www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/manifesto.pl.html gnu/po/manifesto.pl.p...


From: Yavor Doganov
Subject: www gnu/manifesto.pl.html gnu/po/manifesto.pl.p...
Date: Wed, 28 Sep 2011 16:37:18 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/09/28 16:37:18

Modified files:
    gnu      : manifesto.pl.html 
    gnu/po     : manifesto.pl.po 
    server     : body-include-2.pl.html footer-text.pl.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/manifesto.pl.html?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/manifesto.pl.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/body-include-2.pl.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/footer-text.pl.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19

Patches:
Index: gnu/manifesto.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/manifesto.pl.html,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- gnu/manifesto.pl.html    9 Sep 2011 00:28:38 -0000    1.24
+++ gnu/manifesto.pl.html    28 Sep 2011 16:36:57 -0000   1.25
@@ -5,6 +5,7 @@
 <title>Manifest GNU - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania 
(FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
+<!--#include virtual="/gnu/po/manifesto.translist" -->
 <h2>Manifest GNU</h2>
 
 <p> Manifest GNU (który widzicie poniżej) został napisany przez <a
@@ -738,12 +739,13 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF.
+Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a
+href="/contact/contact.html">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF.
 <br />
-Please send broken links and other corrections or suggestions to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub
+propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -762,9 +764,16 @@
 Permission is granted to anyone to make or distribute verbatim copies of
 this document, in any medium, provided that the copyright notice and
 permission notice are preserved, and that the distributor grants the
-recipient permission for further redistribution as permitted by this notice.
+recipient permission for further redistribution as permitted by this
+notice. <br /> Modified versions may not be made. <br /><br />Wyraża się
+zgodę na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego dokumentu,
+niezależnie od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem, że&nbsp;informacje o
+prawach autorskich i&nbsp;powielaniu zostaną zachowane oraz&nbsp;że
+dystrybutor pozwoli odbiorcy na&nbsp;dalsze rozpowszechnianie
+na&nbsp;zasadach tutaj zawartych.
 <br />
-Modified versions may not be made.
+Modified versions may not be made. <br /> Nie wolno tworzyć wersji
+zmodyfikowanych.
 </p>
 
 
@@ -777,75 +786,79 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizowane:
 
-$Date: 2011/09/09 00:28:38 $
+$Date: 2011/09/28 16:36:57 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
-<div id="translations">
-<h4>Tłumaczenia tej strony</h4>
-
-<!-- Please keep this list alphabetical by language code.
-   Comment what the language is for each type, i.e. de is German.
-   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text.
-   If you add a new language here, please
-   advise address@hidden and add it to
-   - /home/www/html/server/standards/README.translations.html
-   - one of the lists under the section "Translations Underway"
-   - if there is a translation team, you also have to add an alias
-   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases
-   Please also check you have the language code right; see:
-   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
-   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
-   use the 3-letter ISO 639-2.
-   Please use W3C normative character entities. -->
-<ul class="translations-list">
+<!-- <div id="translations">
+ -->
+<!-- <h4>
+Translations of this page</h4> -->
+<!-- -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!--   Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!--   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. 
-->
+<!--   If you add a new language here, please -->
+<!--   advise address@hidden and add it to -->
+<!--    - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!--    - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!--    - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!--    to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!--   Please also check you have the language code right; see: -->
+<!--   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!--   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!--   use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!--   Please use W3C normative character entities. -->
+<!-- -->
+<!-- <gnun>
+<ul class="translations-list"> -->
 <!-- Arabic -->
-<li><a 
href="/gnu/manifesto.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
+<!-- <li><a 
href="/gnu/manifesto.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 -->
 <!-- Catalan -->
-<li><a href="/gnu/manifesto.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- <li><a href="/gnu/manifesto.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li> -->
 <!-- Czech -->
-<li><a href="/gnu/manifesto.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- <li><a href="/gnu/manifesto.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li> -->
 <!-- German -->
-<li><a href="/gnu/manifesto.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- <li><a href="/gnu/manifesto.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li> -->
 <!-- Greek -->
-<li><a 
href="/gnu/manifesto.el.html">&#x3b5;&#x3bb;&#x3bb;&#x3b7;&#x3bd;&#x3b9;&#x3ba;&#x3ac;</a>&nbsp;[el]</li>
+<!-- <li><a 
href="/gnu/manifesto.el.html">&#x3b5;&#x3bb;&#x3bb;&#x3b7;&#x3bd;&#x3b9;&#x3ba;&#x3ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 -->
 <!-- English -->
-<li><a href="/gnu/manifesto.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- <li><a href="/gnu/manifesto.html">English</a>&nbsp;[en]</li> -->
 <!-- Spanish -->
-<li><a href="/gnu/manifesto.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- <li><a href="/gnu/manifesto.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li> -->
 <!-- French -->
-<li><a href="/gnu/manifesto.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- <li><a href="/gnu/manifesto.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li> 
-->
 <!-- Hebrew -->
-<li><a 
href="/gnu/manifesto.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
+<!-- <li><a 
href="/gnu/manifesto.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
 -->
 <!-- Croatian -->
-<li><a href="/gnu/manifesto.hr.html">hrvatski</a>&nbsp;[hr]</li>
+<!-- <li><a href="/gnu/manifesto.hr.html">hrvatski</a>&nbsp;[hr]</li> -->
 <!-- Italian -->
-<li><a href="/gnu/manifesto.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- <li><a href="/gnu/manifesto.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li> -->
 <!-- Korean -->
-<li><a 
href="/gnu/manifesto.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- <li><a 
href="/gnu/manifesto.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li> -->
 <!-- Macedonian -->
-<li><a 
href="/gnu/manifesto.mk.html">&#x043c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[mk]</li>
+<!-- <li><a 
href="/gnu/manifesto.mk.html">&#x043c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[mk]</li>
 -->
 <!-- Dutch -->
-<li><a href="/gnu/manifesto.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- <li><a href="/gnu/manifesto.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li> -->
 <!-- Polish -->
-<li><a href="/gnu/manifesto.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- <li><a href="/gnu/manifesto.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li> -->
 <!-- Brazilian Portuguese -->
-<li><a href="/gnu/manifesto.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
+<!-- <li><a href="/gnu/manifesto.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li> -->
 <!-- Russian -->
-<li><a 
href="/gnu/manifesto.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- <li><a 
href="/gnu/manifesto.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 -->
 <!-- Serbian -->
-<li><a 
href="/gnu/manifesto.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<!-- <li><a 
href="/gnu/manifesto.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 -->
 <!-- Swedish -->
-<li><a href="/gnu/manifesto.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
+<!-- <li><a href="/gnu/manifesto.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li> -->
 <!-- Tamil -->
-<li><a 
href="/gnu/manifesto.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
+<!-- <li><a 
href="/gnu/manifesto.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
 -->
 <!-- Turkish -->
-<li><a href="/gnu/manifesto.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
-</ul>
-</div>
-
+<!-- <li><a 
href="/gnu/manifesto.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li> -->
+<!-- </ul></gnun> -->
+<!-- </div>
+ -->
 </div>
 </body>
 </html>

Index: gnu/po/manifesto.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/manifesto.pl.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- gnu/po/manifesto.pl.po   28 Sep 2011 14:33:42 -0000   1.5
+++ gnu/po/manifesto.pl.po   28 Sep 2011 16:37:03 -0000   1.6
@@ -1479,12 +1479,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -1496,12 +1490,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
@@ -1535,12 +1523,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Permission is granted to anyone to make or distribute verbatim copies of "
-#| "this document, in any medium, provided that the copyright notice and "
-#| "permission notice are preserved, and that the distributor grants the "
-#| "recipient permission for further redistribution as permitted by this "
-#| "notice. <br /> Modified versions may not be made."
 msgid ""
 "Permission is granted to anyone to make or distribute verbatim copies of "
 "this document, in any medium, provided that the copyright notice and "

Index: server/body-include-2.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/body-include-2.pl.html,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- server/body-include-2.pl.html    27 Sep 2011 00:26:12 -0000   1.22
+++ server/body-include-2.pl.html    28 Sep 2011 16:37:10 -0000   1.23
@@ -41,7 +41,7 @@
 <ul>
  <li id="tabPhilosophy"><a 
href="/philosophy/philosophy.pl.html">Filozofia</a></li>
  <li id="tabLicenses"><a href="/licenses/licenses.pl.html">Licencje</a></li>
-  <li id="tabEducation"><a href="/education/education.html">Education</a></li>
+  <li id="tabEducation"><a href="/education/education.html">Edukacja</a></li>
  <li id="tabSoftware"><a 
href="/software/software.pl.html">Do&nbsp;pobrania</a></li>
  <li id="tabDoc"><a href="/doc/doc.pl.html">Dokumentacja</a></li>
  <li id="tabHelp"><a href="/help/help.pl.html">Pomóż&nbsp;GNU</a></li>

Index: server/footer-text.pl.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/footer-text.pl.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- server/footer-text.pl.html 27 Sep 2011 08:44:57 -0000   1.18
+++ server/footer-text.pl.html 28 Sep 2011 16:37:10 -0000   1.19
@@ -4,12 +4,12 @@
   
 <div class="yui-g" id="fsf-links">
    <ul>
-        <li><a href="/">GNU home page</a></li>
-        <li><a href="http://www.fsf.org/";>FSF home page</a></li>
+        <li><a href="/">Strona domowa GNU</a></li>
+        <li><a href="http://www.fsf.org/";>Strona domowa FSF</a></li>
        <li><a href="/graphics/graphics.html">Sztuka GNU</a></li>
        <li><a href="/fun/fun.html">Rozrywka GNU</a></li>
-        <li><a href="/people/people.html">GNU's Who?</a></li>
-        <li><a href="/server/sitemap.html">Site map</a></li>
+        <li><a href="/people/people.html">Kto jest kim 
w&nbsp;GNU</a></li>
+        <li><a href="/server/sitemap.html">Mapa serwisu</a></li>
    </ul>
 </div>
 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]