
+
+<ul>
+ <li>
+  Help is needed 
+  <a href="/server/standards/README.webmastering.html#poldeadlink">repairing 
+  broken links</a>. There are numerous 
+  <a 
href="/server/standards/README.webmastering.html#polsymlink">symlinks</a>,
+  so please do not break these in your repair efforts. Time and
+  care is needed to track down broken links, and in most
+  cases find suitable replacements. Please ensure that our 
+  <a href="/server/standards/README.webmastering.html#poladdlink">linking</a>
+  <a href="/server/standards/README.webmastering.html#pollinking">policy</a> 
+  is followed in finding replacements. 
+ </li>
+</ul>
+
+<h3 id="l10n">Localization</h3>
+
+<p>Help <a href="/server/standards/README.translations.html">translate
+GNU web pages</a> from English into other languages. You can either
+join an existing translation team, or form a new one. Check the
+<a 
href="/server/standards/README.translations.html#TranslationsUnderway">existing
+translation teams</a>.</p>
+
+
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+
+<div id="footer">
+
+<p>
+Please send FSF &amp; GNU inquiries
+to <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are
+also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF.
+<br />
+Please send broken links and other corrections or suggestions to
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
+Free Software Foundation, Inc.,
+</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA</address>
+<p>
+This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.
+</p>
+
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2011/12/24 01:26:41 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. --> 
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+
+<!-- <div id="translations"> -->
+<!-- <h4>Translations of this page</h4> -->
+<!-- -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
+<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<!-- <ul class="translations-list"> -->
+<!-- German -->
+<!-- <li><a href="/server/tasks.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li> -->
+<!-- English -->
+<!-- <li><a href="/server/tasks.html">English</a>&nbsp;[en]</li> -->
+<!-- Spanish -->
+<!-- <li><a href="/server/tasks.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li> -->
+<!-- French -->
+<!-- <li><a href="/server/tasks.fr.html">Fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li> -->
+<!-- Norwegian (nynorsk) -->
+<!-- <li><a href="/server/tasks.nn.html">Norsk (nynorsk)</a>&nbsp;[nn]</li> -->
+<!-- Ukrainian -->
+<!-- <li><a 
href="/server/tasks.uk.html">&#x0443;&#x043a;&#x0440;&#x0430;&#x0457;&#x043d;&#x0441;&#x044c;&#x043a;&#x0430;</a>&nbsp;[uk]</li>
 -->
+<!-- </ul> -->
+<!-- </div> -->
+</div>
+</body>
+</html>

Index: server/standards/po/README.translations.sq-en.html
===================================================================
RCS file: server/standards/po/README.translations.sq-en.html
diff -N server/standards/po/README.translations.sq-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ server/standards/po/README.translations.sq-en.html 24 Dec 2011 01:26:53 
-0000   1.1
@@ -0,0 +1,489 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+
+<title>Guide to Translating Web Pages on www.gnu.org 
+- GNU Project - Free Software Foundation (FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<!--#include virtual="/server/standards/po/README.translations.translist" -->
+
+<!-- TRANSLATORS: do not translate or update this page yet. 
+   Some wording is being reviewed. -->
+   
+<h2 id="guide" class="section">Guide to Translating Web Pages on
+www.gnu.org</h2>
+
+<p><a href="/graphics/atypinggnu.html"><img style="float: right;"
+src="/graphics/gnu-type-sm.jpg" alt="A Typing GNU"
+title="A Typing GNU Hacker" /></a></p>
+
+<h3 id="intro">Introduction</h3>
+
+<p>Translating gnu.org with its many articles and keeping them updated 
+is a complex task which requires careful organization. Translators are 
+grouped into teams, one for each language, and each team normally has a 
+coordinator. However, there are some languages for which no team has 
+been formed yet, and sometimes a team lacks a coordinator.</p>
+
+<p>Team Coordinators use software tools to update pages efficiently for 
+partial changes. One of these tools is a program called <strong>GNUnited 
+Nations</strong> (GNUN) that makes it very easy to maintain and keep 
+track of translations that need to be updated; it was developed ad hoc 
+by our current GNU Translations Manager Yavor Doganov.</p>
+
+<p>The Translations Manager is the person in charge of the overall 
+organization of teams and is generally involved in training new Team 
+Coordinators.</p>
+
+<p>As a Team Member, you can contribute to translations without knowing 
+anything about GNUN, but you can help at more levels if you know how to 
+use it.</p>
+
+<h3 id="who">Who can help</h3>
+
+<p>All teams are always looking for new volunteers. Basically, there is 
+a task for everyone in the translation process: we need people with good 
+language skills, as well as people with good technical skills or willing 
+to learn some simple technical skills.</p>
+
+<ul>
+ <li><p>If you have a deep understanding of written English and a rich 
+  command of your native language, you can certainly engage in 
+  translation, or do proof-reading. Writing good English is not 
+ necessary.</p></li>
+ <li><p>If your understanding of English is not first class, or if you 
+  don't know English at all but have a good mastery of your mother 
+  tongue, you can help review other people's translations to make sure 
+  they read well and have a good style.</p></li>
+ <li><p>If you are a native English speaker, and you can read another 
+  language, even if not quickly and easily, you can still help improve 
+  translations in that language. Translators sometimes misunderstand 
+  English idioms and expressions and write translations that are 
+  misleading or even incorrect. These errors are obvious to the native 
+  English speaker&mdash;you can indicate possible errors and explain 
+  the intended meaning, and others can retranslate that part.</p></li>
+ <li><p>If you are inclined or willing to go for the more technical 
+  side of the translation process, you can help further; for example, 
+  by preparing translated texts for publication.</p></li>
+</ul>
+
+<h3 id="how">How to Participate</h3>
+
+<dl>
+ <dt>As a Team Member</dt>
+  <dd>Please read the <a href="#general-guide">General Guide for 
+   Translations</a> below and then contact the relevant 
+   <a href="#teams">translation team</a>. Each team has its own 
+   system of organizing the work. Thus, to join an existing team, you 
+   need to get detailed information from that team. The Team 
+   Coordinator will be able to guide you through their specific 
+   methods. If you don't get an answer from the team in two weeks, 
+   write to the Translations Manager <a 
+   href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+  </dd>
+ <dt>As an Occasional Contributor</dt>
+
+  <dd>If you just want to submit a new translation and are not 
+   interested in collaborating regularly, follow the 
+   <a href="#general-guide">General Guide for Translations</a> below 
+   and then send your translation to the appropriate <a href="#teams">
+   Team Coordinator</a> if there is one, or to the Translations 
+   Manager <a 
+   href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
+   if there is no team or coordinator for your language.</dd>
+ <dt>As a Team Coordinator</dt>
+  <dd>If you would like to form a new team or become a Team 
+   Coordinator, please read this entire page and then get in touch 
+   with the Translations Manager <a 
+   href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+  </dd>
+
+</dl>
+
+<h3 id="general-guide">General Guide for Translations</h3>
+
+<p>Here are our specific goals for our translated pages.</p>
+
+<h4 id="accuracy">Accuracy</h4>
+
+<p>In order to produce a translation which is accurate and faithful to 
+the original, you need to be familiar with the basic concepts of the GNU 
+Project and the specific terminology used in gnu.org:</p>
+
+<ul>
+ <li><p>&ldquo;Copyleft&rdquo; is a term that can be difficult to 
+  translate in some languages. It is a pun on the word 
+  &ldquo;Copyright&rdquo; based on the two meanings of 
+  &ldquo;right&rdquo;: ethical and directional. You can read the 
+  article <a href="/copyleft/copyleft.html">What is Copyleft?</a> to 
+  learn more about it and see how it has been translated into other 
+  languages. You will see that in most cases it has not been 
+  translated at all, so if you can't find a good translation for it in 
+  your language, the only option may be to use the English word.</p></li>
+
+ <li><p>See the <a href="/philosophy/fs-translations.html">Translations 
+  of the Term &ldquo;Free Software&rdquo;</a> in several languages.</p></li>
+ <li><p>You can learn more about specific terms and the GNU philosophy 
+  by reading some articles such as the following, among others that 
+  you may find useful:</p>
+  <ul>
+   <li><a href="/philosophy/free-sw.html">What is Free Software?</a></li>
+   <li><a href="/philosophy/categories.html">Categories of Free and 
+    Nonfree Software</a></li>
+
+   <li><a href="/philosophy/words-to-avoid.html">Words to Avoid</a></li>
+   <li><a href="/gnu/why-gnu-linux.html">What's in a Name?</a></li>
+   <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Open 
+    Source Misses the Point of Free Software</a></li>
+  </ul>
+ </li> 
+ <li><p>When translating &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, please ensure 
+  that the translation remains recursive. If a recursive translation 
+  cannot be conceived, use the following format (this is an example 
+  for Swedish): &ldquo;GNU's Not Unix (<span xml:lang="sv" lang="sv">
+  GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;.</p></li>
+
+</ul>
+
+<h4 id="translators-manual">Translators Manual</h4>
+
+<p>You may also want to read the 
+<a href="/software/trans-coord/manual/web-trans/">GNU Web Translators 
+Manual</a> if you wish to have a better understanding of how our 
+translation system works. But please talk to the team first; most 
+probably you will not be required to read it in order to start helping.</p>
+
+<h4 id="what">What to Translate</h4>
+
+<p>All essays and articles in the following directories should be 
+translated in all available languages, but you should first browse our 
+<a href="/server/standards/translations/priorities.html">Web Translation 
+Priorities</a>:</p>
+
+<ul>
+ <li><code>copyleft/</code></li>
+ <li><code>education/</code></li>
+ <li><code>gnu/</code></li>
+ <li><code>licenses/</code></li>
+ <li><code>philosophy/</code></li>
+</ul>
+
+<p>Again, please coordinate with your language team before starting any 
+work, to get clear instructions on how to proceed and to avoid 
+duplicating efforts.</p>
+
+<p><em><strong>Note:</strong></em> The material in the 
+<code>software/</code> directory pertains to individual GNU packages. If 
+you would like to translate something in that directory, please talk 
+with the maintainers of the package to see what they would like to do.</p>
+
+<h3 id="coordinator-guide">Guide for Team Coordinators</h3>
+
+<p>If there is no team established for your language or a new Team 
+Coordinator is needed, we will be grateful if you undertake that task. 
+To volunteer, write to the Translations Manager 
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
+but please first read the following explanation of what a Team 
+Coordinator does specifically, apart from what has been described in the 
+General Guide.</p>
+
+<ul>
+ <li>First, let's look at the tools that we use in our website to 
+ process translations and to keep them updated.</li>
+</ul>
+
+<h4 id="tools">Tools to Help Translators</h4>
+
+<p>We use .po (Portable Object) files to process and maintain 
+translations. A .po file contains the original text and its translation, 
+divided in paragraphs. We do it this way so that, when there is a change 
+in the English version of a page, our system will generate an updated 
+.po file showing the strings that have changed. The translator then 
+updates the translation of those strings.</p>
+
+<p>To edit a .po file, use <a href="/software/emacs/">GNU Emacs</a> 
+(install <em>gettext-el</em> to automatically switch to PO mode) or any 
+.po file editor.</p>
+
+<p>How is the .po file used? GNUnited Nations (GNUN), a build system for 
+www.gnu.org translations, generates a .pot file (.po template) of an 
+original HTML article; whenever there is a change in the original 
+article, the .pot file is regenerated to merge the changes. Finally, it 
+regenerates the translations in HTML format. For further information see 
+<a href="/software/gnun/">GNUnited Nations (GNUN)</a>.</p>
+
+<h4 id="keeping-current">Keeping Translations Current</h4>
+
+<p>For all translations to be kept current, if you decide to become a 
+Team Coordinator, you should subscribe to the 
+<a href="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits";>www-commits</a>
+mailing list. Then you will be sent one email for each page that is 
+modified in <em>CVS</em> (for the www module). The traffic is around 4-5 
+mails per day, more on weekends. It's suggested that you burst through 
+them about once a week to make sure the translations are current. You 
+may also use &ldquo;<em><code>make report TEAM=LANG</code></em>&rdquo; 
+if you have <a href="/software/gnun/">GNUN</a> installed.</p>
+
+<ul>
+ <li>A coordinator should also read and be well acquainted with the 
+  following documentation:</li>
+</ul>
+<ul>
+ <li><a href="/software/trans-coord/manual/web-trans/">GNU Web 
+ Translators Manual</a>.</li>
+ <li><a href="/software/trans-coord/manual/gnun/">GNUnited Nations 
+ (GNUN) Manual</a>,</li>
+ <li><a href="/server/standards/readme_index.html">GNU Web Site 
+  Guidelines: For Volunteers</a></li>
+
+ <li><a href="/server/fsf-html-style-sheet.html">GNU Web Site 
+ Guidelines: HTML Style Sheet</a>.</li>
+</ul>
+
+<p>After you have read at least the first two manuals and this entire 
+page, please contact the Translations Manager 
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> 
+for further assistance.</p>
+
+<h3 id="teams">Translation Teams</h3>
+<span id="TranslationsUnderway"><!--Some docs refer to this anchor--></span> 
+
+<p>Volunteers to establish new teams are more than welcome and will be 
+assisted during the learning process.</p>
+
+<p>Contact the Translations Manager 
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> 
+if you would like to form a new team or become a Team Coordinator and be 
+listed as the translation Team Coordinator for your language.</p>
+
+<p>In the following list, the language code is followed by the name of 
+the language, and by the name and contact details of the translation 
+Team Coordinator.</p>
+<ul>
+ <!-- Please keep this list alphabetical-->
+ 
+ <li><code>ar</code> - 
+  <a href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-ar";>Arabic</a> 
+  (New coordinator needed) </li>
+
+ <li><code>az</code> - Azerbaijani 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/igrar";>Igrar Huseynov</a> - 
+  New coordinator needed) </li>
+  
+ <li><code>bg</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";>Bulgarian</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/yavor";>Yavor Doganov</a>)</li>
+ 
+ <li><code>bn</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";>Bengali</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/suzan";>Khandakar Mujahidul
+  Islam</a> - New coordinator needed) </li>
+  
+ <li><code>ca</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";>Catalan</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/puigpe";>Miquel 
+  Puigpelat</a>) </li>
+
+ <li><code>cs</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";>Czech</a> (New
+  coordinator needed) </li>
+  
+ <li><code>da</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-da";>Danish</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/erikg";>Erik Gravgaard</a> - 
+  New coordinator needed) </li>
+
+ <li><code>de</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-de";>German</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/joeko";>Joerg Kohne</a>)</li>
+ 
+ <li><code>el</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-el";>Greek</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas";>Georgios 
+  Zarkadas</a>) </li>
+
+ <li><code>eo</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";>Esperanto</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/civodul";>Ludovic 
+  Court&egrave;s</a> - New coordinator needed) </li>
+  
+ <li><code>es</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-es";>Spanish</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/xavi_";>Xavier Reina</a>)</li>
+
+ <li><code>fa</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fa";>Farsi/Persian</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli";>Abbas Esmaeeli
+  Some&lsquo;eh</a>) </li>
+  
+ <li><code>fi</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";>Finnish</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/solarius";>Ville</a> - New
+  coordinator needed)</li>
+
+ <li><code>fr</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";>French</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/barbier";>Denis Barbier</a>)</li>
+  
+ <li><code>he</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-he";>Hebrew</a> (New
+  coordinator needed) </li>
+
+ <li><code>id</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-id";>Indonesian</a> 
+  (New coordinator needed) </li>
+  
+ <li><code>it</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-it";>Italian</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/pescetti";>Andrea 
+  Pescetti</a>) </li>
+
+ <li><code>ja</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ja";>Japanese</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/mhatta";>Masayuki Hatta</a>)</li>
+  
+ <li><code>ko</code> - Korean (Song Chang-hun 
+  <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> - New
+  coordinator needed) </li>
+
+ <li><code>ku</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";>Kurdish</a> (New 
+  coordinator needed) </li>
+  
+ <li><code>ml</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";>Malayalam</a> 
+  (New coordinator needed) </li>
+  
+ <li><code>nb</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";>Norwegian 
+  Bokm&aring;l</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/att";>
+  Andreas Tolfsen</a>) </li>
+  
+ <li><code>nl</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-nl";>Dutch</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/tuijldert";>Tom Uijldert</a>)</li>
+  
+ <li><code>nn</code> - Norwegian Nynorsk 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/att";>Andreas Tolfsen</a>, 
+  permanent coordinator needed) </li>
+
+ <li><code>pl</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";>Polish</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/jsowoc";>Jan Owoc</a>) </li>
+  
+ <li><code>pt</code> - Portuguese (New coordinator needed) </li>
+ 
+ <li><code>pt-br</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";>Brazilian
+  Portuguese</a> (New coordinator needed) </li>
+
+ <li><code>ro</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ro";>Romanian</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/buzdugan";>Laurentiu 
+  Buzdugan</a>) </li>
+ 
+ <li><code>ru</code> - 
+  <a href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";>Russian</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/jimcrow";>Anatoly A. 
+  Kazantsev</a>, <a href="https://savannah.gnu.org/users/ineiev";>Pavel 
+  Kharitonov</a>) </li>
+
+ <li><code>sk</code> - 
+  <a href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";>Slovak</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/dominiks";>Dominik Smatana</a> 
+  - New coordinator needed) </li>
+  
+ <li><code>sq</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";>Albanian</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/beso";>Besnik Bleta</a>)</li>
+
+ <li><code>sr</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-sr";>Serbian</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/Ctpajgep";>Strahinya 
+  Radich</a>) </li>
+ 
+ <li><code>ta</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ta";>Tamil</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/amachutechie";>Sri 
+  Ramadoss</a>) </li>
+
+ <li><code>th</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-th";>Thai</a> (New 
+  coordinator needed) </li>
+  
+ <li><code>tl</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";>Tagalog</a> (New 
+  coordinator needed) </li>
+  
+ <li><code>tr</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";>Turkish</a> 
+  (<a href="https://savannah.gnu.org/users/exalted";>Ali Servet 
+  D&ouml;nmez</a>) </li>
+
+ <li><code>uk</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-uk";>Ukrainian</a> 
+  (<a href="https://savannah.nongnu.org/users/sudyr";>Evgeniy Sudyr</a>)</li>
+  
+ <li><code>zh-cn</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";>Simplified
+  Chinese</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/monnand";>
+  Nan Deng</a>, <a href="https://savannah.gnu.org/users/zeuux";>Bill 
+  Xu</a>, <a href="https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin";>Chen 
+  Xiaobin</a>) </li>
+
+ <li><code>zh-tw</code> - 
+  <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";>Traditional
+  Chinese</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/monnand";>
+  Nan Deng</a>, <a href="https://savannah.gnu.org/users/zeuux";>Bill 
+  Xu</a>, <a href="https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin";>Chen 
+  Xiaobin</a>) </li>
+ 
+ <li><code>??</code> - Not available? Then this line is reserved for 
+ you.</li>
+
+ <!-- Please keep this list alphabetical. -->
+</ul>
+
+<p><strong>Note:</strong> <em>English (<code>en</code>)</em> is a 
+ special case. The bulk of the site is written in English, which is the 
+ de-facto language of the GNU Project. We <em>occasionally</em> need 
+ original documents written in other languages translated into English. 
+ It is best to notify the team coordinator of your language that you 
+ volunteer, because we always contact them first. If there is no team 
+ coordinator and you are willing to help with this, please contact <a 
+ href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;
+ </a>.</p>
+
+   
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+
+<div id="footer">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> 
+the FSF.<br />
+Please send broken links and other corrections or suggestions to
+<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+
+<p>Please see the <a 
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations 
+README</a> for information on coordinating and submitting translations 
+of this article.</p>
+
+<p>Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative 
+Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+
+<p>Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2011/12/24 01:26:53 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]