www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po using-gfdl.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy/po using-gfdl.ca.po
Date: Tue, 20 Dec 2011 11:54:29 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    11/12/20 11:54:29

Modified files:
    philosophy/po : using-gfdl.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/using-gfdl.ca.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10

Patches:
Index: using-gfdl.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/using-gfdl.ca.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- using-gfdl.ca.po  8 Nov 2011 01:34:35 -0000    1.9
+++ using-gfdl.ca.po  20 Dec 2011 11:53:50 -0000   1.10
@@ -8,13 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: using-gfdl.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-11-07 20:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-26 19:44+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-20 12:53+0100\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-11-07 20:25-0500\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -124,7 +123,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "When a commercial manual is free and relates to the GNU system, the GNU "
 #| "Project can recommend it to the public. So if the authors or publisher "
@@ -149,9 +147,7 @@
 "Quan un manual comercial és lliure i tracta sobre el sistema GNU, el "
 "projecte GNU el pot recomanar al públic. De manera que si els autors o "
 "l'editor publiquen una pàgina Web per descriure'l i/o per vendre'n còpies, "
-"podem posar un enllaç cap a aquesta pàgina des de <a href=\"/home.ca.html"
-"\">www.gnu.org</a>, sempre que la pàgina s'avingui als nostres criteris "
-"habituals (per exemple, no ha de contenir enllaços cap a pàgines amb "
+"podem posar un enllaç cap a aquesta pàgina des de <a 
href=\"/doc/other-free-books.html\">www.gnu.org/doc/other-free-books.html</a>, 
sempre que la pàgina s'avingui als nostres criteris habituals (per exemple, no 
ha de contenir enllaços cap a pàgines amb "
 "programari o documentació no lliure, i no ha d'intentar odiosament 
convèncer "
 "a la gent de comprar). Si us plau, informeu al <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a> sobre pàgines d'aquesta "reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]