www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po edu-faq.pl.po edu-software.pl....


From: Jan Owoc
Subject: www/education/po edu-faq.pl.po edu-software.pl....
Date: Fri, 23 Sep 2011 15:38:34 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/09/23 15:38:34

Added files:
    education/po  : edu-faq.pl.po edu-software.pl.po 
             education.pl.po 

Log message:
    new Polish translations by Marcin Wolak,
    proofreading by Jan Owoc and Paweł Różański

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-faq.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-software.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/education.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: edu-faq.pl.po
===================================================================
RCS file: edu-faq.pl.po
diff -N edu-faq.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-faq.pl.po    23 Sep 2011 15:38:26 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,278 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/education/edu-faq.html
+# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Marcin Wolak <address@hidden>, 2011.
+# Paweł Różański <address@hidden>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-faq.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-08 20:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-23 09:26-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Educational Frequently Asked Questions - GNU Project - Free Software "
+"Foundation"
+msgstr ""
+"Najczęściej zadawane pytania na&nbsp;temat edukacji - Projekt GNU - 
Fundacja "
+"Wolnego Oprogramowania"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Educational Frequently Asked Questions"
+msgstr "Najczęściej zadawane pytania na&nbsp;temat edukacji"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Education Contents</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Mapa działu</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Studium przypadku</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Educational Resources</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Zasoby edukacyjne</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Education Projects</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Projekty edukacyjne</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Drużyna edukacyjna</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; FAQ"
+msgstr "<a href=\"/education/education.html\">Edukacja</a> &rarr; FAQ"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many Free Software advocates encounter difficulties when talking to the "
+"administrators of educational institutions about the advantages of using and "
+"teaching Free Software. Often school administrators have never heard of Free "
+"Software or have heard only about Open Source, so they raise many doubts. "
+"Here we put together some of the most common questions and the best possible "
+"answers to eliminate uncertainties."
+msgstr ""
+"Wielu zwolenników wolnego oprogramowania napotyka trudności podczas rozmowy 
"
+"z&nbsp;administratorami placówek edukacyjnych odnośnie korzyści z&nbsp;"
+"używania i&nbsp;nauki wolnego oprogramowania. Często administratorzy 
szkolni "
+"nigdy nie słyszeli o wolnym oprogramowaniu lub&nbsp;też słyszeli tylko o "
+"Open Source, więc&nbsp;mają wiele wątpliwości. Dlatego&nbsp;zebraliśmy 
razem "
+"najczęściej poruszane kwestie i&nbsp;najlepsze możliwie odpowiedzi, które 
"
+"eliminują wszelkie niepewności."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"As a teacher, I've been trying hard to explain to the school's "
+"administrators the advantages that Open Source software can bring to our "
+"school, but they don't seem to be interested."
+msgstr ""
+"Jako nauczyciel, usilnie starałem się wytłumaczyć szkolnym 
administratorom, "
+"jakie korzyści niesie ze sobą oprogramowanie Open Source, które mogłoby 
być "
+"wprowadzone do&nbsp;naszej szkoły. Nie wyglądali oni na&nbsp;"
+"zainteresowanych."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"Open Source refers only to the technical advantages of software. Schools "
+"may not be interested in that aspect since most probably technical "
+"requirements are already satisfied by the proprietary software in use. You "
+"need to talk to them in terms of Free Libre Software, not Open Source, so "
+"that you can explain to them the philosophical and ethical reasons why "
+"educational institutions should reject proprietary software."
+msgstr ""
+"Open Source odnosi się tylko do&nbsp;technicznych korzyści oprogramowania. "
+"Szkoła może nie być zainteresowana tym aspektem 
ponieważ&nbsp;prawdopodobnie "
+"większość technicznych wymagań jest zaspokajanych przez oprogramowanie "
+"własnościowe. Musicie z&nbsp;nimi porozmawiać o warunkach wolnego "
+"oprogramowania, nie o Open Source, aby&nbsp;wytłumaczyć filozoficzne "
+"oraz&nbsp;etyczne powody, dla których szkolne instytucje powinny odrzucać "
+"prawnie zastrzeżone oprogramowanie."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"See the <a href=\"/education/edu-why.html\">Reasons Why</a> educational "
+"institutions should use and teach exclusively Free Software."
+msgstr ""
+"Zobacz <a href=\"/education/edu-why.html\">powody</a>, dla których "
+"edukacyjne instytucje powinny używać i&nbsp;nauczać tylko wolnego "
+"oprogramowania."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"I would love to see all schools migrate to Free Software, but I think it's "
+"hopeless. Proprietary software companies have too much power, even over "
+"schools. The situation is discouraging."
+msgstr ""
+"Bardzo chciałbym zobaczyć, jak wszystkie szkoły migrują na&nbsp;wolne "
+"oprogramowanie, lecz&nbsp;nie widzę jakichkolwiek szans na&nbsp;to. Firmy "
+"produkujące oprogramowanie własnościowe mają zbyt duże przebicie, nawet "
+"w&nbsp;stosunku do&nbsp;szkół. Sytuacja jest zniechęcająca."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"While it is true that proprietary software corporations have managed to "
+"impose their products on society by using schools as propaganda agents, it "
+"is also true that many schools around the world have adopted Free Software "
+"with excellent results. See our <a href=\"/education/edu-cases.html\">Case "
+"Studies</a> section for some examples."
+msgstr ""
+"Prawdą jest, że&nbsp;korporacje produkujące oprogramowanie własnościowe "
+"zdołały wprowadzić swoje produkty do&nbsp;społeczności przez użycie 
szkół "
+"jako&nbsp;swoich propagandowych pośredników. Prawdą także jest, że&nbsp;"
+"wiele szkół na&nbsp;całym świecie przyjęło wolne oprogramowanie ze 
świetnymi "
+"wynikami. Odwiedź nasz dział <a href=\"/education/edu-cases.html\">studium "
+"przypadku</a>, by zobaczyć kilka przykładów."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"When we started the GNU Project back in 1983, the situation was very "
+"discouraging for us too. We started from zero, and today millions of people "
+"around the world use Free Libre Software."
+msgstr ""
+"Kiedy rozpoczęliśmy projekt GNU w&nbsp;1983, sytuacja była bardzo "
+"zniechęcająca także dla nas. Rozpoczynaliśmy od&nbsp;zera. Dzisiaj "
+"natomiast&nbsp;miliony ludzi z&nbsp;całego świata używa wolnego "
+"oprogramowania."
+
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"I am the head of a technical institute and I would like to teach our "
+"students the use and administration of a Free Libre platform, but I have to "
+"comply with the curriculum established by the Ministry of Education, which "
+"requires the teaching of proprietary platforms and programs."
+msgstr ""
+"Jestem administratorem technicznej instytucji i&nbsp;chciałbym uczyć 
naszych "
+"uczniów o korzystaniu i&nbsp;zarządzaniu wolną i&nbsp;otwartą platformą, 
"
+"ale&nbsp;muszę zastosować się do&nbsp;programu ustanowionego przez "
+"Ministerstwo Edukacji, które wymaga nauczania prawnie zastrzeżonych 
systemów "
+"i&nbsp;programów."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"If you are literally forced to teach nonfree software, you should tell the "
+"students that you consider this software unethical, that you are doing this "
+"only because you are being forced, and that you will do as little of it as "
+"possible so that you can move on to freedom-respecting software."
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;jesteście naprawdę zmuszani do&nbsp;nauczania o niewolnym "
+"oprogramowaniu, powinniście powiedzieć uczniom, że&nbsp;uważacie to "
+"oprogramowanie za&nbsp;nieetyczne, że&nbsp;robicie to tylko dlatego, "
+"ponieważ&nbsp;jesteście do&nbsp;tego zmuszani oraz&nbsp;będziecie to 
robić "
+"w&nbsp;tak małym stopniu, jak tylko się da, aby&nbsp;przejść potem 
do&nbsp;"
+"oprogramowania szanującego wolność."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"We must not forget that schools have a great influence on society, so making "
+"our students aware of the advantages of Free Software is a way of putting "
+"pressure on decision makers. You can start by telling your students about "
+"Free Software and its ethical values, as they might never have heard of it. "
+"With your endorsement and support, this may lead to the formation of a Free "
+"Software Group in your school. Then the group can make its voice heard by "
+"writing letters to the Ministry, holding events to promote Free Software, "
+"and other similar activities."
+msgstr ""
+"Nie możemy zapominać, że&nbsp;szkoły mają wielki wpływ na&nbsp;naszą "
+"społeczność, tak więc&nbsp;uświadamianie uczniów o korzyściach wolnego 
"
+"oprogramowania jest najlepszą drogą do&nbsp;wywarcia presji na&nbsp;zmianę 
"
+"decyzji przez Ministerstwo Edukacji. Możecie zacząć opowiadać uczniom o "
+"wolnym oprogramowaniu i&nbsp;jego wartościach etycznych, bo&nbsp;mogli o tym 
"
+"nie słyszeć. Z&nbsp;Waszym poparciem i&nbsp;wsparciem, może to 
doprowadzić "
+"do&nbsp;utworzenia grup wolnego oprogramowania w&nbsp;waszych szkołach. "
+"Potem grupy mogą uzyskać rozgłos poprzez&nbsp;napisanie listów do&nbsp;"
+"ministerstwa, organizowanie wydarzeń promujących wolne oprogramowanie, "
+"oraz&nbsp;inne podobne działalności."
+
+#. type: Content of: <dl><dd><p>
+msgid ""
+"When computer users will start demanding their rights, Governments will have "
+"to issue their laws accordingly. That is why political and social awareness "
+"are fundamental aspects which cannot be left aside when talking about Free "
+"Software."
+msgstr ""
+"Kiedy użytkownicy komputerów zaczną domagać się swoich praw, rządy 
będą "
+"musiały odpowiednio dostosować prawa. Dlatego&nbsp;polityczna i&nbsp;"
+"społeczna świadomość są fundamentalnymi aspektami, które nie mogą być 
"
+"pomijane kiedy mówimy o wolnym oprogramowaniu."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Marcin Wolak 2011; poprawki: Jan Owoc 2011, Paweł Różański 
2011."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"

Index: edu-software.pl.po
===================================================================
RCS file: edu-software.pl.po
diff -N edu-software.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ edu-software.pl.po 23 Sep 2011 15:38:26 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,239 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/education/edu-software.html
+# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Marcin Wolak <address@hidden>, 2011.
+# Paweł Różański <address@hidden>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: edu-software.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-08 20:26-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-23 09:34-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Educational Free Software - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Edukacyjne wolne oprogramowanie - Projekt GNU - Fundacja Wolnego "
+"Wprogramowania"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Educational Free Software"
+msgstr "Edukacyjne wolne oprogramowanie"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Education Contents</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Mapa działu</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Studium przypadku</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Educational Resources</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Zasoby edukacyjne</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Education Projects</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Projekty edukacyjne</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Drużyna edukacyjna</a>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Education</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-resources.html\">Educational Resources</a> &rarr; Educational "
+"Free Software"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/education.html\">Edukacja</a> &rarr; <a href=\"/"
+"education/edu-resources.html\">Zasoby edukacyjne</a> &rarr; Edukacyjne wolne "
+"oprogramowanie"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Before addressing the subject in this section, we would like to remind our "
+"readers that the word \"Free\" in \"Free Software\" <strong>does not refer "
+"to price</strong> but to <strong>liberty</strong>. Free Software is software "
+"that grants you <strong>freedom</strong>, namely the freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software. To learn more, see the "
+"<a href=\"/philosophy/free-sw.html\"> Free Software definition</a>."
+msgstr ""
+"Na&nbsp;początku chcieliśmy przypomnieć naszym czytelnikom, 
że&nbsp;słowo "
+"&bdquo;wolny&rdquo; w&nbsp;terminie &bdquo;wolne oprogramowanie&rdquo; "
+"<strong>nie odnosi się do&nbsp;ceny czy&nbsp;szybkości</strong>, lecz&nbsp;"
+"do <strong>wolności licencyjnej</strong>. Nazwa odnosi się 
do&nbsp;wolności "
+"uruchamiania, kopiowania, rozpowszechniania, przeglądania, zmieniania 
i&nbsp;"
+"ulepszania oprogramowania. By dowiedzieć się więcej, zobacz <a href=\"/"
+"philosophy/free-sw.html\">definicję wolnego oprogramowania</a>."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "What you will find in this section"
+msgstr "Co znajdziesz w&nbsp;tym dziale"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"These pages do not constitute an exhaustive listing of available educational "
+"free programs. Our aim is to present some examples so as to illustrate how "
+"educational institutions can put into practice and effectively apply the "
+"freedoms that Free Software grants them. For each program described, we will "
+"show how those freedoms were actually applied."
+msgstr ""
+"Poniższy tekst nie stanowi wyczerpującej listy dostępnych edukacyjnych, "
+"wolnych, programów. Naszym celem jest przedstawienie kilku przykładów, by "
+"pokazać w&nbsp;jaki sposób edukacyjne placówki mogą efektywnie i&nbsp;"
+"praktycznie wykorzystać wolności, które oferuje im wolne oprogramowanie. 
Dla "
+"każdego opisanego programu będziemy pokazywać, jak te wolności zostały "
+"faktycznie wykorzystane."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"People who wish to migrate to Free Software or are looking for a free libre "
+"program to accomplish a particular task, should refer to the <a href="
+"\"http://directory.fsf.org\";>Free Software Directory</a>, which consists of "
+"a catalog of more than 6,000 free programs that run on <a href=\"http://gnu.";
+"org/distros/free-distros.html\">free operating systems</a>. In particular, "
+"the <a href=\"http://directory.fsf.org/category/educ/\";>Education</a> "
+"section of the Directory lists programs inherent to different levels of "
+"education, from pre-elementary school to highly specialized levels, "
+"including university and research."
+msgstr ""
+"Ludzie, którzy chcą migrować na&nbsp;wolne oprogramowanie lub&nbsp;szukają
 "
+"wolnego oprogramowania by wykonać poszczególne zadania powinni 
zainteresować "
+"się <a href=\"http://directory.fsf.org\";>katalogiem wolnego oprogramowania</"
+"a>, który zawiera ponad 6000 wolnych programów, które mogą być 
uruchomione "
+"na&nbsp;<a href=\"http://gnu.org/distros/free-distros.html\";>wolnych "
+"systemach operacyjnych</a>. W&nbsp;szczególności dział <a href=\"http://";
+"directory.fsf.org/category/educ/\">edukacja</a> z&nbsp;katalogu wymienia "
+"programy powiązane z&nbsp;różnymi poziomami edukacji: od&nbsp;przedszkola 
aż "
+"po&nbsp;wyższe szkoły, w&nbsp;tym uniwersytety i&nbsp;placówki badawcze."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Some of the programs presented here, like GCompris, are part of the GNU "
+"Project. This means that developers of these programs agree to pay attention "
+"to making the program work well with the rest of the GNU System. A GNU "
+"program uses the latest version of the license that the GNU Project "
+"recommends in order to protect the users' fundamental freedoms. A GNU "
+"program does not recommend the use of any non-free program, and it does not "
+"refer the user to any non-free documentation for Free Software, as defined "
+"in our campaign for <a href=\"http://www.gnu.org/philosophy/free-doc.html\";> "
+"free documentation</a>."
+msgstr ""
+"Niektóre z&nbsp;programów tutaj przedstawionych, takie jak GCompris, są "
+"częścią projektu GNU. Oznacza to, że&nbsp;deweloperzy tych programów "
+"zgodzili się tak je napisać, by jak najlepiej współpracowały 
z&nbsp;resztą "
+"systemu GNU. Program GNU niesie ze sobą najnowszą wersję licencji GNU, "
+"sugerowaną przez projekt GNU, by chronić wolność użytkowników. Program 
GNU "
+"nie proponuje używania jakiegokolwiek niewolnego oprogramowania i&nbsp;nie "
+"zachęca użytkownika do&nbsp;jakiejkolwiek niewolnej dokumentacji dla 
wolnego "
+"oprogramowania, tak jak to zostało przedstawione w&nbsp;naszej kampanii dla "
+"<a href=\"http://www.gnu.org/philosophy/free-doc.html\";>wolnej dokumentacji</"
+"a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "The following are the examples that we present:"
+msgstr "Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych programów:"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">GCompris</a> | <a href=\"/"
+"education/edu-software-gimp.html\"></a> <a href=\"/education/edu-software-"
+"tuxpaint.html\">Tux Paint</a> |"
+msgstr ""
+"<a href=\"/education/edu-software-gcompris.html\">GCompris</a> | <a href=\"/"
+"education/edu-software-gimp.html\"></a> <a href=\"/education/edu-software-"
+"tuxpaint.html\">Tux Paint</a> |"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you know of a Free Software program that is being used by an educational "
+"institution for specific purposes, or has been modified or otherwise adapted "
+"by its users to meet their own educational needs, please let us know by "
+"sending an email to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Jeżeli&nbsp;znasz wolny program, który jest używany przez edukacyjną "
+"instytucję dla konkretnych celów lub&nbsp;też został zmodyfikowany 
czy&nbsp;"
+"też dostosowany przez swoich użytkowników do&nbsp;sprostania własnych "
+"edukacyjnych potrzeb, poinformuj nas o tym wysyłając e-maila na&nbsp;adres "
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Marcin Wolak 2011, poprawki: Jan Owoc 2011, Paweł Różański 
2011."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"

Index: education.pl.po
===================================================================
RCS file: education.pl.po
diff -N education.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ education.pl.po   23 Sep 2011 15:38:26 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,264 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/education/education.html
+# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Marcin Wolak <address@hidden>, 2011.
+# Paweł Różański <address@hidden>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: education.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-10 20:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-23 09:14-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "Free Software and Education - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Wolne oprogramowanie i&nbsp;edukacja - Projekt GNU - Fundacja Wolnego "
+"Oprogramowania"
+
+#. type: Content of: <div><h2>
+msgid "Free Software and Education"
+msgstr "Wolne oprogramowanie i&nbsp;edukacja"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Education Contents</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-contents.html\">Mapa działu</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Case Studies</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-cases.html\">Studium przypadku</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Educational Resources</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-resources.html\">Zasoby edukacyjne</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Education Projects</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-projects.html\">Projekty edukacyjne</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-faq.html\">FAQ</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/education/edu-team.html\">The Education Team</a>"
+msgstr "<a href=\"/education/edu-team.html\">Drużyna edukacyjna</a>"
+
+#. type: Content of: <div><h3>
+msgid "What Does Free Software Have To Do With Education?"
+msgstr "Co wolne oprogramowanie ma wspólnego z&nbsp;edukacją?"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Software freedom has an especially important role in education. Educational "
+"institutions of all levels should use and teach Free Software because it is "
+"the only software that allows them to accomplish their essential missions: "
+"to disseminate human knowledge and to prepare students to be good members of "
+"their community. The source code and the methods of Free Software are part "
+"of human knowledge. On the contrary, proprietary software is secret, "
+"restricted knowledge, which is the opposite of the mission of educational "
+"institutions. Free Software supports education, proprietary software forbids "
+"education."
+msgstr ""
+"Wolność oprogramowania odgrywa szczególnie ważną rolę w&nbsp;edukacji. "
+"Placówki edukacyjne na&nbsp;wszystkich poziomach powinny używać i&nbsp;"
+"nauczać wolnego oprogramowania, ponieważ&nbsp;tylko to oprogramowanie "
+"zezwala na&nbsp;realizację ich istotnych celów: rozpowszechnianie ludzkiej "
+"wiedzy oraz&nbsp;przygotowanie uczniów do&nbsp;bycia dobrymi członkami "
+"społeczności. Kod źródłowy oraz&nbsp;metody wolnego oprogramowania są "
+"częścią ludzkiej wiedzy. Z&nbsp;drugiej strony oprogramowanie 
własnościowe "
+"jest sekretną i&nbsp;ograniczoną wiedzą. Jest to przeciwieństwo celów "
+"postawionych placówkom edukacyjnym. Wolne oprogramowanie wspiera edukację, "
+"oprogramowanie własnościowe zakazuje edukacji."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free Software is not just a technical question; it is an ethical, social, "
+"and political question. It is a question of the human rights that the users "
+"of software ought to have. Freedom and cooperation are essential values of "
+"Free Software. The GNU System implements these values and the principle of "
+"sharing, since sharing is good and beneficial to human progress."
+msgstr ""
+"Wolne oprogramowanie nie jest tylko technicznym zagadnieniem. Jest to "
+"zagadnienie etyczne, socjalne oraz&nbsp;polityczne. Jest to zagadnienie "
+"ludzkich praw, których użytkownicy oprogramowania powinni mieć. Wolność "
+"i&nbsp;współpraca są zasadniczymi wartościami wolnego oprogramowania. 
System "
+"GNU realizuje te wartości i&nbsp;zasady dzielenia ponieważ&nbsp;dzielenie "
+"jest dobre i&nbsp;korzystne dla postępu ludzkości."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To learn more, see the <a href=\" /philosophy/free-sw.html\">Free Software "
+"definition</a> and our article on <a href=\" /philosophy/shouldbefree.html"
+"\">why software should be free</a> (as in freedom)."
+msgstr ""
+"By dowiedzieć się więcej, zobacz <a href=\" /philosophy/free-sw.html"
+"\">definicję wolnego oprogramowania</a> i&nbsp;nasz artykuł dotyczy t tym 
<a "
+"href=\" /philosophy/shouldbefree.html\">dlaczego oprogramowanie powinno być "
+"wolne</a> (w sensie wolności, nie szybkości)."
+
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "The Basics"
+msgstr "Podstawy"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"In this six-minutes video <a href=\"http://www.fsf.org/about/leadership/#rms";
+"\">Richard Stallman</a> explains briefly and to the point the principles of "
+"Free Software and how they connect to education."
+msgstr ""
+"W&nbsp;tym sześciominutowym filmie <a href=\"http://www.fsf.org/about/";
+"leadership/#rms\">Richard Stallman</a> krótko i&nbsp;zwięźle opisuje 
zasady "
+"wolnego oprogramowania oraz&nbsp;jak łączą się one z&nbsp;edukacją."
+
+#. TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first place, 
followed by a comma. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Transcriptions of this video are available in <a href=\"/education/misc/rms-"
+"education-es-translation-to-en.txt\"> English</a>, <a href=\"/education/misc/"
+"rms-education-es-transcription.txt\"> Spanish</a>, and <a href=\"/education/"
+"misc/edu-misc.html#transcriptions\">other languages</a>."
+msgstr ""
+"Transkrypcje do&nbsp;tego filmu są dostępne w&nbsp;języku <a href=\"/"
+"education/misc/rms-education-es-translation-to-en.txt\">angielskim</a>, <a "
+"href=\"/education/misc/rms-education-es-transcription.txt\">hiszpańskim</a> "
+"i&nbsp;<a href=\"/education/misc/edu-misc.html#transcriptions\">innych "
+"językach</a>."
+
+#. TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first place, 
followed by a comma. 
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"SubRip subtitle files are also available for download in <a href=\"/"
+"education/misc//rms-education-es-sub-en.srt\"> English</a>, <a href=\"/"
+"education/misc//rms-education-es-sub-es.srt\">Spanish</a>, and <a href=\"/"
+"education/misc/edu-misc.html#subtitles\">other languages</a>."
+msgstr ""
+"Pliki napisów SubRip są również dostępne w&nbsp;wersji do&nbsp;pobrania "
+"w&nbsp;języku <a href=\"/education/misc//rms-education-es-sub-en.srt"
+"\">angielskim</a>, <a href=\"/education/misc//rms-education-es-sub-es.srt"
+"\">hiszpańskim</a> i&nbsp;<a href=\"/education/misc/edu-misc.html#subtitles"
+"\">innych językach</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Download video as <a href=\"http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-";
+"es-sub-en.ogv\"> Ogg Theora</a>."
+msgstr ""
+"Pobierz wideo jako plik <a href=\"http://audio-video.gnu.org/video/rms-";
+"education-es-sub-en.ogv\">Ogg Theora</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The GNU Project was <a href=\" /gnu/initial-announcement.html\">launched</a> "
+"in 1983 by Richard Stallman to develop a Free Libre operating system: the "
+"GNU operating system. As a result, today it is possible for anyone to use a "
+"computer in freedom."
+msgstr ""
+"Projekt GNU został <a href=\"/gnu/initial-announcement.html"
+"\">zapoczątkowany</a> w&nbsp;1983 roku przez Richarda Stallmana by rozwijać 
"
+"wolny, otwarty, system operacyjny, którym jest system operacyjny GNU. 
Dzięki "
+"temu dzisiaj każdy może korzystać z&nbsp;komputera zachowując wolność."
+
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "In Depth"
+msgstr "Szczegóły"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Learn about the <a href=\"/education/edu-why.html\">Reasons Why</a> "
+"educational institutions should use and teach exclusively Free Software."
+msgstr ""
+"Przeczytaj <a href=\"/education/edu-why.html\">powody</a>, dla których "
+"instytucje edukacyjne powinny używać i&nbsp;nauczać wyłącznie wolnego "
+"oprogramowania."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"An article by Richard Stallman: <a href=\"/philosophy/schools.html\">Why "
+"Schools Should Exclusively Use Free Software</a>"
+msgstr ""
+"Artykuł napisany przez Richarda Stallmana: <a 
href=\"/philosophy/schools.html"
+"\">Dlaczego szkoły powinny używać wyłącznie wolnego oprogramowania</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"An article by Dr. V. Sasi Kumar on the <a href=\"/education/edu-system-india."
+"html\">education system in India.</a>"
+msgstr ""
+"Artykuł napisany przez Dr. V. Sasi Kumara na&nbsp;temat <a 
href=\"/education/"
+"edu-system-india.html\">systemu edukacji w&nbsp;Indiach.</a>"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Marcin Wolak 2011; poprawki: Jan Owoc 2011, Paweł Różański 
2011."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]