www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po privacyaction.pl.po


From: Jan Owoc
Subject: www/philosophy/po privacyaction.pl.po
Date: Wed, 07 Sep 2011 19:14:44 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Jan Owoc <jsowoc>    11/09/07 19:14:44

Added files:
    philosophy/po : privacyaction.pl.po 

Log message:
    new Polish translation by Kamil Lebiecki and Jan Owoc

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/privacyaction.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: privacyaction.pl.po
===================================================================
RCS file: privacyaction.pl.po
diff -N privacyaction.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ privacyaction.pl.po 7 Sep 2011 19:14:39 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,235 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/philosophy/privacyaction.html
+# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Kamil Lebiecki <address@hidden>, 2010.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: privacyaction.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:26-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-07 12:59-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid "Protect Postal Privacy - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Chroń prywatność poczty - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania 
(FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Protect Postal Privacy"
+msgstr "Chroń prywatność poczty"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The following information was written by Kathleen Ellis. The Free Software "
+"Foundation does not lead this campaign, but we support it by spreading the "
+"word and hope that you do too."
+msgstr ""
+"Poniższe informacje zostały napisane przez Kathleen Ellis. Fundacja Wolnego 
"
+"Oprogramowania nie prowadzi tej kampanii, ale&nbsp;wspieramy ją 
poprzez&nbsp;"
+"informowanie o niej. Mamy nadzieję, że&nbsp;uczynicie podobnie."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Background"
+msgstr "Tło"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The United States Postal Service has submitted a rule to Congress proposing "
+"that all Commercial Mail Recieving Agencies (CMRAs) must, as of June 24, "
+"1999, collect significant personal information from all clients using their "
+"services. This would certainly affect anonymous mail transactions, and could "
+"put millions of CMRA customers in danger. Any CMRA or CMRA customer who "
+"refuses to comply with this regulation would effectively lose their right to "
+"recieve mail."
+msgstr ""
+"Urząd pocztowy Stanów Zjednoczonych przedłożył Kongresowi ustawę "
+"przewidującą, że&nbsp;wszystkie Agencje odbioru poczty (CMRA) muszą "
+"od&nbsp;24. czerwca 1999 roku rejestrować ważne dane osobowe o wszystkich "
+"klientach korzystających z&nbsp;usług Agencji. To z&nbsp;pewnością "
+"wpłynęłoby na&nbsp;anonimową wymianę poczty i&nbsp;zagroziłoby milionom 
"
+"klientów Agencji. Każda Agencja lub&nbsp;klient Agencji, który odmówiłby 
"
+"przestrzegania tego przepisu straciłby swoje prawo do&nbsp;otrzymywania "
+"poczty."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The proposed regulation (published in the Federal Register on March 25, "
+"1999) requires that CMRAs collect names, home addresses, telephone numbers, "
+"and photo ID information about each customer. If the CMRA customer "
+"classifies themselves as a business, they must surrender the information on "
+"that box holder to anyone who asks for it. CMRAs are widely used by "
+"survivors of domestic violence, undercover law enforcement officials, and "
+"stalking victims in order to conceal their locations and identities from "
+"people who could cause them harm."
+msgstr ""
+"Zaproponowany przepis (opublikowany w&nbsp;Rejestrze Federalnym w&nbsp;dniu "
+"25. marca 1999 roku) wymaga, aby&nbsp;Agencje odbioru poczty gromadziły "
+"nazwiska, adresy, numery telefonów oraz&nbsp;informacje o tożsamości 
na&nbsp;"
+"temat każdego klienta. Jeśli klient Agencji określony jest jako firma, "
+"Agencja zmuszona jest przedstawić informację o właścicielu skrytki 
pocztowej "
+"każdemu kto tego zażąda. Agencje są szeroko używane przez ofiary 
przemocy "
+"domowej, funkcjonariuszy organów ścigania działających niejawnie, 
oraz&nbsp;"
+"innych ofiar, którym zależy na&nbsp;ukrywaniu swojej tożsamości i&nbsp;"
+"miejsca pobytu przed osobami, które mogłyby im wyrządzić krzywdę."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The USPS proposal was intended to help cut down on mail fraud, a practice "
+"that costs consumers millions of dollars every year. However, experts state "
+"that the Postal Service's proposal will not serve as a deterrent to "
+"criminals. &ldquo;It will be a simple process for those with financial "
+"means to rent homes, apartments, office space, or the executive suites "
+"available in most major metropolitan areas&rdquo;, says Postal Watch's "
+"website."
+msgstr ""
+"Propozycja Urzędu pocztowego USA miała na&nbsp;celu ukróceniu fałszerstw "
+"za&nbsp;pomocą poczty&nbsp;&ndash; praktyki, która kosztuje innych 
klientów "
+"miliony dolarów rocznie. Jednakże eksperci uważają, że&nbsp;propozycja "
+"niewiele zrobi aby&nbsp;odstraszyć przestępców. &bdquo:Będzie to proste 
dla "
+"tych, którzy mają możliwości finansowe aby&nbsp;wynająć domy, 
mieszkania, "
+"przestrzeń biurową, lub&nbsp;apartamenty biznesowe, które są łatwo 
dostępne "
+"w&nbsp;większości metropolii&rdquo;, mówi strona Postal Watch."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Congressman Ron Paul has introduced House Joint Resolution 55, which would "
+"effectively revoke the Postal Service's new regulations regarding CMRAs, but "
+"the resolution needs your support in order to ensure that this insidious "
+"assault on consumer privacy is defeated."
+msgstr ""
+"Członek kongresu Ron Paul wprowadził House Joint Resolution 55, która by "
+"cofnęła nowe przepisy dotyczące Agencji, ale&nbsp;ustawa wymaga Waszej "
+"pomocy aby&nbsp;zapewnić, że&nbsp;ten podstępny atak na&nbsp;prywatność 
jest "
+"obalony."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "What you can do"
+msgstr "Co możecie zrobić"
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid "Contact your Representative and urge them to co-sponsor HJR 55."
+msgstr ""
+"Skontaktujcie się ze swoim przedstawicielem i&nbsp;zachęćcie go do&nbsp;"
+"wsparcia HJR 55."
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"Write or call members of the House Appropriations Committee and inform them "
+"about this issue, and urge them to pass the resolution."
+msgstr ""
+"Napiszcie lub&nbsp;zadzwońcie do&nbsp;członków House Appropriations "
+"Committee i&nbsp;dajcie znać o tej sprawie, i&nbsp;aby pomogli ustawie "
+"przejść."
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"Send written comments about this issue to the US Postal Service before July "
+"9, 1999 to:"
+msgstr ""
+"Prześlijcie pisemne komentarze w&nbsp;tej sprawie do&nbsp;Urzędu pocztowego 
"
+"USA przed 9. lipca 1999 na&nbsp;adres:"
+
+# type: Content of: <ol><li><address>
+msgid ""
+"Manager, Administration and FOIA United States Postal Service <br /> 475 "
+"L'Enfant Plaza SW, Room 8141 Washington, DC 20260-5202"
+msgstr ""
+"Manager, Administration and FOIA United States Postal Service <br /> 475 "
+"L'Enfant Plaza SW, Room 8141 Washington, DC 20260-5202"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "More information"
+msgstr "Więcej informacji"
+
+# type: Content of: outside any tag (error?)
+msgid "For further information, see the following web pages:"
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;otrzymać więcej informacji, zajrzyjcie na&nbsp;poniższe strony:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://www.privacy.org/\";>Privacy.org</a>"
+msgstr "<a href=\"http://www.privacy.org/\";>Privacy.org</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.house.gov/appropriations/\";> House Appropriations "
+"Committee</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.house.gov/appropriations/\";>House Appropriations "
+"Committee</a>"
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i&nbsp;FSF prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z&nbsp;FSF. <br /"
+"> Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Aby&nbsp;zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+
+# type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;"
+"wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
+"od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Kamil Lebiecki 2010, Jan Owoc 2011."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]