www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www gnu/po/why-gnu-linux.es.po licenses/license...


From: Yavor Doganov
Subject: www gnu/po/why-gnu-linux.es.po licenses/license...
Date: Sat, 17 Sep 2011 00:27:31 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/09/17 00:27:31

Modified files:
    gnu/po     : why-gnu-linux.es.po 
    licenses    : licenses.ca.html 
    licenses/po  : license-list.fr.po license-list.it.po 
             license-list.pot 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/why-gnu-linux.es.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/licenses.ca.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/license-list.fr.po?cvsroot=www&r1=1.89&r2=1.90
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/license-list.it.po?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/license-list.pot?cvsroot=www&r1=1.55&r2=1.56

Patches:
Index: gnu/po/why-gnu-linux.es.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/why-gnu-linux.es.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- gnu/po/why-gnu-linux.es.po 16 Sep 2011 18:56:46 -0000   1.3
+++ gnu/po/why-gnu-linux.es.po 17 Sep 2011 00:27:17 -0000   1.4
@@ -10,13 +10,13 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: why-gnu-linux.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-07-14 04:25-0300\n"
-"Outdated-Since: 2011-07-14 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-09-12 22:49+0200\n"
 "Last-Translator: Alejandro Luis Bonavita <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Spanish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-07-14 04:25-0300\n"
 "Language: es\n"
 
 # type: Content of: <title>

Index: licenses/licenses.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/licenses.ca.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- licenses/licenses.ca.html  3 Sep 2011 09:16:52 -0000    1.21
+++ licenses/licenses.ca.html  17 Sep 2011 00:27:22 -0000   1.22
@@ -2,7 +2,7 @@
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Licenses - GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<title>Llicències - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 <h2>Llicències</h2>
@@ -30,6 +30,15 @@
 llicències de documentació lliure</a>.
 </p>
 
+<p>Si heu començat un nou projecte i no esteu segurs de quina llicència
+utilitzar, el document <a
+href="/licenses/license-recommendations.html">&ldquo;Com triar una llicència
+per al vostre treball&rdquo;</a> detalla les nostres recomanacions en una
+guia fàcil de seguir. Si només voleu una referència ràpida, tenim una pà
gina
+que enumera les nostres <a
+href="/licenses/recommended-copylefts.html">llicències copyleft
+recomanades</a>.</p>
+
 <p>
 Actualment estem revisant totes les nostres llicències; els vostres
 comentaris sobre els textos proposats són benvinguts. Visiteu si us plau <a
@@ -101,7 +110,7 @@
 href="/licenses/lgpl.texi">Texinfo</a>. Aquests documents s'ofereixen sense
 format perquè no són per a publicar-los aïlladament, sinó per a incloure'ls
 en un altre document.</li>
- <li><a href="/licenses/why-not-lgpl.html">Per què no hauríeu d'utilitzar la
+ <li><a href="/licenses/why-not-lgpl.ca.html">Per què no hauríeu 
d'utilitzar la
 Llicència Pública General Reduïda per a la vostra pròxima 
biblioteca</a></li>
  <li><a href="/licenses/old-licenses/old-licenses.ca.html#GPL">Versions 
anteriors
 de la GNU LGPL</a></li>
@@ -126,7 +135,8 @@
 href="/licenses/agpl.tex">LaTeX</a>. Aquests documents s'ofereixen sense
 format perquè no són per a publicar-los aïlladament, sinó per a incloure'ls
 en un altre document.</li>
- <li><a href="/licenses/why-affero-gpl.html">Why the Affero GPL</a></li>
+ <li><a href="/licenses/why-affero-gpl.html">Per què utilitzar la Llicència
+Pública General Affero</a></li>
 </ul>
 
 <h3 id="FDL">La Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL)</h3>
@@ -232,15 +242,17 @@
 
 <h3 id="VerbatimCopying">Còpies literals i distribució</h3>
 
-<p>
-La nota de copyright estàndard per a les pàgines web de GNU diu: <em><span
+<p>La nota de copyright estàndard per a les pàgines web de GNU és ara la <a
+rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
+d'Amèrica</a>. Abans era (i encara ho és en algunes pàgines): <em><span
 class="highlight">Verbatim copying and distribution of this entire article
 are permitted worldwide, without royalty, in any medium, provided this
 notice is preserved</span></em> [Es permet realitzar i distribuir còpies
 literals íntegres d'aquest article en qualsevol medi sense pagament de
 drets, sempre que es conservi aquesta nota]. Noteu el següent comentari
-d'Eben Moglen:
-</p>
+d'Eben Moglen:</p>
 
 <p>
 &ldquo;La intenció de la frase &lsquo;verbatim copying in any medium&rsquo;
@@ -422,13 +434,12 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 <div id="footer">
-
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a
-href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la
-FSF. <br />Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o
-suggeriments a <a
+href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF.
+<br />
+Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
@@ -445,21 +456,23 @@
 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,</p>
 <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA</address>
 <p>
-Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
-qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
+Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
+d'Amèrica</a>.
 </p>
 
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Darrera actualització: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 23
-d'octubre de 2008.</div>
+Darrera actualització: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 25 de
+juliol de 2011.</div>
 <p>
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/09/03 09:16:52 $
+$Date: 2011/09/17 00:27:22 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -486,6 +499,8 @@
 <li><a 
href="/licenses/licenses.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="/licenses/licenses.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/licenses/licenses.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- Greek -->
 <li><a 
href="/licenses/licenses.el.html">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 <!-- English -->

Index: licenses/po/license-list.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/license-list.fr.po,v
retrieving revision 1.89
retrieving revision 1.90
diff -u -b -r1.89 -r1.90
--- licenses/po/license-list.fr.po   16 Aug 2011 08:36:08 -0000   1.89
+++ licenses/po/license-list.fr.po   17 Sep 2011 00:27:27 -0000   1.90
@@ -8,13 +8,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: license-list.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-15 20:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-16 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-06-25 17:03+0000\n"
 "Last-Translator: Denis Barbier <address@hidden>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-16 20:25-0300\n"
 "Language: fr\n"
 
 #. type: Content of: <title>
@@ -42,22 +43,32 @@
 msgstr "<a href=\"#SoftwareLicenses\">Licences logicielles</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"#GPLCompatibleLicenses\">GPL-Compatible Free Software Licenses</"
+#| "a>"
 msgid ""
-"<a href=\"#GPLCompatibleLicenses\">GPL-Compatible Free Software Licenses</a>"
+"<a href=\"#GPLCompatibleLicenses\"> GPL-Compatible Free Software Licenses</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"#GPLCompatibleLicenses\">Licences de logiciels libres compatibles "
 "avec la GPL</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"#GPLIncompatibleLicenses\">GPL-Incompatible Free Software "
+#| "Licenses</a>"
 msgid ""
-"<a href=\"#GPLIncompatibleLicenses\">GPL-Incompatible Free Software "
+"<a href=\"#GPLIncompatibleLicenses\"> GPL-Incompatible Free Software "
 "Licenses</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"#GPLIncompatibleLicenses\">Licences de logiciels libres "
 "incompatibles avec la GPL</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid "<a href=\"#NonFreeSoftwareLicense\">Non-Free Software Licenses</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"#NonFreeSoftwareLicense\">Non-Free Software Licenses</a>"
+msgid "<a href=\"#NonFreeSoftwareLicenses\">Non-Free Software Licenses</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"#NonFreeSoftwareLicense\">Licences de logiciels non libres</a>"
 
@@ -72,15 +83,24 @@
 "documentation</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"#NonFreeDocumentationLicenses\">Non-Free Documentation "
+#| "Licenses</a>"
 msgid ""
-"<a href=\"#NonFreeDocumentationLicenses\">Non-Free Documentation Licenses</a>"
+"<a href=\"#NonFreeDocumentationLicenses\"> Non-Free Documentation Licenses</"
+"a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"#NonFreeDocumentationLicenses\">Licences non libres pour la "
 "documentation</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"#OtherLicenses\">Licenses for Works of Practical Use Besides "
+#| "Software and Documentation</a>"
 msgid ""
-"<a href=\"#OtherLicenses\">Licenses for Works of Practical Use Besides "
+"<a href=\"#OtherLicenses\"> Licenses for Works of Practical Use Besides "
 "Software and Documentation</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"#OtherLicenses\">Licences pour les &oelig;uvres d'usage pratique "
@@ -91,8 +111,12 @@
 msgstr "<a href=\"#Fonts\">Licences pour les polices</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"#OpinionLicenses\">Licenses for Works of Opinion and Judgment</"
+#| "a>"
 msgid ""
-"<a href=\"#OpinionLicenses\">Licenses for Works of Opinion and Judgment</a>"
+"<a href=\"#OpinionLicenses\"> Licenses for Works of Opinion and Judgment</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"#OpinionLicenses\">Licences pour les &oelig;uvres d'opinion et de "
 "jugement</a>"
@@ -218,10 +242,10 @@
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid ""
-"<a id=\"GPLCompatibleLicenses\"> GPL-Compatible Free Software Licenses</a>"
+"<a id=\"FreeLicenses\"></a> <a id=\"GPLCompatibleLicenses\"> GPL-Compatible "
+"Free Software Licenses</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#GPLCompatibleLicenses\">#GPLCompatibleLicenses</a>)</span>"
 msgstr ""
-"<a id=\"GPLCompatibleLicenses\">Les licences de logiciels libres compatibles "
-"avec la GPL</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -233,13 +257,14 @@
 "de <a href=\"/philosophy/free-sw.fr.html\">logiciels libres</a> et qui sont "
 "compatibles avec la <a href=\"#GNUGPL\">GPL de GNU</a>&nbsp;:</strong>"
 
+#. both generic and version-specific anchors 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"GNUGPL\" href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License "
-"(GPL) version 3</a>"
+"<a id=\"GNUGPL\"></a> <a id=\"GNUGPLv3\" href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU "
+"General Public License (GPL) version 3</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+"\"> (<a href=\"#GNUGPL\">#GNUGPL</a>) (<a href=\"#GNUGPL\">#GNUGPLv3</a>) "
+"</span>"
 msgstr ""
-"<a id=\"GNUGPL\" href=\"/licenses/gpl.html\">La licence GNU General Public "
-"License version 3</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -267,9 +292,14 @@
 "\"/licenses/gpl-faq.fr.html#AllCompatibility\">consulter notre FAQ</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"GPLv2\" href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\"> GNU General "
+#| "Public License (GPL) version 2</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"GPLv2\" href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\"> GNU General "
-"Public License (GPL) version 2</a>"
+"Public License (GPL) version 2</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#GPLv2\">#GPLv2</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"GPLv2\" href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">La licence GNU "
 "General Public License (GPL) version 2</a>"
@@ -302,9 +332,15 @@
 "notre FAQ</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"LGPL\" href=\"/licenses/lgpl.html\"> GNU Lesser General Public "
+#| "License (LGPL) version 3</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"LGPL\" href=\"/licenses/lgpl.html\"> GNU Lesser General Public "
-"License (LGPL) version 3</a>"
+"<a id=\"LGPL\"></a> <a id=\"LGPLv3\" href=\"/licenses/lgpl.html\"> GNU "
+"Lesser General Public License (LGPL) version 3</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#LGPL\">#LGPL</a>) (<a href=\"#LGPL\">#LGPLv3</"
+"a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"LGPL\" href=\"/licenses/lgpl.html\">La GNU Lesser General Public "
 "License (LGPL) version 3</a>"
@@ -340,9 +376,14 @@
 "notre FAQ</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"LGPLv2.1\" href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html\"> GNU "
+#| "Lesser General Public License (LGPL) version 2.1</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"LGPLv2.1\" href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html\"> GNU Lesser "
-"General Public License (LGPL) version 2.1</a>"
+"General Public License (LGPL) version 2.1</a> <span class=\"anchor-reference-"
+"id\"> (<a href=\"#LGPLv2.1\">#LGPLv2.1</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"LGPLv2.1\" href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html\">La licence "
 "GNU Lesser General Public License version 2.1</a>"
@@ -367,9 +408,15 @@
 "fr.html#AllCompatibility\">consulter notre FAQ</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"AGPLv3.0\" href=\"/licenses/agpl.html\">GNU Affero General Public "
+#| "License (AGPL) version 3</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"AGPLv3.0\" href=\"/licenses/agpl.html\">GNU Affero General Public "
-"License (AGPL) version 3</a>"
+"<a id=\"AGPL\"></a> <a id=\"AGPLv3.0\" href=\"/licenses/agpl.html\"> GNU "
+"Affero General Public License (AGPL) version 3</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#AGPL\">#AGPL</a>) (<a href=\"#AGPLv3.0"
+"\">#AGPLv3.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"AGPLv3.0\" href=\"/licenses/agpl.html\">GNU Affero General Public "
 "License (AGPL) version 3</a>"
@@ -411,9 +458,14 @@
 "plus de détails."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/prep/maintain/html_node/License-Notices-for-Other-Files.html\" "
+#| "id=\"GNUAllPermissive\">GNU All-Permissive License</a>"
 msgid ""
-"<a href=\"/prep/maintain/html_node/License-Notices-for-Other-Files.html\" id="
-"\"GNUAllPermissive\">GNU All-Permissive License</a>"
+"<a id=\"GNUAllPermissive\" href=\"/prep/maintain/html_node/License-Notices-"
+"for-Other-Files.html\"> GNU All-Permissive License</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#GNUAllPermissive\">#GNUAllPermissive</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a href=\"/prep/maintain/html_node/License-Notices-for-Other-Files.html\" id="
 "\"GNUAllPermissive\">Licence GNU All-Permissive</a>"
@@ -440,9 +492,14 @@
 "versions."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"apache2\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\";> "
+#| "Apache License, Version 2.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"apache2\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\";> "
-"Apache License, Version 2.0</a>"
+"Apache License, Version 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#apache2\">#apache2</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"apache2\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\";> "
 "Apache License, Version 2.0</a>"
@@ -463,9 +520,14 @@
 "inclut certaines clauses de fin de brevet et d'indemnisation."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ArtisticLicense2\" href=\"http://www.perlfoundation.org/";
+#| "artistic_license_2_0\">Artistic License 2.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"ArtisticLicense2\" href=\"http://www.perlfoundation.org/";
-"artistic_license_2_0\">Artistic License 2.0</a>"
+"artistic_license_2_0\"> Artistic License 2.0</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#ArtisticLicense2\">#ArtisticLicense2</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ArtisticLicense2\" href=\"http://www.perlfoundation.org/";
 "artistic_license_2_0\">Artistic License 2.0</a>"
@@ -478,11 +540,19 @@
 "Ceci est une licence de logiciel libre, compatible avec la GPL grâce à "
 "l'option de changement de licence de la section 4(c)(ii)."
 
+#. misspelled id, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a id=\"BerkleyDB\" href=\"http://www.oracle.com/technetwork/database/";
-"berkeleydb/downloads/oslicense-093458.html\">Berkeley Database License</a> "
-"(a.k.a. the Sleepycat Software Product License)"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"BerkleyDB\" href=\"http://www.oracle.com/technetwork/database/";
+#| "berkeleydb/downloads/oslicense-093458.html\">Berkeley Database License</"
+#| "a> (a.k.a. the Sleepycat Software Product License)"
+msgid ""
+"<a id=\"BerkleyDB\"></a> <a id=\"BerkeleyDB\" href=\"http://www.oracle.com/";
+"technetwork/database/berkeleydb/downloads/oslicense-093458.html\"> Berkeley "
+"Database License</a> (a.k.a. the Sleepycat Software Product License) <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#BerkeleyDB\">#BerkeleyDB</a>)</"
+"span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"BerkleyDB\" href=\"http://www.oracle.com/technetwork/database/";
 "berkeleydb/downloads/oslicense-093458.html\">Berkeley Database License</a> "
@@ -494,9 +564,14 @@
 "Il s'agit d'une licence de logiciel libre compatible avec la GPL de GNU."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"boost\" href=\"http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt\";> Boost "
+#| "Software License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"boost\" href=\"http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt\";> Boost "
-"Software License</a>"
+"Software License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#boost"
+"\">#boost</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"boost\" href=\"http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt\";>Boost Software "
 "License</a>"
@@ -510,9 +585,14 @@
 "d'auteur, compatible avec la GPL de GNU."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ModifiedBSD\" href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.";
+#| "html#5\"> Modified BSD license</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"ModifiedBSD\" href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#5";
-"\"> Modified BSD license</a>"
+"\"> Modified BSD license</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#ModifiedBSD\">#ModifiedBSD</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ModifiedBSD\" href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#5";
 "\">Modified BSD License</a>"
@@ -558,9 +638,14 @@
 "Cette licence est quelquefois appelée «&nbsp;3-clause BSD license&nbsp;»"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"CC0\" href=\"http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/";
+#| "legalcode\">CC0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"CC0\" href=\"http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/";
-"legalcode\">CC0</a>"
+"legalcode\"> CC0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#CC0"
+"\">#CC0</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"CC0\" href=\"http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/";
 "legalcode\">CC0</a>"
@@ -589,9 +674,14 @@
 "recommandons d'utiliser CC0."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"CeCILL\" href=\"http://www.cecill.info/licences.en.html\";> CeCILL "
+#| "version 2</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"CeCILL\" href=\"http://www.cecill.info/licences.en.html\";> CeCILL "
-"version 2</a>"
+"version 2</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#CeCILL"
+"\">#CeCILL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"CeCILL\" href=\"http://www.cecill.info/licences.fr.html\";>CeCILL "
 "version 2</a>"
@@ -638,9 +728,14 @@
 "utilisateurs dans ce sens, alors ce n'est pas un problème pour vous."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"clearbsd\" href=\"http://labs.metacarta.com/license-explanation.";
+#| "html#license\">The Clear BSD License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"clearbsd\" href=\"http://labs.metacarta.com/license-explanation.";
-"html#license\">The Clear BSD License</a>"
+"html#license\"> The Clear BSD License</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+"\"> (<a href=\"#clearbsd\">#clearbsd</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"clearbsd\" href=\"http://labs.metacarta.com/license-explanation.";
 "html#license\">Clear BSD License</a>"
@@ -665,9 +760,14 @@
 "piéger, il serait sage d'éviter le programme."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"CryptixGeneralLicense\" href=\"http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT";
+#| "\"> Cryptix General License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"CryptixGeneralLicense\" href=\"http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT\";> "
-"Cryptix General License</a>"
+"Cryptix General License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#CryptixGeneralLicense\">#CryptixGeneralLicense</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"CryptixGeneralLicense\" href=\"http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT";
 "\">Cryptix General License</a>"
@@ -680,10 +780,16 @@
 "Il s'agit d'une licence de logiciel libre simple et permissive, sans gauche "
 "d'auteur, compatible avec la GPL de GNU. Très semblable à la licence X11."
 
+#. without decimal, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"eCos20\" href=\"/licenses/ecos-license.html\"> eCos license "
+#| "version 2.0</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"eCos20\" href=\"/licenses/ecos-license.html\"> eCos license version "
-"2.0</a>"
+"<a id=\"eCos20\"></a> <a id=\"eCos2.0\" href=\"/licenses/ecos-license.html"
+"\"> eCos license version 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#eCos20\">#eCos2.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"eCos20\" href=\"/licenses/ecos-license.html\">eCos License, version "
 "2.0</a>"
@@ -702,9 +808,14 @@
 "faibles</a> que la LGPL."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ECL2.0\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ecl2.php\";> "
+#| "Educational Community License 2.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"ECL2.0\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ecl2.php\";> "
-"Educational Community License 2.0</a>"
+"Educational Community License 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
+"(<a href=\"#ECL.20\">#ECL2.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ECL2.0\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ecl2.php\";> "
 "Educational Community License 2.0</a>"
@@ -727,9 +838,14 @@
 "avec la GPLv2."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Eiffel\" href=\"/licenses/eiffel-forum-license-2.html\"> Eiffel "
+#| "Forum License, version 2</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Eiffel\" href=\"/licenses/eiffel-forum-license-2.html\"> Eiffel "
-"Forum License, version 2</a>"
+"Forum License, version 2</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#Eiffel\">#Eiffel</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Eiffel\" href=\"/licenses/eiffel-forum-license-2.html\">Eiffel Forum "
 "License, version 2</a>"
@@ -745,17 +861,27 @@
 "a> de la licence Eiffel ne sont pas compatibles avec la GPL."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"EUDataGrid\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/eudatagrid.";
+#| "php\"> EU DataGrid Software License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"EUDataGrid\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/eudatagrid.php";
-"\"> EU DataGrid Software License</a>"
+"\"> EU DataGrid Software License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
+"(<a href=\"#EUDataGrid\">#EUDataGrid</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"EUDataGrid\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/eudatagrid.php";
 "\">EU DataGrid Software License</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Expat\" href=\"http://www.jclark.com/xml/copying.txt\";> Expat "
+#| "License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Expat\" href=\"http://www.jclark.com/xml/copying.txt\";> Expat "
-"License</a>"
+"License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#Expat\">#Expat</"
+"a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Expat\" href=\"http://www.jclark.com/xml/copying.txt\";>Expat "
 "License</a>"
@@ -771,9 +897,14 @@
 "<em>la Licence du MIT</em>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"FreeBSD\" href=\"http://www.freebsd.org/copyright/freebsd-license.";
+#| "html\"> FreeBSD license</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"FreeBSD\" href=\"http://www.freebsd.org/copyright/freebsd-license.";
-"html\"> FreeBSD license</a>"
+"html\"> FreeBSD license</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#FreeBSD\">#FreeBSD</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"FreeBSD\" href=\"http://www.freebsd.org/copyright/freebsd-license.";
 "html\">FreeBSD license</a>"
@@ -806,11 +937,10 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a href=\"http://freetype.fis.uniroma2.it/FTL.TXT\"; id=\"freetype\">Freetype "
-"Project License</a>"
+"<a id=\"freetype\" href=\"http://freetype.fis.uniroma2.it/FTL.TXT\";> "
+"Freetype Project License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#freetype\">#freetype</a>)</span>"
 msgstr ""
-"<a href=\"http://freetype.fis.uniroma2.it/FTL.TXT\"; id=\"freetype\">Freetype "
-"Project License</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -821,9 +951,14 @@
 "quelques conditions d'attribution qui la rendent incompatible avec la GPLv2."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"iMatix\" href=\"http://legacy.imatix.com/html/sfl/sfl4.htm#license";
+#| "\"> License of the iMatix Standard Function Library</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"iMatix\" href=\"http://legacy.imatix.com/html/sfl/sfl4.htm#license";
-"\"> License of the iMatix Standard Function Library</a>"
+"\"> License of the iMatix Standard Function Library</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#iMatix\">#iMatix</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"iMatix\" href=\"http://legacy.imatix.com/html/sfl/sfl4.htm#license";
 "\"> Licence de iMatix Standard Function Library</a>"
@@ -833,9 +968,14 @@
 msgstr "Il s'agit d'une licence de logiciel libre compatible avec la GPL."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://dev.w3.org/cvsweb/Amaya/libjpeg/Attic/README?rev=1.2\"; "
+#| "id=\"ijg\">Independent JPEG Group License</a>"
 msgid ""
-"<a href=\"http://dev.w3.org/cvsweb/Amaya/libjpeg/Attic/README?rev=1.2\"; id="
-"\"ijg\">Independent JPEG Group License</a>"
+"<a id=\"ijg\" href=\"http://dev.w3.org/cvsweb/Amaya/libjpeg/Attic/README?";
+"rev=1.2\"> Independent JPEG Group License</a> <span class=\"anchor-reference-"
+"id\">(<a href=\"#ijg\">#ijg</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://dev.w3.org/cvsweb/Amaya/libjpeg/Attic/README?rev=1.2\"; id="
 "\"ijg\">Independent JPEG Group License</a>"
@@ -852,9 +992,14 @@
 "licence."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://trac.enlightenment.org/e/browser/trunk/imlib2/COPYING\"; "
+#| "id=\"imlib\">License of imlib2</a>"
 msgid ""
-"<a href=\"http://trac.enlightenment.org/e/browser/trunk/imlib2/COPYING\"; id="
-"\"imlib\">License of imlib2</a>"
+"<a id=\"imlib\" href=\"http://trac.enlightenment.org/e/browser/trunk/imlib2/";
+"COPYING\"> License of imlib2</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#imlib\">#imlib</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://trac.enlightenment.org/e/browser/trunk/imlib2/COPYING\"; id="
 "\"imlib\">>La license de imlib2</a>"
@@ -871,23 +1016,23 @@
 "mots."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"intel\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/intel-open-";
+#| "source-license.html\"> Intel Open Source License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"intel\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/intel-open-source-";
-"license.html\"> Intel Open Source License</a>"
+"license.html\"> Intel Open Source License</a> <span class=\"anchor-reference-"
+"id\">(<a href=\"#intel\">#intel</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"intel\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/intel-open-source-";
 "license.html\">Intel Open Source License</a>"
 
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "This is a Free Software license, compatible with the GNU GPL."
-msgstr ""
-"Il s'agit d'une licence de logiciel libre compatible avec la GPL de GNU."
-
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a href=\"http://www.isc.org/software/license\"; id=\"ISC\">ISC License</a>"
+"<a id=\"ISC\" href=\"http://www.isc.org/software/license\";> ISC License</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#ISC\">#ISC</a>)</span>"
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.isc.org/software/license\"; id=\"ISC\">ISC License</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -898,10 +1043,17 @@
 "une licence de logiciel libre, compatible avec la GNU GPL."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This license does have an unfortunate wording choice: it provides "
+#| "recipients with &quot;Permission to use, copy, modify, and/or distribute "
+#| "this software....&quot; This is roughly the same language from the "
+#| "license of Pine that the University of Washington later claimed "
+#| "prohibited people from distributing modified versions of the software."
 msgid ""
 "This license does have an unfortunate wording choice: it provides recipients "
 "with &quot;Permission to use, copy, modify, and/or distribute this "
-"software....&quot; This is roughly the same language from the license of "
+"software&hellip;&quot; This is roughly the same language from the license of "
 "Pine that the University of Washington later claimed prohibited people from "
 "distributing modified versions of the software."
 msgstr ""
@@ -932,9 +1084,14 @@
 "similairement permissives et brèves."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"NCSA\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/UoI-NCSA.php\";> "
+#| "NCSA/University of Illinois Open Source License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"NCSA\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/UoI-NCSA.php\";> "
-"NCSA/University of Illinois Open Source License</a>"
+"NCSA/University of Illinois Open Source License</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#NCSA\">#NCSA</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"NCSA\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/UoI-NCSA.php\";> "
 "NCSA/University of Illinois Open Source License</a>"
@@ -950,9 +1107,13 @@
 "de logiciel libre permissive simple, sans gauche d'auteur et compatible avec "
 "la GPL GNU."
 
+#. lc `s', leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "License of Netscape Javascript"
-msgstr "La licence sur Javascript de Netscape"
+msgid ""
+"<a id=\"NetscapeJavascript\"></a> <a id=\"NetscapeJavaScript\"></a> License "
+"of Netscape JavaScript <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#NetscapeJavaScript\">#NetscapeJavaScript</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -988,9 +1149,14 @@
 "les précédentes versions."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"newOpenLDAP\" href=\"http://www.openldap.org/software/release/";
+#| "license.html\"> OpenLDAP License, Version 2.7</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"newOpenLDAP\" href=\"http://www.openldap.org/software/release/";
-"license.html\"> OpenLDAP License, Version 2.7</a>"
+"license.html\"> OpenLDAP License, Version 2.7</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#newOpenLDAP\">#newOpenLDAP</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"newOpenLDAP\" href=\"http://www.openldap.org/software/release/";
 "license.html\"> OpenLDAP License, Version 2.7</a>"
@@ -1004,8 +1170,10 @@
 "de GNU."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a id=\"PerlLicense\">License of Perl 5 and below</a>"
-msgstr "<a id=\"PerlLicense\">La licence de Perl 5 et antérieures</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"PerlLicense\">License of Perl 5 and below</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#PerlLicense\">#PerlLicense</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1036,8 +1204,10 @@
 "Perl&nbsp;; utilisez plutôt la GPL de GNU."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a id=\"PublicDomain\">Public Domain</a>"
-msgstr "<a id=\"PublicDomain\">Le domaine public</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"PublicDomain\">Public Domain</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+"\"> (<a href=\"#PublicDomain\">#PublicDomain</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1074,9 +1244,14 @@
 "où ce n'est pas légalement possible."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Python\" href=\"http://www.python.org/2.0.1/license.html\";> "
+#| "License of Python 2.0.1, 2.1.1, and newer versions</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Python\" href=\"http://www.python.org/2.0.1/license.html\";> License "
-"of Python 2.0.1, 2.1.1, and newer versions</a>"
+"of Python 2.0.1, 2.1.1, and newer versions</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#Python\">#Python</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Python\" href=\"http://www.python.org/2.0.1/license.html\";>La "
 "licence de Python 2.0.1, 2.1.1 et suivantes</a>"
@@ -1092,8 +1267,11 @@
 "une licence différente (<a href=\"#PythonOld\">voir plus bas</a>)."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "License of Python 1.6a2 and earlier versions"
-msgstr "La licence de Python, jusqu'à la version 1.6a2"
+msgid ""
+"<a id=\"Python1.6a2\"></a> License of Python 1.6a2 and earlier versions "
+"<span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#Python1.6a2\">#Python1.6a2</"
+"a>)</span>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1106,9 +1284,14 @@
 "différente (voir ci-dessus et plus bas)."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Ruby\" href=\"http://www.ruby-lang.org/en/LICENSE.txt\";> License "
+#| "of Ruby</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Ruby\" href=\"http://www.ruby-lang.org/en/LICENSE.txt\";> License of "
-"Ruby</a>"
+"Ruby</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#Ruby\">#Ruby</a>)</"
+"span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Ruby\" href=\"http://www.ruby-lang.org/en/LICENSE.txt\";>La licence "
 "de Ruby</a>"
@@ -1122,9 +1305,14 @@
 "clause explicite de double licence."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://oss.sgi.com/projects/FreeB/\"; id=\"SGIFreeB\"> SGI Free "
+#| "Software License B, version 2.0</a>"
 msgid ""
-"<a href=\"http://oss.sgi.com/projects/FreeB/\"; id=\"SGIFreeB\"> SGI Free "
-"Software License B, version 2.0</a>"
+"<a id=\"SGIFreeB\" href=\"http://oss.sgi.com/projects/FreeB/\";> SGI Free "
+"Software License B, version 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#SGIFreeB\">#SGIFreeB</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://oss.sgi.com/projects/FreeB/\"; id=\"SGIFreeB\">SGI Free "
 "Software License B, version 2.0</a>"
@@ -1155,17 +1343,28 @@
 "vous pouvez l'utiliser sous les termes de cette version libre."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"StandardMLofNJ\" href=\"http://cm.bell-labs.com/cm/cs/what/smlnj/";
+#| "license.html\">Standard ML of New Jersey Copyright License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"StandardMLofNJ\" href=\"http://cm.bell-labs.com/cm/cs/what/smlnj/";
-"license.html\">Standard ML of New Jersey Copyright License</a>"
+"license.html\"> Standard ML of New Jersey Copyright License</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#StandardMLofNJ\">#StandardMLofNJ</a>)</"
+"span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"StandardMLofNJ\" href=\"http://cm.bell-labs.com/cm/cs/what/smlnj/";
 "license.html\">Standard ML of New Jersey Copyright License</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Unicode\" href=\"http://www.unicode.org/copyright.html#Exhibit1";
+#| "\">Unicode, Inc. License Agreement for Data Files and Software</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"Unicode\" href=\"http://www.unicode.org/copyright.html#Exhibit1";
-"\">Unicode, Inc. License Agreement for Data Files and Software</a>"
+"<a id=\"Unicode\" href=\"http://www.unicode.org/copyright.html#Exhibit1\";> "
+"Unicode, Inc. License Agreement for Data Files and Software</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#Unicode\">#Unicode</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Unicode\" href=\"http://www.unicode.org/copyright.html#Exhibit1";
 "\">Unicode, Inc. License Agreement for Data Files and Software</a>"
@@ -1232,7 +1431,11 @@
 "plus répandue et largement reconnue dans la communauté du logiciel libre."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a id=\"Unlicense\" href=\"http://unlicense.org/\";>The Unlicense</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid "<a id=\"Unlicense\" href=\"http://unlicense.org/\";>The Unlicense</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"Unlicense\" href=\"http://unlicense.org/\";> The Unlicense</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#Unlicense\">#Unlicense</a>)</span>"
 msgstr "<a id=\"Unlicense\" href=\"http://unlicense.org/\";>L'Unlicense</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1262,9 +1465,14 @@
 "substitution, et est plus simple et mature que l'Unlicense."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Vim\" href=\"http://www.gnu.org/licenses/vim-license.txt\";> "
+#| "License of Vim, Version 6.1 or later</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Vim\" href=\"http://www.gnu.org/licenses/vim-license.txt\";> License "
-"of Vim, Version 6.1 or later</a>"
+"of Vim, Version 6.1 or later</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#Vim\">#Vim</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Vim\" href=\"http://www.gnu.org/licenses/vim-license.txt\";>La "
 "licence de Vim, version 6.1 et suivantes</a>"
@@ -1278,17 +1486,27 @@
 "compatible avec la GPL de GNU."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"W3C\" href=\"http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-";
+#| "software-20021231\"> W3C Software Notice and License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"W3C\" href=\"http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-";
-"software-20021231\"> W3C Software Notice and License</a>"
+"software-20021231\"> W3C Software Notice and License</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#W3C\">#W3C</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"W3C\" href=\"http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-";
 "software-20021231\">W3C Software Notice and License</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"WebM\" href=\"http://www.webmproject.org/license/\";>License of "
+#| "WebM</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"WebM\" href=\"http://www.webmproject.org/license/\";>License of WebM</"
-"a>"
+"<a id=\"WebM\" href=\"http://www.webmproject.org/license/\";> License of "
+"WebM</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#WebM\">#WebM</a>)</"
+"span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"WebM\" href=\"http://www.webmproject.org/license/\";>La licence de "
 "WebM</a>"
@@ -1306,9 +1524,13 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"WTFPL\" href=\"http://sam.zoy.org/wtfpl/COPYING\";>WTFPL, Version "
+#| "2</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"WTFPL\" href=\"http://sam.zoy.org/wtfpl/COPYING\";>WTFPL, Version 2</"
-"a>"
+"<a id=\"WTFPL\" href=\"http://sam.zoy.org/wtfpl/COPYING\";> WTFPL, Version 2</"
+"a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#WTFPL\">#WTFPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"WTFPL\" href=\"http://sam.zoy.org/wtfpl/COPYING\";>WTFPL, Version 2</"
 "a>"
@@ -1320,9 +1542,14 @@
 "avec la GPL."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"X11License\" href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#3";
+#| "\"> X11 License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"X11License\" href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#3";
-"\"> X11 License</a>"
+"\"> X11 License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#X11License\">#X11License</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"X11License\" href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#3";
 "\">X11 License</a>"
@@ -1349,9 +1576,14 @@
 "trompeur&nbsp;: le MIT a publié ses logiciels sous diverses licences."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://www.xfree86.org/current/LICENSE4.html\"; id="
+#| "\"XFree861.1License\">XFree86 1.1 License</a>"
 msgid ""
-"<a href=\"http://www.xfree86.org/current/LICENSE4.html\"; id="
-"\"XFree861.1License\">XFree86 1.1 License</a>"
+"<a id=\"XFree861.1License\" href=\"http://www.xfree86.org/current/LICENSE4.";
+"html\"> XFree86 1.1 License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#XFree861.1License\">#XFree861.1License</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://www.xfree86.org/current/LICENSE4.html\"; id="
 "\"XFree861.1License\">XFree86 1.1 License</a>"
@@ -1385,9 +1617,14 @@
 "\"#X11License\">X11 license</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ZLib\" href=\"http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html\";> "
+#| "License of ZLib</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"ZLib\" href=\"http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html\";> License "
-"of ZLib</a>"
+"of ZLib</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#ZLib\">#ZLib</a>)"
+"</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ZLib\" href=\"http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html\";>La "
 "licence de ZLib</a>"
@@ -1396,10 +1633,16 @@
 msgid "This is a free software license, and compatible with the GPL."
 msgstr "Il s'agit d'une licence de logiciel libre compatible avec la GPL."
 
+#. without decimal, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Zope20\" href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";> Zope Public "
+#| "License, versions 2.0 and 2.1</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"Zope20\" href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";> Zope Public "
-"License, versions 2.0 and 2.1</a>"
+"<a id=\"Zope20\"></a> <a id=\"Zope2.0\" href=\"http://www.zope.org/Resources/";
+"ZPL\"> Zope Public License, versions 2.0 and 2.1</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#Zope2.0\">#Zope2.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Zope20\" href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";>Zope Public "
 "License, versions 2.0 et 2.1</a>"
@@ -1415,10 +1658,9 @@
 #. type: Content of: <h3>
 msgid ""
 "<a id=\"GPLIncompatibleLicenses\"> GPL-Incompatible Free Software Licenses</"
-"a>"
+"a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#GPLIncompatibleLicenses"
+"\">#GPLIncompatibleLicenses</a>)</span>"
 msgstr ""
-"<a id=\"GPLIncompatibleLicenses\">Les licences de logiciels libres non "
-"compatibles avec la GPL</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1433,9 +1675,14 @@
 "avec la <a href=\"#GNUGPL\">GPL de GNU</a>&nbsp;:</strong>"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"AGPLv1.0\" href=\"http://www.affero.org/oagpl.html\";> Affero "
+#| "General Public License version 1</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"AGPLv1.0\" href=\"http://www.affero.org/oagpl.html\";> Affero General "
-"Public License version 1</a>"
+"Public License version 1</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#AGPLv1.0\">#AGPLv1.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"AGPLv1.0\" href=\"http://www.affero.org/oagpl.html\";>Affero General "
 "Public License version 1</a>"
@@ -1463,9 +1710,15 @@
 "Public License version 3</a>&nbsp;; veuillez utiliser celle-ci à la place."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"AcademicFreeLicense\" href=\"http://opensource.org/licenses/";
+#| "academic.php\"> Academic Free License, all versions through 3.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"AcademicFreeLicense\" href=\"http://opensource.org/licenses/academic.";
-"php\"> Academic Free License, all versions through 3.0</a>"
+"php\"> Academic Free License, all versions through 3.0</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#AcademicFreeLicense"
+"\">#AcademicFreeLicense</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"AcademicFreeLicense\" href=\"http://opensource.org/licenses/academic.";
 "php\">Academic Free License, toutes versions jusqu'à la 3.0</a>"
@@ -1483,9 +1736,14 @@
 "\">Open Software License</a>, et doivent être évitées pour les mêmes 
raisons."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"apache1.1\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.1\";> "
+#| "Apache License, Version 1.1</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"apache1.1\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.1\";> "
-"Apache License, Version 1.1</a>"
+"Apache License, Version 1.1</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#apache1.1\">#apache1.1</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"apache1.1\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.1";
 "\">Apache License, version 1.1</a>"
@@ -1501,9 +1759,14 @@
 "l'interdiction absolue d'utiliser des noms liés à Apache."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"apache1\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.0\";> "
+#| "Apache License, Version 1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"apache1\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.0\";> "
-"Apache License, Version 1.0</a>"
+"Apache License, Version 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#apache1\">#apache1</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"apache1\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.0\";>Apache "
 "License, version 1.0</a>"
@@ -1521,9 +1784,14 @@
 "l'incompatibilité avec la GPL de GNU."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"apsl2\" href=\"http://www.opensource.apple.com/apsl\";> Apple "
+#| "Public Source License (APSL), version 2</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"apsl2\" href=\"http://www.opensource.apple.com/apsl\";> Apple Public "
-"Source License (APSL), version 2</a>"
+"Source License (APSL), version 2</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#apsl2\">#apsl2</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"apsl2\" href=\"http://www.opensource.apple.com/apsl\";> Apple Public "
 "Source License (APSL), version 2</a>"
@@ -1542,9 +1810,14 @@
 "\">Plus d'explications sont disponibles ici</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://www.bittorrent.com/bittorrent-open-source-license\"; id="
+#| "\"bittorrent\">BitTorrent Open Source License</a>"
 msgid ""
-"<a href=\"http://www.bittorrent.com/bittorrent-open-source-license\"; id="
-"\"bittorrent\">BitTorrent Open Source License</a>"
+"<a id=\"bittorrent\" href=\"http://www.bittorrent.com/bittorrent-open-source-";
+"license\"> BitTorrent Open Source License</a> <span class=\"anchor-reference-"
+"id\"> (<a href=\"#bittorrent\">#bittorrent</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://www.bittorrent.com/bittorrent-open-source-license\"; id="
 "\"bittorrent\">BitTorrent Open Source License</a>"
@@ -1559,9 +1832,14 @@
 "a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"OriginalBSD\" href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.";
+#| "html#6\"> Original BSD license</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"OriginalBSD\" href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#6";
-"\"> Original BSD license</a>"
+"\"> Original BSD license</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#OriginalBSD\">#OriginalBSD</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"OriginalBSD\" href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#6";
 "\">Original BSD license</a>"
@@ -1607,9 +1885,14 @@
 "publiés sous la licence BSD originelle."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"CDDL\" href=\"http://www.opensolaris.org/os/licensing/cddllicense.";
+#| "txt\"> Common Development and Distribution License (CDDL), version 1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"CDDL\" href=\"http://www.opensolaris.org/os/licensing/cddllicense.txt";
-"\"> Common Development and Distribution License (CDDL), version 1.0</a>"
+"\"> Common Development and Distribution License (CDDL), version 1.0</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#CDDL\">#CDDL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"CDDL\" href=\"http://www.opensolaris.org/os/licensing/cddllicense.txt";
 "\"> Common Development and Distribution License (CDDL), version 1.0</a>"
@@ -1638,9 +1921,14 @@
 "philosophy/not-ipr.fr.xhtml\">«&nbsp;propriété intellectuelle&nbsp;»</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"CPAL\" href=\"http://opensource.org/licenses/cpal_1.0\";>Common "
+#| "Public Attribution License 1.0 (CPAL)</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"CPAL\" href=\"http://opensource.org/licenses/cpal_1.0\";>Common "
-"Public Attribution License 1.0 (CPAL)</a>"
+"<a id=\"CPAL\" href=\"http://opensource.org/licenses/cpal_1.0\";> Common "
+"Public Attribution License 1.0 (CPAL)</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+"\"> (<a href=\"#CPAL\">#CPAL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"CPAL\" href=\"http://opensource.org/licenses/cpal_1.0\";>Common "
 "Public Attribution License 1.0 (CPAL)</a>"
@@ -1660,9 +1948,14 @@
 "du programme si vous autorisez d'autres personnes à l'utiliser."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"CommonPublicLicense10\" href=\"http://www.eclipse.org/legal/cpl-";
+#| "v10.html\"> Common Public License Version 1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"CommonPublicLicense10\" href=\"http://www.eclipse.org/legal/cpl-v10.";
-"html\"> Common Public License Version 1.0</a>"
+"html\"> Common Public License Version 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-"
+"id\"> (<a href=\"#CommonPublicLicense10\">#CommonPublicLicense10</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"CommonPublicLicense10\" href=\"http://www.eclipse.org/legal/cpl-v10.";
 "html\">Common Public License Version 1.0</a>"
@@ -1677,9 +1970,14 @@
 "GNU."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Condor\" href=\"http://www.cs.wisc.edu/condor/condor-public-";
+#| "license.html#condor\"> Condor Public License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Condor\" href=\"http://www.cs.wisc.edu/condor/condor-public-license.";
-"html#condor\"> Condor Public License</a>"
+"html#condor\"> Condor Public License</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+"\"> (<a href=\"#Condor\">#Condor</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Condor\" href=\"http://www.cs.wisc.edu/condor/condor-public-license.";
 "html#condor\">Condor Public License</a>"
@@ -1704,9 +2002,14 @@
 "aux lois d'exportation américaines."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"EPL\" href=\"http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html\";> Eclipse "
+#| "Public License Version 1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"EPL\" href=\"http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html\";> Eclipse "
-"Public License Version 1.0</a>"
+"Public License Version 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#EPL\">#EPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"EPL\" href=\"http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html\";>Eclipse "
 "Public License Version 1.0</a>"
@@ -1726,9 +2029,14 @@
 "contre les contributeurs du programme EPL."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://www.osor.eu/eupl\"; id=\"EUPL\">European Union Public "
+#| "License (EUPL) version 1.1</a>"
 msgid ""
-"<a href=\"http://www.osor.eu/eupl\"; id=\"EUPL\">European Union Public "
-"License (EUPL) version 1.1</a>"
+"<a id=\"EUPL\" href=\"http://www.osor.eu/eupl\";> European Union Public "
+"License (EUPL) version 1.1</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#EUPL\">#EUPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://www.osor.eu/eupl\"; id=\"EUPL\">European Union Public "
 "License (EUPL) version 1.1</a>"
@@ -1775,7 +2083,7 @@
 "To do this two-step relicensing, you need to first write a piece of code "
 "which you can license under the CeCILL v2, or find a suitable module already "
 "available that way, and add it to the program. Adding that code to the EUPL-"
-"covered program provides grounds relicense it to the CeCILL v2. Then your "
+"covered program provides grounds to relicense it to the CeCILL v2. Then you "
 "need to write a piece of code which you can license under the GPLv3+, or "
 "find a suitable module already available that way, and add it to the "
 "program. Adding that code to the CeCILL-covered program provides grounds to "
@@ -1783,9 +2091,14 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"IBMPL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ibmpl.php\";> "
+#| "IBM Public License, Version 1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"IBMPL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ibmpl.php\";> IBM "
-"Public License, Version 1.0</a>"
+"Public License, Version 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#IBMPL\">#IBMPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"IBMPL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ibmpl.php\";>IBM "
 "Public License, Version 1.0</a>"
@@ -1799,10 +2112,15 @@
 "choix de clause légale qui la rend incompatible avec la GPL de GNU."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"josl\" href=\"http://code.google.com/p/jabber-net/source/browse/";
+#| "branches/RELEASE_1_0/LICENSE.txt\"> Jabber Open Source License, Version "
+#| "1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"josl\" href=\"http://code.google.com/p/jabber-net/source/browse/";
 "branches/RELEASE_1_0/LICENSE.txt\"> Jabber Open Source License, Version 1.0</"
-"a>"
+"a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#josl\">#josl</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"josl\" href=\"http://code.google.com/p/jabber-net/source/browse/";
 "branches/RELEASE_1_0/LICENSE.txt\">Jabber Open Source License, Version 1.0</"
@@ -1823,9 +2141,14 @@
 "du code soumis à cette licence. D'où l'incompatibilité."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"LPPL-1.3a\" href=\"http://www.latex-project.org/lppl/lppl-1-3a.txt";
+#| "\"> LaTeX Project Public License 1.3a</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"LPPL-1.3a\" href=\"http://www.latex-project.org/lppl/lppl-1-3a.txt";
-"\"> LaTeX Project Public License 1.3a</a>"
+"\"> LaTeX Project Public License 1.3a</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+"\"> (<a href=\"#LPPL-1.3a\">#LPPL-1.3a</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"LPPL-1.3a\" href=\"http://www.latex-project.org/lppl/lppl-1-3a.txt";
 "\">LaTeX Project Public License 1.3a</a>"
@@ -1845,9 +2168,14 @@
 "vers une version non modifiée."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"LPPL-1.2\" href=\"http://www.latex-project.org/lppl/lppl-1-2.txt";
+#| "\"> LaTeX Project Public License 1.2</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"LPPL-1.2\" href=\"http://www.latex-project.org/lppl/lppl-1-2.txt\";> "
-"LaTeX Project Public License 1.2</a>"
+"LaTeX Project Public License 1.2</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
+"(<a href=\"#LPPL-1.2\">#LPPL-1.2</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"LPPL-1.2\" href=\"http://www.latex-project.org/lppl/lppl-1-2.txt";
 "\">LaTeX Project Public License 1.2</a>"
@@ -1940,9 +2268,14 @@
 "datée du 3 septembre 1999."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"lucent102\" href=\"http://plan9.bell-labs.com/plan9dist/license.";
+#| "html\"> Lucent Public License Version 1.02 (Plan 9 license)</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"lucent102\" href=\"http://plan9.bell-labs.com/plan9dist/license.html";
-"\"> Lucent Public License Version 1.02 (Plan 9 license)</a>"
+"\"> Lucent Public License Version 1.02 (Plan 9 license)</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#lucent102\">#lucent102</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"lucent102\" href=\"http://plan9.bell-labs.com/plan9dist/license.html";
 "\"> Lucent Public License Version 1.02 (Plan 9 license)</a>"
@@ -1960,9 +2293,14 @@
 "problème à utiliser et améliorer Plan&nbsp;9 sous cette licence."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ms-pl\" href=\"http://www.microsoft.com/opensource/licenses.";
+#| "mspx#Ms-PL\">Microsoft Public License (Ms-PL)</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"ms-pl\" href=\"http://www.microsoft.com/opensource/licenses.mspx#Ms-";
-"PL\">Microsoft Public License (Ms-PL)</a>"
+"PL\"> Microsoft Public License (Ms-PL)</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#ms-pl\">#ms-pl</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ms-pl\" href=\"http://www.microsoft.com/opensource/licenses.mspx#Ms-";
 "PL\">Microsoft Public License (Ms-PL)</a>"
@@ -1978,9 +2316,14 @@
 "ne pas utiliser la Ms-PL pour cette raison."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ms-rl\" href=\"http://www.microsoft.com/opensource/licenses.";
+#| "mspx#Ms-RL\">Microsoft Reciprocal License (Ms-RL)</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"ms-rl\" href=\"http://www.microsoft.com/opensource/licenses.mspx#Ms-";
-"RL\">Microsoft Reciprocal License (Ms-RL)</a>"
+"RL\"> Microsoft Reciprocal License (Ms-RL)</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#ms-rl\">#ms-rl</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ms-rl\" href=\"http://www.microsoft.com/opensource/licenses.mspx#Ms-";
 "RL\">Microsoft Reciprocal License (Ms-RL)</a>"
@@ -1999,9 +2342,14 @@
 "cette raison."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"MPL\" href=\"http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html\";> Mozilla "
+#| "Public License (MPL)</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"MPL\" href=\"http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html\";> Mozilla "
-"Public License (MPL)</a>"
+"Public License (MPL)</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#MPL"
+"\">#MPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"MPL\" href=\"http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html\";> Mozilla "
 "Public License (MPL)</a>"
@@ -2038,9 +2386,14 @@
 "la GPL."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"NOSL\" href=\"http://bits.netizen.com.au/licenses/NOSL/nosl.txt";
+#| "\"> Netizen Open Source License (NOSL), Version 1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"NOSL\" href=\"http://bits.netizen.com.au/licenses/NOSL/nosl.txt\";> "
-"Netizen Open Source License (NOSL), Version 1.0</a>"
+"Netizen Open Source License (NOSL), Version 1.0</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#NOSL\">#NOSL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"NOSL\" href=\"http://bits.netizen.com.au/licenses/NOSL/nosl.txt\";> "
 "Netizen Open Source License (NOSL), Version 1.0</a>"
@@ -2061,9 +2414,14 @@
 "utiliser la NOSL."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"NPL\" href=\"http://www.mozilla.org/NPL/NPL-1.1.html\";> Netscape "
+#| "Public License (NPL)</a>, versions 1.0 and 1.1"
 msgid ""
 "<a id=\"NPL\" href=\"http://www.mozilla.org/NPL/NPL-1.1.html\";> Netscape "
-"Public License (NPL)</a>, versions 1.0 and 1.1"
+"Public License (NPL)</a>, versions 1.0 and 1.1 <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#NPL\">#NPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"NPL\" href=\"http://www.mozilla.org/NPL/NPL-1.1.html\";> Netscape "
 "Public License (NPL)</a>, versions 1.0 et 1.1"
@@ -2086,9 +2444,14 @@
 "ne pas utiliser la NPL."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Nokia\" href=\"http://opensource.org/licenses/nokia.html\";> Nokia "
+#| "Open Source License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Nokia\" href=\"http://opensource.org/licenses/nokia.html\";> Nokia "
-"Open Source License</a>"
+"Open Source License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#Nokia"
+"\">#Nokia</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Nokia\" href=\"http://opensource.org/licenses/nokia.html\";>Nokia "
 "Open Source License</a>"
@@ -2102,8 +2465,10 @@
 "logiciel libre incompatible avec la GPL de GNU."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Old OpenLDAP License, Version 2.3"
-msgstr "L'ancienne licence d'OpenLDAP (version 2.3)"
+msgid ""
+"<a id=\"oldOpenLDAP\"> Old OpenLDAP License, Version 2.3</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#oldOpenLDAP\">#oldOpenLDAP</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2128,9 +2493,14 @@
 "faire fonctionner les logiciels publiés sous cette licence."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"OSL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/osl-3.0.php\";> "
+#| "Open Software License, all versions through 3.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"OSL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/osl-3.0.php\";> Open "
-"Software License, all versions through 3.0</a>"
+"Software License, all versions through 3.0</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#OSL\">#OSL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"OSL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/osl-3.0.php\";>Open "
 "Software License, toutes versions jusqu'à la version 3.0</a>"
@@ -2179,9 +2549,14 @@
 "programmes ayant été publiés sous cette licence."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"OpenSSL\" href=\"http://www.sdisw.com/openssl.htm\";> OpenSSL "
+#| "license</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"OpenSSL\" href=\"http://www.sdisw.com/openssl.htm\";> OpenSSL "
-"license</a>"
+"license</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#OpenSSL"
+"\">#OpenSSL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"OpenSSL\" href=\"http://www.sdisw.com/openssl.htm\";>OpenSSL License</"
 "a>"
@@ -2211,9 +2586,14 @@
 "et les applications qui fonctionnent avec OpenSSL."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Phorum\" href=\"http://phorum.org/license.txt\";> Phorum License, "
+#| "Version 2.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Phorum\" href=\"http://phorum.org/license.txt\";> Phorum License, "
-"Version 2.0</a>"
+"Version 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#Phorum"
+"\">#Phorum</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Phorum\" href=\"http://phorum.org/license.txt\";> Phorum License, "
 "Version 2.0</a>"
@@ -2229,9 +2609,14 @@
 "paragraphes 3 et 4 sont incompatibles avec la GPL."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"PHP-3.01\" href=\"http://www.php.net/license/3_01.txt\";> PHP "
+#| "License, Version 3.01</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"PHP-3.01\" href=\"http://www.php.net/license/3_01.txt\";> PHP "
-"License, Version 3.01</a>"
+"License, Version 3.01</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#PHP-3.01\">#PHP-3.01</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"PHP-3.01\" href=\"http://www.php.net/license/3_01.txt\";>PHP License, "
 "Version 3.01</a>"
@@ -2254,9 +2639,14 @@
 "ajouts à PHP."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"PythonOld\" href=\"http://www.handle.net/python_licenses/";
+#| "python1.6_9-5-00.html\"> License of Python 1.6b1 through 2.0 and 2.1</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"PythonOld\" href=\"http://www.handle.net/python_licenses/python1.6_9-";
-"5-00.html\"> License of Python 1.6b1 through 2.0 and 2.1</a>"
+"5-00.html\"> License of Python 1.6b1 through 2.0 and 2.1</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#PythonOld\">#PythonOld</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a name=\"PythonOld\" href=\"http://www.handle.net/python_licenses/";
 "python1.6_9-5-00.html\">La licence de Python version 1.6b1 jusqu'à 2.0 et "
@@ -2273,9 +2663,14 @@
 "aux lois de l'État de Virginie (USA). La GPL ne permet pas cela."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"QPL\" href=\"http://doc.trolltech.com/3.0/license.html\";> Q "
+#| "Public License (QPL), Version 1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"QPL\" href=\"http://doc.trolltech.com/3.0/license.html\";> Q Public "
-"License (QPL), Version 1.0</a>"
+"License (QPL), Version 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#QPL\">#QPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"QPL\" href=\"http://doc.trolltech.com/3.0/license.html\";>Q Public "
 "License (QPL), Version 1.0</a>"
@@ -2357,9 +2752,14 @@
 "couvert par la GPL de GNU."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"RPSL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/real.php";
+#| "\">RealNetworks Public Source License (RPSL), Version 1.0</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"RPSL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/real.php";
-"\">RealNetworks Public Source License (RPSL), Version 1.0</a>"
+"<a id=\"RPSL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/real.php\";> "
+"RealNetworks Public Source License (RPSL), Version 1.0</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#RPSL\">#RPSL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"RPSL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/real.php";
 "\">RealNetworks Public Source License (RPSL), Version 1.0</a>"
@@ -2376,9 +2776,14 @@
 "se régler à Seattle, Washington."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"SISSL\" href=\"http://www.openoffice.org/licenses/sissl_license.";
+#| "html\">Sun Industry Standards Source License 1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"SISSL\" href=\"http://www.openoffice.org/licenses/sissl_license.html";
-"\">Sun Industry Standards Source License 1.0</a>"
+"\"> Sun Industry Standards Source License 1.0</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#SISSL\">#SISSL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"SISSL\" href=\"http://www.openoffice.org/licenses/sissl_license.html";
 "\">Sun Industry Standards Source License 1.0</a>"
@@ -2394,16 +2799,26 @@
 "cause de certains détails."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"SPL\" href=\"http://java.sun.com/spl.html\";>Sun Public License</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"SPL\" href=\"http://java.sun.com/spl.html\";>Sun Public License</a>"
+"<a id=\"SPL\" href=\"http://java.sun.com/spl.html\";> Sun Public License</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#SPL\">#SPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"SPL\" href=\"http://java.sun.com/spl.html\";>Sun Public License</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This is essentially the same as the Mozilla Public License: a free "
+#| "software license incompatible with the GNU GPL. Please do not confuse "
+#| "this with the <a href=\"#SunCommunitySourceLicense\">Sun Community Source "
+#| "License</a> which is not a free software license."
 msgid ""
 "This is essentially the same as the Mozilla Public License: a free software "
 "license incompatible with the GNU GPL. Please do not confuse this with the "
-"<a href=\"#SunCommunitySourceLicense\">Sun Community Source License</a> "
+"<a href=\"#SunCommunitySourceLicense\">Sun Community Source License</a>, "
 "which is not a free software license."
 msgstr ""
 "Dans l'esprit de la licence publique de Mozilla&nbsp;: une licence de "
@@ -2412,9 +2827,14 @@
 "a>, qui elle n'est pas une licence de logiciel libre."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"xinetd\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
+#| "Xinetd_License\">License of xinetd</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"xinetd\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
-"Xinetd_License\">License of xinetd</a>"
+"Xinetd_License\"> License of xinetd</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
+"(<a href=\"#xinetd\">#xinetd</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"xinetd\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
 "Xinetd_License\">Licence de xinetd</a>"
@@ -2431,18 +2851,30 @@
 "contradiction avec les exigences correspondantes de la GPL."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Yahoo\" href=\"http://www.zimbra.com/license/";
+#| "yahoo_public_license_1.1.html\">Yahoo! Public License 1.1</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Yahoo\" href=\"http://www.zimbra.com/license/";
-"yahoo_public_license_1.1.html\">Yahoo! Public License 1.1</a>"
+"yahoo_public_license_1.1.html\"> Yahoo! Public License 1.1</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#Yahoo\">#Yahoo</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Yahoo\" href=\"http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/publiclicense/";
 "publiclicense-1813.html\">Yahoo! Public License 1.0</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This is a free software license. It has a copyleft similar to the one "
+#| "found in the Mozilla Public License. It also has a choice of law clause "
+#| "in section 7. These features both make the license GPL-incompatible. "
+#| "The license also unfortunately uses the term &ldquo;<a href=\"/philosophy/"
+#| "not-ipr.html\">intellectual property</a>&rdquo;."
 msgid ""
 "This is a free software license. It has a copyleft similar to the one found "
 "in the Mozilla Public License. It also has a choice of law clause in "
-"section 7. These features both make the license GPL-incompatible. The "
+"section&nbsp;7. These features both make the license GPL-incompatible. The "
 "license also unfortunately uses the term &ldquo;<a href=\"/philosophy/not-"
 "ipr.html\">intellectual property</a>&rdquo;."
 msgstr ""
@@ -2453,9 +2885,14 @@
 "philosophy/not-ipr.fr.html\">propriété intellectuelle</a>&nbsp;»."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Zend\" href=\"http://www.zend.com/license/2_00.txt\";>Zend "
+#| "License, Version 2.0</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"Zend\" href=\"http://www.zend.com/license/2_00.txt\";>Zend License, "
-"Version 2.0</a>"
+"<a id=\"Zend\" href=\"http://www.zend.com/license/2_00.txt\";> Zend License, "
+"Version 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#Zend"
+"\">#Zend</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Zend\" href=\"http://www.zend.com/license/2_00.txt\";>Zend License, "
 "Version 2.0</a>"
@@ -2479,9 +2916,14 @@
 "vous écrivez."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Zimbra\" href=\"http://www.zimbra.com/license/zimbra-public-";
+#| "license-1-3.html\">Zimbra Public License 1.3</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Zimbra\" href=\"http://www.zimbra.com/license/zimbra-public-license-";
-"1-3.html\">Zimbra Public License 1.3</a>"
+"1-3.html\"> Zimbra Public License 1.3</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+"\"> (<a href=\"#Zimbra\">#Zimbra</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Zimbra\" href=\"http://www.zimbra.com/license/zimbra-public-license-";
 "1-3.html\">Zimbra Public License 1.3</a>"
@@ -2495,9 +2937,14 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Zope\" href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";>Zope Public "
+#| "License version 1</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"Zope\" href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";>Zope Public "
-"License version 1</a>"
+"<a id=\"Zope\" href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";> Zope Public "
+"License version 1</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#Zope"
+"\">#Zope</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Zope\" href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";>Zope Public "
 "License version 1</a>"
@@ -2535,9 +2982,11 @@
 "avec la GPL."
 
 #. type: Content of: <h3>
-msgid "<a id=\"NonFreeSoftwareLicense\">Non-Free Software Licenses</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"NonFreeSoftwareLicense\"></a> <a id=\"NonFreeSoftwareLicenses\"> Non-"
+"Free Software Licenses</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#NonFreeSoftwareLicenses\">#NonFreeSoftwareLicenses</a>)</span>"
 msgstr ""
-"<a id=\"NonFreeSoftwareLicense\">Les licences de logiciels non libres</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -2591,8 +3040,10 @@
 "estimons pouvoir le faire sans risque."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Aladdin Free Public License"
-msgstr "Aladdin Free Public License"
+msgid ""
+"<a id=\"Aladdin\">Aladdin Free Public License</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#Aladdin\">#Aladdin</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2606,10 +3057,16 @@
 "une rétribution."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"apsl1\" href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
+#| "Apple_Public_Source_License_1.2\"> Apple Public Source License (APSL), "
+#| "version 1.x</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"apsl1\" href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
+"<a id=\"apsl1\" href= \"https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
 "Apple_Public_Source_License_1.2\"> Apple Public Source License (APSL), "
-"version 1.x</a>"
+"version 1.x</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#apsl1"
+"\">#apsl1</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"apsl1\" href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
 "Apple_Public_Source_License_1.2\"> Apple Public Source License (APSL), "
@@ -2631,8 +3088,10 @@
 "libre."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a id=\"ArtisticLicense\">Artistic License 1.0</a>"
-msgstr "<a id=\"ArtisticLicense\">Artistic License 1.0</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"ArtisticLicense\">Artistic License 1.0</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#ArtisticLicense\">#ArtisticLicense</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2647,8 +3106,10 @@
 "dans le cadre de la <a href=\"#PerlLicense\">double licence de Perl</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "AT&amp;T Public License"
-msgstr "AT&amp;T Public License"
+msgid ""
+"<a id=\"ATTPublicLicense\">AT&amp;T Public License</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#ATTPublicLicense\">#ATTPublicLicense</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2734,8 +3195,10 @@
 "diffusion d'une telle revendication est à proscrire."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "eCos Public License, version 1.1"
-msgstr "eCos Public License, version 1.1"
+msgid ""
+"<a id=\"eCos11\">eCos Public License, version 1.1</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#eCos11\">#eCos11</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2759,10 +3222,16 @@
 "avec en plus l'autorisation de lier avec des programmes non libres."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"GPL-PA\" href=\"http://www.celepar.pr.gov.br/modules/conteudo/";
+#| "conteudo.php?conteudo=69\"> GPL for Computer Programs of the Public "
+#| "Administration</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"GPL-PA\" href=\"http://www.celepar.pr.gov.br/modules/conteudo/";
 "conteudo.php?conteudo=69\"> GPL for Computer Programs of the Public "
-"Administration</a>"
+"Administration</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#GPL-PA"
+"\">#GPL-PA</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"GPL-PA\" href=\"http://www.celepar.pr.gov.br/modules/conteudo/";
 "conteudo.php?conteudo=69\">GPL pour les programmes informatiques de "
@@ -2793,9 +3262,14 @@
 msgstr "Ses permissions sont caduques après 50 ans."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"HESSLA\" href=\"http://www.hacktivismo.com/about/hessla.php\";> "
+#| "Hacktivismo Enhanced-Source Software License Agreement</a> (HESSLA)"
 msgid ""
 "<a id=\"HESSLA\" href=\"http://www.hacktivismo.com/about/hessla.php\";> "
-"Hacktivismo Enhanced-Source Software License Agreement</a> (HESSLA)"
+"Hacktivismo Enhanced-Source Software License Agreement</a> (HESSLA) <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#HESSLA\">#HESSLA</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"HESSLA\" href=\"http://www.hacktivismo.com/about/hessla.php";
 "\">Hacktivismo Enhanced-Source Software License Agreement</a> (HESSLA)"
@@ -2812,9 +3286,14 @@
 "modifiées du logiciel</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Jahia\" href=\"http://www.jahia.org/jahia/Jahia/pid/145\";> Jahia "
+#| "Community Source License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Jahia\" href=\"http://www.jahia.org/jahia/Jahia/pid/145\";> Jahia "
-"Community Source License</a>"
+"Community Source License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#Jahia\">#Jahia</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Jahia\" href=\"http://www.jahia.org/jahia/Jahia/pid/145\";>Jahia "
 "Community Source License</a>"
@@ -2828,8 +3307,13 @@
 "libre&nbsp;: l'usage du code source est limité aux objectifs de recherche."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"JSON\" href=\"http://www.json.org/license.html\";>The JSON "
+#| "License</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"JSON\" href=\"http://www.json.org/license.html\";>The JSON License</a>"
+"<a id=\"JSON\" href=\"http://www.json.org/license.html\";> The JSON License</"
+"a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#JSON\">#JSON</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"JSON\" href=\"http://www.json.org/license.html\";>La licence de JSON</"
 "a>"
@@ -2845,8 +3329,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Old license of ksh93"
-msgstr "L'ancienne licence de ksh93"
+msgid ""
+"<a id=\"ksh93\">Old license of ksh93</a> <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#ksh93\">#ksh93</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2867,9 +3353,14 @@
 "Public License</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://packages.debian.org/changelogs/pool/non-free/l/lha/";
+#| "current/copyright\"> License of Lha</a>"
 msgid ""
-"<a href=\"http://packages.debian.org/changelogs/pool/non-free/l/lha/current/";
-"copyright\"> License of Lha</a>"
+"<a id=\"Lha\" href= \"http://packages.debian.org/changelogs/pool/non-free/l/";
+"lha/current/copyright\"> License of Lha</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#Lha\">#Lha</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://packages.debian.org/changelogs/pool/non-free/l/lha/current/";
 "copyright\">La licence de Lha</a>"
@@ -2883,10 +3374,16 @@
 "imprécise pour donner des permissions claires."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Ms-SS\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
+#| "Microsoft_Shared_Source_License\"> Microsoft's Shared Source CLI, C#, and "
+#| "Jscript License</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"Ms-SS\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
+"<a id=\"Ms-SS\" href= \"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
 "Microsoft_Shared_Source_License\"> Microsoft's Shared Source CLI, C#, and "
-"Jscript License</a>"
+"Jscript License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#Ms-SS"
+"\">#Ms-SS</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Ms-SS\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
 "Microsoft_Shared_Source_License\">Microsoft's Shared Source CLI, C#, and "
@@ -2909,9 +3406,14 @@
 "Source&nbsp;», parmi lesquelles certaines ont diverses restrictions."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"NASA\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/nasa1.3\";> NASA "
+#| "Open Source Agreement</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"NASA\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/nasa1.3\";> NASA "
-"Open Source Agreement</a>"
+"Open Source Agreement</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#NASA\">#NASA</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"NASA\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/nasa1.3\";> NASA "
 "Open Source Agreement</a>"
@@ -2939,11 +3441,18 @@
 "citoyen des États-Unis, veuillez écrire à la NASA pour leur demander une "
 "vraie licence de logiciel libre."
 
+#. old id, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a id=\"OPL\" title=\"Open Public License at Fedora Project wiki\" href="
-"\"https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/Open_Public_License\";> Open "
-"Public License</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"OPL\" title=\"Open Public License at Fedora Project wiki\" href="
+#| "\"https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/Open_Public_License\";> Open "
+#| "Public License</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"OPL\"></a> <a id=\"OpenPublicL\" title=\"Open Public License at "
+"Fedora Project wiki\" href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
+"Open_Public_License\"> Open Public License</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#OpenPublicL\">#OpenPublicL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"OPL\" title=\"Open Public License sur le wiki du projet Fedora\" "
 "href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/Open_Public_License\";> Open "
@@ -2962,8 +3471,10 @@
 "nous ne savons pas au juste si nous avons bien tout compris."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "License of PINE"
-msgstr "La licence de PINE"
+msgid ""
+"<a id=\"PINE\">License of PINE</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#PINE\">#PINE</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -2986,8 +3497,10 @@
 "\"#apache2\">Apache License, version 2.0</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Old Plan 9 license"
-msgstr "L'ancienne licence Plan 9"
+msgid ""
+"<a id=\"Plan9\">Old Plan 9 license</a> <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#Plan9\">#Plan9</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -3017,9 +3530,14 @@
 "licence en 2003 fait de Plan 9 un logiciel libre."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"RPL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/rpl.php\";> "
+#| "Reciprocal Public License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"RPL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/rpl.php\";> "
-"Reciprocal Public License</a>"
+"Reciprocal Public License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#RPL\">#RPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"RPL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/rpl.php\";>Reciprocal "
 "Public License</a>"
@@ -3040,14 +3558,21 @@
 "qu'utilise une organisation, même si elle l'utilise de façon privée."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Scilab license"
-msgstr "La licence de Scilab"
+msgid ""
+"<a id=\"Scilab\">Scilab license</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#Scilab\">#Scilab</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This is not a free software license because it does not allow commercial "
+#| "distribution of a modified version. Thankfully, recent versions of the "
+#| "Scilab software are free software, released under CeCILL version 2."
 msgid ""
 "This is not a free software license because it does not allow commercial "
 "distribution of a modified version. Thankfully, recent versions of the "
-"Scilab software are free software, released under CeCILL version 2."
+"Scilab software are free software, released under CeCILL version&nbsp;2."
 msgstr ""
 "Ce n'est pas une licence de logiciel libre car elle n'autorise pas la "
 "distribution commerciale d'une version modifiée. Heureusement, les versions "
@@ -3055,9 +3580,14 @@
 "termes de la licence CeCILL version 2."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"SML\" href=\"http://www.simplemachines.org/about/license.php\";> "
+#| "Simple Machines License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"SML\" href=\"http://www.simplemachines.org/about/license.php\";> "
-"Simple Machines License</a>"
+"Simple Machines License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#SML\">#SML</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"SML\" href=\"http://www.simplemachines.org/about/license.php";
 "\">Simple Machines License</a>"
@@ -3093,8 +3623,10 @@
 "logiciel de quelqu'un qui n'obéit pas aux termes de la licence."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Old Squeak license"
-msgstr "L'ancienne licence Squeak"
+msgid ""
+"<a id=\"Squeak\">Old Squeak license</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
+"(<a href=\"#Squeak\">#Squeak</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -3117,18 +3649,26 @@
 "réfléchir à deux fois avant de l'utiliser."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Recent versions of Squeak (from 4.0 on) are released under an <a href="
+#| "\"#Expat\">Expat-style License</a> with some portions of the code under "
+#| "the <a href=\"#apache2\">Apache License 2.0</a>."
 msgid ""
 "Recent versions of Squeak (from 4.0 on) are released under an <a href="
 "\"#Expat\">Expat-style License</a> with some portions of the code under the "
-"<a href=\"#apache2\">Apache License 2.0</a>."
+"<a href=\"#apache2\">Apache License&nbsp;2.0</a>."
 msgstr ""
 "Les versions récentes de Squeak (à partir de 4.0) sont sous une <a href="
 "\"#Expat\">licence de type Expat</a> avec certaines portions du code sous "
 "l'<a href=\"#apache2\">Apache License 2.0</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a id=\"SunCommunitySourceLicense\"> Sun Community Source License</a>"
-msgstr "<a id=\"SunCommunitySourceLicense\"> Sun Community Source License</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"SunCommunitySourceLicense\">Sun Community Source License</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#SunCommunitySourceLicense"
+"\">#SunCommunitySourceLicense</a>) </span>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -3142,8 +3682,11 @@
 "logiciels publiés sous cette licence."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Sun Solaris Source Code (Foundation Release) License, Version 1.1"
-msgstr "Sun Solaris Source Code (Foundation Release) License, Version 1.1"
+msgid ""
+"<a id=\"SunSolarisSourceCode\"> Sun Solaris Source Code (Foundation Release) "
+"License, Version 1.1</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#SunSolarisSourceCode\">#SunSolarisSourceCode</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -3154,9 +3697,14 @@
 "ainsi que l'usage commercial du logiciel, et elle peut être révoquée."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"SystemC-3.0\" href=\"http://www.systemc.org/about/org_docs/";
+#| "license/\"> SystemC &quot;Open Source&quot; License, Version 3.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"SystemC-3.0\" href=\"http://www.systemc.org/about/org_docs/license/";
-"\"> SystemC &quot;Open Source&quot; License, Version 3.0</a>"
+"\"> SystemC &quot;Open Source&quot; License, Version 3.0</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#SystemC-3.0\">#SystemC-3.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"SystemC-3.0\" href=\"http://www.systemc.org/about/org_docs/license/";
 "\">SystemC &quot;Open Source&quot; License, Version 3.0</a>"
@@ -3185,9 +3733,15 @@
 "open source actuellement."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"UtahPublicLicense\" href=\"http://www.cs.utah.edu/~gk/teem/txt/";
+#| "LICENSE.txt\"> University of Utah Public License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"UtahPublicLicense\" href=\"http://www.cs.utah.edu/~gk/teem/txt/";
-"LICENSE.txt\"> University of Utah Public License</a>"
+"LICENSE.txt\"> University of Utah Public License</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#UtahPublicLicense\">#UtahPublicLicense</a>)</"
+"span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"UtahPublicLicense\" href=\"http://www.cs.utah.edu/~gk/teem/txt/";
 "LICENSE.txt\">University of Utah Public License</a>"
@@ -3239,8 +3793,10 @@
 msgstr "Le mieux est de soulever le problème le plus tôt possible."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "YaST License"
-msgstr "La Licence de YaST"
+msgid ""
+"<a id=\"YaST\"> YaST License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#YaST\">#YaST</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -3276,9 +3832,11 @@
 msgstr "<a id=\"DocumentationLicenses\">Les licences sur la documentation</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
-msgid "<a id=\"FreeDocumentationLicenses\">Free Documentation Licenses</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"FreeDocumentationLicenses\">Free Documentation Licenses</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#FreeDocumentationLicenses"
+"\">#FreeDocumentationLicenses</a>) </span>"
 msgstr ""
-"<a id=\"FreeDocumentationLicenses\">Les licences de documentation libres</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -3290,8 +3848,13 @@
 "strong>"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"FDL\" href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation "
+#| "License</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"FDL\" href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation License</a>"
+"<a id=\"FDL\" href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation License</"
+"a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#FDL\">#FDL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"FDL\" href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Free Documentation License</a>"
 
@@ -3310,10 +3873,16 @@
 "livres&nbsp;»)."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ACDL\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
+#| "Common_Documentation_License\"> Apple's Common Documentation License, "
+#| "Version 1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"ACDL\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
 "Common_Documentation_License\"> Apple's Common Documentation License, "
-"Version 1.0</a>"
+"Version 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#ACDL"
+"\">#ACDL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ACDL\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
 "Common_Documentation_License\">Apple's Common Documentation License, Version "
@@ -3332,9 +3901,14 @@
 "d'autres termes non prévus par la Common Documentation License."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"FreeBSDDL\" href=\"http://www.freebsd.org/copyright/freebsd-doc-";
+#| "license.html\"> FreeBSD Documentation License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"FreeBSDDL\" href=\"http://www.freebsd.org/copyright/freebsd-doc-";
-"license.html\"> FreeBSD Documentation License</a>"
+"license.html\"> FreeBSD Documentation License</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#FreeBSDDL\">#FreeBSDDL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"FreeBSDDL\" href=\"http://www.freebsd.org/copyright/freebsd-doc-";
 "license.html\">FreeBSD Documentation License</a>"
@@ -3347,10 +3921,17 @@
 "C'est une licence libre pour la documentation, permissive et sans gauche "
 "d'auteur, compatible avec la GNU FDL."
 
+#. old id, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"RealOPL\" href=\"http://opencontent.org/openpub/\";> Open "
+#| "Publication License, Version 1.0</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"RealOPL\" href=\"http://opencontent.org/openpub/\";> Open Publication "
-"License, Version 1.0</a>"
+"<a id=\"RealOPL\"></a> <a id=\"OpenPublicationL\" href=\"http://opencontent.";
+"org/openpub/\"> Open Publication License, Version 1.0</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#OpenPublicationL\">#OpenPublicationL</"
+"a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"RealOPL\" href=\"http://opencontent.org/openpub/\";>Open Publication "
 "License, Version 1.0</a>"
@@ -3430,10 +4011,10 @@
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid ""
-"<a id=\"NonFreeDocumentationLicenses\">Non-Free Documentation Licenses</a>"
+"<a id=\"NonFreeDocumentationLicenses\"> Non-Free Documentation Licenses</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#NonFreeDocumentationLicenses"
+"\">#NonFreeDocumentationLicenses</a>) </span>"
 msgstr ""
-"<a id=\"NonFreeDocumentationLicenses\">Les licences de documentation non "
-"libres</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -3443,10 +4024,16 @@
 "<strong>Voici une liste de licences qui <em>ne peuvent pas</em> être "
 "qualifiées de licence de documentation libres&nbsp;:</strong>"
 
+#. brief id, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"OCL\" href=\"http://opencontent.org/opl.shtml\";> Open Content "
+#| "License, Version 1.0</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"OCL\" href=\"http://opencontent.org/opl.shtml\";> Open Content "
-"License, Version 1.0</a>"
+"<a id=\"OCL\"></a> <a id=\"OpenContentL\" href=\"http://opencontent.org/opl.";
+"shtml\"> Open Content License, Version 1.0</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#OpenContentL\">#OpenContentL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"OCL\" href=\"http://opencontent.org/opl.shtml\";>Open Content "
 "License, Version 1.0</a>"
@@ -3478,9 +4065,14 @@
 "l'abréviation pour être sûr que les gens comprennent bien ce que vous 
dites."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"OpenDirectory\" href=\"http://dmoz.org/license.html\";> Open "
+#| "Directory License (aka dmoz.org License)</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"OpenDirectory\" href=\"http://dmoz.org/license.html\";> Open "
-"Directory License (aka dmoz.org License)</a>"
+"Directory License (aka dmoz.org License)</a> <span class=\"anchor-reference-"
+"id\"> (<a href=\"#OpenDirectory\">#OpenDirectory</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"OpenDirectory\" href=\"http://dmoz.org/license.html\";>Open Directory "
 "License (aussi appelée dmoz.org License)</a>"
@@ -3498,16 +4090,30 @@
 "restrictions trop importantes à la liberté de l'utilisateur."
 
 #. type: Content of: <h2>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"OtherLicenses\">Licenses for Works of Practical Use Besides "
+#| "Software and Documentation</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"OtherLicenses\">Licenses for Works of Practical Use Besides Software "
-"and Documentation</a>"
+"<a id=\"OtherLicenses\"> Licenses for Works of Practical Use Besides "
+"Software and Documentation</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#OtherLicenses\">#OtherLicenses</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"OtherLicenses\">Les licences des &oelig;uvres d'usage pratique autre "
 "que les logiciels et la documentation</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License</a>"
-msgstr "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU General Public License</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"GNUGPL\" href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License "
+#| "(GPL) version 3</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"GPLOther\" href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License</"
+"a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#GPLOther\">#GPLOther</a>)"
+"</span>"
+msgstr ""
+"<a id=\"GNUGPL\" href=\"/licenses/gpl.html\">La licence GNU General Public "
+"License version 3</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -3525,8 +4131,16 @@
 "pour ce mot la même définition que la GPL."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation License</a>"
-msgstr "<a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Free Documentation License</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"FDL\" href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation "
+#| "License</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"FDLOther\" href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation "
+"License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#FDLOther"
+"\">#FDLOther</a>)</span>"
+msgstr ""
+"<a id=\"FDL\" href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Free Documentation License</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -3545,9 +4159,14 @@
 "l'information pour un usage concret."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ccby\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode";
+#| "\"> Creative Commons Attribution 2.0 license</a> (a.k.a. CC&nbsp;BY)"
 msgid ""
 "<a id=\"ccby\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode";
-"\"> Creative Commons Attribution 2.0 license</a> (a.k.a. CC&nbsp;BY)"
+"\"> Creative Commons Attribution 2.0 license</a> (a.k.a. CC&nbsp;BY) <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#ccby\">#ccby</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ccby\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode";
 "\">Creative Commons Attribution 2.0 license</a> (aussi appelée CC&nbsp;BY)"
@@ -3575,6 +4194,7 @@
 #| "someone proposes to &ldquo;use a Creative Commons license&rdquo; for a "
 #| "certain work, it is vital to ask immediately, &ldquo;Which one?&rdquo;"
 msgid ""
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#\">#which-cc</a>)</span> "
 "Creative Commons publishes many licenses which are very different. "
 "Therefore, to say that a work &ldquo;uses a Creative Commons license&rdquo; "
 "is to leave the principal questions about the work's licensing unanswered. "
@@ -3594,10 +4214,16 @@
 "«&nbsp;Laquelle&nbsp;?&nbsp;»."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ccbysa\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/";
+#| "legalcode\"> Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 license</a> (a.k."
+#| "a. CC&nbsp;BY-SA)"
 msgid ""
 "<a id=\"ccbysa\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/";
 "legalcode\"> Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 license</a> (a.k.a. "
-"CC&nbsp;BY-SA)"
+"CC&nbsp;BY-SA) <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#ccbysa"
+"\">#ccbysa</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ccbysa\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/";
 "legalcode\">Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 license</a> (aussi "
@@ -3624,8 +4250,13 @@
 "Commons qui est utilisée</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"dsl\" href=\"/licenses/dsl.html\"> Design Science License (DSL)</"
+#| "a>"
 msgid ""
-"<a id=\"dsl\" href=\"/licenses/dsl.html\"> Design Science License (DSL)</a>"
+"<a id=\"dsl\" href=\"/licenses/dsl.html\"> Design Science License (DSL)</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#dsl\">#dsl</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"dsl\" href=\"/licenses/dsl.html\">Design Science License (DSL)</a>"
 
@@ -3641,9 +4272,14 @@
 "documentation. Elle convient pour les autres sortes de données."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"FreeArt\" href=\"http://artlibre.org/licence/lalgb.html\";> Free "
+#| "Art License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"FreeArt\" href=\"http://artlibre.org/licence/lalgb.html\";> Free Art "
-"License</a>"
+"License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#FreeArt"
+"\">#FreeArt</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"FreeArt\" href=\"http://artlibre.org/licence/lalgb.html\";>Free Art "
 "License</a>"
@@ -3663,8 +4299,10 @@
 "et la GNU FDL."
 
 #. type: Content of: <h3>
-msgid "<a id=\"Fonts\">Licenses for Fonts</a>"
-msgstr "<a id=\"Fonts\">Licences pour les polices de caractères</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"Fonts\">Licenses for Fonts</a> <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#Fonts\">#Fonts</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -3679,6 +4317,19 @@
 "d'auteur pour la mise en &oelig;uvre d'une conception. Le statut légal de la 
"
 "conception artistique est complexe et varie selon les juridictions."
 
+#. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"GNUGPL\" href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License "
+#| "(GPL) version 3</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"GPLFonts\" href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License</"
+"a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#GPLFonts\">#GPLFonts</a>)"
+"</span>"
+msgstr ""
+"<a id=\"GNUGPL\" href=\"/licenses/gpl.html\">La licence GNU General Public "
+"License version 3</a>"
+
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The GNU GPL <strong>can</strong> be used for fonts. However, note that it "
@@ -3695,9 +4346,14 @@
 "pour les polices</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Arphic\" href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/non-gnu/chinese-fonts-";
+#| "truetype/LICENSE\"> Arphic Public License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Arphic\" href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/non-gnu/chinese-fonts-";
-"truetype/LICENSE\"> Arphic Public License</a>"
+"truetype/LICENSE\"> Arphic Public License</a> <span class=\"anchor-reference-"
+"id\"> (<a href=\"#Arphic\">#Arphic</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Arphic\" href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/non-gnu/chinese-fonts-";
 "truetype/LICENSE\">Arphic Public License</a>"
@@ -3713,9 +4369,14 @@
 "cadre précis l'incompatibilité GPL ne pose pas de problème."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"SILOFL\" href=\"http://scripts.sil.org/OFL_web\";> SIL Open Font "
+#| "License 1.1</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"SILOFL\" href=\"http://scripts.sil.org/OFL_web\";> SIL Open Font "
-"License 1.1</a>"
+"License 1.1</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#SILOFL"
+"\">#SILOFL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"SILOFL\" href=\"http://scripts.sil.org/OFL_web\";>SIL Open Font "
 "License 1.1</a>"
@@ -3738,8 +4399,13 @@
 "que des polices de caractères."
 
 #. type: Content of: <h2>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"OpinionLicenses\">Licenses for Works of Opinion and Judgment</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"OpinionLicenses\">Licenses for Works of Opinion and Judgment</a>"
+"<a id=\"OpinionLicenses\">Licenses for Works of Opinion and Judgment</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#OpinionLicenses"
+"\">#OpinionLicenses</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"OpinionLicenses\">Licences pour les &oelig;uvres d'opinion et de "
 "jugement</a>"
@@ -3776,26 +4442,41 @@
 "existe deux que nous recommandons&nbsp;:"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"GNUVerbatim\" href=\"/licenses/licenses.html#VerbatimCopying"
+#| "\">GNU Verbatim Copying License</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"GNUVerbatim\" href=\"/licenses/licenses.html#VerbatimCopying\">GNU "
-"Verbatim Copying License</a>"
+"<a id=\"GNUVerbatim\" href=\"/licenses/licenses.html#VerbatimCopying\"> GNU "
+"Verbatim Copying License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#GNUVerbatim\">#GNUVerbatim</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"GNUVerbatim\" href=\"/licenses/licenses.html#VerbatimCopying\">GNU "
 "Verbatim Copying License</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This is the license used throughout the GNU web site. It is very simple, "
+#| "and especially well-suited to written works."
 msgid ""
-"This is the license used throughout the GNU web site. It is very simple, "
-"and especially well-suited to written works."
+"This was the license used throughout the GNU web site for many years. It is "
+"very simple, and especially well-suited to written works."
 msgstr ""
 "C'est la licence utilisée sur le site web de GNU. Elle est très simple, et "
 "particulièrement adaptée pour les &oelig;uvres écrites."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ccbynd\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/";
+#| "legalcode\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 license (a.k.a. "
+#| "CC&nbsp;BY-ND)</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"ccbynd\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/";
-"legalcode\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 license (a.k.a. "
-"CC&nbsp;BY-ND)</a>"
+"legalcode\"> Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 license (a.k.a. "
+"CC&nbsp;BY-ND)</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#ccbynd"
+"\">#ccbynd</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ccbynd\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/";
 "legalcode\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 license (aussi connue "
@@ -3828,19 +4509,28 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
+#| "contact</a> the FSF."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF."
 msgstr ""
 "Veuillez envoyer les requêtes concernant la FSF et GNU à <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Il existe aussi <a 
href=\"/contact/"
 "contact.fr.html\">d'autres moyens de contacter</a> la FSF."
 
 #. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+#| "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
 "Veuillez envoyer (en anglais) les liens morts ou d'autres suggestions sur "
 "cette page web à <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
@@ -3857,7 +4547,9 @@
 "la soumission de traductions de cet article."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
+#, fuzzy
+#| msgid "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -3887,6 +4579,112 @@
 msgstr "Traductions de cette page"
 
 #~ msgid ""
+#~ "<a id=\"GPLCompatibleLicenses\"> GPL-Compatible Free Software Licenses</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a id=\"GPLCompatibleLicenses\">Les licences de logiciels libres "
+#~ "compatibles avec la GPL</a>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://freetype.fis.uniroma2.it/FTL.TXT\"; id=\"freetype"
+#~ "\">Freetype Project License</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://freetype.fis.uniroma2.it/FTL.TXT\"; id=\"freetype"
+#~ "\">Freetype Project License</a>"
+
+#~ msgid "This is a Free Software license, compatible with the GNU GPL."
+#~ msgstr ""
+#~ "Il s'agit d'une licence de logiciel libre compatible avec la GPL de GNU."
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.isc.org/software/license\"; id=\"ISC\">ISC License</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.isc.org/software/license\"; id=\"ISC\">ISC License</a>"
+
+#~ msgid "License of Netscape Javascript"
+#~ msgstr "La licence sur Javascript de Netscape"
+
+#~ msgid "<a id=\"PerlLicense\">License of Perl 5 and below</a>"
+#~ msgstr "<a id=\"PerlLicense\">La licence de Perl 5 et antérieures</a>"
+
+#~ msgid "<a id=\"PublicDomain\">Public Domain</a>"
+#~ msgstr "<a id=\"PublicDomain\">Le domaine public</a>"
+
+#~ msgid "License of Python 1.6a2 and earlier versions"
+#~ msgstr "La licence de Python, jusqu'à la version 1.6a2"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a id=\"GPLIncompatibleLicenses\"> GPL-Incompatible Free Software "
+#~ "Licenses</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a id=\"GPLIncompatibleLicenses\">Les licences de logiciels libres non "
+#~ "compatibles avec la GPL</a>"
+
+#~ msgid "Old OpenLDAP License, Version 2.3"
+#~ msgstr "L'ancienne licence d'OpenLDAP (version 2.3)"
+
+#~ msgid "<a id=\"NonFreeSoftwareLicense\">Non-Free Software Licenses</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a id=\"NonFreeSoftwareLicense\">Les licences de logiciels non libres</a>"
+
+#~ msgid "Aladdin Free Public License"
+#~ msgstr "Aladdin Free Public License"
+
+#~ msgid "<a id=\"ArtisticLicense\">Artistic License 1.0</a>"
+#~ msgstr "<a id=\"ArtisticLicense\">Artistic License 1.0</a>"
+
+#~ msgid "AT&amp;T Public License"
+#~ msgstr "AT&amp;T Public License"
+
+#~ msgid "eCos Public License, version 1.1"
+#~ msgstr "eCos Public License, version 1.1"
+
+#~ msgid "Old license of ksh93"
+#~ msgstr "L'ancienne licence de ksh93"
+
+#~ msgid "License of PINE"
+#~ msgstr "La licence de PINE"
+
+#~ msgid "Old Plan 9 license"
+#~ msgstr "L'ancienne licence Plan 9"
+
+#~ msgid "Scilab license"
+#~ msgstr "La licence de Scilab"
+
+#~ msgid "Old Squeak license"
+#~ msgstr "L'ancienne licence Squeak"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a id=\"SunCommunitySourceLicense\"> Sun Community Source License</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a id=\"SunCommunitySourceLicense\"> Sun Community Source License</a>"
+
+#~ msgid "Sun Solaris Source Code (Foundation Release) License, Version 1.1"
+#~ msgstr "Sun Solaris Source Code (Foundation Release) License, Version 1.1"
+
+#~ msgid "YaST License"
+#~ msgstr "La Licence de YaST"
+
+#~ msgid "<a id=\"FreeDocumentationLicenses\">Free Documentation Licenses</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a id=\"FreeDocumentationLicenses\">Les licences de documentation libres</"
+#~ "a>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a id=\"NonFreeDocumentationLicenses\">Non-Free Documentation Licenses</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a id=\"NonFreeDocumentationLicenses\">Les licences de documentation non "
+#~ "libres</a>"
+
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU General Public License</a>"
+
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation License</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/licenses/fdl.html\">GNU Free Documentation License</a>"
+
+#~ msgid "<a id=\"Fonts\">Licenses for Fonts</a>"
+#~ msgstr "<a id=\"Fonts\">Licences pour les polices de caractères</a>"
+
+#~ msgid ""
 #~ "The EUPL is compatible with GPLv2, because that is listed as one of the "
 #~ "alternative licenses that recipients may use. However, it is "
 #~ "incompatible with GPLv3, because recipients are not given permission to "

Index: licenses/po/license-list.it.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/license-list.it.po,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- licenses/po/license-list.it.po   15 Sep 2011 16:29:56 -0000   1.14
+++ licenses/po/license-list.it.po   17 Sep 2011 00:27:27 -0000   1.15
@@ -8,13 +8,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: license-list.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-15 20:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-16 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-09-14 18:35+0100\n"
 "Last-Translator: Andrea Pescetti <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Italian\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-16 20:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -47,16 +48,24 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"#GPLCompatibleLicenses\">GPL-Compatible Free Software Licenses</"
+#| "a>"
 msgid ""
-"<a href=\"#GPLCompatibleLicenses\">GPL-Compatible Free Software Licenses</a>"
+"<a href=\"#GPLCompatibleLicenses\"> GPL-Compatible Free Software Licenses</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"#GPLCompatibleLicenses\">Licenze di software libero compatibili "
 "con la GPL</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"#GPLIncompatibleLicenses\">GPL-Incompatible Free Software "
+#| "Licenses</a>"
 msgid ""
-"<a href=\"#GPLIncompatibleLicenses\">GPL-Incompatible Free Software "
+"<a href=\"#GPLIncompatibleLicenses\"> GPL-Incompatible Free Software "
 "Licenses</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"#GPLIncompatibleLicenses\">Licenze di software libero "
@@ -64,7 +73,9 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid "<a href=\"#NonFreeSoftwareLicense\">Non-Free Software Licenses</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"#NonFreeSoftwareLicense\">Non-Free Software Licenses</a>"
+msgid "<a href=\"#NonFreeSoftwareLicenses\">Non-Free Software Licenses</a>"
 msgstr "<a href=\"#NonFreeSoftwareLicense\">Licenze di software non libero</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -80,16 +91,25 @@
 
 # type: Content of: <ul><li><ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"#NonFreeDocumentationLicenses\">Non-Free Documentation "
+#| "Licenses</a>"
 msgid ""
-"<a href=\"#NonFreeDocumentationLicenses\">Non-Free Documentation Licenses</a>"
+"<a href=\"#NonFreeDocumentationLicenses\"> Non-Free Documentation Licenses</"
+"a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"#NonFreeDocumentationLicenses\">Licenze per documentazione non "
 "libera</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"#OtherLicenses\">Licenses for Works of Practical Use Besides "
+#| "Software and Documentation</a>"
 msgid ""
-"<a href=\"#OtherLicenses\">Licenses for Works of Practical Use Besides "
+"<a href=\"#OtherLicenses\"> Licenses for Works of Practical Use Besides "
 "Software and Documentation</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"#OtherLicenses\">Licenze per materiale diverso da software e "
@@ -102,8 +122,12 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"#OpinionLicenses\">Licenses for Works of Opinion and Judgment</"
+#| "a>"
 msgid ""
-"<a href=\"#OpinionLicenses\">Licenses for Works of Opinion and Judgment</a>"
+"<a href=\"#OpinionLicenses\"> Licenses for Works of Opinion and Judgment</a>"
 msgstr "<a href=\"#OpinionLicenses\">Licenze per opere di saggistica</a>"
 
 # type: Content of: <h2>
@@ -234,13 +258,12 @@
 msgid "<a id=\"SoftwareLicenses\">Software Licenses</a>"
 msgstr "<a id=\"SoftwareLicenses\">Licenze per il software</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid ""
-"<a id=\"GPLCompatibleLicenses\"> GPL-Compatible Free Software Licenses</a>"
+"<a id=\"FreeLicenses\"></a> <a id=\"GPLCompatibleLicenses\"> GPL-Compatible "
+"Free Software Licenses</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#GPLCompatibleLicenses\">#GPLCompatibleLicenses</a>)</span>"
 msgstr ""
-"<a id=\"GPLCompatibleLicenses\"> Licenze di software libero compatibili con "
-"la GPL</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -253,14 +276,14 @@
 "philosophy/free-sw.it.html\">software libero</a> e sono compatibili con la "
 "licenza <a href=\"#GNUGPL\">GNU GPL</a>.</strong>"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
+#. both generic and version-specific anchors 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"GNUGPL\" href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License "
-"(GPL) version 3</a>"
+"<a id=\"GNUGPL\"></a> <a id=\"GNUGPLv3\" href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU "
+"General Public License (GPL) version 3</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+"\"> (<a href=\"#GNUGPL\">#GNUGPL</a>) (<a href=\"#GNUGPL\">#GNUGPLv3</a>) "
+"</span>"
 msgstr ""
-"<a id=\"GNUGPL\" href=\"/licenses/gpl.html\"> La Licenza Pubblica Generica "
-"GNU (GNU General Public License, GNU GPL) versione 3</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -292,9 +315,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"GPLv2\" href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\"> GNU General "
+#| "Public License (GPL) version 2</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"GPLv2\" href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\"> GNU General "
-"Public License (GPL) version 2</a>"
+"Public License (GPL) version 2</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#GPLv2\">#GPLv2</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"GPLv2\" href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\"> La Licenza "
 "Pubblica Generica GNU (GNU General Public License, GNU GPL) versione 2</a>"
@@ -330,9 +358,15 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a id=\"LGPL\" href=\"/licenses/lgpl.html\"> GNU Lesser General Public "
-"License (LGPL) version 3</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"LGPL\" href=\"/licenses/lgpl.html\"> GNU Lesser General Public "
+#| "License (LGPL) version 3</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"LGPL\"></a> <a id=\"LGPLv3\" href=\"/licenses/lgpl.html\"> GNU "
+"Lesser General Public License (LGPL) version 3</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#LGPL\">#LGPL</a>) (<a href=\"#LGPL\">#LGPLv3</"
+"a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"LGPL\" href=\"/licenses/lgpl.html\"> Licenza Pubblica Generica GNU "
 "Attenuata (GNU Lesser General Public License, GNU LGPL) versione 3</a>"
@@ -370,9 +404,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"LGPLv2.1\" href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html\"> GNU "
+#| "Lesser General Public License (LGPL) version 2.1</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"LGPLv2.1\" href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html\"> GNU Lesser "
-"General Public License (LGPL) version 2.1</a>"
+"General Public License (LGPL) version 2.1</a> <span class=\"anchor-reference-"
+"id\"> (<a href=\"#LGPLv2.1\">#LGPLv2.1</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"LGPLv2.1\" href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html\"> Licenza "
 "Pubblica Generica GNU Attenuata (GNU Lesser General Public License, GNU "
@@ -400,9 +439,15 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a id=\"AGPLv3.0\" href=\"/licenses/agpl.html\">GNU Affero General Public "
-"License (AGPL) version 3</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"AGPLv3.0\" href=\"/licenses/agpl.html\">GNU Affero General Public "
+#| "License (AGPL) version 3</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"AGPL\"></a> <a id=\"AGPLv3.0\" href=\"/licenses/agpl.html\"> GNU "
+"Affero General Public License (AGPL) version 3</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#AGPL\">#AGPL</a>) (<a href=\"#AGPLv3.0"
+"\">#AGPLv3.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"AGPLv3.0\" href=\"/licenses/agpl.html\">Licenza Pubblica Generica "
 "GNU Affero (GNU Affero General Public License, AGPL) versione 3</a>"
@@ -447,9 +492,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"/prep/maintain/html_node/License-Notices-for-Other-Files.html\" id="
-"\"GNUAllPermissive\">GNU All-Permissive License</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/prep/maintain/html_node/License-Notices-for-Other-Files.html\" "
+#| "id=\"GNUAllPermissive\">GNU All-Permissive License</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"GNUAllPermissive\" href=\"/prep/maintain/html_node/License-Notices-"
+"for-Other-Files.html\"> GNU All-Permissive License</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#GNUAllPermissive\">#GNUAllPermissive</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a href=\"/prep/maintain/html_node/License-Notices-for-Other-Files.html\" id="
 "\"GNUAllPermissive\">Licenza GNU All-Permissive (GNU All-Permissive License)"
@@ -480,9 +530,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"apache2\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\";> "
+#| "Apache License, Version 2.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"apache2\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\";> "
-"Apache License, Version 2.0</a>"
+"Apache License, Version 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#apache2\">#apache2</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"apache2\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\";> La "
 "licenza Apache, versione 2.0</a>"
@@ -507,9 +562,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ArtisticLicense2\" href=\"http://www.perlfoundation.org/";
+#| "artistic_license_2_0\">Artistic License 2.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"ArtisticLicense2\" href=\"http://www.perlfoundation.org/";
-"artistic_license_2_0\">Artistic License 2.0</a>"
+"artistic_license_2_0\"> Artistic License 2.0</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#ArtisticLicense2\">#ArtisticLicense2</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ArtisticLicense2\" href=\"http://www.perlfoundation.org/";
 "artistic_license_2_0\">Licenza Artistica 2.0</a>"
@@ -524,11 +584,19 @@
 "clausola nella sezione 4(c)(ii)."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#. misspelled id, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a id=\"BerkleyDB\" href=\"http://www.oracle.com/technetwork/database/";
-"berkeleydb/downloads/oslicense-093458.html\">Berkeley Database License</a> "
-"(a.k.a. the Sleepycat Software Product License)"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"BerkleyDB\" href=\"http://www.oracle.com/technetwork/database/";
+#| "berkeleydb/downloads/oslicense-093458.html\">Berkeley Database License</"
+#| "a> (a.k.a. the Sleepycat Software Product License)"
+msgid ""
+"<a id=\"BerkleyDB\"></a> <a id=\"BerkeleyDB\" href=\"http://www.oracle.com/";
+"technetwork/database/berkeleydb/downloads/oslicense-093458.html\"> Berkeley "
+"Database License</a> (a.k.a. the Sleepycat Software Product License) <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#BerkeleyDB\">#BerkeleyDB</a>)</"
+"span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"BerkleyDB\" href=\"http://www.oracle.com/technetwork/database/";
 "berkeleydb/downloads/oslicense-093458.html\"> La licenza del Berkeley "
@@ -541,9 +609,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"boost\" href=\"http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt\";> Boost "
+#| "Software License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"boost\" href=\"http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt\";> Boost "
-"Software License</a>"
+"Software License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#boost"
+"\">#boost</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"boost\" href=\"http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt\";> Licenza "
 "Software Boost</a>"
@@ -559,9 +632,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ModifiedBSD\" href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.";
+#| "html#5\"> Modified BSD license</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"ModifiedBSD\" href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#5";
-"\"> Modified BSD license</a>"
+"\"> Modified BSD license</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#ModifiedBSD\">#ModifiedBSD</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ModifiedBSD\" href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#5";
 "\"> Licenza BSD modificata</a>"
@@ -612,9 +690,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"CC0\" href=\"http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/";
+#| "legalcode\">CC0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"CC0\" href=\"http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/";
-"legalcode\">CC0</a>"
+"legalcode\"> CC0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#CC0"
+"\">#CC0</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"CC0\" href=\"http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/";
 "legalcode\">CC0</a>"
@@ -644,9 +727,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"CeCILL\" href=\"http://www.cecill.info/licences.en.html\";> CeCILL "
+#| "version 2</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"CeCILL\" href=\"http://www.cecill.info/licences.en.html\";> CeCILL "
-"version 2</a>"
+"version 2</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#CeCILL"
+"\">#CeCILL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"CeCILL\" href=\"http://www.cecill.info/licences.en.html\";> CeCILL "
 "versione 2</a>"
@@ -697,9 +785,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"clearbsd\" href=\"http://labs.metacarta.com/license-explanation.";
+#| "html#license\">The Clear BSD License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"clearbsd\" href=\"http://labs.metacarta.com/license-explanation.";
-"html#license\">The Clear BSD License</a>"
+"html#license\"> The Clear BSD License</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+"\"> (<a href=\"#clearbsd\">#clearbsd</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"clearbsd\" href=\"http://labs.metacarta.com/license-explanation.";
 "html#license\">La licenza BSD Chiara (Clear BSD)</a>"
@@ -726,9 +819,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"CryptixGeneralLicense\" href=\"http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT";
+#| "\"> Cryptix General License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"CryptixGeneralLicense\" href=\"http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT\";> "
-"Cryptix General License</a>"
+"Cryptix General License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#CryptixGeneralLicense\">#CryptixGeneralLicense</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"CryptixGeneralLicense\" href=\"http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT\";> "
 "La licenza generica Cryptix</a>"
@@ -743,10 +841,16 @@
 "copyleft, compatibile con la GNU GPL. È molto simile alla licenza X11."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#. without decimal, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a id=\"eCos20\" href=\"/licenses/ecos-license.html\"> eCos license version "
-"2.0</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"eCos20\" href=\"/licenses/ecos-license.html\"> eCos license "
+#| "version 2.0</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"eCos20\"></a> <a id=\"eCos2.0\" href=\"/licenses/ecos-license.html"
+"\"> eCos license version 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#eCos20\">#eCos2.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"eCos20\" href=\"/licenses/ecos-license.html\"> Licenza eCos, "
 "versione 2.0</a>"
@@ -766,9 +870,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ECL2.0\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ecl2.php\";> "
+#| "Educational Community License 2.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"ECL2.0\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ecl2.php\";> "
-"Educational Community License 2.0</a>"
+"Educational Community License 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
+"(<a href=\"#ECL.20\">#ECL2.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ECL2.0\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ecl2.php\";> "
 "Educational Community License 2.0</a>"
@@ -793,9 +902,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Eiffel\" href=\"/licenses/eiffel-forum-license-2.html\"> Eiffel "
+#| "Forum License, version 2</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Eiffel\" href=\"/licenses/eiffel-forum-license-2.html\"> Eiffel "
-"Forum License, version 2</a>"
+"Forum License, version 2</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#Eiffel\">#Eiffel</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Eiffel\" href=\"/licenses/eiffel-forum-license-2.html\"> Licenza "
 "Eiffel Forum, versione 2</a>"
@@ -813,18 +927,28 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"EUDataGrid\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/eudatagrid.";
+#| "php\"> EU DataGrid Software License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"EUDataGrid\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/eudatagrid.php";
-"\"> EU DataGrid Software License</a>"
+"\"> EU DataGrid Software License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
+"(<a href=\"#EUDataGrid\">#EUDataGrid</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"EUDataGrid\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/eudatagrid.php";
 "\"> Licenza software EU DataGrid</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Expat\" href=\"http://www.jclark.com/xml/copying.txt\";> Expat "
+#| "License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Expat\" href=\"http://www.jclark.com/xml/copying.txt\";> Expat "
-"License</a>"
+"License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#Expat\">#Expat</"
+"a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Expat\" href=\"http://www.jclark.com/xml/copying.txt\";> La licenza "
 "di Expat</a>"
@@ -842,9 +966,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"FreeBSD\" href=\"http://www.freebsd.org/copyright/freebsd-license.";
+#| "html\"> FreeBSD license</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"FreeBSD\" href=\"http://www.freebsd.org/copyright/freebsd-license.";
-"html\"> FreeBSD license</a>"
+"html\"> FreeBSD license</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#FreeBSD\">#FreeBSD</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"FreeBSD\" href=\"http://www.freebsd.org/copyright/freebsd-license.";
 "html\"> Licenza di FreeBSD</a>"
@@ -877,14 +1006,12 @@
 "potreste facilmente creare confusione che potrebbe portare all'uso della "
 "inappropriata <a href=\"#OriginalBSD\">licenza BSD <em>originale</em></a>."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a href=\"http://freetype.fis.uniroma2.it/FTL.TXT\"; id=\"freetype\">Freetype "
-"Project License</a>"
+"<a id=\"freetype\" href=\"http://freetype.fis.uniroma2.it/FTL.TXT\";> "
+"Freetype Project License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#freetype\">#freetype</a>)</span>"
 msgstr ""
-"<a href=\"http://freetype.fis.uniroma2.it/FTL.TXT\"; id=\"freetype\">La "
-"Licenza FreeType</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -897,9 +1024,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"iMatix\" href=\"http://legacy.imatix.com/html/sfl/sfl4.htm#license";
+#| "\"> License of the iMatix Standard Function Library</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"iMatix\" href=\"http://legacy.imatix.com/html/sfl/sfl4.htm#license";
-"\"> License of the iMatix Standard Function Library</a>"
+"\"> License of the iMatix Standard Function Library</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#iMatix\">#iMatix</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"iMatix\" href=\"http://legacy.imatix.com/html/sfl/sfl4.htm#license";
 "\"> La licenza della iMatix Standard Function Library</a>"
@@ -912,9 +1044,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"http://dev.w3.org/cvsweb/Amaya/libjpeg/Attic/README?rev=1.2\"; id="
-"\"ijg\">Independent JPEG Group License</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://dev.w3.org/cvsweb/Amaya/libjpeg/Attic/README?rev=1.2\"; "
+#| "id=\"ijg\">Independent JPEG Group License</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"ijg\" href=\"http://dev.w3.org/cvsweb/Amaya/libjpeg/Attic/README?";
+"rev=1.2\"> Independent JPEG Group License</a> <span class=\"anchor-reference-"
+"id\">(<a href=\"#ijg\">#ijg</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://dev.w3.org/cvsweb/Amaya/libjpeg/Attic/README?rev=1.2\"; id="
 "\"ijg\">Licenza di Independent JPEG Group</a>"
@@ -933,9 +1070,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"http://trac.enlightenment.org/e/browser/trunk/imlib2/COPYING\"; id="
-"\"imlib\">License of imlib2</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://trac.enlightenment.org/e/browser/trunk/imlib2/COPYING\"; "
+#| "id=\"imlib\">License of imlib2</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"imlib\" href=\"http://trac.enlightenment.org/e/browser/trunk/imlib2/";
+"COPYING\"> License of imlib2</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#imlib\">#imlib</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://trac.enlightenment.org/e/browser/trunk/imlib2/COPYING\"; id="
 "\"imlib\">Licenza di imlib2</a>"
@@ -954,24 +1096,23 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"intel\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/intel-open-";
+#| "source-license.html\"> Intel Open Source License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"intel\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/intel-open-source-";
-"license.html\"> Intel Open Source License</a>"
+"license.html\"> Intel Open Source License</a> <span class=\"anchor-reference-"
+"id\">(<a href=\"#intel\">#intel</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"intel\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/intel-open-source-";
 "license.html\"> Licenza Intel Open Source</a>"
 
-# type: Content of: <dl><dd><p>
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "This is a Free Software license, compatible with the GNU GPL."
-msgstr "Questa è una licenza di software libero, compatibile con la GNU GPL."
-
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a href=\"http://www.isc.org/software/license\"; id=\"ISC\">ISC License</a>"
+"<a id=\"ISC\" href=\"http://www.isc.org/software/license\";> ISC License</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#ISC\">#ISC</a>)</span>"
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.isc.org/software/license\"; id=\"ISC\">Licenza ISC</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -984,10 +1125,17 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This license does have an unfortunate wording choice: it provides "
+#| "recipients with &quot;Permission to use, copy, modify, and/or distribute "
+#| "this software....&quot; This is roughly the same language from the "
+#| "license of Pine that the University of Washington later claimed "
+#| "prohibited people from distributing modified versions of the software."
 msgid ""
 "This license does have an unfortunate wording choice: it provides recipients "
 "with &quot;Permission to use, copy, modify, and/or distribute this "
-"software....&quot; This is roughly the same language from the license of "
+"software&hellip;&quot; This is roughly the same language from the license of "
 "Pine that the University of Washington later claimed prohibited people from "
 "distributing modified versions of the software."
 msgstr ""
@@ -1019,9 +1167,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"NCSA\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/UoI-NCSA.php\";> "
+#| "NCSA/University of Illinois Open Source License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"NCSA\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/UoI-NCSA.php\";> "
-"NCSA/University of Illinois Open Source License</a>"
+"NCSA/University of Illinois Open Source License</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#NCSA\">#NCSA</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"NCSA\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/UoI-NCSA.php\";> "
 "Licenza Open Source di NCSA/University of Illinois</a>"
@@ -1037,10 +1190,13 @@
 "\">Expat</a> e <a href=\"#ModifiedBSD\">BSD modificata</a>. E' una licenza "
 "di software libero semplice, senza copyleft, compatibile con la GNU GPL."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
+#. lc `s', leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "License of Netscape Javascript"
-msgstr "La licenza di Netscape Javascript"
+msgid ""
+"<a id=\"NetscapeJavascript\"></a> <a id=\"NetscapeJavaScript\"></a> License "
+"of Netscape JavaScript <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#NetscapeJavaScript\">#NetscapeJavaScript</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1080,9 +1236,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"newOpenLDAP\" href=\"http://www.openldap.org/software/release/";
+#| "license.html\"> OpenLDAP License, Version 2.7</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"newOpenLDAP\" href=\"http://www.openldap.org/software/release/";
-"license.html\"> OpenLDAP License, Version 2.7</a>"
+"license.html\"> OpenLDAP License, Version 2.7</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#newOpenLDAP\">#newOpenLDAP</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"newOpenLDAP\" href=\"http://www.openldap.org/software/release/";
 "license.html\"> Licenza di OpenLDAP, versione 2.7</a>"
@@ -1096,10 +1257,11 @@
 "Questa è una licenza di software libero semplice, senza copyleft, "
 "compatibile con la GNU GPL."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a id=\"PerlLicense\">License of Perl 5 and below</a>"
-msgstr "<a id=\"PerlLicense\">La licenza di Perl 5 e precedenti</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"PerlLicense\">License of Perl 5 and below</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#PerlLicense\">#PerlLicense</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1131,10 +1293,11 @@
 "nella programmazione in Perl. Al di fuori di questo, vi chiediamo di non "
 "utilizzare questa licenza; è meglio utilizzare solo la GNU GPL."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a id=\"PublicDomain\">Public Domain</a>"
-msgstr "<a id=\"PublicDomain\">Pubblico Dominio (Public Domain)</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"PublicDomain\">Public Domain</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+"\"> (<a href=\"#PublicDomain\">#PublicDomain</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1172,9 +1335,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Python\" href=\"http://www.python.org/2.0.1/license.html\";> "
+#| "License of Python 2.0.1, 2.1.1, and newer versions</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Python\" href=\"http://www.python.org/2.0.1/license.html\";> License "
-"of Python 2.0.1, 2.1.1, and newer versions</a>"
+"of Python 2.0.1, 2.1.1, and newer versions</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#Python\">#Python</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Python\" href=\"http://www.python.org/2.0.1/license.html\";> La "
 "licenza di Python 2.0.1, 2.1.1 e versioni successive</a>"
@@ -1191,10 +1359,12 @@
 "rilasciate sotto una diversa licenza (<a href=\"#PythonOld\">si veda sotto</"
 "a>)"
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "License of Python 1.6a2 and earlier versions"
-msgstr "La licenza di Python 1.6a2 e versioni precedenti"
+msgid ""
+"<a id=\"Python1.6a2\"></a> License of Python 1.6a2 and earlier versions "
+"<span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#Python1.6a2\">#Python1.6a2</"
+"a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1209,9 +1379,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Ruby\" href=\"http://www.ruby-lang.org/en/LICENSE.txt\";> License "
+#| "of Ruby</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Ruby\" href=\"http://www.ruby-lang.org/en/LICENSE.txt\";> License of "
-"Ruby</a>"
+"Ruby</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#Ruby\">#Ruby</a>)</"
+"span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Ruby\" href=\"http://www.ruby-lang.org/en/LICENSE.txt\";> Licenza di "
 "Ruby</a>"
@@ -1227,9 +1402,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"http://oss.sgi.com/projects/FreeB/\"; id=\"SGIFreeB\"> SGI Free "
-"Software License B, version 2.0</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://oss.sgi.com/projects/FreeB/\"; id=\"SGIFreeB\"> SGI Free "
+#| "Software License B, version 2.0</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"SGIFreeB\" href=\"http://oss.sgi.com/projects/FreeB/\";> SGI Free "
+"Software License B, version 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#SGIFreeB\">#SGIFreeB</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://oss.sgi.com/projects/FreeB/\"; id=\"SGIFreeB\"> SGI Free "
 "Software License B, versione 2.0</a>"
@@ -1263,18 +1443,29 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"StandardMLofNJ\" href=\"http://cm.bell-labs.com/cm/cs/what/smlnj/";
+#| "license.html\">Standard ML of New Jersey Copyright License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"StandardMLofNJ\" href=\"http://cm.bell-labs.com/cm/cs/what/smlnj/";
-"license.html\">Standard ML of New Jersey Copyright License</a>"
+"license.html\"> Standard ML of New Jersey Copyright License</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#StandardMLofNJ\">#StandardMLofNJ</a>)</"
+"span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"StandardMLofNJ\" href=\"http://cm.bell-labs.com/cm/cs/what/smlnj/";
 "license.html\">Standard ML of New Jersey Copyright License</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a id=\"Unicode\" href=\"http://www.unicode.org/copyright.html#Exhibit1";
-"\">Unicode, Inc. License Agreement for Data Files and Software</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Unicode\" href=\"http://www.unicode.org/copyright.html#Exhibit1";
+#| "\">Unicode, Inc. License Agreement for Data Files and Software</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"Unicode\" href=\"http://www.unicode.org/copyright.html#Exhibit1\";> "
+"Unicode, Inc. License Agreement for Data Files and Software</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#Unicode\">#Unicode</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Unicode\" href=\"http://www.unicode.org/copyright.html#Exhibit1";
 "\">Accordo di licenza per dati e software di Unicode, Inc.</a>"
@@ -1344,7 +1535,11 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a id=\"Unlicense\" href=\"http://unlicense.org/\";>The Unlicense</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid "<a id=\"Unlicense\" href=\"http://unlicense.org/\";>The Unlicense</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"Unlicense\" href=\"http://unlicense.org/\";> The Unlicense</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#Unlicense\">#Unlicense</a>)</span>"
 msgstr "<a id=\"Unlicense\" href=\"http://unlicense.org/\";>Unlicense</a>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1374,9 +1569,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Vim\" href=\"http://www.gnu.org/licenses/vim-license.txt\";> "
+#| "License of Vim, Version 6.1 or later</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Vim\" href=\"http://www.gnu.org/licenses/vim-license.txt\";> License "
-"of Vim, Version 6.1 or later</a>"
+"of Vim, Version 6.1 or later</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#Vim\">#Vim</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Vim\" href=\"http://www.gnu.org/licenses/vim-license.txt\";> Licenza "
 "di Vim, versione 6.1 o successive</a>"
@@ -1393,18 +1593,28 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"W3C\" href=\"http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-";
+#| "software-20021231\"> W3C Software Notice and License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"W3C\" href=\"http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-";
-"software-20021231\"> W3C Software Notice and License</a>"
+"software-20021231\"> W3C Software Notice and License</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#W3C\">#W3C</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"W3C\" href=\"http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-";
 "software-20021231\"> La licenza e le note per il Software del W3C</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a id=\"WebM\" href=\"http://www.webmproject.org/license/\";>License of WebM</"
-"a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"WebM\" href=\"http://www.webmproject.org/license/\";>License of "
+#| "WebM</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"WebM\" href=\"http://www.webmproject.org/license/\";> License of "
+"WebM</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#WebM\">#WebM</a>)</"
+"span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"WebM\" href=\"http://www.webmproject.org/license/\";>Licenza di WebM</"
 "a>"
@@ -1432,9 +1642,13 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"WTFPL\" href=\"http://sam.zoy.org/wtfpl/COPYING\";>WTFPL, Version "
+#| "2</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"WTFPL\" href=\"http://sam.zoy.org/wtfpl/COPYING\";>WTFPL, Version 2</"
-"a>"
+"<a id=\"WTFPL\" href=\"http://sam.zoy.org/wtfpl/COPYING\";> WTFPL, Version 2</"
+"a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#WTFPL\">#WTFPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"WTFPL\" href=\"http://sam.zoy.org/wtfpl/COPYING\";>WTFPL, versione 2</"
 "a>"
@@ -1448,9 +1662,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"X11License\" href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#3";
+#| "\"> X11 License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"X11License\" href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#3";
-"\"> X11 License</a>"
+"\"> X11 License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#X11License\">#X11License</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"X11License\" href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#3";
 "\"> La licenza di X11</a>"
@@ -1481,9 +1700,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.xfree86.org/current/LICENSE4.html\"; id="
-"\"XFree861.1License\">XFree86 1.1 License</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://www.xfree86.org/current/LICENSE4.html\"; id="
+#| "\"XFree861.1License\">XFree86 1.1 License</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"XFree861.1License\" href=\"http://www.xfree86.org/current/LICENSE4.";
+"html\"> XFree86 1.1 License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#XFree861.1License\">#XFree861.1License</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://www.xfree86.org/current/LICENSE4.html\"; id="
 "\"XFree861.1License\">Licenza XFree86 1.1</a>"
@@ -1521,9 +1745,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ZLib\" href=\"http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html\";> "
+#| "License of ZLib</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"ZLib\" href=\"http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html\";> License "
-"of ZLib</a>"
+"of ZLib</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#ZLib\">#ZLib</a>)"
+"</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ZLib\" href=\"http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html\";> La "
 "licenza di ZLib</a>"
@@ -1535,10 +1764,16 @@
 "Questa è una licenza per software libero ed è compatibile con la licenza 
GPL."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#. without decimal, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a id=\"Zope20\" href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";> Zope Public "
-"License, versions 2.0 and 2.1</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Zope20\" href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";> Zope Public "
+#| "License, versions 2.0 and 2.1</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"Zope20\"></a> <a id=\"Zope2.0\" href=\"http://www.zope.org/Resources/";
+"ZPL\"> Zope Public License, versions 2.0 and 2.1</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#Zope2.0\">#Zope2.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Zope20\" href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";> La licenza "
 "pubblica Zope, versione 2.0 e 2.1</a>"
@@ -1552,14 +1787,12 @@
 "Questa è una licenza di software libero semplice, permissiva, senza "
 "copyleft, compatibile con la GNU GPL."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid ""
 "<a id=\"GPLIncompatibleLicenses\"> GPL-Incompatible Free Software Licenses</"
-"a>"
+"a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#GPLIncompatibleLicenses"
+"\">#GPLIncompatibleLicenses</a>)</span>"
 msgstr ""
-"<a id=\"GPLIncompatibleLicenses\"> Licenze di software libero incompatibili "
-"con la GPL</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -1576,9 +1809,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"AGPLv1.0\" href=\"http://www.affero.org/oagpl.html\";> Affero "
+#| "General Public License version 1</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"AGPLv1.0\" href=\"http://www.affero.org/oagpl.html\";> Affero General "
-"Public License version 1</a>"
+"Public License version 1</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#AGPLv1.0\">#AGPLv1.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"AGPLv1.0\" href=\"http://www.affero.org/oagpl.html\";> Licenza "
 "Generica Pubblica Affero, versione 1</a>"
@@ -1609,9 +1847,15 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"AcademicFreeLicense\" href=\"http://opensource.org/licenses/";
+#| "academic.php\"> Academic Free License, all versions through 3.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"AcademicFreeLicense\" href=\"http://opensource.org/licenses/academic.";
-"php\"> Academic Free License, all versions through 3.0</a>"
+"php\"> Academic Free License, all versions through 3.0</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#AcademicFreeLicense"
+"\">#AcademicFreeLicense</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"AcademicFreeLicense\" href=\"http://opensource.org/licenses/academic.";
 "php\"> Academic Free License, tutte le versioni fino alla 3.0</a>"
@@ -1631,9 +1875,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"apache1.1\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.1\";> "
+#| "Apache License, Version 1.1</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"apache1.1\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.1\";> "
-"Apache License, Version 1.1</a>"
+"Apache License, Version 1.1</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#apache1.1\">#apache1.1</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"apache1.1\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.1\";> La "
 "licenza Apache, versione 1.1</a>"
@@ -1651,9 +1900,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"apache1\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.0\";> "
+#| "Apache License, Version 1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"apache1\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.0\";> "
-"Apache License, Version 1.0</a>"
+"Apache License, Version 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#apache1\">#apache1</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"apache1\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.0\";> La "
 "licenza Apache, versione 1.0</a>"
@@ -1673,9 +1927,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"apsl2\" href=\"http://www.opensource.apple.com/apsl\";> Apple "
+#| "Public Source License (APSL), version 2</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"apsl2\" href=\"http://www.opensource.apple.com/apsl\";> Apple Public "
-"Source License (APSL), version 2</a>"
+"Source License (APSL), version 2</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#apsl2\">#apsl2</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"apsl2\" href=\"http://www.opensource.apple.com/apsl\";> La Licenza "
 "Apple Public Source (APSL), versione 2</a>"
@@ -1695,9 +1954,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.bittorrent.com/bittorrent-open-source-license\"; id="
-"\"bittorrent\">BitTorrent Open Source License</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://www.bittorrent.com/bittorrent-open-source-license\"; id="
+#| "\"bittorrent\">BitTorrent Open Source License</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"bittorrent\" href=\"http://www.bittorrent.com/bittorrent-open-source-";
+"license\"> BitTorrent Open Source License</a> <span class=\"anchor-reference-"
+"id\"> (<a href=\"#bittorrent\">#bittorrent</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://www.bittorrent.com/bittorrent-open-source-license\"; id="
 "\"bittorrent\">Licenza Open Source di BitTorrent</a>"
@@ -1714,9 +1978,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"OriginalBSD\" href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.";
+#| "html#6\"> Original BSD license</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"OriginalBSD\" href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#6";
-"\"> Original BSD license</a>"
+"\"> Original BSD license</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#OriginalBSD\">#OriginalBSD</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"OriginalBSD\" href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#6";
 "\"> licenza BSD originale</a>"
@@ -1765,9 +2034,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"CDDL\" href=\"http://www.opensolaris.org/os/licensing/cddllicense.";
+#| "txt\"> Common Development and Distribution License (CDDL), version 1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"CDDL\" href=\"http://www.opensolaris.org/os/licensing/cddllicense.txt";
-"\"> Common Development and Distribution License (CDDL), version 1.0</a>"
+"\"> Common Development and Distribution License (CDDL), version 1.0</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#CDDL\">#CDDL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"CDDL\" href=\"http://www.opensolaris.org/os/licensing/cddllicense.txt";
 "\"> Common Development and Distribution License (CDDL), versione 1.0</a>"
@@ -1799,9 +2073,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a id=\"CPAL\" href=\"http://opensource.org/licenses/cpal_1.0\";>Common "
-"Public Attribution License 1.0 (CPAL)</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"CPAL\" href=\"http://opensource.org/licenses/cpal_1.0\";>Common "
+#| "Public Attribution License 1.0 (CPAL)</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"CPAL\" href=\"http://opensource.org/licenses/cpal_1.0\";> Common "
+"Public Attribution License 1.0 (CPAL)</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+"\"> (<a href=\"#CPAL\">#CPAL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"CPAL\" href=\"http://opensource.org/licenses/cpal_1.0\";>Common "
 "Public Attribution License 1.0 (CPAL)</a>"
@@ -1823,9 +2102,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"CommonPublicLicense10\" href=\"http://www.eclipse.org/legal/cpl-";
+#| "v10.html\"> Common Public License Version 1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"CommonPublicLicense10\" href=\"http://www.eclipse.org/legal/cpl-v10.";
-"html\"> Common Public License Version 1.0</a>"
+"html\"> Common Public License Version 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-"
+"id\"> (<a href=\"#CommonPublicLicense10\">#CommonPublicLicense10</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"CommonPublicLicense10\" href=\"http://www.eclipse.org/legal/cpl-v10.";
 "html\"> Licenza pubblica comune versione 1.0</a>"
@@ -1841,9 +2125,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Condor\" href=\"http://www.cs.wisc.edu/condor/condor-public-";
+#| "license.html#condor\"> Condor Public License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Condor\" href=\"http://www.cs.wisc.edu/condor/condor-public-license.";
-"html#condor\"> Condor Public License</a>"
+"html#condor\"> Condor Public License</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+"\"> (<a href=\"#Condor\">#Condor</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Condor\" href=\"http://www.cs.wisc.edu/condor/condor-public-license.";
 "html#condor\"> Licenza Pubblica Condor</a>"
@@ -1873,9 +2162,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"EPL\" href=\"http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html\";> Eclipse "
+#| "Public License Version 1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"EPL\" href=\"http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html\";> Eclipse "
-"Public License Version 1.0</a>"
+"Public License Version 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#EPL\">#EPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"EPL\" href=\"http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html\";> Licenza "
 "pubblica Eclipse, versione 1.0</a>"
@@ -1897,9 +2191,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"http://www.osor.eu/eupl\"; id=\"EUPL\">European Union Public "
-"License (EUPL) version 1.1</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://www.osor.eu/eupl\"; id=\"EUPL\">European Union Public "
+#| "License (EUPL) version 1.1</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"EUPL\" href=\"http://www.osor.eu/eupl\";> European Union Public "
+"License (EUPL) version 1.1</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#EUPL\">#EUPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://www.osor.eu/eupl\"; id=\"EUPL\">Licenza Pubblica dell'Unione "
 "Europea (EUPL) versione 1.1</a>"
@@ -1939,11 +2238,21 @@
 "GNU GPL."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To do this two-step relicensing, you need to first write a piece of code "
+#| "which you can license under the CeCILL v2, or find a suitable module "
+#| "already available that way, and add it to the program. Adding that code "
+#| "to the EUPL-covered program provides grounds relicense it to the CeCILL "
+#| "v2. Then your need to write a piece of code which you can license under "
+#| "the GPLv3+, or find a suitable module already available that way, and add "
+#| "it to the program. Adding that code to the CeCILL-covered program "
+#| "provides grounds to relicense it to GPLv3+."
 msgid ""
 "To do this two-step relicensing, you need to first write a piece of code "
 "which you can license under the CeCILL v2, or find a suitable module already "
 "available that way, and add it to the program. Adding that code to the EUPL-"
-"covered program provides grounds relicense it to the CeCILL v2. Then your "
+"covered program provides grounds to relicense it to the CeCILL v2. Then you "
 "need to write a piece of code which you can license under the GPLv3+, or "
 "find a suitable module already available that way, and add it to the "
 "program. Adding that code to the CeCILL-covered program provides grounds to "
@@ -1962,9 +2271,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"IBMPL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ibmpl.php\";> "
+#| "IBM Public License, Version 1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"IBMPL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ibmpl.php\";> IBM "
-"Public License, Version 1.0</a>"
+"Public License, Version 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#IBMPL\">#IBMPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"IBMPL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ibmpl.php\";> "
 "Licenza pubblica IBM, versione 1.0</a>"
@@ -1981,10 +2295,15 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"josl\" href=\"http://code.google.com/p/jabber-net/source/browse/";
+#| "branches/RELEASE_1_0/LICENSE.txt\"> Jabber Open Source License, Version "
+#| "1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"josl\" href=\"http://code.google.com/p/jabber-net/source/browse/";
 "branches/RELEASE_1_0/LICENSE.txt\"> Jabber Open Source License, Version 1.0</"
-"a>"
+"a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#josl\">#josl</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"josl\" href=\"http://code.google.com/p/jabber-net/source/browse/";
 "branches/RELEASE_1_0/LICENSE.txt\"> La Licenza Open Source di Jabber, "
@@ -2007,9 +2326,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"LPPL-1.3a\" href=\"http://www.latex-project.org/lppl/lppl-1-3a.txt";
+#| "\"> LaTeX Project Public License 1.3a</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"LPPL-1.3a\" href=\"http://www.latex-project.org/lppl/lppl-1-3a.txt";
-"\"> LaTeX Project Public License 1.3a</a>"
+"\"> LaTeX Project Public License 1.3a</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+"\"> (<a href=\"#LPPL-1.3a\">#LPPL-1.3a</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"LPPL-1.3a\" href=\"http://www.latex-project.org/lppl/lppl-1-3a.txt";
 "\"> La licenza pubblica del Progetto LaTeX 1.3a</a>"
@@ -2031,9 +2355,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"LPPL-1.2\" href=\"http://www.latex-project.org/lppl/lppl-1-2.txt";
+#| "\"> LaTeX Project Public License 1.2</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"LPPL-1.2\" href=\"http://www.latex-project.org/lppl/lppl-1-2.txt\";> "
-"LaTeX Project Public License 1.2</a>"
+"LaTeX Project Public License 1.2</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
+"(<a href=\"#LPPL-1.2\">#LPPL-1.2</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"LPPL-1.2\" href=\"http://www.latex-project.org/lppl/lppl-1-2.txt";
 "\">La licenza pubblica del Progetto LaTeX 1.2</a>"
@@ -2140,9 +2469,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"lucent102\" href=\"http://plan9.bell-labs.com/plan9dist/license.";
+#| "html\"> Lucent Public License Version 1.02 (Plan 9 license)</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"lucent102\" href=\"http://plan9.bell-labs.com/plan9dist/license.html";
-"\"> Lucent Public License Version 1.02 (Plan 9 license)</a>"
+"\"> Lucent Public License Version 1.02 (Plan 9 license)</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#lucent102\">#lucent102</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"lucent102\" href=\"http://plan9.bell-labs.com/plan9dist/license.html";
 "\"> Lucent Public License Version 1.02 (Plan 9 license)</a>"
@@ -2162,9 +2496,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ms-pl\" href=\"http://www.microsoft.com/opensource/licenses.";
+#| "mspx#Ms-PL\">Microsoft Public License (Ms-PL)</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"ms-pl\" href=\"http://www.microsoft.com/opensource/licenses.mspx#Ms-";
-"PL\">Microsoft Public License (Ms-PL)</a>"
+"PL\"> Microsoft Public License (Ms-PL)</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#ms-pl\">#ms-pl</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ms-pl\" href=\"http://www.microsoft.com/opensource/licenses.mspx#Ms-";
 "PL\">Microsoft Public License (Ms-PL)</a>"
@@ -2182,9 +2521,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ms-rl\" href=\"http://www.microsoft.com/opensource/licenses.";
+#| "mspx#Ms-RL\">Microsoft Reciprocal License (Ms-RL)</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"ms-rl\" href=\"http://www.microsoft.com/opensource/licenses.mspx#Ms-";
-"RL\">Microsoft Reciprocal License (Ms-RL)</a>"
+"RL\"> Microsoft Reciprocal License (Ms-RL)</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#ms-rl\">#ms-rl</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ms-rl\" href=\"http://www.microsoft.com/opensource/licenses.mspx#Ms-";
 "RL\">Microsoft Reciprocal License (Ms-RL)</a>"
@@ -2204,9 +2548,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"MPL\" href=\"http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html\";> Mozilla "
+#| "Public License (MPL)</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"MPL\" href=\"http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html\";> Mozilla "
-"Public License (MPL)</a>"
+"Public License (MPL)</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#MPL"
+"\">#MPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"MPL\" href=\"http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html\";> La Licenza "
 "Pubblica Mozilla (MPL)</a>"
@@ -2245,9 +2594,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"NOSL\" href=\"http://bits.netizen.com.au/licenses/NOSL/nosl.txt";
+#| "\"> Netizen Open Source License (NOSL), Version 1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"NOSL\" href=\"http://bits.netizen.com.au/licenses/NOSL/nosl.txt\";> "
-"Netizen Open Source License (NOSL), Version 1.0</a>"
+"Netizen Open Source License (NOSL), Version 1.0</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#NOSL\">#NOSL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"NOSL\" href=\"http://bits.netizen.com.au/licenses/NOSL/nosl.txt\";> "
 "La Licenza Open Source di Netizen (NOSL), versione 1.0</a>"
@@ -2269,9 +2623,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"NPL\" href=\"http://www.mozilla.org/NPL/NPL-1.1.html\";> Netscape "
+#| "Public License (NPL)</a>, versions 1.0 and 1.1"
 msgid ""
 "<a id=\"NPL\" href=\"http://www.mozilla.org/NPL/NPL-1.1.html\";> Netscape "
-"Public License (NPL)</a>, versions 1.0 and 1.1"
+"Public License (NPL)</a>, versions 1.0 and 1.1 <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#NPL\">#NPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"NPL\" href=\"http://www.mozilla.org/NPL/NPL-1.1.html\";> La Licenza "
 "Pubblica Netscape (NPL)</a>, versioni 1.0 and 1.1"
@@ -2295,9 +2654,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Nokia\" href=\"http://opensource.org/licenses/nokia.html\";> Nokia "
+#| "Open Source License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Nokia\" href=\"http://opensource.org/licenses/nokia.html\";> Nokia "
-"Open Source License</a>"
+"Open Source License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#Nokia"
+"\">#Nokia</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Nokia\" href=\"http://opensource.org/licenses/nokia.html\";> La "
 "Licenza Nokia Open Source</a>"
@@ -2311,10 +2675,11 @@
 "Questa licenza è molto simile alla Licenza Pubblica Mozilla: una licenza per 
"
 "software libero incompatibile con la GNU GPL. "
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Old OpenLDAP License, Version 2.3"
-msgstr "La vecchia licenza di OpenLDAP, versione 2.3."
+msgid ""
+"<a id=\"oldOpenLDAP\"> Old OpenLDAP License, Version 2.3</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#oldOpenLDAP\">#oldOpenLDAP</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2342,9 +2707,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"OSL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/osl-3.0.php\";> "
+#| "Open Software License, all versions through 3.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"OSL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/osl-3.0.php\";> Open "
-"Software License, all versions through 3.0</a>"
+"Software License, all versions through 3.0</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#OSL\">#OSL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"OSL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/osl-3.0.php\";> Open "
 "Software License, tutte le versioni fino alla 3.0</a>"
@@ -2395,9 +2765,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"OpenSSL\" href=\"http://www.sdisw.com/openssl.htm\";> OpenSSL "
+#| "license</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"OpenSSL\" href=\"http://www.sdisw.com/openssl.htm\";> OpenSSL "
-"license</a>"
+"license</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#OpenSSL"
+"\">#OpenSSL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"OpenSSL\" href=\"http://www.sdisw.com/openssl.htm\";> OpenSSL "
 "license</a>"
@@ -2429,9 +2804,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Phorum\" href=\"http://phorum.org/license.txt\";> Phorum License, "
+#| "Version 2.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Phorum\" href=\"http://phorum.org/license.txt\";> Phorum License, "
-"Version 2.0</a>"
+"Version 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#Phorum"
+"\">#Phorum</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Phorum\" href=\"http://phorum.org/license.txt\";> La licenza Phorum, "
 "versione 2.0</a>"
@@ -2449,9 +2829,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"PHP-3.01\" href=\"http://www.php.net/license/3_01.txt\";> PHP "
+#| "License, Version 3.01</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"PHP-3.01\" href=\"http://www.php.net/license/3_01.txt\";> PHP "
-"License, Version 3.01</a>"
+"License, Version 3.01</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#PHP-3.01\">#PHP-3.01</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"PHP-3.01\" href=\"http://www.php.net/license/3_01.txt\";>La Licenza "
 "PHP, versione 3.01</a>"
@@ -2477,9 +2862,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"PythonOld\" href=\"http://www.handle.net/python_licenses/";
+#| "python1.6_9-5-00.html\"> License of Python 1.6b1 through 2.0 and 2.1</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"PythonOld\" href=\"http://www.handle.net/python_licenses/python1.6_9-";
-"5-00.html\"> License of Python 1.6b1 through 2.0 and 2.1</a>"
+"5-00.html\"> License of Python 1.6b1 through 2.0 and 2.1</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#PythonOld\">#PythonOld</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"PythonOld\" href=\"http://www.handle.net/python_licenses/python1.6_9-";
 "5-00.html\"> Licenza di Python 1.6b1 fino alla 2.0 e 2.1</a>"
@@ -2497,9 +2887,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"QPL\" href=\"http://doc.trolltech.com/3.0/license.html\";> Q "
+#| "Public License (QPL), Version 1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"QPL\" href=\"http://doc.trolltech.com/3.0/license.html\";> Q Public "
-"License (QPL), Version 1.0</a>"
+"License (QPL), Version 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#QPL\">#QPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"QPL\" href=\"http://doc.trolltech.com/3.0/license.html\";> La Licenza "
 "Pubblica Q (QPL), versione 1.0</a>"
@@ -2581,9 +2976,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a id=\"RPSL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/real.php";
-"\">RealNetworks Public Source License (RPSL), Version 1.0</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"RPSL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/real.php";
+#| "\">RealNetworks Public Source License (RPSL), Version 1.0</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"RPSL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/real.php\";> "
+"RealNetworks Public Source License (RPSL), Version 1.0</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#RPSL\">#RPSL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"RPSL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/real.php";
 "\">RealNetworks Public Source License (RPSL), Version 1.0</a>"
@@ -2602,9 +3002,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"SISSL\" href=\"http://www.openoffice.org/licenses/sissl_license.";
+#| "html\">Sun Industry Standards Source License 1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"SISSL\" href=\"http://www.openoffice.org/licenses/sissl_license.html";
-"\">Sun Industry Standards Source License 1.0</a>"
+"\"> Sun Industry Standards Source License 1.0</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\">(<a href=\"#SISSL\">#SISSL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"SISSL\" href=\"http://www.openoffice.org/licenses/sissl_license.html";
 "\">Sun Industry Standards Source License 1.0</a>"
@@ -2622,18 +3027,28 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"SPL\" href=\"http://java.sun.com/spl.html\";>Sun Public License</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"SPL\" href=\"http://java.sun.com/spl.html\";>Sun Public License</a>"
+"<a id=\"SPL\" href=\"http://java.sun.com/spl.html\";> Sun Public License</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#SPL\">#SPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"SPL\" href=\"http://java.sun.com/spl.html\";>La Licenza Pubblica Sun</"
 "a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This is essentially the same as the Mozilla Public License: a free "
+#| "software license incompatible with the GNU GPL. Please do not confuse "
+#| "this with the <a href=\"#SunCommunitySourceLicense\">Sun Community Source "
+#| "License</a> which is not a free software license."
 msgid ""
 "This is essentially the same as the Mozilla Public License: a free software "
 "license incompatible with the GNU GPL. Please do not confuse this with the "
-"<a href=\"#SunCommunitySourceLicense\">Sun Community Source License</a> "
+"<a href=\"#SunCommunitySourceLicense\">Sun Community Source License</a>, "
 "which is not a free software license."
 msgstr ""
 "Questa licenza è essenzialmente uguale alla Licenza Pubblica Mozilla: una "
@@ -2643,9 +3058,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"xinetd\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
+#| "Xinetd_License\">License of xinetd</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"xinetd\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
-"Xinetd_License\">License of xinetd</a>"
+"Xinetd_License\"> License of xinetd</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
+"(<a href=\"#xinetd\">#xinetd</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"xinetd\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
 "Xinetd_License\">La licenza di xinetd</a>"
@@ -2663,19 +3083,31 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Yahoo\" href=\"http://www.zimbra.com/license/";
+#| "yahoo_public_license_1.1.html\">Yahoo! Public License 1.1</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Yahoo\" href=\"http://www.zimbra.com/license/";
-"yahoo_public_license_1.1.html\">Yahoo! Public License 1.1</a>"
+"yahoo_public_license_1.1.html\"> Yahoo! Public License 1.1</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#Yahoo\">#Yahoo</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Yahoo\" href=\"http://www.zimbra.com/license/";
 "yahoo_public_license_1.1.html\">Yahoo! Public License 1.1</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This is a free software license. It has a copyleft similar to the one "
+#| "found in the Mozilla Public License. It also has a choice of law clause "
+#| "in section 7. These features both make the license GPL-incompatible. "
+#| "The license also unfortunately uses the term &ldquo;<a href=\"/philosophy/"
+#| "not-ipr.html\">intellectual property</a>&rdquo;."
 msgid ""
 "This is a free software license. It has a copyleft similar to the one found "
 "in the Mozilla Public License. It also has a choice of law clause in "
-"section 7. These features both make the license GPL-incompatible. The "
+"section&nbsp;7. These features both make the license GPL-incompatible. The "
 "license also unfortunately uses the term &ldquo;<a href=\"/philosophy/not-"
 "ipr.html\">intellectual property</a>&rdquo;."
 msgstr ""
@@ -2687,9 +3119,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a id=\"Zend\" href=\"http://www.zend.com/license/2_00.txt\";>Zend License, "
-"Version 2.0</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Zend\" href=\"http://www.zend.com/license/2_00.txt\";>Zend "
+#| "License, Version 2.0</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"Zend\" href=\"http://www.zend.com/license/2_00.txt\";> Zend License, "
+"Version 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#Zend"
+"\">#Zend</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Zend\" href=\"http://www.zend.com/license/2_00.txt\";>Zend License, "
 "Versione 2.0</a>"
@@ -2714,9 +3151,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Zimbra\" href=\"http://www.zimbra.com/license/zimbra-public-";
+#| "license-1-3.html\">Zimbra Public License 1.3</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Zimbra\" href=\"http://www.zimbra.com/license/zimbra-public-license-";
-"1-3.html\">Zimbra Public License 1.3</a>"
+"1-3.html\"> Zimbra Public License 1.3</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+"\"> (<a href=\"#Zimbra\">#Zimbra</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Zimbra\" href=\"http://www.zimbra.com/license/zimbra-public-license-";
 "1-3.html\">Zimbra Public License 1.3</a>"
@@ -2735,9 +3177,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a id=\"Zope\" href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";>Zope Public "
-"License version 1</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Zope\" href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";>Zope Public "
+#| "License version 1</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"Zope\" href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";> Zope Public "
+"License version 1</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#Zope"
+"\">#Zope</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Zope\" href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";> La licenza "
 "pubblica Zope versione 1</a>"
@@ -2775,10 +3222,12 @@
 "<a href=\"#Zope20\">La versione 2.0 della Zope Public License</a> è "
 "compatibile con la GPL."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
-msgid "<a id=\"NonFreeSoftwareLicense\">Non-Free Software Licenses</a>"
-msgstr "<a id=\"NonFreeSoftwareLicense\">Licenze di software non libero</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"NonFreeSoftwareLicense\"></a> <a id=\"NonFreeSoftwareLicenses\"> Non-"
+"Free Software Licenses</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#NonFreeSoftwareLicenses\">#NonFreeSoftwareLicenses</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -2835,10 +3284,11 @@
 "programmi che utilizzano queste licenze, a meno che non pensiamo che per "
 "motivi particolari questo non sia controproducente. "
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Aladdin Free Public License"
-msgstr "Aladdin Free Public License"
+msgid ""
+"<a id=\"Aladdin\">Aladdin Free Public License</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#Aladdin\">#Aladdin</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2854,10 +3304,16 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"apsl1\" href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
+#| "Apple_Public_Source_License_1.2\"> Apple Public Source License (APSL), "
+#| "version 1.x</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"apsl1\" href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
+"<a id=\"apsl1\" href= \"https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
 "Apple_Public_Source_License_1.2\"> Apple Public Source License (APSL), "
-"version 1.x</a>"
+"version 1.x</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#apsl1"
+"\">#apsl1</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"apsl1\" href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
 "Apple_Public_Source_License_1.2\"> Apple Public Source License (APSL), "
@@ -2878,10 +3334,11 @@
 "condizioni. La <a href=\"#apsl2\">versione 2.0 della APSL</a> è una licenza "
 "di software libero."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a id=\"ArtisticLicense\">Artistic License 1.0</a>"
-msgstr "<a id=\"ArtisticLicense\">Artistic License 1.0</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"ArtisticLicense\">Artistic License 1.0</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#ArtisticLicense\">#ArtisticLicense</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2897,10 +3354,11 @@
 "nel caso in cui sia parte della <a href=\"#PerlLicense\">licenza disgiunta "
 "di Perl</a>."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "AT&amp;T Public License"
-msgstr "AT&amp;T Public License"
+msgid ""
+"<a id=\"ATTPublicLicense\">AT&amp;T Public License</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#ATTPublicLicense\">#ATTPublicLicense</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2988,10 +3446,11 @@
 "collegamenti a siti che promuovono software non libero). Ma un concetto del "
 "genere non dovrebbe essere pubblicizzato o diffuso."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "eCos Public License, version 1.1"
-msgstr "eCos Public License, versione 1.1"
+msgid ""
+"<a id=\"eCos11\">eCos Public License, version 1.1</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#eCos11\">#eCos11</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -3017,10 +3476,16 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"GPL-PA\" href=\"http://www.celepar.pr.gov.br/modules/conteudo/";
+#| "conteudo.php?conteudo=69\"> GPL for Computer Programs of the Public "
+#| "Administration</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"GPL-PA\" href=\"http://www.celepar.pr.gov.br/modules/conteudo/";
 "conteudo.php?conteudo=69\"> GPL for Computer Programs of the Public "
-"Administration</a>"
+"Administration</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#GPL-PA"
+"\">#GPL-PA</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"GPL-PA\" href=\"http://www.celepar.pr.gov.br/modules/conteudo/";
 "conteudo.php?conteudo=69\"> GPL for Computer Programs of the Public "
@@ -3054,9 +3519,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"HESSLA\" href=\"http://www.hacktivismo.com/about/hessla.php\";> "
+#| "Hacktivismo Enhanced-Source Software License Agreement</a> (HESSLA)"
 msgid ""
 "<a id=\"HESSLA\" href=\"http://www.hacktivismo.com/about/hessla.php\";> "
-"Hacktivismo Enhanced-Source Software License Agreement</a> (HESSLA)"
+"Hacktivismo Enhanced-Source Software License Agreement</a> (HESSLA) <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#HESSLA\">#HESSLA</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"HESSLA\" href=\"http://www.hacktivismo.com/about/hessla.php\";> "
 "Hacktivismo Enhanced-Source Software License Agreement</a> (HESSLA)"
@@ -3075,9 +3545,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Jahia\" href=\"http://www.jahia.org/jahia/Jahia/pid/145\";> Jahia "
+#| "Community Source License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Jahia\" href=\"http://www.jahia.org/jahia/Jahia/pid/145\";> Jahia "
-"Community Source License</a>"
+"Community Source License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#Jahia\">#Jahia</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Jahia\" href=\"http://www.jahia.org/jahia/Jahia/pid/145\";> Jahia "
 "Community Source License</a>"
@@ -3093,8 +3568,13 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"JSON\" href=\"http://www.json.org/license.html\";>The JSON "
+#| "License</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"JSON\" href=\"http://www.json.org/license.html\";>The JSON License</a>"
+"<a id=\"JSON\" href=\"http://www.json.org/license.html\";> The JSON License</"
+"a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#JSON\">#JSON</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"JSON\" href=\"http://www.json.org/license.html\";>Licenza di JSON</a>"
 
@@ -3115,10 +3595,11 @@
 "non possa essere applicata in concreto, ma non possiamo darlo per scontato. "
 "Quindi questa licenza è non libera."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Old license of ksh93"
-msgstr "Vecchia licenza di ksh93"
+msgid ""
+"<a id=\"ksh93\">Old license of ksh93</a> <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#ksh93\">#ksh93</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -3141,9 +3622,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a href=\"http://packages.debian.org/changelogs/pool/non-free/l/lha/current/";
-"copyright\"> License of Lha</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://packages.debian.org/changelogs/pool/non-free/l/lha/";
+#| "current/copyright\"> License of Lha</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"Lha\" href= \"http://packages.debian.org/changelogs/pool/non-free/l/";
+"lha/current/copyright\"> License of Lha</a> <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#Lha\">#Lha</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a href=\"http://packages.debian.org/changelogs/pool/non-free/l/lha/current/";
 "copyright\"> Licenza di Lha</a>"
@@ -3159,10 +3645,16 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Ms-SS\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
+#| "Microsoft_Shared_Source_License\"> Microsoft's Shared Source CLI, C#, and "
+#| "Jscript License</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"Ms-SS\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
+"<a id=\"Ms-SS\" href= \"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
 "Microsoft_Shared_Source_License\"> Microsoft's Shared Source CLI, C#, and "
-"Jscript License</a>"
+"Jscript License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#Ms-SS"
+"\">#Ms-SS</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Ms-SS\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
 "Microsoft_Shared_Source_License\"> Microsoft's Shared Source CLI, C#, and "
@@ -3188,9 +3680,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"NASA\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/nasa1.3\";> NASA "
+#| "Open Source Agreement</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"NASA\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/nasa1.3\";> NASA "
-"Open Source Agreement</a>"
+"Open Source Agreement</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#NASA\">#NASA</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"NASA\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/nasa1.3\";> NASA "
 "Open Source Agreement</a>"
@@ -3219,11 +3716,18 @@
 "scrivere alla NASA e chiedere l'utilizzo di una vera licenza libera."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#. old id, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a id=\"OPL\" title=\"Open Public License at Fedora Project wiki\" href="
-"\"https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/Open_Public_License\";> Open "
-"Public License</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"OPL\" title=\"Open Public License at Fedora Project wiki\" href="
+#| "\"https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/Open_Public_License\";> Open "
+#| "Public License</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"OPL\"></a> <a id=\"OpenPublicL\" title=\"Open Public License at "
+"Fedora Project wiki\" href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
+"Open_Public_License\"> Open Public License</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#OpenPublicL\">#OpenPublicL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"OPL\" title=\"Open Public License at Fedora Project wiki\" href="
 "\"https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/Open_Public_License\";> Open "
@@ -3242,10 +3746,11 @@
 "iniziale. Sono presenti inoltre in questa licenza alcuni paragrafi ambigui: "
 "non siamo sicuri che non possano creare problemi. "
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "License of PINE"
-msgstr "Licenza di PINE"
+msgid ""
+"<a id=\"PINE\">License of PINE</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#PINE\">#PINE</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -3268,10 +3773,11 @@
 "Alpine, un successore di PINE, è rilasciato sotto la <a href=\"#apache2"
 "\">Apache License, versione 2.0</a>."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Old Plan 9 license"
-msgstr "Vecchia licenza di Plan 9"
+msgid ""
+"<a id=\"Plan9\">Old Plan 9 license</a> <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#Plan9\">#Plan9</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -3303,9 +3809,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"RPL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/rpl.php\";> "
+#| "Reciprocal Public License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"RPL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/rpl.php\";> "
-"Reciprocal Public License</a>"
+"Reciprocal Public License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#RPL\">#RPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"RPL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/rpl.php\";> "
 "Reciprocal Public License</a>"
@@ -3324,17 +3835,23 @@
 "originale se si pubblica una versione modificata. 3.&nbsp;Richiede la "
 "pubblicazione di qualsiasi versione modificata in uso, anche privato."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Scilab license"
-msgstr "La licenza di Scilab "
+msgid ""
+"<a id=\"Scilab\">Scilab license</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#Scilab\">#Scilab</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This is not a free software license because it does not allow commercial "
+#| "distribution of a modified version. Thankfully, recent versions of the "
+#| "Scilab software are free software, released under CeCILL version 2."
 msgid ""
 "This is not a free software license because it does not allow commercial "
 "distribution of a modified version. Thankfully, recent versions of the "
-"Scilab software are free software, released under CeCILL version 2."
+"Scilab software are free software, released under CeCILL version&nbsp;2."
 msgstr ""
 "Questa non è una licenza per software libero poiché non permette la "
 "distribuzione commerciale di versioni modificate. Per fortuna, le versioni "
@@ -3342,9 +3859,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"SML\" href=\"http://www.simplemachines.org/about/license.php\";> "
+#| "Simple Machines License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"SML\" href=\"http://www.simplemachines.org/about/license.php\";> "
-"Simple Machines License</a>"
+"Simple Machines License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
+"\"#SML\">#SML</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"SML\" href=\"http://www.simplemachines.org/about/license.php\";> "
 "Simple Machines License</a>"
@@ -3380,10 +3902,11 @@
 "La vostra licenza può essere terminata se avete ricevuto il software da "
 "qualcuno che non ha rispettato la licenza."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Old Squeak license"
-msgstr "Vecchia licenza di Squeak"
+msgid ""
+"<a id=\"Squeak\">Old Squeak license</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
+"(<a href=\"#Squeak\">#Squeak</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -3407,20 +3930,26 @@
 "potrebbe bastare a molti utenti per riflettere prima di usare il software."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Recent versions of Squeak (from 4.0 on) are released under an <a href="
+#| "\"#Expat\">Expat-style License</a> with some portions of the code under "
+#| "the <a href=\"#apache2\">Apache License 2.0</a>."
 msgid ""
 "Recent versions of Squeak (from 4.0 on) are released under an <a href="
 "\"#Expat\">Expat-style License</a> with some portions of the code under the "
-"<a href=\"#apache2\">Apache License 2.0</a>."
+"<a href=\"#apache2\">Apache License&nbsp;2.0</a>."
 msgstr ""
 "Le versioni recenti di Squeak (dalla 4.0) sono rilasciate sotto <a href="
 "\"#Expat\">Licenza Expat</a> con porzioni di codice sotto <a href=\"#apache2"
 "\">Apache License 2.0</a>."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a id=\"SunCommunitySourceLicense\"> Sun Community Source License</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"SunCommunitySourceLicense\">Sun Community Source License</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#SunCommunitySourceLicense"
+"\">#SunCommunitySourceLicense</a>) </span>"
 msgstr ""
-"<a id=\"SunCommunitySourceLicense\"> La Licenza Sun Community Source</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -3434,10 +3963,12 @@
 "questa licenza, e vi invitiamo ad evitare tutto il software rilasciato sotto "
 "di essa. "
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Sun Solaris Source Code (Foundation Release) License, Version 1.1"
-msgstr "La Licenza Sun Solaris Source Code (Foundation Release), versione 1.1"
+msgid ""
+"<a id=\"SunSolarisSourceCode\"> Sun Solaris Source Code (Foundation Release) "
+"License, Version 1.1</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#SunSolarisSourceCode\">#SunSolarisSourceCode</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -3451,9 +3982,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"SystemC-3.0\" href=\"http://www.systemc.org/about/org_docs/";
+#| "license/\"> SystemC &quot;Open Source&quot; License, Version 3.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"SystemC-3.0\" href=\"http://www.systemc.org/about/org_docs/license/";
-"\"> SystemC &quot;Open Source&quot; License, Version 3.0</a>"
+"\"> SystemC &quot;Open Source&quot; License, Version 3.0</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#SystemC-3.0\">#SystemC-3.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"SystemC-3.0\" href=\"http://www.systemc.org/about/org_docs/license/";
 "\"> SystemC &quot;Open Source&quot; License, versione 3.0</a>"
@@ -3484,9 +4020,15 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"UtahPublicLicense\" href=\"http://www.cs.utah.edu/~gk/teem/txt/";
+#| "LICENSE.txt\"> University of Utah Public License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"UtahPublicLicense\" href=\"http://www.cs.utah.edu/~gk/teem/txt/";
-"LICENSE.txt\"> University of Utah Public License</a>"
+"LICENSE.txt\"> University of Utah Public License</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#UtahPublicLicense\">#UtahPublicLicense</a>)</"
+"span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"UtahPublicLicense\" href=\"http://www.cs.utah.edu/~gk/teem/txt/";
 "LICENSE.txt\"> University of Utah Public License</a>"
@@ -3538,10 +4080,11 @@
 msgid "The earlier you raise the issue, the better."
 msgstr "Sollevate il problema il prima possibile."
 
-# type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "YaST License"
-msgstr "La Licenza di YaST"
+msgid ""
+"<a id=\"YaST\"> YaST License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#YaST\">#YaST</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -3580,11 +4123,12 @@
 msgid "<a id=\"DocumentationLicenses\">Licenses For Documentation</a>"
 msgstr "<a id=\"DocumentationLicenses\">Licenze per la documentazione</a>"
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
-msgid "<a id=\"FreeDocumentationLicenses\">Free Documentation Licenses</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"FreeDocumentationLicenses\">Free Documentation Licenses</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#FreeDocumentationLicenses"
+"\">#FreeDocumentationLicenses</a>) </span>"
 msgstr ""
-"<a id=\"FreeDocumentationLicenses\">Licenze per documentazione libera</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -3597,8 +4141,13 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"FDL\" href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation "
+#| "License</a>"
 msgid ""
-"<a id=\"FDL\" href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation License</a>"
+"<a id=\"FDL\" href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation License</"
+"a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#FDL\">#FDL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"FDL\" href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation License</a>"
 
@@ -3617,10 +4166,16 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ACDL\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
+#| "Common_Documentation_License\"> Apple's Common Documentation License, "
+#| "Version 1.0</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"ACDL\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
 "Common_Documentation_License\"> Apple's Common Documentation License, "
-"Version 1.0</a>"
+"Version 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#ACDL"
+"\">#ACDL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ACDL\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/";
 "Common_Documentation_License\"> Apple's Common Documentation License, "
@@ -3642,9 +4197,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"FreeBSDDL\" href=\"http://www.freebsd.org/copyright/freebsd-doc-";
+#| "license.html\"> FreeBSD Documentation License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"FreeBSDDL\" href=\"http://www.freebsd.org/copyright/freebsd-doc-";
-"license.html\"> FreeBSD Documentation License</a>"
+"license.html\"> FreeBSD Documentation License</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#FreeBSDDL\">#FreeBSDDL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"FreeBSDDL\" href=\"http://www.freebsd.org/copyright/freebsd-doc-";
 "license.html\">La Licenza FreeBSD Documentation</a>"
@@ -3659,10 +4219,17 @@
 "compatibile con la GNU FDL."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#. old id, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a id=\"RealOPL\" href=\"http://opencontent.org/openpub/\";> Open Publication "
-"License, Version 1.0</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"RealOPL\" href=\"http://opencontent.org/openpub/\";> Open "
+#| "Publication License, Version 1.0</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"RealOPL\"></a> <a id=\"OpenPublicationL\" href=\"http://opencontent.";
+"org/openpub/\"> Open Publication License, Version 1.0</a> <span class="
+"\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#OpenPublicationL\">#OpenPublicationL</"
+"a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"RealOPL\" href=\"http://opencontent.org/openpub/\";>Licenza Open "
 "Publication, versione 1.0</a>"
@@ -3744,13 +4311,12 @@
 "entrambe le licenze. È meglio scrivere il nome completo per essere sicuri "
 "che si comprenda quello che state dicendo. "
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
 msgid ""
-"<a id=\"NonFreeDocumentationLicenses\">Non-Free Documentation Licenses</a>"
+"<a id=\"NonFreeDocumentationLicenses\"> Non-Free Documentation Licenses</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#NonFreeDocumentationLicenses"
+"\">#NonFreeDocumentationLicenses</a>) </span>"
 msgstr ""
-"<a id=\"NonFreeDocumentationLicenses\">Licenze per documentazione non "
-"libera</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -3762,10 +4328,16 @@
 "documentazione libera:</strong>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
+#. brief id, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a id=\"OCL\" href=\"http://opencontent.org/opl.shtml\";> Open Content "
-"License, Version 1.0</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"OCL\" href=\"http://opencontent.org/opl.shtml\";> Open Content "
+#| "License, Version 1.0</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"OCL\"></a> <a id=\"OpenContentL\" href=\"http://opencontent.org/opl.";
+"shtml\"> Open Content License, Version 1.0</a> <span class=\"anchor-"
+"reference-id\"> (<a href=\"#OpenContentL\">#OpenContentL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"OCL\" href=\"http://opencontent.org/opl.shtml\";> La Licenza Open "
 "Content, versione 1.0</a>"
@@ -3799,9 +4371,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"OpenDirectory\" href=\"http://dmoz.org/license.html\";> Open "
+#| "Directory License (aka dmoz.org License)</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"OpenDirectory\" href=\"http://dmoz.org/license.html\";> Open "
-"Directory License (aka dmoz.org License)</a>"
+"Directory License (aka dmoz.org License)</a> <span class=\"anchor-reference-"
+"id\"> (<a href=\"#OpenDirectory\">#OpenDirectory</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"OpenDirectory\" href=\"http://dmoz.org/license.html\";> La Licenza "
 "Open Directory (nota anche come Licenza dmoz.org)</a>"
@@ -3821,17 +4398,31 @@
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
-msgid ""
-"<a id=\"OtherLicenses\">Licenses for Works of Practical Use Besides Software "
-"and Documentation</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"OtherLicenses\">Licenses for Works of Practical Use Besides "
+#| "Software and Documentation</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"OtherLicenses\"> Licenses for Works of Practical Use Besides "
+"Software and Documentation</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#OtherLicenses\">#OtherLicenses</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"OtherLicenses\">Licenze per materiale diverso da software e "
 "documentazione</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License</a>"
-msgstr "<a href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"GNUGPL\" href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License "
+#| "(GPL) version 3</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"GPLOther\" href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License</"
+"a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#GPLOther\">#GPLOther</a>)"
+"</span>"
+msgstr ""
+"<a id=\"GNUGPL\" href=\"/licenses/gpl.html\"> La Licenza Pubblica Generica "
+"GNU (GNU General Public License, GNU GPL) versione 3</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -3850,8 +4441,16 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation License</a>"
-msgstr "<a href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation License</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"FDL\" href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation "
+#| "License</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"FDLOther\" href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation "
+"License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#FDLOther"
+"\">#FDLOther</a>)</span>"
+msgstr ""
+"<a id=\"FDL\" href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation License</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -3870,9 +4469,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ccby\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode";
+#| "\"> Creative Commons Attribution 2.0 license</a> (a.k.a. CC&nbsp;BY)"
 msgid ""
 "<a id=\"ccby\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode";
-"\"> Creative Commons Attribution 2.0 license</a> (a.k.a. CC&nbsp;BY)"
+"\"> Creative Commons Attribution 2.0 license</a> (a.k.a. CC&nbsp;BY) <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#ccby\">#ccby</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ccby\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode";
 "\"> Creative Commons Attribution 2.0 license</a> (CC&nbsp;BY)"
@@ -3891,7 +4495,19 @@
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Creative Commons publishes many licenses which are very different. "
+#| "Therefore, to say that a work &ldquo;uses a Creative Commons "
+#| "license&rdquo; is to leave the principal questions about the work's "
+#| "licensing unanswered. When you see such a statement in a work, please "
+#| "ask the author to change the work to state clearly and visibly <em>which</"
+#| "em>of the Creative Commons license it uses. And if someone proposes to "
+#| "&ldquo;use a Creative Commons license&rdquo; for a certain work, it is "
+#| "vital to ask &ldquo;Which Creative Commons license?&rdquo; before "
+#| "proceeding any further."
 msgid ""
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#\">#which-cc</a>)</span> "
 "Creative Commons publishes many licenses which are very different. "
 "Therefore, to say that a work &ldquo;uses a Creative Commons license&rdquo; "
 "is to leave the principal questions about the work's licensing unanswered. "
@@ -3911,10 +4527,16 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ccbysa\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/";
+#| "legalcode\"> Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 license</a> (a.k."
+#| "a. CC&nbsp;BY-SA)"
 msgid ""
 "<a id=\"ccbysa\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/";
 "legalcode\"> Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 license</a> (a.k.a. "
-"CC&nbsp;BY-SA)"
+"CC&nbsp;BY-SA) <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#ccbysa"
+"\">#ccbysa</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ccbysa\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/";
 "legalcode\"> Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0 license</a> "
@@ -3943,8 +4565,13 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"dsl\" href=\"/licenses/dsl.html\"> Design Science License (DSL)</"
+#| "a>"
 msgid ""
-"<a id=\"dsl\" href=\"/licenses/dsl.html\"> Design Science License (DSL)</a>"
+"<a id=\"dsl\" href=\"/licenses/dsl.html\"> Design Science License (DSL)</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#dsl\">#dsl</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"dsl\" href=\"/licenses/dsl.html\"> Design Science License (DSL)</a>"
 
@@ -3961,9 +4588,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"FreeArt\" href=\"http://artlibre.org/licence/lalgb.html\";> Free "
+#| "Art License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"FreeArt\" href=\"http://artlibre.org/licence/lalgb.html\";> Free Art "
-"License</a>"
+"License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#FreeArt"
+"\">#FreeArt</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"FreeArt\" href=\"http://artlibre.org/licence/lalgb.html\";> Free Art "
 "License</a>"
@@ -3981,10 +4613,11 @@
 "lavoro sotto copyleft deve essere gratuito. Non utilizzatela per software o "
 "documentazione, poiché è incompatibile con la GNU GPL e la GNU FDL."
 
-# type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
-msgid "<a id=\"Fonts\">Licenses for Fonts</a>"
-msgstr "<a id=\"Fonts\">Licenze per caratteri</a> (font)"
+msgid ""
+"<a id=\"Fonts\">Licenses for Fonts</a> <span class=\"anchor-reference-id\">"
+"(<a href=\"#Fonts\">#Fonts</a>)</span>"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -4000,6 +4633,20 @@
 "disegno artistico di un tipo di carattere è complesso e varia a seconda "
 "della giurisdizione."
 
+# type: Content of: <dl><dt>
+#. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"GNUGPL\" href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License "
+#| "(GPL) version 3</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"GPLFonts\" href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License</"
+"a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#GPLFonts\">#GPLFonts</a>)"
+"</span>"
+msgstr ""
+"<a id=\"GNUGPL\" href=\"/licenses/gpl.html\"> La Licenza Pubblica Generica "
+"GNU (GNU General Public License, GNU GPL) versione 3</a>"
+
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -4019,9 +4666,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"Arphic\" href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/non-gnu/chinese-fonts-";
+#| "truetype/LICENSE\"> Arphic Public License</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"Arphic\" href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/non-gnu/chinese-fonts-";
-"truetype/LICENSE\"> Arphic Public License</a>"
+"truetype/LICENSE\"> Arphic Public License</a> <span class=\"anchor-reference-"
+"id\"> (<a href=\"#Arphic\">#Arphic</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"Arphic\" href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/non-gnu/chinese-fonts-";
 "truetype/LICENSE\"> Arphic Public License</a>"
@@ -4039,9 +4691,14 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"SILOFL\" href=\"http://scripts.sil.org/OFL_web\";> SIL Open Font "
+#| "License 1.1</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"SILOFL\" href=\"http://scripts.sil.org/OFL_web\";> SIL Open Font "
-"License 1.1</a>"
+"License 1.1</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#SILOFL"
+"\">#SILOFL</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"SILOFL\" href=\"http://scripts.sil.org/OFL_web\";> SIL Open Font "
 "License 1.1</a>"
@@ -4065,8 +4722,13 @@
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
-msgid ""
-"<a id=\"OpinionLicenses\">Licenses for Works of Opinion and Judgment</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"OpinionLicenses\">Licenses for Works of Opinion and Judgment</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"OpinionLicenses\">Licenses for Works of Opinion and Judgment</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#OpinionLicenses"
+"\">#OpinionLicenses</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"OpinionLicenses\">Licenze per lavori di opinione e commenti</a>"
 
@@ -4104,28 +4766,43 @@
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid ""
-"<a id=\"GNUVerbatim\" href=\"/licenses/licenses.html#VerbatimCopying\">GNU "
-"Verbatim Copying License</a>"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"GNUVerbatim\" href=\"/licenses/licenses.html#VerbatimCopying"
+#| "\">GNU Verbatim Copying License</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"GNUVerbatim\" href=\"/licenses/licenses.html#VerbatimCopying\"> GNU "
+"Verbatim Copying License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href="
+"\"#GNUVerbatim\">#GNUVerbatim</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"GNUVerbatim\" href=\"/licenses/licenses.html#VerbatimCopying\">GNU "
 "Verbatim Copying License</a>"
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This is the license used throughout the GNU web site. It is very simple, "
+#| "and especially well-suited to written works."
 msgid ""
-"This is the license used throughout the GNU web site. It is very simple, "
-"and especially well-suited to written works."
+"This was the license used throughout the GNU web site for many years. It is "
+"very simple, and especially well-suited to written works."
 msgstr ""
 "Questa licenza è usata nel sito di GNU. E' molto semplice, e particolarmente 
"
 "adatta a lavori scritti."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 #. type: Content of: <dl><dt>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a id=\"ccbynd\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/";
+#| "legalcode\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 license (a.k.a. "
+#| "CC&nbsp;BY-ND)</a>"
 msgid ""
 "<a id=\"ccbynd\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/";
-"legalcode\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 license (a.k.a. "
-"CC&nbsp;BY-ND)</a>"
+"legalcode\"> Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 license (a.k.a. "
+"CC&nbsp;BY-ND)</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#ccbynd"
+"\">#ccbynd</a>)</span>"
 msgstr ""
 "<a id=\"ccbynd\" href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/";
 "legalcode\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 license (CC&nbsp;BY-ND)"
@@ -4161,10 +4838,15 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
+#| "contact</a> the FSF."
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF."
 msgstr ""
 "Per informazioni su FSF e GNU rivolgetevi, possibilmente in inglese, a <a "
 "href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. Ci sono anche <a href=\"/"
@@ -4172,9 +4854,13 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+#| "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
-"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
 "Inviate segnalazioni di link non funzionanti e altre correzioni o "
 "suggerimenti relativi alle pagine web a <a href=\"mailto:address@hidden";
@@ -4194,7 +4880,9 @@
 "projects/www-it/\">gruppo dei traduttori italiani</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
+#, fuzzy
+#| msgid "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
@@ -4227,3 +4915,136 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduzioni di questa pagina"
+
+# type: Content of: <h3>
+#~ msgid ""
+#~ "<a id=\"GPLCompatibleLicenses\"> GPL-Compatible Free Software Licenses</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a id=\"GPLCompatibleLicenses\"> Licenze di software libero compatibili "
+#~ "con la GPL</a>"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://freetype.fis.uniroma2.it/FTL.TXT\"; id=\"freetype"
+#~ "\">Freetype Project License</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://freetype.fis.uniroma2.it/FTL.TXT\"; id=\"freetype\">La "
+#~ "Licenza FreeType</a>"
+
+# type: Content of: <dl><dd><p>
+#~ msgid "This is a Free Software license, compatible with the GNU GPL."
+#~ msgstr ""
+#~ "Questa è una licenza di software libero, compatibile con la GNU GPL."
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.isc.org/software/license\"; id=\"ISC\">ISC License</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.isc.org/software/license\"; id=\"ISC\">Licenza ISC</a>"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "License of Netscape Javascript"
+#~ msgstr "La licenza di Netscape Javascript"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "<a id=\"PerlLicense\">License of Perl 5 and below</a>"
+#~ msgstr "<a id=\"PerlLicense\">La licenza di Perl 5 e precedenti</a>"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "<a id=\"PublicDomain\">Public Domain</a>"
+#~ msgstr "<a id=\"PublicDomain\">Pubblico Dominio (Public Domain)</a>"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "License of Python 1.6a2 and earlier versions"
+#~ msgstr "La licenza di Python 1.6a2 e versioni precedenti"
+
+# type: Content of: <h3>
+#~ msgid ""
+#~ "<a id=\"GPLIncompatibleLicenses\"> GPL-Incompatible Free Software "
+#~ "Licenses</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a id=\"GPLIncompatibleLicenses\"> Licenze di software libero "
+#~ "incompatibili con la GPL</a>"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Old OpenLDAP License, Version 2.3"
+#~ msgstr "La vecchia licenza di OpenLDAP, versione 2.3."
+
+# type: Content of: <h3>
+#~ msgid "<a id=\"NonFreeSoftwareLicense\">Non-Free Software Licenses</a>"
+#~ msgstr "<a id=\"NonFreeSoftwareLicense\">Licenze di software non libero</a>"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Aladdin Free Public License"
+#~ msgstr "Aladdin Free Public License"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "<a id=\"ArtisticLicense\">Artistic License 1.0</a>"
+#~ msgstr "<a id=\"ArtisticLicense\">Artistic License 1.0</a>"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "AT&amp;T Public License"
+#~ msgstr "AT&amp;T Public License"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "eCos Public License, version 1.1"
+#~ msgstr "eCos Public License, versione 1.1"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Old license of ksh93"
+#~ msgstr "Vecchia licenza di ksh93"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "License of PINE"
+#~ msgstr "Licenza di PINE"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Old Plan 9 license"
+#~ msgstr "Vecchia licenza di Plan 9"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Scilab license"
+#~ msgstr "La licenza di Scilab "
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Old Squeak license"
+#~ msgstr "Vecchia licenza di Squeak"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid ""
+#~ "<a id=\"SunCommunitySourceLicense\"> Sun Community Source License</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a id=\"SunCommunitySourceLicense\"> La Licenza Sun Community Source</a>"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "Sun Solaris Source Code (Foundation Release) License, Version 1.1"
+#~ msgstr ""
+#~ "La Licenza Sun Solaris Source Code (Foundation Release), versione 1.1"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "YaST License"
+#~ msgstr "La Licenza di YaST"
+
+# type: Content of: <h3>
+#~ msgid "<a id=\"FreeDocumentationLicenses\">Free Documentation Licenses</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a id=\"FreeDocumentationLicenses\">Licenze per documentazione libera</a>"
+
+# type: Content of: <h3>
+#~ msgid ""
+#~ "<a id=\"NonFreeDocumentationLicenses\">Non-Free Documentation Licenses</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a id=\"NonFreeDocumentationLicenses\">Licenze per documentazione non "
+#~ "libera</a>"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License</a>"
+
+# type: Content of: <dl><dt>
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation License</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation License</a>"
+
+# type: Content of: <h3>
+#~ msgid "<a id=\"Fonts\">Licenses for Fonts</a>"
+#~ msgstr "<a id=\"Fonts\">Licenze per caratteri</a> (font)"

Index: licenses/po/license-list.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/license-list.pot,v
retrieving revision 1.55
retrieving revision 1.56
diff -u -b -r1.55 -r1.56
--- licenses/po/license-list.pot    16 Aug 2011 00:26:34 -0000   1.55
+++ licenses/po/license-list.pot    17 Sep 2011 00:27:27 -0000   1.56
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-15 20:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-16 20:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -38,17 +38,19 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid "<a href=\"#GPLCompatibleLicenses\">GPL-Compatible Free Software 
Licenses</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"#GPLCompatibleLicenses\"> GPL-Compatible Free Software "
+"Licenses</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid ""
-"<a href=\"#GPLIncompatibleLicenses\">GPL-Incompatible Free Software "
+"<a href=\"#GPLIncompatibleLicenses\"> GPL-Incompatible Free Software "
 "Licenses</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
-msgid "<a href=\"#NonFreeSoftwareLicense\">Non-Free Software Licenses</a>"
+msgid "<a href=\"#NonFreeSoftwareLicenses\">Non-Free Software Licenses</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -61,13 +63,13 @@
 
 #. type: Content of: <ul><li><ul><li>
 msgid ""
-"<a href=\"#NonFreeDocumentationLicenses\">Non-Free Documentation "
+"<a href=\"#NonFreeDocumentationLicenses\"> Non-Free Documentation "
 "Licenses</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a href=\"#OtherLicenses\">Licenses for Works of Practical Use Besides "
+"<a href=\"#OtherLicenses\"> Licenses for Works of Practical Use Besides "
 "Software and Documentation</a>"
 msgstr ""
 
@@ -76,7 +78,7 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"#OpinionLicenses\">Licenses for Works of Opinion and 
Judgment</a>"
+msgid "<a href=\"#OpinionLicenses\"> Licenses for Works of Opinion and 
Judgment</a>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <h2>
@@ -163,7 +165,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <h3>
-msgid "<a id=\"GPLCompatibleLicenses\"> GPL-Compatible Free Software 
Licenses</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"FreeLicenses\"></a> <a id=\"GPLCompatibleLicenses\"> GPL-Compatible "
+"Free Software Licenses</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#GPLCompatibleLicenses\">#GPLCompatibleLicenses</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -173,10 +178,13 @@
 "compatible with the <a href=\"#GNUGPL\">GNU GPL</a>.</strong>"
 msgstr ""
 
+#. both generic and version-specific anchors 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"GNUGPL\" href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License "
-"(GPL) version 3</a>"
+"<a id=\"GNUGPL\"></a> <a id=\"GNUGPLv3\" href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU "
+"General Public License (GPL) version 3</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#GNUGPL\">#GNUGPL</a>) (<a "
+"href=\"#GNUGPL\">#GNUGPLv3</a>) </span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -198,7 +206,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"GPLv2\" href=\"/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\"> GNU General "
-"Public License (GPL) version 2</a>"
+"Public License (GPL) version 2</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#GPLv2\">#GPLv2</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -220,8 +229,10 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"LGPL\" href=\"/licenses/lgpl.html\"> GNU Lesser General Public "
-"License (LGPL) version 3</a>"
+"<a id=\"LGPL\"></a> <a id=\"LGPLv3\" href=\"/licenses/lgpl.html\"> GNU "
+"Lesser General Public License (LGPL) version 3</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#LGPL\">#LGPL</a>) (<a "
+"href=\"#LGPL\">#LGPLv3</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -245,7 +256,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"LGPLv2.1\" href=\"/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html\"> GNU Lesser "
-"General Public License (LGPL) version 2.1</a>"
+"General Public License (LGPL) version 2.1</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#LGPLv2.1\">#LGPLv2.1</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -261,8 +273,10 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"AGPLv3.0\" href=\"/licenses/agpl.html\">GNU Affero General Public "
-"License (AGPL) version 3</a>"
+"<a id=\"AGPL\"></a> <a id=\"AGPLv3.0\" href=\"/licenses/agpl.html\"> GNU "
+"Affero General Public License (AGPL) version 3</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#AGPL\">#AGPL</a>) (<a "
+"href=\"#AGPLv3.0\">#AGPLv3.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -288,8 +302,10 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a href=\"/prep/maintain/html_node/License-Notices-for-Other-Files.html\" "
-"id=\"GNUAllPermissive\">GNU All-Permissive License</a>"
+"<a id=\"GNUAllPermissive\" "
+"href=\"/prep/maintain/html_node/License-Notices-for-Other-Files.html\"> GNU "
+"All-Permissive License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#GNUAllPermissive\">#GNUAllPermissive</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -309,7 +325,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"apache2\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0\";> "
-"Apache License, Version 2.0</a>"
+"Apache License, Version 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#apache2\">#apache2</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -326,8 +343,9 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"ArtisticLicense2\" "
-"href=\"http://www.perlfoundation.org/artistic_license_2_0\";>Artistic License "
-"2.0</a>"
+"href=\"http://www.perlfoundation.org/artistic_license_2_0\";> Artistic "
+"License 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#ArtisticLicense2\">#ArtisticLicense2</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -336,21 +354,26 @@
 "the relicensing option in section 4(c)(ii)."
 msgstr ""
 
+#. misspelled id, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"BerkleyDB\" "
-"href=\"http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/downloads/oslicense-093458.html\";>Berkeley
 "
-"Database License</a> (a.k.a. the Sleepycat Software Product License)"
+"<a id=\"BerkleyDB\"></a> <a id=\"BerkeleyDB\" "
+"href=\"http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/downloads/oslicense-093458.html\";>
 "
+"Berkeley Database License</a> (a.k.a. the Sleepycat Software Product "
+"License) <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#BerkeleyDB\">#BerkeleyDB</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
+#: 
 msgid "This is a free software license, compatible with the GNU GPL."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"boost\" href=\"http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt\";> Boost "
-"Software License</a>"
+"Software License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#boost\">#boost</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -364,7 +387,8 @@
 msgid ""
 "<a id=\"ModifiedBSD\" "
 "href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#5\";> Modified BSD "
-"license</a>"
+"license</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#ModifiedBSD\">#ModifiedBSD</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -398,7 +422,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"CC0\" "
-"href=\"http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode\";>CC0</a>"
+"href=\"http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode\";> CC0</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#CC0\">#CC0</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -419,7 +444,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"CeCILL\" href=\"http://www.cecill.info/licences.en.html\";> CeCILL "
-"version 2</a>"
+"version 2</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#CeCILL\">#CeCILL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -452,8 +478,9 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"clearbsd\" "
-"href=\"http://labs.metacarta.com/license-explanation.html#license\";>The "
-"Clear BSD License</a>"
+"href=\"http://labs.metacarta.com/license-explanation.html#license\";> The "
+"Clear BSD License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#clearbsd\">#clearbsd</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -470,7 +497,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"CryptixGeneralLicense\" href=\"http://www.cryptix.org/LICENSE.TXT\";> "
-"Cryptix General License</a>"
+"Cryptix General License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#CryptixGeneralLicense\">#CryptixGeneralLicense</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -479,10 +507,12 @@
 "with the GNU GPL. It is very similar to the X11 license."
 msgstr ""
 
+#. without decimal, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"eCos20\" href=\"/licenses/ecos-license.html\"> eCos license version "
-"2.0</a>"
+"<a id=\"eCos20\"></a> <a id=\"eCos2.0\" "
+"href=\"/licenses/ecos-license.html\"> eCos license version 2.0</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#eCos20\">#eCos2.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -496,7 +526,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"ECL2.0\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ecl2.php\";> "
-"Educational Community License 2.0</a>"
+"Educational Community License 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
+"(<a href=\"#ECL.20\">#ECL2.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -512,7 +543,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"Eiffel\" href=\"/licenses/eiffel-forum-license-2.html\"> Eiffel "
-"Forum License, version 2</a>"
+"Forum License, version 2</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#Eiffel\">#Eiffel</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -526,13 +558,15 @@
 msgid ""
 "<a id=\"EUDataGrid\" "
 "href=\"http://www.opensource.org/licenses/eudatagrid.php\";> EU DataGrid "
-"Software License</a>"
+"Software License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#EUDataGrid\">#EUDataGrid</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"Expat\" href=\"http://www.jclark.com/xml/copying.txt\";> Expat "
-"License</a>"
+"License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#Expat\">#Expat</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -546,7 +580,8 @@
 msgid ""
 "<a id=\"FreeBSD\" "
 "href=\"http://www.freebsd.org/copyright/freebsd-license.html\";> FreeBSD "
-"license</a>"
+"license</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#FreeBSD\">#FreeBSD</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -568,8 +603,9 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a href=\"http://freetype.fis.uniroma2.it/FTL.TXT\"; id=\"freetype\">Freetype "
-"Project License</a>"
+"<a id=\"freetype\" href=\"http://freetype.fis.uniroma2.it/FTL.TXT\";> "
+"Freetype Project License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#freetype\">#freetype</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -582,7 +618,8 @@
 msgid ""
 "<a id=\"iMatix\" "
 "href=\"http://legacy.imatix.com/html/sfl/sfl4.htm#license\";> License of the "
-"iMatix Standard Function Library</a>"
+"iMatix Standard Function Library</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
+"(<a href=\"#iMatix\">#iMatix</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -592,8 +629,10 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a href=\"http://dev.w3.org/cvsweb/Amaya/libjpeg/Attic/README?rev=1.2\"; "
-"id=\"ijg\">Independent JPEG Group License</a>"
+"<a id=\"ijg\" "
+"href=\"http://dev.w3.org/cvsweb/Amaya/libjpeg/Attic/README?rev=1.2\";> "
+"Independent JPEG Group License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#ijg\">#ijg</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -605,8 +644,10 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a href=\"http://trac.enlightenment.org/e/browser/trunk/imlib2/COPYING\"; "
-"id=\"imlib\">License of imlib2</a>"
+"<a id=\"imlib\" "
+"href=\"http://trac.enlightenment.org/e/browser/trunk/imlib2/COPYING\";> "
+"License of imlib2</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#imlib\">#imlib</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -620,15 +661,14 @@
 msgid ""
 "<a id=\"intel\" "
 "href=\"http://www.opensource.org/licenses/intel-open-source-license.html\";> "
-"Intel Open Source License</a>"
-msgstr ""
-
-#. type: Content of: <dl><dd><p>
-msgid "This is a Free Software license, compatible with the GNU GPL."
+"Intel Open Source License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#intel\">#intel</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"http://www.isc.org/software/license\"; id=\"ISC\">ISC 
License</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"ISC\" href=\"http://www.isc.org/software/license\";> ISC License</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#ISC\">#ISC</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -641,7 +681,7 @@
 msgid ""
 "This license does have an unfortunate wording choice: it provides recipients "
 "with &quot;Permission to use, copy, modify, and/or distribute this "
-"software....&quot; This is roughly the same language from the license of "
+"software&hellip;&quot; This is roughly the same language from the license of "
 "Pine that the University of Washington later claimed prohibited people from "
 "distributing modified versions of the software."
 msgstr ""
@@ -660,7 +700,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"NCSA\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/UoI-NCSA.php\";> "
-"NCSA/University of Illinois Open Source License</a>"
+"NCSA/University of Illinois Open Source License</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#NCSA\">#NCSA</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -670,8 +711,12 @@
 "permissive non-copyleft free software license, compatible with the GNU GPL."
 msgstr ""
 
+#. lc `s', leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "License of Netscape Javascript"
+msgid ""
+"<a id=\"NetscapeJavascript\"></a> <a id=\"NetscapeJavaScript\"></a> License "
+"of Netscape JavaScript <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#NetscapeJavaScript\">#NetscapeJavaScript</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -700,7 +745,8 @@
 msgid ""
 "<a id=\"newOpenLDAP\" "
 "href=\"http://www.openldap.org/software/release/license.html\";> OpenLDAP "
-"License, Version 2.7</a>"
+"License, Version 2.7</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#newOpenLDAP\">#newOpenLDAP</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -710,7 +756,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a id=\"PerlLicense\">License of Perl 5 and below</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"PerlLicense\">License of Perl 5 and below</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#PerlLicense\">#PerlLicense</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -732,7 +781,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a id=\"PublicDomain\">Public Domain</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"PublicDomain\">Public Domain</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#PublicDomain\">#PublicDomain</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -758,7 +810,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"Python\" href=\"http://www.python.org/2.0.1/license.html\";> License "
-"of Python 2.0.1, 2.1.1, and newer versions</a>"
+"of Python 2.0.1, 2.1.1, and newer versions</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#Python\">#Python</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -769,7 +822,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "License of Python 1.6a2 and earlier versions"
+msgid ""
+"<a id=\"Python1.6a2\"></a> License of Python 1.6a2 and earlier versions "
+"<span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#Python1.6a2\">#Python1.6a2</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -782,7 +838,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"Ruby\" href=\"http://www.ruby-lang.org/en/LICENSE.txt\";> License of "
-"Ruby</a>"
+"Ruby</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#Ruby\">#Ruby</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -793,8 +850,9 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a href=\"http://oss.sgi.com/projects/FreeB/\"; id=\"SGIFreeB\"> SGI Free "
-"Software License B, version 2.0</a>"
+"<a id=\"SGIFreeB\" href=\"http://oss.sgi.com/projects/FreeB/\";> SGI Free "
+"Software License B, version 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#SGIFreeB\">#SGIFreeB</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -816,15 +874,16 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"StandardMLofNJ\" "
-"href=\"http://cm.bell-labs.com/cm/cs/what/smlnj/license.html\";>Standard ML "
-"of New Jersey Copyright License</a>"
+"href=\"http://cm.bell-labs.com/cm/cs/what/smlnj/license.html\";> Standard ML "
+"of New Jersey Copyright License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#StandardMLofNJ\">#StandardMLofNJ</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"Unicode\" "
-"href=\"http://www.unicode.org/copyright.html#Exhibit1\";>Unicode, "
-"Inc. License Agreement for Data Files and Software</a>"
+"<a id=\"Unicode\" href=\"http://www.unicode.org/copyright.html#Exhibit1\";> "
+"Unicode, Inc. License Agreement for Data Files and Software</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#Unicode\">#Unicode</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -865,7 +924,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a id=\"Unlicense\" href=\"http://unlicense.org/\";>The Unlicense</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"Unlicense\" href=\"http://unlicense.org/\";> The Unlicense</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#Unlicense\">#Unlicense</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -888,7 +950,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"Vim\" href=\"http://www.gnu.org/licenses/vim-license.txt\";> License "
-"of Vim, Version 6.1 or later</a>"
+"of Vim, Version 6.1 or later</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#Vim\">#Vim</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -901,13 +964,15 @@
 msgid ""
 "<a id=\"W3C\" "
 "href=\"http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231\";> 
"
-"W3C Software Notice and License</a>"
+"W3C Software Notice and License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#W3C\">#W3C</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"WebM\" href=\"http://www.webmproject.org/license/\";>License of "
-"WebM</a>"
+"<a id=\"WebM\" href=\"http://www.webmproject.org/license/\";> License of "
+"WebM</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#WebM\">#WebM</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -924,8 +989,9 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"WTFPL\" href=\"http://sam.zoy.org/wtfpl/COPYING\";>WTFPL, Version "
-"2</a>"
+"<a id=\"WTFPL\" href=\"http://sam.zoy.org/wtfpl/COPYING\";> WTFPL, Version "
+"2</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#WTFPL\">#WTFPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -935,7 +1001,9 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"X11License\" "
-"href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#3\";> X11 License</a>"
+"href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#3\";> X11 License</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#X11License\">#X11License</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -955,8 +1023,10 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a href=\"http://www.xfree86.org/current/LICENSE4.html\"; "
-"id=\"XFree861.1License\">XFree86 1.1 License</a>"
+"<a id=\"XFree861.1License\" "
+"href=\"http://www.xfree86.org/current/LICENSE4.html\";> XFree86 1.1 "
+"License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#XFree861.1License\">#XFree861.1License</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -982,17 +1052,21 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"ZLib\" href=\"http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html\";> License "
-"of ZLib</a>"
+"of ZLib</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#ZLib\">#ZLib</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid "This is a free software license, and compatible with the GPL."
 msgstr ""
 
+#. without decimal, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"Zope20\" href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";> Zope Public "
-"License, versions 2.0 and 2.1</a>"
+"<a id=\"Zope20\"></a> <a id=\"Zope2.0\" "
+"href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";> Zope Public License, versions "
+"2.0 and 2.1</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#Zope2.0\">#Zope2.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1004,7 +1078,8 @@
 #. type: Content of: <h3>
 msgid ""
 "<a id=\"GPLIncompatibleLicenses\"> GPL-Incompatible Free Software "
-"Licenses</a>"
+"Licenses</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#GPLIncompatibleLicenses\">#GPLIncompatibleLicenses</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -1018,7 +1093,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"AGPLv1.0\" href=\"http://www.affero.org/oagpl.html\";> Affero General "
-"Public License version 1</a>"
+"Public License version 1</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#AGPLv1.0\">#AGPLv1.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1040,7 +1116,8 @@
 msgid ""
 "<a id=\"AcademicFreeLicense\" "
 "href=\"http://opensource.org/licenses/academic.php\";> Academic Free License, "
-"all versions through 3.0</a>"
+"all versions through 3.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#AcademicFreeLicense\">#AcademicFreeLicense</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1054,7 +1131,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"apache1.1\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.1\";> "
-"Apache License, Version 1.1</a>"
+"Apache License, Version 1.1</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#apache1.1\">#apache1.1</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1067,7 +1145,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"apache1\" href=\"http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.0\";> "
-"Apache License, Version 1.0</a>"
+"Apache License, Version 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#apache1\">#apache1</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1081,7 +1160,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"apsl2\" href=\"http://www.opensource.apple.com/apsl\";> Apple Public "
-"Source License (APSL), version 2</a>"
+"Source License (APSL), version 2</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#apsl2\">#apsl2</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1094,8 +1174,10 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a href=\"http://www.bittorrent.com/bittorrent-open-source-license\"; "
-"id=\"bittorrent\">BitTorrent Open Source License</a>"
+"<a id=\"bittorrent\" "
+"href=\"http://www.bittorrent.com/bittorrent-open-source-license\";> "
+"BitTorrent Open Source License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#bittorrent\">#bittorrent</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1108,7 +1190,8 @@
 msgid ""
 "<a id=\"OriginalBSD\" "
 "href=\"http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#6\";> Original BSD "
-"license</a>"
+"license</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#OriginalBSD\">#OriginalBSD</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1140,7 +1223,8 @@
 msgid ""
 "<a id=\"CDDL\" "
 "href=\"http://www.opensolaris.org/os/licensing/cddllicense.txt\";> Common "
-"Development and Distribution License (CDDL), version 1.0</a>"
+"Development and Distribution License (CDDL), version 1.0</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#CDDL\">#CDDL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1161,8 +1245,9 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"CPAL\" href=\"http://opensource.org/licenses/cpal_1.0\";>Common "
-"Public Attribution License 1.0 (CPAL)</a>"
+"<a id=\"CPAL\" href=\"http://opensource.org/licenses/cpal_1.0\";> Common "
+"Public Attribution License 1.0 (CPAL)</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#CPAL\">#CPAL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1178,7 +1263,8 @@
 msgid ""
 "<a id=\"CommonPublicLicense10\" "
 "href=\"http://www.eclipse.org/legal/cpl-v10.html\";> Common Public License "
-"Version 1.0</a>"
+"Version 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#CommonPublicLicense10\">#CommonPublicLicense10</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1191,7 +1277,8 @@
 msgid ""
 "<a id=\"Condor\" "
 "href=\"http://www.cs.wisc.edu/condor/condor-public-license.html#condor\";> "
-"Condor Public License</a>"
+"Condor Public License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#Condor\">#Condor</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1212,7 +1299,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"EPL\" href=\"http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html\";> Eclipse "
-"Public License Version 1.0</a>"
+"Public License Version 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#EPL\">#EPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1226,8 +1314,9 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a href=\"http://www.osor.eu/eupl\"; id=\"EUPL\">European Union Public "
-"License (EUPL) version 1.1</a>"
+"<a id=\"EUPL\" href=\"http://www.osor.eu/eupl\";> European Union Public "
+"License (EUPL) version 1.1</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#EUPL\">#EUPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1255,17 +1344,18 @@
 "To do this two-step relicensing, you need to first write a piece of code "
 "which you can license under the CeCILL v2, or find a suitable module already "
 "available that way, and add it to the program. Adding that code to the "
-"EUPL-covered program provides grounds relicense it to the CeCILL v2. Then "
-"your need to write a piece of code which you can license under the GPLv3+, "
-"or find a suitable module already available that way, and add it to the "
-"program. Adding that code to the CeCILL-covered program provides grounds to "
-"relicense it to GPLv3+."
+"EUPL-covered program provides grounds to relicense it to the CeCILL v2. "
+"Then you need to write a piece of code which you can license under the "
+"GPLv3+, or find a suitable module already available that way, and add it to "
+"the program. Adding that code to the CeCILL-covered program provides "
+"grounds to relicense it to GPLv3+."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"IBMPL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/ibmpl.php\";> IBM "
-"Public License, Version 1.0</a>"
+"Public License, Version 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#IBMPL\">#IBMPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1278,7 +1368,8 @@
 msgid ""
 "<a id=\"josl\" "
 
"href=\"http://code.google.com/p/jabber-net/source/browse/branches/RELEASE_1_0/LICENSE.txt\";>
 "
-"Jabber Open Source License, Version 1.0</a>"
+"Jabber Open Source License, Version 1.0</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#josl\">#josl</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1294,7 +1385,8 @@
 msgid ""
 "<a id=\"LPPL-1.3a\" "
 "href=\"http://www.latex-project.org/lppl/lppl-1-3a.txt\";> LaTeX Project "
-"Public License 1.3a</a>"
+"Public License 1.3a</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#LPPL-1.3a\">#LPPL-1.3a</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1309,7 +1401,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"LPPL-1.2\" href=\"http://www.latex-project.org/lppl/lppl-1-2.txt\";> "
-"LaTeX Project Public License 1.2</a>"
+"LaTeX Project Public License 1.2</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
+"(<a href=\"#LPPL-1.2\">#LPPL-1.2</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1376,7 +1469,9 @@
 msgid ""
 "<a id=\"lucent102\" "
 "href=\"http://plan9.bell-labs.com/plan9dist/license.html\";> Lucent Public "
-"License Version 1.02 (Plan 9 license)</a>"
+"License Version 1.02 (Plan 9 license)</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#lucent102\">#lucent102</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1390,8 +1485,9 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"ms-pl\" "
-"href=\"http://www.microsoft.com/opensource/licenses.mspx#Ms-PL\";>Microsoft "
-"Public License (Ms-PL)</a>"
+"href=\"http://www.microsoft.com/opensource/licenses.mspx#Ms-PL\";> Microsoft "
+"Public License (Ms-PL)</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#ms-pl\">#ms-pl</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1404,8 +1500,9 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"ms-rl\" "
-"href=\"http://www.microsoft.com/opensource/licenses.mspx#Ms-RL\";>Microsoft "
-"Reciprocal License (Ms-RL)</a>"
+"href=\"http://www.microsoft.com/opensource/licenses.mspx#Ms-RL\";> Microsoft "
+"Reciprocal License (Ms-RL)</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#ms-rl\">#ms-rl</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1419,7 +1516,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"MPL\" href=\"http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html\";> Mozilla "
-"Public License (MPL)</a>"
+"Public License (MPL)</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#MPL\">#MPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1444,7 +1542,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"NOSL\" href=\"http://bits.netizen.com.au/licenses/NOSL/nosl.txt\";> "
-"Netizen Open Source License (NOSL), Version 1.0</a>"
+"Netizen Open Source License (NOSL), Version 1.0</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#NOSL\">#NOSL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1459,7 +1558,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"NPL\" href=\"http://www.mozilla.org/NPL/NPL-1.1.html\";> Netscape "
-"Public License (NPL)</a>, versions 1.0 and 1.1"
+"Public License (NPL)</a>, versions 1.0 and 1.1 <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#NPL\">#NPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1475,7 +1575,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"Nokia\" href=\"http://opensource.org/licenses/nokia.html\";> Nokia "
-"Open Source License</a>"
+"Open Source License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#Nokia\">#Nokia</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1485,7 +1586,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Old OpenLDAP License, Version 2.3"
+msgid ""
+"<a id=\"oldOpenLDAP\"> Old OpenLDAP License, Version 2.3</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#oldOpenLDAP\">#oldOpenLDAP</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1507,7 +1611,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"OSL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/osl-3.0.php\";> Open "
-"Software License, all versions through 3.0</a>"
+"Software License, all versions through 3.0</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#OSL\">#OSL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1540,7 +1645,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"OpenSSL\" href=\"http://www.sdisw.com/openssl.htm\";> OpenSSL "
-"license</a>"
+"license</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#OpenSSL\">#OpenSSL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1562,7 +1668,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"Phorum\" href=\"http://phorum.org/license.txt\";> Phorum License, "
-"Version 2.0</a>"
+"Version 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#Phorum\">#Phorum</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1575,7 +1682,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"PHP-3.01\" href=\"http://www.php.net/license/3_01.txt\";> PHP "
-"License, Version 3.01</a>"
+"License, Version 3.01</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#PHP-3.01\">#PHP-3.01</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1594,7 +1702,9 @@
 msgid ""
 "<a id=\"PythonOld\" "
 "href=\"http://www.handle.net/python_licenses/python1.6_9-5-00.html\";> "
-"License of Python 1.6b1 through 2.0 and 2.1</a>"
+"License of Python 1.6b1 through 2.0 and 2.1</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#PythonOld\">#PythonOld</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1607,7 +1717,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"QPL\" href=\"http://doc.trolltech.com/3.0/license.html\";> Q Public "
-"License (QPL), Version 1.0</a>"
+"License (QPL), Version 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#QPL\">#QPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1658,9 +1769,9 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"RPSL\" "
-"href=\"http://www.opensource.org/licenses/real.php\";>RealNetworks Public "
-"Source License (RPSL), Version 1.0</a>"
+"<a id=\"RPSL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/real.php\";> "
+"RealNetworks Public Source License (RPSL), Version 1.0</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#RPSL\">#RPSL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1674,8 +1785,9 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"SISSL\" "
-"href=\"http://www.openoffice.org/licenses/sissl_license.html\";>Sun Industry "
-"Standards Source License 1.0</a>"
+"href=\"http://www.openoffice.org/licenses/sissl_license.html\";> Sun Industry "
+"Standards Source License 1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#SISSL\">#SISSL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1686,22 +1798,25 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a id=\"SPL\" href=\"http://java.sun.com/spl.html\";>Sun Public 
License</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"SPL\" href=\"http://java.sun.com/spl.html\";> Sun Public License</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#SPL\">#SPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "This is essentially the same as the Mozilla Public License: a free software "
 "license incompatible with the GNU GPL. Please do not confuse this with the "
-"<a href=\"#SunCommunitySourceLicense\">Sun Community Source License</a> "
+"<a href=\"#SunCommunitySourceLicense\">Sun Community Source License</a>, "
 "which is not a free software license."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"xinetd\" "
-"href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/Xinetd_License\";>License of "
-"xinetd</a>"
+"href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/Xinetd_License\";> License of "
+"xinetd</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#xinetd\">#xinetd</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1715,23 +1830,25 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"Yahoo\" "
-"href=\"http://www.zimbra.com/license/yahoo_public_license_1.1.html\";>Yahoo! "
-"Public License 1.1</a>"
+"href=\"http://www.zimbra.com/license/yahoo_public_license_1.1.html\";> Yahoo! "
+"Public License 1.1</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#Yahoo\">#Yahoo</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "This is a free software license. It has a copyleft similar to the one found "
 "in the Mozilla Public License. It also has a choice of law clause in "
-"section 7. These features both make the license GPL-incompatible. The "
+"section&nbsp;7. These features both make the license GPL-incompatible. The "
 "license also unfortunately uses the term &ldquo;<a "
 "href=\"/philosophy/not-ipr.html\">intellectual property</a>&rdquo;."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"Zend\" href=\"http://www.zend.com/license/2_00.txt\";>Zend License, "
-"Version 2.0</a>"
+"<a id=\"Zend\" href=\"http://www.zend.com/license/2_00.txt\";> Zend License, "
+"Version 2.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#Zend\">#Zend</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1749,8 +1866,9 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"Zimbra\" "
-"href=\"http://www.zimbra.com/license/zimbra-public-license-1-3.html\";>Zimbra "
-"Public License 1.3</a>"
+"href=\"http://www.zimbra.com/license/zimbra-public-license-1-3.html\";> "
+"Zimbra Public License 1.3</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#Zimbra\">#Zimbra</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1763,8 +1881,9 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"Zope\" href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";>Zope Public "
-"License version 1</a>"
+"<a id=\"Zope\" href=\"http://www.zope.org/Resources/ZPL\";> Zope Public "
+"License version 1</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#Zope\">#Zope</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1789,7 +1908,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <h3>
-msgid "<a id=\"NonFreeSoftwareLicense\">Non-Free Software Licenses</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"NonFreeSoftwareLicense\"></a> <a id=\"NonFreeSoftwareLicenses\"> "
+"Non-Free Software Licenses</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#NonFreeSoftwareLicenses\">#NonFreeSoftwareLicenses</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -1826,7 +1948,9 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Aladdin Free Public License"
+msgid ""
+"<a id=\"Aladdin\">Aladdin Free Public License</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#Aladdin\">#Aladdin</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1838,9 +1962,10 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"apsl1\" "
-"href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/Apple_Public_Source_License_1.2\";>
 "
-"Apple Public Source License (APSL), version 1.x</a>"
+"<a id=\"apsl1\" href= "
+"\"https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/Apple_Public_Source_License_1.2\";> 
"
+"Apple Public Source License (APSL), version 1.x</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#apsl1\">#apsl1</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1853,7 +1978,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a id=\"ArtisticLicense\">Artistic License 1.0</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"ArtisticLicense\">Artistic License 1.0</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#ArtisticLicense\">#ArtisticLicense</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1865,7 +1993,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "AT&amp;T Public License"
+msgid ""
+"<a id=\"ATTPublicLicense\">AT&amp;T Public License</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#ATTPublicLicense\">#ATTPublicLicense</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1928,7 +2059,9 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "eCos Public License, version 1.1"
+msgid ""
+"<a id=\"eCos11\">eCos Public License, version 1.1</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#eCos11\">#eCos11</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1949,7 +2082,8 @@
 msgid ""
 "<a id=\"GPL-PA\" "
 
"href=\"http://www.celepar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=69\";>
 "
-"GPL for Computer Programs of the Public Administration</a>"
+"GPL for Computer Programs of the Public Administration</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#GPL-PA\">#GPL-PA</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1974,7 +2108,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"HESSLA\" href=\"http://www.hacktivismo.com/about/hessla.php\";> "
-"Hacktivismo Enhanced-Source Software License Agreement</a> (HESSLA)"
+"Hacktivismo Enhanced-Source Software License Agreement</a> (HESSLA) <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#HESSLA\">#HESSLA</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1988,7 +2123,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"Jahia\" href=\"http://www.jahia.org/jahia/Jahia/pid/145\";> Jahia "
-"Community Source License</a>"
+"Community Source License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#Jahia\">#Jahia</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -1999,8 +2135,9 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"JSON\" href=\"http://www.json.org/license.html\";>The JSON "
-"License</a>"
+"<a id=\"JSON\" href=\"http://www.json.org/license.html\";> The JSON "
+"License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#JSON\">#JSON</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2014,7 +2151,9 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Old license of ksh93"
+msgid ""
+"<a id=\"ksh93\">Old license of ksh93</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#ksh93\">#ksh93</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2032,9 +2171,10 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a "
-"href=\"http://packages.debian.org/changelogs/pool/non-free/l/lha/current/copyright\";>
 "
-"License of Lha</a>"
+"<a id=\"Lha\" href= "
+"\"http://packages.debian.org/changelogs/pool/non-free/l/lha/current/copyright\";>
 "
+"License of Lha</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#Lha\">#Lha</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2045,9 +2185,10 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"Ms-SS\" "
-"href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/Microsoft_Shared_Source_License\";>
 "
-"Microsoft's Shared Source CLI, C#, and Jscript License</a>"
+"<a id=\"Ms-SS\" href= "
+"\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/Microsoft_Shared_Source_License\";> "
+"Microsoft's Shared Source CLI, C#, and Jscript License</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#Ms-SS\">#Ms-SS</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2065,7 +2206,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"NASA\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/nasa1.3\";> NASA "
-"Open Source Agreement</a>"
+"Open Source Agreement</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#NASA\">#NASA</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2083,11 +2225,14 @@
 "software license."
 msgstr ""
 
+#. old id, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"OPL\" title=\"Open Public License at Fedora Project wiki\" "
+"<a id=\"OPL\"></a> <a id=\"OpenPublicL\" title=\"Open Public License at "
+"Fedora Project wiki\" "
 "href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/Open_Public_License\";> Open "
-"Public License</a>"
+"Public License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#OpenPublicL\">#OpenPublicL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2099,7 +2244,9 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "License of PINE"
+msgid ""
+"<a id=\"PINE\">License of PINE</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#PINE\">#PINE</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2117,7 +2264,9 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Old Plan 9 license"
+msgid ""
+"<a id=\"Plan9\">Old Plan 9 license</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#Plan9\">#Plan9</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2140,7 +2289,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"RPL\" href=\"http://www.opensource.org/licenses/rpl.php\";> "
-"Reciprocal Public License</a>"
+"Reciprocal Public License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#RPL\">#RPL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2153,20 +2303,23 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Scilab license"
+msgid ""
+"<a id=\"Scilab\">Scilab license</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#Scilab\">#Scilab</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "This is not a free software license because it does not allow commercial "
 "distribution of a modified version. Thankfully, recent versions of the "
-"Scilab software are free software, released under CeCILL version 2."
+"Scilab software are free software, released under CeCILL version&nbsp;2."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"SML\" href=\"http://www.simplemachines.org/about/license.php\";> "
-"Simple Machines License</a>"
+"Simple Machines License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#SML\">#SML</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2192,7 +2345,9 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Old Squeak license"
+msgid ""
+"<a id=\"Squeak\">Old Squeak license</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
+"(<a href=\"#Squeak\">#Squeak</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2212,11 +2367,14 @@
 msgid ""
 "Recent versions of Squeak (from 4.0 on) are released under an <a "
 "href=\"#Expat\">Expat-style License</a> with some portions of the code under "
-"the <a href=\"#apache2\">Apache License 2.0</a>."
+"the <a href=\"#apache2\">Apache License&nbsp;2.0</a>."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a id=\"SunCommunitySourceLicense\"> Sun Community Source License</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"SunCommunitySourceLicense\">Sun Community Source License</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#SunCommunitySourceLicense\">#SunCommunitySourceLicense</a>) </span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2227,7 +2385,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "Sun Solaris Source Code (Foundation Release) License, Version 1.1"
+msgid ""
+"<a id=\"SunSolarisSourceCode\"> Sun Solaris Source Code (Foundation Release) "
+"License, Version 1.1</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#SunSolarisSourceCode\">#SunSolarisSourceCode</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2240,7 +2401,8 @@
 msgid ""
 "<a id=\"SystemC-3.0\" "
 "href=\"http://www.systemc.org/about/org_docs/license/\";> SystemC &quot;Open "
-"Source&quot; License, Version 3.0</a>"
+"Source&quot; License, Version 3.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> "
+"(<a href=\"#SystemC-3.0\">#SystemC-3.0</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2262,7 +2424,8 @@
 msgid ""
 "<a id=\"UtahPublicLicense\" "
 "href=\"http://www.cs.utah.edu/~gk/teem/txt/LICENSE.txt\";> University of Utah "
-"Public License</a>"
+"Public License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#UtahPublicLicense\">#UtahPublicLicense</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2296,7 +2459,9 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "YaST License"
+msgid ""
+"<a id=\"YaST\"> YaST License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#YaST\">#YaST</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2324,7 +2489,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <h3>
-msgid "<a id=\"FreeDocumentationLicenses\">Free Documentation Licenses</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"FreeDocumentationLicenses\">Free Documentation Licenses</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#FreeDocumentationLicenses\">#FreeDocumentationLicenses</a>) </span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -2336,7 +2504,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"FDL\" href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation "
-"License</a>"
+"License</a> <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
+"href=\"#FDL\">#FDL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2351,7 +2520,8 @@
 msgid ""
 "<a id=\"ACDL\" "
 
"href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Licensing/Common_Documentation_License\";> 
"
-"Apple's Common Documentation License, Version 1.0</a>"
+"Apple's Common Documentation License, Version 1.0</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#ACDL\">#ACDL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2366,7 +2536,8 @@
 msgid ""
 "<a id=\"FreeBSDDL\" "
 "href=\"http://www.freebsd.org/copyright/freebsd-doc-license.html\";> FreeBSD "
-"Documentation License</a>"
+"Documentation License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#FreeBSDDL\">#FreeBSDDL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2375,10 +2546,13 @@
 "compatible with the GNU FDL."
 msgstr ""
 
+#. old id, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"RealOPL\" href=\"http://opencontent.org/openpub/\";> Open Publication "
-"License, Version 1.0</a>"
+"<a id=\"RealOPL\"></a> <a id=\"OpenPublicationL\" "
+"href=\"http://opencontent.org/openpub/\";> Open Publication License, Version "
+"1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#OpenPublicationL\">#OpenPublicationL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2428,7 +2602,11 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <h3>
-msgid "<a id=\"NonFreeDocumentationLicenses\">Non-Free Documentation 
Licenses</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"NonFreeDocumentationLicenses\"> Non-Free Documentation Licenses</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#NonFreeDocumentationLicenses\">#NonFreeDocumentationLicenses</a>) "
+"</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -2437,10 +2615,13 @@
 "licenses:</strong>"
 msgstr ""
 
+#. brief id, leave for compatibility 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"OCL\" href=\"http://opencontent.org/opl.shtml\";> Open Content "
-"License, Version 1.0</a>"
+"<a id=\"OCL\"></a> <a id=\"OpenContentL\" "
+"href=\"http://opencontent.org/opl.shtml\";> Open Content License, Version "
+"1.0</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#OpenContentL\">#OpenContentL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2462,7 +2643,9 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"OpenDirectory\" href=\"http://dmoz.org/license.html\";> Open "
-"Directory License (aka dmoz.org License)</a>"
+"Directory License (aka dmoz.org License)</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#OpenDirectory\">#OpenDirectory</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2475,13 +2658,16 @@
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid ""
-"<a id=\"OtherLicenses\">Licenses for Works of Practical Use Besides Software "
-"and Documentation</a>"
+"<a id=\"OtherLicenses\"> Licenses for Works of Practical Use Besides "
+"Software and Documentation</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#OtherLicenses\">#OtherLicenses</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#: 
-msgid "<a href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public License</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"GPLOther\" href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public "
+"License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#GPLOther\">#GPLOther</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2494,7 +2680,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation License</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"FDLOther\" href=\"/licenses/fdl.html\"> GNU Free Documentation "
+"License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#FDLOther\">#FDLOther</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2510,7 +2699,8 @@
 msgid ""
 "<a id=\"ccby\" "
 "href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode\";> Creative "
-"Commons Attribution 2.0 license</a> (a.k.a. CC&nbsp;BY)"
+"Commons Attribution 2.0 license</a> (a.k.a. CC&nbsp;BY) <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#ccby\">#ccby</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2523,6 +2713,7 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#\">#which-cc</a>)</span> "
 "Creative Commons publishes many licenses which are very different. "
 "Therefore, to say that a work &ldquo;uses a Creative Commons license&rdquo; "
 "is to leave the principal questions about the work's licensing unanswered. "
@@ -2537,7 +2728,8 @@
 msgid ""
 "<a id=\"ccbysa\" "
 "href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\";> Creative "
-"Commons Attribution-Sharealike 2.0 license</a> (a.k.a. CC&nbsp;BY-SA)"
+"Commons Attribution-Sharealike 2.0 license</a> (a.k.a. CC&nbsp;BY-SA) <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#ccbysa\">#ccbysa</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2555,7 +2747,9 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-msgid "<a id=\"dsl\" href=\"/licenses/dsl.html\"> Design Science License 
(DSL)</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"dsl\" href=\"/licenses/dsl.html\"> Design Science License (DSL)</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#dsl\">#dsl</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2569,7 +2763,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"FreeArt\" href=\"http://artlibre.org/licence/lalgb.html\";> Free Art "
-"License</a>"
+"License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#FreeArt\">#FreeArt</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2581,7 +2776,9 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <h3>
-msgid "<a id=\"Fonts\">Licenses for Fonts</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"Fonts\">Licenses for Fonts</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#Fonts\">#Fonts</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -2592,6 +2789,13 @@
 "complex, and varies by jurisdiction."
 msgstr ""
 
+#. type: Content of: <dl><dt>
+msgid ""
+"<a id=\"GPLFonts\" href=\"/licenses/gpl.html\"> GNU General Public "
+"License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#GPLFonts\">#GPLFonts</a>)</span>"
+msgstr ""
+
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
 "The GNU GPL <strong>can</strong> be used for fonts. However, note that it "
@@ -2607,7 +2811,8 @@
 msgid ""
 "<a id=\"Arphic\" "
 "href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/non-gnu/chinese-fonts-truetype/LICENSE\";> "
-"Arphic Public License</a>"
+"Arphic Public License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#Arphic\">#Arphic</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2620,7 +2825,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"SILOFL\" href=\"http://scripts.sil.org/OFL_web\";> SIL Open Font "
-"License 1.1</a>"
+"License 1.1</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#SILOFL\">#SILOFL</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2634,7 +2840,10 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <h2>
-msgid "<a id=\"OpinionLicenses\">Licenses for Works of Opinion and 
Judgment</a>"
+msgid ""
+"<a id=\"OpinionLicenses\">Licenses for Works of Opinion and Judgment</a> "
+"<span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#OpinionLicenses\">#OpinionLicenses</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <p>
@@ -2659,21 +2868,23 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"<a id=\"GNUVerbatim\" href=\"/licenses/licenses.html#VerbatimCopying\">GNU "
-"Verbatim Copying License</a>"
+"<a id=\"GNUVerbatim\" href=\"/licenses/licenses.html#VerbatimCopying\"> GNU "
+"Verbatim Copying License</a> <span class=\"anchor-reference-id\"> (<a "
+"href=\"#GNUVerbatim\">#GNUVerbatim</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
-"This is the license used throughout the GNU web site. It is very simple, "
-"and especially well-suited to written works."
+"This was the license used throughout the GNU web site for many years. It is "
+"very simple, and especially well-suited to written works."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "<a id=\"ccbynd\" "
-"href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/legalcode\";>Creative "
-"Commons Attribution-NoDerivs 3.0 license (a.k.a. CC&nbsp;BY-ND)</a>"
+"href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/legalcode\";> Creative "
+"Commons Attribution-NoDerivs 3.0 license (a.k.a. CC&nbsp;BY-ND)</a> <span "
+"class=\"anchor-reference-id\"> (<a href=\"#ccbynd\">#ccbynd</a>)</span>"
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
@@ -2698,7 +2909,7 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a "
 "href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a "
 "href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF."
 msgstr ""
@@ -2706,7 +2917,7 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -2717,7 +2928,7 @@
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
 
 #. type: Content of: <div><p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]