www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/distros/po free-distros.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/distros/po free-distros.pl.po
Date: Mon, 12 Dec 2011 16:25:23 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/12/12 16:25:23

Modified files:
    distros/po   : free-distros.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-distros.pl.po?cvsroot=www&r1=1.38&r2=1.39

Patches:
Index: free-distros.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-distros.pl.po,v
retrieving revision 1.38
retrieving revision 1.39
diff -u -b -r1.38 -r1.39
--- free-distros.pl.po 10 Dec 2011 01:26:33 -0000   1.38
+++ free-distros.pl.po 12 Dec 2011 16:25:17 -0000   1.39
@@ -8,13 +8,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-distros.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-12-09 20:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-19 09:34-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-12 09:24-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-12-09 20:25-0500\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
@@ -96,22 +95,15 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If you're wondering why a certain popular distribution isn't listed here, "
-#| "you may want to check our page explaining <a href=\"/distros/common-"
-#| "distros.html\">why we don't endorse some common distributions</a>. "
-#| "There, we've listed the reasons why several well-known distributions "
-#| "don't meet our guidelines."
 msgid ""
 "If you're wondering why a certain distribution isn't listed here, you may "
 "want to check our page explaining <a href=\"/distros/common-distros.html"
 "\">why we don't endorse some common distributions</a>. There, we've listed "
 "the reasons why several well-known distributions don't meet our guidelines."
 msgstr ""
-"Jeśli zastanawiacie się, dlaczego jakaś popularna dystrybucja nie widnieje 
"
-"na&nbsp;tej liście, sprawdźcie naszą stronę wyjaśniającą, <a 
href=\"/distros/"
-"common-distros.html\">dlaczego nie popieramy niektórych z&nbsp;powszechnych "
+"Jeśli zastanawiacie się, dlaczego jakaś dystrybucja nie widnieje 
na&nbsp;tej "
+"liście, sprawdźcie naszą stronę wyjaśniającą, <a 
href=\"/distros/common-"
+"distros.html\">dlaczego nie popieramy niektórych z&nbsp;powszechnych "
 "dystrybucji</a>. Podaliśmy tam powody, dla których kilka ze znanych "
 "dystrybucji nie spełnia naszych wytycznych."
 
@@ -127,18 +119,12 @@
 "mamy nadzieję kiedyś je tu umieścić."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Information about <a href=\"/software/software.html\">individual GNU "
-#| "packages</a> (most of which are included in the free distros here) is "
-#| "available separately."
 msgid ""
 "<a href=\"/software/software.html\">Individual GNU packages</a> (most of "
 "which are included in the free distros here) are described separately."
 msgstr ""
-"Informacje o <a href=\"/software/software.html\">konkretnych pakietach GNU</"
-"a> (w większości są one zawarte w&nbsp;wolnych dystrybucjach) jest 
dostępna "
-"oddzielnie."
+"<a href=\"/software/software.html\">Konkretne pakiety GNU</a> (w większości 
"
+"są one zawarte w&nbsp;wolnych dystrybucjach) są opisane oddzielnie."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -337,6 +323,12 @@
 "maintainers: please contact <a href=\"mailto:address@hidden";>FSF "
 "sysadmin</a> to have your distro mirrored there.)"
 msgstr ""
+"Oprócz strony głównej, wiele z&nbsp;powyższych dystrybucji jest 
dostępnych "
+"z&nbsp;<a href=\"http://mirror.fsf.org\";>mirror.fsf.org</a>. Możecie pobrać 
"
+"z&nbsp;lub uruchomić serwer lustrzany tamtej strony, najlepiej za&nbsp;"
+"pomocą rsync. (Opiekunowie wolnych dystrybucji: prosimy o kontakt z&nbsp;<a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>FSF sysadmin</a> aby&nbsp;umieścić tam "
+"Waszą dystrybucję.)"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]