www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www distros/common-distros.pl.html distros/free...


From: Yavor Doganov
Subject: www distros/common-distros.pl.html distros/free...
Date: Thu, 22 Dec 2011 17:26:57 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/12/22 17:26:56

Modified files:
    distros    : common-distros.pl.html free-distros.pl.html 
    distros/po   : common-distros.pl-en.html common-distros.pl.po 
             free-distros.pl-en.html 
    philosophy   : philosophy.pl.html 
    philosophy/po : government-free-software.pot 
             philosophy.pl-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/common-distros.pl.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/free-distros.pl.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/common-distros.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/common-distros.pl.po?cvsroot=www&r1=1.47&r2=1.48
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-distros.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/philosophy.pl.html?cvsroot=www&r1=1.170&r2=1.171
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/government-free-software.pot?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.pl-en.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: distros/common-distros.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/common-distros.pl.html,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- distros/common-distros.pl.html   28 Nov 2011 01:26:43 -0000   1.22
+++ distros/common-distros.pl.html   22 Dec 2011 17:26:28 -0000   1.23
@@ -238,7 +238,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/11/28 01:26:43 $
+$Date: 2011/12/22 17:26:28 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/free-distros.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/free-distros.pl.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- distros/free-distros.pl.html    12 Dec 2011 17:26:46 -0000   1.21
+++ distros/free-distros.pl.html    22 Dec 2011 17:26:29 -0000   1.22
@@ -26,6 +26,15 @@
 href="/distros/free-system-distribution-guidelines.html">Wytyczne dla
 Wolnych Dystrybucji</a>.</p>
 
+<div class="imgright" style="width: 12px; width: 300px; background-color: 
#ffb;"><h3>Znam dystrybucję, której tu nie macie!</h3>
+
+<p>Trzymamy tu listę wolnych dystrybucji, które znamy. Jeśli znasz wolną
+dystrybucję systemu, której tu nie mamy, poproście twórców 
aby&nbsp;napisali
+na&nbsp;adres <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> z&nbsp;opisem 
ich
+systemu i&nbsp;odnośnikiem do&nbsp;ich strony.</p>
+
+</div>
+
 <p>Sporządziliśmy odrębną <a href="/links/companies.html">listę firm
 sprzedających sprzęt komputerowy z&nbsp;zainstalowanym fabrycznie wolnym
 GNU/Linuksem</a>.</p>
@@ -173,7 +182,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/12/12 17:26:46 $
+$Date: 2011/12/22 17:26:29 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: distros/po/common-distros.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/common-distros.pl-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- distros/po/common-distros.pl-en.html    28 Nov 2011 01:26:51 -0000   
1.1
+++ distros/po/common-distros.pl-en.html    22 Dec 2011 17:26:36 -0000   
1.2
@@ -55,7 +55,7 @@
 
 <p>Arch has the two usual problems: there's no clear policy
 about what software can be included, and nonfree blobs are shipped with
-their Linux kernel. Arch also has no policy about not distributing
+their kernel, Linux. Arch also has no policy about not distributing
 nonfree software through their normal channels.</p>
 
 <h3 id="CentOS">CentOS</h3>
@@ -81,8 +81,8 @@
 <p>There are other ways in which programs officially part of Debian
 suggest nonfree software for installation.</p>
 
-<p>Previous releases of Debian also included nonfree blobs with the
-kernel Linux. With the release of Debian 6.0 (&ldquo;squeeze&rdquo;)
+<p>Previous releases of Debian also included nonfree blobs with Linux, the
+kernel. With the release of Debian 6.0 (&ldquo;squeeze&rdquo;)
 in February 2011, these blobs have been moved out of the main
 distribution to separate packages in the nonfree repository.</p>
 
@@ -146,7 +146,7 @@
 Ubuntu name in some of their distribution channels. Ubuntu offers the
 option to install only free packages, which means it also offers the
 option to install nonfree packages too. In addition, the version of
-Linux included in Ubuntu contains firmware blobs.</p>
+Linux, the kernel, included in Ubuntu contains firmware blobs.</p>
 
 <p>
 Ubuntu's trademark policy prohibits commercial redistribution of exact
@@ -159,7 +159,7 @@
 nonfree programs in their ports system. In addition, their kernels
 include nonfree firmware blobs.</p>
 
-<p>Nonfree firmware programs used with the Linux kernel are called
+<p>Nonfree firmware programs used with Linux, the kernel, are called
 &ldquo;blobs&rdquo;, and that's how we use the term. In BSD parlance,
 the term &ldquo;blob&rdquo; means something else: a nonfree driver.
 OpenBSD and perhaps other BSD distributions have the policy of not
@@ -202,7 +202,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/11/28 01:26:51 $
+$Date: 2011/12/22 17:26:36 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: distros/po/common-distros.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/common-distros.pl.po,v
retrieving revision 1.47
retrieving revision 1.48
diff -u -b -r1.47 -r1.48
--- distros/po/common-distros.pl.po   22 Dec 2011 16:52:35 -0000   1.47
+++ distros/po/common-distros.pl.po   22 Dec 2011 17:26:36 -0000   1.48
@@ -13,14 +13,13 @@
 "PO-Revision-Date: 2011-12-22 10:38+0200\n"
 "Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
-"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
-"Outdated-Since: 2011-12-19 20:25-0500\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -48,12 +47,12 @@
 msgstr ""
 "Często jesteśmy pytani, dlaczego nie&nbsp;popieramy określonych "
 "systemów&nbsp;&ndash; zazwyczaj popularnej dystrybucji GNU/Linux. Krótką "
-"odpowiedzią na&nbsp;to pytanie jest to, że&nbsp;dana dystrybucja "
-"nie&nbsp;przestrzega <a href=\"/distros/free-system-distribution-"
-"guidelines.html\">wytycznych wolnej dystrybucji systemu</a>. "
-"Ponieważ&nbsp;nie&nbsp;zawsze łatwo jest dostrzec w&nbsp;jaki sposób "
-"określony system łamie wytyczne, wciąż otrzymujemy tego typu pytania. "
-"Opublikowaliśmy listę mającą pomóc niektórym dystrybucjom."
+"odpowiedzią na&nbsp;to pytanie jest to, że&nbsp;dana dystrybucja nie&nbsp;"
+"przestrzega <a href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html"
+"\">wytycznych wolnej dystrybucji systemu</a>. Ponieważ&nbsp;nie&nbsp;zawsze "
+"łatwo jest dostrzec w&nbsp;jaki sposób określony system łamie wytyczne, "
+"wciąż otrzymujemy tego typu pytania. Opublikowaliśmy listę mającą 
pomóc "
+"niektórym dystrybucjom."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -127,16 +126,7 @@
 msgstr "Arch GNU/Linux"
 
 # type: Content of: <p>
-# | Arch has the two usual problems: there's no clear policy about what
-# | software can be included, and nonfree blobs are shipped with their [-Linux
-# | kernel.-] {+kernel, Linux.+} Arch also has no policy about not
-# | distributing nonfree software through their normal channels.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Arch has the two usual problems: there's no clear policy about what "
-#| "software can be included, and nonfree blobs are shipped with their Linux "
-#| "kernel. Arch also has no policy about not distributing nonfree software "
-#| "through their normal channels."
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Arch has the two usual problems: there's no clear policy about what software "
 "can be included, and nonfree blobs are shipped with their kernel, Linux. "
@@ -145,8 +135,8 @@
 msgstr ""
 "Arch ma&nbsp;dwa podobne problemy wymienione powyżej: nie&nbsp;ma czystej "
 "polityki dotyczącej tego, co może być dołączane i&nbsp;drobna ilość "
-"niewolnego oprogramowania jest dołączana wraz z&nbsp;Linuksem. Arch "
-"nie&nbsp;posiada również polityki dotyczącej niedystrybuowania niewolnego "
+"niewolnego oprogramowania jest dołączana wraz z&nbsp;Linuksem. Arch 
nie&nbsp;"
+"posiada również polityki dotyczącej niedystrybuowania niewolnego "
 "oprogramowania poprzez&nbsp;ich&nbsp;normalne kanały dystrybucji."
 
 # type: Content of: <h3>
@@ -205,16 +195,7 @@
 "Istnieją także inne sposoby, na&nbsp;które programy będące oficjalną 
częścią "
 "Debiana proponują instalację niewolnego oprogramowania."
 
-# | Previous releases of Debian also included nonfree blobs with {+Linux,+}
-# | the [-kernel Linux.-] {+kernel.+} With the release of Debian 6.0
-# | (&ldquo;squeeze&rdquo;) in February 2011, these blobs have been moved out
-# | of the main distribution to separate packages in the nonfree repository.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Previous releases of Debian also included nonfree blobs with the kernel "
-#| "Linux. With the release of Debian 6.0 (&ldquo;squeeze&rdquo;) in "
-#| "February 2011, these blobs have been moved out of the main distribution "
-#| "to separate packages in the nonfree repository."
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Previous releases of Debian also included nonfree blobs with Linux, the "
 "kernel. With the release of Debian 6.0 (&ldquo;squeeze&rdquo;) in February "
@@ -222,10 +203,10 @@
 "packages in the nonfree repository."
 msgstr ""
 "Poprzednie wydania Debiana również dołączały niewolne części 
oprogramowania "
-"z&nbsp;jądrem Linux. Wraz z&nbsp;wydaniem Debiana 6.0 "
-"(&bdquo;squeeze&rdquo;) w&nbsp;lutym 2011 roku, części te zostały "
-"przeniesione z&nbsp;głównej dystrybucji do&nbsp;oddzielnych paczek "
-"w&nbsp;niewolnym repozytorium."
+"z&nbsp;jądrem Linux. Wraz z&nbsp;wydaniem Debiana 6.0 (&bdquo;"
+"squeeze&rdquo;) w&nbsp;lutym 2011 roku, części te zostały przeniesione "
+"z&nbsp;głównej dystrybucji do&nbsp;oddzielnych paczek w&nbsp;niewolnym "
+"repozytorium."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -242,13 +223,13 @@
 "the decision to allow that firmware in the policy keeps Fedora from meeting "
 "the free system distribution guidelines."
 msgstr ""
-"Fedora posiada czystą politykę dotyczącą tego, co może być dołączane "
-"do&nbsp;dystrybucji i&nbsp;wygląda na&nbsp;to, że&nbsp;jest to "
-"przestrzegane. Polityka umożliwia dołączanie większości oprogramowania "
-"i&nbsp;wszystkich czcionek dostępnych na&nbsp;wolnej licencji, ale&nbsp;są "
-"wyjątki dla niektórych rodzajów niewolnego firmware'u. Niestety, decyzja "
-"zezwalająca na&nbsp;taki firmware w&nbsp;ich polityce nie&nbsp;pozwala "
-"Fedorze spełnić wytycznych wolnej dystrybucji systemu."
+"Fedora posiada czystą politykę dotyczącą tego, co może być dołączane 
do&nbsp;"
+"dystrybucji i&nbsp;wygląda na&nbsp;to, że&nbsp;jest to przestrzegane. "
+"Polityka umożliwia dołączanie większości oprogramowania 
i&nbsp;wszystkich "
+"czcionek dostępnych na&nbsp;wolnej licencji, ale&nbsp;są wyjątki dla "
+"niektórych rodzajów niewolnego firmware'u. Niestety, decyzja zezwalająca "
+"na&nbsp;taki firmware w&nbsp;ich polityce nie&nbsp;pozwala Fedorze spełnić "
+"wytycznych wolnej dystrybucji systemu."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -370,20 +351,7 @@
 msgstr "Ubuntu GNU/Linux"
 
 # type: Content of: <p>
-# | Ubuntu provides specific repositories of nonfree software, and Canonical
-# | expressly promotes and recommends nonfree software under the Ubuntu name
-# | in some of their distribution channels. Ubuntu offers the option to
-# | install only free packages, which means it also offers the option to
-# | install nonfree packages too. In addition, the version of [-Linux-]
-# | {+Linux, the kernel,+} included in Ubuntu contains firmware blobs.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Ubuntu provides specific repositories of nonfree software, and Canonical "
-#| "expressly promotes and recommends nonfree software under the Ubuntu name "
-#| "in some of their distribution channels. Ubuntu offers the option to "
-#| "install only free packages, which means it also offers the option to "
-#| "install nonfree packages too. In addition, the version of Linux included "
-#| "in Ubuntu contains firmware blobs."
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Ubuntu provides specific repositories of nonfree software, and Canonical "
 "expressly promotes and recommends nonfree software under the Ubuntu name in "
@@ -392,8 +360,8 @@
 "packages too. In addition, the version of Linux, the kernel, included in "
 "Ubuntu contains firmware blobs."
 msgstr ""
-"Ubuntu zapewnia konkretne repozytoria niewolnego oprogramowania "
-"i&nbsp;Cannonical wyraźnie promuje oraz&nbsp;zaleca niewolne oprogramowanie "
+"Ubuntu zapewnia konkretne repozytoria niewolnego oprogramowania i&nbsp;"
+"Cannonical wyraźnie promuje oraz&nbsp;zaleca niewolne oprogramowanie "
 "pod&nbsp;patronatem Ubuntu w&nbsp;niektórych kanałach dystrybucji. Ubuntu "
 "oferuje opcję instalacji tylko wolnych aplikacji co oznacza, 
że&nbsp;oferuje "
 "także opcję instalacji niewolnego oprogramowania. W&nbsp;dodatku wersja "
@@ -425,23 +393,7 @@
 "drobne ilości niewolnego oprogramowania."
 
 # type: Content of: <p>
-# | Nonfree firmware programs used with {+Linux,+} the [-Linux kernel-]
-# | {+kernel,+} are called &ldquo;blobs&rdquo;, and that's how we use the
-# | term. In BSD parlance, the term &ldquo;blob&rdquo; means something else:
-# | a nonfree driver. OpenBSD and perhaps other BSD distributions have the
-# | policy of not including those. That is the right policy, as regards
-# | drivers; but when the developers say these distributions &ldquo;contain no
-# | blobs&rdquo;, it causes a misunderstanding. They are not talking about
-# | firmware blobs.
-#. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Nonfree firmware programs used with the Linux kernel are called &ldquo;"
-#| "blobs&rdquo;, and that's how we use the term. In BSD parlance, the term "
-#| "&ldquo;blob&rdquo; means something else: a nonfree driver. OpenBSD and "
-#| "perhaps other BSD distributions have the policy of not including those. "
-#| "That is the right policy, as regards drivers; but when the developers say "
-#| "these distributions &ldquo;contain no blobs&rdquo;, it causes a "
-#| "misunderstanding. They are not talking about firmware blobs."
+#. type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Nonfree firmware programs used with Linux, the kernel, are called &ldquo;"
 "blobs&rdquo;, and that's how we use the term. In BSD parlance, the term "
@@ -451,9 +403,9 @@
 "these distributions &ldquo;contain no blobs&rdquo;, it causes a "
 "misunderstanding. They are not talking about firmware blobs."
 msgstr ""
-"Niewolne oprogramowanie firmware w&nbsp;Linuksie nazywane jest "
-"&bdquo;plamkami&rdquo; [ang. blobs] i&nbsp;dlatego używamy takiego terminu. "
-"W&nbsp;mowie BSD termin &bdquo;plamki&rdquo; oznacza coś innego: niewolny "
+"Niewolne oprogramowanie firmware w&nbsp;Linuksie nazywane jest &bdquo;"
+"plamkami&rdquo; [ang. blobs] i&nbsp;dlatego używamy takiego terminu. W&nbsp;"
+"mowie BSD termin &bdquo;plamki&rdquo; oznacza coś innego: niewolny "
 "sterownik. OpenBSD i&nbsp;prawdopodobnie niektóre inne dystrybucje BSD mają 
"
 "politykę niezezwalającą na&nbsp;dołączanie takich sterowników. 
To&nbsp;jest "
 "dobra polityka w&nbsp;odniesieniu do&nbsp;sterowników. Lecz&nbsp;kiedy "
@@ -515,12 +467,12 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia "
-"i&nbsp;koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a "
-"href=\"/server/standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>.<br /> "
-"Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące "
-"chęci współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>.<br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -535,11 +487,10 @@
 msgstr ""
 "Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
 "utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
-"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" "
-"href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
-"nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/</a> "
-"lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San "
-"Francisco, California 94105, USA."
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: distros/po/free-distros.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-distros.pl-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- distros/po/free-distros.pl-en.html 12 Dec 2011 17:26:51 -0000   1.1
+++ distros/po/free-distros.pl-en.html 22 Dec 2011 17:26:36 -0000   1.2
@@ -24,6 +24,16 @@
 href="/distros/free-system-distribution-guidelines.html">Guidelines
 for Free System Distributions</a>.</p>
 
+<div class="imgright" style="width: 12px; width: 300px; background-color: 
#ffb;"><h3>I know of a distro that's not listed here!</h3>
+
+<p>We maintain a list of the free system distributions we know
+about. If you know about a free distribution that isn't listed there,
+please have the developers write
+to <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> with a description of
+their system and a link to their web page.</p>
+
+</div>
+
 <p>We list <a href="/links/companies.html">companies that sell hardware
 preinstalled with a free GNU/Linux distribution</a> separately.</p>
 
@@ -152,7 +162,7 @@
 
 <p>Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/12/12 17:26:51 $
+$Date: 2011/12/22 17:26:36 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: philosophy/philosophy.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/philosophy.pl.html,v
retrieving revision 1.170
retrieving revision 1.171
diff -u -b -r1.170 -r1.171
--- philosophy/philosophy.pl.html    20 Nov 2011 17:27:15 -0000   1.170
+++ philosophy/philosophy.pl.html    22 Dec 2011 17:26:42 -0000   1.171
@@ -52,6 +52,8 @@
 href="http://www.stallman.org/";>Richarda Stallmana</a></li>
  <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.pl.html">Dlaczego
 &bdquo;otwartemu oprogramowaniu&rdquo; umyka idea wolnego 
oprogramowania</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/government-free-software.html">Co mogą rządy 
robić
+aby&nbsp;promować wolne oprogramowanie</a></li>    
 </ul>
 
 <p>
@@ -120,7 +122,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/11/20 17:27:15 $
+$Date: 2011/12/22 17:26:42 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/government-free-software.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/government-free-software.pot,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/government-free-software.pot 21 Dec 2011 17:26:50 -0000   
1.1
+++ philosophy/po/government-free-software.pot 22 Dec 2011 17:26:50 -0000   
1.2
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-21 12:25-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-22 12:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -182,12 +182,12 @@
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "Every computer that the state uses must belong to or be leased by the same "
-"branch of government that uses it, and that branch must always maintain the "
-"right to decide, at any moment, who has physical access to the computer, who "
-"can do maintenance (hardware or software) on it, and what software should "
-"be installed in it. If the computer is not portable, then while in use it "
-"must be in a physical space of which the state is the occupant (either as "
-"owner or as tenant)."
+"branch of government that uses it, and that branch must not cede to "
+"outsiders the right to decide who has physical access to the computer, who "
+"can do maintenance (hardware or software) on it, or what software should be "
+"installed in it. If the computer is not portable, then while in use it must "
+"be in a physical space of which the state is the occupant (either as owner "
+"or as tenant)."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <p>

Index: philosophy/po/philosophy.pl-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.pl-en.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- philosophy/po/philosophy.pl-en.html 20 Nov 2011 17:27:32 -0000   1.1
+++ philosophy/po/philosophy.pl-en.html 22 Dec 2011 17:26:50 -0000   1.2
@@ -49,6 +49,7 @@
  Richard Stallman</a></li>
  <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">Why
    "Open Source" misses the point of Free Software</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/government-free-software.html">Measures governments 
can use to promote free software</a></li>    
 </ul>
 
 <p>
@@ -99,7 +100,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2011/11/20 17:27:32 $
+$Date: 2011/12/22 17:26:50 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]