www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po bsd.pl.po gif.pl.po linux-gnu...


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po bsd.pl.po gif.pl.po linux-gnu...
Date: Tue, 13 Sep 2011 16:55:39 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/09/13 16:55:39

Modified files:
    philosophy/po : bsd.pl.po gif.pl.po linux-gnu-freedom.pl.po 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/bsd.pl.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gif.pl.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/linux-gnu-freedom.pl.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8

Patches:
Index: bsd.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/bsd.pl.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- bsd.pl.po  13 Sep 2011 00:27:19 -0000   1.7
+++ bsd.pl.po  13 Sep 2011 16:55:26 -0000   1.8
@@ -7,17 +7,17 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: bsd.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-12 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-20 09:24-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-13 10:52-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-12 20:25-0300\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-12 20:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -32,7 +32,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The two major categories of free software license are <a href=\"/copyleft/"
 #| "copyleft.html\">copyleft</a> and <a href=\"/philosophy/categories."
@@ -59,7 +58,7 @@
 "copyleft.html\">copyleft</a> i&nbsp;<a href=\"/philosophy/categories."
 "html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">pozostałe wolne licencje</a>. W&nbsp;"
 "licencjach typu <a href=\"/licenses/license-list.html#GPLCompatibleLicenses"
-"\">copyleft</a>, takich jak <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU GPL</a>, żą
da "
+"\">copyleft</a>, takich jak <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL</a>, żą
da "
 "się, by zmodyfikowane wersje programu były również wolnym 
oprogramowaniem. "
 "Inne licencje tego nie wymagają. <a href=\"/philosophy/why-copyleft.html"
 "\">Zalecamy korzystanie z&nbsp;copyleft</a>, bo&nbsp;to rozwiązanie chroni "
@@ -281,7 +280,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you would like to cite one specific example of a non-copyleft license, "
 #| "and you have no particular preference, please pick an example which has "
@@ -324,7 +322,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -340,7 +337,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 #| "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
@@ -381,9 +377,9 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
-"Ten utwór jest dostępny na <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.";
-"org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative Commons Uznanie "
-"autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: gif.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/gif.pl.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- gif.pl.po  13 Sep 2011 00:27:19 -0000   1.13
+++ gif.pl.po  13 Sep 2011 16:55:26 -0000   1.14
@@ -8,26 +8,27 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gif.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-12 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-20 09:26-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-13 10:53-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-12 20:25-0300\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-12 20:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-#, fuzzy
 #| msgid "Why There Are No GIF Files on GNU Web Pages"
 msgid ""
 "Why There Are No GIF Files on GNU Web Pages - GNU Project - Free Software "
 "Foundation (FSF)"
-msgstr "Dlaczego na&nbsp;stronach internetowych GNU nie&nbsp;ma plików GIF"
+msgstr ""
+"Dlaczego na&nbsp;stronach internetowych GNU nie&nbsp;ma plików GIF - Projekt 
"
+"GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -69,7 +70,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Unisys and IBM both applied for patents in 1983. Unisys (and perhaps "
 #| "IBM) applied for these patents in a number of countries. Of the places "
@@ -91,10 +91,10 @@
 "być może IBM) zastrzegł te patenty w&nbsp;kilku krajach. Co się tyczy 
tych "
 "państw, których bazy patentów mogliśmy przeszukać, wygląda na&nbsp;to, "
 "że&nbsp;najpóźniejszą datą wygaśnięcia w&nbsp;nich patentu jest 
1&nbsp;"
-"października 2006 <a name=\"returnnote\" href=\"#venuenote\"><sup>1</sup></"
-"a>. Do&nbsp;tego czasu, każdy kto wypuści wolny program do&nbsp;tworzenia "
-"plików GIF prawdopodobnie zostanie zaskarżony. Nie&nbsp;widzimy żadnych "
-"powodów, by sądzić, że&nbsp;posiadacze patentu przegraliby proces."
+"października 2006 <sup><a id=\"returnnote\" href=\"#venuenote\">1</sup></a>. 
"
+"Do&nbsp;tego czasu, każdy kto wypuści wolny program do&nbsp;tworzenia 
plików "
+"GIF prawdopodobnie zostanie zaskarżony. Nie&nbsp;widzimy żadnych powodów, 
by "
+"sądzić, że&nbsp;posiadacze patentu przegraliby proces."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -479,7 +479,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -495,7 +494,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 #| "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
@@ -541,9 +539,9 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
-"Ten utwór jest dostępny na <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.";
-"org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative Commons Uznanie "
-"autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: linux-gnu-freedom.pl.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/linux-gnu-freedom.pl.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- linux-gnu-freedom.pl.po   13 Sep 2011 00:27:19 -0000   1.7
+++ linux-gnu-freedom.pl.po   13 Sep 2011 16:55:26 -0000   1.8
@@ -8,23 +8,24 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: linux-gnu-freedom.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-09-12 20:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-14 11:56-0600\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-13 10:54-0600\n"
 "Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Outdated-Since: 2011-09-12 20:25-0300\n"
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-12 20:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Linux, GNU, and freedom - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgstr ""
-"Linux, GNU i wolność - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+"Linux, GNU i&nbsp;wolność - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania "
+"(FSF)"
 
 # type: Attribute 'content' of: <meta>
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
@@ -41,9 +42,9 @@
 "In this essay, Linux, GNU, and freedom, Richard M. Stallman responds to Joe "
 "Barr's account of the FSF's dealings with the Austin Linux users group."
 msgstr ""
-"W tym eseju, Linux, GNU i&nbsp;wolność, Richard Stallman odpowiada na "
-"relację Joe'a Barr'a o&nbsp;postępowaniu FSF względem Austin Linux users "
-"group."
+"W&nbsp;tym eseju, Linux, GNU i&nbsp;wolność, Richard Stallman odpowiada "
+"na&nbsp;relację Joe'a Barr'a o&nbsp;postępowaniu FSF względem Austin Linux 
"
+"users group."
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <h2>
@@ -62,10 +63,10 @@
 "criticized my dealings with SIGLINUX, I would like to set the record "
 "straight about what actually occurred, and state my reasons."
 msgstr ""
-"Ponieważ <a href=\"http://linux.sys-con.com/node/32755\";>Joe Barr "
-"skrytykował w swoim artykule</a> moje postępowanie w stosunku do SIGLINUX, "
-"chciałbym wyprostować historię o tym, co się właściwie zdarzyło i 
wyjaśnić "
-"moje pobudki. "
+"Ponieważ&nbsp;<a href=\"http://linux.sys-con.com/node/32755\";>Joe Barr "
+"skrytykował w&nbsp;swoim artykule</a> moje postępowanie w&nbsp;stosunku "
+"do&nbsp;SIGLINUX, chciałbym wyprostować historię o tym, co się 
właściwie "
+"zdarzyło i&nbsp;wyjaśnić moje pobudki. "
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -83,15 +84,15 @@
 msgstr ""
 "Kiedy SIGLINUX zaproponował mi przemówienie, był &bdquo;Grupą 
Użytkowników "
 "Linuksa&rdquo;, to jest grupą użytkowników systemu GNU/Linux, którzy "
-"nazywają cały system &bdquo;Linux&rdquo;. Odpowiedziałem im zatem, że 
jeśli "
-"chcieliby, aby ktoś z&nbsp;Projektu GNU wygłosił dla nich przemówienie, "
-"powinni traktować Projekt GNU właściwie i&nbsp;nazywać cały system 
&bdquo;"
-"GNU/Linux&rdquo;. Ten system jest wariantem GNU i&nbsp;Projekt GNU jest jego "
-"głównym konstruktorem, zatem społeczny zwyczaj wymaga, by nazywać go tak, 
"
-"jak go nazwaliśmy. Dopóki nie ma mocnych argumentach za wyjątkiem, zwykle "
-"odmawiam wygłaszania przemówień dla organizacji, które nie chcą uznać "
-"autorstwa GNU w&nbsp;tej sprawie. Respektuję ich prawo do wypowiedzi, ale "
-"również mam prawo się nie wypowiadać."
+"nazywają cały system &bdquo;Linux&rdquo;. Odpowiedziałem im zatem, 
że&nbsp;"
+"jeśli chcieliby, aby&nbsp;ktoś z&nbsp;Projektu GNU wygłosił dla nich "
+"przemówienie, powinni traktować Projekt GNU właściwie i&nbsp;nazywać 
cały "
+"system &bdquo;GNU/Linux&rdquo;. Ten system jest wariantem GNU i&nbsp;Projekt "
+"GNU jest jego głównym konstruktorem, zatem&nbsp;społeczny zwyczaj wymaga, 
by "
+"nazywać go tak, jak go nazwaliśmy. Dopóki nie ma mocnych argumentach 
za&nbsp;"
+"wyjątkiem, zwykle odmawiam wygłaszania przemówień dla organizacji, które 
nie "
+"chcą uznać autorstwa GNU w&nbsp;tej sprawie. Respektuję ich prawo do&nbsp;"
+"wypowiedzi, ale&nbsp;również mam prawo się nie wypowiadać."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -105,15 +106,16 @@
 "proposal.) However, the group ultimately decided to stay with &ldquo;"
 "SIGLINUX&rdquo;."
 msgstr ""
-"Później Jeff Strunk z SIGLINUX próbował zmienić politykę grupy i&nbsp;"
+"Później Jeff Strunk z&nbsp;SIGLINUX próbował zmienić politykę grupy 
i&nbsp;"
 "poprosił FSF (Free Software Foundation, Fundację Wolnego Oprogramowania) "
-"o&nbsp;zamieszczenie jego grupy na naszej stronie grup użytkowników GNU/"
-"Linuksa. Nasz webmaster powiedział mu, że nie umieścimy jej pod nazwą 
&bdquo;"
-"SIGLINUX&rdquo;, ponieważ nazwa ta daje do zrozumienia, że grupa jest 
o&nbsp;"
-"Linuksie. Strunk zaproponował zmianę nazwy na &bdquo;SIGFREE&rdquo; i nasz "
-"webmaster zgodził się, że to będzie w&nbsp;porządku. (W artykule Barr "
-"twierdzi, że odrzuciliśmy tę propozycję). Jednakże grupa ostatecznie "
-"zdecydowała się pozostać przy &bdquo;SIGLINUX&rdquo;."
+"o&nbsp;zamieszczenie jego grupy na&nbsp;naszej stronie grup użytkowników 
GNU/"
+"Linuksa. Nasz webmaster powiedział mu, że&nbsp;nie umieścimy jej pod&nbsp;"
+"nazwą &bdquo;SIGLINUX&rdquo;, ponieważ&nbsp;nazwa ta daje do&nbsp;"
+"zrozumienia, że&nbsp;grupa jest o&nbsp;Linuksie. Strunk zaproponował 
zmianę "
+"nazwy na&nbsp;&bdquo;SIGFREE&rdquo; i&nbsp;nasz webmaster zgodził się, "
+"że&nbsp;to będzie w&nbsp;porządku. (W artykule Barr twierdzi, że&nbsp;"
+"odrzuciliśmy tę propozycję). Jednakże grupa ostatecznie zdecydowała się 
"
+"pozostać przy &bdquo;SIGLINUX&rdquo;."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -126,7 +128,7 @@
 "Wówczas sprawa przyciągnęła ponownie moją uwagę i&nbsp;zasugerowałem, 
żeby "
 "rozważyli inne możliwe nazwy. Istnieje wiele nazw, jakie mogliby wybrać, "
 "które nie określałyby całego systemu jako &bdquo;Linux&rdquo; i&nbsp;mam "
-"nadzieję, że znajdą jakąś, która im się spodoba. O&nbsp;ile mi 
wiadomo, "
+"nadzieję, że&nbsp;znajdą jakąś, która im się spodoba. O&nbsp;ile mi 
wiadomo, "
 "sprawa ucichła."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -144,18 +146,18 @@
 "he didn't do that, it's a small step to believe that I owe you a speech when "
 "you ask."
 msgstr ""
-"Czy to prawda, jak pisze Barr, że niektórzy ludzie postrzegają te 
działania "
-"jako &bdquo;użycie siły&rdquo; porównywalne z&nbsp;władzą monopolu "
-"Microsoftu? Być może tak. Odrzucenie zaproszenia nie jest przymusem, ale "
-"ludzie, którzy są przekonani i&nbsp;wierzą, że cały system to &bdquo;"
-"Linux&rdquo;, czasami rozwijają przedziwnie zniekształconą wizję. Żeby 
nazwa "
-"wydawała się uzasadniona, muszą widzieć kretowiska jako góry 
i&nbsp;góry "
-"jako kretowiska. Jeśli możecie zignorować fakty i&nbsp;uwierzyć, że 
Linus "
-"Torvalds rozwinął cały system, zaczynając w&nbsp;roku 1991 lub jeśli 
możecie "
-"zignorować swoje zwykłe zasady sprawiedliwości i&nbsp;uwierzyć, że 
Torvalds "
-"powinien otrzymać wyłączne uznanie autorstwa, nawet jeśli tego nie 
zrobił, "
-"to już mały krok, by uwierzyć, że gdy tylko zażądacie, jestem Wam 
winien "
-"przemówienie."
+"Czy&nbsp;to prawda, jak pisze Barr, że&nbsp;niektórzy ludzie postrzegają 
te "
+"działania jako &bdquo;użycie siły&rdquo; porównywalne z&nbsp;władzą 
monopolu "
+"Microsoftu? Być może tak. Odrzucenie zaproszenia nie jest przymusem, "
+"ale&nbsp;ludzie, którzy są przekonani i&nbsp;wierzą, że&nbsp;cały system 
to "
+"&bdquo;Linux&rdquo;, czasami rozwijają przedziwnie zniekształconą wizję. "
+"Żeby nazwa wydawała się uzasadniona, muszą widzieć kretowiska jako góry 
"
+"i&nbsp;góry jako kretowiska. Jeśli możecie zignorować fakty 
i&nbsp;uwierzyć, "
+"że&nbsp;Linus Torvalds rozwinął cały system, zaczynając w&nbsp;roku 1991 
"
+"lub&nbsp;jeśli możecie zignorować swoje zwykłe zasady sprawiedliwości 
i&nbsp;"
+"uwierzyć, że&nbsp;Torvalds powinien otrzymać wyłączne uznanie autorstwa, 
"
+"nawet jeśli tego nie zrobił, to już mały krok, by uwierzyć, że&nbsp;gdy 
"
+"tylko zażądacie, jestem Wam winien przemówienie."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -170,11 +172,12 @@
 msgstr ""
 "Rozważcie tylko: Projekt GNU zaczyna rozwijanie systemu operacyjnego, 
a&nbsp;"
 "lata później Linus Torvalds dodaje jedną ważną część. Projekt GNU 
mówi "
-"&bdquo;prosimy, wyróżnij tak samo nasz projekt&rdquo;, ale Linus mówi 
&bdquo;"
-"nie dawajcie im udziału w uznaniu autorstwa; nazwa ma pochodzić tylko od "
-"mojego imienia&rdquo;. Teraz wyobraźcie sobie mentalność osoby, która "
-"potrafi spojrzeć na te wydarzenia i&nbsp;oskarżać Projekt GNU o&nbsp;"
-"egotyzm. Trzeba być bardzo uprzedzonym, żeby osądzać tak krańcowo 
mylnie."
+"&bdquo;prosimy, wyróżnij tak samo nasz projekt&rdquo;, ale&nbsp;Linus mówi 
"
+"&bdquo;nie dawajcie im udziału w&nbsp;uznaniu autorstwa; nazwa ma pochodzić 
"
+"tylko od&nbsp;mojego imienia&rdquo;. Teraz wyobraźcie sobie mentalność "
+"osoby, która potrafi spojrzeć na&nbsp;te wydarzenia i&nbsp;oskarżać 
Projekt "
+"GNU o&nbsp;egotyzm. Trzeba być bardzo uprzedzonym, żeby osądzać tak 
krańcowo "
+"mylnie."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -190,15 +193,16 @@
 "making them unhappy. That's coercion, as bad as Microsoft!"
 msgstr ""
 "Osoba, która jest tak uprzedzona, może mówić wszelkie rodzaje "
-"niesprawiedliwych rzeczy o&nbsp;Projekcie GNU i&nbsp;myśleć, że są "
-"uzasadnione; jej koledzy ją poprą, ponieważ chcą wzajemnego wsparcia w "
-"utrzymywaniu ich złego nastawienia. Odszczepieńcy mogą być lżeni; zatem, 
"
-"jeśli odmawiam udziału w&nbsp;aktywności w&nbsp;rubryce 
&bdquo;Linux&rdquo;, "
-"mogą uważać to za niewybaczalne i&nbsp;uważać mnie za odpowiedzialnego 
za "
-"wrogość, którą poczują później. Kiedy tak wielu ludzi chce, żebym 
nazywał "
-"system &bdquo;Linux&rdquo;, jak mogę się nie zgadzać, będąc tym, kto 
jedynie "
-"zaczął jego rozwój? I&nbsp;bezprawne odmawianie im przemówienia 
bezprawnie "
-"sprawia, że są nieszczęśliwi. To przymus tak zły jak Microsoft!"
+"niesprawiedliwych rzeczy o&nbsp;Projekcie GNU i&nbsp;myśleć, że&nbsp;są "
+"uzasadnione; jej koledzy ją poprą, ponieważ&nbsp;chcą wzajemnego wsparcia 
"
+"w&nbsp;utrzymywaniu ich złego nastawienia. Odszczepieńcy mogą być lżeni; 
"
+"zatem, jeśli odmawiam udziału w&nbsp;aktywności w&nbsp;rubryce &bdquo;"
+"Linux&rdquo;, mogą uważać to za&nbsp;niewybaczalne i&nbsp;uważać mnie "
+"za&nbsp;odpowiedzialnego za&nbsp;wrogość, którą poczują później. Kiedy 
tak "
+"wielu ludzi chce, żebym nazywał system &bdquo;Linux&rdquo;, jak mogę się 
nie "
+"zgadzać, będąc tym, kto jedynie zaczął jego rozwój? I&nbsp;bezprawne "
+"odmawianie im przemówienia bezprawnie sprawia, że&nbsp;są nieszczęśliwi. 
To "
+"przymus tak zły jak Microsoft!"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -210,12 +214,12 @@
 "have a chance of correcting the error that undercuts the GNU Project's "
 "efforts."
 msgstr ""
-"Być może zastanawiacie się, czemu po prostu nie zignoruję sprawy, żeby "
-"uniknąć zmartwień. Kiedy SIGLINUX zaprosił mnie, żebym przemówił, 
mogłem po "
-"prostu odpowiedzieć &bdquo;Nie, przykro mi&rdquo; i&nbsp;sprawa by się "
-"zakończyła. Czemu tego nie zrobiłem? Jestem gotowy zaryzykować osobistą "
-"krytykę mojej osoby, aby mieć szansę naprawy błędu, który podkopuje 
wysiłki "
-"Projektu GNU."
+"Być może zastanawiacie się, czemu po&nbsp;prostu nie zignoruję sprawy, 
żeby "
+"uniknąć zmartwień. Kiedy SIGLINUX zaprosił mnie, żebym przemówił, 
mogłem "
+"po&nbsp;prostu odpowiedzieć &bdquo;Nie, przykro mi&rdquo; i&nbsp;sprawa by "
+"się zakończyła. Czemu tego nie zrobiłem? Jestem gotowy zaryzykować 
osobistą "
+"krytykę mojej osoby, aby&nbsp;mieć szansę naprawy błędu, który 
podkopuje "
+"wysiłki Projektu GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -230,16 +234,17 @@
 "up. There are people who say that technical decisions should not be &ldquo;"
 "politicized&rdquo; by consideration of their social consequences."
 msgstr ""
-"Nazywanie tego wariantu systemu GNU &bdquo;Linuksem&rdquo; to działanie na "
-"korzyść ludzi, którzy wybierają oprogramowanie bazując jedynie na 
przewadze "
-"technicznej, nie troszcząc się, czy respektuje ono ich wolność. Są 
ludzie "
-"tacy jak Barr, którzy chcą &bdquo;uwolnić od ideologii&rdquo; swoje "
-"oprogramowanie i&nbsp;krytykować każdego, kto mówi, że wolność jest 
istotna. "
-"Są ludzie tacy jak Torvalds, którzy będą naciskać naszą społeczność, 
by "
-"używać niewolnego oprogramowania i&nbsp;rzucać wyzwanie każdemu, kto się 
"
-"skarży, żeby natychmiast dostarczył lepszy (technicznie) program lub się "
-"zamknął. Są ludzie, którzy mówią, że techniczne decyzje nie powinny 
być "
-"&bdquo;upolityczniane&rdquo; przez rozważanie ich społecznych konsekwencji."
+"Nazywanie tego wariantu systemu GNU &bdquo;Linuksem&rdquo; to działanie "
+"na&nbsp;korzyść ludzi, którzy wybierają oprogramowanie bazując jedynie "
+"na&nbsp;przewadze technicznej, nie troszcząc się, czy&nbsp;respektuje ono "
+"ich wolność. Są ludzie tacy jak Barr, którzy chcą &bdquo;uwolnić 
od&nbsp;"
+"ideologii&rdquo; swoje oprogramowanie i&nbsp;krytykować każdego, kto mówi, 
"
+"że&nbsp;wolność jest istotna. Są ludzie tacy jak Torvalds, którzy będą 
"
+"naciskać naszą społeczność, by używać niewolnego oprogramowania 
i&nbsp;"
+"rzucać wyzwanie każdemu, kto się skarży, żeby natychmiast dostarczył 
lepszy "
+"(technicznie) program lub&nbsp;się zamknął. Są ludzie, którzy mówią, 
że&nbsp;"
+"techniczne decyzje nie powinny być &bdquo;upolityczniane&rdquo; przez "
+"rozważanie ich społecznych konsekwencji."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -251,11 +256,12 @@
 "willing to work for what we believed in."
 msgstr ""
 "W&nbsp;latach siedemdziesiątych użytkownicy komputerów stracili swoje "
-"wolności do rozpowszechniania i&nbsp;zmieniania oprogramowania, ponieważ 
nie "
-"cenili swojej wolności. Użytkownicy komputerów odzyskiwali te wolności "
-"w&nbsp;latach osiemdziesiątych i&nbsp;dziewięćdziesiątych ponieważ grupa 
"
-"idealistów, Projekt GNU, wierzyła, że wolność to coś, co sprawia, że 
program "
-"jest lepszy i&nbsp;chciała pracować dla tego, w&nbsp;co wierzyła. "
+"wolności do&nbsp;rozpowszechniania i&nbsp;zmieniania oprogramowania, "
+"ponieważ&nbsp;nie cenili swojej wolności. Użytkownicy komputerów 
odzyskiwali "
+"te wolności w&nbsp;latach osiemdziesiątych i&nbsp;dziewięćdziesiątych "
+"ponieważ&nbsp;grupa idealistów, Projekt GNU, wierzyła, że&nbsp;wolność 
to "
+"coś, co sprawia, że&nbsp;program jest lepszy i&nbsp;chciała pracować dla "
+"tego, w&nbsp;co wierzyła. "
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -273,19 +279,19 @@
 "lose our freedom again just as we lost it the first time, if we don't care "
 "enough to protect it."
 msgstr ""
-"Dzisiaj mamy częściową wolność, ale nasza wolność nie jest bezpieczna. 
Jest "
-"zagrożona przez <abbr title=\"Consumer Broadband and Digital Television "
+"Dzisiaj mamy częściową wolność, ale&nbsp;nasza wolność nie jest 
bezpieczna. "
+"Jest zagrożona przez <abbr title=\"Consumer Broadband and Digital Television 
"
 "Promotion Act\">CBDTPA</abbr> (poprzednio <abbr title=\"Security Systems "
 "Standards and Certification Act\">SSSCA</abbr>), przez Grupę Dyskusyjną "
 "&ldquo;Ochrony&rdquo; Nadawania (zobacz <a href=\"http://www.eff.org/";
-"\">http://www.eff.org/</a>), która proponuje, aby zabronić wolnemu "
-"oprogramowaniu dostępu do cyfrowych stacji telewizyjnych, poprzez patenty na 
"
-"oprogramowanie (Europa rozważa teraz, czy stosować patenty na "
-"oprogramowanie), przez umowy Microsoftu o nieujawnianie istotnych 
protokołów "
-"i&nbsp;przez każdego, kto kusi nas niewolnym programem, który jest &bdquo;"
-"lepszy&rdquo; (technicznie) niż dostępne wolne programy. Możemy stracić "
-"ponownie naszą wolność, tak jak straciliśmy ją za pierwszym razem, 
jeśli nie "
-"będziemy się odpowiednio troszczyć, by ją chronić."
+"\">http://www.eff.org/</a>), która proponuje, aby&nbsp;zabronić wolnemu "
+"oprogramowaniu dostępu do&nbsp;cyfrowych stacji telewizyjnych, poprzez&nbsp;"
+"patenty na&nbsp;oprogramowanie (Europa rozważa teraz, czy&nbsp;stosować "
+"patenty na&nbsp;oprogramowanie), przez umowy Microsoftu o nieujawnianie "
+"istotnych protokołów i&nbsp;przez każdego, kto kusi nas niewolnym 
programem, "
+"który jest &bdquo;lepszy&rdquo; (technicznie) niż dostępne wolne programy. 
"
+"Możemy stracić ponownie naszą wolność, tak jak straciliśmy ją za&nbsp;"
+"pierwszym razem, jeśli nie będziemy się odpowiednio troszczyć, by ją 
chronić."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -304,20 +310,21 @@
 "gnu.org/gnu/thegnuproject.html\">http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html</"
 "a> for the history."
 msgstr ""
-"Czy odpowiednio wielu z&nbsp;nas będzie się troszczyć? To zależy od wielu 
"
-"rzeczy: pośród nich, jak wielkie oddziaływanie ma Projekt GNU i&nbsp;jak "
-"wielki wpływ ma Linus Torvalds. Projekt GNU mówi &bdquo;Ceń swoją 
wolność!"
-"&rdquo;. Joe Barr mówi &bdquo;Wybieraj pomiędzy niewolnymi i&nbsp;wolnymi "
-"programami jedynie na technicznym gruncie!&rdquo;. Jeśli ludzie uznają "
-"autorstwo Torvaldsa, jako głównego konstruktora systemu GNU/Linux, jest to "
-"nie tylko nieścisłe, ale również sprawia, że jego przesłanie jest 
bardziej "
-"wpływowe — a&nbsp;to przesłanie mówi &bdquo;Niewolne oprogramowanie jest 
ok; "
-"sam go używam i&nbsp;je rozwijam&rdquo;. Jeśli dostrzegą naszą rolę, 
będą "
-"nas bardziej słuchać, a&nbsp;przesłanie, jakie im przekażemy to 
&bdquo;Ten "
-"system istnieje dzięki ludziom, którzy dbają o&nbsp;wolność. Dołącz do 
nas, "
-"ceń swoją wolność i&nbsp;razem możemy ją zachować&rdquo;. Zobacz <a 
href="
-"\"http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html\";>http://www.gnu.org/gnu/";
-"thegnuproject.html</a>, gdzie opisujemy historię. "
+"Czy&nbsp;odpowiednio wielu z&nbsp;nas będzie się troszczyć? To zależy "
+"od&nbsp;wielu rzeczy: pośród nich, jak wielkie oddziaływanie ma Projekt 
GNU "
+"i&nbsp;jak wielki wpływ ma Linus Torvalds. Projekt GNU mówi &bdquo;Ceń 
swoją "
+"wolność!&rdquo;. Joe Barr mówi &bdquo;Wybieraj pomiędzy niewolnymi 
i&nbsp;"
+"wolnymi programami jedynie na&nbsp;technicznym gruncie!&rdquo;. Jeśli ludzie 
"
+"uznają autorstwo Torvaldsa, jako głównego konstruktora systemu GNU/Linux, "
+"jest to nie tylko nieścisłe, ale&nbsp;również sprawia, że&nbsp;jego "
+"przesłanie jest bardziej wpływowe — a&nbsp;to przesłanie mówi &bdquo;"
+"Niewolne oprogramowanie jest ok; sam go używam i&nbsp;je rozwijam&rdquo;. "
+"Jeśli dostrzegą naszą rolę, będą nas bardziej słuchać, 
a&nbsp;przesłanie, "
+"jakie im przekażemy to &bdquo;Ten system istnieje dzięki ludziom, którzy "
+"dbają o&nbsp;wolność. Dołącz do&nbsp;nas, ceń swoją wolność 
i&nbsp;razem "
+"możemy ją zachować&rdquo;. Zobacz <a href=\"http://www.gnu.org/gnu/";
+"thegnuproject.html\">http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html</a>, gdzie "
+"opisujemy historię. "
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -332,12 +339,13 @@
 msgstr ""
 "Kiedy proszę ludzi, by nazywali system GNU/Linux, część z&nbsp;nich "
 "odpowiada <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">głupimi wymówkami i&nbsp;"
-"argumentami opartymi na zafałszowanym obrazie</a>. Ale pewnie niczego nie "
-"tracimy, ponieważ byli prawdopodobnie od początku nieprzyjaźnie 
usposobieni. "
-"Tymczasem inni rozumieją podane przeze mnie powody i&nbsp;używają tej 
nazwy. "
-"Robiąc tak, pomagają uświadomić innych ludzi, dlaczego naprawdę system 
GNU/"
-"Linux istnieje i&nbsp;to zwiększa naszą zdolność do rozprzestrzeniania 
idei, "
-"że wolność jest istotną wartością. "
+"argumentami opartymi na&nbsp;zafałszowanym obrazie</a>. Ale&nbsp;pewnie "
+"niczego nie tracimy, ponieważ&nbsp;byli prawdopodobnie od&nbsp;początku "
+"nieprzyjaźnie usposobieni. Tymczasem inni rozumieją podane przeze mnie "
+"powody i&nbsp;używają tej nazwy. Robiąc tak, pomagają uświadomić innych 
"
+"ludzi, dlaczego naprawdę system GNU/Linux istnieje i&nbsp;to zwiększa naszą
 "
+"zdolność do&nbsp;rozprzestrzeniania idei, że&nbsp;wolność jest istotną "
+"wartością. "
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -346,9 +354,10 @@
 "hurt my feelings, but when successful, this effort helps the GNU Project "
 "campaign for freedom."
 msgstr ""
-"Dlatego wciąż biorę się za bary z&nbsp;uprzedzeniami, oszczerstwami 
i&nbsp;"
-"nieprzyjemnościami. Ranią one moje uczucia, ale kiedy się udaje, ten 
wysiłek "
-"pomaga kampanii Projektu GNU na rzecz wolności."
+"Dlatego&nbsp;wciąż biorę się za&nbsp;bary z&nbsp;uprzedzeniami, "
+"oszczerstwami i&nbsp;nieprzyjemnościami. Ranią one moje uczucia, ale&nbsp;"
+"kiedy się udaje, ten wysiłek pomaga kampanii Projektu GNU na&nbsp;rzecz "
+"wolności."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -357,7 +366,7 @@
 "non-free version control system that Linus Torvalds now uses, I'd like to "
 "address that issue as well."
 msgstr ""
-"Ponieważ pojawiło się to w&nbsp;kontekście Linuksa (jądra) i&nbsp;"
+"Ponieważ&nbsp;pojawiło się to w&nbsp;kontekście Linuksa (jądra) i&nbsp;"
 "Bitkeepera, niewolnego systemu kontroli wersji, którego używa teraz Linus "
 "Torvalds, chciałbym omówić również tę sprawę."
 
@@ -382,14 +391,15 @@
 "in order to avoid a sense of cognitive dissonance about the presence of "
 "Bitkeeper on their machines. What can be done about this?"
 msgstr ""
-"Użycie Bitkeepera do źródeł Linuksa wywiera bardzo poważny wpływ na "
-"społeczność wolnego oprogramowania, ponieważ każdy, kto chce dokładnie "
-"śledzić łaty nakładane na Linuksa, może to zrobić tylko instalując 
niewolny "
-"program. Na pewno są dziesiątki lub nawet setki hakerów jądra, którzy to 
"
-"zrobili. Większość z&nbsp;nich, żeby uniknąć poczucia dysonansu 
poznawczego "
-"w&nbsp;związku z&nbsp;obecnością Bitkeepera na swoich maszynach, stopniowo 
"
-"przekonuje samych siebie do tego, że użycie niewolnego oprogramowania jest "
-"ok. Co można w tej sprawie zrobić?"
+"Użycie Bitkeepera do&nbsp;źródeł Linuksa wywiera bardzo poważny wpływ "
+"na&nbsp;społeczność wolnego oprogramowania, ponieważ&nbsp;każdy, kto 
chce "
+"dokładnie śledzić łaty nakładane na&nbsp;Linuksa, może to zrobić tylko 
"
+"instalując niewolny program. Na&nbsp;pewno są dziesiątki lub&nbsp;nawet "
+"setki hakerów jądra, którzy to zrobili. Większość z&nbsp;nich, żeby 
uniknąć "
+"poczucia dysonansu poznawczego w&nbsp;związku z&nbsp;obecnością Bitkeepera 
"
+"na&nbsp;swoich maszynach, stopniowo przekonuje samych siebie do&nbsp;tego, "
+"że&nbsp;użycie niewolnego oprogramowania jest ok. Co można w&nbsp;tej "
+"sprawie zrobić?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -400,12 +410,12 @@
 "latest revisions, then install the new revisions into CVS. That update "
 "process could run automatically and frequently."
 msgstr ""
-"Jednym z&nbsp;rozwiązań jest założenie innego repozytorium na źródła "
-"Linuksa, stosującego CVS lub inny wolny system kontroli wersji, i&nbsp;"
-"zorganizowanie go tak, żeby nowe wersje były do niego wczytywane "
-"automatycznie. Można by używać Bitkeepera do pobierania najnowszych wersji 
"
-"plików, a&nbsp;następnie umieszczać je w systemie CVS. Taki proces "
-"aktualizacji mógłby przebiegać często i&nbsp;automatycznie."
+"Jednym z&nbsp;rozwiązań jest założenie innego repozytorium 
na&nbsp;źródła "
+"Linuksa, stosującego CVS lub&nbsp;inny wolny system kontroli wersji, i&nbsp;"
+"zorganizowanie go tak, żeby nowe wersje były do&nbsp;niego wczytywane "
+"automatycznie. Można by używać Bitkeepera do&nbsp;pobierania najnowszych "
+"wersji plików, a&nbsp;następnie umieszczać je w&nbsp;systemie CVS. Taki "
+"proces aktualizacji mógłby przebiegać często i&nbsp;automatycznie."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -416,12 +426,12 @@
 "have to be done by someone else who is willing to have Bitkeeper on his "
 "machine, unless someone can find or make a way to do it using free software."
 msgstr ""
-"FSF nie może tego zrobić, ponieważ nie możemy zainstalować Bitkeepera na 
"
-"naszych maszynach. Nie mamy teraz na nich żadnych niewolnych systemów ani "
-"aplikacji, a&nbsp;nasze zasady mówią, że musimy się tego trzymać. To "
-"repozytorium musiałby prowadzić ktoś inny, kto zgadza się mieć 
Bitkeepera na "
-"swojej maszynie, dopóki ktoś nie wymyśli, jak to zrobić za pomocą 
wolnego "
-"oprogramowania."
+"FSF nie może tego zrobić, ponieważ&nbsp;nie możemy zainstalować 
Bitkeepera "
+"na&nbsp;naszych maszynach. Nie mamy teraz na&nbsp;nich żadnych niewolnych "
+"systemów ani&nbsp;aplikacji, a&nbsp;nasze zasady mówią, że&nbsp;musimy 
się "
+"tego trzymać. To repozytorium musiałby prowadzić ktoś inny, kto zgadza 
się "
+"mieć Bitkeepera na&nbsp;swojej maszynie, dopóki ktoś nie wymyśli, jak to "
+"zrobić za&nbsp;pomocą wolnego oprogramowania."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -436,9 +446,9 @@
 "Z&nbsp;samymi źródłami Linuksa wiąże się nawet poważniejszy problem 
z&nbsp;"
 "niewolnym oprogramowaniem: w&nbsp;istocie same takie zawierają. Sporo "
 "sterowników urządzeń zawiera serie liczb, reprezentujące programy 
wbudowane, "
-"firmware do zainstalowania w&nbsp;urządzeniu. Te programy nie są wolnym "
-"oprogramowaniem. Kilka liczb do przechowania w&nbsp;rejestrach urządzenia to 
"
-"jedno, faktyczny program zapisany binarnie to druga sprawa."
+"firmware do&nbsp;zainstalowania w&nbsp;urządzeniu. Te programy nie są 
wolnym "
+"oprogramowaniem. Kilka liczb do&nbsp;przechowania w&nbsp;rejestrach "
+"urządzenia to jedno, faktyczny program zapisany binarnie to druga sprawa."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -450,13 +460,13 @@
 "the source code. By the same token, adding such a binary to the Linux "
 "sources violates the GPL."
 msgstr ""
-"Obecność tych, występujących jedynie w postaci binarnej programów 
w&nbsp;"
-"&bdquo;źródłowych&rdquo; plikach Linuksa tworzy dodatkowy problem: rodzi "
-"wątpliwości, czy binaria Linuksa mogą w&nbsp;ogóle być legalnie "
+"Obecność tych, występujących jedynie w&nbsp;postaci binarnej programów "
+"w&nbsp;&bdquo;źródłowych&rdquo; plikach Linuksa tworzy dodatkowy problem: "
+"rodzi wątpliwości, czy&nbsp;binaria Linuksa mogą w&nbsp;ogóle być 
legalnie "
 "rozprowadzane. GPL wymaga &bdquo;kompletnego odpowiedniego kodu "
 "źródłowego&rdquo;, a&nbsp;sekwencja liczb całkowitych nie jest kodem "
-"źródłowym. Z&nbsp;tego samego powodu dodawanie takich binariów do 
źródeł "
-"Linuksa narusza GPL."
+"źródłowym. Z&nbsp;tego samego powodu dodawanie takich binariów do&nbsp;"
+"źródeł Linuksa narusza GPL."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -475,21 +485,22 @@
 "recruiting people to do this job, we will have to overcome the idea, spread "
 "by some Linux developers, that the job is not necessary."
 msgstr ""
-"Konstruktorzy Linuksa planują przeniesienie tych programów firmware do "
-"osobnych plików; dojście do tego w&nbsp;pełni zajmie kilka lat, ale kiedy "
-"się skończy, rozwiąże drugi problem; moglibyśmy stworzyć wersję 
&bdquo;"
-"wolnego Linuksa&rdquo;, która nie zawierałaby niewolnych plików firmware. "
-"To, samo przez się, nie zrobi wiele dobrego, jeśli większość ludzi 
będzie "
-"używać niewolnej, &bdquo;oficjalnej&rdquo; wersji Linuksa. Może się tak "
-"zdarzyć, ponieważ na wielu platformach wolna wersja nie uruchomi się bez "
-"niewolnego firmware'u. Projekt &bdquo;Wolny Linux&rdquo; będzie musiał 
wpaść "
-"na to, co robi oprogramowanie wbudowane i&nbsp;napisać do niego kod "
-"źródłowy, możliwe, że w języku asemblera dla jakiegokolwiek wbudowanego 
"
-"procesora, na którym działa. To zniechęcająca praca. Byłaby mniej "
-"zniechęcająca, gdyby została wykonana krok po kroku przez lata, niż 
teraz, "
-"gdy dopuszczono, by narosła. Szukając ludzi do tej pracy, będziemy musieli 
"
-"przezwyciężyć ideę, rozpowszechnianą przez niektórych konstruktorów 
Linuksa, "
-"że ta praca nie jest niezbędna."
+"Konstruktorzy Linuksa planują przeniesienie tych programów firmware 
do&nbsp;"
+"osobnych plików; dojście do&nbsp;tego w&nbsp;pełni zajmie kilka lat, "
+"ale&nbsp;kiedy się skończy, rozwiąże drugi problem; moglibyśmy stworzyć 
"
+"wersję &bdquo;wolnego Linuksa&rdquo;, która nie zawierałaby niewolnych "
+"plików firmware. To, samo przez się, nie zrobi wiele dobrego, jeśli "
+"większość ludzi będzie używać niewolnej, &bdquo;oficjalnej&rdquo; 
wersji "
+"Linuksa. Może się tak zdarzyć, ponieważ&nbsp;na wielu platformach wolna "
+"wersja nie uruchomi się bez&nbsp;niewolnego firmware'u. Projekt &bdquo;Wolny 
"
+"Linux&rdquo; będzie musiał wpaść na&nbsp;to, co robi oprogramowanie "
+"wbudowane i&nbsp;napisać do&nbsp;niego kod źródłowy, możliwe, że&nbsp;w 
"
+"języku asemblera dla jakiegokolwiek wbudowanego procesora, na&nbsp;którym "
+"działa. To zniechęcająca praca. Byłaby mniej zniechęcająca, gdyby 
została "
+"wykonana krok po&nbsp;kroku przez lata, niż teraz, gdy dopuszczono, by "
+"narosła. Szukając ludzi do&nbsp;tej pracy, będziemy musieli 
przezwyciężyć "
+"ideę, rozpowszechnianą przez niektórych konstruktorów Linuksa, 
że&nbsp;ta "
+"praca nie jest niezbędna."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -501,10 +512,11 @@
 "better&rdquo; is more important than freedom."
 msgstr ""
 "O&nbsp;Linuksie, jądrze, często myśli się jak o okręcie flagowym wolnego 
"
-"oprogramowania, jednak jego aktualna wersja jest częściowo niewolna. Jak to 
"
-"się stało? Ten problem, podobnie jak decyzja o&nbsp;użyciu Bitkeepera, "
-"odzwierciedla pogląd pierwszego konstruktora Linuksa, osoby, która myśli 
że "
-"&bdquo;technicznie lepsze&rdquo; jest o wiele ważniejsze niż wolność."
+"oprogramowania, jednak&nbsp;jego aktualna wersja jest częściowo niewolna. "
+"Jak to się stało? Ten problem, podobnie jak decyzja o&nbsp;użyciu "
+"Bitkeepera, odzwierciedla pogląd pierwszego konstruktora Linuksa, osoby, "
+"która myśli że&nbsp;&bdquo;technicznie lepsze&rdquo; jest o wiele 
ważniejsze "
+"niż wolność."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -512,8 +524,8 @@
 "Value your freedom, or you will lose it, teaches history. &ldquo;Don't "
 "bother us with politics,&rdquo; respond those who don't want to learn."
 msgstr ""
-"Ceń swoją wolność albo ją stracisz, uczy historia. &bdquo;Nie zawracaj 
nam "
-"głowy polityką&rdquo;, odpowiadają ci, którzy nie chcą się uczyć. "
+"Ceń swoją wolność albo&nbsp;ją stracisz, uczy historia. &bdquo;Nie 
zawracaj "
+"nam głowy polityką&rdquo;, odpowiadają ci, którzy nie chcą się uczyć. "
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -525,13 +537,13 @@
 "href=\"http://directory.fsf.org/project/linux\";> free version of Linux</a> "
 "is now maintained for use in free GNU/Linux distributions."
 msgstr ""
-"<strong><a name=\"update\">Aktualizowane:</a></strong> Od 2005 roku "
-"BitKeeper nie jest już używany do zarządzania źródłem jądra Linuksa. 
Zobacz "
-"artykuł <a href=\"/philosophy/mcvoy.html\">Dziękuję Ci, Larry McVoy</a>. "
-"Źródła Linuksa nadal zawierają w&nbsp;niewielkich ilościach niewolny "
-"firmware, ale od stycznia 2008 roku <a href=\"http://directory.fsf.org/";
-"project/linux\">wolna wersja Linuksa</a> jest utrzymywana do użycia w&nbsp;"
-"wolnych dystrybucjach GNU/Linuksa."
+"<strong><a name=\"update\">Aktualizowane:</a></strong> Od&nbsp;2005 roku "
+"BitKeeper nie jest już używany do&nbsp;zarządzania źródłem jądra 
Linuksa. "
+"Zobacz artykuł <a href=\"/philosophy/mcvoy.html\">Dziękuję Ci, Larry 
McVoy</"
+"a>. Źródła Linuksa nadal zawierają w&nbsp;niewielkich ilościach niewolny 
"
+"firmware, ale&nbsp;od stycznia 2008 roku <a href=\"http://directory.fsf.org/";
+"project/linux\">wolna wersja Linuksa</a> jest utrzymywana do&nbsp;użycia "
+"w&nbsp;wolnych dystrybucjach GNU/Linuksa."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -540,7 +552,6 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -555,7 +566,6 @@
 "contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
 #| "\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
@@ -574,12 +584,12 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi tłumaczenia i koordynowania "
-"tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/standards/"
-"README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze odnośnie "
-"tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w "
-"tłumaczeniu prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">address@hidden</a>."
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2002 Richard M. Stallman"
@@ -591,9 +601,9 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgstr ""
-"Ten utwór jest dostępny na <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.";
-"org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative Commons Uznanie "
-"autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -622,6 +632,6 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Copyright &copy; 2002 Richard M. Stallman <br />Verbatim copying and "
 #~ "distribution of this entire article is permitted in any medium, provided "
-#~ "this notice is preserved.<br /> Zezwala się na wykonywanie i dystrybucję 
"
-#~ "wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od nośnika, pod warunkiem "
-#~ "zachowania niniejszego zezwolenia."
+#~ "this notice is preserved.<br /> Zezwala się na&nbsp;wykonywanie i&nbsp;"
+#~ "dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od&nbsp;nośnika, "
+#~ "pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]