www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/fry/po happy-birthday-to-gnu.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/fry/po happy-birthday-to-gnu.sq.po
Date: Fri, 23 Dec 2011 16:00:58 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   11/12/23 16:00:58

Modified files:
    fry/po     : happy-birthday-to-gnu.sq.po 

Log message:
    update

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12

Patches:
Index: happy-birthday-to-gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- happy-birthday-to-gnu.sq.po 15 Oct 2011 20:31:53 -0000   1.11
+++ happy-birthday-to-gnu.sq.po 23 Dec 2011 16:00:10 -0000   1.12
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-10-14 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-10-02 10:35+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-22 09:46+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,30 +17,18 @@
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-msgid ""
-"Stephen Fry &mdash; Happy birthday to GNU &mdash; The GNU Operating System"
-msgstr ""
-"Stephen Fry &mdash; Gëzuar datëlindjen GNU &mdash; Sistemi Operativ GNU"
+msgid "Stephen Fry &mdash; Happy birthday to GNU &mdash; The GNU Operating 
System"
+msgstr "Stephen Fry &mdash; Gëzuar datëlindjen GNU &mdash; Sistemi Operativ 
GNU"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
-"Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
-msgstr ""
-"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i "
-"Lirë, Sistem Operativ, Kernel GNU, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software 
i Lirë, Sistem Operativ, Kernel GNU, HURD, GNU HURD, Hurd"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid ""
-"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
-"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
-"use."
-msgstr ""
-"Që prej 1983, hartim i sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm me 
Unix-"
-"in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë dhe 
të "
-"përmirësojnë software-et që përdorin."
+msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
+msgstr "Që prej 1983, hartim i sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të përmirësojnë software-et që përdorin."
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
@@ -54,26 +42,8 @@
 
 # type: Content of: <style>
 #. type: Content of: <style>
-msgid ""
-".inline {text-align: center; line-height: 4em; padding: 0; margin: 0 !"
-"important; margin-bottom: 1em !important;} .inline li{list-style: none; "
-"display: inline; } #download li a{background-color:#1ea410; padding: 1em 3em "
-"1em 3em; -moz-border-radius: 8px; color: white; font-weight: bold; margin: "
-"0.4em; text-decoration: none; width: 23%; text-align: center;} #download a:"
-"hover{background-color: #b1ef0b; color: black;} .title{font-size: 180%;} td p"
-"{padding-left: 1em; padding-right: 1em;} td li, td p{font-size: 0.8em;} ."
-"formHelp{text-align: center; color: #666; font-size: 90%;} table{margin-"
-"bottom: 0.8em !important;} #sjf{width: 600px; margin: 0 auto 1em auto;}"
-msgstr ""
-".inline {text-align: center; line-height: 4em; padding: 0; margin: 0 !"
-"important; margin-bottom: 1em !important;} .inline li{list-style: none; "
-"display: inline; } #download li a{background-color:#1ea410; padding: 1em 3em "
-"1em 3em; -moz-border-radius: 8px; color: white; font-weight: bold; margin: "
-"0.4em; text-decoration: none; width: 23%; text-align: center;} #download a:"
-"hover{background-color: #b1ef0b; color: black;} .title{font-size: 180%;} td p"
-"{padding-left: 1em; padding-right: 1em;} td li, td p{font-size: 0.8em;} ."
-"formHelp{text-align: center; color: #666; font-size: 90%;} table{margin-"
-"bottom: 0.8em !important;} #sjf{width: 600px; margin: 0 auto 1em auto;}"
+msgid ".inline {text-align: center; line-height: 4em; padding: 0; margin: 0 
!important; margin-bottom: 1em !important;} .inline li{list-style: none; 
display: inline; } #download li a{background-color:#1ea410; padding: 1em 3em 
1em 3em; -moz-border-radius: 8px; color: white; font-weight: bold; margin: 
0.4em; text-decoration: none; width: 23%; text-align: center;} #download 
a:hover{background-color: #b1ef0b; color: black;} .title{font-size: 180%;} td 
p{padding-left: 1em; padding-right: 1em;} td li, td p{font-size: 0.8em;} 
.formHelp{text-align: center; color: #666; font-size: 90%;} 
table{margin-bottom: 0.8em !important;} #sjf{width: 600px; margin: 0 auto 1em 
auto;}"
+msgstr ".inline {text-align: center; line-height: 4em; padding: 0; margin: 0 
!important; margin-bottom: 1em !important;} .inline li{list-style: none; 
display: inline; } #download li a{background-color:#1ea410; padding: 1em 3em 
1em 3em; -moz-border-radius: 8px; color: white; font-weight: bold; margin: 
0.4em; text-decoration: none; width: 23%; text-align: center;} #download 
a:hover{background-color: #b1ef0b; color: black;} .title{font-size: 180%;} td 
p{padding-left: 1em; padding-right: 1em;} td li, td p{font-size: 0.8em;} 
.formHelp{text-align: center; color: #666; font-size: 90%;} 
table{margin-bottom: 0.8em !important;} #sjf{width: 600px; margin: 0 auto 1em 
auto;}"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -82,16 +52,11 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Mr. Stephen Fry introduces you "
 #| "to free software, and reminds you of a very special birthday."
-msgid ""
-"Mr. Stephen Fry introduces you to free software, and reminds you of a very "
-"special birthday."
-msgstr ""
-"Z. Stephen Fry ju njeh me "
-"software-in e lirë, dhe ju lujton një datëlindje shumë të veçantë."
+msgid "Mr. Stephen Fry introduces you to free software, and reminds you of a 
very special birthday."
+msgstr "Z. Stephen Fry ju njeh me software-in e lirë, dhe ju kujton një 
datëlindje shumë të veçantë."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -100,10 +65,8 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/distros/free-distros.html\";>Download GNU</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/distros/free-distros.html\";>Shkarkoni 
GNU-në</a>"
+msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/distros/free-distros.html\";>Download 
GNU</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/distros/free-distros.html\";>Shkarkoni 
GNU-në</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -112,54 +75,28 @@
 
 # type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
-msgid ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-in-your-language.html\">Over 20 translations "
-"of the film now available</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-in-your-language.html\">Mbi 20 përkthime të 
"
-"filmit deri sot</a>"
+msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-in-your-language.html\">Over 20 
translations of the film now available</a>"
+msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-in-your-language.html\">Mbi 20 
përkthime të filmit deri sot</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-translation.html\">Help translate the video "
-"into your own language</a> and <a href=\"happy-birthday-to-gnu-credits.html"
-"\">full credits</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-translation.html\">Ndihmoni të përkthehet "
-"videoja në gjuhën tuaj</a> dhe <a href=\"happy-birthday-to-gnu-credits.html"
-"\">kredencialet e plota</a>"
+msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-translation.html\">Help translate the 
video into your own language</a> and <a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-credits.html\">full credits</a>"
+msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-translation.html\">Ndihmoni të 
përkthehet videoja në gjuhën tuaj</a> dhe <a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-credits.html\">kredencialet e plota</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<small>Licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/";
-"licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-No Derivative Works "
-"3.0 United States License</a>.</small>"
-msgstr ""
-"<small>Lejuar sipas <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.org/";
-"licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-No Derivative Works "
-"3.0 United States License</a>.</small>"
+msgid "<small>Licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-No Derivative Works 3.0 United States License</a>.</small>"
+msgstr "<small>Lejuar sipas <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-No Derivative Works 3.0 United States License</a>.</small>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a href=\"http://onebigtorrent.org/torrents/3899/Happy-Birthday-to-GNU";
-"\">Help share this movie by BitTorrent</a>."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://onebigtorrent.org/torrents/3899/Happy-Birthday-to-GNU";
-"\">Ndihmoni të ndahet me të tjerët ky film përmes BitTorrent</a>."
+msgid "<a 
href=\"http://onebigtorrent.org/torrents/3899/Happy-Birthday-to-GNU\";>Help 
share this movie by BitTorrent</a>."
+msgstr "<a 
href=\"http://onebigtorrent.org/torrents/3899/Happy-Birthday-to-GNU\";>Ndihmoni 
të ndahet me të tjerët ky film përmes BitTorrent</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-msgid ""
-"<a style=\"font-weight: bold;\" href=\"#signup\"><span style=\" padding: 5px;"
-"\" class=\"highlight\">Sign up for the Free Software Supporter, a monthly "
-"update on GNU and the FSF</span></a>"
-msgstr ""
-"<a style=\"font-weight: bold;\" href=\"#signup\"><span style=\" padding: 5px;"
-"\" class=\"highlight\">Regjistrohuni te Përkrahës i Software-it të Lirë, 
një "
-"përditësim mujor mbi GNU-në dhe FSF-në</span></a>"
+msgid "<a style=\"font-weight: bold;\" href=\"#signup\"><span style=\" 
padding: 5px;\" class=\"highlight\">Sign up for the Free Software Supporter, a 
monthly update on GNU and the FSF</span></a>"
+msgstr "<a style=\"font-weight: bold;\" href=\"#signup\"><span style=\" 
padding: 5px;\" class=\"highlight\">Regjistrohuni te Përkrahës i Software-it 
të Lirë, një përditësim mujor mbi GNU-në dhe FSF-në</span></a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><h2>
 #. type: Content of: <table><tr><td><h2>
@@ -168,90 +105,28 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <table><tr><td><p>
-msgid ""
-"We started the GNU Project with a specific overall goal: to create a free "
-"software operating system, the GNU System. The scope of GNU is far-"
-"reaching: any job that computer users want to do <a href=\"http://www.gnu.";
-"org/gnu/gnu-history.html\">should be doable by free software</a>, and is "
-"thus a potential part of GNU. For instance, any program found in a typical "
-"<a href=\"/distros\">GNU/Linux distribution</a> is a candidate."
-msgstr ""
-"Projektin GNU e nisëm me një synim të përgjithshëm të caktuar: të 
krijohej "
-"një sistem operativ me software të lirë, Sistemin GNU. Fokusi i GNU-së "
-"shkon shumë më tej: çfarëdo pune që duan të bëjnë përdoruesit e 
kompjuterave "
-"<a href=\"http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.html\";>do të duhej të bëhej 
me "
-"software të lirë</a>, dhe ndaj është pjesë potenciale e GNU-së. Për "
-"shembull, çfarëdo programi që gjendet në një <a href=\"/distros"
-"\">shpërndarje GNU/Linux</a> tipike mund të jetë kandidat."
+msgid "We started the GNU Project with a specific overall goal: to create a 
free software operating system, the GNU System. The scope of GNU is 
far-reaching: any job that computer users want to do <a 
href=\"http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.html\";>should be doable by free 
software</a>, and is thus a potential part of GNU. For instance, any program 
found in a typical <a href=\"/distros\">GNU/Linux distribution</a> is a 
candidate."
+msgstr "Projektin GNU e nisëm me një synim të përgjithshëm të caktuar: 
të krijohej një sistem operativ me software të lirë, Sistemin GNU. Fokusi 
i GNU-së shkon shumë më tej: çfarëdo pune që duan të bëjnë 
përdoruesit e kompjuterave <a 
href=\"http://www.gnu.org/gnu/gnu-history.html\";>do të duhej të bëhej me 
software të lirë</a>, dhe ndaj është pjesë potenciale e GNU-së. Për 
shembull, çfarëdo programi që gjendet në një <a 
href=\"/distros\">shpërndarje GNU/Linux</a> tipike mund të jetë kandidat."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <table><tr><td><p>
-msgid ""
-"So we welcome new packages in GNU, to further our common cause of free "
-"software. If you want to join in and may have a suitable package, please "
-"fill out this <a href=\"/help/evaluation.html\">short questionnaire</a> to "
-"get started, and see the background information there. The <a href=\"http://";
-"directory.fsf.org/\">Free Software Directory</a> holds the <a href=\"http://";
-"directory.fsf.org/wiki/GNU/\">list of all current GNU packages</a>."
-msgstr ""
-"Pra, mirëpresim paketa të reja te GNU, për të shpënë më tej kauzën 
tonë të "
-"përbashkët të software-it të lirë. Nëse doni të bëheni pjesë dhe 
keni një "
-"paketë të përshtatshme, ju lutem, plotësoni këtë <a 
href=\"/help/evaluation."
-"html\">pyetësor të shkurtër</a>, sa për fillim, dhe shihni atje të 
dhënat "
-"ndihmëse. The <a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Lista e Software-it të 
"
-"Lirë</a> përmban <a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GNU/\";>listën e "
-"krejt paketave GNU të derisotshme</a>."
+msgid "So we welcome new packages in GNU, to further our common cause of free 
software. If you want to join in and may have a suitable package, please fill 
out this <a href=\"/help/evaluation.html\">short questionnaire</a> to get 
started, and see the background information there. The <a 
href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software Directory</a> holds the <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GNU/\";>list of all current GNU 
packages</a>."
+msgstr "Pra, mirëpresim paketa të reja te GNU, për të shpënë më tej 
kauzën tonë të përbashkët të software-it të lirë. Nëse doni të 
bëheni pjesë dhe keni një paketë të përshtatshme, ju lutem, plotësoni 
këtë <a href=\"/help/evaluation.html\">pyetësor të shkurtër</a>, sa për 
fillim, dhe shihni atje të dhënat ndihmëse. The <a 
href=\"http://directory.fsf.org/\";>Lista e Software-it të Lirë</a> përmban 
<a href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GNU/\";>listën e krejt paketave GNU të 
derisotshme</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <table><tr><td><p>
-msgid ""
-"Another important way to help GNU is by contributing to the existing GNU "
-"projects. The <a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU Help "
-"Wanted</a> list is the general task list for GNU software. You might also "
-"consider taking over one of the <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
-"\">unmaintained GNU packages</a>. The general <a href=\"/help/help.html"
-"\">Help GNU</a> page includes many non-technical ways to contribute, too."
-msgstr ""
-"Një tjetër rrugë e rëndësishme si të ndihmohet GNU-ja është duke 
kontribuar "
-"te projekte GNU ekzistues. Lista <a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?";
-"type_id=1\">GNU Help Wanted</a> është një listë e përgjithshme punësh 
për "
-"software-et GNU. Mund të shihni edhe mundësinë e marrjes përsipër të 
një <a "
-"href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">pakete GNU të lënë pas dore</a>. 
"
-"Edhe faqja e përgjithshme <a href=\"/help/help.html\">Ndihmoni GNU-në</a> "
-"përmban mjaft rrugë joteknike për të dhënë kontribut."
+msgid "Another important way to help GNU is by contributing to the existing 
GNU projects. The <a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU 
Help Wanted</a> list is the general task list for GNU software. You might also 
consider taking over one of the <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">unmaintained GNU packages</a>. The 
general <a href=\"/help/help.html\">Help GNU</a> page includes many 
non-technical ways to contribute, too."
+msgstr "Një tjetër rrugë e rëndësishme si të ndihmohet GNU-ja është 
duke kontribuar te projekte GNU ekzistues. Lista <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU Help Wanted</a> është 
një listë e përgjithshme punësh për software-et GNU. Mund të shihni edhe 
mundësinë e marrjes përsipër të një <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">pakete GNU të lënë pas dore</a>. 
Edhe faqja e përgjithshme <a href=\"/help/help.html\">Ndihmoni GNU-në</a> 
përmban mjaft rrugë joteknike për të dhënë kontribut."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <table><tr><td><p>
-msgid ""
-"If you possess the skills of a webmaster, you might like to consider helping "
-"on this website &mdash; <a href=\"/server/standards/webmaster-quiz.html"
-"\">please take our webmaster quiz</a>."
-msgstr ""
-"Nëse zotëroni aftësi si webmaster, mund të shihni mundësinë të 
ndihmoni "
-"rreth këtij site-i web &mdash; <a href=\"/server/standards/webmaster-quiz."
-"html\">ju lutem, kryeni provën tonë për webmaster</a>."
+msgid "If you possess the skills of a webmaster, you might like to consider 
helping on this website &mdash; <a 
href=\"/server/standards/webmaster-quiz.html\">please take our webmaster 
quiz</a>."
+msgstr "Nëse zotëroni aftësi si webmaster, mund të shihni mundësinë të 
ndihmoni rreth këtij site-i web &mdash; <a 
href=\"/server/standards/webmaster-quiz.html\">ju lutem, kryeni provën tonë 
për webmaster</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <table><tr><td><p>
-msgid ""
-"Our server <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>savannah.gnu.org</a> is a "
-"central point for development and maintenance of free software, and many <a "
-"href=\"https://savannah.nongnu.org/search/?type_of_search=soft&amp;words=%%%";
-"&amp;type=1\">GNU projects are hosted at savannah</a>. Savannah also "
-"welcomes and supports free software projects that are not official GNU "
-"packages, so feel free to use it for any of your free software work; unlike "
-"other hosting sites, <a href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/savannah";
-"\">savannah is firmly based on free software ideals</a>."
-msgstr ""
-"Shërbyesi ynë <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>savannah.gnu.org</a> "
-"është vendi qendrore për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e software-it të 
lirë, "
-"dhe mjaft <a href=\"https://savannah.nongnu.org/search/?";
-"type_of_search=soft&amp;words=%%%&amp;type=1\">projekte GNU strehohen te "
-"savannah</a>. Savannah mirëpret dhe përkrah gjithashtu projekte software-i 
"
-"të lirë që nuk janë paketa zyrtare GNU, ndaj jeni të lirë ta përdorni 
për "
-"çfarëdo pune tuajën me software-in e lirë; ndryshe nga site-e të tjerë "
-"strehues, <a href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/savannah\";>savannah "
-"bazohet fort te idealet e software-it të lirë</a>."
+msgid "Our server <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>savannah.gnu.org</a> is 
a central point for development and maintenance of free software, and many <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/search/?type_of_search=soft&amp;words=%%%&amp;type=1\";>GNU
 projects are hosted at savannah</a>. Savannah also welcomes and supports free 
software projects that are not official GNU packages, so feel free to use it 
for any of your free software work; unlike other hosting sites, <a 
href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/savannah\";>savannah is firmly based 
on free software ideals</a>."
+msgstr "Shërbyesi ynë <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>savannah.gnu.org</a> është vendi qendrore 
për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e software-it të lirë, dhe mjaft <a 
href=\"https://savannah.nongnu.org/search/?type_of_search=soft&amp;words=%%%&amp;type=1\";>projekte
 GNU strehohen te savannah</a>. Savannah mirëpret dhe përkrah gjithashtu 
projekte software-i të lirë që nuk janë paketa zyrtare GNU, ndaj jeni të 
lirë ta përdorni për çfarëdo pune tuajën me software-in e lirë; ndryshe 
nga site-e të tjerë strehues, <a 
href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/savannah\";>savannah bazohet fort te 
idealet e software-it të lirë</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><h3>
 #. type: Content of: <table><tr><td><h3>
@@ -260,70 +135,38 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <table><tr><td><p>
-msgid ""
-"Your <a href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom?\";>charitable "
-"donation</a> to the FSF helps to support, promote, and develop free software:"
-msgstr ""
-"<a href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom?\";>Dhurimi juaj "
-"bamirës</a> për FSF-në ndihmon në përkrahjen, përhapjen dhe zhvillimin 
e "
-"software-it të lirë:"
+msgid "Your <a 
href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom?\";>charitable donation</a> 
to the FSF helps to support, promote, and develop free software:"
+msgstr "<a href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom?\";>Dhurimi 
juaj bamirës</a> për FSF-në ndihmon në përkrahjen, përhapjen dhe 
zhvillimin e software-it të lirë:"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/\";>GNU Project</a> &mdash; Developing a "
-"complete free software operating system"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnu.org/\";>Projekti GNU</a> &mdash; Krijimi i një "
-"sistemi operativ të plotë software-i të lirë"
+msgid "<a href=\"http://www.gnu.org/\";>GNU Project</a> &mdash; Developing a 
complete free software operating system"
+msgstr "<a href=\"http://www.gnu.org/\";>Projekti GNU</a> &mdash; Krijimi i 
një sistemi operativ të plotë software-i të lirë"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/licensing/\";>Licensing &amp; Compliance Lab</a> "
-"&mdash; Stewardship and enforcement of the GNU General Public License"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/licensing/\";>Laboratori i Lejimeve &amp; "
-"Përputhshmërisë</a> &mdash; Përkujdesja dhe zbatimi i lejes GNU General "
-"Public License"
+msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/licensing/\";>Licensing &amp; Compliance 
Lab</a> &mdash; Stewardship and enforcement of the GNU General Public License"
+msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/licensing/\";>Laboratori i Lejimeve &amp; 
Përputhshmërisë</a> &mdash; Përkujdesja dhe zbatimi i lejes GNU General 
Public License"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software Directory</a> &mdash; "
-"Cataloging the world of free software"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Listë Software-i të Lirë</a> &mdash; 
"
-"Katalogim i botës së software-it të lirë"
+msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Free Software Directory</a> 
&mdash; Cataloging the world of free software"
+msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/\";>Listë Software-i të Lirë</a> 
&mdash; Katalogim i botës së software-it të lirë"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah Community</a> &mdash; "
-"Supporting free software developers"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Bashkësia Savannah</a> &mdash; "
-"Mbështetje për zhvillues të software-it të lirë"
+msgid "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah Community</a> &mdash; 
Supporting free software developers"
+msgstr "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Bashkësia Savannah</a> &mdash; 
Mbështetje për zhvillues të software-it të lirë"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/\";>Campaigns for Freedom</a> &mdash; "
-"Earning mindshare in support of free software"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/\";>Fushata për Liri</a> &mdash; "
-"Tërheqja e mendimit në përkrahje të software-it të lirë"
+msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/\";>Campaigns for Freedom</a> 
&mdash; Earning mindshare in support of free software"
+msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/\";>Fushata për Liri</a> 
&mdash; Tërheqja e mendimit në përkrahje të software-it të lirë"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/register_form?referrer=2442\";>Join the FSF "
-"today!</a> or <a href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom/donate";
-"\">Make a donation</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.fsf.org/register_form?referrer=2442\";>Bëhuni sot pjesë 
"
-"e FSF-së!</a> ose <a href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom/";
-"donate\">Bëni një dhurim</a>"
+msgid "<a href=\"http://www.fsf.org/register_form?referrer=2442\";>Join the FSF 
today!</a> or <a 
href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom/donate\";>Make a 
donation</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.fsf.org/register_form?referrer=2442\";>Bëhuni sot 
pjesë e FSF-së!</a> ose <a 
href=\"https://www.fsf.org/associate/support_freedom/donate\";>Bëni një 
dhurim</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><h3>
 #. type: Content of: <table><tr><td><h3>
@@ -342,18 +185,13 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why \"open source"
-"\" misses the point</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Pse \" burimi i "
-"hapur\" del huq</a>"
+msgid "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Why \"open 
source\" misses the point</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">Pse \" 
burimi i hapur\" del huq</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <table><tr><td><p>
 msgid "<strong>Sign up for the <em>Free Software Supporter</em></strong>"
-msgstr ""
-"<strong>Regjistrohuni te <em>Përkrahësi i Software-it të 
Lirë</em></strong>"
+msgstr "<strong>Regjistrohuni te <em>Përkrahësi i Software-it të 
Lirë</em></strong>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <table><tr><td><p>
@@ -362,14 +200,8 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><form><p>
 #. type: Content of: <table><tr><td><form><p>
-msgid ""
-"<input type=\"text\" name=\"email\" size=\"30\" maxlength=\"80\" value="
-"\"address@hidden" onfocus=\"this.value=''\" />&nbsp;<input type=\"submit\" "
-"value=\"Subscribe me\" />"
-msgstr ""
-"<input type=\"text\" name=\"email\" size=\"30\" maxlength=\"80\" value="
-"\"address@hidden" onfocus=\"this.value=''\" />&nbsp;<input type=\"submit\" "
-"value=\"Pajtomë\" />"
+msgid "<input type=\"text\" name=\"email\" size=\"30\" maxlength=\"80\" 
value=\"address@hidden" onfocus=\"this.value=''\" />&nbsp;<input 
type=\"submit\" value=\"Subscribe me\" />"
+msgstr "<input type=\"text\" name=\"email\" size=\"30\" maxlength=\"80\" 
value=\"address@hidden" onfocus=\"this.value=''\" />&nbsp;<input 
type=\"submit\" value=\"Pajtomë\" />"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><h3>
 #. type: Content of: <table><tr><td><h3>
@@ -378,30 +210,18 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.gnewsense.org/\";>gNewSense</a>, a GNU/Linux "
-"distribution based on Debian and Ubuntu, with sponsorship from the FSF."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.gnewsense.org/\";>gNewSense</a>, një shpërndarje GNU/"
-"Linux e bazuar në Debian dhe Ubuntu, me sponsorizim nga FSF-ja."
+msgid "<a href=\"http://www.gnewsense.org/\";>gNewSense</a>, a GNU/Linux 
distribution based on Debian and Ubuntu, with sponsorship from the FSF."
+msgstr "<a href=\"http://www.gnewsense.org/\";>gNewSense</a>, një shpërndarje 
GNU/Linux e bazuar në Debian dhe Ubuntu, me sponsorizim nga FSF-ja."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 #. type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.blagblagblag.org/\";>BLAG</a>, BLAG Linux and GNU, a GNU/"
-"Linux distribution based on Fedora."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://www.blagblagblag.org/\";>BLAG</a>, BLAG Linux dhe GNU, një "
-"shpërndarje GNU/Linux e bazuar në Fedora."
+msgid "<a href=\"http://www.blagblagblag.org/\";>BLAG</a>, BLAG Linux and GNU, 
a GNU/Linux distribution based on Fedora."
+msgstr "<a href=\"http://www.blagblagblag.org/\";>BLAG</a>, BLAG Linux dhe GNU, 
një shpërndarje GNU/Linux e bazuar në Fedora."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 #. type: Content of: <table><tr><td><p>
-msgid ""
-"<a href=\"/distros\">More GNU distributions</a> and a <a href=\"http://";
-"directory.fsf.org/wiki/GNU/\">complete list of GNU packages</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/distros\">Më tepër shpërndarje GNU</a> dhe një <a 
href=\"http://";
-"directory.fsf.org/wiki/GNU/\">listë e plotë e paketave GNU</a>"
+msgid "<a href=\"/distros\">More GNU distributions</a> and a <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GNU/\";>complete list of GNU packages</a>"
+msgstr "<a href=\"/distros\">Më tepër shpërndarje GNU</a> dhe një <a 
href=\"http://directory.fsf.org/wiki/GNU/\";>listë e plotë e paketave GNU</a>"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -411,45 +231,23 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 2008 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
-"Foundation</a>, Inc."
-msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2008 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
-"Foundation</a>, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 2008 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software 
Foundation</a>, Inc."
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2008 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free 
Software Foundation</a>, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"&ldquo;<a href=\"/fry/happy-birthday-to-gnu.html\">Happy Birthday to GNU</"
-"a>&rdquo; is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-No "
-"Derivative Works 3.0 United States License</a>."
-msgstr ""
-"&ldquo;<a href=\"/fry/happy-birthday-to-gnu.html\">Gëzuar Datëlindjen GNU</"
-"a>&rdquo; qarkullon nën lejen <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-No "
-"Derivative Works 3.0 United States License</a>."
+msgid "&ldquo;<a href=\"/fry/happy-birthday-to-gnu.html\">Happy Birthday to 
GNU</a>&rdquo; is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-No Derivative Works 3.0 United States License</a>."
+msgstr "&ldquo;<a href=\"/fry/happy-birthday-to-gnu.html\">Gëzuar 
Datëlindjen GNU</a>&rdquo; qarkullon nën lejen <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-No Derivative Works 3.0 United States License</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please <a href=\"http://www.fsf.org/about/contact.html\";>contact us</a> for "
-"further permissions, including derived works."
-msgstr ""
-"Ju lutem, <a href=\"http://www.fsf.org/about/contact.html\";>lidhuni me ne</"
-"a> për leje të mëtejshme, përfshi edhe vepra të rrjedhura."
+msgid "Please <a href=\"http://www.fsf.org/about/contact.html\";>contact us</a> 
for further permissions, including derived works."
+msgstr "Ju lutem, <a href=\"http://www.fsf.org/about/contact.html\";>lidhuni me 
ne</a> për leje të mëtejshme, përfshi edhe vepra të rrjedhura."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
-"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">README për përkthimet</a>."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -462,3 +260,4 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua:"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]