www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po judge-internet-usage.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po judge-internet-usage.pl.po
Date: Thu, 29 Sep 2011 21:18:43 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/09/29 21:18:43

Added files:
    philosophy/po : judge-internet-usage.pl.po 

Log message:
    new Polish translation by Paweł Różański, Jan Wieremjewicz, and Jan 
Owoc
    proofread by Sylwester Zarębski

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/judge-internet-usage.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: judge-internet-usage.pl.po
===================================================================
RCS file: judge-internet-usage.pl.po
diff -N judge-internet-usage.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ judge-internet-usage.pl.po 29 Sep 2011 21:18:34 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,467 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/judge-internet-usage.html
+# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Paweł Różański <address@hidden>, 2011.
+# Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: judge-internet-usage.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-27 04:27-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-29 15:15-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"A wise user judges each Internet usage scenario carefully - GNU Project - "
+"Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Roztropny użytkownik starannie ocenia każdy scenariusz korzystania z&nbsp;"
+"Internetu - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "A wise user judges each Internet usage scenario carefully"
+msgstr ""
+"Roztropny użytkownik starannie ocenia każdy scenariusz korzystania z&nbsp;"
+"Internetu"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "by Richard Stallman"
+msgstr "Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"First published in <a href=\"http://www.europeanbusinessreview.com/?p=4623";
+"\">The European Business Review</a>"
+msgstr ""
+"Pierwotnie opublikowano w&nbsp;<a href=\"http://www.europeanbusinessreview.";
+"com/?p=4623\">The European Bussiness Review</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Businesses now offer computing users tempting opportunities to let others "
+"keep their data and do their computing. In other words, to toss caution and "
+"responsibility to the winds."
+msgstr ""
+"Firmy oferują użytkownikom komputerów kuszące możliwości by pozwolić 
innym "
+"przetrzymywać ich dane i&nbsp;przetwarzać. Innymi słowy, by zaszaleć "
+"odrzucając ostrożność i&nbsp;odpowiedzialność."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"These businesses, and their boosters, like to call these computing practices "
+"&ldquo;cloud computing&rdquo;. They apply the same term to other quite "
+"different scenarios as well, such as renting a remote server, making the "
+"term so broad and nebulous that nothing meaningful can be said with it. If "
+"it has any meaning, it can only be a certain attitude towards computing: an "
+"attitude of not thinking carefully about what a proposed scenario entails or "
+"what risks it implies. Perhaps the cloud they speak of is intended to form "
+"inside the customer's mind."
+msgstr ""
+"Te firmy, a&nbsp;także ich marketingowcy, lubią nazywać takie praktyki "
+"&bdquo;przetwarzaniem w&nbsp;chmurze&rdquo; [ang. <em>cloud computing</em>]. "
+"Używają zarazem tego samego terminu do&nbsp;kilku całkiem różnych "
+"scenariuszy, takich jak wypożyczanie zdalnego serwera, czyniąc ten termin "
+"tak szerokim i&nbsp;niejasnym, że&nbsp;nic konkretnego nie można o nim "
+"powiedzieć. Jeśli ma jakieś znaczenie, może to być jedynie pewna postawa 
"
+"do&nbsp;przetwarzania: postawa niemyślenia o tym co zaproponowany scenariusz 
"
+"pociąga za&nbsp;sobą albo&nbsp;jakie ryzyka implikuje. Możliwe że&nbsp;"
+"chmura, o której mówią, ma się uformować w&nbsp;umyśle klienta."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To replace that cloud with clarity, this article discusses several different "
+"products and services that involve very different usage scenarios (please "
+"don't think of them as &ldquo;cloud computing&rdquo;), and the distinctive "
+"issues that they raise."
+msgstr ""
+"By zastąpić tę chmurę klarownością, ten artykuł omawia kilka różnych 
"
+"produktów i&nbsp;usług dotyczących różnych scenariuszy (proszę nie 
myślcie o "
+"nich jako o &bdquo;przetwarzaniu w&nbsp;chmurze&bdquo;), a&nbsp;także "
+"problemów charakterystycznych dla każdego z&nbsp;nich."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"First, let's classify the kinds of issues that a usage scenario <em>can</em> "
+"raise. In general, there are two kinds of issues to be considered. One is "
+"the issue of <em>treatment of your data</em>, and the other is <em>control "
+"of your computing</em>."
+msgstr ""
+"Po&nbsp;pierwsze, sklasyfikujmy rodzaje problemów, jakie różne scenariusze 
"
+"mogą stworzyć. Generalnie, należy rozważyć dwa rodzaje problemów. Jedne 
to "
+"kwestie związane z&nbsp;<em>traktowaniem powierzonych danych</em>, drugie to 
"
+"<em>kontrola powierzonego przetwarzania</em>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Within treatment of your data, several issues can be distinguished: a "
+"service could lose your data, alter it, show it to someone else without your "
+"consent, and/or make it hard for you to get the data back. Each of those "
+"issues is easy to understand; how important they are depends on what kind of "
+"data is involved."
+msgstr ""
+"W&nbsp;ramach traktowania powierzonych danych, można odróżnić kilka "
+"problemów: usługa może zagubić powierzone dane, zmienić je, pokazać je 
komuś "
+"innemu bez&nbsp;naszego zezwolenia, i/lub uczynić odzyskanie danych "
+"kłopotliwym. Każda z&nbsp;tych kwestii jest prosta w&nbsp;zrozumieniu; jak "
+"istotne one są zależy od&nbsp;tego jakiego rodzaju danych dotyczą."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Keep in mind that a US company (or a subsidiary of one) is required to hand "
+"over nearly all data it has about a user on request of the FBI, without a "
+"court order, under &ldquo;USA PATRIOT Act&rdquo;, whose blackwhiting name is "
+"as orwellian as its provisions. We know that although the requirements this "
+"law places on the FBI are very loose, the FBI systematically violates them. "
+"Senator Wyden says that if he could publicly say how the FBI stretches the "
+"law, <a href=\"http://www.wired.com/dangerroom/2011/05/secret-patriot-act/";
+"\">the public would be angry at it</a>. European organizations might well "
+"violate their countries' data protection laws if they entrust data to such "
+"companies."
+msgstr ""
+"Pamiętajmy, że&nbsp;firma amerykańska (lub jej filia) zobowiązana jest "
+"do&nbsp;przekazywania prawie wszystkich danych posiadanych o użytkowniku "
+"na&nbsp;żądanie FBI, bez&nbsp;nakazu sądu, na&nbsp;podstawie &bdquo;USA "
+"PATRIOT Act&rdquo;, której wybielająca nazwa jest równie orwellowska jak 
jej "
+"postanowienia. Wiemy, że&nbsp;chociaż wymagania nakładane przez to prawo "
+"na&nbsp;FBI są bardzo luźne, FBI systematycznie je łamie. Senator Wyden "
+"mówi, że&nbsp;gdyby mógł publicznie mówić jak FBI naciąga prawo, <a 
href="
+"\"http://www.wired.com/dangerroom/2011/05/secret-patriot-act/\";>opinia "
+"publiczna byłaby tym oburzona</a>. Europejskie organizacje mogą także "
+"naruszać prawa o ochronie danych, które obowiązują w&nbsp;ich krajach, 
jeśli "
+"powierzą dane tego typu firmom."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Control of your computing is the other category of issue. Users deserve to "
+"have control of their computing. Unfortunately, most of them have already "
+"given up such control through the use of proprietary software (not free/"
+"libre)."
+msgstr ""
+"Kontrolowanie Waszego przetwarzania danych jest inną kategorią problemu. "
+"Użytkownicy zasługują na&nbsp;to, by mieć kontrolę 
nad&nbsp;przetwarzaniem "
+"swoich danych. Niestety, większość z&nbsp;nich już ją porzuciła 
poprzez&nbsp;"
+"użycie własnościowego (niewolnego) oprogramowania."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"With software, there are two possibilities: either the users control the "
+"software or the software controls the users. The first case we call &ldquo;"
+"free software&rdquo;, free as in freedom, because the users have effective "
+"control of the software if they have certain essential freedoms. We also "
+"call it &ldquo;free/libre&rdquo; to emphasize that this is a <a href=\"/"
+"philosophy/free-sw.html\">question of freedom, not price</a>. The second "
+"case is proprietary software. Windows and MacOS are proprietary; so is iOS, "
+"the software in the iPhone. Such a system controls its users, and a company "
+"controls the system."
+msgstr ""
+"W&nbsp;przypadku oprogramowania, są dwie możliwości: 
albo&nbsp;użytkownicy "
+"kontrolują oprogramowanie, albo&nbsp;oprogramowanie kontroluje 
użytkowników. "
+"Pierwszy przypadek nazywamy &bdquo;wolnym oprogramowaniem&rdquo;, wolnym jak "
+"w&nbsp;wolności [ang. <em>free as in freedom</em>], ponieważ&nbsp;"
+"użytkownicy mają efektywną kontrolę nad&nbsp;oprogramowaniem, jeśli mają
 "
+"pewne zasadnicze swobody. Nazywamy je także &bdquo;free/libre&rdquo;, by "
+"podkreślić, że&nbsp;jest to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">kwestia "
+"wolności, nie ceny</a>. Drugi przypadek to oprogramowanie własnościowe. "
+"Windows i&nbsp;MacOS są własnościowe; tak samo jak iOS, system operacyjny "
+"w&nbsp;iPhone. Taki system kontroluje użytkowników, a&nbsp;firma kontroluje 
"
+"system."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When a corporation has power over users in that way, it is likely to abuse "
+"that power. No wonder that Windows and iOS are known to have spy features, "
+"features to restrict the user, and back doors. When users speak of &ldquo;"
+"jailbreaking&rdquo; the iPhone, they acknowledge that this product shackles "
+"the user."
+msgstr ""
+"Gdy korporacja posiada taką władzę nad&nbsp;użytkownikami, jest "
+"prawdopodobne nadużycie tej władzy. Nic dziwnego, że&nbsp;Windows 
i&nbsp;iOS "
+"są znane z&nbsp;posiadania właściwości szpiegujących, możliwości "
+"ograniczania użytkownika i&nbsp;ukrytych wejść [ang. <em>back door</em>]. "
+"Kiedy użytkownicy mówią o &bdquo;jailbreak-owaniu&rdquo; iPhone, przyznają
, "
+"że&nbsp;ten produkt zniewala użytkownika."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When a service does the user's computing, the user loses control over that "
+"computing. We call this practice &ldquo;Software as a Service&rdquo; or "
+"&ldquo;SaaS&rdquo;, and it is equivalent to running a proprietary program "
+"with a spy feature and a back door. <a href=\"/philosophy/who-does-that-"
+"server-really-serve.html\">It is definitely to be avoided.</a>"
+msgstr ""
+"Gdy usługa przetwarzają dane użytkownika, użytkownik traci kontrolę 
nad&nbsp;"
+"tym przetwarzaniem. Nazywamy taką praktykę &bdquo;Software as a&nbsp;"
+"Service&rdquo; lub&nbsp;&bdquo;SaaS&rdquo; i&nbsp;jest ona odpowiednikiem "
+"uruchamiania własnościowego programu z&nbsp;funkcją szpiegowania i&nbsp;"
+"ukrytymi wejściami. <a href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve."
+"html\">Zdecydowanie powinno się tego unikać.</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Having classified the possible issues, let's consider how several products "
+"and services raise them."
+msgstr ""
+"Mając sklasyfikowane potencjalne problemy, rozważmy jak niektóre produkty "
+"i&nbsp;usługi je wprowadzają."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"First, let's consider iCloud, a coming Apple service, whose functionality "
+"(according to advance information) will be that users can copy information "
+"to a server and access it later from elsewhere, or let users access it from "
+"there. This is not Software as a Service since it doesn't do any of the "
+"user's computing, so that issue doesn't arise."
+msgstr ""
+"Jako pierwszy, rozważmy iCloud, nadchodzący serwis Apple, którego "
+"funkcjonalnością (zgodnie z&nbsp;zapowiedziami) będzie umożliwienie "
+"użytkownikom kopiowania informacji na&nbsp;serwer i&nbsp;późniejszy 
dostęp "
+"do&nbsp;nich z&nbsp;innego miejsca, lub&nbsp;udostępnienie ich stamtąd 
innym "
+"użytkownikom. Nie jest to Software as a&nbsp;Service, ponieważ&nbsp;nie "
+"wykonuje żadnego przetwarzania za&nbsp;użytkownika, wiec ten problem się 
tu "
+"nie pojawia."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"How will iCloud treat the user's data? As of this writing, we don't know, "
+"but we can speculate based on what other services do. Apple will probably be "
+"able to look at that data, for its own purposes and for others' purposes. If "
+"so, courts will be able to get it with a subpoena to Apple (<em>not</em> to "
+"the user). The FBI may be able to get it without a subpoena. Movie and "
+"record companies, or their lawsuit mills, may be able to look at it too. The "
+"only way this might be avoided is if the data is encrypted on the user's "
+"machine before upload, and decrypted on the user's machine after it is "
+"accessed."
+msgstr ""
+"Jak iCloud będzie traktował dane użytkownika? W&nbsp;momencie pisania, 
tego "
+"nie wiemy, ale&nbsp;możemy spekulować na&nbsp;podstawie tego, co robią 
inne "
+"usługi. Apple prawdopodobnie będzie w&nbsp;stanie podejrzeć powierzone 
dane "
+"dla swoich własnych&nbsp;&ndash; i&nbsp;nie tylko&nbsp;&ndash; celów. 
Jeśli "
+"tak, sądy będą mogły nakazać ich udostępnienia za&nbsp;pomocą wezwania 
"
+"sądowego do&nbsp;Apple (a <em>nie</em> do&nbsp;użytkownika). FBI może być 
"
+"w&nbsp;stanie zdobyć je bez&nbsp;wezwania sądowego. Firmy filmowe i&nbsp;"
+"nagraniowe, albo&nbsp;ich młyny prawne, mogą także być w&nbsp;stanie je "
+"przeglądać. Jedyną drogą uniknięcia tego jest szyfrowanie danych 
na&nbsp;"
+"maszynie użytkownika przed ich wysłaniem i&nbsp;odszyfrowanie na&nbsp;"
+"maszynie użytkownika po&nbsp;ich pobraniu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the specific case of iCloud, all the users will be running Apple "
+"software, so Apple will have total control over their data anyway. A spy "
+"feature was discovered in the iPhone and iPad software early in 2011, "
+"leading people to speak of the &ldquo;spyPhone&rdquo;. Apple could introduce "
+"another spy feature in the next &ldquo;upgrade&rdquo;, and only Apple would "
+"know. If you're foolish enough to use an iPhone or iPad, maybe iCloud won't "
+"make things any worse, but that is no recommendation."
+msgstr ""
+"W&nbsp;konkretnym przypadku iCloud, wszyscy użytkownicy będą korzystali "
+"z&nbsp;oprogramowania Apple, więc&nbsp;tak czy&nbsp;inaczej Apple będzie "
+"miało zupełną kontrolę nad&nbsp;ich danymi. Funkcjonalność szpiegowska "
+"została odkryta w&nbsp;oprogramowaniu iPhone i&nbsp;iPad na&nbsp;początku "
+"2011, doprowadzając do&nbsp;tego, że&nbsp;ludzie zaczęli mówić o &bdquo;"
+"spyPhone&rdquo;. Apple mogłoby wprowadzić kolejne funkcjonalności "
+"szpiegowskie w&nbsp;kolejnych &bdquo;aktualizacjach&rdquo; i&nbsp;tylko "
+"Apple wiedziałoby o tym. Jeśli jesteście wystarczająco nierozsądni, by "
+"korzystać z&nbsp;iPhone lub&nbsp;iPad, być może iCloud nie pogorszy sprawy 
"
+"ani&nbsp;trochę, ale&nbsp;nie jest to rekomendacja."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now let's consider Amazon EC2, a service where a customer leases a virtual "
+"computer (hosted on a server in an Amazon data center) that does whatever "
+"the customer programs it to do."
+msgstr ""
+"Jako odmienny rodzaj serwisu rozważmy Amazon EC2. Jego działanie polega "
+"na&nbsp;tym, że&nbsp;klient wynajmuje wirtualny komputer (fizycznie na&nbsp;"
+"serwerze w&nbsp;serwerowni Amazon), który robi to, do&nbsp;czego "
+"zaprogramuje go klient."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"These computers run the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux "
+"operating system</a>, and the customer gets to choose all the installed "
+"software, with one exception: Linux, the lowest-level component (or &ldquo;"
+"kernel&rdquo;) of the system. Customers must select one of the versions of "
+"Linux that Amazon offers; they cannot make and run their own. But they can "
+"replace the rest of the system. Thus, they get almost as much control over "
+"their computing as they would with their own machines, but not entirely."
+msgstr ""
+"Na&nbsp;tych komputerach jest uruchomiony <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html"
+"\">system GNU/Linux</a> a&nbsp;klient wybiera sobie całe zainstalowane "
+"oprogramowanie, z&nbsp;jednym wyjątkiem: Linuksa, najbardziej podstawowej "
+"części (lub &bdquo;jądra&rdquo;) systemu. Klienci muszą wybrać jedną 
z&nbsp;"
+"gotowych wersji Linuksa oferowanych przez Amazon; nie mogą skompilować "
+"i&nbsp;uruchomić własnej. Ale&nbsp;mogą zastąpić całą resztę systemu. 
"
+"Więc&nbsp;mają niemalże tyle kontroli nad&nbsp;przetwarzaniem danych co "
+"na&nbsp;własnej maszynie, ale&nbsp;nie całkiem."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"EC2 does have some drawbacks. One is, since users cannot install their own "
+"versions of the kernel Linux, it is possible that Amazon has put something "
+"nasty, or merely inconvenient, into the versions they offer. But this may "
+"not really matter, given the other flaws. One other flaw is that Amazon does "
+"have ultimate control of the computer and its data. The state could subpoena "
+"all that data from Amazon. If you had it in your home or office, the state "
+"would have to subpoena it from you, and you would have the chance to fight "
+"the subpoena in court. Amazon may not care to fight the subpoena on your "
+"behalf."
+msgstr ""
+"EC2 ma swoje wady. Jedną z&nbsp;nich jest to, że&nbsp;ponieważ 
użytkownicy "
+"nie mogą zainstalować własnej wersji jądra Linux, to możliwe, 
że&nbsp;Amazon "
+"dodał coś przykrego, lub&nbsp;chociażby niewygodnego, do&nbsp;wersji ją
dra, "
+"które oferuje. To może nie robić różnicy z&nbsp;powodu innych wad. Jedną
 "
+"inną jest to, że&nbsp;tak naprawdę to Amazon ma całkowitą kontrolę 
nad&nbsp;"
+"komputerem i&nbsp;zawartymi danymi. Państwo mogłoby pozwem sądowym zażą
dać "
+"wszystkich tych danych od&nbsp;Amazon. Jeśli mielibyście je u&nbsp;siebie "
+"w&nbsp;domu lub&nbsp;w biurze, państwo musiałoby od&nbsp;Was tego zażą
dać, "
+"a&nbsp;byście mogli odwołać się do&nbsp;sądu. Amazonowi może nie 
zależeć "
+"walczyć po&nbsp;sądach w&nbsp;Waszym imieniu."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Amazon places conditions on what you can do with these servers, and can cut "
+"off your service if it construes your actions to conflict with them. Amazon "
+"has no need to prove anything, so in practice it can cut you off if it finds "
+"you inconvenient. As Wikileaks found out, the customer has no recourse if "
+"Amazon stretches the facts to make a questionable judgment."
+msgstr ""
+"Amazon określa warunki tego co można robić z&nbsp;tymi serwerami 
i&nbsp;może "
+"odciąć serwis jeśli przypuszcza, że&nbsp;Wasze działania im nie pasują. 
"
+"Amazon nie musi niczego udowodnić, więc&nbsp;w praktyce może Was odłą
czyć, "
+"jeśli im tak pasuje. Jak Wikileaks się dowiedział, klient nie ma 
możliwości "
+"apelacji, jeśli Amazon naciąga fakty aby&nbsp;podjąć wątpliwy osąd."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Now let's consider Google ChromeOS, a variant of GNU/Linux which is still in "
+"development. According to what Google initially said, it will be free/libre "
+"software, at least the basic system, though experience with Android suggests "
+"it may come with nonfree programs too."
+msgstr ""
+"Teraz rozważmy Google ChromeOS, wariant GNU/Linux, który jest nadal 
na&nbsp;"
+"wczesnym etapie rozwoju. Na&nbsp;podstawie tego, co Google oryginalnie "
+"powiedział, będzie to wolne oprogramowanie, a&nbsp;przynajmniej podstawowy "
+"system, choć&nbsp;doświadczenie z&nbsp;Android sugeruje, że&nbsp;przyjdzie 
"
+"też z&nbsp;niewolnymi programami."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The special feature of this system, its purpose, was to deny users two "
+"fundamental capabilities that GNU/Linux and other operating systems normally "
+"provide: to store data locally and to run applications locally. Instead, "
+"ChromeOS would be designed to require users to save their data in servers "
+"(normally Google servers, I expect) and to let these servers do their "
+"computing too. This immediately raises both kinds of issues in their fullest "
+"form. The only way ChromeOS as thus envisaged could become something users "
+"ought to accept is if they install a modified version of the system, "
+"restoring the capabilities of local data storage and local applications."
+msgstr ""
+"Co było unikatowe w&nbsp;tym systemie, celem systemu było 
aby&nbsp;odmówić "
+"użytkownikom dwóch podstawowych możliwości, które systemy GNU/Linux 
i&nbsp;"
+"inne systemy operacyjne normalnie dostarczają: przechowywanie danych "
+"lokalnie i&nbsp;uruchamianie programów lokalnie. W&nbsp;zamian ChromeOS "
+"byłby zaprojektowany aby&nbsp;zmusić użytkowników do&nbsp;przechowywania "
+"swoich danych na&nbsp;serwerach (przypuszczam, że&nbsp;domyślnie serwerach "
+"Google) i&nbsp;aby te serwery także przetwarzały te dane. To natychmiast "
+"podnosi oba problemy w&nbsp;pełni. Jedyny sposób aby&nbsp;przyjąć 
ChromeOS "
+"jest, jeśli się zainstaluje zmodyfikowany system, przywracający 
możliwość "
+"przechowywania danych i&nbsp;uruchamiania aplikacji lokalnie."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"More recently I've heard that Google has reconsidered this decision and may "
+"reincorporate those local facilities. If so, ChromeOS might just be "
+"something people can use in freedom&mdash;if it avoids the many other "
+"problems that we <a href=\"/philosophy/android-and-users-freedom.html"
+"\">observe today in Android</a>."
+msgstr ""
+"Ostatnio słyszałem, że&nbsp;Google przemyślał sprawę i&nbsp;może 
umożliwi "
+"przechowywanie lokalne. Jeśli tak, to ChromeOS byłby czymś, co można by "
+"używać w&nbsp;wolności&nbsp;&ndash; jeśli uniknie się tych problemów, 
które "
+"<a href=\"/philosophy/android-and-users-freedom.html\">dziś widzimy w&nbsp;"
+"Android</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As these examples show, each Internet usage scenario raises its own set of "
+"issues, and they need to be judged based on the specifics. Vague "
+"statements, such as any statement formulated in terms of &ldquo;cloud "
+"computing,&rdquo; can only get in the way."
+msgstr ""
+"Jak widać z&nbsp;powyższych przykładów, każde używanie Internetu ma 
swoje "
+"problemy i&nbsp;muszą być rozważone dla każdego przypadku z&nbsp;osobna. "
+"Niejasne stwierdzenia, takie jak te używające terminu &bdquo;cloud "
+"computing&rdquo;, tylko przeszkadzają."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2011 Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Jan Owoc 2011, Paweł Różański 2011, Jan Wieremjewicz 2011; "
+"poprawki: Sylwester Zarębski 2011."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]