www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server/po takeaction.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/server/po takeaction.sq.po
Date: Fri, 23 Dec 2011 16:49:43 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/12/23 16:49:43

Modified files:
    server/po   : takeaction.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/takeaction.sq.po?cvsroot=www&r1=1.35&r2=1.36

Patches:
Index: takeaction.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/takeaction.sq.po,v
retrieving revision 1.35
retrieving revision 1.36
diff -u -b -r1.35 -r1.36
--- takeaction.sq.po  19 Dec 2011 20:02:00 -0000   1.35
+++ takeaction.sq.po  23 Dec 2011 16:49:37 -0000   1.36
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-12-19 15:01-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-05 11:42+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-23 13:50+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Shqip <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,10 +21,8 @@
 msgstr "Hidhuni Në Veprim - Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 #. type: Content of: <style>
-msgid ""
-"#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 "
-"{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
-msgstr ""
+msgid "#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content h4 
{ font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
+msgstr "#content h4 + p { padding-left: 2em; margin-bottom: 0.5em;} #content 
h4 { font-size: 1.1em !important; padding-left: 1em; }"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -32,14 +30,8 @@
 msgstr "Hidhuni Në Veprim"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Items on this page for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a href=\"#dev"
-"\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a href=\"#web"
-"\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
-msgstr ""
-"Elemente në këtë faqe për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev"
-"\">Zhvilluesa</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a href="
-"\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyesa</a>."
+msgid "Items on this page for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a 
href=\"#dev\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
+msgstr "Elemente në këtë faqe për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev\">Zhvilluesa</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - 
<a href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyesa</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -53,27 +45,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please support the <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>FSF campaigns</"
-"a>, currently including: <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html";
-"\">against DRM</a>, <a href=\"http://windows7sins.org/\";>Windows&nbsp;7&nbsp;"
-"sins</a>, <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a href=\"http://";
-"endsoftpatents.org/\">against software patents</a>, <a href=\"http://www.fsf.";
-"org/campaigns/odf.html\">OpenDocument</a>, <a href=\"http://www.coreboot.org/";
-"\">free BIOS</a>, and <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>against "
-"ACTA</a>. The overall community site for the global movement for free "
-"software is <a href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, përkrahni <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>fushatat e FSF-"
-"së</a>, që tani përfshijnë: <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html";
-"\">kundër DRM-së</a>, <a href=\"http://windows7sins.org/\";>mëkatet&nbsp;"
-"e&nbsp;Windows&nbsp;7&nbsp;-s</a>, <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</"
-"a>, <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>kundër patentave mbi 
software-in</"
-"a>, <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a "
-"href=\"http://www.coreboot.org/\";>BIOS i lirë</a>, and <a href=\"http://www.";
-"fsf.org/campaigns/acta/\">kundër ACTA-s</a>. Site-i përmbledhës i "
-"bashkësisë së lëvizjes mbarëbotërore për software të lirë është <a 
href="
-"\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
+msgid "Please support the <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>FSF 
campaigns</a>, currently including: <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html\";>against DRM</a>, <a 
href=\"http://windows7sins.org/\";>Windows&nbsp;7&nbsp;sins</a>, <a 
href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a 
href=\"http://endsoftpatents.org/\";>against software patents</a>, <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a 
href=\"http://www.coreboot.org/\";>free BIOS</a>, and <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>against ACTA</a>. The overall 
community site for the global movement for free software is <a 
href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
+msgstr "Ju lutem, përkrahni <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>fushatat 
e FSF-së</a>, që tani përfshijnë: <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/drm.html\";>kundër DRM-së</a>, <a 
href=\"http://windows7sins.org/\";>mëkatet&nbsp;e&nbsp;Windows&nbsp;7&nbsp;-s</a>,
 <a href=\"http://playogg.org/\";>PlayOGG</a>, <a 
href=\"http://endsoftpatents.org/\";>kundër patentave mbi software-in</a>, <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/odf.html\";>OpenDocument</a>, <a 
href=\"http://www.coreboot.org/\";>BIOS i lirë</a>, and <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/acta/\";>kundër ACTA-s</a>. Site-i 
përmbledhës i bashkësisë së lëvizjes mbarëbotërore për software të 
lirë është <a href=\"http://libreplanet.org/\";>LibrePlanet</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -82,18 +55,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please help <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>end software patents</a> "
-"worldwide. Please also support <a href=\"http://eupat.ffii.org/\";>anti-"
-"software patent efforts in Europe</a> specifically. Watch and share the "
-"movie <a href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Patent Absurdity</cite></"
-"a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, ndihmoni <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>t'u jepet fund "
-"patentave mbi software-in</a> kudo në botë. Ju lutem, përkrahni 
veçanërisht "
-"<a href=\"http://eupat.ffii.org/\";>përpjekjet kundër patentave mbi 
software-"
-"in në Europë</a>. Shiheni dhe ndajeni me të tjerët këtë film <a href="
-"\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Absurditeti i Patentave</cite></a>."
+msgid "Please help <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>end software 
patents</a> worldwide. Please also support <a 
href=\"http://eupat.ffii.org/\";>anti-software patent efforts in Europe</a> 
specifically. Watch and share the movie <a 
href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Patent Absurdity</cite></a>."
+msgstr "Ju lutem, ndihmoni <a href=\"http://endsoftpatents.org/\";>t'u jepet 
fund patentave mbi software-in</a> kudo në botë. Ju lutem, përkrahni 
veçanërisht <a href=\"http://eupat.ffii.org/\";>përpjekjet kundër patentave 
mbi software-in në Europë</a>. Shiheni dhe ndajeni me të tjerët këtë 
film <a href=\"http://patentabsurdity.com\";><cite>Absurditeti i 
Patentave</cite></a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -102,17 +65,11 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please <a href=\"http://fsfeurope.org/documents/wiwo.en.html\";>support "
 #| "this declaration</a> calling on WIPO to change its name and mission."
-msgid ""
-"Please <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>support this "
-"declaration</a> calling on WIPO to change its name and mission."
-msgstr ""
-"Ju lutem, <a href=\"http://fsfeurope.org/documents/wiwo.en.html\";>përkraheni 
"
-"këtë deklaratë</a> që i bën thirrje WIPO-s të ndërrojë emrin dhe 
misionin e "
-"vet."
+msgid "Please <a href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>support this 
declaration</a> calling on WIPO to change its name and mission."
+msgstr "Ju lutem, <a 
href=\"http://fsfe.org/projects/wipo/wiwo.html\";>përkraheni këtë 
deklaratë</a> që i bën thirrje WIPO-s të ndërrojë emrin dhe misionin e 
vet."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -120,30 +77,18 @@
 msgstr "Zgjeroni Listën e Software-eve të Lirë"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Contribute to the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software "
-"Directory</a>: submit new packages, corrections to existing entries, and <a "
-"href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate";
-"\">helping with maintenance</a>."
-msgstr ""
+msgid "Contribute to the <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software 
Directory</a>: submit new packages, corrections to existing entries, and <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate\";>helping
 with maintenance</a>."
+msgstr "Jepni ndihmesë te <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Lista e 
Software-eve të Lirë</a>: parashtroni paketa të reja, ndreqje për gjëra 
ekzistuese, dhe <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/Free_Software_Directory:Participate\";>ndihmoni
 në mirëmbajtjen e saj</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <h4>
-msgid ""
-"Start a GNU/Linux User Group in your area, and send us your group's "
-"information"
-msgstr ""
-"Nisni një Grup Përdoruesish GNU/Linux në zonën tuaj, dhe na dërgoni të "
-"dhënat e grupit"
+msgid "Start a GNU/Linux User Group in your area, and send us your group's 
information"
+msgstr "Nisni një Grup Përdoruesish GNU/Linux në zonën tuaj, dhe na 
dërgoni të dhënat e grupit"
 
 # type: Content of: <dl><dd><ul><li>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"For more information: <a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU "
-"Users Groups</a>."
-msgstr ""
-"Për më tepër të dhëna: <a href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list";
-"\">Grupe Përdoruesish GNU</a>."
+msgid "For more information: <a 
href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>GNU Users Groups</a>."
+msgstr "Për më tepër të dhëna: <a 
href=\"http://libreplanet.org/wiki/Group_list\";>Grupe Përdoruesish GNU</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -153,17 +98,12 @@
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Contribute to high priority free software projects"
-msgstr ""
-"Kontribuoni te projektet e software-it të lirë që kanë përparësi të 
madhe"
+msgstr "Kontribuoni te projektet e software-it të lirë që kanë përparësi 
të madhe"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"As listed on the FSF's <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";
-"\">high-priority projects web page</a>."
-msgstr ""
-"Siç tregohen në <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>faqen "
-"web të FSF-së për projektet me përparësi të madhe</a>."
+msgid "As listed on the FSF's <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>high-priority projects web 
page</a>."
+msgstr "Siç tregohen në <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html\";>faqen web të FSF-së për 
projektet me përparësi të madhe</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -172,16 +112,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please contribute as a user and developer to <a href=\"http://www.gnustep.org";
-"\">GNUstep</a>, a free object-oriented framework for application "
-"development, and help it achieve the status of a complete and featured "
-"desktop environment."
-msgstr ""
-"Ju lutem, kontribuoni si përdorues apo zhvillues te <a href=\"http://www.";
-"gnustep.org\">GNUstep</a>, një \"object-oriented framework\" i lirë, për "
-"zhvillim programesh, dhe ndihmoni që të arrijë gjendjen e një mjedisi të 
"
-"plotë desktop."
+msgid "Please contribute as a user and developer to <a 
href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, a free object-oriented framework 
for application development, and help it achieve the status of a complete and 
featured desktop environment."
+msgstr "Ju lutem, kontribuoni si përdorues apo zhvillues te <a 
href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, një \"object-oriented framework\" 
i lirë, për zhvillim programesh, dhe ndihmoni që të arrijë gjendjen e një 
mjedisi të plotë desktop."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -190,7 +122,6 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "These GNU packages are looking for a maintainer: <a href=\"/software/"
 #| "alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, "
@@ -210,44 +141,8 @@
 #| "and maintenance</a>, and then email <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\">address@hidden</a> if you have time and interest in taking over "
 #| "one of these projects."
-msgid ""
-"These GNU packages are looking for a maintainer: <a href=\"/software/alive/"
-"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
-"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
-"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
-"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
-"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
-"software/metahtml/\">metahtml</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</"
-"a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
-"\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a "
-"href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/"
-"\">sxml</a>, <a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>. We are also "
-"looking for a co-maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/"
-"\">ferret</a> and the bug tracking tool <a href=\"/software/gnats/\">gnats</"
-"a>. See the package web pages for specific information, and <a href=\"/help/"
-"evaluation.html#whatmeans\">this general information about GNU packages and "
-"maintenance</a>, and then email <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">address@hidden</a> if you have time and interest in taking over one "
-"of these projects."
-msgstr ""
-"Këto paketa GNU ende presin për një mirëmbajtës: <a 
href=\"/software/alive/"
-"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
-"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
-"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
-"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
-"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
-"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
-"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
-"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
-"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
-"software/trueprint/\">trueprint</a>. Kërkojmë edhe një 
bashkëmirëmbajtës "
-"për mjetin CASE <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a> dhe mjetin për "
-"ndjekje bug-esh <a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>. Për më tepër të "
-"dhëna, shihni faqet web mbi paketat, dhe <a href=\"/help/evaluation."
-"html#whatmeans\">këto të dhëna të përgjithshme rreth paketave GNU dhe "
-"mirëmbajtjes</a>, e mandej dërgoni email te <a href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">address@hidden</a>, po qe se keni kohë dhe interes që t'i dilni "
-"zot njërit prej këtyre projekteve."
+msgid "These GNU packages are looking for a maintainer: <a 
href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a 
href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>. We are also looking for a 
co-maintainer for the CASE tool <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a> and 
the bug tracking tool <a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>. See the package 
web pages for specific information, and <a 
href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">this general information about GNU 
packages and maintenance</a>, and then email <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> if you have time and interest 
in taking over one of these projects."
+msgstr "Këto paketa GNU ende presin për një mirëmbajtës: <a 
href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a 
href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a 
href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a 
href=\"/software/ggradebook/\">ggradebook</a>, <a 
href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a 
href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a 
href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a 
href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a 
href=\"/software/metahtml/\">metahtml</a>, <a 
href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a 
href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a 
href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a 
href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a 
href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a 
href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a 
href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a>. Kërkojmë gjithashtu një 
bashkëmirëmbajtës për mjetin CASE <a href=\"/software/ferret/\">ferret</a> 
dhe mjetin për ndjekje bug-esh <a href=\"/software/gnats/\">gnats</a>. Për 
më tepër të dhëna, shihni faqet web mbi paketat dhe <a 
href=\"/help/evaluation.html#whatmeans\">këto të dhëna të përgjithshme 
rreth paketave GNU dhe mirëmbajtjes</a>, e mandej dërgoni email te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a> , po qe se keni kohë dhe 
interes që t'i dilni zot njërit prej këtyre projekteve."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -256,12 +151,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"See &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>help wanted</a>&rdquo; "
-"requests from the maintainers of many packages."
-msgstr ""
-"Shihni kërkesat &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>lypset "
-"ndihmë</a>&rdquo; nga mirëmbajtësit e mjaft paketave."
+msgid "See &ldquo;<a href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>help 
wanted</a>&rdquo; requests from the maintainers of many packages."
+msgstr "Shihni kërkesat &ldquo;<a 
href=\"http://savannah.gnu.org/people\";>lypset ndihmë</a>&rdquo; nga 
mirëmbajtësit e mjaft paketave."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -269,18 +160,8 @@
 msgstr "GNU configure për paketa Python"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We need a <a href=\"/prep/standards/standards.html#Configuration\">standard "
-"GNU configure</a> and make system for Python-based packages that use "
-"Python's <tt>build.py</tt> method. This would be immediately helpful for <a "
-"href=\"/software/bazaar/\">GNU Bazaar</a> and <a href=\"/software/"
-"mediagoblin/\">GNU MediaGoblin</a>."
-msgstr ""
-"Na duhet një sistem standard <a href=\"/prep/standards/standards."
-"html#Configuration\">GNU configure</a> dhe make për paketa me bazë Python 
që "
-"përdorin metodën Python <tt>build.py</tt>. Kjo do të ishte menjëherë e "
-"dobishme për <a href=\"/software/bazaar/\">GNU Bazaar</a> dhe <a href=\"/"
-"software/mediagoblin/\">GNU MediaGoblin</a>."
+msgid "We need a <a 
href=\"/prep/standards/standards.html#Configuration\">standard GNU 
configure</a> and make system for Python-based packages that use Python's 
<tt>build.py</tt> method. This would be immediately helpful for <a 
href=\"/software/bazaar/\">GNU Bazaar</a> and <a 
href=\"/software/mediagoblin/\">GNU MediaGoblin</a>."
+msgstr "Na duhet një sistem standard <a 
href=\"/prep/standards/standards.html#Configuration\">GNU configure</a> dhe 
make për paketa me bazë Python që përdorin metodën Python 
<tt>build.py</tt>. Kjo do të ishte menjëherë e dobishme për <a 
href=\"/software/bazaar/\">GNU Bazaar</a> dhe <a 
href=\"/software/mediagoblin/\">GNU MediaGoblin</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <h4>
@@ -289,14 +170,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"To make your free software package part of the GNU System, see this <a href="
-"\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>information on starting your "
-"application</a>."
-msgstr ""
-"Që ta bëni pjesë të Sistemit GNU paketën tuaj me software të lirë, 
shihni "
-"këto <a href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>të dhëna rreth "
-"fillimit të zbatimit tuaj</a>."
+msgid "To make your free software package part of the GNU System, see this <a 
href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>information on starting your 
application</a>."
+msgstr "Që ta bëni pjesë të Sistemit GNU paketën tuaj me software të 
lirë, shihni këto <a href=\"http://www.gnu.org/help/evaluation.html\";>të 
dhëna rreth fillimit të zbatimit tuaj</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -310,15 +185,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Help maintain the <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>free software hosting "
-"site</a> sponsored by GNU: <a href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/";
-"HowToBecomeASavannahHacker\"> more information</a>."
-msgstr ""
-"Ndihmoni të mirëmbahet <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>site-i i "
-"strehimit të software-it të lirë</a> i sponsorizuar nga GNU: <a href="
-"\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> më 
tepër "
-"të dhëna</a>."
+msgid "Help maintain the <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>free software 
hosting site</a> sponsored by GNU: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> more 
information</a>."
+msgstr "Ndihmoni të mirëmbahet <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>site-i i 
strehimit të software-it të lirë</a> i sponsorizuar nga GNU: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/maintenance/HowToBecomeASavannahHacker\";> më 
tepër të dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -332,10 +200,8 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>More information</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>Më tepër të 
dhëna</a>."
+msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>More 
information</a>."
+msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/people/webmeisters.html\";>Më tepër të 
dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -349,32 +215,17 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Help maintain and update translations of www.gnu.org: <a href=\"http://www.";
-"gnu.org/server/standards/README.translations.html\">more information</a>."
-msgstr ""
-"Ndihmoni të mirëmbahen dhe përditësohen përkthimet e www.gnu.org: <a 
href="
-"\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>më tepër 
të "
-"dhëna</a>."
+msgid "Help maintain and update translations of www.gnu.org: <a 
href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>more 
information</a>."
+msgstr "Ndihmoni të mirëmbahen dhe përditësohen përkthimet e www.gnu.org: 
<a href=\"http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html\";>më 
tepër të dhëna</a>."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Finally, the separate page <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help the "
-"GNU Project</a> has more details and additional items."
-msgstr ""
-"Së fundi, për më tepër hollësi dhe gjëra shtesë, vizitoni <a 
href=\"/help/"
-"help.html\">Si Mund ta Ndihmoni Projektin GNU</a>."
-
-#. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Action items for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a href=\"#dev"
-"\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a href=\"#web"
-"\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
-msgstr ""
-"Fusha veprimi për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a href=\"#dev"
-"\">Zhvilluesa</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - <a href="
-"\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyesa</a>."
+msgid "Finally, the separate page <a href=\"/help/help.html\">How You Can Help 
the GNU Project</a> has more details and additional items."
+msgstr "Së fundi, për më tepër hollësi dhe gjëra shtesë, vizitoni <a 
href=\"/help/help.html\">Si Mund ta Ndihmoni Projektin GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Action items for: <a href=\"#act\">Activists</a> - <a 
href=\"#dev\">Developers</a> - <a href=\"#sys\">Sysadmins</a> - <a 
href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Translators</a>."
+msgstr "Fusha veprimi për: <a href=\"#act\">Veprimtarë</a> - <a 
href=\"#dev\">Zhvilluesa</a> - <a href=\"#sys\">Administratorë sistemi</a> - 
<a href=\"#web\">Webmasters</a> - <a href=\"#xlate\">Përkthyesa</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -384,34 +235,18 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
-msgstr ""
-"Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a href=\"mailto:";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe <a href=\"/"
-"contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
+msgstr "Ju lutem, pyetjet rreth FSF-së &amp; GNU-së dërgojini te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Ka gjithashtu edhe 
<a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t'u lidhur</a> me FSF-në."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera dërgojini te 
<a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Ju lutem, lidhjet e dëmtuara, këshillat ose ndreqjet e tjera 
dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -419,14 +254,8 @@
 msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
-"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Lejeje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -440,25 +269,3 @@
 msgid "Updated:"
 msgstr "Përditësuar:"
 
-# type: Content of: <dl><dd>
-#~ msgid ""
-#~ "We would like your suggestions for free software packages to add to the "
-#~ "<a href=\"/directory\">Free Software Directory</a>. Please look up your "
-#~ "favorite free software packages there, and for any that are not found, "
-#~ "please <a href=\"mailto:address@hidden";>email us the package name "
-#~ "and url</a> where it can be found. You can help further by <a href="
-#~ "\"http://www.gnu.org/help/directory.html#adding-entries\";> writing a "
-#~ "draft entry</a> for us to start with."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mirëpresim këshillat tuaja për paketa software-i të lirë, për t'i 
shtuar "
-#~ "te <a href=\"/directory\">Lista e Software-it të Lirë</a>. Ju lutem, "
-#~ "paketat tuaja të parapëlqyera për software të lirë kërkojini atje, 
dhe "
-#~ "nëse nuk e gjeni një që kërkoni, ju lutem, na e këshilloni. <a href="
-#~ "\"mailto:address@hidden";>Ju lutem, na dërgoni me email</a> emrin "
-#~ "e paketës dhe URL-në ku mund të gjendet. Mund të na ndihmoni edhe më 
tej "
-#~ "<a href=\"http://www.gnu.org/help/directory.html#adding-entries\";> duke "
-#~ "shkruajtur një projekt-propozim</a> me të cilin mund të fillonim."
-
-# type: Content of: <div><h4>
-#~ msgid "Translations of this page"
-#~ msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]