www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po keep-control-of-your-computin...


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po keep-control-of-your-computin...
Date: Wed, 07 Sep 2011 21:26:22 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/09/07 21:26:22

Added files:
    philosophy/po : keep-control-of-your-computing.pl.po 

Log message:
    new Polish translation by Jan Owoc

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/keep-control-of-your-computing.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: keep-control-of-your-computing.pl.po
===================================================================
RCS file: keep-control-of-your-computing.pl.po
diff -N keep-control-of-your-computing.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ keep-control-of-your-computing.pl.po    7 Sep 2011 21:25:43 -0000    
1.1
@@ -0,0 +1,313 @@
+# Polish translation of 
http://www.gnu.org/philosophy/keep-control-of-your-computing.html
+# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Marcin Wolak <address@hidden>, 2011.
+# Paweł Różański <address@hidden>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keep-control-of-your-computing.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-04 12:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-07 15:24-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Keep control of your computing, so it doesn't control you! - GNU Project - "
+"Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Zatrzymajcie kontrolę nad&nbsp;Waszym komputerem, aby&nbsp;to on Was nie "
+"kontrolował! - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Keep control of your computing, so it doesn't control you!"
+msgstr ""
+"Zatrzymajcie kontrolę nad&nbsp;Waszym komputerem, aby&nbsp;to on Was nie "
+"kontrolował!"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "by Richard Stallman"
+msgstr "Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "First published in Der Spiegel Online"
+msgstr "Pierwotnie opublikowane w&nbsp;Der Spiegel Online"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The World Wide Web, developed by Tim Berners-Lee in 1990 as a system for "
+"publishing and viewing information, is slowly being transformed into a "
+"system of remote computing. It will store your data, and data about you, "
+"often limiting your access to it but allowing FBI access at any time. It "
+"will do your computing for you, but you cannot control what it does. It "
+"provides various tempting attractions, but you must resist them."
+msgstr ""
+"Sieć WWW opracowana przez Tima Berners-Lee w&nbsp;1990 jako system "
+"publikowania i&nbsp;oglądania informacji, jest stopniowo przekształcana "
+"w&nbsp;sieć zdalnych obliczeń. Będzie przechowywać Wasze dane, dane o 
Was, "
+"często ograniczając Wasz dostęp do&nbsp;tych danych, ale&nbsp;dając 
dostęp "
+"FBI w&nbsp;dowolnym momencie. Będzie za&nbsp;Was zdalnie obliczało, 
ale&nbsp;"
+"nie możecie kontrolować co robi. Posiada różne kuszące przynęty, 
ale&nbsp;"
+"musicie się im oprzeć."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the 1980s, most people did not use computers; those who did, mostly used "
+"personal computers or timesharing services. Both allowed you to install "
+"software of your choice. Both allowed you full control over your data, "
+"though it is not clear what access the timesharing services gave to the FBI. "
+"In any case, the timesharing services mostly faded away by the 90s."
+msgstr ""
+"W&nbsp;latach 80-tych większość ludzi nie używała komputerów; Ci, 
którzy ich "
+"używali, głównie czynili to na&nbsp;komputerach osobistych lub&nbsp;"
+"komputerach współdzielonego czasu. Oba pozwalały na&nbsp;instalowanie "
+"oprogramowania, które sobie wybraliście. Oba umożliwiały pełną 
kontrolę "
+"nad&nbsp;Waszymi danymi, choć&nbsp;nie jest jasne jaki dostęp FBI miało "
+"do&nbsp;komputerów współdzielonego czasu. Tak czy&nbsp;siak, komputery ze "
+"współdzielonym czasem odeszły pod&nbsp;koniec lat 90-tych."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This does not mean that these users had control of their computing. With "
+"software, either the users control the program (free software) or the "
+"program controls the users (proprietary or nonfree software). Those users "
+"were running proprietary software because that's all there was at the time. "
+"The users could not change it, or even tell what it really did."
+msgstr ""
+"To nie oznacza, że&nbsp;Ci użytkownicy mieli kontrolę nad&nbsp;"
+"przetwarzaniem swoich danych. Z&nbsp;oprogramowaniem jest albo&nbsp;tak, "
+"że&nbsp;użytkownicy kontrolują program (wolne oprogramowanie) albo&nbsp;to 
"
+"program kontroluje użytkowników (własnościowe lub&nbsp;niewolne "
+"oprogramowanie). Ci użytkownicy uruchamiali oprogramowanie własnościowe, "
+"bo&nbsp;wówczas innego nie było. Użytkownicy nie mogli tego zmienić 
lub&nbsp;"
+"nawet określić, co tak naprawdę robiło."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The abusiveness of proprietary software has intensified since then; "
+"nowadays, it is likely to spy on you, intentionally restrict you, and/or "
+"have back doors. (Windows is known to do all three; likewise the iPhone and "
+"the Kindle.) But even absent such abuse, it wasn't right for users to be "
+"controlled by their software."
+msgstr ""
+"Od&nbsp;tamtego czasu oprogramowanie własnościowe stało się bardziej "
+"niebezpieczne. Dziś będzie Was śledziło, celowo ograniczało i/lub miało 
"
+"tylne drzwi (backdoor). (Windows robi wszystkie trzy rzeczy; podobnie iPhone "
+"i&nbsp;Kindle.) Nawet jeśli by tych nadużyć nie było, nie jest 
właściwe, "
+"aby&nbsp;to oprogramowanie rządziło użytkownikami."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"That's why I launched the free software movement in 1983. We decided to "
+"develop an operating system and applications that would be entirely free "
+"(libre, freie), so that the users would have control over them. I gave this "
+"system the name GNU. (You have probably heard people call it \"Linux\", but "
+"that's an error.) People who switch to this system, and insist on using only "
+"free software, are in a position to control their computing. We have "
+"liberated only a small part of cyberspace, as yet, but that is a foothold "
+"for freedom."
+msgstr ""
+"Dlatego&nbsp;rozpocząłem Ruch Wolnego Oprogramowania w&nbsp;1983 roku. "
+"Zdecydowaliśmy się rozwijać system operacyjny i&nbsp;aplikacje, które 
byłyby "
+"całkiem wolne, aby&nbsp;użytkownicy mieli nad&nbsp;nimi kontrolę. 
Nazwałem "
+"ten system GNU. (Zapewne słyszeliście jak ludzie go nazywają \"Linux\", "
+"ale&nbsp;to jest błąd.) Ludzie, którzy się na&nbsp;ten system przerzucą "
+"i&nbsp;będą używali tylko wolnego oprogramowania, będą mogli mieć 
kontrolę "
+"nad&nbsp;swoim komputerem. Dotychczas wyzwoliliśmy tylko małą część "
+"cyberprzestrzeni, ale&nbsp;jest to przyczółek wolności."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Developments in the Web threaten to negate this achievement. The first "
+"problem was the use of invisible references to sites whose mission was "
+"surveillance (perhaps for advertising). Users who visited sites A, B, X and "
+"Z did not realize that those pages contained invisible references to "
+"iamwatchingyou.com, so each visit informed that site too, and it recorded "
+"permanently that this user had visited certain pages."
+msgstr ""
+"Najnowsze postępy w&nbsp;Sieci niwelują to osiągnięcie. Pierwszym 
problemem "
+"było używanie niewidocznych odnośników do&nbsp;stron, których celem 
było "
+"szpiegowanie (przypuszczalnie do&nbsp;celów reklamowych). Użytkownicy, "
+"którzy odwiedzili strony A, B, X i&nbsp;Z nie wiedzieli, że&nbsp;te strony "
+"mają niewidoczne odnośniki do&nbsp;obserwujemy-cie.com i&nbsp;każda wizyta 
"
+"informowała o tym tą stronę śledzącą, która na&nbsp;zawsze zapisywała 
które "
+"strony użytkownik odwiedził."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Javascript created a further problem. Initially used for harmless things "
+"such as unusual-looking menus, its capabilities have been extended to the "
+"point where it can do nontrivial computing. Services such as Google Docs "
+"install large Javascript programs into the user's browser. Even though they "
+"run in your computer, you have no control over what they do there."
+msgstr ""
+"Javascript stworzył kolejne problemy. Początkowo był niewinnie używany 
np. "
+"do&nbsp;tworzenia nietypowych menu, ale&nbsp;jego możliwości zostały "
+"rozszerzone do&nbsp;tego stopnia, że&nbsp;może robić nietrywialne zadania. 
"
+"Usługi takie jak Google Docs instalują duże programy Javascript do&nbsp;"
+"przeglądarki użytkownika. Choć&nbsp;są uruchamiane na&nbsp;Waszym "
+"komputerze, nie macie kontroli nad&nbsp;tym, co one tak naprawdę robią."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Then there is the issue of storing your data in companies' servers. The "
+"largest such companies have little respect for users' privacy. For "
+"instance, if you hand your data to Facebook, companies pay Facebook (not "
+"you) for the use of it. They pay Facebook (not you) to run ads using your "
+"face."
+msgstr ""
+"Kolejnym problemem jest przechowywanie danych na&nbsp;serwerach firm. "
+"Największe z&nbsp;nich nie szanują prywatności użytkowników. Dla 
przykładu, "
+"jeśli przekażecie swoje dane Facebookowi, firmy płacą Facebookowi (a nie "
+"Wam), aby&nbsp;z nich korzystać. Płacą Facebookowi (a nie Wam) aby&nbsp;"
+"tworzyć reklamy z&nbsp;Waszym wizerunkiem."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The timesharing companies of the 1980s had usually treated their users' data "
+"with respect, even though they could occasionally abuse them, because their "
+"users were paying clients and could go elsewhere. Facebook's users do not "
+"pay, so they are not its clients. They are its merchandise, to be sold to "
+"other businesses. If the company is in the US, or is a subsidiary of a US "
+"company, the FBI can collect this data at whim without even a court order "
+"under an un-American US law, named in purest blackwhiting the \"Patriot Act"
+"\"."
+msgstr ""
+"Firmy udostępniające systemy współdzielonego czasu w&nbsp;latach 80-tych "
+"zwykle szanowały dane użytkowników, choć&nbsp;zdarzały się wyjątki, "
+"ponieważ&nbsp;użytkownicy byli płacącymi klientami, którzy mogli 
przenieść "
+"się do&nbsp;innych firm. Użytkownicy Facebooka nie płacą, więc&nbsp;nie 
są "
+"jego klientami. Są jego towarem, który jest sprzedawany innym firmom. 
Jeśli "
+"firma jest w&nbsp;USA, lub&nbsp;jest spółką firmy z&nbsp;USA, to FBI może 
"
+"zebrać te dane bez&nbsp;nakazu sądowego dzięki nie-amerykańskiemu prawu "
+"w&nbsp;USA, perwersyjnie nazwany \"Ustawą Patriotyczną\"."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Services also offer to operate on the users data. In effect, this means that "
+"users do their computing on the servers, and the servers take complete "
+"control of that computing."
+msgstr ""
+"Niektóre usługi oferują obrabiać dane użytkownika. To znaczy, że&nbsp;"
+"użytkownicy robią wszelkie obliczenia na&nbsp;serwerach, a&nbsp;serwery 
mają "
+"całkowitą kontrolę nad&nbsp;tym jak to jest robione."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There is a systematic marketing campaign to drive users to entrusting their "
+"computing and their data to companies they have absolutely no reason to "
+"trust. Its buzzword is \"cloud computing\", a term used for so many "
+"different computing structures that its only real meaning is, \"Do it "
+"without thinking about what you're doing\"."
+msgstr ""
+"Jest systematyczna kampania marketingowa aby&nbsp;użytkowników przekonać "
+"do&nbsp;przekazywania swoich danych i&nbsp;ich obróbki do&nbsp;firm, którym 
"
+"nie mają powodu aby&nbsp;ufać. Nawet nazwa \"chmura\" [ang. \"cloud 
computing"
+"\"] jest używana dla tylu różnych rzeczy, że&nbsp;jedynym prawdziwym "
+"znaczeniem jest \"rób to bez&nbsp;myślenia o tym co robisz\"."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There is even a product, Google ChromeOS, designed so that it can only store "
+"data remotely, and the user must do her computing remotely. Ironically, it "
+"is free software, a version of GNU/Linux. Users will have access to the "
+"source code, and could change it so as to support local computing and local "
+"data storage &mdash; if the machine has enough memory to store it, and if it "
+"permits users to install their own versions of the software. If Android "
+"phones are any guide, most ChromeOS devices will be designed to prevent "
+"users from doing that."
+msgstr ""
+"Jest nawet system, Google ChromeOS, zaprojektowany aby&nbsp;przechowywać "
+"dane wyłącznie zdalnie i&nbsp;zmuszający użytkownika aby&nbsp;pracował "
+"zdalnie. Ironicznie, jest to wolne oprogramowanie, wersją GNU/Linuksa. "
+"Użytkownicy będą mieli dostęp do&nbsp;kodu źródłowego, mogliby 
zmienić "
+"aby&nbsp;umożliwić lokalną obróbkę i&nbsp;przechowywanie 
danych&nbsp;&ndash; "
+"jeśli sprzęt miałby wystarczająco pamięci aby&nbsp;przechować 
i&nbsp;jeśli "
+"zezwoliłby na&nbsp;instalowanie własnych wersji oprogramowania. Jeśli "
+"wnioskować na&nbsp;podstawie telefonów Android, to większość sprzętu 
z&nbsp;"
+"ChromeOS będzie zaprojektowana tak, aby&nbsp;to uniemożliwić."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This does not mean Internet users can't have privacy. This does not mean "
+"that Internet users can't have control of their computing. It does mean that "
+"you'll have to swim against the current to have them."
+msgstr ""
+"To nie znaczy, że&nbsp;użytkownicy Sieci nie mogą mieć prywatności. To 
nie "
+"znaczy, że&nbsp;użytkownicy Sieci nie mogą mieć kontroli nad&nbsp;"
+"przetwarzaniem danych. To znaczy, że&nbsp;musicie płynąć pod&nbsp;prąd "
+"aby&nbsp;je mieć."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2011 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2011 Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Jan Owoc 2011; poprawki: Marcin Wolak 2011, Paweł Różański 
2011"
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]