www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po practical.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po practical.pl.po
Date: Wed, 07 Sep 2011 19:26:45 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/09/07 19:26:45

Added files:
    philosophy/po : practical.pl.po 

Log message:
    new Polish translation by Jan Owoc

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/practical.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: practical.pl.po
===================================================================
RCS file: practical.pl.po
diff -N practical.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ practical.pl.po   7 Sep 2011 19:26:39 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,162 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/practical.html
+# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Marcin Wolak <address@hidden>, 2011.
+# Paweł Różański <address@hidden>, 2011.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: practical.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-06 04:28-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-07 13:24-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"The advantages of free software - GNU Project - Free Software Foundation "
+"(FSF)"
+msgstr ""
+"Zalety wolnego oprogramowania - Projekt GNU - Fundacja Wolnego "
+"Oprogramowania (FSF)"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "The advantages of free software"
+msgstr "Zalety wolnego oprogramowania"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "by <strong>Richard Stallman</strong>"
+msgstr "<strong>Richard Stallman</strong>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>People outside the free software movement frequently ask about the "
+"practical advantages of free software. It is a curious question.</strong>"
+msgstr ""
+"<strong>Ludzie z&nbsp;poza ruchu wolnego oprogramowania często dopytują o "
+"praktyczne zalety wolnego oprogramowania. To ciekawe pytanie.</strong>"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Nonfree software is bad because it denies your freedom. Thus, asking about "
+"the practical advantages of free software is like asking about the practical "
+"advantages of not being handcuffed. Indeed, it has advantages:"
+msgstr ""
+"Niewolne oprogramowanie jest złe, ponieważ&nbsp;odmawia Wam wolności. "
+"Zatem&nbsp;pytając o praktyczne zalety wolnego oprogramowania to jak pytać 
o "
+"zalety nie bycia w&nbsp;kajdankach. Faktycznie, ma to zalety:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "You can wear an ordinary shirt."
+msgstr "Możecie nosić zwykłą koszulę."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "You can get through metal detectors without triggering them."
+msgstr ""
+"Możecie przejść przez bramki wykrywające metalowe rzeczy bez&nbsp;ich "
+"uruchamiania."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "You can keep a hand on the steering wheel while you shift gears."
+msgstr "Możecie trzymać jedną rękę na&nbsp;kierownicy gdy zmieniacie 
biegi."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "You can pitch a baseball."
+msgstr "Możecie rzucić piłką."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "You can carry a backpack."
+msgstr "Możecie nosić plecak."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We could find more, but do you need these advantages to convince you to "
+"reject handcuffs? Probably not, because you understand that your freedom is "
+"what's at stake."
+msgstr ""
+"Moglibyśmy więcej wymienić, ale&nbsp;czy potrzebujecie tego, aby&nbsp;was "
+"przekonać, że&nbsp;warto odrzucić kajdany? Prawdopodobnie nie, 
bo&nbsp;już "
+"teraz rozumiecie, że&nbsp;stawką jest wolność."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Once you realize that that's what's at stake with nonfree software, you "
+"won't need to ask what practical advantages free software has."
+msgstr ""
+"Gdy uświadomicie sobie, co właściwie jest stawką z&nbsp;niewolnym "
+"oprogramowaniem, nie będziecie już pytać o praktyczne zalety wolnego "
+"oprogramowania."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other corrections or suggestions to <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Informacje o&nbsp;niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub 
"
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2010 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2010 Richard Stallman"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;wykonywanie "
+"i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie 
od&nbsp;nośnika, "
+"pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Jan Owoc 2011; poprawki: Paweł Różański 2011, Marcin Wolak 
2011."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]