www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www education/education.ca.html education/po/ed...


From: Yavor Doganov
Subject: www education/education.ca.html education/po/ed...
Date: Mon, 05 Sep 2011 08:26:47 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  11/09/05 08:26:46

Modified files:
    education   : education.ca.html 
    education/po  : education.ca.po 
    fry      : happy-birthday-to-gnu-translation.sq.html 
    fry/po     : happy-birthday-to-gnu-translation.sq.po 
    licenses    : translations.ca.html 
    licenses/po  : translations.ca.po 
    server/standards: README.translations.ca.html 
    server/standards/po: README.translations.ca.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/education.ca.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/education.ca.po?cvsroot=www&r1=1.24&r2=1.25
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/happy-birthday-to-gnu-translation.sq.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-translation.sq.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/translations.ca.html?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/translations.ca.po?cvsroot=www&r1=1.54&r2=1.55
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/README.translations.ca.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/README.translations.ca.po?cvsroot=www&r1=1.29&r2=1.30

Patches:
Index: education/education.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/education.ca.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- education/education.ca.html 3 Sep 2011 09:16:07 -0000    1.8
+++ education/education.ca.html 5 Sep 2011 08:25:48 -0000    1.9
@@ -1,274 +1,160 @@
 
 
-<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.57 -->
+<!--#include virtual="/server/html5-header.ca.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>El programari lliure a l'educació - GNU Operating System</title>
+<title>Programari lliure i educació - Projecte GNU - Free Software 
Foundation</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<h2>Free Software Universities</h2>
+<div id="education-content">      
+<h2>Programari lliure i educació</h2>
 
-<p>
-More and more students are considering whether a university teaches computer
-science and software development using Free Software when deciding where
-they will study. Free Software means that students are free to study how the
-programs they use work and to learn how to adapt them for their own
-needs. Learning about Free Software can also help in studying software
-development ethics and professional practice. If you know of a
-Free-Software-oriented university then email <a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a> to tell us about it
-so we can list it here.
-</p>
-
-<h2>La vostra escola està compromesa amb el programari lliure?</h2>
-
-<p>
-Free Horizon Montessori in Arvada, Colorado has 63 GNU/Linux user systems,
-plus 6 GNU/Linux servers. Their favorite apps are Ktouch, TuxTyping, and
-Tuxmath.
-</p>
-
-<p>
-If your school is committed to Free Software then we want to hear from you
-so that we can list it here. Has your school migrated to GNU/Linux, or has
-your school adopted the firm policy of rejecting proprietary software? If
-so, contact <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-to let us know.
-</p>
-
-<h2>El programari lliure a l'educació</h2>
-
-<p>
-El <a href="/philosophy/free-sw.ca.html">programari lliure</a> pot ser un
-recurs valuós a l'àmbit educatiu. No només pot ser tècnicament i
-pedagògicament superior a les alternatives de tipus propietari, sinó que a
-més pot promoure els valors del projecte GNU a les escoles:
-</p>
-
-<ul>
-<li>Llibertat</li>
-<li>Cooperació</li>
+<!-- begin edu navigation bar -->
+<ul id="edu-navigation">
+                <li><a 
href="/education/edu-contents.html">Índex de continguts</a></li>
+                <li><a href="/education/edu-cases.html">Casos 
estudiats</a></li>
+                <li><a 
href="/education/edu-resources.html">Recursos educatius</a></li>
+                <li><a 
href="/education/edu-projects.html">Projectes educatius</a></li>
+                <li><a href="/education/edu-faq.html">Preguntes 
freqüents</a></li>
+                <li><a href="/education/edu-team.html">L'equip 
d'educació</a></li>
 </ul>
 
-<p>
-Avui dia, molts estudiants i escoles ni tan sols coneixen el programari
-lliure i els seus grans avantatges. Al mateix temps, cada vegada més tasques
-requereixen el coneixement del programari, i el programari lliure té un
-avantatge clar en aquest camp. Si sou un d'aquells que fins ara estaven a
-les fosques, llegiu si us plau algun dels materials informatius que hem
-reunit aquí.
-</p>
-
-<p>
-Aquí hi trobareu alguna informació que hem recollit sobre la relació entre
-el projecte GNU i l'educació (podeu veure altres relacions llegint la <a
-href="/gnu/thegnuproject.ca.html">història del projecte GNU</a>). Envieu si
-us plau els vostres comentaris i suggeriments sobre aquest apartat a la
-llista de correu de GNU i Educació <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
-
-<h3 id="why">Per què?</h3>
-
-<p>
-Estem treballant amb el grup Free Software in Education per produir aquests
-materials. Si no esteu familiaritzats amb el programari lliure, aprengueu
-per què és bo per vosaltres!
-</p>
-
-<p>
-Cada material distribuïble, com ara el butlletí d'estudiants, condueix a un
-portal en línia mantingut per cert grup en particular, on els interessats
-poden trobar més informació sobre el sentit del programari lliure, aprendre
-a utilitzar-lo i, naturalment, obtenir-lo.
-</p>
-
-<p>
-Una idea de GNU, la Free Universal Encyclopedia and Learning Resource, es va
-convertir en la <a href="http://www.wikipedia.org";>Viquipèdia</a>. Sapigueu
-més sobre <a href="/encyclopedia/free-encyclopedia.html">per què necessitem
-un recurs com aquest i per què hauríeu de posar-hi atenció</a>.
-</p>
-
-<p>
-Articles:
-</p>
-
-<ul>
-<li><a href="/philosophy/schools.ca.html">Per què les escoles haurien
-d'utilitzar exclusivament programari lliure</a>, per Richard Stallman.</li>
-<li><a href="http://fsfeurope.org/projects/education/argumentation.en.html";>Per
-què donar preferència al programari lliure a l'escola?</a>, per Jean
-Peyratout.</li>
-</ul>
-
-<!-- TODO: The aim of the
-lists <a 
href="http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-tech-reports";>info-tech-reports</a>
-is to alert people to new articles, and to build up a bibliography of
-freely redistributable technical reports on free software. where
-should this go? -->
-<h3 id="how">Com?</h3>
-
-<p>
-Tot i que la comunitat educativa és relativament competent en qüestions de
-tecnologia, encara necessita ajuda per aprendre el funcionament de sistemes
-operatius lliures com GNU. Els estudiants, els professors i els
-administradors tenen a la seva disposició algunes eines d'aprenentatge.
-</p>
-
-<p>
-El nostre consell és, simplement, instal·lar un sistema operatiu lliure, o
-buscar-ne algun d'instal·lat, i aprendre com funciona simplement
-utilitzant-lo.
-</p>
-
-<p>
-Mario Fux <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden></a> escriu el
-butlletí <a
-href="http://fsfeurope.org/projects/education/tgs/tgs.en.html";>&ldquo;TUX&amp;address@hidden&rdquo;</a>
-per al <a
-href="http://fsfeurope.org/projects/education/education.en.html";>projecte
-educació de la FSF Europa</a>. A cada número comenta un programa educatiu.
-</p>
-
-<h3 id="events">Esdeveniments</h3>
-
-<p>
-A sota trobareu una llista d'alguns projectes que promouen el programari
-lliure a l'educació. Si us plau, envieu-nos notícies d'altres esdeveniments
-en l'àmbit educatiu que segueixin la <a
-href="/philosophy/philosophy.ca.html">filosofia de GNU</a> escrivint a la
-llista de correu de GNU i Educació <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
-
-<!-- cleanup -->
-<h3 id="statistics">Qui l'està utilitzant?</h3>
-
-<p>
-Alguns grups mantenen estadístiques d'escoles que utilitzen programari
-lliure en algunes regions del món:
-</p>
-
-<ul>
-
-<!-- Those links are dead 2008-08-15 ccorazza
-<li><a href="http://libresoftware.educ.april.org/fr/carteFrance.html";>
-France</a>, maintained by the
-group <a href="http://libresoftware.educ.april.org";>The Libre Software
-School Day</a>.</li> -->
-<li><a href="http://www.rittershofer.de/info/linux/linout.htm";>Alemanya</a>,
-mantinguda per Andreas Rittershofer. Hi ha un mirall no actualitzat a <a
-href="http://linux-schulen.be.schule.de/";>linux-schulen.be.schule.de</a>.
-</li>
-
-<!-- Those links are dead 2008-08-15 ccorazza
-<li><a href="http://libresoftware.educ.april.org/it/carteItalieit.html";>
-Italy</a>, maintained by the
-group <a href="http://libresoftware.educ.april.org";>The Libre Software
-School Day</a>.</li> -->
-</ul>
-
-<p>
-Ens agradaria presentar algunes històries de classes i cursos on s'estigui
-utilitzant programari lliure. Tant si el vostre ús és creatiu com si no,
-compartiu si us plau la vostra història. Per fer-ho, envieu-la si us plau a
-<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
-
-<h3 id="advocacy">Promoció</h3>
-
-<p>
-Abans de poder defensar el programari lliure a nivell local, com ens
-agradaria fer-ho al projecte Free Software in Education, necessitem pensar
-en com fer-ho. Estem buscant articles en aquesta àrea. Si sabeu d'algun bon
-enllaç sobre programari lliure i educació, contacteu si us plau amb
-nosaltres.
-</p>
+<!-- end edu navigation bar -->
+</div> 
 
-<h3 id="software">Programari educatiu lliure</h3>
+<!-- id="education-content" -->
+<div class="center">
+<h3>Què té a veure el programari lliure amb l'educació?</h3>
+</div>
 
-<p>
-Mantenim una <a href="/education/software.html">llista de programari
-educatiu lliure i de projectes de programari educatiu lliure</a>.
-</p>
+<p>La llibertat del programari té un paper especialment important a
+l'educació. Les institucions educatives de tots els nivells haurien
+d'utilitzar i ensenyar programari lliure perquè és l'únic que permet assolir
+les seves missions essencials: difondre el coneixement humà i preparar els
+estudiants per ser bons membres de la comunitat. El codi font i els mètodes
+del programari lliure són part del coneixement humà. El programari
+propietari, en canvi, és un coneixement secret i restringit, la qual cosa és
+oposada a la missió de les institucions educatives. El programari lliure
+dóna suport a l'educació; el programari propietari prohibeix l'educació.</p>
+
+<p>El programari lliure no és un tema tècnic; és un tema ètic, social i
+polític. La qüestió són els drets humans que els usuaris de programari
+haurien de tenir. La llibertat i la cooperació són valors essencials del
+programari lliure. El sistema GNU porta a la pràctica aquests valors i el
+principi de compartir, ja que compartir és bo i beneficiós per al progrés
+humà.</p>
+
+<p>Per saber més, vegeu la <a href=" /philosophy/free-sw.ca.html">definició 
de
+programari lliure</a> i el nostre article sobre <a href="
+/philosophy/shouldbefree.ca.html">per què el programari hauria de ser
+lliure</a> (en el sentit de llibertat).</p>
+        
+<div class="yui-gc">
+         <div class="yui-u first">
+            
+<h2>Els fonaments</h2>
+
+<p>En aquest vídeo de sis minuts <a
+href="http://www.fsf.org/about/leadership/#rms";>Richard Stallman</a> explica
+breument i punt per punt els principis del programari lliure y la seva
+relació amb l'educació.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first 
place, followed by a comma. -->
+Hi ha transcripcions d'aquest vídeo en <a
+href="/education/misc/rms-education-es-translation-to-en.txt">anglès</a>, <a
+href="/education/misc/rms-education-es-transcription.txt"> castellà</a> i <a
+href="/education/misc/edu-misc.html#transcriptions">altres llengües</a>. 
+</p>
+
+<p> <!-- TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first 
place, followed by a comma. -->
+Es poden descarregar els subtítols en <a
+href="/education/misc//rms-education-es-sub-en.srt">anglès</a>, <a
+href="/education/misc//rms-education-es-sub-es.srt">castellà</a> i <a
+href="/education/misc/edu-misc.html#subtitles">altres llengües</a>. 
+</p>
+
+<video id="rms-movie" width="512" height="288" controls="controls">
+ <source
+  src="http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-es-sub-en.ogv"; 
+  type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"' />
+</video>
+                
+<p>Podeu descarregar el vídeo en format <a
+href="http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-es-sub-en.ogv";>Ogg
+Theora</a>.</p>
+
+<p>El projecte GNU va ser <a href="
+/gnu/initial-announcement.ca.html">iniciat</a> el 1983 per Richard Stallman
+per desenvolupar un sistema operatiu lliure: el sistema operatiu
+GNU. Gràcies a això, avui dia qualsevol pot utilitzar un ordinador amb
+llibertat.</p>
 
-<h3 id="projects">Altres grups i projectes</h3>
+</div>
+<div class="yui-u">
 
-<p>
-Existeixen diversos grups i projectes que estan treballant amb Free Software
-in Education. Alguns d'ells es llisten a continuació. Si el vostre projecte
-dóna suport exclusivament al programari lliure i no està llistat aquí,
-envieu-nos si us plau un correu electrònic a <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
+<h2>A fons</h2>
 
-<!-- keep this list in strict alphabetical order, except for official
-GNU-affiliated pages, which should go at top. -->
-<ul>
-<li><a href="/education/freelearning.html">Free Learning Resources</a> intenta
-portar els principis del programari lliure als materials educatius i al
-coneixement en general.</li>
-<li><a href="http://www.gleducar.org.ar";>Gleducar</a>, un projecte argentí 
sobre
-GNU a l'educació.</li>
-<li><a href="http://www.ofset.org";>OFSET</a>. L'Organització per al Programari
-Lliure a l'Educació i l'Ensenyament promou l'ús del programari lliure a
-l'àmbit educatiu. <a href="http://www.ofset.org/freeduc-cd";>Doneu un cop
-d'ull a Freeduc-cd</a>, un CD educatiu autoarrancable preparat per Ofset.</li>
-<li><a href="http://www.sugarlabs.org";>Sugar Labs</a>, que proporciona l'entorn
-d'aprenentatge Sugar, promou la reflexió i l'aprenentatge col·laboratiu.</li>
-</ul>
+<p>Conegueu les <a href="/education/edu-why.html">raons</a> per les quals les
+institucions educatives haurien d'utilitzar i ensenyar exclusivament
+programari lliure.</p>
 
-<h3 id="help">Podeu ajudar-nos</h3>
+<p>Un article de Richard Stallman: <a href="/philosophy/schools.ca.html">Per
+què les escoles haurien d'utilitzar exclusivament programari lliure</a>.</p>
 
-<p>Si coneixeu algun projecte educatiu basat en programari lliure, envieu si us
-plau la pàgina del projecte i una breu descripció a <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
+<p>Un article del Dr. V. Sasi Kumar sobre <a
+href="/education/edu-system-india.html">el sistema educatiu a l'Índia.</a></p>
 
+</div>
+</div>
 
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general,
+   all pages on the GNU web server should have the section about
+   verbatim copying. Please do NOT remove this without talking
+   with the webmasters first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the document
+   and that it is like this: "2001, 2002", not this: "2001-2002". -->
 <div style="font-size: small;">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
 </div>
 </div>
 
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 <div id="footer">
 
-<p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
-broken links and other corrections or suggestions to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
+<p>Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a
+href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF. 
+<br />
+Envieu si us plau els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments
+a <a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>
-Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.ca.html">Guia de
+<p>Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.ca.html">Guia de
 traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
 traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a
 href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per
-col·laborar en la traducció al català del web de GNU.
-</p>
+col·laborar en la traducció al català del web de GNU.</p>
 
-<p>Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
-<p>
-Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
-qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
-</p>
+<p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
+d'Amèrica</a>.</p>
 
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
- </div>
- <p>
-<!-- timestamp start -->
+ Traducció: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 5 de setembre de
+2011.</div>
+ <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/09/03 09:16:07 $
+$Date: 2011/09/05 08:25:48 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -277,41 +163,31 @@
 <div id="translations">
 <h4>Traduccions d'aquesta pàgina</h4>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
-<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
-<!-- If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
-<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
-<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
-<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
-<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code.
+   Comment what the language is for each type, i.e. de is German.
+   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text.
+   If you add a new language here, please
+   advise address@hidden and add it to
+   - /home/www/html/server/standards/README.translations.html
+   - one of the lists under the section "Translations Underway"
+   - if there is a translation team, you also have to add an alias
+   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases
+   Please also check you have the language code right; see:
+   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
+   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
+   use the 3-letter ISO 639-2.
+   Please use W3C normative character entities.
+
+   See also '(web-trans)Capitalization':
+   
http://gnu.org/software/trans-coord/manual/web-trans/html_node/Capitalization.html
+   -->
 <ul class="translations-list">
-<!-- Arabic -->
-<li><a 
href="/education/education.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
-<!-- Catalan -->
-<li><a href="/education/education.ca.html">Catal&agrave;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/education/education.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
-<!-- Spanish -->
-<li><a href="/education/education.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
-<!-- French -->
-<li><a href="/education/education.fr.html">Fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
-<!-- Italian -->
-<li><a href="/education/education.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
-<!-- Brazilian Portuguese -->
-<li><a href="/education/education.pt-br.html">portugu&ecirc;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
-<!-- Chinese (Simplified -->
-<li><a 
href="/education/education.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
-<!-- Chinese (Traditional) -->
-<li><a 
href="/education/education.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
+<li><a href="/education/education.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>
 </body>
 </html>
+

Index: education/po/education.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/education.ca.po,v
retrieving revision 1.24
retrieving revision 1.25
diff -u -b -r1.24 -r1.25
--- education/po/education.ca.po    5 Sep 2011 07:47:22 -0000    1.24
+++ education/po/education.ca.po    5 Sep 2011 08:25:54 -0000    1.25
@@ -13,17 +13,15 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
-#| msgid "Free Software in Education - GNU Operating System"
 msgid "Free Software and Education - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr "Programari lliure i educació - Projecte GNU - Free Software 
Foundation"
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <div><h2>
-#| msgid "Free Software in Education"
 msgid "Free Software and Education"
 msgstr "Programari lliure i educació"
 
@@ -53,7 +51,6 @@
 
 # type: Content of: <h2>
 #. type: Content of: <div><h3>
-#| msgid "Free Software in Education"
 msgid "What Does Free Software Have To Do With Education?"
 msgstr "Què té a veure el programari lliure amb l'educació?"
 
@@ -69,7 +66,15 @@
 "institutions. Free Software supports education, proprietary software forbids "
 "education."
 msgstr ""
-"La llibertat del programari té un paper especialment important a 
l'educació. Les institucions educatives de tots els nivells haurien 
d'utilitzar i ensenyar programari lliure perquè és l'únic que permet assolir 
les seves missions essencials: difondre el coneixement humà i preparar els 
estudiants per ser bons membres de la comunitat. El codi font i els mètodes 
del programari lliure són part del coneixement humà. El programari 
propietari, en canvi, és un coneixement secret i restringit, la qual cosa és 
oposada a la missió de les institucions educatives. El programari lliure dóna 
suport a l'educació; el programari propietari prohibeix l'educació."
+"La llibertat del programari té un paper especialment important a 
l'educació. "
+"Les institucions educatives de tots els nivells haurien d'utilitzar i "
+"ensenyar programari lliure perquè és l'únic que permet assolir les seves "
+"missions essencials: difondre el coneixement humà i preparar els estudiants "
+"per ser bons membres de la comunitat. El codi font i els mètodes del "
+"programari lliure són part del coneixement humà. El programari propietari, "
+"en canvi, és un coneixement secret i restringit, la qual cosa és oposada a "
+"la missió de les institucions educatives. El programari lliure dóna suport 
a "
+"l'educació; el programari propietari prohibeix l'educació."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -78,7 +83,13 @@
 "of software ought to have. Freedom and cooperation are essential values of "
 "Free Software. The GNU System implements these values and the principle of "
 "sharing, since sharing is good and beneficial to human progress."
-msgstr "El programari lliure no és un tema tècnic; és un tema ètic, social 
i polític. La qüestió són els drets humans que els usuaris de programari 
haurien de tenir. La llibertat i la cooperació són valors essencials del 
programari lliure. El sistema GNU porta a la pràctica aquests valors i el 
principi de compartir, ja que compartir és bo i beneficiós per al progrés 
humà."
+msgstr ""
+"El programari lliure no és un tema tècnic; és un tema ètic, social i "
+"polític. La qüestió són els drets humans que els usuaris de programari "
+"haurien de tenir. La llibertat i la cooperació són valors essencials del "
+"programari lliure. El sistema GNU porta a la pràctica aquests valors i el "
+"principi de compartir, ja que compartir és bo i beneficiós per al progrés "
+"humà."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -86,8 +97,10 @@
 "definition</a> and our article on <a href=\" /philosophy/shouldbefree.html"
 "\">why software should be free</a> (as in freedom)."
 msgstr ""
-"Per saber més, vegeu la <a href=\" /philosophy/free-sw.ca.html\">definició 
de programari lliure</a> i el nostre article sobre <a href=\" 
/philosophy/shouldbefree.ca.html"
-"\">per què el programari hauria de ser lliure</a> (en el sentit de 
llibertat)."
+"Per saber més, vegeu la <a href=\" /philosophy/free-sw.ca.html\">definició "
+"de programari lliure</a> i el nostre article sobre <a href=\" /philosophy/"
+"shouldbefree.ca.html\">per què el programari hauria de ser lliure</a> (en el 
"
+"sentit de llibertat)."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "The Basics"
@@ -99,8 +112,9 @@
 "\">Richard Stallman</a> explains briefly and to the point the principles of "
 "Free Software and how they connect to education."
 msgstr ""
-"En aquest vídeo de sis minuts <a 
href=\"http://www.fsf.org/about/leadership/#rms";
-"\">Richard Stallman</a> explica breument i punt per punt els principis del 
programari lliure y la seva relació amb l'educació."
+"En aquest vídeo de sis minuts <a href=\"http://www.fsf.org/about/leadership/";
+"#rms\">Richard Stallman</a> explica breument i punt per punt els principis "
+"del programari lliure y la seva relació amb l'educació."
 
 #. TRANSLATORS: please add the link to your language here in the first place, 
followed by a comma. 
 #. type: Content of: <div><div><p>
@@ -123,17 +137,18 @@
 "education/misc//rms-education-es-sub-es.srt\">Spanish</a>, and <a href=\"/"
 "education/misc/edu-misc.html#subtitles\">other languages</a>."
 msgstr ""
-"Es poden descarregar els subtítols en <a href=\"/"
-"education/misc//rms-education-es-sub-en.srt\">anglès</a>, <a href=\"/"
-"education/misc//rms-education-es-sub-es.srt\">castellà</a> i <a href=\"/"
-"education/misc/edu-misc.html#subtitles\">altres llengües</a>."
+"Es poden descarregar els subtítols en <a href=\"/education/misc//rms-"
+"education-es-sub-en.srt\">anglès</a>, <a href=\"/education/misc//rms-"
+"education-es-sub-es.srt\">castellà</a> i <a href=\"/education/misc/edu-misc."
+"html#subtitles\">altres llengües</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
 "Download video as <a href=\"http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-";
 "es-sub-en.ogv\"> Ogg Theora</a>."
 msgstr ""
-"Podeu descarregar el vídeo en format <a 
href=\"http://audio-video.gnu.org/video/rms-education-es-sub-en.ogv\";>Ogg 
Theora</a>."
+"Podeu descarregar el vídeo en format <a href=\"http://audio-video.gnu.org/";
+"video/rms-education-es-sub-en.ogv\">Ogg Theora</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
@@ -142,7 +157,10 @@
 "GNU operating system. As a result, today it is possible for anyone to use a "
 "computer in freedom."
 msgstr ""
-"El projecte GNU va ser <a href=\" 
/gnu/initial-announcement.ca.html\">iniciat</a> el 1983 per Richard Stallman 
per desenvolupar un sistema operatiu lliure: el sistema operatiu GNU. Gràcies 
a això, avui dia qualsevol pot utilitzar un ordinador amb llibertat."
+"El projecte GNU va ser <a href=\" /gnu/initial-announcement.ca.html"
+"\">iniciat</a> el 1983 per Richard Stallman per desenvolupar un sistema "
+"operatiu lliure: el sistema operatiu GNU. Gràcies a això, avui dia 
qualsevol "
+"pot utilitzar un ordinador amb llibertat."
 
 #. type: Content of: <div><div><h2>
 msgid "In Depth"
@@ -153,18 +171,18 @@
 "Learn about the <a href=\"/education/edu-why.html\">Reasons Why</a> "
 "educational institutions should use and teach exclusively Free Software."
 msgstr ""
-"Conegueu les <a href=\"/education/edu-why.html\">raons</a> per les quals les 
institucions educatives haurien d'utilitzar i ensenyar exclusivament programari 
lliure."
+"Conegueu les <a href=\"/education/edu-why.html\">raons</a> per les quals les "
+"institucions educatives haurien d'utilitzar i ensenyar exclusivament "
+"programari lliure."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <div><div><p>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/schools.html\">Why schools should exclusively use "
-#| "free software</a>, by Richard Stallman."
 msgid ""
 "An article by Richard Stallman: <a href=\"/philosophy/schools.html\">Why "
 "Schools Should Exclusively Use Free Software</a>"
 msgstr ""
-"Un article de Richard Stallman: <a href=\"/philosophy/schools.ca.html\">Per 
què les escoles haurien d'utilitzar exclusivament programari lliure</a>."
+"Un article de Richard Stallman: <a href=\"/philosophy/schools.ca.html\">Per "
+"què les escoles haurien d'utilitzar exclusivament programari lliure</a>."
 
 #. type: Content of: <div><div><p>
 msgid ""
@@ -182,10 +200,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways 
to "
-#| "contact</a> the FSF."
 msgid ""
 "Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
@@ -219,7 +233,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "Copyright &copy; 2011 Free Software Foundation, Inc."
 
@@ -228,13 +241,18 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
+msgstr ""
+"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
+"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr " Traducció: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 5 de 
setembre de 2011."
+msgstr ""
+" Traducció: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 5 de setembre de "
+"2011."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 

Index: fry/happy-birthday-to-gnu-translation.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/happy-birthday-to-gnu-translation.sq.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- fry/happy-birthday-to-gnu-translation.sq.html    9 Aug 2011 16:36:43 
-0000    1.4
+++ fry/happy-birthday-to-gnu-translation.sq.html    5 Sep 2011 08:25:58 
-0000    1.5
@@ -21,31 +21,32 @@
 
 <ul>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-arabic.srt">Arabisht</a></li>
-<li><a href="happy-birthday-to-gnu-belarus.srt">Belarusian</a></li>
+<li><a href="happy-birthday-to-gnu-belarus.srt">Bjellorusisht</a></li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-brazilian-portuguese.srt">Portugeze
 Braziliançe</a></li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-bulgarian.srt">Bullgarisht</a></li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-catalan.srt">Katalançe</a></li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-chinese.srt">Kinezçe</a></li>
-<li><a href="happy-birthday-to-gnu-zh_CN.srt">Chinese (Simplified)</a></li>
+<li><a href="happy-birthday-to-gnu-zh_CN.srt">Kineze (E thjeshtuar)</a></li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-danish.srt">Danishte</a></li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-dutch.srt">Holandisht</a></li>
-<li><a href="happy-birthday-to-gnu-english.srt">English</a> (<a
-href="happy-birthday-to-gnu-english-transcription.html">an English
-transcription</a> is also available)</li>
+<li><a href="happy-birthday-to-gnu-english.srt">Anglisht</a> (mund të kihet
+gjithashtu një <a
+href="happy-birthday-to-gnu-english-transcription.html">transkriptim në
+Anglisht</a>)</li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-esperanto.srt">Esperanto</a></li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-finnish.srt">Finlandisht</a></li>
-<li><a href="happy-birthday-to-gnu-french.srt">French</a> (<a
-href="happy-birthday-to-gnu-french-transcription.html">a French
-transcription</a> is also available)</li>
+<li><a href="happy-birthday-to-gnu-french.srt">Frëngjisht</a> (mund të kihet
+gjithashtu <a href="happy-birthday-to-gnu-french-transcription.html">një
+transkriptim në Frëngjisht</a>)</li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-galego.srt">Galego</a></li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-german.srt">Gjermanisht</a></li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-greek.srt">Greqisht</a></li>
-<li><a href="happy-birthday-to-gnu-hebrew.srt">Hebrew</a> (<a
-href="happy-birthday-to-gnu-hebrew-rtl.srt">an alternative version in both
-right-to-left</a> and <a
-href="happy-birthday-to-gnu-hebrew-no-rtl.srt">left-to-right</a> is also
-provided)</li>
+<li><a href="happy-birthday-to-gnu-hebrew.srt">Ebraishte</a> (mund të kihet
+gjithashtu <a href="happy-birthday-to-gnu-hebrew-rtl.srt">një version
+alternativ nga-e-djathta-në-të-majtë</a> dhe <a
+href="happy-birthday-to-gnu-hebrew-no-rtl.srt">një
+nga-e-majta-në-të-djathtë</a>)</li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-hungarian.srt">Hungarisht</a></li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-icelandic.srt">Islandisht</a></li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-indonesian.srt">Indonezisht</a></li>
@@ -55,44 +56,45 @@
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-korean.srt">Koreançe</a></li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-malayalam.srt">Malajalame</a></li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-nepali.srt">Nepalezçe</a></li>
-<li><a href="happy-birthday-to-gnu-nb.srt">Norwegian</a></li>
+<li><a href="happy-birthday-to-gnu-nb.srt">Norvegjisht</a></li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-persian.srt">Persisht</a></li>
-<li><a href="happy-birthday-to-gnu-polish-utf-8.srt">Polish</a></li>
-<li><a href="happy-birthday-to-gnu-portugese.srt">Portuguese</a> (also in <a
-href="happy-birthday-to-gnu-pt.UTF8.srt">UTF8 encoding</a>).</li>
-<li><a href="happy-birthday-to-gnu.ro.srt">Romanian</a></li>
+<li><a href="happy-birthday-to-gnu-polish-utf-8.srt">Polonisht</a></li>
+<li><a href="happy-birthday-to-gnu-portugese.srt">Portugezçe</a> (gjithashtu
+edhe nën <a href="happy-birthday-to-gnu-pt.UTF8.srt">kodimin UTF8</a>).</li>
+<li><a href="happy-birthday-to-gnu.ro.srt">Rumanisht</a></li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-russian.srt">Rusisht</a></li>
-<li>Serbian <a href="happy-birthday-to-gnu-serbian-cyrillic.srt">(Cyrillic)</a>
-<a href="happy-birthday-to-gnu-serbian-latin.srt">(Latin)</a></li>
+<li>Sërbisht <a 
href="happy-birthday-to-gnu-serbian-cyrillic.srt">(Cirilike)</a>
+<a href="happy-birthday-to-gnu-serbian-latin.srt">(Latine)</a></li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-slovak.srt">Slovakisht</a></li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-spanish.srt">Spanjisht</a></li>
-<li><a href="happy-birthday-to-gnu-spanish-latinamerican-yaco.srt">Spanish
-(Latin America)</a></li>
+<li><a href="happy-birthday-to-gnu-spanish-latinamerican-yaco.srt">Spanjisht
+(Amerika Latine)</a></li>
 <li><a href="happy-birthday-to-gnu-swedish.srt">Suedisht</a></li>
-<li><a href="happy-birthday-to-gnu.tr.srt">Turkish</a></li>
+<li><a href="happy-birthday-to-gnu.tr.srt">Turqisht</a></li>
 </ul>
 
-<p>Please give us a few days to get the videos mirrored. Thanks to everyone who
-has sent translations so far. If you sent us a translation we already had
-before 3pm on September 3rd, we're going to add you to the credits anyway 
:)</p>
+<p>Ju lutem, na jepni pak ditë deri sa videoja të jetë kaluar në
+pasqyrat. Faleminderit për këdo që ka dërguar përkthime deri sot. Nëse na
+keni dërguar një përkthim që e kishim tashmë, para 3pm të 3 Shtatorit, 
do ta
+shtojmë emrin tuaj te falënderimet, sido qoftë :)</p>
 
-<p>If you'd like to help translate the movie, by providing subtitles, it's very
-easy to get involved.</p>
+<p>Nëse dëshironi të ndihmoni në përkthimin e filmimit, duke ofruar 
titrat,
+është fare e kollajtë të merreni edhe ju me të.</p>
 
 <p>Për titrat përdorin formatin SubRip.</p>
 
-<p><a href="happy-birthday-to-gnu-english.srt">Download the original English
-transcript</a>, and open them in a text editor, such as <a
-href="/software/emacs/">GNU Emacs</a> or gedit.</p>
-
-<p>We've provided an example <a href="happy-birthday-to-gnu-french.srt">French
-subtitle file</a>. If you'd prefer a GUI way to do this, then we have found
-KSubtile (yes, that's subtile, not subtitle) to be pretty good.</p>
+<p><a href="happy-birthday-to-gnu-english.srt">Shkarkoni transkriptimin e
+origjinalit në Anglisht</a>, dhe hapeni me një fjalëpërpunues, fjala vjen,
+me <a href="/software/emacs/">GNU Emacs</a> ose gedit.</p>
+
+<p>Kemi dhënë si shembull <a href="happy-birthday-to-gnu-french.srt">një
+kartelë me titra në Frëngjisht</a>. Nëse parapëlqeni ta bëni këtë me 
mënyrën
+GUI, KSubtile (po, " subtile", jo "subtitle") na duket goxha i mirë.</p>
 
-<p>Translate each line of text as best as you can. Please do not change the
-times.</p>
+<p>Përktheni çdo rresht të tekstit aq sa mundeni. Ju lutem, mos ndryshoni
+kohët.</p>
 
-<p>Email your completed SRT file to <a
+<p>Dërgojeni kartelën SRT të përfunduar te <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 
@@ -112,9 +114,9 @@
  generating GNU manuals online, so please don't remove it.
 -->
 <p>
- Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007, 2008, 2009 <a href="http://www.fsf.org";>Free Software
-Foundation</a>, Inc.</p>
+ Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
+2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 <a href="http://www.fsf.org";>Free
+Software Foundation</a>, Inc.</p>
 
 <p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel="license"
 href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Leje Creative
@@ -133,7 +135,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 U përditësua:
 
-$Date: 2011/08/09 16:36:43 $
+$Date: 2011/09/05 08:25:58 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: fry/po/happy-birthday-to-gnu-translation.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-translation.sq.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- fry/po/happy-birthday-to-gnu-translation.sq.po   5 Sep 2011 08:12:09 
-0000    1.7
+++ fry/po/happy-birthday-to-gnu-translation.sq.po   5 Sep 2011 08:26:04 
-0000    1.8
@@ -19,12 +19,22 @@
 msgstr "Stephen Fry &mdash; Sistemi Operativ GNU"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free 
Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
-msgstr "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software 
i Lirë, Sistem Operativ, Kerneli GNU, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i "
+"Lirë, Sistem Operativ, Kerneli GNU, HURD, GNU HURD, Hurd"
 
 #. type: Attribute 'content' of: <meta>
-msgid "Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so 
that computer users can have the freedom to share and improve the software they 
use."
-msgstr "Që prej 1983, hartim i sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të përmirësojnë software-et që përdorin."
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Që prej 1983, hartim i sistemit operativ të lirë GNU, të ngjashëm me 
Unix-"
+"in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë dhe 
të "
+"përmirësojnë software-et që përdorin."
 
 #. type: Attribute 'title' of: <link>
 msgid "What's New"
@@ -35,8 +45,11 @@
 msgstr "Software i Lirë i Ri"
 
 #. type: Content of: <h2>
-msgid "Help translate &ldquo;<a href=\"/fry/\">Happy Birthday to 
GNU</a>&rdquo;"
-msgstr "Ndihmoni me përkthimin e &ldquo;<a href=\"/fry/\">Gëzuar 
Datëlindjen GNU</a>&rdquo;"
+msgid ""
+"Help translate &ldquo;<a href=\"/fry/\">Happy Birthday to GNU</a>&rdquo;"
+msgstr ""
+"Ndihmoni me përkthimin e &ldquo;<a href=\"/fry/\">Gëzuar Datëlindjen GNU</"
+"a>&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "We currently have translations in&hellip;"
@@ -51,8 +64,12 @@
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-belarus.srt\">Bjellorusisht</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-brazilian-portuguese.srt\">Brazilian 
Portuguese</a>"
-msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-brazilian-portuguese.srt\">Portugeze 
Braziliançe</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-brazilian-portuguese.srt\">Brazilian "
+"Portuguese</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-brazilian-portuguese.srt\">Portugeze "
+"Braziliançe</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-bulgarian.srt\">Bulgarian</a>"
@@ -79,8 +96,14 @@
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-dutch.srt\">Holandisht</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-english.srt\">English</a> (<a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-english-transcription.html\">an English 
transcription</a> is also available)"
-msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-english.srt\">Anglisht</a> (mund të 
kihet gjithashtu një <a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-english-transcription.html\">transkriptim në 
Anglisht</a>)"
+msgid ""
+"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-english.srt\">English</a> (<a href=\"happy-"
+"birthday-to-gnu-english-transcription.html\">an English transcription</a> is "
+"also available)"
+msgstr ""
+"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-english.srt\">Anglisht</a> (mund të kihet "
+"gjithashtu një <a href=\"happy-birthday-to-gnu-english-transcription.html"
+"\">transkriptim në Anglisht</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-esperanto.srt\">Esperanto</a>"
@@ -91,8 +114,14 @@
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-finnish.srt\">Finlandisht</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-french.srt\">French</a> (<a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-french-transcription.html\">a French 
transcription</a> is also available)"
-msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-french.srt\">Frëngjisht</a> (mund të 
kihet gjithashtu <a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-french-transcription.html\">një transkriptim në 
Frëngjisht</a>)"
+msgid ""
+"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-french.srt\">French</a> (<a href=\"happy-"
+"birthday-to-gnu-french-transcription.html\">a French transcription</a> is "
+"also available)"
+msgstr ""
+"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-french.srt\">Frëngjisht</a> (mund të kihet "
+"gjithashtu <a href=\"happy-birthday-to-gnu-french-transcription.html\">një "
+"transkriptim në Frëngjisht</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-galego.srt\">Galego</a>"
@@ -107,8 +136,16 @@
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-greek.srt\">Greqisht</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-hebrew.srt\">Hebrew</a> (<a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-hebrew-rtl.srt\">an alternative version in both 
right-to-left</a> and <a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-hebrew-no-rtl.srt\">left-to-right</a> is also 
provided)"
-msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-hebrew.srt\">Ebraishte</a> (mund të 
kihet gjithashtu <a href=\"happy-birthday-to-gnu-hebrew-rtl.srt\">një version 
alternativ nga-e-djathta-në-të-majtë</a> dhe <a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-hebrew-no-rtl.srt\">një 
nga-e-majta-në-të-djathtë</a>)"
+msgid ""
+"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-hebrew.srt\">Hebrew</a> (<a href=\"happy-"
+"birthday-to-gnu-hebrew-rtl.srt\">an alternative version in both right-to-"
+"left</a> and <a href=\"happy-birthday-to-gnu-hebrew-no-rtl.srt\">left-to-"
+"right</a> is also provided)"
+msgstr ""
+"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-hebrew.srt\">Ebraishte</a> (mund të kihet "
+"gjithashtu <a href=\"happy-birthday-to-gnu-hebrew-rtl.srt\">një version "
+"alternativ nga-e-djathta-në-të-majtë</a> dhe <a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-"
+"hebrew-no-rtl.srt\">një nga-e-majta-në-të-djathtë</a>)"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-hungarian.srt\">Hungarian</a>"
@@ -159,8 +196,12 @@
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-polish-utf-8.srt\">Polonisht</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-portugese.srt\">Portuguese</a> (also in 
<a href=\"happy-birthday-to-gnu-pt.UTF8.srt\">UTF8 encoding</a>)."
-msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-portugese.srt\">Portugezçe</a> 
(gjithashtu edhe nën <a href=\"happy-birthday-to-gnu-pt.UTF8.srt\">kodimin 
UTF8</a>)."
+msgid ""
+"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-portugese.srt\">Portuguese</a> (also in <a "
+"href=\"happy-birthday-to-gnu-pt.UTF8.srt\">UTF8 encoding</a>)."
+msgstr ""
+"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-portugese.srt\">Portugezçe</a> (gjithashtu "
+"edhe nën <a href=\"happy-birthday-to-gnu-pt.UTF8.srt\">kodimin UTF8</a>)."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu.ro.srt\">Romanian</a>"
@@ -171,8 +212,12 @@
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-russian.srt\">Rusisht</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "Serbian <a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-serbian-cyrillic.srt\">(Cyrillic)</a> <a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-serbian-latin.srt\">(Latin)</a>"
-msgstr "Sërbisht <a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-serbian-cyrillic.srt\">(Cirilike)</a> <a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-serbian-latin.srt\">(Latine)</a>"
+msgid ""
+"Serbian <a href=\"happy-birthday-to-gnu-serbian-cyrillic.srt\">(Cyrillic)</"
+"a> <a href=\"happy-birthday-to-gnu-serbian-latin.srt\">(Latin)</a>"
+msgstr ""
+"Sërbisht <a href=\"happy-birthday-to-gnu-serbian-cyrillic.srt\">(Cirilike)</"
+"a> <a href=\"happy-birthday-to-gnu-serbian-latin.srt\">(Latine)</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-slovak.srt\">Slovak</a>"
@@ -183,8 +228,12 @@
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-spanish.srt\">Spanjisht</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-msgid "<a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-spanish-latinamerican-yaco.srt\">Spanish (Latin 
America)</a>"
-msgstr "<a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-spanish-latinamerican-yaco.srt\">Spanjisht 
(Amerika Latine)</a>"
+msgid ""
+"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-spanish-latinamerican-yaco.srt\">Spanish "
+"(Latin America)</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-spanish-latinamerican-yaco.srt\">Spanjisht "
+"(Amerika Latine)</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-swedish.srt\">Swedish</a>"
@@ -195,32 +244,62 @@
 msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu.tr.srt\">Turqisht</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Please give us a few days to get the videos mirrored. Thanks to 
everyone who has sent translations so far. If you sent us a translation we 
already had before 3pm on September 3rd, we're going to add you to the credits 
anyway :)"
-msgstr "Ju lutem, na jepni pak ditë deri sa videoja të jetë kaluar në 
pasqyrat. Faleminderit për këdo që ka dërguar përkthime deri sot. Nëse na 
keni dërguar një përkthim që e kishim tashmë, para 3pm të 3 Shtatorit, do 
ta shtojmë emrin tuaj te falënderimet, sido qoftë :)"
+msgid ""
+"Please give us a few days to get the videos mirrored. Thanks to everyone who "
+"has sent translations so far. If you sent us a translation we already had "
+"before 3pm on September 3rd, we're going to add you to the credits anyway :)"
+msgstr ""
+"Ju lutem, na jepni pak ditë deri sa videoja të jetë kaluar në pasqyrat. "
+"Faleminderit për këdo që ka dërguar përkthime deri sot. Nëse na keni 
dërguar "
+"një përkthim që e kishim tashmë, para 3pm të 3 Shtatorit, do ta shtojmë 
"
+"emrin tuaj te falënderimet, sido qoftë :)"
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "If you'd like to help translate the movie, by providing subtitles, it's 
very easy to get involved."
-msgstr "Nëse dëshironi të ndihmoni në përkthimin e filmimit, duke ofruar 
titrat, është fare e kollajtë të merreni edhe ju me të."
+msgid ""
+"If you'd like to help translate the movie, by providing subtitles, it's very "
+"easy to get involved."
+msgstr ""
+"Nëse dëshironi të ndihmoni në përkthimin e filmimit, duke ofruar titrat, 
"
+"është fare e kollajtë të merreni edhe ju me të."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "We're using the SubRip format for subtitles."
 msgstr "Për titrat përdorin formatin SubRip."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-english.srt\">Download the original 
English transcript</a>, and open them in a text editor, such as <a 
href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a> or gedit."
-msgstr "<a href=\"happy-birthday-to-gnu-english.srt\">Shkarkoni transkriptimin 
e origjinalit në Anglisht</a>, dhe hapeni me një fjalëpërpunues, fjala 
vjen, me <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a> ose gedit."
+msgid ""
+"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-english.srt\">Download the original English "
+"transcript</a>, and open them in a text editor, such as <a href=\"/software/"
+"emacs/\">GNU Emacs</a> or gedit."
+msgstr ""
+"<a href=\"happy-birthday-to-gnu-english.srt\">Shkarkoni transkriptimin e "
+"origjinalit në Anglisht</a>, dhe hapeni me një fjalëpërpunues, fjala 
vjen, "
+"me <a href=\"/software/emacs/\">GNU Emacs</a> ose gedit."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "We've provided an example <a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-french.srt\">French subtitle file</a>. If you'd 
prefer a GUI way to do this, then we have found KSubtile (yes, that's subtile, 
not subtitle) to be pretty good."
-msgstr "Kemi dhënë si shembull <a 
href=\"happy-birthday-to-gnu-french.srt\">një kartelë me titra në 
Frëngjisht</a>. Nëse parapëlqeni ta bëni këtë me mënyrën GUI, KSubtile 
(po, \" subtile\", jo \"subtitle\") na duket goxha i mirë."
+msgid ""
+"We've provided an example <a href=\"happy-birthday-to-gnu-french.srt"
+"\">French subtitle file</a>. If you'd prefer a GUI way to do this, then we "
+"have found KSubtile (yes, that's subtile, not subtitle) to be pretty good."
+msgstr ""
+"Kemi dhënë si shembull <a href=\"happy-birthday-to-gnu-french.srt\">një "
+"kartelë me titra në Frëngjisht</a>. Nëse parapëlqeni ta bëni këtë me 
mënyrën "
+"GUI, KSubtile (po, \" subtile\", jo \"subtitle\") na duket goxha i mirë."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Translate each line of text as best as you can. Please do not change 
the times."
-msgstr "Përktheni çdo rresht të tekstit aq sa mundeni. Ju lutem, mos 
ndryshoni kohët."
+msgid ""
+"Translate each line of text as best as you can. Please do not change the "
+"times."
+msgstr ""
+"Përktheni çdo rresht të tekstit aq sa mundeni. Ju lutem, mos ndryshoni 
kohët."
 
 #. type: Content of: <p>
-msgid "Email your completed SRT file to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
-msgstr "Dërgojeni kartelën SRT të përfunduar te <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgid ""
+"Email your completed SRT file to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Dërgojeni kartelën SRT të përfunduar te <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -228,16 +307,34 @@
 msgstr " "
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software 
Foundation</a>, Inc."
-msgstr "Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free 
Software Foundation</a>, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
+"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "This page is licensed under a <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons 
Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Leje Creative 
Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Leje Creative Commons "
+"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve 
të këtij artikulli, ju lutem, shihni <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">README për 
përkthimet</a>."
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
këtij "
+"artikulli, ju lutem, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
@@ -252,4 +349,3 @@
 #. type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"
-

Index: licenses/translations.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/translations.ca.html,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- licenses/translations.ca.html    3 Sep 2011 09:16:53 -0000    1.15
+++ licenses/translations.ca.html    5 Sep 2011 08:26:11 -0000    1.16
@@ -1,5 +1,4 @@
 
-
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
@@ -17,16 +16,53 @@
 d'advocats bilingües d'altres països). Pitjor encara: si hi hagués una
 errada, les conseqüències podrien ser desastroses per a tota la comunitat
 del programari lliure. Mentre aquestes traduccions no siguin oficials, no
-poden fer cap mal, i podem esperar que ajudin a comprendre a més gent les
-nostres llicències.</p>
+poden fer cap mal.</p>
+
+<p>L'objectiu de posar enllaços a les traduccions és ajudar a més gent a
+entendre les nostres llicències. Per tal que ajudin, les traduccions han de
+ser bàsicament acurades, encara que no siguin perfectes. Per fer una bona
+traducció, és essencial haver entès completament conceptes fonamentals com
+el <a href="/copyleft/copyleft.ca.html">copyleft</a> i la <a
+href="/philosophy/free-sw.ca.html">definició de programari lliure</a>. Per
+aquesta raó, aquells qui desitgin contribuir a les traduccions haurien
+d'assegurar-se que estan ben familiaritzats amb aquests conceptes i amb
+altres principis filosòfics que surten al document.For this reason, those
+who wish to contribute translations should make sure they are well
+acquainted with these concepts as well as other philosophical principles
+that may appear in the document.</p>
 
 <p>Donem permís per a publicar traduccions a altres llengües de les 
llicències
-GNU GPL, LGPL, AGPL i FDL, sempre que (1) indiqueu que la traducció no és
-oficial (veieu més avall com fer-ho), informant a la gent que no té validesa
-legal ni substitueix la versió original, i (2) que estigueu d'acord en fer
-les modificacions que us sol·licitem, si arribem a saber per altres companys
-de GNU que convé introduir certes modificacions per a què la traducció sigui
-més clara.</p>
+GNU GPL, LGPL, AGPL i FDL, sempre que:</p>
+
+<ol>
+
+<li>Indiqueu que la traducció no és oficial (veieu més avall com fer-ho),
+informant a la gent que no té validesa legal ni substitueix la versió
+original.</li>
+
+<li>Estigueu d'acord en fer les modificacions que us sol·licitem, si arribem a
+saber per altres companys de GNU que convé introduir certes modificacions
+per a què la traducció sigui més clara.</li>
+
+<li>La traducció no estigui en un web comercial ni es refereixi a cap 
companyia.</li>
+
+<li>A la pàgina que contingui la traducció no hi hagi enllaços, excepte a
+fsf.org i gnu.org. Podríem acceptar enllaços a altres paquets de programari
+lliure, però preferim evitar-los.</li>
+
+<li>A la pàgina hi digui que està publicada sota alguna versió de la 
Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada. </li>
+
+<li>Podem acceptar petites excepcions a aquestes regles en alguns casos 
difícils
+de dilucidar.</li>
+
+</ol>
+
+<p>No enllacem necessàriament a totes les traduccions no oficials a certa
+llengua que coneixem. Per exemple, si una traducció no oficial ha estat feta
+per una organització de programari lliure que coneixem i en què tenim
+confiança, abans posarem un enllaç a aquesta traducció que a altres. Tampoc
+no la podrem considerar oficial, però suposem que probablement és 
correcta.</p>
 
 <p>
 Per indicar que la vostra traducció no és oficial, voldríem que afegíssiu 
al
@@ -38,7 +74,8 @@
 <blockquote dir="ltr"><p>
 
 <!--TRANSLATORS: If you translate this paragraph, retain the English
-text and put your translation below. The entire <blockquote> element
+text and put your translation below. The entire <blockquote>
+ element
 has dir="ltr" to work by default with RTL languages when the notice is
 not translated, so if your language is RTL, you *must* put your
 translation within <span dir="rtl">.-->
@@ -76,60 +113,116 @@
 
 <!-- Please keep entries alphabetical by language name. -->
 <ul>
- <li><code>[es-ar]</code> <a
-href="http://www.spanish-translator-services.com/espanol/t/gnu/gpl-ar.html";>Traducció
-al castellà d'Argentina</a> de la GPL</li>
- <li><code>[hy]</code> <a href="http://gnu.am/gpl.php";>Traducció a 
l'armeni</a>
-de la GPL</li>
- <li><code>[en-gb]</code> <a
-href="http://people.csse.uwa.edu.au/jmd/gpl_en.txt";>Traducció a l'anglès
-d'Anglaterra</a> de la GPL</li>
- <li><code>[zh-cn]</code> <a
-href="http://bergwolf.googlepages.com/gplv3_zh";>Traducció al xinès
-(simplificat)</a> de la GPL</li>
- <li><code>[zh-tw]</code> <a
-href="http://www.certifiedchinesetranslation.com/openaccess/gnuv3-tc.html";>
-Traducció al xinés (tradicional)</a> de la GPL</li>
- <li><code>[cs]</code> <a href="http://www.gnugpl.cz/";>Czech</a> translation 
of
-the GPL</li>
- <li><code>[nl]</code> <a
+
+<!-- commercial site
+ <li>
+<code>[es-ar]</code> <a 
href="http://www.spanish-translator-services.com/espanol/t/gnu/gpl-ar.html";>Argentinian
 Spanish</a>
+ translation of the GPL</li>
+-->
+<!-- TODO: the page should say it is CC-BY-ND -->
+<li><code>[hy]</code> <a href="http://gnu.am/license/gpl.txt";>Traducció a
+l'armeni</a> de la GPL</li>
+
+<!-- hidden problematic links (Visual Basic), commercial site, no distribution 
terms
+ <li>
+<code>[be]</code> <a 
href="http://webhostingrating.com/libs/gpl3be";>Belarusian</a>
+ translation of the GPL</li>
+-->
+<!-- the "translation" doesn't serve its purpose
+ <li><code>[en-gb]</code> <a 
href="http://people.csse.uwa.edu.au/jmd/gpl_en.txt";>
+
+ British English</a> translation of the GPL</li>
+-->
+<!-- many links; some may be problematic - to suggest republishing
+ <li>
+
+<code>[zh-cn]</code> <a 
href="http://www.zeuux.org/group/free-software/bbs/content/50512/";>
+ Chinese (Simplified)</a> translation of the GPL
+-->
+<!-- PDF download requires registration
+ (<a href="http://www.zeuux.org/group/free-software/file/content/283/";>
+PDF</a>)</li>
+-->
+<!-- commercial site
+ <li>
+<code>[zh-tw]</code> <a 
href="http://www.certifiedchinesetranslation.com/openaccess/gnuv3-tc.html";>
+ Chinese (Traditional)</a> translation of the GPL</li>
+-->
+<!-- ads
+ <li>
+<code>[cs]</code> <a href="http://www.gnugpl.cz";>Czech</a>
+ translation of the GPL</li>
+-->
+<li><code>[nl]</code> <a
 
href="http://bartbeuving.files.wordpress.com/2008/07/gpl-v3-nl-101.pdf";>Traducció
 a l'holandès</a> de la GPL (PDF)</li>
- <li><code>[eo]</code> <a
-href="http://zooplah.farvista.net/eo/programado/gpl3.html";>Esperanto</a>
-translation of the GPL</li>
- <li><code>[fi]</code> <a
-href="http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.html";>Traducció al finès</a> de
-la GPL</li>
- <li><code>[fr]</code> <a
-href="http://www.april.org/groupes/trad-gpl/doc/GPLv3/www.rodage.org/gpl-3.0.fr.html";>Traducció
+
+<!-- link to browsehappy.com; other links
+ <li>
+<code>[eo]</code>
+ <a href="http://zooplah.farvista.net/eo/programado/gpl3.html";>Esperanto</a>
+ translation of the GPL</li>
+-->
+<!-- commercial site
+ <li>
+<code>[fi]</code> <a href="http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.html";>
+ Finnish</a> translation of the GPL</li>
+-->
+<!-- TODO: the page should say it is CC-BY-ND;
+   the HTML looks like an official www.gnu.org page (including contacts) -->
+<li><code>[fr]</code> <a href="http://www.rodage.org/gpl-3.0.fr.txt";>Traducció
 al francès</a> de la GPL</li>
+ <li><code>[fr]</code> <a href="http://dachary.org/loic/gpl-french.pdf";>
+Traducció al francès</a> de la GPL (PDF)</li>
  <li><code>[gl]</code> <a 
href="http://www.mancomun.org/GPL3_GL/gpl_gl_v3.html";>
 Traducció al gallec</a> de la GPL (<a
 href="http://www.mancomun.org/GPL3_GL/gpl_gl_v3.txt";>text pla</a>, <a
 href="http://www.mancomun.org/GPL3_GL/gpl_gl_v3.pdf";>PDF</a>)</li>
- <li><code>[de]</code> <a
+
+ <!-- TODO: the page should say it is CC-BY-ND -->
+<li><code>[de]</code> <a
 href="http://www.gnu.de/documents/gpl-3.0.de.html";>Traducció a l'alemany</a>
 de la GPL</li>
- <li><code>[he]</code> <a href="http://law.co.il/gplv3";>Traducció a 
l'hebreu</a>
-de la GPL</li>
- <li><code>[hu]</code> <a href="http://gnu.hu/gplv3.html";>Traducció a
+
+<!-- commercial site; too restrictive terms
+ <li>
+<code>[he]</code> <a href="http://law.co.il/gplv3";>Hebrew</a>
+ translation of the GPL</li>
+-->
+<!-- TODO: the page should say it is CC-BY-ND -->
+<li><code>[hu]</code> <a href="http://gnu.hu/gplv3.html";>Traducció a
 l'hongarès</a> de la GPL</li>
- <li><code>[it]</code> <a href="http://katolaz.homeunix.net/gplv3";>Traducció 
a
-l'italià</a> de la GPL</li>
+
+ <li><code>[it]</code> Traducció a l'Italià de la GPL - <a
+href="http://katolaz.homeunix.net/gplv3/gplv3-it-final.html";>HTML</a>, <a
+href="http://katolaz.homeunix.net/gplv3/gplv3-it-final.ps";>PS</a>, <a
+href="http://katolaz.homeunix.net/gplv3/gplv3-it-final.pdf";>PDF</a>, <a
+href="http://katolaz.homeunix.net/gplv3/gplv3-it.tex";>LaTeX</a>
+</li>
+
  <li><code>[fa]</code> <a 
href="http://www.kaveh.org/gnu/gplv3-fa.html";>Traducció
 al persa</a> de la GPL</li>
- <li><code>[sr]</code> <a
-href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/ojl-3.0.html";>Traducció al
-serbi</a> de la GPL</li>
- <li><code>[sk]</code> <a href="http://www.gpl.sk/";> Traducció a 
l'eslovac</a> de
-la GPL</li>
- <li><code>[es]</code> <a
-href="http://www.viti.es/gnu/licenses/gpl.html";>Traducció al castellà</a> de
-la GPL</li>
- <li><code>[uk]</code> <a
-href="http://www.linux.kiev.ua/ua/devel/licenses/gnu-gpl/";>Traducció a
-l'ucraïnès</a> de la GPL</li>
+
+<!-- dead link as of 2011-06-26; confirmed 2011-07-06
+ <li>
+<code>[sr]</code> <a href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/ojl-3.0.html";>
+ Serbian</a> translation of the GPL</li>
+-->
+<!-- ads
+ <li>
+<code>[sk]</code> <a href="http://www.gpl.sk";>
+ Slovak</a> translation of the GPL</li>
+-->
+<!-- commercial site
+ <li>
+<code>[es]</code> <a 
href="http://www.viti.es/gnu/licenses/gpl.html";>Spanish</a>
+ translation of the GPL</li>
+-->
+<!-- ads; many other links
+ <li>
+<code>[uk]</code> <a 
href="http://www.linux.kiev.ua/ua/devel/licenses/gnu-gpl/";>
+ Ukrainian</a> translation of the GPL</li>
+-->
 </ul>
 
 <h4>Traduccions en marxa</h4>
@@ -137,28 +230,47 @@
 plau amb la persona o grup responsable si voleu col·laborar-hi.</p>
 
 <ul>
- <li><code>[pt-br]</code> Brazilian Portuguese (<a
-href="http://gpl3brasil.pbwiki.com/GPLv3";>1</a>), (<a
-href="http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/GPLv3";>2</a> &mdash; coordinada per
-la FSFLA)</li>
- <li><code>[ca]</code> <a href="http://www.softcatala.cat/wiki/GPL3";>Català
</a></li>
- <li><code>[fr]</code> Francès, <a
+
+<!-- commercial site;
+  since we have another translation by the FSFLA, we may want
+  to drop this one
+ <li>
+<code>[pt-br]</code> Brazilian Portuguese
+ (<a href="http://gpl3brasil.pbwiki.com/GPLv3";>1</a>),
+-->
+<!-- too many links
+ (<a href="http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/GPLv3";>
+2</a> &mdash;
+ effort lead by FSFLA)</li>
+-->
+<!-- many links, some may be problematic; the licensing terms are CC-BY-SA,
+ <li>
+<code>[ca]</code> <a 
href="http://www.softcatala.cat/wiki/GPL3";>Catalan</a></li>
+-->
+<li><code>[fr]</code> Francès, <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
- <li><code>[ko]</code> <a
-href="http://wiki.kldp.org/wiki.php/GNU/GPLV3Translation";>Coreà</a></li>
- <li><code>[pt]</code> <a href="http://gpl3.neoscopio.org";>Portuguès</a></li>
- <li><code>[ro]</code> <a
-href="http://ro.wikipedia.org/wiki/GPL_(licen%C8%9Ba,_versiunea_3)">Romanès</a></li>
- <li><code>[ru]</code> <a
-href="http://code.google.com/p/gpl3rus/wiki/LatestRelease";>Rus</a></li>
- <li><code>[es]</code> <a href="http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/GPLv3";>
-Castellà</a> &mdash; coordinada per la FSFLA</li>
-
-<!-- Translation looks abandoned, commented out to avoid issues with adverts 
on this site -->
-<!-- see RT:410086 -->
-<!-- <li><code>[sv]</code> <a 
href="http://www.ucme.se/gpl-3.0.sv.htm";>Swedish</a></li> -->
-<li><code>[tr]</code> <a
-href="http://tr.pardus-wiki.org/index.php?title=%C3%87eviri:GNU_GPL_s%C3%BCr%C3%BCm_3_Gayr%C4%B1resm%C3%AE_%C3%87evirisi&amp;action=edit";>Turc</a></li>
+
+<!-- ads
+ <li>
+<code>[ko]</code> <a 
href="http://wiki.kldp.org/wiki.php/GNU/GPLV3Translation";>Korean</a></li>
+-->
+<!-- mentions www.neoscopio.com; the distribution terms are the GFDL
+ <li>
+<code>[pt]</code> <a href="http://gpl3.neoscopio.org";>Portuguese</a></li>
+-->
+<!-- wikipedia links; the distribution terms are CC-BY-SA
+ <li>
+<code>[ro]</code> <a 
href="http://ro.wikipedia.org/wiki/GPL_(licen%C8%9Ba,_versiunea_3)">Romanian</a></li>
+-->
+<!-- commercial site
+ <li>
+<code>[ru]</code> <a 
href="http://code.google.com/p/gpl3rus/wiki/LatestRelease";>Russian</a></li>
+-->
+<!-- too many links
+ <li>
+<code>[es]</code> <a href="http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/GPLv3";>
+ Spanish</a> &mdash; effort lead by FSFLA</li>
+-->
 </ul>
 
 <h3 id="LGPL">La Llicència Pública General Reduïda (LGPL) de GNU, versió 
</h3>
@@ -174,37 +286,64 @@
  <li><code>[zh-cn]</code> <a
 href="http://www.thebigfly.com/gnu/lgpl/lgpl-v3.php";> Traducció al xinès
 (simplificat)</a> de la LGPL</li>
- <li><code>[zh-tw]</code> <a
-href="http://www.certifiedchinesetranslation.com/openaccess/gnulgpl-v3-tc.html";>
-Traducció al xinés (tradicional)</a> de la LGPL</li>
- <li><code>[de]</code> <a href="http://www.gnu.de/documents/lgpl-3.0.de.html";>
+
+ <!-- commercial site
+ <li>
+<code>[zh-tw]</code> <a 
href="http://www.certifiedchinesetranslation.com/openaccess/gnulgpl-v3-tc.html";>
+ Chinese (Traditional)</a> translation of the LGPL</li>
+-->
+<li><code>[cs]</code> <a
+href="http://www.lgpl.cz/cesky--preklad-licence--gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php";>Traducció
+al txec</a> de la LGPL</li>
+
+ <!-- TODO: the page should say it is CC-BY-ND -->
+<li><code>[de]</code> <a href="http://www.gnu.de/documents/lgpl-3.0.de.html";>
 Traducció a l'alemany</a> de la LGPL</li>
- <li><code>[hu]</code> <a href="http://gnu.hu/lgplv3.html";>Traducció a
+
+ <!-- TODO: the page should say it is CC-BY-ND -->
+<li><code>[hu]</code> <a href="http://gnu.hu/lgplv3.html";>Traducció a
 l'hongarès</a> de la LGPL</li>
- <li><code>[ja]</code> <a href="http://www.finecheats.com/lgpl.html";> 
Traducció
-al japonès</a> de la LGPL</li>
+
+<!-- commercial site
+ <li>
+<code>[it]</code>
+ <a href="http://www.posterburner.com/IT_GNU_LESSER_GENERAL_PUBLIC_LICEN.htm";>
+ Italian</a> translation of the LGPL</li>
+-->
+<!-- dead link as of 2011-06-26; confirmed 2011-07-08
+ <li>
+<code>[ja]</code> <a href="http://www.finecheats.com/lgpl.html";>
+ Japanese</a> translation of the LGPL</li>
  <li><code>[mt]</code> <a href="http://www.dexxed.com/gnu/mt/v3/lgpl.html";>
-Maltese</a> translation of the LGPL</li>
- <li><code>[fa]</code> <a
+ Maltese</a> translation of the LGPL</li>
+-->
+<li><code>[fa]</code> <a
 href="http://www.kaveh.org/gnu/lgplv3-fa.html";>Traducció al persa</a> de la
 LGPL</li>
- <li><code>[es]</code> <a
-href="http://www.viti.es/gnu/licenses/lgpl.html";>Traducció al castellà</a>
-de la LGPL</li>
+ <li><code>[sk]</code> <a
+href="http://www.lgpl.sk/slovensky--preklad-licencie--gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php";>Traducció
+a l'eslovac</a> de la GPL</li>
+
+<!-- links to hosting site
+ <li>
+<code>[es]</code> <a 
href="http://www.viti.es/gnu/licenses/lgpl.html";>Spanish</a>
+ translation of the LGPL</li>
+-->
 </ul>
 
 <h4>Traduccions en marxa</h4>
 <p>S'està treballant en les traduccions als següents idiomes; contacteu si us
 plau amb la persona o grup responsable si voleu col·laborar-hi.</p>
 
+<!-- too many links
 <ul>
+
  <li><code>[pt-br]</code> <a href="http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/LGPLv3";>
-Portuguès brasiler</a></li>
+ Brazilian Portuguese</a></li>
  <li><code>[es]</code> <a href="http://www.fsfla.org/svnwiki/trad/LGPLv3";>
-Castellà</a> (les dues coordinades per la FSFLA)</li>
+ Spanish</a> (both are lead by FSFLA)</li>
 </ul>
-
-
+-->
 <h3 id="FDL">La Llicència de Documentació Lliure de GNU, versió 1.3</h3>
 
 <!-- Please keep entries alphabetical by language name. -->
@@ -230,19 +369,31 @@
 <ul>
  <li><code>[zh-cn]</code> <a href="http://www.thebigfly.com/gnu/FDLv1.3/";>
 Traducció al xinès (simplificat)</a> de la GFDL</li>
- <li><code>[zh-tw]</code><a
-href="http://www.certifiedchinesetranslation.com/openaccess/gnufdl-v13-tc.html";>
-Traducció al xinés (tradicional)</a> de la GFDL</li>
- <li><code>[de]</code> <a
-href="http://rybaczyk.freeunix.net/licenses/fdl-1.3.de.html";> Traducció a
-l'alemany</a> de la GFDL</li>
- <li><code>[it]</code> <a
+
+<!-- commercial site
+ <li>
+<code>[zh-tw]</code><a 
href="http://www.certifiedchinesetranslation.com/openaccess/gnufdl-v13-tc.html";>
+ Chinese (Traditional)</a> translation of the GFDL</li>
+-->
+<!-- dead link as of 2011-06-26; confirmed 2011-07-08
+ <li>
+<code>[de]</code>
+ <a href="http://rybaczyk.freeunix.net/licenses/fdl-1.3.de.html";>
+ German</a> translation of the GFDL</li>
+-->
+<!-- TODO: the page should say it is CC-BY-ND -->
+<li><code>[it]</code> <a
 href="http://home.gna.org/www-it/fdl/1.3/fdl.it.html";>Traducció a
 l'Italià</a> de la GFDL (<a
 href="http://home.gna.org/www-it/fdl/1.3/fdl.it.txt";>versió en text 
pla</a>)</li>
- <li><code>[ml]</code> <a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/WP:GFDL-ml";>
-Malayalam</a> translation of the GFDL</li>
- <li><code>[es]</code> <a href="http://stuff.danexnow.org/gfdl_es.html";>
+
+<!-- many links
+ <li>
+<code>[ml]</code> <a href="http://ml.wikipedia.org/wiki/WP:GFDL-ml";>
+ Malayalam</a> translation of the GFDL</li>
+-->
+<!-- TODO: the page should say it is CC-BY-ND -->
+<li><code>[es]</code> <a href="http://docs.danexlandia.com.mx/gfdl_es.html";>
 Traducció al castellà </a> de la GFDL</li>
 </ul>
 
@@ -257,16 +408,18 @@
 
 <h4>Excepció GNU Runtime Library, versió 3</h4>
 
+<!-- dead link as of 2011-06-26; confirmed 2011-07-08
 <ul>
- <li><code>[zh-cn]</code> <a
-href="http://hutuworm.blogspot.com/2009/01/gcc.html";> Traducció al xinés
-(simplificat)</a> de la GCC RLE</li>
- <li><code>[zh-tw]</code> <a
-href="http://www.certifiedchinesetranslation.com/openaccess/gnu-gcc.html";>
-Traducció al xinés (tradicional)</a> de la GCC RLE</li>
-</ul>
-
 
+ <li><code>[zh-cn]</code> <a 
href="http://hutuworm.blogspot.com/2009/01/gcc.html";>
+ Chinese (Simplified)</a> translation of the GCC RLE</li>
+-->
+<!-- commercial site
+ <li>
+<code>[zh-tw]</code> <a 
href="http://www.certifiedchinesetranslation.com/openaccess/gnu-gcc.html";>
+ Chinese (Traditional)</a> translation of the GCC RLE</li>
+</ul>
+-->
 <div style="font-size: small;">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
@@ -275,13 +428,13 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 <div id="footer">
-
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a
-href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la
-FSF.<br />Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments
-a <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF.
+<br />
+Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -293,23 +446,25 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010
-Free Software Foundation, Inc.
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010,
+2011 Free Software Foundation, Inc.
 </p>
-<p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
-qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
+<p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
+d'Amèrica</a>.
 </p>
 
 
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Darrera actualització: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 28 de
-gener de 2009.</div>
+Darrera actualització: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 5 de
+setembre de 2011.</div>
 <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/09/03 09:16:53 $
+$Date: 2011/09/05 08:26:11 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -331,12 +486,18 @@
   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
   use the 3-letter ISO 639-2.
-   Please use W3C normative character entities. -->
+   Please use W3C normative character entities.
+
+   See also '(web-trans)Capitalization':
+   
http://gnu.org/software/trans-coord/manual/web-trans/html_node/Capitalization.html
+   -->
 <ul class="translations-list">
 <!-- Arabic -->
 <li><a 
href="/licenses/translations.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Catalan -->
 <li><a href="/licenses/translations.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/licenses/translations.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/licenses/translations.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->
@@ -349,6 +510,8 @@
 <li><a 
href="/licenses/translations.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
 <!-- Polish -->
 <li><a href="/licenses/translations.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/licenses/translations.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Chinese (Simplified) -->
 <li><a 
href="/licenses/translations.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
 <!-- Chinese (Traditional) -->

Index: licenses/po/translations.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/translations.ca.po,v
retrieving revision 1.54
retrieving revision 1.55
diff -u -b -r1.54 -r1.55
--- licenses/po/translations.ca.po   5 Sep 2011 06:08:27 -0000    1.54
+++ licenses/po/translations.ca.po   5 Sep 2011 08:26:17 -0000    1.55
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -38,14 +38,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The reason the FSF does not approve these translations as officially "
-#| "valid is that checking them would be difficult and expensive (needing the "
-#| "help of bilingual lawyers in other countries). Even worse, if an error "
-#| "did slip through, the results could be disastrous for the whole free "
-#| "software community. As long as the translations are unofficial, they "
-#| "can't do any harm, and we hope they help more people understand our "
-#| "licenses."
 msgid ""
 "The reason the FSF does not approve these translations as officially valid "
 "is that checking them would be difficult and expensive (needing the help of "
@@ -73,11 +65,15 @@
 "concepts as well as other philosophical principles that may appear in the "
 "document."
 msgstr ""
-""
-"L'objectiu de posar enllaços a les traduccions és ajudar a més gent a 
entendre les nostres llicències. Per tal que ajudin, les traduccions han de 
ser bàsicament acurades, encara que no siguin perfectes. Per fer una bona 
traducció, és essencial haver entès completament conceptes fonamentals com 
el <a href=\"/copyleft/copyleft.ca.html\">copyleft</a> i la <a 
href=\"/philosophy/free-sw.ca.html\">definició de programari lliure</a>. Per 
aquesta raó, aquells qui desitgin contribuir a les traduccions haurien 
d'assegurar-se que estan ben familiaritzats amb aquests conceptes i amb altres 
principis filosòfics que surten al document."
-""
-""
-"For this reason, those who wish to "
+"L'objectiu de posar enllaços a les traduccions és ajudar a més gent a "
+"entendre les nostres llicències. Per tal que ajudin, les traduccions han de "
+"ser bàsicament acurades, encara que no siguin perfectes. Per fer una bona "
+"traducció, és essencial haver entès completament conceptes fonamentals com 
"
+"el <a href=\"/copyleft/copyleft.ca.html\">copyleft</a> i la <a href=\"/"
+"philosophy/free-sw.ca.html\">definició de programari lliure</a>. Per aquesta 
"
+"raó, aquells qui desitgin contribuir a les traduccions haurien d'assegurar-"
+"se que estan ben familiaritzats amb aquests conceptes i amb altres principis "
+"filosòfics que surten al document.For this reason, those who wish to "
 "contribute translations should make sure they are well acquainted with these "
 "concepts as well as other philosophical principles that may appear in the "
 "document."
@@ -86,45 +82,61 @@
 msgid ""
 "We give permission to publish translations of the GNU GPL, LGPL, AGPL, and "
 "FDL into other languages, provided that:"
-msgstr "Donem permís per a publicar traduccions a altres llengües de les 
llicències GNU GPL, LGPL, AGPL i FDL, sempre que:"
+msgstr ""
+"Donem permís per a publicar traduccions a altres llengües de les 
llicències "
+"GNU GPL, LGPL, AGPL i FDL, sempre que:"
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "You label your translation as unofficial to inform people that they do not "
 "count legally as substitutes for the authentic version (see below for how to "
 "do this)."
-msgstr "Indiqueu que la traducció no és oficial (veieu més avall com 
fer-ho), informant a la gent que no té validesa legal ni substitueix la 
versió original."
+msgstr ""
+"Indiqueu que la traducció no és oficial (veieu més avall com fer-ho), "
+"informant a la gent que no té validesa legal ni substitueix la versió "
+"original."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "You agree to install changes at our request, if we learn from other friends "
 "of GNU that changes are necessary to make the translation clearer."
-msgstr "Estigueu d'acord en fer les modificacions que us sol·licitem, si 
arribem a saber per altres companys de GNU que convé introduir certes 
modificacions per a què la traducció sigui més clara."
+msgstr ""
+"Estigueu d'acord en fer les modificacions que us sol·licitem, si arribem a "
+"saber per altres companys de GNU que convé introduir certes modificacions "
+"per a què la traducció sigui més clara."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "The translation is not hosted on a commercial site and does not refer to any "
 "company."
-msgstr "La traducció no estigui en un web comercial ni es refereixi a cap 
companyia."
+msgstr ""
+"La traducció no estigui en un web comercial ni es refereixi a cap companyia."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "The page containing the translation should have no links except to fsf.org "
 "and gnu.org. We might accept links about other free software packages, but "
 "we prefer to avoid them."
-msgstr "A la pàgina que contingui la traducció no hi hagi enllaços, excepte 
a fsf.org i gnu.org. Podríem acceptar enllaços a altres paquets de programari 
lliure, però preferim evitar-los."
+msgstr ""
+"A la pàgina que contingui la traducció no hi hagi enllaços, excepte a fsf."
+"org i gnu.org. Podríem acceptar enllaços a altres paquets de programari "
+"lliure, però preferim evitar-los."
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "The page should say it is released under some version of the Creative "
 "Commons Attribution-NoDerivs license."
-msgstr "A la pàgina hi digui que està publicada sota alguna versió de la 
Llicència Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada. "
+msgstr ""
+"A la pàgina hi digui que està publicada sota alguna versió de la 
Llicència "
+"Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada. "
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid ""
 "We may accept small exceptions to these rules in legacy cases that are hard "
 "to fix."
-msgstr "Podem acceptar petites excepcions a aquestes regles en alguns casos 
difícils de dilucidar."
+msgstr ""
+"Podem acceptar petites excepcions a aquestes regles en alguns casos difícils 
"
+"de dilucidar."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -133,7 +145,12 @@
 "made by a free software organization that we know and have confidence in, we "
 "will link to that translation rather than others. We still can't make it "
 "official, but we expect it is probably mostly correct."
-msgstr "No enllacem necessàriament a totes les traduccions no oficials a 
certa llengua que coneixem. Per exemple, si una traducció no oficial ha estat 
feta per una organització de programari lliure que coneixem i en què tenim 
confiança, abans posarem un enllaç a aquesta traducció que a altres. Tampoc 
no la podrem considerar oficial, però suposem que probablement és correcta."
+msgstr ""
+"No enllacem necessàriament a totes les traduccions no oficials a certa "
+"llengua que coneixem. Per exemple, si una traducció no oficial ha estat feta 
"
+"per una organització de programari lliure que coneixem i en què tenim "
+"confiança, abans posarem un enllaç a aquesta traducció que a altres. 
Tampoc "
+"no la podrem considerar oficial, però suposem que probablement és correcta."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -202,15 +219,12 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>[hy]</code> <a href=\"http://gnu.am/gpl.php\";>Armenian</a> "
-#| "translation of the GPL"
 msgid ""
 "<code>[hy]</code> <a href=\"http://gnu.am/license/gpl.txt\";>Armenian</a> "
 "translation of the GPL"
 msgstr ""
-"<code>[hy]</code> <a href=\"http://gnu.am/license/gpl.txt\";>Traducció a 
l'armeni</a> "
-"de la GPL"
+"<code>[hy]</code> <a href=\"http://gnu.am/license/gpl.txt\";>Traducció a "
+"l'armeni</a> de la GPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -223,20 +237,15 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>[fr]</code> <a href=\"http://www.rodage.org/gpl-3.0.fr.html\";> "
-#| "French</a> translation of the GPL"
 msgid ""
 "<code>[fr]</code> <a href=\"http://www.rodage.org/gpl-3.0.fr.txt\";> French</"
 "a> translation of the GPL"
 msgstr ""
-"<code>[fr]</code> <a href=\"http://www.rodage.org/gpl-3.0.fr.txt\";>Traducció 
al francès</a> de la GPL"
+"<code>[fr]</code> <a href=\"http://www.rodage.org/gpl-3.0.fr.txt\";>Traducció 
"
+"al francès</a> de la GPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>[fr]</code> <a href=\"http://www.rodage.org/gpl-3.0.fr.html\";> "
-#| "French</a> translation of the GPL"
 msgid ""
 "<code>[fr]</code> <a href=\"http://dachary.org/loic/gpl-french.pdf\";> "
 "French</a> translation of the GPL (PDF)"
@@ -350,17 +359,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>[cs]</code> <a href=\"http://www.lgpl.cz\";>Czech</a> translation of "
-#| "the LGPL"
 msgid ""
 "<code>[cs]</code> <a href=\"http://www.lgpl.cz/cesky--preklad-licence--gnu-";
 "lesser--general-public-license--v-3-0.php\"> Czech</a> translation of the "
 "LGPL"
 msgstr ""
 "<code>[cs]</code> <a href=\"http://www.lgpl.cz/cesky--preklad-licence--gnu-";
-"lesser--general-public-license--v-3-0.php\">Traducció al txec</a> de la "
-"LGPL"
+"lesser--general-public-license--v-3-0.php\">Traducció al txec</a> de la LGPL"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -391,17 +396,14 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>[sk]</code> <a href=\"http://www.gpl.sk/\";> Slovak</a> translation "
-#| "of the GPL"
 msgid ""
 "<code>[sk]</code> <a href=\"http://www.lgpl.sk/slovensky--preklad-licencie--";
 "gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php\"> Slovak</a> translation of "
 "the LGPL"
 msgstr ""
 "<code>[sk]</code> <a href=\"http://www.lgpl.sk/slovensky--preklad-licencie--";
-"gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php\">Traducció a l'eslovac</a> "
-"de la GPL"
+"gnu-lesser--general-public-license--v-3-0.php\">Traducció a l'eslovac</a> de 
"
+"la GPL"
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -519,7 +521,10 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
+msgstr ""
+"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
+"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: server/standards/README.translations.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/README.translations.ca.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- server/standards/README.translations.ca.html    3 Sep 2011 09:18:24 
-0000    1.8
+++ server/standards/README.translations.ca.html    5 Sep 2011 08:26:27 
-0000    1.9
@@ -1,5 +1,4 @@
 
-
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
@@ -9,30 +8,32 @@
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 <h2>Guia per a la traducció de les pàgines del web de GNU</h2>
 
+<a href="/graphics/atypinggnu.ca.html"><img style="float: right;"
+ src="/graphics/gnu-type-sm.jpg"
+ alt="Un GNU teclejant" title="Un GNU hacker teclejant" />
+</a>
+
 <div class="announcement">
- <blockquote><p>Most important: <span class="highlight"><em>Do NOT translate 
the raw HTML
-source</em>.</span></p>
- <p>If you want to submit a translation or help translation efforts, please
-contact the relevant existing team <a
-href="#TranslationsUnderway">below</a>. If there is no team established for
-your language, please write to <a href="mailto:address@hidden";>
-&lt;address@hidden&gt;</a> after reading the <a
-href="/software/trans-coord/manual/">manuals</a>.
- </p></blockquote>
+ <blockquote><p>El més important: <span class="highlight"><em>NO traduïu el 
codi
+HTML</em>.</span></p>
+ <p>Si voleu enviar una traducció o ajudar en les tasques de traducció,
+contacteu si us plau amb l'equip de traducció corresponent, que trobareu <a
+href="#TranslationsUnderway">més avall</a>. Si no hi ha cap equip establert
+per al vostre idioma, escriviu si us plau a <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
+després de llegir els <a href="/software/trans-coord/manual/">manuals</a>.</p>
+ </blockquote>
 </div>
 
-<a href="/graphics/atypinggnu.ca.html"><img src="/graphics/gnu-type-sm.jpg"
- alt="[imatge d'un GNU escrivint a màquina]" width="137" height="114" /></a>
-
 <h3 id="SEC1">Guia general</h3>
 <ul>
- <li>Before doing anything, please read
+ <li>Abans de fer res, llegiu si us plau
   <ul>
    <li>la <a href="/server/standards/readme_index.html">guia</a> per als 
voluntaris
 del lloc web de GNU, </li>
    <li>les <a href="/server/fsf-html-style-sheet.html">directrius d'estil i
 d'HTML</a>, http://www.gnu.org/server/fsf-html-style-sheet.html </li>
-   <li>the <a href="/software/trans-coord/manual/">GNUN</a> manuals.</li>
+   <li>els manuals de <a href="/software/trans-coord/manual/">GNUN</a>.</li>
   </ul>
  </li>
  <li>Després de llegir aquesta pàgina, dirigiu-vos a la secció <a
@@ -45,10 +46,12 @@
 
 <h3 id="LanguageCodes">Codis d'idioma</h3>
 <ul>
- <li><a href="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php";>ISO
-639</a> gives the two-letter language codes in its 2<sup>nd</sup> column.
-If a two-letter language code is not assigned, 3-letter (ISO 639-2) can be
-used. Later versions of RFC 1766 and ISO 639 may exist.</li>
+ <li>La norma <a
+href="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php";>ISO 639</a>
+proporciona un codi d'idioma de dues lletres a la segona columna. Si a un
+idioma no se li ha assignat un codi de dues lletres, es pot utilitzar un
+codi de tres lletres (ISO 639-2). Pot haver-hi versions posteriors de RFC
+1766 i ISO 639.</li>
 
  <li>Si el codi no és a la ISO 639, intenteu trobar el codi correcte. La ISO 
3166
 conté els codis dels països. La llengua no és el mateix que el país. És un
@@ -59,7 +62,8 @@
 <h3 id="SEC3">Què traduir</h3>
 <ul>
  <li>Cal traduir tant les pàgines com els índexs de les seccions que les
-aglutinen, com per exemple home.html i philosophy/philosophy.html.</li>
+aglutinen, com per exemple <code>home.html</code> i
+<code>philosophy/philosophy.html</code>.</li>
  <li>No traduïu res que estigui dins d'aquests directoris:
  <dl>
  <dt><code>/software/</code> </dt>
@@ -71,17 +75,17 @@
 traduir</a> el <cite>Brave GNU World</cite>. </dd>
  </dl></li>
    <li>Quan traduïu "GNU's Not Unix", assegureu-vos si us plau que la 
traducció
-sigui també recursiva. Si no podeu imaginar cap traducció recursiva,
-utilitzeu aquest format: &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo; (GNU &auml;r inte
-Unix).
+sigui també recursiva. Si no podeu imaginar cap traducció recursiva, <br 
/>utilitzeu el següent format: &ldquo;GNU's Not Unix (<span xml:lang="sv"
+lang="sv">GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;.
  </li>
 </ul>
 
 <h3 id="SEC3.1">Traducció de la pàgina principal</h3>
 <ul>
   <li>La traducció de la pàgina principal ha d'incloure la llista completa 
de
-traduccions mitjançant un SSI (Server Side Include).<br/> L'etiqueta SSI que
-cal posar és aquesta:
+traduccions mitjançant un SSI (Server Side Include).
+
+    <p>L'etiqueta SSI que cal posar és aquesta:</p>
     <pre>
       &lt;!--#include file="translations.include" --&gt;
     </pre>
@@ -115,41 +119,40 @@
 <h3 id="SEC6">Noms dels fitxers</h3>
 <ul>
  <li>Les traduccions han d'anomenar-se
-<code>PAGENAME.LG.html</code>. <code>LG</code> és el <a
-href="#LanguageCodes">codi de l'idioma</a>. Per exemple, una traducció a
-l'alemany de home.html ha de dir-se <code>home.de.html</code>.</li>
+<code>article.LANG.html</code>. <code>LANG</code> és el <a
+href="#LanguageCodes">codi de l'idioma</a>.<br />
+Per exemple, una traducció a l'alemany de <em>home.html</em> hauria
+d'anomenar-se <code>home.de.html</code>.</li>
  <li>Si existeix un enllaç simbòlic a <code>index.html</code> que apunta a 
una
 altra pàgina <code>other.html</code>, creeu un enllaç simbòlic anomenat
-<code>index.LG.html</code> que apunti a la traducció corresponent
-<code>other.LG.html</code>.</li>
+<code>index.LANG.html</code> que apunti a la traducció corresponent
+<code>other.LANG.html</code>.</li>
 </ul>
 
 <h3 id="SEC6A">Eines per ajudar els traductors</h3>
 <ul>
- <li>See <a href="/software/gnun/">GNUnited Nations</a>.</li>
+ <li>Vegeu <a href="/software/gnun/">GNUnited Nations</a>.</li>
 </ul>
 
 <h3 id="SEC7">Mantenir les traduccions al dia</h3>
 <ul>
- <li>For all translations to be kept current, you should subscribe to the <a
-href="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits";>www-commits</a>
-mailing list. Then you will get sent one email for each page that is
-modified in cvs (for the www module). The traffic is around 4-5 mails per
-day, more on weekends. It's suggested that you save all such email and burst
-through them about once a week to make sure the translations are current.
-You may also use <code>make report TEAM=LANG</code> if you have <a
-href="/software/gnun/">GNUN</a> installed.</li>
+ <li>Per tal que totes les traduccions es mantinguin actualitzades, heu de
+subscriure-us a la llista de correu <a
+href="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits";>www-commits</a>.
+Rebreu un missatge de correu cada vegada que es modifiqui una pàgina al
+mòdul www del cvs. Normalment són quatre o cinc missatges al dia, i alguns
+més el cap de setmana. S'aconsella desar aquests missatges i repassar-los un
+cop a la setmana per garantir que les traduccions es mantinguin
+actualitzades. També podeu utilitzar <kbd>make report TEAM=LANG</kbd> si
+teniu el <a href="/software/gnun/">GNUN</a> instal·lat.</li>
 </ul>
 
 <h3 id="TranslationsUnderway">Traduccions en curs</h3>
 
-<p>
-El codi de l'idioma va seguit del nom de l'idioma i del nom i adreça de
+<p>El codi de l'idioma va seguit del nom de l'idioma i del nom i adreça de
 correu del coordinador de l'equip.</p>
 
-<p>
-Equips de traducció:
-</p>
+<p>Equips de traducció:</p>
 <ul>
 
 <!-- Please keep this list alphabetical-->
@@ -167,7 +170,8 @@
 href="https://savannah.gnu.org/users/hatem";>Hatem Hossny</a>)
 </li>
 <li><code>az</code> - Àzeri (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/igrar";>Igrar Huseynov</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/users/igrar";>Igrar Huseynov</a> - Es
+necessita coordinador)
 </li>
 <li><code>bg</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-bg";>Búlgar</a> (<a
@@ -175,31 +179,34 @@
 </li>
 <li><code>bn</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";>Bengalí</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/suzan";>Khandakar Mujahidul Islam</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/users/suzan";>Khandakar Mujahidul Islam</a> -
+Es necessita coordinador)
 </li>
 <li><code>ca</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ca";>Català</a> (<a
 href="https://savannah.gnu.org/users/puigpe";>Miquel Puigpelat</a>)
 </li>
 <li><code>cs</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";>Txec</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/mkysela";>Martin Kysela</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";>Txec</a> (Es necessita
+coordinador)
 </li>
 <li><code>da</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-da";>Danès</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/erikg";>Erik Gravgaard</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/users/erikg";>Erik Gravgaard</a> - Es
+necessita coordinador)
 </li>
 <li><code>de</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-de";>Alemany</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/ri_st";>Richard Steuer</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/users/joeko";>Joerg Kohne</a>)
 </li>
 <li><code>el</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-el";>Greek</a> (<a
+href="https://savannah.gnu.org/projects/www-el";>Grec</a> (<a
 href="https://savannah.gnu.org/users/gzarkadas";>Georgios Zarkadas</a>)
 </li>
 <li><code>eo</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";>Esperanto</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/civodul";>Ludovic Court&egrave;s</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/users/civodul";>Ludovic Court&egrave;s</a> -
+Es necessita coordinador)
 </li>
 <li><code>es</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-es";>Castellà</a> (<a
@@ -207,26 +214,25 @@
 </li>
 <li><code>fa</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fa";>Persa</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/someeh";>A. E. Some&lsquo;eh</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/users/someeh";>Abbas Esmaeeli
+Some&lsquo;eh</a>)
 </li>
 <li><code>fi</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";>Finès</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/solarius";>Ville</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/users/solarius";>Ville</a> - Es necessita
+coordinador)
 </li>
 <li><code>fr</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";>French</a> (New coordinator
-needed, please contact <a href="mailto:address@hidden";>
-&lt;address@hidden&gt;</a> and <a href="mailto:address@hidden";>
-&lt;address@hidden&gt;</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";>Francès</a> (<a
+href="https://savannah.gnu.org/users/barbier";>Denis Barbier</a>)
 </li>
 <li><code>he</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-he";>Hebreu</a> (Es necessita
-coordinador, contacteu si us plau amb <a
-href="mailto:address@hidden";> &lt;address@hidden&gt;</a>)
+coordiandor)
 </li>
 <li><code>id</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-id";>Indonesi</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/rms46";>Rahmat M. Samik-Ibrahim</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/projects/www-id";>Indonesi</a> (Es necessita
+coordinador)
 </li>
 <li><code>it</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-it";>Italià</a> (<a
@@ -237,15 +243,20 @@
 href="https://savannah.gnu.org/users/mhatta";>Masayuki Hatta</a>)
 </li>
 <li><code>ko</code> - Coreà (Song Chang-hun, <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>)
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> - Es necessita
+coordinador)
 </li>
 <li><code>ku</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";>Kurd</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/ulas";>Abdullah Ulas</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";>Kurd</a> (Es necessita
+coordinador)
 </li>
 <li><code>ml</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";>Malaialam</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/aeshyamae";>Shyam Karanattu</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";>Malaiàlam</a> (Es necessita
+coordinador)
+</li>
+<li><code>nb</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";>Noruec
+Bokm&aring;l</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/att";>Andreas
+Tolfsen</a>)
 </li>
 <li><code>nl</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-nl";>Neerlandès</a> (<a
@@ -255,21 +266,15 @@
 href="https://savannah.gnu.org/users/att";>Andreas Tolfsen</a>, es necessita
 un coordinador permanent)
 </li>
-<li><code>nb</code> - <a href="https://savannah.gnu.org/projects/www-nb";>Noruec
-Bokm&aring;l</a> (<a href="https://savannah.gnu.org/users/att";>Andreas
-Tolfsen</a>)
-</li>
-<li><code>pl</code> - Polish (New coordinator needed, please contact <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>)
+<li><code>pl</code> - <a
+href="https://savannah.gnu.org/projects/www-pl";>Polonès</a> (<a
+href="https:/savannah.gnu.org/users/jsowoc">Jan Owoc</a>)
 </li>
-<li><code>pt</code> - Portuguès (Es necessita coordinador, escriviu si us 
plau a
-<a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>)
+<li><code>pt</code> - Portuguès (Es necessita coordinador)
 </li>
 <li><code>pt-br</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-pt-br";>Portuguès brasiler</a>
-(Es necessita coordinador, escriviu si us plau a <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>)
+(Es necessita coordinador)
 </li>
 <li><code>ro</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-ro";>Romanès</a> (<a
@@ -277,11 +282,13 @@
 </li>
 <li><code>ru</code> - <a
 href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-ru";>Rus</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/jimcrow";>Anatoly A. Kazantsev</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/users/jimcrow";>Anatoly A. Kazantsev</a>, <a
+href="https://savannah.gnu.org/users/ineiev";>Pavel Kraritonov</a>)
 </li>
 <li><code>sk</code> - <a
-href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";>Slovak</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/dominiks";>Dominik Smatana</a>)
+href="https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";>Eslovac</a> (<a
+href="https://savannah.gnu.org/users/dominiks";>Dominik Smatana</a> - Es
+necessita coordinador)
 </li>
 <li><code>sq</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-sq";>Albanès</a> (<a
@@ -296,13 +303,12 @@
 href="https://savannah.gnu.org/users/amachutechie";>Sri Ramadoss</a>)
 </li>
 <li><code>th</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-th";>Tailandès</a> (<a
-href="https://savannah.gnu.org/users/chaitat";>Chaitat Piriyasatit</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/projects/www-th";>Tailandès</a> (Es necessita
+coordinador)
 </li>
 <li><code>tl</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";>Tagàlog</a> (S'està
-reformant l'equip, escriviu si us plau a <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>)
+href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";>Tagàlog</a> (Es necessita
+coordinador)
 </li>
 <li><code>tr</code> - <a
 href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";>Turc</a> (<a
@@ -313,43 +319,43 @@
 href="https://savannah.nongnu.org/users/sudyr";>Evgeniy Sudyr</a>)
 </li>
 <li><code>zh-cn</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";>Xinès simplificat</a> (<a
+href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";>Xinés simplificat</a> (<a
+href="https://savannah.gnu.org/users/monnand";>Nan Deng</a>, <a
 href="https://savannah.gnu.org/users/zeuux";>Bill Xu</a>, <a
 href="https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin";>Chen Xiaobin</a>)
 </li>
 <li><code>zh-tw</code> - <a
-href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn/";>Xinès tradicional</a>
-(<a href="https://savannah.gnu.org/users/zeuux";>Bill Xu</a>, <a
+href="https://savannah.gnu.org/projects/www-zh-cn";>Xinés tradicional</a> (<a
+href="https://savannah.gnu.org/users/monnand";>Nan Deng</a>, <a
+href="https://savannah.gnu.org/users/zeuux";>Bill Xu</a>, <a
 href="https://savannah.gnu.org/users/chxiaobin";>Chen Xiaobin</a>)
 </li>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical         -->
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
 </ul>
-Noteu que
+<p>Noteu que</p>
 <ul>
  <li><code>en</code> - Anglès </li>
 </ul>
-és un cas especial. La major part del web és escrit en anglès, que de fet 
és
+<p>és un cas especial. La major part del web és escrit en anglès, que de 
fet és
 l'idioma del Projecte GNU. <em>Ocasionalment</em> necessitem traduccions a
 l'anglès de documents en altres llengües. És millor notificar-ho al
 coordinador de l'equip de l'idioma pel que vulgueu oferir-vos, ja que primer
 sempre contactem amb ell. Si no hi ha cap equip i esteu disposats a ajudar
 en això, escriviu si us plau a <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
 <h3 id="Notes">Notes finals</h3>
 
-Si traduïu una pàgina per a www.gnu.org, inseriu si us plau la següent
-etiqueta a l'encapçalament (entre <code>&lt;HEAD&gt;...&lt;/HEAD&gt;</code>
-o <code>&lt;head&gt;</code> en xhtml). Canvieu
-<code>address@hidden</code> per l'adreça del vostre equip de
-traducció: <br />
+<p>Si traduïu una pàgina per a www.gnu.org, inseriu si us plau la següent
+etiqueta a l'encapçalament (entre <code>&lt;head&gt;</code>). Canvieu
+<code>address@hidden</code> per l'adreça del vostre equip de
+traducció. Per exemple, per l'equip de traducció al castellà:</p>
 
  <pre>
  &lt;link rev="translated" href="mailto:address@hidden"&nbsp;/&gt;
  </pre>
 
-
 <div style="font-size: small;">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
@@ -358,26 +364,26 @@
 
 <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 <div id="footer">
-<p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
-broken links and other corrections or suggestions to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-</p>
+<p>Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a
+href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la FSF. 
+<br />
+Envieu si us plau els enllaços trencats i altres correccions o suggeriments
+a <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>
-Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.ca.html">Guia de
+<p>Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.ca.html">Guia de
 traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
 traduccions d'aquest article. Contacteu amb l'<a
 href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per
-col·laborar en la traducció al català del web de GNU.
-</p>
+col·laborar en la traducció al català del web de GNU.</p>
 
 <p>Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc.</p>
 
-<p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
-qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
+<p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
+Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
+d'Amèrica</a>.
 </p>
 
 
@@ -385,11 +391,10 @@
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
 Traducció: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 20 de gener de 
2009.</div>
- <p>
-<!-- timestamp start -->
+ <p><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2011/09/03 09:18:24 $
+$Date: 2011/09/05 08:26:27 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -403,24 +408,31 @@
 <div id="translations">
 <h4>Traduccions d'aquesta pàgina</h4>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
-<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
-<!-- If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right, cf. -->
-<!-- <http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php> -->
-<!-- If ISO 639-1 code is not available, use the 3 letter ISO 639-2. -->
-<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code.
+   Comment what the language is for each type, i.e. de is German.
+   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text.
+   If you add a new language here, please
+   advise address@hidden and add it to
+   - /home/www/html/server/standards/README.translations.html
+   - one of the lists under the section "Translations Underway"
+   - if there is a translation team, you also have to add an alias
+   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases
+   Please also check you have the language code right; see:
+   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
+   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
+   use the 3-letter ISO 639-2.
+   Please use W3C normative character entities.
+
+   See also '(web-trans)Capitalization':
+   
http://gnu.org/software/trans-coord/manual/web-trans/html_node/Capitalization.html
+   -->
 <ul class="translations-list">
 <!-- Arabic -->
 <li><a 
href="/server/standards/README.translations.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Catalan -->
 <li><a 
href="/server/standards/README.translations.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a 
href="/server/standards/README.translations.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- English -->
 <li><a 
href="/server/standards/README.translations.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->

Index: server/standards/po/README.translations.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/README.translations.ca.po,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -b -r1.29 -r1.30
--- server/standards/po/README.translations.ca.po    5 Sep 2011 06:54:39 
-0000    1.29
+++ server/standards/po/README.translations.ca.po    5 Sep 2011 08:26:40 
-0000    1.30
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -160,15 +160,13 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "Documents should be converted together with their &ldquo;glue "
-#| "pages&rdquo;, such as home.html and philosophy/philosophy.html."
 msgid ""
 "Documents should be converted together with their &ldquo;glue pages&rdquo;, "
 "such as <code>home.html</code> and <code>philosophy/philosophy.html</code>."
 msgstr ""
 "Cal traduir tant les pàgines com els índexs de les seccions que les "
-"aglutinen, com per exemple <code>home.html</code> i 
<code>philosophy/philosophy.html</code>."
+"aglutinen, com per exemple <code>home.html</code> i <code>philosophy/"
+"philosophy.html</code>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -205,11 +203,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "When translating &ldquo;GNU's Not Unix,&rdquo; please ensure that the "
-#| "translation remains recursive. If a recursive translation cannot be "
-#| "conceived, use the following format: &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo; (GNU "
-#| "&auml;r inte Unix)."
 msgid ""
 "When translating &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;, please ensure that the "
 "translation remains recursive. If a recursive translation cannot be "
@@ -223,8 +216,8 @@
 "use the following format: &ldquo;GNU's Not Unix (<span xml:lang=\"sv\" lang="
 "\"sv\">GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;."
 msgstr ""
-"utilitzeu el següent format: &ldquo;GNU's Not Unix (<span xml:lang=\"sv\" 
lang="
-"\"sv\">GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;."
+"utilitzeu el següent format: &ldquo;GNU's Not Unix (<span xml:lang=\"sv\" "
+"lang=\"sv\">GNU &auml;r inte Unix</span>)&rdquo;."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -316,32 +309,23 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "Translations should be named <code>PAGENAME.LG.html</code> where "
-#| "<code>LG</code> is the <a href=\"#LanguageCodes\">language code</a>. For "
-#| "example, a German translation of home.html should be named <code>home.de."
-#| "html</code>."
 msgid ""
 "Translations should be named <code>article.LANG.html</code> where "
 "<code>LANG</code> is the <a href=\"#LanguageCodes\">language code</a>."
 msgstr ""
-"Les traduccions han d'anomenar-se <code>article.LANG.html</code>. 
<code>LANG</"
-"code> és el <a href=\"#LanguageCodes\">codi de l'idioma</a>."
+"Les traduccions han d'anomenar-se <code>article.LANG.html</code>. "
+"<code>LANG</code> és el <a href=\"#LanguageCodes\">codi de l'idioma</a>."
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "For example, a German translation of <em>home.html</em> should be named "
 "<code>home.de.html</code>."
 msgstr ""
-"Per exemple, una traducció a l'alemany de <em>home.html</em> hauria 
d'anomenar-se <code>home.de.html</code>."
+"Per exemple, una traducció a l'alemany de <em>home.html</em> hauria "
+"d'anomenar-se <code>home.de.html</code>."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "There exists a symlink <code>index.html</code> pointing to some other "
-#| "file <code>other.html</code>. Create a symlink named <code>index.LG."
-#| "html</code> pointing to the correct translation <code>other.LG.html</"
-#| "code>."
 msgid ""
 "There exists a symlink <code>index.html</code> pointing to some other file "
 "<code>other.html</code>. Create a symlink named <code>index.LANG.html</"
@@ -369,15 +353,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "For all translations to be kept current, you should subscribe to the <a "
-#| "href=\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\";>www-commits</"
-#| "a> mailing list. Then you will get sent one email for each page that is "
-#| "modified in cvs (for the www module). The traffic is around 4-5 mails "
-#| "per day, more on weekends. It's suggested that you save all such email "
-#| "and burst through them about once a week to make sure the translations "
-#| "are current. You may also use <code>make report TEAM=LANG</code> if you "
-#| "have <a href=\"/software/gnun/\">GNUN</a> installed."
 msgid ""
 "For all translations to be kept current, you should subscribe to the <a href="
 "\"http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-commits\";>www-commits</a> "
@@ -394,9 +369,9 @@
 "vegada que es modifiqui una pàgina al mòdul www del cvs. Normalment són "
 "quatre o cinc missatges al dia, i alguns més el cap de setmana. S'aconsella "
 "desar aquests missatges i repassar-los un cop a la setmana per garantir que "
-"les traduccions es mantinguin actualitzades. També podeu utilitzar "
-"<kbd>make report TEAM=LANG</kbd> si teniu el <a href=\"/software/gnun/"
-"\">GNUN</a> instal·lat."
+"les traduccions es mantinguin actualitzades. També podeu utilitzar <kbd>make 
"
+"report TEAM=LANG</kbd> si teniu el <a href=\"/software/gnun/\">GNUN</a> "
+"instal·lat."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -452,9 +427,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>az</code> - Azerbaijani (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/";
-#| "igrar\">Igrar Huseynov</a>)"
 msgid ""
 "<code>az</code> - Azerbaijani (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/igrar";
 "\">Igrar Huseynov</a> - New coordinator needed)"
@@ -475,10 +447,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>bn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";
-#| "\">Bengali</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan";
-#| "\">Khandakar Mujahidul Islam</a>)"
 msgid ""
 "<code>bn</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-bn";
 "\">Bengali</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/suzan\";>Khandakar "
@@ -501,22 +469,15 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
-#| "\">Thai</a> (New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";
 "\">Czech</a> (New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs";
-"\">Txec</a> (Es necessita coordinador)"
+"<code>cs</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-cs\";>Txec</"
+"a> (Es necessita coordinador)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
-#| "\">Danish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
-#| "Gravgaard</a>)"
 msgid ""
 "<code>da</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-da";
 "\">Danish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/erikg\";>Erik "
@@ -528,18 +489,14 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
-#| "\">German</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/ri_st\";>Richard "
-#| "Steuer</a>)"
 msgid ""
 "<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
 "\">German</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg Kohne</"
 "a>)"
 msgstr ""
 "<code>de</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-de";
-"\">Alemany</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg 
Kohne</"
-"a>)"
+"\">Alemany</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/joeko\";>Joerg "
+"Kohne</a>)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -554,10 +511,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>eo</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";
-#| "\">Esperanto</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul";
-#| "\">Ludovic Court&egrave;s</a>)"
 msgid ""
 "<code>eo</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-eo";
 "\">Esperanto</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/civodul\";>Ludovic "
@@ -580,10 +533,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>fa</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa";
-#| "\">Farsi/Persian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/someeh";
-#| "\">A. E. Some&lsquo;eh</a>)"
 msgid ""
 "<code>fa</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fa\";>Farsi/"
 "Persian</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/esmaeeli\";>Abbas "
@@ -595,24 +544,17 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
-#| "\">Finnish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius";
-#| "\">Ville</a>)"
 msgid ""
 "<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
 "\">Finnish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius\";>Ville</"
 "a> - New coordinator needed)"
 msgstr ""
 "<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
-"\">Finès</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius\";>Ville</a> 
- Es necessita coordinador)"
+"\">Finès</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius\";>Ville</a> "
+"- Es necessita coordinador)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>fi</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fi";
-#| "\">Finnish</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/solarius";
-#| "\">Ville</a>)"
 msgid ""
 "<code>fr</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-fr";
 "\">French</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/barbier\";>Denis "
@@ -664,9 +606,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>ko</code> - Korean (Song Chang-hun, <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\">&lt;address@hidden&gt;</a>)"
 msgid ""
 "<code>ko</code> - Korean (Song Chang-hun, <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\">&lt;address@hidden&gt;</a> - New coordinator needed)"
@@ -676,21 +615,15 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>th</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-th";
-#| "\">Thai</a> (New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>ku</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";
 "\">Kurdish</a> (New coordinator needed)"
 msgstr ""
-"<code>ku</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku";
-"\">Kurd</a> (Es necessita coordinador)"
+"<code>ku</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ku\";>Kurd</"
+"a> (Es necessita coordinador)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>tl</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-tl";
-#| "\">Tagalog</a> (New coordinator needed)"
 msgid ""
 "<code>ml</code> - <a href=\"https://savannah.gnu.org/projects/www-ml";
 "\">Malayalam</a> (New coordinator needed)"
@@ -780,10 +713,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<code>sk</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";
-#| "\">Slovak</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks";
-#| "\">Dominik Smatana</a>)"
 msgid ""
 "<code>sk</code> - <a href=\"https://savannah.nongnu.org/projects/www-sk";
 "\">Slovak</a> (<a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks\";>Dominik "
@@ -928,11 +857,6 @@
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "If you translate a page for www.gnu.org, please insert the following tag, "
-#| "in the <code>&lt;HEAD&gt;...&lt;/HEAD&gt;</code> (or <code>&lt;head&gt;</"
-#| "code> for xhtml) section. Where <code>address@hidden</code> "
-#| "is the forwarding address for your translations team:"
 msgid ""
 "If you translate a page for www.gnu.org, please insert the following tag in "
 "the <code>&lt;head&gt;</code> section. Where <code>address@hidden"
@@ -940,7 +864,9 @@
 "for the Spanish translation team:"
 msgstr ""
 "Si traduïu una pàgina per a www.gnu.org, inseriu si us plau la següent "
-"etiqueta a l'encapçalament (entre <code>&lt;head&gt;</code>). Canvieu 
<code>address@hidden</code> per l'adreça del vostre equip de traducció. Per 
exemple, per l'equip de traducció al castellà:"
+"etiqueta a l'encapçalament (entre <code>&lt;head&gt;</code>). Canvieu "
+"<code>address@hidden</code> per l'adreça del vostre equip de "
+"traducció. Per exemple, per l'equip de traducció al castellà:"
 
 # type: Content of: <pre>
 #. type: Content of: <pre>
@@ -1002,7 +928,10 @@
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
-msgstr "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\";>Llicència 
Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units 
d'Amèrica</a>."
+msgstr ""
+"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
+"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]