www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po edu-schools.pl.po education.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/education/po edu-schools.pl.po education.pl.po
Date: Sun, 25 Sep 2011 15:45:55 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/09/25 15:45:55

Modified files:
    education/po  : edu-schools.pl.po education.pl.po 

Log message:
    updated to en by Marcin Wolak

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-schools.pl.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/education.pl.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6

Patches:
Index: edu-schools.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-schools.pl.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- edu-schools.pl.po  24 Sep 2011 08:38:13 -0000   1.3
+++ edu-schools.pl.po  25 Sep 2011 15:45:50 -0000   1.4
@@ -6,21 +6,22 @@
 # Oskar Gałecki <address@hidden>, 2010, 2011.
 # Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2010.
 # Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
+# Marcin Wolak <address@hidden>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: schools.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-24 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-19 09:42-0600\n"
-"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-25 17:04+0200\n"
+"Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Polish\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-24 04:25-0300\n"
-"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-24 04:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -38,27 +39,27 @@
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Education Contents</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Mapa działu</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Studium przypadku</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Educational Resources</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Zasoby edukacyjne</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Education Projects</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Projekty edukacyjne</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Drużyna edukacyjna</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -281,12 +282,11 @@
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
 "contact</a> the FSF."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
-"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
"
+"href=\"/contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> 
z&nbsp;FSF."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 #| "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
@@ -295,8 +295,8 @@
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
 "Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
-"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
-"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>

Index: education.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/education.pl.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- education.pl.po   24 Sep 2011 08:38:14 -0000   1.5
+++ education.pl.po   25 Sep 2011 15:45:50 -0000   1.6
@@ -8,17 +8,17 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: education.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-24 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-23 10:55-0600\n"
-"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-25 17:05+0200\n"
+"Last-Translator: Marcin Wolak <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Polish\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-24 04:25-0300\n"
-"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-24 04:25-0300\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Free Software and Education - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -71,8 +71,8 @@
 "education."
 msgstr ""
 "Wolność oprogramowania odgrywa szczególnie ważną rolę w&nbsp;edukacji. "
-"Placówki edukacyjne na&nbsp;wszystkich poziomach powinny używać i&nbsp;"
-"nauczać wolnego oprogramowania, ponieważ&nbsp;tylko to oprogramowanie "
+"Placówki edukacyjne na&nbsp;wszystkich poziomach powinny używać "
+"i&nbsp;nauczać wolnego oprogramowania, ponieważ&nbsp;tylko to 
oprogramowanie "
 "zezwala na&nbsp;realizację ich istotnych celów: rozpowszechnianie ludzkiej "
 "wiedzy oraz&nbsp;przygotowanie uczniów do&nbsp;bycia dobrymi członkami "
 "społeczności. Kod źródłowy oraz&nbsp;metody wolnego oprogramowania są "
@@ -187,7 +187,6 @@
 "oprogramowania."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "An article by Richard Stallman: <a href=\"/philosophy/schools.html\">Why "
 #| "Schools Should Exclusively Use Free Software</a>"
@@ -195,16 +194,17 @@
 "An article by Richard Stallman: <a href=\"/education/edu-schools.html\">Why "
 "Schools Should Exclusively Use Free Software</a>"
 msgstr ""
-"Artykuł napisany przez Richarda Stallmana: <a 
href=\"/philosophy/schools.html"
-"\">Dlaczego szkoły powinny używać wyłącznie wolnego oprogramowania</a>"
+"Artykuł napisany przez Richarda Stallmana: <a href=\"/education/edu-"
+"schools.html\">Dlaczego szkoły powinny używać wyłącznie wolnego "
+"oprogramowania</a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "An article by Dr. V. Sasi Kumar on the <a href=\"/education/edu-system-india."
 "html\">education system in India.</a>"
 msgstr ""
-"Artykuł napisany przez Dr. V. Sasi Kumara na&nbsp;temat <a 
href=\"/education/"
-"edu-system-india.html\">systemu edukacji w&nbsp;Indiach.</a>"
+"Artykuł napisany przez Dr. V. Sasi Kumara na&nbsp;temat <a href=\"/education"
+"/edu-system-india.html\">systemu edukacji w&nbsp;Indiach.</a>"
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -217,9 +217,9 @@
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
 "to contact</a> the FSF."
 msgstr ""
-"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
-"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
"
+"href=\"/contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> 
z&nbsp;FSF."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]