www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www distros/po/free-distros.pl.po licenses/po/t...


From: Jan Owoc
Subject: www distros/po/free-distros.pl.po licenses/po/t...
Date: Mon, 19 Sep 2011 15:44:02 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/09/19 15:44:02

Modified files:
    distros/po   : free-distros.pl.po 
    licenses/po  : translations.pl.po 
    server/po   : body-include-2.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-distros.pl.po?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/translations.pl.po?cvsroot=www&r1=1.44&r2=1.45
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/body-include-2.pl.po?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23

Patches:
Index: distros/po/free-distros.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-distros.pl.po,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35
--- distros/po/free-distros.pl.po    17 Sep 2011 16:25:46 -0000   1.34
+++ distros/po/free-distros.pl.po    19 Sep 2011 15:43:45 -0000   1.35
@@ -8,17 +8,17 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-distros.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-17 12:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-14 09:08-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-19 09:34-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-17 12:25-0300\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-17 12:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -45,7 +45,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Following are the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> "
 #| "distributions we know of which have a firm policy commitment to only "
@@ -77,7 +76,7 @@
 "sterowników oraz&nbsp;niewolnych firmware. Jeśli przez pomyłkę zawierają 
"
 "któryś z&nbsp;wyżej wymienionych elementów, są one usuwane. Jeśli "
 "znaleźliście takie niewolne oprogramowanie lub&nbsp;niewolną 
dokumentację, "
-"możecie to zgłosić i&nbsp;dostać <a href=\"/help/gnu-bucks.html\">GNU 
Bucks</"
+"<a href=\"/help/gnu-bucks.html\">możecie to zgłosić i&nbsp;dostać GNU 
Bucks</"
 "a>. Aby&nbsp;dowiedzieć się więcej na&nbsp;temat założeń wolnych 
dystrybucji "
 "GNU/Linuksa, zobacz nasze <a href=\"/distros/free-system-distribution-"
 "guidelines.html\">Wytyczne dla Wolnych Dystrybucji</a>."

Index: licenses/po/translations.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/translations.pl.po,v
retrieving revision 1.44
retrieving revision 1.45
diff -u -b -r1.44 -r1.45
--- licenses/po/translations.pl.po   18 Sep 2011 16:29:11 -0000   1.44
+++ licenses/po/translations.pl.po   19 Sep 2011 15:43:52 -0000   1.45
@@ -10,17 +10,17 @@
 "Project-Id-Version: translations.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-18 12:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-15 10:42-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-19 09:42-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-18 04:25-0300\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-18 04:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -385,7 +385,6 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. RT #705085 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>[cs]</code> <a href=\"http://www.lgpl.cz/cesky--preklad-licence--";
 #| "gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php\"> Czech</a> translation of "
@@ -395,8 +394,9 @@
 "cz/cesky--preklad-licence--gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php\"> "
 "HTML</a>, <a href=\"http://www.gnulicence.cz/GNU-LGPL-Czech.pdf\";>PDF</a>."
 msgstr ""
-"<code>[cs]</code> Przekład LGPL na&nbsp;<a href=\"http://www.lgpl.cz/cesky--";
-"preklad-licence--gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php\">czeski</a>"
+"<code>[cs]</code> Przekład LGPL na&nbsp;czeski: <a 
href=\"http://www.lgpl.cz/";
+"cesky--preklad-licence--gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php"
+"\">HTML</a>, <a href=\"http://www.gnulicence.cz/GNU-LGPL-Czech.pdf\";>PDF</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -428,7 +428,6 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. RT #705085 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>[sk]</code> <a href=\"http://www.lgpl.sk/slovensky--preklad-";
 #| "licencie--gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php\"> Slovak</a> "
@@ -439,9 +438,10 @@
 "\"> HTML</a>, <a href=\"http://www.gnulicencie.sk/GNU-LGPL-Slovak.pdf\";>PDF</"
 "a>."
 msgstr ""
-"<code>[sk]</code> Przekład LGPL na&nbsp;<a href=\"http://www.lgpl.sk/";
-"slovensky--preklad-licencie--gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php"
-"\">słowacki</a>"
+"<code>[sk]</code> Przekład LGPL na&nbsp;słowacki: <a 
href=\"http://www.lgpl.";
+"sk/slovensky--preklad-licencie--gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php"
+"\">HTML</a>, <a href=\"http://www.gnulicencie.sk/GNU-LGPL-Slovak.pdf\";>PDF</"
+"a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -471,7 +471,6 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #. RT #700472 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<code>[hy]</code> <a href=\"http://gnu.am/license/gpl.txt\";>Armenian</a> "
 #| "translation of the GPL"
@@ -479,8 +478,8 @@
 "<code>[ar]</code> <a href=\"http://muhammadsaied.webs.com/licenses/ar.fdlv13.";
 "html\"> Arabic</a> translation of the GFDL"
 msgstr ""
-"<code>[hy]</code> Tłumaczenie GPL na&nbsp;<a href=\"http://gnu.am/license/";
-"gpl.txt\">armeński</a>"
+"<code>[ar]</code> Przekład GFDL na&nbsp;<a href=\"http://muhammadsaied.webs.";
+"com/licenses/ar.fdlv13.html\">arabski</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -498,6 +497,9 @@
 "gnulicence.cz/cesky-preklad-licence-gnu-free-documentation-license-v-1-3.php"
 "\"> HTML</a>, <a href=\"http://www.gnulicence.cz/GNU-FDL-Czech.pdf\";>PDF</a>."
 msgstr ""
+"<code>[cs]</code> Przekład GFDL na&nbsp;czeski: <a href=\"http://www.";
+"gnulicence.cz/cesky-preklad-licence-gnu-free-documentation-license-v-1-3.php"
+"\">HTML</a>, <a href=\"http://www.gnulicence.cz/GNU-FDL-Czech.pdf\";>PDF</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -518,6 +520,10 @@
 "3.php\"> HTML</a>, <a href=\"http://www.gnulicencie.sk/GNU-FDL-Slovak.pdf";
 "\">PDF</a>."
 msgstr ""
+"<code>[sk]</code> Przekład GFDL na&nbsp;słowacki: <a href=\"http://www.";
+"gnulicencie.sk/slovensky-preklad-licencie-gnu-free-documentation-license-v-1-"
+"3.php\">HTML</a>, <a href=\"http://www.gnulicencie.sk/GNU-FDL-Slovak.pdf";
+"\">PDF</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -535,12 +541,11 @@
 
 # type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
-#, fuzzy
 #| msgid "GNU Runtime Library Exception, version 3"
 msgid "GNU Runtime Library Exception, version 3.1"
 msgstr ""
-"Wyjątek Biblioteki GNU Czasu Wykonania, wersja 3 <br/> GNU Runtime Library "
-"Exception, version 3"
+"Wyjątek Biblioteki GNU Czasu Wykonania, wersja 3.1 <br/> GNU Runtime Library 
"
+"Exception, version 3.1"
 
 #. RT #705085 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -550,6 +555,10 @@
 "php\"> HTML</a>, <a href=\"http://www.gnulicence.cz/GCC-Runtime-Library-";
 "Exception-3-1-Czech.pdf\"> PDF</a>."
 msgstr ""
+"<code>[cs]</code> Przekład GCC RLE na&nbsp;czeski: <a href=\"http://www.";
+"gnulicence.cz/cesky-preklad-licence-gnu-gcc-runtime-library-exception-v-3-1."
+"php\">HTML</a>, <a href=\"http://www.gnulicence.cz/GCC-Runtime-Library-";
+"Exception-3-1-Czech.pdf\">PDF</a>"
 
 #. RT #705085 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -559,15 +568,18 @@
 "v-3-1.php\"> HTML</a>, <a href=\"http://www.gnulicencie.sk/GCC-Runtime-";
 "Library-Exception-3-1-Slovak.pdf\"> PDF</a>."
 msgstr ""
+"<code>[sk]</code> Przekład GCC RLE na&nbsp;słowacki: <a href=\"http://www.";
+"gnulicencie.sk/slovensky-preklad-licencie-gnu-gcc-runtime-library-exception-"
+"v-3-1.php\">HTML</a>, <a href=\"http://www.gnulicencie.sk/GCC-Runtime-";
+"Library-Exception-3-1-Slovak.pdf\">PDF</a>"
 
 # type: Content of: <h4>
 #. type: Content of: <h4>
-#, fuzzy
 #| msgid "GNU Runtime Library Exception, version 3"
 msgid "GNU Autoconf Configure Script Exception, version 3"
 msgstr ""
-"Wyjątek Biblioteki GNU Czasu Wykonania, wersja 3 <br/> GNU Runtime Library "
-"Exception, version 3"
+"Wyjątek Skryptu GNU Autoconf Configure, wersja 3 <br/> GNU Autoconf "
+"Configure Script Exception, version 3"
 
 #. RT #705085 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -577,6 +589,10 @@
 "script-exception-v-3-0.php\"> HTML</a>, <a href=\"http://www.gnulicence.cz/";
 "Autoconf-Configure-Script-Exception-Czech.pdf\"> PDF</a>."
 msgstr ""
+"<code>[cs]</code> Przekład GNU Autoconf CSE na&nbsp;czeski: <a 
href=\"http://";
+"www.gnulicence.cz/cesky-preklad-licence-gnu-autoconf-configure-script-"
+"exception-v-3-0.php\">HTML</a>, <a href=\"http://www.gnulicence.cz/Autoconf-";
+"Configure-Script-Exception-Czech.pdf\">PDF</a>"
 
 #. RT #705085 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -586,6 +602,10 @@
 "configure-script-exception-v-3-0.php\"> HTML</a>, <a href=\"http://www.";
 "gnulicencie.sk/Autoconf-Configure-Script-Exception-Slovak.pdf\"> PDF</a>."
 msgstr ""
+"<code>[sk]</code> Przekład GNU Autoconf CSE na&nbsp;słowacki: <a href="
+"\"http://www.gnulicencie.sk/slovensky-preklad-licencie-gnu-autoconf-";
+"configure-script-exception-v-3-0.php\">HTML</a>, <a href=\"http://www.";
+"gnulicencie.sk/Autoconf-Configure-Script-Exception-Slovak.pdf\">PDF</a>"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.

Index: server/po/body-include-2.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/body-include-2.pl.po,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- server/po/body-include-2.pl.po   16 Sep 2011 00:28:21 -0000   1.22
+++ server/po/body-include-2.pl.po   19 Sep 2011 15:43:57 -0000   1.23
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: body-include-2.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-15 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-14 09:11-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-16 09:43-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -50,10 +50,9 @@
 "name=\"_qf_default\" type=\"hidden\" value=\"Edit:cancel\" />"
 
 #. type: Content of: <div><div><div><form><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "<label>Enter your email address (ie. address@hidden)</label>"
 msgid "<label>Enter your email address (e.g. address@hidden)</label>"
-msgstr "<label>Wpisz adres e-mail (tzn. address@hidden)</label>"
+msgstr "<label>Wpisz adres e-mail (np. address@hidden)</label>"
 
 # type: Content of: <div><div><div><form><p>
 #. type: Content of: <div><div><div><form><p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]